Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.567 din 04.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 2862 şi 3503 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian ŢuţuianuMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara, CF nr. 60948 General Berthelot, Nr. cadastral 60948; CF nr. 60947 General Berthelot, Nr. cadastral 60947; Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara CF nr. 64061 Haţeg, Nr. cadastral 64061 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2862 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103494 - parţial Construcţii: Instalaţie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 2.600,00 ml - valoarea contabilă = 169,13 lei Total valoare contabilă Imobil 2862 - parţial = 169,13 lei
2. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5, CF nr. 218679 Bucureşti, Nr. cadastral 218679 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3503 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 161168 - parţial Drum asfaltat: - suprafaţa construită = 196,30 mp - valoarea contabilă = 174,02 lei Drum macadam: - suprafaţa construită = 313,30 mp - valoarea contabilă = 130,46 lei Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 263,00 ml - valoarea contabilă = 1.459,62 lei Împrejmuire gard din panouri metalice: - suprafaţa construită = 161,00 ml - valoarea contabilă = 1.086,59 lei Pavilionul X 9: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 50.810,32 lei Pavilionul X 11: - suprafaţa construită = 432,00 mp - valoarea contabilă = 17.211,21 lei Pavilionul S 2: - suprafaţa construită = 1.907,00 mp - valoarea contabilă = 96.665,80 lei Total valoare contabilă Imobil 3503 - parţial = 167.538,02 lei
3. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană nr. 6, sectorul 5, CF nr. 228637 Bucureşti, Nr. cadastral 228637 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 320 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103559 - parţial Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 630,00 ml - valoarea contabilă = 3.496,50 lei Total valoare contabilă Imobil 320 - parţial = 3.496,50 lei
4. Oraşul Pleniţa, judeţul Dolj, CF nr. 30178 Pleniţa, Nr. cadastral 547 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2359 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103901 - parţial Construcţii: Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 3: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 4: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei
0 1 2 3
Pavilionul H 5: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 6: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul H 7: - suprafaţa construită = 9.025,00 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul I 1: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 2: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 3: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 4: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 5: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 6: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 7: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 8: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul I 9: - suprafaţa construită = 7,17 mp - valoarea contabilă = 1.600,30 lei Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 2: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Pavilionul K 4: - suprafaţa construită = 9.025 mp - valoarea contabilă = 10.122,10 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 420,00 ml - valoarea contabilă = 8.364,18 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 1.500,00 ml - valoarea contabilă = 12.123,40 lei Puţ forat: - suprafaţa construită = 30,00 ml - valoarea contabilă = 821,26 lei Drumuri şi alei cu pământ: - suprafaţa construită = 1.100,00 mp - valoarea contabilă = 301,90 lei Total valoare contabilă Imobil 2359 - parţial = 147.356,54 lei
0 1 2 3
5. Comuna Tunari, Şoseaua de Centură nr. 44, judeţul Ilfov CF nr. 55520 Tunari, Nr. cadastral 55520 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3073 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103620 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 6.432,46 lei Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 450,00 ml - valoarea contabilă = 37.079,96 lei Total valoare contabilă Imobil 3073 - parţial = 43.512,42 lei
6. Comuna Bumbeşti Jiu, satul Curtişoara, judeţul Gorj CF nr. 35278 comuna Bumbeşti Jiu, Nr. cadastral 35278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial Construcţii: Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 228,00 mp - valoarea contabilă = 1.944,50 lei Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 228,00 mp - valoarea contabilă = 9.102,57 lei Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 209,00 mp - valoarea contabilă = 853,40 lei Total valoare contabilă Imobil 852 - parţial = 11.900,47 lei
7. Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană nr. 6-8, sectorul 5 CF nr. 226781 Bucureşti, Nr. cadastral 226781; CF nr. 226780 Bucureşti, Nr. cadastral 226780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2766 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103607 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 42,00 mp - valoarea contabilă = 243.965,76 lei Pavilionul T1 - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 205.838,50 lei Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 448,00 mp - valoarea contabilă = 264.649,50 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 264,00 mp - valoarea contabilă = 339.636,00 lei Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 286.191,36 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 8,50 mp - valoarea contabilă = 104.182,91 lei Total valoare contabilă Imobil 2766 - parţial = 1.444.464,03 lei
8. Comuna Călăraşi, judeţul Cluj CF nr. 50141 Călăraşi, nr. cadastral 50141; CF nr. 50194 Călăraşi, nr. cadastral 50194; Comuna Luna, judeţul Cluj CF nr. 50324 Luna, nr. cadastral 50324; CF nr. 50322 Luna, nr. cadastral 50322; CF nr. 50323 Luna, nr. cadastral 50323; CF nr. 50421 Luna, nr. cadastral 50421; Municipiul Câmpia Turzii, Strada Aerodromului nr. 1, judeţul Cluj CF nr. 51298 Câmpia Turzii, nr. cadastral 51298 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1833 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106662 - parţial Construcţii: Pavilionul G3: - suprafaţa construită = 101,00 mp - valoarea contabilă = 3.698,40 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 215,00 mp - valoarea contabilă = 4.617,60 lei Total valoare contabilă Imobil 1833 - parţial = 8.316 lei
0 1 2 3
9. Oraşul Câmpeni, judeţul Alba, CF nr. 71447 Câmpeni, Nr. cadastral 71447 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2963 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103997 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 771,88 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 7.978,32 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.399,20 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 216,00 mp - valoarea contabilă = 14.755,08 lei Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 150,00 mp - valoarea contabilă = 1,50 lei Platouri betonate sau asfaltate: - suprafaţa construită = 152,00 mp - valoarea contabilă = 7.654,72 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 180,00 ml - valoarea contabilă = 4.356,00 lei Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 2.598,00 lei Total valoare contabilă Imobil 2963 - parţial = 47.713,42 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, conform cărţilor funciare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103494 8.19.01 Imobil 2862 Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara, CF nr. 60948 General Berthelot, nr. cadastral 60948; CF nr. 60947 General Berthelot, nr. cadastral 60947; oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, CF nr. 64061 Haţeg, nr. cadastral 64061
2. 161168 8.19.01 Imobil 3503 Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5 CF nr. 218679 Bucureşti, nr. cadastral 218679SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu