Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1056 din 18 octombrie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 727 din 15 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor cu incandescenta, a lampilor fluorescente compacte cu balast incorporat, a lampilor fluorescente tubulare si a lampilor fluorescente compacte fara balast incorporat, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite in continuare lampi electrice de uz casnic, chiar daca sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    Art. 2
    Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari urmatoarele:
    a) lampile cu un flux luminos mai mare de 6.500 lumeni;
    b) lampile cu putere electrica mai mica de 4 wati;
    c) lampile cu reflector;
    d) lampile introduse pe piata, alimentate de la alte surse de energie, cum ar fi bateriile;
    e) lampile introduse pe piata in vederea unei alte utilizari decat producerea de lumina in spectrul vizibil de la 400 pana la 800 nm;
    f) lampile introduse pe piata sau comercializate ca parte a unui produs al carui scop principal nu este iluminatul, cu exceptia celor puse in vanzare ca piese de schimb;
    g) lampile electrice de uz casnic a caror productie a incetat inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a lampilor electrice de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, imprimata sau atasata pe exteriorul ambalajului individual al lampii o eticheta indicand clasa de eficienta energetica, prevazuta in anexa nr. 1;
    b) sunt insotite de o fisa, cuprinsa in brosurile despre produs, care contine informatiile specificate pentru eticheta, prevazuta in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care nu se furnizeaza brosuri despre produs, cand eticheta oferita impreuna cu produsul indeplineste si calitatea de fisa.
    (2) Informatiile standard cuprinse in eticheta si in fisa trebuie stabilite in conformitate cu standardele europene EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardelor prevazute la alin. (2) ca standarde nationale de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic, specificata in eticheta si in fisa, este determinata conform anexei nr. 3.
    Art. 4
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si lampile electrice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.
    (2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale lampilor electrice de uz casnic, prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 5
    (1) Producatorul unei lampi electrice de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica avand sediul in Romania, imputernicita de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute de eticheta si fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia aplicarii acesteia revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare, pana in momentul introducerii pe piata a lampilor electrice de uz casnic.
    (5) Ambalajul nu trebuie sa poarte nici un element aplicat, imprimat sau atasat in exterior, de natura sa acopere sau sa reduca vizibilitatea etichetei.
    (6) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune in scop comercial lampi electrice de uz casnic.
    (7) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    Art. 6
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei lampi electrice de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) descrierea generala a lampii electrice de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte privind testele de masurare efectuate in conditiile standardului european EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si ale standardului EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa";
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 7
    In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, obligatia detinerii documentatiei prevazute la art. 6 si prezentarii acesteia spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 5 alin. (5) si se sanctioneaza potrivit art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare;
    c) nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sau art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 9
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si/sau de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, in conditiile legii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                              ETICHETA
pentru indicarea consumului de energie si a clasei de eficienta energetica

    Forma etichetei
    1. Eticheta este aleasa dintre urmatoarele ilustratii:
    - daca eticheta nu este imprimata pe ambalaj, ci se aplica sau se ataseaza o eticheta separata, trebuie sa se foloseasca varianta color;
    - daca se utilizeaza varianta "negru pe alb" a etichetei, textul si fondul pot fi de orice culoare, cu conditia sa se pastreze lizibilitatea etichetei.
    Ilustratie eticheta
    2. Informatiile pe care trebuie sa le includa eticheta:
    I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    3. Daca informatiile specificate la poz. II, III si, unde este cazul, IV de la pct. 2 sunt incluse in alta parte a ambalajului lampii, ele pot fi omise de pe eticheta, la fel ca si rubrica ce le contine. In aceasta situatie eticheta este aleasa dintre ilustratiile urmatoare:
    Ilustratie eticheta
    Tiparire
    4. Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
    Ilustratie eticheta
    Eticheta trebuie incadrata de un chenar de minimum 5 mm, la fel ca in figura. Daca nici o latura a ambalajului nu este suficient de mare ca sa poata contine eticheta si marginea goala sau daca aceasta ar acoperi mai mult de 50% din suprafata laturii celei mai mari, eticheta si marginea goala pot fi micsorate, dar nu mai mult decat este necesar pentru indeplinirea ambelor conditii. Totusi eticheta nu poate fi in nici un caz micsorata la mai putin de 40% (pe lungime) din dimensiunea standard. Daca ambalajul este prea mic pentru a permite aplicarea unei etichete micsorate in acest fel, eticheta trebuie sa fie atasata de lampa sau de ambalaj. Totusi, daca impreuna cu lampa se expune o eticheta de dimensiuni standard (de exemplu, atasata de raftul pe care este expusa lampa), eticheta de pe ambalaj poate fi omisa.
    Culori utilizate
    Varianta color:
    CMGN - cian, magenta, galben, negru
    De exemplu 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    A : X0X0
    B : 70X0
    C : 30X0
    D : 00X0
    E : 03X0
    F : 07X0
    G : 0XX0
    Culoarea de contur X070
    Textul este tiparit integral in negru. Fondul este alb.

           2      8             10,5            5        8,5        2
         |---|---------|---------------------|-----|--------------|---|
                                mm
    ___    ___________________________________________________________
  2  |    |                                                           |
    -|-   |                                                           |
  6  |    | Energie                                  ____________     |
     |    |                                         |     *     |    |
    -|-   |    |  4  |2,5|                          |  *      *  |    |
4,5  |    |  __|_____|   |                          | *        * |    |
    -|-   | |          \ |                          |  *      *  |    |
  5  |    | |      A    >|                          |     *     |    |
     |    | |_________ /                            |____________|    |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _____________                                            |
   5 |    | |           B  \                                          |
     |    | |_____________ /                                          |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _______________                                          |
   5 |    | |             C  \                                        |
     |    | |_______________ /                                        |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _________________                                        |
mm 5 |    | |               D  \                                      |
     |    | |_________________ /                                      |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  ___________________                     ____________     | ___
   5 |    | |                 E  \                 /  E          |    |  | 10
     |    | |___________________ /                 \ ____________|    |  | mm
    -|-   |                                                           | _|_
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _____________________                                    |
   5 |    | |                   F  \                                  |
     |    | |_____________________ /                                  |
    -|-   |                                                           |
   1 |    |                                                           |
    -|-   |  _______________________                                  |___ I
   5 |    | |                     G  \                                |
     |    | |_______________________ /                                |
    -|-   |                                                           |
   4 |    |                                                           |
    _|_   |___________________________________________________________|
 4,5 |    |                                                           |___ II
     |    | XY00                                               Lumen  |
    _|_   |                                                           |
   4 |    |                                                           |___ III
     |    | XYZ                                                 Watt  |
    -|-   |                                                           |
   4 |    |                                                           |___ IV
     |    | XY00                                                   h  |
    -|-   |                                                           |
   3 |    |                                                           |
    _|_   |___________________________________________________________|

    Ilustratie eticheta

    ANEXA 2

                               FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile specificate pentru eticheta*1).
    I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3.
    Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.
------------
    *1) Daca nu se furnizeaza brosuri despre produs, eticheta oferita impreuna cu produsul poate fi considerata ca indeplinind si calitatea de fisa.

    ANEXA 3

                      CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic se determina dupa cum urmeaza:
    Lampile fluorescente sunt incadrate in clasa A daca sunt:
    - lampi fluorescente compacte fara balast incorporat (cele care necesita un balast si/sau alt dispozitiv de control pentru conectarea la retea)
                 __
                |
    W <\= 0,15 \| F + 0,0097 F;
    - alte lampi
                 __
                |
    W <\= 0,24 \| F + 0,0103 F,
    in care:
    F este fluxul luminos al lampii si
    W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.
    Daca lampa nu este incadrata in clasa A, se calculeaza o putere electrica de referinta WR, dupa cum urmeaza:
                __
               |
    WR = 0,88 \| F + 0,049 F, cand F > 34 lumeni;
          0,2 F             , cand F <\= 34 lumeni,

    in care: F este fluxul luminos al lampii.
    Indicele de eficienta energetica EI se calculeaza apoi astfel:
    EI = W/WR,
    in care: W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.
    Clasele de eficienta energetica sunt apoi determinate conform tabelului urmator:
___________________________________________________________________
Clasa de eficienta energetica  Indicele de eficienta energetica EI
___________________________________________________________________
            B                               EI < 60%
            C                            60% <\= EI < 80%
            D                            80% <\= EI < 95%
            E                            95% <\= EI < 110%
            F                           110% <\= EI < 130%
            G                             EI >\= 130%
___________________________________________________________________

    ANEXA 4

                          CARACTERISTICILE TEHNICE
ale lampilor electrice de uz casnic cuprinse in catalogul de comanda prin posta sau alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 4 din hotarare, contin urmatoarele informatii, furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. I)
    Exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ... . Pe o scara de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta)". Daca aceste informatii sunt furnizate sub forma de tabel, ele pot fi exprimate prin alte mijloace, cu conditia sa se indice cu claritate ca scara este de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta).
    2. Fluxul luminos al lampii (anexa nr. 1 pct. 2 poz. II)
    3. Puterea electrica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. III)
    4. Durata medie de viata nominala a lampii (anexa nr. 1 pct. 2. poz. IV)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1056/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1056 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu