E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 81 2001 abrogat de Legea 329 2009
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Ordin 418 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 1083 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 1084 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 26 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 575 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 19 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 23 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 24 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 25 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 25 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 2 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 81 2001 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 74 2003
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 615 2003
Ordonanţa 81 2001 in legatura cu Hotărârea 710 2002
Ordonanţa 81 2001 aprobat de Legea 106 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 106 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 81 2001 modificat de Legea 106 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 81 din 30 august 2001

privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 542 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Administratie, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Institutul National de Administratie are sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) Institutul National de Administratie este organizat si functioneaza sub patronajul primului-ministru al Romaniei.
    Art. 2
    (1) Institutul National de Administratie elaboreaza strategia si asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratie, pentru functionarii publici si personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, pentru persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica sau asimilate acestora, din administratia publica centrala si locala, precum si pentru alte persoane interesate.
    (2) Institutul National de Administratie realizeaza studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice, dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei, din tara sau din strainatate.
    (3) Institutul National de Administratie este abilitat sa certifice si sa acorde atestate de conformitate cu standardele internationale de calitate din domeniu, pentru administratiile publice locale.
    (4) Institutul National de Administratie se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate in acest scop, precum si cu institutii similare din strainatate.
    Art. 3
    (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu de administratie format din cate un reprezentant al urmatoarelor institutii si organizatii: Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din Romania.
    (2) Ministerele prevazute la alin. (1) si Agentia Nationala a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane care au functia de secretar de stat, director general sau o functie echivalenta. Reprezentantul Institutului National de Administratie este directorul general al acestuia.
    (3) Desemnarea persoanelor care formeaza consiliul de administratie se face in termen de cel mult 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (4) Consiliul de administratie se constituie prin ordin al ministrului administratiei publice, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la sedintele acestuia prin reprezentare.
    (5) Presedintele consiliului de administratie al Institutului National de Administratie este reprezentantul Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 4
    (1) Conducerea executiva a Institutului National de Administratie este asigurata de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat.
    (3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea directorului general al Institutului National de Administratie.
    (4) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    (5) Institutul National de Administratie are un secretar general, caruia i se aplica, in mod corespunzator, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    Art. 5
    Institutul National de Administratie organizeaza urmatoarele forme de pregatire profesionala:
    a) cursuri de formare profesionala specializata in administratia publica, de 2 ani, pentru absolventii cu studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, in varsta, de regula, de pana la 30 de ani inclusiv;
    b) cursuri de formare continua in administratie, de un an, pentru functionarii publici, pentru persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica sau asimilate acestora din cadrul administratiei publice centrale si locale, precum si pentru alte persoane interesate, in varsta, de regula, de pana la 45 de ani inclusiv;
    c) cursuri de formare continua de scurta durata, de pana la 3 luni, pentru functionarii publici din administratia centrala, pentru prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, secretarii generali ai judetelor, secretarii generali ai prefecturilor, precum si pentru secretarii municipiilor.
    Art. 6
    (1) Admiterea la cursurile prevazute la art. 5 lit. a) se face in urma promovarii unui concurs national organizat anual de Institutul National de Administratie. Pe durata cursurilor cursantii au statut de functionar public debutant sau definitiv, dupa caz.
    (2) Inscrierea la cursurile prevazute la art. 5 lit. b) si c) se face la recomandarea unitatii din care provin persoanele respective.
    Art. 7
    Salariul debutantilor este asigurat de Institutul National de Administratie sau, dupa caz, de institutiile trimitatoare, iar al functionarilor publici definitivi, numai de institutiile care i-au trimis la cursuri.
    Art. 8
    Persoanele care urmeaza cursuri la Institutul National de Administratie sunt obligate sa incheie, inainte de inceperea cursurilor, o conventie prin care se angajeaza sa lucreze in administratia publica, de regula, in institutia care i-a trimis, o perioada de cel putin 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conventii, cursantii vor suporta cheltuielile de scolarizare. Fac exceptie cazurile in care acestia nu mai detin posturile respective din motive neimputabile lor sau in cazul transferului in interesul serviciului pe un alt post similar.
    Art. 9
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile si autoritatile administratiei publice locale vor incadra, de regula, absolventi ai Institutului National de Administratie, cu respectarea legii.
    Art. 10
    (1) Finantarea Institutului National de Administratie se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizari, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, din programe cu finantare interna si internationala, precum si din sume alocate de la bugetul de stat, in conditiile legii.
    (2) Disponibilitatile din venituri proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Institutului National de Administratie.
    (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de Institutul National de Administratie se stabileste de consiliul de administratie, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.

    CAP. 2
    Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala

    Art. 11
    (1) Centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se reorganizeaza sub forma de centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala, institutii publice cu personalitate juridica aflate in coordonarea metodologica a Institutului National de Administratie.
    (2) Centrele regionale prevazute la alin. (1) au sediul in municipiile Bucuresti, Craiova, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca si Sibiu.
    (3) Se infiinteaza centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, institutii publice cu personalitate juridica, in coordonarea metodologica a Institutului National de Administratie, cu sediul in municipiile Constanta si Timisoara.
    Art. 12
    (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala sunt conduse de un consiliu de administratie format din 9 membri.
    (2) Consiliul de administratie al centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este format din: presedintii consiliilor judetene din regiunea de dezvoltare respectiva, primarul municipiului pe raza caruia isi are sediul centrul regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si 1 - 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei Publice.
    (3) Mandatul consiliului de administratie al centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este de 4 ani, similar mandatului alesilor locali.
    Art. 13
    (1) Conducerea executiva a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala este asigurata de un director general, numit de directorul general al Institutului National de Administratie, in urma promovarii unui concurs organizat in conditiile legii.
    (2) Directorul general este functionar public de conducere.
    (3) Directorii generali ai centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala sunt membri de drept ai consiliilor de administratie, indeplinind si functia de presedinte al acestora.
    Art. 14
    Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala organizeaza cursuri de perfectionare continua de scurta durata, de pana la 3 luni, pentru:
    a) alesii locali, cu exceptia celor prevazuti la art. 5 lit. c);
    b) functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de munca din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si al prefecturilor;
    c) personalul din serviciile publice comunitare si din alte servicii publice locale;
    d) alte persoane interesate.
    Art. 15
    (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala realizeaza, pe langa activitatea prevazuta la art. 14, si urmatoarele activitati: studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice si dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice din tara sau din strainatate.
    (2) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se pot asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si de perfectionare, cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate in acest scop, precum si cu institutii similare din strainatate.
    Art. 16
    (1) Finantarea cheltuielilor centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizari, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, din programe cu finantare interna si internationala.
    (2) Disponibilitatile din venituri proprii, ramase neutilizate la sfarsitul anului, se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestora.
    (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se stabileste de consiliul de administratie al fiecarui centru, cu acordul Ministerului Administratiei Publice.
    (4) Taxa de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala se suporta de catre unitatea din care provin cursantii respectivi sau de catre persoanele fizice interesate.
    (5) Cheltuielile necesare infiintarii centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala la Constanta si Timisoara, se suporta din bugetele judetelor arondate.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile participantilor la cursuri

    Art. 17
    Functionarii publici, alesii locali, precum si personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice, urmand cursurile de formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.
    Art. 18
    Autoritatile si institutiile din administratia publica au obligatia sa trimita anual la cursuri de perfectionare continua categoriile de personal prevazute la art. 17.
    Art. 19
    (1) Pe perioada in care urmeaza cursuri de perfectionare a pregatirii in domeniul administratiei publice, cursantii au dreptul la salariul de baza si la celelalte sporuri, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care cursurile sunt organizate in alta localitate decat aceea de domiciliu, cursantii beneficiaza de indemnizatia de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de institutia publica din care provin.
    Art. 20
    Cheltuielile pentru cursurile de formare si perfectionare profesionala pentru alesii locali, organizate de institutiile specializate, se suporta din bugetele locale, conform hotararii consiliului local sau consiliului judetean.
    Art. 21
    Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continua potrivit prevederilor prezentei ordonante, autoritatile publice locale au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu o cota de cel putin 1% din cheltuielile de personal.

    CAP. 4
    Certificatele de absolvire

    Art. 22
    Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala atesta formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala specializata in administratie prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor.
    Art. 23
    (1) Certificatele de absolvire a cursurilor organizate de Institutul National de Administratie, cu o durata de cel putin 3 luni, inlocuiesc pentru anul absolvirii evaluarea anuala a activitatii functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal.
    (2) Certificatele de absolvire a cursurilor vor fi luate in considerare la avansarea in grad sau in clasa a functionarilor publici, de catre autoritatile si institutiile publice.
    (3) Certificatele de absolvire a cursurilor cu o durata mai mica de 3 luni sunt luate in considerare la avansarea in grad sau in clasa a functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal, dupa caz.
    Art. 24
    (1) Absolventii cursurilor de formare profesionala specializata in administratie de lunga durata sunt numiti functionari publici definitivi, in conditiile legii.
    (2) Durata cursurilor se ia in considerare la calculul vechimii in functia publica sau, dupa caz, in functii de specialitate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale din municipiile resedinta de judet in care functioneaza centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala vor asigura spatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor acestora.
    Art. 26
    Membrii consiliului de administratie al Institutului National de Administratie, respectiv membrii consiliilor de administratie ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonante primesc o indemnizatie stabilita in conditiile legii.
    Art. 27
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala devin titulare de drept ale contractelor si programelor de asistenta interna si externa derulate de centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala.
    (2) Patrimoniul si programele Centrului National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala sunt preluate de Institutul National de Administratie.
    Art. 28
    Institutul National de Administratie si centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administratiei Publice, altor ministere, altor autoritati centrale de specialitate ale administratiei publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si institutelor de cercetare si institutiilor de invatamant superior.
    Art. 29
    (1) Modul de functionare a Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala, structura organizatorica si numarul maxim de posturi, precum si arondarea unitatilor administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Administratiei Publice poate aproba norme metodologice si regulamente de functionare si organizare pentru Institutul National de Administratie si pentru centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea si functionarea Centrului National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala si a centrelor teritoriale de formare continua pentru administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 81/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 81 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 81/2001
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 418 2004
privind tipologia programelor de formare continua, destinate functionarilor publici
Hotărârea 1083 2004
privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala
Hotărârea 1084 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare specializata in administratia publica, pentru anul 2004
Legea 575 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Ordonanţa 74 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Hotărârea 615 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica - anul 2003
Hotărârea 710 2002
privind functionarea Institutului National de Administratie
Legea 106 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu