E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 81 2001 abrogat de Legea 329 2009
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Ordin 418 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 1083 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 1084 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 26 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 19 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 23 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 24 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 25 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 25 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 2 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 615 2003
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 710 2002
Ordonanţa 81 2001 aprobat de Legea 106 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 106 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 106 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 81 din 30 august 2001

privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 542 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Administratie, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Institutul National de Administratie are sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) Institutul National de Administratie este organizat si functioneaza sub patronajul primului-ministru al Romaniei.
    Art. 2
    (1) Institutul National de Administratie elaboreaza strategia si asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratie, pentru functionarii publici si personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, pentru persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica sau asimilate acestora, din administratia publica centrala si locala, precum si pentru alte persoane interesate.
    (2) Institutul National de Administratie realizeaza studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice, dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei, din tara sau din strainatate.
    (3) Institutul National de Administratie este abilitat sa certifice si sa acorde atestate de conformitate cu standardele internationale de calitate din domeniu, pentru administratiile publice locale.
    (4) Institutul National de Administratie se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate in acest scop, precum si cu institutii similare din strainatate.
    Art. 3
    (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu de administratie format din cate un reprezentant al urmatoarelor institutii si organizatii: Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din Romania.
    (2) Ministerele prevazute la alin. (1) si Agentia Nationala a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane care au functia de secretar de stat, director general sau o functie echivalenta. Reprezentantul Institutului National de Administratie este directorul general al acestuia.
    (3) Desemnarea persoanelor care formeaza consiliul de administratie se face in termen de cel mult 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (4) Consiliul de administratie se constituie prin ordin al ministrului administratiei publice, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la sedintele acestuia prin reprezentare.
    (5) Presedintele consiliului de administratie al Institutului National de Administratie este reprezentantul Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 4
    (1) Conducerea executiva a Institutului National de Administratie este asigurata de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat.
    (3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea directorului general al Institutului National de Administratie.
    (4) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    (5) Institutul National de Administratie are un secretar general, caruia i se aplica, in mod corespunzator, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    Art. 5
    Institutul National de Administratie organizeaza urmatoarele forme de pregatire profesionala:
    a) cursuri de formare profesionala specializata in administratia publica, de 2 ani, pentru absolventii cu studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, in varsta, de regula, de pana la 30 de ani inclusiv;
    b) cursuri de formare continua in administratie, de un an, pentru functionarii publici, pentru persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica sau asimilate acestora din cadrul administratiei publice centrale si locale, precum si pentru alte persoane interesate, in varsta, de regula, de pana la 45 de ani inclusiv;
    c) cursuri de formare continua de scurta durata, de pana la 3 luni, pentru functionarii publici din administratia centrala, pentru prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, secretarii generali ai judetelor, secretarii generali ai prefecturilor, precum si pentru secretarii municipiilor.
    Art. 6
    (1) Admiterea la cursurile prevazute la art. 5 lit. a) se face in urma promovarii unui concurs national organizat anual de Institutul National de Administratie. Pe durata cursurilor cursantii au statut de functionar public debutant sau definitiv, dupa caz.
    (2) Inscrierea la cursurile prevazute la art. 5 lit. b) si c) se face la recomandarea unitatii din care provin persoanele respective.
    Art. 7
    Salariul debutantilor este asigurat de Institutul National de Administratie sau, dupa caz, de institutiile trimitatoare, iar al functionarilor publici definitivi, numai de institutiile care i-au trimis la cursuri.
    Art. 8
    Persoanele care urmeaza cursuri la Institutul National de Administratie sunt obligate sa incheie, inainte de inceperea cursurilor, o conventie prin care se angajeaza sa lucreze in administratia publica, de regula, in institutia care i-a trimis, o perioada de cel putin 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conventii, cursantii vor suporta cheltuielile de scolarizare. Fac exceptie cazurile in care acestia nu mai detin posturile respective din motive neimputabile lor sau in cazul transferului in interesul serviciului pe un alt post similar.
    Art. 9
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile si autoritatile administratiei publice locale vor incadra, de regula, absolventi ai Institutului National de Administratie, cu respectarea legii.
    Art. 10
    (1) Finantarea Institutului National de Administratie se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizari, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, din programe cu finantare interna si internationala, precum si din sume alocate de la bugetul de stat, in conditiile legii.
    (2) Disponibilitatile din venituri proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Institutului National de Administratie.
    (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de Institutul National de Administratie se stabileste de consiliul de administratie, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.

    CAP. 2
    Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala

    Art. 11
    (1) Centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se reorganizeaza sub forma de centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala, institutii publice cu personalitate juridica aflate in coordonarea metodologica a Institutului National de Administratie.
    (2) Centrele regionale prevazute la alin. (1) au sediul in municipiile Bucuresti, Craiova, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca si Sibiu.
    (3) Se infiinteaza centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, institutii publice cu personalitate juridica, in coordonarea metodologica a Institutului National de Administratie, cu sediul in municipiile Constanta si Timisoara.
    Art. 12
    (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala sunt conduse de un consiliu de administratie format din 9 membri.
    (2) Consiliul de administratie al centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este format din: presedintii consiliilor judetene din regiunea de dezvoltare respectiva, primarul municipiului pe raza caruia isi are sediul centrul regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si 1 - 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei Publice.
    (3) Mandatul consiliului de administratie al centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este de 4 ani, similar mandatului alesilor locali.
    Art. 13
    (1) Conducerea executiva a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este asigurata de un director general, numit de directorul general al Institutului National de Administratie, in urma promovarii unui concurs organizat in conditiile legii.
    (2) Directorul general este functionar public de conducere.
    (3) Directorii generali ai centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala sunt membri de drept ai consiliilor de administratie, indeplinind si functia de presedinte al acestora.
    Art. 14
    Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala organizeaza cursuri de perfectionare continua de scurta durata, de pana la 3 luni, pentru:
    a) alesii locali, cu exceptia celor prevazuti la art. 5 lit. c);
    b) functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de munca din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si al prefecturilor;
    c) personalul din serviciile publice comunitare si din alte servicii publice locale;
    d) alte persoane interesate.
    Art. 15
    (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala realizeaza, pe langa activitatea prevazuta la art. 14, si urmatoarele activitati: studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice si dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice din tara sau din strainatate.
    (2) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se pot asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate in acest scop, precum si cu institutii similare din strainatate.
    Art. 16
    (1) Finantarea cheltuielilor centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizari, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, din programe cu finantare interna si internationala.
    (2) Disponibilitatile din venituri proprii, ramase neutilizate la sfarsitul anului, se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestora.
    (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se stabileste de consiliul de administratie al fiecarui centru, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.
    (4) Taxa de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se suporta de catre unitatea din care provin cursantii respectivi sau de catre persoanele fizice interesate.
    (5) Cheltuielile necesare infiintarii centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala la Constanta si Timisoara, se suporta din bugetele judetelor arondate.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile participantilor la cursuri

    Art. 17
    Functionarii publici, alesii locali, precum si personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice, urmand cursurile de formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.
    Art. 18
    Autoritatile si institutiile din administratia publica au obligatia sa trimita anual la cursuri de perfectionare continua categoriile de personal prevazute la art. 17.
    Art. 19
    (1) Pe perioada in care urmeaza cursuri de perfectionare a pregatirii in domeniul administratiei publice, cursantii au dreptul la salariul de baza si la celelalte sporuri, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care cursurile sunt organizate in alta localitate decat aceea de domiciliu, cursantii beneficiaza de indemnizatia de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de institutia publica din care provin.
    Art. 20
    Cheltuielile pentru cursurile de formare si perfectionare profesionala pentru alesii locali, organizate de institutiile specializate, se suporta din bugetele locale, conform hotararii consiliului local sau consiliului judetean.
    Art. 21
    Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continua potrivit prevederilor prezentei ordonante, autoritatile publice locale au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu o cota de cel putin 1% din cheltuielile de personal.

    CAP. 4
    Certificatele de absolvire

    Art. 22
    Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala atesta formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala specializata in administratie prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor.
    Art. 23
    (1) Certificatele de absolvire a cursurilor organizate de Institutul National de Administratie, cu o durata de cel putin 3 luni, inlocuiesc pentru anul absolvirii evaluarea anuala a activitatii functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal.
    (2) Certificatele de absolvire a cursurilor vor fi luate in considerare la avansarea in grad sau in clasa a functionarilor publici, de catre autoritatile si institutiile publice.
    (3) Certificatele de absolvire a cursurilor cu o durata mai mica de 3 luni sunt luate in considerare la avansarea in grad sau in clasa a functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal, dupa caz.
    Art. 24
    (1) Absolventii cursurilor de formare profesionala specializata in administratie de lunga durata sunt numiti functionari publici definitivi, in conditiile legii.
    (2) Durata cursurilor se ia in considerare la calculul vechimii in functia publica sau, dupa caz, in functii de specialitate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale din municipiile resedinta de judet in care functioneaza centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala vor asigura spatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor acestora.
    Art. 26
    Membrii consiliului de administratie al Institutului National de Administratie, respectiv membrii consiliilor de administratie ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonante primesc o indemnizatie stabilita in conditiile legii.
    Art. 27
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala devin titulare de drept ale contractelor si programelor de asistenta interna si externa derulate de centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala.
    (2) Patrimoniul si programele Centrului National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala sunt preluate de Institutul National de Administratie.
    Art. 28
    Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administratiei Publice, altor ministere, altor autoritati centrale de specialitate ale administratiei publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si institutelor de cercetare si institutiilor de invatamant superior.
    Art. 29
    (1) Modul de functionare a Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala, structura organizatorica si numarul maxim de posturi, precum si arondarea unitatilor administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Administratiei Publice poate aproba norme metodologice si regulamente de functionare si organizare pentru Institutul National de Administratie si pentru centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea si functionarea Centrului National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala si a centrelor teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 81/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 81 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 81/2001
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 418 2004
privind tipologia programelor de formare continua, destinate functionarilor publici
Hotărârea 1083 2004
privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala
Hotărârea 1084 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare specializata in administratia publica, pentru anul 2004
Legea 575 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Ordonanţa 74 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Hotărârea 615 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica - anul 2003
Hotărârea 710 2002
privind functionarea Institutului National de Administratie
Legea 106 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu