E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 85 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 90 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 96 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 97 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 98 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 100 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 100 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 102 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 104 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 105 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 106 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 107 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 121 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 126 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 127 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 128 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 4 din actul Hotărârea 5 2001 republica Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 31 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 34 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 46 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 46 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 60 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 abrogă articolul 65 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 78 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 79 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 80 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 abrogă articolul 81 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 82 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 83 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 adauga dupa articolul 83 din actul Hotărârea 8 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 2001 modifica articolul 85 din actul Hotărârea 8 1994
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 5 din 12 ianuarie 2001

privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

ACT EMIS DE: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 15 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 211 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

    Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa litera d) a articolului 31 se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins:
    "d^1) convoaca Comitetul ordinii de zi, prezideaza lucrarile acestuia si ii supune spre aprobare proiectele ordinii de zi si programului de lucru ale Camerei;"
    2. Dupa articolul 34 se introduc articolele 34^1 si 34^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    Comitetul ordinii de zi este alcatuit din liderii grupurilor parlamentare sau din loctiitorii acestora si are urmatoarele atributii:
    a) aproba ordinea de zi a sedintelor Camerei si programul de lucru al acesteia, precum si modificarile sau completarile aduse ordinii de zi sau programului aprobat;
    b) organizeaza dezbaterile prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, in functie de ponderea sa in numarul total al deputatilor, a timpului afectat pentru luarile de cuvant in sedinta Camerei; alocarea timpului afectat dezbaterilor este obligatorie la dezbaterile politice si facultativa la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege sau unei propuneri legislative;
    c) poate include in ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depasit.
    Art. 34^2
    Comitetul ordinii de zi hotaraste cu majoritatea rezultata din ponderea votului fiecarui membru prezent. Ponderea este data de proportia grupului parlamentar reprezentat de lider in numarul total al deputatilor. Presedintele Camerei nu are drept de vot.
    La lucrarile Comitetului ordinii de zi participa ca invitat reprezentantul Guvernului si, daca este cazul, presedintele comisiei parlamentare care a depasit termenul de depunere a raportului.
    Comitetul ordinii de zi se intruneste, de regula, miercurea si lucreaza in mod regulamentar in prezenta a cel putin jumatate din numarul liderilor grupurilor parlamentare."
    3. La articolul 46 se introduce un alineat final cu urmatorul cuprins:
    "Deputatul care absenteaza de la lucrarile comisiei poate fi inlocuit de un alt deputat din acelasi grup, pe baza imputernicirii scrise a liderului grupului parlamentar."
    4. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    In timpul sesiunii sedintele comisiilor parlamentare pot avea loc in acelasi timp cu cele ale plenului Camerei, pe baza aprobarii date de Comitetul ordinii de zi.
    Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este interzisa tinerea de sedinte in comisii concomitent cu sedinta de vot organizata in acest scop, potrivit ordinii de zi. De asemenea, lucrarile comisiei se suspenda de drept in cazul in care presedintele Camerei solicita prezenta deputatilor la lucrarile in plen."
    5. Alineatul 3 al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Biroul permanent solutioneaza conflictele de competenta in termen de cel mult 7 zile. Prevederile art. 59 alin. 2 se aplica in mod corespunzator."
    6. Articolul 65 se abroga.
    7. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru ale Camerei Deputatilor pentru saptamana urmatoare se intocmesc de Biroul permanent.
    Biroul permanent poate include in proiectul ordinii de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depasit."
    8. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Ordinea de zi a Camerei Deputatilor cuprinde toate problemele care se supun dezbaterii si adoptarii Camerei.
    Proiectele de lege si propunerile legislative se inscriu in proiectul ordinii de zi in termen de cel mult 7 zile de la primirea de catre Biroul permanent a raportului comisiei sesizate in fond.
    La intocmirea si adoptarea ordinii de zi, in domeniul legislativ, se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente, dezbaterilor in procedura de urgenta, cererilor pentru adoptarea unei asemenea proceduri si dezbaterii rapoartelor intocmite de comisiile de mediere.
    Alte propuneri sau documente decat cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent, pentru a fi incluse in proiectul ordinii de zi, cu cel putin doua zile inainte de sedinta Comitetului ordinii de zi, daca prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotarare a Camerei nu se prevede un termen mai scurt.
    Cererile Presedintelui Romaniei, rapoartele si declaratiile primului-ministru se inscriu cu prioritate pe ordinea de zi."
    9. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    Programul de lucru al Camerei Deputatilor se stabileste in concordanta cu ordinea de zi si poate cuprinde masuri pentru organizarea dezbaterilor Camerei."
    10. Articolul 81 se abroga.
    11. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru sunt saptamanale si se aproba de Comitetul ordinii de zi pana la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru a Camerei."
    12. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 83
    Modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru se aproba de Comitetul ordinii de zi, la cererea Biroului permanent, in cazuri exceptionale."
    13. Dupa articolul 83 se introduce articolul 83^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 83^1
    Ordinea de zi si programul de lucru aprobate se transmit deputatilor si grupurilor parlamentare pana in ultima zi de lucru a Camerei.
    Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si in caz de modificare sau de completare a ordinii de zi ori a programului de lucru.
    In prima sedinta a Camerei, dupa votul din Comitetul ordinii de zi, liderii grupurilor parlamentare au dreptul sa prezinte Camerei pozitia grupului fata de ordinea de zi si programul de lucru."
    14. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    Toate proiectele si propunerile legislative se inregistreaza in ordinea prezentarii lor. Ele se imprima si se distribuie deputatilor de indata."
    15. Dupa articolul 85 se introduce articolul 85^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 85^1
    Proiectele de lege sau propunerile legislative sunt aduse la cunostinta Camerei de catre presedintele acesteia, prin anuntarea titlului, a initiatorului, a comisiilor sesizate in fond si pentru avizare, precum si a termenului de depunere a raportului."
    16. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90
    Deputatii, grupurile parlamentare sau Guvernul au dreptul de a prezenta amendamente la comisia sesizata in fond, pana la implinirea unui termen de 5 zile inainte de data stabilita pentru depunerea raportului. Daca termenul de depunere a fost redus la 5 zile, termenul de depunere a amendamentelor este de 3 zile.
    Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie parlamentara amendamentele se depun la acea comisie in termen de 5 zile de la anuntarea in plenul Camerei Deputatilor. In aceeasi zi propunerea legislativa se comunica Guvernului. Comisia este obligata sa intocmeasca in urmatoarele 5 zile un raport asupra amendamentelor. Numai dupa implinirea acestui termen propunerea legislativa poate fi inscrisa pe ordinea de zi si, daca este cazul, comunicata, in forma sa definitiva, deputatilor si Guvernului.
    Amendamentele se depun in scris, motivat si sub semnatura initiatorului, cu precizarea, daca este cazul, a grupului parlamentar din care face parte.
    Amendamentele Guvernului se depun numai sub semnatura unui membru al Guvernului.
    Data amendamentului este data inregistrarii sale la comisie. Aceasta va tine o evidenta speciala a tuturor amendamentelor primite si, la cerere, va elibera autorului o dovada ca a primit amendamentul.
    Comisia sesizata in fond sau, dupa caz, comisia speciala se pronunta asupra tuturor amendamentelor inregistrate, cu respectarea termenului prevazut la alin. 1 sau 2. Numai in cazul in care considera necesar comisia va solicita si avizul unei alte comisii.
    Pentru a se putea pronunta comisia va transmite Guvernului amendamentele care implica modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit art. 110 din Constitutie. Amendamentele la care, in termen de 5 zile de la primire, Guvernul nu se opune se considera acceptate. Raspunsul Guvernului poate fi dat numai sub semnatura unui membru al acestuia.
    Pentru amendamentele orale, prezentate in plen, cu respectarea art. 98 alin. 3, avizul comisiei se da tot oral de catre raportor, la solicitarea presedintelui Camerei.
    Este interzis presedintelui Camerei sa supuna dezbaterii sau votului un amendament asupra caruia comisia nu s-a pronuntat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 34^1 lit. c)."
    17. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    Camera Deputatilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci cand in raportul comisiei sesizate in fond exista amendamente admise sau respinse."
    18. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    La discutarea articolelor la care s-au facut amendamente deputatii pot lua cuvantul pentru a-si exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvantul reprezentantul Guvernului sau al initiatorului si raportorul comisiei sesizate in fond.
    Luarea de cuvant a unui deputat cu privire la un text ce urmeaza sa fie supus votului Camerei Deputatilor are, de regula, durata de 5 minute. La inceputul dezbaterii proiectului de lege sau a propunerii legislative se poate stabili si alta durata a interventiei.
    La inscrierea pentru a lua cuvantul in scopul dezbaterii unui proiect de lege, unei propuneri legislative sau altui act, deputatii vor preciza daca sunt pentru sau contra amendamentului sau prevederilor textului supus dezbaterii. Autorii amendamentelor sau subamendamentelor se considera a fi contra textului initial. Dupa luari de cuvant din partea grupurilor parlamentare care vor sa intervina pot lua cuvantul initiatorul proiectului si raportorul comisiei sesizate in fond. Fiecare grup parlamentar poate interveni printr-un singur reprezentant.
    Presedintele Camerei poate supune spre aprobare sistarea discutiilor la articolul dezbatut."
    19. Alineatul 3 al articolului 98 va avea urmatorul cuprins:
    "In plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativa, gramaticale sau lingvistice."
    20. Dupa alineatul 3 al articolului 98 se introduce alineatul 4 cu urmatorul cuprins:
    "In plenul Camerei Deputatilor nu pot fi depuse amendamente de fond."
    21. Alineatul 3 al articolului 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Se supun dezbaterii si votului Camerei numai articolele la care s-au facut amendamente. Textele articolelor si amendamentelor se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti."
    22. Dupa articolul 100 se introduc articolele 100^1 si 100^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 100^1
    Proiectul de lege sau propunerea legislativa, in forma rezultata din dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre adoptare.
    Votul final priveste ansamblul reglementarii. Camera poate hotari, la propunerea presedintelui, ca votul final sa priveasca parti din ansamblul reglementarii, in masura in care fiecare parte constituie o reglementare unitara. In acest caz este obligatoriu ca toate partile astfel separate sa fie supuse succesiv la vot, in aceeasi sedinta. Partea care nu a fost adoptata se elimina din cuprinsul reglementarii.
    Votul final poate avea loc intr-o sedinta consacrata acestui scop, in ordinea definitivarii proiectelor de lege sau a propunerilor legislative, ca urmare a dezbaterii pe articole. In cazul in care pana la data sedintei de vot, stabilita prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a incheiat, votul final se amana de drept.
    Proiectul de lege sau propunerea legislativa la care nu s-au facut amendamente pana la data sedintei de vot se supune direct votului final, dupa prezentarea de catre initiator a expunerii de motive si de catre comisia sesizata in fond a raportului, precum si dupa audierea punctelor de vedere ale reprezentantilor grupurilor parlamentare.
    Sedintele consacrate exclusiv votului final, prevazute in ordinea de zi, se aduc din timp la cunostinta Camerei de catre presedintele acesteia, care va preciza data si ora cand vor avea loc.
    Art. 100^2
    In cazul prevazut la art. 34^1 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obisnuite, luandu-se in discutie toate amendamentele depuse la comisie in termenul prevazut de prezentul regulament."
    23. Alineatul 2 al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:
    "Cererile Guvernului si propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobarii Comitetului ordinii de zi."
    24. Alineatul 3 al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:
    "Proiectele de lege referitoare la armonizarea legislatiei Romaniei cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei si ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie se supun de drept aprobarii Camerei Deputatilor in procedura de urgenta."
    25. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    Biroul permanent, dupa primirea raportului comisiei sesizate in fond, inscrie cu prioritate in proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativa."
    26. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 105
    La discutarea fiecarui articol la care s-au facut amendamente se aplica prevederile art. 97. In timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente."
    27. Alineatul 2 al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:
    "In situatia in care timpul prevazut la alin. 1 s-a epuizat dezbaterea se incheie si presedintele Camerei supune votului fiecare amendament cuprins in raportul comisiei sesizate in fond si fiecare articol amendat, dupa care se va proceda la votarea finala a proiectului de lege sau a propunerii legislative."
    28. Dupa articolul 107 se introduce articolul 107^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 107^1
    Orice amendament, alt text legislativ sau cerere ce urmeaza sa fie aprobata se considera adoptata daca, la solicitarea presedintelui Camerei, nu exista obiectie."
    29. La articolul 121, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Se supun la vot, potrivit procedurii de dezbatere pe articole a legii, numai solutiile propuse de comisia de mediere care sunt diferite de cele adoptate initial de Camera. In toate cazurile raportul comisiei de mediere se aproba cu majoritatea de voturi necesara pentru adoptarea legii in forma finala. Rapoartele comisiilor de mediere se aproba in sedintele consacrate votului final asupra proiectelor de lege."
    30. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 126
    Camera Deputatilor isi desfasoara activitatea in plen, in comisii si in grupurile parlamentare, pe parcursul a 4 sau 5 zile consecutive din saptamana, potrivit programului stabilit de Comitetul ordinii de zi. De regula, a 5-a zi din saptamana este rezervata activitatii in circumscriptiile electorale in care deputatii au fost alesi.
    Cu aprobarea Comitetului ordinii de zi se vor putea tine sedinte si dupa un alt program de lucru."
    31. Alineatul 3 al articolului 127 se abroga.
    32. Articolul 128 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    Camera Deputatilor adopta legi, hotarari si motiuni in prezenta majoritatii deputatilor.
    In cadrul procedurii legislative prevederile alin. 1 se aplica numai la votul pentru adoptarea legii in ansamblul ei, precum si atunci cand, potrivit prevederilor prezentului regulament, se supune la vot respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative.
    Verificarea intrunirii cvorumului se dispune numai la sedintele de vot final de catre presedinte, imediat inaintea votarii, din proprie initiativa ori la cererea liderului unui grup parlamentar.
    In cazul in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se suspenda, iar presedintele va arata cand se reiau lucrarile. Reluarea lucrarilor se face si prin derogare de la ordinea de zi aprobata, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.
    Presedintele Camerei Deputatilor poate dispune ca toti deputatii aflati in sediul Camerei sa se prezinte la dezbatere sau la vot, sub sanctiunea considerarii lor ca absenti, cu toate consecintele ce decurg din aceasta."
    Art. 2
    La proiectele de legi si la propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor din legislatura 1996 - 2000 si care nu au fost inscrise pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare din ianuarie 2001 deputatii au dreptul sa faca amendamente la comisiile sesizate in fond, cu cel putin 6 zile inaintea dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor. Comisiile vor intocmi rapoarte suplimentare.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei.
    Art. 4
    Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, modificat si completat prin hotararile Camerei Deputatilor nr. 33/1996, nr. 41/1998, nr. 39/2000 si nr. 48/2000, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

    Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 5/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 5 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu