E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 513 din 21 august 1998

privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor de turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, si al Hotararii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In scopul protectiei turistilor, oferirea, comercializarea si vanzarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei pot fi realizate numai de catre agenti economici din turism, autorizati de Ministerul Turismului, posesori de licente de turism.
    (2) Persoana care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va detine brevet de turism, prin care se atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului.
    Art. 2
    (1) Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    - informatiile oferite turistilor cu privire la pachetul de servicii vor fi clare, precise, fara sa permita interpretari echivoce;
    - vanzarea pachetului de servicii turistice se va face pe baza contractului incheiat cu turistul, pe care, in anumite conditii, turistul il poate transfera unei terte persoane sau il poate rezilia;
    - turistii vor fi despagubiti pentru daune provenind din neasigurarea integrala sau din asigurarea la o calitate inferioara a pachetului de servicii turistice cumparat;
    - agentul economic care comercializeaza servicii turistice si/sau componente ale acestora prin agentii de turism va trebui sa prezinte garantii financiare, care sa asigure repatrierea turistilor si/sau rambursarea sumelor platite, in caz de insolvabilitate sau de faliment.
    (2) Garantia financiara va fi dovedita prin scrisoare de garantie bancara sau prin angajament de plata al unei asociatii profesionale abilitate in acest scop de catre Ministerul Turismului. Aceste documente vor fi emise in favoarea Ministerului Turismului.
    (3) In mod esalonat, in termen de 24 de luni de la data prezentei hotarari, sistemul de garantii prin scrisoare bancara sau angajament de plata in favoarea Ministerului Turismului va fi inlocuit cu sistemul politelor de asigurare in favoarea turistului, emise de societati de asigurare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei hotarari, se definesc urmatorii termeni:
    a) pachetul de servicii reprezinta o combinatie prestabilita a cel putin doua din elementele urmatoare: cazare, alimentatie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentand o parte semnificativa din pachet, atunci cand sunt vandute sau oferite spre vanzare la un pret global si atunci cand aceste prestatii depasesc 24 de ore;
    b) agentia de turism este o unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
    Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri:
    b1) agentia de turism touroperatoare, avand ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii sau a componentelor acestora direct sau prin intermediari;
    b2) agentia de turism detailista vinde sau ofera spre vanzare pe contul unei agentii touroperatoare pachetele de servicii sau componente ale acestora, contractate cu aceasta;
    c) licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism;
    d) brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.
    (2) Biletele de turism pot fi: bilet de odihna, bilet de tratament, bilet de odihna si cura balneara, bilet de excursie, voucher si alte documente utilizate pe plan international, cu denumirile lor specifice.
    Art. 4
    (1) Licentele si brevetele de turism se elibereaza de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., institutie publica in subordinea Ministerului Turismului, la cererea agentului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism.
    (2) Licentele de turism se elibereaza pentru agentiile de turism infiintate de agentii economici care au in obiectul de activitate si servicii turistice. Pe licente se vor inscrie si eventualele filiale ale agentiei de turism infiintate pe teritoriul Romaniei.
    (3) Agentul economic va solicita O.A.C.T. eliberarea licentei de turism cu minimum 30 de zile inainte de inceperea activitatii agentiei si/sau a filialelor acesteia. In acelasi termen va solicita inscrierea in licenta si a filialelor infiintate dupa eliberarea licentei.
    (4) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, O.A.C.T. va efectua verificarile necesare, va elibera licenta si, respectiv, brevetul de turism. In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea licentei si, respectiv, a brevetului de turism, se va comunica solicitantilor motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate.
    Art. 5
    (1) Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile. Copiile licentelor de turism, vizate de O.A.C.T., se afiseaza la loc vizibil in incinta agentiei de turism si a filialelor acesteia, pentru a da posibilitate turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal.
    (2) Pe firma agentiei si a filialelor, pe materialele promotionale, precum si pe documentele emise de acestea este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de turism.
    Art. 6
    In situatia in care nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza acordarii licentei de turism pentru agentia de turism sau filialele acesteia, agentul economic in cauza are obligatia sa solicite O.A.C.T. eliberarea unei noi licente de turism, potrivit conditiilor efectiv indeplinite.
    Art. 7
    (1) Licentele de turism vor fi vizate de O.A.C.T. din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licentei de turism cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza.
    (2) Pentru agentiile de turism la care termenul de 3 ani de la data emiterii licentei de turism a expirat, termenul de 30 de zile, prevazut la alineatul (1), curge de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, iar vizarea acesteia de catre O.A.C.T. se va face esalonat intr-un interval de 12 luni.
    Art. 8
    Criteriile pentru acordarea licentelor si brevetelor de turism, conditiile de comercializare a serviciilor si a pachetelor de servicii turistice, precum si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului prin norme metodologice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre O.A.C.T., in urmatoarele situatii:
    - comercializarea pachetelor de servicii turistice nu se realizeaza in conditiile prevazute la art. 2;
    - neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice;
    - utilizarea de autocare neclasificate;
    - asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;
    - functionarea agentiei sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei, fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;
    - prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei neinscrise pe licenta de turism.
    (2) Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada in care agentul economic nu mai are constituita integral garantia financiara.
    Art. 10
    (1) Licenta de turism se retrage de catre O.A.C.T. in urmatoarele situatii:
    a) cand se repeta una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1);
    b) cand agentul economic renunta din proprie initiativa la desfasurarea activitatii de turism;
    c) cand licenta de turism este transmisa in scopul utilizarii de catre alt agent economic nelicentiat.
    (2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.
    Art. 11
    O.A.C.T. va publica periodic lista cu licentele de turism suspendate sau retrase si, respectiv, lista cu brevetele de turism retrase. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si intr-unul local din judetul in care sunt situate agentiile de turism in cauza.
    Art. 12
    Brevetul de turism se retrage de O.A.C.T. in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand din cazierul judiciar rezulta ca titularul brevetului de turism a suferit o condamnare definitiva pentru furt, talharie, abuz de incredere, inselaciune, gestiune frauduloasa, delapidare, fals si uz de fals, abuz in serviciu, falsificare de alimente sau alte produse, marturie mincinoasa, dare si luare de mita;
    b) atunci cand, din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata licenta de turism sau ii este retras certificatul de clasificare.
    Art. 13
    Neacordarea sau retragerea licentei sau brevetului de turism, ca si nevizarea sau suspendarea licentei de turism pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in conditiile legii.
    Art. 14
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
    a) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agenti economici fara licenta de turism, dupa expirarea termenului prevazut la art. 4, cu licente de turism suspendate, nevizate sau cu viza expirata;
    b) nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;
    c) desfasurarea de activitati turistice prin filiale neinscrise pe licenta de turism;
    d) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism;
    e) neasigurarea conducerii de catre persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor si structurilor de primire turistice pentru care, potrivit normelor mentionate la art. 8, este stabilita aceasta conditie;
    f) nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-a eliberat licenta de turism;
    g) neafisarea la loc vizibil a licentei de turism.
    Art. 15
    Contraventiile prevazute la art. 14 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) fapta prevazuta la lit. g), cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei;
    b) faptele prevazute la lit. a) - f), cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 16
    Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre personalul de specialitate al O.A.C.T. si de alte persoane imputernicite de ministrul turismului.
    Art. 17
    Contraventiilor prevazute la art. 14 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 18
    Licentele si brevetele de turism eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman valabile in masura in care se incadreaza in prevederile criteriilor stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 8. Celelalte isi pastreaza valabilitatea numai pentru o durata de 12 luni, perioada in care titularii acestora pot solicita eliberarea de noi licente si, respectiv, brevete de turism, potrivit noilor criterii.
    Art. 19
    (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, termen in care vor fi publicate si normele metodologice prevazute la art. 8.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 634/1994 privind acordarea brevetelor si licentelor de turism si alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul turismului,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 513/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 513 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu