E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1054 din 22 decembrie 1995

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. si infiintarea unor societati comerciale pe actiuni cu capital de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  9 ianuarie 1996


SmartCity3

GUVERNUL ROMANIEI


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. se organizeaza si functioneaza ca regie autonoma de interes national, persoana juridica cu sediul in municipiul Bucuresti, sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu legislatia romana si cu regulamentul de organizare si functionare, prevazut in anexa nr. 1.
    Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. detine in continuare patrimoniul Regiei Autonome "Romcereal" si exercita fata de terti drepturile si obligatiile acesteia.
    Art. 2
    Se infiinteaza societatile comerciale "Comcereal" - S.A. cu capital de stat, detinut in proportie de 70% de catre Fondul Proprietatii de Stat si de 30% de catre Fondurile Proprietatii Private, avand denumirile, sediile si capitalul social prevazute in anexa nr. 2, prin preluarea, fara plata, a unei parti din patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., reprezentand, active corporale si disponibilitati banesti.
    Art. 3
    Capacitatile de depozitare ale Regiei Autonome "Romcereal" prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 462/1995 sunt detinute de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., de societatile comerciale "Comcereal" si de alte societati comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit anexelor nr. 3-5.
    Art. 4
    Societatile comerciale  prevazute la art. 2 se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia romana si cu statutul propriu al fiecarei societati, prevazut in anexele nr. 6.1-6.41*).
    Art. 5
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale cu capital de stat prevazute in anexa nr. 7 se majoreaza cu contravaloarea activelor corporale, preluate, fara plata, de la Agentia Nationala a Produselor Agricole- R.A.
    (2) Obiectul de activitate al societatilor comerciale pe actiuni cu capital de stat, prevazute la alin. (1), se completeaza cu activitati privind contractarea, achizitionarea, conservarea si valorificarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase.
    (3) Capitalul social preluat de societatile comerciale pe actiuni cu capital de stat, prevazute la alin. (1), este detinut in proportie de 70% de Fondul Proprietatii de Stat si de 30% de Fondurile Proprietatii Private.
    Art. 6
    (1) Imobilizarile corporale in curs se predau de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. societatilor comerciale pe actiuni prevazute in anexele nr. 2 si 7, la valoarea din contabilitate la 30 iunie 1995, si vor fi reevaluate pe baza normelor emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Fondul Proprietatii de Stat, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (2) Capitalul social al societatilor comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 se majoreaza cu diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs, preluate conform alin. (1), precum si cu contravaloarea lucrarilor executate la aceste imobilizari corporale in curs in perioada de la 30 iunie 1995 pana la data incheierii protocolului de predare-preluare.
    Art. 7
    (1) Societatile comerciale pe actiuni cu capital de stat, prevazute in anexele nr. 2 si 7, preiau de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. stocurile materiale si de produse agricole, cu exceptia celor de grau, existente in capacitatile de depozitare ale acestora, precum si cheltuielile efectuate, aferente acestor stocuri.
    (2) Pentru stocurile si cheltuielile prevazute la alin. (1), societatile comerciale preiau, la aceeasi valoare, obligatii de plata catre furnizori si banci, cu acordul acestora.
    (3) In cazul in care pentru stocurile si cheltuielile preluate nu pot fi identificate obligatii de plata, societatile comerciale achita contravaloarea acestora.
    (4) Stocurile de natura obiectelor de inventar in folosinta se predau societatilor comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. la valoarea din contabilitate, cu uzura aferenta acestora, inregistrata potrivit normelor legale.
    Art. 8
    Predarea-preluarea unei parti din patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., in conditiile prezentei hotarari, catre societatile comerciale cu capital de stat prevazute in anexele nr. 2 si 7, se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    Stocurile de grau existente in spatiile de depozitare ale societatilor comerciale pe actiuni cu capital de stat prevazute in anexele nr. 2 si 7 raman in proprietatea Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. si vor fi depozitate si derulate de acestea, pe baza de contracte incheiate intre parti si a mandatului Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A.
    Art. 10
    Pentru stocurile de produse agricole, proprietate a Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, existente in depozitele societatilor comerciale cu capital de stat prevazute in anexele nr. 2 si 7, se vor incheia contracte intre Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. si societatile comerciale respective, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 11
    (1) Contractele incheiate cu producatorii agricoli pentru infiintarea culturilor agricole, creditele angajate si avansurile acordate in acest scop, precum si alte contracte vor fi predate de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. societatilor comerciale pe actiuni prevazute in anexele nr. 2 si 7, in functie de capacitatile de depozitare si de raza de activitate a acestora, cu acordul partilor contractante.
    (2) Toate obligatiile prevazute in aceste contracte se vor executa de la data preluarii acestora de catre societatile comerciale prevazute in alin. (1).
    (3) In realizarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) si (2), Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., societatile comerciale cu capital de stat si bancile comerciale vor actualiza contractele de credite incheiate.
    Art. 12
    Obligatiile derivand din garantiile acordate de Ministerul Finantelor pentru creditele angajate de catre Regia Autonoma "Romcereal" vor fi preluate de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. si de catre societatile comerciale nou-infiintate, in functie de preluarea stocurilor de produse agricole existente la data predarii-preluarii, cat si a contractelor de infiintare a culturilor.
    Art. 13
    Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. va urmari, in continuare, si va raporta Ministerului Finantelor stadiul derularii creditelor garantate de stat fostei Regii Autonome "Romcereal", precum si al achitarii comisioanelor privind fondul de risc aferent acestor credite.
    Art. 14
    (1) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale nou-infiintate se numesc, potrivit legii, de Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) In termen de 10 zile de la constituirea adunarilor generale ale actionarilor, acestea vor numi, potrivit legii, consiliile de administratie si comisiile de cenzori ale societatilor comerciale infiintate potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 15
    Suprafetele de terenuri aferente capacitatilor de depozitare preluate de societatile comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 se predau de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., pe baza de protocol, societatilor comerciale respective, care vor stabili valoarea terenurilor potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 16
    Personalul care trece la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. si la societatile comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 17
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    Art. 18
    Anexele nr. 1-5, 6.1-6.41 si 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare se abroga.

                    PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                                Contrasemneaza:
                                p. Ministrul agriculturii
                                si alimentatiei,
                                Alexandru Lapusan,
                                secretar de stat

                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Florin Georgescu

                                Ministru de stat,
                                presedintele Consiliului
                                pentru Coordonare, Strategie
                                si Reforma Economica,
                                Mircea Cosea--------------------
    *) Anexele nr. 6.1-6.41 se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 2 este cuprins in anexa nr. 6.


    ANEXA 1

                      REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, patrimoniul, durata

    Art. 1
    Denumirea agentiei

    Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., denumita in prezentul regulament agentie, este un agent economic autonom, organizata potrivit Legii nr. 15/1990 si Ordonantei Guvernului nr. 15/1993.

    Art. 2
    Forma juridica a agentiei

    Agentia este persoana juridica romana si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, cu statut de regie autonoma, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul regulament
    Agentia are in structura sa sucursale si filiale, prevazute in anexa la prezentul regulament. Regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile si responsabilitatile sucursalelor si filialelor se aproba de consiliul de administratie al agentiei.

    Art. 3
    Sediul agentiei

    Sediul agentiei este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. Sediul agentiei poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii consiliului de administratie.

    Art. 4
    Patrimoniul agentiei

    Agentia detine in continuare patrimoniul Regiei Autonome "Romcereal" si exercita fata de terti toate drepturile si obligatiile acesteia.

    Art. 5
    Durata agentiei

    Durata agentiei este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate al agentiei

    Art. 6
    Obiectul de activitate al agentiei il constituie:
    - contractarea, achizitionarea, depozitarea, conditionarea, conservarea si desfacerea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
    - asigurarea constituirii rezervelor nationale la produsele agricole declarate de importanta nationala, stabilite de Guvern la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    - achizitionarea, depozitarea si pastrarea stocurilor de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase ale rezervei nationale, constituite de Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, potrivit legii;
    - prestarea de servicii la solicitarea producatorilor agricoli si a altor detinatori de produse;
    - efectuarea de operatiuni de export-import legate de obiectul sau de activitate.
    - Agentia poate realiza orice alte activitati legate direct de obiectul sau de activitate, stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

    CAP. 3
    Atributiile agentiei

    Art. 7
    Atributiile principale ale agentiei sunt urmatoarele:

    A. Cu privire la contractarea, achizitionarea, depozitarea, conditionarea, conservarea si desfacerea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase:
    - asigura receptionarea, depozitarea, conditionarea, conservarea si livrarea produselor preluate de la producatorii agricoli;
    - incheie contracte cu producatorii agricoli pentru preluarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
    - elaboreaza tehnologii privind receptionarea, depozitarea si pastrarea produselor.

    B. Cu privire la rezerva nationala:
    - achizitioneaza, depoziteaza, conditioneaza, conserva si pastreaza pe timp indelungat stocurile de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, care constituie rezerve nationale, la solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, pe baza de contracte economice;
    - asigura integritatea cantitativa si pastrarea caracteristicilor calitative ale produselor din rezerva nationala, prin aplicarea normelor tehnologice de conservare;
    - depozitarea si pastrarea rezervei nationale se fac in spatiile agentiei. In situatii deosebite, la solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, pastrarea se poate face si in capacitatile de depozitare inchiriate de la societatile comerciale de profil;
    - asigura improspatarea stocurilor de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase din rezerva nationala, potrivit legii.

    C. Cu privire la activitatea de prestari de servicii:
    - efectueaza prestari de servicii pentru producatorii agricoli si alti detinatori de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, constand in cumpararea, determinarea calitatii produselor, depozitarea, conditionarea, conservarea si livrarea produselor respective pe baza de tarife negociate.

    D. Cu privire la activitatea de export-import:
    - efectueaza direct operatiuni de export-import legate de obiectul sau de activitate.

    Art. 8
    Agentia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, agentia poseda, foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniul sau, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    Art. 9
    Cheltuielile pentru cumpararea, depozitarea, conditionarea si pastrarea produselor din rezerva nationala vor fi acoperite din tarifele de prestari de servicii negociate cu Administratia Nationala a Rezervelor Materiale.

    Art. 10
    Agentia intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, inclusiv programul economic, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si se prezinta Ministerului Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Art. 11
    Partea din venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor, inclusiv impozitul pe profit, reprezinta profitul net al agentiei, care se repartizeaza potrivit normelor legale in vigoare.

    Art. 12
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele agentiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu bancile comerciale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica a agentiei

    Art. 13
    Agentia este condusa de un consiliu de administratie compus din noua persoane, dintre care una este directorul general al agentiei.

    Art. 14
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

    Art. 15
    Componenta consiliului de administratie este urmatoarea:
    - director general - presedintele consiliului de administratie;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    - un reprezentant al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi specializati in domeniul de activitate al agentiei.

    Art. 16
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare pe care il adopta si hotaraste in toate problemele privind activitatea agentiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.

    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - numeste, in conditiile legii, pe directorii executivi;
    - conduce si controleaza intreaga activitate a agentiei;
    - stabileste structura organizatorica a agentiei si a unitatilor teritoriale si aproba regulamentul de organizare si functionare a acestora;
    - aproba infiintarea sau desfiintarea unor unitati teritoriale;
    - hotaraste asupra necesitatii si oportunitatii realizarii de investitii noi si dotari, potrivit obiectului sau de activitate, si asigura realizarea acestora;
    - asigura organizarea selectionarii, pregatirii profesionale, angajarii si promovarii salariatilor;
    - analizeaza si hotaraste asupra modalitatilor de realizare a obiectului de activitate si a atributiilor agentiei;
    - elaboreaza raportul cu privire la activitatea desfasurata, bilantul, contul de profit si pierderi, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv programul economic al agentiei;
    - aproba normele de consum unitare, din cadrul agentiei, privind forta de munca, materiile prime, materialele si reparatiile;
    - stabileste atributiile si sarcinile personalului agentiei;
    - stabileste salariile personalului agentiei, in conformitate cu dispozitiile legale, precum si nivelul de stimulente, recompense si premii;
    - urmareste administrarea si intretinerea patrimoniului agentiei.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie pentru buna desfasurare a activitatii agentiei, la convocarea directorului general.
    Consiliul de administratie poate functiona si poate lua hotarari in mod valabil in prezenta a cel putin sase membri; deciziile pot fi luate numai cu majoritatea de 2/3 din voturile membrilor prezenti.

    Art. 18
    Membrii consiliului de administratie:
    a) se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei se inlocuieste la fiecare 2 ani;
    b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa, la societati comerciale cu care agentia intretine relatii de afaceri sau are interese contrare;
    c) isi pastreaza calitatea de angajati in institutia de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    d) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, in conditiile prevederilor legale.

    Art. 19
    Consiliul de administratie poate propune Ministerului Agriculturii si Alimentatiei inlocuirea unui membru considerat a fi necorespunzator.

    Art. 20
    In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de agentie in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    Art. 21
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc lunar, pe baza proiectului ordinii de zi, stabilita si comunicata cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza intr-un proces-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

    Art. 22
    Activitatea curenta a agentiei este condusa de directorul general, numit de ministrul agriculturii si alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1993.

    Art. 23
    Directorul general al agentiei are urmatoarele atributii:
    - conduce intreaga activitate a agentiei, aplicand legile, regulamentele si instructiunile in vigoare;
    - executa toate dispozitiile care rezulta din hotararile definitive ale consiliului de administratie;
    - reprezinta agentia in raporturile cu persoanele juridice si fizice, precum si in fata organelor jurisdictionale; in acest scop poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul agentiei;
    - urmareste cresterea eficientei economice a activitatii din cadrul agentiei, imbunatatirea tehnologiilor de productie, folosirea eficienta a capacitatilor de depozitare si imbunatatirea calitatii produselor;
    - organizeaza activitatea de prognoza, prospectare si dezvoltare in perspectiva a agentiei;
    - asigura controlul activitatii economico-financiare si gestionarea de fond a unitatilor componente agentiei;
    - numeste si concediaza personalul agentiei si aplica acestuia sanctiunile disciplinare;
    - supune anual consiliului de administratie, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea agentiei, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv programul economic.
    Directorul general este ajutat in conducerea agentiei de directorii executivi, dintre care unul poate fi numit inlocuitor de drept in lipsa acestuia si caruia ii va putea delega temporar atributiile sale.

    CAP. 5
    Relatiile unitatilor agentiei

    Art. 24
    Relatiile unitatilor din cadrul agentiei cu tertii se desfasoara pe baza de contract.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Prin regulamente interne se vor stabili:
    a) regulile de functionare a bazelor si silozurilor;
    b) dispozitii pentru angajarea, salarizarea, promovarea si stimularea salariatilor din toate domeniile de activitate ale agentiei;
    c) atributiile compartimentelor functionale si ale personalului din cadrul agentiei;
    d) masurile de ordine care trebuie respectate in cadrul agentiei;
    c) regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    ANEXA 1
    la regulament
                               LISTA
sucursalelor si filialelor Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A.
--------------------------------------------------------------------------------
                                                  Sediul
Nr.                  -----------------------------------------------------------
crt.  Judetul        Localitatea            Strada si numarul
--------------------------------------------------------------------------------
                             I. SUCURSALE
  1.  Alba           Alba Iulia             Str. Garii nr. 4
  2.  Arad           Arad                   Str. Bucegi nr. 5 bis
  3.  Arges          Pitesti                Str. Horia, Closca si Crisan nr. 44
  4.  Bacau          Bacau                  Calea Moinesti nr. 5
  5.  Bihor          Oradea                 Str. Sucevei nr. 4 A
  6.  Botosani       Botosani               Str. Randunicii nr. 8
  7.  Brasov         Brasov                 Piata Sfatului nr. 5
  8.  Braila         Braila                 Str. Calarasi nr. 7
  9.  Buzau          Buzau                  Str. Aurel Vlaicu nr. 2
 10.  Calarasi       Calarasi               Prelungirea Dobrogei nr. 2
 11.  Cluj           Cluj-Napoca            Calea Baciului nr. 2-4
 12.  Constanta      Constanta              Str. Th. Burada nr. 25
 13.  Dambovita      Targoviste             Str. Nicolae Balcescu nr. 263
 14.  Dolj           Craiova                Str. Bibescu nr. 3
 15.  Galati         Galati                 Str. Grivitei nr. 38
 16.  Giurgiu        Giurgiu                Str. Garii nr. 33
 17.  Gorj           Targu Jiu              Str. Ciocarlau nr. 3
 18.  Hunedoara      Deva                   Str. Ardealului nr. 2
 19.  Ialomita       Slobozia               Sos. Amara nr. 2
 20.  Iasi           Iasi                   Str. N. Gane nr. 7
 21.  Mehedinti      Drobeta-Turnu Severin  Str. Portile de Fier nr. 6
 22.  Mures          Targu Mures            Str. Baneasa nr. 23
 23.  Olt            Slatina                Aleea Muncii nr. 2
 24.  Satu Mare      Satu Mare              Str. Magnoliei nr. 36
 25.  Teleorman      Alexandria             Str. Turnu Magurele nr. 1
 26.  Timis          Timisoara              Str. Eugeniu de Savoya nr. 2-A
 27.  Tulcea         Tulcea                 Str. Progresului nr. 26
 28.  Vaslui         Vaslui                 Str. Podul Inalt nr. 1
 29.  Sectorul
      agricol Ilfov  Bucuresti              Str. Doamnei nr. 9
 30.  Constanta Port Constanta              Str. Th. Burada nr. 25
--------------------------------------------------------------------------------

                                 II. FILIALE
--------------------------------------------------------------------------------
                                                  Sediul
Nr.                        ---------------------------------------------------
crt.  Judetul              Localitatea            Strada si numarul
--------------------------------------------------------------------------------
  1.  Bistrita-nasaud      Bistrita               Str. Garii nr. 48
  2.  Caras-severin        Resita                 Str. Lunca Pomostului nr. 3-5
  3.  Covasna              Sfantu Gheorghe        Str. Silozului nr. 1
  4.  Harghita             Miercurea-Ciuc         Str. Progresului nr. 22
  5.  Maramures            Baia Mare              Bd. Bucuresti nr. 39
  6.  Neamt                Piatra-neamt           Str. Spicului nr. 17
  7.  Prahova              Ploiesti               Str. Valeni nr. 137
  8.  Salaj                Zalau                  Str. Gara Veche nr. 2
  9.  Sibiu                Sibiu                  Str. Mitropoliei nr. 2
 10.  Suceava              Suceava                Str. Ana Ipatescu nr. 1
 11.  Valcea               Ramnicu Valcea         Str. Garii nr. 4
 12.  Vrancea              Focsani                Bd. Bucuresti nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2
                     CAPITALUL SOCIAL
ce urmeaza a fi predat de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.
societatilor comerciale pe actiuni, nou-infiintate

                                                                   - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
                         Sediul      Capitalul            Format din:
                --------------------          ----------------------------------
 Nr. Societatea          Strada      social   Imobilizari  Imobilizari Disponi-
crt. Comerciala  Locali- si  Judetul initial   corporale   corporale   bilitati
                 tatea  numa-                              in curs     banesti
                         rul
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1          2       3      4         5           6           7       8
--------------------------------------------------------------------------------
 1."Comcereal" Alba Iulia  Str.  Alba    7.409.267   7.358.845     4.422  46.000
    - S.A.                Iuliu
    Alba                  Maniu
                          nr. 20
 2."Comcereal" Arad       Str.   Arad   20.839.009  20.231.830   464.179 143.000
    - S.A.                Bucegi
    Arad                  nr. 5

 3."Comcereal" Pitesti    Str.   Arges  16.425.193  16.354.193       -    71.000
    - S.A                 Armand
                          Calinescu
    Arges                 nr. 44
 4."Comcereal" Bacau      Str.   Bacau  17.911.428   17.755.428      -   156.000
    - S.A.                Oituz
    Bacau                 nr. 74
 5."Comcereal" Oradea     Str.   Bihor  11.067.638   10.755.505   63.133 249.000
    - S.A.                Sucevei
    Bihor                 nr. 4 A
 6."Comcereal" Bistrita   Str.   Bistri-
    - S.A.                Garii  ta-     6.469.719    6.345.870   89.849  34.000
    Bistrita              nr. 48 Nasaud
    Nasaud
 7."Comcereal" Botosani   Str.  Botosani 9.445.314    9.254.411    8.903 182.000
    - S.A.                Randu-
    Botosani              nicii
                          nr. 8
 8."Comcereal" Brasov     Piata  Brasov  5.498.854    5.446.609   27.245  25.000
    - S.A.                Sfatului
    Brasov                nr. 5
 9."Comcereal" Braila     Str.   Braila 17.870.016   17.727.016     -    143.000
    - S.A.                Calarasi
    Braila                nr. 7
10."Comcereal" Buzau      Str.   Buzau  23.608.392   23.084.823  354.569 169.000
    - S.A.                Aurel
    Buzau                 Vlaicu
                          nr. 2
11."Comcereal" Resita     Str.   Caras-  4.913.652    4.849.814   13.838  50.000
    - S.A.                Lunca  Severin
    Caras-                Pomos-
    Severin               tului
                          nr. 3-5
12."Comcereal" Calarasi   Prelun- Cala- 18.332.891  18.115.793    40.098 177.000
    - S.A.                girea   rasi
    Calarasi              Dobrogei
                          nr. 2
13."Comcereal" Cluj-      Str.   Cluj    8.042.237   8.007.814     4.423  30.000
    - S.A.    Napoca      Avram
    Cluj                  Iancu
                          nr. 15
14."Comcereal" Constanta  Str.   Con-   49.191.103  48.777.103      -    414.000
    - S.A.                Th.    stanta
    Constanta             Burada
                          nr. 25
15."Comcereal" Sfantu     Str.  Covasna 11.559.849  11.445.576    36.273  78.000
    - S.A.     Gheorghe   Silo-
    Covasna               zului
                          nr. 1
16."Comcereal" Targo-     Calea Dambo-  14.621.155  14.543.549    12.606  65.000
    - S.A.     viste      Dom-  vita
    Dambovita             neasca
                          nr. 263
17."Comcereal" Craiova    Str.   Dolj   25.692.070  25.037.172   406.898 248.000
    - S.A.                Bibescu
    Dolj                  nr. 3
18."Comcereal" Galati     Str.   Galati 26.744.495  26.448.495      -    296.000
    - S.A.                Grivitei
    Galati                nr. 38
19."Comcereal" Giurgiu    Str.    Giur- 23.320.955  22.736.042  396.913  188.000
    - S.A.                Garii   giu
    Giurgiu               nr. 33
20."Comcereal" Targu Jiu  Str.    Gorj   7.688.567   7.659.567    -       29.000
    - S.A.                Ecate-
    Gorj                  rina
                          Teodo-
                          roiu
21."Comcereal" Miercurea- Str.   Harghita 7.798.633  7.762.633    -       36.000
    - S.A.     Ciuc       Progre-
    Harghita              sului
                          nr. 22
22. "Comcereal" Deva      Str.    Hune-   8.258.811  8.216.811    -       42.000
    - S.A.                Ardea-  doara
    Hunedoara             lului
                          nr. 1
23. "Comcereal" Slobozia  Sos.    Ialo-  29.845.594 29.464.687  276.907  104.000
    - S.A.                Amara   mita
    Ialomita              nr. 2
24."Comcereal"  Iasi      Str.    Iasi   15.401.393 15.190.603   80.790  130.000
    - S.A.                Nicolae
    Iasi                  Gane
                          nr. 7
25."Comcereal" Baia Mare  Str.    Mara-   5.996.890  5.946.422   16.468   34.000
    - S.A.                Bucu-   mures
    Maramures             resti
                          nr. 39
26."Comcereal" Drobeta-   Str.    Mehe-  20.514.997 20.220.338  190.659  104.000
    - S.A.     Turnu      Portile  diti
    Mehedinti  Severin    de Fier
                          nr. 6
27."Comcereal" Targu      Str.    Mures  10.694.821 10.496.255   47.566  151.000
    - S.A.     Mures      Baneasa
    Mures                 nr. 23
28."Comcereal" Piatra-    Str.     Neamt 12.317.252 12.169.209   18.043  130.000
    - S.A.      Neamt      Spicu-
    Neamt                 lui
                          nr. 17
29."Comcereal" Slatina    Aleea    Olt   15.161.380 15.036.176   21.204  1O4.000
    - S.A.                Muncii
    Olt                   nr. 2
30."Comcereal" Ploiesti   Str.     Pra-  19.575.417 19.475.508   60.909   39.000
    - S.A.                Valeni   hova
    Prahova               nr. 137
31."Comcereal" Satu Mare  Str.     Satu  12.271.586 12.148.569    6.017  117.000
    - S.A.                Lucea-   Mare
    Satu Mare             farului
                          nr. 28
32."Comcereal" Zalau      Str.     Salaj 14.075.401 13.965.548   57.853   52.000
    - S.A.                Gara
    Salaj                 Veche
                          nr. 2
33."Comcereal" Sibiu      Str.     Sibiu  9.039.459  8.862.618  132.841   44.000
    - S.A.                Mitro-
    Sibiu                 poliei
                          nr. 2
34."Comcereal" Suceava    Str.    Sucea- 10.956.085 10.861.085     -      95.000
    - S.A.                Ana     va
    Suceava               Ipates-
                          cu
                          nr. 1
35."Comcereal" Alexandria Str.   Teleor- 21.358.391 21.149.746   15.645  193.000
    - S.A.                Turnu  man
    Teleorman             Magur-
                          ele
                          nr. 1
36."Comcereal" Timisoara  Str.    Timis  43.943.220 43.098.807  606.413  238.000
    - S.A.                Eugeniu
    Timis                 de
                          Savoya
                          nr. 2-A
37."Comcereal" Timisoara  Str. 7  Timis   4.582.967  4.582.967    -        -
    - S.A.                Aprilie
    Lugoj                 nr. 1
38."Comcereal" Tulcea     Str.    Tulcea 18.707.065 18.522.355   5.710   179.000
    - S.A.                Progre-
    Tulcea                sului
                          nr. 25
39."Comcereal" Vaslui     Str.    Vaslui  8.754.371  8.683.371    -       71.000
    - S.A.                Podul
    Vaslui                Inalt
                          nr. 1
40."Comcereal" Ramnicu    Str.    Valcea  7.449.739  7.386.749  16.990    46.000
    - S.A.     Valcea     Garii
    Valcea                nr. 4
41."Comcereal" Focsani    Str.    Vrancea 19.168.478 18.995.000  1.478   172.000
    - S.A.                Bucuresti
    Vrancea               nr. 2
42."Comcereal" Bucuresti  Str.            10.354.770 10.228.770     -    126.000
   - S.A.                 Doamnei
    Ilfov                 nr. 9,
                          sectorul 3
43."Semcereal" Bucuresti  Str.             4.251.944  4.251.944     -       -
    - S.A.                Hristo
                          Botev
                          nr. 1
44."Unicereal" Bucuresti  Str. Mihai         871.574    871.574     -       -
    - S.A.                Eminescu
                          nr. 57
--------------------------------------------------------------------------------
                          TOTAL:     652.585.009 644.106.167 3.478.842 5.000.000
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                           LISTA
capacitatilor de depozitare ale Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A.
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                                Capacitatea
crt.  Sucursala agentiei        Localitatea          Judetul           -tone -
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Alba                       Alba Iulia           Alba                33.500
 2.  Arad                       Arad                 Arad               145.800
 3.  Arges                      Pitesti              Arges               44.000
 4.  Bacau                      Bacau                Bacau               40.500
 5.  Bihor                      Oradea               Bihor               59.800
 6.  Botosani                   Botosani             Botosani            93.800
 7.  Brasov                     Brasov               Brasov              56.000
 8.  Braila                     Braila               Braila             226.000
 9.  Buzau                      Buzau                Buzau               47.800
10.  Calarasi                   Calarasi             Calarasi           355.900
11.  Cluj                       Cluj-Napoca          Cluj                31.400
12.  Constanta                  Constanta            Constanta          235.700
13.  Dambovita                  Targoviste           Dambovita           60.000
14.  Dolj                       Craiova              Dolj               174.700
15.  Galati                     Galati               Galati             109.600
16.  Giurgiu                    Giurgiu              Giurgiu             47.600
17.  Gorj                       Targu Jiu            Gorj                15.200
18.  Hunedoara                  Deva                 Hunedoara           43.500
19.  Ialomita                   Slobozia             Ialomita           303.000
20.  Iasi                       Iasi                 Iasi                70.600
21.  Mehedinti                  Drobeta-Turnu
                                Severin              Mehedinti           51.200
22.  Mures                      Targu Mures          Mures               45.000
23.  Olt                        Slatina              Olt                283.100
24.  Satu Mare                  Satu Mare            Satu Mare           60.900
25.  Teleorman                  Alexandria           Teleorman          276.800
26.  Timis                      Timisoara            Timis              239.000
27.  Tulcea                     Tulcea               Tulcea             125.000
28.  Vaslui                     Vaslui               Vaslui             124.300
29.  Sectorul agricol Ilfov     Bucuresti              -                100.300
--------------------------------------------------------------------------------
                                                     TOTAL:           3.500.000
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4
                           LISTA
capacitatilor de depozitare ale societatilor comerciale pe actiuni, nou-infiintate
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                                Capacitatea
crt. Societatea Comerciala              Localitatea     Judetul        -tone-
--------------------------------------------------------------------------------
 1. "Comcereal" - S.A. Alba             Alba Iulia      Alba             70.500
 2. "Comcereal" - S.A. Arad             Arad            Arad            172.100
 3. "Comcereal" - S.A. Arges            Pitesti         Arges           201.365
 4. "Comcereal" - S.A. Bacau            Bacau           Bacau           184.500
 5. "Comcereal" - S.A. Bihor            Oradea          Bihor           206.800
 6. "Comcereal" - S.A. Bistrita-nasaud  Bistrita        Bistrita-nasaud  64.700
 7. "Comcereal" - S.A. Botosani         Botosani        Botosani        182.300
 8. "Comcereal" - S.A. Brasov           Brasov          Brasov           82.000
 9. "Comcereal" - S.A. Braila           Braila          Braila          203.100
10. "Comcereal" - S.A. Buzau            Buzau           Buzau           268.600
11. "Comcereal" - S.A. Caras-severin    Resita          Caras-severin    50.100
12. "Comcereal" - S.A. Calarasi         Calarasi        Calarasi        225.900
13. "Comcereal" - S.A. Cluj             Cluj-Napoca     Cluj            147.800
14. "Comcereal" - S.A. Constanta        Constanta       Constanta       512.800
15. "Comcereal" - S.A. Covasna          Sfantu Gheorghe Covasna         146.300
16. "Comcereal" - S.A. Dambovita        Targoviste      Dambovita       155.400
17. "Comcereal" - S.A. Dolj             Craiova         Dolj            318.300
18. "Comcereal" - S.A. Galati           Galati          Galati          273.400
19. "Comcereal" - S.A. Giurgiu          Giurgiu         Giurgiu         148.300
20. "Comcereal" - S.A. Gorj             Targu Jiu       Gorj             31.500
21. "Comcereal" - S.A. Harghita         Miercurea-Ciuc  Harghita        105.300
22. "Comcereal" - S.A. Hunedoara        Deva            Hunedoara       140.300
23. "Comcereal" - S.A. Ialomita         Slobozia        Ialomita        272.000
24. "Comcereal" - S.A. Iasi             Iasi            Iasi            225.600
25. "Comcereal" - S.A. Maramures        Baia Mare       Maramures        39.300
26. "Comcereal" - S.A. Mehedinti        Drobeta-        Mehedinti       127.200
                                        Turnu Severin
27. "Comcereal" - S.A. Mures            Targu Mures     Mures           119.500
28. "Comcereal" - S.A. Neamt            Piatra-neamt    Neamt           162.900
29. "Comcereal" - S.A. Olt              Slatina         Olt             141.200
30. "Comcereal" - S.A. Prahova          Ploiesti        Prahova         199.570
31. "Comcereal" - S.A. Satu Mare        Satu Mare       Satu Mare       119.900
32. "Comcereal" - S.A. Salaj            Zalau           Salaj            60.200
33. "Comcereal" - S.A. Sibiu            Sibiu           Sibiu           121.700
34. "Comcereal" - S.A. Suceava          Suceava         Suceava         105.700
35. "Comcereal" - S.A. Teleorman        Alexandria      Teleorman       312.700
36. "Comcereal" - S.A. Timis            Timisoara       Timis           221.300
37. "Comcereal" - S.A. Lugoj            Timisoara       Timis            31.000
38. "Comcereal" - S.A. Tulcea           Tulcea          Tulcea          198.600
39. "Comcereal" - S.A. Vaslui           Vaslui          Vaslui          132.300
40. "Comcereal" - S.A. Valcea           Ramnicu Valcea  Valcea           71.600
41. "Comcereal" - S.A. Vrancea          Focsani         Vrancea         131.000
42. "Comcereal" - S.A. Ilfov            Bucuresti         -              59.400
43. "Semcereal" - S.A. Bucuresti        Bucuresti         -              44.130
44. "Unicereal" - S.A. Bucuresti        Bucuresti         -              35.500
--------------------------------------------------------------------------------
                                                             TOTAL :   6.828.665
--------------------------------------------------------------------------------

   ANEXA 5

                            LISTA
capacitatilor de depozitare care se predau de catre Agentia Nationala
a Produselor Agricole - R.A. la alte societati comerciale cu capital de stat
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Societatea Comerciala                                        Capacitatea
crt.       (care preia)                Localitatea      Judetul         -tone-
--------------------------------------------------------------------------------
 1. "Braigal" - S.A. Braila            Braila            Braila           9.600
 2. "Ceres" - S.A. Ploiesti            Ploiesti          Prahova          8.000
 3. "Agroind" - S.A. Lehliu            Lehliu            Calarasi        17.900
 4. "Agromixta" - S.A. Ograda          Ograda            Ialomita        13.200
 5. "Sanagro" - S.A.                   Carpinis          Timis           56.300
     Sannicolau Mare
--------------------------------------------------------------------------------
                                                          TOTAL:        105.000

    ANEXA 6

                         STATUTUL*)
        Societatii Comerciale "................... " - S.A.
    *) Denumirea, forma juridica, sediul si capitalul social pentru fiecare societate comerciala nou-infiintata sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata
    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "..................." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "................. " - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "....................... " - S.A. este
in Romania, localitatea ...................., str. .......... nr. ............ .
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alte localitati din tara si din strainatate.

    Art. 4
    Durata societatii comerciale

    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale este achizitionarea de la producatorii agricoli si comercializarea cerealelor, leguminoaselor si a semintelor, prestarea de servicii producatorilor agricoli privind conditionarea cerealelor, depozitarea si vanzarea acestora in tara si in strainatate.

    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - contractarea, achizitionarea si preluarea de la producatorii agricoli de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, la fondul de consum, si pastrarea acestora pana la livrare;
    - la solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, prestari de servicii privind depozitarea si pastrarea rezervei de stat la cereale si leguminoase boabe;
    - importul si exportul cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase, cu aprobarile prevazute de lege;
    - importul de ingrasaminte chimice, seminte, pesticide, combustibili si lubrifianti, cu aprobarile prevazute de lege;
    - prestarea de servicii pentru producatorii agricoli si alti detinatori de produse, constand in depozitarea si conditionarea cerealelor;
    - prestarea de servicii pentru producatorii agricoli constand in acordarea de avansuri din credite, in conditiile legii, aprovizionarea cu ingrasaminte chimice, pesticide, seminte si material saditor, combustibili, lubrifianti, piese de schimb pentru tractoare, masini agricole si alte instalatii si utilaje, materiale de constructii, obiecte de uz casnic si gospodaresc, la schimb cu produse cerealiere, pe baza de contracte;
    - arendarea terenurilor, macinis pentru furaje sau nevoi alimentare, activitate de panificatie, cresterea animalelor, comercializarea produselor rezultate din acestea;
    - prestari de servicii privind infiintarea culturilor agricole de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase;
    - efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii la masinile, utilajele, instalatiile si tractoarele din dotare si pentru terti, inclusiv verificarea mijloacelor de masurare de interes public, cu avizul Biroului Roman de Metrologie Legala;
    - efectuarea de lucrari si servicii de informatica;
    - prestari de servicii pentru determinarea calitatii produselor agricole prin laboratoarele proprii;
    - confectii metalice si prestari de servicii in ateliere mecanice zonale;
    - prestari de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
    - inchirieri de spatii de depozitare, terenuri si utilaje, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social

    Capitalul social initial este de ........ miliarde lei, din care ........... imobilizari corporale miliarde lei si disponibilitati banesti ......... miliarde lei, impartit in ...... actiuni nominative in valoare nominala de ......... lei, detinut in proportie de 70% de catre Fondul Proprietatii de Stat si de 30% de catre Fondurile Proprietatii Private.
    Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de ............. lei fiecare este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.

    Art. 8
    Actiunile

    Actiunile societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnaturile a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social

    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.

    Art. 11
    Cesiunea actiunilor

    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    Art. 12
    Pierderea actiunilor

    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii

    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti; le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, directorului general si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, pretectia mediului, relatiile cu clientii;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii comerciale;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale, ordinare si extraordinare, ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor

    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala va fi convocata de administrator de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.

    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor

    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

    Art. 17
    Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de catre Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare

    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 5-7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi dintre numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 dintre numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi, stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii societatii comerciale raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de aceasta pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la satut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie

    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 20
    Comisia de cenzori

    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului de activitate al societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Exercitiul financiar

    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

    Art. 22
    Personalul societatii comerciale

    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe

    Amortizarea mijloacelor fixe se realizeaza in conditiile prevazute de lege.

    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil

    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului

    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

    Art. 26
    Registrele societatii comerciale

    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice

    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale

    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari este redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale

    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

    Art. 30
    Litigii

    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.


    ANEXA 7

                       CAPITALUL SOCIAL
ce urmeaza a fi predat de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.
altor societati comerciale cu capital de stat

                                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Format
Nr.                                        Totalul capitalului         din
crt.    Societatea Comerciala                    social             imobilizari
                                                                     corporale
--------------------------------------------------------------------------------
  1.    "Braigal" - S.A. Braila                 678.372               678.372
  2.    "Ceres" - S.A. Ploiesti                 417.588               417.588
  3.    "Agroind" - S.A. Lehliu               1.538.928             1.538.928
  4.    "Agromixta" - S.A. Ograda               795.374               795.374
  5.    "Sanagro" - S.A. Sannicolau Mare      5.022.320             5.022.320
--------------------------------------------------------------------------------
                                       TOTAL: 8.452.582             8.452.582
                                                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1054/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1054 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1054/1995
Hotărârea 184 1997
privind infiintarea unor societati comerciale prin preluarea unei parti din patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995
Hotărârea 1386 1996
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995
Hotărârea 434 1996
pentru imbunatatirea conditiilor de valorificare a unor produse agricole din recolta anului 1996
Norma 2145 1996
privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995
Norma 86484 1996
privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu