Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1056 din 18 octombrie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 727 din 15 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor cu incandescenta, a lampilor fluorescente compacte cu balast incorporat, a lampilor fluorescente tubulare si a lampilor fluorescente compacte fara balast incorporat, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite in continuare lampi electrice de uz casnic, chiar daca sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    Art. 2
    Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari urmatoarele:
    a) lampile cu un flux luminos mai mare de 6.500 lumeni;
    b) lampile cu putere electrica mai mica de 4 wati;
    c) lampile cu reflector;
    d) lampile introduse pe piata, alimentate de la alte surse de energie, cum ar fi bateriile;
    e) lampile introduse pe piata in vederea unei alte utilizari decat producerea de lumina in spectrul vizibil de la 400 pana la 800 nm;
    f) lampile introduse pe piata sau comercializate ca parte a unui produs al carui scop principal nu este iluminatul, cu exceptia celor puse in vanzare ca piese de schimb;
    g) lampile electrice de uz casnic a caror productie a incetat inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a lampilor electrice de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, imprimata sau atasata pe exteriorul ambalajului individual al lampii o eticheta indicand clasa de eficienta energetica, prevazuta in anexa nr. 1;
    b) sunt insotite de o fisa, cuprinsa in brosurile despre produs, care contine informatiile specificate pentru eticheta, prevazuta in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care nu se furnizeaza brosuri despre produs, cand eticheta oferita impreuna cu produsul indeplineste si calitatea de fisa.
    (2) Informatiile standard cuprinse in eticheta si in fisa trebuie stabilite in conformitate cu standardele europene EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardelor prevazute la alin. (2) ca standarde nationale de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic, specificata in eticheta si in fisa, este determinata conform anexei nr. 3.
    Art. 4
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si lampile electrice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.
    (2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale lampilor electrice de uz casnic, prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 5
    (1) Producatorul unei lampi electrice de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica avand sediul in Romania, imputernicita de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute de eticheta si fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia aplicarii acesteia revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare, pana in momentul introducerii pe piata a lampilor electrice de uz casnic.
    (5) Ambalajul nu trebuie sa poarte nici un element aplicat, imprimat sau atasat in exterior, de natura sa acopere sau sa reduca vizibilitatea etichetei.
    (6) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune in scop comercial lampi electrice de uz casnic.
    (7) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    Art. 6
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei lampi electrice de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) descrierea generala a lampii electrice de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte privind testele de masurare efectuate in conditiile standardului european EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si ale standardului EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa";
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 7
    In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, obligatia detinerii documentatiei prevazute la art. 6 si prezentarii acesteia spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 5 alin. (5) si se sanctioneaza potrivit art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare;
    c) nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sau art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 9
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si/sau de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, in conditiile legii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                              ETICHETA
pentru indicarea consumului de energie si a clasei de eficienta energetica

    Forma etichetei
    1. Eticheta este aleasa dintre urmatoarele ilustratii:
    - daca eticheta nu este imprimata pe ambalaj, ci se aplica sau se ataseaza o eticheta separata, trebuie sa se foloseasca varianta color;
    - daca se utilizeaza varianta "negru pe alb" a etichetei, textul si fondul pot fi de orice culoare, cu conditia sa se pastreze lizibilitatea etichetei.
    Ilustratie eticheta
    2. Informatiile pe care trebuie sa le includa eticheta:
    I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    3. Daca informatiile specificate la poz. II, III si, unde este cazul, IV de la pct. 2 sunt incluse in alta parte a ambalajului lampii, ele pot fi omise de pe eticheta, la fel ca si rubrica ce le contine. In aceasta situatie eticheta este aleasa dintre ilustratiile urmatoare:
    Ilustratie eticheta
    Tiparire
    4. Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
    Ilustratie eticheta
    Eticheta trebuie incadrata de un chenar de minimum 5 mm, la fel ca in figura. Daca nici o latura a ambalajului nu este suficient de mare ca sa poata contine eticheta si marginea goala sau daca aceasta ar acoperi mai mult de 50% din suprafata laturii celei mai mari, eticheta si marginea goala pot fi micsorate, dar nu mai mult decat este necesar pentru indeplinirea ambelor conditii. Totusi eticheta nu poate fi in nici un caz micsorata la mai putin de 40% (pe lungime) din dimensiunea standard. Daca ambalajul este prea mic pentru a permite aplicarea unei etichete micsorate in acest fel, eticheta trebuie sa fie atasata de lampa sau de ambalaj. Totusi, daca impreuna cu lampa se expune o eticheta de dimensiuni standard (de exemplu, atasata de raftul pe care este expusa lampa), eticheta de pe ambalaj poate fi omisa.
    Culori utilizate
    Varianta color:
    CMGN - cian, magenta, galben, negru
    De exemplu 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    A : X0X0
    B : 70X0
    C : 30X0
    D : 00X0
    E : 03X0
    F : 07X0
    G : 0XX0
    Culoarea de contur X070
    Textul este tiparit integral in negru. Fondul este alb.

           2      8             10,5            5        8,5        2
         |---|---------|---------------------|-----|--------------|---|
                                mm
    ___    ___________________________________________________________
  2  |    |                                                           |
    -|-   |                                                           |
  6  |    | Energie                                  ____________     |
     |    |                                         |     *     |    |
    -|-   |    |  4  |2,5|                          |  *      *  |    |
4,5  |    |  __|_____|   |                          | *        * |    |
    -|-   | |          \ |                          |  *      *  |    |
  5  |    | |      A    >|                          |     *     |    |
     |    | |_________ /                            |____________|    |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _____________                                            |
   5 |    | |           B  \                                          |
     |    | |_____________ /                                          |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _______________                                          |
   5 |    | |             C  \                                        |
     |    | |_______________ /                                        |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _________________                                        |
mm 5 |    | |               D  \                                      |
     |    | |_________________ /                                      |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  ___________________                     ____________     | ___
   5 |    | |                 E  \                 /  E          |    |  | 10
     |    | |___________________ /                 \ ____________|    |  | mm
    -|-   |                                                           | _|_
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _____________________                                    |
   5 |    | |                   F  \                                  |
     |    | |_____________________ /                                  |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _______________________                                  |___ I
   5 |    | |                     G  \                                |
     |    | |_______________________ /                                |
    -|-   |                                                           |
   4 |    |                                                           |
    _|_   |___________________________________________________________|
 4,5 |    |                                                           |___ II
     |    | XY00                                               Lumen  |
    _|_   |                                                           |
   4 |    |                                                           |___ III
     |    | XYZ                                                 Watt  |
    -|-   |                                                           |
   4 |    |                                                           |___ IV
     |    | XY00                                                   h  |
    -|-   |                                                           |
   3 |    |                                                           |
    _|_   |___________________________________________________________|

    Ilustratie eticheta

    ANEXA 2

                               FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile specificate pentru eticheta*1).
    I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3.
    Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
------------
    *1) Daca nu se furnizeaza brosuri despre produs, eticheta oferita impreuna cu produsul poate fi considerata ca indeplinind si calitatea de fisa.

    ANEXA 3

                      CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic se determina dupa cum urmeaza:
    Lampile fluorescente sunt incadrate in clasa A daca sunt:
    - lampi fluorescente compacte fara balast incorporat (cele care necesita un balast si/sau alt dispozitiv de control pentru conectarea la retea)
                 __
                |
    W <\= 0,15 \| F + 0,0097 F;
    - alte lampi
                 __
                |
    W <\= 0,24 \| F + 0,0103 F,
    in care:
    F este fluxul luminos al lampii si
    W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.
    Daca lampa nu este incadrata in clasa A, se calculeaza o putere electrica de referinta WR, dupa cum urmeaza:
                __
               |
    WR = 0,88 \| F + 0,049 F, cand F > 34 lumeni;
          0,2 F             , cand F <\= 34 lumeni,

    in care: F este fluxul luminos al lampii.
    Indicele de eficienta energetica EI se calculeaza apoi astfel:
    EI = W/WR,
    in care: W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.
    Clasele de eficienta energetica sunt apoi determinate conform tabelului urmator:
___________________________________________________________________
Clasa de eficienta energetica  Indicele de eficienta energetica EI
___________________________________________________________________
            B                               EI < 60%
            C                            60% <\= EI < 80%
            D                            80% <\= EI < 95%
            E                            95% <\= EI < 110%
            F                           110% <\= EI < 130%
            G                             EI >\= 130%
___________________________________________________________________

    ANEXA 4

                          CARACTERISTICILE TEHNICE
ale lampilor electrice de uz casnic cuprinse in catalogul de comanda prin posta sau alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 4 din hotarare, contin urmatoarele informatii, furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. I)
    Exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ... . Pe o scara de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta)". Daca aceste informatii sunt furnizate sub forma de tabel, ele pot fi exprimate prin alte mijloace, cu conditia sa se indice cu claritate ca scara este de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta).
    2. Fluxul luminos al lampii (anexa nr. 1 pct. 2 poz. II)
    3. Puterea electrica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. III)
    4. Durata medie de viata nominala a lampii (anexa nr. 1 pct. 2. poz. IV)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1056/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1056 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu