Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.567 din 04.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 2862 şi 3503 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian ŢuţuianuMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara, CF nr. 60948 General Berthelot, Nr. cadastral 60948; CF nr. 60947 General Berthelot, Nr. cadastral 60947; Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara CF nr. 64061 Haţeg, Nr. cadastral 64061 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2862 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103494 - parţial Construcţii: Instalaţie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 2.600,00 ml - valoarea contabilă = 169,13 lei Total valoare contabilă Imobil 2862 - parţial = 169,13 lei
2. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5, CF nr. 218679 Bucureşti, Nr. cadastral 218679 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3503 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 161168 - parţial Drum asfaltat: - suprafaţa construită = 196,30 mp - valoarea contabilă = 174,02 lei Drum macadam: - suprafaţa construită = 313,30 mp - valoarea contabilă = 130,46 lei Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 263,00 ml - valoarea contabilă = 1.459,62 lei Împrejmuire gard din panouri metalice: - suprafaţa construită = 161,00 ml - valoarea contabilă = 1.086,59 lei Pavilionul X 9: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 50.810,32 lei Pavilionul X 11: - suprafaţa construită = 432,00 mp - valoarea contabilă = 17.211,21 lei Pavilionul S 2: - suprafaţa construită = 1.907,00 mp - valoarea contabilă = 96.665,80 lei Total valoare contabilă Imobil 3503 - parţial = 167.538,02 lei
3. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană nr. 6, sectorul 5, CF nr. 228637 Bucureşti, Nr. cadastral 228637 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 320 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103559 - parţial Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 630,00 ml - valoarea contabilă = 3.496,50 lei Total valoare contabilă Imobil 320 - parţial = 3.496,50 lei
4. Oraşul Pleniţa, judeţul Dolj, CF nr. 30178 Pleniţa, Nr. cadastral 547 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2359 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103901 - parţial Construcţii: Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 3: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 4: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei
0 1 2 3
Pavilionul H 5: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 6: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 7: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul I 1: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 2: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 3: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 4: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 5: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 6: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 7: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 8: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 9: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 2: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 4: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 420,00 ml - valoarea contabilă = 8.364,18 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 1.500,00 ml - valoarea contabilă = 12.123,40 lei Puţ forat: - suprafaţa construită = 30,00 ml - valoarea contabilă = 821,26 lei Drumuri şi alei cu pământ: - suprafaţa construită = 1.100,00 mp - valoarea contabilă = 301,90 lei Total valoare contabilă Imobil 2359 - parţial = 147.356,54 lei
0 1 2 3
5. Comuna Tunari, Şoseaua de Centură nr. 44, judeţul Ilfov CF nr. 55520 Tunari, Nr. cadastral 55520 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3073 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103620 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 6.432,46 lei Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 450,00 ml - valoarea contabilă = 37.079,96 lei Total valoare contabilă Imobil 3073 - parţial = 43.512,42 lei
6. Comuna Bumbeşti Jiu, satul Curtişoara, judeţul Gorj CF nr. 35278 comuna Bumbeşti Jiu, Nr. cadastral 35278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial Construcţii: Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 228,00 mp - valoarea contabilă = 1.944,50 lei Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 228,00 mp - valoarea contabilă = 9.102,57 lei Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 209,00 mp - valoarea contabilă = 853,40 lei Total valoare contabilă Imobil 852 - parţial = 11.900,47 lei
7. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană nr. 6-8, sectorul 5 CF nr. 226781 Bucureşti, Nr. cadastral 226781; CF nr. 226780 Bucureşti, Nr. cadastral 226780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2766 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103607 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 42,00 mp - valoarea contabilă = 243.965,76 lei Pavilionul T1 - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 205.838,50 lei Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 448,00 mp - valoarea contabilă = 264.649,50 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 264,00 mp - valoarea contabilă = 339.636,00 lei Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 286.191,36 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 8,50 mp - valoarea contabilă = 104.182,91 lei Total valoare contabilă Imobil 2766 - parţial = 1.444.464,03 lei
8. Comuna Călăraşi, judeţul Cluj CF nr. 50141 Călăraşi, nr. cadastral 50141; CF nr. 50194 Călăraşi, nr. cadastral 50194; Comuna Luna, judeţul Cluj CF nr. 50324 Luna, nr. cadastral 50324; CF nr. 50322 Luna, nr. cadastral 50322; CF nr. 50323 Luna, nr. cadastral 50323; CF nr. 50421 Luna, nr. cadastral 50421; Municipiul Câmpia Turzii, Strada Aerodromului nr. 1, judeţul Cluj CF nr. 51298 Câmpia Turzii, nr. cadastral 51298 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1833 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106662 - parţial Construcţii: Pavilionul G3: - suprafaţa construită = 101,00 mp - valoarea contabilă = 3.698,40 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 215,00 mp - valoarea contabilă = 4.617,60 lei Total valoare contabilă Imobil 1833 - parţial = 8.316 lei
0 1 2 3
9. Oraşul Câmpeni, judeţul Alba, CF nr. 71447 Câmpeni, Nr. cadastral 71447 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2963 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103997 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 771,88 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 7.978,32 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.399,20 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 216,00 mp - valoarea contabilă = 14.755,08 lei Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 150,00 mp - valoarea contabilă = 1,50 lei Platouri betonate sau asfaltate: - suprafaţa construită = 152,00 mp - valoarea contabilă = 7.654,72 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 180,00 ml - valoarea contabilă = 4.356,00 lei Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 2.598,00 lei Total valoare contabilă Imobil 2963 - parţial = 47.713,42 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, conform cărţilor funciare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103494 8.19.01 Imobil 2862 Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara, CF nr. 60948 General Berthelot, nr. cadastral 60948; CF nr. 60947 General Berthelot, nr. cadastral 60947; oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, CF nr. 64061 Haţeg, nr. cadastral 64061
2. 161168 8.19.01 Imobil 3503 Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5 CF nr. 218679 Bucureşti, nr. cadastral 218679SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu