E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 25 ianuarie 1995

privind infiintarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia si a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din  7 februarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba infiintarea, ca persoane juridice, a Regiei Autonome a Lignitului Oltenia si a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, prin divizarea Regiei Autonome a Lignitului Targu Jiu care se desfiinteaza.
    Sediul, patrimoniul si obiectul de activitate al regiilor autonome infiintate sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Regiile autonome infiintate potrivit prevederilor art. 1 se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile regulamentelor de organizare si functionare prevazute in anexele nr. 2.1. si 2.2.
    Art. 3
    Defalcarea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat pentru Regia Autonoma a Lignitului Targu Jiu prin Hotararea Guvernului nr. 548/1994, intre cele doua regii care se infiinteaza potrivit art. 1, se face prin protocol, sub directa coordonare a Ministerului Industriilor.
    Art. 4
    Hotararea Guvernului nr. 1211/1990 privind infiintarea Regiei Autonome a Lignitului din Romania si Hotararea Guvernului nr. 548/1994 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1994 ale regiilor autonome care isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei centrale se modifica in mod corespunzator.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2.1. si 2.2. fac parte integranta din prezenta hotarare.

                   PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministrul industriilor,
                    Dumitru Popescu

                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Dan Mogos,
                    secretar de stat

                    p. Ministru de stat,
                    presedintele Consiliului
                    pentru Coordonare,
                    Strategie si Reforma Economica,
                    Puwak Hildegard,
                    secretar de stat


    ANEXA 1

                         LISTA
regiilor autonome care se infiinteaza prin reorganizarea Regiei Autonome a Lignitului Targu Jiu
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea        Obiectul       Sediul   Patrimoniul net   Unitatea
crt. regiei autonome  de activitate             (mii lei)       care se
     care se          al regiei                                 reorganizeaza
     infiinteaza       autonome
-----------------------------------------------------------------------------
1. Regia         - gestionarea si protectia  Str. Tudor 1.746.682.344  Regia
  Autonoma a      zacamintelor de lignit   Vladimirescu              Autonoma
  Lignitului      si antracit incredintate  nr. 1 - 15,                a
   Oltenia        in administrare;          Targu Jiu,             Lignitului
                 - extractia lignitului si a judetul Gorj           Targu Jiu
                   antracitului din cariere
                   si din subteran,
                   prepararea si
                   comercializarea
                   acestora;
                 - executarea de lucrari
                   miniere de deschidere si
                   pregatire in subteran si
                   de descoperta in cariere;
                 - executarea de lucrari de
                   cercetare geologica si
                   tehnologica in extinderea
                   perimetrelor aflate in
                   exploatare si pentru
                   cresterea gradului de
                   cunoastere a zacamintelor
                   care se exploateaza;
                 - mentinerea si dezvoltarea
                   capacitatilor existente,
                   deschiderea de noi campuri
                   miniere;
                - elaborarea de studii,
                  proiecte si documentatii
                  proprii in vederea
                  imbunatatirii activitatii
                  tehnologice;
               -  lucrari pentru
                  intretinerea, repararea,
                  confectionarea pieselor
                  de schimb si utilajelor
                  proprii necesare
                  obiectului de activitate;
               -  constructii-montaje
                  miniere in subteran si
                  la suprafata;
               - actiuni de import-export
                 si de cooperare economica
                 internationala;
               - asigurarea mesei calde si
                 a cazarii pentru nevoile
                 regiei autonome;
               - servicii informatice
                 proprii;
               - perfectionarea personalului
                 din activitatea proprie;
               - prestarea altor servicii
                 legate de obiectul de
                 activitate al regiei
                 autonome, in conditiile legii.
2. Regia Autonoma- gestionarea si protectia  Ploiesti    382.043.008  Regia
   a               zacamintelor de lignit,   str.                     Autonoma
   Carbunelui      carbune brun si turba     Bobalna                   a
   Ploiesti        din perimetrele           nr. 2,                 Lignitului
                   incredintate in           judetul                 Targu Jiu
                   administrare;
                 - extractia lignitului,     Prahova
                   carbunelui brun si turbei
                   din subteran si cariera,
                   prepararea si
                   comercializarea acestora;
                 - executarea de lucrari
                   miniere de deschidere si de
                   pregatire in subteran si
                   de descoperta in cariere;
                 - executarea de lucrari de
                   cercetare geologica si
                   tehnologica in
                   extinderea perimetrelor
                   aflate in exploatare si
                   pentru cresterea gradului
                   de cunoastere a
                   zacamintelor care
                   se exploateaza;
                 - mentinerea si dezvoltarea
                   capacitatilor existente,
                   deschiderea de noi
                   campuri miniere;
                 - elaborarea de studii,
                   proiecte si documentatii
                   proprii, in vederea
                   imbunatatirii activitatii
                   tehnologice;
                - lucrari pentru
                  intretinerea si repararea
                  utilajelor proprii,
                  necesare
                  realizarii obiectului
                  principal de activitate;
                - constructii-montaje
                  miniere in subteran si
                  la suprafata;
                - actiuni de import-export
                  si de cooperare economica
                  internationala;
                - asigurarea mesei calde si
                  a cazarii pentru nevoile
                  regiei autonome;
                - perfectionarea personalului
                  lui in activitatea proprie;
                - servicii informatice
                  proprii;
                - prestarea altor servicii
                  legate de obiectul de
                  activitate al regiei
                  autonome, in conditiile
                  legii.
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2.1

           REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
al Regiei Autonome a Lignitului Oltenia

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Activitatea acesteia se desfasoara pe baza prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    Sediul central al Regiei Autonome a Lignitului Oltenia este in Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 - 15, judetul Gorj.
    Regia autonoma are in structura sa subunitatile mentionate in anexa la prezentul regulament.
    Aceste subunitati, necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica, dispun de autonomie limitata, iar relatiile dintre ele si regia autonoma, cat si modalitatea de constituire sunt reglementate in prezentul regulament.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia are urmatorul obiect de activitate: gestionarea si protectia zacamintelor de lignit si antracit incredintate in administrare; extractia lignitului si antracitului din cariere si din subteran, prepararea si comercializarea acestora; executarea de lucrari miniere de deschidere si pregatire in subteran si de descoperta in cariere; executarea de lucrari de cercetare geologica si tehnologica in extinderea perimetrelor aflate in exploatare si pentru cresterea gradului de cunoastere a zacamintelor care se exploateaza; mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente, precum si deschiderea de noi campuri miniere; elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice; lucrari pentru intretinerea, repararea, confectionarea pieselor de schimb si utilajelor proprii necesare obiectului de activitate; constructii-montaje miniere in subteran si la suprafata; actiuni de import-export si de cooperare economica internationala; asigurarea mesei calde si a cazarii pentru nevoile regiei autonome; servicii informatice proprii; perfectionarea personalului din activitatea proprie; prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al regiei autonome in conditiile legii.
    Art. 4
    Modificarea obiectului de activitate al Regiei Autonome a Lignitului Oltenia se face numai prin hotarare a Guvernului.
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia nu poate desfasura alte activitati in afara celor mentionate in art. 3.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia are, conform bilantului incheiat la data de 30 iunie 1994, un patrimoniu net in valoare de 1.746.682.344 mii lei, recalculat conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, din care 1.623.476.528 mii lei mijloace fixe la valoarea ramasa si de 123.205.816 mii lei mijloace circulante.
    Art. 6
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia administreaza bunurile publice incredintate cu diligenta unui bun proprietar.
    Bunurile proprietate publica sunt inalienabile, nu se afla in circuitul civil, potrivit legii, si se vor evidentia in mod distinct in patrimoniul regiei autonome. Aceste bunuri pot fi concesionate sau inchiriate in conditiile legii.
    Crearea de noi bunuri publice, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face cu aprobarea Guvernului.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, altele decat cele publice, in scopul realizarii obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    Patrimoniul regiei autonome poate fi micsorat, respectiv marit, prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 7
    Structura organizatorica a Regiei Autonome a Lignitului Oltenia se aproba de consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba si infiintarea altor subunitati in structura regiei autonome.
    De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura regiei autonome, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei, in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al acesteia.
    Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 8
    Prin delegare de competenta, unitatile din structura regiei autonome au atributiile stabilite de catre consiliul de administratie, cu urmatoarele limitari:
    - nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;
    - nu pot efectua operatiuni de comert exterior.
    Subunitatile din structura regiei autonome raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
    Art. 9
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia are in structura directii, servicii, birouri si compartimente.
    Normele de structura si organele de conducere pentru directii, servicii, birouri si compartimente se stabilesc de catre consiliul de administratie.
    Art. 10
    Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 11
    Conducerea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia revine consiliului de administratie, al carui presedinte este directorul general al regiei.
    Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de directorul general, numit de ministerul de resort pe baza de concurs.
    Relatiile dintre Ministerul Industriilor, ca reprezentant al statului prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al regiei autonome, si directorul general al regiei se stabilesc prin contractul de management.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului industriilor, pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul membrilor pot fi inlocuiti, pe motive intemeiate, la 2 ani. Prin ordin al ministrului vor fi desemnati presedintele si un vicepresedinte.
    Managerul - directorul general al regiei autonome poate propune ministerului de resort inlocuirea unor membri din consiliul de administratie care desfasoara o activitate necorespunzatoare.
    Consiliul de administratie este compus din 7 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al regiei autonome - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Industriilor;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specializati in domeniul de activitate al regiei, dintre care unui va fi desemnat in calitate de vicepresedinte.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie:
    a) se numesc in conformitate cu prevederile art. 12;
    b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    c) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie. Limita maxima a indemnizatiei se stabileste de ministrul industriilor.
    Acestia nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Nu pot fi membri in consiliul de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natura.
    Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care regia autonoma se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare si a legislatiei in vigoare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie; deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi, stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii prezenti ai consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, regia autonoma este reprezentata de catre directorul general sau, in lipsa lui, de catre un director executiv.
    Cel care reprezinta regia autonoma semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Consiliul de administratie va putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome, in interesul acesteia, in limitele prevederilor legale si ale drepturilor ce li se confera.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de regia autonoma pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greseli in administrarea regiei autonome.
    In astfel de situatii, ei pot fi revocati prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 15
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    15.1. asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si fundamentarea acestora pe fiecare capitol, si le depune la Ministerul Industriilor in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    15.2. raspunde de executia veniturilor si cheltuielilor, influenteaza asupra factorilor care le determina in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice si raporteaza trimestrial ministerului de resort asupra rezultatelor obtinute;
    15.3. aproba programul de productie si stabileste masurile de crestere a eficientei acesteia;
    15.4. stabileste, dupa caz, conditiile minimale pentru asigurarea serviciilor de interes public din domeniul de activitate al regiei autonome si urmareste respectarea acestora;
    15.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului de activitate al regiei, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat;
    15.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    15.7. aproba structura organizatorica si functionala a regiei autonome;
    15.8. stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare potrivit competentelor acordate;
    15.9. stabileste principiile de salarizare, modul de corelare a salariilor cu munca efectiv prestata, respectandu-se salariul minim pe economie prevazut de lege si prevederile contractului colectiv de munca;
    15.10. raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului regiei autonome;
    15.11. aproba utilizarea fondurilor valutare;
    15.12. stabileste nivelul creditelor si modul de rambursare a acestora;
    15.13. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    15.14. aproba instrainarea bunurilor apartinand regiei autonome, potrivit legii;
    15.15. asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    15.16. stabileste politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    15.17. analizeaza bilantul contabil anual si elaboreaza raportul asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent;
    15.18. hotaraste constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare, precum si a altor fonduri necesare regiei autonome;
    15.19. hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei cu exceptia celor date, in competenta altor organe, potrivit legii;
    15.20. rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 16
    Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si a obligatiilor ce le revin.
    Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru regia autonoma nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, ministerul de resort.
    Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. 2, 3 si 4 vor raspunde pentru daunele ce au rezultat, din aceasta cauza, pentru regia autonoma.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract, indemnizatia neputand depasi 20% din salariul directorului general.
    Art. 18
    Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriilor un raport asupra activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul in curs.
    Art. 19
    Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
    In realizarea contractului de management, directorul general:
    - aduce la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in contract;
    - prezinta trimestrial Ministerului Industriilor situatia economico-financiara a regiei autonome, precum si informatiile, studiile de fezabilitate, proiectele si programele de restructurare, alte documentatii privind activitatea regiei autonome, solicitate de acesta;
    - negociaza si incheie contractul colectiv de munca, angajeaza si concediaza personalul aparatului regiei autonome, numeste si revoca, prin decizie, directorii subunitatilor din structura acesteia.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatiile financiare

    Art. 20
    Regia Autonoma intocmeste anual bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 21
    Veniturile, in care se cuprind si subventiile pe produse, precum si cheltuielile regiei autonome, se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Industriilor.
    Din veniturile realizate, regia autonoma acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Art. 22
    Corelat cu contractele incheiate pentru productia programata, Regia Autonoma a Lignitului Oltenia determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului de stat, conform legii.
    Art. 23
    Din veniturile realizate, regia autonoma isi acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a celorlalte cheltuieli prevazute de lege. Sumele din venituri, care se vor aloca fondului de dezvoltare, se aproba de catre Guvern la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finantelor, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome.
    Regia poate beneficia de subventii, care se aproba prin legea bugetului de stat.
    Art. 24
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent sau poate emite titluri negociabile pe piata, in aceeasi limita.
    Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de lege.
    Art. 25
    Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptate ale acestora, iar regia autonoma are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Executia investitiilor prevazute la alin. 1 si 2 se adjudeca pe baza de licitatie publica, organizata potrivit legii care reglementeaza achizitiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se efectueaza cu aprobarea ministerului de resort, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 27
    Regia autonoma isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 28
    Preturile de livrare la produsele, lucrarile si serviciile executate de regia autonoma se stabilesc in conditiile legii.
    Preturile si tarifele la bunurile si serviciile de interes public care fac obiectul activitatii regiei autonome, pentru care concurenta este exclusa sau substantial restransa datorita existentei unui monopol, sunt supuse controlului instituit de Guvern.
    Art. 29
    Livrarea produselor se va face pe baza de contracte, in care vor fi mentionate clauze asiguratorii si penalitati pentru nerespectarea conditiilor si termenelor de plata, in conditiile legii.
    Art. 30
    Contractarea de lucrari si servicii necesare regiei autonome se va face, de regula, pe baza de licitatie. Pentru lucrarile si serviciile cu valoare scazuta, consiliul de administratie poate aproba contractarea pe baza de analiza de oferte, in conditiile legii.
    In cazul angajarii raspunderii contractuale sau delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Legile de orice fel in care este implicata regia autonoma sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Art. 32
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

    ANEXA 2.1.1
    la regulament

                        LISTA
subunitatilor din structura Regiei Autonome a Lignitului Oltenia

    - Sucursala miniera Motru (include si fosta sucursala miniera Mehedinti)
    - Sucursala miniera Rovinari (include si fosta sucursala miniera Jilt)
    - Sucursala miniera Berbesti.


    ANEXA 2.2

                    REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Activitatea acesteia se desfasoara pe baza prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    Sediul central al Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti este in Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova.
    Regia autonoma are in structura sa subunitatile mentionate in anexa la prezentul regulament.
    Aceste subunitati, necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica, dispun de autonomie limitata, iar relatiile dintre ele si regia autonoma, cat si modalitatea de constituire sunt reglementate in prezentul regulament.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti are urmatorul obiect de activitate: gestionarea si protectia zacamintelor de lignit, carbune brun si turba din perimetrele incredintate in administrare ; extractia lignitului, carbunelui brun si turbei din subteran si din cariere, prepararea si comercializarea acestora; executarea de lucrari miniere de deschidere si de pregatire in subteran si de descoperta in cariere; executarea de lucrari de cercetare geologica si tehnologica in extinderea perimetrelor aflate in exploatare si pentru cresterea gradului de cunoastere a zacamintelor care se exploateaza; mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente, precum si deschiderea de noi campuri miniere ; elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice; lucrari pentru intretinerea si repararea utilajelor proprii necesare obiectului de activitate; constructii-montaje miniere in subteran si la suprafata; actiuni de import-export si de cooperare economica internationala; asigurarea mesei calde si a cazarii pentru nevoile regiei autonome; servicii informatice proprii; perfectionarea personalului in activitatea proprie; prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al regiei, in conditiile legii.
    Art. 4
    Modificarea obiectului de activitate al Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti se face numai prin hotarare a Guvernului.
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti nu poate desfasura alte activitati in afara celor mentionate in art. 3.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti are, conform bilantului incheiat la data de 30 iunie 1994, un patrimoniu net in valoare de 382.043.008 mii lei, recalculat conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, din care 358.489.933 mii lei mijloace fixe la valoarea ramasa si 23.553.075 mii lei mijloace circulante.
    Art. 6
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti administreaza bunurile publice incredintate, cu diligenta unui bun proprietar.
    Bunurile proprietate publica sunt inalienabile, nu se afla in circuitul civil, potrivit legii, si se vor evidentia in mod distinct in patrimoniul regiei. Aceste bunuri pot fi concesionate sau inchiriate in conditiile legii.
    Crearea de noi bunuri publice, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face cu aprobarea Guvernului.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, altele decat cele publice, in scopul realizarii obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    Patrimoniul regiei autonome poate fi micsorat, respectiv marit, prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 7
    Structura organizatorica a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti se aproba de consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba si infiintarea altor subunitati in structura regiei.
    De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura regiei autonome, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei, in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al acesteia.
    Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 8
    Prin delegare de competenta, unitatile din structura regiei autonome au atributiile stabilite de catre consiliul de administratie, cu urmatoarele limitari:
    - nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;
    - nu pot efectua operatiuni de comert exterior.
    Subunitatile din structura regiei autonome raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
    Art. 9
    Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti are in structura directii, servicii, birouri si compartimente.
    Normele de structura si organele de conducere pentru directii, servicii, birouri si compartimente se stabilesc de catre consiliul de administratie.
    Art. 10
    Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 11
    Conducerea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti revine consiliului de administratie, al carui presedinte este directorul general al regiei.
    Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de directorul general, numit de ministerul de resort pe baza de concurs.
    Relatiile dintre Ministerul Industriilor, ca reprezentant al statului prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al regiei autonome, si directorul general al regiei se stabilesc prin contract de management.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului industriilor, pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul membrilor pot fi inlocuiti, pe motive intemeiate, la 2 ani. Prin ordin al ministrului vor fi desemnati presedintele si un vicepresedinte.
    Managerul - directorul general al regiei autonome poate propune ministerului de resort inlocuirea unor membrii din consiliul de administratie, care desfasoara o activitate necorespunzatoare.
    Consiliul de administratie este compus din 7 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al regiei autonome - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Industriilor;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specializati in domeniul de activitate al regiei, dintre care unul va fi desemnat in calitate de vicepresedinte.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie:
    a) se numesc in conformitate cu prevederile art. 12;
    b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    c) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie. Limita maxima a indemnizatiei se stabileste de ministrul industriilor.
    Acestia nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Nu pot fi membri in consiliul de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natura.
    Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care regia autonoma se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare si a legislatiei in vigoare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie ; deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii prezenti ai consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, regia autonoma este reprezentata de catre directorul general sau, in lipsa lui, de catre un director executiv.
    Cel care reprezinta regia autonoma semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Consiliul de administratie va putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome in interesul acesteia, in limitele prevederilor legale si ale drepturilor ce li se confera.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de regia autonoma pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greseli in administrarea regiei autonome.
    In astfel de situatii, ei pot fi revocati prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 15
    Atributiile, raspunderile si competentele, consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    15.1. asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si fundamentarea acestora pe fiecare capitol, si le depune la Ministerul Industriilor in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    15.2. raspunde de executia veniturilor si cheltuielilor, influenteaza asupra factorilor care le determina in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice si raporteaza trimestrial ministerului de resort asupra rezultatelor obtinute;
    15.3. aproba programul de productie si stabileste masurile de crestere a eficientei acesteia;
    15.4. stabileste, dupa caz, conditiile minimale pentru asigurarea serviciilor de interes public din domeniul de activitate al regiei si urmareste respectarea acestora;
    15.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului de activitate al regiei, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat.
    15.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    15.7. aproba structura organizatorica si functionala a regiei autonome;
    15.8. stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare, potrivit competentelor acordate;
    15.9. stabileste principiile de salarizare, modul de corelare a salariilor cu munca efectiv prestata, respectandu-se salariul minim pe economie prevazut de lege si prevederile contractului colectiv de munca;
    15.10. raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului regiei autonome;
    15.11. aproba utilizarea fondurilor valutare;
    15.12. stabileste nivelul creditelor si modul de rambursare a acestora;
    15.13. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    15.14. aproba instrainarea bunurilor apartinand regiei autonome, potrivit legii;
    15.15. asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    15.16. stabileste politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    15.17. analizeaza bilantul contabil anual si elaboreaza raportul asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent;
    15.18. hotaraste constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare, precum si a altor fonduri necesare regiei autonome;
    15.19. hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii;
    15.20. rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 16
    Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si a obligatiilor ce le revin.
    Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru regie nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, ministerul de resort.
    Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. 2, 3 si 4 vor raspunde pentru daunele ce au rezultat, din aceasta cauza, pentru regia autonoma.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract, indemnizatia neputand depasi 20 % din salariul directorului general.
    Art. 18
    Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriilor un raport asupra activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul in curs.
    Art. 19
    Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
    In realizarea contractului de management, directorul general:
    - aduce la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in contract;
    - prezinta trimestrial Ministerului Industriilor situatia economico-financiara a regiei autonome, precum si informatiile, studiile de fezabilitate, proiectele si programele de restructurare, alte documentatii privind activitatea regiei autonome, solicitate de acesta;
    - negociaza si incheie contractul colectiv de munca, angajeaza si concediaza personalul aparatului regiei, numeste si revoca prin decizie directorii subunitatilor din structura acesteia.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatiile financiare

    Art. 20
    Regia autonoma intocmeste anual bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 21
    Veniturile, in care se cuprind si subventiile pe produse, precum si cheltuielile regiei autonome, se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Industriilor.
    Din veniturile realizate, regia autonoma acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Art. 22
    Corelat cu contractele incheiate pentru productia programata, Regia Autonoma a Carbunelui Ploiesti determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului de stat, conform legii.
    Art. 23
    Din veniturile realizate, regia autonoma isi acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a celorlalte cheltuieli prevazute de lege. Sumele din venituri, care se vor aloca fondului de dezvoltare, se aproba de catre Guvern la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finantelor, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome.
    Regia poate beneficia de subventii, care se aproba prin legea bugetului de stat.
    Art. 24
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare in valoare de cel mult 20 % din veniturile brute realizate in anul precedent sau poate emite titluri negociabile pe piata, in aceeasi limita.
    Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de lege.
    Art. 25
    Regia Autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare ale acestora, iar regia autonoma are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Executia investitiilor prevazute la alin. 1 si 2 se adjudeca pe baza de licitatie publica organizata potrivit legii care reglementeaza achizitiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se efectueaza cu aprobarea ministerului de resort, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 27
    Regia autonoma isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 28
    Preturile de livrare la produsele, lucrarile si serviciile executate de regia autonoma se stabilesc in conditiile legii.
    Preturile si tarifele la bunurile si serviciile de interes public care fac obiectul activitatii regiei autonome, pentru care concurenta este exclusa sau substantial restransa datorita existentei unui monopol, sunt supuse controlului instituit de Guvern.
    Art. 29
    Livrarea produselor se va face pe baza de contracte in care vor fi mentionate clauze asiguratorii si penalitati pentru nerespectarea conditiilor si termenelor de plata, in conditiile legii.
    Art. 30
    Contractarea de lucrari si servicii necesare regiei autonome se va face, de regula, pe baza de licitatie. Pentru lucrarile si serviciile cu valoare scazuta, consiliul de administratie poate aproba contractarea pe baza de analiza de oferte, in conditiile legii.
    In cazul angajarii raspunderii contractuale sau delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Litigiile de orice fel in care este implicata regia autonoma sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Art. 32
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

    ANEXA 2.2.1
    la regulament

                        LISTA
subunitatilor din structura Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti

    Exploatarea miniera Campulung Muscel
    Exploatarea miniera Capeni
    Exploatarea miniera Voivozi
    Exploatarea miniera Comanesti
    Exploatarea miniera Filipesti.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu