Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 573 din 16 iunie 2010

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.094/2009 privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de aerosoli

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 28 iulie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) standard armonizat - o specificaţie tehnică (standard european sau document de armonizare) adoptată de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) sau Institutul European de Standarde în Telecomunicaţii (ETSI) ori de către două sau 3 dintre aceste organisme, în baza unui mandat acordat de Comisia Europeană, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale şi în concordanţă cu orientările generale pentru cooperarea dintre Comisia Europeană, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi cele 3 organisme, semnate la 28 martie 2003."

2. După articolul 26 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 264 din 8 octombrie 2009."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) conţinutul net în volum."

2. In anexă, punctul 6.1.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1.4.3. In cazul metodelor de încercare prevăzute la pct. 6.1.4.1 lit. b) şi c):

a) metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către autoritatea competentă;

b) persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie să înainteze o cerere de aprobare autorităţii competente. Cererea trebuie însoţită de dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei;

c) în scopul supravegherii, persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie să păstreze aprobarea emisă de către autoritatea competentă, dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei şi, dacă este cazul, procesele-verbale de control; aceste documente trebuie să fie uşor de procurat de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a);

d) dosarul tehnic, redactat în limba română sau într-o altă limbă oficială a Comunităţii Europene acceptată de ISCIR, ori o copie legalizată a acestuia trebuie să fie disponibil(ă);

e) autoritate competentă este autoritatea desemnată de fiecare stat membru în temeiul Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 319 din 12 decembrie 1994. Iîn România, autoritatea competentă este ISCIR."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 573/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 573 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu