E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 238 din  8 februarie 2001

privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din 21 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentiile de turism isi pot desfasura activitatea de oferire, comercializare si vanzare a serviciilor si a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei numai in baza licentei de turism emise de Ministerul Turismului.
    (2) Persoana care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va detine brevet de turism, prin care se atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism;
    b) brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.
    Art. 3
    (1) Licentele si brevetele de turism se elibereaza de Ministerul Turismului, la cererea agentului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism.
    (2) In termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, Ministerul Turismului, cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniul turismului, va efectua verificarile necesare si va elibera licenta si, respectiv, brevetul de turism.
    (3) In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea licentei si, respectiv, a brevetului de turism, Ministerul Turismului va comunica solicitantilor, in termenul prevazut la alin. (2), motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate.
    Art. 4
    (1) Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile si se afiseaza in copie autentificata la loc vizibil in incinta agentiei de turism si a filialelor acesteia, pentru a da posibilitatea turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal.
    (2) Pe documentele emise de agentiile de turism si filialele acestora este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de turism; optional acesta va fi inscris si pe firma agentiei si a filialelor.
    Art. 5
    In situatia in care nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza acordarii licentei de turism pentru agentia de turism sau pentru filialele acesteia, agentul economic in cauza are obligatia sa solicite in termen de 10 zile Ministerului Turismului eliberarea unei noi licente de turism, potrivit conditiilor efectiv indeplinite.
    Art. 6
    Licentele de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licentei de turism cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza.
    Art. 7
    Criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului, cu consultarea asociatiilor profesionale, patronale si sindicale din domeniul turismului, prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului turismului, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre Ministerul Turismului, in una dintre urmatoarele situatii:
    a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    b) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;
    c) utilizarea de autocare neclasificate;
    d) asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;
    e) functionarea agentiei de turism sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;
    f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei turistice care nu au obtinut licenta de turism.
    (2) Licenta de turism este suspendata pe perioada in care agentul economic nu mai are achitata polita de asigurare.
    Art. 9
    (1) Licenta de turism se retrage de catre Ministerul Turismului in urmatoarele situatii:
    a) cand se repeta una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (1);
    b) cand agentul economic comunica Ministerului Turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;
    c) cand licenta de turism este transmisa in scopul utilizarii de catre alt agent economic care nu a obtinut licenta;
    d) cand agentul economic nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza eliberarii licentei.
    (2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.
    Art. 10
    Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzand licentele de turism suspendate sau retrase si, respectiv, lista cuprinzand brevetele de turism retrase. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si intr-unul local din judetul in care sunt situate agentiile de turism in cauza.
    Art. 11
    Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia;
    b) cand, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce.
    Art. 12
    Neacordarea sau retragerea licentei sau brevetului de turism, precum si nevizarea sau suspendarea licentei de turism pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in conditiile legii.
    Art. 13
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agenti economici cu licenta de turism suspendata, nevizata sau cu viza expirata;
    b) nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;
    c) desfasurarea de activitati turistice prin filiale care nu au obtinut licenta;
    d) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism;
    e) neasigurarea conducerii de catre persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor si structurilor de primire turistice in conditiile stabilite potrivit normelor metodologice prevazute la art. 7;
    f) nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-a eliberat licenta de turism;
    g) neafisarea licentei de turism in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1).
    Art. 14
    Contraventiile prevazute la art. 13 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) faptele prevazute la lit. a) - f), cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei;
    b) fapta prevazuta la lit. g), cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei.
    Art. 15
    Contraventiile se constata si amenzile se aplica de salariatii cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.
    Art. 16
    Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 17
    Licentele si brevetele de turism eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman valabile in masura in care corespund criteriilor stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 7. Celelalte licente si brevete de turism eliberate isi pastreaza valabilitatea numai pentru o durata de doua luni, perioada in care titularii acestora vor solicita eliberarea de noi licente si brevete de turism.
    Art. 18
    (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen in care vor fi publicate normele metodologice prevazute la art. 7.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor de turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Matei Agathon DanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 238/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 238 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu