E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 86484 din 22 mai 1996

privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI Nr. 86484 din 22 mai 1996


SmartCity3

              FONDUL PROPRIETATII DE STAT Nr. P 2.145 din 28 mai 1996
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 30 iulie 1996

    In baza prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. si infiintarea unor societati comerciale pe actiuni cu capital de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal", se emit urmatoarele norme privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs (obiective de investitii neterminate) si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni prevazute in anexele nr. 2 si 7 la hotarare:

    1. Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs (obiective de investitii neterminate) preluate de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. de catre societatile comerciale pe actiuni, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, se realizeaza actualizarea capitalului social al acestor societati comerciale la data de 30 iunie 1995.
    2. Sunt supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale in curs, cuprinse in capitalul social prevazut in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, preluate de catre societatile comerciale respective pe baza de protocol de predare-primire.
    3. Reevaluarea imobilizarilor corporale in curs se face pentru fiecare obiectiv in parte, avandu-se in vedere datele inregistrate in contabilitate in contul 231 "Imobilizari corporale in curs" pe baza documentelor justificative, in perioadele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Valoarea imobilizarilor corporale in curs, executate pana la data de 31 martie 1992, reevaluata conform Hotararii Guvernului nr. 26/1992, si care face obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995 se actualizeaza in preturi la data de 30 iunie 1995, utilizand coeficientii de actualizare din coloana nr. 3 a anexei nr. 1 la prezentele norme.
    Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale in curs, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, executate in perioada 31 martie 1992 - 30 iunie 1995, se vor utiliza coeficientii de actualizare prevazuti in coloanele nr. 4-12 din anexa nr. 1 la norme.
    4. Coeficientii de actualizare in preturile din luna iunie 1995 pentru imobilizarile corporale in curs sunt cei prevazuti in anexa nr. 1 si au fost avizati de Consiliul tehnico-stiintific al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sub nr. 19 din 8 martie 1996.
    5. Incadrarea pe grupe de lucrari a imobilizarilor corporale in curs, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, se face astfel:
    a) silozurile, uscatoarele, magaziile, depozitele, patulele, soproanele, alte constructii asimilate, precum si utilajele si mecanizarea aferenta acestora fac parte din grupa "Constructii speciale pentru depozitare" prevazute la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, cod 25;
    b) amenajari cheiuri, cai ferate, drumuri de acces, puncte de incarcare in nave si alte lucrari asimilate acestora se incadreaza la nr. crt. 2 din anexa nr. 1 "Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii", cod 24;
    c) orice alte lucrari ce se regasesc in imobilizarile corporale in curs, preluate conform art 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, se vor incadra la grupa "Constructii speciale agricole" prevazute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, cod 22;
    d) lucrarile de genul instalatiilor interioare, al dotarilor specifice mecanizarilor se incadreaza in grupa obiectivului pentru care s-au executat sau achizitionat.
    6. Lucrarile de natura reparatiilor, consolidarilor si proiectele de executie sistate, care sunt cuprinse la imobilizari corporale in curs si sunt reflectate in soldul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" si au fost preluate de societatile comerciale, conform art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, nu vor fi supuse actiunii de reevaluare, potrivit prevederilor prezentelor norme.
    7. Operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs, preluate de societatile comerciale conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, va fi efectuata de o comisie de reevaluare, formata din specialisti numiti de directorul general sau managerul societatii comerciale.
    Rezultatul reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, preluate pe baza de protocol incheiat intre societatile comerciale si Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., va fi cuprins intr-o situatie centralizatoare, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Totalul coloanei nr. 3 din anexa nr. 2, respectiv "Valoarea din contabilitate la data de 30 iunie 1995 a imobilizarilor corporale in curs preluate conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995" trebuie sa corespunda cu valoarea imobilizarilor corporale executate pana la data de 30 iunie 1995, preluate pe baza de protocol.
    Deci in coloana nr. 3 din anexa nr. 2 vor fi cuprinse toate imobilizarile corporale, inclusiv cele care nu se reevalueaza potrivit prezentelor norme.
    8. Contravaloarea lucrarilor executate la imobilizarile corporale in curs in perioada de la 30 iunie 1995 pana la data incheierii protocolului de predare - preluare va majora capitalul social al societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995.
    9. Modul de efectuare a reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, conform prezentelor norme, precum si operatiunile privind stabilirea capitalului social al societatilor comerciale vor fi verificate de catre comisiile de cenzori.
    10. Diferentele rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, respectiv totalul coloanei nr. 4 din anexa nr. 2, vor majora capitalul social al societatilor comerciale, asa cum prevede art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995.
    Diferentele din reevaluare se vor inregistra in contabilitate astfel:
    231 "Imobilizari corporale in curs" = 1012 "Capital subscris varsat".
    11. Operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs, potrivit prevederilor prezentelor norme, se va incheia in termen de 5 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Conducerea societatii comerciale, consiliul de administratie si comisia de cenzori de la societatile comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995 raspund, potrivit legii, de legalitatea si corectitudinea efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, preluate prin protocol.
    12. Capitalul social modificat potrivit prezentelor norme trebuie sa fie divizibil cu suma de 25.000 lei, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni. Diferentele rezultate se vor reflecta intr-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".
    13. Societatile comerciale vor inregistra la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, aprobate de adunarile generale ale actionarilor.
    De asemenea, vor fi transmise Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente acestora din capitalul social, potrivit cotelor prevazute de lege.
    14. Exemplul de calcul al valorii actualizate in preturi iunie 1995 a unui obiectiv de investitii in curs de executie este redat in anexa nr. 3.
    15. Fondul Proprietatii de Stat si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor urmari si vor verifica modul de aplicare a prezentelor norme.

               Ministrul agriculturii
               si alimentatiei,
               Valeriu Tabara

               Presedintele Fondului
               Proprietatii de Stat,
               Emil Dima


    ANEXA 1

                      COEFICIENTII
de actualizare a imobilizarilor corporale in curs preluate de societatile comerciale conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995 la 30 iunie 1995
--------------------------------------------------------------------------------
                       Executat              Executate in perioada
                       la 31.03   ----------------------------------------------
          Grupa sau             31.03 1.01 11.11 31.03 31.07 30.09 31.10  Trim.
Nr. Codul subgrupa de Reevaluat 1992  1993 1993  1994  1994  1994  1994 -------
crt.      obiective de  conform                                          I   II
          constructii Hotararii 1.01 1.11 31.03 31.07 30.09 31.10 31.12 '95 '95
                     Guvernului 1993 1993  1994  1994  1994  1994  1994
                     nr. 26/1992
--------------------------------------------------------------------------------
 0    1      2         3         4     5     6    7      8     9   10   11   12
--------------------------------------------------------------------------------
1. 22 Constructii
      speciale
      agricole      12,76     7,97  3,56   2,18  1,71  1,63  1,53  1,47 1,17  1
2.24 Constructii
     speciale
     pentru
     transporturi
          si
    telecomunicatii 14,89     9,13  3,92   2,45  1,75  1,68  1,59  1,50 1,17  1 3.25 Constructii
     pentru
     depozitare     12,16     7,55  3,46   2,14  1,64  1,57  1,52  1,46 1,17  1
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    SOCIETATEA COMERCIALA
    ......................

                        SITUATIA
diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs
preluate de societatile comerciale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995
                                                                     - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
                                                 Valoarea din
                                                 contabilitate
                            Valoarea actualizata la 30 iunie 1995    Diferente
Nr. Denumirea obiectivului  la 30 iunie 1995     a imobilizarilor       din
crt. de investitii in curs  stabilita conform    corporale in curs  reevaluare
                          normelor de reevaluare preluate conform    (col. 2 -
                                                 Hotararii Guvernului  col. 3)
                                                 nr. 1.054/1995
--------------------------------------------------------------------------------
 0           1                     2                      3               4
--------------------------------------------------------------------------------
  ..............
  ...............
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------

     Conducerea societatii comerciale,            Comisia de reevaluare,


                                     Verificat
                               Comisia de cenzori,    ANEXA 3

                   EXEMPLU DE CALCUL

    1. Denumirea obiectivului de investitii in curs de executie preluat conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995: Siloz cereale 33.000 tone, cod grupa 25 (nr. crt. 3 din anexa nr. 1).
    2. Data inceperii lucrarilor: 1986.
    3. Valoarea inregistrata in fiecare perioada conform situatiilor de lucrari si evidentei contabile.
--------------------------------------------------------------------------------
                                       Valoarea    Coeficientului   Valoarea
                                        din       (din anexa nr. 1  actualizata
           Perioada                contabilitate      la norme)    (col. 2 x
                                     - lei -                        col. 3)
                                                                     - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
             1                          2                3               4
--------------------------------------------------------------------------------
 - Executat pana la 31 martie 1992,
   reevaluat conform Hotararii
   Guvernului nr. 26/1992          10.000.000          12,16        121.600.000
 - Executat 1 ianuarie 1993
   noiembrie 1993                   1.000.000           3,46          3.460.000
 - Executat 30 septembrie 1994
   31 octombrie 1994                1.000.000           1,52          1.520.000
 - Executat trim. I 1995            1.000.000           1,17          1.170.000
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   TOTAL:           127.750.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Valoarea actualizata a obiectivului de investitii la data de 30 iunie 1995 este de 127.750.000 lei, valoare ce va fi trecuta in col. 2 din anexa nr. 2.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 86484/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 86484 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu