Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1061 din 26.11.2014

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 09 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi/sau adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 64080 8.17.03 Acumulare Budeasa şi clădire administrativă - râul Argeş Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1-dig = 95.132 mp, CF nr. 80958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84.771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1-dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1-dig = 26.891 mp, Sconstr_C2-dig = 29.164 mp, Sconstr_C3-magazie = 22 mp, Sconstr_C4-atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6-priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7-punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7-punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C8-priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Budeasa; -; nr.: -; 1978 95.083.242
2 64087 8.17.03 Baraj mobil Bilciureşti şi canton Bilciureşti - râul Ialomiţa Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, St_canton = 4.896 mp, CF nr. 70211, UAT Cojasca, canton P+1, cărămidă, sup. = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Cojasca; satul Bilciureşti; nr.: -; 1979 31.791.296
3 64116 8.17.03 Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur Beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc, St = 1.073.449 mp, CF nr. 70990, UAT Pucioasa Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; oraşul Pucioasa; -; nr.: -; 1998 108.112.136
4 64117 8.17.02 Baraj Bolboci, lac, drum auto, Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci Anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc, St = 987.565 mp, CF nr. 71046, UAT Moroeni Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; nr. -; Dâmboviţa 1988 293.931.432
5 64185 8.17.02 Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje, prize Volum atenuare = 0,3 mil. mc, casa barajistului, vol. total 2 mil. mc, Suprafaţa totală UAT-uri = 2.062.111 mp, Stotală_UAT Işalniţa = 38.326 mp, Steren cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-baraj = 2.107 mp, Sconstr_C2-disipator = 240 mp, Sconstr_C3-rizberma = 1.760 mp, CF nr. 30306, UAT Işalniţa, Steren cc = 31.084 mp, Sconstr_C1-canal_aducţiune_deschis = 31.084 mp, C.F. nr. 30305, UAT Işalniţa, Stotală_UAT Coţofenii din Dos = 799.902 mp, S_lac_acumulare_parţial = 733.713 mp, Steren cc = 66.189 mp, Sconstr_C1-dig_lateral_mal_drept = 63.944 mp, CF nr. 30083, UAT Coţofenii din Dos Stotală_UAT Almaj = 1.223.883 mp, S_lac_acumulare_parţial = 1.133.989 mp, Steren cc = 89.894 mp, Sconstr_C1-baraj_deversor = 1.992 mp, Sconstr_C2-disipator_de_energie = 214 mp, Sconstr_C3-rizberma = 1.528 mp, Sconstr_C4-decantor = 11.436 mp, Sconstr_C5-priza_de_apa = 2.068 mp, Sconstr_C6-casa_barajistului = 211 mp, Sconstr_C7-canal_aducţiune = 1.499 mp, Sconstr_C8-dig_lateral = 62.751 mp, CF nr. 30156, UAT Almaj Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj 1965 10.483.651
6 64186 8.17.03 Acumulare nepermanentă Prodila Volum atenuare = 1,52 mil. mc; S_totală_construcţii = 9.920 mp, Stotal = 2.585 mp, Sconstr_C1-descărcător = 2.585 mp, CF nr. 30777, UAT Podari, Stotal = 7.335 mp, Sconstr_C1-baraj = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, CF nr. 30760, UAT Podari Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Podari; -; nr.: -; Dolj 1960 414.303
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
7 64187 8.17.02 Acumulare şi baraj Cornu Volum atenuare = 0,58 mil. mc., vol. total = 2.61 mil mc, Stotală = 661.111 mp, S_lac_de_acumulare + neproductiv = 653.800 mp, CF nr. 30221, UAT Orodel, Stotală cc = 7.311 mp, SC1_baraj = 4.610 mp, SC2-descărcător_ape_mari = 2.498 mp, CF nr. 30075, UAT Orodel Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Orodel; -; nr.: -; BH Jiu 1960 394.561
8 64189 8.17.02 Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj Volum atenuare = 0,8 mil. mc., volum total = 5.3 mil. mc; Stotală = 262.326 mp, S_lac_de_acumulare = 238.270 mp, Steren_cc = 24.056 mp, Sconstr_C1-baraj = 23.632 mp, Sconstr_C2-deversor_lateral = 55 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 274 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor = 95 mp, CF nr. 60685, UAT Uricani Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; -; nr.: -; BH Jiu 1970 6.904.236
9 64295 8.17.02 Acumulare Dopca Vol. = 0,85 mil. mc, vol. at-0.2 mil mc, St = 162.100 mp, h = 16m, lung-160 m alimentare cu apă, CF 100531, UAT Hoghiz Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Hoghiz; satul Dopca; nr.: -; DAO 1988 16.908.211
10 64316 8.03.10 Tânganu, Popeşti, Sere, Glina Qmax = 230 mc/s, 3 deschideri + ecluză, 2 noduri cu 3 deschideri, NH Tanganu, St = 81.121 mp, Sconstr_C1 = 7.930 mp, Sconstr_C2 = 7.748 mp, Sconstr_C3 = 4.242 mp, Sconstr_C4 = 1.033 mp, Sconstr_C5 = 724 mp, Sconstr_C6 = 821 mp, Sconstr_C7 = 649 mp, Sconstr_C8 = 9.720 mp, Sconstr_C9 = 3.954 mp, Sconstr_C10 = 6.801 mp, Sconstr_C11 = 5.378 mp CF nr. 21349, UAT Fundeni Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Glina; -; nr.: -; DAAV 1999 7.646.441
11 64321 8.17.03 Baraj şi acumulare Gura Râului Vt = 17,47 mil. mc, Stotală = 810.000 mp, S_lac = 653.000 mp, Sconstr_C1-baraj _şi_anexe = 9.573 mp, vol aten-1.37 mil mc, CF nr. 101137, UAT Gura Râului Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr.: -; DAO 1998 69.251.538
12 64480 8.03.12 Priză de apă Buta şi canton de exploatare Debit captat 0.4 mc/s, aducţiune = 6.7 km în ac. Valea de Peşti; Stotală = 7.863 mp; Stotală cc = 7.242 mp; Sconstr_C1-casa_barajistului = 168 mp, Sconstr_C2-C3-priză_de_apă = 382 mp, CF nr. 60683, UAT Uricani; Stotală cc = 621 mp, Sconstr_C1-prag_deversor = 228 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 393 mp, CF nr. 60687, UAT Uricani Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Uricani; satul Câmpu lui Neag; -; nr.: -; BH Jiu 1998 3.069.241
13 65002 8.28.01 Punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) St = 2.048 mp, CF nr. 80946, UAT Costeşti, S = 143 mp, P, zidărie Ţara: România; judeţul: Argeş; oraşul Costeşti; -; nr.: -; DAAV 1998 18.645
14 65003 8.28.01 Canton Snagov şi drum de acces canton St = 9.517 mp, Sconstr_C1 = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 246 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 = 75 mp, Sdesf_C2 = 75 mp, Sconstr_C3 = 66 mp, Sdesf_C3 = 66 mp, Sconstr_C4 = 69 mp, Sdesf_C4 = 69 mp, Sconstr_C5 = 103 mp, Sdesf_C5 = 103 mp, Sconstr_C6 = 43 mp, Sdesf_C6 = 43 mp, CF nr. 50991, UAT Gruiu Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Gruiu; -; nr.: -; Ilfov 1984 114.572
15 65004 8.28.01 Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic St = 1.326 mp, Sconstr_C1 = 101 mp, Sdesf_C1 = 202 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 = 71 mp, Sdesf_C2 = 71 mp, Sconstr_C3 = 8 mp, Sdesf_C3 = 8 mp, Sconstr_C4 = 1 mp, Sdesf_C4 = 1 mp, Sconstr_C5 = 3 mp, Sdesf_C5 = 3 mp, Sconstr_C6 = 2 mp, Sdesf_C6 = 2 mp, CF nr. 50248, UAT Grădiştea Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Grădiştea; -; nr.: -; Ilfov 1996 125.542
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
16 65006 8.28.01 Canton Cocani St = 1.020 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 351 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, Sconstr_C3-anexă = 14 mp, Sdesf_C3-anexă = 14 mp, Sconstr_C4-anexă = 18 mp, Sdesf_C4-anexă = 18 mp, Sconstr_C5-anexă = 50 mp, Sdesf_C5-anexă = 50 mp, Sconstr_C6-anexă = 16 mp, Sdesf_C6-anexă = 16 mp, Sconstr_C7-anexă = 10 mp, Sdesf_C7-anexă = 10 mp, CF nr. 73551, UAT Crevedia Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Crevedia; -; nr.: -; DAAV 1988 63.895
17 65025 8.28.01 Canton Tânganu şi drum tehnologic St = 1.380 mp, Sconstr_C1-canton = 111 mp, Sdesf_C1-canton = 333 mp, clădire tip P+2, CF nr. 21353, UAT Fundeni Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Fundeni; satul Tânganu; -; nr.: -; DAAV 1998 1.256.915
18 65036 8.28.01 Canton I Latinu-Vădeni BH Siret St = 6.177 mp, Sconstr_C1-canton = 64 mp, Sdesf_C1-canton = 64 mp, Sconstr_C2-anexă = 53 mp, Sdesf_C2-anexă = 53 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, Sconstr_C4-anexă = 51 mp, Sdesf_C4-anexă = 51 mp, clădire tip P, CF nr. 70034, UAT Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; nr.: -; 1998 28.758
19 65038 8.28.01 Canton 6 -centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău St = 5.045 mp, Sconstr_C1-canton = 98 mp, Sdesf_C1-canton = 98 mp, Sconstr_C2-anexă = 68 mp, Sdesf_C2-anexă = 68 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, Sconstr_C4-anexă = 11 mp, Sdesf_C4-anexă = 11 mp, clădire tip P, CF nr. 71059, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; satul Gurguieţi; -; nr.: 1; Brăila 1998 33.305
20 65050 8.28.01 Canton Caragele St = 2.618 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp, Sdesf_C1-canton = 162 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-anexă = 75 mp, Sdesf_C2-anexă = 75 mp, Sconstr_C3-anexă = 17 mp, Sdesf_C3-anexă = 17 mp, CF nr. 20338, UAT Luciu Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Luciu; satul Caragele; nr.: -; 1998 424.074
21 65051 8.28.01 Canton Pătârlagele St = 2.844 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 80 mp, Sconstr_C2-anexă = 26 mp, Sdesf_C2-anexă = 26 mp, Sconstr_C3-bazin_apă = 22 mp, Sdesf_C3-bazin_apă = 22 mp, Sconstr_C4-anexă = 85 mp, Sdesf_C4-anexă = 85 mp, clădire tip P, CF nr. 20792, UAT Pătârlagele Ţara: România; judeţul Buzău; oraşul Pătârlagele; -; nr.: -; 1998 77.456
22 65055 8.28.01 Canton 2 Latinu - Vădeni BH Siret St = 1.647 mp, Sconstr_C1-canton = 58 mp, Sdesf_C1-canton = 58 mp, Sconstr_C2-anexă = 67 mp, Sdesf_C2-anexă = 67 mp, Sconstr_C3-anexă = 20 mp, Sdesf_C3-anexă = 20 mp, Sconstr_C4-anexă = 3 mp, Sdesf_C4-anexă = 3 mp, Sconstr_C5-anexă = 41 mp, Sdesf_C5-anexă = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 70017, UAT Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; nr.: -; 1998 17.891
23 65056 8.28.01 Canton 3 Latinu-Vădeni BH Siret St = 3.102 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-anexă = 82 mp, Sdesf_C2-anexă = 82 mp, Sconstr_C3-anexă = 97 mp, Sdesf_C3-anexă = 97 mp, clădire tip P, CF nr. 70014, UAT Siliştea Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; nr: -; 1998 30.254
24 65057 8.28.01 Canton 3 Vişani BH Buzău St = 3.338 mp, Sconstr_C1-canton = 111 mp, Sdesf_C1-canton = 111 mp, CF nr. 70004, UAT Vişani Tara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; nr: -; 1998 21.465
25 65059 8.28.01 Canton 4 Latinu-Vădeni BH Siret St = 4.814 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-anexă = 59 mp, Sdesf_C2-anexă = 59 mp, Sconstr_C3-anexă = 22 mp, Sdesf_C3-anexă = 22 mp, Sconstr_C4-anexă = 37 mp, Sdesf_C4-anexă = 37 mp, Sconstr_C5-anexă = 48 mp, Sdesf_C5-anexă = 48 mp, clădire tip P, CF nr. 70012, UAT Siliştea Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; nr.: -; 1998 31.130
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
26 65060 8.28.01 Canton 4 Nămoloasa-Măxineni BH Siret St = 3.639 mp, Sconstr_C1-canton = 135 mp, Sdesf_C1-canton = 135 mp, Sconstr_C2-anexă = 93 mp, Sdesf_C2-anexă = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 71596, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; satul Corbu Vechi; nr.: -; 1998 37.789
27 65061 8.28.01 Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) BH Siret St = 2.120 mp, Sconstr_C1-canton = 58 mp, Sdesf_C1-canton = 58 mp, Sconstr_C2-anexă = 71 mp, Sdesf_C2-anexă = 71 mp, Sconstr_C3-anexă = 20 mp, Sdesf_C3-anexă = 20 mp, Sconstr_C4-anexă = 3 mp, Sdesf_C4-anexă = 3 mp, Sconstr_C5-anexă = 49 mp, Sdesf_C5-anexă = 49 mp, clădire tip P, CF nr. 70028, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; satul Voineşti; nr.: -; 1998 20.723
28 65062 8.28.01 Canton 5 Nămoloasa-Măxineni, BH Siret St = 5.110 mp, Sconstr_C1-canton = 106 mp, Sdesf_C1-canton = 106 mp, Sconstr_C2-anexă = 86 mp, Sdesf_C2-anexă = 86 mp, Sconstr_C3-anexă = 37 mp, Sdesf_C3-anexă = 37 mp, Sconstr_C4-anexă = 23 mp, Sdesf_C4-anexă = 23 mp, clădire tip P, CF nr. 70048, UAT Măxineni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; nr.: -; 1998 4.562
29 65063 8.28.01 Canton 6 Pitulaţi, BH Buzău St = 4.121 mp, Sconstr_C1-canton = 60 mp, Sdesf_C1-canton = 60 mp, Sconstr_C2-anexă = 16 mp, Sdesf_C2-anexă = 16 mp, Sconstr_C3-anexă = 4 mp, Sdesf_C3-anexă = 4 mp, Sconstr_C4-anexă = 100 mp, Sdesf_C4-anexă = 100 mp, Sconstr_C5-anexă = 8 mp, Sdesf_C5-anexă = 8 mp, Sconstr_C6-anexă = 9 mp, Sdesf_C6-anexă = 9 mp, clădire tip P, CF nr. 70007, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; satul Pitulaţi; -; nr.: 148; 1998 62.900
30 65271 8.28.01 Canton Nămoloasa St = 9.990 mp, Sconstr_C1-canton = 102 mp, Sdesf_C1-canton = 102 mp, Sconstr_C2-anexă = 37 mp, Sdesf_C2-anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 102088, UAT Nămoloasa Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; nr.: -; 1998 39.846
31 65336 8.28.01 Canton hidrotehnic Reci St = 1585 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, clădire tip P, CF nr. 23833, UAT Reci Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Reci; -; nr.: 466; DAO 1980 57.625
32 65337 8.28.01 Canton hidrotehnic Mărtineni St = 741 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 23629, UAT Catalina Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; satul Mărtineni; -; nr.: 191A; DAO 1980 41.166
33 65339 8.28.01 Canton hidrotehnic Surcea St = 602 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, Sconstr_C2-magazie = 68 mp, Sdesf_C2-magazie = 68 mp, clădire tip P, CF nr. 23534, UAT Zăbala Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Zăbala; satul Surcea; nr.: 52; 1980 43.733
34 65340 8.28.01 Canton hidrotehnic Baraolt-Augustin St = 4.995 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 160 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 75 mp, Sdesf_C2-magazie = 75 mp, CF nr. 23653, UAT Baraolt Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Baraolt; DJ 131B; nr.: -; Olt 1987 125.955
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
35 65341 8.28.01 Canton hidrotehnic Aita Mare St = 3533 mp, Sconstr_C1-canton = 80 mp, Sdesf_C1-canton = 160 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 75 mp, Sdesf_C2-magazie = 75 mp, CF nr. 23120, UAT Aita Mare Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Aita Mare; -; nr.: 266; DAO 1987 134.660
36 65343 8.28.01 Canton hidrotehnic Covasna St = 1.405 mp, Sconstr_C1-canton = 201 mp, Sdesf_C1-canton = 402 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 44 mp, Sdesf_C2-magazie = 44 mp, Sconstr_C3-atelier = 68 mp, Sdesf_C3-atelier = 68 mp, Sconstr_C4-garaj = 66 mp, Sdesf_C4-garaj = 66 mp, CF nr. 24390, UAT Covasna Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Covasna; Str. Timar; nr.: 26/c; DAO 1980 207.976
37 65344 8.28.01 Canton hidrotehnic Chichiş St = 21633 mp, Sconstr_C1-canton = 127 mp, Sdesf_C1-canton = 254 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 72 mp, Sdesf_C2-magazie = 72 mp, CF nr. 23337, UAT Chichiş Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Chichiş; -; nr.: 282A; DAO 1980 97.301
38 65346 8.28.01 Canton hidrotehnic ac. Târlung St = 2.500 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp Sconstr_C2-anexă = 141 mp, Sdesf_C2-anexă = 141 mp, clădire tip P, CF nr. 106930, UAT Săcele Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Săcele; -; nr: -; DAO 1975 142.261


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1061/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1061 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu