Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1340 din 11 noiembrie 2009

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 19 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă privind atestarea apartenenţei bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gologanu, judeţul Vrancea, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune, cu completările ulterioare, respectiv anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gologanu", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Vasile Blaga

ANEXĂ (Anexa nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002)

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gologanu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DN 23A-Cristea Sandu-Societatea Comercială „Euro-Global"- DJ 204G (Strada Grădiniţei)

Lungime = 856 m

2004

212.459,20

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

2.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DJ 204 G-cămin cultural-şcoală-DN 23A (strada Armâni)

Lungime = 567 m

2004

149.688,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

3.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DJ 204 G-Buzatu Trandafir-Vîlcu Ghiţă- Coviltir Radu-Bivolaru Dumitru-DJ 204 G (strada Cămin Paraschiveni)

Lungime = 1.258 m

2004

147.940,80

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

4.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intersecţie strada Armâni-Bătrînu Dumitru- DN 23A (strada Sfatul Vechi) Lungime = 1.130 m

2004

255.719,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

5.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intersecţie Strada Grădiniţei-Neacşu Ion- Apărece Aurel-DJ 204 G (strada Biserica Nouă)

Lungime = 474 m

2004

93.425,40

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

6.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intersecţie strada Grădiniţei-Turcitu Gheorghe-Grosu Costache-Enache Florica- Vechiu Vasile-DJ 204 G (Strada Cenuşei)

Lungime = 880 m

2004

199.144,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

7.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intersecţie strada Cămin-Paraschiveni-Laca Gheorghe-Bivolaru Gheorghe-DJ 204 G (strada Drăghiceanca)

Lungime = 671 m

2004

151.847,30

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

8.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Grosu Costache- Ichim Nicolae (strada Ichim)

Lungime = 731 m

2004

82.895,40

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

9.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DJ 204 G- Mocanu Gheorghe-Dulgheru Sultana (strada Băltari)

Lungime = 346 m

2004

34.876,80

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

10.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Dimescu Ion- Gălăgie Iordache (strada Turciţi)

Lungime = 301 m

2004

68.116,30

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

11.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Sandu Paraschiv-Grama Mihalache-Riciu Titi (strada Paraschiveni)

Lungime = 1.135 m

2004

143.010,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

12.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Riciu Tănase- Gurguiatu George (Strada Florilor)

Lungime = 260 m

2004

53.144,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

13.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DN 23A-Ganea Costică (strada Cătun I) Lungime = 260 m

2004

26.208,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

14.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Gheorghita Costache-Gheorghita Vasile (strada Cătun Potcoavă)

Lungime = 500 m

2004

51.660,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

15.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Gîrneaţă Sandu- intersecţie drum gârlă (strada Paţulea)

Lungime = 286 m

2004

19.219,20

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

16.

1.3.7.1.

Uliţă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Gheorghita Vasile-Buzatu Iordache- DN23A

Lungime = 250 m

2004

16.800,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

17.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DN 23 A-canal (strada Berzacovici) Lungime = 1.005 m

2004

102.992,40

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

18.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DJ 204 G-Maradin Nicu- Bivolaru Vasile (strada Badiu)

Lungime = 220 m

2004

25.696,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

19.

1.3.7.1.

Uliţă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Mocanu Ştefan- Stanciu Marcel Lungime = 190m

2004

11.970,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

20.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, DJ 204 G-Bătrînu Dumitru-Laca Constantin (locuri de casă)

Lungime = 1.775 m

2008

111.825,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

21.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Secară Aneta- Bogdan Constantina (grădini cătun)

Lungime = 410 m

2004

27.552,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

22.

1.3.7.1.

Uliţă

Comuna Gologanu, satul Gologanu, Buzatu Constantin-locuri de casă Lungime = 70 m

2004

2.940,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

23.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul

Gologanu, canal-Bătrînu Vîlcu

Lungime = 1.010 m

2008

50.904,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

24.

1.6.4.

Sediu primărie

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intravilan, tarlaua nr. 16, parcela nr. 1.745

Suprafaţă construită primărie-167 mp

Suprafaţă construită garaj- 45 mp

Teren aferent-1.680 mp

Vecini:

N- biserică

E-Baltag Tănase

S- Bivolaru Ion

V-strada Armâni

2007

511.364,67

70.417,01

137.760,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

25.

1.6.2.

Scoală generală clasele l-VIII

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intravilan, tarlaua nr. 22, parcela nr. 2.686

Suprafaţă construită şcoală- 887 mp

Suprafaţă construită W.C- 38 mp

Teren aferent-3.005 mp

Vecini:

N-Bătrînu Aftinia

E-S - strada Armâni

V-Ganea Ion

2004

348.118,55

41.951,92

246.410,00

Domeniul public al comunei Gologanu

Hotărârea Consiliului Local Gologanu nr. 36/15.09.2009 Protocol de predare-primire nr. 3.210/14.06.2004 Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

26.

1.6.2.

Grădiniţa

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intravilan, tarlaua nr. 14, parcela nr. 1.699

Suprafaţă construită grădiniţă-256 mp Suprafaţă construită magazie-27 mp Teren aferent-968 mp

Vecini:

N-E-S - Turcitu Chiriţă

V-strada Grădiniţei

2008

671.195,37 79.376,00

Domeniul public al comunei Gologanu

Hotărârea Consiliului Local Gologanu nr. 36/15.09.2009 Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

27.

1.6.2.

Cămin cultural

Comuna Gologanu, satul Gologanu, intravilan, tarlaua nr. 15, parcela nr. 1.707

Suprafaţă construită-385 mp

Teren aferent-930 mp

Vecini:

N-DJ 204 J

E-Primărie

S-Primărie

V-strada Armâni

2004

43.898,30

76.260,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

28.

1.6.4.

Casa specialistului

Comuna Gologanu, satul Gologanu, apartament în suprafaţă de 46 mp

Tarlaua nr. 15, parcela nr. 1707

Teren aferent - 1.728 mp

Vecini:

N - DJ 204 G

E - strada Cămin- Paraschiveni

S - V-Primărie

2004

15.466,50 141.696,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

29.

1.6.2.

Stadion

Comuna Gologanu, satul Gologanu

Suprafaţa-11.969 mp, tarlaua nr. 1, parcela nr. 1

Vecini:

N - drum vicinal

E - Enache Sandu

S - strada Grădiniţei

V-DN23A

2004

981.458,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

30.

1.8.6.

Alimentare cu apă

Comuna Gologanu, satul Gologanu

Reţele aducţiune şi distribuţie - 16,415 km, staţie pompare - 13 mp, staţie clorinare - 25 mp

Teren aferent- 1.280 mp, tarlaua nr. 7, parcela nr. 1.061

Vecini:

N - Mocanu Gheorghe

E - DJ 204 G

S - Filote Vasile

V-Neagu Maria

2004

1.190.605,40 9.216,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

31.

1.8.15.

Teren intravilan

Comuna Gologanu, satul Gologanu, aferent puţului forat de la alimentarea cu apă, tarlaua nr. 9, parcela nr. 1.065

Suprafaţa - 100 mp

Vecini:

N-E - Buzatu Dumitru

S - Bilboreanu Mitruş

V - strada locuri de casă

2004

720,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Act donaţie nr. 760/12.08.2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar -lei-

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

32.

2.4.2.10.

Teren intravilan

Comuna Gologanu, satul Gologanu

Suprafaţa - 703,94 mp

Tarlaua nr. 15, parcela nr. 1.709

Vecini:

N - E - S - Primărie

V -drum

2008

57.723,08

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Act vânzare-cumpărare nr.

2.756/9.07.2008

33.

1.8.15.

Teren extravilan

Comuna Gologanu, satul Gologanu, destinat realizării obiectivului „Staţie epurare", suprafaţa de 1.360 mp, situat în tarlaua nr. 141, parcela nr. 711, număr cadastral 2577N

2007

3.400,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

34

2.4.2.10.

Păşune comunală

Comuna Gologanu, satul Gologanu

Suprafaţă de 366,16 ha, situată astfel:

- tarlaua nr. 127, parcela nr. 572, 573, 573/1-51,54 ha

- tarlaua nr. 133, parcela nr. 586/11, 587, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2, 586, 586/1- 155,66 ha

- tarlaua nr. 134, parcela nr. 590/8/9/10- 54,63 ha

- tarlaua nr. 135, parcela nr. 591/1/2-54,93 ha

- tarlaua nr. 136/1, parcela nr. 592, 594-23,20 ha

- tarlaua nr. 164/1, parcela nr. 945/7/8-4,78 ha

- tarlaua nr. 165, parcela nr. 950-14,36 ha

- tarlaua nr. 141, parcela nr. 711, 713/1-2,14 ha

- tarlaua nr. 114, parcela nr. 514,516-4,92 ha

2004

9.154.000,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009

Protocol de predare-primire

nr. 3.210/14.06.2004

35.

1.3.7.1

Drum vicinal

Comuna Gologanu, satul Gologanu

DN 23A - cimitir - amplasament staţie epurare

Lungime = 580 m

2008

10.150,00

Domeniul public al comunei

Gologanu

Hotărârea Consiliului Local

Gologanu nr. 36/15.09.2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1340/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1340 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu