E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 125 din 11 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

ACT EMIS DE:                MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 462 din  2 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor de turism,
    ministrul turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului turismului nr. 207/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                        p. Ministrul turismului,
                              Dorin Anton,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor in turism, se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitate de turism in Romania.

    CAP. 2
    Conditiile de comercializare a serviciilor turistice

    2.1. Informatiile scrise, furnizate turistilor de catre agentiile de turism, trebuie sa fie astfel formulate incat sa nu permita interpretari echivoce cu privire la pretul, continutul pachetului de servicii si la alte conditii ce urmeaza a fi incluse in contractul dintre agentie si turist.
    Contractul dintre agentia de turism si turist este acordul de vointa dintre agentia touroperatoare sau detailista si turist, care are ca obiect cumpararea unor servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism.
    Informatiile privind serviciile turistice pot fi prezentate turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt inscris, agentia avand obligatia sa faca dovada ca turistul a primit un exemplar.
    2.2. Agentia de turism are obligatia sa furnizeze turistilor, in scris, inaintea incheierii contractului, informatii adecvate referitoare la:
    a) localitatea de destinatie;
    b) ruta de parcurs;
    c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoria acestora;
    d) tipul unitatilor de cazare, adresele si categoriile de clasificare ale acestora;
    e) serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
    f) durata programului, cu indicarea datei sosirii si a plecarii;
    g) informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, formalitatile de sanatate necesare calatoriei si sejurului;
    h) cuantumul avansului, daca este cazul, precum si termenul pentru efectuarea restului de plata;
    i) numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limita pentru informarea turistului, in caz de anulare;
    j) oportunitati de incheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accidente etc.
    2.3. Inainte de inceperea calatoriei, turistul va fi informat in scris de catre agentia de turism despre:
    a) numele, adresa si numarul de telefon ale reprezentantului local al agentiei, care poate acorda asistenta turistului in caz de dificultate. Acolo unde nu exista asemenea reprezentant, turistul trebuie sa fie informat despre modalitatea de contactare a agentiei de turism;
    b) modalitatile de a lua legatura cu copiii sau cu persoana responsabila la locul de sejur al acestora, pentru parintii minorilor participanti la actiune.
    2.4. Contractul incheiat intre agentia de turism si turist va contine cel putin urmatoarele elemente:
    a) destinatia/destinatiile de calatorie si, in cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;
    b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoriile acestora, datele si orele de plecare/sosire, la ducere si la intoarcere;
    c) in cazul cazarii, adresa si categoria de clasificare ale structurilor in care se face aceasta;
    d) serviciile de masa: pensiune completa, demipensiune, mic dejun;
    e) conditia ca un numar minim de persoane sa participe la actiune si termenul limita pentru informarea turistului cu privire la anulare;
    f) ruta;
    g) vizite, excursii sau alte servicii care sunt incluse in pretul total al pachetului de servicii;
    h) denumirile si sediile agentiilor de turism organizatoare, ale agentiei detailiste (daca este cazul) si ale societatii de asigurari, daca aceasta exista;
    i) tariful pachetului de servicii, cu indicarea expresa a cazurilor cand acesta poate fi modificat, a tarifelor pentru anumite servicii (taxe de aterizare, imbarcare/debarcare in porturi si pe aeroporturi, taxe de turist), daca acestea nu sunt incluse in pachetul de servicii;
    j) termenele si modalitatea de plata;
    k) solicitarile speciale din partea turistului, acceptate de agentie;
    l) perioadele in care turistul poate reclama neindeplinirea sau indeplinirea partiala a clauzelor contractuale;
    m) conditiile de retragere;
    n) posibilitatea de transfer al contractului unei terte persoane si modul de realizare a acestuia;
    o) eventualele modificari pe care agentia le poate aduce serviciilor cumparate;
    p) posibilitatile de reziliere a contractului de catre agentie sau de catre turist;
    r) raspunderea agentiei de turism in cazul anularii excursiei, al inlocuirii sau al neasigurarii unor servicii cumparate.
    2.5. Contractul incheiat cu turistul trebuie sa respecte regulile stabilite la pct. 2.6 - 2.9.
    2.6. In cazul in care turistul nu poate participa la calatorie, acesta poate transfera contractul unei terte persoane, care indeplineste conditiile aplicabile actiunii turistice respective.
    Transferul poate fi realizat numai cu anuntarea agentiei de turism in timp util, inaintea inceperii actiunii, si cu conditia platii integrale a pretului pachetului de servicii, precum si a eventualelor costuri suplimentare ocazionate de acest transfer.
    2.7. In cazul in care agentia de turism este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze turistul in timp util, astfel incat el sa poata opta:
    a) fie pentru rezilierea contractului, fara penalitati;
    b) fie pentru acceptarea noilor conditii ale contractului, informand despre aceasta agentia de turism in cel mai scurt timp.
    2.8. In cazul in care turistul reziliaza contractul conform prevederilor pct. 2.7. sau daca agentia de turism anuleaza actiunea inaintea datei de plecare, acesta are dreptul:
    a) sa accepte inlocuirea actiunii cu una echivalenta, cu una superioara sau cu una inferioara. Pentru actiunea de calitate inferioara agentia va rambursa turistului diferenta de pret;
    b) sa primeasca in termen de 7 zile toate sumele platite.
    In acest caz turistul are dreptul, atunci cand considera, sa solicite agentiei de turism si despagubiri pentru neindeplinirea contractului, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) daca anularea se face ca urmare a numarului mai mic de turisti decat minimul necesar prevazut in contract;
    b) daca anularea se face pentru cazuri de forta majora.
    2.9. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu poate fi realizata sau daca agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea asigura, aceasta este obligata:
    a) sa ofere turistilor alternative fara costuri suplimentare, in scopul continuarii calatoriei;
    b) sa restituie turistilor, daca este cazul, sumele care reprezinta diferenta dintre contravaloarea serviciilor achitate si contravaloarea serviciilor efectiv prestate ulterior.
    Daca nu pot fi efectuate aranjamentele alternative prevazute la alin. 1 sau daca, din motive intemeiate, turistul nu le accepta, agentia de turism va oferi, fara costuri suplimentare, transportul retur la locul de plecare sau in alt loc agreat de turist, urmand ca acesta sa fie compensat pentru serviciile neprestate.
    2.10. Agentia de turism este raspunzatoare fata de turist pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care o alta agentie de turism sau un alt prestator de servicii turistice trebuia sa indeplineasca aceste servicii.
    Se excepteaza urmatoarele cazuri:
    a) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract, din vina turistului;
    b) neindeplinirile sunt atribuite unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;
    c) neindeplinirile se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
    2.10.1. In cazurile in care se face referire la lit. b) si c), agentia de turism, parte in contract, este obligata sa acorde asistenta prompta turistilor aflati in dificultate.
    2.10.2. Deficientele constatate de turist la fata locului cu privire la realizarea pachetului de servicii vor fi notificate prompt, in scris, atat prestatorului de servicii, cat si agentiei de turism de la care a cumparat pachetul de servicii.
    Aceasta obligatie a turistului trebuie sa fie mentionata clar si explicit in contract.
    2.11. In situatiile in care apar nemultumiri cu privire la realizarea serviciilor turistice, partile implicate, respectiv agentia de turism touroperatoare, agentia detailista, precum si prestatorii de servicii turistice vor lua masurile care se impun pentru solutionarea acestora.

    Constituirea si utilizarea garantiei financiare
    2.12.1. Garantia financiara se constituie in conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 513/1998, in scopul asigurarii repatrierii turistilor si/sau al rambursarii sumelor platite de acestia, in caz de insolvabilitate sau de faliment al agentului economic.
    2.12.2. Cuantumul anual al garantiei financiare se stabileste prin ordin al ministrului turismului, la propunerea Oficiului de Autorizare si Control in Turism si cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniul turismului.
    Cuantumul garantiei financiare aferente anului 1999 este de 6 milioane lei pentru agentiile touroperatoare si de 3 milioane lei pentru agentiile detailiste.
    2.12.3. Garantia financiara este dovedita de agentul economic prin scrisoare de garantie eliberata de catre o institutie bancara sau prin angajament de plata dat de catre o asociatie profesionala care are in obiectul sau de activitate si probleme legate de garantii financiare in domeniul turismului.
    Scrisoarea de garantie, respectiv angajamentul de plata, se emite in favoarea Ministerului Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism, ca unic organ care poate dispune efectuarea de plati in baza acestora.
    Modelul scrisorii de garantie bancara si modelul angajamentului de plata din partea asociatiei profesionale garante sunt prezentate in anexa nr. 8, respectiv in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Conform art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 513/1998, sistemul de garantii prin scrisoare bancara sau prin angajament de plata va fi inlocuit cu sistemul politelor de asigurare pana la data de 27 iulie 2000.
    Pentru a fi recunoscute ca organisme garante in domeniul turismului, asociatiile profesionale trebuie sa fie abilitate in acest sens de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism, scop in care ele vor prezenta o scrisoare de bonitate din partea bancii unde isi au deschis contul curent.
    Garantia financiara va fi constituita numai la institutii bancare cu sediul in Romania.
    2.12.4. Agentii economici sunt obligati sa depuna la Oficiul de Autorizare si Control in Turism, pana la data de 30 noiembrie anterioara anului care face obiectul garantiei, scrisorile de garantie bancara sau angajamentele de plata, valabile pentru anul urmator si pentru valoarea stabilita. In caz contrar, licenta de turism se suspenda in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 513/1998.
    Utilizarea, chiar partiala, a garantiei obliga agentul economic garantat la obtinerea unei noi scrisori de garantie sau a unui nou angajament de plata pentru completarea sumei ce constituie cuantumul garantiei financiare in anul respectiv.
    Pana la efectuarea acestei completari licenta de turism a agentului economic in cauza este suspendata din oficiu, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 513/1998.
    Scrisorile de garantie sau angajamentele de plata pentru reconstituirea cuantumului garantiei financiare se depun, in original, la Oficiul de Autorizare si Control in Turism, in termen de 5 zile de la emitere.
    2.12.5. Accesul la garantia financiara este de competenta exclusiva a Oficiului de Autorizare si Control in Turism, pe baza documentelor prezentate de partea interesata, care vor dovedi urmatoarele:
    a) creanta a carei acoperire se cere este certa si exigibila;
    b) agentia de turism reclamata nu a onorat creanta respectiva intr-un termen de 45 de zile de la prezentarea documentelor de plata.
    Termenul limita pentru efectuarea platii din garantia financiara este de doua luni de la data prezentarii documentelor justificative.
    In cazul in care creanta face obiectul unui litigiu, utilizarea garantiei financiare se face numai in baza hotararii instantei judecatoresti.
    Platile din garantia financiara se fac in ordinea solicitarilor pentru creante certe si exigibile, in limita garantiei depuse de agentia de turism, avand prioritate finalizarea actiunilor care implica repatrierea turistilor.
    Asociatiile profesionale abilitate drept garanti financiari pentru agentiile de turism pot constitui si garantii colective, caz in care creantele achitate vor depasi nivelul fondului depus de agentia in cauza, potrivit hotararilor luate in cadrul asociatiilor profesionale respective si celor inscrise in angajamentul de plata emis de garant.
    2.12.6. Garantia financiara inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) retragerea ei de catre institutia bancara garanta sau de catre asociatia profesionala garanta, retragere ce devine efectiva dupa un preaviz de 3 luni, comunicat in scris agentiei de turism si Ministerului Turismului;
    b) anularea licentei de turism de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism;
    c) renuntarea din proprie initiativa la licenta de turism o data cu incetarea activitatii agentiei de turism si depunerea licentei la Oficiul de Autorizare si Control in Turism.
    In ultimele doua situatii, garantia financiara inceteaza numai dupa un preaviz de 3 luni, comunicat in scris garantului de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism si confirmat de catre institutia bancara sau de catre asociatia profesionala la care este constituita garantia.

    CAP. 3
    Criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

    3.1. Criteriile minime de acordare a licentelor sunt prevazute in anexa nr. 2, iar criteriile minime pentru acordarea brevetelor de turism sunt prevazute in anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    Metodologia de acordare a licentelor de turism
    3.2.1. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 513/1998, licentele de turism se elibereaza de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Turismului, care asigura si evidenta licentelor eliberate, respectiv a celor suspendate sau anulate.
    Continutul licentei de turism este prevazut in anexa nr. 1 pentru agentia de turism si in anexa nr. 1 bis pentru filialele agentiilor, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    3.2.2. In vederea obtinerii licentei de turism agentul economic va prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere de eliberare a licentei de turism, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
    b) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a agentului economic sau copie de pe autorizatia de functionare, iar in situatia in care din hotararea judecatoreasca nu rezulta obiectul de activitate, se va anexa si copia de pe actul constitutiv;
    c) copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
    d) dovada constituirii fondului de garantie: scrisoare de garantie bancara sau angajament de plata;
    e) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce activitatea de turism;
    f) copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, inregistrat la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti - Camera de munca;
    g) copie de pe actul de detinere a spatiului pentru agentia de turism si pentru filialele acesteia;
    h) fisa de prezentare a agentiei de turism si a eventualelor filiale ale acesteia, daca este cazul, intocmita conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice;
    i) formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor;
    j) copie de pe ordinul de plata privind transferul in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiilor efectuate de acesta pentru eliberarea licentei.
    3.2.2.1. Documentatia astfel intocmita se transmite reprezentantului zonal al Oficiului de Autorizare si Control in Turism, care verifica documentatia primita, solicitand eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data inregistrarii documentatiei complete. Eliberarea licentei se face numai dupa verificarea la fata locului de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism a criteriilor minime cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    3.2.2.2. Atunci cand se schimba sediul agentiei de turism, agentul economic in cauza va solicita eliberarea unei noi licente, intocmind in acest sens urmatoarea documentatie:
    a) cererea de eliberare a licentei de turism;
    b) copie de pe actul de detinere a spatiului;
    c) fisa de prezentare a agentiei de turism, actualizata;
    d) licenta de turism eliberata anterior, in original;
    e) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate.
    Termenul si procedura de eliberare a noii licente sunt prevazute la pct. 3.3.1.
    3.2.2.3. Pentru inscrierea filialei unei agentii de turism se va intocmi urmatoarea documentatie:
    a) cerere;
    b) copie de pe actul de detinere a spatiului pentru filiala inscrisa;
    c) fisa de prezentare a filialei;
    d) licenta de turism a agentiei de turism, in original;
    e) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate;
    f) copie de pe contractul de munca inregistrat la directia de munca si protectie sociala al persoanei care detine brevetul de turism, in cazul in care filiala are sediul in alta localitate decat agentia, sau copia de pe contractul de munca al persoanei calificate, in cazul in care filiala are sediul in aceeasi localitate cu agentia.
    Pentru radierea filialei unei agentii de turism se va prezenta urmatoarea documentatie:
    a) cerere;
    b) licenta de turism, in original;
    c) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate.
    Termenul si procedura de operare a modificarilor in licenta sunt similare cu cele prevazute la pct. 3.2.2.1.
    3.2.2.4. Pentru vizarea din 3 in 3 ani a licentelor de turism pentru agentiile de turism si filialele acestora se va intocmi, potrivit art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 513/1998, urmatoarea documentatie:
    a) cererea de avizare;
    b) licenta de turism, in original;
    c) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate;
    d) documente care sa certifice calificarea personalului propriu si instruirea periodica a acestuia prin cursuri de specializare si perfectionare profesionala.
    Termenul si procedura de acordare sunt cele prevazute la pct. 3.2.2. pentru eliberarea licentelor de turism.

    Suspendarea licentelor de turism
    3.2.2.5. Licenta de turism se suspenda de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism in cazul in care se constata nerespectarea unuia dintre criteriile prevazute la art. 9 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 513/1998. Suspendarea se face pentru o perioada de pana la un an.
    Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada in care agentul economic nu mai are constituita integral garantia financiara, conform art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 513/1998. Agentiile de turism care au licenta de turism suspendata pana in momentul depunerii integrale a garantiei financiare se vor ocupa numai de finalizarea actiunilor turistice care au fost vandute turistilor. In caz contrar, li se aplica sanctiunile prevazute la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, cu modificarile ulterioare.
    In cazul in care, cu ocazia verificarilor efectuate in vederea avizarii licentei de turism, se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acesteia, licenta se suspenda pana la remedierea deficientelor.
    3.2.2.6. Retragerea licentelor de turism de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism se face in situatiile prevazute la art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 513/1998.

    Metodologia de acordare a brevetelor de turism
    3.3.1. Conducerea operativa a agentiilor de turism, a filialelor acestora din alte localitati, a hotelurilor, motelurilor, campingurilor (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare), a satelor de vacanta, cabanelor si a unitatilor de alimentatie pentru turism de categoria I si "Lux", cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigura cu persoane care detin brevet de turism.
    3.3.2. In functie de nivelul si de complexitatea pregatirii profesionale si de indeplinirea criteriilor minime stabilite in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, se elibereaza brevete de turism pentru urmatoarele functii:
    a) manager in activitatea de turism;
    b) director de agentie de turism touroperatoare;
    c) director de agentie de turism detailista;
    d) director de hotel:
    e) director de restaurant;
    f) cabanier.
    Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:
    a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute la alin. 1, inclusiv functia de director de sat de vacanta;
    b) directorul de agentie de turism touroperatoare poate ocupa fie functia inscrisa in brevet, fie functia de director de agentie de turism detailista;
    c) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unei alte unitati de cazare, respectiv motel, camping sau sat de vacanta.
    Continutul brevetului de turism este prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    3.3.3. In vederea obtinerii brevetului de turism, persoana in cauza trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie:
    a) cerere de eliberare a brevetului de turism, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
    b) dovada privind detinerea dreptului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini;
    c) curriculum vitae;
    d) copie de pe actul de identitate;
    e) copii legalizate de pe actele de studii si de calificare, de pe alte documente care atesta absolvirea unor cursuri de specializare si perfectionare profesionala in domeniu;
    f) documentele care atesta perioada lucrata in turism:
    - copie de pe cartea de munca, avizata de Camera de munca;
    - atestatul de ghid, in cazul ghizilor;
    - copie de pe contractul de societate, pentru persoanele care au desfasurat activitatea in calitate de asociati ai societatii comerciale;
    - copie de pe certificatul de clasificare sau copie de pe licenta de turism;
    g) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierilor si a directorilor agentiilor de turism detailiste;
    h) atestat de limba romana pentru cetatenii straini;
    i) certificat de cazier judiciar;
    j) caracterizare de la ultimul loc de munca asupra activitatii desfasurate in domeniul turismului;
    k) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate.
    3.3.4. Documentatia intocmita potrivit pct. 3.3.3. se transmite reprezentantului zonal al Oficiului de Autorizare si Control in Turism, care va verifica si va solicita eventualele completari.
    In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, persoanei in cauza i se comunica in scris motivul.
    Termenul de eliberare sau de transmitere a comunicarii privind neeliberarea brevetului de turism este de 30 de zile de la data primirii si inregistrarii documentatiei complete.
    3.3.5. Brevetele de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata.
    Brevetele de turism eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice pot fi preschimbate in brevete de turism pe perioada nelimitata, in masura in care titularii acestora indeplinesc criteriile minime prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    In vederea preschimbarii brevetelor de turism, titularii acestora vor transmite reprezentantilor zonali ai Oficiului de Autorizare si Control in Turism urmatoarea documentatie:
    a) cererea de preschimbare a brevetului de turism;
    b) documentele de atestare a perioadei lucrate in turism, conform pct. 3.3.3. lit. f);
    c) brevetul de turism, in original;
    d) copie de pe documentul privind plata in contul Oficiului de Autorizare si Control in Turism a contravalorii prestatiei efectuate;
    e) acte care sa ateste situatia actualizata a pregatirii profesionale;
    f) curriculum vitae.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL TURISMULUI
    OFICIUL DE AUTORIZARE
    SI CONTROL IN TURISM

                         LICENTA DE TURISM
               valabila pana la data de ...............*)

    TIPUL ..............................................................
    TITULARUL .........................................................,
                          (denumirea agentului economic)
inregistrat la registrul comertului sub nr. ........ din .................., are conditii materiale si capacitate profesionala de a desfasura activitati turistice specifice agentiilor de turism de tip ................... prin Agentia de turism ......................, cu sediul in ....................... .
    Prezenta licenta de turism a fost eliberata conform prevederilor ...................... .

    Nr. ................                                    (semnatura)
    Bucuresti, ......... 199... .                               L.S.
------------
    *) Perioada de valabilitate se prelungeste conform vizelor.

 _________________   _________________   _________________   _________________
|    Vizat        | |    Vizat        | |    Vizat        | |    Vizat        |
| Se prelungeste  | | Se prelungeste  | | Se prelungeste  | | Se prelungeste  |
| valabilitatea   | | valabilitatea   | | valabilitatea   | | valabilitatea   |
| pana la data de | | pana la data de | | pana la data de | | pana la data de |
| ............... | | ............... | | ............... | | ............... |
|    Semnatura    | |    Semnatura    | |    Semnatura    | |    Semnatura    |
|    si  L.S.     | |    si  L.S.     | |    si  L.S.     | |    si  L.S.     |
|_________________| |_________________| |_________________| |_________________|

    ANEXA Nr. 1 bis
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL TURISMULUI
    OFICIUL DE AUTORIZARE
    SI CONTROL IN TURISM

                       ANEXA LICENTEI DE TURISM
                valabila pana la data de ...............*)

    TIPUL ..............................................................
    TITULARUL .........................................................,
                             (denumirea agentului economic)
inregistrat la registrul comertului sub nr. ........ din .................., are conditii materiale si capacitate profesionala de a desfasura activitati turistice specifice agentiilor de turism de tip ................... prin filiala ......................, cu sediul in ......................., a Agentiei de turism .........................., cu sediul in ........................... .
    Prezenta licenta de turism a fost elaborata conform prevederilor .................. .

    Nr. ................                                    (semnatura)
    Bucuresti, ......... 199... .                               L.S.
------------
    *) Perioada de valabilitate se prelungeste conform vizelor.

 _________________   _________________   _________________   _________________
|    Vizat        | |    Vizat        | |    Vizat        | |    Vizat        |
| Se prelungeste  | | Se prelungeste  | | Se prelungeste  | | Se prelungeste  |
| valabilitatea   | | valabilitatea   | | valabilitatea   | | valabilitatea   |
| pana la data de | | pana la data de | | pana la data de | | pana la data de |
| ............... | | ............... | | ............... | | ............... |
|    Semnatura    | |    Semnatura    | |    Semnatura    | |    Semnatura    |
|    si  L.S.     | |    si  L.S.     | |    si  L.S.     | |    si  L.S.     |
|_________________| |_________________| |_________________| |_________________|

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

                           CRITERIILE MINIME
                 pentru eliberarea licentei de turism
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Criteriile        Agentie        Agentie    Filiala            Filiala
crt.                   de turism      de turism  touroperatoare*5)  detailista
                       touroperatoare detailista
-------------------------------------------------------------------------------
 0       1                   2            3             4                5
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Agentul economic
    trebuie sa aiba
    prevazut in
    obiectul de
    activitate
    servicii
    turistice                x            x
 2. Agentul economic
    trebuie sa fie
    inregistrat la
    registrul
    comertului               x            x
 3. Starea si
    aspectul cladirii
    in care
    functioneaza
    agentia:
    - foarte buna;           x                          x
    - buna                                x                              x
 4. Amplasarea
    agentiei in
    cladire, la
    parter, mezanin
    sau la etajul I,
    usor
    accesibile*1)            x            x             x                x
 5. Suprafata
    comerciala a
    agentiei:
    - peste 16 mp            x                          x
    - peste 6 mp                          x                              x
 6. Suprafata
    comerciala sa fie
    folosita in
    exclusivitate
    pentru turism*2)         x            x             x                x
 7. Grup sanitar
    propriu pentru
    personal sau cu
    acces facil              x            x             x                x
 8. Persoana care
    conduce
    activitatea
    agentiei de
    turism trebuie
    sa fie posesoare
    a brevetului de
    turism*3), *4)           x            x             x                x
 9. Asigurarea cu
    personal
    calificat si cu
    ghizi, posesori
    ai atestatului
    de ghid de turism
    corespunzator
    serviciilor
    turistice
    comercializate           x            x             x                x
10. Constituirea
    garantiei
    financiare               x            x
11. Utilizarea de
    autocare
    clasificate              x            x             x                x
12. Asigurarea
    serviciilor de
    cazare si masa
    numai in
    structuri de
    primire turistice
    clasificate              x            x             x                x
13. Asigurarea cu
    personal
    cunoscator de
    limbi straine de
    circulatie
    internationala           50%          -             50%              -
14. Existenta in
    agentie a unei
    carti de
    impresii,
    numerotata si
    parafata, expusa
    la loc vizibil
    pentru turisti           x            x             x                x
15. Existenta firmei
    care sa cuprinda
    denumirea
    agentiei de
    turism si
    numarul licentei         x            x             x                x
16. Utilizarea
    biletelor de
    turism specifice
    agentiei,
    realizate conform
    recomandarilor
    A.N.A.T.
    (Asociatia
    Nationala a
    Agentiilor de
    Turism)                  x            x             x                x
17. Mobilier adecvat
    activitatii
    desfasurate              x            x             x                x
18. Mijloace de
    telecomunicatii:
    - telefon si fax         x            x             x                x
-------------------------------------------------------------------------------
    *1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate in cladiri cu destinatie publica.
    Agentiile de turism touroperatoare care nu au activitate de vanzare directa turistilor pot functiona si la alte niveluri ale cladirilor.
    *2) Pot fi acceptate, in masura in care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vanzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.
    *3) In situatia in care inceteaza contractul de munca incheiat intre persoana brevetata si agentul economic, inlocuirea acesteia se va face in termen de 60 de zile.
    *4) In cazul filialelor situate in aceeasi localitate cu agentia de turism, persoana care conduce filiala trebuie sa fie calificata.
    Persoana calificata trebuie sa posede un document care sa certifice absolvirea uneia dintre urmatoarele forme de invatamant:
    - facultatea de turism;
    - scoala postliceala de turism;
    - liceu sau clasa cu profil de turism;
    - curs de calificare in meseria de agent de turism, organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism*), agenti economici din turism, unitati de invatamant superior, de alte persoane juridice, daca au prevazut in statut aceasta activitate si daca sunt autorizate conform legii, sau de unitati de invatamant turistic din tari care recunosc, pe baza de reciprocitate, cetatenilor romani cursul de calificare.
------------
    *) Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 738/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 23 noiembrie 1998, Institutul National de Formare si Management pentru Turism a devenit Centrul National de Invatamant Turistic.

    *5) Filiale touroperatoare pot infiinta doar agentii economici care detin agentii de turism touroperatoare.

    ANEXA Nr. 3
    la normele metodologice

    ................................
     (Denumirea agentului economic)

               CERERE DE ELIBERARE A LICENTEI DE TURISM

                         Domnule Director,
    .....................................................................,
                         (denumirea agentului economic)
cu sediul in localitatea ............, str. .......... nr. ..., sectorul/judetul ................., reprezentat prin ............................, in calitate de ............................................, va rog sa aprobati eliberarea
    (administrator, presedinte, director)
licentei de turism de tip ............. pentru agentia noastra ........, situata in localitatea .............., str. ........... nr. .........., sectorul/judetul ............., precum si pentru filialele de urmatoarele tipuri si cu urmatoarele sedii:
    .........................................................................
    Declar ca sunt indeplinite in totalitate criteriile minime pentru eliberarea licentei de turism, stabilite de Ministerul Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism -, care vor fi respectate pe toata perioada desfasurarii activitatii de turism.
    Anexam urmatoarele documente*):
    - .............................
    - .............................
    - .............................

                                                        (semnatura)
                                                            L.S.

    Data ...............
------------
    *) Se vor enumera, dupa caz, documentele prevazute la cap. III din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 4

                           FISA DE PREZENTARE
         a agentiei/filialei de turism .............................

 1. Denumirea agentului economic .............................................
 2. Sediul agentului economic ................................................
 3. Numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului ..........
 4. Capitalul social .........................................................
 5. Sediul agentiei ..........................................................
 6. Activitatea desfasurata de agentie .......................................
 7. Numarul personalului: total ......, din care, calificat*) ................
 8. Numarul personalului cunoscator de limbi straine de circulatie
    internationala ...........................................................
 9. Starea cladirii (foarte buna, buna) ......................................
10. Amplasarea in cladire a spatiului agentiei ...............................
11. Starea spatiului comercial ...............................................
12. Suprafata spatiului comercial (mp) .......................................
13. Echipamente din dotare ...................................................
14. Telefon ..................................................................
15. Telefon/fax ..............................................................

                                                 Semnatura autorizata
                                                 ....................
------------
    *) Se vor anexa, in copie, actele de calificare.

    ANEXA Nr. 5
    la normele metodologice

                           CRITERIILE MINIME
                pentru eliberarea brevetului de turism

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Manager in turism
    B = Director de agentie touroperatoare
    C = Director de agentie detailista
    D = Director de hotel
    E = Director de restaurant
    F = Cabanier
-----------------------------------------------------------------------
Nr.  Criteriile                        A     B     C     D     E     F
crt.
-----------------------------------------------------------------------
 0       1                             2     3     4     5     6     7
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Cetatenie
     Sa indeplineasca una dintre
     conditiile:
     - sa fie cetatean al Romaniei
     sau al Republicii Moldova;        x     x     x     x     x     x
     Cetatenii straini trebuie:
     - sa domicilieze in Romania;      x     x     x     x     x     x
     - sa detina drept de munca in
       Romania                         x     x     x     x     x     x
 2.  Pregatire profesionala
     2.1. Sa fie posesor al unui
          atestat*1) de limba
          straina de circulatie
          internationala               x     x     -     x     -     -
     2.2.1. Sa fie absolvent cu
            examen de licenta al
            unei facultati
            acreditate cu profil de
            turism*2) si sa faca
            dovada unei activitati
            in turism*3) de minimum
            ... ani                    2     1     1     1     1     -
     2.2.2. Sa fie absolvent cu
            examen de licenta al
            unei facultati
            acreditate si sa faca
            dovada unei activitati
            in turism*3) de minimum
            ... ani in una dintre
            functiile:
            - functie de conducere
            in societati comerciale
            din domeniul turismului,
            cu exceptia sectorului
            administrativ              4     3     2     3     3     -
            - functii de
            specialitate in
            Ministerul Turismului
            sau in asociatii
            profesionale din turism    4     3     2     3     3     -
            - sef de complex
            hotelier sau conducator
            unic                       N     5*)   4*)   3     3     1
            - administrator sau
            director de hotel          N     4*)   3*)   4     4     1
            - sef de unitate de
            alimentatie publica        N     5*)   4*)   4     2     1
            - functii de
            specialitate in
            societati de turism, cu
            exceptia sectorului
            administrativ              N     6*)   5*)   5     3     1
            - economist in
            societati de turism        N     4     2     4     4     1
            - patron (girant) in
            turism*)                  N     4     2     5     4     1
            - lucrator comercial in
            unitati de cazare
            (receptioner)              N     8*)   6*)   5     3     -
            - director sau sef de
            agentie de turism          N     2     1     8*)   8*)   -
            - agent de turism, ghid
            de turism atestat          N     4     2     7*)   7*)   -
            - cabanier                 N     N     N     N     4*)   -
            - lucrator gestionar in
            alimentatia publica        N     N     N     4     4     -
            - sef sala                 N     N     N     N     8*)   -
     2.2.3. Sa fie absolvent al
            unei scoli postliceale
            in domeniul turismului
            cu durata de 1 - 2 ani
            sau al unui liceu cu
            profil de turism si:
            a) sa faca dovada unei
            activitati in turism de
            minimum ... ani in una
            dintre functiile:
            - functii de conducere
            in societati comerciale
            din domeniul turismului,
            cu exceptia sectorului
            administrativ              N     4     3     4     4     1
            - functii de
            specialitate in
            Ministerul Turismului
            sau in asociatii
            profesionale din turism    N     4     3     4     4     1
            - sef de complex
            hotelier sau conducator
            unic                       N     N     N     4     4     1
            - administrator sau
            director de hotel          N     N     N     5     5     1
            - sef de unitate de
            alimentatie publica        N     N     N     5     3     1
            - tehnolog in
            alimentatie publica        N     N     N     6     4     1
            - patron (girant) in
            turism*)                  N     5     3     5     3     -
            - lucrator comercial in
            unitati de cazare
            (receptioner)              N     N     N     7     5     1
            - director sau sef de
            agentie de turism          N     3     2     N     N     N
            - agent de turism, ghid
            de turism atestat          N     5     3     N     N     N
            - cabanier                 N     N     N     N     5     -
            - lucrator gestionar in
            alimentatia publica        N     N     N     7     5     1
            b) sa fie absolvent al
            unui curs de formare
            manageriala in
            industria hoteliera si
            turistica, specific
            functiei, efectuat dupa
            data de 1 ianuarie
            1990*)                   -     x     x     x     x     -
     2.2.4. Sa fie absolvent de
            liceu si:
            a) sa faca dovada unei
            activitati in turism de
            minimum ... ani in una
            dintre functiile:
            - functii de conducere
            in societati comerciale
            din domeniul turismului,
            cu exceptia sectorului
            administrativ              N     5     4     5     5     -
            - functii de
            specialitate in
            Ministerul Turismului
            sau in asociatii
            profesionale din turism    N     5     4     5     5     1
            - sef de complex           N     N     N     5     5     1
            - administrator de hotel   N     N     N     4     6     1
            - sef de unitate de
            alimentatie publica        N     N     N     6     4     1
            - tehnolog in
            alimentatie publica        N     N     N     7     5     1
            - lucrator comercial in
            unitati de cazare
            (receptioner)              N     N     N     7     -     -
            - director sau sef de
            agentie de turism          N     4     3     N     N     N
            - agent de turism, ghid
            de turism atestat          N     6     4     N     N     N
            - patron (girant) de
            turism*)                  N     6     5     6     5     -
            - cabanier                 N     N     N     N     4     2
            - lucrator gestionar in
            alimentatia publica        N     N     N     6     4     2
            b) sa fie absolvent al
            unui curs de formare
            manageriala in industria
            hoteliera si turistica,
            specific functiei,
            efectuat dupa data de
            1 ianuarie 1990*)        -     x     x     x     x     -
-----------------------------------------------------------------------
    *) Functiile de director de agentie de turism touroperatoare sau detailista, director de hotel, director de restaurant pot fi ocupate numai dupa absolvirea unui curs de formare manageriala specific functiei, cu o durata de cel putin 6 luni, efectuat dupa data de 1 ianuarie 1990, organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism, de alte institutii de invatamant acreditate, precum si de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza planurilor si a programelor de pregatire, elaborate de organizator si aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitati de invatamant din domeniul hotelier ori al turismului din tari care recunosc, pe baza de reciprocitate, cetatenilor romani acest curs.
    *) Vechimea in activitatea specifica categoriei de brevet solicitat va fi dovedita cu act de proprietate sau cu contract de locatie a gestiunii sau de inchiriere si cu certificat de clasificare ori cu licenta de turism.
    *) Organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism, de alte institutii de invatamant acreditate conform legii, precum si de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza planurilor si a programelor de pregatire, elaborate de organizator si aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitati de invatamant din domeniul hotelier ori al turismului din tari care recunosc, pe baza de reciprocitate, cetatenilor romani acest curs.
    *1) Atestatul trebuie sa fie eliberat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism sau de o catedra de limbi straine din cadrul institutelor de invatamant superior acreditate de Ministerul Educatiei Nationale; el poate fi eliberat pentru limbile franceza, germana, engleza, rusa si spaniola.
    Se excepteaza:
    - absolventii unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala;
    - absolventii facultatilor de specialitate intr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale si turism;
    - cei care fac dovada ca au lucrat la firme de turism in strainatate cel putin un an;
    - absolventii unor cursuri postuniversitare de limbi straine.
    Cetatenii straini trebuie sa depuna atestat de limba romana, eliberat de o catedra de specialitate.
    *2) Inclusiv absolventi ai facultatilor cu profil de agroturism sau ai institutiilor de invatamant din tari care recunosc licenta cetatenilor romani, pe baza de reciprocitate.
    *3) Criteriul privind activitatea in turism se reduce cu 50% in situatia in care solicitantul face dovada absolvirii unui curs de formare manageriala specific functiei, cu o durata de cel putin 6 luni, efectuat dupa data de 1 ianuarie 1990, organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism, de alte institutii de invatamant acreditate, precum si de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza planurilor si a programelor de pregatire, elaborate de organizator si aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitati de invatamant din domeniul hotelier ori al turismului din tari care recunosc cetatenilor romani, pe baza de reciprocitate, acest curs.

    ANEXA Nr. 6
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL TURISMULUI
    OFICIUL DE AUTORIZARE
    SI CONTROL IN TURISM

                           BREVET DE TURISM

    In baza ................. se elibereaza prezentul brevet de turism dlui/dnei ................., nascut(a) in anul ......., luna ............, ziua ......, in localitatea ................, judetul ..............., prin care i se atesta capacitatea de a indeplini functia de ...................................... .

                                                       (semnatura)
                                                           L.S.
    Nr. ........
    Bucuresti, ............ 199... .

    ANEXA Nr. 7
    la normele metodologice

                              CERERE
                de eliberare a brevetului de turism

                           Domnule Director,

    Subsemnatul(a) ......................, nascut(a) in localitatea ..........., judetul ....................., la data de ...................., domiciliat(a) in ................................................., va rog sa binevoiti a dispune
        (se va completa adresa completa)
eliberarea brevetului de turism pentru functia de .......................... .
    Declar ca indeplinesc in totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de Ministerul Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism -, pe care le voi respecta pe toata perioada desfasurarii activitatii de turism.
    Anexez urmatoarele documente*):
    - .............................
    - .............................
    - .............................
    - .............................
    - .............................

                                                       (semnatura)

    Data ......................
------------
    *) Se vor enumera toate documentele prevazute la cap. III din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 8
    la normele metodologice

    BANCA ..................

                              Catre
                       MINISTERUL TURISMULUI
             OFICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL IN TURISM

             SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA Nr. ........

    Din ordinul si pentru contul ...............................................................,
                       (denumirea agentului economic)
prin prezenta garantam irevocabil plata oricarei sume pana la concurenta sumei totale de ......... lei, la prima si simpla cerere scrisa a Ministerului Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism.
    Prezenta garantie este constituita pentru Agentia de Turism .............., situata in ......................, si este valabila pentru anul .......... .
    Incetarea garantiei financiare, inclusiv in situatia in care aceasta nu este reinnoita pentru anul urmator, devine efectiva numai dupa un preaviz de 3 luni, comunicat in scris de noi Ministerului Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism si confirmat de catre acesta.

    ......................

                                                       (semnatura)
                                                           L.S.

    ANEXA Nr. 9
    la normele metodologice

    ASOCIATIA PROFESIONALA
    ......................

                              Catre
                       MINISTERUL TURISMULUI
             OFICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL IN TURISM

                      ANGAJAMENT DE PLATA Nr. ..........

    Asociatia profesionala ................... confirma prin prezenta ca agentul economic ......................., cu sediul in ......................, a depus in contul nostru nr. .................., deschis la Banca ................, suma de ................, in vederea constituirii garantiei financiare pentru Agentia de turism ......................., cu sediul in ......................, potrivit prevederilor normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. ............. .
    Garantam irevocabil plata din contul sus-mentionat a oricarei sume, pana la concurenta sumei totale de .......... lei, la prima si simpla cerere a Ministerului Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism.
    Prezentul angajament de plata este valabil pentru anul ........... .
    Incetarea prezentului angajament de plata, inclusiv in situatia in care acesta nu este reinnoit pentru anul urmator, devine efectiva numai dupa un preaviz de 3 luni, comunicat in scris de noi Ministerului Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism si confirmat de catre acesta.

    ....................

                                                       (semnatura)
                                                           L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 125/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 125 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 125/1998
Ordin 170 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism
Ordin 146 2001
privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice si a anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism
Ordin 129 2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998 si modificate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000
Ordin 52 2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu