E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 546 din  9 iunie 2005

privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor masuri pentru punerea in aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii acestei societati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 587 din  7 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5^1 alin. (2) si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4^1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa se comunica Ministerului Economiei si Comertului si Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

    Art. 2
    Prin derogare de la prevederile art. 29 - 31 si ale art. 37 - 49 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare, privatizarea Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se realizeaza conform prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Privatizarea Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se realizeaza prin dobandirea de catre un investitor strategic a unui pachet de actiuni reprezentand 67,5% din capitalul social al societatii comerciale supuse privatizarii, printr-o metoda care combina vanzarea de actiuni si majorarea de capital social prin aport de capital.
    (2) Selectarea investitorului strategic se realizeaza prin procedura selectiei competitive pe baza de oferte angajante, precedata de negocieri preliminare pe baza de documente de pozitie, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Dupa parcurgerea etapei negocierilor preliminare pe baza documentelor de pozitie si primirea ofertelor angajante, Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare "Electrica" - S.A., poate decide ca selectarea sa se faca pe baza ofertelor angajante imbunatatite potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 4
    (1) Selectia competitiva va fi precedata de negocieri preliminare desfasurate pe baza documentelor de pozitie depuse de potentialii investitori, care vor contine comentarii asupra proiectului de cadru contractual comunicat acestora cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea negocierilor preliminare.
    (2) Negocierile preliminare vor avea ca obiect urmatoarele aspecte:
    a) perspectivele si strategia de afaceri privind organizarea si dezvoltarea activitatii societatii comerciale supuse privatizarii;
    b) particularitatile cadrului legal si de reglementare care sa faciliteze informarea potentialilor investitori in vederea pregatirii ofertelor angajante de catre acestia;
    c) structurarea si documentarea tranzactiei care sa conduca la redactarea proiectului revizuit al cadrului contractual de privatizare.
    Art. 5
    "Electrica" - S.A. comunica potentialilor investitori urmatoarele documente:
    a) instructiunile privind intocmirea ofertelor angajante, inclusiv instructiunile privind intocmirea planului de afaceri, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru depunerea ofertelor angajante;
    b) proiectul revizuit al cadrului contractual de privatizare, care poate include, pe langa proiectul contractului de privatizare, si proiectul altor documente contractuale necesare in vederea incheierii privatizarii, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru depunerea ofertelor angajante. Contractul de privatizare va avea ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni si subscrierea de actiuni in cadrul majorarii de capital social prin aport de capital;
    c) criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor angajante, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru depunerea ofertelor angajante.
    Art. 6
    (1) "Electrica" - S.A. va putea modifica instructiunile comunicate si/sau continutul proiectului de cadru contractual de privatizare si/sau al celorlalte documente prevazute la art. 5 numai daca isi rezerva in scris acest drept.
    (2) Documentele din care rezulta modificari in structura capitalului social, a patrimoniului si a actionariatului Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se comunica potentialilor investitori imediat ce "Electrica" - S.A. a luat cunostinta despre acestea, oricand pe parcursul procesului de privatizare.
    Art. 7
    Ofertele angajante vor avea o componenta tehnica si una financiara, iar "Electrica" - S.A. va putea solicita ca acestea sa fie depuse separat, in plicuri sigilate. Oferta financiara va trebui sa specifice pretul pentru actiunile oferite spre vanzare si pretul pentru actiunile ce urmeaza sa fie subscrise in cadrul majorarii de capital social si, distinct, pretul pe pachetul de actiuni oferit la privatizare, iar oferta tehnica va trebui sa cuprinda planul de afaceri al potentialului cumparator, in conditiile specificate prin instructiunile privind intocmirea ofertelor.
    Art. 8
    (1) Dupa primirea ofertelor angajante, comisia de negociere verifica ofertele din punct de vedere al respectarii instructiunilor comunicate potentialilor investitori si intocmeste lista ofertantilor care au depus oferte angajante conforme cu instructiunile si insotite de toate documentele prevazute la art. 35 din normele metodologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare.
    (2) Comisia de negociere evalueaza, prin aplicarea grilei de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertantii mentionati in lista intocmita potrivit alin. (1), stabileste ofertantul a carui oferta intruneste cel mai mare numar de puncte, incheie un proces-verbal in care mentioneaza rezultatul evaluarii ofertelor angajante si comunica rezultatul evaluarii tuturor ofertantilor ale caror oferte angajante au fost evaluate.
    (3) Comisia de negociere va negocia cu ofertantul a carui oferta angajanta a intrunit cel mai mare numar de puncte, in vederea definitivarii cadrului contractual pe baza ofertei angajante depuse de acesta.
    Art. 9
    (1) Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul a carui oferta angajanta a intrunit cel mai mare numar de puncte, comisia de negociere intocmeste un proces-verbal de negociere care consemneaza derularea negocierilor si prezinta pe scurt clauzele cadrului contractual convenit.
    (2) Contractul de privatizare si celelalte documente necesare in vederea incheierii privatizarii se supun aprobarii Guvernului.
    (3) Semnarea contractului de privatizare, precum si a celorlalte documente necesare in vederea incheierii privatizarii are loc dupa aprobarea lor de catre Guvern.
    Art. 10
    (1) Dupa intocmirea listei potrivit art. 8 alin. (1), "Electrica" - S.A. poate stabili ca selectia competitiva a potentialilor investitori sa se desfasoare pe baza ofertelor angajante imbunatatite.
    (2) Comisia de negociere va negocia cu toti ofertantii care au depus oferte angajante, mentionati in lista intocmita potrivit art. 8 alin. (1), in vederea imbunatatirii ofertelor acestora si intocmirii proiectului final al cadrului contractual de privatizare.
    (3) Dupa incheierea negocierilor, comisia de negociere intocmeste proiectul final al cadrului contractual de privatizare, pe care il comunica tuturor ofertantilor cu care a avut loc negocierea, impreuna cu instructiunile privind intocmirea ofertelor angajante imbunatatite, cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii acestora.
    (4) Dupa primirea ofertelor angajante imbunatatite, comisia de negociere evalueaza, prin aplicarea grilei de punctaj, toate ofertele angajante imbunatatite, conforme cu instructiunile, stabileste ofertantul a carui oferta intruneste cel mai mare numar de puncte, incheie un proces-verbal in care mentioneaza rezultatul evaluarii ofertelor angajante imbunatatite si comunica rezultatul evaluarii tuturor ofertantilor ale caror oferte angajante imbunatatite au fost evaluate.
    (5) Comisia de negociere va negocia cu ofertantul a carui oferta angajanta imbunatatita a intrunit cel mai mare numar de puncte, in vederea definitivarii cadrului contractual pe baza ofertei angajante imbunatatite depuse de acesta.
    (6) Prevederile art. 9 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 11
    Cheltuielile pentru pregatirea si realizarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., inclusiv cheltuielile legate de plata consultantului de privatizare angajat de "Electrica" - S.A., precum si cele legate de angajarea unor firme de avocatura de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, vor fi suportate de catre "Electrica" - S.A.
    Art. 12
    (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, este mandatat sa coordoneze realizarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., aprobata in conformitate cu prevederile art. 1, precum si desfasurarea procesului de privatizare a acesteia.
    (2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, va acorda mandat special reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor "Electrica" - S.A., in vederea aprobarii exercitarii de catre aceasta a competentelor specifice corespunzatoare fiecarei etape de realizare a procesului de privatizare prevazute prin strategia de privatizare.
    (3) Ministerul Finantelor Publice, autoritatile administratiei publice locale si ceilalti creditori bugetari vor emite in termen de 30 de zile de la data solicitarii de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, certificate de obligatii fiscale pentru Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
    Art. 13
    (1) Se constituie Comisia pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., alcatuita din 7 membri, dupa cum urmeaza:
    a) ministrul economiei si comertului - presedinte;
    b) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie;
    c) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei si comertului;
    d) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice;
    e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei;
    f) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor;
    g) directorul general al "Electrica" - S.A.
    (2) Prin ordin al ministrului, fiecare institutie reprezentata in Comisia pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. isi desemneaza cate un membru supleant.
    Art. 14
    Comisia pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea comisiei de negociere in procesul de privatizare. Din comisia de negociere fac parte reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si ai "Electrica" - S.A. Numarul membrilor, membrilor supleanti si componenta comisiei de negociere se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului;
    b) analizeaza informarile primite din partea comisiei de negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertantii;
    c) analizeaza si avizeaza raportul comisiei de negociere privind finalizarea procesului de privatizare si prevederile contractului de privatizare;
    d) ia masurile care se impun pe parcursul derularii procesului de privatizare.
    Art. 15
    (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, asigura secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., constituit din 3 membri.
    (2) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabileste componenta secretariatului Comisiei pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum si atributiile acestuia.
    (3) Prin decizie a sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie se stabilesc numarul membrilor, componenta secretariatului tehnic al Comisiei de negociere in procesul de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum si atributiile acestuia.
    Art. 16
    Comisia pentru coordonarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este reprezentata, in raporturile cu tertii, de catre presedintele acesteia.
    Art. 17
    Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul economiei si comertului,
                       Codrut Ioan Seres

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 546/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 546 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 546/2005
Hotărârea 1162 2012
Hotărârea 1019 2012
Hotărârea 282 2009
pentru modificarea art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor masuri pentru punerea in aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii acestei societati
Hotărârea 382 2007
pentru modificarea art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor masuri pentru punerea in aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii acestei societati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu