Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.393 din 13.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 28 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 1 se introduce un nou articol , articolul 11, cu următorul cuprins: Articolul 11 Autoritatea naţională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătăţii. 2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2)-(9), art. 14, 161, 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă şi ale anexei nr. 2 la norme, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei; 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinil şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al conţinutului de monomer clorură de vinil în materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, şi de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte declaraţia de conformitate şi criteriile de performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei Consiliului 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea Nnitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum şi Directiva Comisiei 2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte restricţia de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, şi creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/590/CEE şi 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, precum şi a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte restricţionarea utilizării substanţei bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011 4. În anexa nr. 2 la norme, în lista prevăzută la secţiunea A, la numărul de referinţă 13480, expresia „LMS (T) = 0,6 mg/kg“ din coloana 4 se modifică şi se înlocuieşte cu expresia „LMS (T) = 0,6 mg/kg“. A nu se utiliza la fabricarea biberoanelor din policarbonat pentru sugari, astfel cum sunt definiţi la art. 8 lit. a) din Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare.“ Articolul IIÎncepând cu data de 1 mai 2011, la articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) şi art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei; b)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 şi 9 şi ale anexei I la Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei; Articolul IIIÎncepân d cu d a t a d e 1 mai 2 0 11 , la Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, articolele 10 , 101, 102, 11- 16 , 1 6 1, 17 - 21 , precum şi anexele nr. 2, 3 , 4 , 41, 5 , 6, 61, 7 , 8 şi 9 se abrogă şi se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Cseke Attila p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 393/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 393 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu