Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 498 din  7 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 362 din 26 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite in institutiile militare de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor cu studiile absolvite in institutiile civile de invatamant, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 420/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile

    Art. 1
    Echivalarea stagiului efectuat in functii militare si in functii specifice politiei, in cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile se face potrivit anexelor nr. 1 - 9*) care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 9 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    (1) Echivalarea prevazuta la art. 1 se face tinandu-se seama de natura atributiilor prevazute in fisa postului, precum si de specializarile obtinute in baza studiilor absolvite conform normelor privind invatamantul si potrivit anexei la Ordonanta Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite in institutiile militare de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor cu studiile absolvite in institutiile civile de invatamant, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 420/2003.
    (2) Pentru echivalarea cu stagiul in functia de consilier juridic, din dosarul personal al titularului trebuie sa rezulte ca acesta este licentiat al unei facultati de drept si a indeplinit, conform fisei postului, atributiile prevazute in Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.
    (3) Echivalarea prevazuta la art. 1, pentru stagiul efectuat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 514/2003, se face in raport cu atributiile prevazute in Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea si functionarea oficiilor juridice.
    Art. 3
    Compartimentele de resurse umane ale unitatilor de invatamant si ale unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor vor emite, la cererea persoanelor interesate, in baza verificarii atributiilor prevazute in fisa postului si a datelor din dosarul personal, privind specializarea obtinuta prin absolvirea institutiilor de invatamant, adeverinte din care sa rezulte indeplinirea conditiilor necesare echivalarii stagiului prevazut la art. 1.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                 TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      OFITERI                                            FUNCTIONARI PUBLICI  |
|                                                         I. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         CORESPUNZATOARE      |
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE                            CATEGORIEI INALTILOR |
|                                                         FUNCTIONARI PUBLICI  |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - SEF DIRECTIE GENERALA              | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    | - PRESEDINTE AL AGENTIEI NATIONALE   | AISM      |                      |
|    |   ANTIDROG                           |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|                                                         II. FUNCTII PUBLICE  |
|                                                         DE CONDUCERE         |
|______________________________________________________________________________|
|1.2.| - SEF DIRECTIE                       | S         | DIRECTOR             |
|    | - SEF DIVIZIUNE                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - LOCTIITOR (ADJUNCT) SEF            | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    |   DIRECTIE GENERALA                  | AISM      | ADJUNCT              |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - LOCTIITOR SEF DIRECTIE             | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    | - ADJUNCT SEF DIVIZIUNE              | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| - SEF SECTOR INDEPENDENT             | S         | SEF SERVICIU         |
|    | - SEF SECTOR                         | AISM      |                      |
|    | - SEF CENTRU CALCUL                  |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.6.| - SEF OFICIU INDEPENDENT             | S         | SEF BIROU            |
|    | - LOCTIITOR SEF SERVICIU (SECTOR)    | AISM      |                      |
|    | - SEF OFICIU                         |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             III. FUNCTII PUBLICE |
|                                                         DE EXECUTIE          |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| - OFITER SPECIALIST PRINCIPAL        | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - OFITER SPECIALIST                  | AISM      | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - OFITER PRINCIPAL                   |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|    | - OFITER                             |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER                             | Scoala    | REFERENT DE          |
|    |                                      | militara  | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                 TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul inspectoratelor generale, comandamentelor de arma, directiilor generale si unitatilor subordonate nemijlocit aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE                            1. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         CORESPUNZATOARE      |
|                                                         CATEGORIEI INALTILOR |
|                                                         FUNCTIONARI PUBLICI  |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - SEF DIRECTIE GENERALA              | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    | - COMANDANT AL JANDARMERIEI          | AISM      |                      |
|    | - INSPECTOR GENERAL AL POLITIEI DE   |           |                      |
|    |   FRONTIERA                          |           |                      |
|    | - COMANDANT AL CORPULUI POMPIERILOR  |           |                      |
|    |   MILITARI                           |           |                      |
|    | - COMANDANT AL COMANDAMENTULUI       |           |                      |
|    |   PROTECTIEI CIVILE                  |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|                                                         2. FUNCTII PUBLICE DE|
|                                                         CONDUCERE            |
|______________________________________________________________________________|
|1.2.| - PRIM ADJUNCT AL COMANDANTULUI      | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    |   COMANDAMENTULUI NATIONAL AL        | AISM      | ADJUNCT              |
|    |   JANDARMERIEI                       |           |                      |
|    | - PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI      |           |                      |
|    |   GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA   |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                      |
|    |   PROTECTIEI CIVILE                  |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF STAT MAJOR AL        |           |                      |
|    |   CORPULUI POMPIERILOR MILITARI      |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL DIRECTORULUI GENERAL    |           |                      |
|    | - SEFUL DE STAT MAJOR SI ADJUNCTII   |           |                      |
|    |   COMANDANTULUI JANDARMERIEI         |           |                      |
|    | - ADJUNCTII INSPECTORULUI GENERAL AL |           |                      |
|    |   POLITIEI DE FRONTIERA              |           |                      |
|    | - SEFUL DE STAT MAJOR SI ADJUNCTII   |           |                      |
|    |   COMANDANTULUI CORPULUI POMPIERILOR |           |                      |
|    |   MILITARI                           |           |                      |
|    | - SEFUL DE STAT MAJOR AL             |           |                      |
|    |   COMANDANTULUI COMANDAMENTULUI      |           |                      |
|    |   PROTECTIEI CIVILE                  |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - SEF DIRECTIE                       | S         | DIRECTOR             |
|    | - COMANDANT GRUP SPECIAL DE PROTECTIE| AISM      |                      |
|    |   SI INTERVENTIE                     |           |                      |
|    | - SEF CENTRU DE PSIHOSOCIOLOGIE      |           |                      |
|    | - SEF CASA DE PENSII                 |           |                      |
|    | - SEF OFICIU NATIONAL PENTRU         |           |                      |
|    |   REFUGIATI                          |           |                      |
|    | - COMANDANT INSTITUTII DE INVATAMANT |           |                      |
|    | - COMANDANT COMENDUIREA GARNIZOANEI  |           |                      |
|    |   BUCURESTI                          |           |                      |
|    | - SEF AL PUNCTULUI NATIONAL FOCAL    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - ADJUNCT AL COMANDANTULUI GRUPULUI  | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    | SPECIAL DE PROTECTIE SI INTERVENTIE  | AISM      |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF CENTRU DE            |           |                      |
|    |   PSIHOSOCIOLOGIE                    |           |                      |
|    | - SEF STAT MAJOR INSTITUTII DE       |           |                      |
|    |   INVATAMANT                         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF DIRECTIE             |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT INSTITUTII DE  |           |                      |
|    |   INVATAMANT                         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF BAZA, GRUP, CENTRU   |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF OFICIUL NATIONAL     |           |                      |
|    |   PENTRU REFUGIATI                   |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT COMENDUIRE     |           |                      |
|    |   GARNIZOANA                         |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| - SEF AL GRUPULUI DE PROTECTIE       | S         | SEF SERVICIU         |
|    |   SI INTERVENTIE                     | AISM      |                      |
|    | - COMANDANT BATALION DIN INSTITUTII  |           |                      |
|    |   DE INVATAMANT                      |           |                      |
|    | - SEF SERVICIU INDEPENDENT           |           |                      |
|    | - SEF SECTOR                         |           |                      |
|    | - SEF SECTIE                         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF SERVICIU INDEPENDENT |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.6.| - LOCTIITOR SEF SERVICIU             | S         | SEF BIROU            |
|    | - LOCTIITOR SEF SECTIE               | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         DE EXECUTIE          |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| - OFITER SPECIALIST PRINCIPAL        | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - OFITER SPECIALIST                  | AISM      | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - OFITER PRINCIPAL                   |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|    | - OFITER                             |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER                             | Scoala    | REFERENT DE          |
|    |                                      | Militara  | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE        |
|                                                         CONDUCERE COMUNE DIN |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.| - SEF BAZA, GRUP, CENTRU (REPARATII, | S         | DIRECTOR             |
|    |   ARMAMENT, APROVIZIONARE,           | AISM      |                      |
|    |   DEPOZITARE, CONSTRUCTII ETC.)      |           |                      |
|    | - SEF TIPOGRAFIE                     |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.2.| - SEF AUTOBAZA                       | S         | SEF SERVICIU         |
|    | - SEF CENTRU CALCUL                  | AISM      |                      |
|    | - SEF OFICIU (LABORATOR)             |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.3.| - SEF ATELIER                        | S         | SEF BIROU            |
|    | - SEF GARAJ                          | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul marilor unitati din inspectoratele generale, comandamentelor de arma, unitatilor si subunitatilor subordonate nemijlocit inspectoratelor generale, comandamentelor de arma si Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE                            1. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         DE CONDUCERE         |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - SEF CENTRU PREGATIRE PROTECTIE     | S         | DIRECTOR             |
|    |   CIVILA                             | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| - COMANDANT CENTRU INSTRUCTIE        | S         | DIRECTOR EXECUTIV    |
|    | - COMANDANT AL POLIGONULUI SI AL     | AISM      |                      |
|    |   BAZEI DE PREGATIRE FIZICA BANEASA  |           |                      |
|    | - COMANDANT AL POLIGONULUI DE        |           |                      |
|    |   INSTRUCTIE AL POMPIERILOR          |           |                      |
|    | - SEF BAZA                           |           |                      |
|    | - COMANDANT INCHISOARE MILITARA      |           |                      |
|    | - SEF CENTRU DE STUDII,              |           |                      |
|    |   EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE      |           |                      |
|    |   PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA     |           |                      |
|    |   INCENDIILOR                        |           |                      |
|    | - COMANDANT AL UNITATII SPECIALE     |           |                      |
|    | - COMANDANT AL COMANDAMENTULUI DE    |           |                      |
|    |   JANDARMI TERITORIAL                |           |                      |
|    | - SEF DIRECTIE I DIN POLITIA         |           |                      |
|    |   DE FRONTIERA                       |           |                      |
|    | - COMANDANT AL BRIGAZII MOBILE       |           |                      |
|    |   (SPECIALE DE INTERVENTIE JANDARMI) |           |                      |
|    | - COMANDANT BRIGADA POMPIERI         |           |                      |
|    | - SEF DIRECTIE II DIN POLITIA DE     |           |                      |
|    |   FRONTIERA                          |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           | S         | DIRECTOR EXECUTIV    |
|    |   UNITATII SPECIALE DE JANDARMI      | AISM      | ADJUNCT              |
|    | - LOCTIITOR SEF CENTRU DE STUDII,    |           |                      |
|    |   EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE      |           |                      |
|    |   PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA     |           |                      |
|    |   INCENDIILOR                        |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF BAZA                 |           |                      |
|    | - SEF DE STAT MAJOR UNITATEA         |           |                      |
|    |   SPECIALA DE JANDARMI               |           |                      |
|    | - SEF DE STAT MAJOR INCHISOARE       |           |                      |
|    |   MILITARA                           |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL SEFULUI DIRECTIEI DIN   |           |                      |
|    |   POLITIA DE FRONTIERA               |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                      |
|    |   COMANDAMENTULUI DE JANDARMI        |           |                      |
|    |   TERITORIAL                         |           |                      |
|    | - SEF AL INSPECTORATULUI DE          |           |                      |
|    |   PROTECTIE CIVILA A MUN. BUCURESTI  |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI BRIGAZII  |           |                      |
|    |   MOBILE (SPECIALE DE INTERVENTIE)   |           |                      |
|    |   JANDARMI                           |           |                      |
|    | - SEF DE STAT MAJOR AL               |           |                      |
|    |   COMANDAMENTULUI DE JANDARMI        |           |                      |
|    |   TERITORIAL                         |           |                      |
|    | - SEF DE STAT MAJOR AL BRIGAZII      |           |                      |
|    |   MOBILE (SPECIALE, DE INTERVENTIE)  |           |                      |
|    |   JANDARMI                           |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL SEFULUI DIRECTIEI DIN   |           |                      |
|    |   POLITIA DE FRONTIERA (PENTRU       |           |                      |
|    |   ORGANIZARE MISIUNI, PREGATIRE SI   |           |                      |
|    |   COMUNICATII).                      |           |                      |
|    | - SEF STAT MAJOR CENTRU DE           |           |                      |
|    |   INSTRUCTIE JANDARMI                |           |                      |
|    | - LOCTIITOR AL COMANDANTULUI         |           |                      |
|    |   POLIGONULUI SI AL BAZEI DE         |           |                      |
|    |   PREGATIRE FIZICA BANEASA           |           |                      |
|    | - LOCTIITOR AL COMANDANTULUI         |           |                      |
|    |   CENTRULUI INSTRUCTIE               |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI BRIGAZII  |           |                      |
|    |   DE POMPIERI                        |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                      |
|    |   INCHISORII MILITARE                |           |                      |
|    | - SEF STAT MAJOR BRIGADA POMPIERI    |           |                      |
|    | - SEF AL INSPECTORATULUI DE          |           |                      |
|    |   PROTECTIE CIVILA DE SECTOR         |           |                      |
|    | - SEF STAT MAJOR CENTRU INSTRUCTIE   |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - SEF SECTIE (IN BRIGADA DE POMPIERI)| S         | SEF SERVICIU         |
|    | - SEF SECTOR                         | AISM      |                      |
|    | - SEF SERVICIU INDEPENDENT           |           |                      |
|    | - SEF PUNCT POLITIE FRONTIERA        |           |                      |
|    |   BUCURESTI                          |           |                      |
|    | - SEF SECTIE ASIGURARE MISIUNI SI    |           |                      |
|    |   GOSPODARIE SUBORDONATA             |           |                      |
|    |   INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI|           |                      |
|    |   DE FRONTIERA                       |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF SECTIE               |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF GRUP NAVE              |           |                      |
|    | - SEF CENTRU DE TRANSMISIUNI         |           |                      |
|    | - SEF DEPOZIT MATERIALE              |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| - ADJUNCT AL SEFULUI PUNCT POLITIE   | S         | SEF BIROU            |
|    |   FRONTIERA BUCURESTI                | AISM      |                      |
|    | - SEF BIROU                          |           |                      |
|    | - COMANDANT DETASAMENT               |           |                      |
|    | - SEF SECTIE APROVIZIONARE SI DEPOZIT|           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF SERVICIU INDEPENDENT |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF CENTRU PRIMIRE,      |           |                      |
|    |   TRIERE, CAZARE REFUGIATI           |           |                      |
|    | - SEF STAT MAJOR DETASAMENT          |           |                      |
|    |   PIROTEHNIC                         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR SEF DEPOZIT MATERIALE    |           |                      |
|    | - SEF FORMATIUNE INTERVENTIE         |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE DE|
|                                                         EXECUTIE             |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| - OFITER PRINCIPAL CU ORDINEA        | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    |   PUBLICA LA BRIGADA SPECIALA DE     | AISM      | INSPECTOR, CONSILIER |
|    |   INTERVENTIE                        |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|    | - OFITER SPECIALIST                  |           |                      |
|    | - OFITER PRINCIPAL                   |           |                      |
|    | - OFITER                             |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER                             | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - COMANDANT COMPANIE                 | Scoala    | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT COMPANIE       | Militara  | JURIDIC, AUDITOR,    |
|    | - COMANDANT PLUTON                   |           | REFERENT DE          |
|    |                                      |           | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE        |
|                                                         CONDUCERE COMUNE DIN |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.| - SEF BAZA REPARATII TEHNICA MILITARA| S         | DIRECTOR EXECUTIV    |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.2.| - ADJUNCT SEF BAZA REPARATII         | S         | DIRECTOR EXECUTIV    |
|    |   TEHNICA MILITARA                   | AISM      | ADJUNCT              |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.3.| - SEF CENTRU PRIMIRE, TRIERE, CAZARE | S         | SEF SERVICIU         |
|    |   REFUGIATI                          | AISM      |                      |
|    | - SEF SERVICIU ADMINISTRATIV         |           |                      |
|    | - COMANDANT SECTIE REPARATII         |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.4.| - SEF GARAJ                          | S; AISM   | SEF BIROU            |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT SECTIE         |           |                      |
|    |   REPARATII                          |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU ADMINISTRATIV |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      4. ALTE FUNCTII DE EXECUTIE                        4. FUNCTII DE        |
|                                                         EXECUTIE COMUNE DIN  |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|4.1.| - SEF STAT MAJOR DETASAMENT          | Scoala    | REFERENT DE          |
|    |   PIROTEHNIC                         | Militara  | SPECIALITATE         |
|    | - LOCTIITOR SEF DEPOZIT MATERIALE    |           |                      |
|    | - SEF GARAJ                          |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                 TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul unitatilor si subunitatilor teritoriale, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA   |
|crt. |                POLITIEI              | STUDIILOR |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|       1. FUNCTII DE CONDUCERE                            1. FUNCTII PUBLICE  |
|                                                          DE CONDUCERE        |
|______________________________________________________________________________|
|1.1. | - COMANDANT AL COMANDAMENTULUI DE    | S         | DIRECTOR            |
|     |   JANDARMI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | AISM      |                     |
|     | - COMANDANT BATALION                 |           |                     |
|     | - SEF AL INSPECTORATULUI JUDETEAN AL |           |                     |
|     |   POLITIEI DE FRONTIERA              |           |                     |
|     | - COMANDANT AL COMANDAMENTULUI DE    |           |                     |
|     |   JANDARMI JUDETEAN                  |           |                     |
|     | - COMANDANT GRUP POMPIERI            |           |                     |
|     | - SEF CENTRU DE INSTRUCTIE DIN       |           |                     |
|     |   DIRECTIA POLITIEI DE FRONTIERA     |           |                     |
|     | - COMANDANT GRUP POMPIERI II         |           |                     |
|     | - COMANDANT BATALION POMPIERI        |           |                     |
|     | - SEF AL INSPECTORATULUI DE          |           |                     |
|     |   PROTECTIE CIVILA JUDETEAN          |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|1.2. | - SEF STAT MAJOR AL COMANDAMENTULUI  | S         | DIRECTOR ADJUNCT    |
|     |   DE JANDARMI AL MUNICIPIULUI        | AISM      |                     |
|     |   BUCURESTI                          |           |                     |
|     | - PRIM ADJUNCT AL SEFULUI            |           |                     |
|     |   INSPECTORATULUI JUDETEAN AL        |           |                     |
|     |   POLITIEI DE FRONTIERA I            |           |                     |
|     | - SEF STAT MAJOR AL COMANDAMENTULUI  |           |                     |
|     |   DE JANDARMI AL MUNICIPIULUI        |           |                     |
|     |   BUCURESTI                          |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                     |
|     |   COMANDAMENTULUI DE JANDARMI AL     |           |                     |
|     |   MUNICIPIULUI BUCURESTI             |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL SEFULUI INSPECTORATULUI |           |                     |
|     |   JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA  |           |                     |
|     | - SEF SECTOR NAVE                    |           |                     |
|     | - SEF DE STAT MAJOR AL               |           |                     |
|     |   COMANDAMENTULUI DE JANDARMI        |           |                     |
|     |   JUDETEAN                           |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI DE        |           |                     |
|     |   BATALION                           |           |                     |
|     | - SEF DE STAT MAJOR AL BATALIONULUI  |           |                     |
|     |   DE JANDARMI                        |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                     |
|     |   COMANDAMENTULUI DE JANDARMI        |           |                     |
|     |   JUDETEAN                           |           |                     |
|     | - SEF SECTOR POLITIE DE FRONTIERA    |           |                     |
|     | - SEF CENTRU INSTRUCTIE SI           |           |                     |
|     |   PERFECTIONARE                      |           |                     |
|     | - SEF STAT MAJOR GRUP POMPIERI       |           |                     |
|     | - SEF DE STAT MAJOR AL BATALIONULUI  |           |                     |
|     |   SPECIAL DE INTERVENTIE             |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                     |
|     |   BATALIONULUI SPECIAL DE            |           |                     |
|     |   INTERVENTIE                        |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL COMANDANTULUI           |           |                     |
|     |   GRUPULUI DE POMPIERI               |           |                     |
|     | - ADJUNCT AL SEFULUI CENTRULUI DE    |           |                     |
|     |   INSTRUCTIE DIN POLITIA DE FRONTIERA|           |                     |
|     | - SEF STAT MAJOR BATALION POMPIERI   |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|1.3. | - COMANDANT DETASAMENT DIN BATALIONUL| S         | SEF SERVICIU        |
|     |   SPECIAL DE INTERVENTIE             | AISM      |                     |
|     | - ADJUNCT SEF SECTOR POLITIE DE      |           |                     |
|     |   FRONTIERA                          |           |                     |
|     | - SEF PUNCT POLITIE DE FRONTIERA I   |           |                     |
|     | - LOCTIITOR COMANDANT PUNCT POLITIE  |           |                     |
|     |   DE FRONTIERA I                     |           |                     |
|     | - COMANDANT DETASAMENT               |           |                     |
|     | - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     |           |                     |
|     | - SEF SECTOR NAVE FLUVIALE           |           |                     |
|     | - SEF DETASAMENT DIN SCOLILE         |           |                     |
|     |   MILITARE/DE POLITIE                |           |                     |
|     | - COMANDANT SECTIE POMPIERI          |           |                     |
|     | - SEF GRUP NAVE                      |           |                     |
|     | - ADJUNCT SEF SECTOR NAVE            |           |                     |
|     | - SEF SECTIE NAVE                    |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|1.4. | - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     | S         | SEF BIROU           |
|     | - ADJUNCT SEF SECTOR NAVE FLUVIALE   | AISM      |                     |
|     | - COMANDANT GRUPA DIN BATALIONUL     |           |                     |
|     |   SPECIAL DE INTERVENTIE             |           |                     |
|     | - ADJUNCT SEF GRUP NAVE              |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|1.5. | - COMANDANT COMPANIE                 | S         | SEF BIROU           |
|     | - SEF PUNCT DE MIC TRAFIC            |           |                     |
|     | - SEF PUNCT POLITIE DE FRONTIERA     |           |                     |
|     |   II SI III                          |           |                     |
|     | - ADJUNCT COMANDANT SECTIE POMPIERI  |           |                     |
|     | - SEF DETASAMENT INTERVENTIE         |           |                     |
|     | - COMANDANT STATIE I SI II POMPIERI  |           |                     |
|     | - SEF POST POLITIE TRANSPORTURI      |           |                     |
|     |   NAVALE                             |           |                     |
|     | - LOCTIITOR COMANDANT COMPANIE       |           |                     |
|     | - ADJUNCT COMANDANT STATIE I SI II   |           |                     |
|     |   POMPIERI                           |           |                     |
|     | - COMANDANT PLUTON                   |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|       2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE  |
|                                                          DE EXECUTIE         |
|______________________________________________________________________________|
|2.1. | - OFITER SPECIALIST                  | S         | EXPERT, CONSILIER,  |
|     | - OFITER PRINCIPAL                   | AISM      | INSPECTOR, CONSILIER|
|     | - OFITER                             |           | JURIDIC, AUDITOR    |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|2.2. | - OFITER                             | Scoala    | REFERENT DE         |
|     |                                      | Militara  | SPECIALITATE        |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|       3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE       |
|                                                          CONDUCERE COMUNE DIN|
|                                                          SECTORUL BUGETAR    |
|______________________________________________________________________________|
|3.1. | - SEF SECTOR GOSPODARIE              | S         | SEF SERVICIU        |
|     |                                      | AISM      |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|3.2. | - SEF GARAJ                          | S         | SEF BIROU           |
|     | - SEF LABORATOR (OFICIU)             | AISM      |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|       4. MAISTRI MILITARI                                4. ALTE FUNCTII     |
|                                                          COMUNE DIN SECTORUL |
|                                                          BUGETAR             |
|______________________________________________________________________________|
|4.1. | - MAISTRU PRINCIPAL                  | M         | MAISTRU I           |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|4.2. | - MAISTRU                            | M         | MAISTRU II          |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|       5. SUBOFITERI                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|5.1. | - SEF POST I SI II                   | M. PL     | ADMINISTRATOR I     |
|     | - SEF ECHIPAJ INTERVENTIE            |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.2. | - SUBOFITER (OPERATIV, SECRETARIAT,  | M. PL     | SEF FORMATIE PAZA,  |
|     |   SERVICIUL TEHNIC, PAZA, CASIER)    |           | SECRETAR, SECRETAR- |
|     |   PRINCIPAL                          |           | DACTILOGRAF, SEF    |
|     |                                      |           | DEPOZIT I, CASIER I |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.3. | - CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALA)     | M. PL     | SOFER I A, I, II    |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.4. | - COMANDANT PICHET                   | M. PL     | SEF FORMATIE PAZA   |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.5. | - COMANDANT STATIE II                | M. PL     | ADMINISTRATOR I     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.6. | - SUBOFITER SEF GARDA INTERVENTIE    | M. PL     | SEF FORMATIE        |
|     |   STINGERE                           |           | POMPIERI            |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.7. | - COMANDANT ECHIPAJ (SI CONDUCATOR   | M. PL     | SOFER I A, I, II    |
|     |   AUTOSPECIALE)                      |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.8. | - SUBOFITER (ADMINISTRATIV,          | M. PL     | ADMINISTRATOR I, SEF|
|     |   MAGAZINER) PRINCIPAL               |           | DEPOZIT I           |
|     | - SUBOFITER (OPERATIV, SECRETARIAT,  |           |                     |
|     |   SERVICIU TEHNIC, ADMINISTRATIV,    |           |                     |
|     |   MAGAZINER)                         |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.9. | - SEF PATRULA                        | M. PL.    | SEF FORMATIE PAZA   |
|     | - SEF SCHIMB                         |           |                     |
|     | - COMANDANT PLUTON                   |           |                     |
|     | - AJUTOR SEF POST                    |           |                     |
|     | - AJUTOR SEF PATRULA                 |           |                     |
|     | - SUBOFITER PAZA                     |           |                     |
|     | - AJUTOR COMANDANT PLUTON            |           |                     |
|     | - COMANDANT GRUPA                    |           |                     |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|
|5.10.| - SUBOFITER FURIER                   | M. PL.    | ADMINISTRATOR II    |
|_____|______________________________________|___________|_____________________|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                                  TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul unitatilor de aviatie, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      FUNCTII DE CONDUCERE DIN                           FUNCTII DE CONDUCERE |
|      UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE                       DIN UNITATILE DE     |
|                                                         AVIATIE CIVILA       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| - COMANDANT                          | S         | DIRECTOR             |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|  2.| - SEF DE STAT MAJOR                  | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    | - LOCTIITOR AL COMANDANTULUI PENTRU  | AISM      |                      |
|    |   ZBOR                               |           |                      |
|    | - INGINER SEF (LOCTIITOR AL          |           |                      |
|    |   COMANDANTULUI)                     |           |                      |
|    | - LOCTIITOR AL COMANDANTULUI PENTRU  |           |                      |
|    |   SERVICII, NAVIGATOR SEF            |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|  3.| - COMANDANT DETASAMENT               | S         | SEF SERVICIU         |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|  4.| - COMANDANT ECHIPAJ                  | S         | SEF BIROU            |
|    | - SEF SECTIE                         | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                                   TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul unitatilor de ocrotire a sanatatii, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      FUNCTII DE CONDUCERE DIN                           FUNCTII DE CONDUCERE |
|      UNITATILE MILITARE DE OCROTIRE                     DIN UNITATILE CIVILE |
|      A SANATATII                                        DE OCROTIRE A        |
|                                                         SANATATII            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| - COMANDANT SPITAL                   | S         | DIRECTOR             |
|    | - COMANDANT POLICLINICA              |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU MEDICAL DE        |           |                      |
|    |   DIAGNOSTIC SI TRATAMENT            |           |                      |
|    |   AMBULATORIU I                      |           |                      |
|    | - COMANDANT POLICLINICA (JUDET)      |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU MEDICAL JUDETEAN  |           |                      |
|    |   DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT         |           |                      |
|    |   AMBULATORIU II                     |           |                      |
|    | - COMANDANT AL CENTRULUI MEDICAL AL  |           |                      |
|    |   MUNICIPIULUI BUCURESTI             |           |                      |
|    | - COMANDANT SANATORIU                |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|  2.| - LOCTIITOR COMANDANT SPITAL         | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT CENTRU MEDICAL |           |                      |
|    |   DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT         |           |                      |
|    |   AMBULATORIU I                      |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT POLICLINICA    |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT SANATORIU      |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT AL CENTRULUI   |           |                      |
|    |   PENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT     |           |                      |
|    |   AMBULATORIU II                     |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU DE RECUPERARE     |           |                      |
|    |   BOLNAVI                            |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU DE TRATAMENT SI   |           |                      |
|    |   ODIHNA                             |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|  3.| - COMANDANT CENTRU MEDICAL           | S         | MEDIC SEF SECTIE     |
|    |   JUDETEAN II                        |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU MEDICAL AL        |           |                      |
|    |   MUNICIPIULUI BUCURESTI II          |           |                      |
|    | - COMANDANT CENTRU MEDICAL           |           |                      |
|    |   JUDETEAN I                         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT CENTRU         |           |                      |
|    |   RECUPERARE BOLNAVI                 |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT CENTRU         |           |                      |
|    |   TRATAMENT SI ODIHNA                |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                                    TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul cultura-sport, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE DIN                        FUNCTII CIVILE DE    |
|         UNITATILE M.A.I. IN DOMENIUL                    CONDUCERE DIN        |
|         CULTURA-SPORT                                   DOMENIUL             |
|                                                         CULTURA-SPORT        |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| SEF GRUP PRESA AL M.A.I.             | S         | COORDONATOR PRESA    |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| SEF CASA DE CULTURA A M.A.I.         | S         | DIRECTOR             |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| SEF ANSAMBLU ARTISTIC                | S         | DIRECTOR             |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| SEF SECTIE REDACTIE                  | S         | SEF ATELIER PRESA    |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| SECRETAR RESPONSABIL DE REDACTIE     | S         | SECRETAR GENERAL     |
|    |                                      | AISM      | REDACTIE             |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.6.| SEF MUZICA                           | S         | SEF ORCHESTRA        |
|    | LOCTIITOR SEF MUZICA I, II           | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.7.| SEF CLUB                             | S         | SEF BIROU            |
|    |                                      | Sc. Mil.  |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE DIN UNITATILE               FUNCTII CIVILE DE    |
|         M.A.I. IN DOMENIUL CULTURA-SPORT                EXECUTIE DIN DOMENIUL|
|                                                         CULTURA-SPORT        |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| MUZICANT                             | M.        | SOLIST               |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                                  TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in cadrul cluburilor sportive ale Ministerului Administratiei si Internelor, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE DIN                        1. FUNCTII CIVILE DE |
|         UNITATILE M.A.I. IN DOMENIUL                    CONDUCERE DIN        |
|         SPORTIV                                         DOMENIUL SPORTIV     |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| COMANDANT CLUB SPORTIV               | S         | PRESEDINTE CLUB      |
|    |                                      |           | SPORTIV              |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| LOCTIITOR COMANDANT CLUB SPORTIV     | S         | VICEPRESEDINTE CLUB  |
|    |                                      |           | SPORTIV              |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| SEF SECTIE                           | S         | SEF SERVICIU         |
|    |                                      | AISM      |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII DE        |
|                                                         EXECUTIE             |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| INSTRUCTOR SPORTIV                   | S         | ANTRENOR SPORTIV     |
|____|______________________________________|___________|______________________|

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                                  TABEL
privind echivalarea stagiului efectuat in functii militare si functii specifice politiei, in domeniul ordine publica - politie, cu stagiul in functii civile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      FUNCTIA MILITARA/SPECIFICA      |  NIVELUL  |    FUNCTIA CIVILA    |
|crt.|                POLITIEI              | STUDIILOR |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      I. INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI                                    |
|                                                                              |
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE (OFITERI)                  1. FUNCTII PUBLICE DE|
|                                                         CONDUCERE            |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - SEF DIRECTIE                       | S         | DIRECTOR             |
|    | - SEF BIROU NATIONAL INTERPOL        |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| - PRIM-ADJUNCT AL INSPECTORULUI      | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    |   GENERAL AL POLITIEI ROMANE         |           | ADJUNCT              |
|    | - ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL AL|           |                      |
|    |   POLITIEI ROMANE                    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - ADJUNCT AL SEFULUI DIRECTIEI       | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    |   GENERALE                           |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF DIRECTIE               |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - SEF SERVICIU INDEPENDENT           | S         | SEF SERVICIU         |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU INDEPENDENT   |           |                      |
|    | - SEF CENTRU DE CALCUL               |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| - ADJUNCT SEF SERVICIU               | S         | SEF BIROU            |
|    | - COMANDANT DETASAMENT               |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     |           |                      |
|    | - SEF GRUP                           |           |                      |
|    | - COMANDANT GRUP                     |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE DE|
|                                                         EXECUTIE             |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| - OFITER DE LEGATURA LA CENTRUL SECI | S         | CONSILIER            |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER SPECIALIST PRINCIPAL        | S         | EXPERT, CONSILIER    |
|    | - OFITER SPECIALIST                  | AISM      | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - OFITER OPERATIV PRINCIPAL          |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|    | - OFITER OPERATIV                    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.3.| - OFITER OPERATIV                    | Scoala    | REFERENT DE          |
|    |                                      | Politie   | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE        |
|                                                         CONDUCERE COMUNE DIN |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.| - SEF OFICIU (LABORATOR)             | S         | SEF SERVICIU         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|3.2.| - SEF TIPOGRAFIE                     | S         | SEF BIROU            |
|    | - SEF GARAJ                          |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      II. DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A                                      |
|          MUNICIPIULUI BUCURESTI                                              |
|                                                                              |
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE (OFITERI)                  1. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         CORESPUNZATOARE      |
|                                                         CATEGORIEI INALTILOR |
|                                                         FUNCTIONARI PUBLICI  |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - DIRECTOR GENERAL                   | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| - PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI       | S         | DIRECTOR GENERAL     |
|    |   GENERAL                            |           | ADJUNCT              |
|    | - ADJUNCT AL DIRECTORULUI GENERAL    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - SEF DIRECTIE                       | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    | - SEF AL INSPECTORATULUI DE POLITIE  |           |                      |
|    | - SEF SECTOR DE POLITIE              |           |                      |
|    | - COMANDANT BRIGADA DE POLITIE       |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF DIRECTIE               |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF AL INSPECTORATULUI DE  |           |                      |
|    |   POLITIE                            |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SECTOR POLITIE         |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT BRIGADA POLITIE|           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - SEF SECTIE POLITIE                 | S         | SEF SERVICIU         |
|    | - SEF CENTRU CALCUL                  |           |                      |
|    | - SEF SECTIE POLITIE RUTIERA         |           |                      |
|    | - SEF SERVICIU (POLITIE MUNICIPALA,  |           |                      |
|    |   SECTOR)                            |           |                      |
|    | - SEF OFICIU (LABORATOR)             |           |                      |
|    | - SEF SERVICIU (SECTIE DE POLITIE)   |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.5.| ADJUNCT SEF SECTIE POLITIE           | S         | SEF BIROU            |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU               |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU (POLITIE      |           |                      |
|    |   MUNICIPALA, SECTOR)                |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU (SECTIE DE    |           |                      |
|    |   POLITIE)                           |           |                      |
|    | - COMANDANT DETASAMENT               |           |                      |
|    | - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     |           |                      |
|    | - OFITER SEF POST                    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         DE EXECUTIE          |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| - OFITER SPECIALIST PRINCIPAL        | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - OFITER SPECIALIST                  |           | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - OFITER OPERATIV PRINCIPAL          |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|    | - OFITER OPERATIV                    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER OPERATIV                    | SCOALA    | REFERENT DE          |
|    |                                      | POLITIE   | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE        |
|                                                         CONDUCERE COMUNE     |
|                                                         DIN SECTORUL BUGETAR |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.| - SEF GARAJ                          | S         | SEF BIROU            |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|     III. INSPECTORATE DE POLITIE JUDETENE                                    |
|                                                                              |
|      1. FUNCTII DE CONDUCERE                            1. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         DE CONDUCERE         |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.| - SEF AL INSPECTORATULUI DE POLITIE  | S         | DIRECTOR             |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.2.| - PRIM-ADJUNCT AL SEFULUI            | S         | DIRECTOR ADJUNCT     |
|    |   INSPECTORATULUI DE POLITIE         |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL SEFULUI INSPECTORATULUI |           |                      |
|    |   DE POLITIE                         |           |                      |
|    | - SEF AL POLITIEI MUNICIPIULUI       |           |                      |
|    | - SEF CENTRU ZONAL                   |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL SEFULUI POLITIEI        |           |                      |
|    |   MUNICIPALE                         |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.3.| - SEF SECTIE POLITIE                 | S         | SEF SERVICIU         |
|    | - SEF POLITIE STATIUNE               |           |                      |
|    | - SEF SECTOR POLITIE                 |           |                      |
|    | - SEF POLITIE ORAS                   |           |                      |
|    | - COMANDANT DETASAMENT               |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|1.4.| - LOCTIITOR COMANDANT DETASAMENT     | S         | SEF BIROU            |
|    | - SEF OFICIU                         |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SERVICIU               |           |                      |
|    | - ADJUNCT SEF SECTIE POLITIE         |           |                      |
|    | - ADJUNCT AL SEFULUI POLITIEI        |           |                      |
|    |   ORASENESTI                         |           |                      |
|    | - SEF BIROU POLITIE COMUNALA         |           |                      |
|    | - SEF GARAJ                          |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      2. FUNCTII DE EXECUTIE                             2. FUNCTII PUBLICE   |
|                                                         DE EXECUTIE          |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.| OFITER SPECIALIST                    | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - OFITER OPERATIV PRINCIPAL          |           | INSPECTOR, CONSILIER |
|    | - OFITER OPERATIV                    |           | JURIDIC, AUDITOR     |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.2.| - OFITER SEF POST                    | S         | EXPERT, CONSILIER,   |
|    | - COMANDANT GRUPA                    | Scoala de | INSPECTOR, CONSILIER |
|    |                                      | politie   | JURIDIC, AUDITOR     |
|    |                                      |           | REFERENT DE          |
|    |                                      |           | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|2.3.| - OFITER OPERATIV                    | Scoala de | REFERENT DE          |
|    |                                      | politie   | SPECIALITATE         |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      3. ALTE FUNCTII DE CONDUCERE                       3. FUNCTII DE        |
|                                                         CONDUCERE COMUNE DIN |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.| - SEF CENTRU CALCUL                  | S         | SEF BIROU            |
|    | - SEF GARAJ                          |           |                      |
|    | - SEF LABORATOR                      |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      4. MAISTRI MILITARI                                4. ALTE FUNCTII      |
|                                                         COMUNE DIN           |
|                                                         SECTORUL BUGETAR     |
|______________________________________________________________________________|
|4.1.| - MAISTRU PRINCIPAL                  | M         | MAISTRU I            |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|4.2.| - MAISTRU                            | M         | MAISTRU II           |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|      5. SUBOFITERI                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.| - SEF POST                           | M         | REFERENT             |
|    | - AJUTOR SEF POST                    |           |                      |
|    | - AJUTOR SEF POST (POLITIE           |           |                      |
|    |   TRANSPORTURI)                      |           |                      |
|    | - SUBOFITER ADMINISTRATIV PRINCIPAL  |           |                      |
|    | - SUBOFITER ADMINISTRATIV            |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.2.| - SEF GRUP DE INTERVENTIE            | M         | SEF FORMATIE PAZA,   |
|    | - AJUTOR SEF SECTIE JANDARMI         |           | REFERENT, FUNCTIONAR,|
|    | - SEF AREST                          |           | MAGAZINER            |
|    | - SECTORIST                          |           |                      |
|    | - SUBOFITER OPERATIV PRINCIPAL       |           |                      |
|    | - SUBOFITER PAZA PRINCIPAL           |           |                      |
|    | - SUBOFITER CONTROL AGENTI ORDINE    |           |                      |
|    | - AGENT CIRCULATIE PRINCIPAL         |           |                      |
|    | - SEF PATRULA                        |           |                      |
|    | - SEF SCHIMB                         |           |                      |
|    | - COMANDANT PLUTON                   |           |                      |
|    | - AGENT ORDINE                       |           |                      |
|    | - SUBOFITER OPERATIV                 |           |                      |
|    | - AGENT CIRCULATIE                   |           |                      |
|    | - AJUTOR SEF PATRULA I               |           |                      |
|    | - SUBOFITER PAZA                     |           |                      |
|    | - SUBOFITER AREST PRINCIPAL          |           |                      |
|    | - SUBOFITER AREST                    |           |                      |
|    | - AJUTOR COMANDANT PLUTON            |           |                      |
|    | - COMANDANT GRUPA                    |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.3.| - SUBOFITER SECRETARIAT PRINCIPAL    | M         | SECRETAR             |
|    | - SUBOFITER SECRETARIAT              |           |                      |
|    | - SUBOFITER FURIER                   |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.4.| - SUBOFITER SERVICIU PRINCIPAL       | M         | FUNCTIONAR           |
|    | - SUBOFITER SERVICIU                 |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.5.| - SUBOFITER TEHNIC PRINCIPAL         | M         | REFERENT; ANALIST    |
|    | - SUBOFITER TEHNIC                   |           | (PROGRAMATOR) AJUTOR;|
|    |                                      |           | OPERATOR, CONTROLOR  |
|    |                                      |           | DATE                 |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.6.| - SUBOFITER MAGAZINER PRINCIPAL      | M         | SEF DEPOZIT          |
|    | - SUBOFITER MAGAZINER                |           |                      |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.7.| - SUBOFITER CASIER PRINCIPAL         | M         | CASIER               |
|____|______________________________________|___________|______________________|
|5.8.|   CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALA)     | M         | SOFER                |
|____|______________________________________|___________|______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 498/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 498 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu