E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1344 din 18 noiembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 838 din 25 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 35 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb

                         Ministru delegat pentru coordonarea
                         autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc urmatoarele dispozitii privind aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, precum si situatiile concrete in care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei;
    b) procedura de marcare cu marca de titlu si marca de certificare sau, dupa caz, cu marca de garantie proprie, a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora;
    c) categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase, care se supun regimului reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) evidenta operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
    e) procedura depunerii la Ministerul Finantelor Publice, in tezaurul trezoreriei statului, a metalelor pretioase sub orice forma, a pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege;
    f) procedura privind restituirea de catre Banca Nationala a Romaniei a metalelor pretioase, a aliajelor acestora si pietrelor pretioase preluate abuziv in perioada 1946 - 1990 si procedura privind plata catre cei indreptatiti a despagubirilor acordate de catre instantele de judecata competente, in cazul in care obiectele din metale pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, preluate abuziv in perioada de dupa anul 1946 si pana in anul 1990, nu se mai regasesc fizic.
    Art. 2
    (1) Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activitati permanente ori profesionale, se face pe perioada nedeterminata, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) Prin activitate permanenta, in intelesul prezentelor norme, se intelege acea activitate care se desfasoara continuu, cu regularitate, in conditiile reglementate.
    (3) Activitatea profesionala reprezinta ansamblul activitatilor care se exercita de persoane calificate sa desfasoare operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice si juridice de a efectua operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei, care reprezinta inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, in favoarea titularului acestuia.
    (2) Modelul autorizatiei se va stabili prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 4
    Prin titular al autorizatiei se intelege persoana fizica sau juridica pe numele careia a fost emisa autorizatia de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 5
    Sunt supuse autorizarii urmatoarele operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase:
    a) fabricarea si producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase;
    b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor si pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii si lucrari dentare din acestea;
    c) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, pastrarea in depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum si mijlocirea acestor operatiuni;
    d) introducerea in tara, scoaterea din tara si tranzitul prin Romania de metale pretioase si de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum si de pietre pretioase;
    e) marcarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliajele acestora;
    f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie;
    g) utilizarea in interes industrial a metalelor pretioase si a aliajelor acestora;
    h) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, precum si intermedierea unor astfel de operatiuni cu monede din metale pretioase si aliaje ale acestora, daca acestea se desfasoara ca activitati permanente;
    i) orice activitati conexe ale operatiunilor prevazute la lit. a) - h), daca acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase.
    Art. 6
    Introducerea si scoaterea in si din tara, de catre calatori si alte persoane fizice, altele decat cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, aliajele acestora cu sau fara pietre pretioase se vor face cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de legislatia vamala in vigoare.
    Art. 7
    La declaratia vamala, in cazul operatiunilor efectuate de catre persoane fizice si juridice autorizate sa desfasoare operatiuni cu metale pretioase, aliajele acestora si cu pietre pretioase, se anexeaza in mod obligatoriu copia legalizata a autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, precum si declaratia pe propria raspundere ca autorizatia nu este retrasa sau suspendata la data efectuarii formalitatilor vamale.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, persoanele fizice si juridice interesate vor depune la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor o cerere prin care solicita autorizarea.
    Art. 9
    (1) Pentru eliberarea autorizatiei de a efectua operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase si pentru vizarea anuala a acesteia, persoanele fizice si juridice solicitante vor achita o taxa de autorizare, respectiv de vizare.
    (2) Nivelul taxelor de autorizare si actualizarea anuala a acestora in functie de rata inflatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 10
    Cererea de autorizare se face pe formular-tip, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 11
    La cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana fizica trebuie sa anexeze:
    a) copia actului de identitate;
    b) cazierul judiciar;
    c) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care sa ateste ca sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzator specificatiilor operatiunilor desfasurate si, dupa caz, ca personalul utilizat este calificat profesional in domeniu;
    d) dovada achitarii taxelor de autorizare.
    Art. 12
    La cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana juridica trebuie sa anexeze:
    a) copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de inregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative in vigoare;
    b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducatorilor;
    c) declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevazute in aceasta si in documentele anexate corespund realitatii si ca are la cunostinta ca falsul in declaratii se pedepseste potrivit legii penale;
    d) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care sa ateste ca sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzator specificatiilor operatiunilor desfasurate si, dupa caz, ca personalul utilizat este calificat in domeniu;
    e) copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare a societatii comerciale si, dupa caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care sa rezulte ca desfasoara activitati cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase;
    f) dovada achitarii taxelor de autorizare.
    Art. 13
    (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie sa fie motivata si se dispune prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care se comunica solicitantului.
    (2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.
    Art. 14
    (1) In cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfasoara deja operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase, acestea sunt obligate ca, in termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, sa-si lichideze stocul.
    (2) In caz de nelichidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    In situatia in care intervin modificari fata de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligata, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei, sa le comunice in scris Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in termen de 10 zile de la data producerii lor.
    Art. 16
    (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este abilitata sa dispuna suspendarea autorizatiei sau, dupa caz, retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice.
    (2) Suspendarea poate fi dispusa si numai pentru una sau o parte din operatiunile pentru care persoanele fizice si juridice au fost autorizate.
    Art. 17
    (1) Suspendarea autorizatiei are ca efect sistarea temporara a efectuarii operatiunilor anume prevazute in ordinul sau decizia de suspendare.
    (2) In caz de suspendare a autorizatiei, titularul ei nu mai are dreptul sa efectueze operatiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusa prin ordinul sau decizia de suspendare.
    (3) Revocarea suspendarii autorizatiei se face numai la cererea scrisa a titularului acesteia si numai dupa ce personalul abilitat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a constatat ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea autorizatiei.
    Art. 18
    (1) Suspendarea autorizatiei se dispune in urmatoarele situatii:
    a) neintocmirea evidentelor operatiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase, in conditiile prevederilor legale in vigoare;
    b) comercializarea sub orice forma a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora, cu ori fara pietre pretioase, fara ca acestea sa fie marcate, in conditiile prevazute de lege;
    c) marcarea incorecta a titlurilor, fata de limitele admise de reglementarile legale in materie;
    d) lipsa notificarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu privire la schimbarile intervenite in datele de identificare a titularului autorizatiei;
    e) folosirea incorecta, sub orice forma, a poansoanelor de titlu si de garantie proprie, de catre persoanele fizice si juridice autorizate sa efectueze operatiuni de marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora;
    f) in cazurile in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor constata ca avizele acordate potrivit art. 11 lit. c) si art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale in vigoare.
    (2) Retragerea autorizatiei se dispune in urmatoarele situatii:
    a) in cazul incalcarii repetate a prevederilor legale in vigoare privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase;
    b) in cazul in care persoana autorizata nu mai indeplineste una sau mai multe din conditiile necesare in vederea autorizarii;
    c) in cazul condamnarii definitive pentru o infractiune in legatura cu operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase a persoanei fizice autorizate sau a unui angajat al persoanei juridice autorizate.
    (3) Suspendarea sau retragerea autorizatiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atributii de control in materie, in baza constatarilor acestora.
    (4) In caz de retragere a autorizatiei, reautorizarea este posibila, cu indeplinirea procedurilor initiale de autorizare prevazute de prezentele norme metodologice si cu achitarea taxelor de autorizare corespunzatoare.
    Art. 19
    (1) In situatia in care a fost retrasa autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase, titularul acesteia este obligat sa-si lichideze stocul in termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (2) Nelichidarea stocului, in conditiile legii, atrage aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    Suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase se dispune prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori, in caz de delegare de competente, prin decizie, in aceleasi conditii, care se comunica titularului autorizatiei.
    Art. 21
    (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, dupa caz, de retragere a autorizatiei produce efecte de la data comunicarii.
    (2) Cu aceeasi data urmeaza sa se calculeze si perioada de suspendare.
    Art. 22
    In caz de suspendare sau retragere, originalul autorizatiei se depune in termen de 5 zile lucratoare si se pastreaza la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 23
    Persoanele fizice si juridice care se considera vatamate intr-un drept al lor, recunoscut de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizatiei se pot adresa instantelor de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 24
    Sunt exceptate de la autorizarea prevazuta de art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile care privesc rezerva de stat de metale pretioase, precum si cele cu aur monetar;
    b) Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de pastrare in depozit, in tezaurul trezoreriei, de executare silita, pentru operatiunile de valorificare, precum si pentru operatiunile conexe acestora;
    c) Ministerul Administratiei si Internelor, organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru operatiunile de pastrare in depozit, in conditiile legii, a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase;
    d) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru operatiunile de pastrare in depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, marcarea, dupa caz, a acestora, precum si orice alte operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase pentru care este autorizata potrivit legii;
    e) persoanele fizice si juridice, pentru dobandirea si detinerea bunurilor prevazute la art. 3 si pentru vanzarea, cumpararea si tranzactiile efectuate in conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) persoanele fizice, pentru scoaterea din Romania, introducerea in Romania si tranzitul pe teritoriul acesteia a bijuteriilor prevazute la art. 1^1 pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice in cauza;
    g) persoanele fizice, pentru introducerea in Romania si tranzitul pe teritoriul acesteia a obiectelor de aurarie sau argintarie prevazute la art. 1^1 pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) persoanele fizice, pentru operatiunile de scoatere din Romania a obiectelor de aurarie si argintarie prevazute la art. 1^1 pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca valoarea individuala a acestora nu depaseste echivalentul a 500 euro. Evaluarea acestora se efectueaza de catre personalul abilitat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si se materializeaza intr-un document de analiza, care se prezinta organelor vamale si celorlalte autoritati publice si serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.
    Art. 25
    (1) Persoanele fizice si juridice care efectueaza deja una sau mai multe operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase sunt obligate sa solicite autorizatie, in termen de 60 de zile lucratoare, calculat de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) In interiorul acestui termen, persoanele fizice si juridice pot efectua, fara nici o restrictie, oricare dintre operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase enumerate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia operatiunilor de marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai in conditiile reglementate in prezentele norme metodologice.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va elibera autorizatiile pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu conditia ca documentatia anexata sa fie completa, potrivit prevederilor art. 11 si 12.
    (4) In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor constata o neregularitate a documentatiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, termenul prevazut la alin. (1) urmand sa curga de la data completarii documentatiei.
    (5) Daca persoana fizica sau juridica aflata in situatia prevazuta la alin. (4) nu-si completeaza documentatia in termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii neregularitatilor constatate, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va dispune respingerea cererii de autorizare.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operatiunii de marcare se va dispune numai dupa ce Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va constata si indeplinirea conditiilor prevazute de art. 28 alin. (1) si (2), dar nu mai tarziu de 90 de zile lucratoare, de la data depunerii documentatiei complete.
    (7) Incepand cu data inregistrarii cererii de autorizare insotite de documentatia completa sau, dupa caz, de la data completarii documentatiei si pana la data eliberarii autorizatiilor, persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, in baza unei dovezi scrise, eliberata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, din care sa rezulte ca acestea si-au indeplinit obligatia de a solicita eliberarea autorizatiei, cu exceptia autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare, care urmeaza a fi acordata numai in conditiile prevazute de alin. (6).
    Art. 26
    (1) Marcarea are ca scop certificarea de catre persoana abilitata sau, dupa caz, autorizata a faptului ca bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora au continutul de metal pretios fin corespunzator marcii de titlu care se aplica.
    (2) Marcarea bijuteriilor si a obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora se realizeaza de personalul propriu, abilitat in acest scop, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori de catre persoanele fizice sau juridice autorizate.
    Art. 27
    (1) Operatiunea de marcare implica in prealabil o activitate de analiza a bijuteriilor si obiectelor ce urmeaza a fi marcate, cel putin printr-o analiza chimica la piatra de analiza.
    (2) Analiza prevazuta la alin. (1) se bazeaza pe reactia de culoare a metalelor pretioase, in functie de continutul de metal pretios fin, in contract cu o serie de reactivi specifici.
    (3) Normele tehnice de analiza chimica a metalelor pretioase si aliajelor acestora vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa consultarea asociatiilor patronale legal constituite.
    (4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, in cazul in care celelalte metode nu sunt concludente, personalul de specialitate al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate folosi si metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri stiintifice agreate, de analiza si expertizare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora.
    Art. 28
    (1) Persoanele fizice si juridice interesate pot fi autorizate sa efectueze operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora numai daca fac dovada ca au capacitatea profesionala si materiala necesara stabilirii titlului.
    (2) Conditiile de autorizare pentru efectuarea operatiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa consultarea in acest sens a organizatiilor patronale din domeniul metalelor pretioase si aliajelor acestora.
    (3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor specializate in activitati de analiza si marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora.
    Art. 29
    (1) Marcarea de titlu consta in aplicarea semnului conventional, diferit in functie de titlul metalului pretios, pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora.
    (2) Marcarea de garantie proprie reprezinta operatiunea de aplicare a semnului conventional individual, inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pe bijuterii si obiectele din metale pretioase sau aliajele acestora, de catre producatorul intern, importator sau, dupa caz, vanzator.
    Art. 30
    (1) Marcarea de certificare consta in aplicarea unui semn conventional pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care producatorul intern, importatorul si/sau vanzatorul nu sunt autorizati sau nu doresc sa-si aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.
    (2) Modelul marcii de certificare se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 31
    (1) Titlurile legale in Romania, exprimate in miimi, care se identifica prin marca titlului aplicata bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliajele acestora, sunt urmatoarele:
    a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 si aur fin 999;
    b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 si argint fin 999;
    c) pentru platina: 950;
    d) pentru paladiu: 950.
    (2) Tolerantele admise intre titlul marcat si cel real sunt de plus sau minus 4 miimi.
    (3) In situatia in care titlul stabilit prin analiza este inferior unuia dintre titlurile legale, inclusiv tolerantelor admise, pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora se aplica marca titlului legal imediat inferior.
    (4) In cazul in care bijuteriile ori obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora au deja aplicata marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor efectuate, se va aplica numai marca de garantie proprie ori, dupa caz, marca de certificare.
    Art. 32
    Modelul marcilor utilizate de fabricanti, producatori, importatori, exportatori si, dupa caz, vanzatori se stabilesc, se aproba si se inregistreaza, pe baza de tarife, in conditiile ce vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 33
    (1) Normele tehnice de lucru pentru activitatea de analiza, marcare si expertizare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliajele acestora se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) Pana la elaborarea noilor proceduri de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora sunt si raman aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Bancii Nationale a Romaniei privind analiza si marcarea metalelor pretioase, precum si prevederile art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si Bancii Nationale a Romaniei nr. 350/134/1978, in masura in care acestea nu contravin prezentelor norme metodologice si celorlalte prevederi legale in vigoare.
    Art. 34
    Pentru operatiunile de analiza, marcare si expertizare pe care le efectueaza, precum si pentru inregistrarea marcilor de garantie proprie, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei.
    Art. 35
    Categoriile de aliaje cu continut de metale pretioase care se supun regimului reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:
    a) aliajele de aur;
    b) aliajele de argint;
    c) aliajele de metale platinice.
    Art. 36
    (1) Operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase vor fi inregistrate la data producerii lor in registre speciale, snuruite, sigilate si inregistrate la organul fiscal in raza caruia isi are adresa/sediul social declarat persoana fizica sau juridica autorizata. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea cate unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresa, respectiv sediu.
    (2) Modelul si continutul registrului de evidenta vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Operatorii cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase isi vor infiinta registrele prevazute la alin. (1), in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului finantelor publice.
    Art. 37
    (1) Metalele pretioase sub orice forma, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, la unitatile trezoreriei statului aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre pretioase este de 48 de ore de la data intocmirii documentului care a stat la baza ridicarii bunurilor considerate fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege.
    Art. 38
    Obiectele din metale sau pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la unitatile trezoreriei statului de catre autoritatile statului abilitate in acest sens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 39
    (1) Restituirea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase, confiscate abuziv in perioada de dupa anul 1946 si pana in anul 1990, aflate in depozitul Bancii Nationale a Romaniei, se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei numai la cererea persoanelor indreptatite, in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, investite cu formula executorie. Pentru obiectele si bijuteriile confiscate abuziv in perioada de dupa anul 1946 si pana in anul 1990, depuse in gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, restituirea fizica a acestora se efectueaza numai in masura in care acestea se mai regasesc ca atare in depozitul respectiv.
    (2) Daca bunurile prevazute la alin. (1) au fost valorificate in folosul statului si nu se mai regasesc fizic in gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, urmeaza a se plati persoanelor indreptatite, in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, investite cu formula executorie, contravaloarea metalului pretios fin continut in respectivele obiecte, calculata la pretul practicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
    (3) Pentru pietrele pretioase libere sau montate in bijuterii, confiscate abuziv in perioada de dupa anul 1946 si pana in anul 1990, care nu se mai regasesc fizic in gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, urmeaza a se plati persoanelor indreptatite, in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, investite cu formula executorie, contravaloarea acestora, calculata potrivit pretului de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei la data platii.
    Art. 40
    (1) Sumele platite de catre Banca Nationala a Romaniei cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata se vor recupera de la Ministerul Finantelor Publice. Restituirea acestor sume de catre Ministerul Finantelor Publice se va face trimestrial, dupa primirea documentelor justificative de la Banca Nationala a Romaniei, din capitolul de despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Reprezentarea statului in fata instantelor de judecata in litigiile prevazute de art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este asigurata de Banca Nationala a Romaniei atat in cazul proceselor aflate pe rol la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, cat si in cele intentate in baza acestui act normativ.
    (3) Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost preluate abuziv, cu incalcarea reglementarilor in vigoare, dupa anul 1946 si pana in anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecata de la domiciliul reclamantului, pana la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost revendicate pana la data de 31 decembrie 2003, valorificarea se face de catre Banca Nationala a Romaniei potrivit normelor sale de lucru.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1344/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1344 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1344/2003
Hotărârea 378 2012
Ordin 1809 2004
pentru aprobarea Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase
Ordin 202 2004
privind stabilirea si inregistrarea marcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora
Ordin 101 2004
pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie
Ordin 102 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora
Ordin 526 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului
Ordin 37 2004
pentru aprobarea modelelor marcilor utilizate de fabricantii, producatorii, importatorii, exportatorii si, dupa caz, vanzatorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora
Ordin 38 2004
pentru aprobarea modelelor marcilor de certificare care urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Rectificare 1344 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu