E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1197 2002 completat de Hotărârea 393 2011
Hotărârea 1197 2002 modificat de Hotărârea 393 2011
Hotărârea 1197 2002 modificat de Hotărârea 552 2009
Hotărârea 1197 2002 completat de Hotărârea 552 2009
Hotărârea 1197 2002 modificat de Hotărârea 431 2008
Hotărârea 1197 2002 completat de Hotărârea 431 2008
Articolul 3 din actul Hotărârea 1197 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 559 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1197 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 559 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1197 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 512 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 1197 2002 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 512 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1197 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 512 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1197 din 24 octombrie 2002

pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 883 din  7 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Nerespectarea normelor prevazute la art. 1 atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 3
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7 si 8 si ale art. 11 alin. (1) din anexa, cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 23, art. 30 si ale art. 33 din anexa, cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 37 din anexa, cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei si interzicerea comercializarii acestora.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legate de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 4
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 5
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 3 ani de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                 NORME
privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele

    CAP. 1
    Prevederi generale privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica:
    a) materialelor si obiectelor care, in stare de produs finit, sunt destinate a veni in contact cu alimentele sau care sunt in contact cu alimentele conform destinatiei lor, denumite in continuare materiale si obiecte;
    b) materialelor si obiectelor care vin in contact cu apa destinata consumului uman.
    (2) Prezentele norme nu se aplica:
    a) materialelor de acoperire sau de invelire, cum ar fi materialele care imbraca coaja branzei, preparatele din carne sau fructele, care fac parte din alimente si care pot fi consumate impreuna cu acele alimente;
    b) echipamentelor fixe publice sau private de furnizare a apei;
    c) antichitatilor.
    Art. 2
    Materialele si obiectele care fac obiectul prezentelor norme trebuie produse conform bunelor practici de fabricatie pentru ca, in conditii normale si previzibile de utilizare, sa nu transfere constituenti alimentelor in cantitati care ar putea periclita sanatatea umana sau care ar putea aduce o schimbare inacceptabila in compozitia alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.
    Art. 3
    Materialele si obiectele care nu sunt inca in contact cu alimentele, atunci cand sunt comercializate, vor fi insotite de:
    a) cuvintele "pentru uz alimentar" sau o indicatie specifica referitoare la folosirea lor, cum ar fi masina de cafea, sticle pentru vin, lingura pentru supa, ori un simbol determinat in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1;
    b) daca este necesar, mentiuni privind orice conditii speciale care trebuie indeplinite in timpul intrebuintarii;
    c) numele sau denumirea comerciala si adresa ori sediul social sau marca comerciala inregistrata a producatorului ori a prelucratorului sau a vanzatorului stabilit in cadrul Comunitatii Europene.
    Art. 4
    Informatiile prevazute la art. 3 vor fi inscrise in mod vizibil, lizibil si de nesters:
    a) la nivel de comert cu amanuntul: pe materiale si obiecte sau pe ambalaje, pe etichete atasate pe materiale si obiecte sau pe ambalajele acestora ori pe un anunt afisat in imediata apropiere a materialelor si obiectelor, expus vizibil cumparatorilor.
    In situatia prevazuta la art. 3 lit. b) inscrierea informatiilor pe un afis situat in imediata apropiere a materialelor si obiectelor, expus vizibil cumparatorilor, poate fi utilizata numai daca informatiile nu pot fi inscrise pe materiale sau obiecte ori nu pot fi incluse intr-o eticheta atasata acestora nici in stadiul de fabricatie, nici in stadiul de comercializare;
    b) la nivel de comercializare, altul decat nivelul comertului cu amanuntul: pe documentele insotitoare, pe etichete sau ambalaje ori pe materialele si obiectele respective.
    Art. 5
    Prevederile art. 3 nu sunt obligatorii pentru materialele si obiectele care prin natura lor sunt in mod evident destinate a veni in contact cu alimentele.
    Art. 6
    Informatiile prevazute la art. 3 lit. a) se aplica materialelor si obiectelor care sunt in conformitate cu prevederile art. 2.
    Art. 7
    La nivelul stadiilor de comercializare, altele decat cel al vanzarii cu amanuntul, materialele si obiectele trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a producatorului, care sa ateste conformitatea lor cu prevederile prezentelor norme.
    Art. 8
    Se interzice comercializarea cu amanuntul a materialelor si obiectelor, daca informatiile prevazute la art. 3 lit. a) nu sunt redactate in limba romana, intr-un limbaj usor de inteles de catre cumparatori, cu exceptia cazului in care cumparatorul este informat prin alte mijloace. Aceasta prevedere nu exclude posibilitatea furnizarii informatiilor in mai multe limbi.
    Art. 9
    Comercializarea sau utilizarea materialelor si obiectelor care sunt conforme cu prevederile prezentelor norme nu poate fi interzisa sau restrictionata din motive de compozitie, comportament fata de alimente sau etichetare.

    CAP. 2
    Materialele si obiectele din material plastic care vin in contact cu alimentele

    Art. 10
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplica materialelor si obiectelor din material plastic si componentelor acestora:
    a) constand in exclusivitate din material plastic; sau
    b) compuse din doua sau mai multe straturi de materiale, fiecare constand in exclusivitate din material plastic, legate prin mijloace adezive sau prin orice alte mijloace, si care in stadiul de produs finit sunt destinate a veni in contact cu alimentele sau sunt in contact cu alimentele, conform destinatiei lor.
    (2) In sensul prezentului capitol, materiale plastice inseamna compusii organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare, policondensare, poliaditie sau prin orice alt proces similar, din molecule cu greutate moleculara redusa sau prin transformarea chimica a macromoleculelor naturale. Siliconii si alti compusi macromoleculari similari sunt considerati, de asemenea, materiale plastice. La astfel de compusi macromoleculari pot fi adaugate alte substante sau materii.
    (3) Nu sunt considerate materiale plastice urmatoarele:
    a) folia de celuloza regenerata, lacuita sau nelacuita, reglementata conform prevederilor cap. IV;
    b) cauciucul natural si sintetic, precum si alti elastomeri;
    c) hartia si cartonul, modificate sau nu prin adaugarea materialelor plastice;
    d) straturile de protectie a suprafetelor obtinute din: parafine, inclusiv parafinele sintetice si/sau cerurile microcristaline, amestecurile acestor parafine si ceruri, intre ele si/sau cu materiale plastice;
    e) rasinile schimbatoare de ioni.
    (4) Prevederile prezentului capitol nu se aplica materialelor si obiectelor compuse din doua sau mai multe straturi, dintre care unul sau mai multe nu sunt constituite din materiale plastice, chiar daca stratul destinat a veni in contact direct cu alimentele este constituit exclusiv din material plastic.
    Art. 11
    (1) Se interzice utilizarea materialelor si obiectelor din material plastic care transfera din constituentii lor alimentelor cantitati care depasesc ca limita de migrare globala specifica 10 mg/dm^2 din suprafata materialului sau a obiectului.
    (2) Se admite utilizarea materialelor si a obiectelor care transfera 60 miligrame de constituenti eliberati pe kilogram de aliment in urmatoarele cazuri:
    a) obiecte care sunt recipiente sau care sunt comparabile cu recipientele ori care pot fi umplute, avand o capacitate cuprinsa intre 500 ml si 10 l;
    b) obiecte care pot fi umplute si pentru care practic nu este posibila estimarea suprafetei in contact cu alimentele;
    c) capace, garnituri de etansare, dopuri sau dispozitive similare de etansare.
    Art. 12
    (1) La producerea materialelor si obiectelor din material plastic se pot utiliza doar monomerii si materiile prime prevazute in sectiunile A si B din anexa nr. 2, conform restrictiilor prevazute in aceasta.
    (2) Listele care apar in sectiunile A si B din anexa nr. 2 nu includ monomerii si alte materii prime utilizate numai pentru a produce:
    a) straturile de protectie a suprafetei, obtinute din rasini sau produse polimerizate in forma lichida, pudra sau dispersata, cum ar fi emailuri, lacuri, vopsele;
    b) siliconi;
    c) rasini epoxidice;
    d) adezivi si promotori de adeziune;
    e) cerneluri tipografice.
    Art. 13
    (1) Lista aditivilor care se pot utiliza la producerea materialelor si obiectelor din material plastic, impreuna cu restrictiile aferente utilizarii acestora, este prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) se actualizeaza periodic, prin includerea altor aditivi autorizati, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    Se admite utilizarea in contact cu alimentele numai a produselor obtinute prin fermentatie bacteriana, prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 15
    (1) Specificatiile referitoare la unele substante incluse in anexele nr. 2, 3 si 4 sunt prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Semnificatia numerelor din paranteze, prevazute in col. 4 din anexele nr. 3 si 4 "Restrictii si/sau specificatii" este explicata in anexa nr. 6.
    Art. 16
    (1) Limitele de migrare specifica din lista prevazuta in anexa nr. 2 sunt exprimate in mg/kg. Totusi acestea sunt exprimate in mg/dm^2 pentru:
    a) obiectele care sunt recipiente sau care sunt comparabile cu recipiente ori care pot fi umplute, avand o capacitate mai mica de 500 ml sau mai mare de 10 l;
    b) foaia, foliile sau alte materiale care nu pot fi umplute ori pentru care practic nu este posibila estimarea raportului dintre suprafata acestora si cantitatea de alimente in contact cu acestea.
    (2) In aceste cazuri limitele de migrare specifica prevazute in anexa nr. 2, exprimate in mg/kg, se impart la factorul de conversie conventional 6 pentru a fi exprimate in mg/dm^2.
    Art. 17
    (1) Verificarea incadrarii in limitele de migrare specifica se realizeaza in conformitate cu regulile stabilite la art. 16 si cu prevederile ulterioare prevazute in anexele nr. 7 si 8.
    (2) Verificarea incadrarii in limitele de migrare specifica prevazute la alin. (1) nu este obligatorie, daca se poate demonstra ca incadrarea in limitele de migrare globala prevazute la art. 11 alin. (1) implica faptul ca limitele de migrare specifica nu sunt depasite.
    (3) Verificarea incadrarii in limitele de migrare specifica prevazute la alin. (1) nu este obligatorie, daca se poate stabili ca prin migrarea completa a substantei reziduale din material sau obiect aceasta nu depaseste limita de migrare specifica.
    Art. 18
    Prevederile art. 7 nu se aplica materialelor si obiectelor din material plastic care prin natura lor sunt destinate in mod evident a veni in contact cu alimentele.
    Art. 19
    Lista simulantilor care se folosesc pentru testarea migrarii constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin in contact cu un singur aliment sau cu o grupa specifica de alimente si concentratia acestor simulanti sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 20
    Nivelurile globale si specifice ale migrarii constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic prevazute la art. 10 alin. (2) in sau pe alimente ori simulanti alimentari nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute la art. 11 si 16.
    Art. 21
    Verificarea incadrarii in limitele de migrare a constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic se efectueaza in conditii extreme de timp si temperatura intalnite in practica.
    Art. 22
    (1) Materialele si obiectele fabricate din polimerii sau copolimerii clorurii de vinil, care in stare de produs finit sunt destinate a veni in contact cu alimentele sau care sunt in contact cu alimentele conform destinatiei lor, nu trebuie sa contina monomerul clorura de vinil in concentratii care depasesc 1 mg/kg produs finit.
    (2) Analizele pentru controlul oficial al nivelului monomerului clorura de vinil in materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele se efectueaza conform metodei prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 23
    Materialele si obiectele prevazute la art. 22 alin. (1) nu trebuie sa transfere alimentelor cu care sunt sau au fost puse in contact nici o cantitate de clorura de vinil determinata conform metodei care respecta criteriile prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 24
    Controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale si obiecte in alimente se realizeaza in conformitate cu metoda prevazuta in anexa nr. 12.

    CAP. 3
    Obiectele din ceramica care vin in contact cu alimentele

    Art. 25
    Prezentul capitol reglementeaza migratia posibila a plumbului si cadmiului din obiectele de ceramica care, in stadiul de produs finit, sunt destinate a veni in contact cu alimentele sau care sunt in contact cu alimentele, conform destinatiei lor.
    Art. 26
    In sensul prezentului capitol, obiecte din ceramica reprezinta obiectele fabricate dintr-un amestec de substante anorganice cu un continut de argila sau de alti silicati in general ridicat, la care se pot adauga cantitati mici de substante organice. Acestor obiecte li se da in primul rand o forma, iar forma astfel obtinuta se fixeaza permanent prin ardere. Ele pot fi smaltuite, emailate si/sau decorate.
    Art. 27
    Cantitatile de plumb si cadmiu transferate de obiectele din ceramica nu vor depasi limitele prevazute la art. 30.
    Art. 28
    Cantitatile de plumb si cadmiu transferate de obiectele din ceramica se determina prin testare, in conditiile prevazute in anexa nr. 13, utilizandu-se metoda de analiza prevazuta in anexa nr. 14.
    Art. 29
    In cazul in care obiectul din ceramica este un vas cu capac de ceramica, limita de plumb si/sau cadmiu care nu trebuie depasita este cea care se aplica exclusiv vasului. Vasul in exclusivitate si suprafata interioara a capacului se testeaza separat si in aceleasi conditii. Suma concentratiilor extrase de plumb si/sau cadmiu astfel obtinute se raporteaza, dupa caz, la suprafata specifica sau la volumul vasului.
    Art. 30
    Obiectele de ceramica indeplinesc cerintele prezentelor norme daca cantitatile de plumb si/sau cadmiu extrase in timpul testului efectuat in conformitate cu prevederile anexelor nr. 13 si 14 nu depasesc urmatoarele limite:
    a) Categoria 1 - obiectele plate care nu pot fi umplute si obiectele care pot fi umplute, a caror adancime interioara, masurata de la punctul cel mai de jos pana la planul orizontal care trece prin marginea superioara, nu depaseste 25 mm: 0,8 mg/dm^2 pentru plumb si 0,07 mg/dm^2 pentru cadmiu;
    b) Categoria 2 - obiectele care pot fi umplute, cu capacitati mai mici de 3 l: 4,0 mg/l pentru plumb si 0,3 mg/l pentru cadmiu;
    c) Categoria 3 - vase de gatit; recipiente pentru ambalare si depozitare cu capacitati mai mari de 3 l: 1,5 mg/l pentru plumb si 0,1 mg/l pentru cadmiu.
    Art. 31
    In situatia in care un obiect din ceramica nu depaseste limitele de mai sus cu mai mult de 50%, se va considera totusi ca acel obiect satisface cerintele prezentelor norme daca cel putin alte 3 obiecte cu aceeasi forma, dimensiune, decoratie si smalt fac obiectul unui test efectuat in conditiile prevazute in anexele nr. 13 si 14, in cadrul caruia cantitatile medii de plumb si/sau de cadmiu extrase din acele obiecte nu depasesc limitele fixate la art. 30 si nici unul dintre acele obiecte nu depaseste cu mai mult de 50% limitele respective.

    CAP. 4
    Materialele si obiectele fabricate din folie de celuloza regenerata, care vin in contact cu alimentele

    Art. 32
    (1) In sensul prezentului capitol, folia de celuloza regenerata este o foaie subtire de material obtinut dintr-o celuloza rafinata, derivata din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru indeplinirea cerintelor tehnice se pot adauga substante corespunzatoare atat in masa, cat si pe suprafata. Folia de celuloza regenerata poate fi acoperita pe o parte sau pe ambele parti de un strat de protectie. Folia de celuloza se poate prezenta:
    a) sub forma de produs finit in sine; sau
    b) ca parte dintr-un produs finit care contine si alte materiale; si este destinata a veni in contact cu alimentele sau este pusa in contact cu alimentele, conform destinatiei sale.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica:
    a) foliei de celuloza regenerata, care pe partea destinata a veni in contact cu alimentele sau care este in contact cu alimentele conform destinatiei sale prezinta un strat de protectie ce depaseste 50 mg/dm^2;
    b) cofrajelor sintetice de celuloza regenerata.
    Art. 33
    (1) Pentru producerea foliei de celuloza regenerata se utilizeaza numai substantele sau grupele de substante prevazute in anexa nr. 15, conform conditiilor stabilite in aceasta.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se pot utiliza si alte substante decat cele prevazute in anexa nr. 15, atunci cand acestea sunt utilizate ca substante colorante sau ca adezivi, cu conditia sa nu existe nici o urma de migrare a acestora, detectabila printr-o metoda validata, in sau pe alimente.
    Art. 34
    Suprafetele imprimate ale foliei de celuloza regenerata nu trebuie sa vina in contact cu alimentele.
    Art. 35
    (1) Prevederile art. 7 nu se aplica materialelor si obiectelor fabricate din folie de celuloza regenerata, care prin natura lor sunt destinate in mod evident a veni in contact cu alimentele.
    (2) In cazul in care se indica conditii speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat din folie de celuloza regenerata va fi etichetat corespunzator.

    CAP. 5
    Eliberarea de N-nitrozamine si substante N-nitrozabile din tetinele si susetele fabricate din elastomeri sau din cauciuc

    Art. 36
    Prezentul capitol reglementeaza eliberarea de N-nitrozamine si de substante capabile sa se transforme in N-nitrozamine, denumite in continuare substante N-nitrozabile, din tetine si susete, fabricate din cauciuc sau din alti elastomeri.
    Art. 37
    Tetinele si susetele prevazute la art. 36 nu trebuie sa transfere in lichidul utilizat in timpul testului de eliberare cu simulant de saliva, in conditiile prevazute in anexa nr. 16, nici un fel de substante N-nitrozamine si N-nitrozabile detectabile printr-o metoda validata care este in conformitate cu criteriile prevazute in anexa nr. 17 si prin care se pot detecta urmatoarele cantitati:
    a) 0,01 mg total de N-nitrozamine eliberate/kg din partile de tetina sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alti elastomeri;
    b) 0,1 mg total de substante N-nitrozabile/kg din partile de tetina sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alti elastomeri.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 17 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                  SIMBOLUL

                           _____________
                          |             | | | |
                          |             | | | |
                          |             | | | |
                          |             |    /
                           \           /    |
                            \         /     |
                             \       /      |
                             |       |      |
                             |       |      |
                         __ /         \ __  |

    ANEXA 2
    la norme

                                   LISTA
de monomeri si alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

    Introducere generala
    1. Prezenta anexa contine lista de monomeri sau alte materii prime. Aceasta lista include:
    a) substante care sufera procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliaditia sau oricare alt proces similar pentru producerea macromoleculelor;
    b) substante macromoleculare naturale sau sintetice, folosite la producerea macromoleculelor modificate, daca monomerii sau alte materii prime necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse pe lista;
    c) substante folosite pentru modificarea substantelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.
    2. Lista nu include sarurile de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc ale acizilor autorizati, fenolii sau alcoolii care sunt, de asemenea, autorizati. Totusi denumiri care contin "... acid, saruri" apar in lista daca nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti. In aceste cazuri intelesul termenului saruri este saruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc.
    3. Lista nu include nici urmatoarele substante, desi acestea pot fi prezente:
    a) substante care pot fi prezente in produsul finit ca: impuritati in substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;
    b) oligomeri si substante macromoleculare naturale sau sintetice, precum si amestecurile lor, daca monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse pe lista;
    c) amestecuri ale substantelor autorizate.
    Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a), b) si c) vor fi in conformitate cu cerintele stipulate la art. 2 din norme.
    4. Substantele trebuie sa corespunda criteriilor de puritate.
    5. Lista contine urmatoarele informatii:
    - coloana 1, MA/REF. Nr.: numarul de referinta al materialului de ambalare al CEE de pe lista;
    - coloana 2, CAS. Nr.: numarul de registru CAS, abrevierea de la Chemical Abstracts Service;
    - coloana 3, Denumirea: denumirea chimica;
    - coloana 4, Restrictii si/sau specificatii. Acestea pot include:
    a) limita de migrare specifica, abreviata LMS;
    b) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, abreviata CM;
    c) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, exprimata ca mg/6 dm^2 din suprafata de contact cu alimentele, abreviata CMA;
    d) orice alte restrictii mentionate expres;
    e) orice tip de specificatii referitoare la substanta sau la polimer.
    6. Daca o substanta care apare pe lista ca un compus individual este exprimata si printr-un termen generic, restrictiile care se aplica acestei substante vor fi cele indicate pentru acest compus individual.
    7. In cazul in care exista vreo neconcordanta intre numarul CAS si denumirea chimica, denumirea chimica va avea prioritate fata de numarul CAS. Daca exista vreo neconcordanta intre numarul CAS raportat in Inventarul European al Existentei Substantelor, abreviat EINECS, si registrul CAS, se va aplica numarul CAS din registrul CAS.
    8. In coloana 4 a tabelului este folosit un numar de abrevieri sau expresii, care au urmatorul inteles:
    LD - limita de detectie a metodei de analiza;
    PF - materialul sau obiectul in stare finita;
    NCO - grupari de izocianati;
    ND - nedetectabila.
    In sensul acestor norme nedetectabila inseamna ca substanta nu trebuie sa fie detectata prin folosirea unei metode de analiza validate. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, pentru limita de detectie se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate;
    CM - cantitatea maxim permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect;
    CM (T) - cantitatea maxim permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect, exprimata ca total de grupari sau substanta (substante) indicata (indicate).
    In sensul acestor norme CM (T) reprezinta cantitatea maxim permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate la limita specificata. Daca o astfel de metoda nu exista, se va folosi o metoda de analiza adecvata;
    LMS - limita de migrare specifica in alimente sau in simulant alimentar, numai daca nu este altfel specificat.
    In sensul acestor norme LMS reprezinta migrarea specifica a substantei, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate pentru limita specificata. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate;
    LMS (T) - limita de migrare specifica in alimente sau in simulant alimentar, exprimata ca total de grupari sau substanta (substante) indicata (indicate).
    In sensul acestor norme LMS (T) reprezinta migrarea specifica a substantelor, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate pentru limita specificata. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate.

    SECTIUNEA A*)

    *) Sectiunea A este reprodusa in facsimil.

    LISTA DE MONOMERI SI ALTE SUBSTANTE CHIMICE AUTORIZATE

________________________________________________________________________________
 MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau
   Nr.   |             |                             |      specificatii
_________|_____________|_____________________________|__________________________
   (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)
_________|_____________|_____________________________|__________________________
  10030  | 000514-10-3 |Acid abietic                 |
  10060  | 000075-07-0 |Acetaldehida                 |LMS (T) = 6 mg/kg (2)
  10090  | 000064-19-7 |Acid acetic                  |
  10120  | 000108-05-4 |Acetat de vinil              |LMS = 12 mg/kg
  10150  | 000108-24-7 |Anhidrida acetica            |
  10210  | 000074-86-2 |Acetilena                    |
  10630  | 000079-06-1 |Acrilamida                   |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
  10660  | 015214-89-8 |Acid 2-Acrilamido-2-         |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |metilpropansulfonic          |
  10690  | 000079-10-7 |Acid acrilic                 |
  10750  | 002495-35-4 |Acrilat de benzil            |
  10780  | 000141-32-2 |Acrilat de n-butil           |
  10810  | 002998-08-5 |Acrilat de sec-butil         |
  10840  | 001663-39-4 |Acrilat de tert-butil        |
  11000  | 050976-02-8 |Acrilat de diciclopentadienil|CMA = 0,05 mg/6 dm^2
  11245  | 002156-97-0 |Acrilat de dodecil           |LMS = 0,05 mg/kg (1)
  11470  | 000140-88-5 |Acrilat de etil              |
         | 000818-61-1 |Acrilat de hidroxietil       |Vezi "Monoacrilat de
         |             |                             |etilenglicol"
  11590  | 00106-63-8  |Acrilat de izobutil          |
  11680  | 000689-12-3 |Acrilat de izopropil         |
  11710  | 000096-33-3 |Acrilat de metil             |
  11830  | 000818-61-1 |Monoacrilat de etilenglicol  |
  11890  | 002499-59-4 |Acrilat de n-octil           |
  11980  | 000925-60-0 |Acrilat de propil            |
  12100  | 000107-13-1 |Acrilonitril                 |LMS = nedetectabila (LD =
         |             |                             |0,020 mg/kg, toleranta
         |             |                             |analitica inclusa)
  12130  | 000124-04-9 |Acid adipic                  |
  12265  | 004074-90-2 |Adipat de divinil            |CM = 5 mg/kg in PF. Pentru
         |             |                             |utilizare numai ca
         |             |                             |comonomer
  12280  | 002035-75-8 |Anhidrida adipica            |
  12310  | 000124-04-9 |Albumina                     |
  12340  | 000124-04-9 |Albumina coagulata cu        |
         |             |formaldehida                 |
  12375  | 000124-04-9 |Monoalcooli alifatici        |
         |             |saturati liniari primari     |
         |             |(C4-C22)                     |
  12670  | 002855-13-2 |1-Amino-3-aminometil-3,5,5-  |LMS = 6 mg/kg
         |             |trimetilciclohexan           |
  12761  | 000693-57-2 |Acid 1,2-aminododecanoic     |LMS = 0,05 mg/kg
  12788  | 002432-99-7 |Acid 1,1-aminoundecanoic     |LMS = 5 mg/kg
  12789  | 007664-41-7 |Amoniac                      |
  12820  | 000123-99-9 |Acid azelaic                 |
  12970  | 004196-95-6 |Anhidrida azelaica           |
  13000  | 001477-55-0 |1,3-Benzendimetanamina       |LMS = 0,05 mg/kg
  13060  | 004422-95-1 |Triclorura acidului          |CMA = 0,05 mg/6 dm^2
         |             |1,3,5-benzentricarboxilic    |(masurata ca acid
         |             |                             |1,3,5-benzentricarboxilic)
  13090  | 000065-85-0 |Acid benzoic                 |
  13150  | 000100-51-6 |Alcool benzilic              |
         | 000111-46-6 |Bis(2-hidroxietil)eter       |Vezi "Dietilenglicol"
         | 000077-99-6 |2,2-Bis(hidroximetil)-1-     |Vezi
         |             |butanol                      |"1,1,1-Trimetilopropan"
  13180  | 000498-66-8 |Biciclo[2.2.1]2-heptena      |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |(= norbornena)               |
  13210  | 001761-71-3 |Bis(4-aminociclohexil)metan  |LMS = 0,05 mg/kg
  13390  | 000105-08-8 |1,4-Bis(hidroximetil)        |
         |             |ciclohexan                   |
  13480  | 000080-05-7 |2,2-Bis(4-hidroxifenil)      |LMS = 3 mg/kg
         |             |propan                       |
  13510  | 001675-54-3 |Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis |"LMS (T) = 1 mg/kg (9)
         |             |(4-hidroxifenil)propan-eter  |Autorizat pana la
         |             |(= BADGE)                    |1 ianuarie 2005
         | 000110-98-5 |Dihidroxipropil eter         |Vezi "Dipropilenglicol"
         | 005124-30-1 |Bis(4-izocianatociclohexil)  |Vezi "4,4'-Diizocianat de
         |             |metan                        |diciclohexilmetan-"
  13530  | 038103-06-9 |Bis(anhidrida ftalica) de    |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |2,2-bis(4-hidroxifenil)propan|
  13600  | 047465-97-4 |3,3-Bis(3-metil-4-           |LMS = 1,8 mg/kg
         |             |hidroxifenil-2-indolinona)   |
         | 000080-05-7 |Bisfenol A                   |Vezi
         |             |                             |"2,2-Bis(4-hidroxifenil)
         |             |                             |propan
         | 001675-54-3 |Bis(2,3-epoxipropil)-bisfenol|Vezi
         |             |A eter                       |"Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-
         |             |                             |bis(4-hidroxifenil)propan-
         |             |                             |eter
  13614  | 038103-06-9 |Bis(anhidrida ftalica) de    |Vezi 13530
         |             |Bisfenol A                   |
  13630  | 000106-99-0 |Butadiena                    |CM = 1 mg/kg in PF sau
         |             |                             |LMS = nedetectabila
         |             |                             |(LD= 0,02 mg/kg, toleranta
         |             |                             |analitica inclusa)
  13690  | 000107-88-0 |1,3-Butandiol                |
  13780  | 002425-79-8 |Bis(2,3-epoxipropil)-1,4-    |CM = 1 mg/kg in PF
         |             |butandiol eter               |(exprimat ca grupare
         |             |                             |epoxi, greutate moleculara
         |             |                             |= 43)
  13840  | 000071-36-3 |1-Butanol                    |
  13870  | 000106-98-9 |1-Butena                     |
  13900  | 000107-01-7 |2-Butena                     |
  14020  | 000098-54-4 |4-Tert-butilfenol            |LMS = 0,05 mg/kg
  14110  | 000123-72-8 |Butiraldehida                |
  14140  | 000107-92-6 |Acid butiric                 |
  14170  | 000106-31-0 |Anhidrida butirica           |
  14200  | 000105-60-2 |Caprolactama                 |LMS (T) = 15 mg/kg (5)
  14230  | 002123-24-2 |Caprolactama, sare de sodiu  |LMS (T) = 15 mg/kg (5)
         |             |                             |(exprimata ca si
         |             |                             |caprolactama)
  14320  | 000124-07-2 |Acid caprilic                |
  14350  | 000630-08-0 |Monoxid de carbon            |
  14380  | 000075-44-5 |Oxiclorura de carbon         |CM = 1 mg/kg in PF
  14411  | 008001-79-4 |Ulei de ricin                |
  14500  | 009004-34-6 |Celuloza                     |
  14530  | 007782-50-5 |Clor                         |
         | 000106-89-8 |1-Clor-2,3-epoxipropan       |Vezi "Epiclorhidrina"
  14650  | 000079-38-9 |Clortrifluoretilena          |CMA = 0,05 mg/6 dm^2
  14680  | 000077-92-9 |Acid citric                  |
  14710  | 000108-39-4 |m-Crezol                     |
  14740  | 000095-48-7 |o-Crezol                     |
  14770  | 00106-44-5  |p-Crezol                     |
         | 000105-08-8 |1,4-Ciclohexandimetanol      |Vezi "1,4-Bis
         |             |                             |(hidroximetil)ciclohexan"
  14841  | 000599-64-4 |4-Cumilfenol                 |LMS = 0,05 mg/kg
  14950  | 003173-53-3 |Izocianat de ciclohexil      |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  15095  | 000334-48-5 |Acid decanoic                |
  15070  | 001647-16-1 |1,9-Decadiena                |LMS = 0,05 mg/kg
  15100  | 000112-30-1 |1-Decanol                    |
         | 000107-15-3 |1,2-Diaminoetan              |Vezi "Etilendiamina"
         | 000124-09-4 |1,6-Diaminohexan             |Vezi "Hexametilendiamina"
  15130  | 000872-05-9 |1-Decena                     |LMS = 0,05 mg/kg
  15250  | 000110-60-1 |1,4-Diaminobutan             |
  15565  | 000106-46-7 |1,4-Diclorbenzen             |LMS = 12 mg/kg
  15700  | 005124-30-1 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |diciclohexilmetan            |(exprimat ca NCO)
  15760  | 000111-46-6 |Dietilenglicol               |LMS (T) = 30 mg/kg (3)
  15790  | 000111-40-0 |Dietilentriamina             |LMS = 5 mg/kg
  15820  | 000345-92-6 |4,4'-Difluorbenzofenona      |LMS = 0,05 mg/kg
  15880  | 000120-80-9 |1,2-Dihidroxibenzen          |LMS = 6 mg/kg
  15910  | 000108-46-3 |1,3-Dihidroxibenzen          |LMS = 2,4 mg/kg
  15940  | 000123-31-9 |1,4-Dihidroxibenzen          |LMS = 0,6 mg/kg
  15970  | 000611-99-4 |4,4'-Dihidroxibenzofenona    |LMS = 6 mg/kg
  16000  | 000092-88-6 |4,4'-Dihidroxidifenil        |LMS = 6 mg/kg
  16150  | 000108-01-0 |Dimetilaminoetanol           |LMS = 18 mg/kg
  16240  | 000091-97-4 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |3,3'-dimetilbifenil          |(exprimat ca NCO)
  16360  | 000576-26-1 |2,6-Dimetilfenol             |LMS = 0,05 mg/kg
  16450  | 000646-06-0 |1,3-Dioxolan                 |LMS = 0,05 mg/kg"
  16480  | 000126-58-9 |Dipentaeritritol             |
  16570  | 004128-73-8 |4,4'-Diizocianat difenil eter|CM(T) = mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  16600  | 005873-54-1 |2,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |difenilmetan                 |(exprimat ca NCO)
  16630  | 000101-68-8 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |difenilmetan                 |(exprimat ca NCO)
  16660  | 000110-98-5 |Dipropilenglicol             |
  16691  | 013811-50-2 |N,N'-Divinil-2-              |CM = 5 mg/kg in PF
         |             |imidazolidinona              |
  16704  | 000112-41-4 |1-Dodecena                   |LMS = 0,05 mg/kg
  16750  | 000106-89-8 |Epiclorhidrina               |CM = 1 mg/kg in PF
  16780  | 000064-17-5 |Etanol                       |
  16950  | 000074-85-1 |Etilena                      |
  16960  | 000107-15-3 |Etilendiamina                |LMS = 12 mg/kg
  16990  | 000107-21-1 |Etilenglicol                 |LMS (T) = 30 mg/kg (3)
  17005  | 000151-56-4 |Etilenimina                  |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
  17020  | 000075-21-8 |Oxid de etilena              |CM = 1 mg/kg in PF
  17050  | 000104-76-7 |2-Etil-1-hexanol             |LMS = 30 mg/kg
  17160  | 000097-53-0 |Eugenol                      |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  17170  | 061788-47-4 |Acizi grasi din ulei de cocos|
  17200  | 068308-53-2 |Acizi grasi din ulei de soia |
  17230  | 061790-12-3 |Acizi grasi din ulei de tal  |
  17260  | 000050-00-0 |Formaldehida                 |
  17290  | 000110-17-8 |Acid fumaric                 |
  17530  | 000050-99-7 |Glucoza                      |
  18010  | 000110-94-1 |Acid glutaric                |
  18070  | 000108-55-4 |Anhidrida glutarica          |
  18100  | 000056-81-5 |Glicerina                    |
  18220  | 068564-88-5 |Acid N-Heptilaminoundecanoic |LMS = 0,05 mg/kg (1)
  18250  | 000115-28-6 |Acid                         |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
         |             |hexaclorendometilentetra-    |
         |             |hidroftalic                  |
  18280  | 000115-27-5 |Anhidrida                    |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
         |             |hexaclorendometilentetra-    |
         |             |hidroftalica                 |
  18310  | 036653-82-4 |1-Hexadecanol                |
  18430  | 000116-15-4 |Hexafluorpropilena           |LMS = ND
         |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)
  18460  | 000124-09-4 |Hexametilendiamina           |LMS = 2,4 mg/kg
  18640  | 000822-06-0 |Diizocianat de hexametilena  |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  18670  | 000100-97-0 |Hexametilentetramina         |LMS (T) = 15 mg/kg
         |             |                             |(exprimat ca formaldehida)
         | 000123-31-9 |Hidrochinona                 |Vezi "1,4-Dihidroxibenzen"
  18820  | 000592-41-6 |1-Hexena                     |LMS = 3 mg/kg
  18880  | 000099-96-7 |Acid p-hidroxibenzonic       |
  19000  | 000115-11-7 |Izobutena                    |
  19060  | 000109-53-5 |Izobutil vinil eter          |CM = 5 mg/kg in PF
  19150  | 000121-91-5 |Acid izoftalic               |LMS = 5 mg/kg
  19210  | 001459-93-4 |Izoftalat de dimetil         |LMS = 0,05 mg/kg
  19270  | 000097-65-4 |Acid itaconic                |
  19460  | 000050-21-5 |Acid lactic                  |
  19470  | 000143-07-7 |Acid lauric                  |
  19480  | 002146-71-6 |Laurat de vinil              |
  19510  | 011132-73-3 |Lignoceluloza                |
  19540  | 000110-16-7 |Acid maleic                  |LMS (T) = 30 mg/kg (4)
  19960  | 000108-31-6 |Anhidrida maleica            |LMS (T) = 30 mg/kg (4)
         |             |                             |exprimata ca acid maleic
         | 000108-78-1 |Melamina                     |Vezi "2,4,6-Triamino-
         |             |                             |1,3,5-triazina"
  19990  | 000079-39-0 |Metacrilamida                |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  20020  | 000079-41-4 |Acid metacrilic              |
  20050  | 000096-05-9 |Metacrilat de alil           |LMS = 0,05 mg/kg
  20080  | 002495-37-6 |Metacrilat de benzil         |
  20110  | 000097-88-1 |Metacrilat de butil          |
  20140  | 002998-18-7 |Metacrilat de sec-butil      |
  20170  | 000585-07-9 |Metacrilat de tert-butil     |
  20530  | 002867-47-2 |Metacrilat de                |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |2-(dimetilamino)-etil        |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  20890  | 000097-63-2 |Metacrilat de etil           |
  21010  | 000097-86-9 |Metacrilat de izobutil       |
  21100  | 004655-34-9 |Metacrilat de izopropil      |
  21130  | 000080-62-6 |Metacrilat de metil          |
  21190  | 000868-77-9 |Monometacrilat de            |
         |             |etilenglicol                 |
  21280  | 002177-70-0 |Metacrilat de fenil          |
  21340  | 002210-28-8 |Metacrilat de propil         |
  21460  | 000760-93-0 |Anhidrida metacrilica        |
  21490  | 000126-98-7 |Metacrilonitril              |LMS = nedetectabila
         |             |                             |(LD = 0,020 mg/kg,
         |             |                             |toleranta analitica
         |             |                             |inclusa)
  21550  | 000067-56-1 |Metanol                      |
  21730  | 000563-45-1 |3-Metil-1-butena             |CMA = 0,006 mg/6 dm^2.
         |             |                             |Pentru utilizare numai in
         |             |                             |polipropilena.
  21940  | 000924-42-5 |N-Metilolacrilamida          |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
  22150  | 000691-37-2 |4-Metil-1-pentena            |LMS = 0,02 mg/kg
  22331  | 025513-64-8 |Amestec de 1,6-diamino-2,2,4-|CMA = 5 mg/6 dm^2
         |             |trimetilhexan(40% m/m) si    |
         |             |1,6-diamino-                 |
         |             |2,2,4-trimetilhexan (60% m/m)|
  22350  | 000544-63-8 |Acid miristic                |
  22390  | 000840-65-3 |2,6-Naftalindicarboxilat de  |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |dimetil                      |
  22420  | 003173-72-6 |Diizocianat de 1,5-naftalina |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  22450  | 009004-70-0 |Nitroceluloza                |
  22480  | 000143-08-8 |1-Nonanol                    |
  22550  | 000498-66-8 |Norbornena                   |Vezi "Biciclo[2.2.1]2-
         |             |                             |heptena"
  22570  | 000112-96-9 |Izocianat de octadecil       |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  22600  | 000111-87-5 |1-Octanol                    |
  22660  | 000111-66-0 |1-Octena                     |LMS = 15 mg/kg
  22763  | 000112-80-1 |Acid oleic                   |
  22780  | 000057-10-3 |Acid palmitic                |
  22840  | 000115-77-5 |Pentaeritritol               |
  22870  | 000071-41-0 |1-Pentanol                   |
  22937  | 001623-05-8 |Perfluorpropil perfluorvinil |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |eter                         |
  22960  | 000108-95-2 |Fenol                        |
  23050  | 000108-45-2 |1,3-Fenilendiamina           |CM = 1 mg/kg in PF
         | 000075-44-5 |Fosgen                       |Vezi "Oxiclorura de
         |             |                             |carbon"
  23170  | 007664-38-2 |Acid fosforic                |
         | 007664-38-2 |Acid ftalic                  |Vezi "Acid tereftalic"
  23175  | 000122-52-1 |Fosfit de trietil            |CM = ND (LD = 1 mg/kg in
         |             |                             |PF)
  23200  | 000088-99-3 |Acid o-ftalic                |
  23230  | 000131-17-9 |Ftalat de dialil             |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
  23380  | 000085-44-9 |Anhidrida ftalica            |
  23470  | 000080-56-8 |alfa-Pinen                   |
  23500  | 000127-91-3 |beta-Pinen                   |
  23547  | 009016-00-6 |Polidimetilsiloxan           |In conformitate cu
         | 063148-62-9 |(GM > 6800)                  |specificatiile prevazute
         |             |                             |in Anexa 6
  23590  | 025322-68-3 |Polietilenglicol             |
  23650  | 025322-69-4 |Polipropilenglicol cu        |
         |             |greutatea moleculara mai mare|
         |             |de 400                       |
  23651  | 025322-69-4 |Polipropilenglicol           |
  23740  | 000057-55-6 |1,2-Propandiol               |
  23770  | 000504-63-2 |1,3-Propandiol               |LMS = 0,05 mg/kg
  23800  | 000071-23-8 |1-Propanol                   |
  23830  | 000067-63-0 |2-Propanol                   |
  23860  | 000123-38-6 |Propionaldehida              |
  23890  | 000079-09-4 |Acid propionic               |
  23920  | 000105-38-4 |Propionat de vinil           |LMS (T) = 6 mg/kg (2)
         |             |                             |(exprimat ca acetaldehida)
  23950  | 000123-62-6 |Anhidrida propionica         |
  23980  | 000115-07-1 |Propilena                    |
  24010  | 000075-56-9 |Oxid de propilena            |CM = 1 mg/kg in PF
         | 000120-80-9 |Pirocatehol                  |Vezi "1,2-Dihidroxibenzen"
  24057  | 000089-32-7 |Anhidrida piromelitica       |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |                             |(exprimata ca acid
         |             |                             |piromelitic)
  24070  | 073138-82-6 |Acizi rezinici               |
         | 000108-46-3 |Rezorcinol                   |Vezi "1,3-Dihidroxibenzen"
  24100  | 008050-09-7 |Colofoniu                    |
  24130  | 008050-09-7 |Guma de colofoniu            |Vezi "Colofoniu"
  24160  | 008052-10-6 |Rasina de ulei de tal        |
  24190  | 009014-63-5 |Rasina de lemn               |
  24250  | 009006-04-6 |Cauciuc, natural             |
  24270  | 000069-72-7 |Acid salicilic               |
  24280  | 000111-20-6 |Acid sebacic                 |
  24430  | 002561-88-8 |Anhidrida sebacica           |
  24475  | 001313-82-2 |Sulfura de sodiu             |
  24490  | 000050-70-4 |Sorbitol                     |
  24520  | 008001-22-7 |Ulei de soia                 |
  24540  | 009005-25-8 |Amidon alimentar             |
  24550  | 000057-11-4 |Acid stearic                 |
  24610  | 000100-42-5 |Stiren                       |
  24760  | 026914-43-2 |Acid stirensulfonic          |LMS = 0,05 mg/kg
  24820  | 000110-15-6 |Acid succinic                |
  24850  | 000108-30-5 |Anhidrida succinica          |
  24880  | 000057-50-1 |Zaharoza                     |
  24887  | 006362-79-4 |Acid 5-Sulfoizoftalic, sare  |LMS = 5 mg/kg
         |             |de monosodiu                 |
  24888  | 003965-55-7 |5-Sulfoizoftalat de dimetil, |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |sare monosodica              |
  24910  | 000100-21-0 |Acid tereftalic              |LMS = 7,5 mg/kg
  24940  | 000100-20-9 |Diclorura de acid tereftalic |LMS (T) = 7,5 mg/kg
         |             |                             |(exprimata ca acid
         |             |                             |tereftalic)
  24970  | 000120-61-6 |Tereftalat de dimetil        |
  25080  | 001120-36-1 |1-Tetradecena                |LMS = 0,05 mg/kg
  25090  | 000112-60-7 |Tetraetilenglicol            |
  25120  | 000116-14-3 |Tetrafluoretilena            |LMS = 0,05 mg/kg
  25150  | 000109-99-9 |Tetrahidrofuran              |LMS = 0,6 mg/kg
  25180  | 000102-60-3 |N,N,N',N'-Tetracis(2-        |
         |             |hidroxipropil)etilendiamina  |
  25210  | 000584-84-9 |2,4-Diizocianat de toluen    |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  25240  | 000091-08-7 |2,6-Diizocianat de toluen    |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca NCO)
  25270  | 026747-90-0 |2,4-Diizocianat de toluen,   |CM(T) = 1 mg/kg in PF
         |             |dimer                        |(exprimat ca NCO)
  25360  | 026747-90-0 |Trialchil(C5-C15)acetat de   |CM = 1 mg/kg in PF
         |             |2,3-epoxipropil              |(exprimat ca grupare
         |             |                             |epoxi, greutate moleculara
         |             |                             |= 43)
  25385  | 000102-70-5 |Trialilamina                 |In conformitate cu
         |             |                             |specificatiile prevazute
         |             |                             |in Anexa 6
  25420  | 000108-78-1 |2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina|LMS = 30 mg/kg
  25510  | 000112-27-6 |Trietilenglicol              |
  25600  | 000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropan       |LMS = 6 mg/kg
  25910  | 024800-44-0 |Tripropilenglicol            |
  25927  | 027955-94-8 |1,1,1-Tris(4-hidroxifenil)   |CM = 0,5 mg/kg in PF.
         |             |etan                         |Pentru utilizare numai in
         |             |                             |policarbonati
  25960  | 000057-13-6 |Uree                         |
  26050  | 000075-01-4 |Clorura de vinil             |Vezi articolele 21 si 22
  26110  | 000075-35-4 |Clorura de viniliden         |CM = 5 mg/kg in PF sau
         |             |                             |LMS = nedetectabila
         |             |                             |(LD = 0,05 mg/kg)
  26140  | 000075-38-7 |Fluorura de viniliden        |LMS = 5 mg/kg
  26170  | 003195-78-6 |N-Vinil-N-metilacetamida     |CM = 2 mg/kg in PF
  26155  | 001072-63-5 |1-Vinilimidazol              |M = 5 mg/kg in PF
  26320  | 002768-02-7 |Viniltrimetoxisilan          |CM = 5 mg/kg in PF
  26360  | 007732-18-5 |Apa                          |In conformitate cu
         |             |                             |Hotararea Guvernului
         |             |                             |privind calitatea apei
         |             |                             |destinate consumului uman
_________|_____________|_____________________________|__________________________

    SECTIUNEA B*)

    *) Sectiunea B este reprodusa in facsimil.

    LISTA DE MONOMERI SI ALTE SUBSTANTE CHIMICE CARE POT FI UTILIZATE PANA LA OBTINEREA DECIZIEI DE INCLUDERE IN SECTIUNEA A

________________________________________________________________________________
 MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau
   Nr.   |             |                             |      specificatii
_________|_____________|_____________________________|__________________________
   (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)
_________|_____________|_____________________________|__________________________
         | 000542-02-9 |Acetoguanamina               |Vezi "2,4-Diamino-6-metil-
         |             |                             |1,3,5-triazina"
10599/90A| 061788-89-4 |Dimerii acizilor grasi       |
         |             |nesaturati (C18), distilati  |
 10599/91| 061788-89-4 |Dimerii acizilor grasi       |
         |             |nesaturati (C18), nedistilati|
10599/92A| 068783-41-5 |Dimerii acizilor grasi       |
         |             |nesaturati (C18),            |
         |             |hidrogenati, distilati       |
 10599/93| 068783-41-5 |Dimerii acizilor grasi       |
         |             |nesaturati (C18),            |
         |             |hidrogenati, nedistilati     |
  11500  | 000103-11-7 |Acrilat de 2-etilhexil       |
  11530  | 000999-61-1 |Acrilat de 2-hidroxipropil   |
  12910  | 001732-10-1 |Azelat de dimetil            |
         | 000528-44-9 |Acid                         |Vezi "Acid trimelitic"
         |             |1,2,4-Benzentricarboxilic    |
         | 000091-76-9 |Benzoguanamina               |Vezi "2,4-Diamino-
         |             |                             |6-fenil-1,3,5-triazina"
         | 000080-09-1 |Bisfenol S                   |Vezi
         |             |                             |"4,4'-Dihidroxidifenil-
         |             |                             |sulfona"
  13720  | 000110-63-4 |1,4-Butandiol                |
  13810  | 000505-65-7 |1,4-Butandiol formal         |
  13932  | 000598-32-3 |3-Buten-2-ol                 |
  14260  | 000502-44-3 |Caprolactona                 |
         | 000115-28-6 |Acid clorendic               |Vezi "Acid
         |             |                             |Hexaclorendometilen-
         |             |                             |tetrahidroftalic"
  14800  | 003724-65-0 |Acid crotonic                |
  15310  | 000091-76-9 |2,4-Diamino-6-fenil-         |
         |             |1,3,5-triazina               |
  15370  | 003236-53-1 |1,6-Diamino-                 |
         |             |2,2,4-trimetilhexan          |
  15400  | 003236-54-2 |1,6-Diamino-                 |
         |             |2,4,4-trimetilhexan          |
  15610  | 000080-07-9 |4,4'-Diclordifenil sulfona   |
  15730  | 000077-73-6 |Diciclopentadiena            |
  16090  | 000080-09-1 |4,4'-Dihidroxidifenil sulfona|
  16210  | 006864-37-5 |3,3'-Dimetil-4,4'-           |
         |             |diaminodiciclohexilmetan     |
  16390  | 000126-30-7 |2,2-Dimetil-1,3-propandiol   |
  16540  | 000102-09-0 |Carbonat de difenil          |
  16690  | 001321-74-0 |Divinilbenzen                |CM = 1 mg/kg in PF sau
         |             |                             |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  16697  | 000693-23-2 |Acid dodecandioic            |
  17110  | 016219-75-3 |5-Etilidenbiciclo[2.2.1]     |
         |             |2heptena                     |
  18370  | 000592-45-0 |1,4-Hexadiena                |
  18441  | 000085-42-7 |Anhidrida hexahidroftalica   |
  18700  | 000629-11-8 |1,6-Hexandiol                |
  19180  | 000099-63-8 |Diclorura de acid izoftalic  |
         | 000078-79-5 |Izopren                      |Vezi "2-Metil-1,3-
         |             |                             |butadiena"
  19490  | 000947-04-6 |Laurolactama                 |
  19570  | 000999-21-3 |Maleat de dialil             |
  19600  | 000105-76-0 |Maleat de dibutil            |
  20260  | 000101-43-9 |Metacrilat de ciclohexil     |
  20380  | 001189-08-8 |Dimetacrilat de 1,3-butandiol|
  20410  | 00208-81-7  |Dimetacrilat de 1,4-butandiol|
  20440  | 000097-90-5 |Dimetacrilat de etilenglicol |
  20590  | 000106-91-2 |Metacrilat de 2,3-epoxipropil|CM(T) = 5 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca grupare
         |             |                             |epoxi, greutate moleculara
         |             |                             |= 43)
  21370  | 010595-80-9 |Metacrilat de 2-sulfoetil    |
  21400  | 054276-35-6 |Metacrilat de sulfopropil    |
  21520  | 001561-92-8 |Meta-alil-sulfonat de sodiu  |CM = 5 mg/kg in PF
  21640  | 000078-79-5 |2-Metil-1,3-butadiena        |
         | 000505-65-7 |1,4-Metilendioxibutan        |Vezi "1,4-Butandiol
         |             |                             |formal"
  21970  | 000923-02-4 |N-Metilolmetacrilamida       |
  22210  | 000098-83-9 |alfa-Metilstiren             |
  22360  | 001141-38-4 |Acid 2,6-Naftalendicarboxilic|
         | 000126-30-7 |Neopentilglicol              |Vezi "2,2-Dimetil-1,3-
         |             |                             |propandiol"
         | 000498-66-8 |Norbornen                    |Vezi
         |             |                             |"Biciclo[2.2.1]2-heptena"
  22720  | 000140-66-9 |4-Tert-octilfenol            |LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  22900  | 000109-67-1 |1-Pentena                    |
         | 000092-69-3 |Acizi ftalici                |Vezi "Acid izo- sau
         |             |                             |o-ftalic"
  24370  | 000106-79-6 |Sebacat de dimetil           |
  25380  |             |Trialchil(C5-C 15)acetat de  |
         |             |vinil (= versatat de vinil)  |
  25390  | 000101-37-1 |Cianurat de trialil          |
  25450  | 026896-48-0 |Triciclodecandimetanol       |
  25540  | 000528-44-9 |Acid trimelitic              |CM(T) = 5 mg/kg in PF
  25550  | 000552-30-7 |Anhidrida trimelitica        |CM(T) = 5 mg/kg in PF
         |             |                             |(exprimat ca acid
         |             |                             |trimelitic)
  25810  | 015625-89-5 |Triacrilat de                |
         |             |1,1,1-trimetilolpropan       |
  25840  | 003290-92-4 |Trimetacrilat de             |
         |             |1,1,1-trimetilolpropan       |
  25900  | 000110-88-3 |Trioxan                      |
         | 000102-71-6 |Tris(2-hidroxietil)amina     |Vezi "Trietanolamina"
  26230  | 000088-12-0 |Vinilpirolidona              |
         | 000622-97-9 |p-Viniltoluen                |Vezi "p-Metilstiren"
         | 000105-67-9 |m-Xilenol                    |Vezi "2,4-Dimetilfenol"
         | 000526-75-0 |o-Xilenol                    |Vezi "2,3-Dimetilfenol"
         | 000095-87-4 |p-Xilenol                    |Vezi "2,5-Dimetilfenol"
_________|_____________|_____________________________|__________________________

    ANEXA 3
    la norme

                                 LISTA
de aditivi care pot fi utilizati la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

    Introducere generala
    1. Prezenta anexa contine lista:
    a) substantelor care sunt incorporate in materialele plastice pentru a se obtine caracteristicile tehnice in produsul finit si care raman in produsul finit;
    b) substantelor utilizate ca mediu adecvat pentru procesul de polimerizare.
    Lista nu include substantele care influenteaza in mod direct formarea polimerilor.
    2. Lista nu include sarurile, inclusiv sarurile duble si sarurile acide, de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc ale acizilor autorizati, fenoli sau alcooli care sunt, de asemenea, autorizati. Totusi denumiri care contin "... acid, saruri" apar in lista daca nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti. In aceste cazuri intelesul termenului saruri este saruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc.
    3. Lista nu include nici urmatoarele substante, desi acestea pot fi prezente:
    a) substante care pot fi prezente in produsul finit ca: impuritati in substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;
    b) amestecuri ale substantelor autorizate.
    Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a) si b) vor fi in conformitate cu cerintele stipulate la art. 2 din norme.
    4. Substantele trebuie sa corespunda criteriilor de puritate.
    5. Lista contine urmatoarele informatii:
    - coloana 1, MA/REF. Nr.: numarul de referinta al materialului de ambalare al CEE de pe lista;
    - coloana 2, CAS Nr.: Numarul de registru CAS, abrevierea de la Chemical Abstracts Service;
    - coloana 3, Denumirea: denumirea chimica;
    - coloana 4, Restrictii si/sau specificatii. Acestea pot include:
    a) limita de migrare specifica, abreviata LMS;
    b) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, abreviata CM;
    c) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, exprimata ca mg/6 dm^2 din suprafata de contact cu alimentele, abreviata CMA;
    d) orice alte restrictii mentionate expres;
    e) orice tip de specificatii referitoare la substanta sau la polimer.
    6. Daca o substanta care apare pe lista ca un compus individual va fi, de asemenea, exprimata printr-un termen generic, atunci restrictiile care se aplica acestei substante vor fi cele indicate pentru compusul individual.
    7. In cazul in care exista vreo neconcordanta intre numarul CAS si denumirea chimica, denumirea chimica va avea prioritate fata de numarul CAS. Daca exista vreo neconcordanta intre numarul CAS raportat in EINECS si registrul CAS, se va aplica numarul CAS din registrul CAS.

                            LISTA DE ADITIVI*)

    *) Lista de aditivi este reprodusa in facsimil.

________________________________________________________________________________
 MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumirea          |    Restrictii si/sau
   Nr.   |             |                             |      specificatii
_________|_____________|_____________________________|__________________________
   (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)
_________|_____________|_____________________________|__________________________
  30000  | 000064-19-7 |Acid acetic                  |
  30045  | 000123-86-4 |Acetat de butil              |
  30080  | 004180-12-5 |Acetat de cupru              |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca cupru)
  30140  | 000141-78-6 |Acetat de etil               |
  30280  | 000108-24-7 |Anhidrida acetica            |
  30295  | 000067-64-1 |Acetona                      |
  30370  |      -      |Acid acetilacetic, saruri    |
  30400  |      -      |Gliceride acetilate          |
  30610  |      -      |Acizi C2-C24 alifatici       |
         |             |liniari monocarboxilici,     |
         |             |provenind din uleiuri si     |
         |             |grasimi naturale si mono-,   |
         |             |di- si triesterii lor de     |
         |             |glicerina, inclusiv acizii   |
         |             |grasi ramificati prezenti in |
         |             |cantitati naturale           |
  30612  |      -      |Acizi C2-C24 alifatici       |
         |             |liniari monocarboxilici      |
         |             |sintetici si mono-, di- si   |
         |             |triesterii lor de glicerina  |
  30960  |      -      |Esteri ai acizilor alifatici,|
         |             |monocarboxilici (C6-C22) cu  |
         |             |poliglicerol                 |
  31328  |      -      |Acizi grasi obtinuti din     |
         |             |uleiuri si grasimi alimentare|
         |             |animale sau vegetale         |
  31530  | 123968-25-2 |Acrilat de 2,4-di-tert-      |LMS = 5 mg/kg
         |             |pentil-6-[1-(3,5-di-tert-    |
         |             |pentil-2-hidroxifenil)-      |
         |             |etil]fenil                   |
  31730  | 000124-04-9 |Acid adipic                  |
  33120  |      -      |Monoalcooli alifatici,       |
         |             |saturati, liniari, primari   |
         |             |(C4-C24)                     |
  33350  | 009005-32-7 |Acid alginic                 |
  33801  |      -      |Acid n-alchil(C10-C13)       |LMS = 30 mg/kg
         |             |benzen-sulfonic              |
  34281  |      -      |Acizi alchil(C8-C22)         |
         |             |sulfurici liniari primari cu |
         |             |un numar par de atomi de     |
         |             |carbon                       |
  34475  |      -      |Hidroxid fosfit de aluminiu  |
         |             |si calciu, hidratat          |
  34480  |      -      |Fibre, pilitura si pulbere de|
         |             |aluminiu                     |
  34560  | 021645-51-2 |Hidroxid de aluminiu         |
  34690  | 011097-59-9 |Hidroxicarbonat de aluminiu  |
         |             |si magneziu                  |
  34720  | 001344-28-1 |Oxid de aluminiu             |
  35120  | 013560-49-1 |Diesterul acidului           |
         |             |3-aminocrotonic cu eter      |
         |             |tiobis(2-hidroxietilic)      |
  35320  | 007664-41-7 |Amoniac                      |
  35440  | 012124-97-9 |Bromura de amoniu            |
  35600  | 001336-21-6 |Hidroxid de amoniu           |
  35840  | 000506-30-9 |Acid arahic                  |
  35845  | 007771-44-0 |Acid arahidonic              |
  36000  | 000050-81-7 |Acid ascorbic                |
  36080  | 000137-66-6 |Palamitat de ascorbil        |
  36160  | 010605-09-1 |Stearat de ascorbil          |
  36640  | 000123-77-3 |Azodicarbonamida             |Pentru utilizare numai ca
         |             |                             |agent porofor
  36880  | 008012-89-3 |Ceara de albine              |
  36960  | 003061-75-4 |Behenamida                   |
  37040  | 000112-85-6 |Acid behenic                 |
  37280  | 001302-78-9 |Bentonita                    |
  37360  | 000100-52-7 |Benzaldehida                 |In conformitate cu nota 10
         |             |                             |din Anexa 6
  37600  | 000065-85-0 |Acid benzoic                 |
  37680  | 000136-60-7 |Benzoat de butil             |
  37840  | 000093-89-0 |Benzoat de etil              |
  38080  | 000093-58-3 |Benzoat de metil             |
  38160  | 002315-68-6 |Benzoat de propil            |
  38320  | 005242-49-9 |4-(2-Benzoxazolil)-4'-       |In conformitate cu
         |             |(5-metil-2-benzoxazolil)     |specificatiile stabilite
         |             |stilben                      |in Anexa nr. 5
  38510  | 136504-96-6 |1,2-Bis(3-aminopropil)       |LMS = 5 mg/kg
         |             |etilendiamina, polimer cu    |
         |             |N-butil-2,2,6,6-tetrametil-  |
         |             |4-piperidinamina si          |
         |             |2,4,6-triclor-1,3,5-triazina |
  38515  | 001533-45-5 |4,4'-Bis(2-benzoxazolil)     |LMS = 0,05 mg/kg (1)
         |             |stilbena                     |
  38810  | 080693-00-1 |Difosfit de bis(2,6-di-tert- |LMS = 5 mg/kg (suma de
         |             |butil-4-metilfenil)          |fosfit si fosfat)
         |             |pentaeritritol               |
  38879  | 135861-56-2 |Bis(3,4-dimetilbenziliden)   |
         |             |sorbitol                     |
  38950  | 079072-96-1 |Bis(4-etilbenziliden)sorbitol|
  39200  | 006200-40-4 |Clorura de bis(2-hidroxietil)|
         |             |-2-hidroxipropil-3-          |LMS = 1,8 mg/kg
         |             |(dodeciloxi)metilamoniu      |
  39815  | 182121-12-6 |9,9-Bis(metoximetil)fluorena |CMA = 0,05 mg/6 dm^2
  39890  | 087826-41-3 |Bis(metilbenziliden)sorbitol |
         | 069158-41-4 |                             |
         | 054686-97-4 |                             |
         | 081541-12-0 |                             |
  40400  | 010043-11-5 |Nitrura de bor               |
  40570  | 000106-97-8 |Butan                        |
  41040  | 005743-36-2 |Butirat de calciu            |
  41280  | 001305-62-0 |Hidroxid de calciu           |
  41520  | 001305-78-8 |Oxid de calciu               |
  41600  | 012004-14-7 |Sulfoaluminat de calciu      |
         | 037293-22-4 |                             |
  41680  | 000076-22-2 |Camfor                       |In conformitate cu nota 10
         |             |                             |din Anexa nr. 6
  41760  | 008006-44-8 |Ceara de Candelila           |
  41960  | 000124-07-2 |Acid caprilic                |
  42160  | 000124-38-9 |Dioxid de carbon             |
  42320  | 007492-68-4 |Carbonat de cupru            |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca si cupru)
  42500  |      -      |Sarurile acidului carbonic   |
  42640  | 009000-11-7 |Carboximetilceluloza         |
  42720  | 008015-86-9 |Ceara de Carnauba            |
  42800  | 009000-71-9 |Cazeina                      |
  42960  | 064147-40-6 |Ulei de ricin deshidratat    |
  43200  |      -      |Mono- si digliceride ale     |
         |             |uleiului de ricin            |
  43280  | 009004-34-6 |Celuloza                     |
  43300  | 009004-36-8 |Acetobutirat de celuloza     |
  43360  | 068442-85-3 |Celuloza regenerata          |
  43440  | 008001-75-0 |Cerezina                     |
  43515  |      -      |Esterii acizilor grasi de    |CMA = 0,9 mg/6 dm^2
         |             |ulei de cocos cu clorurile de|
         |             |colina                       |
  44160  | 000077-92-9 |Acid citric                  |
  44640  | 000077-93-0 |Citrat de trietil            |
  45195  | 007787-70-4 |Bromura de cupru             |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca si cupru)
  45200  | 001335-23-5 |Iodura de cupru              |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca si cupru) si
         |             |                             |LMS = 1 mg/kg
         |             |                             |(exprimat ca iod)
  45280  |      -      |Fibre de bumbac              |
  45450  | 068610-51-5 |Copolimerul de p-crezol-     |LMS = 0,05 mg/kg (1)
         |             |diciclopentadiena-izobutilena|
  45560  | 014464-46-1 |Cristobalita                 |
  45760  | 000108-91-8 |Ciclohexilamina              |
  45920  | 009000-16-2 |Dammar                       |
  45940  | 000334-48-5 |Acid n-decanoic              |
  46070  | 010016-20-3 |alfa-Dextrina                |
  46080  | 007585-39-9 |beta-Dextrina                |
  46375  | 061790-53-2 |Diatomita                    |
  46380  | 068855-54-9 |Diatomita calcinata in flux  |
         |             |cu var                       |
  46480  | 032647-67-9 |Dibenziliden sorbitol        |
  46790  | 004221-80-1 |3,5-Di-tert-butil-4-         |
         |             |hidroxibenzoat de 2,4-di-    |
         |             |tert-butilfenil              |
  46800  | 067845-93-6 |3,5-Di-tert-butil-4-         |
         |             |hidroxibenzoat de hexadecil  |
  46870  | 003135-18-0 |3,5-Di-tert-butil-4-         |
         |             |hidroxibenzilfosfonat de     |
         |             |dioctadecil                  |
  46880  | 065140-91-2 |3,5-Di-tert-butil-4-         |LMS = 6 mg/kg
         |             |hidroxibenzilfosfonat de     |
         |             |monoetil, sare de calciu     |
  47440  | 000461-58-5 |Dicianodiamida               |
  47680  | 000111-46-6 |Dietilenglicol               |LMS (T) = 30 mg/kg (3)
  48460  | 000075-37-6 |1,1-Difluoretan              |
  49485  | 134701-20-5 |2,4-Dimetil-6-               |LMS = 1 mg/kg
         |             |(1-metilpentadecil)fenol     |
  49540  | 000067-68-5 |Dimetil sulfoxid             |
  51200  | 000126-58-9 |Dipentaeritritol             |
  51700  | 147315-50-2 |2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-|LMS = 0,05 mg/kg
         |             |2-il)-5-(hexiloxi)fenol      |
  51760  | 025265-71-8 |Dipropilenglicol             |
         | 000110-98-5 |                             |
  52640  | 016389-88-1 |Dolomita                     |
  52720  | 000112-84-5 |Erucamida                    |
  52730  | 000112-86-7 |Acid erucic                  |
  52800  | 000064-17-5 |Etanol                       |
  53270  | 037205-99-5 |Etilcarboximetilceluloza     |
  53280  | 009004-57-3 |Etilceluloza                 |
  53360  | 000110-31-6 |N,N'-Etilenbisoleamida       |
  53440  | 005518-18-3 |N,N'-Etilenbispalmitamida    |
  53520  | 000110-30-5 |N,N'-Etilenbisstearamida     |
  53600  | 000060-00-4 |Acid etilendiaminotetraacetic|
  53610  | 054453-03-1 |Etilendiaminatetraacetat de  |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |cupru                        |(exprimat ca si cupru)
  53650  | 000107-21-1 |Etilenglicol                 |LMS (T) = 30 mg/kg (3)
  54005  | 005136-44-7 |Etilen-N-palmitamida-N'-     |
         |             |stearamida                   |
  54260  | 009004-58-4 |Etilhidroxietilceluloza      |
  54270  |      -      |Etilhidroximetilceluloza     |
  54280  |      -      |Etilhidroxipropilceluloza    |
  54300  | 118337-09-0 |2,2'-Etilidenbis(4,6-di-tert-|LMS = 6 mg/kg
         |             |butilfenil)fluorfosfonit     |
  54450  |      -      |Grasimi si uleiuri de origine|
         |             |alimentara, animala sau      |
         |             |vegetala                     |
  54480  |      -      |Grasimi si uleiuri,          |
         |             |hidrogenate, de origine      |
         |             |alimentara, animala sau      |
         |             |vegetala                     |
  54930  | 025359-91-5 |Copolimerul formaldehida-1-  |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |naftol[= Poli(1-             |
         |             |hidroxinaftilmetan)]         |
  55040  | 000064-18-6 |Acid formic                  |
  55120  | 000110-17-8 |Acid fumaric                 |
  55190  | 029204-02-2 |Acid gadoleic                |
  55440  | 009000-70-8 |Gelatina                     |
  55520  |      -      |Fibre de sticla              |
  55600  |      -      |Microsfere de sticla         |
  55680  | 000110-94-1 |Acid glutaric                |
  55920  | 000056-81-5 |Glicerina                    |
  56020  | 099880-64-5 |Dibehenat de glicerol        |
  56360  |      -      |Esteri ai glicerinei cu      |
         |             |acidul acetic                |
  56486  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acizi|
         |             |alifatici saturati liniari cu|
         |             |un numar par de atomi de     |
         |             |carbon (C14-C18) si cu acizi |
         |             |alifatici nesaturati liniari |
         |             |cu un numar par de atomi de  |
         |             |carbon (C16-C18)             |
  56487  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |butiric                      |
  56490  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |erucic                       |
  56495  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |12-hidroxistearic            |
  56500  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |lauric                       |
  56510  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |linoleic                     |
  56520  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |miristic                     |
  56540  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |oleic                        |
  56550  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |palmitic                     |
  56565  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |nonanoic                     |
  56570  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |propionic                    |
  56580  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |ricinoleic                   |
  56585  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |
         |             |stearic                      |
  56610  | 030233-64-8 |Monobehenat de glicerina     |
  56720  | 026402-23-3 |Monohexanoat de glicerina    |
  56800  | 030899-62-8 |Monolaurat diacetat de       |
         |             |glicerina                    |
  56880  | 026402-26-6 |Monooctanoat de glicerina    |
  57040  |      -      |Monooleat de glicerol, ester |
         |             |cu acid ascorbic             |
  57120  |      -      |Monooleat de glicerol, ester |
         |             |cu acid citric               |
  57200  |      -      |Monopalmitat de glicerol,    |
         |             |ester cu acid ascorbic       |
  57280  |      -      |Monopalmitat de glicerol,    |
         |             |ester cu acid citric         |
  57600  |      -      |Monostearat de glicerol,     |
         |             |ester cu acid ascorbic       |
  57680  |      -      |Monostearat de glicerol,     |
         |             |ester cu acid citric         |
  57800  | 018641-57-1 |Tribehenat de glicerol       |
  57920  | 000620-67-7 |Triheptanoat de glicerol     |
  58300  |      -      |Glicina, saruri              |
  58320  | 00778242-5  |Grafit                       |
  58400  | 009000-30-0 |Guma de guar                 |
  58480  | 009000-01-5 |Guma arabica                 |
  58720  | 000111-14-8 |Acid heptanoic               |
  59360  | 000142-62-1 |Acid hexanoic                |
  59760  | 019569-21-2 |Huntit                       |
  59990  | 007647-01-0 |Acid clorhidric              |
  60030  | 012072-90-1 |Hidromagnezita               |
  60080  | 012304-65-3 |Hidrotalcit                  |
  60160  | 000120-47-8 |4-Hidroxibenzoat de etil     |
  60180  | 004191-73-5 |4-Hidroxibenzoat de izopropil|
  60200  | 000099-76-3 |4-Hidroxibenzoat de metil    |
  60240  | 000094-13-3 |4-Hidroxibenzoat de propil   |
  60480  | 003864-99-1 |2-(2-Hidroxi-3,5-di-tert-    |LMS = 30 mg/kg
         |             |butil-fenil)-5-              |
         |             |clorbenzotriazol             |
  60560  | 009004-62-0 |Hidroxietilceluloza          |
  60880  | 009032-42-2 |Hidroxietilmetilceluloza     |
  61120  | 009005-27-0 |Hidroxietilamidon            |
  61390  | 037353-59-6 |Hidroximetilceluloza         |
  61680  | 009004-64-2 |Hidroxipropilceluloza        |
  61800  | 009049-76-7 |Hidroxipropilamidon          |
  61840  | 000106-14-9 |Acid 12-hidroxistearic       |
  62140  | 006303-21-5 |Acid hipofosforos            |
  62240  | 001332-37-2 |Oxid de fier                 |
  62450  | 000078-78-4 |Izopentan                    |
  62640  | 008001-39-6 |Ceara Japoneza               |
  62720  | 001332-58-7 |Caolin                       |
  62800  |      -      |Caolin calcinat              |
  62960  | 000050-21-5 |Acid lactic                  |
  63040  | 000138-22-7 |Lactat de butil              |
  63280  | 000143-07-7 |Acid lauric                  |
  63760  | 008002-43-5 |Lecitina                     |
  63840  | 000123-76-2 |Acid levulinic               |
  63920  | 000557-59-5 |Acid lignoceric              |
  64015  | 000060-33-3 |Acid linoleic                |
  64150  | 028290-79-1 |Acid linolenic               |
  64500  |      -      |Saruri de lizina             |
  64640  | 001309-42-8 |Hidroxid de magneziu         |
  64720  | 001309-48-4 |Oxid de magneziu             |
  65020  | 006915-15-7 |Acid malic                   |
  65040  | 000141-82-2 |Acid malonic                 |
  65520  | 000087-78-5 |Manitol                      |
  66200  | 037206-01-2 |Metilcarboximetilceluloza    |
  66240  | 009004-67-5 |Metilceluloza                |
  66560  | 004066-02-8 |2,2'Metilenbis(4-metil-6-    |LMS (T) = 3 mg/kg (6)
         |             |ciclo-hexilfenol)            |
  66580  | 000077-62-3 |2,2'Metilenbis[4-metil-6-(1- |LMS (T) = 3 mg/kg (6)
         |             |metilciclo-hexil)fenol]      |
  66640  | 009004-59-5 |Metiletilceluloza            |
  66695  |      -      |Metilhidroximetilceluloza    |
  66700  | 009004-65-3 |Metilhidroxipropilceluloza   |
  66755  | 002682-20-4 |2-Metil-4-izotiazolin-3-ona  |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  67120  | 012001-26-2 |Mica                         |
  67170  |      -      |Amestec de 5,7-di-tert-butil-|LMS = 5 mg/kg
         |             |3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-  |
         |             |benzofuranona (80 la 100%    |
         |             |m/m) si 5,7-di-tert-butil-3- |
         |             |(2,3-di-metilfenil)-2(3H)-   |
         |             |benzofuranona (0 la 20% m/m) |
  67180  |      -      |Amestec de ftalat de n-decil |
         |             |n-octil (50% m/m), ftalat de |
         |             |di-n-decil (25% m/m) si      |
         |             |ftalat de di-n-octil         |
         |             |(25% m/m)                    |
  67200  | 001317-33-5 |Disulfura de molibden        |
  67840  |      -      |Acizi montanici si/sau       |
         |             |esterii lor cu etilenglicol  |
         |             |si/sau cu 1,3-butandiol      |
         |             |si/sau cu glicerina          |
  67850  | 008002-53-7 |Ceara de montan              |
  67891  | 000544-63-8 |Acid miristic                |
  68040  | 003333-62-8 |7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-  |
         |             |2-il]-3-fenilcumarina        |
  68125  | 037244-96-5 |Nefelin sienit               |
  68145  | 080410-33-9 |2,2',2"-Nitrilo[trietil tris |LMS -= 5 mg/kg (suma de
         |             |(3,3',5,5'-tetra-tert-butil- |fosfit si fosfat)
         |             |1,1'-bifenil-2,2'-           |
         |             |diil)fosfit]                 |
  68960  | 000301-02-0 |Oleamida                     |
  69040  | 000112-80-1 |Acid oleic                   |
  69760  | 000143-28-2 |Alcool oleilic               |
  70000  | 070331-94-1 |2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5- |
         |             |di-tert-butil-4-hidroxifenil)|
         |             |-propionat]                  |
  70240  | 012198-93-5 |Ozocherita                   |
  70400  | 000057-10-3 |Acid palmitic                |
  71020  | 000373-49-9 |Acid palmitoleic             |
  71440  | 009000-69-5 |Pectina                      |
  71600  | 000115-77-5 |Pentaeritritol               |
  71635  | 025151-96-6 |Dioleat de pentaeritritol    |LMS = 0,05 mg/kg. Nu se
         |             |                             |utilizeaza in polimerii
         |             |                             |care vin in contact cu
         |             |                             |alimentele si pentru care
         |             |                             |simulantul D este prevazut
         |             |                             |in articolele 22 si 23.
  71680  | 006683-19-8 |Pentaeritritol tetracis[3-   |
         |             |(3,5-di-tert-butil-4-        |
         |             |hidroxifenil)-propionat]     |
  71720  | 000109-66-0 |Pentan                       |
  72640  | 007664-38-2 |Acid fosforic                |
  73720  | 000155-96-8 |Fosfat de tricloretil        |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
         |             |                             |inclusiv toleranta
         |             |                             |analitica)
  74010  | 145650-60-8 |Fosfit de bis(2,4-di-tert-   |LMS = 5 mg/kg (suma de
         |             |butil-6-metilfenil)etil      |fosfit si fosfat)
  74240  | 031570-04-4 |Fosfat de tris(2,4-di-tert-  |
         |             |butilfenil)                  |
  74480  | 000088-99-3 |Acid o-ftalic                |
  76320  | 000085-44-9 |Anhidrida ftalica            |
  76721  | 009016-00-6 |Polidimetilsiloxan           |In conformitate cu
         | 063148-62-9 |(GM > 6800)                  |specificatiile stabilite
         |             |                             |in Anexa nr. 5
  76865  |      -      |Poliesteri de 1,2-propandiol |LMS = 30 mg/kg
         |             |si/sau 1,3- si 1,4-butandiol |
         |             |si/sau polipropilenglicol cu |
         |             |acid adipic. Gruparile       |
         |             |terminale pot fi esterificate|
         |             |de acidul acetic, acizii     |
         |             |grasi C10-C18 sau n-octanol  |
         |             |si/sau n-decanol             |
  76960  | 025322-68-3 |Polietilenglicol             |
  77600  | 061788-85-0 |Ester de polietilenglicol cu |
         |             |ulei de ricin hidrogenat     |
  77702  |      -      |Ester de polietilenglicol cu |
         |             |acizi alifatici              |
         |             |monocarboxilici (C6-C22) si  |
         |             |sulfatii lor de amoniu si    |
         |             |sodiu                        |
  77895  | 068439-49-6 |Polietilenglicol (EO = 2-6)  |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |monoalchil (C16-C18) eter    |
  79040  | 009005-64-5 |Monolaurat de                |
         |             |polietileneglicol sorbitan   |
  79120  | 009005-65-6 |Monooleat de polietilenglicol|
         |             |sorbitan                     |
  79200  | 009005-66-7 |Monopalmitat de              |
         |             |polietilenglicol sorbitan    |
  79280  | 009005-67-8 |Monostearat de               |
         |             |polietilenglicol sorbitan    |
  79360  | 009005-70-3 |Trioleat de polietilenglicol |
         |             |sorbitan                     |
  79440  | 009005-71-4 |Tristearat de                |
         |             |polietilenglicol sorbitan    |
  80240  | 029894-35-7 |Ricinoleat de poliglicerol   |
  80640  |      -      |Polioxialchil (C2-C4)        |
         |             |dimetilpolisiloxan           |
  80720  | 008017-16-1 |Acizi polifosforici          |
  80800  | 025322-69-4 |Polipropilenglicol           |
  81515  | 087189-25-1 |Poli(glicerolat de zinc)     |
  81520  | 007758-02-3 |Bromura de potasiu           |
  81600  | 001310-58-3 |Hidroxid de potasiu          |
  81760  |      -      |Pudre, solzi si fibre de     |LMS (T) = 30 mg/kg (7)
         |             |alama, bronz, cupru, otel    |(exprimat ca si cupru);
         |             |inoxidabil, cositor si aliaje|LMS = 48 mg/kg
         |             |de cupru, cositor si fier    |(exprimat ca fier)
  81840  | 000057-55-6 |1,2-Propandiol               |
  81882  | 000067-63-0 |2-Propanol                   |
  82000  | 000079-09-4 |Acid propionic               |
  82080  | 009005-37-2 |Alginat de 1,2-propilenglicol|
  82240  | 022788-19-8 |Dilaurat de                  |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  82400  | 000105-62-4 |Dioleat de 1,2-propilenglicol|
  82560  | 033587-20-1 |Dipalmitat de                |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  82720  | 006182-11-2 |Distearat de                 |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  82800  | 027194-74-7 |Monolaurat de                |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  82960  | 001330-80-9 |Monooleat de                 |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  83120  | 029013-28-3 |Monopalmitat de              |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  83300  | 001323-39-3 |Monostearat de               |
         |             |1,2-propilenglicol           |
  83320  |      -      |Propilhidroxietilceluloza    |
  83325  |      -      |Propilhidroximetilceluloza   |
  83330  |      -      |Propilhidroxipropilceluloza  |
  83440  | 002466-09-3 |Acid pirofosforic            |
  83455  | 013445-56-2 |Acid pirofosforos            |
  83460  | 012269-78-2 |Pirofilita                   |
  83470  | 014808-60-7 |Cuart                        |
  83610  | 073138-82-6 |Acizi rezinici               |
  83840  | 008050-09-7 |Colofoniu                    |
  84000  | 008050-31-5 |Ester de colofoniu cu        |
         |             |glicerol                     |
  84080  | 008050-26-8 |Ester de colofoniu cu        |
         |             |pentaeritritol               |
  84210  | 065997-06-0 |Colofoniu hidrogenat         |
  84240  | 065997-13-9 |Ester de colofoniu hidrogenat|
         |             |cu glicerol                  |
  84320  | 008050-15-5 |Ester de colofoniu hidrogenat|
         |             |cu metanol                   |
  84400  | 064365-17-9 |Ester de colofoniu hidrogenat|
         |             |cu pentaeritritol            |
  84560  | 009006-04-6 |Cauciuc natural              |
  84640  | 000069-72-7 |Acid salicilic               |
  85360  | 000109-43-3 |Sebacat de dibutil           |
  85600  |      -      |Silicati naturali            |
  85610  |      -      |Silicati naturali silanatati,|
         |             |cu exceptia azbestului       |
  85840  | 053320-86-8 |Silicat de litiu, magneziu,  |LMS (T) = 0,6 mg/kg (8)
         |             |sodiu                        |(exprimat ca litiu)
  85980  |      -      |Sarurile acidului silicic    |
  86000  |      -      |Acid silicic sililat         |
  86160  | 000409-21-2 |Carbura de siliciu           |
  86240  | 007631-86-9 |Dioxid de siliciu            |
  86285  |      -      |Dioxid de siliciu silanatat  |
  86560  | 007647-15-6 |Bromura de sodiu             |
  86720  | 001310-73-2 |Hidroxid de sodiu            |
  87200  | 000110-44-1 |Acid sorbic                  |
  87280  | 029116-98-1 |Dioleat de sorbitan          |
  87520  | 062568-11-0 |Monobehenat de sorbitan      |
  87600  | 001338-39-2 |Monolaurat de sorbitan       |
  87680  | 001338-43-8 |Monooleat de sorbitan        |
  87760  | 026266-57-9 |Monopalmitat de sorbitan     |
  87840  | 001338-41-6 |Monostearat de sorbitan      |
  87920  | 061752-68-9 |Tetrastearat de sorbitan     |
  88080  | 026266-58-0 |Trioleat de sorbitan         |
  88160  | 054140-20-4 |Tripalmitat de sorbitan      |
  88240  | 026658-19-5 |Tristearat de sorbitan       |
  88320  | 000050-70-4 |Sorbitol                     |
  88600  | 026836-47-5 |Monostearat de sorbitol      |
  88640  | 008013-07-8 |Ulei din seminte de soia     |
         |             |epoxidat                     |In conformitate cu
         |             |                             |specificatiile stabilite
         |             |                             |in Anexa 5
  88800  | 009005-25-8 |Amidon alimentar             |
  88880  | 068412-29-3 |Amidon hidrolizat            |
  88960  | 000124-26-5 |Stearamida                   |
  89040  | 000057-11-4 |Acid stearic                 |
  89200  | 007617-31-4 |Stearat de cupru             |LMS(T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca si cupru)
  89440  |      -      |Esterii acidului stearic cu  |LMS(T) = 30 mg/kg (3)
         |             |etilenglicol                 |
  90720  | 058446-52-9 |Stearoilbenzoilmetan         |
  90800  | 005793-94-2 |Stearoil-2-lactilat de calciu|
  90960  | 000110-15-6 |Acid succinic                |
  91200  | 000126-13-6 |Acetoizobutirat de zaharoza  |
  91360  | 000126-14-7 |Octaacetat de zaharoza       |
  91840  | 007704-34-9 |Sulf                         |
  91920  | 007664-93-9 |Acid sulfuric                |
  92030  | 010124-44-4 |Sulfat de cupru              |LMS(T) = 30 mg/kg (7)
         |             |                             |(exprimat ca si cupru)
  92080  | 014807-96-6 |Talc                         |
  92160  | 000087-69-4 |Acid tartaric                |
  92195  |      -      |Taurina, saruri              |
  92205  | 057569-40-1 |Diester al acidului          |
         |             |tereftalic cu 2,2'-metilenbis|
         |             |(4-metil-6-tert-butilfenol)  |
  92350  | 000112-60-7 |Tetraetilenglicol            |
  92640  | 000102-60-3 |N,N,N',N'-Tetracis(2-        |
         |             |hidroxipropil)etilendiamina  |
  92700  | 078301-43-6 |Polimerul 2,2,4,4-tetrametil-|LMS = 5 mg/kg
         |             |20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-  |
         |             |3,20-diazadispiro[5.1.11.2]- |
         |             |heneicosan-21-ona            |
  92930  | 120218-34-0 |Tiodietanolbis(5-            |LMS = 6 mg/kg
         |             |metoxicarbonil-2,6-dimetil-  |
         |             |1,4-dihidropiridin-3-        |
         |             |carboxilat)                  |
  93440  | 013463-67-7 |Bioxid de titan              |
  93520  | 000059-02-9 |alfa-tocoferol               |
         | 010191-41-0 |                             |
  93680  | 009000-65-1 |Guma Tragacanth              |
  94320  | 000112-27-6 |Trietilenglicol              |
  94960  | 000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropan       |LMS = 6 mg/kg
  95200  | 001709-70-2 |1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris    |
         |             |(3,5-di-tert-butil-4-        |
         |             |hidroxibenzil)benzen         |
  95725  | 110638-71-6 |Vermiculit, produs de reactie|LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
         |             |cu citrat de litiu           |(exprimat ca litiu)
  95855  | 007732-18-5 |Apa                          |In conformitate cu
         |             |                             |Hotararea Guvernului
         |             |                             |privind calitatea apei
         |             |                             |destinate consumului uman
  95859  |      -      |Tipuri de ceara, rafinate,   |In conformitate cu
         |             |derivate din petrol sau      |specificatiile stabilite
         |             |hidrocarburi sintetice       |in Anexa nr. 5
  95883  |      -      |Uleiuri minerale albe,       |In conformitate cu
         |             |parafinice, derivate din     |specificatiile stabilite
         |             |hidrocarburi provenind din   |in Anexa nr. 5
         |             |petrol                       |
  95905  | 013983-17-0 |Wollastonit                  |
  95920  |      -      |Rumegus si fibre din lemn,   |
         |             |netratat                     |
  95935  | 011138-66-2 |Guma xantan                  |
  96190  | 020427-58-1 |Hidroxid de zinc             |
  96240  | 001314-13-2 |Oxid de zinc                 |
  96320  | 001314-98-3 |Sulfura de zinc              |
_________|_____________|_____________________________|__________________________

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 la norme este reprodusa in facsimil.

                                  PRODUSE
                   obtinute prin fermentatie bacteriana

________________________________________________________________________________
 MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau
   Nr.   |             |                             |      specificatii
_________|_____________|_____________________________|__________________________
   (1)   |     (2)     |             (3)             |           (4)
_________|_____________|_____________________________|__________________________
  18888  | 80181-31-3  |Copolimerul acidului         |LMS = 0,05 mg/kg
         |             |3-hidroxibutanoic cu acidul  |pentru acidul crotonic ca
         |             |3-hidroxipentanoic           |impuritate si in
         |             |                             |conformitate cu
         |             |                             |specificatiile stabilite
         |             |                             |in Anexa 5.
_________|_____________|_____________________________|__________________________

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 la norme este reprodusa in facsimil.

                               SPECIFICATII

    Partea A: Specificatii generale
    (se vor stabili ulterior)

    Partea B: Alte specificatii
________________________________________________________________________________
MA/REF.|                            Alte specificatii
Nr.    |
_______|________________________________________________________________________
 18888 | Copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic
       |
       | Definitie    Acesti copolimeri sunt produsi prin fermentatia controlata
       |              de Alcaligenes eutrophus utilizandu-se ca surse de carbon
       |              amestecuri de glucoza si acid propanoic. Organismul
       |              utilizat nu este obtinut prin inginerie genetica dar este
       |              derivat dintr-o singura varietate salbatica a organismului
       |              Alcaligenes eutrophus varietatea H16 NCIMB 10442.
       |              Stocurile de baza ale organismului sunt pastrate in fiole
       |              liofilizate. Un stoc de lucru este preparat din stocul de
       |              baza si pastrat in azot lichid si utilizat la prepararea
       |              substantelor folosite pentru inoculare in fermentator.
       |              Probele de fermentator vor fi zilnic examinate la
       |              microscop si pentru orice modificari in morfologia
       |              coloniei pe diferite tipuri de geloze la diferite
       |              temperaturi. Copolimerii sunt izolati din bacteriile
       |              tratate termic prin digestia controlata a altor componente
       |              celulare, spalare si uscare. Acesti copolimeri sunt in mod
       |              normal prezenti sub forma de granule formulate, formate
       |              prin fuziune, care contin aditivi precum agenti de
       |              cristalizare, plastifianti, substante de umplere,
       |              stabilizatori si pigmenti care sunt toti in conformitate
       |              cu specificatiile generale si individuale.
       |
       | - Denumirea chimica   Poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat)
       |
       | - CAS Nr.             80181-31-3
       |
       | - Formula structurala                          CH3
       |                                                |
       |                                  CH3     O     CH2      O
       |                                  |      ||     |       ||
       |                              (-O-CH-CH2-C-)m-(O-CH-CH2-C-)n
       |
       |                  unde n/(m+n) este mai mare decat 0 si mai mic
       |                  sau egal cu 0,25
       |
       | - Greutatea moleculara    Cel putin 150.000 daltoni (masurata prin
       |                           cromatografie medie cu permeatie de gel)
       |
       | - Analiza    Cel putin 98% poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-
       |              hidroxipentanoat) analizat dupa hidroliza ca un amestec de
       |              acid 3-D-hidroxibutanoic si acid 3-D-hidroxipentanoic
       |
       | Descriere    Pudra de culoare alb pana la alb murdar dupa izolare.
       |
       | Caracteristici
       |
       | - Teste de identificare:
       |
       | - Solubilitate    Solubil in hidrocarburi clorurate cum ar fi
       |                   cloroformul sau diclormetanul dar care sunt practic
       |                   insolubile in etanol, alcani alifatici sau apa.
       |
       | - Migrare    Migrarea acidului crotonic nu trebuie sa depaseasca
       |              0,05 mg/kg de aliment.
       |
       | - Puritate    Inainte de granulare, pudra de copolimer materie prima
       |               trebuie sa contina urmatoarele:
       |
       | - Azot      Cel mult 2.500 mg/kg de material plastic
       |
       | - Zinc      Cel mult 100 mg/kg de material plastic
       |
       | - Cupru     Cel mult 5 mg/kg de material plastic
       |
       | - Plumb     Cel mult 2 mg/kg de material plastic
       |
       | - Arsenic   Cel mult 1 mg/kg de material plastic
       |
       | - Crom      Cel mult 1 mg/kg de material plastic
_______|________________________________________________________________________
 23547 | Polidimetilsiloxan (Gm > 6.800)
       |
       |                             -6
       | Vascozitate minima 100 x 10    mp/s (= 100 centistokes) la 25 grade C
_______|________________________________________________________________________
 25385 | Trialilamina
       |
       | 40 mg/kg hidrogel in raport de 1 kg aliment la un maxim de 1,5 grame de
       | hidrogel. Pentru utilizare numai in hidrogelii care se utilizeaza
       | pentru contactul indirect cu alimentele.
_______|________________________________________________________________________
 38320 | 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2-benzoxazolil)stilben
       |
       | Cel mult 0,05% m/m (cantitate de substanta utilizata/cantitate din
       | formulare)
_______|________________________________________________________________________
 76721 | Polidimetilsiloxan (gm > 6.800)
       |
       |                             -6
       | Vascozitate minima 100 x 10    mp/s (= 100 centistokes) la 25 grade C
_______|________________________________________________________________________
 88640 | Ulei de soia, epoxidat
       |
       | Oxiran < 8%, indice iod < 6
_______|________________________________________________________________________
 95859 | Tipuri de ceara, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi
       | sintetice
       |
       | Produsul trebuie sa prezinte urmatoarele specificatii:
       |     a) Continutul de hidrocarburi minerale cu un numar de atomi de
       |        carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
       |                                         -6
       |     b) Vascozitate de cel putin 11 x 10    mp/s (= 11 centistokes) la
       |        100 grade C
       |     c) Greutate moleculara medie de cel putin 500
_______|________________________________________________________________________
 95883 | Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind
       | din petrol
       |
       | Produsul trebuie sa prezinte urmatoarele specificatii:
       |     a) Continutul de hidrocarburi minerale cu un numar de atomi de
       |        carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
       |                                          -6
       |     b) Vascozitate de cel putin 8,5 x 10    mp/s (= 8,5 centistokes) la
       |        100 grade C
       |     c) Greutate moleculara medie de cel putin 480
_______|________________________________________________________________________

    ANEXA 6
    la norme

                                   NOTE
    referitoare la coloana "Restrictii si/sau specificatii"

    1. Atentie: exista riscul ca LMS sa poata fi depasita in simulantii alimentari cu continut de grasime.
    2. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 10060 si 23920.
    3. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.
    4. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 19540, 19960.
    5. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 14200, 14230.
    6. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 66560 si 66580.
    7. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.
    8. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. Nr.: 85840 si 95725.
    9. LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma nivelurilor migrarii pentru urmatoarele substante:
    a) Badge = bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis(4-hidroxifenil) propan-eter
    b) Badge H2O
    c) Badge HCl
    d) Badge 2HCl
    e) Badge H2O.HCl.
    Totusi in simulantii alimentari cu continut de apa LMS(T) trebuie sa includa si Badge 2H2O (c), cu exceptia situatiei in care materialul sau obiectul este etichetat ca fiind destinat utilizarii in contact numai cu acele alimente si/sau bauturi pentru care s-a demonstrat ca suma nivelurilor de migrare pentru cele 5 substante mentionate mai sus la lit. a), b), c), d) si e) nu poate depasi 1 mg/kg.
    10. Atentie: exista riscul ca migrarea de substanta sa deterioreze caracteristicile organoleptice ale alimentului in contact si atunci produsul final sa nu mai fie in conformitate cu prevederile art. 2 din norme.

    ANEXA 7
    la norme

                              REGLEMENTARI
suplimentare aplicabile la verificarea respectarii limitelor de migrare

    Reglementari generale
    1. La compararea rezultatelor testelor de migrare specificate in anexa nr. 9 la norme greutatea specifica pentru toti simulantii in mod conventional se considera a fi:
    1. Miligramele de substanta eliminate pe litru de simulant vor corespunde numeric miligramelor de substanta eliminate pe kilogram de simulant sau aliment.
    2. In cazul in care testele de migrare sunt realizate pe probe luate din material sau obiect ori pe probe prelucrate pentru acest scop si cantitatile de alimente sau simulant plasate in contact cu proba difera de cele pe care le implica conditiile reale in care materialul sau obiectul este folosit, rezultatele obtinute trebuie corectate prin aplicarea urmatoarei formule:

         m x a2
    M = -------- x 1000,
         a1 x q

    in care:
    M - migrarea in mg/kg;
    m - masa in mg a substantei eliminate de catre proba care a fost determinata de testul de migrare;
    a1 - suprafata specifica in dm^2 a probei in contact cu alimentele sau simulantul in timpul testului de migrare;
    a2 - suprafata specifica in dm^2 a materialului sau obiectului in conditiile reale de utilizare;
    q - cantitatea in grame de alimente in contact cu materialul sau obiectul in conditiile reale de utilizare.
    3. Determinarea migrarii este realizata pe material sau obiect ori, daca acest lucru nu este posibil din punct de vedere practic, se folosesc fie probe luate din material sau obiect, fie probe reprezentative ale acestui material ori obiect.
    Proba trebuie sa fie plasata in contact cu alimentul sau simulantul, astfel incat sa reprezinte conditiile de contact ale utilizarii reale. In acest scop, testul trebuie realizat astfel incat in contact cu alimentul sau simulantul sa vina numai acele parti ale probei care vin in contact cu alimentele in conditiile de utilizare reale. Aceasta conditie este deosebit de importanta in cazul materialelor si obiectelor care contin mai multe straturi, pentru aderenta etc.
    Testarea migrarii la capace, garnituri de etansare, dopuri sau dispozitive similare de etansare trebuie realizata pe aceste obiecte prin aplicarea lor la recipientii pentru care sunt destinate astfel incat sa corespunda conditiilor de inchidere in timpul utilizarii normale sau prevazute.
    In toate cazurile va fi permisa demonstrarea incadrarii in limitele de migrare prin folosirea unor teste mai severe.
    4. In conformitate cu prevederile art. 17 din norme, proba de materiale sau obiecte este plasata in contact cu alimentul sau simulantul corespunzator pentru o perioada si la o temperatura care sunt stabilite prin referire la conditiile de contact in timpul utilizarii reale, in conformitate cu prevederile art. 19, 20 si 21 din norme. La sfarsitul timpului prescris se realizeaza determinarea analitica a cantitatii totale de substanta, respectiv migrarea globala si/sau cantitatea specifica a uneia sau mai multor substante, respectiv migrarea specifica, eliminata de proba in aliment sau in simulant.
    5. In cazul in care un material sau obiect vine in contact cu alimentele in mod repetat, testele migrarii se vor realiza de 3 ori pe aceeasi proba, in conformitate cu conditiile prevazute la art. 20 si 21 din norme. Pentru testul sau testele suplimentare se va folosi de fiecare data alta proba de aliment sau simulant. Conformitatea trebuie verificata pe baza nivelului de migrare stabilit la al treilea test. Daca exista dovezi convingatoare ca limita nu este depasita la primul test si ca nivelul de migrare nu creste la testul al doilea si al treilea, nu mai este nevoie de teste suplimentare.

    Reglementari speciale privind migrarea globala
    6. Daca se folosesc simulantii cu continut de apa prevazuti la art. 19, 20 si 21 din norme, determinarea analitica a cantitatii totale eliminate de proba se poate realiza prin evaporarea simulantului si cantarirea reziduurilor.
    Daca este folosit uleiul de masline rafinat sau oricare dintre substituentii lui, poate fi folosita procedura prezentata mai jos.
    Proba de material sau de obiect se cantareste inainte si dupa contactul cu simulantul. Simulantul absorbit de proba este extras si determinat din punct de vedere cantitativ. Cantitatea de simulant gasita este scazuta din greutatea probei, masurata dupa contactul cu simulantul. Diferenta dintre greutatile initiale si finale corectate reprezinta migrarea globala a probei examinate.
    In cazul in care materialul sau obiectul vine in contact cu alimentele in mod repetat si este imposibila din punct de vedere tehnic realizarea testului descris la paragraful 5, se accepta modificari la acel test, cu conditia sa permita determinarea nivelului de migrare in timpul testului trei. Una dintre aceste posibile modificari este descrisa mai jos.
    Testul este realizat pe 3 probe identice de material sau obiect. Una dintre acestea va fi supusa testului corespunzator si va fi determinata migrarea globala (M1). Probele 2 si 3 vor fi supuse acelorasi conditii de temperatura, dar perioada de contact va fi de doua sau de trei ori mai mare decat cea specificata si va fi determinata migrarea globala pentru fiecare caz (M2 si, respectiv, M3).
    Se va considera ca materialul sau obiectul este in conformitate daca M1 sau M2 - M3 nu depaseste limita de migrare globala.
    7. Un material sau obiect care depaseste limita de migrare globala cu o valoare care nu este mai mare decat toleranta analitica mentionata mai jos va fi in consecinta considerat in conformitate cu prezenta hotarare.
    Au fost stabilite urmatoarele tolerante analitice:
    a) 20 mg/kg sau 3 mg/dm^2 pentru testele de migrare care folosesc ulei de masline rafinat sau substituenti;
    b) 6 mg/kg sau 1 mg/dm^2 pentru testele de migrare care folosesc alti simulanti la care se face referire in art. 20 si 21.
    8. Testele de migrare care folosesc ulei de masline rafinat nu vor fi efectuate pentru verificarea incadrarii in limitele de migrare globala, in cazurile in care exista probe convingatoare ca metoda analitica specificata este inadecvata din punct de vedere tehnic.
    In oricare dintre aceste cazuri, pentru substantele scutite de la limitele de migrare specifica sau de la alte restrictii prevazute in lista prezentata in anexa nr. 3 la norme se aplica o limita generica de migrare specifica de 60 mg/kg sau 10 mg/dm^2, in functie de caz. Totusi suma tuturor migrarilor specifice determinate nu va depasi limita de migrare globala.

    ANEXA 8

                                REGULI
    fundamentale pentru testarea migrarii globale si specifice

    1. "Testele de migrare" pentru determinarea migrarii globale si specifice se vor efectua utilizandu-se simulantii alimentari stabiliti in cap. I si in "conditiile de testare conventionale ale migrarii" specificate la cap. II.
    2. "Testele de substituire" care utilizeaza "medii de testare" pe baza "conditiilor de testare conventionale ale substituirii" stabilite in cap. III se vor efectua in cazul in care testele de migrare cu simulanti alimentari cu continut de grasime prevazute la cap. I nu sunt corespunzatoare din motive tehnice legate de metoda de analiza.
    3. "Testele alternative" indicate in cap. IV se pot folosi in locul testelor de migrare cu simulanti alimentari cu continut de grasime, atunci cand sunt indeplinite conditiile specificate in cap. IV.
    4. In toate cele 3 cazuri se permit urmatoarele:
    a) reducerea numarului de teste de efectuat la cele care, in cazul specific care se examineaza, sunt in general considerate pe baza dovezilor stiintifice a fi cele mai severe;
    b) omiterea testelor de migrare sau de substituire ori alternative, in cazul in care exista dovezi convingatoare ca limitele de migrare nu pot fi depasite in conditiile previzibile de utilizare a materialului sau obiectului.

    CAP. 1
    Simulantii alimentari

    1. Introducere
    Simulantii alimentari au fost introdusi datorita faptului ca nu este intotdeauna posibila utilizarea alimentelor pentru testarea materialelor de contact. Acestia se clasifica prin conventie, dupa cum prezinta caracteristicile unuia sau mai multor tipuri de produse alimentare. Tipurile de alimente si simulantii alimentari utilizati sunt indicati in tabelul 1. In practica sunt posibile amestecuri variate de tipuri de alimente, de exemplu alimente cu continut de grasime si alimente cu continut de apa. Acestea sunt descrise in tabelul 2, fiind indicati si simulantii care vor fi selectati pentru efectuarea testelor de migrare.

    Tabelul 1 - Tipuri de alimente si simulanti alimentari
________________________________________________________________________________
Tipul de aliment      Clasificarea          Simulantul alimentar    Abrevierea
                      conventionala
________________________________________________________________________________
Alimente cu continut  Alimente pentru care  Apa distilata sau apa   Simulantul A
de apa (alimente cu   este prevazut numai   de calitate
continut de apa care  testul cu             echivalenta
au pH > 4,5)          simulantul A
________________________________________________________________________________
Alimente cu continut  Alimente pentru care  Acid acetic 3% (m/v)    Simulantul B
acid (alimente cu     este prevazut numai
continut de apa care  testul cu
au pH </= 4,5)        simulantul B
________________________________________________________________________________
Alimente cu continut  Alimente pentru care  Etanol 10% (v/v).       Simulantul C
de alcool             este prevazut numai   Aceasta concentratie
                      testul cu             va fi adaptata la taria
                      simulantul C          alcoolica reala a
                                            alimentului daca
                                            depaseste 10% (v/v)
________________________________________________________________________________
Alimente cu continut  Alimente pentru care  Ulei de masline rafinat Simulantul D
de grasime            este prevazut numai   sau alti simulanti
                      testul cu             alimentari cu continut
                      simulantul D          de grasime
________________________________________________________________________________
Alimente deshidratate Nici unul             Nici unul
________________________________________________________________________________

    2. Selectarea simulantilor alimentari
    2.1. Materiale si obiecte care vin in contact cu toate tipurile de alimente
    Testele se vor efectua prin utilizarea simulantilor alimentari mentionati mai jos, fiind considerate cele mai severe, in conditiile specificate in cap. II, prelevandu-se o noua proba de testare de material sau obiect pentru fiecare simulant:
    - acid acetic 3% (m/v) in solutie apoasa;
    - etanol 10% (v/v) in solutie apoasa;
    - ulei de masline rafinat ("simulant de referinta D").
    Totusi acest simulant de referinta D poate fi inlocuit cu un amestec de trigliceride sintetice sau cu ulei de floarea-soarelui cu specificatii standardizate ca "Alti simulanti alimentari cu continut de grasime", denumiti simulanti D. Daca limitele de migrare sunt depasite cand se utilizeaza acesti simulanti D, atunci pentru luarea deciziei de neconformitate va fi obligatorie confirmarea rezultatului prin folosirea uleiului de masline, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Daca aceasta confirmare nu este tehnic posibila si materialul sau obiectul depaseste limitele de migrare, se va considera ca nu este in conformitate cu art. 13 - 24 din norme.
    2.2. Materiale si obiecte care vin in contact cu tipuri specifice de alimente
    Acest caz se refera numai la urmatoarele situatii:
    a) materialul sau obiectul este deja in contact cu un aliment cunoscut;
    b) materialul sau obiectul este insotit, conform regulilor din art. 3 din norme, de o indicatie specifica care stipuleaza cu ce tipuri de alimente descrise in tabelul 1 se poate folosi, de exemplu "numai pentru alimente cu continut de apa";
    c) materialul sau obiectul este insotit, conform regulilor prevazute la art. 3 din norme, de o indicatie specifica care stipuleaza cu ce aliment/alimente sau grupa/grupe de alimente mentionate in prezenta anexa se poate sau nu se poate folosi. Aceasta indicatie va fi exprimata astfel: pentru alte forme de comercializare, altele decat cea cu amanuntul, se foloseste "numarul de referinta" sau "descrierea alimentelor" prezentate in tabelul din prezenta anexa, iar pentru stadiul de comercializare cu amanuntul se foloseste o indicatie care va face referire numai la cateva alimente sau grupe de alimente, de preferat insotite de exemple usor de inteles.
    In aceste situatii testele se vor efectua utilizandu-se pentru cazul prevazut la lit. b) simulantii alimentari indicati ca exemplu in tabelul 2 si pentru cazul prevazut la lit. a) si c) simulantul/simulantii alimentar/alimentari mentionat/mentionati in prezenta anexa. In situatia in care alimentul/alimentele sau grupa/grupele de alimente nu este/sunt inclus/incluse in lista specificata in anexa nr. 9 la norme, se selecteaza un simulant din tabelul 2 care corespunde cel mai bine cu alimentul/alimentele sau grupa/grupele de alimente care este/sunt supus/supuse examinarii.
    Daca materialul sau obiectul vine in contact cu mai mult de un aliment sau grupa/grupe de alimente cu diferiti factori de reducere, pentru fiecare aliment se aplica factorii de reducere corespunzatori rezultatului testului. Daca unul sau mai multe rezultate ale unui astfel de calcul depasesc restrictia, atunci materialul nu este potrivit pentru acel aliment sau grupa/grupe de alimente.
    Testele se vor efectua in conditiile specificate in cap. II, prelevandu-se o noua proba de testare pentru fiecare simulant.

    Tabelul 2 - Simulantii alimentari care vor fi selectati pentru testarea materialelor de contact cu alimentele in cazuri speciale

____________________________________________________________________________
    Alimentele care vin in contact                       Simulantii
____________________________________________________________________________
Numai alimentele cu continut de apa                      Simulant A
____________________________________________________________________________
Numai alimentele cu continut acid                        Simulant B
____________________________________________________________________________
Numai alimentele cu continut de alcool                   Simulant C
____________________________________________________________________________
Numai alimentele cu continut de grasime                  Simulant D
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut acid si de apa              Simulant B
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de alcool si apa            Simulant C
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de alcool si acid           Simulanti C si B
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de grasime si apa           Simulanti D si A
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de grasime si acid          Simulanti D si B
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de grasime, alcool si apa   Simulanti D si C
____________________________________________________________________________
Toate alimentele cu continut de grasime, alcool si acid  Simulanti D, C si B
____________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Conditiile de testare ale migrarii - perioadele de timp si temperaturile

    1. Testele de migrare se efectueaza prin selectarea din tabelul 3 a perioadelor de timp si a temperaturilor specificate care corespund celor mai rele conditii de contact prevazute pentru materialul sau obiectul care se examineaza, precum si informatiilor de pe eticheta privind temperatura maxima de utilizare. De aceea, daca materialul sau obiectul din material plastic vine in contact cu alimentele intr-o combinatie de doua sau mai multe perioade de timp si temperatura luate din tabel, atunci testul de migrare se va efectua supunand succesiv proba de testare la cele mai rele conditii aplicabile, previzibile si care corespund probei, utilizandu-se aceeasi doza de simulant alimentar.
    2. Conditiile de contact considerate in general a fi cele mai severe
    Pentru aplicarea criteriilor generale, conform carora trebuie restrictionata determinarea migrarii la conditiile de testare care sunt recunoscute a fi cele mai severe pe baza dovezilor stiintifice, in cazul specific care se examineaza, sunt prezentate mai jos cateva exemple specifice de conditii de contact pentru testare.
    2.1. Materiale si obiecte din material plastic care vin in contact cu alimentele in orice conditii de timp si temperatura
    In cazul in care eticheta nu contine instructiuni sau informatii privind timpul si temperatura corespunzatoare utilizarii reale, in functie de tipul/tipurile de aliment/alimente se vor folosi simulantii A si/sau B si/sau C pentru 4 ore la temperatura de 100 grade C sau pentru 4 ore la temperatura de reflux si/sau se va folosi simulantul D numai pentru 2 ore la temperatura de 175 grade C. Aceste conditii de timp si temperatura sunt considerate prin conventie a fi cele mai severe.
    2.2. Materiale si obiecte din material plastic care vin in contact cu alimentele la o temperatura egala sau mai mica decat cea a camerei sau pentru o perioada de timp nespecificata
    In situatia in care materialele si obiectele prezinta etichete care indica utilizarea la o temperatura egala sau mai mica decat cea a camerei sau cand materialele si obiectele sunt destinate prin natura lor pentru utilizare la o temperatura egala sau mai mica decat cea a camerei, testul se va efectua timp de 10 zile la temperatura de 40 grade C. Aceste conditii de timp si temperatura sunt considerate prin conventie a fi cele mai severe.
    3. Substante volatile care migreaza
    In cazul in care se testeaza migrarea substantelor volatile, testul/testele cu simulant/simulanti se va/vor efectua astfel incat sa se poata determina pierderea de substante migratoare volatile care se poate produce in cele mai rele conditii de utilizare previzibile.
    4. Cazuri speciale
    4.1. Pentru materialele si obiectele destinate utilizarii in cuptoarele cu microunde testele de migrare se pot efectua atat cu un cuptor conventional, cat si cu unul cu microunde, daca se selecteaza din tabelul 3 conditiile corespunzatoare de timp si temperatura.
    4.2. Daca se descopera, in conditiile de contact specificate in tabelul 3, ca efectuarea testelor provoaca schimbari fizice sau de alta natura ale probei de testare ce nu apar in conditiile previzibile de utilizare a materialului sau obiectului examinat, testele de migrare se vor efectua in cele mai rele conditii de utilizare prevazute, in care nu au loc aceste schimbari fizice sau de alta natura.
    4.3. Prin derogare de la conditiile de testare specificate in tabelul 3 si in paragraful 2, daca materialul sau obiectul din material plastic poate fi utilizat in conditiile reale, pe perioade mai mici de 15 minute la temperaturi cuprinse intre 70 grade C si 100 grade C, prin "umplere fierbinte" si acest lucru este precizat prin instructiuni sau informatii corespunzatoare pe eticheta, atunci se va efectua testul de 2 ore la temperatura de 70 grade C. Totusi daca materialul sau obiectul este destinat a fi utilizat si pentru depozitare la temperatura camerei, testul mai sus mentionat se va inlocui cu un test de 10 zile la temperatura de 40 grade C, considerat prin conventie a fi mai sever.
    4.4. In situatiile in care conditiile conventionale pentru testarea migrarii nu sunt cuprinse corespunzator in tabelul 3 privind conditiile de contact pentru testare, respectiv temperaturi de contact mai mari de 175 grade C sau timp de contact mai mic de 5 minute, se pot folosi alte conditii de contact care sunt mai potrivite cazului examinat, daca conditiile selectate reprezinta cele mai rele conditii de contact previzibile pentru materialele si obiectele studiate.

    Tabelul 3 - Conditiile conventionale pentru testele de migrare cu simulanti alimentari
_______________________________________________________________________
 Conditiile de contact pentru    Conditiile de testare
cea mai rea utilizare prevazuta
_______________________________________________________________________
Timpul de contact                Durata testului
_______________________________________________________________________
t </= 5 min.                     Vezi conditiile de la pct. 4.4
_______________________________________________________________________
5 min. < t </= 0,5 ore           0,5 ore
_______________________________________________________________________
0,5 ore < t </= 1 ora            1 ora
_______________________________________________________________________
1 ora < t </= 2 ore              2 ore
_______________________________________________________________________
2 ore < t </= 4 ore              4 ore
_______________________________________________________________________
4 ore < t </= 24 ore             24 ore
_______________________________________________________________________
t > 24 ore                       10 zile
_______________________________________________________________________
Temperatura de contact           Temperatura de testare
_______________________________________________________________________
T </= 5 grade C                  5 grade C
_______________________________________________________________________
5 grade C < T </= 20 grade C     20 grade C
_______________________________________________________________________
20 grade C < T </= 40 grade C    40 grade C
_______________________________________________________________________
40 grade C < T </= 70 grade C    70 grade C
_______________________________________________________________________
70 grade C < T </= 100 grade C   100 grade C sau temperatura de reflux
_______________________________________________________________________
100 grade C < T </= 121 grade C  121 grade C*)
_______________________________________________________________________
121 grade C < T </= 130 grade C  130 grade C*)
_______________________________________________________________________
130 grade C < T </= 150 grade C  150 grade C*)
_______________________________________________________________________
T > 150  grade C                 175 grade C*)
_______________________________________________________________________
    *) Aceasta temperatura va fi folosita numai pentru simulantul D. Pentru simulantii A, B sau C testul poate fi inlocuit cu un test la temperatura de 100 grade C sau la temperatura de reflux pentru un timp de patru ori mai mare decat timpul selectat conform regulilor generale din paragraful 1.

    CAP. 3
    Testul de substituire al grasimilor pentru migrarea globala si specifica

    1. Daca utilizarea simulantilor alimentari cu continut de grasime nu este posibila din motive tehnice legate de metoda de analiza, atunci se folosesc toate mediile de testare prezentate in tabelul 4 in conditiile de testare corespunzatoare simulantului D.
    Acest tabel prezinta cateva exemple ale celor mai importante conditii conventionale de testare a migrarii si conditiile conventionale corespunzatoare ale testelor de substituire. Pentru alte conditii de testare care nu sunt prezentate in tabelul 4 se iau in considerare aceste exemple, precum si experienta existenta pentru tipul de polimer examinat.
    Pentru fiecare test se foloseste o noua proba de testare. Pentru fiecare mediu de testare se aplica aceleasi conditii stabilite in cap. I si II pentru simulantul D. Daca este necesar, se utilizeaza factorii de reducere stabiliti in prezenta anexa. Pentru a se asigura incadrarea in limita de migrare se selecteaza cea mai inalta valoare obtinuta prin utilizarea tuturor mediilor de testare.
    Totusi daca se descopera ca efectuarea acestor teste provoaca probei de testare schimbari fizice sau de alta natura, care nu apar in cele mai rele conditii previzibile de utilizare a materialului sau obiectului examinat, atunci rezultatele pentru aceste medii de testare vor fi eliminate si se va alege cea mai inalta valoare dintre cele ramase.
    2. Prin derogare de la pct. 1, este posibila omiterea unuia sau mai multor teste de substituire din tabelul 4, daca, pe baza dovezilor stiintifice, aceste teste sunt general recunoscute ca fiind necorespunzatoare pentru proba luata in considerare.

    Tabelul 4 - Conditiile conventionale pentru testele de substituire
_____________________________________________________________________________
Conditiile de testare   Conditiile de testare     Conditiile de  Conditiile
cu simulantul D         cu izooctan               testare        de testare
                                                  cu etanol 95%  cu MPPO*)
_____________________________________________________________________________
10 zile la 5 grade C    0,5 zile la 5 grade C     10 zile la          -
                                                  5 grade C
_____________________________________________________________________________
10 zile la 20 grade C   1 zi la 20 grade C        10 zile la          -
                                                  20 grade C
_____________________________________________________________________________
10 zile la 40 grade C   2 zile la 20 grade C      10 zile la          -
                                                  40 grade C
_____________________________________________________________________________
2 ore la 70 grade C     0,5 ore la 40 grade C     2,0 ore la          -
                                                  60 grade C
_____________________________________________________________________________
0,5 ore la 100 grade C  0,5 ore la 60 grade C*)  2,5 ore la      0,5 ore la
                                                  60 grade C      100 grade C
_____________________________________________________________________________
1 ora la 100 grade C    1,0 ore la 60 grade C*)  3,0 ore la      1 ora la
                                                  60 grade C*)   100 grade C
_____________________________________________________________________________
2 ore la 100 grade C    1,5 ore la 60 grade C*)  3,5 ore la      2 ore la
                                                  60 grade C*)   100 grade C
_____________________________________________________________________________
0,5 ore la 121 grade C  1,5 ore la 60 grade C*)  3,5 ore la      0,5 ore la
                                                  60 grade C*)   121 grade C
_____________________________________________________________________________
1 ora la 121 grade C    2,0 ore la 60 grade C*)  4,0 ore la      1 ora la
                                                  60 grade C*)   121 grade C
_____________________________________________________________________________
2 ore la 121 grade C    2,5 ore la 60 grade C*)  4,5 ore la      2 ore la
                                                  60 grade C*)   121 grade C
_____________________________________________________________________________
0,5 ore la 130 grade C  2,0 ore la 60 grade C*)  4,0 ore la      0,5 ore la
                                                  60 grade C*)   130 grade C
_____________________________________________________________________________
1 ora la 130 grade C    2,5 ore la 60 grade C*)  4,5 ore la      1 ora la
                                                  60 grade C*)   130 grade C
_____________________________________________________________________________
2 ore la 150 grade C    3,0 ore la 60 grade C*)  5,0 ore la      2 ore la
                                                  60 grade C*)   150 grade C
_____________________________________________________________________________
2 ore la 175 grade C    4,0 ore la 60 grade C*)  6,0 ore la      2 ore la
                                                  60 grade C*)   175 grade C
_____________________________________________________________________________
    *) MPPO = oxid de polifenilena modificat.
    *) Mediile de testare volatile sunt folosite pana la o temperatura maxima de 60 grade C. O preconditie a testelor de substituire este faptul ca materialul sau articolul va opune rezistenta conditiilor de testare care in caz contrar ar fi utilizate cu simulantul D. Se scufunda o proba de testare in ulei de masline in conditii corespunzatoare. Daca proprietatile fizice se schimba prin topire, deformare, atunci materialul este considerat a fi nepotrivit pentru utilizare la aceasta temperatura. Daca proprietatile fizice nu se schimba, atunci se utilizeaza testele de substituire folosindu-se noi probe.

    CAP. 4
    Teste alternative ale grasimilor pentru migrarea globala si specifica

    1. Testele alternative
    1.1. Teste alternative in medii volatile
    Aceste teste folosesc medii volatile, cum ar fi izooctanul sau etanolul 95% ori alti solventi volatili sau amestecuri de solventi. Testele trebuie efectuate in conditiile de contact, astfel incat conditiile de la pct. 2 lit. a) sa fie indeplinite.
    1.2. "Teste de extractie"
    Alte teste care folosesc medii cu o mare putere de extractie in conditii foarte stricte de testare pot fi utilizate, daca este general recunoscut, pe baza dovezilor stiintifice, faptul ca rezultatele obtinute prin folosirea acestor teste, "teste de extractie", sunt egale sau mai mari decat cele obtinute la testul cu simulant D.
    2. Este permisa folosirea rezultatului testelor alternative specificate in prezentul capitol cu conditia ca sa se indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
    a) rezultatele obtinute la un "test de comparatie" sunt egale sau mai mari decat cele obtinute la testul cu simulantul D;
    b) migrarea la testele alternative nu depaseste limitele de migrare dupa aplicarea factorilor corespunzatori de reducere prevazuti in prezenta anexa.
    Daca una sau nici una dintre conditii nu este indeplinita, atunci testele de migrare trebuie efectuate.
    3. Prin derogare de la conditia mentionata la pct. 2 lit. a) este posibila renuntarea la testul de comparatie daca exista alte dovezi convingatoare bazate pe rezultate experimentale stiintifice care arata ca valorile obtinute la testul alternativ sunt egale sau mai mari decat cele obtinute la testul de migrare.

    ANEXA 9
    la norme

                           LISTA SIMULANTILOR

    1. In urmatoarele tabele, care stabilesc o lista incompleta de alimente, simulantii care se vor folosi la testele de migrare cu un aliment particular sau cu o grupa specifica de alimente vor fi identificati cu ajutorul literelor de mai jos:
    Simulantul A: apa distilata sau apa de calitate echivalenta;
    Simulantul B: acid acetic 3% (m/v) in solutie apoasa;
    Simulantul C: etanol 15% (v/v) in solutie apoasa;
    Simulantul D: ulei de masline rafinat*1); daca din motive tehnice legate de metoda de analiza este necesar sa se foloseasca simulanti diferiti, uleiul de masline trebuie inlocuit cu un amestec de trigliceride sintetice*2) sau cu ulei de floarea-soarelui*3).
    2. Pentru fiecare aliment sau grupa de alimente se va/se vor utiliza numai simulantul/simulantii marcati cu un "X", folosindu-se pentru fiecare simulant o noua proba din materialele sau obiectele implicate. Daca nu se indica nici un "X", nu mai este necesara efectuarea testelor de migrare pentru titlul sau subtitlul respectiv.
    3. Daca "X" este urmat de o linie oblica si o cifra, atunci rezultatul testului de migrare va fi impartit la numarul indicat. In cazul unor anumite tipuri de alimente cu continut de grasime, prin conventie se utilizeaza aceasta cifra, cunoscuta sub denumirea "factor de reducere", pentru a se lua in considerare capacitatea mai mare de extractie a simulantului folosit pentru astfel de alimente.
    4. Daca dupa "X" apare litera "a" in paranteze, se va folosi numai unul dintre cei doi simulanti indicati:
    a) daca valoarea pH-ului alimentului este mai mare de 4,5, atunci se va folosi simulantul A;
    b) daca valoarea pH-ului alimentului este 4,5 sau mai mica, atunci se va folosi simulantul B.
    5. In cazul in care un aliment este inregistrat atat sub un titlu specific, cat si sub unul general, se va folosi numai simulantul/simulantii indicat/indicati sub titlul specific.
------------
    *1) Caracteristicile uleiului de masline rafinat:
Indicele de iod (Wijs)                                 = 80 la 88
Indicele de refractie la 25 grade C                    = 1,4665 la 1,4679
Aciditatea (exprimata ca acid oleic %)                 = 0,5% maximum
Indicele de peroxid
(exprimat ca miliechivalenti de oxigen per kg de ulei) = 10 maximum
    *2) Compozitia amestecului de trigliceride sintetice:
Distributia acidului gras
Numarul de
C-atomi in
reziduul
acidului
gras             6     8       10        12       14         16      18    altii
Suprafata
GLC [%]          ~1  6 la 9  8 la 11  45 la 52  12 la 15  8 la 10  8 la 12  </=1
Puritate
Continutul de monogliceride (enzimatic)    </= 0,2%
Continutul de digliceride (enzimatic)      </= 2,0%
Substanta nesaponificabila                 </= 0,2%
Valoarea de iod (Wijs)                     </= 0,1%
Valoarea de acid                           </= 0,1%
Continutul de apa (K. Fischer)             </= 0,1%
Punctul de topire                          28 +/- 2 grade C
Spectrul tipic de absorbtie (grosimea stratului: d = 1 cm; referinta: apa = 35 grade C)
Lungimea de unda (nm)    290  310  330  350  370  390  430  470  510
Factor de transmisie (%) ~2   ~15  ~37  ~64  ~80  ~88  ~95  ~97  ~98
Cel putin un factor de transmisie al luminii de 10% la 310 nm (celula de 1 cm, referinta: apa = 35 grade C)
    *3) Caracteristicile uleiului de floarea-soarelui:
Indicele de iod (Wijs)                  = 120 la 145
Indicele de refractie la 20 grade C     = 1,474 la 1,476
Numarul de saponificare                 = 188 la 193
Densitatea relativa la 20 grade C       = 0,918 la 0,925
Substanta nesaponificabila              = 0,5% la 1,5% .

                                 TABEL

________________________________________________________________________________
Numarul|         Descrierea alimentului                   |  Simulantii care se
  de   |                                                  |      vor folosi
ordine |                                                  |_____________________
       |                                                  | A  | B  | C  |  D
_______|__________________________________________________|____|____|____|______
    01 | Bauturi                                          |    |    |    |
 01.01 | Bauturi ne-alcoolice sau alcoolice de            |    |    |    |
       | concentratie alcoolica mai mica de 5% vol.:      |    |    |    |
       | Apa, cidru, sucuri de fructe sau legume ca atare |    |    |    |
       | sau concentrate, must, nectar de fructe, limonada|    |    |    |
       | si apa minerala, siropuri, biter, infuzii, cafea,|    |    |    |
       | ceai, ciocolata lichida, bere si altele          |X(a)|X(a)|    |
 01.02 | Bauturi alcoolice de tarie alcoolica egala sau   |    |    |    |
       | mai mare de 5% vol.:                             |    |    |    |
       | Bauturile mentionate sub titlul 01.01 dar cu     |    |    |    |
       | tarie alcoolica egala sau mai mare de 5% vol.:   |    |    |    |
       | Vinuri, bauturi spirtoase si lichioruri          |    |X*1)|X*2)|
 01.03 | Diverse: alcool etilic denaturat                 |    |X*1)|X*2)|
       |                                                  |    |    |    |
    02 | Cereale, produse cerealiere, produse de          |    |    |    |
       | patiserie, biscuiti, prajituri si alte produse de|    |    |    |
       | brutarie                                         |    |    |    |
 02.01 | Amidon                                           |    |    |    |
 02.02 | Cereale, neprelucrate, expandate, fulgi, inclusiv|    |    |    |
       | popcorn, fulgi de porumb si produse similare     |    |    |    |
 02.03 | Faina de cereale de moara si pentru panificatie  |    |    |    |
 02.04 | Macaroane, spaghete si alte produse similare     |    |    |    |
 02.05 | Produse de patiserie, biscuiti, prajituri si alte|    |    |    |
       | produse de brutarie, uscate:                     |    |    |    |
       | A. Cu substante cu continut de grasime pe        |    |    |    |
       |    suprafata                                     |    |    |    | X/5
       | B. Altele                                        |    |    |    |
 02.06 | Produse de patiserie, prajituri si alte produse  |    |    |    |
       | de brutarie, proaspete:                          |    |    |    |
       | A. Cu substante cu continut de grasime pe        |    |    |    |
       |    suprafata                                     |    |    |    | X/5
       | B. Altele                                        | X  |    |    |
       |                                                  |    |    |    |
    03 | Ciocolata, zahar si produsele aferente           |    |    |    |
       | Produse de cofetarie                             |    |    |    |
 03.01 | Ciocolata, produse invelite in ciocolata,        |    |    |    |
       | substituenti si produse invelite in substituenti |    |    |    | X/5
 03.02 | Produse de cofetarie:                            |    |    |    |
       | A. Sub forma solida:                             |    |    |    |
       |    I. cu substante cu continut de grasime pe     |    |    |    |
       |       suprafata                                  |    |    |    | X/5
       |    II. altele                                    |    |    |    |
       | B. Sub forma de pasta:                           |    |    |    |
       |    I. cu substante cu continut de grasime pe     |    |    |    |
       |       suprafata                                  |    |    |    | X/3
       |    II. umeda                                     | X  |    |    |
 03.03 | Zahar si produse din zahar:                      |    |    |    |
       | A. in forma solida                               |    |    |    |
       | B. Miere si alte produse similare                | X  |    |    |
       | C. Melasa si siropuri din zahar                  | X  |    |    |
       |                                                  |    |    |    |
    04 | Fructe, legume si produsele incluse              |    |    |    |
 04.01 | Fructe intregi, proaspete sau pastrate la rece   |    |    |    |
 04.02 | Fructe prelucrate:                               |    |    |    |
       | A. Fructe uscate sau deshidratate, intregi sau   |    |    |    |
       |    sub forma de pudra                            |    |    |    |
       | B. Fructe sub forma de bucati, piure sau pasta   |X(a)|X(a)|    |
       | C. Fructe conservate, gemuri sau produse         |    |    |    |
       |    similare - fructe intregi sau bucati sau sub  |    |    |    |
       |    forma de faina sau pudra, conservate intr-un  |    |    |    |
       |    mediu lichid:                                 |    |    |    |
       |    I. in mediu apos                              |X(a)|X(a)|    |
       |    II. in mediu de ulei                          |X(a)|X(a)|    |  X
       |    III. in mediu de alcool (>/=) 5% vol.)        |    |X*1)| X  |
 04.03 | Fructe in coaja lemnoasa, arahide, castane,      |    |    |    |
       | migdale, alune, nuci, conuri de pin si alte      |    |    |    |
       | produse similare:                                |    |    |    |
       | A. Decorticate, uscate                           |    |    |    |
       | B. Decorticate si prajite, coapte                |    |    |    |X/5*3)
       | C. Sub forma de pasta sau crema                  | X  |    |    |X/3*3)
 04.04 | Legume intregi, proaspete sau racite             |    |    |    |
 04.05 | Vegetale preparate:                              |    |    |    |
       | A. Legume uscate sau deshidratate intregi sau sub|    |    |    |
       |    forma de faina sau pudra                      |    |    |    |
       | B. Legume, taiate, sub forma de piure            |X(a)|X(a)|    |
       | C. Legume conservate:                            |    |    |    |
       |    I. in mediu apos                              |X(a)|X(a)|    |
       |    II. in mediu de ulei                          |X(a)|X(a)|    |  X
       |    III. in mediu de alcool (>/= 5% vol.)         |    |X*1)| X  |
       |                                                  |    |    |    |
    05 | Grasimi si uleiuri                               |    |    |    |
 05.01 | Grasimi si uleiuri animale si vegetale, naturale |    |    |    |
       | sau tratate, inclusiv unt de cacao, untura de    |    |    |    |
       | porc topita, ulei resolidificat                  |    |    |    |  X
 05.02 | Margarina, unt si alte grasimi si uleiuri        |    |    |    |
       | obtinute din emulsii de apa in ulei              |    |    |    | X/2
       |                                                  |    |    |    |
    06 | Produse de origine animala si oua                |    |    |    |
 06.01 | Peste:                                           |    |    |    |
       | A. Proaspat, pastrat la rece, sarat, afumat      | X  |    |    |X/3*3)
       | B. Sub forma de pasta                            | X  |    |    |X/3*3)
 06.02 | Crustacee si moluste, inclusiv stridii, midii,   |    |    |    |
       | melci, care nu sunt protejate natural de cochilii| X  |    |    |
 06.03 | Carnea speciilor zoologice, inclusiv pasari si   |    |    |    |
       | vanat:                                           |    |    |    |
       | A. Proaspata, pastrata la rece, sarata, afumata  | X  |    |    | X/4
       | B. Sub forma de pasta, creme                     | X  |    |    | X/4
 06.04 | Produse din carne prelucrata, sunca, salam,      |    |    |    |
       | costita si alte produse similare                 | X  |    |    | X/4
 06.05 | Carne si peste conservate si semi-conservate:    |    |    |    |
       | A. in mediu apos                                 |X(a)|X(a)|    |
       | B. in mediu de ulei                              |X(a)|X(a)|    |  X
 06.06 | Oua fara coaja:                                  |    |    |    |
       | A. Praf sau uscate                               |    |    |    |
       | B. Altele                                        | X  |    |    |
 06.07 | Galbenusuri de oua:                              |    |    |    |
       | A. Lichid                                        | X  |    |    |
       | B. Praf sau congelat                             |    |    |    |
 06.08 | Albusul de ou uscat                              |    |    |    |
       |                                                  |    |    |    |
    07 | Produse lactate                                  |    |    |    |
 07.01 | Lapte:                                           |    |    |    |
       | A. Integral                                      | X  |    |    |
       | B. Concentrat                                    | X  |    |    |
       | C. Degresat sau partial degresat                 | X  |    |    |
       | D. Praf                                          |    |    |    |
 07.02 | Lapte fermentat cum ar fi iaurtul, zara si       |    |    |    |
       | produse similare in combinatie cu fructe si      |    |    |    |
       | produse din fructe                               |    | X  |    |
 07.03 | Smantana si smantana fermentata                  |X(a)|X(a)|    |
 07.04 | Branzeturi:                                      |    |    |    |
       | A. Cu coaja                                      |    |    |    |
       | B. Branzeturi procesate                          |X(a)|X(a)|    |
       | C. Toate celelalte                               |X(a)|X(a)|    |X/3*3)
 07.05 | Cheaguri:                                        |    |    |    |
       | A. Sub forma lichida sau vascoasa                |X(a)|X(a)|    |
       | B. Pudra sau uscate                              |    |    |    |
       |                                                  |    |    |    |
    08 | Produse diverse                                  |    |    |    |
 08.01 | Otet                                             |    | X  |    |
 08.02 | Alimente prajite sau coapte:                     |    |    |    |
       | A. Cartofi prajiti, clatite si alte produse      |    |    |    |
       |    similare                                      |    |    |    | X/5
       | B. De origine animala                            |    |    |    | X/4
 08.03 | Preparate pentru supe, bulion, sub forma lichida,|    |    |    |
       | solida sau praf (extrase, concentratii);         |    |    |    |
       | preparate omogene compusi ai alimentelor, feluri |    |    |    |
       | de mancare preparate:                            |    |    |    |
       | A. Praf sau uscate:                              |    |    |    |
       |    I. cu substante cu continut de grasime pe     |    |    |    | X/5
       |       suprafata                                  |    |    |    |
       |    II. altele                                    |    |    |    |
       | B. Lichid sau pasta:                             |    |    |    |
       |    I. cu substante cu continut de grasime pe     |    |    |    |
       |       suprafata                                  |X(a)|X(a)|    | X/3
       |    II. altele                                    |X(a)|X(a)|    |
 08.04 | Drojdii si agenti de crestere:                   |    |    |    |
       | A. Sub forma de pasta                            |X(a)|X(a)|    |
       | B. Uscati                                        |    |    |    |
 08.05 | Sare                                             |    |    |    |
 08.06 | Sosuri:                                          |    |    |    |
       | A. Fara substante cu continut de grasime pe      |    |    |    |
       |    suprafata                                     |X(a)|X(a)|    |
       | B. Maioneza, sosuri derivate din maioneza, creme |    |    |    |
       |    de salata si alte emulsii de ulei in apa      |X(a)|X(a)|    | X/3
       | C. Sos cu continut de ulei si apa care formeaza  |    |    |    |
       |    doua straturi distincte                       |X(a)|X(a)|    |  X
 08.07 | Mustar, cu exceptia mustarului pudra de la       |    |    |    |
       | sectiunea 08.17                                  |X(a)|X(a)|    |X/3*3)
 08.08 | Sandvisuri, paine prajita si produsele similare  |    |    |    |
       | care contin orice fel de alimente:               |    |    |    |
       | A. Cu substante cu continut de grasime pe        |    |    |    |
       |    suprafata                                     |    |    |    | X/5
       | B. Altele                                        |    |    |    |
 08.09 | Inghetata                                        | X  |    |    |
 08.10 | Alimente deshidratate:                           |    |    |    |
       | A. Cu substante cu continut de grasime pe        |    |    |    |
       |    suprafata                                     |    |    |    | X/5
       | B. Altele                                        |    |    |    |
 08.11 | Alimente refrigerate si congelate                |    |    |    |
 08.12 | Extracte concentrate cu tarie alcoolica egala sau|    |    |    |
       | mai mare de 5% vol.                              |    |X*1)| X  |
 08.13 | Cacao:                                           |    |    |    |
       | A. Cacao praf                                    |    |    |    |X/5*3)
       | B. Cacao pasta                                   |    |    |    |X/3*3)
 08.14 | Cafea, prajita sau neprajita, decofeinizata sau  |    |    |    |
       | solubila, substituentii cafelei, granulata sau   |    |    |    |
       | praf                                             |    |    |    |
 08.15 | Extrase lichide de cafea                         | X  |    |    |
 08.16 | Ierburi aromatice si alte ierburi:               |    |    |    |
       | musetel, nalba, menta, ceai, floare de lamai si  |    |    |    |
       | altele                                           |    |    |    |
 08.17 | Mirodenii si condimente in stare naturala:       |    |    |    |
       | scortisoara, cuisoare, mustar pudra, piper,      |    |    |    |
       | vanilie, sofran si altele                        |    |    |    |
_______|__________________________________________________|____|____|____|______
    *1) Acest test se va efectua numai daca valoarea pH-ului este 4,5 sau mai mica.
    *2) Acest test se efectueaza in cazul lichidelor sau bauturilor alcoolice cu o tarie alcoolica ce depaseste 15% vol. cu ajutorul unei solutii apoase de etanol sau de o tarie similara.
    *3) Testul cu simulantul D poate fi eliminat daca se demonstreaza cu ajutorul unui test adecvat ca nu exista "contact gras" cu materialul plastic.

    ANEXA 10
    la norme

                             DETERMINAREA
    nivelului monomerului clorura de vinil in materiale si obiecte

    1. Scopul si domeniul de aplicare
    Metoda determina nivelul monomerului clorura de vinil in materiale si obiecte.

    2. Principiul
    Nivelul monomerului clorura de vinil (CV) in materiale si obiecte se determina prin cromatografie in faza gazoasa, utilizandu-se metoda "headspace" dupa ce proba a fost dizolvata sau trecuta in suspensie in N,N-dimetilacetamida.

    3. Reactivii
    3.1. Clorura de vinil (CV), de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).
    3.2. N,N-dimetilacetamida (DMA), fara impuritati, care are acelasi timp de retentie ca si CV sau etalonul intern (3.3), in conditiile de testare.
    3.3. Eter dietilic sau cis-2-butena in DMA (3.2) ca solutie etalon interna. In conditiile de testare aceste etaloane interne nu trebuie sa contina impuritati cu acelasi timp de retentie ca si CV.

    4. Aparatura
    N.B.:
    Se precizeaza un instrument sau un aparat numai daca este special sau exista specificatii speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune ca sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.
    4.1. Cromatograf in faza gazoasa cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilitati de injectare manuala a probei
    4.2. Detector de ionizare in flacara sau alte detectoare mentionate la pct. 7
    4.3. Coloana cromatografica in faza gazoasa
    Coloana trebuie sa permita separarea picurilor de aer, de CV sau de etalon intern, daca este utilizat.
    In plus, sistemul combinat 4.2 si 4.3 trebuie sa permita ca semnalul obtinut cu ajutorul unei solutii ce contine 0,02 mg CV/litru DMA sau 0,02 CV/kg DMA sa fie egal cu un zgomot de cel putin 5 ori mai mare decat zgomotul de fond.
    4.4. Eprubete sau flacoane cu proba inchise etans cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic). In cazul in care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringa poate provoca formarea unui vid partial in interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuala de probe in cazul in care eprubetele nu sunt puse sub presiune inainte de prelevarea probei, se recomanda utilizarea unor eprubete largi.
    4.5. Microseringi
    4.6. Seringi etanse la gaz pentru prelevarea manuala de probe din "headspace"
    4.7. Balanta analitica cu precizie de 0,1 mg

    5. Mod de lucru
    Atentie: CV este o substanta periculoasa care se transforma in gaz la temperatura ambianta, de aceea prepararea solutiilor trebuie efectuata intr-o hota bine ventilata.
    N.B.:
    - se iau toate masurile de precautie necesare pentru a impiedica orice pierdere de CV sau DMA;
    - cand se utilizeaza tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);
    - cand se foloseste un etalon intern, trebuie sa se utilizeze aceeasi solutie pe parcursul intregii proceduri.
    5.1. Prepararea solutiei etalon concentrate de CV la aproximativ 2.000 mg/kg
    Se cantareste un vas din sticla adecvat cu o precizie de 0,1 mg si se pune in el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recantareste. Se adauga la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub forma lichida sau gazoasa, injectandu-se incet peste DMA. CV se poate adauga si prin barbotare in DMA, cu conditia sa se foloseasca un dispozitiv care previne pierderea de DMA. Se recantareste cu o precizie de 0,1 mg. Se asteapta doua ore pentru a se ajunge la un echilibru. Se pastreaza solutia etalon intr-un refrigerator.
    5.2. Prepararea solutiei etalon diluate de CV
    Se ia o cantitate cantarita din solutia etalon concentrata de CV (5.1) si se dilueaza cu DMA (3.2) sau cu solutie etalon interna (3.3), pana la un volum sau o greutate cunoscuta. Concentratia solutiei etalon diluate astfel obtinuta se exprima in mg/l sau, respectiv, in mg/kg.
    5.3. Trasarea curbei de etalonare
    N.B.:
    - curba trebuie sa cuprinda cel putin 7 perechi de puncte;
    - repetabilitatea raspunsurilor*4) trebuie sa fie mai mica de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;
    - curba trebuie sa fie calculata pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate, adica linia de regresie trebuie calculata cu ajutorul ecuatiei urmatoare:

                y = a1x + a0

                    __       __       __
                 n \  xy - (\  x) * (\  xy)
                   /__      /__      /__
    unde: a1 =  -----------------------------
                         __  2    __   2
                      n \   x - (\   x)
                        /__      /__

                  __       __  2      __    __
                (\  y) * (\   x ) - (\  x)(\  xy)
                 /__      /__        /__   /__
    si:   a0 = ----------------------------------
                         __ 2     __  2
                      n \  x  - (\  x)
                        /__      /__

    in care:
    y - inaltimea sau suprafata picurilor la fiecare determinare;
    x - concentratia corespunzatoare pe linia de regresie;
    n - numarul de determinari efectuate (n >/= 14).
    - curba trebuie sa fie liniara, adica devierea/devierile etalon a/ale diferentelor dintre raspunsurile masurate (yi) si valorile corespunzatoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie (zi), impartita la valoarea medie (y) a tuturor raspunsurilor masurate, nu va depasi 0,07:
    Aceasta se va calcula astfel:

                                    s
                                   --- </= 0,007
                                    _
                                    y

                       __________________
                      |   n
                      |   __          2
                      |  \   (yi - zi)
                      |  /__
                      |  i=1
    Unde:    s =   \  | -----------------
                    \ |      n - 1
                     \|

                       n
             _    1   __
             y = --- \   yi
                  n  /__
                     i=1

    in care:
    yi - fiecare raspuns individual masurat;
    zi - valoarea corespunzatoare a raspunsului (yi) pe linia de regresie calculata;
    n >/= 14.
    Se pregatesc doua serii de cate cel putin 7 eprubete (4.4). In fiecare eprubeta se adauga volume de solutie etalon diluata de CV (5.2) si DMA (3.2) sau solutie etalon interna in DMA, astfel incat concentratia finala de CV a solutiilor duplicat sa fie aproximativ egala cu 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 etc. mg/l sau mg/kg de DMA si toate eprubetele sa contina aceeasi cantitate de DMA care se va utiliza conform pct. 5.5. Eprubetele se inchid etans si se procedeaza conform pct. 5.6. Se alcatuieste un grafic in care valorile de pe ordonata arata suprafetele (inaltimile) picurilor de CV corespunzatoare solutiilor duplicat sau proportia acestor suprafete (ori inaltimi) cu suprafetele (sau inaltimile) picurilor etalonului intern relevant si valorile de pe abscisa arata concentratiile de CV in solutiile duplicat.
    5.4. Validarea prepararii solutiilor etalon obtinute la pct. 5.1 si 5.2
    Se repeta procedura descrisa la pct. 5.1 si 5.2 pentru a se obtine o a doua solutie etalon diluata cu o concentratie egala cu 0,1 mg CV/l sau 0,1 mg/kg de DMA sau solutie etalon interna. Media celor doua determinari cromatografice in faza gazoasa ale acestei solutii nu trebuie sa difere cu mai mult de 5% fata de punctul corespondent de pe curba etalon. Daca diferenta este mai mare de 5%, se resping toate solutiile obtinute la pct. 5.1, 5.2, 5.3 si 5.4 si se repeta de la inceput procedura.
    5.5. Pregatirea probelor de material sau obiect
    Se pregatesc doua eprubete (4.4). Pentru fiecare eprubeta se cantaresc nu mai putin de 200 mg, cu o precizie de 0,1 mg, din proba obtinuta dintr-un singur material sau obiect investigat care a fost taiat in bucatele mici. Se incearca sa se asigure o cantitate egala pentru fiecare eprubeta. Se astupa imediat eprubeta. In fiecare eprubeta se adauga pentru fiecare gram de proba 10 ml sau 10 g de DMA (3.2) ori 10 ml sau 10 g de solutie etalon interna (3.3). Eprubetele se inchid etans si se procedeaza conform pct. 5.6.
    5.6. Determinarile cromatografice in faza gazoasa
    5.6.1. Se agita eprubetele, evitandu-se contactul dintre continutul lichid si membrana (4.4), pentru a se obtine o solutie sau o suspensie cat mai omogena a probelor de material sau obiect (5.5).
    5.6.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele inchise etans (5.3, 5.4 si 5.5) se pun intr-o baie de apa timp de doua ore, la temperatura de 60 grade C +/- 1 grad C. Daca este necesar, se agita din nou.
    5.6.3. Se preleveaza o proba din "headspace" in eprubeta. Daca se folosesc tehnici manuale de luare a probelor trebuie sa se aiba grija sa se obtina o proba reproductibila (vezi pct. 4.4), in special seringa trebuie sa fie anterior incalzita pana la temperatura probei. Se masoara suprafata (sau inaltimea) picurilor aferente CV si etalonului intern, daca este utilizat.
    5.6.4. De indata ce picurile de DMA apar pe cromatograma, se elimina din coloana (4.3) excesul de DMA, utilizandu-se o metoda adecvata.
------------
    *4) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.

    6. Calcularea rezultatelor
    6.1. Se determina prin interpolare pe curba concentratia necunoscuta a fiecareia dintre cele doua solutii de proba, luandu-se in considerare solutia etalon interna, daca este utilizata. Se calculeaza cantitatea de CV in fiecare dintre cele doua probe de material sau obiect analizat, prin aplicarea formulei urmatoare:

         C x V
    X = ------- 1.000,
           M

    in care:
    X - concentratia de CV din proba de material sau obiect, exprimata in mg/kg;
    C - concentratia de CV din eprubeta care contine proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimata in mg/l sau mg/kg;
    V - volumul sau masa de DMA din eprubeta care contine proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimata in litri sau kg;
    M - masa probei de material sau obiect, exprimata in grame.
    6.2. Concentratia de CV din materialul si obiectul investigate, exprimata in mg/kg, va fi media dintre cele doua concentratii de CV (mg/kg) determinate la pct. 6.1, cu conditia respectarii criteriului de repetabilitate de la pct. 8.

    7. Confirmarea concentratiei de CV
    In cazurile in care continutul de CV in materiale si obiecte, calculat conform pct. 6.2, depaseste valoarea maxima admisibila, rezultatele obtinute prin analiza ambelor probe (5.6 si 6.1) trebuie confirmata prin una dintre urmatoarele 3 metode:
    a) prin utilizarea a cel putin unei alte coloane (4.3) care sa prezinte o faza stationara cu o polaritate diferita. Aceasta procedura trebuie sa continue pana cand se obtine o cromatograma pe care picurile de CV si/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituentii probei de material sau obiect;
    b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*5);
    c) prin utilizarea spectrometriei de masa. In acest caz, daca ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 si 64 sunt gasiti in raport de 3:1, atunci se poate considera ca este cel mai probabil confirmata prezenta CV. In cazul in care exista vreo indoiala trebuie verificat spectrul total de masa.
------------
    *5) Vezi Jurnalul Stiintei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.

    8. Repetabilitatea
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari (6.1) simultan efectuate sau efectuate intr-o succesiune rapida pe aceeasi proba, de catre acelasi analist, in aceleasi conditii, nu trebuie sa depaseasca 0,2 mg CV/kg de material sau obiect.

    ANEXA 11
    la norme

                             CRITERIILE
aplicabile metodei de determinare a concentratiei de clorura de vinil in materiale si obiecte si de determinare a clorurii de vinil eliberate de materiale si obiecte

    1. Concentratia de clorura de vinil in materiale si obiecte si cantitatea de clorura de vinil eliberata de materiale si obiecte in alimente se determina prin cromatografie in faza gazoasa, utilizandu-se metoda "headspace".
    2. Pentru a se determina clorura de vinil eliberata de materiale si obiecte in alimente, limita de detectie va fi de 0,01 mg/kg.
    3. Clorura de vinil eliberata in alimente de materiale si obiecte se determina in principal in acestea. In cazul in care detectarea in anumite alimente se dovedeste a fi imposibila din motive tehnice, atunci pentru aceste cazuri speciale determinarea se poate face cu ajutorul simulantilor.

    ANEXA 12
    la norme

                              DETERMINAREA
    clorurii de vinil eliberate de materiale si obiecte in alimente

    1. Scopul si domeniul de aplicare
    Metoda determina concentratia clorurii de vinil in alimente.

    2. Principiul
    Concentratia clorurii de vinil (CV) in alimente se determina prin cromatografie in faza gazoasa, utilizandu-se metoda "headspace".

    3. Reactivii
    3.1. Clorura de vinil (CV) de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).
    3.2. N,N-dimetilacetamida (DMA) fara impuritati, care are acelasi timp de retentie ca si CV sau etalonul intern (3.3) in conditiile de testare.
    3.3. Eter dietilic sau cis-2-butena in DMA (3.2) ca solutie etalon interna. In conditii de testare aceste etaloane interne nu trebuie sa contina impuritati cu acelasi timp de retentie ca si CV.

    4. Aparatura
    N.B.
    Se precizeaza un instrument sau un aparat numai daca este special sau exista specificatii speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune ca sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.
    4.1. Cromatograf in faza gazoasa cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilitati de injectare manuala a probei
    4.2. Detector de ionizare in flacara sau alte detectoare mentionate la pct. 7
    4.3. Coloana cromatografica in faza gazoasa
    Coloana trebuie sa permita separarea picurilor de aer, de CV sau ale etalonului intern, daca este utilizat.
    In plus, sistemul combinat 4.2 si 4.3 trebuie sa permita ca semnalul obtinut cu o solutie ce contine 0,005 mg CV/l DMA sau 0,005 CV/kg DMA sa fie egal cu un zgomot de cel putin 5 ori mai mare decat zgomotul de fond.
    4.4. Eprubete sau flacoane cu proba, inchise etans cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic)
    In cazul in care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringa poate provoca formarea unui vid partial in interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuala de probe, in cazul in care eprubetele nu sunt puse sub presiune inainte de prelevarea probei, se recomanda utilizarea unor eprubete largi.
    4.5. Microseringi
    4.6. Seringi etanse la gaz pentru prelevarea manuala de probe din "headspace"
    4.7. Balanta analitica cu precizie de 0,1 mg.

    5. Mod de lucru
    Atentie: CV este o substanta periculoasa care se transforma in gaz la temperatura ambianta; de aceea prepararea solutiilor trebuie efectuata intr-o hota bine ventilata.
    N.B.:
    - se iau toate masurile de precautie necesare pentru a impiedica orice pierdere de CV sau DMA;
    - cand se utilizeaza tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);
    - cand se foloseste un etalon intern trebuie sa se utilizeze aceeasi solutie in decursul intregii proceduri.
    5.1. Prepararea solutiei etalon de CV (solutia A)
    5.1.1. Solutia etalon concentrata de CV la aproximativ 2.000 mg/kg
    Se cantareste un vas din sticla adecvat cu o precizie de 0,1 mg si se pune in el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recantareste. Se adauga la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub forma lichida sau gazoasa, injectandu-se incet peste DMA. CV se poate adauga si prin barbotare in DMA, cu conditia sa se foloseasca un dispozitiv de prevenire a pierderii de DMA. Se recantareste cu o precizie de 0,1 mg. Se asteapta doua ore pentru a se ajunge la echilibru. Daca se utilizeaza un etalon intern, atunci acesta se adauga astfel incat concentratia sa in solutia etalon concentrata de CV sa fie aceeasi cu cea a solutiei etalon interne preparate la pct. 3.3. Solutia etalon se pastreaza intr-un refrigerator.
    5.1.2. Prepararea solutiei etalon diluate de CV
    Se ia o cantitate cantarita din solutia etalon concentrata de CV (5.1.1) si se dilueaza cu DMA (3.2) sau cu solutie etalon interna (3.3), pana se obtine un volum sau o greutate cunoscuta. Concentratia solutiei etalon diluate, astfel obtinuta (solutia A), se exprima in mg/l, sau, respectiv, in mg/kg.
    5.1.3. Trasarea curbei de raspuns cu solutie A
    N.B.:
    - curba trebuie sa cuprinda cel putin 7 perechi de puncte;
    - repetabilitatea raspunsurilor*6) trebuie sa fie mai mica de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;
    - curba trebuie sa fie calculata pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate, adica linia de regresie trebuie sa fie calculata cu ajutorul ecuatiei urmatoare:

                y = a1x + a0

                    __       __       __
                 n \  xy - (\  x) * (\  xy)
                   /__      /__      /__
    unde: a1 =  ----------------------------
                       __  2    __   2
                    n \   x - (\   x)
                      /__      /__

                 __       __  2      __    __
               (\  y) * (\   x ) - (\  x)(\  xy)
                /__      /__        /__   /__
    si:   a0 = ---------------------------------
                        __  2     __   2
                     n \   x  - (\   x)
                       /__       /__

    in care:
    y - inaltimea sau suprafata picurilor la fiecare determinare;
    x - concentratia corespunzatoare pe linia de regresie;
    n - numarul de determinari efectuate (n >/= 14).
    Curba trebuie sa fie liniara, adica devierea/devierile etalon a/ale diferentelor dintre raspunsurile masurate (yi) si valorile corespunzatoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie (zi), impartita la valoarea medie
 _
(y) a tuturor raspunsurilor masurate, nu va depasi 0,07.
    Aceasta se va calcula astfel:

                                  s
                                 --- </= 0,007
                                  _
                                  y

                       __________________
                      |   n
                      |   __           2
                      |  \    (yi - zi)
                      |  /__
                      |  i=1
    Unde:    s =   \  | -----------------
                    \ |      n - 1
                     \|

                      n
             _    1   __
             y = --- \   yi
                  n  /__
                     i=1

    in care:
    yi - fiecare raspuns individual masurat;
    zi - valoarea corespunzatoare a raspunsului (yi) pe linia de regresie calculata;
    n >/= 14.
    Se prepara doua serii de cate cel putin 7 eprubete (4.4). In fiecare eprubeta se adauga volume de solutie etalon diluata de CV (5.1.2) si DMA (3.2) sau solutie etalon interna in DMA (3.3), astfel incat concentratia finala de CV a solutiilor duplicat sa fie aproximativ egala cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 etc. mg/l sau mg/kg de DMA si toate eprubetele sa contina acelasi volum de solutie. Cantitatea de solutie etalon diluata de CV (5.1.2) trebuie sa fie astfel incat proportia dintre volumul total (microlitri) de solutie de CV adaugata si cantitatea (g sau ml) de DMA sau solutia etalon interna (3.3) sa nu depaseasca valoarea 5. Se inchid etans eprubetele si se procedeaza conform pct. 5.4.2, 5.4.3 si 5.4.5. Se alcatuieste un grafic in care valorile de pe ordonata arata suprafetele/inaltimile picurilor de CV corespunzatoare solutiilor duplicat sau proportia acestor suprafete/inaltimi cu suprafetele/inaltimile picurilor etalonului intern relevant, iar valorile de pe abscisa arata concentratiile de CV in solutiile duplicat.
    5.2. Validarea prepararii solutiilor etalon obtinute la pct. 5.1
    5.2.1. Prepararea unei a doua solutii etalon de CV (solutie B)
    Se repeta procedura descrisa la pct. 5.1.1 si 5.1.2 pentru a se obtine o a doua solutie etalon diluata, in acest caz, cu o concentratie aproximativ egala cu 0,02 mg CV/l sau 0,02 mg CV/kg de DMA sau solutie etalon interna. Se adauga aceasta solutie la cele doua eprubete (4.4). Se etanseaza eprubetele si se procedeaza conform pct. 5.4.2, 5.4.3 si 5.4.5.
    5.2.2. Validarea solutiei A
    Daca media celor doua determinari cromatografice in faza gazoasa, aferente solutiei B (5.2.1), nu difera cu mai mult de 5% fata de punctul corespondent al curbei de raspuns obtinute la pct. 5.1.3, solutia A este validata.
    5.3. Trasarea curbei "aditionale"
    N.B.:
    - curba trebuie sa cuprinda cel putin 7 perechi de puncte;
    - curba trebuie sa fie calculata pornind de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate (5.1.3, al treilea alineat);
    - curba trebuie sa fie liniara, adica devierea/devierile etalon a/ale diferentelor dintre raspunsurile masurate (yi) si valorile corespunzatoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie (zi), impartita la valoarea medie (-) a tuturor raspunsurilor masurate, sa nu depaseasca 0,07 (5.1.3 alin. 4).
    5.3.1. Pregatirea probei
    Proba din alimentul ce urmeaza sa fie analizat trebuie sa fie reprezentativa pentru alimentul prezentat spre analiza. De aceea, inainte de prelevarea probei, alimentul trebuie sa fie amestecat sau taiat in bucatele mici si amestecat.
    5.3.2. Modul de lucru
    Se pregatesc doua serii de cate cel putin 7 eprubete (4.4). In fiecare eprubeta se adauga o cantitate nu mai mica de 5g din proba obtinuta pentru alimentul investigat (5.3.1). Se asigura adaugarea unei cantitati egale pentru fiecare eprubeta. Se inchide etans imediat eprubeta. Se adauga in fiecare eprubeta pentru fiecare gram de proba 1 ml, preferabil de apa distilata sau apa demineralizata de o puritate cel putin echivalenta sau, daca este necesar, un solvent corespunzator. (Nota: pentru alimentele omogene nu este necesar a se adauga apa distilata sau demineralizata). In fiecare eprubeta se adauga volume de solutie etalon diluata de CV (5.1.2), care contine etalonul intern (3.3) daca se considera necesar, astfel incat concentratia de CV adaugata in eprubete sa fie egala cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 si 0,050 etc. mg/kg de alimente. Se asigura ca volumul total de DMA sau de DMA cu continut de etalon intern (3.3) este acelasi in fiecare eprubeta. Cantitatea de solutie etalon diluata de CV (5.1.2) si de surplus de DMA, daca este folosita, trebuie sa fie astfel incat proportia dintre volumul total (microlitri) al acestor solutii si cantitatea (g) de aliment existent in eprubeta sa fie cat mai mica posibil, dar sa nu depaseasca valoarea 5 si sa fie aceeasi in toate eprubetele. Se inchid etans eprubetele si se procedeaza conform pct. 5.4.
    5.4. Determinarile cromatografice in faza gazoasa
    5.4.1. Se agita eprubetele evitandu-se contactul dintre continutul lichid si membrana (4.4) pentru a se obtine o solutie sau o suspensie cat mai omogena a probelor de aliment.
    5.4.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele inchise etans (5.2 si 5.3) se pun intr-o baie de apa timp de doua ore la o temperatura de 60 grade C +/- 1 grad C. Daca este necesar, se agita din nou.
    5.4.3. Se preleveaza o proba din "headspace" in eprubeta. Daca se folosesc tehnici manuale de prelevare a probelor trebuie sa se aiba grija sa se obtina o proba reproductibila (4.4), in special seringa trebuie sa fie anterior incalzita pana la temperatura probei. Se masoara suprafata (sau inaltimea) picurilor aferente CV si etalonului intern, daca este utilizat.
    5.4.4. Se alcatuieste un grafic in care valorile de pe ordonata arata suprafetele/sau inaltimile picurilor de CV sau raportul acestor suprafete (sau inaltimi) cu suprafetele/inaltimile picurilor etalonului intern si valorile de pe abscisa arata cantitatile de CV adaugate (mg), aferente cantitatilor de proba de aliment cantarite pentru fiecare eprubeta (kg). Se determina punctele de intersectie cu abscisa graficului. Valoarea astfel obtinuta reprezinta concentratia de CV in proba de aliment investigat.
    5.4.5. De indata ce picurile de DMA apar pe cromatograma, se elimina din coloana (4.3) excesul de DMA, utilizandu-se o metoda adecvata.
------------
    *6) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.

    6. Rezultatele
    CV eliberata de materiale si obiecte in alimentele investigate, exprimata in mg/kg, se va defini ca media celor doua determinari (5.4), cu conditia respectarii criteriului de repetabilitate de la pct. 8.

    7. Confirmarea prezentei CV
    In cazurile in care CV eliberata de materiale si obiecte in alimente, calculata conform pct. 6, depaseste criteriul prevazut in anexa nr. 10 la norme, valorile obtinute la fiecare dintre cele doua determinari (5.4) trebuie confirmate prin una dintre urmatoarele 3 metode:
    a) prin utilizarea a cel putin unei alte coloane (4.3) care sa prezinte o faza stationara cu o polaritate diferita. Aceasta procedura trebuie sa continue pana cand se obtine o cromatograma pe care picurile de CV si/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituentii probei de aliment;
    b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*7);
    c) prin utilizarea spectrometriei de masa. In acest caz, daca ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 si 64 sunt gasiti in raport de 3:1, atunci se poate considera ca este cel mai probabil confirmata prezenta CV. In caz ca exista vreo indoiala trebuie verificat spectrul total de masa.
------------
    *7) Vezi Jurnalul Stiintei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.

    8. Repetabilitatea
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari (6.1) simultan efectuate sau efectuate intr-o succesiune rapida pe aceeasi proba, de catre acelasi analist, in aceleasi conditii, nu trebuie sa depaseasca 0,003 mg CV/kg de aliment.

    ANEXA 13
    la norme

                                REGULI
    fundamentale de determinare a migrarii de plumb si cadmiu

    1. Lichid de testare ("simulant")
    Acid acetic 4% (v/v) in solutie apoasa proaspat preparata.

    2. Conditii de testare
    2.1. Testul se efectueaza la o temperatura de 22 +/- 2 grade C pe o durata de 24 +/- 0,5 ore.
    2.2. Pentru determinarea migrarii de plumb se acopera proba cu un mijloc adecvat de protectie si se expune conditiilor de iluminare normale dintr-un laborator.
    Pentru determinarea migrarii de cadmiu sau de plumb si cadmiu se acopera proba pentru a se asigura pastrarea suprafetei ce urmeaza sa fie testata in intuneric total.

    3. Umplerea
    3.1. Probe care pot fi umplute
    Se umple obiectul cu solutie de acid acetic 4% (v/v) pana la un nivel ce nu depaseste 1 mm de la punctul de deversare; distanta se masoara de la marginea superioara a probei.
    Probele cu margine orizontala sau usor inclinata sunt umplute astfel incat distanta dintre suprafata lichidului si punctul de deversare sa nu depaseasca 6 mm masurati de-a lungul marginii inclinate.
    3.2. Probe care nu pot fi umplute, respectiv plate
    In primul rand se acopera suprafata probei care nu vine in contact cu alimentele cu un strat protector adecvat, care sa reziste la actiunea unei solutii de acid acetic 4% (v/v). Apoi proba se scufunda intr-un recipient care contine un volum cunoscut de solutie de acid acetic, astfel incat suprafata care vine in contact cu alimentele sa fie complet acoperita de lichidul de testare.

    4. Determinarea suprafetei specifice
    Suprafata specifica a obiectelor din categoria 1, definite la art. 30 lit. a) din norme, este egala cu suprafata specifica a meniscului format de suprafata de lichid libera, obtinuta prin respectarea cerintelor de umplere stabilite la pct. 3.

    ANEXA 14
    la norme

                           METODE DE ANALIZA
              pentru determinarea migrarii de plumb si cadmiu

    1. Obiectul si domeniul de aplicatie
    Metoda permite determinarea migrarii specifice de plumb si/sau cadmiu.

    2. Principiul
    Determinarea migrarii specifice de plumb si/sau cadmiu se realizeaza prin spectrofotometrie de absorbtie atomica.

    3. Reactivii
    Toti reactivii trebuie sa fie de calitate analitica, doar daca nu este altfel specificat.
    Daca se face referire la apa, aceasta reprezinta intotdeauna apa distilata sau apa de o calitate echivalenta.
    3.1. Acid acetic 4% (v/v) in solutie apoasa
    Se adauga 40 ml de acid acetic glacial in apa si se completeaza la 1.000 ml.
    3.2. Solutii-stoc
    Se prepara solutii-stoc care contin 1.000 mg plumb/l si, respectiv, cel putin 500 mg cadmiu/l in solutie de acid acetic 4% (3.1).

    4. Instrumente
    4.1. Spectrofotometru de absorbtie atomica
    Limita de detectie a instrumentului pentru plumb si cadmiu trebuie sa fie egala sau mai mica decat urmatoarele:
    a) 0,1 mg plumb/l;
    b) 0,01 mg cadmiu/l.
    Limita de detectie reprezinta concentratia de element in acid acetic 4% (3.1), care emite un semnal de doua ori mai mare decat zgomotul de fond al instrumentului.

    5. Metoda
    5.1. Pregatirea probei
    Proba trebuie sa fie curata si sa nu prezinte urme de grasime sau de orice alta substanta care poate afecta testul.
    Se spala proba intr-o solutie care contine detergent lichid de uz casnic, la o temperatura de aproximativ 40 grade C. Se clateste proba in apa de la robinet si apoi in apa distilata sau in apa de calitate echivalenta. Proba se scurge si se usuca in vederea evitarii petelor. Dupa curatare nu se manipuleaza suprafata care urmeaza sa fie testata.
    5.2. Determinarea cantitatii de plumb si/sau cadmiu
    Proba astfel pregatita se testeaza conform conditiilor stabilite in anexa nr. 13 la norme.
    Inainte de prelevarea solutiei de testare pentru determinarea plumbului si/sau cadmiului se omogenizeaza continutul probei printr-o metoda adecvata care previne orice pierdere a solutiei sau orice abraziune a suprafetei testate.
    Se efectueaza o proba blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinari.
    Se efectueaza, in conditii adecvate, determinarile de plumb si/sau cadmiu prin spectrofotometrie de absorbtie atomica.

    ANEXA 15*)

    *) Anexa nr. 15 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
    de substante autorizate pentru fabricarea foliei de celuloza regenerata

    N.B.
    Procentajele din prezenta anexa, prima si a doua parte, sunt exprimate in masa/masa (m/m) si sunt calculate in relatie cu cantitatea de folie de celuloza regenerata deshidratata si fara strat de protectie.
    Denumirile tehnice uzuale sunt mentionate in parantezele patrate.
    Substantele utilizate vor fi de o calitate tehnica buna in ceea ce priveste criteriile de puritate.

                                PRIMA PARTE
               FOLIE DE CELULOZA REGENERATA FARA STRAT PROTECTOR

________________________________________________________________________________
                Denumiri               |               Restrictii
_______________________________________|________________________________________
 A. Celuloza regenerata                | Nu mai putin de 72% (m/m)
                                       |
 B. Aditivi                            |
    1. Agenti de inmuiere              | Nu mai mult de 27% (m/m) in total
       - Eter bis(2-hidroxietilic)     |_   Numai pentru folii care vor fi
         [= dietilenglicol]            | |  acoperite de un strat protector si
       - Etandiol [= monoetilenglicol] | |  apoi folosite pentru alimente care
                                       | |  nu sunt umede, adica nu au un
                                       | |  continut de apa care este liber la
                                       | |  suprafata din punct de vedere fizic.
                                       |  > Cantitatea totala de eter
                                       | |  bis(2-hidroxietilic) si etandiol
                                       | |  prezenta in alimentele care au
                                       | |  fost in contact cu folie de acest
                                       | |  tip nu trebuie sa depaseasca 30
                                       |_|  mg/kg de aliment.
       - 1,3-butandiol                 |
       - Glicerina                     |
       - 1,2-propandiol [= 1,2         |
         propilenglicol]               |
       - Oxid de polietilena           | Greutate moleculara medie intre 250 si
         [= polietilenglicol]          | 1.200
       - Oxid de 1,2-polipropilena     | Greutate moleculara medie nu mai mare
         [= 1,2 polipropilenglicol]    | de 400 si continut liber de
                                       | 1,3-propandiol nu mai mare de 1% (m/m)
                                       | in substanta
       - Sorbitol                      |
       - Tetraetilenglicol             |
       - Trietilenglicol               |
       - Uree                          |
                                       |
    2. Alti aditivi                    | Nu mai mult de 1% (m/m) in total
                                       |
       Prima clasa                     | Cantitatea de substanta sau a grupei de
                                       | substante de la fiecare alineat nu
                                       | trebuie sa depaseasca 2 mg/dm^2 de
                                       | folie fara strat protector
       - Acid acetic si sarurile sale  |
         de NH4, Ca, Mg, K si Na       |
       - Acid ascorbic si sarurile sale|
         de NH4, Ca, Mg, K si Na       |
       - Acid benzoic si benzoat de    |
         sodiu                         |
       - Acid formic si sarurile sale  |
         de NH4, Ca, Mg, K si Na       |
       - Acizi grasi liniari, saturati |
         sau nesaturati, cu un numar   |
         par de carbon de la 8 la 20   |
         inclusiv si acizii behenic si |
         ricinoleic si sarurile de NH4,|
         Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale     |
         acestora                      |
       - Acid citric, D si L-lactic,   |
         maleic, L-tartaric si sarurile|
         lor de Na si K                |
       - Acid sorbic si sarurile sale  |
         de NH4, Ca, Mg, K si Na       |
       - Amidele acizilor grasi        |
         liniari, saturati sau         |
         nesaturati, cu un numar par de|
         atomi de carbon de la 8 la 20 |
         inclusiv si amidele acizilor  |
         behenic si ricinoleic         |
       - Tipuri de amidon si faina     |
         naturale, comestibile         |
       - Tipuri de amidon si faina     |
         modificate prin tratament     |
         chimic                        |
       - Amiloza                       |
       - Carbonati si cloruri de calciu|
         si magneziu                   |
       - Esteri ai glicerinei cu acizi |
         grasi liniari, saturati sau   |
         nesaturati, cu un numar par de|
         atomi de carbon de la 8 la 20 |
         inclusiv si/sau cu acid       |
         adipic, citric,               |
         12-hidroxistearic             |
         (oxistearin), ricinoleic      |
       - Esteri ai polioxietilenei     |
         (8 la 14 grupari de           |
         oxietilena) cu acizi grasi    |
         liniari, saturati sau         |
         nesaturati, cu un numar par de|
         atomi de carbon de la 8 la 20 |
         inclusiv                      |
       - Esteri ai sorbitolului cu     |
         acizi grasi liniari, saturati |
         sau nesaturati, cu un numar   |
         par de atomi de carbon de la 8|
         la 20 inclusiv                |
       - Mono- si/sau diesteri ai      |
         acidului stearic cu etandiol  |
         si/sau eter                   |
         bis(2-hidroxietilic) si/sau   |
         trietilen glicol              |
       - Oxizii si hidroxizii          |
         aluminiului, calciului,       |
         magneziului si siliciului,    |
         silicatii si silicatii        |
         hidratati de aluminiu, calciu,|
         magneziu si potasiu           |
       - Oxidul de polietilena         |
         [= polietilenglicol]          |
       - Propionat de sodiu            |
                                       | Greutate moleculara medie intre 1.200
                                       | si 4.000
                                       |
       Clasa a doua                    | Cantitatea totala de substante nu
                                       | trebuie sa depaseasca 1 mg/dm^2 de
                                       | folie fara strat protector si
                                       | cantitatea de substanta sau a grupei de
                                       | substanta de la fiecare alineat nu
                                       | trebuie sa depaseasca 0,2 mg/dm^2 (sau
                                       | o limita mai mica daca este
                                       | specificata) de folie fara strat de
                                       | protectie
       - Sulfonat de sodiu alchil (C8  |
         la C18) benzen                |
       - Sulfonat de sodiu izopropil   |
         naftalina                     |
       - Sulfat de sodiu alchil (C8    |
         la C18)                       |
       - Sulfonat de sodiu alchil (C8  |
         la C18)                       |
       - Dioctilsulfosuccinat de sodiu |
       - Distearat de monoacetat de    | Nu mai mult de 0,05 mg/dm^2 de folie
         dihidroxietil dietilen        | fara strat protector
         triamina                      |
       - Sulfati de lauril amoniu,     |
         magneziu si potasiu           |
       - N,N'-distearoil diaminoetan,  |
         N,N'-dipalmitoil diaminoetan, |
         N,N'-dioleoil diaminoetan     |
       - 2-heptadecil-4,4-             |
         bis(metilen-stearat)oxazolina |
       - Etilsulfat de polietilena-    | Nu mai mult de 0,1 mg/dm^2 de folie
         aminostearamida               | fara strat protector
                                       |
       Clasa a treia - Agent de fixare | Cantitatea totala de substante nu poate
                                       | depasi 1 mg/dm^2 de folie fara strat
                                       | protector
       - Produsul de condensare al     | Continut de formaldehida libera nu mai
         melamin-formaldehidei         | mare de 0,5 mg/dm^2 de folie fara strat
         nemodificate sau care poate sa| protector
         fie modificata cu unul sau mai| Continut de melamina libera nu mai mare
         multi dintre produsii         | de 0,3 mg/dm^2 de folie fara strat
         urmatori: butanol,            | protector
         dietilentriamina, etanol,     |
         trietilentetramina,           |
         tetraetilenpentamina,         |
         tri-(2-hidroxietil) amina,    |
         3,3'-diaminodipropilamina,    |
         4,4'-diaminodibutilamina      |
       - Produsul de condensare al     | Continut de formaldehida libera nu mai
         melamin-formaldehidei ureice  | mare de 0,5 mg/dm^2 de folie fara strat
         modificata cu                 | protector
         tris-(2-hidroxietil)amina     |
                                       | Continut de melamina libera nu mai mare
                                       | de 0,3 mg/dm^2 de folie fara strat
                                       | protector
       - Polialchilenamine reticulate  | In conformitate cu directivele
         cationice:                    | Comunitatii Europene si in absenta lor,
       a) poliamida-epiclorhidrina,    | cu legislatia nationala, pana la
          rasina bazata pe             | adoptarea directivelor Comunitare
          diaminopropilmetilamina si   |
          epiclorhidrina               |
       b) poliamida-epiclorhidrina,    |
          rasina bazata pe             |
          epiclorhidrina, acid adipic, |
          caprolactama,                |
          dietilentriamina si/sau      |
          etilendiamina                |
       c) poliamida-epiclorhidrina,    |
          rasina bazata pe acid adipic,|
          dietilentriamina si          |
          epiclorhidrina sau un amestec|
          de epiclorhidrina si amoniac |
       d) poliamida-poliamina-         |
          epiclorhidrina, rasina bazata|
          pe epiclorhidrina, adipat de |
          dimetil si dietilentriamina  |
       e) poliamida-poliamina-         |
          epiclorhidrina, rasina bazata|
          pe epiclorhidrina, adipamida |
          si diaminopropilmetilamina   |
       - Polietilenamine si            | Nu mai mult de 0,75 mg/dm^2 de folie
         polietilenimine               | fara strat protector
         Produsul de condensare        | Continut de formaldehida libera nu mai
         uree-formaldehida nemodificat | mare de 0,5 mg/dm^2 de folie fara strat
         sau care poate fi modificat cu| protector
         unul sau mai multi dintre     |
         produsii urmatori: acid       |
         aminometilsulfonic, acid      |
         sulfanilic, butanol,          |
         diaminobutan,                 |
         diaminoetilamina,             |
         diaminodipropilamina,         |
         diaminopropan,                |
         dietilentriamina, etanol,     |
         guanidina, metanol,           |
         tetraetilenpentamina,         |
         trietilentetramina, sulfit de |
         sodiu                         |
                                       |
       Clasa a patra                   | Cantitatea totala de substante nu
                                       | trebuie sa depaseasca 0,01 mg/dm^2 de
                                       | folie fara strat protector
       - Produsi rezultati in urma     |
         reactiei aminelor uleiurilor  |
         comestibile cu oxidul de      |
         polietilena                   |
       - Sulfat de lauril              |
         monoetanolamina               |
_______________________________________|________________________________________

                                 PARTEA A DOUA
               FOLIE DE CELULOZA REGENERATA CU STRAT PROTECTOR

________________________________________________________________________________
                Denumiri               |               Restrictii
_______________________________________|________________________________________
 A. Celuloza regenerata                | Vezi prima parte
                                       |
 B. Aditivi                            | Vezi prima parte
                                       |
 C. Stratul protector                  | Nu mai mult de 50 mg de strat
                                       | protector/dm^2 de folie pe partea care
                                       | vine in contact cu alimentele
                                       |
    1. Polimeri                        | Cantitatea totala de substante nu
                                       | trebuie sa depaseasca 50 mg/dm^2 de
                                       | strat protector pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Etil, hidroxietil,            |
         hidroxipropil si eterii       |
         metilici ai celulozei         |
       - Nitroceluloza                 | Nu mai mult de 20 mg/dm^2 de strat
                                       | protector pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele; continutul de
                                       | azot intre 10,8% (m/m) si 12,2% (m/m)
                                       | in nitroceluloza
       - Polimeri, copolimeri si       |_
         amestecurile lor obtinute din | |
         urmatoarele substante:        | |
         Acetali de vinil derivati din | |
         aldehide saturate (C1 la C6)  | |
         Acetat de vinil               | |
         Eteri alchili (C1 la C4)      | |
         vinilici                      | |
         Acizii acrilic, crotonic,     | |  In conformitate cu directivele
         itaconic, maleic, metacrilic  |  > Comunitatii Europene si, in absenta
         si esterii acestora           | |  acestora, cu legislatia nationala
         Butadiena                     | |  pana la adoptarea directivelor
         Stiren                        | |  Comunitare
         Metilstiren                   | |
         Clorura de viniliden          | |
         Acrilonitril                  | |
         Metacrilonitril               | |
         Etilena, propilena, 1- si     | |
         2-butilena                    |_|
         Clorura de vinil              |  Conform articolelor 22 si 23,
                                       |  Capitolul II ale prezentelor norme
    2. Rasini                          | Cantitatea totala de substante nu poate
                                       | depasi 12,5 mg/dm^2 de strat protector
                                       | pe partea care vine in contact cu
                                       | alimentele si numai pentru producerea
                                       | foliilor de celuloza regenerata cu
                                       | strat protector bazat pe nitroceluloza
                                       | sau copolimerul clorura de vinil cu
                                       | acetat de vinil
       - Cazeina                       |
       - Colofoniu si/sau produsii sai |
         de polimerizare, hidrogenare  |
         sau dis-proportionare si      |
         esterii acestora cu alcoolul  |
         metilic, etilic sau polivalent|
         C2 la C6 sau amestecuri ale   |
         acestor alcooli               |
       - Colofoniu si/sau produsii sai |
         de polimerizare, hidrogenare  |
         sau disproportionare          |
         condensati cu acizii acrilic, |
         maleic, citric, fumaric si/sau|
         ftalic si/sau 2,2             |
         bis(4-hidroxifenil)propan     |
         formaldehida si esterificati  |
         cu alcoolul metilic, etilic   |
         sau polivalenti C2 la C6 sau  |
         amestecuri ale acestor alcooli|
       - Esteri derivati din eter      |
         bis(2-hidroxietilic) cu       |
         produsii de aditie ai         |
         betapinenei si/sau dipentenei |
         si/sau diterpenei si          |
         anhidridei maleice            |
       - Gelatina comestibila          |
       - Ulei de ricin si produsii sai |
         de dehidratare sau hidrogenare|
         si produsii sai de condensare |
         cu poliglicerol, acizii       |
         adipic, citric, maleic, ftalic|
         si sebacic                    |
       - Rasina naturala [= damar]     |
       - Poli-beta-pinena [= rasini    |
         terpenice]                    |
       - Rasini ureo-formaldehidice    |
         (vezi agenti de fixare)       |
                                       |
    3. Plastifianti                    | Cantitatea totala de substante nu
                                       | trebuie sa depaseasca 6 mg/dm^2 de
                                       | strat protector pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Citrat de acetil tributilic   |
       - Citrat de acetil              |
         tri(2-etilhexilic)            |
       - Adipat de di-izobutil         |
       - Adipat de di-n-butil          |
       - Azelat de di-n-hexil          |
       - Butilbenzilftalat             | Nu mai mult de 2,0 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Ftalat de di-n-butil          | Nu mai mult de 3,0 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Ftalat de diciclohexil        | Nu mai mult de 4,0 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Fosfat de 2-etilhexil difenil | Nu mai mult de 2,5 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Monoacetat de glicerina       |
         [= monoacetin]                |
       - Diacetat de glicerina         |
         [= diacetin]                  |
       - Triacetat de glicerina        |
         [= triacetin]                 |
       - Sebacat de di-butil           |
       - Sebacat de di(2-etilhexal)    |
         [= dioctilsebacat]            |
       - Tartrat de di-n-butil         |
       - Tartrat de di-izobutil        |
                                       |
    4. Alti aditivi                    | Cantitatea totala de substante nu poate
                                       | depasi 6 mg/dm^2 in folia de celuloza
                                       | regenerata fara strat de protectie,
                                       | inclusiv a stratului de protectie pe
                                       | partea care vine in contact cu
                                       | alimentele
    4.1. Aditivi enumerati in prima    | Aceleasi restrictii ca si in prima
         parte                         | parte. Totusi cantitatile de mg/dm^2 se
                                       | refera la folia de celuloza regenerata
                                       | fara strat protector, inclusiv a
                                       | stratului de protectie pe partea care
                                       | vine in contact cu alimentele.
    4.2. Aditivi specifici stratului de| Cantitatea de substanta sau a grupei de
         protectie                     | substante de la fiecare alineat nu
                                       | poate depasi 2 mg/dm^2 (sau o limita
                                       | mai mica decat cea specificata) de
                                       | strat de protectie pe partea care vine
                                       | in contact cu alimentele
       - 1-hexadecanol si 1-octadecanol|
       - Esteri ai acizilor grasi      |
         liniari, saturati sau         |
         nesaturati, cu numar par de   |
         atomi de carbon de la 8 la 20 |
         inclusiv si ai acidului       |
         ricinoleic, cu etil, butil,   |
         amil si oleil alcooli liniari |
       - Tipuri de ceara montana, care |
         contin acizi montanici        |
         purificati (C26 la C32) si/sau|
         esterii acestora cu etandiol  |
         si/sau 1,3 butandiol si/sau   |
         sarurile lor de calciu si     |
         potasiu                       |
       - Ceara de carnauba             |
       - Ceara de albine               |
       - Ceara de esparto              |
       - Ceara Candelila               |
       - Dimetilpolisiloxan            | Nu mai mult de 1 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Ulei de soia epoxidat         |
         (continut de oxiran 6 la 8%)  |
       - Parafina rafinata si ceara    |
         microcristalina               |
       - Tetrastearat de pentaeritritol|
       - Mono- si                      | Nu mai mult de 0,2 mg/dm^2 de strat de
         bis(octadecildietilenoxid)-   | protectie pe partea care vine in
         fosfati                       | contact cu alimentele
       - Acizi alifatici (C8 la C20)   |
         esterificati cu mono- sau     |
         di-(2-hidroxietil)amina       |
       - 2- si 3-tert.butil-4-         | Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de
         hidroxianisol                 | protectie pe partea care vine in
         [= butilhidroxi-anisol - BHA] | contact cu alimentele
       - 2,6-di-tert.butil-4-          | Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de
         metilfenil                    | protectie pe partea care vine in
         [=butilhidroxi-toluen-BHT]    | contact cu alimentele
       - Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)| Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de
         maleat                        | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
                                       |
    5. Solventi                        | Cantitatea totala de substante nu
                                       | poate depasi 0,6 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
       - Acetat de butil               |
       - Acetat de etil                |
       - Acetat de izobutil            |
       - Acetat de izopropil           |
       - Acetat de propil              |
       - Acetona                       |
       - 1-butanol                     |
       - Etanol                        |
       - 2-butanol                     |
       - 2-propanol                    |
       - 1-propanol                    |
       - Ciclohexan                    |
       - Eter etilenglicol monobutilic |
       - Acetat de eter etilenglicol   |
         monobutilic                   |
       - Eter etilenglicol monoetilic  |
       - Acetat de eter etilenglicol   |
         monoetilic                    |
       - Eter etilenglicol monometilic |
       - Acetat de eter etilenglicol   |
         monometilic                   |
       - Metil etil cetona             |
       - Metil izobutil cetona         |
       - Tetrahidrofuran               |
       - Toluen                        | Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de
                                       | protectie pe partea care vine in
                                       | contact cu alimentele
_______________________________________|________________________________________

    ANEXA 16
    la norme

                          REGULI FUNDAMENTALE
    pentru determinarea eliberarii de N-nitrozamine si substante N-nitrozabile

    1. Lichidul de testare a eliberarii (simulant de saliva)
    Pentru a se obtine lichidul de testare a eliberarii se dizolva 4,2 g de bicarbonat de sodiu (NaHCO3), 0,5 g de clorura de sodiu (NaCl), 0,2 g de carbonat de potasiu (K2CO3) si 30,0 mg de nitrit de sodiu (NaNO2) intr-un litru de apa distilata sau apa de calitate echivalenta. Solutia trebuie sa aiba pH-ul 9.

    2. Conditiile de testare
    Se scufunda probe de material obtinute dintr-un numar corespunzator de tetine sau susete in solutia de testare a eliberarii, pentru 24 de ore la o temperatura de 40 +/- 2 grade C.

    ANEXA 17
    la norme

                                 CRITERII
    aplicabile metodei de determinare a eliberarii de N-nitrozamine si substante N-nitrozabile

    1. Eliberarea de N nitrozamine se determina pentru o proba din fiecare solutie obtinuta in conformitate cu anexa nr. 16 la norme. N nitrozaminele sunt extrase din proba cu diclormetan (DCM) liber de nitrozamine si se determina prin cromatografie in faza gazoasa.
    2. Eliberarea de substante N nitrozabile se determina intr o alta proba din fiecare solutie obtinuta in conformitate cu anexa nr. 16 la norme. Substantele nitrozabile se transforma in nitrozamine prin acidularea probei cu acid clorhidric. Ulterior nitrozaminele sunt extrase din solutie cu DCM si determinate prin cromatografie in faza gazoasa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1197/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1197 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1197/2002
Hotărârea 393 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
Hotărârea 552 2009
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele
Hotărârea 431 2008
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele
Hotărârea 559 2004
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele
Hotărârea 512 2004
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu