Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.118 din 27.02.2019

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 07 martie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi a adresei unor bunuri mobile din domeniul public al statului, ca urmare a transferurilor între hergheliile - D.C.E.A.C. - din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. Trecerea în domeniul privat al statului se face ca urmare a clasării bunurilor, în condiţiile legii. 4. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 4. 5. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile, ca urmare a dispariţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr . 5. Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul III Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Codul de clasificare Denumirea (rasa) Denumirea bunului/danga; microcip Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică Tipul bunului (mobil/ imobil) Elementele-cadru de descriere tehnică
Baza legală administrare/ concesiune Anul naşterii Sexul Dangale/Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 1590120 8.23.07 Lipiţan Incitato IV-26 (I 4/26 HB) 642019820443683 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (I4/26 HB) 642019820443683 H. Beclean
2 8.23.11 Semigreu Falia (S 3/HB) 642019820326168 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (S 3/HB) 642019820326168 H. Beclean
3 8.23.11 Semigreu Galus (NU 18/HB) 642019820601266 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (NU 18/HB) 642019820601266 H. Beclean
4 8.23.11 Semigreu Garou (S 5/HB) 642019820601577 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (S 5/HB) 642019820601577 H. Beclean
5 8.23.11 Semigreu Gaspar (P 10/HB) 642019820600921 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (P 10/HB) 642019820600921 H. Beclean
6 8.23.11 Semigreu Garda (NU 20/HB) 642019820600680 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (NU 20/HB) 642019820600680 H. Beclean
7 8.23.11 Semigreu Gaza (OC 1/HB) 642019820600971 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (OC 1/HB) 642019820600971 H. Beclean
8 8.23.11 Semigreu Gazela (S 7/HB) 642019820600322 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (S 7/HB) 642019820600322 H. Beclean
9 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLVII-49 (M 47/49 HB) 642019820606233 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (M 47/49 HB) 642019820606233 H. Beclean
10 8.23.07 Lipiţan Incitato IV-28 (I 4/28 F) 642019820599539 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (I 4/28 F) 642019820599539 H. Beclean
11 8.23.07 Lipiţan Tulipan XXII-3 (T 22/3 F) 642019820607499 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (T 22/3 F) 642019820607499 H. Beclean
12 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXI-40 (N 31/40 F) 642019820606031 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (N 31/40 F) 642019820606031 H. Beclean
13 8.23.07 Lipiţan Incitato IV-30 (I 4/30F) 642019820601704 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (I 4/30F) 642019820601704 H. Beclean
14 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLVII-43 (M 47/43 HB) 642019820279788 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 armăsar montă publică (M 47/43 HB) 642019820279788 H. Beclean
15 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLVII-47 (M 47/47 HB) 6420198206006240 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (M 47/47 HB) 6420198206006240 H. Beclean
16 8.23.10 Pur Sânge Englez Ostia (54 C/Va) 642019820048993 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (54 C/Va) 642019820048993 H. Cislău
17 8.23.10 Pur Sânge Englez Divya (52 C/Tz) 642019820111588 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (52 C/Tz) 642019820111588 H. Cislău
18 8.23.10 Pur Sânge Englez Dragalina (53 C/Tz) 642019820089074 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (53 C/Tz) 642019820089074 H. Cislău
19 8.23.05 Gidran Gidran XLIII-57 (G 43/57 C) 642019820012013 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 43/57 C) 642019820012013 H. Cislău
20 8.23.05 Gidran Gidran XLVII-12 (G 47/12 C) 642019820005981 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 47/12 C) 642019820005981 H. Cislău
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 8.23.05 Gidran Gidran XLIII-55 (G 43/55 C) 642019820008197 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 43/55 C) 642019820008197 H. Cislău
22 8.23.05 Gidran Gidran XLII-48 (G 42/48 C) 642019820023591 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 42/48 C) 642019820023591 H. Cislău
23 8.23.10 Pur Sânge Englez Lanzo (6 C/Mu) 642019820050052 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (6 C/Mu) 642019820050052 H. Cislău
24 8.23.10 Pur Sânge Englez Melva (28 C/Va) 642019820088829 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (28 C/Va) 642019820088829 H. Cislău
25 8.23.07 Lipiţan Tulipan XXIII-4 (T 23/4 F) 642019820391157 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 armăsar montă publică (T 23/4 F) 642019820391157 H. Sâmbăta de Jos
26 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-36 (N 32/36 F) 642019820623187 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (N 32/36 F) 642019820623187 H. Sâmbăta de Jos
27 8.23.07 Lipiţan Maestoso L-13 (M 50/13 F) 642019820629022 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (M 50/13 F) 642019820629022 H. Sâmbăta de Jos
28 8.23.07 Lipiţan Pluto XXI-14 (P 12/14 F) 642019820624058 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (P 12/14 F) 642019820624058 H. Sâmbăta de Jos
29 8.23.07 Lipiţan Tulipan XXIII-6 (T 23/6 F) 642019820622554 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (T 23/6 F) 642019820622554 H. Sâmbăta de Jos
30 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XXII-44 (SC 22/44 F) 642019820584071 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (SC 22/44 F) 642019820584071 H. Sâmbăta de Jos
31 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-38 (N 32/38 F) 642019820588497 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (N 32/38 F) 642019820588497 H. Sâmbăta de Jos
32 8.23.07 Lipiţan Pluto XXI-15 (P 21/15 F) 642019820584211 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (P 21/15 F) 642019820584211 H. Sâmbăta de Jos
33 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XXII-46 (SC 22/46 F) 642019820602694 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (SC 22/46 F) 642019820602694 H. Sâmbăta de Jos
34 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVI-12 (F 36/12 F) 642019820591758 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (F 36/12 F) 642019820591758 H. Sâmbăta de Jos
35 8.23.07 Lipiţan Tulipan XIII-7 (T 23/7 F) 642019820590761 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (T 23/7 F) 642019820590761 H. Sâmbăta de Jos
36 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-40 (N 32/40 F) 642019820391359 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (N 32/40 F) 642019820391359 H. Sâmbăta de Jos
37 8.23.07 Lipiţan Maestoso L – 14 (M 50/14 F) 642019820390920 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (M 50/14 F) 642019820390920 H. Sâmbăta de Jos
38 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-41 (N 32/41 F) 642019820390386 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (N 32/41 F) 642019820390386 H. Sâmbăta de Jos
39 8.23.07 Lipiţan Maestoso L - 16 (M 50/16 F) 642019820482162 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (M 50/16 F) 642019820482162 H. Sâmbăta de Jos
40 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVII -11 (F 37/11 F) 642019820591862 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (F 37/11 F) 642019820591862 H. Sâmbăta de Jos
41 8.23.11 Semigreu Severin (Ag 28/R) 642019820122614 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Ag 28/R) 642019820122614 H. Ruşeţu
42 8.23.11 Semigreu Eldorado (Sg 22/R) 642019820006447 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Sg 22/R) 642019820006447 H. Ruşeţu
43 8.23.11 Semigreu Avocat (Ep 48/R) 642019820612552 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Ep 48/R) 642019820612552 H. Ruşeţu
44 8.23.11 Semigreu Omida (Ep 42/R) 642019820010000 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ep 42/R) 642019820010000 H. Ruşeţu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45 8.23.11 Semigreu Lituania (Ag 24/R) 642019820085985 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ag 24/R) 642019820085985 H. Ruşeţu
46 8.23.11 Semigreu Libroza (Ag 25/R) 642019820011135 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ag 25/R) 642019820011135 H. Ruşeţu
47 8.23.11 Semigreu Ildiko (I 53/R) 642019820123164 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (I 53/R) 642019820123164 H. Ruşeţu
48 8.23.11 Semigreu Agroma (Ep 44/R) 642019820001559 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ep 44/R) 642019820001559 H. Ruşeţu
49 8.23.11 Semigreu Indiana (Ep 47/R) 642019820088231 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ep 47/R) 642019820088231 H. Ruşeţu
50 8.23.11 Semigreu Faleza (Us 44/R) 642019820000876 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Us 44/R) 642019820000876 H. Ruşeţu
51 8.23.11 Semigreu Fobia (Us 45/R) 64201982002269 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Us 45/R) 64201982002269 H. Ruşeţu
52 8.23.11 Semigreu Elementa (I 57/R) 642019820606408 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (I 57/R) 642019820606408 H. Ruşeţu
53 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-13 (F 70/13 HB) 642019820018311 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (F 70/13 HB) 642019820018311 H. Ruşeţu
54 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-16 (F 70/16 HB) 642019820021464 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (F 70/16 HB) 642019820021464 H. Ruşeţu
55 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIII-73 (Z 43/73 HB) 642019820003640 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Z 43/73 HB) 642019820003640 H. Ruşeţu
56 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-24 (F 68/24 HB) 642019820010935 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (F 68/24 HB) 642019820010935 H. Ruşeţu
57 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-21 (F 70/21 R) 642019820000915 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (F 70/21 R) 642019820000915 H. Ruşeţu
58 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIV-8 (Z 44/8 S) 642019820626672 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 armăsar montă publică (Z 44/8 S) 642019820626672 H. Ruşeţu
59 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-21 (F 68/21 S) 6422019820627019 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 armăsar montă publică (F 68/21 S) 6422019820627019 H. Ruşeţu
60 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXIX-9 (F 69/9 HB) 642019820023367 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (F 69/9 HB) 642019820023367 H. Ruşeţu
61 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-14 (F 70/14 HB) 642019820005335 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (F 70/14 HB) 642019820005335 H. Ruşeţu
62 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIV-11 (Z 44/11 HB) 642019820010052 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Z 44/11 HB) 642019820010052 H. Ruşeţu
63 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIV-12 (Z 44/12 R) 642019820011207 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Z 44/12 R) 642019820011207 H. Ruşeţu
64 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIV-14 (Z 44/14 R) 642019820012751 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Z 44/14 R) 642019820012751 H. Ruşeţu
65 8.23.03 Cal de Sport Brilianta (Bz/4 J) 642019820204945 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (Bz/4 J) 642019820204945 H. Jegălia
66 8.23.03 Cal de Sport Carmen (Gi/49 J) 642019820190539 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Gi/49 J) 642019820190539 H. Jegălia
67 8.23.03 Cal de Sport Cozia (Ho/1 J) 642019820188090 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Ho/1 J) 642019820188090 H. Jegălia
68 8.23.03 Cal de Sport Craita (Cn/1 J) 642019820197170 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Cn/1 J) 642019820197170 H. Jegălia
69 8.23.03 Cal de Sport Ciuta (Cn/2 J) 642019820202571 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Cn/2 J) 642019820202571 H. Jegălia
70 8.23.03 Cal de Sport Cinteza (Jv/41 J) 642019820204604 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Jv/41 J) 642019820204604 H. Jegălia
71 8.23.03 Cal de Sport Cristina (Cn/4 J) 642019820205427 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Cn/4 J) 642019820205427 H. Jegălia
72 8.23.03 Cal de Sport Cernica (Cn/5 J) 642019820195738 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Cn/5 J) 642019820195738 H. Jegălia
73 8.23.03 Cal de Sport Candia (Cn/6 J) 642019820198837 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Cn/6 J) 642019820198837 H. Jegălia
74 8.23.03 Cal de Sport Cristian (Cn/3 J) 642019820205822 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Cn/3 J) 642019820205822 H. Jegălia
75 8.23.03 Cal de Sport Cadîn (Jv/44 J) 642019820196718 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Jv/44 J) 642019820196718 H. Jegălia
76 8.23.11 Semigreu Larion (Ip/14 J) 642019820191566 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Ip/14 J) 642019820191566 H. Jegălia
77 8.23.11 Semigreu Inocentiu (Ip/16 J ) 642019820190836 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Ip/16 J ) 642019820190836 H. Jegălia
78 8.23.11 Semigreu Lily (Ip/17 J) 642019820194771 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (Ip/17 J) 642019820194771 H. Jegălia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
79 8.23.09 Pur Sânge Arab Nedjari XIII-19/ Ulema (19 M/Nj 13) 642019820558275 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (19 M/Nj 13) 642019820558275 H. Mangalia
80 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-23/Uthifa (23 M/G 19) 642019820560433 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (23 M/G 19) 642019820560433 H. Mangalia
81 8.23.09 Pur Sânge Arab Hadban XXXVIII -27/ Ukhtaar (27 M/H 38) 642019820585734 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (27 M/H 38) 642019820585734 H. Mangalia
82 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-24/ Ulthooma (24 M/G 19) 642019820555169 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă ( 24 M/G 19) 642019820555169 H. Mangalia
83 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-25/ Umilaha (25 M/G 19) 642019820577769 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (25 M/G 19) 642019820577769 H. Mangalia
84 8.23.09 Pur Sânge Arab El Iman I-33/Ulzubra (33 M/El 1) 642019820585149 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (33 M/El 1) 642019820585149 H. Mangalia
85 8.23.09 Pur Sânge Arab Hadban XXXVIII-29/ Ursa (29 M/H 38) 642019820578717 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (29 M/H 38) 642019820578717 H. Mangalia
86 8.23.09 Pur Sânge Arab Mersuch XXVI-19/ Uwaya (19 M/M 26) 642019820585105 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (19 M/M 26) 642019820585105 H. Mangalia
87 8.23.09 Pur Sânge Arab Hadban XXXVIII-28/ Ufatima (28 M/H 38) 642019820578560 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (28 M/H 38) 642019820578560 H. Mangalia
88 8.23.12 Shagya Arab Gazal XVIII-20 (G 18/20 R) 642019820376845 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 18/20 R) 642019820376845 H. Rădăuţi
89 8.23.12 Shagya Arab Hadban XXXVII-29 (H 37/29 R) 642019820325253 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă ( H 37/29 R) 642019820325253 H. Rădăuţi
90 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XL-21 (K40/21 R) 642019820324934 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (K 40/21 R) 642019820324934 H. Rădăuţi
91 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XL-22 (K 40/22 R) 642019820326122 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă ( K 40/22 R) 642019820326122 H. Rădăuţi
92 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XLII-26 (K 42/26 R) 642019820438748 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (K 42/26 R) 642019820438748 H. Rădăuţi
93 8.23.12 Shagya Arab Shagya LXII-66 (Sh 62/66 R) 642109820376158 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Sh 62/66 R) 642109820376158 H. Rădăuţi
94 8.23.12 Shagya Arab Dahoman XXXIX-101 (D 39/101 R) 642019820441833 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (D 39/101 R) 642019820441833 H. Rădăuţi
95 8.23.12 Shagya Arab El Sbaa XV-37 (ES 15/37 R) 642019820438858 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (ES 15/37 R) 642019820438858 H. Rădăuţi
96 8.23.12 Shagya Arab El Sbaa XV-38 (ES 15/38 R) 642019820326048 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (ES 15/38 R) 642019820326048 H. Rădăuţi
97 8.23.12 Shagya Arab Shagya LXII-61 (Sh 62/61 R) 642019820326665 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Sh 62/61 R) 642019820326665 H. Rădăuţi
98 8.23.12 Shagya Arab Siglavy Bagdady XVII-34 (SB 17/34 R) 642019820438119 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (SB 17/34 R) 642019820438119 H. Rădăuţi
99 8.23.06 Huţul Goral XX-19 (G 20/19 L) 642019820376410 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 20/19 L) 642019820376410 H. Lucina
100 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-29 (H 24/29 L) 642019820440939 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (H 24/29 L) 642019820440939 H. Lucina
101 8.23.06 Huţul Goral XX-20 (G 20/20 L) 642019820439674 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 20/20 L) 642019820439674 H. Lucina
102 8.23.06 Huţul Goral XX-21 (G 20/21 L) 642019820441301 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 20/21 L) 642019820441301 H. Lucina
103 8.23.06 Huţul Goral XXI-22 (G 21/22 L) 642019820376946 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 21/22 L) 642019820376946 H. Lucina
104 8.23.06 Huţul Pietrosu XI-52 (Pi 11/52 L) 642019820377607 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Pi 11/52 L) 642019820377607 H. Lucina
105 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-32 (H 24/32 L) 642019820438927 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (H 24/32 L) 642019820438927 H. Lucina
106 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-34 (H 24/34 L) 642019820438526 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (H 24/34 L) 642019820438526 H. Lucina
107 8.23.06 Huţul Goral XX-24 (G 20/24 L) 642019820440209 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 20/24 L) 642019820440209 H. Lucina
108 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-30 (H 24/30 L) 642019601001300 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (H 24/30 L) 642019601001300 H. Lucina
109 8.23.02 Cal de Bucovina Găman II-18 (G 2/18 L) 642019820440060 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 2/18 L) 642019820440060 H. Lucina
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
110 8.23.02 Cal de Bucovina Găman II-19 (G 2/19 L) 642019820440352 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (G 2/19 L) 642019820440352 H. Lucina
111 8.23.06 Huţul Ousor IX-119 (O 9/119 L) 642019820377744 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (O 9/119 L) 642019820377744 H. Lucina
112 8.23.06 Huţul Ousor IX-120 (O 9/120 L) 642019820440631 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (O 9/120 L) 642019820440631 H. Lucina
113 8.23.06 Huţul Prislop XI-17 (P 11/17 L) 642019820326597 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (P 11/17 L) 642019820326597 H. Lucina
114 8.23.06 Huţul Ousor IX-121 (O 9/121 L) 642019820438036 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (O 9/121 L) 642019820438036 H. Lucina
115 8.23.06 Huţul Prislop XI-20 (Pr 11/20 L) 642019820441041 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pr 11/20 L) 642019820441041 H. Lucina
116 8.23.06 Huţul Goral XX-23 (G 20/23 L) 642019820438467 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 20/23 L) 642019820438467 H. Lucina
117 8.23.06 Huţul Pietrosu XI-51 (Pi 11/51 L) 742019820325101 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pi 11/51 L) 742019820325101 H. Lucina
118 8.23.06 Huţul Goral XX-25 (G 20/25 L) 642019820439155 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (G 20/25 L) 642019820439155 H. Lucina
119 8.23.06 Huţul Pietrosu XI-53 (Pi 11/53 L) 642019820326610 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pi 11/53 L) 642019820326610 H. Lucina
120 8.23.06 Huţul Ousor X-57 (O 10/57 L) 642019820325758 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (O 10/57 L) 642019820325758 H. Lucina
121 8.23.06 Huţul Pietrosu XI-54 (Pi 11/54 L) 642019820324952 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pi 11/54 L) 642019820324952 H. Lucina
122 8.23.08 Nonius Nonius 38-7 (N 38/7 I) 642019820333253 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (N 38/7 I) 642019820333253 H. Izvin
123 8.23.08 Nonius Nonius 23-49-8 (N 23-49/8 I) 642019820454363 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (N 23-49/8 I) 642019820454363 H. Izvin
124 8.23.08 Nonius Nonius 41-1 (N 41/1 I) 642019820299842 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (N 41/1 I) 642019820299842 H. Izvin
125 8.23.08 Nonius Nonius 38 – 8 (N 38/8 I) 642019820457711 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (N 38/8 I) 642019820457711 H. Izvin
126 8.23.08 Nonius Nonius 41 – 2 (N 41/2 I) 642019820428099 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (N 41/2 I) 642019820428099 H. Izvin
127 8.23.08 Nonius Nonius 40-1 (N 40/1 I) 642019820579483 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (N 40/1 I) 642019820579483 H. Izvin
128 8.23.08 Nonius Nonius 40-2 (N 40/2 I) 642019820603228 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 iapă mamă (N 40/2 I) 642019820603228 H. Izvin
129 8.23.08 Nonius Nonius 39-7 (N 39/7 I) 642019820645165 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2011 armăsar montă publică (N 39/7 I) 642019820645165 H. Izvin
130 8.23.01 Ardenez Didina (Pr/1 I) 642019820671220 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pr/1 I) 642019820671220 H. Izvin
131 8.23.01 Ardenez Dalia II (Pc/3 I) 642019820428644 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2015 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (Pc/3 I) 642019820428644 H. Izvin
132 8.23.11 Semigreu Harpa (OF 3/HB) 642019820529051 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (OF 3/HB) 642019820529051 H. Beclean
133 8.23.11 Semigreu Hera (OC 3/HB) 642019820528636 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (OC 3/HB) 642019820528636 H. Beclean
134 8.23.11 Semigreu Hazlia (OC 4/HB) 6420198205251187 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (OC 4/HB) 6420198205251187 H. Beclean
135 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XX-36 (SC 20/36 HB) 642019820646886 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (SC 20/36 HB) 642019820646886 H. Beclean
136 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XX-35 (SC 20/35 HB) 642019820600142 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (SC 20/35 HB) 642019820600142 H. Beclean
137 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XX-37 (SC 20/37 F) 642019820600841 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 iapă mamă (SC 20/37 F) 642019820600841 H. Beclean
138 8.23.07 Lipiţan Favory XXXV-62 (F 35/62 F) 00065EA98F Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2006 iapă mamă (F 35/62 F) 00065EA98F H. Beclean
139 8.23.07 Lipiţan Conversano XXXV-6 (C 35/6 F) 642019820191771 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2007 iapă mamă (C 35/6 F) 642019820191771 H. Beclean
140 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLIX-30 (M 49/30 F) 642019820199681 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2008 iapă mamă (M 49/30 F) 642019820199681 H. Beclean
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
141 8.23.10 Pur Sânge Englez Daliana (5 C/Hl) 642019820611919 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (5 C/Hl) 642019820611919 H. Cislău
142 8.23.10 Pur Sânge Englez Dada (57 C/Tz) 642019820114786 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (57 C/Tz) 642019820114786 H. Cislău
143 8.23.05 Gidran Gidran XLII-50 (G 42/50 C) 642019820547755 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 42/50 C) 642019820547755 H. Cislău
144 8.23.05 Gidran Gidran XLIV-67 (G 44/67 C) 642019820547084 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 44/67 C) 642019820547084 H. Cislău
145 8.23.05 Gidran Gidran XLIV-68 (G 44/68 C) 642019820547591 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 44/68 C) 642019820547591 H. Cislău
146 8.23.05 Gidran Gidran XLIV-69 (G 44/69 C) 642019820547712 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 44/69 C) 642019820547712 H. Cislău
147 8.23.07 Lipiţan Maestoso L – 17 (M 50/17 F) 642019820373344 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (M 50/17 F) 642019820373344 H. Sâmbăta de Jos
148 8.23.07 Lipiţan Tulipan XX-29 (T 20/29 F) 642019820372521 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (T 20/29 F) 642019820372521 H. Sâmbăta de Jos
149 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVI-13 (F 36/13 F) 642019820372181 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (F 36/13 F) 642019820372181 H. Sâmbăta de Jos
150 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-45 (N 32/45 F) 642019820372931 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 32/45 F) 642019820372931 H. Sâmbăta de Jos
151 8.23.11 Semigreu Glanda (Us 48/R) 642019820549759 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Us 48/R) 642019820549759 H. Ruşeţu
152 8.23.11 Semigreu Lingurita (I 62/R) 642019820549431 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (I 62/R) 642019820549431 H. Ruşeţu
153 8.23.11 Semigreu Iacvina (I 65/R) 642019820547491 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (I 65/R) 642019820547491 H. Ruşeţu
154 8.23.11 Semigreu Ludmila (Sg 30/R) 642019820490791 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Sg 30/R) 642019820490791 H. Ruşeţu
155 8.23.11 Semigreu Omeran (I 58/R) 642019820547922 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (I 58/R) 642019820547922 H. Ruşeţu
156 8.23.11 Semigreu Istratoiu (Us 47/R) 642019820544366 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Us 47/R) 642019820544366 H. Ruşeţu
157 8.23.11 Semigreu Avoris (I 64/R) 642019820549931 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (I 64/R) 642019820549931 H. Ruşeţu
158 8.23.11 Semigreu Elegant (I 66/R) 642019820544723 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (I 66/R) 642019820544723 H. Ruşeţu
159 8.23.11 Semigreu Iurie (Us 50/R) 642019820498056 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Us 50/R) 642019820498056 H. Ruşeţu
160 8.23.11 Semigreu Isofache (Us 51/R) 64201980490709 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Us 51/R) 64201980490709 H. Ruşeţu
161 8.23.11 Semigreu Adormit (Sg 28/R) 642019820544168 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Sg 28/R) 642019820544168 H. Ruşeţu
162 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XX-24/ Vaminaha (24M/G20) 642019820554664 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (24M/G20) 642019820554664 H. Mangalia
163 8.23.09 Pur Sânge Arab Mersuch XVI-21/ Vahabita (21M/M26) 642019820554420 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (21M/M26) 642019820554420 H. Mangalia
164 8.23.09 Pur Sânge Arab Siglavy Bagdady XVIII-26/Visal (26M/Sb18) 642019820553663 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (26M/Sb18) 642019820553663 H. Mangalia
165 8.23.09 Pur Sânge Arab Siglavy Bagdady XVIII-27/Vhuraia (27M/Sb18) 642019820554964 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (27M/Sb18) 642019820554964 H. Mangalia
166 8.23.09 Pur Sânge Arab Cygaj 79/Vordah (79M/Cy) 642019820561902 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (79M/Cy) 642019820561902 H. Mangalia
167 8.23.12 Shagya Arab Hadban XXXVII-32 (H 37/32 R) 642019820556861 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (H 37/32 R) 642019820556861 H. Rădăuţi
168 8.23.12 Shagya Arab Dahoman XXXIX-103 (D 39/103 R) 642019820556844 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (D 39/103 R) 642019820556844 H. Rădăuţi
169 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XL-24 (K 40/24 R) 642019820559992 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (K 40/24 R) 642019820559992 H. Rădăuţi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
170 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XLII-27 (K 42/27 R) 642019820557671 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (K 42/27 R) 642019820557671 H. Rădăuţi
171 8.23.12 Shagya Arab Shagya LXII-69 (Sh 62/69 R) 642019820556140 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Sh 62/69 R) 642019820556140 H. Rădăuţi
172 8.23.12 Shagya Arab Siglavy Bagdady XVII-33 (SB 17/33 R) 642019820437963 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (SB 17/33 R) 642019820437963 H. Rădăuţi
173 8.23.12 Shagya Arab Dahoman XXXIX-104 (D 39/104 R) 6420198220561642 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (D 39/104 R) 6420198220561642 H. Rădăuţi
174 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XL-23 (K 40/23 R) 642019820552478 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (K 40/23 R) 642019820552478 H. Rădăuţi
175 8.23.12 Shagya Arab Siglavy Bagdady XVII-35 (SB 17/35 R) 642019820556374 Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (SB 17/35 R) 642019820556374 H. Rădăuţi
176 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXIX-139 N 29/139 HB 642019820516887 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică N 29/139 HB 642019820516887 H. Beclean
177 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXIX-140 N 29/140 HB 642019820500575 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică N 29/140 HB 642019820500575 H. Beclean
178 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XVII-72 SC 17/72 HB 642019820501584 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă SC 17/72 HB 642019820501584 H. Beclean
179 8.23.07 Lipiţan Siglavy Cariola XX – 40 SC 20/40 HB 64201982050105 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă SC 20/40 HB 64201982050105 H. Beclean
180 8.23.10 Pur Sânge Englez Benito (27 C/Va) 642019820049514 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (27 C/Va) 642019820049514 H. Cislău
181 8.23.10 Pur Sânge Englez Dorca (58 C/Tz) 642019820611578 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (58 C/Tz) 642019820611578 H. Cislău
182 8.23.05 Gidran Bizant Gidran 9 (Bz/9 C) 642019820545483 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Bz/9 C) 642019820545483 H. Cislău
183 8.23.08 Nonius Nonius 37-15 (N 37/15 I) 642019820519212 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 37/15 I) 642019820519212 H. Izvin
184 8.23.08 Nonius Nonius 41-5 (N 41/5 I) 6420198205289594 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 41/5 I) 6420198205289594 H. Izvin
185 8.23.08 Nonius Nonius 37-16 (N 37/16) 642019820524875 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 37/16) 642019820524875 H. Izvin
186 8.23.08 Nonius Nonius 36-28 (N 36/28 I) 642019820529755 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 36/28 I) 642019820529755 H. Izvin
187 8.23.08 Nonius Nonius 37-17 (N 37/17 I) 642019820506608 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 37/17 I) 642019820506608 H. Izvin
188 8.23.08 Nonius Nonius 37-18 (N 37/18 I) 642019820518765 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 37/18 I) 642019820518765 H. Izvin
189 8.23.08 Nonius Nonius 40-3 (N 40/3 I) 642019820428007 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 40/3 I) 642019820428007 H. Izvin
190 8.23.08 Nonius Nonius 23-49-9 (N 23-49/9 I) 642019820332637 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 23-49/9 I) 642019820332637 H. Izvin
191 8.23.08 Nonius Nonius 41-9 (N 41/9 I) 642019820531147 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 41/9 I) 642019820531147 H. Izvin
192 8.23.08 Nonius Nonius 40-4 (N 40/4 I) 642019820519105 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 40/4 I) 642019820519105 H. Izvin
193 8.23.08 Nonius Nonius 39-9 (N 39/9 I) 642019820507506 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 39/9 I) 642019820507506 H. Izvin
194 8.23.08 Nonius Nonius 39-10 (N 39/10 I) 642019820504260 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 39/10 I) 642019820504260 H. Izvin
195 8.23.08 Nonius Nonius 36-27 (N 36/27 I) 642019820663933 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 36/27 I) 642019820663933 H. Izvin
196 8.23.08 Nonius Nonius 41-7 (N 41/7 I) 642019820506280 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 41/7 I) 642019820506280 H. Izvin
197 8.23.08 Nonius Nonius 32-40-1 (N 32-40/1 I) 642019820670760 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 32 - 40/1 I) 642019820670760 H. Izvin
198 8.23.08 Nonius Nonius 41-8 (N 41/8 I) 642019820519624 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (N 41/8 I) 642019820519624 H. Izvin
199 8.23.01 Ardenez Egreta (Pr/5 I) 642019820519878 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Pr/5 I) 642019820519878 H. Izvin
200 8.23.01 Ardenez Ema (Pr/6 I) 642019820518590 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Pr/6 I) 642019820518590 H. Izvin
201 8.23.01 Ardenez Epica (Pr/9 I) 642019820519486 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Pr/9 I) 642019820519486 H. Izvin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
202 8.23.01 Ardenez Elita (Pr/8 I) 642019820504999 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Pr/8 I) 642019820504999 H. Izvin
203 8.23.01 Ardenez Elada (Pr/11 I) 642019820519918 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Pr/11 I) 642019820519918 H. Izvin
204 8.23.01 Ardenez Eros (O/9 I) 642019820518464 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (O/9 I) 642019820518464 H. Izvin
205 8.23.01 Ardenez Dica (Pr/3 I) 6420198206717742 Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2012 armăsar montă publică (Pr/3 I) 6420198206717742 H. Izvin
206 8.23.03 Cal de Sport Donora (Dn/8 J) 642019820562740 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Dn/8 J) 642019820562740 H. Jegălia
207 8.23.03 Cal de Sport Demona (Mp/22 J) 642019820562587 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Mp/22 J) 642019820562587 H. Jegălia
208 8.23.03 Cal de Sport Daniela (Gi/53 J) 642019820562326 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Gi/53 J) 642019820562326 H. Jegălia
209 8.23.03 Cal de Sport Ducesa (Gi/54 J) 642019820565277 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Gi/54 J) 642019820565277 H. Jegălia
210 8.23.03 Cal de Sport Diploma (Cn/9 J) 642019820556156 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Cn/9 J) 642019820556156 H. Jegălia
211 8.23.03 Cal de Sport Dama (Cn/12 J) 642019820562303 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Cn/12 J) 642019820562303 H. Jegălia
212 8.23.03 Cal de Sport Denia (Mr/4 J) 642019820562264 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Mr/4 J) 642019820562264 H. Jegălia
213 8.23.03 Cal de Sport Dora (Cn/14 J) 642019820561981 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Cn/14 J) 642019820561981 H. Jegălia
214 8.23.03 Cal de Sport Doruleţ (Jv/47 J) 642019820560316 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Jv/47 J) 642019820560316 H. Jegălia
215 8.23.03 Cal de Sport Dan (Cn/8 J) 642019820565318 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Cn/8 J) 642019820565318 H. Jegălia
216 8.23.03 Cal de Sport Dorobanţ (Cn/10 J) 642019820563234 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Cn/10 J) 642019820563234 H. Jegălia
217 8.23.03 Cal de Sport Deliciu (Cn/11 J) 642019820562735 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Cn/11 J) 642019820562735 H. Jegălia
218 8.23.03 Cal de Sport Delicat (Cn/18 J) 642019820564481 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Cn/18 J) 642019820564481 H. Jegălia
219 8.23.11 Semigreu Ecou (A/2 J) 642019820562659 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (A/2 J) 642019820562659 H. Jegălia
220 8.23.11 Semigreu Olivia (Ip/19 J) 642019820563753 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Ip/19 J) 642019820563753 H. Jegălia
221 8.23.11 Semigreu Ermina (Ip/18 J) 642019820563437 Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Ip/18 J) 642019820563437 H. Jegălia
222 8.23.06 Huţul Hroby XXV-1 (H 25/1 L) 642019820561052 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (H 25/1 L) 642019820561052 H. Lucina
223 8.23.06 Huţul Hroby XXV-2 (H 25/2 L) 642019820551107 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (H 25/2 L) 642019820551107 H. Lucina
224 8.23.06 Huţul Gazal XXI-26 (G 21/26 L) 642019820557913 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (G 21/26 L) 642019820557913 H. Lucina
225 8.23.06 Huţul Pietrosu XI-55 (Pi 11/55 L) 642019820556712 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (Pi 11/55 L) 642019820556712 H. Lucina
226 8.23.06 Huţul Goral XXI-28 (G 21/28 L) 642019820566498 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (G 21/28 L) 642019820566498 H. Lucina
227 8.23.06 Huţul Ousor X-59 (O 10/59 L) 642019820557308 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (O 10/59 L) 642019820557308 H. Lucina
228 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-40 (H 24/40 L) 642019820561906 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (H 24/40 L) 642019820561906 H. Lucina
229 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-39 (H 24/39 L) 642019820559242 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (H 24/39 L) 642019820559242 H. Lucina
230 8.23.06 Huţul Goral XX-28 (G 20/28 L) 64201982055857 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 20/28 L) 64201982055857 H. Lucina
231 8.23.06 Huţul Goral XXI-31 (G 21/31 L) 642019820553626 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 21/31 L) 642019820553626 H. Lucina
232 8.23.06 Huţul Goral XXI-34 (G 21/34 L) 642019820566061 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 21/34 L) 642019820566061 H. Lucina
233 8.23.06 Huţul Ousor IX-125 (O 9/125 L) 642019820556160 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (O 9/125 L) 642019820556160 H. Lucina
234 8.23.06 Huţul Ousor X-61 (O 10/61 L) 642019820550298 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (O 10/61 L) 642019820550298 H. Lucina
235 8.23.06 Huţul Prislop XI-26 (P 11/26 L) 642019820569970 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (P 11/26 L) 642019820569970 H. Lucina
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 8.23.06 Huţul Goral XX-27 (G 20/27 L) 642019820557076 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 20/27 L) 642019820557076 H. Lucina
237 8.23.06 Huţul Goral XXI-27 (G 21/27 L) 642019820559292 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (G 21/27 L) 642019820559292 H. Lucina
238 8.23.06 Huţul Hroby XXV-9 (H 25/9 L) 642019820566928 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (H 25/9 L) 642019820566928 H. Lucina
239 8.23.06 Huţul Ousor IX-124 (O 9/124 L) 642019820566467 Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2016 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (O 9/124 L) 642019820566467 H. Lucina
240 8.23.09 Pur Sânge Arab Cygaj I-17/Vandana (17 M/Cy 1) 642019820499576 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (17 M/Cy 1) 642019820499576 H. Mangalia
241 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-31/ Vasfiye (31 M/G 19) 642019820570942 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (31 M/G 19) 642019820570942 H. Mangalia
242 8.23.09 Pur Sânge Arab El Iman I-35/ Validaha (35 M/El 1) 642019820554171 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (35 M/El 1) 642019820554171 H. Mangalia
243 8.23.09 Pur Sânge Arab Cygaj I-15/Vidada (15 M/Cy 1) 642019820554704 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (15 M/Cy 1) 642019820554704 H. Mangalia
244 8.23.09 Pur Sânge Arab El Iman I-36/ Vubaidah (36 M/El 1) 642019820555913 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (36 M/El 1) 642019820555913 H. Mangalia
245 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-30/Volcan (30 M/G 19) 642019820552767 Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (30 M/G 19) 642019820552767 H. Mangalia
246 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXIX-13 (F 69/13 R) 642019820547709 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (F 69/13 R) 642019820547709 H. Ruşeţu
247 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-25 (F 70/25 R) 642019820546715 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (F 70/25 R) 642019820546715 H. Ruşeţu
248 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIII-74 (Z 43/74 R) 642019820547311 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Z 43/74 R) 642019820547311 H. Ruşeţu
249 8.23.04 Furioso North Star North Star XLIV-16 (Z 44/16 R) 642019820491913 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (Z 44/16 R) 642019820491913 H. Ruşeţu
250 8.23.11 Semigreu Augustus (I 60/R) 642019820574067 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (I 60/R) 642019820574067 H. Ruşeţu
251 8.23.11 Semigreu Albinoso (It 3/R) 642019820544953 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (It 3/R) 642019820544953 H. Ruşeţu
252 8.23.11 Semigreu Epigonia (It 4/R) 642019820545254 Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2016 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (It 4/R) 642019820545254 H. Ruşeţu
253 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVII-15 (F 37/15 F) 642019820373156 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (F 37/15 F) 642019820373156 H. Sâmbăta de Jos
254 8.23.07 Lipiţan Tulipan XXIIII-10 (T 23/10 F) 642019820372386 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (T 23/10 F) 642019820372386 H. Sâmbăta de Jos
255 8.23.07 Lipiţan Pluto XXV-2 (P 25/2 F) 642019820372582 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (P 25/2 F) 642019820372582 H. Sâmbăta de Jos
256 8.23.07 Lipiţan Tulipan XX-31 (T 20/31 F) 642019820345063 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (T 20/31 F) 642019820345063 H. Sâmbăta de Jos
257 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVI-15 (F 36/15 F) 64201982373347 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (F 36/15 F) 642019820373347 H. Sâmbăta de Jos
258 8.23.07 Lipiţan Pluto XXI-23 (P 21/23 F) 642019820344641 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (P 21/23 F) 642019820344641 H. Sâmbăta de Jos
259 8.23.07 Lipiţan Maestoso L-18 (M 50/18 F) 642019820373263 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 armăsar montă publică (M 50/18 F) 642019820373263 H. Sâmbăta de Jos
260 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-46 (N 32/46 F) 642019820373413 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (N 32/46 F) 642019820373413 H. Sâmbăta de Jos
261 8.23.07 Lipiţan Pluto XXV-3 (P 25/3 F) 642019820345127 Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2016 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare mobil 2013 iapă mamă (P 25/3 F) 642019820345127 H. Sâmbăta de Jos

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului pentru care se modifică caracteristicile tehnice şi adresa ca urmare a transferurilor între hergheliile - D.C.E.A.C. - din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunului Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea (rasa) Denumirea bunului Adresa Anul dobândirii/ Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Tipul bunului Elementele-cadru de descriere tehnică
Anul naşterii Sexul Dangale/Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 146628 8.23.01 Ardenez Calul HOP UT-59 Ţara: România; judeţul: Timiş 1999 5.838 mobil 1995 armăsar montă publică UT-59/00065D7871 H. Izvin
2 156676 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XVII-56/SC 17-56 Ţara: România; judeţul: Arad 2009 10.000 mobil 2006 armăsar montă publică SC 17-56/642019820183324 D.A. Arad
3 156679 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLIX-14/M 49-14 Ţara: România; judeţul: Braşov, comuna Voila; Str. 1 Decembrie 1918; Sâmbăta de Jos 2010 10.000 mobil 2006 armăsar montă publică M 49-14/00065EB178 H. Sâmbăta de Jos
4 156740 8.23.11 Semigreu Zid/Jp 39HB Ţara: România; judeţul: Neamţ 2008 7.899 mobil 2005 armăsar montă publică Jp 39HB/00065EB5BC D.A. Dumbrava
5 156757 8.23.11 Semigreu Abis/KJ-14 Ţara: România; judeţul: Neamţ 2009 9.400 mobil 2006 armăsar montă publică KJ-14/00065DC246 D.A. Dumbrava
6 156877 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXIX-111/N 29-111 F Ţara: România; judeţul: Arad 2010 10.000 mobil 2007 armăsar montă publică N 29-111 F/642019820188839 D.A. Arad
7 157080 8.23.03 Cal de Sport Uraniu/Cv-2J Ţara: România; judeţul: Brăila 2010 10.000 mobil 2007 armăsar montă publică Cv-2J/642019820070252 D.A. Râmnicelu
8 157081 8.23.03 Cal de Sport Utopic/G-26J Ţara: România; judeţul: Mureş 2010 10.000 mobil 2007 armăsar montă publică G-26J/642019820002529 D.A. Târgu Mureş
9 157210 8.23.09 Pur Sânge Arab Gazal XIX-8/G 19-8 M Ţara: România; judeţul: Neamţ 2010 10.000 mobil 2007 armăsar montă publică G 19-8 M/642019920188265 D.A. Dumbrava
10 157337 8.23.08 Nonius Nonius 25-30/N 25-30 I Ţara: România; judeţul: Timiş 2006 10.000 mobil 2003 armăsar montă publică N 25-30 I/00065D95D5 H. Izvin
11 157614 8.23.08 Nonius Nonius 27-63/N 27-63 I Ţara: România; judeţul: Mureş 2006 10.000 mobil 2003 armăsar montă publică N 27-63 I/00065DD076 D.A. Târgu Mureş
12 157629 8.23.01 Ardenez Trotuş/Ib-20 Ţara: România; judeţul: Olt 2008 9.400 mobil 2005 armăsar montă publică Ib-20/000658D4FF H. Slatina
13 157721 8.23.08 Nonius Nonius 35-20 (N35/20 I) Ţara: România; judeţul: Arad 2011 10.300 mobil 2007 armăsar montă publică N35/20 I/00065D9387 D.A. Arad
14 157793 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XVII-63 (SC 17/63 F ) Ţara: România; judeţul: Brăila 2011 10.000 mobil 2008 armăsar montă publică SC 17/63 F/ 642019820196468 D.A. Râmnicelu
15 159141 8.23.11 Semigreu Alidor (Us 28/R) Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti 2012 9.400 mobil 2009 armăsar montă publică Us 28/R/ 642019820218562 H. Tuluceşti
16 159145 8.23.11 Semigreu Farmec (I 38/R) Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti 2012 9.400 mobil 2009 armăsar montă publică I 38/R 642019820256317 H. Tuluceşti
17 159506 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXIX-128 (N 29-128 F)/ 642019820514372 Ţara: România; judeţul: Brăila 2013 10.800 mobil 2009 armăsar montă publică N 29-128 F/ 642019820514372 D.A. Râmnicelu
18 160312 8.23.07 Lipiţan Neapolitano XXXII-27 (N 32-27 F) 642019820573803 Ţara: România; judeţul: Brăila 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică N 32-27 F/ 642019820573803 D.A. Râmnicelu
19 160313 8.23.07 Lipiţan Favory XXXVI-8 (T 36-8 F)/ 642019820514677 Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică T 36-8 F/ 642019820514677 H. Tuluceşti
20 160314 8.23.07 Lipiţan Tulipan XX-20 (T 20 20 F)/ 642019820514691 Ţara: România; judeţul: Brăila 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică T 20 20 F/ 642019820514691 D.A. Râmnicelu
21 160330 8.23.03 Cal de Sport Amant (Cv-16J)/ 642019820056705 Ţara: România; judeţul: Timiş 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică Cv-16J/642019820056705 H. Izvin
22 160331 8.23.03 Cal de Sport Atlantic (Gi-42J)/ 642019820057650 Ţara: România; judeţul: Mureş 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică Gi-42J/642019820057650 D.A. Târgu Mureş
23 160333 8.23.03 Cal de Sport Aventurat (Cv-20J)/ 642019820059606 Ţara: România; judeţul: Timiş 2013 10.000 mobil 2010 armăsar montă publică Cv-20J/642019820059606 H. Izvin
24 160344 8.23.11 Semigreu Otto (Ip-5J)/ 642019820008053 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; Beclean; 2013 10.300 mobil 2010 armăsar montă publică Ip-5J/642019820008053 H. Beclean
25 160362 8.23.05 Gidran Gidran XLIV-59 (G 44-59 T)/ 642019820001684 Ţara: România; judeţul: Buzău 2013 10.300 mobil 2010 iapă mamă G 44-59 T/ 642019820001684 H. Cislău
26 160363 8.23.05 Gidran Gidran XLIII-45 (G 43-45T)/642019820010138 Ţara: România; judeţul: Buzău 2013 10.300 mobil 2010 iapă mamă G 43-45T/ 642019820010138 H. Cislău
27 160364 8.23.05 Gidran Gidran XLII-42 (G 42-42T)/ 642019820035670 Ţara: România; judeţul: Buzău 2013 10.300 mobil 2010 iapă mamă G 42-42T/ 642019820035670 H. Cislău

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnice şi care trec din domeniul public al statului în domeniul privat, ca urmare a clasării

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea (rasa) Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ Anul dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică Tip bun Elemente-cadru de descriere tehnică
Baza legală În administrare/ concesionare Anul naşterii Sexul Dangale/Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 1590120 145666 8.23.11 Semigreu Calul NATIV Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 1999 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 armăsar montă publică DP 18/HB/00065EA960 H. Beclean
2 145668 8.23.11 Semigreu Calul NAVOD Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 1997 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 armăsar montă publică O 38/ HB/00006655F6A H. Beclean
3 145684 8.23.11 Semigreu Calul RUSTIC Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2001 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1998 armăsar montă publică GE 24/ HB/000652C3EA H. Beclean
4 145985 8.23.09 Pur Sânge Arab Calul 811 MERSUCH XVIII-119 Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; 1999 6.000 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1996 iapă mamă 119 M/M 18/00065DDC66 H. Mangalia
5 146295 8.23.11 Semigreu Calul BUCOVAN 16 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2002 3.175 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1998 armăsar montă publică BV/16 S/ 00065D7368 H. Slatina
6 146480 8.23.06 Huţul Calul 742 H XXI - 47 Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 1997 2.375 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1992 iapă mamă H 21/47 L/000658D71E H. Lucina
7 146482 8.23.06 Huţul Calul 744 H XXI - 54 Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 1997 2.375 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1993 iapă mamă H 21/54 L/00065CA9B H. Lucina
8 146507 8.23.06 Huţul Calul 717 G XVI - 104 Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 1991 375 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1991 iapă mamă G 16/104 L/00065DF70C H. Lucina
9 146584 8.23.12 Shagya Arab Calul 415 SHAGYA LVI-30 Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 1997 6.961 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 iapă mamă Sh 62-30 R/64201980546365 H. Rădăuţi
10 146716 8.23.07 Lipiţan Calul PLUTO XIX-18/1995 Ţara: România; judeţul: Brăila; -;-; Nr: -; 2002 4.497 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 armăsar montă publică P 19/18 F/ 000658EOOE D.A. Râmnicelu
11 146946 8.23.04 Furioso North Star Calul Z XLIII-11 Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2002 2.730 OUG nr. 139/2002; HG nr. 598/2013 în administrare mobil 1999 iapă mamă Z 43/11 B/ 00065DC67E H. Ruseṭu
12 147016 8.23.13 Trăpaş Calul Vraja Zorilor Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 2002 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1998 iapă mamă D/Rv 63/ 00065EBD05 H. Dor Mărunt
13 148147 8.23.06 Huţul CAL PRISLOP X-21 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; Nr: -; 2003 7.030 OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1996 iapă mamă P 10/21 L/ 00065D7584 H. Lucina
14 148148 8.23.12 Shagya Arab CAL EL-SBAA XII-35 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea; -; Nr:-; 2003 7.030 OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 iapă mamă ES 12/35 R 00065ECF54 H. Rădăuţi
15 148155 8.23.12 Shagya Arab CAL SHAGYA LXII-1 Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; Nr: -; 2003 7.400 OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 armăsar montă publică SH 62 - 1 R/ 642019820548882 H. Rădăuţi
16 148372 8.23.08 Nonius NONIUS 34-16 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; 2003 8.000 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 armăsar montă publică N 34/16 I/ 00065DE345 H. Izvin
17 148721 8.23.10 Pur Sânge Englez DOLY DEAR Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2003 6.650 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 iapă mamă 14 C/CK/000658BF09 H. Cislău
18 148803 8.23.11 Semigreu IEREMIA Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2003 2.500 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1999 armăsar montă publică Md 69/R/00065D7DAB H. Ruseṭu
19 148952 8.23.04 Furioso North Star FURIOSO LXIV-21 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr: -; 2003 7.400 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1999 armăsar montă publică F 64/21 B/00065EA2EB H. Jegălia
20 151717 8.23.11 Semigreu Armăsar montă publică As-1 Sabin Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: 0; 0 2004 7.600 OUG nr. 139/2014; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2001 armăsar montă publică AS 1/R 00065DE1E4 D.A. Arad
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 151728 8.23.10 Pur Sânge Englez LADY DI Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2004 7.600 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 iapă mamă 6 C/Bb/000653191D H. Cislău
22 156644 8.23.04 Furioso North Star FURIOSO LXV-23/00065DCA6E Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; 2007 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2001 armăsar montă publică F 65/17 J/00065DCA6E D.A. Arad
23 156661 8.23.08 Nonius NONIUS XXV-17/ 00065D9117 Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; 2007 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2001 armăsar montă publică N 25/17 I/00065D9117 D.A. Arad
24 156672 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLIX-11/M 49-11 Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; 2008 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 armăsar montă publică M 49-11 F/00065EB174 D.A. Arad
25 156678 8.23.07 Lipiţan Conversano XXXIV-8/C 34-8 Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; 2010 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar montă publică C 34-8 F/00065D9448 D.A. Arad
26 156705 8.23.11 Semigreu TARAN/HB-1HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2005 7.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică HB-1HB/00065DB73B H. Beclean
27 156721 8.23.11 Semigreu URZICA/JB-23HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2006 7.200 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 iapă mamă JB-23HB/00065EC0D3 H. Beclean
28 156722 8.23.11 Semigreu USURICA/JB-24HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2006 7.200 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 iapă mamă JB 24/HB/00065EC633 H. Beclean
29 156773 8.23.11 Semigreu Bara/KC-1HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2010 8.900 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă KC 1/HB/000658C1B9 H. Beclean
30 156774 8.23.11 Semigreu Buna/Ip-2HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 2010 8.900 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă Ip-2HB/00065DB1EB H. Beclean
31 156779 8.23.11 Semigreu FLORIO/D-A5 Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; 2005 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică D-A5/00065D7286 D.A. Râmnicelu
32 156786 8.23.03 Cal de Sport OROLOGIU/JR-1 J Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; 2005 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică JR-1 J/ 000658EDOC D.A. Râmnicelu
33 156795 8.23.03 Cal de Sport OMAR/Gi-3 J Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; 2005 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică Gi-3 J/00065E9E18 D.A. Râmnicelu
34 156801 8.23.07 Lipiţan 760 Conversano XXIX - 53/C 29-53 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 2004 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 iapă mamă C 29-53 F/ 00065E0537 H. Sâmbăta de Jos
35 156813 8.23.07 Lipiţan 769 Siglavy Capriola XVII -39/SC 17-39 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 2005 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 iapă mamă SC 17-39 F/ 00065E87B3 H. Sâmbăta de Jos
36 156814 8.23.07 Lipiţan 768 Pluto XIX-57/P 19-57 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 2005 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 iapă mamă P 19-57 F/ 00065EB2A2 H. Sâmbăta de Jos
37 156861 8.23.07 Lipiţan Tulipan XIX-10/T 19-10 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 2009 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar montă publică T 19-10 F/ 00065DA23D H. Sâmbăta de Jos
38 156892 8.23.10 Pur Sânge Englez Derivata-30C-Ck Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2006 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 iapă mamă 30C-Ck/00065EC279 H. Cislău
39 156920 8.23.11 Semigreu Libelula/Jp 61 Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: - 2008 8.900 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 iapă mamă Jp 61 R/ 00065DB6F8 H. Ruseṭu
40 157052 8.23.03 Cal de Sport Reduta/Gi-18 J Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 2008 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2004 iapă mamă Gi-18 J/ 00065D927F H. Jegălia
41 157070 8.23.03 Cal de Sport Tamisa/Gi-19 J Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 2010 10.300 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 iapă mamă G-19 J/00065DAF63 H. Jegălia
42 157182 8.23.09 Pur Sânge Arab CYGAJ 32/31Cj 32 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; 2007 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 iapă mamă 32 M/Cy 642019820551353 H. Mangalia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43 157200 8.23.09 Pur Sânge Arab Cygaj 45/Cj 45 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; 2009 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 armăsar montă publică Cj 45 M/00065DB18C H. Mangalia
44 157215 8.23.05 Gidran Gidran XLV-6/G 45-6 T Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; 2003 8.000 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013 în administrare mobil 2000 armăsar montă publică G 45-6 T/00065D8CF2 D.A. Râmnicelu
45 157241 8.23.05 Gidran Gidran XLIV-50/G 44-50 T Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; 2010 10.000 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013 în administrare mobil 2004 armăsar montă publică G 44-50 T/00065E9B62 D.A. Târgu Mureş
46 157243 8.23.05 Gidran Gidran XLV-33/G 45-33 T Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2010 9.400 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă G 45-33 T/00065EAE4A H. Cislău
47 157253 8.23.04 Furioso North Star FURIOSO LXVII-16/F 47-16 S Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 2005 7.600 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013 în administrare mobil 2001 iapă mamă F 67-16 S/000658E3BB H. Ruseṭu
48 157278 8.23.04 Furioso North Star FURIOSO LXVII-23/F 47-23 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2007 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 armăsar montă publică F 67-23 S/00065D84E6 H. Slatina
49 157283 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-2/F 48-2 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2008 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 armăsar montă publică F 68-2 S/00065DB75D H. Slatina
50 157304 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-8/F 48-8 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2010 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar montă publică F 68-8 S/00065D7474 H. Slatina
51 157305 8.23.04 Furioso North Star North Star XLII-30/Z 42-30 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2010 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar montă publică Z 42-30 S/000658DF61 H. Slatina
52 157306 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-9/F 48-9 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; 2010 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar montă publică F 68-9 S/00065DC9E8 H. Slatina
53 157316 8.23.03 Cal de Sport NEUTRON/Bn-15 J Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; 2004 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2001 armăsar montă publică Bn-15 J/000658E8DA D.A. Râmnicelu
54 157319 8.23.07 Lipiţan Maestoso XLVII-1/M 47-1 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; 2005 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică M 47-1 HB/000658DB87 D.A. Târgu Mureş
55 157329 8.23.07 Lipiţan Pluto XIX-55/P 19-55 F Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; 2005 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică P 19-55 F/000658B3B5 D.A. Târgu Mureş
56 157382 8.23.12 Shagya Arab KOHEILAN XLI-2/00065DB41E Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; 2006 7.800 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar montă publică K 41/2/00065DB41E D.A. Dumbrava
57 157428 8.23.05 Gidran Mersuch Gidran 64/M 64 T Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; 2008 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 armăsar montă publică M G/64 T/00065DB657 D.A. Dumbrava
58 157429 8.23.05 Gidran Gidran XLVI -18/G 46-18 T Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; 2008 10.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 armăsar montă publică G 46-18 T/00065DB02E D.A. Dumbrava
59 157448 8.23.12 Shagya Arab HADBAN XXXV-17/H 35-17 R Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2004 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 iapă mamă H 35-17 R/00065EA609 H. Rădăuţi
60 157491 8.23.12 Shagya Arab GAZAL XVII-11/G 17 - 11R Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2007 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 iapă mamă G 17-11R/000658B7C2 H. Rădăuţi
61 157508 8.23.12 Shagya Arab Shagya LXII-22/S 62-22 R Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2008 10.300 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2004 iapă mamă S 62-22 R/ 642019820546858 H. Rădăuţi
62 157568 8.23.06 Huţul Ousor X-37/O 10-37 L Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2010 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă O 10-37 L/ 982000101668689 H. Lucina
63 157569 8.23.06 Huţul Hroby XXIV-4/H 24 - 4 L Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2010 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă H 24-4 L/ 982000101668082/ 982000101673542 H. Lucina
64 157575 8.23.12 Shagya Arab Gazal XVIII-6/G 18-6 R Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; 2010 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2007 iapă mamă G 18-6 R/ 642019820537294 H. Rădăuţi
65 157616 8.23.08 Nonius NONIUS 25-34/N 25-34 I Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: 0; 0 2007 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2004 iapă mamă N 25-34 I/ 00065D6E2D H. Izvin
66 159138 8.23.11 Semigreu Ecora (Us 26/R) Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr.: -; 2012 8.900 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă Us 26/ R/ 642019820218274 H. Ruşeţu
67 159139 8.23.11 Semigreu Gondola (I 39/D) Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr.: -; 2012 9.700 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă I 39/D/ 642019820056754 H. Ruşeţu
68 159263 8.23.07 Lipiţan Pluto XIX-100 (P 19/100 F) Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila; -; nr.: -; sat Sâmbăta de Jos 2012 10.000 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 armăsar montă publică P 19/100 F/ 642019820201177 H. Sâmbăta de Jos
69 160325 8.23.13 Trăpaş Karla (D-Vi5)/ 642019820056572 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; -; nr.: -; 2013 9.400 HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2010 iapă mamă (D-Vi5)/ 642019820056572 H. Dor Mărunt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
70 160334 8.23.03 Cal de Sport Arabela ( Mp-12J)/ 642019820015680 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; -; nr.: -; 2013 9.400 HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2010 iapă mamă (Mp-12J)/ 642019820015680 H. Jegălia
71 160386 8.23.12 Shagya Arab Hadban XXXVII-21 (H 37 - 21 R)/ 642019820468802 Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; Str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2010 iapă mamă (H 37 - 21 R)/ 642019820468802 H. Rădăuţi

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnice şi care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea (rasa) Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Elementele-cadru de descriere tehnică
Baza legală În administrare/ concesionare Anul naşterii Sexul Dangale/Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 1590120 145710 8.23.07 Lipiţan Calul P XVIII-8 Ţara: România; judeţul: Bistriţa Năsăud; -; 1997 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1994 iapă mamă P18/8HB/ 00065D8BCF Herghelia Beclean
2 146547 8.23.06 Huţul Calul Pi-XI Ţara: România; judeţul: Suceava; -; 1998 2.500 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1996 armăsar pepinier Pi10/ 15L/000658BAE3 Herghelia Lucina
3 146701 8.23.02 Cal de Bucovina Calul MOLID I-33/1997 Ţara: România; judeţul: Brăila; -; 2002 3.255 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1997 armăsar de montă publică M1/33L/ 00065DAF3E D.A. Râmnicelu
4 146860 8.23.03 Cal de Sport Calul GERTRUDA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; - 2002 3.000 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1994 iapă mamă Mc/59 J/00065EACA6 Herghelia Jegălia
5 147044 8.23.11 Semigreu Calul INDIAN Ţara: România; judeţul: Călăraşi; - 2002 2.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 1997 armăsar pepinier Z 2/D/ 642019820044211 Herghelia Ruşeţu
6 148369 8.23.08 Nonius NONIUS 31-25 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; 2003 8.000 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 armăsar de montă publică N 31/25 I/00065DD688 Herghelia Izvin
7 151724 8.23.13 Trăpaş Armăsar montă publică RA-7 Laslo Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2004 6.800 OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2001 armăsar de montă publică R - RA 7/000658DF05 Herghelia Ruşeţu
8 156635 8.23.08 Nonius NONIUS XXVII-52/000658E4D4 Ţara: România; judeţul: Arad; -; 2005 7.600 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică N 27/52 I/000658E4D4 D.A. Arad
9 156647 8.23.04 Furioso North Star FURIOSO LXVII-18/00065ECE44 Ţara: România; judeţul: Arad; -; 2007 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică F 67/18 J/ 00065ECE44 D.A. Arad
10 156834 8.23.07 Lipiţan 885 Siglavy Capriola XXII -8/SC22-8F Ţara: România; judeţul: Braşov-; 2007 10.300 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2004 iapă mamă SC22/8F/ 00065DD712 Herghelia Sâmbăta de Jos
11 156938 8.23.11 Semigreu Inelus/ Us-3R Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2009 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar de montă publică Us3/R/000658B517 Herghelia Ruşeţu
12 156940 8.23.11 Semigreu Liber/Ep-9 R Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2009 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar de montă publică Ep-9 R/ 642019820225719 Herghelia Ruşeţu
13 156948 8.23.10 Pur Sânge Englez Debora/47C-Cz Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2010 10.300 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 iapă mamă 47C-Ck/ 000658D90F Herghelia Cislău
14 157046 8.23.13 Trăpaş Bravo/St-13 Ţara: România; judeţul: Brăila 2008 10.000 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 armăsar de montă publică D/Sf-13/ 000658B8DE D.A. Râmnicelu
15 157086 8.23.11 Semigreu Ortac, O/1J/ 000658DDF9 Ţara: România; judeţul: Arad; -; 2010 9.400 HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 armăsar de montă publică O/1J/000658DDF9 D.A. Arad
16 157202 8.23.09 Pur Sânge Arab Cygaj 48/Cj 48M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; 2009 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 iapă mamă 48M/Cy/ 642019820552332 Herghelia Mangalia
17 157288 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXVIII-5/F18- 5S Ţara: România; judeţul: Olt -; 2008 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 iapă mamă F68- 5S/ 000658E655 Herghelia Slatina
18 157335 8.23.03 Cal de Sport Pintecut/ Tv 32J/ 00065EB827 Ţara: România; judeţul: Mureş -; 2006 10.800 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2003 armăsar de montă publică Tv 32J/ 00065EB827 D.A. Târgu Mureş
19 157410 8.23.13 Trăpaş Rever/Pt-19D Ţara: România; judeţul: Neamţ -; 2007 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică D/Pt19/ 000658EB440 D.A. Dumbrava
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 157478 8.23.12 Shagya Arab EL SBAA XV-8/ES15-8R Ţara: România; judeţul: Suceava -; 2005 7.800 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică ES15/8R/ 000658C7AF Herghelia Rădăuţi
21 157546 8.23.12 Shagya Arab Dahoman XXXIX-82/D39-82R Ţara: România; judeţul: Suceava 2010 9.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2005 iapă mamă D39-82R/ 642019820549612 Herghelia Rădăuţi
22 157599 8.23.10 Pur Sânge Englez MOISE/Dn-14 Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2005 8.000 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2000 armăsar de montă publică 14 I/Dn Herghelia Izvin
23 157647 8.23.08 Ardenez Vara/M-1I Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2010 8.900 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2006 iapă mamă M-1I/ 642019820226891 Herghelia Izvin
24 157722 8.23.08 Nonius NONIUS 35-22 (N35/22I) Ţara: România; judeţul: Arad -; 2011 10.000 HG nr. 803/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar de montă publică N35/22I/ 642019820428186 D.A. Arad
25 157740 8.23.11 Semigreu LICURICI (O-9J) Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; 2011 9.400 HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar pepinier O/9J/ 642019820017435 Herghelia Ruşeţu
26 157800 8.23.07 Lipiţan Conversano XXXV-10 ( C35/10F) Ţara: România; judeţul: Braşov -; 2011 10.800 HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar de montă publică C35/10F/ 642019820199625 Herghelia Sâmbăta de Jos
27 158025 8.23.11 Semigreu Adi/Ep17/R/ 6420198202024172 Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2011 9.400 HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar de montă publică Ep17/R/ 6420198202024172 Herghelia Ruşeţu
28 158048 8.23.12 Shagya Arab Gazal XVIII-11 (G18/11R) Ţara: România; judeţul: Suceava 2011 10.000 HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar pepinier G18/11R/00065D8818 Herghelia Rădăuţi
29 158053 8.23.05 Gidran Gidran XLII-39/G42/39T Ţara: România; judeţul: Buzău; -; 2011 10.300 HG nr. 803/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 armăsar pepinier G42/37T/ 00065E6584 Herghelia Cislău
30 159136 8.23.11 Semigreu Iordana ( Ep25/R) Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu -; 2012 8.900 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă Ep25/R/642019820225514 Herghelia Ruşeţu
31 159162 8.23.03 Cal de Sport Zenia (Cv/11J) Ţara: România; judeţul: Călăraşi - 2012 9.400 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă Cv/11J/642019820046063 Herghelia Jegălia
32 159200 8.23.12 Shagya Arab Koheilan XLII-9 (K42/9R) Ţara: România; judeţul: Suceava 2012 10.000 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 armăsar de montă publică K42/9R/642019820326444 Herghelia Rădăuţi
33 159212 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-1 (F70/1S) Ţara: România; judeţul: Olt -; 2012 9.400 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă F70/1S/642019820448209 Herghelia Slatina

34 159217 8.23.04 Furioso North Star 559 Furioso LXV-41/ F65/41S/ 642019820449435 Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ; Slatina; str. Recea nr. 24; 2012 10.300 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2008 iapă mamă F65/41S/ 642019820449435 Herghelia Slatina
35 159275 8.23.07 Lipiţan Siglavy Capriola XXII-33/(SC22/33F) Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila -; nr. -; satul Sâmbăta de Jos; 2012 10.000 HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 armăsar de montă publică SC22/33F/ 6420198201514262 Herghelia Sâmbăta de Jos
36 159500 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXIX-4 (F69-4S)/ 64201982044532 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2013 9.400 HG nr. 240/2014; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2009 iapă mamă (F69-4S)/ 64201982044532 Herghelia Slatina
37 160357 8.23.05 Gidran Gidran XLII-41 (G42-41T)/ 642019820009148 Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti -; nr. -; 2013 10.000 HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2010 armăsar de montă publică (G42-41T)/ 642019820009148 Herghelia Tuluceşti
38 160678 8.23.04 Furioso North Star Furioso LXX-10 (F70-10S)/ 642019820624823 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2014 9.400 HG nr. 543/2015; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2010 iapă mamă (F70-10S)/ 642019820624823 Herghelia Ruşeţu

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnice si care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerul Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a dispariţiei

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea (rasa) Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Elemente-cadru de descriere tehnică
Baza legală În administrare/ concesionare Anul naşterii Sexul Dangale/Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 1590120 156895 8.23.10 Pur Sânge Englez Alunel/11C-Ba Ţara: România; judeţul: Buzău; 2006 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică 11C-Ba/ 00065EC371 H. Cislău
2 156896 8.23.10 Pur Sânge Englez Timis/31C-Ck Ţara: România; judeţul: Buzău; 2006 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică 31C-Ck/ 00065EA946 H. Cislău
3 156898 8.23.10 Pur Sânge Englez Phedrus/27C-Ck Ţara: România; judeţul: Buzău; 2006 7.400 HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017 în administrare mobil 2002 armăsar de montă publică 27C-Ck/ 00065D7FFB H. CislăuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 118/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 118 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu