Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 531 din  4 septembrie 1992

privind realizarea unor masuri de aparare civila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 22 septembrie 1992


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Constitutiei Romaniei, al Legii nr. 2/1978 privind apararea civila in Romania, al Legii administratiei publice locale nr. 69/1991 si al Decretului nr. 430/1978 privind unele masuri pentru apararea civila,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati, potrivit legii, sa asigure protectia populatiei si a bunurilor materiale in caz de calamitati si catastrofe sau pe timp de razboi.
    Art. 2
    La ministere si la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale (judete, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti) se organizeaza state majore, comisii de specialitate si formatii de aparare civila.
    La orase, comune, institutii publice si agenti economici, indiferent de forma de proprietate, se organizeaza state majore si formatii de aparare civila
    Art. 3
    Ministrii, sefii celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, prefectii, primarii, directorii si, respectiv, asimilatii acestora din institutii publice si agenti economici sunt sefi ai apararii civile din aceste autoritati si unitati avand ca organe de specialitate state majore de aparare civila.
    Statul major de aparare civila de la judet, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov este serviciul public descentralizat al Ministerului Apararii Nationale din unitatile administrativ-teritoriale respective.
    Organizarea, functionarea, precum si structura acestui serviciu public se dispune de ministrul apararii nationale, care este seful apararii civile in Romania potrivit art. 7 din Legea nr. 2/1978. Seful apararii civile in Romania, cu acordul prefectului, care este seful apararii civile din judet (municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov), numeste seful statului major de aparare civila judetean (al municipiului Bucuresti).
    Statul major de aparare civila din localitati, institutii publice si agenti economici este aparatul de lucru al sefului apararii civile, iar pe linie de specialitate se subordoneaza statului major de aparare civila judetean (al municipiului Bucuresti).
    Sefii apararii civile de la judete, respectiv prefectii, si din localitati, respectiv primarii, coordoneaza realizarea masurilor de aparare civila si la institutiile publice si agentii economici din competenta administrativ-teritoriala.
    Art. 4
    La ministere, la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, municipii, orase, institutii publice si agenti economici cu peste 1.000 de salariati, precum si la detinatorii de surse potentiale de risc nuclear, chimic sau biologic se prevad in statele de functii ale acestora si se incadreaza sefi de state majore de aparare civila si, dupa caz, si alt personal tehnic de specialitate, cu acordul Inspectoratului General al Apararii Civile, statelor majore de aparare civila judetene si al municipiului Bucuresti.
    La comune, institutii publice si agenti economici necuprinsi la alineatul de mai sus, functia de sef de stat major de aparare civila se asigura prin cumul de functii.
    Art. 5
    In scopul asigurarii protectiei populatiei, toate autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, precum si proprietarii de imobile, sunt obligati ca, la constructia unei noi cladiri, sa prevada adaposturi de aparare civila. Cheltuielile pentru aceste lucrari se suporta de catre proprietarii respectivi. La eliberarea autorizatiei de constructie se va obtine obligatoriu si avizul organelor militare de aparare civila.
    Art. 6
    Pregatirea populatiei si salariatilor pentru apararea civila se executa pe categorii de personal prin aplicatii, alarmari publice, exercitii, convocari, cursuri cu scoatere din productie si alte forme, potrivit instructiunilor elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
    Pregatirea salariatilor incadrati in apararea civila se desfasoara in timpul sau, dupa caz, in afara programului de lucru.
    Art. 7
    Pe timpul pregatirii de aparare civila cu scoatere din productie, participantii primesc salariul si drepturile banesti de transport si cazare de la institutiile publice si agentii economici la care sunt incadrati, conform legislatiei in vigoare si a prevederilor contractului colectiv de munca.
    Art. 8
    Autoritatilor administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa asigure inzestrarea formatiilor de aparare civila, mijloacele materiale si financiare necesare mentinerii in stare operativa si intretinerii punctelor de comanda, adaposturilor, sistemelor de instiintare - alarmare si a celorlalte mijloace de aparare civila proprii, precum si de la unitatile subordonate.
    Art. 9
    Inzestrarea cu tehnica si materiale a formatiilor de aparare civila si a populatiei in timp de pace si razboi se asigura potrivit normelor elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
    Pentru asigurarea cu tehnica si materiale specifice apararii civile, Ministerul Apararii Nationale avizeaza planurile de aprovizionare anuale ale ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, agentilor economici si institutiilor publice. Contractarea, aprovizionarea si plata acestor bunuri se realizeaza de catre beneficiari, iar la judete si localitati, de catre consiliile judetene si locale.
    Art. 10
    Fondurile banesti necesare desfasurarii activitatilor de aparare civila se asigura astfel:
    a) pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale de la bugetul de stat si, respectiv, local, in limita sumelor aprobate;
    b) pentru institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, prin bugetele proprii.
    Art. 11
    Atributiile specifice unor ministere si autoritati ale administratiei publice centrale:
    a) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale urmareste modul de realizare a lucrarilor din programul de investitii pentru protectia populatiei si bunurilor materiale, precum si a masurilor de asigurare tehnico-materiala a activitatilor de aparare civila;
    b) Ministerul Industriei stabileste masurile de prevenire a accidentelor chimice, nucleare sau biologice, gradul de pericol pentru salariati, populatie si animale, precum si modul de interventie si protectie in aceste situatii;
    c) Regia Autonoma de Electricitate " Renel " asigura instiintarea autoritatilor publice, alarmarea populatiei si stabileste modul de protectie si interventie in zonele inundabile, in aval de constructiile hidrotehnice.
    Intocmeste planurile de protectie si interventie la centralele nuclearo-electrice si asigura aplicarea masurilor de securitate si prevenire a accidentelor nucleare;
    d) Ministerul Transporturilor asigura evacuarea populatiei si bunurilor materiale in caz de calamitati, catastrofe si de razboi; stabileste masuri de protectie colectiva a calatorilor aflati in mijloacele de transport in comun, statii de cale ferata, metrou, autogari, aeroporturi si porturi;
    e) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului coordoneaza activitatea de realizare a lucrarilor de aparare civila la agentii economici din domeniul sau de activitate si participarea acestora la salvarea victimelor in caz de calamitati, catastrofe sau de razboi;
    f) Ministerul Comunicatiilor asigura stabilitatea telecomunicatiilor in caz de calamitati, catastrofe sau de razboi, precum si legaturile necesare pentru realizarea masurilor de aparare civila;
    g) Ministerul Mediului executa supravegherea meteorologica, hidrologica, de contaminare radioactiva, chimica si biologica a factorilor de mediu; stabileste zonele de risc in caz de inundatii si alte evenimente hidrotehnice si meteorologice periculoase, asigura instiintarea organelor de aparare civila locale si Inspectoratul General al Apararii Civile si alarmarea populatiei in aval de baraje sau alte lucrari hidrotehnice, care nu intra in administrarea Regiei Autonome de Electricitate " Renel ".
    Stabileste metode si procedee de decontaminare a apei si altor factori de mediu, precum si norme admise pentru intrebuintarea apei contaminate.
    Art. 12
    Atributiile specifice autoritatilor administratiei publice locale: A. Consiliul Local:
    a) aproba structura organizatorica de aparare civila din localitate;
    b) aproba fondurile destinate pentru apararea civila cuprinse in proiectul bugetului local;
    c) aproba modul de instiintare si alarmare de aparare civila in localitate cat si masurile de protectie individuala si colectiva a populatiei, colectivitatilor de animale si a bunurilor materiale;
    d) aproba masurile ce se propun de seful apararii civile pentru inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor sau atacurilor din aer;
    e) hotaraste participarea populatiei din localitate la actiuni de protectie si interventie si stabileste masuri de interdictie a circulatiei si iluminatului.
    B. Primarul:
    a) este seful apararii civile si conduce prin statele majore subordonate activitatea de aparare civila pe plan local;
    b) propune spre aprobare consiliului local structura organizatorica de aparare civila din localitate;
    c) numeste in functie, cu avizul organului militar de aparare civila judetean (municipiului Bucuresti si sectorul agricol Ilfov), pe seful statului major de aparare civila din localitate; stabileste sediul statului major si locul punctului de comanda;
    d) prevede si asigura in proiectul bugetului local fondurile necesare realizarii lucrarilor de investitii, dotarii punctelor de comanda si adaposturilor, inzestrarii cu tehnica si materiale a formatiilor de aparare civila, precum si realizarii celorlalte masuri de aparare civila;
    e) aproba planurile de pregatire a formatiilor de aparare civila si propune consiliului local masuri pentru buna functionare a sistemului de instiintare si alarmare, intretinerea fondului de adapostire si materialelor de aparare civila;
    f) conduce activitatea de prevenire si inlaturare a urmarilor calamitatilor si catastrofelor, cat si a atacurilor din aer, in care scop aproba alarmarea si interventia formatiilor de aparare civila si, la nevoie, a populatiei;
    g) ia masuri de interzicere a unor activitati in institutiile publice si la agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care pot provoca pericole pentru viata si sanatatea oamenilor;
    h) participa la convocari de pregatire, exercitii, aplicatii si la alte activitati organizate de organele militare ale apararii civile;
    i) urmareste aducerea la indeplinire in mod corect a masurilor de aparare civila stabilite de consiliul judetean sau local.
    C. Consiliul judetean:
    a) adopta proiectul de buget pentru nevoile de aparare civila;
    b) aproba lista lucrarilor de investitii pentru apararea civila, dotarea punctelor de comanda si adaposturilor, planul de inzestrare cu tehnica si materiale a formatiilor de aparare civila, cheltuielile pentru alte masuri de aparare civila si asigura fondurile necesare acestora in bugetul judetului ( municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov );
    c) stabileste orientari generale privind imbunatatirea sistemului de instiintare si alarmare, dezvoltarea fondului de adapostire si a bazei materiale de aparare civila;
    d) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva, prin organele de specialitate tehnica, aparatura si materialele de aparare civila din judet;
    e) pune la dispozitia statelor majore si formatiilor de aparare civila judetene ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov ) aparatura si materialele de aparare civila pentru instructie si interventie;
    f) organizeaza si asigura paza, prevenirea incendiilor si securitatea depozitelor de materiale si punctelor de comanda judetene (al municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia); ia masuri de mascare a punctelor de comanda.
    D. Presedintele consiliului judetean:
    a) prezinta spre aprobare consiliului judetean proiectul de buget pentru nevoi de aparare civila;
    b) asigura conditiile pentru aplicarea legilor si executarea hotararilor care privesc activitatea de aparare civila;
    c) aproba numirea si eliberarea din functie a personalului din consiliul judetean care se ocupa de depozitarea materialelor de aparare civila, intretinerea punctelor de comanda si paza acestora;
    d) aproba comisia pentru executarea inventarierii, declasarii si casarii bunurilor de aparare civila din judet ( municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov ).
    E. Prefectul:
    a) este seful apararii civile in judet. In acest scop urmareste respectarea legii apararii civile, prin organele de specialitate, statele majore de aparare civila judetene ( al municipiului Bucuresti ) la nivelul consiliului judetean, consiliilor locale, institutiilor publice si agentilor economici indiferent de forma de proprietate;
    b) urmareste aducerea la indeplinire in mod corect a masurilor de aparare civila, stabilite prin lege, de catre consiliile judetene, consiliile locale, primari, institutiile publice si agentii economici;
    c) aproba schema de aparare civila a judetului, planurile anuale cu principalele activitati, planurile de aparare civila, planurile de interventie pentru calamitati si catastrofe, planurile de evacuare, planurile de pregatire pentru apararea civila si alte documente elaborate de statul major de aparare civila judetean ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov ), cuprinse in programul principalelor lucrari si activitati din unitatile administrativ-teritoriale respective;
    d) aproba conceptia si executarea de aplicatii, exercitii, alarmari publice si alte activitati de instruire conduse de statul major de aparare civila judetean ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov );
    e) primeste rapoarte si propuneri rezultate in urma controalelor executate de statul major de aparare civila judetean ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov ) la localitati, institutii publice si agenti economici;
    f) participa  la convocari de pregatire, alarmari, exercitii, aplicatii si alte activitati de aparare civila organizate la nivelul judetului ( municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov );
    g) conduce nemijlocit actiunile de inlaturare a urmarilor calamitatilor, catastrofelor sau atacurilor din aer;
    h) prezinta comisiei administrative a judetului, respectiv, a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov proiecte de hotarari cu privire la completarea sistemului de instiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei materiale si a altor masuri de protectie a populatiei si bunurilor materiale, pe baza propunerilor statului major de aparare civila al unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    i) asigura, prin organele de specialitate, alarmarea, protectia si pregatirea populatiei din zonele de risc nuclear, chimic sau biologic sau in aval de barajele hidrotehnice;
    j) ia masuri pentru asigurarea statelor majore judetene ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov) cu spatii pentru puncte de comanda, sedii, sali de pregatire si depozite de materiale pentru apararea civila;
    k) analizeaza si aproba propunerile inaintate la statul major de aparare civila judetean ( al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov ), de catre organele de aparare civila din judet si localitati in vederea elaborarii unor prognoze pentru prevenirea si interventia in cazul calamitatilor si catastrofelor;
    l) aproba lista agentilor economici si institutiilor publice din judet ( municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov ), care organizeaza formatii de aparare civila la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    Art. 13
    Atributiile specifice institutiilor publice si agentilor economici, indiferent de forma de proprietate sunt:
    a) organizeaza si asigura cu personal, tehnica si materiale, statele majore si formatiile de aparare civila.
    Asigura masurile necesare pentru instiintarea si alarmarea organelor de conducere si salariatilor, precum si interventia pentru limitarea si inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor si atacurilor din aer;
    b) realizeaza masurile de protectie a salariatilor si bunurilor materiale in caz de calamitati, catastrofe si de razboi si pregatirea acestora pe linie de aparare civila;
    c) asigura spatiile tehnice, mijloacele materiale si financiare necesare activitatilor de aparare civila.
    Art. 14
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 100.000 lei urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    a) refuzul de a organiza, inzestra si instrui formatiile de aparare civila, precum si de a participa la actiuni de interventie;
    b) neanuntarea autoritatilor in drept despre producerea calamitatilor sau catastrofelor; depasirea valorilor admise de contaminare chimica, radioactiva sau biologica; deteriorarea factorilor de mediu; descoperirea munitiilor ramase neexplodate si neasigurarea conditiilor de asanare de catre unitatile specializate;
    c) folosirea mijloacelor si sistemelor de transmisiuni - alarmare, a tehnicii, aparaturii si materialelor de aparare civila in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate; deteriorarea si neasigurarea mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora;
    d) neintretinerea mijloacelor de transmisiuni-alarmare, a spatiilor de adapostire si a tehnicii destinate apararii civile;
    e) refuzul de a indeplini masurile de prevenire si protectie a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale sau de a participa la pregatirea de aparare civila;
    f) neintocmirea documentelor operative, de planificare, organizare, inzestrare si conducere, specifice apararii civile.
    Art. 15
    Contraventiile prevazute la art. 14 se constata si se sanctioneaza, potrivit legii, de imputerniciti ai Inspectoratului General al Apararii Civile. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la prefect sau, dupa caz, Inspectoratului General al Apararii Civile.
    Art. 16
    Ministerul Apararii Nationale va asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                     PRIM-MINISTRU
                   THEODOR STOLOJAN

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul apararii nationale,
                              Niculae Spiroiu

                              Ministrul industriei,
                              Dan Constantinescu

                              p. Ministrul lucrarilor publice
                              si amenajarii teritoriului,
                              Victor Dumitrache

                              Ministrul comunicatiilor,
                              Andrei Chirica

                              Ministrul mediului,
                              Marcian Bleahu

                              Ministrul economiei si finantelor,
                              George Danielescu

                              Ministrul bugetului, veniturilor statului
                              si controlului financiar,
                              Florian Bercea


                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 531/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 531 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 531/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu