E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 184 din  5 mai 1997'00

privind infiintarea unor societati comerciale prin preluarea unei parti din patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din  3 iunie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, cu capital integral de stat, persoane juridice romane, avand denumirea, sediul si capitalul social prevazute in anexa nr. 1, prin preluarea, cu titlu gratuit, a unei parti din patrimoniul net al Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., potrivit bilantului contabil la 31 decembrie 1996.
    (2) Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 1 se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia romana si cu statutul propriu al fiecarei societati comerciale, prevazute in anexele nr. 2.1 - 2.29*).
    (3) Subunitatile si filialele care se transfera societatilor comerciale nou-infiintate sunt prezentate in anexa nr. 3.
----------
    *) Anexele 2.1 - 2.29 se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale nou-infiintate este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 2
    (1) Predarea-preluarea unei parti a activului si pasivului Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. catre societatile comerciale nou-infiintate se va face prin protocol incheiat intre parti, pe baza bilantului contabil la 31 martie 1997, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Drepturile si obligatiile fata de terti, toate contractele economice incheiate de sucursale si filiale, precum si contractele de prestari de servicii incheiate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. vor fi preluate de catre societatile comerciale nou-infiintate.
    Art. 4
    (1) Imobilizarile corporale in curs se vor preda societatilor comerciale nou-infiintate la valoarea din contabilitate potrivit art. 2, urmand a fi reevaluate conform Normelor nr. 86.484/P/2.145/1996 privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat si avizate de Ministerul Finantelor, cu actualizarea indicilor la data de 31 martie 1997 de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat.
    (2) Suprafetele de teren se predau de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., pe baza de protocol, societatilor comerciale nou-infiintate, care vor stabili valoarea terenurilor respective dupa obtinerea titlurilor de proprietate, conform reglementarilor legale in vigoare.
    (3) Capitalul social initial al societatilor comerciale, prevazut in anexa nr. 1, se majoreaza cu diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs, preluate conform alin. (1), precum si cu valoarea suprafetelor de teren prevazute la alin. (2).
    Art. 5
    (1) Pentru stocurile de produse agricole administrate de catre Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, aflate la pastrare in depozitele Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., se vor incheia contracte intre Agentia Nationala a Rezervelor Materiale si societatile comerciale nou-infiintate care au preluat spatiile de depozitare de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Achizitionarea, valorificarea si decontarea graului apartinand Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale se vor face de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., potrivit reglementarilor legale.
    Art. 6
    (1) Obligatiile derivand din garantiile acordate de Ministerul Finantelor pentru creditele angajate de catre fosta Regie Autonoma "Romcereal" si de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. vor fi preluate de societatile comerciale nou-infiintate in functie de preluarea stocurilor de produse agricole existente la data predarii-preluarii, cat si a contractelor de infiintare a culturilor, si vor fi reglementate prin conventii incheiate cu Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la semnarea protocoalelor prevazute la art. 2.
    (2) Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. va raporta Ministerului Finantelor situatia predarii catre societatile comerciale nou-infiintate a obligatiilor ce rezulta din garantiile prevazute la alin. (1).
    Art. 7
    Activul si pasivul aferente filialelor Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. se predau societatilor comerciale nou-infiintate, conform anexei nr. 3.
    Art. 8
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1.386/1996, se majoreaza sau se reduce, dupa caz, cu diferentele rezultate din procesul de predare-preluare, consemnate in protocoalele incheiate intre parti potrivit anexei nr. 4.
    (2) Modificarea capitalului social al societatilor comerciale prevazute la alin. (1) nu influenteaza cota-parte detinuta din capitalul social aferent fostelor Fonduri ale Proprietatii Private si nici cota alocata subscrierii in baza Legii nr. 55/1995, urmand a se regulariza patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A.
    Art. 9
    (1) Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar unic, va numi reprezentanti in adunarea generala a actionarilor, iar aceasta va desemna consiliile de administratie, comisiile de cenzori si va inmatricula societatile comerciale nou-infiintate, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 10
    Personalul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., care trece la societatile comerciale nou infiintate, prevazute in anexa nr. 1, se considera transferat.
    Art. 11.
    Anexele nr. 1, 2.1 - 2.29, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Ministru de stat,
                       ministrul reformei,
                       Ulm Spineanu

                       Presedintele Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Sorin Dimitriu


    ANEXA 1

                               LISTA
    societatilor comerciale cu capital integral de stat, nou-infiintate

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Societatea            Sediul              Capitalul    Format din:
crt. Comerciala ---------------------------    social    ----------------------
                Localitatea Strada  Judetul    initial   Imobilizari Mijloace
                            si                           corporale   circulante
                            numarul
-------------------------------------------------------------------------------
 0       1          2         3        4             5          6          7
-------------------------------------------------------------------------------
 1. "Cerealcom" Alba      Str.        Alba       4.312.136  3.431.420   880.716
    - S.A.      Iulia     Iuliu
    Alba                  Maniu
                          nr. 20
 2. "Cerealcom" Arad      Str.        Arad      20.795.294 17.253.919 3.541.375
   - S.A.                 Bucegi
   Arad                   nr. 5
                          bis
 3. "Cerealcom" Comuna    Str.        Arges      5.903.295  5.464.890   438.405
   - S.A.       Bascov    Garii
    Arges                 nr. 7
 4. "Cerealcom" Bacau     Calea       Bacau      4.968.030  4.276.067   691.963
    - S.A.                Moinesti
    Bacau                 nr. 5
 5. "Cerealcom" Oradea    Str.        Bihor      5.473.713  5.440.844    32.869
    - S.A.                Sucevei
    Bihor                 nr. 44
 6. "Cerealcom" Botosani  Str.        Botosani   8.714.131  7.794.144   919.987
    - S.A.                Randunicii
    Botosani              nr. 8
 7. "Cerealcom" Brasov    Piata       Brasov     6.375.249  5.981.683   393.566
    - S.A.                Sfatului
    Brasov                nr. 5
 8. "Cerealcom" Braila    Str.        Braila    25.181.685 23.797.042 1.384.643
    - S.A.                Calarasi
    Braila                nr. 7
 9. "Cerealcom" Buzau     Str.        Buzau      3.717.935  2.754.192   963.743
    - S.A.                Aurel
    Buzau                 Vlaicu
                          nr. 2
10. "Cerealcom" Calarasi  Prelungirea Calarasi  30.380.834 27.583.249 2.797.585
    - S.A.                Dobrogei
    Calarasi              nr. 2
11. "Cerealcom" Cluj -    Str. Avram  Cluj       4.803.352  4.450.547   352.805
     - S.A.     Napoca    Iancu
     Cluj                 nr. 15
12. "Cerealcom" Constanta Str.        Constanta 19.220.768 17.580.469 1.640.299
     - S.A.               Teodor
     Constanta            Burada
                          nr. 25
13."Cerealcom" Targoviste Calea       Dambovita  6.867.691  5.043.990 1.823.701
     - S.A.               Domneasca
    Dambovita             nr. 263
14. "Cerealcom" Craiova   Str.        Dolj      19.412.494 18.440.658   971.836
     - S.A.               Bibescu
      Dolj                nr. 3
15. "Cerealcom" Galati    Str.        Galati     9.638.602  9.226.976   411.626
     - S.A.               Grivitei
     Galati               nr. 38
16. "Cerealcom" Giurgiu   Str. Garii  Giurgiu    6.732.679  5.453.478 1.279.201
     - S.A.               nr. 33
     Giurgiu
17. "Cerealcom" Targu Jiu Str.        Gorj       3.642.407  3.131.787   510.620
    - S.A.                Ciocarlau
      Gorj                nr. 3
18. "Cerealcom" Deva      Str.        Hunedoara  3.948.347  3.775.050   173.297
     - S.A.               Ardealului
    Hunedoara             nr. 2
19. "Cerealcom" Slobozia  Sos. Amara  Ialomita  39.142.014 36.087.239 3.054.775
     - S.A.               nr. 2
     Ialomita
20. "Cerealcom" Iasi      Str.        Iasi       5.568.902  4.803.669   765.233
     - S.A.               Nicolae
      Iasi                Gane
                          nr. 7
21. "Cerealcom" Drobeta-  Str.        Mehedinti 18.835.619 17.756.028 1.079.591
     - S.A.     Turnu     Portile
     Mehedinti  Severin   de Fier
                          nr. 6
22. "Cerealcom" Targu     Str.        Mures      4.249.748  3.488.064   761.684
     - S.A.     Mures     Baneasa
      Mures               nr. 23
23. "Cerealcom" Slatina   Aleea       Olt       27.904.625 25.126.689 2.777.936
     - S.A. Olt           Muncii
                          nr. 2
24. "Cerealcom" Satu Mare Str.        Satu Mare  7.847.743  7.391.898   455.845
     - S.A.               Luceafarului
     Satu Mare            nr. 28
25. "Cerealcom" Alexandria Str.       Teleorman 25.539.560 23.448.618 2.090.942
    - S.A.                Turnu
     Teleorman            Magurele
                          nr. 1
26. "Cerealcom" Timisoara Str.         Timis    44.648.584 39.882.795 4.765.789
     - S.A.               Eugeniu de
       Timis              Savoya
                          nr. 2A
27. "Cerealcom" Tulcea    Str.         Tulcea   11.183.748 11.183.748    -
      - S.A.              Progresului
      Tulcea              nr. 26
28. "Cerealcom" Vaslui    Str. Podu    Vaslui   14.969.741 13.352.999 1.616.742
     - S.A.               Inalt
      Vaslui              nr. 1
29. "Romcereal" Bucuresti Str.        Bucuresti 12.000.283 12.000.283   -
    - S.A. Bucuresti      Doamnei
                          nr. 9
-------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL:                                401.979.209 365.402.435 36.576.774
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                         STATUTUL
                 Societatii Comerciale "..................." - S.A.*)

    *) Denumirea, forma juridica, sediul si capitalul social pentru fiecare societate comerciala nou-infiintata sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "..........." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "..........." - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni inchisa. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "................" - S.A. este in Romania, localitatea ................, str. ........... nr. ........... .
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale este achizitionarea de la producatorii agricoli si comercializarea cerealelor, leguminoaselor si a semintelor, prestarea de servicii producatorilor agricoli privind conditionarea cerealelor, depozitarea si vanzarea acestora in tara si in strainatate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - contractarea, achizitionarea si preluarea de la producatorii agricoli de cereale, leguminoase-boabe si seminte oleaginoase, la fondul de consum, si pastrarea acestora pana la livrare;
    - prestari de servicii privind depozitarea si pastrarea rezervei de stat la cereale si leguminoase-boabe, la solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale;
    - importul si exportul cerealelor, leguminoaselor-boabe si semintelor oleaginoase, cu aprobarile prevazute de lege;
    - importul de ingrasaminte chimice, seminte, pesticide, combustibili si lubrifianti, cu aprobarile prevazute de lege;
    - prestarea de servicii pentru producatorii agricoli si alti detinatori de produse, constand in depozitarea si conditionarea cerealelor;
    - prestarea de servicii pentru producatorii agricoli, constand in acordarea de avansuri din credite, in conditiile legii, aprovizionarea cu ingrasaminte chimice, pesticide, seminte si material saditor, combustibili, lubrifianti, piese de schimb pentru tractoare, masini agricole si alte instalatii si utilaje, materiale de constructii, obiecte de uz casnic si gospodaresc, la schimb cu produse cerealiere, pe baza de contracte;
    - arendarea terenurilor, macinis pentru furaje sau necesitati alimentare, activitate de panificatie, cresterea animalelor, comercializarea produselor rezultate din acestea;
    - prestari de servicii privind infiintarea culturilor agricole de cereale, leguminoase-boabe si seminte oleaginoase;
    - efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii la masinile, utilajele, instalatiile si tractoarele din dotare si pentru terti, inclusiv verificarea mijloacelor de masurare de interes public, cu avizul Biroului Roman de Metrologie Legala;
    - efectuarea de lucrari si servicii de informatica;
    - prestari de servicii pentru determinarea calitatii produselor agricole prin laboratoarele proprii;
    - confectii metalice si prestari de servicii in atelierele mecanice zonale;
    - prestari de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
    - inchirieri de spatii de depozitare, terenuri si utilaje, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este de .............. miliarde lei, din care imobilizari corporale .............. miliarde lei, impartit in ......... actiuni nominative in valoare nominala de .............. lei.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de catre Fondul Proprietatii de Stat. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine se face in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnaturile a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Pe piata valorilor mobiliare, actiunile se tranzactioneaza in forma dematerializata.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii inscrisului doveditor al proprietatii asupra unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii comerciale;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale, ordinare si extraordinare, ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala va fi convocata de administrator de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
    Cand in ordinea zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/3 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoanele care au prezidat sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Inaintea supunerii la vot administratorii si cenzorii propusi isi vor exprima acordul si compatibilitatea cu functia pentru care sunt propusi, conform prevederilor legale.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la privatizarea unei parti din capitalul social al societatii comerciale, adunarea generala a actionarilor se constituie din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 3-5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari, dar nu pot fi salariati ai societatii comerciale.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi, stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, sau prin rudele si afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe sau concurentiale.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alta problema stabilita de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor si sunt propusi de acesta.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale;
    e) efectueaza controale dispuse de adunarea generala a actionarilor sau de reglementarile Ministerului Finantelor.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale, cu exceptia directorului general, este ales de catre consiliul de administratie, prin concurs.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate mai mult de 12 luni;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari este redus sub 5, mai mult de 6 luni, cu exceptia cazului in care statul este actionar unic sau societatea comerciala este de tip "inchisa";
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata cu o majoritate de 3/4 din numarul total al actionarilor.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

    ANEXA 3

                          LISTA
    subunitatilor si filialelor care se transfera societatilor
               comerciale nou-infiintate

    1. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Alba:
    - Subunitatea Alba Iulia
    - Filiala Sibiu
    2. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Arad:
    - Subunitatea Arad
    - Subunitatea Pecica
    - Subunitatea Santana
    - Subunitatea Vinga
    3.ŞSocietatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Arges:
    - Subunitatea Bascov
    4. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Bacau:
    - Subunitatea Bacau
    5. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Bihor:
    - Subunitatea Oradea
    - Subunitatea Salonta
    - Filiala Salaj
    6. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Botosani:
    - Subunitatea Botosani
    - Subunitatea Bucecea
    - Subunitatea Dorohoi
    - Filiala Suceava
    7. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Brasov:
    - Subunitatea Rupea
    - Filiala Covasna
    8. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Braila:
    - Subunitatea Port Braila
    - Subunitatea Braila-Triaj
    - Subunitatea Ianca
    - Subunitatea Traian-Sat
    9. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Buzau:
    - Subunitatea Cilibia
    - Subunitatea Rosetti
    - Subunitatea Sahateni
    - Filiala Vrancea
    10. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Calarasi:
    - Subunitatea Port Calarasi
    - Subunitatea Calarasi
    - Subunitatea Jegalia
    - Subunitatea Lehliu
    - Subunitatea Oltenita
    - Subunitatea Perisoru
    11. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Cluj:
    - Subunitatea Baciu Cluj
    - Filiala Bistrita-Nasaud
    12. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Constanta:
    - Subunitatea Cobadin
    - Subunitatea Cogealac
    - Subunitatea Negru Voda
    - Subunitatea Traian Constanta
    - Subunitatea Mangalia
    - Filiala Constanta-Port
    13. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Dambovita:
    - Subunitatea Ciocanesti
    14. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Dolj:
    - Subunitatea Banu Maracine
    - Subunitatea Jiul Craiova
    - Subunitatea Leu
    - Subunitatea Motatei
    15. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Galati:
    - Subunitatea Port Galati
    - Subunitatea Filesti
    - Subunitatea Ivesti
    16. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Giurgiu:
    - Subunitatea Port Giurgiu
    - Subunitatea Chiriacu
    17. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Gorj:
    - Subunitatea Preajba
    18.ŞSocietatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Hunedoara:
    - Subunitatea Brad
    - Subunitatea Orastie
    19. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Ialomita:
    - Subunitatea Baraganu
    - Subunitatea Fetesti-Est
    - Subunitatea Fierbinti
    - Subunitatea Slobozia
    - Subunitatea Urziceni
    - Filiala Prahova
    20. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Iasi:
    - Subunitatea Iasi
    - Subunitatea Pascani
    - Filiala Neamt
    21. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Mehedinti:
    - Subunitatea Port Drobeta-Turnu Severin
    22. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Mures:
    - Subunitatea Targu Mures
    - Filiala Harghita
    23. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Olt:
    - Subunitatea Caracal
    - Subunitatea Port Corabia
    - Subunitatea Corabia
    - Subunitatea Frasinet
    - Subunitatea Jitaru
    - Subunitatea Radomiresti
    - Subunitatea Slatina
    - Subunitatea Bals
    - Subunitatea Corbu
    - Filiala Valcea
    24. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Satu Mare:
    - Subunitatea Satu Mare
    - Filiala Maramures
    25. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Teleorman:
    - Subunitatea Alexandria
    - Subunitatea Olteni
    - Subunitatea Rosiori
    - Subunitatea Videle
    - Subunitatea Port Turnu Magurele
    - Subunitatea Port Zimnicea
    26. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Timis:
    - Subunitatea Carpinis
    - Subunitatea Jebel
    - Subunitatea Sannicolau Mare
    - Subunitatea Timisoara
    - Subunitatea Topolovatu Mare
    - Filiala Caras-Severin
    27. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Tulcea:
    - Subunitatea Babadag
    - Subunitatea Cataloi
    28. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Vaslui:
    - Subunitatea Barlad
    - Subunitatea Vaslui
    - Subunitatea Falciu
    - Subunitatea Rosiesti
    29. Societatea Comerciala "Romcereal" - S.A. Bucuresti:
    - Subunitatea Titan
    - Subunitatea Voluntari.

    NOTA: Toate depozitele care apartin subunitatilor nominalizate in lista se vor preda o data cu acestea.

    ANEXA 4

                                SITUATIA
             modificarii capitalului social al societatilor
    comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995,
         astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului
              nr. 1.386/1996, cu diferentele rezultate din
                procesul de predare-preluare dintre parti
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.               Societatea                             Diferente
crt.               Comerciala                             (mii lei)
---------------------------------------------------------------------------
 1.  "Comcereal" - S.A. Alba                              -35.611
 2.  "Comcereal" - S.A. Bistrita-Nasaud                   -78.466
 3.  "Comcereal" - S.A. Brasov                            -88.570
 4.  "Comcereal" - S.A. Braila                             -8.957
 5.  "Comcereal" - S.A. Buzau                             147.328
 6.  "Comcereal" - S.A. Dambovita                          -6.069
 7.  "Comcereal" - S.A. Mehedinti                      -1.951.053
 8.  "Comcereal" - S.A. Olt                               991.054
 9.  "Comcereal" - S.A. Suceava                           -25.200
10.  "Comcereal" - S.A. Timis                          -5.777.170
11.  "Comcereal" - S.A. Tulcea                           -860.014
12.  "Comcereal" - S.A. Lugoj                             -93.267
13.  "Semcereal" - S.A. Bucuresti                      -1.236.379
14.  "Ceres"     - S.A. Ploiesti                          -38.601
15.  "Agroind"   - S.A. Lehliu                             37.556
16.  "Agromixta" - S.A. Ograda                            -48.364
17.  "Comtim Holding" - S.A. Timisoara                 -5.022.320
---------------------------------------------------------------------
                                      TOTAL:           14.094.103
                                                                    SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 184/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 184 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu