E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Decretul 410 1985 abrogat de Legea 7 1998
Articolul 18 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 19 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 20 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 21 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 22 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 23 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 24 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 25 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 26 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 27 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 32 din actul Legea 67 1995
Articolul 1 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 1 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 2 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 3 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 4 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 5 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 6 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 7 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 8 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 9 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 10 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 11 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 12 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 13 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 14 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 15 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 16 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 17 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 28 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 29 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 30 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 11 din actul Legea 61 1993
Articolul 3 din actul Decretul 410 1985 modificat de Decretul-lege 105 1990
Decretul 410 1985 modificat de articolul 6 din actul Decretul-lege 70 1990
Articolul 16 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 10 din actul Decretul-lege 53 1990
Articolul 17 din actul Decretul 410 1985 abrogat de articolul 10 din actul Decretul-lege 53 1990
Decretul 410 1985 completat de articolul 14 din actul Decretul 370 1988
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 410 din 26 decembrie 1985

privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere

ACT EMIS DE:                CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 76 din 26 decembrie 1985


SmartCity3


    In cadrul politicii partidului si statului nostru de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale si spirituale a tuturor cetatenilor patriei, o atentie deosebita se acorda cresterii si educarii copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.
    In ansamblul acestei preocupari, pe langa conditiile ce sunt create tuturor copiilor in vederea dezvoltarii lor fizice si intelectuale, statul acorda sprijin material familiilor cu copii, alocand in acest scop importante fonduri banesti, sub forma alocatiei de stat si indemnizatiei pentru copii, precum si a ajutoarelor ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen.
    In scopul stabilirii unui cadru juridic unitar in acest domeniu,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Alocatia de stat pentru copii

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale
    Art. 1
    (1) In Republica Socialista Romania statul ocroteste si sprijina familiile cu copii, in scopul crearii tuturor conditiilor pentru asigurarea cresterii si educarii copiilor, a pregatirii multilaterale pentru munca si viata a tinerei generatii.
    (2) In cadrul sprijinului material de care se bucura familiile, statul acorda alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana la 16 ani, aflati in ingrijirea familiei, in conditiile prezentului decret.
    Art. 2
    (1) Alocatia de stat pentru copii se acorda lunar, in cuantumuri diferentiate, in raport de numarul copiilor aflati in intretinerea familiei, de veniturile titularului alocatiei si de mediul, urban sau rural, in care acesta domiciliaza.
    (2) Persoanele care primesc alocatia de stat pentru copii sunt obligate sa o foloseasca exclusiv in scopul ingrijirii copiilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cuantumul alocatiei de stat pentru copii
    Art. 3
    Cuantumurile, precum si plafoanele de venituri si numarul copiilor in raport cu care se stabileste alocatia de stat pentru copii, sunt urmatoarele:
---------------------------------------------------------------------------
                                                 Plafoane de venituri
                                                   lunare - lei
                             Mediul  --------------------------------------
                                      Pana la          2.501-      3.351-
                                      2.500            3.350       4.450
---------------------------------------------------------------------------
Pentru primul copil          urban       300            250         220
                             rural       200            150         130
Pentru al doilea copil       urban       350            290         260
                             rural       270            220         140
Pentru al  treilea copil     urban       430            340         290
                             rural       300            260         170
Pentru al patrulea copil
si urmatorii, cate           urban       500            400         340
                             rural       350            290         230
---------------------------------------------------------------------------
    Art. 4
    (1) Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul stabilit pentru mediul urban, se acorda si persoanelor domiciliate in localitatile componente ale municipiilor si oraselor. Beneficiaza, de asemenea, de alocatie, in cuantumul stabilit pentru mediul urban, persoanele prevazute in anexa la prezentul decret.
    (2) Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul stabilit pentru mediul rural, se acorda si persoanelor domiciliate in comunele suburbane si in satele apartinand municipiilor si oraselor.
    (3) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se modifica ori de cate ori se schimba numarul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural in care acesta domiciliaza, precum si celelalte conditii in raport de care se acorda alocatia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii
    Art. 5
    (1) Alocatia de stat pentru copii se acorda acelor familii in care unul sau ambii parinti sunt:
    a) incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata in unitati socialiste de stat, precum si altor persoanele care, potrivit legii, sunt asimilate acestora;
    b) cadre militare permanente, elevi ai scolilor militare si ai institutiilor militare de invatamant superior;
    c) militari in termen sau cu termen redus;
    d) cadre didactice incadrate pe cate un an scolar;
    e) studenti la invatamantul superior de zi si doctoranzi bursieri;
    f) pensionari de asigurari sociale de stat, pensionari militari si pensionari I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmasi primesc alocatie de stat daca nu au depasit varsta de 16 ani.
    (2) Alocatia de stat pentru copii se acorda sotului; in cazul in care numai sotia se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (1), alocatia de stat pentru copii se acorda acesteia.
    Art. 6
    (1) Alocatia de stat se acorda pentru copiii in varsta de pana la 16 ani aflati in intretinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de gradul I sau II inainte de implinirea acestei varste alocatia se acorda pana la implinirea varstei de 18 ani.
    (2) Sunt indreptatiti la alocatie de stat, in aceleasi conditii cu copiii nascuti din casatoria parintilor:
    a) copiii din casatoria anterioara a unuia dintre soti, aflati in ingrijirea lui;
    b) copiii din afara casatoriei;
    c) copiii infiati;
    d) copiii primiti spre crestere, pe baza incredintarii lor de organele competente, potrivit dispozitiilor legale.
    (3) In cazul parintilor divortati, precum si in cazul copiilor din afara casatoriei, alocatia se acorda parintelui care are copilul in ingrijire.
    (4) Daca parintele care are copilul in ingrijire nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de alocatie, aceasta se acorda celuilalt parinte, daca intruneste conditiile cerute de lege. In acest caz, alocatia se plateste de catre unitate parintelui in a carui ingrijire se afla copilul.
    Art. 7
    (1) Alocatia de stat pentru copii se acorda, se modifica sau inceteaza incepand din luna urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
    (2) Pentru persoanele nou incadrate in munca, alocatia de stat se acorda dupa 3 luni de la incadrarea cu contract de munca pe durata nedeterminata.
    (3) Pentru persoanele carora le-a incetat contractul de munca din vina lor, in conditiile in care, potrivit legii, vechimea in munca se intrerupe, alocatia se acorda numai dupa 3 luni de la data reincadrarii cu contract de munca pe durata nedeterminata, iar pentru urmatoarele 6 luni cuantumul alocatiei se reduce cu 50 la suta.
    Art. 8
    Persoanelor care au beneficiat de alocatie de stat li se mentine dreptul in continuare, pana la reincadrarea in munca, dar nu mai mult de 3 luni de la data desfacerii contractului de munca, daca aceasta se datoreste reducerii de personal sau restrangerii activitatii si in perioada respectiva au dreptul, potrivit legii, la retributie.
    Art. 9
    (1) La determinarea veniturilor in raport de care se stabilesc drepturile de alocatie de stat pentru copiii persoanelor incadrate cu contract de munca se iau in considerare retributia tarifara de incadrare sau de calcul, dupa caz, respectiv retributia tarifara pentru cadrele militare permanente, la care se adauga si sumele realizate, in conditiile legii, din alte drepturi de retributie.
    (2) In cazul persoanelor care lucreaza in acord, alocatia de stat pentru copii se acorda in raport de retributia tarifara, indiferent de venitul realizat.
    (3) Pentru persoanele incadrate cu program redus de lucru, in conditiile legii, drepturile de alocatie se determina in raport de retributia tarifara de incadrare corespunzatoare programului intreg de lucru.
    Art. 10
    Pentru pensionari, dreptul la alocatie de stat pentru copii se stabileste in raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru persoanele chemate sa indeplineasca obligatii militare, in raport de drepturile de retributii sau indemnizatii, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 11
    (1) Alocatia de stat nu se acorda pentru copiii care sunt elevi in scoli care le asigura intretinerea completa din partea statului.
    (2) Alocatia de stat pentru copii nu se acorda cumulativ cu bursa, persoanele indreptatite putand sa opteze pentru aceasta sau pentru alocatie.
    (3) Pentru copiii aflati in institutiile de asistenta sociala, alocatia de stat se acorda numai in cazul in care parintii platesc integral costul intretinerii.
    Art. 12
    Persoanele care au avut mai mult de 12 zile concediul fara plata, invoiri sau absente nemotivate, de la inceputul anului calendaristic, nu primesc alocatia de stat in luna in care intervine o noua invoire, concediu fara plata sau absenta nemotivata.

    SECTIUNEA a 4-a
    Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii
    Art. 13
    (1) Drepturile la alocatie de stat pentru copii se stabilesc de unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligata sa plateasca alocatia.
    (2) Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii se verifica de comisia pentru probleme sociale din unitate si se aproba de conducerea unitatii, dupa efectuarea controlului financiar respectiv.
    (3) Plata alocatiei de stat pentru copii se face de catre:
    a) unitatile care platesc drepturile de retributie, pentru persoanele incadrate in munca;
    b) organele de asigurari sociale si pensii, pentru pensionari;
    c) institutiile la care sunt inscrisi, pentru studentii de la invatamantul superior de zi si pentru absolventi pana la incadrarea lor in munca, in termenul stabilit prin dispozitia de repartizare;
    d) unitatile la care au lucrat, pentru militarii in termen si militarii cu termen redus, care la data incorporarii erau incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata;
    e) centrele militare, pentru elevii scolilor militare si ai institutiilor militare de invatamant superior;
    f) unitatile de unde primesc drepturi banesti, potrivit legii, pentru persoanele chemate in vederea satisfacerii unor scopuri militare, altele decat serviciul militar in termen.
    (4) In vederea obtinerii drepturilor de alocatie, persoanele solicitante depun actele necesare la unitatea care urmeaza, potrivit prezentului decret, sa le faca plata.
    Art. 14
    (1) Persoanele care primesc alocatia de stat pentru copii sunt obligate sa comunice unitatii, in termen de 10 zile, orice schimbare intervenita in situatia lor ori a numarului sau situatiei copiilor, de natura sa le modifice drepturile de alocatie.
    (2) In vederea evitarii unor plati nelegale de alocatii, institutiile de asistenta sociala in care sunt internati copiii in varsta de pana la 16 ani sunt obligate sa anunte aceasta situatie unitatii unde este incadrat parintele sau persoana care are in ingrijire copilul.
    Art. 15
    (1) Drepturile la alocatia de stat pentru copii se acorda numai de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret.
    (2) In cazul platii alocatiei fara temei legal, pot fi urmarite sumele platite pentru o perioada de 12 luni in conditiile prevazute de Codul muncii. Daca fapta constituie infractiune, sumele se recupereaza pe intreaga perioada pentru care au fost platite.

    CAP. 2
    Idemnizatia pentru copii ce se acorda familiilor de cooperatori agricoli

    Art. 16
    (1) Familiilor de cooperatori, din care cel putin unul din soti lucreaza intr-o unitate agricola cooperatista, li se acorda o indemnizatie lunara pentru fiecare copil, in varsta de pana la 16 ani impliniti, aflat in intretinerea acestora, dupa cum urmeaza:
                                                            - lei lunar -
-------------------------------------------------------------------------------
  a) pentru primul si al doilea copil, cate                     100
  b) pentru al treilea si al patrulea copil, cate               200
  c) pentru al cincilea copil si urmatorii, cate                300
-------------------------------------------------------------------------------
    (2) Indemnizatia se acorda numai in luna in care unul din soti a lucrat cel putin 20 de zile si a realizat sarcinile de productie in conformitate cu normele de munca stabilite. Indemnizatia va fi acordata in continuare si in perioada in care unul dintre soti beneficiaza de indemnizatie pentru capacitate temporara de munca.
    (3) Au dreptul la indemnizatie si familiile cu copii in care sotii sunt pensionari ai cooperativelor agricole de productie.
    (4) Indemnizatia nu se acorda familiilor care au dreptul sa primeasca, din alte sectoare de activitate, alocatie pentru copii.
    Art. 17
    (1) Plata indemnizatiei pentru copii se face din fondurile de pensii si asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, ce se constituie potrivit legii.
    (2) Indemnizatia pentru copii se plateste integral cooperatorilor din unitatile agricole cooperatiste care depun in totalitate contributia la fondul de pensii si asigurari sociale. La celelalte unitati indemnizatia se plateste proportional cu contributia depusa, dar nu mai putin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor.

    CAP. 3
    Ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere

    SECTIUNEA 1
    Ajutorul pentru mamele cu mai multi copii
    Art. 18
    Mamelor care au in ingrijire 3 sau mai multi copii in varsta de pana la 18 ani li se acorda urmatoarele ajutoare banesti lunare:
    a) 400 lei, mamelor cu 3 sau 4 copii;
    b) 500 lei, mamelor cu 5 sau mai multi copii.
    Art. 19
    (1) In cazul in care, pe langa copiii pe care i-a nascut, mama are in ingrijire si copii ai sotului sau proveniti dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei, se iau in considerare si acestia.
    (2) Copiii care au fost infiati de alte persoane, cei care au fost incredintati, in conditiile legii, altor persoane, cei carora li se asigura intretinere din partea statului in leagane, case de copii, camine pentru copii deficienti nerecuperabili, precum si copiii aflati in unitati de reeducare, nu se iau in considerare la stabilirea ajutorului.
    (3) Copiii care au depasit varsta de 18 ani si isi continua studiile se iau in considerare la stabilirea ajutorului, pana la terminarea studiilor, dar fara a depasi varsta de 25 de ani.
    Art. 20
    Ajutorul se acorda mamelor, pe tot timpul vietii, indiferent de natura si nivelul veniturilor pe care le realizeaza sau de alte alocatii, indemnizatii sau ajutoare pe care le primesc.
    Art. 21
    (1) Ajutorul se acorda mamelor care la data intrarii in vigoare a prezentului decret sau ulterior acestei date indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.
    (2) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentului decret beneficiaza de ajutorul pentru mamele cu mai multi copii vor primi in continuare ajutorul in cuantumurile prevazute la art. 18.

    SECTIUNEA a 2-a
    Ajutorul pentru sotii de militari in termen
    Art. 22
    (1) Sotiile militarilor in termen care nu sunt incadrate in munca si nu au alte posibilitati materiale de existenta au dreptul la ajutoare lunare, daca se gasesc intr-una din urmatoarele situatii:
    a) sunt gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina;
    b) au copii in varsta de pana la 8 ani;
    c) sunt incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
    (2) Cuantumul ajutorului se stabileste, in raport de mediul urban sau rural in care domiciliaza, astfel:
    a) 500 lei in mediul urban;
    b) 350 lei mediul rural.
    (3) Ajutorul pentru sotiile de militari in termen se acorda cumulativ cu alocatia de stat pentru copii.
    Art. 23
    In cazul decesului mamei, ajutorul se acorda in continuare, pana la lasarea la vatra a tatalui, persoanelor in a caror ingrijire au ramas copiii in varsta de pana la 8 ani.
    Art. 24
    (1) Ajutorul se acorda si mamei necasatorite daca paternitatea copilului a fost stabilita fata de un militar in termen, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca.
    (2) Au dreptul la ajutor si sotiile militarilor cu termen redus si ale elevilor scolilor militare, daca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indemnizatia de nastere
    Art. 25
    Mamelor care au nascut mai mult de un copil li se acorda o indemnizatie de nastere de 1.500 lei pentru fiecare copil nascut ulterior.
    SECTIUNEA a 4-a
    Stabilirea si plata ajutoarelor si a indemnizatiei de nastere
    Art. 26
    (1) Stabilirea si plata ajutorului pentru mamele cu mai multi copii si a indemnizatiei de nastere se fac de catre comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti in raza caruia isi are domiciliul persoana indreptatita.
    (2) Stabilirea si plata ajutorului pentru sotiile de militari in termen se fac de catre centrele militare.
    (3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai multi copii si a ajutorului pentru sotii de militari in termen se face pe baza propunerilor comisiei pentru probleme sociale din unitati sau ale comisiei de pensii si asigurari sociale, dupa caz.
    Art. 27
    Ajutoarele prevazute de prezentul decret se platesc incepand cu luna urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile de acordare; plata ajutoarelor inceteaza cu luna urmatoare celei in care aceste conditii nu mai sunt indeplinite.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Dispozitiile prezentului decret cu privire la alocatia de stat pentru copii se aplica in mod corespunzator si personalului din cooperatia mestesugareasca si din cooperatia de productie, achizitii si desfacere a marfurilor, precum si scriitorilor, artistilor, pictorilor, sculptorilor si compozitorilor - membri ai uniunilor de creatie -, membrilor colegiilor de avocati si personalului altor organizatii obstesti, plata alocatiei facandu-se din fondurile proprii.
    Art. 29
    Persoanele carora, potrivit art. 9 din Decretul nr. 325/1983 privind majorarea retributiei personalului muncitor, nu le-au fost afectate drepturile de alocatie, beneficiaza in continuare de aceste drepturi in cuantumurile prevazute in prezentul decret.
    Art. 30
    Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan, sa introduca influentele rezultate din aplicarea prezentului decret in indicatorii economici si financiari, in volumul si structura bugetului de stat si a celorlalte planuri financiare pe anul 1986 pe seama rezervelor financiare, precum si in planul de casa pentru trimestrul I 1986.
    Art. 31
    (1) Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1986.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr. 246/1977 privind alocatia de stat pentru copii, Decretul nr. 197/1977 privind ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere, articolul 33 din Legea nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                   CATEGORIILE
de persoane care beneficiaza de alocatie de stat pentru copii in cuantumuri corespunzatoare mediului urban, indiferent de mediul in care domiciliaza

    1. Persoanele incadrate in intreprinderile subordonate ministerelor si celorlalte organe centrale din ramurile miniera, foraj, petrol si gaz metan, metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa, materiale refractare, constructii de masini, energie electrica, chimie, viscoza, sticla-ceramica, constructii-montaj, hirtie-celuloza, ciment, materiale de constructii, lemn, poligrafie, textile, confectii, incaltaminte, pielarie-cauciuc, alimentara, exploatari forestiere, cai ferate, transporturi aeriene, maritime, fluviale si rutiere, precum si personalul care isi desfasoara activitatea in depozitele de piei brute si participa permanent la desfasurarea proceselor de sortare, preindustrializare si formare de loturi de piei brute.
    2. Persoanele incadrate in unitati din domeniul agriculturii si industriei alimentare:
    - centrale, trusturi judetene de intreprinderi agricole de stat, intreprinderi de stat si subunitatile acestora, subordonate Departamentului agriculturii de stat;
    - statiuni didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de stat;
    - trusturi si statiuni pentru mecanizarea agriculturii;
    - intreprinderi mecanice ale agriculturii;
    - unitati pentru cresterea si ingrasarea animalelor;
    - centre de incercare a soiurilor;
    - unitati si subunitati subordonate Centrului republican de crestere si calificare a cailor de rasa;
    - unitati de cercetare si productie agricola si sericicola;
    - intreprinderi pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor, sectii de productie, ferme, sere si solarii din cadrul intreprinderilor de sere; sere si solarii din cadrul intreprinderilor pentru legume si fructe;
    - unitati subordonate Trustului intreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate;
    - intreprinderi de intretinere si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - intreprinderi de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare si Intreprinderea de constructii-montaj "Delta Dunarii".
    - intreprinderi de exploatare complexa a resurselor naturale din "Delta Dunarii".
    3. Persoanele din intreprinderile subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, din ramurile constructii-montaj, materiale de constructii si miniera.
    4. Personalul medico-sanitar si farmaceutic.
    5. Cadrele militare permanente si personalul civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.
    6. Presedintii, vicepresedintii si secretarii birourilor executive si comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale, de sector si judetene.
    7. Studentii de la invatamantul superior de zi, elevii scolilor militare si institutiilor militare de invatamant superior.
    8. Persoanele de la Institutul central de fizica si unitatile subordonate de pe platforma Magurele din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.
    9. Persoanele din santierele apartinand Institutului de studii si proiectari hidroenergetice din subordinea Ministerului Energiei Electrice, care executa lucrari geologice si de foraj.
    10. Persoanele din unitatile bugetare subordonate Departamentului Aviatiei Civile.
    11. Persoanele incadrate la Directia economica si a patrimoniului cultural national din structura Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, care executa lucrari de constructii-montaj.
    12. Persoanele incadrate in unitatile de sub indrumarea si controlul Directiei generale a rezervelor de stat.
    13. Persoanele incadrate la crescatoriile de animale de experienta din comunele Cernica, Tunari si municipiului Bucuresti ale institutelor de cercetari stiintifice medicale subordonate Ministerului Sanatatii.
    14. Personalul statiunilor didactice experimentale pendinte de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    15. Persoanele carora li s-a mentinut dreptul la alocatie de stat in urma preluarii Intreprinderii de prototipuri de masini, utilaje si instalatii agricole Bucuresti - I.P.M.A. - de catre Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru masini si utilaje agricole Bucuresti, pe timpul cat sunt incadrate in institutul respectiv.
    16. Personalul muncitor din activitatea de incarcare-descarcare in municipiul Constanta, incadrat la unitatile de exploatare portuara pentru produsele metalurgice, produsele industriei constructiilor de masini, produsele din lemn si materiale de constructii, Intreprinderea pentru conditionarea si livrarea produselor chimice si petroliere "Chimpex" Constanta, Intreprinderea "Siloz" Constanta-port, Intreprinderea "Frigoriferul portuar" Constanta si Intreprinderea de exploatare portuara Constanta.
    17. Mecanizatorii din cadrul inspectoratelor silvice si intreprinderilor de imbunatatire si exploatare a pajistilor din subordinea Ministerului Silviculturii si consiliilor populare judetene.
--------------------------
    NOTA:
    1. Daca in cadrul unei unitati sau centrale sunt sectii, subunitati sau unitati, fara personalitate juridica, din ramuri de activitate diferite, acestea urmeaza, in ceea ce priveste cuantumul alocatiei, regimul unitatii din care fac parte, indiferent de reteaua de retribuire care se aplica in subunitatile respective.
    2. In cazul trecerii unei intreprinderi din subordonarea unui organ in subordonarea altui organ, alocatia se acorda de la data respectiva, potrivit noii situatii.
    3. Incadrarea intreprinderilor de subordonare locala intr una din ramurile din prezenta anexa se constata prin decizia comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. In cazul cand intr o intreprindere de subordonare locala sunt sectii, subunitati sau compartimente din ramuri diferite, prevederile din prezenta anexa se aplica numai sectiilor, subunitatilor sau compartimentelor din ramurile mentionate la pct. 3 din anexa.

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 410/1985

 
19.09.2013 11:47:16  Anonim  a scris :
ATUNCI AVEAI CE FACE CU BANI PRIMIȚI CA ALOCAȚIE PENTRU COPII....ÎN SCHIMB ASTĂZI NU POȚI CUMPĂRA NICI MĂCAR UN GHIOZDĂNEL MAI ACĂTĂRII CU CEI 42 DE LEI !!! MARE RUȘINE PENTRU GUVERNANȚI CĂCI AU CATADIXIT SĂ CEDEZE PE NIMIC BOGĂȚIILE ȚARII=PETROL,GAZE MINERALE PREȚIOASE,CE MAI,CAM TOATE RESURSELE ENERGETICE= URMÂND SĂ VINĂ ȘI CATACLISMUL CÂND VOR NĂVĂLI STRĂINII SĂ NE CUMPERE PĂMÂNTUL(((()))ATUNCI CHIAR VOM DEVENI SLUGILE STRĂINILOR PE PĂMÂNTUL NOSTRU((()))!!!!SOROȘ ESTE PREGĂTIT SĂ NE CUMPERE CU TOTUL=DEJA Î-ȘI INSTRUIEȘTE ARMATA ÎN TRANSILVANIA=)))(((GUVERNUL,PARLAMENTUL.STRUCTURILE MILITARE,S.R.I. etc. CE FAC???,SE CEARTĂ PE CIOLAN ȘI HABAR NU ARE DE ACEASTĂ ȚARĂ,DE COPII EI!!!!!!!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 410/1985
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu