E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1165 din 24 noiembrie 2000

pentru aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor, contributiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 630 din  5 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 82 si 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4^1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor, contributiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si organele teritoriale ale acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 3
    Platitorii care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare nu pot participa la nici o procedura de privatizare organizata de Fondul Proprietatii de Stat, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale, pe perioada in care beneficiaza de inlesnirile la plata acordate conform prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 4
    Pe data prezentei hotarari se abroga: Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 1 iulie 1998, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 288/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 17 mai 1999; Ordinul ministrului finantelor nr. 489/2000 privind constituirea la nivelul Ministerului Finantelor a comisiei de solutionare a cererilor de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000, si Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 105/1999 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

    ANEXA 1

                       PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor, contributiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In temeiul art. 82 coroborat cu art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4^1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz, pot acorda inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz, denumite in continuare organe teritoriale, pot acorda:
    a) amanari la plata impozitelor, taxelor, sumelor provenite din nerambursarea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat potrivit reglementarilor legale sau a altor venituri bugetare, contributiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente, cu exceptia contributiei la pensia suplimentara si a contributiei persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente acestora si penalitatilor aplicate pentru neplata in termen a contributiei persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    b) esalonari, care pot incepe cu o perioada de gratie de pana la 6 luni, la plata impozitelor, taxelor, sumelor provenite din nerambursarea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat potrivit reglementarilor legale sau a altor venituri bugetare, contributiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente, cu exceptia contributiei la pensia suplimentara si a contributiei persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente acestora si penalitatilor aplicate pentru neplata la termen a contributiei persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    c) scutiri si reduceri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a oricaror obligatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu exceptia majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a contributiei pentru pensia suplimentara, precum si pentru neplata in termen a contributiei persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    d) scutiri si reduceri de impozite si taxe, in conditiile legii, numai daca actele normative care reglementeaza venitul bugetar respectiv prevad expres posibilitatea acordarii unor asemenea inlesniri la plata;
    e) amanari, esalonari, scutiri, reduceri la plata obligatiilor bugetare, conform prevederilor art. 15^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei pentru pensia suplimentara;
    f) amanari sau esalonari pentru sumele provenind din comisioanele datorate de agentii economici la Fondul de risc, precum si scutiri, reduceri, amanari sau esalonari pentru majorarile de intarziere aferente;
    g) amanari si esalonari la plata sumelor datorate si neachitate de agentii economici in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor in calitate de garant al acestor sume, precum si scutiri, reduceri, amanari sau esalonari pentru majorarile de intarziere aferente.
    Art. 3
    Inlesnirile la plata se pot acorda pentru sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si neachitate la termenele legale de plata si pentru taxele judiciare de timbru care se platesc anticipat in conformitate cu reglementarile in materie.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Art. 4
    (1) Sumele reprezentand impozite, taxe, contributii, sume datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj si alte venituri bugetare si majorari de intarziere aferente acestora, perioadele maxime pentru care se pot acorda inlesnirile, precum si organele competente sa aprobe inlesniri la plata sunt urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
|       Organul competent    |     Plafonul sumei totale a   |                 |
|                            |     obligatiilor bugetare pe  |    Perioada     |
|                            |         fiecare platitor      |      (ani)      |
|                            |          (milioane lei)       |                 |
|                            |_______________________________|_________________|
|                            |         | Reduceri | Reduceri |       |         |
|                            |         |    sau   |    sau   |       |         |
|                            |         |  scutiri |  scutiri |       |         |
|                            |Amanari, |  pentru  |    de    |Amanari|Esalonari|
|                            |esalonari| majorari | impozite |       |         |
|                            |         |    de    | si taxe  |       |         |
|                            |         |intarziere|    in    |       |         |
|                            |         |          |conditiile|       |         |
|                            |         |          |  legii   |       |         |
|____________________________|_________|__________|__________|_______|_________|
| a) Directiile generale ale | pana la |    -     | pana la  |pana la| pana la |
|    finantelor publice si   |  1.000  |          |  1.000   | 3 luni|  2 ani  |
|    controlului financiar   |         |          |          |       |         |
|    de stat judetene si     |         |          |          |       |         |
|    administratiile         |         |          |          |       |         |
|    financiare ale          |         |          |          |       |         |
|    sectoarelor municipiului|         |          |          |       |         |
|    Bucuresti               |         |          |          |       |         |
| b) Directia generala a     | pana la |    -     | pana la  |pana la| pana la |
|    finantelor publice si   |  3.000  |          |  3.000   | 4 luni|  3 ani  |
|    controlului financiar de|         |          |          |       |         |
|    stat a municipiului     |         |          |          |       |         |
|    Bucuresti               |         |          |          |       |         |
| c) Directia Generala a     | pana la |    -     |     -    |pana la| pana la |
|    Vamilor                 |  5.000  |          |          | 4 luni|  3 ani  |
| d) Directiile generale de  | pana la |    -     |     -    |pana la| pana la |
|    munca si protectie      |  1.000  |          |          | 3 luni|  3 ani  |
|    sociala teritoriale     |         |          |          |       |         |
| e) Agentiile pentru ocupare| pana la |    -     |     -    |pana la| pana la |
|    si formare profesionala |  1.000  |          |          | 3 luni|  3 ani  |
|    judetene                |         |          |          |       |         |
| f) Ministerul Finantelor,  |         |          |          |       |         |
|    prin:                   |         |          |          |       |         |
|    - Departamentul         |  de la  |    -     |  de la   |pana la| pana la |
|    politica impozitelor si |  1.000, |          | 1.000 sau| 6 luni|  5 ani  |
|    administrarea           |3.000 sau|          |  3.000,  |       |         |
|    veniturilor, inclusiv   |  5.000, |          |dupa caz, |       |         |
|    pentru obligatiile      |dupa caz,|          | pana la  |       |         |
|    datorate in vama        | pana la |          | 100.000  |       |         |
|                            | 100.000 |          |          |       |         |
|    - Departamentul datorie | pana la |     -    |     -    |pana la| pana la |
|    publica                 | 100.000 |          |          | 6 luni|  5 ani  |
| g) Ministerul Muncii si    |         |          |          |       |         |
|    Protectiei Sociale,     |         |          |          |       |         |
|    prin:                   |         |          |          |       |         |
|    - Directia programe     |  de la  |     -    |      -   |pana la| pana la |
|    asigurari sociale si    |  1.000  |          |          |6 luni |  5 ani  |
|    pensii                  | pana la |          |          |       |         |
|                            | 100.000 |          |          |       |         |
| h) Agentia Nationala pentru|         |          |          |       |         |
|    Ocupare si Formare      |         |          |          |       |         |
|    Profesionala, prin:     |         |          |          |       |         |
|    - Directia de control   |  de la  |     -    |      -   |pana la| pana la |
|                            |  1.000  |          |          |6 luni |  5 ani  |
|                            | pana la |          |          |       |         |
|                            | 100.000 |          |          |       |         |
| i) Guvernul Romaniei       |  peste  |  pentru  |  peste   |pana la| pana la |
|                            | 100.000 |  orice   | 100.000  |6 luni |  5 ani  |
|                            |         |  suma    |          |       |         |
|____________________________|_________|__________|__________|_______|_________|

    (2) Plafonul cuprinde suma tuturor obligatiilor ce pot face obiectul unei cereri de inlesniri la plata.
    (3) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti poate acorda inlesniri la plata pentru orice suma mai mica de 3 miliarde lei datorata de marii contribuabili inregistrati ca platitori de impozite si taxe la Directia administrarii marilor contribuabili, precum si pentru sume cuprinse intre 1 miliard si 3 miliarde lei, datorate de contribuabilii inregistrati ca platitori de impozite si taxe la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (4) Inlesnirile la plata, care reprezinta alocari specifice ale schemei de ajutor de stat existente, ce depasesc plafonul maxim de 100 miliarde lei, se notifica Consiliului Concurentei in vederea autorizarii lor, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (5) Guvernul Romaniei poate acorda inlesniri la plata pentru platitorii care au un volum al datoriilor totale, evidentiate in ultimul bilant contabil anual, inclusiv obligatiile neachitate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, mai mare decat cifra de afaceri evidentiata in ultimul bilant contabil anual.
    (6) Potrivit art. 15^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei poate acorda amanari, esalonari, scutiri, reduceri la plata obligatiilor bugetare datorate la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, ca urmare a propunerilor institutiei publice implicate si in baza documentatiei intocmite de creditorii bugetari implicati, conform dispozitiilor legale.
    Art. 5
    (1) Inlesnirile la plata se solutioneaza de comisiile ce se constituie in acest scop la toate nivelurile de competenta.
    (2) La nivelul Ministerului Finantelor comisiile sunt departamentale si au urmatoarea structura:
    a) secretar de stat - presedinte;
    b) secretar de stat - membru;
    c) secretar de stat - membru;
    d) secretar general adjunct coordonator al departamentului - membru;
    e) directorul general al Directiei generale a administrarii veniturilor, pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, neachitate in termen, inclusiv majorari de intarziere; directorul general al Directiei generale politica impozitelor, pentru taxe judiciare de timbru; directorul general al Directiei generale datorie publica si administrarea patrimoniului statului, pentru sume provenind din comisioanele datorate de agentii economici la Fondul de risc, la majorarile de intarziere calculate la acestea, la sumele datorate si neachitate de agentii economici in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor in calitate de garant al acestor sume, precum si la majorarile de intarziere aferente acestor sume; sau directorul general al Directiei Generale a Vamilor, pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, ce sunt datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior, inclusiv pentru majorari de intarziere aferente acestora, dupa caz - membru;
    f) directorul Directiei colectare venituri, directorul Directiei impozite indirecte, directorul general adjunct al Directiei generale datorie publica si administrarea patrimoniului statului, dupa caz - membru;
    g) directorul general al Directiei generale control fiscal - membru.
    (3) La nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale comisia are urmatoarea componenta:
    a) ministrul muncii si protectiei sociale - presedinte;
    b) secretarul general al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - membru;
    c) directorul Directiei programe asigurari sociale si pensii - membru;
    d) directorul general al Directiei generale finantare protectie sociala - membru;
    e) directorul Directiei control buget asigurari sociale de stat - membru.
    (4) La nivelul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala comisia are urmatoarea componenta:
    a) presedintele consiliului de administratie - presedinte;
    b) directorul general executiv - membru;
    c) directorul Directiei control - membru;
    d) membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala - membri.
    (5) Pentru directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, Directia Generala a Vamilor, comisiile se constituie prin decizii ale directorilor generali ai acestor organe.
    (6) Pentru directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale comisiile se constituie prin decizii ale directorilor generali ai acestora.
    (7) La nivelul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala teritoriale comisiile sunt numite prin decizii ale directorilor acestora.
    (8) Seful de serviciu din cadrul directiilor mentionate mai sus, competente pentru inaintarea documentatiilor intocmite in vederea solutionarii cererilor de inlesniri la plata, este secretar al comisiei, fara drept de vot.
    (9) Comisiile se intrunesc saptamanal sau ori de cate ori este cazul.
    (10) Comisiile sunt legal constituite cand sunt prezenti jumatate plus unul din numarul membrilor acestora.
    (11) Comisia constituita la Ministerul Finantelor poate solutiona cererile de inlesniri la plata cu jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti, din care in mod obligatoriu 2 secretari de stat.
    Art. 6
    (1) La nivelul Ministerului Finantelor documentatia necesara in vederea aprobarii inlesnirilor la plata, inclusiv propunerile de solutionare, se prezinta spre aprobare comisiilor constituite in acest scop, de catre:
    a) Directia colectare venituri, pentru inlesniri la plata impozitelor, taxelor, sumelor provenite din nerambursarea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat potrivit reglementarilor legale si altor venituri datorate bugetului de stat, neachitate in termen, precum si a majorarilor de intarziere aferente, altele decat cele prevazute la lit. b) - d);
    b) Directia impozite indirecte, pentru inlesniri la plata taxelor de timbru solicitate anterior prestarii serviciului taxabil;
    c) Directia generala datorie publica si administrarea patrimoniului statului, pentru inlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de agentii economici la Fondul de risc, la majorarile de intarziere calculate la acestea, la sumele datorate si neachitate de agentii economici in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor in calitate de garant al acestor sume, precum si la majorarile de intarziere aferente acestora;
    d) Directia Generala a Vamilor, pentru inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, ce sunt datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior, inclusiv pentru majorarile de intarziere aferente acestora.
    (2) La nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale documentatia necesara in vederea aprobarii inlesnirilor la plata, inclusiv propunerile de solutionare, se prezinta spre aprobare comisiei constituite in acest scop, de catre Directia programe asigurari sociale si pensii.
    (3) La nivelul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala documentatia necesara in vederea aprobarii inlesnirilor la plata, inclusiv propunerile de solutionare, se prezinta spre aprobare comisiei constituite in acest scop, de catre Directia de control.
    (4) La nivelul Guvernului documentatia necesara in vederea aprobarii inlesnirii la plata, inclusiv propunerile de solutionare, se prezinta spre aprobare de catre comisiile constituite la nivelul Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Platitorii care solicita inlesniri la plata pentru impozitul pe salarii sau pentru impozitul pe venituri din salarii vor mentiona expres in cerere sumele reprezentand impozit pe salarii neachitat in termen, calculat pentru drepturile salariale aferente perioadei de pana la sfarsitul anului 1998, inclusiv pentru luna decembrie, si separat pentru impozitul pe salarii datorat si neachitat, aferent drepturilor salariale pentru anul 1999, precum si pentru impozitul pe venituri din salarii datorat si neachitat incepand cu anul 2000.
    (2) Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda inlesniri la plata obligatiilor restante reprezentand impozit pe salarii datorat pentru anul 1999 numai pentru cota cuvenita bugetului de stat, iar pentru perioada anterioara anului 1999, pentru intreaga suma datorata si neachitata.
    Art. 8
    (1) Prin exceptie de la prevederile privind competentele de acordare a inlesnirilor la plata, in cazul impozitului pe venituri din salarii, Directia administrarea veniturilor statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia administrarii marilor contribuabili din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti pot aproba amanarea cu cel mult 20 de zile a platii acestuia pentru orice suma.
    (2) O alta amanare la plata impozitului pe veniturile din salarii nu se poate acorda decat daca platitorul face dovada ca a achitat sumele reprezentand impozitul pe veniturile din salarii aferente perioadelor anterioare, inclusiv majorarile de intarziere aferente sau majorarile, dupa caz.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    Art. 9
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate, insotite de documente justificative ale platitorilor.
    (2) Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, care se evidentiaza in ordinea in care sunt nominalizate mai jos sub forma unui opis intocmit de platitor si care constituie prima pagina a dosarului de acordare a inlesnirilor la plata, completat de organul fiscal teritorial cu actele de control intocmite de acesta:
    a) elemente de identificare a platitorului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului/conturilor de disponibilitati si unitatea/unitatile bancara/bancare la care este/sunt deschis/deschise, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
    b) sumele datorate si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz, pentru care se solicita inlesniri la plata, pe tipuri de impozite, taxe, contributii, sume datorate si alte obligatii bugetare;
    c) felul inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
    d) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri, conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza datele, numerele de inregistrare la organul fiscal competent, precum si modul in care acestea au fost respectate;
    e) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial, anterior depunerii cererii;
    f) situatia creditelor curente pana la data cererii si nerambursate;
    g) copie de pe ultima balanta de verificare;
    h) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si de pe codul fiscal al agentului economic care solicita inlesniri la plata;
    i) programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    j) certificat de la oficiul registrului comertului, din care sa rezulte daca actionarul/asociatul sau actionarii principali detin actiuni la alte societati comerciale si care sunt acestea;
    k) declaratie pe propria raspundere a actionarului/asociatului sau actionarilor principali, dupa caz, din care sa rezulte daca societatile comerciale la care detin actiuni sunt sau nu sunt profitabile, precum si o copie de pe ultima balanta de verificare a acestor societati comerciale;
    l) situatia debitorilor conform evidentelor contabile, vechimea acestora, analiza cauzelor neincasarii sumelor datorate de acestia; situatia clientilor neincasati la scadenta, pe fiecare luna in parte; masurile de urmarire intreprinse, numarul de cazuri si sumele aflate la instantele de judecata si stadiul acestora, precum si situatia clientilor pentru care s-a prescris dreptul de a cere executarea silita, intocmita in baza documentelor doveditoare existente la societate in acest sens;
    m) situatia furnizorilor si a sumelor creditoare din evidentele contabile, realitatea si vechimea acestora;
    n) declaratie pe propria raspundere privind existenta sau inexistenta depozitelor bancare;
    o) extrase de cont, din care sa rezulte componenta soldului conturilor bancare reflectate in evidentele contabile;
    p) situatia activelor neutilizate;
    r) cota de participare a platitorului la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz; pe perioada inlesnirilor la plata, pentru cota de participare, obligatoriu se ridica dividendele si se inregistreaza in evidentele proprii;
    s) declaratie pe propria raspundere a actionarului/asociatului sau actionarilor principali, dupa caz, din care sa rezulte ca depozitele bancare ale societatii pe care o reprezinta, impreuna cu cota de participare a acesteia la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz, nu sunt mai mari de 10% din suma ce face obiectul cererii de inlesniri la plata;
    t) datoriile pe care le au asociatii sau alte societati la care acestia sunt actionari sau asociati, dupa caz, fata de platitorul care a solicitat inlesniri la plata;
    u) dovada achitarii taxei de 0,5% din suma solicitata pentru inlesniri la plata, la trezoreria organului fiscal la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe;
    v) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    Art. 10
    Pentru taxele judiciare de timbru solicitate anticipat prestarii serviciului sau eliberarii actului supus taxarii, inlesnirile la plata se acorda pe baza cererilor motivate ale petentilor, insotite de urmatoarele documente, in functie de obiectul cererii:
    a) copia de pe actiunea in justitie, certificata pentru conformitate de catre instanta de judecata, insotita de un document eliberat de aceasta, din care sa rezulte: partile in proces, obiectul actiunii, cuantumul taxei sau al diferentei de taxa judiciara de timbru datorata si numarul din registrul prevazut la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) confirmarea organului care elibereaza actul sau care presteaza serviciul supus taxelor judiciare de timbru, asupra cuantumului taxei datorate, precum si asupra obiectului actului sau serviciului taxabil;
    c) acte doveditoare ale veniturilor petentilor - persoane fizice, respectiv date privind situatia economico-financiara la zi a petentilor persoane juridice, inclusiv disponibilitatile din conturile bancare;
    d) alte acte in sprijinul cererii: certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea petentilor, adeverinte medicale, adeverinte privitoare la venitul realizat.
    Art. 11
    (1) Cererile prin care se solicita inlesniri la plata pentru creantele bugetare se depun la organul teritorial in evidenta caruia se afla platitorul, cu exceptia celor prevazute la art. 19.
    (2) La primirea cererii organul teritorial inregistreaza cererea intr-un registru special.
    (3) Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite a debitului, cat si in timpul derularii acesteia.
    (4) Organele teritoriale efectueaza controlul legalitatii, realitatii, oportunitatii, necesitatii si eficientei cererilor si documentatiilor depuse de platitor.
    Art. 12
    (1) Pentru solutionarea fiecarei cereri de inlesniri la plata se au in vedere urmatoarele:
    a) criteriile pe baza carora se acorda inlesniri la plata;
    b) rezultatele verificarii efectuate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, respectiv ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz;
    c) documentele justificative prezentate de platitor;
    d) informatiile cuprinse in evidentele existente la organele teritoriale unde este inregistrat ca platitor;
    e) notele de constatare intocmite cu ocazia analizei pe teren a cererii platitorului;
    f) referatul cuprinzand propunerile de rezolvare ale organului competent;
    g) orice alte documente necesare solutionarii cererii;
    h) prevederile din legile speciale, potrivit carora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri si scutiri de impozite si taxe, prevederile cuprinse in art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile prezentei hotarari.
    (2) Criteriile pe baza carora se acorda inlesniri la plata sunt:
    1. realizarea unei cifre de afaceri cel putin la nivelul datoriilor totale evidentiate in ultimul bilant anual contabil, inclusiv obligatiile pentru care se solicita inlesniri la plata;
    2. indicatorii economico-financiari rezultati din analiza activitatii platitorului, prevazuti in lista care face parte integranta din prezenta hotarare, sa se incadreze in limitele eficientei economice;
    3. dovada ca neachitarea impozitelor, taxelor, contributiilor si sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj la termenele scadente, in conditiile existentei disponibilitatilor banesti, nu s-a facut cu rea-intentie;
    4. organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile;
    5. depunerea in termen la organele teritoriale a declaratiilor de impozite si taxe si a bilanturilor contabile, respectiv a declaratiei lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau a declaratiei lunare privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz.
    (3) Rezultatele verificarii efectuate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, respectiv ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, se vor referi la:
    1. realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare in vederea verificarii;
    2. respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara, cu mentionarea acestora.
    (4) Inlesniri la plata impozitului pe profit nu se pot acorda in situatia in care platitorul a efectuat plati in contul dividendelor repartizate conform legii.
    (5) Inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat nu se acorda solicitantilor care au debite la contributia pentru pensia suplimentara.
    (6) Inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj nu se acorda solicitantilor care au debite la contributia de 1% persoane fizice catre fondul sus-mentionat.
    (7) Societatile comerciale care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat sau la bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz, nu achita dividende actionarilor pe toata perioada de derulare a inlesnirii.
    (8) Conducerile organelor competente sa aprobe inlesniri la plata pot solicita si alte elemente in scopul analizei si solutionarii cererilor de inlesniri la plata.
    (9) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala raspund de veridicitatea datelor prezentate in actele de control.
    Art. 13
    (1) Cererile privind acordarea de inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, a caror rezolvare este de competenta organelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - h), se solutioneaza de catre acestea pe baza dosarelor intocmite de organele de nivel ierarhic inferior, care sunt insotite in mod obligatoriu de punctul lor de vedere privind modul de solutionare a cererii de acordare de inlesniri la plata solicitate de platitor.
    (2) Acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare este conditionata de achitarea obligatiilor curente la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat ori la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz, la termenele scadente prevazute de actele normative in vigoare.
    (3) Cererile privind acordarea de inlesniri la plata pentru sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz, a caror rezolvare este de competenta Guvernului, se solutioneaza de acesta, prin hotarare, pe baza dosarelor intocmite de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, respectiv de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz.
    (4) Comunicarile inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare se aduc si la cunostinta compartimentelor care tin evidenta pe platitor, in vederea evidentierii, urmaririi si incasarii sumelor la termenele de plata aprobate.
    Art. 14
    (1) Termenele de solutionare a cererilor prin care se solicita inlesniri la plata sunt urmatoarele:
    a) in cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii organul teritorial la care s-a depus cererea de inlesnire la plata intocmeste documentatia necesara in vederea solutionarii acesteia;
    b) in cel mult 15 zile lucratoare cererea insotita de documentatie este inaintata, dupa caz:
    - comisiei de analiza si solutionare competente;
    - organului de nivel superior de competenta, impreuna cu propunerile de solutionare, dupa analiza in comisiile organizate la nivelul organelor teritoriale;
    c) la nivelul Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala cererea este solutionata in termen de pana la 30 de zile lucratoare de la primirea acesteia impreuna cu documentatia in forma completa;
    d) in cazul in care competenta de solutionare apartine Guvernului, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea cererii impreuna cu documentatia in forma completa elaboreaza proiectul de hotarare a Guvernului. Proiectul de hotarare a Guvernului se elaboreaza pe baza documentatiei primite si a propunerilor comisiilor de solutionare prevazute la art. 5 si se inainteaza spre aprobare conform prevederilor legale.
    (2) Termenele prevazute la alin. (1) incep sa curga de la data la care informatiile din dosar sunt complete. In cazul in care documentatia nu este completa organele competente informeaza agentii economici in cauza despre aceasta situatie.
    Art. 15
    De la data comunicarii aprobarii cererii de inlesnire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj se calculeaza majorari, conform prevederilor legale, pentru fiecare suma achitata in contul ratelor aprobate, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva.
    Art. 16
    (1) Daca in decursul derularii inlesnirilor la plata contribuabilul a efectuat plata unei rate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu o intarziere de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 5 ori in 12 luni consecutiv, inlesnirea la plata isi mentine valabilitatea.
    (2) Agentul economic beneficiaza de inlesnirea la plata acordata, cu conditia ca in termen de pana la 10 zile de la data comunicarii sa faca dovada ca nu mai are obligatii neachitate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, altele decat cele ce fac obiectul inlesnirilor la plata.
    (3) Daca pe parcursul derularii inlesnirii la plata platitorul are dificultati in achitarea ratelor si daca timp de 12 luni consecutiv a achitat atat ratele esalonate, cat si obligatiile curente la bugetul de stat, respectiv la bugetul asigurarilor sociale de stat ori la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, printr-o cerere temeinic justificata poate solicita redimensionarea cuantumului ratelor ramase de plata fara a se depasi numarul ratelor aprobate initial.
    (4) La cererea temeinic justificata a platitorilor aflati in proces de privatizare si care beneficiaza de inlesniri la plata, Guvernul Romaniei poate acorda, in temeiul prevederilor art. 15^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, o noua inlesnire la plata.
    (5) Diferentele de impozite, taxe, contributii si majorarile de intarziere aferente stabilite prin acte de control ulterior datei aprobarii inlesnirii la plata pot face obiectul unei noi cereri de inlesnire la plata numai in situatia in care inlesnirea acordata anterior este respectata.
    (6) In cazul in care se constata, dupa depunerea bilantului contabil anual, ca sumele esalonate la plata sunt mai mari decat obligatiile legal datorate, platitorul achita ratele stabilite prin graficul de esalonare pana la concurenta sumei rezultate din regularizare.
    (7) In situatia in care se constata, dupa depunerea bilantului contabil anual, ca sumele esalonate la plata nu sunt datorate, atunci inlesnirea la plata nu mai are obiect. Obligatiile bugetare platite in plus se vor compensa cu alte obligatii datorate si neachitate bugetului de stat. In cazul in care inlesnirea la plata cuprinde si alte debite esalonate, precum si majorari de intarziere aferente, atunci aceasta se va modifica corespunzator numai pentru impozitul constatat ca nedatorat, restul impozitelor, taxelor si majorarilor de intarziere aferente ramanand esalonate conform aprobarii comunicate initial.
    (8) Comisiile solutioneaza cererile de inlesniri la plata asa cum au fost formulate si pentru fiecare cerere se emite o decizie motivata de aprobare sau de respingere, dupa caz.
    (9) Comunicarea modului de solutionare a cererii de inlesniri la plata atat platitorului, cat si organului teritorial in evidenta caruia este inregistrat este asigurata de directia de resort din Ministerul Finantelor, din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, respectiv din Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz, sub semnatura presedintelui comisiei, respectiv a secretarului de stat coordonator din Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau a presedintelui Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, dupa caz.
    (10) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala comunica modul de solutionare a cererilor de inlesniri la plata atat platitorului, cat si organelor teritoriale in evidenta carora se afla acesta.
    Art. 17
    (1) Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, respectiv a termenului de plata, cuantumului, precum si a conditiilor stipulate, conduce la pierderea valabilitatii acestora, la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a majorarilor de intarziere calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate. O noua cerere de inlesnire la plata obligatiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirii anterioare.
    (2) Inlesnirile la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, se pot acorda si cu alte conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Art. 18
    Daca prin cerere petitionarul solicita reducerea sau scutirea de plata fie a majorarilor de intarziere, fie a taxelor judiciare de timbru, iar din analiza intregii documentatii intocmite pentru acordarea inlesnirii la plata rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate mai sus nu este oportuna, organul competent poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 19
    (1) Cererile prin care se solicita inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior de organele vamale, inclusiv majorarilor de intarziere aferente acestora, se depun la directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul contribuabilului.
    (2) Directiile regionale vamale pot solicita organelor fiscale competente intocmirea documentatiei necesare in vederea acordarii inlesnirilor la plata.
    Art. 20
    Cererile pentru acordarea de inlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de agentii economici la Fondul de risc, la majorarile de intarziere calculate la acestea, la sumele datorate si neachitate de platitori in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor in calitate de garant al acestor sume, precum si majorarile de intarziere aferente acestora sunt prezentate de catre persoanele juridice Directiei generale datorie publica si administrarea patrimoniului statului.
    Art. 21
    Cererile prevazute la art. 20 sunt fundamentate cu elemente din care sa rezulte situatia financiara a platitorului cauzele neachitarii obligatiilor mentionate mai sus, estimarea indicatorilor financiari pe perioada imediat urmatoare. La cerere pot fi anexate si alte documente care sa stea la baza sustinerii acesteia.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Conducerile organelor abilitate sa acorde inlesniri la plata, indiferent de nivelul de competenta, urmaresc permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor si raspund de rezolvarea acestora in cadrul reglementarilor legale si in termenele stabilite de acestea.
    Art. 23
    In cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in prezenta procedura se aplica normele legale privind abaterile de la disciplina in munca si de la indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    Art. 24
    Organele care solutioneaza cereri de inlesniri la plata sunt obligate sa tina evidenta separata a acestora. Pentru reducerile sau scutirile acordate la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor datorate de persoane fizice, respectiv pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap, raniti in revolutie, conform prevederilor legilor in vigoare, se tine o evidenta separata.
    Art. 25
    Lunar Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si organele lor teritoriale fac cunoscuta prin mass-media lista cuprinzand agentii economici carora li s-au acordat inlesniri la plata.
    Art. 26
    Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala au obligatia sa informeze Oficiul Concurentei cu privire la inlesnirile la plata obligatiilor bugetare acordate, ce reprezinta ajutoare de stat existente, in vederea inventarierii, monitorizarii si raportarii ajutoarelor de stat, potrivit dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 143/1999.

                                      LISTA
                    cuprinzand indicatorii economico-financiari

        Indicatori economico-financiari                       Valori optime

                                 Active circulante
    1. Lichiditatea globala = -----------------------         buna > 1
                              Datorii totale sub 1 an         slaba < 1

                             Active circulante - stocuri
    2. Lichiditatea redusa = ---------------------------      buna > 1
                              Datorii totale sub 1 an         slaba < 1

                                       Profit din exploatare  superioara
    3. Rata rentabilitatii economice = ---------------------  ratei
                                           Total active       inflatiei

                                           Profit net         superioara ratei
    4. Rata rentabilitatii financiare = ------------------    medii a dobanzii
                                        Capitaluri proprii    pe piata

                        Capital propriu                       buna > 50%
    5. Solvabilitatea = --------------- x 100%                medie 30 - 50%
                          Total pasive                        slaba < 30%

                              Datorii (termen scurt si lung)
    6. Gradul de indatorare =                                 subunitar
                                   Capitaluri propriiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1165/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1165 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1165/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu