Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1335 din 14 decembrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, precum si a standardelor si procedurilor specifice Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 709 din 30 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei, ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, aprobata prin Legea nr. 80/2000, si ale art. 10 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra, la 9 aprilie 1965 de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba standardele si procedurile specifice Romaniei, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 4
    Orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul apelor,
                       padurilor si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de punere in aplicare a prevederilor Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994

    SECTIUNEA 1
    Definitii, dispozitii comune si prevederi generale

    A. Definitii si dispozitii comune
    Art. 1
    In scopul intelegerii si aplicarii uniforme a prezentelor norme metodologice se utilizeaza termenii definiti dupa cum urmeaza:
    1.1. armator - proprietarul sau cel care opereaza o nava, persoana fizica sau juridica, precum si orice persoana care actioneaza in numele proprietarului sau al celui care opereaza nava;
    1.2. agentul navei - agent economic autorizat, imputernicit de armator sa presteze servicii de agenturare pentru navele sale;
    1.3. autoritati publice - institutiile publice care desfasoara activitatile de verificare si control la sosirea, pe timpul stationarii si la plecarea navelor precum si agentii economici care asigura functionalitatea porturilor maritime romanesti si serviciile publice portuare.
    Institutiile publice si agentii economici care functioneaza in subordinea si, respectiv, sub autoritatea organelor administratiei publice centrale de specialitate interesate sunt:
    a) Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. din subordinea Ministerului Transporturilor;
    b) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. si Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
    c) Directia Generala a Vamilor din subordinea Ministerului Finantelor;
    d) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din subordinea Ministerului de Interne;
    e) Directiile de sanatate publica judetene din subordinea Ministerului Sanatatii;
    f) Inspectoratele de politie sanitara veterinara de frontiera si Inspectoratele fitosanitare de frontiera din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    g) Agentiile de protectie a mediului judetene din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    1.4. bagaje insotitoare ale pasagerilor - bunurile aflate in proprietatea pasagerului, transportate pe aceeasi nava cu pasagerul, care pot fi sau nu in posesia lui, cu conditia ca acestea sa nu fie transportate pe baza unui contract de transport sau a unui alt acord similar;
    1.5. Conventia FAL - Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, aprobata prin Legea nr. 80/2000, denumita in continuare ordonanta;
    1.6. document - suportul informational cu inregistrari de date;
    1.7. document de transport - documentul ce atesta fie un contract de transport intre un armator si un expeditor, fie o scrisoare de transport maritim, fie un conosament sau un document de transport multimodal;
    1.8. efectele echipajului - imbracaminte, articole de utilizare zilnica si orice alte bunuri care pot include bani, apartinand echipajului si aflate la bordul navei;
    1.9. instalatiile si echipamentele navei - articole, altele decat piesele de schimb ale navei, aflate la bordul acesteia pentru utilizare proprie, care sunt mijloace mobile, dar nu de natura consumabila, inclusiv accesoriile, cum ar fi: barci de salvare, materiale de salvare, mobilier si alte articole de echipare a navei;
    1.10. libera practica sanitara - autorizarea de libera practica in port data de organele sanitare dupa vizitarea navei, confirmata prin avizul dat de Directia de sanatate publica judeteana pe Declaratia maritima de sanatate;
    1.11. libera practica la sosire - confirmarea indeplinirii de catre nava a tuturor formalitatilor, dupa obtinerea liberei practici sanitare, care da dreptul navei sa procedeze la inceperea operatiunilor in portul romanesc si care se materializeaza prin permisul de acostare eliberat de catre Capitania portului, din subordinea I.N.C.;
    1.12. libera practica la plecare - confirmarea indeplinirii de catre nava a tuturor formalitatilor care da dreptul navei sa procedeze la parasirea portului romanesc si care se materializeaza prin permisul de plecare eliberat de catre Capitania portului;
    1.13. marfa - orice bunuri, marfuri si articole de orice tip, indiferent cum vor fi transportate pe o nava, altele decat posta, proviziile navei, piesele de schimb pentru nava, echipamentul navei, efectele echipajului si bagajele insotitoare ale pasagerilor;
    1.14. masuri de siguranta - masuri aprobate la nivel international pentru imbunatatirea conditiilor de siguranta la bordul navelor si in zonele portuare in scopul prevenirii actelor ilicite impotriva pasagerilor si echipajelor de la bordul navelor;
    1.15. membru al echipajului - orice persoana angajata efectiv pentru a indeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, in functionarea sau serviciul pe o nava si care este inclus in lista cuprinzand echipajul;
    1.16. nava - mijloc de navigatie utilizat pentru realizarea activitatilor de transport, asa cum este definit prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila;
    1.17. nava de croaziera - o nava aflata intr-un voiaj international, ce transporta pasageri care participa la un program de grup organizat si sunt cazati la bord, face escale temporare, urmand un plan determinat, in unul sau mai multe porturi diferite. In timpul voiajului, in principiu, nava nu trebuie:
    a) sa imbarce sau sa debarce alti pasageri;
    b) sa incarce sau sa descarce nici o marfa;
    1.18. ora sosirii - ora la care o nava ancoreaza sau acosteaza la chei intr-un port;
    1.19. pasager in tranzit - pasagerul care soseste pe o nava dintr-o tara straina in scopul continuarii calatoriei pe acea nava sau pe orice alte mijloace de transport catre o tara straina;
    1.20. permis de coborare la uscat - permisiunea acordata unui membru al echipajului de a avea acces la uscat pe perioada stationarii navei in port, in cadrul limitelor de timp si geografice, daca sunt determinate de catre autoritatile publice;
    1.21. posta - corespondenta si alte obiecte incredintate prin administratiile postale si cu scopul de a fi remise administratiilor postale;
    1.22. practici recomandate - acele masuri, prevazute in Conventia FAL, a caror aplicare de catre autoritatile publice este de dorit pentru facilitarea traficului maritim international;
    1.23. proviziile navei - bunurile de utilizare pe nava, inclusiv bunurile de consum, bunurile transportate pentru vanzare catre pasageri si membrii echipajului, combustibilii si lubrifiantii, excluzand echipamentul navei si piesele de schimb ale acesteia;
    1.24. standarde - acele masuri, prevazute in Conventia FAL, considerate posibil si necesar a fi aplicate uniform de catre autoritatile publice, in scopul facilitarii traficului maritim international;
    1.25. suport de date - suportul destinat sa primeasca inregistrarea informatiilor.
    Art. 2
    (1) Prezentele norme metodologice fac referire la standarde nr. 1.1, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.5, 2.7.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15.1, 2.16, 2.17, 2.18, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.10, 3.10.2, 3.15, 3.24, 3.44, 3.45, 3.47, 4.8, 4.10, 4.11, 6.4 si practicile recomandate nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.5.2, 2.6.4, 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.6.1, 2.14, 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.11, 3.11.1, 3.35, 3.39, 3.40, 3.42, 3.48, 3.49, 4.4, 4.9 prevazute in Conventia FAL care necesita dispozitii specifice de aplicare.
    (2) Standardele nr. 1.5, 1.6, 2.2, 2.3.2, 2.3.4, 2.6, 2.7, 2.11.1, 2.11.3, 2.15, 2.19 - 2.26, 3.1, 3.3.4, 3.7, 3.10, 3.10.1, 3.12, 3.14, 3.15.1, 3.20 - 3.23, 3.25 - 3.27, 3.31, 3.32, 3.34, 3.36, 4.5, 4.12 - 4.15, 5.1, 5.4.1, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 6.3 si practicile recomandate nr. 1.1, 2.2.1, 2.3.4.1, 2.7.2, 2.11.2, 3.8, 3.10.3, 3.11.2, 3.13, 3.15.2, 3.16 - 3.19, 3.28 - 3.30, 3.33, 3.37, 3.38, 3.41, 3.43, 3.46, 4.1 - 4.3, 4.6, 4.7, 5.2 - 5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 6.1, 6.2 din Conventia FAL se considera insusite in forma prevazuta in textul conventiei si se aplica in mod corespunzator de catre autoritatile publice care isi desfasoara activitatea in porturile maritime romanesti, in conformitate cu prevederile si normele specifice legale in vigoare.
    (3) Dispozitiile standardelor nr. 2.1, 2.2.3, 2.3.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2., 2.7.5, 2.9, 2.10, 2.11, 3.10.2, 3.15, 3.24, 3.44, 3.45, 3.47, 4.8, 4.10, 4.11, 6.4 si ale practicilor recomandate nr. 2.2.2, 2.3.1, 2.7.1, 2.7.3, 2.7.6.1, 2.14, 3.6, 3.9, 3.35, 3.39, 3.40, 3.42, 3.48, 3.49, 4.9 nu pot fi preluate si aplicate in forma prevazuta in textul Conventiei FAL. Pentru situatiile prevazute in aceste standarde si practici recomandate, prezentele norme metodologice prevad standarde si proceduri specifice, aplicabile conform reglementarilor legale in vigoare. Aceste standarde si proceduri specifice sunt reluate in mod corespunzator in anexa nr. 2 la hotararea Guvernului de punere in aplicare a prevederilor Conventiei FAL, in scopul comunicarii acestora Organizatiei Maritime Internationale de catre Ministerul Afacerilor Externe, in conformitate cu prevederile art. 3 din textul ordonantei si ale art. VIII paragraful (1) din Conventia FAL.

    B. Prevederi generale
    Art. 3
    In cazul suspectarii de frauda sau in tratarea problemelor speciale care constituie pericol grav pentru ordinea publica, securitatea sau sanatatea publica, la fel ca si pentru actele ilegale contra securitatii traficului maritim si traficului ilegal de stupefiante si substante psihotrope sau pentru prevenirea introducerii sau raspandirii zoonozelor, a bolilor la animale, precum si a infestarii plantelor, autoritatile publice iau masurile corespunzatoare potrivit reglementarilor specifice in vigoare si dispozitiilor art. V paragraful (2) din Conventia FAL.
    Art. 4
    (1) Agentul navei este singura persoana juridica care realizeaza legatura dintre nava, reprezentata de comandantul acesteia si autoritatile publice si care reprezinta interesele si responsabilitatile navei in raport cu acestea.
    (2) Agentul navei este obligat sa respecte prevederile legale care reglementeaza activitatea autoritatilor publice, prevederile prezentelor norme si sa aduca la cunostinta comandantului navei instructiunile acestora.

    Anexa la Conventia FAL
    1.1. Standard. Autoritatile publice vor cere in toate cazurile sa li se furnizeze numai informatii esentiale si numarul acestora sa fie redus la minimum.
    Intrucat in prezenta anexa este stabilita o lista a informatiilor, autoritatile publice vor cere sa li se furnizeze numai informatii esentiale si numarul acestora sa fie redus la minimum.

    Norme
    Art. 5
    La sosirea, stationarea si plecarea navelor din porturile maritime romanesti, autoritatile publice solicita comandantului, agentului navei sau ofiterului autorizat de comandant numai informatiile prevazute in prezentele norme metodologice.

    Anexa la Conventia FAL
    1.2. Practica recomandata. In ciuda faptului ca, in anumite scopuri, unele documente pot fi prevazute si cerute separat in aceasta anexa, autoritatile publice avand in vedere interesul celor carora li se cere sa completeze documente, trebuie sa prevada fuziunea intr-unul singur a doua sau mai multe documente in toate cazurile in care este posibil si daca va rezulta o simplificare apreciabila.

    Norme
    Art. 6
    Pentru simplificarea formalitatilor, autoritatile publice implicate solicita informatiile necesare, urmarind reducerea la minimum a numarului de documente care se completeaza potrivit prezentelor norme.

    Anexa la Conventia FAL
    1.3. Practica recomandata. Masurile si procedurile impuse de guvernele contractante in scopul de a face securitatea sau controlul stupefiantelor eficiente, acolo unde este posibil, vor pune in aplicare tehnici digitale, precum si tratamentul automat al informatiilor (TAI). Aceste masuri si proceduri trebuie sa se aplice intr-o maniera care sa afecteze la minimum navele, persoanele si bunurile care se gasesc la bord, evitandu-se sa li se impuna intarzieri inutile.

    Norme
    Art. 7
    In situatia in care autoritatile publice interesate pun in aplicare tehnici digitale, precum si tratamentul automat al informatiilor (TAI), acestea vor lua masuri necesare astfel incat sa nu fie afectate navele, persoanele si bunurile care se gasesc la bord, prin intarzieri inutile.

    C. Tehnici de prelucrare electronica a informatiilor

    Anexa la Conventia FAL
    1.4. Practica recomandata. Daca se adopta tehnici de prelucrare electronica a informatiilor si de schimb de date informatizat pentru facilitarea derularii formalitatilor privind navele, guvernele contractante trebuie sa incurajeze autoritatile publice si partile private interesate sa procedeze la schimb de informatii prin mijloace electronice conform standardelor internationale.

    Norme
    Art. 8
    In situatia in care se adopta tehnici de prelucrare electronica a informatiilor si de schimb de date informatizat pentru facilitarea derularii formalitatilor privind navele, autoritatile publice si alte persoane juridice interesate vor proceda la schimb de informatii prin mijloace electronice conform standardelor internationale.

    Anexa la Conventia FAL
    1.7. Practica recomandata. Daca se are in vedere adoptarea sau modificarea tehnicilor de prelucrare electronica a informatiilor sau de schimb de date informatizat pentru derularea formalitatilor privitoare la nave, autoritatile publice vor trebui:
    a) sa dea ocazia, de la inceput, tuturor partilor interesate sa participe la consultari;
    b) sa evalueze procedurile existente si sa le elimine pe acelea care sunt inutile;
    c) sa determine procedurile care trebuie sa fie informatizate;
    d) sa aplice in practica in toate cazurile cand aceasta este posibil, recomandarile Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.) si standardele pertinente ISO;
    e) sa adopte acele tehnici care au ca rezultat aplicatii multimodale; si
    f) sa ia masurile dorite pentru reducerea la minimum a costurilor de punere in functiune a acestor tehnici pentru utilizatori si pentru alte parti private.

    Norme
    Art. 9
    In situatia in care se adopta sau se modifica tehnicile de prelucrare electronica a informatiilor sau de schimb de date informatizat pentru derularea formalitatilor privitoare la nave, autoritatile publice asigura:
    a) participarea la consultari a persoanelor juridice interesate;
    b) evaluarea procedurilor existente si eliminarea celor inutile;
    c) determinarea procedurilor care urmeaza sa fie informatizate;
    d) aplicarea in practica a recomandarilor Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.) si a standardelor pertinente ISO, conform prevederilor legale in vigoare;
    e) adoptarea tehnicilor care au ca rezultat aplicatii multimodale;
    f) aplicarea masurilor necesare pentru reducerea la minimum a costurilor de punere in functiune a acestor tehnici pentru utilizatori.

    SECTIUNEA 2
    Sosirea, stationarea si plecarea navei

    A. Dispozitii generale
    Art. 10
    Prezenta sectiune contine prevederi referitoare la formalitatile cerute armatorilor de catre autoritatile publice la sosirea, stationarea si plecarea navei si pot fi completate, dupa caz, cu normele specifice in vigoare privind activitatea de inspectie a autoritatilor respective, a certificatelor si a altor documente aflate la bordul navei referitoare la inmatriculare, dimensiuni, siguranta, la echipaj si la alte asemenea probleme.
    Art. 11
    Inaintea sosirii unei nave, indiferent de pavilion, intr-un port din Romania, comandantul navei are obligatia de a transmite mesaje prin intermediul statiei de radiocomunicatii navale catre autoritatile publice, care sa indice in avans: ora prevazuta la sosire, date importante referitoare la nava si incarcatura sa, precum si informatii privind toate modificarile orare, in cazul in care aceste informatii pot afecta desfasurarea controlului. De asemenea, comandantul navei trebuie sa anunte numele si adresa agentului navei care reprezinta interesele acesteia in portul respectiv. Agentul navei va obtine, inainte de sosirea navei, acceptul administratiei portului pentru sosirea in port si alocarea danei/danelor de operare.
    Art. 12
    La sosirea navei, agentul navei are obligatia de a comunica, in scris, administratiei portului informatii cu privire la nava si operatiunile pe care le va efectua in timpul escalei in port.
    Art. 13
    Dupa obtinerea autorizarii de libera practica sanitara, agentul navei procedeaza la preluarea de la comandantul navei a declaratiilor prevazute in prezentele norme si le supune autoritatilor publice portuare pentru verificare si avizare, in scopul obtinerii permisului de acostare care confirma libera practica la sosire.
    Art. 14
    (1) Autoritatile publice pot solicita, dupa caz, efectuarea de verificari la bordul navei sau pot aviza direct documentul de lucru intre autoritati denumit Revizie de sosire.
    (2) In cazul in care sunt necesare verificari la bordul navei, agentul are obligatia de a prelua echipa de control care, se compune dupa cum urmeaza:
    a) pentru navele de marfuri: un numar suficient si rezonabil de reprezentanti din partea autoritatilor publice implicate;
    b) pentru navele de croaziera sau alte nave care au pasageri la bord: un numar corespunzator de reprezentanti din partea fiecarei autoritati publice, dimensionat astfel incat efectuarea controlului sa nu produca intarzieri in programul navei.
    (3) Dupa obtinerea avizelor tuturor autoritatilor publice, Capitania portului elibereaza permisul de acostare. Permisul de acostare se elibereaza in trei exemplare: unul pentru nava, unul pentru administratia portului si unul pentru Capitania portului. Agentul navei distribuie exemplarele pentru nava si pentru administratia portului.
    Art. 15
    O procedura similara celei prevazute la art. 14 se aplica si pentru obtinerea permisului de plecare a navei.
    Art. 16
    Pentru perioada care incepe din momentul eliberarii permisului de acostare si pana la eliberarea permisului de plecare, certificatele navei raman la Capitania portului. Lista cuprinzand certificatele si documentele care trebuie sa exista in permanenta la bordul navei este prevazuta in anexa nr. 1.1. Numarul certificatelor si al documentelor depinde de tipul navei. Capitania portului verifica valabilitatea acestora si solicita, prin agentul navei, comandantului acesteia, efectuarea inspectiilor necesare pentru extinderea valabilitatii certificatelor expirate, conform normelor specifice in vigoare, in asa fel incat la plecarea din port a navei toate certificatele statutare sa fie valabile.

    Anexa la Conventia FAL
    2.1. Standard. Autoritatile publice nu vor cere, pentru a fi retinute la intrarea sau la plecarea navelor pentru care se aplica conventia, alte documente decat cele care sunt cuprinse in prezenta sectiune.
    Documentele cerute sunt:
    - declaratia generala;
    - declaratia de marfa;
    - declaratia privind proviziile navei;
    - declaratia privind efectele si marfurile echipajului;
    - lista cuprinzand echipajul;
    - lista cuprinzand pasagerii;
    - documentul cerut in conformitate cu conventia postala universala pentru posta;
    - declaratia maritima de sanatate.

    Norme
    Art. 17
    (1) La sosirea/plecarea navelor in/din porturile maritime romanesti, autoritatile publice solicita urmatoarele documente:
    a) declaratia generala;
    b) declaratia de marfa;
    c) declaratia privind proviziile navei;
    d) declaratia privind efectele si bunurile echipajului;
    e) lista cuprinzand echipajul;
    f) lista cuprinzand pasagerii;
    g) documentul cerut in conformitate cu conventia postala universala pentru posta;
    h) declaratia maritima de sanatate.
    (2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1), autoritatile publice solicita:
    a) cargoplanul;
    b) certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare, care are forma si continutul conform prevederilor legale in vigoare, respectand dispozitiile art. 54 din Regulamentul sanitar international;
    c) declaratia sanitar-veterinara, care are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.8;
    d) declaratia fitosanitara, care are forma si continutul conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 18
    Autoritatile publice nu impun alte formalitati, tarife si nici taxe consulare pentru documentele necesare derularii formalitatilor referitoare la nave, decat cele prevazute in prezentele norme.

    B. Continutul si scopul documentelor

    Anexa la Conventia FAL
    2.2.2. Practica recomandata. Referitor la declaratia generala, autoritatile publice nu trebuie sa ceara mai mult decat urmatoarele informatii:
    - numele si descrierea navei;
    - nationalitatea navei;
    - informatii privind inmatricularea;
    - informatii privind tonajul;
    - numele comandantului;
    - numele si adresa agentului navei;
    - descrierea sumara a marfii;
    - numarul membrilor echipajului;
    - numarul pasagerilor;
    - informatii pe scurt privind voiajul;
    - data si ora sosirii sau data plecarii;
    - portul de sosire sau plecare;
    - pozitia navei in port.

    Norme
    Art. 19
    Declaratia generala are forma si continutul cuprinse in Anexa nr. 1.2.

    Anexa la Conventia FAL
    2.2.3. Standard. Autoritatile publice vor accepta declaratia generala fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alta persoana competenta, autorizata corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata intr-un mod considerat acceptabil de respectiva autoritate publica.

    Norme
    Art. 20
    Autoritatile publice accepta declaratia generala, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.3. Standard. Declaratia de marfa este documentul de baza pe care figureaza informatiile despre marfa, cerute de catre autoritatile publice la intrare la fel ca si la plecare. Totusi, pentru marfurile periculoase aceste informatii pot fi cerute separat.

    Norme
    Art. 21
    (1) Declaratia de marfa este documentul de baza care cuprinde informatiile despre marfa, solicitate de catre autoritatile publice atat la sosirea cat si la plecarea navei.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) autoritatile publice pot solicita pentru marfurile periculoase informatiile necesare si pe documente separate, altele decat declaratia de marfa, conform normelor specifice in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.3.1. Practica recomandata. Referitor la declaratia de marfa autoritatile publice nu trebuie sa ceara mai mult decat urmatoarele informatii:
    a) la intrare:
    - numele si nationalitatea navei;
    - numele comandantului;
    - portul de unde a sosit;
    - portul unde este facut raportul;
    - marcajele si numerotarea; numarul si tipul pachetelor; cantitatea si descrierea bunurilor;
    - numarul documentului de transport pentru cantitatea de marfa care va fi descarcata in portul respectiv;
    - porturile in care marfa ramasa la bord va fi descarcata;
    - primele porturi de imbarcare a marfurilor cuprinse in documentele de transport multimodal sau direct in conosamente.
    b) la plecare:
    - numele si nationalitatea navei;
    - numele comandantului;
    - portul de destinatie;
    - marcajul si numerotarea pentru bunurile incarcate in portul respectiv;
    - numarul si tipul pachetelor; cantitatea si descrierea marfurilor;
    - numerele documentelor cu privire la cantitatea de marfa incarcata in portul respectiv.

    Norme
    Art. 22
    Declaratia de marfa prevazuta la art. 21 alin. (1) are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.3.

    Anexa la Conventia FAL
    2.3.3. Standard. Autoritatile publice vor accepta declaratia de marfa fie ca este datata si semnata de comandat, agentul navei sau de orice alta persoana autorizata corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata intr-un mod considerat acceptabil de catre autoritatile publice.

    Norme
    Art. 23
    Autoritatile publice accepta declaratia de marfa fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.3.5. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie sa permita ca pachetele nedeclarate in manifest si aflate in posesia comandantului sa nu figureze in declaratia de marfa, cu conditia ca informatii referitoare la acestea sa fie prevazute separat.
    NOTA: Detalii despre pachetele nedeclarate in manifest trebuie sa fie furnizate pe un formular distinct, reluand partile pertinente din informatiile cerute in mod normal in declaratia de marfa. Se poate utiliza in acest scop declaratia de marfa model OMI, modificand titlul si inlocuindu-l, de exemplu, cu "listele pachetelor nedeclarate in manifest".

    Norme
    Art. 24
    Autoritatile publice accepta ca, pachetele nedeclarate in manifest si aflate in posesia comandantului sa nu figureze in declaratia de marfa, cu conditia ca informatii referitoare la acestea sa fie mentionate separat, pe un alt formular de declaratie de marfa al carui titlu se inlocuieste cu listele pachetelor nedeclarate in manifest.

    Anexa la Conventia FAL
    2.4. Standard. Declaratia privind proviziile navei este documentul de baza la intrare si la plecare, care contine informatiile referitoare la proviziile navei, cerute de autoritati la intrare si la plecare.

    Norme
    Art. 25
    (1) Declaratia privind proviziile navei este documentul de baza care cuprinde informatiile referitoare la proviziile acesteia, care se solicita de catre autoritatile portuare la sosirea si la plecarea navei.
    (2) Declaratia privind proviziile navei prevazuta la alin. (1) are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.4.

    Anexa la Conventia FAL
    2.4.1. Standard. Autoritatile publice vor accepta declaratia privind proviziile navei, fie ca este datata si semnata de comandant sau de orice alt ofiter al navei autorizat corespunzator de comandant si care are cunostinte personale referitoare la proviziile navei, fie ca este autentificata intr-un mod considerat ca acceptabil de catre autoritatea publica implicata.

    Norme
    Art. 26
    Autoritatile publice accepta declaratia privind proviziile navei, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant si care are cunostinte personale referitoare la proviziile navei, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.5. Standard. Declaratia privind efectele si marfurile echipajului este documentul de baza pe care sunt inscrise informatiile cerute de autoritatile publice referitoare la efectele si marfurile echipajului. Aceasta nu va fi ceruta la plecare.

    Norme
    Art. 27
    (1) Declaratia privind efectele si bunurile echipajului este documentul de baza pe care sunt inscrise informatiile referitoare la efectele si bunurile echipajului, care se solicita de catre autoritatile publice numai la sosirea navei.
    (2) Declaratia privind efectele si bunurile echipajului prevazuta la alin. (1) are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.5.

    Anexa la Conventia FAL
    2.5.1. Standard. Autoritatile publice vor accepta declaratia privind efectele si marfurile echipajului, fie ca este datata si semnata de comandant sau de orice alt ofiter al navei autorizat corespunzator de comandant, fie ca este autentificata intr-un mod considerat acceptabil de catre autoritatea publica implicata. Autoritatile publice pot, de asemenea, sa ceara fiecarui membru sa isi aplice semnatura, sau daca el nu este capabil de acest lucru, sa isi lase amprenta pe declaratia referitoare la efectele si la marfurile sale.

    Norme
    Art. 28
    Autoritatile publice accepta declaratia privind efectele si bunurile echipajului, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Autoritatile publice pot sa ceara fiecarui membru sa isi aplice semnatura, sau daca el nu este capabil de acest lucru, sa isi lase amprenta pe declaratia referitoare la efectele si la bunurile sale.

    Anexa la Conventia FAL
    2.5.2. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie, in mod normal, sa ceara informatii despre efectele si marfurile echipajului numai in cazul in care sunt pasibile de drept sau sunt supuse interzicerilor sau restrictiilor.

    Norme
    Art. 29
    Autoritatile publice solicita si alte informatii cu privire la efectele si bunurile echipajului care sunt supuse formalitatilor vamale sau care sunt interzise ori prezinta restrictii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.6.1. Standard. Referitor la lista cuprinzand echipajul, autoritatile publice nu vor cere mai mult decat urmatoarele informatii:
    - numele si nationalitatea navei;
    - numele de familie;
    - prenumele;
    - nationalitatea;
    - gradul sau functia;
    - data si locul nasterii;
    - seria si numarul cartii de identitate;
    - portul si data sosirii;
    - de unde vine.

    Norme
    Art. 30
    Lista cuprinzand echipajul are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.6.

    Anexa la Conventia FAL
    2.6.2. Standard. Autoritatile publice vor accepta lista cuprinzand echipajul, fie ca este datata si semnata de comandant sau de orice alt ofiter al navei autorizat corespunzator de comandant, fie ca este autentificata intr-un mod considerat acceptabil de catre autoritatea publica implicata.

    Norme
    Art. 31
    Autoritatile publice accepta lista cuprinzand echipajul, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.6.3. Standard. Autoritatile publice nu vor cere in mod normal ca lista cuprinzand echipajul sa fie prezentata la fiecare escala in cazurile in care o nava opereaza pe o linie regulata si reface escala in acelasi port cel putin o data la 15 zile si al carei echipaj nu a fost modificat. In acest caz, o declaratie care sa ateste ca nu au avut loc modificari va fi prezentata intr-o maniera pe care autoritatile publice implicate o considera acceptabila.

    Norme
    Art. 32
    In conditiile in care o nava opereaza pe o linie regulata si reface escala in acelasi port cel putin o data la 15 zile si al carei echipaj nu a fost modificat, autoritatile publice nu solicita, in mod normal, ca lista cuprinzand echipajul sa fie prezentata la fiecare escala. In aceasta situatie, se poate prezenta in locul listei cuprinzand echipajul, o declaratie prin care se atesta ca nu au survenit modificari in componenta echipajului, intr-o forma stabilita de autoritatile publice implicate.

    Anexa la Conventia FAL
    2.6.4. Practica recomandata. In conditiile mentionate in standardul 2.6.3., daca au avut loc schimbari minore in componenta echipajului, autoritatile publice nu trebuie, in mod normal, sa ceara o noua lista completa cuprinzand echipajul, dar trebuie sa accepte o lista pe care se vor indica modificarile intervenite.

    Norme
    Art. 33
    In conditiile mentionate la art. 32, daca au avut loc schimbari minore in componenta echipajului, autoritatile publice accepta in locul unei noi liste, complete, cuprinzand echipajul, o lista pe care se vor indica modificarile intervenite.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.1. Practica recomandata. Autoritatile publice nu trebuie sa ceara listele cuprinzand pasagerii pentru transportul maritim pe distante scurte sau combinat naval feroviar intre tarile vecine.

    Norme
    Art. 34
    Pentru transportul maritim pe distante scurte sau combinat naval feroviar intre statele vecine autoritatile publice pot solicita listele cuprinzand pasagerii, in cazul in care acestea considera ca este necesara verificarea lor.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.3. Practica recomandata. Referitor la lista cuprinzand pasagerii, autoritatile publice nu trebuie sa ceara mai mult decat urmatoarele informatii:
    - numele si nationalitatea navei;
    - numele de familie;
    - prenumele;
    - nationalitatea;
    - data nasterii;
    - locul nasterii;
    - portul de imbarcare;
    - portul de debarcare;
    - portul si data intrarii navei.

    Norme
    Art. 35
    Lista cuprinzand pasagerii are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.7.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.4. Practica recomandata. O lista redactata de companiile de navigatie pentru utilizare proprie trebuie sa fie acceptata in locul listei cuprinzand pasagerii, sub rezerva ca ea contine cel putin informatiile prevazute de practica recomandata 2.7.3 si ca ea sa fie datata si semnata in conformitate cu standardul 2.7.5.

    Norme
    Art. 36
    Listele intocmite de companiile de navigatie, pentru utilizare proprie, se pot accepta de catre autoritatile publice in locul listei cuprinzand pasagerii, in conditiile in care aceste liste cuprind cel putin informatiile prevazute la art. 35 si sa fie datate si semnate in conformitate cu prevederile art. 37.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.5. Standard. Autoritatile publice accepta lista cuprinzand pasagerii fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau orice alta persoana indreptatita, autorizata de comandant, fie autentificata intr-o maniera considerata acceptabila de catre autoritatile publice implicate.

    Norme
    Art. 37
    Autoritatile publice accepta lista cuprinzand pasagerii fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.6. Standard. Autoritatile publice trebuie sa vegheze ca armatorii sa notifice, la intrarea navei, prezenta tuturor pasagerilor clandestini descoperiti la bord.
    NOTA: Se poate notifica prezenta pasagerilor clandestini punand o mentiune, de exemplu, in casuta "Observatii" de la declaratia generala sau, daca numarul acestora este mare, utilizand un formular de lista cuprinzand pasagerii sau echipajul, dar, in acest caz, titlul va fi inlocuit cu "Lista cuprinzand pasagerii clandestini".

    Norme
    Art. 38
    Autoritatile publice solicita armatorilor sa notifice, la sosirea navei, prezenta tuturor pasagerilor clandestini descoperiti la bord. Aceasta notificare se face printr-o mentiune in casuta Observatii de la declaratia generala sau, daca numarul acestora este mare, prin utilizarea unui formular de lista cuprinzand pasagerii sau echipajul, dar, in acest caz, titlul va fi inlocuit cu Lista cuprinzand pasagerii clandestini.

    Anexa la Conventia FAL
    2.7.6.1. Practica recomandata. Daca un pasager clandestin are documente necorespunzatoare, autoritatile publice trebuie, daca este posibil si in masura in care aceasta practica este compatibila cu legislatia nationala si cu cerintele de securitate, sa emita o scrisoare explicativa care sa fie insotita de o fotografie a pasagerului clandestin, precum si orice alte informatii importante. Aceasta scrisoare care autorizeaza intoarcerea pasagerului clandestin fie in tara sa de origine, fie in punctul de unde acesta si-a inceput voiajul, dupa cum este cazul, prin orice mijloc de transport, si specifica toate celelalte conditii impuse de catre autoritatile publice trebuie sa fie remisa exploatantului imputernicit cu redirijarea pasagerilor clandestini. Ea trebuie sa furnizeze informatiile solicitate de catre autoritatile competente la punctele de tranzit si/sau la punctele de debarcare.
    NOTA: Prezenta recomandare nu are ca scop impiedicarea autoritatilor publice de a supune pasagerii clandestini la formalitati mai detaliate in vederea unei eventuale traduceri in justitie si/sau inapoieri. De asemenea, nici o dispozitie a prezentei recomandari nu trebuie sa fie interpretata ca ar fi impotriva dispozitiilor Conventiei Natiunilor Unite relativa la statutul refugiatilor, adoptata la 28 iulie 1951, si ale Protocolului Natiunilor Unite relativ la statutul refugiatilor adoptat la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia de a expulza sau de a comprima un refugiat.

    Norme
    Art. 39
    (1) In situatia in care autoritatile publice constata ca un pasager clandestin are documente necorespunzatoare, acestea pot emite o scrisoare explicativa care sa fie insotita de o fotografie a pasagerului clandestin, precum si orice alte informatii importante, in conditiile in care se prevede astfel in conventii si acorduri internationale la care Romania este parte. Aceasta scrisoare care autorizeaza intoarcerea pasagerului clandestin fie in tara sa de origine, fie in punctul de unde acesta si-a inceput voiajul, dupa cum este cazul, prin orice mijloc de transport, si specifica toate celelalte conditii impuse de catre autoritatile publice trebuie sa fie remisa exploatantului imputernicit cu redirijarea pasagerilor clandestini. Ea trebuie sa furnizeze informatiile solicitate de catre autoritatile competente la punctele de tranzit si/sau la punctele de debarcare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica tinand seama de prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiata la 28 iulie 1951, si ale Protocolului Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiat la New York la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia de a expulza sau de a comprima un refugiat, la care Romania a aderat prin Legea nr. 46/1991.

    Anexa la Conventia FAL
    2.8. Standard. Autoritatile publice nu vor cere la intrarea sau la plecarea unei nave nici o declaratie scrisa pentru posta, alta decat cea prevazuta in Conventia Postala Universala.

    Norme
    Art. 40
    La sosirea sau la plecarea navei autoritatile publice solicita declaratia scrisa pentru posta, astfel cum este prevazuta in Conventia Postala Universala de la Paris din 5 iulie 1947, ratificata prin Decretul nr. 158/1948.

    Anexa la Conventia FAL
    2.9. Standard. Declaratia maritima de sanatate este documentul de baza care furnizeaza autoritatilor sanitare ale portului informatii referitoare la starea de sanatate la bordul unei nave in timpul voiajului si la intrarea in port.

    Norme
    Art. 41
    (1) Declaratia maritima de sanatate este documentul de baza care furnizeaza informatii referitoare la starea de sanatate la bordul unei nave in timpul voiajului si la sosirea in port si care se solicita de catre autoritatile de sanatate publica ale portului la sosirea navei in port.
    (2) Declaratia maritima de sanatate prevazuta la alin. (1) este insotita de certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare.

    C. Documente la sosire

    Anexa la Conventia FAL
    2.10. Standard. La intrarea unei nave intr-un port, autoritatile publice nu vor cere mai mult de:
    - 5 exemplare ale declaratiei generale;
    - 4 exemplare ale declaratiei de marfa;
    - 4 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei;
    - 2 exemplare ale declaratiei privind efectele si marfurile echipajului;
    - 4 exemplare ale listei cuprinzand echipajul;
    - 4 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii;
    - 1 exemplar al declaratiei maritime de sanatate.

    Norme
    Art. 42
    (1) La sosirea unei nave intr-un port, comandantul acesteia prin agentul sau prezinta autoritatilor publice urmatoarele documente:
    a) 5 exemplare ale declaratiei generale, din care:
    a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    a.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    a.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    a.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    b) 4/5 exemplare ale declaratiei de marfa, din care:
    b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    b.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    b.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    b.4) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera/Inspectoratului fitosanitar de frontiera, functie de natura marfii,
    b.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:
    c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    c.2.) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    d) 3 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei, din care:
    d.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    d.2) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    d.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    e) 2 exemplare ale declaratiei privind efectele si bunurile echipajului, din care:
    e.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    e.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    f) 5 exemplare ale listei cuprinzand echipajul, din care:
    f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    f.2) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    f.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    f.4) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    f.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    g) 5 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii, din care:
    g.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    g.2) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    g.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    g.4) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    g.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    h) 2 exemplare ale declaratiei maritime de sanatate, din care:
    h.1) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    h.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    i) 2 exemplare ale declaratiei scrise pentru posta, din care:
    i.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    i.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    j) 1 exemplar al certificatului de deratizare/certificatului de exceptare de la deratizare Directiei de sanatate publica judetene;
    k) 2 exemplare ale declaratiei fitosanitare, din care:
    k.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontiera,
    k.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    l) 2 exemplare ale declaratiei sanitar-veterinare, din care:
    l.1) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    l.2) 1 exemplar ramane la agentul navei.
    (2) Agentul navei, la cererea autoritatilor publice interesate, pune la dispozitia acestora copii dupa documentele mentionate la alin. (1).

    D. Documente la plecare

    Anexa la Conventia FAL
    2.11. Standard. La plecarea unei nave din port, autoritatile publice nu vor cere mai mult de:
    - 5 exemplare ale declaratiei generale;
    - 4 exemplare ale declaratiei de marfa;
    - 3 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei;
    - 2 exemplare ale listei cuprinzand echipajul;
    - 2 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii.

    Norme
    Art. 43
    (1) La plecarea unei nave din port, comandantul acesteia prin agentul sau prezinta autoritatilor publice urmatoarele documente:
    a) 5 exemplare ale declaratiei generale, din care:
    a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    a.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    a.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    a.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    b) 4/5 exemplare ale declaratiei de marfa, din care:
    b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    b.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    b.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    b.4) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera/Inspectoratului fitosanitar de frontiera, functie de natura marfii,
    b.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:
    c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    c.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    d) 3 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei, din care:
    d.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    d.2) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    d.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    e) 3 exemplare ale listei cuprinzand echipajul, din care:
    e.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    e.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    e.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    f) 3 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii, din care:
    f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    f.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    f.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    g) 1 exemplar al declaratiei scrise pentru posta, din care:
    g.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    g.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    h) 2 exemplare ale declaratiei fitosanitare, din care:
    h.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontiera,
    h.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    i) 2 exemplare ale declaratiei sanitar-veterinare, din care:
    i.1) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    i.2) 1 exemplar ramane la agentul navei.
    (2) Agentul navei, la cererea autoritatilor publice interesate, pune la dispozitia acestora copii dupa documentele mentionate la alin. (1).

    E. Completarea documentelor

    Anexa la Conventia FAL
    2.14. Practica recomandata. Autoritatile publice, in limita posibilitatilor, trebuie sa accepte documentele prevazute in aceasta anexa, cu exceptia prevederilor standardului 3.7., indiferent de limba in care este furnizata informatia ceruta; cand se considera necesar, ele pot cere o traducere orala sau scrisa in una din limbile oficiale ale tarilor organizatiei.

    Norme
    Art. 44
    (1) Autoritatile publice accepta documentele prevazute in prezentele norme intocmite in una din limbile oficiale ale Organizatiei Maritime Internationale; cand se considera necesar, autoritatile publice pot cere o traducere a acestora, oral sau in scris in limba romana.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul certificatului international de vaccinare sau revaccinare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.15.1. Standard. Autoritatile publice vor accepta o semnatura, daca se considera necesar, scrisa de mana, trimisa prin fax, aplicata prin perforare sau tamponare vizibila, stampilata, sub forma de simbol sau executata prin orice mijloace mecanice sau electronice, daca o astfel de acceptare este in conformitate cu legislatia nationala. Autentificarea informatiilor care nu sunt transmise pe hartie, poate fi acceptata de autoritatile publice implicate.

    Norme
    Art. 45
    Autoritatile publice accepta o semnatura, daca se considera necesar, scrisa de mana, trimisa prin fax, aplicata prin perforare sau tamponare vizibila, stampilata, sub forma de simbol sau executata prin orice mijloace mecanice sau electronice. Procedura de autentificare a semnaturii se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

    Anexa la Conventia FAL
    2.16. Standard. Autoritatile publice ale unui port de sosire, in care nava descarca sau tranziteaza, nu vor cere ca documentele referitoare la nava, incarcatura, provizii, pasageri sau echipaj, care sunt mentionate in aceasta sectiune, sa fie legalizate, verificate, autentificate. Aceasta nu va fi interpretata ca va exclude vreo cerinta cu privire la prezentarea pasaportului sau a altui document de identitate al pasagerilor sau membrilor de echipaj pentru verificarea vizei sau pentru scopuri similare.

    Norme
    Art. 46
    Autoritatile publice ale portului de sosire, in care nava descarca sau tranziteaza, solicita ca documentele referitoare la nava, incarcatura, provizii, pasageri sau echipaj, care sunt prevazute la art. 42, sa fie prezentate numai in forma si continutul prevazute in prezentele norme. Aceasta nu va fi interpretata ca va exclude vreo cerinta cu privire la prezentarea pasaportului sau a altui document de identitate al pasagerilor sau membrilor de echipaj pentru verificarea vizei sau pentru scopuri similare.

    F. Erori in documente: sanctiuni

    Anexa la Conventia FAL
    2.17. Standard. Autoritatile publice vor autoriza, fara sa provoace intarzieri la plecarea navei, corectarea erorilor din orice document mentionat in prezenta anexa, atunci cand ele considera ca erorile au fost comise prin inadvertente, ca sunt fara gravitate, ca nu sunt facute din neglijente repetate si ca sunt comise fara intentia de a incalca legile sau reglementarile si cu conditia ca asa-numitele erori au fost aduse la cunostinta inainte de efectuarea controlului documentelor si ca ele vor fi rectificate fara intarziere.

    Norme
    Art. 47
    In situatia in care se constata ca la completarea documentelor prevazute in prezentele norme au fost comise simple erori, fara a se incalca prevederile legale in vigoare, autoritatile publice pot autoriza corectarea acestor erori, in conditiile in care astfel de erori se aduc la cunostinta inainte de efectuarea controlului documentelor, iar rectificarea acestora se efectueaza fara intarziere.

    Anexa la Conventia FAL
    2.18. Standard. In cazul erorilor constatate in documentele care sunt mentionate in prezenta anexa si care au fost semnate fie de armator, de comandant sau in numele lor, fie au fost autentificate in alt fel nu se vor aplica sanctiuni inainte ca autoritatile publice sa ii fi pus pe acestia sa probeze ca erorile au fost comise prin inadvertenta si ca ele sunt fara gravitate, ca ele nu au fost facute ca neglijente repetate si ca ele au fost comise fara intentia de a incalca legile sau reglementarile.

    Norme
    Art. 48
    In cazul erorilor constatate in documentele care sunt prevazute in prezentele norme si care au fost semnate fie de armator, de comandant sau in numele lor, fie au fost intocmite intr-un alt mod acceptat de catre autoritatile publice, acestea aplica sanctiuni in conditiile prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA 3
    Sosirea si plecarea persoanelor

    Art. 49
    Prezenta sectiune contine dispozitii privind formalitatile cerute de catre autoritatile publice, la sosirea sau la plecarea unei nave, referitoare la echipaj si la pasageri.

    A. Conditii si formalitati la sosire si la plecare

    Anexa la Conventia FAL
    3.1.1. Practica recomandata. Guvernele contractante, in masura posibilului, trebuie sa convina, prin acorduri bilaterale sau multilaterale, acceptarea documentelor oficiale de identitate in locul pasapoartelor.

    Norme
    Art. 50
    Prin acorduri bilaterale sau multilaterale, care se incheie potrivit prevederilor legale in vigoare, se poate prevedea acceptarea documentelor oficiale de identitate in locul pasapoartelor, pe baza de reciprocitate.

    Anexa la Conventia FAL
    3.2. Standard. Autoritatile publice trebuie sa ia masuri in virtutea carora pasapoartele pasagerilor sau alte documente oficiale de identitate care le tin locul sa fie controlate de autoritatile de imigrare o data la intrare si o data la plecare. Prezentarea pasapoartelor sau a altor documente oficiale de identitate care le tin locul poate, de altfel, sa fie ceruta la sfarsitul controlului de identificare, in cadrul formalitatilor vamale sau al altor formalitati, la sosire si la plecare.

    Norme
    Art. 51
    (1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ia masurile necesare potrivit carora pasapoartele pasagerilor sau alte documente de identitate acceptate in conditiile prevazute la art. 50 sa fie controlate o data la sosire si o data la plecare.
    (2) Dupa efectuarea controlului de identificare, realizat in conditiile de la alin. (1), prezentarea pasapoartelor sau a altor documente oficiale de identitate care le tin locul, poate fi ceruta in cadrul formalitatilor vamale sau al altor formalitati, la sosire si la plecare.

    Anexa la Conventia FAL
    3.3. Standard. Dupa prezentarea pasapoartelor sau a altor documente oficiale de identitate care le tin locul, autoritatile publice trebuie sa inapoieze imediat dupa verificare aceste documente si nu trebuie sa le retina suplimentar pana la sfarsitul controlului, in afara cazurilor in care anumite obstacole se opun pentru admiterea unui pasager pe teritoriul respectiv.

    Norme
    Art. 52
    Dupa prezentarea pasapoartelor sau a altor documente oficiale de identitate care le tin locul, autoritatile publice vor inapoia imediat dupa verificare aceste documente si le pot retine pana la sfarsitul controlului numai atunci cand exista situatii care, potrivit reglementarilor legale in vigoare fac imposibila admiterea unui pasager pe teritoriul Romaniei.

    Anexa la Conventia FAL
    3.3.1. Standard. Fiecare guvern contractant va veghea asupra sesizarilor autoritatilor publice fata de documentele de voiaj frauduloase, falsificate sau false, care se afla in posesia persoanelor neadmisibile. Aceste documente vor fi retrase din circulatie si retrimise autoritatilor competente, daca aceasta este posibil. Pentru inlocuirea unui document pentru care s-a facut sesizare, statul care retrimite o persoana neadmisibila va emite o scrisoare explicativa la care va atasa o fotocopie de pe documentele false de calatorie, daca este posibil si, de asemenea, orice alte informatii importante. Scrisoarea explicativa si piesele care o insotesc sunt remise armatorului care este responsabil cu reindreptarea persoanei neadmisibile. Aceasta scrisoare va servi la informarea autoritatilor de la punctele de tranzit si/sau la punctul de imbarcare initial.
    NOTA: Standardul de mai sus nu trebuie sa fie interpretat ca interventie asupra dreptului autoritatilor publice ale guvernelor contractante de a determina pentru fiecare caz daca posesia unui document fraudulos constituie un motiv in sine pentru a refuza admiterea si de expulzare imediata de pe teritoriul statului interesat. Nici o dispozitie a standardului nu trebuie sa fie interpretata ca fiind contrara dispozitiilor Conventiei Natiunilor Unite relative la statutul refugiatilor, adoptata la 28 iulie 1951, si ale Protocolului Natiunilor Unite relativ la statutul refugiatilor, adoptat la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia expulzarii sau comprimarii unui refugiat.

    Norme
    Art. 53
    (1) Documentele de voiaj, sesizate ca fiind frauduloase, falsificate sau false, aflate in posesia persoanelor neadmise potrivit prevederilor legale in vigoare, se retrag din circulatie de catre autoritatile publice competente si in masura in care aceasta este posibil, acestea se retrimit autoritatilor implicate.
    (2) Autoritatile publice competente emit, in locul documentului retras din circulatie, o scrisoare explicativa la care se ataseaza, daca este posibil, o fotocopie de pe documentele false si orice alte informatii importante.
    (3) Scrisoarea explicativa si piesele care o insotesc se remit armatorului, care raspunde de reindreptarea persoanei neadmisibile. Aceasta scrisoare serveste la informarea autoritatilor de la punctele de tranzit si/sau la punctul de imbarcare initial.
    (4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica tinand seama de prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiata la 28 iulie 1951, si ale Protocolului Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiat la New York la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia expulzarii sau comprimarii unui refugiat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.3.2. Standard. Guvernele contractante trebuie sa accepte la sfarsitul verificarii unei persoane care a fost comprimata de la punctul sau de debarcare, dupa ce a fost calificata neadmisibila, daca aceasta persoana s-a imbarcat atunci cand se afla pe teritoriul statului lor. Guvernele contractante nu trebuie sa retrimita aceasta persoana in tarile in care a fost considerata anterior ca neadmisibila.
    NOTA 1: Aceasta dispozitie nu are ca scop impiedicarea autoritatilor publice de a supune unor verificari mai detaliate persoanele neadmisibile care au fost comprimate cu scopul de a determina daca ele pot fi in final admise pe teritoriul statului sau de a lua masuri in vederea transferarii acestora, de a le retrimite sau de a le expulza catre un stat a carui nationalitate o are sau in care ele sunt admisibile. Daca o persoana socotita ca neadmisibila a pierdut sau distrus titlul sau de calatorie, guvernul contractant interesat va accepta ca acesta sa poata fi inlocuit de un document care sa ateste circumstantele imbarcarii si de intrare, eliberat de autoritatile publice ale guvernului contractant in al carui stat aceasta persoana a fost socotita neadmisibila.
    NOTA 2: Dispozitiile standardului sau ale notei 1 nu trebuie sa fie interpretate ca fiind contrare prevederilor Conventiei Natiunilor Unite din 28 iulie 1951 relative la statutul refugiatilor si ale Protocolului Natiunilor Unite relativ la statutul refugiatilor, adoptat la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia expulzarii sau comprimarii unui refugiat.

    Norme
    Art. 54
    (1) Autoritatile publice accepta la sfarsitul verificarii persoana care a fost comprimata de la punctul sau de debarcare, dupa ce a fost considerata neadmisibila, daca aceasta persoana s-a imbarcat pe teritoriul Romaniei. Autoritatile publice nu vor retrimite aceasta persoana in tarile in care a fost considerata anterior ca neadmisibila.
    (2) Autoritatile publice pot supune unor verificari mai detaliate persoana neadmisibila care a fost comprimata, in scopul de a determina daca ea poate fi in final admisa pe teritoriul Romaniei sau de a lua masuri in vederea transferarii acesteia, de a o retrimite sau de a o expulza catre un stat a carui nationalitate o are sau in care ea este admisibila.
    (3) In situatia in care persoana considerata ca neadmisibila a pierdut sau a distrus titlul sau de calatorie, autoritatile publice accepta in locul acestuia scrisoarea explicativa emisa conform dispozitiilor art. 53 alin (2).
    (4) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu trebuie sa fie interpretate ca fiind contrare prevederilor Conventiei Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiata la 28 iulie 1951 si ale Protocolului Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, incheiat la New York la 31 ianuarie 1967, cu privire la interdictia expulzarii sau comprimarii unui refugiat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.3.3. Standard. Obligatia care cade in sarcina armatorului, de a transporta o persoana in afara teritoriului unui stat, inceteaza de indata ce acea persoana este admisa efectiv in acel stat.

    Norme
    Art. 55
    Obligatia care cade in sarcina armatorului conform prevederilor art. 53 alin. (3), de a transporta o persoana in afara teritoriului unui stat, inceteaza de indata ce acea persoana este admisa efectiv in acel stat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.4. Practica recomandata. Autoritatile publice nu trebuie sa ceara pasagerilor care se imbarca sau se debarca ori armatorilor care actioneaza in numele lor informatii suplimentare in scris, altele decat cele prevazute in pasapoartele lor sau in documentele de identitate oficiale ori care le tin locul, ci numai cele destinate pentru completarea documentelor prevazute in aceasta anexa.

    Norme
    Art. 56
    Autoritatile publice solicita in scris pasagerilor la imbarcarea sau debarcarea lor ori armatorilor care actioneaza in numele acestora numai informatiile necesare pentru completarea documentelor prevazute in prezentele norme.

    Anexa la Conventia FAL
    3.5. Practica recomandata. Autoritatile publice care cer informatii suplimentare, altele decat cele necesare pentru a completa documentele prevazute in aceasta anexa, la imbarcarea sau debarcarea pasagerilor, trebuie sa limiteze cerintele pentru identificarea completa a pasagerilor la articolele prevazute in practica recomandata 3.6 (carte de imbarcare-debarcare). Autoritatile publice mentionate trebuie sa accepte cartea de imbarcare-debarcare completata de pasager si nu trebuie sa ceara ca aceasta sa fie completata sau verificata de armator.
    Scrierea de mana, lizibila, pe carte, trebuie sa fie acceptata, cu exceptia cazului in care formularul specifica imprimarea. De la fiecare pasager trebuie sa fie cerut numai un exemplar din cartea de imbarcare-debarcare, care poate include, daca este cazul, copii obtinute prin multiplicare.

    Norme
    Art. 57
    (1) In situatia in care autoritatile publice solicita informatii suplimentare, altele decat cele necesare pentru a completa documentele prevazute in prezentele norme, la imbarcarea sau debarcarea pasagerilor, trebuie sa limiteze cerintele pentru identificarea completa a pasagerilor la cele prevazute la art. 58.
    (2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) vor accepta cartea de imbarcare-debarcare completata de pasager fara a solicita verificarea acesteia de catre armator.

    Anexa la Conventia FAL
    3.6. Practica recomandata. In cartea de imbarcare-debarcare autoritatile publice nu trebuie sa ceara sa fie prevazute mai mult decat urmatoarele informatii:
    - numele de familie;
    - prenumele;
    - nationalitatea;
    - numarul pasaportului sau al altui document oficial de identitate;
    - data nasterii;
    - locul nasterii;
    - profesia;
    - portul de imbarcare sau de debarcare;
    - sexul;
    - adresa de destinatie;
    - semnatura.

    Norme
    Art. 58
    Ministerul Transporturilor stabileste procedura de eliberare, forma si continutul cartii de imbarcare-debarcare, in conformitate cu dispozitiile acestei practici recomandate.

    Anexa la Conventia FAL
    3.9. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie, in mod normal, la intrare, sa efectueze inspectiile vamale ale pasagerilor insotiti de bagaje, numai prin sondaj sau control selectiv. Nu trebuie, pe cat posibil, sa se ceara o declaratie scrisa pentru pasagerii cu bagaje.

    Norme
    Art. 59
    (1) La sosirea navei, autoritatile publice efectueaza inspectiile vamale ale pasagerilor insotiti de bagaje, prin sondaj sau prin control selectiv.
    (2) In toate cazurile urmatoarele bunuri sunt supuse declararii scrise, conform normelor specifice in vigoare:
    a) armamentul, munitiile, materialele explozive, radioactive, nucleare, precum si produsele care potrivit legii sunt supuse controlului destinatiei finale;
    b) produsele si substantele stupefiante si psihotrope, substantele chimice esentiale, precum si substantele toxice;
    c) obiectele din metale pretioase, cu sau fara pietre pretioase, care depasesc uzul personal;
    d) bunurile cu caracter cultural istoric sau artistic, numai la iesirea din Romania. Bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate, in scris, la sosire, de persoane fizice, in vederea scoaterii din tara fara aprobare.

    Anexa la Conventia FAL
    3.9.1. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie, la plecare, in masura in care este posibil, sa renunte la inspectia bagajelor, tinand seama de posibilitatea impunerii de masuri certe de siguranta corespunzatoare.
    3.9.2. Practica recomandata. In cazul in care la plecare nu se poate renunta la inspectia bagajelor care insotesc pasagerii, o astfel de inspectie trebuie, in mod normal, sa fie realizata sumar si selectiv.

    Norme
    Art. 60
    (1) La plecarea navei, autoritatile publice efectueaza controlul vamal, prin sondaj in ceea ce priveste numarul pasagerilor, numarul bagajelor apartinand unui pasager precum si numarul autoturismelor transportate la bordul unei nave.
    (2) Autoritatile publice pot renunta la inspectia bagajelor, numai in conditiile in care au fost luate masurile de siguranta conform normelor specifice in vigoare.
    (3) In cazul in care autoritatile publice efectueaza inspectia bagajelor care insotesc pasagerii, aceasta se poate realiza sumar si selectiv.

    Anexa la Conventia FAL
    3.10. Standard. Documentul de identitate al navigatorului aflat in perioada de valabilitate, sau pasaportul constituie documentul de baza care furnizeaza autoritatilor publice informatii referitoare la fiecare membru al echipajului la intrarea sau la plecarea unei nave.

    Norme
    Art. 61
    La sosirea sau la plecarea unei nave, autoritatile publice solicita documentul de identitate al navigatorului aflat in perioada de valabilitate sau pasaportul acestuia.

    Anexa la Conventia FAL
    3.10.2. Standard. In situatia in care un navigator intra sau iese dintr-o tara in calitate de pasager, prin orice mijloace de transport, pentru:
    a) a reveni pe nava sa sau pentru a se imbarca pe o alta nava;
    b) a trece in tranzit, in scopul de a se intoarce pe nava sa intr-o alta tara ori in tara sa sau pentru orice alt scop aprobat de autoritatile tarii respective; autoritatile publice vor accepta de la navigator, in locul unui pasaport, documentul de identitate valabil al navigatorului, atunci cand acest document garanteaza readmiterea purtatorului in tara care a eliberat documentul.

    Norme
    Art. 62
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, in situatia in care un navigator intra sau iese dintr-un stat in calitate de pasager, prin orice mijloace de transport, pentru:
    a) a reveni pe nava sa sau pentru a se imbarca pe o alta nava;
    b) a trece in tranzit, in scopul de a se intoarce pe nava sa intr-un alt stat ori in statul sau sau pentru orice alt scop aprobat de autoritatile statului respectiv; autoritatile publice accepta de la navigator, in locul unui pasaport, documentul de identitate valabil al navigatorului, atunci cand acest document garanteaza readmiterea purtatorului in statul care a eliberat documentul.

    B. Masuri care faciliteaza derularea formalitatilor referitoare la marfa, pasageri, echipaj si bagaje

    Anexa la Conventia FAL
    3.11. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie, in cooperare cu armatorii si cu autoritatile portuare, sa ia toate masurile corespunzatoare in scopul accelerarii derularii formalitatilor atat pentru pasageri, cat si pentru echipaje si bagaje si sa prevada pentru aceasta personal si instalatii suficiente, acordandu-se o atentie speciala dispozitivelor de incarcare, de descarcare si de dirijare a bagajelor (inclusiv utilizarea sistemelor mecanizate) in locurile in care pasagerii risca cel mai mult sa fie in intarziere. Trebuie luate masuri in scopul de a permite, atunci cand este necesar, circulatia pasagerilor sau a echipajului pe sub adapost, de la nava la punctul de control. Aceste masuri si instalatii trebuie sa fie asezate flexibil si sa poata fi dezvoltate de asa maniera incat sa raspunda nevoilor ce decurg din intarirea masurilor de siguranta care se impun in caz de amenintare crescuta.

    Norme
    Art. 63
    (1) Autoritatile publice vor coopera cu armatorii si cu autoritatile portuare in scopul accelerarii derularii formalitatilor atat pentru pasageri, cat si pentru echipaje si bagaje si vor prevedea pentru aceasta personal si instalatii necesare, in special dispozitive de incarcare, de descarcare si de dirijare a bagajelor, inclusiv utilizarea sistemelor mecanizate, in locurile in care pasagerii risca cel mai mult sa fie in intarziere.
    (2) Administratiile portuare vor lua masurile necesare pentru circulatia pasagerilor sau a echipajului in siguranta de la nava la punctul de control.

    Anexa la Conventia FAL
    3.11.1. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie:
    a) in cooperare cu armatorii si administratiile portuare sa ia masuri corespunzatoare, cum ar fi:
    (i) o metoda de indreptare individuala si continua a pasagerilor si bagajelor;
    (ii) un sistem care sa permita pasagerilor sa identifice si sa obtina cu usurinta bagajele lor, inregistrate acolo unde sunt depozitate si unde se pot face reclamatii;
    (iii) sa se asigure ca instalatiile si serviciile raspund nevoilor pasagerilor in varsta sau ale persoanelor cu handicap;
    b) sa se asigure ca administratiile portuare iau toate masurile, astfel incat:
    (i) sa se prevada facilitati cu scopul asigurarii accesului pasagerilor si al bagajelor acestora la mijloacele de transport local;
    (ii) sa se prevada ca locurile in care echipajul poate fi chemat sa se adune in vederea diferitelor controale sa fie usor accesibile si, pe cat posibil, apropiate unele de altele.

    Norme
    Art. 64
    (1) Autoritatile publice in cooperare cu armatorii si administratiile portuare vor lua masurile necesare pentru:
    a) asigurarea unui circuit continuu al pasagerilor si bagajelor;
    b) organizarea unui sistem care sa faciliteze pasagerilor identificarea si preluarea bagajelor acestora; prin acest sistem se va urmari si depozitarea, inregistrarea bagajelor, precum si solutionarea eventualelor reclamatii cu privire la acestea;
    c) asigurarea instalatiilor si serviciilor necesare pasagerilor in varsta sau persoanelor cu handicap.
    (2) Autoritatile publice se vor asigura ca administratiile portuare iau toate masurile pentru:
    a) facilitarea accesului pasagerilor si al bagajelor acestora la mijloacele de transport local;
    b) ca locurile in care echipajul este chemat in vederea efectuarii eventualelor controale sa fie usor accesibile si cat mai apropiate unele de altele.

    Anexa la Conventia FAL
    3.15. Standard. Autoritatile publice nu vor impune nici o penalitate armatorilor, daca ele considera insuficiente documentele prezentate de un pasager si daca, dupa control, acel pasager nu poate fi admis pentru acel motiv pe teritoriul statului respectiv.

    Norme
    Art. 65
    (1) In cazul in care un pasager nu este admis pe teritoriul Romaniei, daca documentele prezentate de el sunt insuficiente, autoritatile publice aplica sanctiuni armatorilor conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt considerate contraventii, daca, potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza ca atare, aducerea in Romania de catre armatori a cetatenilor straini fara documente de calatorie, cu documente sau vize false ori ascunsi in mijloacele de transport.

    C. Atribuirea de facilitati pentru navele de croaziera sau pentru pasagerii acestora

    Anexa la Conventia FAL
    3.24. Practica recomandata. Pasagerii in croaziera nu trebuie tinuti sa obtina viza de intrare, daca o nava de pasageri ramane intr-un port mai putin de 72 de ore, cu exceptia conditiilor speciale definite de catre autoritatile publice interesate.
    NOTA: Scopul acestei practici recomandate este ca fiecare guvern contractant sa poata emite pentru pasageri sau sa accepte de la acestia, la sosire, un formular care sa indice ca ei au permisiunea de intrare pe teritoriul statului respectiv.

    Norme
    Art. 66
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale privind desfiintarea vizelor la care Romania este parte, accesul pasagerilor straini la uscat este permis dupa obtinerea vizei pe documentul de trecere a frontierei de stat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.35. Practica recomandata. Cu exceptia cazului in care controlul pasagerilor este bazat numai pe lista cuprinzand pasagerii, autoritatile publice nu trebuie sa ceara decat completarea acesteia cu urmatoarele informatii:
    - nationalitatea (coloana 6);
    - data si locul nasterii (coloana 7);
    - portul de imbarcare (coloana 8);
    - portul de debarcare (coloana 9).

    Norme
    Art. 67
    In situatia in care controlul pasagerilor este bazat numai pe lista cuprinzand pasagerii, autoritatile publice solicita pasagerilor completarea acesteia numai cu urmatoarele informatii:
    a) nationalitatea pasagerului si numarul pasaportului acestuia (coloana 6);
    b) data si locul nasterii (coloana 7);
    c) portul de imbarcare (coloana 8);
    d) portul de debarcare (coloana 9).

    D. Masuri speciale pentru alinierea formalitatilor pentru pasagerii in tranzit

    Anexa la Conventia FAL
    3.39. Practica recomandata. Un pasager in tranzit, care isi continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave, trebuie, in mod normal, sa fie autorizat, daca doreste sa coboare la uscat pentru o perioada limitata, in timpul cat nava face escala in port.

    Norme
    Art. 68
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, unui pasager in tranzit, care isi continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave, va fi autorizat de catre autoritatile publice competente, daca doreste sa coboare la uscat pentru o perioada limitata, in timpul cat nava face escala in port.

    Anexa la Conventia FAL
    3.40. Practica recomandata. Unui pasager in tranzit, care isi continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave, nu trebuie sa i se ceara sa aiba aplicata viza, cu exceptia cazurilor speciale, stabilite de autoritatile publice interesate.

    Norme
    Art. 69
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice competente nu vor solicita aplicarea vizei pentru pasagerul aflat in tranzit, care-si continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave.

    Anexa la Conventia FAL
    3.42. Practica recomandata. Un pasager in tranzit, care se debarca intr-un port si revine la bordul aceleiasi nave, intr-un alt port din aceeasi tara, trebuie sa se bucure de aceleasi facilitati, ca si pasagerii care se debarca si revin pe aceeasi nava in acelasi port.

    Norme
    Art. 70
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, pasagerul aflat in tranzit, care se debarca intr-un port si revine la bordul aceleiasi nave, intr-un alt port din Romania, va beneficia de aceleasi facilitati ca si pasagerul care se debarca si revine pe aceeasi nava in acelasi port.

    E. Alte masuri de aliniere a formalitatilor cerute strainilor, membri ai echipajului care apartin navelor care executa voiaje internationale. Autorizarea de a cobori la tarm

    Anexa la Conventia FAL
    3.44. Standard. Strainii, membri ai echipajului, sunt autorizati de catre autoritatile publice sa coboare la tarm pe perioada cat face escala in port, cu conditia ca formalitatile de sosire a navei sa fie indeplinite si ca autoritatile publice sa nu aiba motive sa refuze permisiunea de coborare la uscat din motive de sanatate publica, siguranta publica sau de ordine publica.

    Norme
    Art. 71
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice autorizeaza strainii, membri ai echipajului, sa coboare la tarm pe perioada cat nava face escala in port, dupa ce formalitatile de sosire a navei au fost indeplinite si nu exista motive de sanatate publica, siguranta publica sau de ordine publica pentru care sa nu li se permita accesul la uscat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.45. Standard. Membrilor echipajului nu trebuie sa li se ceara sa detina viza in scopul de a fi autorizati deplasarii pe uscat.

    Norme
    Art. 72
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice nu vor solicita membrilor echipajului sa detina viza in scopul de a fi autorizati deplasarii pe uscat.

    Anexa la Conventia FAL
    3.47. Standard. Membrilor echipajului nu trebuie sa li se ceara pentru a fi autorizati sa coboare pe uscat sa detina un permis special, cum ar fi un permis de deplasare la tarm.

    Norme
    Art. 73
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, la sosirea unei nave in porturile maritime romanesti, membrii echipajului pot cobori pe uscat numai pe baza unui permis special de deplasare la tarm eliberat de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

    Anexa la Conventia FAL
    3.48. Practica recomandata. In cazul in care membrilor echipajului li se cere sa aiba asupra lor documente de identitate pe perioada deplasarii la tarm, aceste documente trebuie sa se limiteze la cele mentionate in standardul 3.10.

    Norme
    Art. 74
    Pe durata deplasarii la tarm, membrii echipajului vor avea asupra lor documentele de identitate prevazute la art. 61 si 73.

    Anexa la Conventia FAL
    3.49. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie sa prevada un sistem care sa permita echipajelor navelor care fac escala regulata in porturile lor obtinerea, inainte de sosire, a autorizatiei de coborare temporara la uscat. Atunci cand nava nu are un dosar nefavorabil in materie de imigrare si atunci cand este reprezentata local de catre un armator sau de catre un agent care are o buna reputatie, autoritatile publice, dupa ce au constatat ca informatiile cerute inainte de sosirea navei sunt satisfacatoare, trebuie in mod normal sa il autorizeze sa se duca direct la locul sau de ancorare si sa nu se supuna altor formalitati obisnuite de imigrare, cu exceptia unei decizii contrare din partea lor.

    Norme
    Art. 75
    (1) Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, in situatia in care o nava face escala regulata in porturile maritime romanesti, nava are un dosar favorabil in materie de imigrare si este reprezentata local de catre un armator sau de catre un agent care are o buna reputatie, autoritatile publice pot acorda autorizatia de coborare la uscat a membrilor echipajului inaintea sosirii navei in port.
    (2) Autoritatile publice acorda autorizatia prevazuta la alin. (1) dupa ce au constatat ca toate informatiile solicitate de catre acestea inainte de sosirea navei in port sunt satisfacatoare.

    SECTIUNEA 4
    Sosirea, stationarea in port si plecarea marfurilor si a altor articole

    Art. 76
    Prezenta sectiune contine dispozitiile privind formalitatile cerute armatorilor, agentilor acestora sau comandantilor navelor de catre autoritatile publice.

    A. Dispozitii generale

    Anexa la Conventia FAL
    4.4. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie sa prevada proceduri simplificate pentru a asigura derularea rapida a formalitatilor care se refera la colete cu cadouri particulare si esantioane comerciale a caror valoare sau cantitate sa nu depaseasca o anumita cifra care trebuie sa fie fixata la un nivel cat mai ridicat posibil.

    Norme
    Art. 77
    Autoritatile publice aplica proceduri simplificate pentru a asigura derularea rapida a formalitatilor care se refera la colete cu cadouri particulare si esantioane comerciale conform prevederilor legale si normelor specifice in vigoare.

    B. Containere si palete

    Anexa la Conventia FAL
    4.8. Standard. Cu conditia ca acestea sa fie conforme cu legislatia lor respectiva, autoritatile publice trebuie sa autorizeze importul temporar de containere si palete, fara a cere plata de drepturi pentru vama si nici a altor taxe sau redevente, si sa faciliteze utilizarea lor in traficul maritim.
    4.9. Practica recomandata. Autoritatile publice trebuie sa prevada in legislatia lor, mentionata in standardul 4.8., dispozitii care privesc acceptarea unei simple declaratii, potrivit carora containerele si paletele care sunt importate cu titlu temporar vor fi reexportate intr-o perioada de timp fixata de catre statul interesat.
    4.10. Standard. Autoritatile publice vor autoriza containerele si paletele care intra pe teritoriul unui stat, in virtutea dispozitiilor de la standardul 4.8, sa paraseasca limitele portului de sosire pentru a permite obtinerea liberei practici pentru marfurile importate si/sau incarcarea marfurilor destinate exportului, simplificand procedurile de control si reducand la minimum documentele.
    4.11. Standard. Guvernele contractante vor autoriza importul temporar de elemente pentru containere fara sa perceapa drepturi vamale si nici alte taxe si redevente, daca elementele sunt necesare pentru repararea containerelor admise in virtutea standardului 4.8.

    Norme
    Art. 78
    Containerele si paletele beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import in conditiile prevazute de reglementarile vamale.

    SECTIUNEA 5
    Dispozitii diverse

    A. Servicii in porturi

    Anexa la Conventia FAL
    6.4. Standard. Autoritatile sanitare nu vor pretinde nici un fel de plata pentru vizita medicala si nici pentru examenele complementare, bacteriologice sau altele efectuate in orice moment, fie ca este ziua sau noaptea, care ar putea fi necesare pentru cunoasterea starii de sanatate a persoanei examinate; ele nu vor percepe, de asemenea drepturi banesti pentru vizita si inspectia navei cu scopul carantinei, exceptie facand inspectia care are ca obiect eliberarea unui certificat de deratizare sau a unui certificat de exceptare de la deratizare. Nu se vor pretinde drepturi persoanelor care sosesc cu nava pentru efectuarea oricarui fel de vaccinare si nici pentru eliberarea unui certificat de vaccinare. Totusi, atunci cand se iau alte masuri decat cele indicate mai sus, pentru nava, pentru pasagerii acesteia sau pentru echipaj iar cheltuielile au fost suportate de catre autoritatile sanitare, aceste sume vor fi calculate in conformitate cu un singur tarif care va fi uniform pe teritoriul respectiv. Aceste drepturi vor fi percepute fara discriminare in ceea ce priveste nationalitatea, pavilionul sau portul de inregistrare al navei.

    Norme
    Art. 79
    (1) Autoritatile de sanatate publica nu pretind nici un fel de plata pentru vizita medicala si nici pentru examenele complementare, bacteriologice sau altele efectuate in orice moment, fie ca se efectueaza ziua sau noaptea, care ar putea fi necesare pentru cunoasterea starii de sanatate a persoanei examinate.
    (2) Autoritatile de sanatate publica nu percep drepturi banesti pentru vizita si inspectia navei cu scopul carantinei, exceptie facand inspectia care are ca obiect eliberarea unui certificat de deratizare sau a unui certificat de exceptare de la deratizare.
    (3) Efectuarea vaccinurilor si eliberarea certificatelor de vaccinare se vor plati in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii, fara discriminare intre cetatenii romani si straini.

    B. Activitati de siguranta in caz de catastrofa naturala

    Anexa la Conventia FAL
    6.8. Standard. Autoritatile publice vor facilita intrarea si plecarea navelor angajate in actiuni de siguranta in caz de catastrofa, in lupta contra poluarii mediului marin sau in prevenirea acesteia, in alte operatiuni de urgenta necesare asigurarii sigurantei maritime, sigurantei populatiei sau protectiei mediului marin.
    6.9. Standard. Autoritatile publice vor facilita, in masura posibilului, procedurile de intrare si derularea formalitatilor pentru persoanele, marfa, materialele si echipamentele cerute pentru a face fata situatiilor descrise in standardul 6.8.
    6.10. Standard. Autoritatile publice vor prevedea o procedura rapida de libera practica pentru materialele speciale necesare implementarii masurilor de siguranta.

    C. Comisii nationale pentru simplificarea formalitatilor

    Anexa la Conventia FAL
    6.11. Practica recomandata. Fiecare guvern contractant trebuie ca, atunci cand considera astfel de masuri necesare si corespunzatoare, sa stabileasca un program national de simplificare a formalitatilor in transportul maritim international, bazat pe cerintele de simplificare a formalitatilor continute in prezenta anexa si sa vegheze ca obiectivele programului sau national de simplificare a formalitatilor sa fie adoptarea masurilor posibile pentru facilitarea miscarii navelor, marfurilor, echipajelor, pasagerilor, a postei si proviziilor de la bord, prin inlaturarea obstacolelor si a intarzierilor inutile.
    6.12. Practica recomandata. Fiecare guvern contractant trebuie sa creeze o comisie nationala de simplificare a formalitatilor de transport maritim sau un organism national analog, in vederea incurajarii adoptarii si punerii in practica a masurilor de simplificare intre diferite ministere, institutii si alte organisme care se ocupa sau sunt imputernicite cu diverse aspecte ale traficului maritim international, la fel ca si autoritatile portuare si armatorii.
    NOTA: La crearea unei comisii nationale de simplificare a formalitatilor in traficul maritim international sau a unui organism national analog, guvernele contractante sunt invitate sa tina cont de directivele enuntate in Circulara FAL 5/Circulara 2.

    Norme
    Art. 80
    (1) In termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme se constituie comitetul interministerial pentru stabilirea si aplicarea masurilor de simplificare a formalitatilor de transport maritim international, conform Conventiei FAL.
    (2) Componenta si atributiile comitetului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

    SECTIUNEA 6
    Dispozitii finale

    Art. 81
    Formularele cuprinse in anexele nr. 1.2 - 1.8 se vor tipari de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. si se vor pune la dispozitie contra cost agentului navei.
    Art. 82
    Anexele nr. 1.1 - 1.8 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1.1

    CERTIFICATE SI DOCUMENTE CARE TREBUIE SA EXISTE IN PERMANENTA LA BORDUL NAVELOR

________________________________________________________________________________
1. Toate navele                                        Referinta
________________________________________________________________________________
CERTIFICATE OF REGISTRY
Certificat de nationalitate
________________________________________________________________________________
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)               Conventia internationala
                                                       din 1966 asupra
Certificat international de tonaj al navelor (1969)    masurarii tonajului
                                                       navelor (Tonnage),
                                                       articolul 7
________________________________________________________________________________
INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE                    Conventia internationala
                                                       din 1969 asupra liniilor
Certificat international de bord liber                 de incarcare (LL),
                                                       articolul 16
________________________________________________________________________________
INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE          Conventia internationala
                                                       din 1966 asupra liniilor
Certificat international de scutire pentru bordul      de incarcare (LL),
liber                                                  articolul 16
________________________________________________________________________________
STABILITY INFORMATION FOR PASSENGER SHIPS              Conventia internationala
AND CARGO SHIPS                                        din 1974, pentru
                                                       ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS),
Informatia asupra stabilitatii la navele de pasageri   regula II - 1/22
si la navele de marfuri
________________________________________________________________________________
MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE                       Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat pentru echipajul minim de siguranta         ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS)
                                                       (amendamentele din
                                                       1989), regula V/13 (b)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATE FOR MASTERS, OFFICERS AND RATINGS          Conventia internationala
                                                       privind standardele de
Certificate pentru comandanti, ofiteri si marinari     pregatire a
                                                       navigatorilor,
                                                       brevetare/atestare si
                                                       efectuare a serviciului
                                                       de cart (STCW 1978),
                                                       articolul 6
________________________________________________________________________________
INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE     Conventia internationala
                                                       din 1973 pentru
Certificat international de prevenire a poluarii       prevenirea poluarii de
cu hidrocarburi                                        catre nave (MARPOL 73/78)
                                                       anexa I, regula 5
Acest certificat trebuie sa fie obligatoriu insotit
de:

1. RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS
   OTHER THAN TANKERS (Form A)

Fisa de constructie si echipament pentru nave altele
decat petroliere (Formular A)
sau
2. RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL
   TANKERS (Form B)

Fisa de constructie si echipament pentru petroliere
(Formular B)
________________________________________________________________________________
SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN                 Conventia internationala
                                                       din 1973 pentru
Plan de urgenta de bord contra poluarii                prevenirea poluarii de
cu hidrocarburi                                        catre nave (MARPOL 73/78)
                                                       Anexa I, regula 26
________________________________________________________________________________
DOCUMENT OF COMPLIANCE (copy)                          Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Document de conformitate (copie)                       ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS)
                                                       Cap. IX/4
________________________________________________________________________________
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE                          Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificatul managementului sigurantei                 ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS)
                                                       Cap. IX/4
________________________________________________________________________________
2. Suplimentar cerintelor cuprinse in sectiunea 1 de mai sus, navele de pasageri
   trebuie sa detina:
________________________________________________________________________________
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE                      Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat de siguranta pentru nava de pasageri        ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS),
Acest certificat trebuie suplimentat cu:               Regula I/12, (a), (i),
                                                       asa cum a fost
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER                  modificata prin
SHIP SAFETY CERTIFICATE (Form P)                       amendamentele GMDSS.

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta
pentru nava de pasageri (Formular P)
________________________________________________________________________________
EXEMPTION CERTIFICATE                                  Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat de scutire                                  ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS),
                                                       Regula I/12, (a), (vi)
________________________________________________________________________________
Nave de pasageri care executa transporturi speciale
________________________________________________________________________________
SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS SAFETY CERTIFICATE       Acord STP, regula 5

Certificatul de siguranta pentru navele de pasageri
care executa transporturi speciale
________________________________________________________________________________
SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS SPACE CERTIFICATE        SSTP, regula 5

Certificatul de spatiu pentru navele de pasageri
care executa transporturi speciale
________________________________________________________________________________
3. Suplimentar certificatelor mentionate in sectiunea 1 de mai sus, navele de
   marfa trebuie sa mai detina la bord:
________________________________________________________________________________
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE             Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat de siguranta a constructiei pentru          ocrotirea vietii omenesti
nava de marfuri                                        pe mare (SOLAS),
                                                       Regula I/12, (a), (ii),
                                                       asa cum a fost
                                                       modificata prin
                                                       amendamentele GMDSS.
________________________________________________________________________________
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE                Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat de siguranta a echipamentului pentru        ocrotirea vietii omenesti
nava de marfuri                                        pe mare (SOLAS),
                                                       Regula I/12, (a), (iii),
Acest certificat trebuie suplimentat cu:               asa cum a fost
                                                       modificata prin
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY          amendamentele GMDSS.
EQUIPMENT CERTIFICATE (Form E)

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta
a echipamentului pentru nava de marfuri (Formular E)
________________________________________________________________________________
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE                    Conventia internationala
                                                       din 1974, pentru
Certificat de siguranta radio pentru nava de marfuri   ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS),
Acest certificat trebuie suplimentat cu:               Regula I/12, (a), (iv),
                                                       asa cum a fost
                                                       modificata prin
                                                       amendamentele GMDSS.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY
RADIO CERTIFICATE (Form R)

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta
radio pentru nava de marfuri (Formular R)
________________________________________________________________________________
EXEMPTION CERTIFICATE                                  Conventia internationala
Certificat de scutire                                  din 1974, pentru
                                                       ocrotirea vietii omenesti
                                                       pe mare (SOLAS),
                                                       Regula I/12, (a), (vi)
________________________________________________________________________________
DOCUMENT OF COMPLIANCE WITH THE SPECIAL                Conventia internationala
REQUIREMENTS FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS        din 1974, pentru
Document de conformitate cu cerintele speciale         ocrotirea vietii omenesti
pentru navele care transporta marfuri periculoase      pe mare (SOLAS),
                                                       Regula II-2/54.3

DANGEROUS GOODS MANIFEST OR STOWAGE PLAN               Conventiile SOLAS 1974,
                                                       regula VII-5 si
Manifest sau plan de arimare marfuri periculoase       MARPOL 73/78,
                                                       Anexa III, regula 4
________________________________________________________________________________
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO LOAD GRAIN                Conventia SOLAS 1974,
                                                       regula VI/9 si Codul
Document privind autorizarea transportului de grane    international de reguli
                                                       de siguranta pentru
                                                       transportul de grane
                                                       in vrac, Partea A,
                                                       paragraful 3
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL            Conventia internationala
SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL         privind raspunderea
POLLUTION DAMAGE                                       civila pentru pagubele
Certificat de asigurare sau alta garantie financiara   produse prin poluare cu
in legatura cu raspunderea civila pentru pagubele      hidrocarburi (CLC 1992)
produse prin poluare cu hidrocarburi                   articolul VII
________________________________________________________________________________
4. Suplimentar cerintelor enumerate la sectiunile 1 si 3 de mai sus, toate
   navele care transporta substante chimice lichide nocive in vrac trebuie sa
   detina la bord:
________________________________________________________________________________
INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE         Conventia internationala
FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES          din 1973 pentru
IN BULK (NLS CERTIFICATE)                              prevenirea poluarii
                                                       de catre nave
Certificat international de prevenire a poluarii       (MARPOL 73/78) Anexa II,
pentru transportul substantelor lichide nocive         regulile 10, 12 si 12A
in vrac (Certificat NLS)
________________________________________________________________________________
CARGO RECORD BOOK                                      Conventia internationala
                                                       din 1973 pentru
Jurnalul de inregistrare a marfii                      prevenirea poluarii
                                                       de catre nave (MARPOL
                                                       73/78) Anexa II, regula 9
________________________________________________________________________________
5. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3 de mai sus, dupa caz,
   toate navele tanc pentru produse chimice trebuie sa mai detina la bord:
________________________________________________________________________________
CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS   BCH Code Sectiunea 6
CHEMICALS IN BULK

Certificat de conformitate pentru transportul
produselor chimice periculoase in vrac

sau

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE  IBC Code, Sectiunea 1.5
OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

Certificat international de conformitate pentru
transportul produselor chimice periculoase in vrac
________________________________________________________________________________
6. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3 de mai sus, dupa caz,
   toate navele tanc pentru gaze lichefiate trebuie sa detina la bord:
________________________________________________________________________________
CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED   GC Code, Sectiunea 1.6
GASES IN BULK

Certificat de conformitate pentru transportul gazelor
lichefiate in vrac

sau

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE  IGC Code, Sectiunea 1.5
OF LIQUEFIED GASES IN BULK

Certificat international de conformitate pentru
transportul gazelor lichefiate in vrac
________________________________________________________________________________
7. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3 de mai sus, dupa caz,
   toate ambarcatiunile de mare viteza trebuie sa detina la bord:
________________________________________________________________________________
HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE                    Conventia SOLAS 1974,
                                                       regula X/3; Codul pentru
Certificat de siguranta pentru ambarcatiuni            ambarcatiuni de mare
de mare viteza                                         viteza
                                                       Sectiunea 1.8
________________________________________________________________________________
PERMIT TO OPERATE HIGH SPEED CRAFT                     HSC Code

Permis de exploatare a unei ambarcatiuni               Sectiunea 1.9
de mare viteza
________________________________________________________________________________
Certificate diverse - Nave speciale
________________________________________________________________________________
SPECIAL PURPOSE SHIP SAFETY CERTIFICATE                Rezolutia IMO
                                                       A.534 (13)
Certificat de siguranta pentru nave speciale           Sectiunea 1.7
________________________________________________________________________________
ADDITIONAL CERTIFICATE FOR OFFSHORE SUPPLY VESSELS     Rezolutia IMO
CARRYING LIMITED QUANTITIES OF NLS IN BULK             A.673 (16)
                                                       Sectiunea 1.5;
Certificat suplimentar pentru nave de servitute        MARPOL 73/78,
in larg care transporta cantitati limitate de NLS      Anexa II, regula 13 (4)
________________________________________________________________________________
Sisteme de scufundare
________________________________________________________________________________
DIVING SYSTEM SAFETY CERTIFICATE                       Rezolutia IMO
                                                       A.536 (13)
Certificat de siguranta pentru sistemele de scufundare Sectiunea 1.6
________________________________________________________________________________
Ambarcatiuni cu portanta dinamica
________________________________________________________________________________
DYNAMICALLY SUPPORTED CRAFT PERMIT TO OPERATE          Rezolutia IMO
                                                       A.373 (X)
Permis de operare pentru ambarcatiuni cu portanta      Sectiunea 1.6
dinamica
________________________________________________________________________________
Unitati mobile de foraj in larg
________________________________________________________________________________
MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT SAFETY CERTIFICATE       Rezolutia IMO
                                                       A.414 (XI),
Certificat de siguranta pentru unitatile mobile de     Sectiunea 1.6;
foraj marin                                            Rezolutia IMO
                                                       A.649 (16)
                                                       Sectiunea 1.6
________________________________________________________________________________
Nivele de zgomot
________________________________________________________________________________
NOISE SURVEY REPORT                                    Rezolutia IMO
                                                       A.468 (XII)
Raport privind masurarea zgomotelor                    Sectiunea 4.3
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Toate certificatele care trebuie sa existe in permanenta la bordul navelor trebuie sa fie originale.

    ANEXA 1.2

                    GENERAL DECLARATION/DECLARATIA GENERALA

                                             __            __
                                            |  | Arrival  |  | Departure
                                            |  | Sosire   |  | Plecare
 ___________________________________________|__|__________|__|_________________
|1. Name and description of ship            |2. Port of arrival|3. Date-time of|
|Numele si descrierea navei                 |/departure        |arrival/       |
|                                           |Portul de sosire/ |departure      |
|                                           |plecare           |Data si ora    |
|                                           |                  |sosirii/       |
|                                           |                  |plecarii       |
|___________________________________________|__________________|_______________|
|4. Nationality of ship|5. Name of master   |6. Port arrived from/Port of      |
|Nationalitatea navei  |Numele comandantului|destination                       |
|                      |                    |Portul de unde a sosit/portul de  |
|                      |                    |destinatie                        |
|______________________|____________________|__________________________________|
|7. Certificate of registry (Port; date;    |8. Name and address of ship's     |
|number)                                    |agent                             |
|Certificatul de nationalitate              |Numele si adresa agentului navei  |
|___________________________________________|                                  |
|9. Gross tonnage      |10. Net tonnage     |                                  |
|Tonajul brut          |Tonajul net         |                                  |
|______________________|____________________|                                  |
|11. Position of the ship in the port (berth|                                  |
|or station)                                |                                  |
|Pozitia navei in port (la dana sau in      |                                  |
|asteptare)                                 |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
|12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call;       |
|underline where remaining cargo will be discharget)                           |
|Informatii pe scurt despre voiaj (porturi de escala precedente si ulterioare; |
|unde va fi descarcata marfa ramasa)                                           |
|______________________________________________________________________________|
|13. Brief description of the cargo                                            |
|Scurta descriere a marfii                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|14. Number of crew    |15. Number of       |16. Remarks (name and address of  |
|(incl. master)        |passengers          |ship's owners)                    |
|Numarul membrilor de  |Numarul de pasageri |Observatii (numele si adresa      |
|echipaj (inclusiv     |                    |armatorului                       |
|comandantul)          |                    |                                  |
|______________________|____________________|                                  |
|               Attached documents          |                                  |
|          (indicate number of copies)      |                                  |
|               Documente anexate           |                                  |
|       (indicati numarul exemplarelor)     |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
|17. Cargo Declaration |18. Ship's Stores   |                                  |
|and Cargo Plan        |Declaration         |                                  |
|Declaratia de marfa   |Declaratia privind  |                                  |
|si cargoplanul        |proviziile navei    |                                  |
|______________________|____________________|                                  |
|19. Crew List         |20. Passenger List  |                                  |
|Lista cuprinzand      |Lista cuprinzand    |                                  |
|echipajul             |pasagerii           |                                  |
|______________________|____________________|                                  |
|22. Crew's Effects    |23. Maritime        |                                  |
|Declaration*)         |Declaration of      |21. Date and signature by master, |
|Declaratia privind    |Health*)            |authorized agent or officer       |
|efectele si bunurile  |Declaratia maritima |Data si semnatura comandantului,  |
|echipajului           |de sanatate         |agentului sau ofiterului          |
|______________________|____________________|autorizat.                        |
|24. Deratting         |25. Sanitary-       |                                  |
|Certificate/Deratting |Veterinary          |                                  |
|Exemption             |Declaration and     |                                  |
|Certificate*)         |Phyto-Sanitary      |                                  |
|Certificat de         |Declaration*)       |                                  |
|deratizare/Certificat |Declaratie sanitar- |                                  |
|de exceptare de la    |veterinara si       |                                  |
|deratizare            |Declaratie          |                                  |
|                      |fitosanitara        |                                  |
|______________________|____________________|__________________________________|
    *) Only on arrival/Numai la sosire

    ANEXA 1.3

                   CARGO DECLARATION/DECLARATIA DE MARFA

                                          __            __             ________
                                         |  | Arrival  |  | Departure |Page No.|
                                         |  | Sosire   |  | Plecare   |Pagina  |
                                         |  |          |  |           |nr.     |
 ________________________________________|__|__________|__|___________|________|
|1. Name of ship                         |2. Port where report is made         |
|Numele navei                            |Portul unde este facut raportul      |
|________________________________________|_____________________________________|
|3. Nationality of ship|4. Name of master|5. Port of loading/Port of discharge |
|Nationalitatea navei  |Numele           |Portul de incarcare/Portul de        |
|                      |comandantului    |descarcare                           |
|______________________|_________________|_____________________________________|
|6. B/L No.*)  |7. Marks and|8. Number and kind   |9. Gross |10. Measurement   |
|Nr.           |Nos.        |of packages;         |weight   |Unitatea de masura|
|conosamentelor|Marci si nr.|description of goods |Greutate |                  |
|              |            |Numarul si tipul     |bruta    |                  |
|              |            |coletelor; descrierea|         |                  |
|              |            |marfurilor           |         |                  |
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|
|______________|____________|_____________________|_________|__________________|

    11. Date and signature by master, authorized agent or officer
    Data si semnatura comandantului, agentului sau ofiterului autorizat.

    *) Transport document No.
    Also state original ports of shipment in respect of goods shipped on multimodal transport document or through bills of lading.
    Nr. documentului de transport
    De asemenea, pe documentele de transport multimodal sau pe conosamente se declara porturile de origine de incarcare referitoare la marfurile transportate.

                                                      to see overleaf
                                                    a se vedea pe verso

    There are subject to declaration:/Sunt supuse declararii:

    1. Any kind of waste on board:
    Deseurile de orice fel existente la bord:

    - Type of waste.
    Tipul deseurilor ........................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................

    - Total quantity of waste.
    Cantitatea totala a deseurilor ..........................................
    .........................................................................
    .........................................................................

    - Total quantity of waste which will be delivered in the Romanian ports.
    Cantitatea ce urmeaza a fi predata in porturile maritime romanesti ... ...
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2. Special technical requirements regarding the waste receiving facilitation.
    Conditii tehnice speciale necesare pentru preluarea deseurilor ...........
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Note:
    The spillage of any kind of waste in ports or in Romanian national waters is considered deliberate pollution and will be punished according to the Romanian laws.

    Nota:
    Deversarea deseurilor de orice natura in port sau in apele teritoriale romanesti este considerata poluare intentionata si intra sub sanctiunile prevazute de legile romanesti.

    ANEXA 1.4

    SHIP'S STORE DECLARATION/DECLARATIA PRIVIND PROVIZIILE NAVEI

                                          __            __             ________
                                         |  | Arrival  |  | Departure |Page No.|
                                         |  | Sosire   |  | Plecare   |Pagina  |
                                         |  |          |  |           |nr.     |
 ________________________________________|__|__________|__|___________|________|
|1. Name of ship                  |2. Port of arrival|3. Date of arrival/      |
|Numele navei                     |/departure        |/departure               |
|                                 |Portul de sosire/ |Data sosirii/plecarii    |
|                                 |plecare           |                         |
|_________________________________|__________________|_________________________|
|4. Nationality of ship           |5. Port arrived from/Port of destination    |
|Nationalitatea navei             |Portul de unde a sosit/portul de destinatie |
|_________________________________|____________________________________________|
|6. Number of persons on board  | 7. Port of stay       | 8. Place of storage  |
|Numarul persoanelor de la bord | Portul de stationare  | Locul de depozitare  |
|_______________________________|_______________________|______________________|
| 9. Name of article  | 10. Quantity | 11. For official use      |             |
| Numele articolului  | Cantitatea   | Pentru utilizare oficiala |             |
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|
|_____________________|______________|___________________________|_____________|

    12. Date and signature by master, authorized agent or officer
    Data si semnatura comandantului, agentului sau ofiterului autorizat.

    ANEXA 1.5

    CREW'S EFFECTS DECLARATION/DECLARATIA PRIVIND EFECTELE SI BUNURILE ECHIPAJULUI

                                                                    ___________
                                                                   |Page No.   |
                                                                   |Pagina nr. |
 __________________________________________________________________|___________|
|1. Name of ship                              |2. Effects which are|           |
|Numele navei                                 |dutiable or subject |           |
|                                             |to prohibitions or  |           |
|                                             |restrictions*)      |           |
|                                             |Efectele care se    |           |
|                                             |vamuiesc sau sunt   |           |
|                                             |interzise ori       |           |
|                                             |prezinta restrictii |           |
|_____________________________________________|____________________|___________|
|3. Nationality of ship                       |  |   |    |        |           |
|Nationalitatea navei                         |  |   |    |        |           |
|_____________________________________________|__|___|____|________|___________|
|4. No.  5. Family name, given names|6. Rank  |  |   |    |        |     7.    |
|Nr.     Numele, prenumele          |or rating|  |   |    |        | Signature |
|                                   |Functia  |  |   |    |        | Semnatura |
|                                   |  sau    |  |   |    |        |           |
|                                   | gradul  |  |   |    |        |           |
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|
|___________________________________|_________|__|___|____|________|___________|

    8. Date and signature by master, authorized agent or officer
    Data si semnatura comandantului, agentului sau ofiterului autorizat.

                                                      to see overleaf
                                                    a se vedea pe verso

    Effects which are dutiable or subject to prohibitions or restrictions

    Efectele care se vamuiesc sau sunt interzise ori prezinta restrictii


    According to Romanian laws the following items are subject to declaration on the ship's arrival:
    - weapons, ammunition, explosive and radioactive materials;
    - narcotic and psychotropic drugs and substances, toxic products and substances;
    - tobacco goods and strong liquors belonging to the vessel and the crew;
    - food products and unused objects, in current use belonging to the vessel and (if they are not included in the vessel's books); the unused goods and goods which are not for personal use belonging to the crew and their precious goods.

    Other items prohibited from carrying into or out from the country according to the regulations as follows:
    - amounts of money in "lei" and securities expressed in "lei";
    - radio communication equipment, documents, printed matter and recordings prohibited by law;
    goods, which are part of the national cultural patrimony, precious metals, precious stones and the objects, made thereof, with the exemption of those, which are admitted by the law, philatelic stamps.

    In conformitate cu legislatia romana, la sosirea navei urmatoarele categorii de bunuri sunt supuse declararii:
    - armamentul, munitiile, materialele explozive sau radioactive;
    - produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice;
    - produsele din tutun si bauturile alcoolice apartinand navei si membrilor echipajului;
    - alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinand navei (daca nu sunt inscrise in evidenta navei); bunurile nefolosite si bunurile care nu sunt de uz personal, apartinand membrilor echipajului, precum si bunurile de valoare ale acestora.

    Alte bunuri prohibite la introducerea sau scoaterea din tara potrivit normelor legale, dupa cum urmeaza:
    - sumele in lei si titlurile de valoare exprimate in lei;
    - aparatele de radio emisie-receptie, inscrisurile, tipariturile si imprimatele care nu sunt admise de lege;
    - bunurile care fac parte din patrimoniul national, metalele pretioase, pietrele pretioase si obiectele confectionate de acestea, cu exceptia celor admise de lege, timbrele filatelice.

    ANEXA 1.6

                       CREW LIST/LISTA CUPRINZAND ECHIPAJUL

                                          __            __             ________
                                         |  | Arrival  |  | Departure |Page No.|
                                         |  | Sosire   |  | Plecare   |Pagina  |
                                         |  |          |  |           |nr.     |
 ________________________________________|__|__________|__|___________|________|
|1. Name of ship                  |2. Port of arrival|3. Date of arrival/      |
|Numele navei                     |/departure        |/departure               |
|                                 |Portul de sosire/ |Data sosirii/plecarii    |
|                                 |plecare           |                         |
|_________________________________|__________________|_________________________|
|4. Nationality of ship           |5. Port arrived from          |6. Nature and|
|Nationalitatea navei             |Portul de unde a sosit        |No. of       |
|_________________________________|______________________________|identity     |
|7. No.  8. Family name,|9. Rank  |10. Nationality|11. Date and  |document     |
|Nr.     given names    |or rating|Nationalitatea |place of birth|(seaman's    |
|        Numele,        | Functia |               |Data si locul |book or      |
|        prenumele      |  sau    |               |nasterii      |seaman's     |
|                       | gradul  |               |              |passport)    |
|                       |         |               |              |Natura si    |
|                       |         |               |              |numarul      |
|                       |         |               |              |documentului |
|                       |         |               |              |de identitate|
|                       |         |               |              |(carnetul    |
|                       |         |               |              |membrului de |
|                       |         |               |              |echipaj sau  |
|                       |         |               |              |pasaportul)  |
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|
|_______________________|_________|_______________|______________|_____________|

    12. Date and signature by master, authorized agent or officer
    Data si semnatura comandantului, agentului sau ofiterului autorizat.

    ANEXA 1.7

                     PASSENGER LIST/LISTA CUPRINZAND PASAGERII

                                          __            __             ________
                                         |  | Arrival  |  | Departure |Page No.|
                                         |  | Sosire   |  | Plecare   |Pagina  |
                                         |  |          |  |           |nr.     |
 ________________________________________|__|__________|__|___________|________|
|1. Name of ship                  |2. Port of arrival|3. Date of arrival/      |
|Numele navei                     |/departure        |/departure               |
|                                 |Portul de sosire/ |Data sosirii/plecarii    |
|                                 |plecare           |                         |
|_________________________________|__________________|_________________________|
|4. Nationality of ship           |                                            |
|Nationalitatea navei             |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
|5. Family name,|6. Passenger's   |7. Date and    |8. Port of  | 9. Port of    |
|given names    |nationality and  |place of birth |embarkation |disembarkation |
|Numele,        |No. of the       |Data si locul  |Portul de   |Portul de      |
|prenumele      |passport         |nasterii       |imbarcare   |debarcare      |
|               |Nationalitatea   |               |            |               |
|               |pasagerului si   |               |            |               |
|               |nr. pasaportului |               |            |               |
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|
|_______________|_________________|_______________|____________|_______________|

    10. Date and signature by master, authorized agent or officer
    Data si semnatura comandantului, agentului sau ofiterului autorizat.

    ANEXA 1.8

                                 ROMANIA
    INSPECTORATUL DE POLITIE SANITARA VETERINARA DE FRONTIERA PORT ...........

                                 ROMANIA
    THE BORDER INSPECTION POLICE OF SANITARY VETERINARY ................. PORT

    Subsemnatul ____________________ capitan al navei ______________________
sub pavilion _________________, declar pe propria raspundere ca in timpul ultimului meu voiaj, nava mea a acostat/nu a acostat in portul ________________

    The undersigned ____________________ master of ship _____________________ under the flag of _____________, I hereby declare that during the last voyage, my ship called/did not call in the ____________________ port.

    De asemenea, declar pe responsabilitatea mea ca la bord am/nu am alimente de origine animala (carne sau peste).

    I also declare on my own responsibility that I have/have not aboard animal food stuffs (meat or fish).
 _________________________________________________________
| Nr. crt. | Sortimentul | Cantitatea |  Tara de origine  |
|   No.    |   Article   |  Quantity  | Country of origin |
|__________|_____________|____________|___________________|
|__________|_____________|____________|___________________|
|__________|_____________|____________|___________________|
|__________|_____________|____________|___________________|
|__________|_____________|____________|___________________|
|__________|_____________|____________|___________________|

    Noi avem/nu avem animale sau pasari la bord _________________________
    We have/have not animals or birds on board __________________________

    Data                         Semnatura comandantului, agentului sau
                                           ofiterului autorizat
    Date __________________        Signature by master, authorized agent
                                               or officer
                                         _____________________________

    ANEXA 2

                 STANDARDE SI PROCEDURI SPECIFICE ROMANIEI*)

    *) Ministerul Afacerilor Externe va depune la Organizatia Maritima Internationala prezenta anexa insotita de anexele nr. 1.1 - 1.8 la normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei FAL.
    Standardele si practicile recomandate care nu sunt cuprinse in prezenta anexa se aplica in conformitate cu dispozitiile Conventiei FAL.

    Standardul specific 2.1
    (1) La sosirea/plecarea navelor in/din porturile maritime romanesti, autoritatile publice solicita urmatoarele documente:
    a) declaratia generala;
    b) declaratia de marfa;
    c) declaratia privind proviziile navei;
    d) declaratia privind efectele si bunurile echipajului;
    e) lista cuprinzand echipajul;
    f) lista cuprinzand pasagerii;
    g) documentul cerut in conformitate cu conventia postala universala pentru posta;
    h) declaratia maritima de sanatate.
    (2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1), autoritatile publice solicita:
    a) cargoplanul;
    b) certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare, care are forma si continutul conform prevederilor legale in vigoare, respectand dispozitiile art. 54 din Regulamentul sanitar international;
    c) declaratia sanitar-veterinara, care are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.8;
    d) declaratia fitosanitara, care are forma si continutul conform prevederilor legale in vigoare.
    Procedura specifica 2.2.2
    Declaratia generala are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.2.
    Standardul specific 2.2.3
    Autoritatile publice accepta declaratia generala, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Procedura specifica 2.3.1
    Declaratia de marfa are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.3.
    Standardul specific 2.3.3
    Autoritatile publice accepta declaratia de marfa, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Standardul specific 2.4
    Declaratia privind proviziile navei are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.4.
    Standardul specific 2.4.1
    Autoritatile publice accepta declaratia privind proviziile navei, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant si care are cunostinte personale referitoare la proviziile navei, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Standardul specific 2.5
    Declaratia privind efectele si bunurile echipajului are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.5.
    Standardul specific 2.5.1
    Autoritatile publice accepta declaratia privind efectele si bunurile echipajului, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Standardul specific 2.6.1
    Lista cuprinzand echipajul are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.6.
    Standardul specific 2.6.2
    Autoritatile publice accepta lista cuprinzand echipajul, fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Procedura specifica 2.7.1
    Pentru transportul maritim pe distante scurte sau combinat naval feroviar intre statele vecine, autoritatile publice pot solicita listele cuprinzand pasagerii, in cazul in care acestea considera ca este necesara verificarea lor.
    Procedura specifica 2.7.3
    Lista cuprinzand pasagerii are forma si continutul cuprinse in anexa nr. 1.7.
    Standardul specific 2.7.5
    Autoritatile publice accepta lista cuprinzand pasagerii fie ca este datata si semnata de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiter al navei, autorizat in mod corespunzator de catre comandant, fie ca este autentificata, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Procedura specifica 2.7.6.1
    In situatia in care autoritatile publice constata ca un pasager clandestin are documente necorespunzatoare, acestea pot emite o scrisoare explicativa care sa fie insotita de o fotografie a pasagerului clandestin, precum si orice alte informatii importante, in conditiile in care se prevede astfel in conventii si acorduri internationale la care Romania este parte.
    Standardul specific 2.9
    Declaratia maritima de sanatate este insotita de certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare.
    Standardul specific 2.10
    La sosirea unei nave intr-un port, comandantul acesteia prin agentul sau prezinta autoritatilor publice urmatoarele documente:
    a) 5 exemplare ale declaratiei generale, din care:
    a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    a.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime " - S.A. Galati,
    a.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    a.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    b) 4/5 exemplare ale declaratiei de marfa, din care:
    b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    b.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    b.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    b.4) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera/Inspectoratului fitosanitar de frontiera, functie de natura marfii,
    b.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:
    c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    c.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    d) 3 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei, din care:
    d.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    d.2) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    d.4) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    e) 2 exemplare ale declaratiei privind efectele si bunurile echipajului, din care:
    e.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    e.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    f) 5 exemplare ale listei cuprinzand echipajul, din care:
    f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    f.2) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    f.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    f.4) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    f.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    g) 5 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii, din care:
    g.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    g.2) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    g.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    g.4) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    g.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    h) 2 exemplare ale declaratiei maritime de sanatate, din care:
    h.1) 1 exemplar Directiei de sanatate publica judetene,
    h.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    i) 2 exemplare ale declaratiei scrise pentru posta, din care:
    i.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    i.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    j) 1 exemplar al certificatului de deratizare/certificatului de exceptare de la deratizare Directiei de sanatate publica judetene;
    k) 2 exemplare ale declaratiei fitosanitare, din care:
    k.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontiera,
    k.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    l) 2 exemplare ale declaratiei sanitar-veterinare, din care:
    l.1) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    l.2) 1 exemplar ramane la agentul navei.
    Standardul specific 2.11
    La plecarea unei nave din port, comandantul acesteia prin agentul sau prezinta autoritatilor publice urmatoarele documente:
    a) 5 exemplare ale declaratiei generale, din care:
    a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    a.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    a.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    a.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    b) 4/5 exemplare ale declaratiei de marfa, din care:
    b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    b.2) 1 exemplar Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
    b.3) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    b.4) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera/Inspectoratului fitosanitar de frontiera, functie de natura marfii,
    b.5) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:
    c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    c.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    d) 3 exemplare ale declaratiei privind proviziile navei, din care:
    d.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    d.2) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    d.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    e) 3 exemplare ale listei cuprinzand echipajul, din care:
    e.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    e.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    e.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    f) 3 exemplare ale listei cuprinzand pasagerii, din care:
    f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigatiei Civile,
    f.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,
    f.3) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    g) 1 exemplar al declaratiei scrise pentru posta, din care:
    g.1) 1 exemplar Directiei Generale a Vamilor,
    g.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    h) 2 exemplare ale declaratiei fitosanitare, din care:
    h.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontiera,
    h.2) 1 exemplar ramane la agentul navei;
    i) 2 exemplare ale declaratiei sanitar-veterinare, din care:
    i.1) 1 exemplar Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera,
    i.2) 1 exemplar ramane la agentul navei.
    Procedura specifica 2.14
    (1) Autoritatile publice accepta documentele prevazute in prezentele norme, intocmite in una din limbile oficiale ale Organizatiei Maritime Internationale; cand se considera necesar, autoritatile publice pot cere o traducere a acestora, oral sau in scris in limba romana.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul certificatului international de vaccinare sau revaccinare.
    Procedura specifica 3.6
    Ministerul Transporturilor stabileste procedura de eliberare, forma si continutul cartii de imbarcare-debarcare, in conformitate cu dispozitiile practicii recomandate 3.6.
    Procedura specifica 3.9
    (1) La sosirea navei, autoritatile publice efectueaza inspectiile vamale ale pasagerilor insotiti de bagaje, prin sondaj sau prin control selectiv.
    (2) In toate cazurile urmatoarele bunuri sunt supuse declararii scrise, conform normelor specifice in vigoare:
    a) armamentul, munitiile, materialele explozive, radioactive, nucleare, precum si produsele care potrivit legii sunt supuse controlului destinatiei finale;
    b) produsele si substantele stupefiante si psihotrope, substantele chimice esentiale, precum si substantele toxice;
    c) obiectele din metale pretioase, cu sau fara pietre pretioase, care depasesc uzul personal;
    d) bunurile cu caracter cultural istoric sau artistic, numai la iesirea din Romania. Bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate, in scris, la sosire, de persoane fizice, in vederea scoaterii din tara fara aprobare.
    Standardul specific 3.10.2
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, in situatia in care un navigator intra sau iese dintr-un stat in calitate de pasager, prin orice mijloace de transport, pentru:
    a) a reveni pe nava sa sau pentru a se imbarca pe o alta nava,
    b) a trece in tranzit, in scopul de a se intoarce pe nava sa intr-un alt stat ori in statul sau sau pentru orice alt scop aprobat de autoritatile statului respectiv,
    autoritatile publice accepta de la navigator, in locul unui pasaport, documentul de identitate valabil al navigatorului, atunci cand acest document garanteaza readmiterea purtatorului in statul care a eliberat documentul.
    Standardul specific 3.15
    (1) In cazul in care un pasager nu este admis pe teritoriul Romaniei, daca documentele prezentate de el sunt insuficiente, autoritatile publice aplica sanctiuni armatorilor, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt considerate contraventii, daca, potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza ca atare, aducerea in Romania de catre armatori a cetatenilor straini fara documente de calatorie, cu documente sau vize false ori ascunsi in mijloacele de transport.
    Standardul specific 3.24
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale privind desfiintarea vizelor la care Romania este parte, accesul pasagerilor straini la uscat este permis dupa obtinerea vizei pe documentul de trecere a frontierei de stat.
    Procedura specifica 3.35
    In situatia in care controlul pasagerilor este bazat numai pe lista cuprinzand pasagerii, autoritatile publice solicita pasagerilor completarea acesteia numai cu urmatoarele informatii:
    a) nationalitatea pasagerului si numarul pasaportului acestuia (coloana 6);
    b) data si locul nasterii (coloana 7);
    c) portul de imbarcare (coloana 8);
    d) portul de debarcare (coloana 9).
    Procedura specifica 3.39
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, unui pasager in tranzit, care isi continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave, va fi autorizat de catre autoritatile publice competente, daca doreste sa coboare la uscat pentru o perioada limitata, in timpul cat nava face escala in port.
    Procedura specifica 3.40
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice competente nu vor solicita aplicarea vizei pentru pasagerul aflat in tranzit, care-si continua calatoria din acelasi port la bordul aceleiasi nave.
    Procedura specifica 3.42
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, pasagerul aflat in tranzit, care se debarca intr-un port si revine la bordul aceleiasi nave, intr-un alt port din Romania, va beneficia de aceleasi facilitati ca si pasagerul care se debarca si revine pe aceeasi nava in acelasi port.
    Standardul specific 3.44
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice autorizeaza strainii, membri ai echipajului, sa coboare la tarm pe perioada cat nava face escala in port, dupa ce formalitatile de sosire a navei au fost indeplinite si nu exista motive de sanatate publica, siguranta publica sau de ordine publica pentru care sa nu li se permita accesul la uscat.
    Standardul specific 3.45
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, autoritatile publice nu vor solicita membrilor echipajului sa detina viza in scopul de a fi autorizati deplasarii pe uscat.
    Standardul specific 3.47
    Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, la sosirea unei nave in porturile maritime romanesti, membrii echipajului pot cobori pe uscat numai pe baza unui permis special de deplasare la tarm eliberat de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.
    Procedura specifica 3.48
    Pe durata deplasarii la tarm, fiecare membru al echipajului va avea asupra lui documentul de identitate al navigatorului aflat in perioada de valabilitate sau pasaportul si permisul special de deplasare la tarm.
    Procedura specifica 3.49
    (1) Sub rezerva existentei unor acorduri internationale la care Romania este parte, in situatia in care o nava face escala regulata in porturile maritime romanesti, nava are un dosar favorabil in materie de imigrare si este reprezentata local de catre un armator sau de catre un agent care are o buna reputatie, autoritatile publice pot acorda autorizatia de coborare la uscat a membrilor echipajului inaintea sosirii navei in port.
    (2) Autoritatile publice acorda autorizatia prevazuta la alin. (1) dupa ce au constatat ca toate informatiile solicitate de catre acestea inainte de sosirea navei in port sunt satisfacatoare.
    Standardul specific 4.8.; Procedura specifica 4.9.; Standardul specific 4.10.; Standardul specific 4.11
    Containerele si paletele beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import in conditiile prevazute de reglementarile vamale.
    Standardul specific 6.4
    (1) Autoritatile de sanatate publica nu pretind nici un fel de plata pentru vizita medicala si nici pentru examenele complementare, bacteriologice sau altele efectuate in orice moment, fie ca se efectueaza ziua sau noaptea, care ar putea fi necesare pentru cunoasterea starii de sanatate a persoanei examinate.
    (2) Autoritatile de sanatate publica nu percep drepturi banesti pentru vizita si inspectia navei cu scopul carantinei, exceptie facand inspectia care are ca obiect eliberarea unui certificat de deratizare sau a unui certificat de exceptare de la deratizare.
    (3) Efectuarea vaccinarilor si eliberarea certificatelor de vaccinare se vor plati in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii, fara discriminare intre cetatenii romani si straini.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1335/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1335 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu