E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 141 din 28 februarie 2005

pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din  2 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate in anul 2005 se acorda producatorilor agricoli un sprijin financiar de 5.000 lei/litru pentru achizitionarea de motorina.
    (2) Prin lucrari agricole mecanizate se intelege lucrarile aferente pregatirii terenurilor, infiintarea culturilor, intretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor, precum si lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.
    (3) Sprijinul financiar prevazut la alin. (1) se acorda pentru motorina necesara efectuarii lucrarilor de intretinere, recoltare si eliberarea terenurilor la culturile infiintate in toamna anului 2004, pentru lucrarile de infiintare, intretinere si recoltare la culturile ce se vor infiinta in primavara anului 2005, precum si pentru lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.
    Art. 2
    Acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina se fac potrivit normelor metodologice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Suma aferenta platii sprijinului financiar in anul 2005 este de 3.026 miliarde lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anul 2005, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si legumicultura".
    Art. 4
    In intelesul prezentei hotarari, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, denumiti in continuare beneficiari, sunt:
    a) proprietarii de terenuri agricole exploatate individual;
    b) crescatorii de animale si/sau de pasari;
    c) societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si asociatiile familiale;
    d) societatile comerciale cu profil agricol;
    e) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;
    f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol, precum si unitatile de cult.
    Art. 5
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, elibereaza beneficiarilor adeverinte in care este mentionata contravaloarea sprijinului financiar la care au dreptul, in baza cererilor beneficiarilor aprobate de primari si in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Beneficiarii care nu au posibilitatea deplasarii pot solicita in scris primariilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sa se faca de catre reprezentantii centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura sau agentii agricoli, pe baza cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii sprijinului pentru motorina.
    Art. 6
    (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achizitionarii motorinei datorita distantelor mari pana la depozitele sau statiile de distributie a acesteia pot solicita in scris primariilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, precum si achizitionarea cantitatilor de motorina ce li se cuvin sa se faca de catre agentii economici autorizati, imputerniciti de primarie, care au ca obiect de activitate transportul si/sau depozitarea produselor petroliere, denumiti in continuare prestatori de servicii, pe baza imputernicirii, cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii alocatiei pentru motorina.
    (2) In baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va elibera adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.
    (3) Prestatorii de servicii care au fost imputerniciti pentru a ridica motorina in numele beneficiarilor achizitioneaza motorina si au obligatia sa o pastreze la dispozitia beneficiarilor ori sa o predea acestora, in functie de solicitari.
    Art. 7
    Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza volumului de lucrari mecanizate, a structurii de culturi si a efectivelor de animale si pasari, precum si a consumurilor normate intocmesc, pana la data de 20 a fiecarei luni, situatia centralizatoare privind necesarul de sprijin financiar pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare in vederea executarii lucrarilor agricole mecanizate si situatia justificativa privind utilizarea sprijinului financiar, pe care le transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 8
    In termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiilor centralizatoare prevazute la art. 7, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.
    Art. 9
    Agentii economici producatori, importatori si/sau distribuitori de motorina, denumiti in continuare furnizori, livreaza beneficiarilor sau prestatorilor de servicii imputerniciti, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, in baza adeverintei in original, eliberata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, motorina necesara efectuarii lucrarilor agricole mecanizate la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Art. 10
    (1) Furnizorii centralizeaza, decadal sau ori de cate ori este nevoie, situatia cantitatii de motorina livrate pe baza de adeverinte si volumul sprijinului financiar aferent, pe care le transmit la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, spre decontare.
    (2) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vireaza in contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar dupa primirea situatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    (1) Neefectuarea lucrarilor agricole pentru care s-a acordat sprijin financiar sau folosirea motorinei in alte scopuri decat cel prevazut in prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, precum si cu obligarea restituirii sprijinului financiar incasat, majorat potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Contravaloarea sumelor restituite conform alin. (1) se varsa in contul bugetului de stat.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (5) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a sprijinului financiar de la bugetul de stat, reprezentand ajutorul financiar pentru motorina destinata lucrarilor agricole mecanizate.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate

    Art. 1
    (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar aferent motorinei necesare efectuarii lucrarilor agricole mecanizate, solicitantii intocmesc, etapizat, cereri conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si le depun la primaria in a carei raza teritoriala se afla terenul agricol in exploatare sau ferma zootehnica in care se executa lucrari mecanizate, conform tehnologiilor specifice.
    (2) Cererile se verifica de seful centrului agricol comunal sau de seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura ori de agentul agricol si se aproba de primar.
    (3) Beneficiarii depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea aprobata, fie personal, fie prin seful centrului agricol comunal, seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura sau agentul agricol, fie prin prestatorii de servicii imputerniciti de primarii.
    (4) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza cererile aprobate de primari si elibereaza adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate prin cerere, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).
    (5) Dupa primirea adeverintei, personal sau prin seful centrului agricol comunal/seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentul agricol, beneficiarii se prezinta la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinatoare furnizorilor - astfel cum sunt definiti la art. 9 din hotarare - si achizitioneaza motorina, in baza adeverintei in original, achitand un pret mai mic cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Art. 2
    (1) In conformitate cu prevederile art. 6 din hotarare, prestatorii de servicii pot ridica adeverintele de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si motorina in numele beneficiarilor, pe baza imputernicirilor, a listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru care se face aprovizionarea cu motorina si a cererilor aprobate de primarii comunelor.
    (2) Imputernicirea si lista prevazute la alin. (1) se intocmesc in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 3 si 4.
    (3) In baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, elibereaza adeverinte prestatorilor de servicii.
    (4) Prestatorii de servicii achizitioneaza in numele beneficiarilor motorina de la furnizorii de motorina din judet sau din judetele limitrofe, in baza imputernicirii, listei si adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (5) Prestatorii de servicii care au achizitionat motorina in numele beneficiarilor au obligatia sa o pastreze la dispozitia beneficiarilor ori sa o predea acestora, in functie de solicitari.
    Art. 3
    (1) Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura si agentii agricoli au urmatoarele atributii:
    a) verifica cererile solicitantilor, urmarind corectitudinea datelor inscrise de acestia;
    b) stabilesc necesarul de motorina pe etape, conform solicitarilor din cerere, in baza gamei de lucrari si a consumurilor specifice prevazute in anexele nr. 5, 6 si 7;
    c) intocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorina, conform optiunilor acestora;
    d) depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cererile pe baza listei intocmite si ridica adeverintele in numele beneficiarilor;
    e) predau prestatorilor de servicii listele si cererile in baza imputernicirii aprobate de primarul comunei;
    f) elibereaza beneficiarilor adeverinte pe care le centralizeaza intr-un registru, conform anexei nr. 8;
    g) verifica in teren situatia lucrarilor prevazute in cererile de solicitare a motorinei;
    h) verifica executarea lucrarilor corespunzator cantitatilor de motorina aprobate si achizitionate anterior;
    i) intocmesc situatii privind cantitatile de motorina pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 9.
    (2) Primarii au urmatoarele atributii:
    a) asigura inregistrarea cererilor;
    b) aproba si stampileaza cererile;
    c) aproba si elibereaza imputernicirile si listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina ca anexe la imputerniciri, dupa caz.
    (3) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:
    a) elibereaza beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizeaza, separat pe comune, intr-un registru, conform anexei nr. 10, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverintelor, precum si pentru inregistrarea si centralizarea acestora;
    b) verifica modul de acordare si utilizare a motorinei;
    c) transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Directiei generale buget-finante, pana la data de 20 a fiecarei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare si situatia justificativa a sumelor reprezentand utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordata la perioada, conform anexelor nr. 11 si 12;
    d) aproba si achita fondurile reprezentand contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, in baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 13.
    Art. 4
    Beneficiarilor care nu justifica prin lucrari cantitatile de motorina aprobate si aprovizionate anterior li se aplica sanctiunile prevazute la art. 11 din hotarare.
    Art. 5
    Furnizorii, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, livreaza beneficiarilor sau imputernicitilor, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitatile de motorina necesare efectuarii lucrarilor agricole, mecanizate, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin hotarare, si au urmatoarele atributii:
    a) dispun ca personalul din depozitele sau statiile de distributie a motorinei sa efectueze livrarea numai dupa verificarea identitatii persoanelor solicitante, in raport cu elementele inscrise in adeverinte sau in imputerniciri;
    b) tin evidenta beneficiarilor si a cantitatilor de motorina achizitionate si pastreaza adeverintele in original, precum si imputernicirile;
    c) intocmesc decadal situatia cantitatilor de motorina efectiv livrate pe baza de adeverinte si deconturi justificative, conform anexei nr. 13, pe care le transmit directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ART 6
    (1) Pe baza necesarului cantitatilor de motorina comunicate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este insotita de situatia centralizatoare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 14.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 14 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                       Verificat,
                    Centrul agricol/
    Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura/
                     Agent agricol

    Se aproba cantitatea de motorina ................... litri, din care:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

           Semnatura,
        ...............

                                Primaria comunei ..........................
                                Nr. de inregistrare ......... data ........
                                Primar ....................................

                                                  Semnatura,
                                              .................
                                                   Stampila

                                 CERERE

    Subsemnatul:
    a) persoana juridica ......................................, cu sediul in localitatea .................................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ............................., reprezentata de director/presedinte ............................................., contabil-sef/director economic ............................................, cod numeric personal (CNP) ..............................;
    sau
    b) persoana fizica ........................................., domiciliata in localitatea ..........................., str. ........................ nr. ...., detinatoare a B.I./CI seria ......... nr. .............................., eliberat/eliberata la data de ............... de .............................., CNP ................................,
    avand in exploatare suprafata de .............. ha si ..................... capete animale/pasari, solicit sprijin financiar pentru cantitatea de .............. litri motorina necesara efectuarii urmatoarelor lucrari:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

    Declar pe propria raspundere ca in etapa ...... am mai solicitat sprijin financiar pentru cantitatea de ......... litri motorina si am consumat urmatoarele cantitati, pe lucrari, astfel:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate si ma oblig sa respect prevederile Hotararii Guvernului nr. 141/2005.
    Solicit ca adeverinta sa fie ridicata de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ..................................../municipiului Bucuresti, astfel:
    a) personal;
    b) de catre seful Centrului agricol/Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentul agricol din comuna .......................................;
    c) de catre prestatorul de servicii ....................................... imputernicit de Primaria ............................
    Prezenta cerere s-a intocmit in 3 (trei) exemplare si dupa aprobare un exemplar ramane la primarie si un exemplar la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ...................................

               Beneficiar,
            ..................
               (Semnatura
                   si
           stampila, dupa caz)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ......................
    Nr. ................... din .........................................*)

                                 ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca:

    persoana juridica ................................, cu sediul in localitatea .........................................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ........................., reprezentata de director/presedinte .............................................., contabil-sef/director economic .............................................., cod numeric personal (CNP) ................................;
    sau
    persoana fizica ..............................., domiciliata in localitatea ...................................., str. .......................... nr. ..., detinatoare a B.I./CI seria ............. nr. ............................, eliberat/eliberata la data de .............. de .............................., CNP ...............................,
    avand in exploatare suprafata de .................... ha si ............... capete animale/pasari beneficiaza de prevederile Hotararii Guvernului nr. 141/2005 pentru a achizitiona o cantitate de ................ litri motorina.

             Director executiv,                    Director executiv adjunct,
  ..........................................   ................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)

------------
    *) Reprezinta numarul curent si data din registrul prevazut in anexa nr. 10.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Primaria comunei ..............

                                 IMPUTERNICIRE
                      Nr. ......... din .............

    Primaria comunei ......................................, reprezentata de ........................................................, in calitate de primar, si ......................................, in calitate de secretar de primarie, imputerniceste pe prestatorul de servicii .................................,
    reprezentat prin
    a) persoana juridica ....................................., cu sediul in localitatea .............................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ...................................., reprezentata de director/presedinte ..............................................., contabil-sef/director economic .......................... cod numeric personal (CNP) .......................;
    sau
    b) persoana fizica ......................................, domiciliata in localitatea ..............................., str. .............................. nr. ........, detinatoare a B.I./CI seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberata la data de ................. de ..........................., CNP ......................................,
    pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .............................., in numele beneficiarilor prevazuti in lista care face parte integranta din prezenta imputernicire, si pentru a achizitiona cantitatea de motorina care se cuvine beneficiarilor prevazuti in lista.
    Prestatorul de servicii ............................................. se obliga sa ridice adeverintele, sa cumpere motorina in numele beneficiarului, sa o pastreze sau sa o predea acestuia.
    Prestatorul de servicii va achizitiona in numele beneficiarului motorina la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Prezenta imputernicire s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar ramane la primarie, un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

              Primar,                    Secretar de primarie,
      .........................       ..........................
       (semnatura si stampila)                (semnatura)

                          Prestator de servicii,
                   ....................................
                    (semnatura si stampila, dupa caz)

    Inregistrare Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .............................. nr. ......... data ....................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

             Aprobat
             Primar
    .........................
     (semnatura si stampila)

                                   LISTA*)
              beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Beneficiarul (numele,  | Cererea avizata | Cantitatea de |Semnatura     |
|crt.| prenumele, domiciliul, | de primarie     | motorina      |beneficiarului|
|    | seria si numarul       | (nr./data)      | (mii litri)   |              |
|    | actului de identitate) |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  1.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  2.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  3.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  4.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
| ...|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
| TOTAL:                                        |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|
    *) Lista se intocmeste separat pentru prestatorii de servicii, ca anexa la imputernicirea nr. ... din ............, sau pentru reprezentantul centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentului agricol, in vederea ridicarii adeverintelor.

    Prezenta lista s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar ramane la primarie, un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (dupa caz).

   Centrul agricol/Serviciul comunitar pentru
   cadastru si agricultura/Agentul agricol               Imputernicit,
   ..........................................   ...............................
       (numele, prenumele si semnatura)          (numele, prenumele, semnatura
                                                    si stampila, dupa caz)

    ANEXA 5
    la normele metodologice

            CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA PENTRU LUCRARI MECANIZATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Pregatitul terenului
    B - Semanat
    C - Erbicidat
    D - Tratamente fitosanitare
    E - Fertilizat
    F - Amendamente
    G - Intretinere culturi
    H - Recoltat
    I - Balotat
    J - Transport tehnologic
 ______________________________________________________________________________
| Specificare |Arat |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H |  I |   J  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Arabil                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/t |l/t |l/ora |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 26  |  5,7|  5  |  1,1|  6,5|  1,7|  3,5|  3,5| 5  | 2,5|   6  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |  2  |  1  |  1  |  2  |  2  |  1  |  3  | 1  | 1  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  | 26  | 11,4|  5  |  1,1| 13  |  3,4|  3,5| 10,5| 5  | 2,5|      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Legume total                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 28  |  5,7|  5  |  1,8|  2,4|  3,3|     |  5,3|    |    |  38,1|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |  3  |  1  |  1  |  6  |  4  |     | 12,5|    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  | 28  | 17,1|  5  |  1,8| 14,4| 13,3|     | 66,3|    |    |  38,1|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Pomicultura                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |     |     |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 21,5|     |     |  1,6|  3,2|  2  |     | 11,8|    |    |  44  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  0,2|     |     |  1  | 12  |  2  |     |  6  |    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |  4,3|     |     |  1,6| 38,4|  4  |     | 70,8|    |    |  44  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Vii nobile                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |     |     |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    |  8  |     |     |  1  |  7,8|  5  |     |  6,5|    |    |  29,2|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |     |     |  1,6|  5  |  1  |     |  3,5|    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |  8  |     |     |     | 39  |  5  |     | 22,7|    |    |  29,2|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Pajisti                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |     |     |     |     |     |l/ha |     |l/ha |l/t |l/t |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    |     |     |     |     |     |  1,7|     |  3,5| 5  | 2,5|      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |     |     |     |     |     |  2  |     |  2  | 3  | 6  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |     |     |     |     |     |  3,4|     |  7  |15  |15  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|

    - Pentru infiintarea de plantatii (vii, pomi, arbusti), consumul de motorina este cel prevazut in proiect.
    - In cazul calamitarii totale a culturii, dupa care se poate infiinta o alta cultura, consumul de motorina va fi cel prevazut pentru culturile nou-infiintate.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

           LUCRARI SI CONSUMURI SPECIFICE PENTRU ALTE LUCRARI MECANIZATE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Denumirea lucrarii                  | U.M.| Consum      |
|crt.|                                                     |     | specific    |
|    |                                                     |     | litri/U.M.  |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  1.| Arat sol greu 30 cm                                 |ha   |     32,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  2.| Arat in vie, pe terase si pante de peste 9 grade    |     |   8 ... 10  |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  3.| Lucrat cu freza                                     |ha   |     11,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  4.| Tavalugit                                           |ha   |      2,4    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  5.| Pregatit terenuri cu pante de peste 9 grade         |ha   | 5,7 ... 7,0 |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  6.| Administrat ingrasaminte organice MIG (500 m de la  |     |             |
|    | platforma)                                          |ha   |     10,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  7.| Cultivatie totala                                   |ha   |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  8.| Tratamente fitosanitare, in functie de cantitatea de|     |             |
|    | solutie la hectar (un tratament)                    |ha   | 3,2 ... 7,6 |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  9.| Plantat cartofi (la 70 cm, cu viteza redusa)        |ha   |     13,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 10.| Rebilonat, prasit cartofi                           |ha   |      6,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 11.| Distrus vreji de cartofi                            |ha   |     11,2    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 12.| Recoltat cartofi                                    |ha   |     17,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 13.| Dislocat sfecla de zahar                            |ha   |      8,3    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 14.| Recoltat sfecla de zahar (KS-6)                     |ha   |     22,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 15.| Decoletat sfecla de zahar                           |ha   |      9,3    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 16.| Dislocat radacinoase                                |ha   |     14,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 17.| Recoltat ceapa                                      |ha   |     18,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.| Recoltat cereale paioase pentru productii mai mici  |     |             |
|    | de 1.500 kg/ha                                      |ha   |     12,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 19.| Recoltat floarea soarelui (1.501 - 2.000 kg/ha)     |tone |      9,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 20.| Recoltat cu CP-12                                   |tone |      6,6    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 21.| Recoltat porumb stiuleti sub 6 tone/ha              |tone |      5,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 22.| Cosit furaje cu E-301                               |ha   |             |
|    | - sub 10 tone/ha                                    |     |      4,7    |
|    | - 10 - 15 tone/ha                                   |     |      5,3    |
|    | - peste 15,1 tone/ha                                |     |      8,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 23.| Cosit furaje (U-445 + cositoare)                    |ha   |      4,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 24.| Greblat fan                                         |ha   |             |
|    | - U 650 + grebla                                    |     |      4,1    |
|    | - U 445 + grebla                                    |     |      2,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 25.| Recoltat ierboase cu E-280                          |tone |      0,9    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 26.| Recoltat ierboase cu CSU                            |tone |      1,4    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 27.| Balotat paie la culturi paioase cu productia mai    |     |             |
|    | mica de 1.500 kg boabe/ha                           |tone |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 28.| Tocat coceni cu CSU                                 |tone |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.| Curatat pasuni cu MCP-2                             |ha   |     15,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.| Tasat siloz                                         |tone |             |
|    | - cu S-650                                          |     |      0,4    |
|    | - cu S-1.500                                        |     |      0,7    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 31.| Pomparea apei cu motopompa                          |ora  |     13,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    LUCRARI SI CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA LA LUCRARILE DIN FERMELE ZOOTEHNICE

 ______________________________________________________________________________
|         Denumirea lucrarii           |          Utilajul          | Consum   |
|                                      |                            | specific |
|                                      |                            | litri/ora|
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat gunoi din platforma         | U-650 + cupa               |     7,4  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat baloti si furaje            | TIH-445                    |     2,6  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat furaje concentrate          | TIH-445                    |     2,6  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Evacuat gunoi cu pompa tocator       |                            |          |
| (lichide, semilichide)               | U-650 + pompa tocator      |     4,62 |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Transport dejectii                   | U-650 + remorca tehnologica|     7,2  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Tasat siloz de suprafata             | S-1.500                    |    10    |
|______________________________________|____________________________|__________|

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Primaria Comunei ..................................
    Centrul agricol/
    Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura/
    Agent agricol .....................................

                                   REGISTRU
privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu sprijin financiar

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Beneficiar | Nr./data    | Motorina | Valoarea   | Semnatura     |
|crt.|      |            | adeverintei | aprobata | sprijinului| beneficiarului|
|    |      |            |             | (litri)  | financiar  |               |
|    |      |            |             |          | (mii lei)  |               |
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Beneficiar: .....................    Primaria Comunei .....................
    Suprafata/capete animale ........
    ................. alte activitati
    Categorii de folosinta: - arabil
                            - vie
                            - pomi
                            - etc.

                                   SITUATIA
          privind cantitatile de motorina pentru fiecare beneficiar

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    F - Fertilizat
    E - Erbicidat
    T - Transport tehnologic
    R - Recoltat
                                                                     - litri -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cererea |Total   |Total      | Cantitatea de motorina normata pentru     |
|crt.|Nr./data|motorina|motorina   | lucrari agricole                          |
|    |        |necesara|           |___________________________________________|
|    |        |        |           |Arat|Pregatire|Semanat| F | E | T | R | *) |
|    |        |        |           |    |terenuri |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 0  |    X   |        |           |    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 1. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 2. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 3. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 4. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 5. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| .  |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
| .  |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| .  |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| TOTAL       |        |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
| GENERAL:    |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|             |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|_____________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
    *) Alte lucrari (se vor nominaliza).

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                                REGISTRU
privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu sprijin financiar pentru beneficiarii din comuna .....................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data|Beneficiarul|Cererea |Motorina|Valoarea   |Datele de   |Semnatura   |
|crt.|    |            |avizata |aprobata|sprijinului|identificare|persoanei   |
|    |    |            |de      |(litri) |financiar  |a persoanei |care preia  |
|    |    |            |primarie|        |(mii lei)  |care preia  |adeverintele|
|    |    |            |(nr./   |        |           |adeverintele|            |
|    |    |            |data)   |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|
|    |    |            |        |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|
|    |    |            |        |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                                 SITUATIA
cantitatilor de motorina estimate si volumul sprijinului financiar necesar pe luna ............... 2005

    Cantitatea de motorina estimata ................................ mii litri
    Volumul sprijinului financiar estimat .......................... mii lei

         Director executiv,                    Director executiv adjunct,
         ..................                    ..........................

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                           SITUATIA JUSTIFICATIVA
a sumelor reprezentand sprijinul financiar pentru motorina acordata in luna .............. 2005

    Volumul sprijinului financiar estimat .......................... mii lei
    Volumul sprijinului financiar acordat .......................... mii lei
    Platile efectuate .............................................. mii lei
    Rest de acoperit ............................................... mii lei

         Director executiv,                    Director executiv adjunct,
         ..................                    ..........................

    ANEXA 13
    la normele metodologice

    Furnizorul ......................*)
    Nr. ......... din .................

    *) Antetul trebuie sa contina cel putin denumirea completa, adresa, codul fiscal, numarul de inregistrare la registrul comertului, banca si numarul de cont.

                             DECONT JUSTIFICATIV
privind cantitatile de motorina livrate in conditiile Hotararii Guvernului nr. 141/2005 si volumul sprijinului financiar in decada ..................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Factura fiscala/| Adeverinta de la  | Cantitatea de  | Valoarea         |
|crt.| chitanta fiscala| directia pentru   |    motorina    | sprijinului      |
|    | (nr. si data)   | agricultura si    |   - litri -    | financiar de     |
|    |                 | dezvoltare rurala |________________| recuperat        |
|    |                 | (nr. si data)     |Aprobata|Efectiv| - mii lei -      |
|    |                 |                   |        |livrata| (5.000 mii lei x |
|    |                 |                   |        |       |  col. 4)         |
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|  0 |        1        |         2         |    3   |   4   |        5         |
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|

         Director executiv,                 Director economic (Contabil-sef),
         ..................                 .................................

    ANEXA 14
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand sprijinul financiar pentru cantitatea de motorina utilizata pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate, conform Hotararii Guvernului nr. 141/2005, pe luna ........

    1. Cantitatea de motorina estimata ............................ mii litri
    2. Volumul sprijinului financiar estimat ...................... milioane lei
    3. Volumul sprijinului financiar acordat ...................... milioane lei
    4. Platile efectuate .......................................... milioane lei
    5. Suma acordata si nedecontata (pct. 3 - pct. 4) ............. milioane lei
    6. Suma necesara a fi acordata in luna ...
       (pct. 2 - pct. 5) .......................................... milioane lei

                                   Aprobat,
                       Ordonator principal de credite
                       ..............................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 141/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 141 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 141/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu