Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1001 din 21.12.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se completează după cum urmează: a)se aprobă includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii, conform anexei nr. 1; b)se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi completarea acestora prin înscrierea construcţiilor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2. Articolul IIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor care se includ în domeniul public al statului şi se dau în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Nr. crt. Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Adresa Descriere tehnică
1. 20659929 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Judeţul Harghita, comuna Sânmartin, str. Ciucani nr. 30A Sc = 154 m2; P + 1; Sd = 308 m2; Magazie: Sc = 8 m2; Sd = 8 m2 CF nr. 50501 Sânmartin
2. 20659929 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Judeţul Harghita, municipiul Topliţa, Str. Sportivilor nr. - Sc = 153 m2; P + 1; Sd = 306 m2; Magazie: Sc = 20 m2; Sd = 20 m2 CF nr. 52933 Topliţa
3. 20692062 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa Judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi-Târg, Str. Silozului nr. - Sc = 153 m2; P + 1; Sd = 306 m2 CF nr. 20148 şi CF nr. 20148-C1 Fierbinţi-Târg
4. 20692062 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa Judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti, Str. Promenadei nr. 8 Sc = 154 m2; P + 1; Sd = 308 m2 CF nr. 20886 şi CF nr. 20886-C1 Feteşti
5. 20741726 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava Judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ştefan cel Mare nr. - Sc = 160 m2; P + 1; Sd = 320 m2 CF nr. 30101 Câmpulung Moldovenesc
6. 20741726 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava Judeţul Suceava, municipiul Vatra Dornei, Str. Oborului nr. 11 B Sc = 160 m2; P + 1; Sd = 320 m2 CF nr. 31000 Vatra Dornei
7. 20751460 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman Judeţul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele, Str. Chimiei nr. 21 Sc = 158 m2; P + 1; Sd = 316 m2 CF nr. 21386 Turnu Măgurele
8. 20751460 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman Judeţul Teleorman, municipiul Roşiorii de Vede, str. Sf. Teodor f.n. Sc = 158 m2; P + 1; Sd = 316 m2 CF nr. 20858 Roşiorii de Vede
9. 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş Judeţul Timiş, oraşul Jimbolia, str. Spre Nord nr. 31/A Sc = 153 m2; P + 1; Sd = 306 m2 CF nr. 401290 Jimbolia
10. 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş Judeţul Timiş, oraşul Făget, str. Drumul Gladnei nr. 18 Sc = 152 m2; P + 1; Sd = 304 m2; Umbrar: Sc = 22 m2; Sd = 22 m2; Magazie: Sc = 35 m2; Sd = 35 m2 CF nr. 400771 Făget
11. 20751118 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea Judeţul Tulcea, comuna Baia, Str. Republicii nr. - Sc = 152 m2; P + 1; Sd = 304 m2 CF nr. 31289 şi 31289-C1 Baia
12. 20851885 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani Judeţul: Botoşani, comuna Suliţa Sc = 126 m2; P + 1; Sd = 252 m2 CF nr. 52032 Suliţa

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile la care se modifică şi se completează elementele de identificare

Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Datele de identificare Valoarea de inventar (lei) Baza legală
Descrierea tehnică Adresa
1. Imobil 8.29.08 MFP 154516 20659929 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Sediu Centrul Local Sânmartin S teren = 500 m2; Sc = 154 m2; P+1; Sd = 308 m2; magazie: Sc = 8 m2; Sd = 8 m2 Judeţul Harghita, comuna Sânmartin, str. Ciucani nr. 30A 673.132 CF nr. 50501 Sânmartin
2. Imobil 8.29.08 MFP 154517 20659929 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Sediu Centrul Local Topliţa S teren = 600 m2; Sc = 153 m2; P+1; Sd = 306 m2; magazie: Sc = 20 m2 Sd = 20 m2 Judeţul Harghita, municipiul Topliţa, Str. Sportivilor nr. - 660.969 CF nr. 52933 Topliţa
3. Imobil 8.29.08 MFP 156258 20692062 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa Sediu Centrul Local Fierbinţi-Târg S teren = 754 m2; Sc = 153 m2; P+1; Sd = 306 m2 Judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi-Târg, Str. Silozului nr. - 753.729 CF nr. 20148 şi CF nr. 20148-C1 Fierbinţi-Târg
4. Imobil 8.29.08 MFP 156260 20692062 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa Sediu Centrul Local Feteşti S teren = 600 m2; Sc = 154 m2; P+1; Sd = 308 m2 Judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti, Str. Promenadei nr. 8 739.965 CF nr. 20886 şi CF nr. 20886-C1 Feteşti
5. Imobil 8.29.08 MFP 154534 20741726 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava Sediu Centrul Local Câmpulung Moldovenesc S teren = 2.000 m2 Sc = 160 m2; P+1; Sd = 320 m2 Judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ştefan cel Mare nr. - 915.980 CF nr. 30101 Câmpulung Moldovenesc
6. Imobil 8.29.08 MFP 154535 20741726 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava Sediu Centrul Local Vatra Dornei S teren = 500 m2 Sc = 160 m2; P+1; Sd = 320 m2 Judeţul Suceava, municipiul Vatra Dornei, Str. Oborului nr. 11 B 740.012 CF nr. 31000 Vatra Dornei
7. Imobil 8.29.08 MFP 154536 20751460 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman Sediu Centrul Local Turnu Măgurele S teren = 990 m2 Sc = 158 mp; P+1; Sd = 316 m2 Judeţul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele, Str. Chimiei nr. 21 748.883 CF nr. 21386 Turnu Măgurele
8. Imobil 8.29.08 MFP 154537 20751460 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman Sediu Centrul Local Roşiorii de Vede S teren = 776 m2 Sc = 158 mp; P+1; Sd = 316 m2 Judeţul Teleorman, municipiul Roşiorii de Vede, str. Sf. Teodor f.n. 691.107 CF nr. 20858 Roşiorii de Vede
9. Imobil 8.29.08 MFP 154541 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş Sediu Centrul Local Jimbolia S teren = 600 m2 Sc = 153 m2; P+1; Sd = 306 m2 Judeţul Timiş, oraşul Jimbolia, str. Spre Nord nr. 31/A 829.934 CF nr. 401290 Jimbolia
10. Imobil 8.29.08 MFP 154542 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş Sediu Centrul Local Făget S teren = 1.330 m2 Sc = 152 m2; P+1; Sd = 304 m2; umbrar: Sc = 22 m2; Sd = 22 m2; magazie: Sc = 35 m2; Sd = 35 m2 Judeţul Timiş, oraşul Făget, str. Drumul Gladnei nr. 18 824.503 CF nr. 400771 Făget
11. Imobil 8.29.08 MFP 154543 20751118 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea Sediu Centrul Local Baia S teren = 1.000 m2; Sc = 152 m2; P+1; Sd = 304 m2 Judeţul Tulcea, comuna Baia, Str. Republicii nr. - 975.213 CF nr. 31289 şi 31289-C1 Baia
12. Imobil 8.29.08 MFP 154490 20851885 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani Sediu Centrul Local Suliţa S teren = 500 m2 Sc = 126 m2; P+1; Sd = 252 m2 Judeţul: Botoşani, comuna Suliţa 592.435 CF nr. 52032 Suliţa


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1001/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1001 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu