Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.530 din 12.07.2018

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 637 din 23 iulie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63977 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 200; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr.: -; DA Jiu 208.846
2 63978 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 53; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr.: -; DA Jiu 33.501
0 1 2 3 4 5 6
3 63979 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 26; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr.: -; DA Jiu 57.547
4 64185 8.17.02 Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje, prize Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30306, UAT Işalniţa, Suprafaţa totală UAT-uri = 2.062.111 mp, Stotală UAT Işalniţa = 38.326 mp, Steren cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-baraj = 2.107 mp, Sconstr_C2-disipator = 240 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 1.760 mp, CF nr. 30305, UAT Işalniţa, Steren cc = 31.084 mp, Sconstr_C1-canal_aducţiune_deschis = 31.084 mp, CF nr. 30083, UAT Coţofenii din Dos, Stotală UAT Coţofenii din Dos = 799.902 mp, S_lac_acumulare_parţial = 733.713 mp, Steren_cc = 66.189 mp, Sconstr_C1-dig_lateral_mal_drept = 63.944 mp, CF nr. 30156, UAT Almăj, Stotală UAT Almăj = 1.223.883 mp, S_lac_acumulare_parţial = 1.133.989 mp, Steren_cc = 89.894 mp, Sconstr_C1-baraj_deversor = 1.992 mp, Sconstr_C2- disipator_de_energie = 214 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 1.528 mp, Sconstr_C4-decantor = 11.436 mp, Sconstr_C5-priză_de_apă = 2.068 mp, Sconstr_C6- casa_barajistului = 211 mp, Sconstr_C7-canal_aducţiune = 1.499 mp, Sconstr_C8-dig_lateral = 62.751 mp, Volum atenuare = 0,3 mil. mc, casa barajistului, vol. total. 2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 19.754.370
5 64186 8.17.03 Acumulare nepermanentă Prodila Suprafaţă expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 30777, UAT Podari, S_totală_construcţii = 9.920 mp, Stotală = 2.585 mp, Sconstr_C1-descărcător = 2.585 mp, CF nr. 30760, UAT Podari, Stotală = 7.335 mp, Sconstr_C1-baraj = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, Volum atenuare = 1,52 mil. mc Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; Dolj 751.000
0 1 2 3 4 5 6
6 64187 8.17.02 Acumulare şi baraj Cornu Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30075, UAT Orodel, Stotală_cc = 7.311 mp, SC1_baraj = 4.610 mp, SC2-descărcător_ape_mari = 2.498 mp, CF nr. 30221, UAT Orodel, S_lac_de_acumulare + neproductiv = 653.800 mp, Stotală = 661.111 mp, Volum atenuare = 0,58 mil. mc, vol. total = 2,61 mil. mc Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Orodel; -; nr.: -; BH Jiu 1.021.806
7 64188 8.17.02 Acumulare Caraula sup. NNr = 72 ha, volum atenuare = 0,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Caraula; -; nr.: -; Dolj 452.955
8 64189 8.17.02 Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 60685, UAT Uricani, Stotală = 262.326 mp, S_lac_de_acumulare = 238.270 mp, Steren_cc = 24.056 mp, Sconstr_C1-baraj = 23.632 mp, Sconstr_C2- deversor_lateral = 55 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 274 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor = 95 mp, Volum atenuare = 0,8 mil. mc, volum total = 5,3 mil. mc Ţara: România; judeţul: Hunedoara; satul Valea; -; nr.: -; BH Jiu 12.510.611
9 64317 8.03.12 Priza cu barare Rovinari Suprafaţa_teren-Curţi_Construcţii_Ape_bălţi_ păşuni = 138.902 mp; vol. pentru atenuare viituri = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; -; nr.: -; BH Jiu 9.890.771
10 64359 8.16.07 dig Jiu Murta-Lişteava, rampe dig l = 15,8 km, h = 2,5-3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Lişteava; -; nr.: -; Dolj 1.151.712
11 64360 8.16.07 îndiguire pr. Oreviţa-Vânju Mare lungime 10,6 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare; -; nr.: -; Mehedinţi 664.252
12 64361 8.16.07 îndiguire DA Jiu jud. Hunedoara lung. = 19,65 km, h = 3-4 m; Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; Hunedoara 531.691
13 64480 8.03.12 Priza de apă Buta şi canton de exploatare Suprafaţă = mp ; Dimensiuni =; Scop =; CF = 60687, UAT Uricani, Stotală_cc = 621 mp, Sconstr_C1-prag_deversor = 228 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 393 mp, CF nr. 60683, UAT Uricani, Stotală_cc = 7242 mp, Sconstr_C1-casa_barajistului = 168 mp, Sconstr_C2-C3-priză_de_apă = 382 mp, S totală = 7.863 mp, Debit captat 0,4 mc/s, aducţiune = 6,7 km în ac. Valea de Peşti Ţara: România; judeţul: Hunedoara; localitatea Câmpu lui Neag; -; nr.: -; BH Jiu 5.607.508
14 64481 8.16.07 Îndiguire pr. Bulba - Baia de Aramă l = 2.466 km, h = 1,08 m Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 1.257.363
0 1 2 3 4 5 6
15 64529 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu judeţul Dolj nr. borne = 280 buc. Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr.: -; Dolj 19.538
16 64530 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Mehedinţi nr. borne = 173 buc. Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr.: -; Mehedinţi 32.933
17 64531 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Hunedoara nr. borne = 56 buc. Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; DAJ 41.264
18 64532 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Gorj nr. borne = 185 Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr.: -; Gorj 22.526
19 64633 8.03.09 Regularizări DA Jiu, judeţul Mehedinţi lungime curs de apă regularizat = 53,886 km Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr.: -; Mehedinţi 18.060.600
20 64634 8.03.09 Regularizări şi apărări de mal DA Jiu, judeţul Hunedoara lungime curs de apă regularizat = 60,95 km Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; Hunedoara 47.560.435
21 64635 8.03.09 Regularizări şi apărări de maluri DA Jiu, judeţul Gorj lungime curs de apă regularizat = 116,445 km Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr.: -; Gorj 102.424
22 65116 8.16.01 Staţia de pompare I q = 1.000 mc/h Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 5.262
23 65117 8.16.01 Staţie pompare II q = 1.000 mc/h Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 6.932
24 65119 8.16.01 Staţie de pompare III cu împrejmuire Q = 2.000 mc/h Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 251.877
25 65122 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Racoviţă - Braloştiţa lung. = 3,6 km, h - 1,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Braloştiţa; -; nr.: -; Dolj 52.614
26 65127 8.28.01 Canton Catane centrală Panasonic, Sup. totală de teren = 1.167,59 mp, supr. constr. 42 mp, supr. anexe - 97,6 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Negoi; -; nr.: -; Dolj 244
27 65128 8.03.09 Reg. pr. Meretel - Predeşti lung. = 6 km Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Predeşti; -; nr.: -; Dolj 980.180
28 65129 8.03.09 Reg. pr. Raznic - Cernăteşti lung. - 16,4 km Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Cernăteşti; -; nr.: -; 1.335.552
29 65132 8.03.09 Regularizare pârâu Raznic Lungime regularizată = 9,8 km Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Greceşti; -; nr.: -; DA Jiu 2.727.352
30 65138 8.03.09 Reg. Balasan Băileşti lungime = 27,5 km Ţara: România; judeţul: Dolj; municipiul Băileşti; -; nr.: -; 4.565.197
31 65140 8.03.09 Regularizare pârâu Cilieni - Moţăţei lung. 5 km Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Moţăţei; -; nr.: -; 76 3.052.060
0 1 2 3 4 5 6
32 65142 8.03.09 Reg. pr. Cilieni - Dobridor lung. 6,5 km Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Dobridor; -; nr.: -; 3.302.705
33 65144 8.03.09 Apărare mal râu Jiu - Braloştiţa lung. - 0,72 km Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Braloştiţa; -; nr.: -; 895.310
34 104741 8.16.07 Dig Jiu Breasta - Rasnic l = 1,53 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Breasta; -; nr.: -; 478.255
35 104746 8.16.07 Dig Jiu confl. Amaradia - Podari l = 13,1 km, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; 6.149.767
36 104748 8.16.07 Dig Jiu, inelar mare, Leamna de Jos l = 2,29 km, h = 2-3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Bucovăţ; -; nr.: -; 2.475.197
37 104751 8.16.07 Dig Jiu, inelar mic, Leamna de Jos l = 0,59 km, h = 0,5-1 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Bucovăţ; -; nr.: -; 163.132
38 104753 8.16.07 Dig Jiu Secui - Bratovoieşti l = 14,2 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Secui; -; nr.: -; Bratovoieşti 367.305
39 104759 8.16.07 Dig Jiu, Podari - Ţuglui l = 14,57 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; Ţuglui 3.962.410
40 104764 8.16.07 Dig Jiu mal drept Coţofenii din Dos - Mihăiţa l = 10,1 km, h = 2,2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Coţofenii din Dos; -; nr.: -; BH Jiu 4.139.018
41 104767 8.16.07 Dig Jiu Rojişte - Murta L = 13,6 km, h = 2-3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Rojişte; -; nr.: -; DAJ 251.432
42 104774 8.16.07 Dig Jiu mal stg. Tatomireşti - Işalniţa l = 19,18 km, h = 2,2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Brădeşti; -; nr.: -; 4.757.334
43 104776 8.16.07 Dig apărare pârâu Abator, Podari l = 1,35 km, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; 192.209
44 104779 8.03.09 Regularizare pr. Drincea - Cetate l = 3,3 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Cetate; -; nr.: -; DAJ 926.992
45 104781 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Argetoaia, Scăeşti l = 4,8 km, h = 1,5-2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Scăeşti; -; nr.: -; 77.200
46 104783 8.16.07 Reg. şi îndig. Amaradia - Işalniţa h = 2,35-6,6 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; DAJ 5.206.296
47 104788 8.16.07 Reg. şi îndig. Amaradia, Negoieşti h = 1,2-3,2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Melineşti; -; nr.: -; DAJ 5.355.226
48 104823 8.16.07 Reg. şi îndiguire pr. Cârneşti Filiaşi l = 1,2 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; oraşul Filiaşi; -; nr.: -; 93.961
0 1 2 3 4 5 6
49 104825 8.16.07 Reg. şi îndig. Jiu, Bucovăţ l = 1,2 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Bucovăţ; -; nr.: -; 380.358
50 104827 8.16.07 Regulariz. îndig. Jiu, Leamna de Jos l = 1,35 km, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Leamna de Jos; -; nr.: -; 188.238
51 104829 8.16.07 Reg. şi îndig. pr. Mereţel, Predeşti l = 8,5 km, h = 1,5-2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Predeşti; -; nr.: -; 1.307.163
52 104836 8.16.07 Reg. şi îndiguire pr. Teslui, Preajba de Pădure l = 8 km, h = 1,52 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Preajba de Pădure; -; nr.: -; 633.868
53 104839 8.16.07 Reg. şi îndiguire Vlasca - Lăcriţa l = 7,5 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Lăcriţa Mare; -; nr.: -; 377.363
54 104842 8.16.07 Reg. şi îndiguire pr. Teslui, Gherceşti l = 6,4 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Gherceşti; -; nr.: -; 1.358.849
55 104845 8.16.07 Reg. şi îndiguire pr. Prodila, Podari l = 3,16 km, h = 1,5-2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; 107.592
56 104848 8.16.07 Regularizarea şi îndiguirea pr. Raznic la Predeşti L_îndiguire = 5 km, H_îndiguire = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Predeşti; -; nr.: -; 479.244
57 104853 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Brabova - Brabova l = 12,8 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Brabova; -; nr.: -; 1.791.114
58 104863 8.03.09 Regularizare şi îndiguire pr. Baboia, Caraula - Bârca l = 54 km, h = 1,5-2 m Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Bârca; -; nr.: -; 2.362.276
59 106147 8.28.01 49-88 Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire =; CF = ; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr.: -; 949.550
60 106154 8.28.01 49-89 Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire =; CF = ; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr.: -; 319.974
61 106155 8.28.01 49-8 Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr.: -; 246.600
62 106267 8.16.07 Îndig pr. Oreviţa - Bucura l = 6,1 m, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare; -; nr: - 178.695
63 106269 8.16.07 Îndiguire pr. Valea Oraşului - Baia de Aramă l = 0,918 km, h = 1 m Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 269.419
64 106270 8.16.07 Îndiguire pr. Husnita - Prunişor l = 2,2 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Prunişor; -; nr.: -; 682.320
0 1 2 3 4 5 6
65 106279 8.03.09 Reg. Jieţ confl. Jiu de Est - Petrila l = 2,432 km, Lap = 0,496 km Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; 985.304
66 116973 8.03.03 Balta Gomoviţa pr. Balta, s = 1 ha, v = 0,01 mil. mc Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Balta; -; nr.: -; 15.000
67 145288 8.03.09 Lucrare de apărare Regularizare şi consolidare râu Taia-Jiul de Est, Lreg = 4.200 m, Lap mal = 1.250 m Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; DA Jiu 3.314.925
68 145290 8.03.09 Lucrare de apărare Consolidare mal Jiul de Vest zona pârâul Ţiganilor, Lcons = 1.100 m, Lamen = 1.250 m Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; BH Jiu 8.717.242
69 153379 8.03.09 Apărare de mal Jiul de Vest în zona oraşului Lupeni L_ZidSprijin = 200 m Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Lupeni; -; nr.: -; DAC 830.558
70 153380 8.03.09 Regularizarea râului Jiul de Est pe sectorul Cimpa-Petrila L_Recalibrare albie = 4,1 km; L_Consolidări mal = 2,22 km; refacere 2 poduri, construcţie 1 buc. pod Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; DAJ 6.256.236
71 155229 8.03.09 Apărare împotriva inundaţiilor din râul Jiu a incintei mânăstirii Lainici zid de sprijin din beton, Lungime = 36 ml Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr.: -; Bazinul Jiu 3.321.006
72 155413 8.03.09 Regularizare Pârâu Iazul Topilelor în zona localităţii Iezureni, judeţul Gorj L_Recalibrare albie = 2,005 km; L_Zid de sprijin piatră brută = 0,745 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; localitatea Iezureni; -; nr.: -; BH Jiu 2.497.694
73 155414 8.03.09 Recalibrare Pârâu Govodarva în zona localităţii Căzăneşti, judeţul Mehedinţi L_Recalibrare albie = 1,2 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Căzăneşti; -; nr.: -; BH Jiu 366.111
74 155415 8.03.09 Regularizare Râu Jiul de Est în zona localităţii Petrila, judeţul Hunedoara L_Consolidări de mal = 2,2 km; L_Recalibrare albie = 1,3 km; L_Consolidare mal gabioane = 0,112 km; L_Zid sprijin beton = 0,065 km; L_2 buc. prag fund = 0,038 km; 4 căderi în trepte succesive; 1 buc. pod; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; BH Jiu 5.941.132
75 155416 8.03.09 Reabilitare şi amenajare pârâu Răscoala, judeţul Hunedoara L_Amenajare albie = 2,237 km; L_Consolidări mal = 2,587 km; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; BH Jiu 5.318.111
76 155417 8.03.09 Regularizare pârâu Iaz în zona localităţii Slobozia, judeţul Gorj L_Apărări de mal = 1,675 km; L_Amenajare albie = 5,945 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; localitatea Slobozia; -; nr.: -; BH Jiu 7.169.769
0 1 2 3 4 5 6
77 155418 8.03.09 Reabilitare şi amenajare Pârâu Băniţa în zona localităţii Băniţa, judeţul Hunedoara L_Amenajare albie = 6,5 km; L_Consolidări mal = 9,273 km; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Băniţa; -; nr.: -; BH Jiu 11.767.773
78 155419 8.03.09 Regularizare râu Rasova în zona localităţii Băleşti, judeţul Gorj L_Apărări de mal = 2,050 km; L_Consolidări mal = 4,505 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Băleşti; -; nr.: -; BH Jiu 8.194.661
79 155420 8.03.09 Reabilitare şi amenajare râu Şuşiţa la Ursaţi, judeţul Gorj L_Regularizare albie = 3 km; L_Consolidare mal = 1,64 km; L_Recalibrare albie = 1,734 km; 5 buc_praguri de fund; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; localitatea Ursaţi; -; nr.: -; BH Jiu 5.835.460
80 155421 8.03.09 Reabilitare pârâu Galbenu la Baia de Fier, judeţul Gorj L_Consolidări mal = 3,790 km; L_Recalibrare albie = 8,460 km; 22 buc_Praguri de fund; 6 buc_Subtraversări; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Baia de Fier; -; nr.: -; BH Jiu 6.130.347
81 155423 8.03.09 Regularizare Pârâu Jilt în zona localităţii Bolboşi, judeţul Gorj L_Amenajare albie = 2,032 km; L_Consolidare mal = 0,305 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Bolboşi; -; nr.: -; BH Jiu 595.378
82 155424 8.03.09 Regularizare Râu Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj L_Reprofilare albie = 8 km; L_Zid de sprijin = 4,342 km; Praguri = 11_buc.; Căderi = 2_buc; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Novaci; -; nr.: -; BH Jiu 14.397.223
83 155425 8.28.01 Teren intravilan - zona vile loc. Uricani Teren intravilan, drept proprietate statul român; S = 3.265 mp; val.teren = 48.900 lei Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; -; nr.: -; Cîmpu lui Neag JIU 59.616
84 155426 8.28.01 Canton şi teren Vânju Mare Teren şi construcţie în intravilan, drept propr. statul român, S_teren = 1.383 mp;C1_Sediu Administrativ P+1; Sc = 106,27 mp; C2_AnexaWC, Sc = 1,95 mp; val.teren = 23.600 lei Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare; Str. Liliacului; nr.: 16; BH Jiu 412.816
85 155427 8.28.01 Teren şi construcţii bază de întreţinere şi reparaţii Drobeta-Turnu Severin SGA Mehedinţi Teren şi construcţii intravilan, drept propr. statul român; Steren = 8.637 mp; Sc_C1_Magazie = 144,8 mp; Sc_C2_Casă poartă = 9,59 mp; Sc_C3_Atelier = 402,60 mp; Sc_C4_Magazie+Casa pompelor = 45,62 mp; Sc_C5_ Magazie depozit = 12,82 mp; Sc_C6_Magazie = 16,81 mp; Sc_C7_Cabină tablou electric = 4,20 mp; Sc_C8_Depozit materiale = 200,50 mp; Sc_C9_Magazie = 151,32 mp; Sc_C10_WC = 7,17 mp; Val. teren = 815.300 lei Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; Str. Banoviţei nr. 13A; BH Jiu 1.110.777
0 1 2 3 4 5 6
86 155428 8.28.01 Teren aferent canton hidrotehnic Baia de Aramă Teren intravilan, Drept propr. statul român; S_teren = 1.537 mp; Val.teren = 19.700 lei Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; Aleea Al. I. Cuza; nr.: 8; BH Jiu 24.016
87 155429 8.28.01 Teren aferent Canton Iscroni - Sistem Hidrotehnic Livezeni (Petroşani) Teren intravilan drept propr. statul român; S_teren = 4.079 mp; Val.teren = 57.900 lei Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Aninoasa; -; nr.: -; BH Jiu 70.588
88 155430 8.28.01 Teren şi construcţii Sistem Hidrotehnic Rovinari Teren extravilan; S_Teren = 57.198 mp; Sc_C1_Magazie = 79,01; Sc_C2_Bucătărie = 38,73 mp; Sc_C3_Sală şedinţe = 68,02 mp; Sc_C4_SediuSH = 121,42 mp; Sc_C5_Magazie = 15,21 mp; Sc_C6_Magazie = 74,75 mp; Val.teren = 859.100 lei Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; -; nr.: -; BH Jiu 1.202.758
89 159724 8.28.01 Teren canton Cioroboreni Suprafaţă teren = 1.695,11 mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire =; CF = ; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; satul Cioroboreni; -; nr.: -; 23.795
90 160245 8.30 Staţie automată hidrometrică 979 Baziaş Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; satul Baziaş; -; nr.: -; 128.755
91 160246 8.30 Staţie automată hidrometrică 151 Câmpu lui Neag Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; -; nr.: -; 124.433
92 160247 8.30 Staţie automată hidrometrică 152 Bărbăteni Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Lupeni; -; nr.:-; 153.926
93 160248 8.30 Staţie automată hidrometrică 153 Iscroni Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Aninoasa; -; nr.: -; 135.114
94 160249 8.30 Staţie automată hidrometrică 161 Lonea Jiul de Est Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; 126.003
95 160250 8.30 Staţie automată hidrometrică 162 Livezi Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; -; nr.: -; 115.108
96 160251 8.30 Staţie automată hidrometrică 163 Lonea Taia Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; 133.275
97 160252 8.30 Staţie automată hidrometrică 165 Dărăneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; -; nr.: -; 117.689
0 1 2 3 4 5 6
98 160253 8.30 Staţie automată hidrometrică 167 Petroşani Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; -; nr.: -; 210.792
99 160254 8.30 Staţie automată hidrometrică 168 Strâmbuţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; -; nr.: -; 108.885
100 160255 8.30 Staţie automată hidrometrică 205 Lazăru Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; -; nr.:-; 132.725
101 160256 8.30 Staţie automată hidrometrică 183 Tarmigani Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 120.069
102 160257 8.30 Staţie automată hidrometrică 184 Broşteni Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Broşteni; -; nr.:-; 119.494
103 160258 8.30 Staţie automată hidrometrică 185 Faţa Motrului Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; satul Faţa Motrului; -; nr.: -; 106.812
104 160259 8.30 Staţie automată hidrometrică 186 Baia de Aramă Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 112.651
105 160260 8.30 Staţie automată hidrometrică 188 Brebina Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 128.005
106 160261 8.30 Staţie automată hidrometrică 189 Tarniţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -; 128.059
107 160262 8.30 Staţie automată hidrometrică 190 Şişeşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Şişeşti; -; nr.: -; 114.435
108 160263 8.30 Staţie automată hidrometrică 191 Corcova Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Corcova; -; nr.: -; 113.754
109 160264 8.30 Staţie automată hidrometrică 192 Strehaia Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Strehaia; -; nr.: -; 115.994
110 160265 8.30 Staţie automată hidrometrică 196 Halânga Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; satul Halânga; -; nr.: -; 112.721
0 1 2 3 4 5 6
111 160266 8.30 Staţie automată hidrometrică 197 Corlăţel Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Corlăţel; -; nr.:-; 108.888
112 160267 8.30 Staţie automată hidrometrică 198 Cujmir Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Cujmir; -; nr.: -; 108.680
113 160268 8.30 Staţie automată hidrometrică 978 Gruia Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Gruia; -; nr.: -; 91.861
114 160269 8.30 Staţie automată hidrometrică 980 aval Porţile de Fier I Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; -; nr.: -; 107.881
115 160270 8.30 Staţie automată hidrometrică 155 Rovinari Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; -; nr.: -; 117.473
116 160271 8.30 Staţie automată hidrometrică 169 Vaidei Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Stăneşti; -; nr.: -; 137.711
117 160272 8.30 Staţie automată hidrometrică 170 Godineşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Godineşti; -; nr.: -; 106.574
118 160273 8.30 Staţie automată hidrometrică 171 Tismana-Celei Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Tismana; -; nr.: -; 111.874
119 160274 8.30 Staţie automată hidrometrică 172 Runcu Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Runcu; -; nr.: -; 109.634
120 160275 8.30 Staţie automată hidrometrică 173 Stolojani Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Arcani; -; nr.: -; 137.091
121 160276 8.30 Staţie automată hidrometrică 174 Teleşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Teleşti; -; nr.: -; 137.599
122 160277 8.30 Staţie automată hidrometrică 175 Turceni Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Turceni; -; nr.: -; 139.344
123 160278 8.30 Staţie automată hidrometrică 176 Târgu Cărbuneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Târgu Cărbuneşti; -; nr.: -; 123.085
124 160279 8.30 Staţie automată hidrometrică 177 Turburea Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Turburea; -; nr.: -; 127.561
125 160280 8.30 Staţie automată hidrometrică 178 Baia de Fier Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Baia de Fier; -; nr.: -; 131.866
0 1 2 3 4 5 6
126 160281 8.30 Staţie automată hidrometrică 179 Ciocadia Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Bengeşti-Ciocadia; -; nr.: -; 146.507
127 160282 8.30 Staţie automată hidrometrică 180 Săcelu Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Săcelu; -; nr.: -; 142.841
128 160283 8.30 Staţie automată hidrometrică 181 Târgu Cărbuneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Târgu Cărbuneşti; -; nr.: -; 131.323
129 160425 8.30 Staţie automată hidrometrică 182 Cloşani Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Padeş; -; nr.: -; 111.700
130 160426 8.30 Staţie automată hidrometrică 187 Bustuchin Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Bustuchin; -; nr.: -; 116.348
131 160427 8.30 Staţie automată hidrometrică Q 19 Sadu Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Bumbeşti-Jiu; -; nr.: -; 108.629
132 160428 8.30 Staţie automată hidrometrică 157 Răcari Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Braloştiţa; -; nr.: -; 136.750
133 160429 8.30 Staţie automată hidrometrică 158 Podari Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; 121.551
134 160430 8.30 Staţie automată hidrometrică 194 Albeşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; -; nr.: -; 144.028
135 160431 8.30 Staţie automată hidrometrică 195 Breasta Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Breasta; -; nr.: -; 121.301
136 160432 8.30 Staţie automată hidrometrică 199 Băileşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; municipiul Băileşti; -; nr.: -; 122.852
137 160433 8.30 Staţie automată hidrometrică 200 Călugărei Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Călugărei; -; nr.: -; 150.756
138 160434 8.30 Staţie automată hidrometrică 201 Drăgoaia Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Drăgoaia; -; nr.: -; 114.566
139 160435 8.30 Staţie automată hidrometrică 202 Goicea Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Goicea; -; nr.: -; 114.030
140 160436 8.30 Staţie automată hidrometrică 203 Gabru Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Gabru; -; nr.: -; 110.802
141 160437 8.30 Staţie automată hidrometrică 977 Zăval Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Zăval; -; nr.: -; 136.193
0 1 2 3 4 5 6
142 160438 8.30 Staţie automată hidrometrică Q Filiaşi Q18 Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; oraşul Filiaşi; -; nr.: -; 212.149
143 160439 8.30 Staţie automată hidrometrică Q20 Baraj Işalniţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; 117.979
144 160440 8.30 Staţie automată hidrometrică 193 Negoieşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Dolj; satul Negoieşti; -; nr.: -; 116.426
145 160441 8.30 Staţie automată hidrometrică 164 Jieţ Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; localitatea Jieţ; -; nr.: -; 93.729
146 160503 8.30 Staţie automată hidrometrică 160 Valea de Peşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; localitatea Câmpu lui Neag; -; nr.: -; 129.695
147 161033 8.03.09 Amenajare râul Jiu în zona localităţii Schitu, judeţul Dolj Lungime = Ldig = 1.5 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren =1.567.233 mp. epiuri - 11 buc. Sconstr_C1-epiu = 370 mp, Sconstr_C2-epiu = 426 mp, Sconstr_C3-epiu = 426 mp, Sconstr_C4-epiu = 580 mp, Sconstr_C5-epiu = 580 mp, Sconstr_C6-epiu = 524 mp, Sconstr_C7-epiu = 524 mp, Sconstr_C8-epiu = 524 mp, Sconstr_C9-epiu=524 mp, Sconstr_C10-epiu = 426 mp, Sconstr_C11-epiu = 370 mp, Sconstr_C12-dig = 18.519 mp Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.0.0.0.0.0; CF = 30431 Ţara: România; judeţul: DOLJ;comuna Braloştiţa; -; nr.: -; satul Schitu 3.990.939
148 161034 8.03.09 Amenajare şi reabilitare pârâul Prodila în zona localităţii Podari, judeţul Dolj Lungime = Amenajare albie L = 3.676 km. Protecţie de mal L = 1.84 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 48.752 mp, Sconstr_C1-baraj pământ = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator de energie = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, Sconstr_C4-protecţie_mal = 260 mp, Sconstr_C5-protecţie_mal = 859 mp, Sconstr_C6-protecție_mal = 871 mp, Sconstr_C7-protecţie_mal = 21mp, Sconstr_C8-protecţie_mal = 15 mp, Sconstr_C9-protecţie_mal = 155 mp, Sconstr_C10-protecţie_mal = 74 mp, Sconstr_C11-prag = 32 mp; Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.44b; CF = 30760 Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; 3.253.587
0 1 2 3 4 5 6
149 161035 8.03.09 Amenajare şi reabilitare pârâul Terpeziţa şi afluenţi Lungime = Amenajare albie L = 4.872 km. Protecţie de mal L = 1,27 km ml;Suprafaţa regularizată = Stotală = 148.829 mp. Steren = 59.066 mp, Sconstr_C1-dig_protecţie = 8.037 mp, Sconstr_C2-dig_protecţie = 12.894 mp, Steren = 83.164 mp, Sconstr_C1-digprotecţie = 23.202 mp, Sconstr_C2-digprotecţie = 13.471 mp, Steren = 6.599 mp. Sconstr_C1-protecţie_mal = 1.830 mp, Sconstr_C2-protecţie_mal = 2.067 mp, Codul hidrografic al cursului de apă = XIV-1.27.4; CF = 31064 UAT Terpeziţa; CF = 30990 UAT Vârvoru de Jos; CF = 30964 UAT Vârvoru de Jos Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Terpeziţa; -; nr.: -; 2.485.613
150 161036 8.03.09 Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Mereţel în comuna Gogoşu Lungime = reprofilare albie L = 5.5 km, consolidare de mal L = 0,93 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 166.060 mp; Sconstr_C1-consolidări_de_mal = 373 mp, Sconstr_C2-consolidări_de_ mal = 355 mp, Sconstr_C3consolidări_de_ mal = 827 mp, Sconstr_C4-consolidări_de_mal = 867 mp, Sconstr_C5-consolidări_de_ mal = 1.260 mp, Sconstr_C6-consolidări_de_mal = 1.260 mp; Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.43.2; CF = 30648 UAT Gogoşu Tara: România; judeţul: Dolj; comuna Gogoşu; -; nr.: -; 2.498.016
151 161037 8.03.09 Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Băldal (Jivan) în comuna Întorsura Lungime = decolmatare şi reprofilare L = 5,5 km, Consolidare mal L = 2,57 km,. Zid de sprijin L = 0,59 km. Pereu din dale L = 0,36 km, praguri de fund 5 buc., cădere 1 buc. ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 94.741mp, Sconstr_pereu_din_dale_8 buc. = 522 mp. Sconstr_cădere = 19 mp, Sconstr_consolidări_de_mal_ 26 buc. = 8.271 mp, Sconstr_zid_de_sprijin_ 19 buc. = 375 mp, Sconstr_prag_de_fund_4 buc.= 129 mp;Codul hidrografic al cursului de apă = XIV-1.27.7; CF = 30092 UAT Întorsura Tara: România; judeţul: Dolj; comuna Întorsura; -; nr.: -; 6.153.549

0 1 2 3 4 5 6
152 161038 8.03.09 Amenajare pârâul Merişoara în zona oraşului Vulcan Lungime = Amenajare albie L = 2.617 km. Zid de sprijin L = 2.073 km. căderi 18 buc., praguri îngropate 4 buc. ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 15.479 mp, Sconstr_consolidări_de_ mal_16 buc.= 1.865 mp, Sconstr_cădere_amenajare albie_11 buc. = 382 mp, Sconstr_prag_amenajare_ albie_4 buc. = 28 mp; Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.12; CF = 61345 UAT Vulcan Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Vulcan; -; nr.: -; 6.389.384
153 161039 8.03.09 Regularizare pârâul Ploştina pe tronsonul sector Roşiuţa - confluenţa Motru Lungime = Recalibrare albie L = 8 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 95.785 mp mp; Codul hidrografic al cursului de apă =; CF = 36465 UAT Motru Ţara: România; judeţul: Gorj; municipiul Motru; -; nr.: -; 1.736.995
154 161040 8.03.09 Amenajare pârâul Maleia în zona localităţii Petroşani Lungime = Amenajare albie L = 2 km. Consolidare mal L = 1,37 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 9.630 mp, Sconstr_consolidare_mal_2 buc. = 1.143 mp, Sconstr_cădere_amenajare_albie_12 buc. = 188 mp, Sconstr_prag_amenajare_albie_7 buc. = 51 mp mp; Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.15.9; CF = 63486 UAT Petroşani Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; -; nr.: -; 3.994.915
155 161043 8.03.09 Apărare de mal drept şi reprofilare albie râul Jiul de Vest în zona localităţii Lupeni Lungime = Reprofilare albie L = 1 km. Apărare de mal L = 0,9 km ml; Suprafaţa regularizată=Steren=14.681 mp, Sconstr_C1-apărare_de_mal = 1.200 mp, Sconstr_C2-apărare_de_mal = 43 mp, Sconstr_C3-apărare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C4-apărare_de_mal = 299 mp; Codul hidrografic al cursului de apă = VII-1.15; CF = 61420. UAT Lupeni Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Lupeni; -; nr.: -; 2.073.006
156 161044 8.03.09 Amenajare pârâul Jieţ în zona Petrila Lungime = recalibrare albie L = 1,75 km. Protecţii de mal L = 0.85 km ml; Suprafaţa regularizată = Steren = 64.424mp, Sconstr_amenajare_albie_5 buc. = 351 mp, Sconstr_protecţii_mal_5 buc. = 14.863 mp; Codul hidrografic al cursului de apă=VII-1.15.7; CF=62366. UAT Petrila Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila; -; nr.: -; 3.557.888SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 530/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 530 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu