E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 512 din  7 aprilie 2004

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 29 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 3, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) si (1^1), art. 14, art. 23, art. 30 si ale art. 33 din anexa, cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;"
    2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Prezenta hotarare transpune Directiva 89/109/CEE referitoare la materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, Directiva 78/142/CEE referitoare la materialele si obiectele care contin monomerul clorura de vinil si care vin in contact cu alimentele, amendata prin Directiva 81/432/CEE, Directiva 80/766/CEE care stabileste metoda de analiza comunitara pentru controlul oficial al nivelului monomerului de clorura de vinil in materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, Directiva 81/432/CEE privind metodele de analiza a clorurii de vinil eliberate in alimente de materiale si obiecte, Directiva 82/711/CEE care stabileste regulile fundamentale necesare pentru testarea migrarii constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin in contact cu alimentele, amendata prin directivele 85/572/CEE, 93/8/CEE si 97/48/CEE, Directiva 85/572/CEE privind stabilirea listei de simulanti utilizati pentru testarea migrarii constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin in contact cu alimentele, Directiva 84/500/CEE privind obiectele din ceramica care vin in contact cu alimentele, Directiva 93/10/CEE privind materialele si articolele in contact cu alimentul produse din celuloza regenerata, Directiva 93/11/CEE privind eliberarea de N-nitrozamine, Directiva 80/590/CEE privind determinarea simbolurilor care pot insoti materialele si obiectele care intra in contact cu alimentele si Directiva 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic care vin in contact cu alimentele."
    3. Alineatul (2) al articolului 10 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul prezentului capitol, materiale plastice inseamna compusii organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare, policondensare, poliaditie sau prin orice alt proces similar din molecule cu greutate moleculara redusa sau prin transformare chimica a macromoleculelor naturale. La astfel de compusi macromoleculari pot fi adaugate alte substante sau materii."
    4. La alineatul (3) al articolului 10 din anexa, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) siliconi."
    5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 12 din anexa se abroga.
    6. Alineatul (1) al articolului 13 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Lista aditivilor care se pot utiliza la fabricarea materialelor si obiectelor din material plastic, impreuna cu restrictiile aferente utilizarii acestora, este prevazuta in sectiunile A si B din anexa nr. 3."
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 13 din anexa se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru substantele prevazute in sectiunea B din anexa nr. 3, limitele de migrare specifica se aplica de la data de 1 ianuarie 2005, cand verificarea conformitatii se realizeaza cu simulant D sau cand se utilizeaza media testelor de substituire asa cum este indicat la pct. 2 din anexa nr. 8."
    8. Articolul 15 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Specificatiile generale referitoare la materialele si obiectele din material plastic sunt indicate in partea A din anexa nr. 5. Alte specificatii referitoare la unele substante prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4 sunt prevazute in partea B din anexa nr. 5.
    (2) Semnificatia numerelor din paranteze prevazute in coloana <<Restrictii si/sau specificatii>> este explicata in anexa nr. 6."
    9. Dupa alineatul (3) al articolului 17 din anexa se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Verificarea incadrarii in limitele de migrare specifica prevazuta la alin. (1) poate fi asigurata prin determinarea cantitatii de substanta in materialul sau obiectul finit, indicandu-se ca s-a stabilit o relatie intre cantitatea si valoarea migrarii specifice a substantei, fie printr-o evaluare experimentala adecvata, fie prin aplicarea unor modele de difuzie general recunoscute, bazate pe dovezi stiintifice.
    (5) Pentru a se demonstra neconformitatea unui material sau obiect, este obligatorie confirmarea valorii estimate de migrare prin testare experimentala."
    10. Anexele nr. 2, 3, 5 si 6 la normele prevazute in anexa se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la norme)

                               LISTA
de monomeri si alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

    Introducere
    1. Prezenta anexa contine lista de monomeri sau alte materii prime. Aceasta lista include:
    a) substantele care sufera procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliaditia sau oricare alt proces similar, pentru producerea macromoleculelor;
    b) substante macromoleculare naturale sau sintetice folosite la producerea macromoleculelor modificate, daca monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse pe lista;
    c) substante folosite pentru modificarea substantelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.
    2. Lista nu include sarurile (inclusiv sarurile duble si sarurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc ale acizilor autorizati, fenolii sau alcoolii care sunt, de asemenea, autorizati. Totusi, denumiri care contin "... acid (acizi), saruri" apar in lista daca nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti. In aceste cazuri intelesul termenului "saruri" este "saruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc".
    3. Lista nu include nici urmatoarele substante, desi acestea pot fi prezente:
    a) substante care pot fi prezente in produsul finit ca: impuritati in substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;
    b) oligomeri si substante macromoleculare naturale sau sintetice, precum si amestecurile lor, daca monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse pe lista;
    c) amestecuri ale substantelor autorizate.
    Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a), b) si c) vor fi in conformitate cu cerintele stipulate in art. 2 din norme.
    4. Substantele trebuie sa corespunda criteriilor de puritate.
    5. Lista contine urmatoarele informatii:
    - coloana 1 - MA/REF. nr.: numarul de referinta al materialului de ambalare al CEE de pe lista;
    - coloana 2 - CAS nr.: numarul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);
    - coloana 3 - Denumirea: denumirea chimica;
    - coloana 4 - Restrictii si/sau specificatii. Acestea pot include:
    a) limita de migrare specifica (LMS);
    b) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final (CM);
    c) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, exprimata ca mg per 6 dm^2 din suprafata in contact cu alimentele (CMA);
    d) orice alte restrictii mentionate expres;
    e) orice tip de specificatii referitoare la substanta sau la polimer.
    6. Daca o substanta apare pe lista ca un compus individual, va fi, de asemenea, exprimata printr-un termen generic, iar restrictiile care se aplica acestei substante vor fi cele indicate pentru acest compus individual.
    7. In cazul in care exista vreo neconcordanta intre numarul CAS si denumirea chimica, denumirea chimica va avea prioritate fata de numarul CAS. Daca exista vreo neconcordanta intre numarul CAS raportat in Einecs si registrul CAS, se va aplica numarul CAS din registrul CAS.
    8. In coloana 4 a tabelului sunt folosite abrevieri sau expresii care au urmatorul inteles:
    LD = limita de detectie a metodei de analiza;
    PF = materialul sau obiectul in stare finita;
    NCO = grupari de izocianati;
    ND = nedetectabila. In sensul prezentelor norme, nedetectabila inseamna ca substanta nu trebuie sa fie detectata prin folosirea unei metode de analiza validata. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, pentru limita de detectie se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate;
    CM = cantitatea maxima permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect;
    CM(T) = cantitatea maxima permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect, exprimata ca total de grupari sau substanta/substante indicata/indicate. In sensul prezentelor norme, CM(T) reprezinta cantitatea maxima permisa de substanta "reziduu" in material sau obiect, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate la limita specificata. Daca o astfel de metoda nu exista, se va folosi o metoda de analiza adecvata;
    CMA = cantitatea maxima permisa a substantei "reziduale" in materialul sau obiectul finit, exprimata ca mg per 6 dm^2 de suprafata in contact cu alimentul. In contextul prezentelor norme, cantitatea de substanta din suprafata materialului sau obiectului trebuie determinata printr-o metoda validata de analiza. Daca o astfel de metoda nu este disponibila, va putea fi folosita o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate limitei de detectie, pana cand se va pune la punct o metoda validata;
    CMA(T) = cantitatea maxima permisa de substanta "reziduala" din material sau obiect, exprimata ca mg de total de grupari sau substanta/substante raportata/raportate la 6 dm^2 din suprafata in contact cu alimentul. In contextul prezentelor norme, cantitatea de substanta din suprafata materialului sau obiectului trebuie determinata printr-o metoda validata de analiza. Daca o astfel de metoda nu este disponibila, va putea fi folosita o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate limitei de detectie, pana cand se va pune la punct o metoda validata;
    LMS = limita de migrare specifica in alimente sau simulant alimentar, numai daca nu este altfel specificat. In sensul prezentelor norme, LMS reprezinta migrarea specifica a substantei, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate pentru limita specificata. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate;
    LMS(T) = limita de migrare specifica in alimente sau simulant alimentar, exprimata ca total de grupari sau substanta/substante indicata/indicate. In sensul prezentelor norme, LMS(T) reprezinta migrarea specifica a substantelor, determinata prin folosirea unei metode de analiza validate pentru limita specificata. Daca in prezent nu exista o astfel de metoda, se va folosi o metoda analitica cu caracteristici de performanta adecvate.

    SECTIUNEA A*)

    *) Sectiunea A este reprodusa in facsimil.

             Lista de monomeri si alte substante chimice autorizate

 ______________________________________________________________________________
|MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau    |
|  Nr.   |             |                             |      specificatii       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|  (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10030  | 000514-10-3 |Acid abietic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10060  | 000075-07-0 |Acetaldehida                 |LMS(T) = 6 mg/kg (2)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10090  | 000064-19-7 |Acid acetic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10120  | 000108-05-4 |Acetat de vinil              |LMS = 12 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10150  | 000108-24-7 |Anhidrida acetica            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10210  | 000074-86-2 |Acetilena                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10630  | 000079-06-1 |Acrilamida                   |LMS = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10660  | 015214-89-8 |Acid 2-Acrilamido-2-         |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |metilpropansulfonic          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10690  | 000079-10-7 |Acid acrilic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10750  | 002495-35-4 |Acrilat de benzil            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10780  | 000141-32-2 |Acrilat de n-butil           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10810  | 002998-08-5 |Acrilat de sec-butil         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 10840  | 001663-39-4 |Acrilat de tert-butil        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11000  | 050976-02-8 |Acrilat de diciclopentadienil|CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11245  | 002156-97-0 |Acrilat de dodecil           |LMS = 0,05 mg/kg (1)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11470  | 000140-88-5 |Acrilat de etil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11510  | 000818-61-1 |Acrilat de hidroxietil       |Vezi "Monoacrilat de     |
|        |             |                             |etilenglicol"            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11590  | 00106-63-8  |Acrilat de izobutil          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11680  | 000689-12-3 |Acrilat de izopropil         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11710  | 000096-33-3 |Acrilat de metil             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11830  | 000818-61-1 |Monoacrilat de etilenglicol  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11890  | 002499-59-4 |Acrilat de n-octil           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11980  | 000925-60-0 |Acrilat de propil            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12100  | 000107-13-1 |Acrilonitril                 |LMS = nedetectabila (LD =|
|        |             |                             |0,020 mg/kg, toleranta   |
|        |             |                             |analitica inclusa)       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12130  | 000124-04-9 |Acid adipic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12265  | 004074-90-2 |Adipat de divinil            |CM = 5 mg/kg in PF.      |
|        |             |                             |Pentru utilizare numai   |
|        |             |                             |ca comonomer             |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12280  | 002035-75-8 |Anhidrida adipica            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12310  | 000124-04-9 |Albumina                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12340  | 000124-04-9 |Albumina coagulata cu        |                         |
|        |             |formaldehida                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12375  | 000124-04-9 |Monoalcooli alifatici        |                         |
|        |             |saturati liniari primari     |                         |
|        |             |(C4-C22)                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12670  | 002855-13-2 |1-Amino-3-aminometil-3,5,5-  |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |trimetilciclohexan           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12761  | 000693-57-2 |Acid 1,2-aminododecanoic     |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12788  | 002432-99-7 |Acid 1,1-aminoundecanoic     |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12789  | 007664-41-7 |Amoniac                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12820  | 000123-99-9 |Acid azelaic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12970  | 004196-95-6 |Anhidrida azelaica           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13000  | 001477-55-0 |1,3-Benzendimetanamina       |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13060  | 004422-95-1 |Triclorura acidului          |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|        |             |1,3,5-benzentricarboxilic    |(masurata ca acid 1,3,5- |
|        |             |                             |benzentricarboxilic)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13090  | 000065-85-0 |Acid benzoic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13150  | 000100-51-6 |Alcool benzilic              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        | 000111-46-6 |Bis(2-hidroxietil)eter       |Vezi "Dietilenglicol"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        | 000077-99-6 |2,2-Bis(hidroximetil)-1-     |Vezi                     |
|        |             |butanol                      |"1,1,1-Trimetilopropan"  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13180  | 000498-66-8 |Biciclo[2.2.1]2-heptena      |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |(= norbornena)               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13210  | 001761-71-3 |Bis(4-aminociclohexil)metan  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13390  | 000105-08-8 |1,4-Bis(hidroximetil)        |                         |
|        |             |ciclohexan                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13480  | 000080-05-7 |2,2-Bis(4-hidroxifenil)      |LMS = 3 mg/kg            |
|        |             |propan                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13510  | 001675-54-3 |Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis |In conformitate cu       |
|        |             |(4-hidroxifenil)propan-eter  |legislatia referitoare la|
|        |             |(= BADGE)                    |utilizarea derivatilor   |
|        |             |                             |epoxi in materiale si    |
|        |             |                             |obiecte ce vin in        |
|        |             |                             |contact cu produsele     |
|        |             |                             |alimentare               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13530  | 038103-06-9 |Bis(anhidrida ftalica) de    |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |2,2-bis(4-hidroxifenil)propan|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13600  | 047465-97-4 |3,3-Bis(3-metil-4-           |LMS = 1,8 mg/kg          |
|        |             |hidroxifenil-2-indolinona)   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13607  | 000080-05-7 |Bisfenol A                   |Vezi "2,2-Bis            |
|        |             |                             |(4-hidroxifenil)propan   |
|        |             |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13610  | 001675-54-3 |Bis(2,3-epoxipropil)-bisfenol|Vezi "Bis(2,3-           |
|        |             |A eter                       |epoxipropil)-2,2-bis(4-  |
|        |             |                             |hidroxifenil)propan-eter |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13614  | 038103-06-9 |Bis(anhidrida ftalica) de    |Vezi 13530               |
|        |             |Bisfenol A                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13630  | 000106-99-0 |Butadiena                    |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |sau                      |
|        |             |                             |LMS = nedetectabila      |
|        |             |                             |(LD = 0,02 mg/kg,        |
|        |             |                             |toleranta analitica      |
|        |             |                             |inclusa)                 |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13690  | 000107-88-0 |1,3-Butandiol                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13780  | 002425-79-8 |Bis(2,3-epoxipropil)-1,4-    |CM = 1 mg/kg in PF       |
|        |             |butandiol eter               |(exprimat ca grupare     |
|        |             |                             |epoxi, greutate          |
|        |             |                             |moleculara = 43)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13840  | 000071-36-3 |1-Butanol                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13870  | 000106-98-9 |1-Butena                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13900  | 000107-01-7 |2-Butena                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14020  | 000098-54-4 |4-Tert-butilfenol            |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14110  | 000123-72-8 |Butiraldehida                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14140  | 000107-92-6 |Acid butiric                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14170  | 000106-31-0 |Anhidrida butirica           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14200  | 000105-60-2 |Caprolactama                 |LMS(T) = 15 mg/kg (5)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14230  | 002123-24-2 |Caprolactama, sare de sodiu  |LMS(T) = 15 mg/kg (5)    |
|        |             |                             |(exprimata ca si         |
|        |             |                             |caprolactama)            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14320  | 000124-07-2 |Acid caprilic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14350  | 000630-08-0 |Monoxid de carbon            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14380  | 000075-44-5 |Oxiclorura de carbon         |CM = 1 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14411  | 008001-79-4 |Ulei de ricin                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14500  | 009004-34-6 |Celuloza                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14530  | 007782-50-5 |Clor                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14570  | 000106-89-8 |1-Clor-2,3-epoxipropan       |Vezi "Epiclorhidrina"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14650  | 000079-38-9 |Clortrifluoretilena          |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14680  | 000077-92-9 |Acid citric                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14710  | 000108-39-4 |m-Crezol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14740  | 000095-48-7 |o-Crezol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14770  | 00106-44-5  |p-Crezol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14880  | 000105-08-8 |1,4-Ciclohexandimetanol      |Vezi "1,4-Bis            |
|        |             |                             |(hidroximetil)ciclohexan"|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14841  | 000599-64-4 |4-Cumilfenol                 |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14950  | 003173-53-3 |Izocianat de ciclohexil      |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15095  | 000334-48-5 |Acid decanoic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15070  | 001647-16-1 |1,9-Decadiena                |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15100  | 000112-30-1 |1-Decanol                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15272  | 000107-15-3 |1,2-Diaminoetan              |Vezi "Etilendiamina"     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15274  | 000124-09-4 |1,6-Diaminohexan             |Vezi "Hexametilendiamina"|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15130  | 000872-05-9 |1-Decena                     |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15250  | 000110-60-1 |1,4-Diaminobutan             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15565  | 000106-46-7 |1,4-Diclorbenzen             |LMS = 12 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15700  | 005124-30-1 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |diciclohexilmetan            |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15760  | 000111-46-6 |Dietilenglicol               |LMS(T) = 30 mg/kg (3)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15790  | 000111-40-0 |Dietilentriamina             |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15820  | 000345-92-6 |4,4'-Difluorbenzofenona      |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15880  | 000120-80-9 |1,2-Dihidroxibenzen          |LMS = 6 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15910  | 000108-46-3 |1,3-Dihidroxibenzen          |LMS = 2,4 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15940  | 000123-31-9 |1,4-Dihidroxibenzen          |LMS = 0,6 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15970  | 000611-99-4 |4,4'-Dihidroxibenzofenona    |LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16000  | 000092-88-6 |4,4'-Dihidroxidifenil        |LMS = 6 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16150  | 000108-01-0 |Dimetilaminoetanol           |LMS = 18 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16240  | 000091-97-4 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |3,3'-dimetilbifenil          |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16360  | 000576-26-1 |2,6-Dimetilfenol             |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16450  | 000646-06-0 |1,3-Dioxolan                 |LMS = 0,05 mg/kg"        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16480  | 000126-58-9 |Dipentaeritritol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16570  | 004128-73-8 |4,4'-Diizocianat difenil eter|CM(T) = mg/kg in PF      |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16600  | 005873-54-1 |2,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |difenilmetan                 |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16630  | 000101-68-8 |4,4'-Diizocianat de          |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |difenilmetan                 |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16660  | 000110-98-5 |Dipropilenglicol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16694  | 013811-50-2 |N,N'-Divinil-2-              |CM = 5 mg/kg in PF       |
|        |             |imidazolidinona              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16704  | 000112-41-4 |1-Dodecena                   |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16750  | 000106-89-8 |Epiclorhidrina               |CM = 1 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16780  | 000064-17-5 |Etanol                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16950  | 000074-85-1 |Etilena                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16960  | 000107-15-3 |Etilendiamina                |LMS = 12 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16990  | 000107-21-1 |Etilenglicol                 |LMS(T) = 30 mg/kg (3)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17005  | 000151-56-4 |Etilenimina                  |LMS = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17020  | 000075-21-8 |Oxid de etilena              |CM = 1 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17050  | 000104-76-7 |2-Etil-1-hexanol             |LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17160  | 000097-53-0 |Eugenol                      |LMS = ND (LD =           |
|        |             |                             |0,02 mg/kg, inclusiv     |
|        |             |                             |toleranta analitica)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17170  | 061788-47-4 |Acizi grasi din ulei de cocos|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17200  | 068308-53-2 |Acizi grasi din ulei de soia |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17230  | 061790-12-3 |Acizi grasi din ulei de tal  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17260  | 000050-00-0 |Formaldehida                 |LMS(T) = 15 mg/kg (22)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17290  | 000110-17-8 |Acid fumaric                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 17530  | 000050-99-7 |Glucoza                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18010  | 000110-94-1 |Acid glutaric                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18070  | 000108-55-4 |Anhidrida glutarica          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18100  | 000056-81-5 |Glicerina                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18220  | 068564-88-5 |Acid N-Heptilaminoundecanoic |LMS = 0,05 mg/kg (1)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18250  | 000115-28-6 |Acid hexaclorendo-           |LMS = ND                 |
|        |             |metilentetrahidroftalic      |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18280  | 000115-27-5 |Anhidrida hexaclorendo-      |LMS = ND                 |
|        |             |metilentetrahidroftalica     |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18310  | 036653-82-4 |1-Hexadecanol                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18430  | 000116-15-4 |Hexafluorpropilena           |LMS = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18460  | 000124-09-4 |Hexametilendiamina           |LMS = 2,4 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18640  | 000822-06-0 |Diizocianat de hexametilena  |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18670  | 000100-97-0 |Hexametilentetramina         |LMS(T) = 15 mg/kg (22)   |
|        |             |                             |(exprimat ca             |
|        |             |                             |formaldehida)            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18867  | 000123-31-9 |Hidrochinona                 |Vezi                     |
|        |             |                             |"1,4-Dihidroxibenzen"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18820  | 000592-41-6 |1-Hexena                     |LMS = 3 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18880  | 000099-96-7 |Acid p-hidroxibenzonic       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19000  | 000115-11-7 |Izobutena                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19060  | 000109-53-5 |Izobutil vinil eter          |CM = 5 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19150  | 000121-91-5 |Acid izoftalic               |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19210  | 001459-93-4 |Izoftalat de dimetil         |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19270  | 000097-65-4 |Acid itaconic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19460  | 000050-21-5 |Acid lactic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19470  | 000143-07-7 |Acid lauric                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19480  | 002146-71-6 |Laurat de vinil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19510  | 011132-73-3 |Lignoceluloza                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19540  | 000110-16-7 |Acid maleic                  |LMS(T) = 30 mg/kg (4)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19960  | 000108-31-6 |Anhidrida maleica            |LMS(T) = 30 mg/kg (4)    |
|        |             |                             |(exprimata ca acid       |
|        |             |                             |maleic)                  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19975  | 000108-78-1 |Melamina                     |Vezi "2,4,6-Triamino-    |
|        |             |                             |1,3,5-triazina"          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19990  | 000079-39-0 |Metacrilamida                |LMS = ND (LD =           |
|        |             |                             |0,02 mg/kg, inclusiv     |
|        |             |                             |toleranta analitica)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20020  | 000079-41-4 |Acid metacrilic              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20050  | 000096-05-9 |Metacrilat de alil           |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20080  | 002495-37-6 |Metacrilat de benzil         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20110  | 000097-88-1 |Metacrilat de butil          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20140  | 002998-18-7 |Metacrilat de sec-butil      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20170  | 000585-07-9 |Metacrilat de tert-butil     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20530  | 002867-47-2 |Metacrilat de                |LMS = ND (LD =           |
|        |             |2-(dimetilamino)-etil        |0,02 mg/kg, inclusiv     |
|        |             |                             |toleranta analitica)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20890  | 000097-63-2 |Metacrilat de etil           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21010  | 000097-86-9 |Metacrilat de izobutil       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21100  | 004655-34-9 |Metacrilat de izopropil      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21130  | 000080-62-6 |Metacrilat de metil          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21190  | 000868-77-9 |Monometacrilat de            |                         |
|        |             |etilenglicol                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21280  | 002177-70-0 |Metacrilat de fenil          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21340  | 002210-28-8 |Metacrilat de propil         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21460  | 000760-93-0 |Anhidrida metacrilica        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21490  | 000126-98-7 |Metacrilonitril              |LMS = nedetectabila      |
|        |             |                             |(LD = 0,020 mg/kg,       |
|        |             |                             |toleranta analitica      |
|        |             |                             |inclusa)                 |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21550  | 000067-56-1 |Metanol                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21730  | 000563-45-1 |3-Metil-1-butena             |CMA = 0,006 mg/6 dm^2    |
|        |             |                             |Pentru utilizare numai   |
|        |             |                             |in polipropilena.        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21940  | 000924-42-5 |N-Metilolacrilamida          |LMS = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22150  | 000691-37-2 |4-Metil-1-pentena            |LMS = 0,02 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22331  | 025513-64-8 |Amestec de 1,6-diamino-2,2,4-|CMA = 5 mg/6 dm^2        |
|        |             |trimetilhexan(40% m/m) si    |                         |
|        |             |1,6-diamino-                 |                         |
|        |             |2,2,4-trimetilhexan (60% m/m)|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22350  | 000544-63-8 |Acid miristic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22390  | 000840-65-3 |2,6-Naftalindicarboxilat de  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |dimetil                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22420  | 003173-72-6 |Diizocianat de 1,5-naftalina |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22450  | 009004-70-0 |Nitroceluloza                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22480  | 000143-08-8 |1-Nonanol                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22550  | 000498-66-8 |Norbornena                   |Vezi "Biciclo[2.2.1]2-   |
|        |             |                             |heptena"                 |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22570  | 000112-96-9 |Izocianat de octadecil       |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22600  | 000111-87-5 |1-Octanol                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22660  | 000111-66-0 |1-Octena                     |LMS = 15 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22763  | 000112-80-1 |Acid oleic                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22780  | 000057-10-3 |Acid palmitic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22840  | 000115-77-5 |Pentaeritritol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22870  | 000071-41-0 |1-Pentanol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22937  | 001623-05-8 |Perfluorpropil perfluorvinil |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |eter                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22960  | 000108-95-2 |Fenol                        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23050  | 000108-45-2 |1,3-Fenilendiamina           |LMS = ND (LD =           |
|        |             |                             |0,02 mg/kg, inclusiv     |
|        |             |                             |toleranta analitica)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23155  | 000075-44-5 |Fosgen                       |Vezi "Oxiclorura de      |
|        |             |                             |carbon"                  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23170  | 007664-38-2 |Acid fosforic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23187  |             |Acid ftalic                  |Vezi "Acid tereftalic"   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23175  | 000122-52-1 |Fosfit de trietil            |CM = ND (LD = 1 mg/kg in |
|        |             |                             |PF)                      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23200  | 000088-99-3 |Acid o-ftalic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23230  | 000131-17-9 |Ftalat de dialil             |LMS = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,01 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23380  | 000085-44-9 |Anhidrida ftalica            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23470  | 000080-56-8 |alfa-Pinen                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23500  | 000127-91-3 |beta-Pinen                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23547  | 009016-00-6 |Polidimetilsiloxan           |In conformitate cu       |
|        | 063148-62-9 |(GM > 6800)                  |specificatiile prevazute |
|        |             |                             |in anexa nr. 5           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23590  | 025322-68-3 |Polietilenglicol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23651  | 025322-69-4 |Polipropilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23740  | 000057-55-6 |1,2-Propandiol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23770  | 000504-63-2 |1,3-Propandiol               |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23800  | 000071-23-8 |1-Propanol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23830  | 000067-63-0 |2-Propanol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23860  | 000123-38-6 |Propionaldehida              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23890  | 000079-09-4 |Acid propionic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23920  | 000105-38-4 |Propionat de vinil           |LMS(T) = 6 mg/kg (2)     |
|        |             |                             |(exprimat ca             |
|        |             |                             |acetaldehida)            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23950  | 000123-62-6 |Anhidrida propionica         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 23980  | 000115-07-1 |Propilena                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24010  | 000075-56-9 |Oxid de propilena            |CM = 1 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24051  | 000120-80-9 |Pirocatehol                  |Vezi                     |
|        |             |                             |"1,2-Dihidroxibenzen"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24057  | 000089-32-7 |Anhidrida piromelitica       |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |                             |(exprimata ca acid       |
|        |             |                             |piromelitic)             |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24070  | 073138-82-6 |Acizi rezinici               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24072  | 000108-46-3 |Rezorcinol                   |Vezi                     |
|        |             |                             |"1,3-Dihidroxibenzen"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24100  | 008050-09-7 |Colofoniu                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24130  | 008050-09-7 |Guma de colofoniu            |Vezi "Colofoniu"         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24160  | 008052-10-6 |Rasina de ulei de tal        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24190  | 009014-63-5 |Rasina de lemn               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24250  | 009006-04-6 |Cauciuc, natural             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24270  | 000069-72-7 |Acid salicilic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24280  | 000111-20-6 |Acid sebacic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24430  | 002561-88-8 |Anhidrida sebacica           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24475  | 001313-82-2 |Sulfura de sodiu             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24490  | 000050-70-4 |Sorbitol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24520  | 008001-22-7 |Ulei de soia                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24540  | 009005-25-8 |Amidon alimentar             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24550  | 000057-11-4 |Acid stearic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24610  | 000100-42-5 |Stiren                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24760  | 026914-43-2 |Acid stirensulfonic          |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24820  | 000110-15-6 |Acid succinic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24850  | 000108-30-5 |Anhidrida succinica          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24880  | 000057-50-1 |Zaharoza                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24887  | 006362-79-4 |Acid 5-Sulfoizoftalic, sare  |LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |de monosodiu                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24888  | 003965-55-7 |5-Sulfoizoftalat de dimetil, |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |sare monosodica              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24910  | 000100-21-0 |Acid tereftalic              |LMS = 7,5 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24940  | 000100-20-9 |Diclorura de acid tereftalic |LMS(T) = 7,5 mg/kg       |
|        |             |                             |(exprimata ca acid       |
|        |             |                             |tereftalic)              |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24970  | 000120-61-6 |Tereftalat de dimetil        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25080  | 001120-36-1 |1-Tetradecena                |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25090  | 000112-60-7 |Tetraetilenglicol            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25120  | 000116-14-3 |Tetrafluoretilena            |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25150  | 000109-99-9 |Tetrahidrofuran              |LMS = 0,6 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25180  | 000102-60-3 |N,N,N',N'-Tetracis(2-        |                         |
|        |             |hidroxipropil)etilendiamina  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25210  | 000584-84-9 |2,4-Diizocianat de toluen    |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25240  | 000091-08-7 |2,6-Diizocianat de toluen    |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25270  | 026747-90-0 |2,4-Diizocianat de toluen,   |CM(T) = 1 mg/kg in PF    |
|        |             |dimer                        |(exprimat ca NCO) (26)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25360  | 026747-90-0 |Trialchil(C5-C15)acetat de   |CM = 1 mg/kg in PF       |
|        |             |2,3-epoxipropil              |(exprimat ca grupare     |
|        |             |                             |epoxi, greutate          |
|        |             |                             |moleculara = 43)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25385  | 000102-70-5 |Trialilamina                 |In conformitate cu       |
|        |             |                             |specificatiile prevazute |
|        |             |                             |in anexa nr. 7 din       |
|        |             |                             |Hotararea Guvernului     |
|        |             |                             |nr. 1197/7.12.2002 pentru|
|        |             |                             |aprobarea Normelor       |
|        |             |                             |privind materialele si   |
|        |             |                             |obiectele care vin in    |
|        |             |                             |contact cu alimentele    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25420  | 000108-78-1 |2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina|LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25510  | 000112-27-6 |Trietilenglicol              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25600  | 000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropan       |LMS = 6 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25910  | 024800-44-0 |Tripropilenglicol            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25927  | 027955-94-8 |1,1,1-Tris(4-hidroxifenil)   |CM = 0,5 mg/kg in PF.    |
|        |             |etan                         |Pentru utilizare numai   |
|        |             |                             |in policarbonati         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25960  | 000057-13-6 |Uree                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26050  | 000075-01-4 |Clorura de vinil             |Vezi articolele 26 si 27 |
|        |             |                             |din Hotararea Guvernului |
|        |             |                             |nr. 1197/7.12.2002 pentru|
|        |             |                             |aprobarea Normelor       |
|        |             |                             |privind materialele si   |
|        |             |                             |obiectele care vin in    |
|        |             |                             |contact cu alimentele    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26110  | 000075-35-4 |Clorura de viniliden         |CM = 5 mg/kg in PF sau   |
|        |             |                             |LMS = nedetectabila      |
|        |             |                             |(LD = 0,05 mg/kg)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26140  | 000075-38-7 |Fluorura de viniliden        |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26170  | 003195-78-6 |N-Vinil-N-metilacetamida     |CM = 2 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26155  | 001072-63-5 |1-Vinilimidazol              |CM = 5 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26320  | 002768-02-7 |Viniltrimetoxisilan          |CM = 5 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 26360  | 007732-18-5 |Apa                          |In conformitate cu       |
|        |             |                             |Hotararea Guvernului     |
|        |             |                             |privind calitatea apei   |
|        |             |                             |destinate consumului uman|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 11530  | 000999-61-1 |Acrilat de 2-hidroxipropil   |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12763  | 0001414-43-5|2-Aminoetanol                |LMS = 0,05 mg/kg.        |
|        |             |                             |Nu se utilizeaza in      |
|        |             |                             |polimerii ce vin in      |
|        |             |                             |contact cu alimentele si |
|        |             |                             |pentru care simulantul   |
|        |             |                             |este simulant D, ci      |
|        |             |                             |pentru materiale (stratul|
|        |             |                             |urmator PET-ului) ce vin |
|        |             |                             |in contact indirect cu   |
|        |             |                             |alimentele.              |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 12765  | 084434-12-8 |N- 2, aminoetil-             |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |beta-alanina, sare de sodiu  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13075  | 000091-76-9 |Benzoguamina                 |Vezi "2,4-diamino-6-     |
|        |             |                             |fenil-1,3,5-triazina"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13326  | 000111-46-6 |Bis(2 hidroxietil)eter       |Vezi "Dietilenglicol"    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13380  | 000077-99-6 |2,2-Bis (hidroximetil)-      |Vezi "1,1,1-             |
|        |             |1 butanol                    |trimetilolpropan"        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13395  | 004767-03-7 |Acid 2,2Bis(hidroximetil)    |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|        |             |propionic                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13550  | 000110-98-5 |Bis(hidroxietil)eter         |Vezi "Dipropilenglicol"  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13560  | 005124-30-1 |Bis (4- izociantociclohexil) |Vezi "Diciclohexilmetan- |
|        |             |metan                        |4-4'-diizocianat"        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13617  | 000080-09-1 |Bisfenol S                   |Vezi "4,4'-              |
|        |             |                             |dihidroxidifenil sulfona"|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13620  | 010043-35-3 |Acid boric                   |LMS (T) = 6 mg/kg        |
|        |             |                             |In conformitate cu       |
|        |             |                             |Hotararea Guvernului     |
|        |             |                             |privind calitatea apei   |
|        |             |                             |destinate consumului uman|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13720  | 000110-63-4 |1,4 Butandiol                |LMS (T) = 0,05 mg/kg     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13810  | 0005505-65-7|1,4 Butandiolformol          |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 13932  | 000598-32-3 |3 hidroxi, 2 butena          |CMA = ND                 |
|        |             |                             |(LD = 0,02 mg/6 dm^2).   |
|        |             |                             |A se utiliza numai ca    |
|        |             |                             |comonomer pentru         |
|        |             |                             |producerea aditivilor    |
|        |             |                             |polimerici               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 14880  | 000105-08-8 |1,4 ciclohexandimetanol      |Vezi                     |
|        |             |                             |"1,4 bis(hidroximetil)   |
|        |             |                             |ciclohexan"              |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15030  | 000931-88-4 |Ciclooctena                  |LMS = 0,05 mg/kg. Se     |
|        |             |                             |utilizeaza numai pentru  |
|        |             |                             |polimerii ce vin in      |
|        |             |                             |contact cu alimentele,   |
|        |             |                             |polimeri pentru care se  |
|        |             |                             |foloseste simulantul A.  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15310  | 000091-76-9 |2,4-diamino-6-fenil          |CMA = 5 mg/6 dm^2        |
|        |             |-1,3,5-triazina              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15370  | 003236-53-1 |1,6-diamino-2,2,4-           |CMA = 5 mg/6 dm^2        |
|        |             |trimetilhexan                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15400  | 003236-54-2 |1,6-diamino-2,4,4-           |CMA = 5 mg/6 dm^2        |
|        |             |trimetilhexan                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 15610  | 000080-07-9 |4,4' diclorodifenil sulfona  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16090  | 000080-09-1 |4,4' Dihidroxidifenil sulfona|LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16390  | 000126-30-7 |2,2' dimetil-1,3-propandiol  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16650  | 000127-63-9 |Difenil sulfona              |LMS = 3 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16690  | 001321-74-0 |Divinilbenzen                |CMA = 0,01 mg/6 dm^2 sau |
|        |             |                             |LMS = ND (LD =           |
|        |             |                             |0,02 mg/kg, incluzand    |
|        |             |                             |toleranta analitica)     |
|        |             |                             |pentru insumarea         |
|        |             |                             |divinilbenzenului cu     |
|        |             |                             |etilvinilbenzen in       |
|        |             |                             |conformitate cu          |
|        |             |                             |specificatiile           |
|        |             |                             |anexei nr. 5 a           |
|        |             |                             |prezentelor norme        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 16697  | 000693-23-2 |Acid n-decandioic            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18897  | 016712-64-4 |Acid 6-hidroxi -             |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |2 naftalencarboxilic         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 18898  | 000103-90-2 |n-(4-hidroxifenil)acetamida  |Se utilizeaza numai in   |
|        |             |                             |lichide cristaline, dupa |
|        |             |                             |un strat bariera in      |
|        |             |                             |materiale multistrat     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19110  | 04098-71-9  |1-izocianat-3-               |CM (T) = 1 mg/kg         |
|        |             |izocianatometil-3,5,5-       |(exprimat ca NCO) (26)   |
|        |             |trimetilciclohexan           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19243  | 000078-79-5 |Izopren                      |Vezi "2metil -1,3-       |
|        |             |                             |butadiena"               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 19490  | 000947-04-6 |Lauralactama                 |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20260  | 000101-43-9 |Metacrilat de ciclohexil     |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20410  | 002082-81-7 |Diester al acidului          |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |metacrilic cu 1,4 butandiol  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 20590  | 000106-91-2 |Metacrilat de 2,3-epoxipropil|CM(T) = 0,02 mg/6 dm^2   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21520  | 001561-92-8 |Meta-alil-sulfonat de sodiu  |CM = 5 mg/kg in PF       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21640  | 000078-79-5 |2-Metil-1,3-butadiena        |CM = 1 mg/kg in PF sau   |
|        |             |                             |LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg|
|        |             |                             |incluzand toleranta      |
|        |             |                             |analitica)               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21765  | 106246-33-7 |4,4' bismetilen (3 cloro-    |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|        |             |2,6 dietilealanina           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 21821  | 00505-65-7  |1,4-(metilendioxi) butan     |Vezi "1,4 butandiol      |
|        |             |                             |formol"                  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22332  | 028679-16-5 |Amestec de (40% m/m) 2,2,4-  |CM (T) = 1 mg/kg         |
|        |             |trimetilhexan-1,6-           |(exprimat ca NCO) (26)   |
|        |             |diizocianat si (60% m/m)     |                         |
|        |             |2,4,4 trimetilhexan-1,6      |                         |
|        |             |diizocianat                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22360  | 001141-38-4 |Acid 2,6-Naftalendicarboxilic|LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22437  | 000126-30-7 |Neopentilglicol              |Vezi "2,2-dimetil-1,3    |
|        |             |                             |propandiol"              |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22778  | 00745-68-0  |4,4' oxibis(benzensulfonil   |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|        |             |azida)                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 22900  | 000109-67-1 |1-Pentena                    |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 24073  | 000101-90-6 |Rezorcinol-diglicil-eter     |CMA = 0,005 mg/6 dm^2.   |
|        |             |                             |Nu se utilizeaza la      |
|        |             |                             |polimerii ce vin in      |
|        |             |                             |contact direct cu        |
|        |             |                             |produsele alimentare si  |
|        |             |                             |al caror simulant este   |
|        |             |                             |simulantul D. Se         |
|        |             |                             |utilizeaza numai pentru  |
|        |             |                             |contact indirect alaturi |
|        |             |                             |de PET.                  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25380  |             |Trialchil(C5-C15)acetat de   |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|        |             |vinil (= versatat de vinil)  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25450  | 026896-48-0 |Triciclodecandimetanol       |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25840  | 003290-92-4 |Trimetacrilat de             |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |1,1,1-trimetilolpropan       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 25900  | 000110-88-3 |Trioxan                      |CM = 0,05 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|

    SECTIUNEA B*)

    *) Sectiunea B este reprodusa in facsimil.

    Lista de monomeri si alte substante chimice care pot fi utilizate pana la obtinerea deciziei de includere in sectiunea A

 ______________________________________________________________________________
|MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau    |
|  Nr.   |             |                             |    specificatii         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|  (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|10599/90| 061788-89-4 |Dimerii acizilor grasi       |                         |
|     A  |             |nesaturati (C18), distilati  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|10599/91| 061788-89-4 |Dimerii acizilor grasi       |                         |
|        |             |nesaturati (C18), nedistilati|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|10599/92| 068783-41-5 |Dimerii acizilor grasi       |                         |
|     A  |             |nesaturati (C18),            |                         |
|        |             |hidrogenati, distilati       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|10599/93| 068783-41-5 |Dimerii acizilor grasi       |                         |
|        |             |nesaturati (C18),            |                         |
|        |             |hidrogenati, nedistilati     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|11500   | 000103-11-7 |Acrilat de 2-etilhexil       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|13050   | 000528-44-9 |Acid 1,2,4                   |Vezi "acid trimetilic"   |
|        |             |benzentricarboxilic          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|14260   | 000502-44-3 |Caprolactona                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|14800   | 003724-65-  |Acid crotonic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|15730   | 000077-73-6 |Diciclopentadiena            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|16210   | 006864-37-5 |3,3'-Dimetil-4,4'-           |                         |
|        |             |diaminodiciclohexilmetan     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|17110   | 016219-75-3 |5-Etilidenbiciclo[2.2.1]     |                         |
|        |             |2heptena                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|18370   | 000592-45-0 |1,4-Hexadiena                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|18700   | 000629-11-8 |1,6-Hexandiol                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|21370   | 010595-80-9 |Metacrilat de 2-sulfoetil    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|21400   | 054276-35-6 |Metacrilat de sulfopropil    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|21970   | 000932-02-4 |N-metilmetacrilamida         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|22210   | 000098-83-9 |alfa-Metilstiren             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|25540   | 000528-44-9 |Acid trimelitic              |CM(T) = 5 mg/kg in PF    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|25550   |000552-30-7  |Anhidrida trimelitica        |CM(T) = 5 mg/kg in PF    |
|        |             |                             |(exprimat ca acid        |
|        |             |                             |trimelitic)              |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|26230   | 000088-12-0 |Vinilpirolidona              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|

    ANEXA 2
    (anexa nr. 3 la norme)

                                     LISTA
de aditivi care pot fi utilizati la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

    Introducere
    1. Prezenta anexa contine lista:
    a) substantelor care sunt incorporate in materialele plastice pentru a se obtine caracteristicile tehnice in produsul finit si care raman in produsul finit;
    b) substantelor utilizate ca mediu adecvat pentru procesul de polimerizare, de exemplu: emulgatori, agenti tensioactivi, agenti tampon etc.
    Lista nu include substantele care influenteaza in mod direct formarea polimerilor, de exemplu catalizatorii.
    2. Lista nu include sarurile, inclusiv sarurile duble si sarurile acide de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc ale acizilor autorizati, fenolii sau alcoolii care sunt, de asemenea, autorizati. Totusi, denumiri care contin "...acid (acizi), saruri" apar in lista daca nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti. In aceste cazuri intelesul termenului "saruri" este "saruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu si zinc".
    3. Lista nu include nici urmatoarele substante, desi acestea pot fi prezente:
    a) substante care pot fi prezente in produsul finit ca: impuritati in substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;
    b) amestecuri ale substantelor autorizate.
    Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a) si b) vor fi in conformitate cu cerintele stipulate in art. 2 din norme.
    4. Substantele vor avea o calitate tehnica buna in ceea ce priveste criteriile de puritate.
    5. Lista contine urmatoarele informatii:
    - coloana 1 - MA/REF. nr.: numarul de referinta al materialului de ambalare al CEE de pe lista;
    - coloana 2 - CAS nr.: numarul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);
    - coloana 3 - Denumirea: denumirea chimica;
    - coloana 4 - Restrictii si/sau specificatii. Acestea pot include:
    a) limita de migrare specifica LMS;
    b) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final CM;
    c) cantitatea maxima permisa de substanta in materialul sau obiectul final, exprimata ca mg per 6 dm^2 din suprafata in contact cu alimentele (CMA);
    d) orice alte restrictii mentionate expres;
    e) orice tip de specificatii referitoare la substanta sau la polimer.
    6. Daca o substanta apare pe lista ca un compus individual, va fi, de asemenea, exprimata printr-un termen generic, iar restrictiile care se aplica acestei substante vor fi cele indicate pentru compusul individual.
    7. In cazul in care exista vreo neconcordanta intre numarul CAS si denumirea chimica, denumirea chimica va avea prioritate fata de numarul CAS. Daca exista vreo neconcordanta intre numarul CAS raportat in Einecs si registrul CAS, se va aplica numarul CAS din registrul CAS.

    SECTIUNEA A*)

    *) Sectiunea A este reprodusa in facsimil.

             Lista incompleta de aditivi integral autorizati

 ______________________________________________________________________________
|MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumirea          |    Restrictii si/sau    |
|  Nr.   |             |                             |      specificatii       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|  (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30000  | 000064-19-7 |Acid acetic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30045  | 000123-86-4 |Acetat de butil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30080  | 004180-12-5 |Acetat de cupru              |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca cupru)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30140  | 000141-78-6 |Acetat de etil               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30280  | 000108-24-7 |Anhidrida acetica            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30295  | 000067-64-1 |Acetona                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30370  |      -      |Acid acetilacetic, saruri    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30400  |      -      |Gliceride acetilate          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30610  |      -      |Acizi C2-C24 alifatici       |                         |
|        |             |liniari monocarboxilici,     |                         |
|        |             |provenind din uleiuri si     |                         |
|        |             |grasimi naturale si mono-,   |                         |
|        |             |di- si triesterii lor de     |                         |
|        |             |glicerina (inclusiv acizii   |                         |
|        |             |grasi ramificati prezenti in |                         |
|        |             |cantitati naturale)          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30612  |      -      |Acizi C2-C24 alifatici       |                         |
|        |             |liniari monocarboxilici      |                         |
|        |             |sintetici si mono-, di- si   |                         |
|        |             |triesterii lor de glicerina  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30960  |      -      |Esteri ai acizilor alifatici,|                         |
|        |             |monocarboxilici (C6-C22) cu  |                         |
|        |             |poliglicerol                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 31328  |      -      |Acizi grasi obtinuti din     |                         |
|        |             |uleiuri si grasimi alimentare|                         |
|        |             |animale sau vegetale         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 31530  | 123968-25-2 |Acrilat de 2,4-di-tert-      |LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |pentil-6-[1-(3,5-di-tert-    |                         |
|        |             |pentil-2-hidroxifenil)-      |                         |
|        |             |etil]fenil                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 31730  | 000124-04-9 |Acid adipic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 33120  |      -      |Monoalcooli alifatici,       |                         |
|        |             |saturati, liniari, primari   |                         |
|        |             |(C4-C24)                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 33350  | 009005-32-7 |Acid alginic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 33801  |      -      |Acid n-alchil(C10-C13)       |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |benzen-sulfonic              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        |             |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34281  |      -      |Acizi alchil(C8-C22)         |                         |
|        |             |sulfurici liniari primari cu |                         |
|        |             |un numar par de atomi de     |                         |
|        |             |carbon                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34475  |      -      |Hidroxid fosfit de aluminiu  |                         |
|        |             |si calciu, hidratat          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34480  |      -      |Fibre, pilitura si pulbere de|                         |
|        |             |aluminiu                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34560  | 021645-51-2 |Hidroxid de aluminiu         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34690  | 011097-59-9 |Hidroxicarbonat de aluminiu  |                         |
|        |             |si magneziu                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34720  | 001344-28-1 |Oxid de aluminiu             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35120  | 013560-49-1 |Diesterul acidului           |                         |
|        |             |3-aminocrotonic cu eter      |                         |
|        |             |tiobis(2-hidroxietilic)      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35320  | 007664-41-7 |Amoniac                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35440  | 001214-97-9 |Bromura de amoniu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35160  | 006642-31-5 |6-amino-1,3-dimtiluracil     |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35170  | 000141-43-5 |2-aminoetanol                |LMS = 0,05 mg/kg. Nu se  |
|        |             |                             |utilizeaza in polimeri   |
|        |             |                             |care vin in contact      |
|        |             |                             |direct cu alimentele,    |
|        |             |                             |pentru care              |
|        |             |                             |simulantul este simulant |
|        |             |                             |D. Se utilizeaza numai   |
|        |             |                             |pentru contactul indirect|
|        |             |                             |dupa stratul de PET.     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35284  | 000111-41-1 |N-(2-aminoetil) etanolamina  |LMS = 0,05 mg/kg. Nu se  |
|        |             |                             |utilizeaza in polimeri   |
|        |             |                             |care vin in contact      |
|        |             |                             |direct cu alimentele,    |
|        |             |                             |pentru care              |
|        |             |                             |simulantul este simulant |
|        |             |                             |D. Se utilizeaza numai   |
|        |             |                             |pentru contactul indirect|
|        |             |                             |dupa stratul de PET.     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35600  | 001336-21-6 |Hidroxid de amoniu           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35840  | 000506-30-9 |Acid arahic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35845  | 007771-44-0 |Acid arahidonic              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36000  | 000050-81-7 |Acid ascorbic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36080  | 000137-66-6 |Palamitat de ascorbil        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36160  | 010605-09-1 |Stearat de ascorbil          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36640  | 000123-77-3 |Azodicarbonamida             |Pentru utilizare numai ca|
|        |             |                             |agent porofor            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        |             |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36880  | 008012-89-3 |Ceara de albine              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36960  | 003061-75-4 |Behenamida                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37040  | 000112-85-6 |Acid behenic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37280  | 001302-78-9 |Bentonita                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37360  | 000100-52-7 |Benzaldehida                 |In conformitate cu nota 9|
|        |             |                             |din anexa nr. 6          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37600  | 000065-85-0 |Acid benzoic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37680  | 000136-60-7 |Benzoat de butil             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 37840  | 000093-89-0 |Benzoat de etil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38080  | 000093-58-3 |Benzoat de metil             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38160  | 002315-68-6 |Benzoat de propil            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38320  | 005242-49-9 |4-(2-Benzoxazolil)-4'-       |In conformitate cu       |
|        |             |(5-metil-2-benzoxazolil)     |specificatiile stabilite |
|        |             |stilben                      |in anexa nr. 5           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38510  | 136504-96-6 |1,2-Bis(3-aminopropil)       |LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |etilendiamina, polimer cu    |                         |
|        |             |N-butil-2,2,6,6-tetrametil-  |                         |
|        |             |4-piperidinamina si          |                         |
|        |             |2,4,6-triclor-1,3,5-triazina |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38515  | 001533-45-5 |4,4'-Bis(2-benzoxazolil)     |LMS = 0,05 mg/kg (1)     |
|        |             |stilbena                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38810  | 080693-00-1 |Difosfit de bis(2,6-di-tert- |LMS = 5 mg/kg (suma de   |
|        |             |butil-4-metilfenil)          |fosfit si fosfat)        |
|        |             |pentaeritritol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38879  | 135861-56-2 |Bis(3,4-dimetilbenziliden)   |                         |
|        |             |sorbitol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38950  | 079072-96-1 |Bis(4-etilbenziliden)sorbitol|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39200  | 006200-40-4 |Clorura de bis(2-hidroxietil)|LMS = 1,8 mg/kg          |
|        |             |-2-hidroxipropil-3-          |                         |
|        |             |(dodeciloxi)metilamoniu      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39815  | 182121-12-6 |9,9-Bis(metoximetil)fluorena |CMA = 0,05 mg/6 dm^2     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39890  | 087826-41-3 |Bis(metilbenziliden)sorbitol |                         |
|        | 069158-41-4 |                             |                         |
|        | 054686-97-4 |                             |                         |
|        | 081541-12-0 |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        |             |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40400  | 010043-11-5 |Nitrura de bor               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40570  | 000106-97-8 |Butan                        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41040  | 005743-36-2 |Butirat de calciu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41280  | 001305-62-0 |Hidroxid de calciu           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41520  | 001305-78-8 |Oxid de calciu               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41600  | 012004-14-7 |Sulfoaluminat de calciu      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        | 037293-22-4 |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41680  | 000076-22-2 |Camfor                       |In conformitate cu nota 9|
|        |             |                             |din anexa nr. 6          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41760  | 008006-44-8 |Ceara de Candelila           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41960  | 000124-07-2 |Acid caprilic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42160  | 000124-38-9 |Dioxid de carbon             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42320  | 007492-68-4 |Carbonat de cupru            |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca si cupru)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42500  |      -      |Sarurile acidului carbonic   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42640  | 009000-11-7 |Carboximetilceluloza         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42720  | 008015-86-9 |Ceara de Carnauba            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42800  | 009000-71-9 |Cazeina                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42960  | 064147-40-6 |Ulei de ricin deshidratat    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43200  |      -      |Mono- si digliceride ale     |                         |
|        |             |uleiului de ricin            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43280  | 009004-34-6 |Celuloza                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43300  | 009004-36-8 |Acetobutirat de celuloza     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43360  | 068442-85-3 |Celuloza regenerata          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43440  | 008001-75-0 |Cerezina                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43515  |      -      |Esterii acizilor grasi de    |CMA = 0,9 mg/6 dm^2      |
|        |             |ulei de cocos cu clorurile de|                         |
|        |             |colina                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 44160  | 000077-92-9 |Acid citric                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 44640  | 000077-93-0 |Citrat de trietil            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45195  | 007787-70-4 |Bromura de cupru             |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca si cupru)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45200  | 001335-23-5 |Iodura de cupru              |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca si cupru) si|
|        |             |                             |LMS = 1 mg/kg (11)       |
|        |             |                             |(exprimat ca iod)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45280  |      -      |Fibre de bumbac              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45450  | 068610-51-5 |Copolimerul de p-crezol-     |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |diciclopentadiena-izobutilena|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45560  | 014464-46-1 |Cristobalita                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45760  | 000108-91-8 |Ciclohexilamina              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45920  | 009000-16-2 |Dammar                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45940  | 000334-48-5 |Acid n-decanoic              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46070  | 010016-20-3 |alfa-Dextrina                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46080  | 007585-39-9 |beta-Dextrina                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46375  | 061790-53-2 |Diatomita                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46380  | 068855-54-9 |Diatomita calcinata in flux  |                         |
|        |             |cu var                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46480  | 032647-67-9 |Dibenziliden sorbitol        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46790  | 004221-80-1 |3,5-Di-tert-butil-4-         |                         |
|        |             |hidroxibenzoat de 2,4-di-    |                         |
|        |             |tert-butilfenil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46800  | 067845-93-6 |3,5-Di-tert-butil-4-         |                         |
|        |             |hidroxibenzoat de hexadecil  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46870  | 003135-18-0 |3,5-Di-tert-butil-4-         |                         |
|        |             |hidroxibenzilfosfonat de     |                         |
|        |             |dioctadecil                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46880  | 065140-91-2 |3,5-Di-tert-butil-4-         |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |hidroxibenzilfosfonat de     |                         |
|        |             |monoetil, sare de calciu     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 47440  | 000461-58-5 |Dicianodiamida               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 47680  | 000111-46-6 |Dietilenglicol               |LMS(T) = 30 mg/kg (3)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48460  | 000075-37-6 |1,1-Difluoretan              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 49485  | 134701-20-5 |2,4-Dimetil-6-               |LMS = 1 mg/kg            |
|        |             |(1-metilpentadecil)fenol     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 49540  | 000067-68-5 |Dimetil sulfoxid             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51200  | 000126-58-9 |Dipentaeritritol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51700  | 147315-50-2 |2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-|LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |2-il)-5-(hexiloxi)fenol      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51760  | 025265-71-8 |Dipropilenglicol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        | 000110-98-5 |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52640  | 016389-88-1 |Dolomita                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52720  | 000112-84-5 |Erucamida                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52730  | 000112-86-7 |Acid erucic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52800  | 000064-17-5 |Etanol                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53270  | 037205-99-5 |Etilcarboximetilceluloza     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53280  | 009004-57-3 |Etilceluloza                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53360  | 000110-31-6 |N,N'-Etilenbisoleamida       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53440  | 005518-18-3 |N,N'-Etilenbispalmitamida    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53520  | 000110-30-5 |N,N'-Etilenbisstearamida     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53600  | 000060-00-4 |Acid etilendiaminotetraacetic|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53610  | 054453-03-1 |Etilendiaminatetraacetat de  |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |cupru                        |(exprimat ca si cupru)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53650  | 000107-21-1 |Etilenglicol                 |LMS(T) = 30 mg/kg (3)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54005  | 005136-44-7 |Etilen-N-palmitamida-N'-     |                         |
|        |             |stearamida                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54260  | 009004-58-4 |Etilhidroxietilceluloza      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54270  |      -      |Etilhidroximetilceluloza     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54280  |      -      |Etilhidroxipropilceluloza    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54300  | 118337-09-0 |2,2'-Etilidenbis(4,6-di-tert-|LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |butilfenil)fluorfosfonit     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54450  |      -      |Grasimi si uleiuri de origine|                         |
|        |             |alimentara, animala sau      |                         |
|        |             |vegetala                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54480  |      -      |Grasimi si uleiuri,          |                         |
|        |             |hidrogenate, de origine      |                         |
|        |             |alimentara, animala sau      |                         |
|        |             |vegetala                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 54930  | 025359-91-5 |Copolimerul formaldehida-1-  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |naftol[= Poli(1-             |                         |
|        |             |hidroxinaftilmetan)]         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55040  | 000064-18-6 |Acid formic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55120  | 000110-17-8 |Acid fumaric                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55190  | 029204-02-2 |Acid gadoleic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55440  | 009000-70-8 |Gelatina                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55520  |      -      |Fibre de sticla              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55600  |      -      |Microsfere de sticla         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55680  | 000110-94-1 |Acid glutaric                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 55920  | 000056-81-5 |Glicerina                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56020  | 099880-64-5 |Dibehenat de glicerol        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56360  |      -      |Esteri ai glicerinei cu      |                         |
|        |             |acidul acetic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56486  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acizi|                         |
|        |             |alifatici saturati liniari cu|                         |
|        |             |un numar par de atomi de     |                         |
|        |             |carbon (C14-C18) si cu acizi |                         |
|        |             |alifatici nesaturati liniari |                         |
|        |             |cu un numar par de atomi de  |                         |
|        |             |carbon (C16-C18)             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56487  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |butiric                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56490  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |erucic                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56495  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |12-hidroxistearic            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56500  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |lauric                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56510  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |linoleic                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56520  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |miristic                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56540  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |oleic                        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56550  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |palmitic                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56565  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |nonanoic                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56570  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |propionic                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56580  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |ricinoleic                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56585  |      -      |Esteri ai glicerinei cu acid |                         |
|        |             |stearic                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56610  | 030233-64-8 |Monobehenat de glicerina     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56720  | 026402-23-3 |Monohexanoat de glicerina    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56800  | 030899-62-8 |Monolaurat diacetat de       |                         |
|        |             |glicerina                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 56880  | 026402-26-6 |Monooctanoat de glicerina    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57040  |      -      |Monooleat de glicerol, ester |                         |
|        |             |cu acid ascorbic             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57120  |      -      |Monooleat de glicerol, ester |                         |
|        |             |cu acid citric               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57200  |      -      |Monopalmitat de glicerol,    |                         |
|        |             |ester cu acid ascorbic       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57280  |      -      |Monopalmitat de glicerol,    |                         |
|        |             |ester cu acid citric         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57600  |      -      |Monostearat de glicerol,     |                         |
|        |             |ester cu acid ascorbic       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57680  |      -      |Monostearat de glicerol,     |                         |
|        |             |ester cu acid citric         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57800  | 018641-57-1 |Tribehenat de glicerol       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 57920  | 000620-67-7 |Triheptanoat de glicerol     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58300  |      -      |Glicina, saruri              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58320  | 007782-42-5 |Grafit                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58400  | 009000-30-0 |Guma de guar                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58480  | 009000-01-5 |Guma arabica                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58720  | 000111-14-8 |Acid heptanoic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 59360  | 000142-62-1 |Acid hexanoic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 59760  | 019569-21-2 |Huntit                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 59990  | 007647-01-0 |Acid clorhidric              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60030  | 012072-90-1 |Hidromagnezita               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60080  | 012304-65-3 |Hidrotalcit                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60160  | 000120-47-8 |4-Hidroxibenzoat de etil     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60180  | 004191-73-5 |4-Hidroxibenzoat de izopropil|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60200  | 000099-76-3 |4-Hidroxibenzoat de metil    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60240  | 000094-13-3 |4-Hidroxibenzoat de propil   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60480  | 003864-99-1 |2-(2-Hidroxi-3,5-di-tert-    |LMS = 30 mg/kg (19)      |
|        |             |butil-fenil)-5-              |                         |
|        |             |clorbenzotriazol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60560  | 009004-62-0 |Hidroxietilceluloza          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60880  | 009032-42-2 |Hidroxietilmetilceluloza     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61120  | 009005-27-0 |Hidroxietilamidon            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61390  | 037353-59-6 |Hidroximetilceluloza         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61680  | 009004-64-2 |Hidroxipropilceluloza        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61800  | 009049-76-7 |Hidroxipropilamidon          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61840  | 000106-14-9 |Acid 12-hidroxistearic       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62140  | 006303-21-5 |Acid hipofosforos            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62240  | 001332-37-2 |Oxid de fier                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62450  | 000078-78-4 |Izopentan                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62640  | 008001-39-6 |Ceara Japoneza               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62720  | 001332-58-7 |Caolin                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62800  |      -      |Caolin calcinat              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 62960  | 000050-21-5 |Acid lactic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63040  | 000138-22-7 |Lactat de butil              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63280  | 000143-07-7 |Acid lauric                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63760  | 008002-43-5 |Lecitina                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63840  | 000123-76-2 |Acid levulinic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63920  | 000557-59-5 |Acid lignoceric              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64015  | 000060-33-3 |Acid linoleic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64150  | 028290-79-1 |Acid linolenic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64500  |      -      |Saruri de lizina             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64640  | 001309-42-8 |Hidroxid de magneziu         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64720  | 001309-48-4 |Oxid de magneziu             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65020  | 006915-15-7 |Acid malic                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65040  | 000141-82-2 |Acid malonic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65520  | 000087-78-5 |Manitol                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66200  | 037206-01-2 |Metilcarboximetilceluloza    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66240  | 009004-67-5 |Metilceluloza                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66560  | 004066-02-8 |2,2'Metilenbis(4-metil-6-    |LMS(T) = 3 mg/kg (6)     |
|        |             |ciclo-hexilfenol)            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66580  | 000077-62-3 |2,2'Metilenbis[4-metil-6-(1- |LMS(T) = 3 mg/kg (6)     |
|        |             |metilciclo-hexil)fenol]      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66640  | 009004-59-5 |Metiletilceluloza            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66695  |      -      |Metilhidroximetilceluloza    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66700  | 009004-65-3 |Metilhidroxipropilceluloza   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66755  | 002682-20-4 |2-Metil-4-izotiazolin-3-ona  |LMS = ND (LD = 0,02      |
|        |             |                             |mg/kg, inclusiv toleranta|
|        |             |                             |analitica)               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67120  | 012001-26-2 |Mica                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67170  |      -      |Amestec de 5,7-di-tert-butil-|LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-  |                         |
|        |             |benzofuranona (80 la 100%    |                         |
|        |             |m/m) si 5,7-di-tert-butil-3- |                         |
|        |             |(2,3-di-metilfenil)-2(3H)-   |                         |
|        |             |benzofuranona (0 la 20% m/m) |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67180  |      -      |Amestec de ftalat de n-decil |LMS = 5 mg/kg (1)        |
|        |             |n-octil (50% m/m), ftalat de |                         |
|        |             |di-n-decil (25% m/m) si      |                         |
|        |             |ftalat de di-n-octil         |                         |
|        |             |(25% m/m)                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67200  | 001317-33-5 |Disulfura de molibden        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67840  |      -      |Acizi montanici si/sau       |                         |
|        |             |esterii lor cu etilenglicol  |                         |
|        |             |si/sau cu 1,3-butandiol      |                         |
|        |             |si/sau cu glicerina          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67850  | 008002-53-7 |Ceara de montan              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67891  | 000544-63-8 |Acid miristic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68040  | 003333-62-8 |7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-  |                         |
|        |             |2-il]-3-fenilcumarina        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68125  | 037244-96-5 |Nefelin sienit               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68145  | 080410-33-9 |2,2',2"-Nitrilo[trietil tris |LMS = 5 mg/kg (suma de   |
|        |             |(3,3',5,5'-tetra-tert-butil- |fosfit si fosfat)        |
|        |             |1,1'-bifenil-2,2'-           |                         |
|        |             |diil)fosfit]                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68960  | 000301-02-0 |Oleamida                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 69040  | 000112-80-1 |Acid oleic                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 69760  | 000143-28-2 |Alcool oleilic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 70000  | 070331-94-1 |2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5- |                         |
|        |             |di-tert-butil-4-hidroxifenil)|                         |
|        |             |-propionat]                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 70240  | 012198-93-5 |Ozocherita                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 70400  | 000057-10-3 |Acid palmitic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71020  | 000373-49-9 |Acid palmitoleic             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71440  | 009000-69-5 |Pectina                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71600  | 000115-77-5 |Pentaeritritol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71635  | 025151-96-6 |Dioleat de pentaeritritol    |LMS = 0,05 mg/kg. Nu se  |
|        |             |                             |utilizeaza in polimerii  |
|        |             |                             |care vin in contact cu   |
|        |             |                             |alimentele si pentru care|
|        |             |                             |se foloseste simulantul D|
|        |             |                             |asa cum este prevazut in |
|        |             |                             |articolele 22 si 23 din  |
|        |             |                             |Hotararea Guvernului     |
|        |             |                             |nr. 1197/2002 pentru     |
|        |             |                             |aprobarea Normelor       |
|        |             |                             |privind materialele si   |
|        |             |                             |obiectele care vin in    |
|        |             |                             |contact cu alimentele    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71680  | 006683-19-8 |Pentaeritritol tetracis[3-   |                         |
|        |             |(3,5-di-tert-butil-4-        |                         |
|        |             |hidroxifenil)-propionat]     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71720  | 000109-66-0 |Pentan                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 72640  | 007664-38-2 |Acid fosforic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 73720  | 000155-96-8 |Fosfat de tricloretil        |LMS = ND (LD = 0,02      |
|        |             |                             |mg/kg, inclusiv toleranta|
|        |             |                             |analitica)               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 74010  | 145650-60-8 |Fosfit de bis(2,4-di-tert-   |LMS = 5 mg/kg (suma de   |
|        |             |butil-6-metilfenil)etil      |fosfit si fosfat)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 74240  | 031570-04-4 |Fosfat de tris(2,4-di-tert-  |                         |
|        |             |butilfenil)                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 74480  | 000088-99-3 |Acid o-ftalic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 76320  | 000085-44-9 |Anhidrida ftalica            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 76721  | 009016-00-6 |Polidimetilsiloxan           |In conformitate cu       |
|        | 063148-62-9 |(GM > 6800)                  |specificatiile stabilite |
|        |             |                             |in anexa nr. 5 a         |
|        |             |                             |prezentelor norme        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 76865  |      -      |Poliesteri de 1,2-propandiol |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |si/sau 1,3- si 1,4-butandiol |                         |
|        |             |si/sau polipropilenglicol cu |                         |
|        |             |acid adipic. Gruparile       |                         |
|        |             |terminale pot fi esterificate|                         |
|        |             |de acidul acetic, acizii     |                         |
|        |             |grasi C10 - C18 sau n-octanol|                         |
|        |             |si/sau n-decanol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 76960  | 025322-68-3 |Polietilenglicol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 77600  | 061788-85-0 |Ester de polietilenglicol cu |                         |
|        |             |ulei de ricin hidrogenat     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 77702  |      -      |Ester de polietilenglicol cu |                         |
|        |             |acizi alifatici              |                         |
|        |             |monocarboxilici (C6 - C22) si|                         |
|        |             |sulfatii lor de amoniu si    |                         |
|        |             |sodiu                        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 77895  | 068439-49-6 |Polietilenglicol (EO = 2-6)  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |monoalchil (C16 - C18) eter  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79040  | 009005-64-5 |Monolaurat de                |                         |
|        |             |polietileneglicol sorbitan   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79120  | 009005-65-6 |Monooleat de polietilenglicol|                         |
|        |             |sorbitan                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79200  | 009005-66-7 |Monopalmitat de              |                         |
|        |             |polietilenglicol sorbitan    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79280  | 009005-67-8 |Monostearat de               |                         |
|        |             |polietilenglicol sorbitan    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79360  | 009005-70-3 |Trioleat de polietilenglicol |                         |
|        |             |sorbitan                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 79440  | 009005-71-4 |Tristearat de                |                         |
|        |             |polietilenglicol sorbitan    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 80240  | 029894-35-7 |Ricinoleat de poliglicerol   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 80640  |      -      |Polioxialchil (C2 - C4)      |                         |
|        |             |dimetilpolisiloxan           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 80720  | 008017-16-1 |Acizi polifosforici          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 80800  | 025322-69-4 |Polipropilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81515  | 087189-25-1 |Poli(glicerolat de zinc)     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81520  | 007758-02-3 |Bromura de potasiu           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81600  | 001310-58-3 |Hidroxid de potasiu          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81760  |      -      |Pudre, solzi si fibre de     |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |alama, bronz, cupru, otel    |(exprimat ca si cupru);  |
|        |             |inoxidabil, cositor si aliaje|LMS = 48 mg/kg           |
|        |             |de cupru, cositor si fier    |(exprimat ca fier)       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81840  | 000057-55-6 |1,2-Propandiol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81882  | 000067-63-0 |2-Propanol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82000  | 000079-09-4 |Acid propionic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82080  | 009005-37-2 |Alginat de 1,2-propilenglicol|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82240  | 022788-19-8 |Dilaurat de                  |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82400  | 000105-62-4 |Dioleat de 1,2-propilenglicol|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82560  | 033587-20-1 |Dipalmitat de                |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82720  | 006182-11-2 |Distearat de                 |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82800  | 027194-74-7 |Monolaurat de                |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82960  | 001330-80-9 |Monooleat de                 |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83120  | 029013-28-3 |Monopalmitat de              |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83300  | 001323-39-3 |Monostearat de               |                         |
|        |             |1,2-propilenglicol           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83320  |      -      |Propilhidroxietilceluloza    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83325  |      -      |Propilhidroximetilceluloza   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83330  |      -      |Propilhidroxipropilceluloza  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83440  | 002466-09-3 |Acid pirofosforic            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83455  | 013445-56-2 |Acid pirofosforos            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83460  | 012269-78-2 |Pirofilita                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83470  | 014808-60-7 |Cuart                        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83610  | 073138-82-6 |Acizi rezinici               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83840  | 008050-09-7 |Colofoniu                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84000  | 008050-31-5 |Ester de colofoniu cu        |                         |
|        |             |glicerol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84080  | 008050-26-8 |Ester de colofoniu cu        |                         |
|        |             |pentaeritritol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84210  | 065997-06-0 |Colofoniu hidrogenat         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84240  | 065997-13-9 |Ester de colofoniu hidrogenat|                         |
|        |             |cu glicerol                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84320  | 008050-15-5 |Ester de colofoniu hidrogenat|                         |
|        |             |cu metanol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84400  | 064365-17-9 |Ester de colofoniu hidrogenat|                         |
|        |             |cu pentaeritritol            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84560  | 009006-04-6 |Cauciuc natural              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84640  | 000069-72-7 |Acid salicilic               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85360  | 000109-43-3 |Sebacat de dibutil           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85600  |      -      |Silicati naturali            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85610  |      -      |Silicati naturali silanatati |                         |
|        |             |(cu exceptia azbestului)     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85680  | 001343-98-2 |Acid silicic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85840  | 053320-86-8 |Silicat de litiu, magneziu,  |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |sodiu                        |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86000  |      -      |Acid silicic sililat         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86160  | 000409-21-2 |Carbura de siliciu           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86240  | 007631-86-9 |Dioxid de siliciu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86285  |      -      |Dioxid de siliciu silanatat  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86560  | 007647-15-6 |Bromura de sodiu             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86720  | 001310-73-2 |Hidroxid de sodiu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87200  | 000110-44-1 |Acid sorbic                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87280  | 029116-98-1 |Dioleat de sorbitan          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87520  | 062568-11-0 |Monobehenat de sorbitan      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87600  | 001338-39-2 |Monolaurat de sorbitan       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87680  | 001338-43-8 |Monooleat de sorbitan        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87760  | 026266-57-9 |Monopalmitat de sorbitan     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87840  | 001338-41-6 |Monostearat de sorbitan      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87920  | 061752-68-9 |Tetrastearat de sorbitan     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88080  | 026266-58-0 |Trioleat de sorbitan         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88160  | 054140-20-4 |Tripalmitat de sorbitan      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88240  | 026658-19-5 |Tristearat de sorbitan       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88320  | 000050-70-4 |Sorbitol                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88600  | 026836-47-5 |Monostearat de sorbitol      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88640  | 008013-07-8 |Ulei din seminte de soia     |In conformitate cu       |
|        |             |epoxidat                     |specificatiile stabilite |
|        |             |                             |in anexa nr. 5 a         |
|        |             |                             |prezentelor norme        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88800  | 009005-25-8 |Amidon alimentar             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88880  | 068412-29-3 |Amidon hidrolizat            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 88960  | 000124-26-5 |Stearamida                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 89040  | 000057-11-4 |Acid stearic                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 89200  | 007617-31-4 |Stearat de cupru             |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca si cupru)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 89440  |      -      |Esterii acidului stearic cu  |LMS(T) = 30 mg/kg (3)    |
|        |             |etilenglicol                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 90720  | 058446-52-9 |Stearoilbenzoilmetan         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 90800  | 005793-94-2 |Stearoil-2-lactilat de calciu|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 90960  | 000110-15-6 |Acid succinic                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 91200  | 000126-13-6 |Acetoizobutirat de zaharoza  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 91360  | 000126-14-7 |Octaacetat de zaharoza       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 91840  | 007704-34-9 |Sulf                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 91920  | 007664-93-9 |Acid sulfuric                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92030  | 010124-44-4 |Sulfat de cupru              |LMS(T) = 30 mg/kg (7)    |
|        |             |                             |(exprimat ca si cupru)   |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92080  | 014807-96-6 |Talc                         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92160  | 000087-69-4 |Acid tartaric                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92195  |      -      |Taurina, saruri              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92205  | 057569-40-1 |Diester al acidului          |                         |
|        |             |tereftalic cu 2,2'-metilenbis|                         |
|        |             |(4-metil-6-tert-butilfenol)  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92350  | 000112-60-7 |Tetraetilenglicol            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92640  | 000102-60-3 |N,N,N',N'-Tetracis(2-        |                         |
|        |             |hidroxipropil)etilendiamina  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92700  | 078301-43-6 |Polimerul 2,2,4,4-tetrametil-|LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-  |                         |
|        |             |3,20-diazadispiro[5.1.11.2]- |                         |
|        |             |heneicosan-21-ona            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92930  | 120218-34-0 |Tiodietanolbis(5-            |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |metoxicarbonil-2,6-dimetil-  |                         |
|        |             |1,4-dihidropiridin-3-        |                         |
|        |             |carboxilat)                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93440  | 013463-67-7 |Bioxid de titan              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93520  | 000059-02-9 |alfa-tocoferol               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|        | 010191-41-0 |                             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93680  | 009000-65-1 |Guma Tragacanth              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 94320  | 000112-27-6 |Trietilenglicol              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 94960  | 000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropan       |LMS = 6 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95200  | 001709-70-2 |1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris    |                         |
|        |             |(3,5-di-tert-butil-4-        |                         |
|        |             |hidroxibenzil)benzen         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95725  | 110638-71-6 |Vermiculit, produs de reactie|LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |cu citrat de litiu           |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95855  | 007732-18-5 |Apa                          |In conformitate cu       |
|        |             |                             |Hotararea Guvernului     |
|        |             |                             |privind calitatea apei   |
|        |             |                             |destinate consumului uman|
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95859  |      -      |Tipuri de ceara, rafinate,   |In conformitate cu       |
|        |             |derivate din petrol sau      |specificatiile stabilite |
|        |             |hidrocarburi sintetice       |in anexa nr. 5 a         |
|        |             |                             |prezentelor norme        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95883  |      -      |Uleiuri minerale albe,       |In conformitate cu       |
|        |             |parafinice, derivate din     |specificatiile stabilite |
|        |             |hidrocarburi provenind din   |in anexa nr. 5 a         |
|        |             |petrol                       |prezentelor norme        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95905  | 013983-17-0 |Wollastonit                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95920  |      -      |Rumegus si fibre din lemn,   |                         |
|        |             |netratat                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95935  | 011138-66-2 |Guma xantan                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 96190  | 020427-58-1 |Hidroxid de zinc             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 96240  | 001314-13-2 |Oxid de zinc                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 96320  | 001314-98-3 |Sulfura de zinc              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36840  | 012007-55-5 |Tetraborat de bariu          |LMS(T) = 1 mg/kg         |
|        |             |                             |exprimat ca bariu si     |
|        |             |                             |LMS(T) = 6 mg/kg (23)    |
|        |             |                             |exprimat ca boron. In    |
|        |             |                             |conformitate cu Hotararea|
|        |             |                             |Guvernului privind       |
|        |             |                             |calitatea apei destinate |
|        |             |                             |consumului uman          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38840  | 154862-43-8 |Bis(2,4-dicumilfenil)        |LMS = 5mg/kg (ca suma a  |
|        |             |pentaeritritol-difosfit      |substantelor             |
|        |             |                             |constituente, forma      |
|        |             |                             |oxidata a bis(2,4-       |
|        |             |                             |dicumilfenil)            |
|        |             |                             |pentaeritritol fosfat si |
|        |             |                             |produsului de hidroliza  |
|        |             |                             |(2,4-dicumilfenil)       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39925  | 129228-21-3 |3,3-bis(metoximetil) -       |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |2,5-dimetil hexan            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40120  | 068951-50-8 |Bis(polietilenglicol)        |LMS = 0,06 mg/kg         |
|        |             |hidroximetilfosfonat         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40320  | 010043-35-3 |Acid boric                   |LMS(T) = 6 mg/kg (23)    |
|        |             |                             |(exprimat ca boron). In  |
|        |             |                             |conformitate cu Hotararea|
|        |             |                             |Guvernului privind       |
|        |             |                             |calitatea apei destinate |
|        |             |                             |consumului uman          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40580  | 000110-63-4 |1,4-butandiol                |LMS(T) = 0,05 mg/kg (24) |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41120  | 010043-52-4 |Clorura de calciu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 41840  | 000105-60-2 |Caprolactama                 |LMS(T) = 15 mg/kg (5)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 47210  | 026427-07-6 |Polimer al acidului          |In conformitate cu       |
|        |             |dibutiltiostanoic [=polimer  |anexa nr. 5 a prezentelor|
|        |             |al tiobis(butil-tin sufida)] |norme                    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 47540  | 027458-90-8 |Di-tert-dodecil disulfida    |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48620  | 000123-31-9 |1,4-dihidroxibenzen          |LMS = 0,6 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48720  | 000611-99-4 |4,4'-dihidroxibenzofenona    |LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52645  | 010436-08-5 |cis-11-eicosenamida          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64800  | 00110-16-7  |Acid maleic                  |LMS(T) = 30 mg/kg (4)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65920  | 066822-60-4 |Copolimer al clorurii de N-  |                         |
|        |             |metacriloloxietil-N,N-dimetil|                         |
|        |             |-N-carboximetilamoniu cu     |                         |
|        |             |sarea de sodiu-octadecil     |                         |
|        |             |metacrilat-etil metacrilat-  |                         |
|        |             |ciclohexil metacrilat-N-vinil|                         |
|        |             |-2-pirolidina                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 71670  | 178671-58-4 |Pentaeritritol tetracis (2-  |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |ciano-3,3-difenilacrilat)    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 73160  |      -      |Fosforat de mono- si di-n-   |LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |alchil (C16 si C18)          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 76730  |      -      |Polidimetilsiloxan,          |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |gama-hidroxipropilat         |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81220  | 192268-64-7 |Poli-[ [6-[N-(2,2,6,6-       |LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |tetrametil-4-piperidinil)-n- |                         |
|        |             |butilamino]-1,3,5-triazina-  |                         |
|        |             |2,4-diil][(2,2,6,6-          |                         |
|        |             |tetrametil-4-piperidinil)    |                         |
|        |             |imino]-1,6-hexandiil-        |                         |
|        |             |[(2,2,6,6-tetrametil-4-      |                         |
|        |             |piperidinil)imino] ]-alfa-   |                         |
|        |             |[N,N,N',N'-tetrabutil- N"-   |                         |
|        |             |(2,2,6,6-tetrametil-4-       |                         |
|        |             |piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6- |                         |
|        |             |tetrametil-4-                |                         |
|        |             |piperidinilamino)-hexil]-    |                         |
|        |             |[1,3,5-triazina-2,4,6-       |                         |
|        |             |triamina]-omega-N,N,N',N'-   |                         |
|        |             |tetrabutil-1,3,5-triazina-   |                         |
|        |             |2,4-diamina                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83599  | 068442-12-6 |Produsi de reactie dintre    |LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) |
|        |             |esterul acidului oleic cu    |exprimat ca Tin          |
|        |             |2-mercaptoetil si            |                         |
|        |             |dicloridimetiltin, sulfida de|                         |
|        |             |sodiu si triclorometiltin    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 87040  | 001330-43-4 |Tetraborat de sodiu          |LMS(T) = 6 mg/kg (23)    |
|        |             |                             |exprimat ca boron. In    |
|        |             |                             |conformitate cu Hotararea|
|        |             |                             |Guvernului privind       |
|        |             |                             |calitatea apei destinate |
|        |             |                             |consumului uman          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92150  | 001401-55-4 |Acid tanic                   |In conformitate cu       |
|        |             |                             |specificatiile JECFA     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93720  | 000108-78-1 |2,4,6-triamino-1,3,5-triazina|LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95270  | 161717-32-4 |2,4,6-tris(tert-butil)fenil  |LMS = 2 mg/kg (ca suma de|
|        |             |2-butil-2-etil-1,3-propandiol|fosfit, fosfat si produsi|
|        |             |fosfit                       |de hidroliza = TTBP)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|

    SECTIUNEA B*)

    *) Sectiunea B este reprodusa in facsimil.

    Lista incompleta de aditivi la care se face referire in Hotararea Guvernului nr. 1.197/2002

 ______________________________________________________________________________
|MA/REF. |   CAS Nr.   |          Denumire           |    Restrictii si/sau    |
|  Nr.   |             |                             |      specificatii       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
|  (1)   |     (2)     |             (3)             |             (4)         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 30180  | 002180-18-9 |Sare de mangan a acidului    |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |acetic                       |exprimat ca mangan       |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 31520  | 061167-58-6 |Acrilat de 2-tert-butil-6-   |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |(3-tert-butil-2-hidroxi-5-   |                         |
|        |             |metil-benzil)-4-metil-fenil  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 31920  | 000103-23-1 |adipat de bis(2-etilhexil)   |LMS= 18 mg/kg (1)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 34230  |      -      |acizi alchil(C8-C12)         |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |sulfonici                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 35760  | 001309-64-4 |trioxid de antimoniu         |LMS = 0.02 mg/kg         |
|        |             |                             |(exprimat ca antimoniu,  |
|        |             |                             |este inclusa toleranta   |
|        |             |                             |analitica)               |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36720  | 017194-00-2 |hidroxid de bariu            |LMS(T) = 1 mg/kg (12)    |
|        |             |                             |(exprimat ca bariu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 36800  | 010022-31-8 |azotat de bariu              |LMS(T) = 1 mg/kg (12)    |
|        |             |                             |(exprimat ca bariu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38240  | 000119-61-9 |benzofenona                  |LMS = 0.6 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38560  | 007128-64-5 |2,5-bis(5-tert-butil-2-      |LMS = 0.6 mg/kg          |
|        |             |benzoxazolil)tiofen          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38700  | 063397-60-4 |Bis(2-carbobutoxietil)tin-   |LMS = 18 mg/kg           |
|        |             |bis(izooctil mercaptoacetat) |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38800  | 032687-78-8 |N,N'-bis(3-(3,5-di-tert-     |LMS = 15 mg/kg           |
|        |             |butil-4-huidroxifenil)       |                         |
|        |             |propionil)hidrazida          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 38820  | 026741-53-1 |Bis(2,4-di-tert-butilfenil)  |LMS = 0,6 mg/kg          |
|        |             |pentaeritrol difosfit        |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39060  | 035958-30-6 |1,1-Bis(2-hidroxietil)       |LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |alchil(C8-C18)amina          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39090  |     -       |N,N-bis(2-hidroxietil)       |LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)  |
|        |             |alchil(C8-C18)amina          |                         |
|        |             |hidroclorurata               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 39120  |     -       |2,4-Bis(octilmercapto)-6-(4- |LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)  |
|        |             |hidroxi-3,5-di-tert-         |exprimat ca amina        |
|        |             |butilanilino)-1,3,5-triazina |tertiara (exprimarea     |
|        |             |                             |exclude HCl)             |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40000  | 000991-84-4 |2,4-Bis(octiltiometil)-6-    |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |metilfenol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40020  | 110553-27-0 |2,4-Bis(octiltiometil)-6-    |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |metilfenol                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40160  | 061269-61-2 |copolimer de N,N'-bis        |LMS = 2,4 mg/kg          |
|        |             |(2,2,6,6-tetrametil-4-       |                         |
|        |             |piperidil)hexametilendiamina |                         |
|        |             |-1,2-dibrometan              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40800  | 013003-12-8 |4,4'-butilidena-buis(6-tert- |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |butil-3-metilfenil-ditridecil|                         |
|        |             |fosfit)                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 40980  | 019664-95-0 |Sare de mangan a acidului    |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |butiric                      |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42000  | 063438-80-2 |(2-carbobutoxietil)tin-tris  |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |(izooctil mercaptoacetat)    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42400  | 010377-37-4 |Sare de litiu a acidului     |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |carbonic                     |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 42480  | 000584-09-8 |Sare de rubidiu a acidului   |LMS = 12 mg/kg           |
|        |             |carbonic                     |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43600  | 004080-31-3 |Clorura de 1-(3-cloroalil)-  |LMS = 0,3 mg/kg          |
|        |             |3,5,7-triaza-1-              |                         |
|        |             |azoniaadamantan              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 43680  | 000075-45-6 |clorodiflurometan            |LMS = 6 mg/kg in         |
|        |             |                             |conformitate cu          |
|        |             |                             |prevederile anexei nr. 5 |
|        |             |                             |a prezentelor norme      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 44960  | 011104-61-3 |oxid de cobalt               |LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) |
|        |             |                             |(exprimat ca cobalt)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45440  |      -      |Crezoli butilati, stirenati  |LMS = 12 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 45650  | 006197-30-4 |Ester al acidului 2-ciano-3,3|LMS = 0,05 mg/kg         |
|        |             |difenilacrilic cu 2-etilhexil|                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 46720  | 004130-42-1 |2,6-di-tert-butil-4-etilfenol|CMA = 4,8 mg/6 dm^2      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 47600  | 084030-61-5 |Di-n-dodeciltin bis(izooctil |LMS = 12 mg/kg           |
|        |             |mercaptoacetat)              |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48640  | 000131-56-6 |2,4-dihidroxibenzofenona     |LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48800  | 000097-23-4 |2,2'-dihidroxi-5,5'-         |LMS = 12 mg/kg           |
|        |             |diclorodifenilmetan          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 48880  | 000131-53-3 |2,2'-dihidroxi-4-            |LMS(T) = 6mg/kg (15)     |
|        |             |metoxibenzofenona            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 49600  | 026636-01-1 |Dimetiltin bis(izooctil      |LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) |
|        |             |mercaptoacetat)              |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 49840  | 002500-88-1 |Dioctadecil disulfit         |LMS = 3 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50160  |      -      |Di-n-octiltin bis(n-alchil   |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |(C10-C16)mercapto acetat     |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50240  | 010039-33-5 |Di-n-octiltin bis(2-etilhexil|LMS = 0,04 mg/kg (17)    |
|        |             |maleat)                      |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50320  | 015571-58-1 |Di-n-octiltin bis(2-etilhexil|LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |mercaptoacetat)              |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50360  |      -      |Di-n-octiltin bis(etil       |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |maleat)                      |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50400  | 033568-99-9 |Di-n-octiltin bis(izooctil   |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |maleat)                      |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50480  | 026401-97-8 |Di-n-octiltin bis(izootil    |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |mercaptoacetat)              |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50560  |      -      |Di-n-octiltin 1,4-butandiol  |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |bis(mercaptoacetat)          |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50640  | 003648-18-8 |Di-n-octiltin dilaurat       |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |                             |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50720  | 015571-60-5 |Di-n-octiltin dimaleat       |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |                             |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50800  |      -      |Di-n-octiltin dimaleat       |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |esterificat                  |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50880  |      -      |Polimer (N = 2 - 4) de di-n- |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |octiltin dimaleat            |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 50960  | 069226-44-4 |Di-n-octiltin etilenglicol   |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |bis(mercaptoacetat)          |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51040  | 015535-79-2 |Di-n-octiltin mercaptoacetat |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |                             |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51120  |      -      |Di-n-octiltin tiobenzen 2-   |LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) |
|        |             |etilhexil mercaptoacetat     |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51570  | 000127-63-9 |difenil sulfona              |LMS(T) = 3 mg/kg (25)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 51680  | 000102-08-9 |N,N'-difeniltiouree          |LMS = 3 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52000  | 027176-87-0 |Acid dodecilbenzensulfonic   |LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52320  | 052047-59-3 |2-(4-dodecilfenil) indol     |LMS = 0,06 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 52880  | 023676-09-7 |4-etoxibenzoat de etil       |LMS = 3,6 mg/kg          |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 53200  | 023949-66-8 |2-etoxi-2'-etiloxanilida     |LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 58960  | 000057-09-0 |Bromura de                   |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |hexadeciltrimetilamoniu      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 59120  | 023128-74-7 |1,6-hexametilen-bis(3-(3,5-di|LMS = 45 mg/kg           |
|        |             |-tert-butil-4-hidroxifenil)  |                         |
|        |             |propionamida)                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 59200  | 035074-77-2 |1,6-hexametilen-bis          |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |(3-propionat de (3,5-di-tert-|                         |
|        |             |butil-4-hidroxifenil))       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60320  | 070321-86-7 |2-[2-hidroxi-3,5-bis         |LMS = 1,5 mg/kg          |
|        |             |(1,-dimetilbenzil)fenil]     |                         |
|        |             |benzotriazol                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60400  | 003896-11-5 |(2-(2'-hidroxi-3'-tert-butil-|LMS(T) = 30 mg/kg (19)   |
|        |             |5'-metilfenil)-              |                         |
|        |             |clorbenzotriazol             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 60800  | 065447-77-0 |Copolimer al esterului de    |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |dimetil cu acidul 1-(2-      |                         |
|        |             |hidroxietil)-4-hidroxi-      |                         |
|        |             |2,2,6,6-tetrametil           |                         |
|        |             |piperidin-succinic           |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61280  | 003293-97-8 |2-hidroxi-4-n-hexiloxifenona |LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61360  | 000131-57-7 |2-hidroxi-4-metoxibenzofenona|LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61440  | 002440-22-4 |2-(2'-hidroxi-5'-metilfenil) |LMS(T) = 30 mg/kg (19)   |
|        |             |benzotriazol                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 61600  | 001843-05-6 |2-hidroxi-4-n-               |LMS(T) = 6 mg/kg (15)    |
|        |             |octiloxibenzofenona          |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 63200  | 051877-53-3 |sare de mangan a acidului    |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |lactic                       |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 64320  | 010377-51-2 |iodura de litiu              |LMS(T) = 1 mg/kg (11)    |
|        |             |                             |(exprimat ca iod)        |
|        |             |                             |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |                             |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65120  | 007773-01-5 |Clorura de mangan            |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |                             |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65200  | 012626-88-9 |Hidroxid de mangan           |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |                             |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65280  | 010043-84-2 |Hipofosfit de mangan         |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |                             |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65360  | 011129-60-5 |oxid de mangan               |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |                             |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 65440  |      -      |pirofosfit de mangan         |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |                             |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66360  | 085209-91-2 |2,2'-metilen bis(4,6-di-tert-|LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |butilfenil) fosfat de sodiu  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66400  |000088-24-4  |2,2'-metilen bis(4-etil-6-   |LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)  |
|        |             |tert-butilfenol)             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 66480  | 000119-47-1 |2,2'-metilen bis(4-metil-6-  |LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)  |
|        |             |tert-butilfenol)             |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67360  | 067649-65-4 |Mono-n-dodeciltin tris       |LMS = 24 mg/kg           |
|        |             |(izooctil mercaptoacetat)    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67520  | 054849-38-6 |Monometiltin tris (izooctil  |LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) |
|        |             |mercaptoacetat)              |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67600  | -           |Mono-n-octiltin tris (alchil |LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)  |
|        |             |(C10 - C16) mercaptoacetat   |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67680  | 027107-89-7 |Mono-n-octiltin tris         |LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)  |
|        |             |(2-etilhexil mercaptoacetat) |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 67760  | 026401-86-5 |Mono-n-octiltin tris         |LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)  |
|        |             |(izooctil mercaptoacetat)    |(exprimat ca Tin)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68078  | 027253-31-2 |Sare de cobalt a acidului    |LMS(T) = 0,05 mg/kg      |
|        |             |neodecanoic                  |(exprimat ca acid        |
|        |             |                             |nonedecanoic) si         |
|        |             |                             |LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) |
|        |             |                             |(exprimat ca cobalt)     |
|        |             |                             |Nu se utilizeaza pentru  |
|        |             |                             |polimerii ce vin in      |
|        |             |                             |contact direct cu        |
|        |             |                             |produsele alimentare,    |
|        |             |                             |polimeri pentru care se  |
|        |             |                             |utilizeaza simulantul D  |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68320  | 002082-79-3 |Octadecil 3-(3,5 di-tert-    |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |butil-4-hidroxifenil)        |                         |
|        |             |propionat                    |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68400  | 010094-45-8 |Octadecilerucamida           |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 68860  | 004724-48-5 |Acid n-octilfosfonic         |LMS = 0,05 mg/kg         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 69840  | 016260-09-6 |Oleilpalmitamida             |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 72160  | 000948-65-2 |2-fenilindol                 |LMS = 15 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 72800  | 001241-94-7 |Ester al acidului fosforic   |LMS = 2,4 mg/kg          |
|        |             |cu difenil 2-etilhexil       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 73040  | 013763-32-1 |Sare de litiu a acidului     |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |fosforic                     |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 73120  | 010124-54-6 |Sare de mangan a acidului    |LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)  |
|        |             |fosforic                     |(exprimat ca mangan)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 74400  |     -       |Ester al acidului fosforic   |LMS = 30 mg/kg           |
|        |             |cu tris(nonil - si/sau       |                         |
|        |             |dinonilfenil)                |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 77440  |     -       |Poletilenglicol diricinoleat |LMS = 42 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 77520  | 061791-12-6 |Ester al acidului            |LMS = 42 mg/kg           |
|        |             |polietilenglicol cu ulei de  |                         |
|        |             |castor                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 78320  | 009004-97-1 |Polietilenglicol             |LMS = 42 mg/kg           |
|        |             |monoricinoleat               |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81200  | 071878-19-8 |Poli[6-[(1,1,3,3-            |LMS = 3 mg/kg            |
|        |             |tetrametilbutil)amino]-1,3,5-|                         |
|        |             |triazina-2,4 dil]-           |                         |
|        |             |[(2,2,6,6-tetrametil-4-      |                         |
|        |             |piperidil)-imino] hexametilen|                         |
|        |             |[(2,2,6,6-tetrametil-4-      |                         |
|        |             |piperidill)imino]            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 81680  | 007681-11-0 |Iodura de potasiu            |LMS(T) = 1 mg/kg (11)    |
|        |             |                             |(exprimat ca iod)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 82020  | 019019-51-3 |Sare de sodiu a acidului     |LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) |
|        |             |propionic                    |(exprimat ca cobalt)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83595  | 119345-01-6 |Produsul de reactie al       |LMS = 18 mg/kg in        |
|        |             |di-tert-butilfosfonit cu     |conformitate cu          |
|        |             |bifenil, obtinut prin        |prevederile anexei nr. 5 |
|        |             |condensarea a 2,4-di-tert-   |a prezentelor norme      |
|        |             |butilfenol cu produsul de    |                         |
|        |             |reactie Friedel Craft dintre |                         |
|        |             |triclorura de fosfor si      |                         |
|        |             |bifenil                      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 83700  | 000141-22-0 |Acid ricinoleic              |LMS = 42 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84800  | 000087-18-3 |Salicilat de                 |LMS = 12 mg/kg           |
|        |             |4-tert-butilfenil            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 84880  | 000119-36-8 |Salicilat de metil           |LMS = 30 mg/kg           |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85760  | 012068-40-5 |Silicilat de aluminiu litiu  |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |(2:1:1)                      |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 85920  | 012627-14-4 |Silicilat de litiu           |LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)   |
|        |             |                             |(exprimat ca litiu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86800  | 007681-82-5 |Iodura de sodiu              |LMS(T) = 1 mg/kg (11)    |
|        |             |                             |(exprimat ca iod)        |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 86880  |      -      |Monoalchil                   |LMS = 9 mg/kg            |
|        |             |dialchilfenoxibenzendi-      |                         |
|        |             |sulfonat de sodiu            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 89170  | 013586-84-0 |Stearat de cobalt            |LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) |
|        |             |                             |(exprimat ca cobalt)     |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92000  | 007727-43-7 |Sulfat de bariu              |LMS(T) = 1 mg/kg (12)    |
|        |             |                             |(exprimat ca bariu)      |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92320  |      -      |Eter al acidului glicolic cu |LMS = 15 mg/kg           |
|        |             |tetradecil-polietilenglicol  |                         |
|        |             |(EO = 3 - 8)                 |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92560  | 038613-77-3 |Tetra cis (2,4-di-tert-butil-|LMS = 18 mg/kg           |
|        |             |fenil)-4-4'-bifenilen        |                         |
|        |             |difosfonit                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92800  | 000096-69-5 |4,4'-tiobis(6-terc-butil-3-  |LMS = 0,48 mg/kg         |
|        |             |metilfenol)                  |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 92880  | 041484-35-9 |Tiodietanol bis(3 -(3,5-di-  |LMS = 2,4 mg/kg          |
|        |             |tert-butil-4-hidroxi fenil)  |                         |
|        |             |propionat)                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93120  | 000123-28-4 |Tiodipropionat de didodecil  |LMS(T) = 5 mg/kg (21)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 93280  | 000693-36-7 |Tiodipropionat de dioctadecil|LMS(T) = 5 mg/kg (21)    |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 94560  | 000122-20-3 |Triizopropanolamina          |LMS = 5 mg/kg            |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95000  | 028931-67-1 |Copolimer al trimetilopropan |                         |
|        |             |trimetacrilat-metil          |                         |
|        |             |metacrilat                   |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95280  | 040601-76-1 |1,3,5-tris(4-tert-butil-3-   |LMS = 6 mg/kg            |
|        |             |hidroxi-2,6-dimetilbenzil)-  |                         |
|        |             |1,3,5-triazina-2,4,6         |                         |
|        |             |(1H,3H,5H)-triona            |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95360  | 027676-62-6 |1,3,5-tris(3,5-di-tert-butil-|LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |4-hidroxibenzil)-1,3,5-      |                         |
|        |             |triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-    |                         |
|        |             |triona                       |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|
| 95600  | 001843-03-4 |1,1,3-tris(2-metil-4-hidroxi-|LMS = 5 mg/kg            |
|        |             |5-tert-butilfenil)butan      |                         |
|________|_____________|_____________________________|_________________________|

    ANEXA 3*)
    (anexa nr. 5 la norme)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                               SPECIFICATII

    Partea A: Specificatii generale
    Materialele si obiectele fabricate utilizandu-se izocianati aromatici sau coloranti obtinuti prin diazoconjugare nu trebuie sa cedeze amine aromatice primare, exprimate ca anilin intr-o cantitate detectabila LD = 0.02 mg/kg de aliment sau de simulant alimentar, inclusiv toleranta analitica. Totusi, valorile de migrare a aminelor aromatice primare listate in aceste norme sunt excluse de la aceasta restrictie.

    Partea B: Alte specificatii
________________________________________________________________________________
MA/REF.|                            Alte specificatii
Nr.    |
_______|________________________________________________________________________
 16690 | Divinilbenzen
       | Poate contine pana la 40% etilvinilbenzen
_______|________________________________________________________________________
 18888 | Copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic
       |
       | Definitie    Acesti copolimeri sunt produsi prin fermentatia controlata
       |              de Alcaligenes eutrophus utilizandu-se ca surse de carbon
       |              amestecuri de glucoza si acid propanoic. Organismul
       |              utilizat nu este obtinut prin inginerie genetica dar este
       |              derivat dintr-o singura varietate salbatica a organismului
       |              Alcaligenes eutrophus (varietatea H16 NCIMB 10442).
       |              Stocurile de baza ale organismului sunt pastrate in fiole
       |              liofilizate. Un stoc de lucru este preparat din stocul de
       |              baza si pastrat in azot lichid si utilizat la prepararea
       |              substantelor folosite pentru inoculare in fermentator.
       |              Probele de fermentator vor fi zilnic examinate la
       |              microscop si pentru orice modificari in morfologia
       |              coloniei pe diferite tipuri de geloze la diferite
       |              temperaturi. Copolimerii sunt izolati din bacteriile
       |              tratate termic prin digestia controlata a altor componente
       |              celulare, spalare si uscare. Acesti copolimeri sunt in mod
       |              normal prezenti sub forma de granule formulate, formate
       |              prin fuziune, care contin aditivi precum agenti de
       |              cristalizare, plastifianti, substante de umplere,
       |              stabilizatori si pigmenti care sunt toti in conformitate
       |              cu specificatiile generale si individuale.
_______|________________________________________________________________________
       | - Denumirea chimica   Poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat)
       |
       | - CAS Nr.             80181-31-3
       |                               __________________________
       | - Formula structurala        |                          |
       |                              |           \  /           |
       |                              |            \/            |
       |                              |            /\            |
       |                              |           /  \           |
       |                              |__________________________|
       |
       |                  unde n/(m+n) este mai mare decat 0 si mai mic
       |                  sau egal cu 0,25
       |
       | - Greutatea moleculara    Cel putin 150.000 daltoni (masurata prin
       |                           cromatografie medie cu permeatie de gel)
       |
       | - Analiza    Cel putin 98% poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-
       |              hidroxipentanoat) analizat dupa hidroliza ca un amestec de
       |              acid 3-D-hidroxibutanoic si acid 3-D-hidroxipentanoic
       |
       | Descriere    Pudra de culoare alb pana la alb murdar dupa izolare.
       |
       | Caracteristici
       |
       | - Teste de identificare:
       |
       | - Solubilitate    Solubil in hidrocarburi clorurate cum ar fi
       |                   cloroformul sau diclormetanul dar care sunt practic
       |                   insolubile in etanol, alcani alifatici sau apa.
       |
       | - Migrare    Migrarea acidului crotonic nu trebuie sa depaseasca
       |              0,05 mg/kg de aliment.
       |
       | - Puritate    Inainte de granulare, pudra de copolimer materie prima
       |               trebuie sa contina urmatoarele:
       |
       | - Azot      Cel mult 2.500 mg/kg de material plastic
       | - Zinc      Cel mult 100 mg/kg de material plastic
       | - Cupru     Cel mult 5 mg/kg de material plastic
       | - Plumb     Cel mult 2 mg/kg de material plastic
       | - Arsenic   Cel mult 1 mg/kg de material plastic
       | - Crom      Cel mult 1 mg/kg de material plastic
_______|________________________________________________________________________
 23547 | Polidimetilsiloxan (Gm > 6.800)
       |                            -6
       | Vascozitate minima 100 x 10   mp/s (= 100 centistokes) la 25 grade C
_______|________________________________________________________________________
 25385 | Trialilamina
       | 40 mg/kg hidrogel in raport de 1 kg aliment la un maxim de 1,5 grame de
       | hidrogel. Pentru utilizare numai in hidrogelii care se utilizeaza
       | pentru contactul indirect cu alimentele.
_______|________________________________________________________________________
 38320 | 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2-benzoxazolil)stilben
       | Cel mult 0,05% m/m (cantitate de substanta utilizata/cantitate din
       | formulare)
_______|________________________________________________________________________
 43680 | Clorodifluorometan
       | Continutul de cloroflurometan mai putin de 1 mg/kg substanta
       |
 47210 | Polimer al acidului dibutiltiostanoic
       | Unitate moleculara = (C8H18S3Sn2)n(n = 1,5 - 2)
_______|________________________________________________________________________
 76721 | Polidimetilsiloxan (gm > 6.800)
       |                            -6
       | Vascozitate minima 100 x 10   mp/s (= 100 centistokes) la 25 grade C
_______|________________________________________________________________________
 83595 | Produs de reactie al di-tert-butilfosfonit cu bifenil, obtinut prin
       | condensarea a 2,4-di-tert-butilfenil cu produsii de reactie Friedel
       | Crafts ai triclorurii de fosfor si bifenil
       |
       | Compozitie:
       | - 4,4'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr.
       | 38613-77-3) (36 - 46% g/g (cantitate de substanta utilizata/cantitate
       | de amestec)),
       | - 4,3'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr.
       | 118421-00-4) (17 - 23% g/g (cantitate de substanta utilizata/cantitate
       | de amestec)),
       | - 3,3'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr.
       | 118421-01-5) (1 - 5% g/g (cantitate de substanta utilizata/cantitate de
       | amestec)),
       | - 4-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr.
       | 91362-37-7) (11 - 19% g/g (cantitate de substanta utilizata/cantitate
       | de amestec)),
       | - Tris (2,4-di-tert-butilfenil)fosfit (CAS. Nr. 31570-04-4) (9 - 18%
       | g/g (cantitate de substanta utilizata/cantitate de amestec)),
       | - 4,4'-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-tert-butilfenil)fosfonat-0,0-bis(2,4-
       | di-tert-butilfenil)fosfonit (CAS. Nr. 112949-97-0) (< 5% g/g (cantitate
       | de substanta utilizata/cantitate de amestec)).
       |
       | Alte specificatii:
       |
       | - continut de fosfor cuprins intre 5,4% si 5,9%
       | - pH max. 10 mg KOH/gram
       | - punct de topire 85 - 110 grade C
_______|________________________________________________________________________
 88640 | Ulei de soia, epoxidat
       |
       | Oxiran < 8%, indice iod < 6
_______|________________________________________________________________________
 95859 | Tipuri de ceara, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi
       | sintetice
       |
       | Produsul trebuie sa prezinte urmatoarele specificatii:
       | a) Continutul de hidrocarburi minerale cu un numar de atomi de carbon
       | mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
       |                                    -6
       | b) Vascozitate de cel putin 11 x 10   mp/s (= 11 centistokes) la 100
       | grade C
       | c) Greutate moleculara medie de cel putin 500
_______|________________________________________________________________________
 95883 | Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind
       | din petrol
       |
       | Produsul trebuie sa prezinte urmatoarele specificatii:
       | a) Continutul de hidrocarburi minerale cu un numar de atomi de carbon
       | mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
       |                                     -6
       | b) Vascozitate de cel putin 8,5 x 10   mp/s (= 8,5 centistokes) la 100
       | grade C
       | c) Greutate moleculara medie de cel putin 480
_______|________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    (anexa nr. 6 la norme)

                                   NOTE
          referitoare la coloana "Restrictii si/sau specificatii"

    (1) Atentie: exista riscul ca LMS sa poata fi depasita in simulantii alimentari cu continut de grasime.
    (2) LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. nr. 10060 si 23920.
    (3) LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. nr. 15760, 16990, 47680, 53650 si 89440.
    (4) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma migrarilor urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 19540, 19960 si 64800.
    (5) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma migrarilor urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 14200, 14230 si 41840.
    (6) LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. nr. 66560 si 66580.
    (7) LMS(T) in acest caz particular are semnificatia ca restrictia nu va fi depasita de suma migrarii urmatoarelor substante prevazute la MA/REF. nr. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 si 92030.
    (8) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 si 95725.
    (9) Atentie: exista riscul ca migrarea de substanta sa deterioreze caracteristicile organoleptice ale alimentului in contact si atunci produsul final sa nu mai fie in conformitate cu alin. 2 din norme.
    (10) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 si 73120.
    (11) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 45200, 64320, 81680 si 86800.
    (12) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 36720, 36800, 36840 si 92000.
    (13) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 39090 si 39120.
    (14) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 44960, 68078, 82020 si 89170.
    (15) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 si 61600.
    (16) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 49600, 67520 si 83599.
    (17) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 si 51120.
    (18) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 67600, 67680 si 67760.
    (19) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 60400, 60480 si 61440.
    (20) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 66400 si 66480.
    (21) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 93120 si 93280.
    (22) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 17260 si 18670.
    (23) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 13620, 36840, 40320 si 87040.
    (24) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 13720 si 40580.
    (25) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 16650 si 51570.
    (26) LMS(T) in acest caz particular semnifica faptul ca restrictia nu trebuie depasita de suma nivelurilor de migrare a urmatoarelor substante mentionate la MA/REF. nr. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 si 25270.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 512/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 512 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu