Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1061 din 26.11.2014

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 09 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi/sau adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 64080 8.17.03 Acumulare Budeasa şi clădire administrativă - râul Argeş Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1-dig = 95.132 mp, CF nr. 80958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84.771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1-dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1-dig = 26.891 mp, Sconstr_C2-dig = 29.164 mp, Sconstr_C3-magazie = 22 mp, Sconstr_C4-atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6-priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7-punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7-punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C8-priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Budeasa; -; nr.: -; 1978 95.083.242
2 64087 8.17.03 Baraj mobil Bilciureşti şi canton Bilciureşti - râul Ialomiţa Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, St_canton = 4.896 mp, CF nr. 70211, UAT Cojasca, canton P+1, cărămidă, sup. = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Cojasca; satul Bilciureşti; nr.: -; 1979 31.791.296
3 64116 8.17.03 Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur Beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc, St = 1.073.449 mp, CF nr. 70990, UAT Pucioasa Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; oraşul Pucioasa; -; nr.: -; 1998 108.112.136
4 64117 8.17.02 Baraj Bolboci, lac, drum auto, Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci Anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc, St = 987.565 mp, CF nr. 71046, UAT Moroeni Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; nr. -; Dâmboviţa 1988 293.931.432
5 64185 8.17.02 Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje, prize Volum atenuare = 0,3 mil. mc, casa barajistului, vol. total 2 mil. mc, Suprafaţa totală UAT-uri = 2.062.111 mp, Stotală_UAT Işalniţa = 38.326 mp, Steren cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-baraj = 2.107 mp, Sconstr_C2-disipator = 240 mp, Sconstr_C3-rizberma = 1.760 mp, CF nr. 30306, UAT Işalniţa, Steren cc = 31.084 mp, Sconstr_C1-canal_aducţiune_deschis = 31.084 mp, C.F. nr. 30305, UAT Işalniţa, Stotală_UAT Coţofenii din Dos = 799.902 mp, S_lac_acumulare_parţial = 733.713 mp, Steren cc = 66.189 mp, Sconstr_C1-dig_lateral_mal_drept = 63.944 mp, CF nr. 30083, UAT Coţofenii din Dos Stotală_UAT Almaj = 1.223.883 mp, S_lac_acumulare_parţial = 1.133.989 mp, Steren cc = 89.894 mp, Sconstr_C1-baraj_deversor = 1.992 mp, Sconstr_C2-disipator_de_energie = 214 mp, Sconstr_C3-rizberma = 1.528 mp, Sconstr_C4-decantor = 11.436 mp, Sconstr_C5-priza_de_apa = 2.068 mp, Sconstr_C6-casa_barajistului = 211 mp, Sconstr_C7-canal_aducţiune = 1.499 mp, Sconstr_C8-dig_lateral = 62.751 mp, CF nr. 30156, UAT Almaj Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 1965 10.483.651
6 64186 8.17.03 Acumulare nepermanentă Prodila Volum atenuare = 1,52 mil. mc; S_totală_construcţii = 9.920 mp, Stotal = 2.585 mp, Sconstr_C1-descărcător = 2.585 mp, CF nr. 30777, UAT Podari, Stotal = 7.335 mp, Sconstr_C1-baraj = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, CF nr. 30760, UAT Podari Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; Dolj 1960 414.303
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
7 64187 8.17.02 Acumulare şi baraj Cornu Volum atenuare = 0,58 mil. mc., vol. total = 2.61 mil mc, Stotală = 661.111 mp, S_lac_de_acumulare + neproductiv = 653.800 mp, CF nr. 30221, UAT Orodel, Stotală cc = 7.311 mp, SC1_baraj = 4.610 mp, SC2-descărcător_ape_mari = 2.498 mp, CF nr. 30075, UAT Orodel Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Orodel; -; nr.: -; BH Jiu 1960 394.561
8 64189 8.17.02 Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj Volum atenuare = 0,8 mil. mc., volum total = 5.3 mil. mc; Stotală = 262.326 mp, S_lac_de_acumulare = 238.270 mp, Steren_cc = 24.056 mp, Sconstr_C1-baraj = 23.632 mp, Sconstr_C2-deversor_lateral = 55 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 274 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor = 95 mp, CF nr. 60685, UAT Uricani Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; -; nr.: -; BH Jiu 1970 6.904.236
9 64295 8.17.02 Acumulare Dopca Vol. = 0,85 mil. mc, vol. at-0.2 mil mc, St = 162.100 mp, h = 16m, lung-160 m alimentare cu apă, CF 100531, UAT Hoghiz Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Hoghiz; satul Dopca; nr.: -; DAO 1988 16.908.211
10 64316 8.03.10 Tânganu, Popeşti, Sere, Glina Qmax = 230 mc/s, 3 deschideri + ecluză, 2 noduri cu 3 deschideri, NH Tanganu, St = 81.121 mp, Sconstr_C1 = 7.930 mp, Sconstr_C2 = 7.748 mp, Sconstr_C3 = 4.242 mp, Sconstr_C4 = 1.033 mp, Sconstr_C5 = 724 mp, Sconstr_C6 = 821 mp, Sconstr_C7 = 649 mp, Sconstr_C8 = 9.720 mp, Sconstr_C9 = 3.954 mp, Sconstr_C10 = 6.801 mp, Sconstr_C11 = 5.378 mp CF nr. 21349, UAT Fundeni Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Glina; -; nr.: -; DAAV 1999 7.646.441
11 64321 8.17.03 Baraj şi acumulare Gura Râului Vt = 17,47 mil. mc, Stotală = 810.000 mp, S_lac = 653.000 mp, Sconstr_C1-baraj _şi_anexe = 9.573 mp, vol aten-1.37 mil mc, CF nr. 101137, UAT Gura Râului Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr.: -; DAO 1998 69.251.538
12 64480 8.03.12 Priză de apă Buta şi canton de exploatare Debit captat 0.4 mc/s, aducţiune = 6.7 km în ac. Valea de Peşti; Stotală = 7.863 mp; Stotală cc = 7.242 mp; Sconstr_C1-casa_barajistului = 168 mp, Sconstr_C2-C3-priză_de_apă = 382 mp, CF nr. 60683, UAT Uricani; Stotală cc = 621 mp, Sconstr_C1-prag_deversor = 228 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 393 mp, CF nr. 60687, UAT Uricani Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; satul Câmpu lui Neag; -; nr.: -; BH Jiu 1998 3.069.241
13 65002 8.28.01 Punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) St = 2.048 mp, CF nr. 80946, UAT Costeşti, S = 143 mp, P, zidărie Ţara: România; judeţul: Argeş; oraşul Costeşti; -; nr.: -; DAAV 1998 18.645
14 65003 8.28.01 Canton Snagov şi drum de acces canton St = 9.517 mp, Sconstr_C1 = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 246 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 = 75 mp, Sdesf_C2 = 75 mp, Sconstr_C3 = 66 mp, Sdesf_C3 = 66 mp, Sconstr_C4 = 69 mp, Sdesf_C4 = 69 mp, Sconstr_C5 = 103 mp, Sdesf_C5 = 103 mp, Sconstr_C6 = 43 mp, Sdesf_C6 = 43 mp, CF nr. 50991, UAT Gruiu Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Gruiu; -; nr.: -; Ilfov 1984 114.572
15 65004 8.28.01 Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic St = 1.326 mp, Sconstr_C1 = 101 mp, Sdesf_C1 = 202 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 = 71 mp, Sdesf_C2 = 71 mp, Sconstr_C3 = 8 mp, Sdesf_C3 = 8 mp, Sconstr_C4 = 1 mp, Sdesf_C4 = 1 mp, Sconstr_C5 = 3 mp, Sdesf_C5 = 3 mp, Sconstr_C6 = 2 mp, Sdesf_C6 = 2 mp, CF nr. 50248, UAT Grădiştea Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Grădiştea; -; nr.: -; Ilfov 1996 125.542
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
16 65006 8.28.01 Canton Cocani St = 1.020 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 351 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, Sconstr_C3-anexă = 14 mp, Sdesf_C3-anexă = 14 mp, Sconstr_C4-anexă = 18 mp, Sdesf_C4-anexă = 18 mp, Sconstr_C5-anexă = 50 mp, Sdesf_C5-anexă = 50 mp, Sconstr_C6-anexă = 16 mp, Sdesf_C6-anexă = 16 mp, Sconstr_C7-anexă = 10 mp, Sdesf_C7-anexă = 10 mp, CF nr. 73551, UAT Crevedia Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Crevedia; -; nr.: -; DAAV 1988 63.895
17 65025 8.28.01 Canton Tânganu şi drum tehnologic St = 1.380 mp, Sconstr_C1-canton = 111 mp, Sdesf_C1-canton = 333 mp, clădire tip P+2, CF nr. 21353, UAT Fundeni Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Fundeni; satul Tânganu; -; nr.: -; DAAV 1998 1.256.915
18 65036 8.28.01 Canton I Latinu-Vădeni BH Siret St = 6.177 mp, Sconstr_C1-canton = 64 mp, Sdesf_C1-canton = 64 mp, Sconstr_C2-anexă = 53 mp, Sdesf_C2-anexă = 53 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, Sconstr_C4-anexă = 51 mp, Sdesf_C4-anexă = 51 mp, clădire tip P, CF nr. 70034, UAT Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; nr.: -; 1998 28.758
19 65038 8.28.01 Canton 6 -centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău St = 5.045 mp, Sconstr_C1-canton = 98 mp, Sdesf_C1-canton = 98 mp, Sconstr_C2-anexă = 68 mp, Sdesf_C2-anexă = 68 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, Sconstr_C4-anexă = 11 mp, Sdesf_C4-anexă = 11 mp, clădire tip P, CF nr. 71059, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; satul Gurguieţi; -; nr.: 1; Brăila 1998 33.305
20 65050 8.28.01 Canton Caragele St = 2.618 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp, Sdesf_C1-canton = 162 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-anexă = 75 mp, Sdesf_C2-anexă = 75 mp, Sconstr_C3-anexă = 17 mp, Sdesf_C3-anexă = 17 mp, CF nr. 20338, UAT Luciu Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Luciu; satul Caragele; nr.: -; 1998 424.074
21 65051 8.28.01 Canton Pătârlagele St = 2.844 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 80 mp, Sconstr_C2-anexă = 26 mp, Sdesf_C2-anexă = 26 mp, Sconstr_C3-bazin_apă = 22 mp, Sdesf_C3-bazin_apă = 22 mp, Sconstr_C4-anexă = 85 mp, Sdesf_C4-anexă = 85 mp, clădire tip P, CF nr. 20792, UAT Pătârlagele Ţara: România; judeţul Buzău; oraşul Pătârlagele; -; nr.: -; 1998 77.456
22 65055 8.28.01 Canton 2 Latinu - Vădeni BH Siret St = 1.647 mp, Sconstr_C1-canton = 58 mp, Sdesf_C1-canton = 58 mp, Sconstr_C2-anexă = 67 mp, Sdesf_C2-anexă = 67 mp, Sconstr_C3-anexă = 20 mp, Sdesf_C3-anexă = 20 mp, Sconstr_C4-anexă = 3 mp, Sdesf_C4-anexă = 3 mp, Sconstr_C5-anexă = 41 mp, Sdesf_C5-anexă = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 70017, UAT Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; nr.: -; 1998 17.891
23 65056 8.28.01 Canton 3 Latinu-Vădeni BH Siret St = 3.102 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-anexă = 82 mp, Sdesf_C2-anexă = 82 mp, Sconstr_C3-anexă = 97 mp, Sdesf_C3-anexă = 97 mp, clădire tip P, CF nr. 70014, UAT Siliştea Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; nr: -; 1998 30.254
24 65057 8.28.01 Canton 3 Vişani BH Buzău St = 3.338 mp, Sconstr_C1-canton = 111 mp, Sdesf_C1-canton = 111 mp, CF nr. 70004, UAT Vişani Tara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; nr: -; 1998 21.465
25 65059 8.28.01 Canton 4 Latinu-Vădeni BH Siret St = 4.814 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-anexă = 59 mp, Sdesf_C2-anexă = 59 mp, Sconstr_C3-anexă = 22 mp, Sdesf_C3-anexă = 22 mp, Sconstr_C4-anexă = 37 mp, Sdesf_C4-anexă = 37 mp, Sconstr_C5-anexă = 48 mp, Sdesf_C5-anexă = 48 mp, clădire tip P, CF nr. 70012, UAT Siliştea Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; nr.: -; 1998 31.130
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
26 65060 8.28.01 Canton 4 Nămoloasa-Măxineni BH Siret St = 3.639 mp, Sconstr_C1-canton = 135 mp, Sdesf_C1-canton = 135 mp, Sconstr_C2-anexă = 93 mp, Sdesf_C2-anexă = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 71596, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; satul Corbu Vechi; nr.: -; 1998 37.789
27 65061 8.28.01 Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) BH Siret St = 2.120 mp, Sconstr_C1-canton = 58 mp, Sdesf_C1-canton = 58 mp, Sconstr_C2-anexă = 71 mp, Sdesf_C2-anexă = 71 mp, Sconstr_C3-anexă = 20 mp, Sdesf_C3-anexă = 20 mp, Sconstr_C4-anexă = 3 mp, Sdesf_C4-anexă = 3 mp, Sconstr_C5-anexă = 49 mp, Sdesf_C5-anexă = 49 mp, clădire tip P, CF nr. 70028, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; satul Voineşti; nr.: -; 1998 20.723
28 65062 8.28.01 Canton 5 Nămoloasa-Măxineni, BH Siret St = 5.110 mp, Sconstr_C1-canton = 106 mp, Sdesf_C1-canton = 106 mp, Sconstr_C2-anexă = 86 mp, Sdesf_C2-anexă = 86 mp, Sconstr_C3-anexă = 37 mp, Sdesf_C3-anexă = 37 mp, Sconstr_C4-anexă = 23 mp, Sdesf_C4-anexă = 23 mp, clădire tip P, CF nr. 70048, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; nr.: -; 1998 4.562
29 65063 8.28.01 Canton 6 Pitulaţi, BH Buzău St = 4.121 mp, Sconstr_C1-canton = 60 mp, Sdesf_C1-canton = 60 mp, Sconstr_C2-anexă = 16 mp, Sdesf_C2-anexă = 16 mp, Sconstr_C3-anexă = 4 mp, Sdesf_C3-anexă = 4 mp, Sconstr_C4-anexă = 100 mp, Sdesf_C4-anexă = 100 mp, Sconstr_C5-anexă = 8 mp, Sdesf_C5-anexă = 8 mp, Sconstr_C6-anexă = 9 mp, Sdesf_C6-anexă = 9 mp, clădire tip P, CF nr. 70007, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; satul Pitulaţi; -; nr.: 148; 1998 62.900
30 65271 8.28.01 Canton Nămoloasa St = 9.990 mp, Sconstr_C1-canton = 102 mp, Sdesf_C1-canton = 102 mp, Sconstr_C2-anexă = 37 mp, Sdesf_C2-anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 102088, UAT Nămoloasa Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; nr.: -; 1998 39.846
31 65336 8.28.01 Canton hidrotehnic Reci St = 1585 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, clădire tip P, CF nr. 23833, UAT Reci Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Reci; -; nr.: 466; DAO 1980 57.625
32 65337 8.28.01 Canton hidrotehnic Mărtineni St = 741 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 23629, UAT Catalina Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; satul Mărtineni; -; nr.: 191A; DAO 1980 41.166
33 65339 8.28.01 Canton hidrotehnic Surcea St = 602 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, Sconstr_C2-magazie = 68 mp, Sdesf_C2-magazie = 68 mp, clădire tip P, CF nr. 23534, UAT Zăbala Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Zăbala; satul Surcea; nr.: 52; 1980 43.733
34 65340 8.28.01 Canton hidrotehnic Baraolt-Augustin St = 4.995 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 160 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 75 mp, Sdesf_C2-magazie = 75 mp, CF nr. 23653, UAT Baraolt Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Baraolt; DJ 131B; nr.: -; Olt 1987 125.955
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
35 65341 8.28.01 Canton hidrotehnic Aita Mare St = 3533 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 160 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 75 mp, Sdesf_C2-magazie = 75 mp, CF nr. 23120, UAT Aita Mare Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Aita Mare; -; nr.: 266; DAO 1987 134.660
36 65343 8.28.01 Canton hidrotehnic Covasna St = 1.405 mp, Sconstr_C1-canton = 201 mp, Sdesf_C1-canton = 402 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 44 mp, Sdesf_C2-magazie = 44 mp, Sconstr_C3-atelier = 68 mp, Sdesf_C3-atelier = 68 mp, Sconstr_C4-garaj = 66 mp, Sdesf_C4-garaj = 66 mp, CF nr. 24390, UAT Covasna Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Covasna; Str. Timar; nr.: 26/c; DAO 1980 207.976
37 65344 8.28.01 Canton hidrotehnic Chichiş St = 21633 mp, Sconstr_C1-canton = 127 mp, Sdesf_C1-canton = 254 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 72 mp, Sdesf_C2-magazie = 72 mp, CF nr. 23337, UAT Chichiş Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Chichiş; -; nr.: 282A; DAO 1980 97.301
38 65346 8.28.01 Canton hidrotehnic ac. Târlung St = 2.500 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp Sconstr_C2-anexă = 141 mp, Sdesf_C2-anexă = 141 mp, clădire tip P, CF nr. 106930, UAT Săcele Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Săcele; -; nr: -; DAO 1975 142.261


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1061/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1061 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu