E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 513 din 21 august 1998

privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor de turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, si al Hotararii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In scopul protectiei turistilor, oferirea, comercializarea si vanzarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei pot fi realizate numai de catre agenti economici din turism, autorizati de Ministerul Turismului, posesori de licente de turism.
    (2) Persoana care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va detine brevet de turism, prin care se atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului.
    Art. 2
    (1) Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    - informatiile oferite turistilor cu privire la pachetul de servicii vor fi clare, precise, fara sa permita interpretari echivoce;
    - vanzarea pachetului de servicii turistice se va face pe baza contractului incheiat cu turistul, pe care, in anumite conditii, turistul il poate transfera unei terte persoane sau il poate rezilia;
    - turistii vor fi despagubiti pentru daune provenind din neasigurarea integrala sau din asigurarea la o calitate inferioara a pachetului de servicii turistice cumparat;
    - agentul economic care comercializeaza servicii turistice si/sau componente ale acestora prin agentii de turism va trebui sa prezinte garantii financiare, care sa asigure repatrierea turistilor si/sau rambursarea sumelor platite, in caz de insolvabilitate sau de faliment.
    (2) Garantia financiara va fi dovedita prin scrisoare de garantie bancara sau prin angajament de plata al unei asociatii profesionale abilitate in acest scop de catre Ministerul Turismului. Aceste documente vor fi emise in favoarea Ministerului Turismului.
    (3) In mod esalonat, in termen de 24 de luni de la data prezentei hotarari, sistemul de garantii prin scrisoare bancara sau angajament de plata in favoarea Ministerului Turismului va fi inlocuit cu sistemul politelor de asigurare in favoarea turistului, emise de societati de asigurare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei hotarari, se definesc urmatorii termeni:
    a) pachetul de servicii reprezinta o combinatie prestabilita a cel putin doua din elementele urmatoare: cazare, alimentatie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentand o parte semnificativa din pachet, atunci cand sunt vandute sau oferite spre vanzare la un pret global si atunci cand aceste prestatii depasesc 24 de ore;
    b) agentia de turism este o unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
    Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri:
    b1) agentia de turism touroperatoare, avand ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii sau a componentelor acestora direct sau prin intermediari;
    b2) agentia de turism detailista vinde sau ofera spre vanzare pe contul unei agentii touroperatoare pachetele de servicii sau componente ale acestora, contractate cu aceasta;
    c) licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism;
    d) brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.
    (2) Biletele de turism pot fi: bilet de odihna, bilet de tratament, bilet de odihna si cura balneara, bilet de excursie, voucher si alte documente utilizate pe plan international, cu denumirile lor specifice.
    Art. 4
    (1) Licentele si brevetele de turism se elibereaza de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T., institutie publica in subordinea Ministerului Turismului, la cererea agentului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism.
    (2) Licentele de turism se elibereaza pentru agentiile de turism infiintate de agentii economici care au in obiectul de activitate si servicii turistice. Pe licente se vor inscrie si eventualele filiale ale agentiei de turism infiintate pe teritoriul Romaniei.
    (3) Agentul economic va solicita O.A.C.T. eliberarea licentei de turism cu minimum 30 de zile inainte de inceperea activitatii agentiei si/sau a filialelor acesteia. In acelasi termen va solicita inscrierea in licenta si a filialelor infiintate dupa eliberarea licentei.
    (4) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, O.A.C.T. va efectua verificarile necesare, va elibera licenta si, respectiv, brevetul de turism. In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea licentei si, respectiv, a brevetului de turism, se va comunica solicitantilor motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate.
    Art. 5
    (1) Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile. Copiile licentelor de turism, vizate de O.A.C.T., se afiseaza la loc vizibil in incinta agentiei de turism si a filialelor acesteia, pentru a da posibilitate turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal.
    (2) Pe firma agentiei si a filialelor, pe materialele promotionale, precum si pe documentele emise de acestea este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de turism.
    Art. 6
    In situatia in care nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza acordarii licentei de turism pentru agentia de turism sau filialele acesteia, agentul economic in cauza are obligatia sa solicite O.A.C.T. eliberarea unei noi licente de turism, potrivit conditiilor efectiv indeplinite.
    Art. 7
    (1) Licentele de turism vor fi vizate de O.A.C.T. din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licentei de turism cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza.
    (2) Pentru agentiile de turism la care termenul de 3 ani de la data emiterii licentei de turism a expirat, termenul de 30 de zile, prevazut la alineatul (1), curge de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, iar vizarea acesteia de catre O.A.C.T. se va face esalonat intr-un interval de 12 luni.
    Art. 8
    Criteriile pentru acordarea licentelor si brevetelor de turism, conditiile de comercializare a serviciilor si a pachetelor de servicii turistice, precum si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului prin norme metodologice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre O.A.C.T., in urmatoarele situatii:
    - comercializarea pachetelor de servicii turistice nu se realizeaza in conditiile prevazute la art. 2;
    - neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice;
    - utilizarea de autocare neclasificate;
    - asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;
    - functionarea agentiei sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei, fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;
    - prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei neinscrise pe licenta de turism.
    (2) Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada in care agentul economic nu mai are constituita integral garantia financiara.
    Art. 10
    (1) Licenta de turism se retrage de catre O.A.C.T. in urmatoarele situatii:
    a) cand se repeta una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1);
    b) cand agentul economic renunta din proprie initiativa la desfasurarea activitatii de turism;
    c) cand licenta de turism este transmisa in scopul utilizarii de catre alt agent economic nelicentiat.
    (2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.
    Art. 11
    O.A.C.T. va publica periodic lista cu licentele de turism suspendate sau retrase si, respectiv, lista cu brevetele de turism retrase. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si intr-unul local din judetul in care sunt situate agentiile de turism in cauza.
    Art. 12
    Brevetul de turism se retrage de O.A.C.T. in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand din cazierul judiciar rezulta ca titularul brevetului de turism a suferit o condamnare definitiva pentru furt, talharie, abuz de incredere, inselaciune, gestiune frauduloasa, delapidare, fals si uz de fals, abuz in serviciu, falsificare de alimente sau alte produse, marturie mincinoasa, dare si luare de mita;
    b) atunci cand, din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata licenta de turism sau ii este retras certificatul de clasificare.
    Art. 13
    Neacordarea sau retragerea licentei sau brevetului de turism, ca si nevizarea sau suspendarea licentei de turism pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in conditiile legii.
    Art. 14
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
    a) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agenti economici fara licenta de turism, dupa expirarea termenului prevazut la art. 4, cu licente de turism suspendate, nevizate sau cu viza expirata;
    b) nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;
    c) desfasurarea de activitati turistice prin filiale neinscrise pe licenta de turism;
    d) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism;
    e) neasigurarea conducerii de catre persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor si structurilor de primire turistice pentru care, potrivit normelor mentionate la art. 8, este stabilita aceasta conditie;
    f) nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-a eliberat licenta de turism;
    g) neafisarea la loc vizibil a licentei de turism.
    Art. 15
    Contraventiile prevazute la art. 14 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) fapta prevazuta la lit. g), cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei;
    b) faptele prevazute la lit. a) - f), cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 16
    Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre personalul de specialitate al O.A.C.T. si de alte persoane imputernicite de ministrul turismului.
    Art. 17
    Contraventiilor prevazute la art. 14 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 18
    Licentele si brevetele de turism eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman valabile in masura in care se incadreaza in prevederile criteriilor stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 8. Celelalte isi pastreaza valabilitatea numai pentru o durata de 12 luni, perioada in care titularii acestora pot solicita eliberarea de noi licente si, respectiv, brevete de turism, potrivit noilor criterii.
    Art. 19
    (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, termen in care vor fi publicate si normele metodologice prevazute la art. 8.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 634/1994 privind acordarea brevetelor si licentelor de turism si alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul turismului,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 513/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 513 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu