E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 4 din 30 iunie 1977

privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 61 din  8 iulie 1977


SmartCity3


    In temeiul articolului 57 din Constitutia Republicii Socialiste Romania semnam si dispunem sa fie publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie.

                            NICOLAE CEAUSESCU
                              PRESEDINTELE
                       REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

    In Republica Socialista Romania imbunatatirea sistemului de asigurari sociale si cresterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezinta o preocupare permanenta a partidului si statului, in cadrul programului general de ridicare necontenita a nivelului de trai al intregului popor.
    Dezvoltarea bazei tehnico-materiale si perfectionarea continua a relatiilor de productie in agricultura cooperatista asigura conditiile necesare pentru obtinerea unor productii vegetale si animale tot mai mari, prin folosirea eficienta a pamintului si celorlalte mijloace de productie, valorificarea tuturor resurselor materiale si a fortei de munca si, pe aceasta baza, sporirea veniturilor cooperativelor si ale membrilor cooperatori.
    Ridicarea continua a nivelului retributiei cooperatorilor ca si cresterea pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale sint nemijlocit conditionate de munca fiecarui cooperator si se realizeaza pe masura sporirii productiei agricole, a dezvoltarii averii obstesti a fiecarei unitati cooperatiste.
    In acest scop,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Membrii cooperativelor agricole de productie au dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi.
    Dreptul la pensie si celelalte drepturi de asigurari sociale se acorda in raport de munca prestata de fiecare cooperator, de vechimea in munca, precum si de rezultatele obtinute de unitatea agricola cooperatista in indeplinirea planului de productie, de venituri si de cheltuieli.
    Art. 2
    Membrii cooperativelor agricole de productie au urmatoarele drepturi de pensie:
    a) pensie pentru munca depusa si limita de virsta;
    b) pensie pentru pierderea totala sau in cea mai mare parte a capacitatii de munca;
    c) pensie de urmas;
    d) pensie suplimentara.
    Art. 3
    Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de productie se stabileste in functie de urmatoarele elemente:
    a) vechimea in munca in unitatea agricola cooperatista;
    b) venitul realizat in unitatea agricola cooperatista;
    c) sectorul in care s-a desfasurat activitatea si functia indeplinita;
    d) gradul de invaliditate si cauza care a provocat invaliditatea;
    e) perioada de contributie personala si cuantumul acestei contributii, pentru pensia suplimentara.
    Art. 4
    Membrii cooperativelor agricole de productie beneficiaza, in conditiile stabilite de lege, de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, concediu platit pentru sarcina si lehuzie, indemnizatii pentru copii, precum si de asistenta medicala si medicamente.
    Art. 5
    Toti cooperatorii apti de munca, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucreaza in alte sectoare de activitate si ai persoanelor incadrate cu contract de munca in unitatile agricole cooperatiste, au obligatia sa lucreze cel putin 200 zile calendaristice anual.
    In vederea crearii conditiilor necesare pentru ca toti cooperatorii sa poata efectua, in fiecare an, cel putin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de productie sint obligate sa ia masuri de dezvoltare si diversificare a productiei agricole, de dezvoltare a activitatilor de productie industriala, de constructii, prestari de servicii si a altor activitati productive.
    In cooperativele agricole de productie in care exista forta de munca disponibila, consiliile de conducere sint obligate sa organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigazi si echipe care sa lucreze in alte unitati cooperatiste sau de stat, pe santiere, la exploatari forestiere si in alte activitati.
    Art. 6
    Fondurile necesare platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie se realizeaza din:
    a) contributia cooperativelor agricole de productie, constind in 8 la suta din valoarea productiei globale;
    b) contributia asociatiilor economice intercooperatiste, constind in 3,5 la suta din valoarea productiei globale;
    c) contributia personala a cooperatorilor pentru pensia suplimentara, de 10, 15 sau 20 lei lunar;
    d) contributia statului, de 2 la suta, stabilita la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de catre unitatile agricole cooperatiste in cadrul planului, si de 2,5 la suta, la valoarea produselor livrate peste plan;
    e) contributia statului, de 2 la suta, stabilita la valoarea produselor livrate de catre cooperatori la fondul de stat.
    Contributia unitatilor agricole cooperatiste si contributia personala a cooperatorilor la fondul de pensii si asigurari sociale se depun lunar.
    Contributia statului se depune de catre unitatile de stat carora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse in parte, lunar pentru livrarile in cadrul planului si la incheierea ciclului de productie sau la sfirsitul anului pentru livrarile peste plan.
    Sumele depuse la fondul de pensii si asigurari sociale de unitatile agricole cooperatiste si de membrii cooperatori au regimul dobinzii de 3 la suta.
    Art. 7
    Pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale se platesc integral cooperatorilor din unitatile agricole cooperatiste care depun in totalitate contributia la fondul de pensii si asigurari sociale. La celelalte unitati drepturile se platesc proportional cu contributia depusa, dar nu mai putin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor.
    Art. 8
    Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurarilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi si pensia cuvenita in baza prezentei legi pentru vechimea in munca in unitatea agricola cooperatista.
    Suma rezultata din pensiile cumulate nu va putea depasi nivelul pensiei de asigurari sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective in cazul in care intreaga activitate ar fi fost prestata intr-o unitate de stat. In cazul in care, prin cumul, se depaseste acest nivel, pensiile se vor reduce in mod proportional.
    Art. 9
    Pensiile si indemnizatiile de asigurari sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de productie nu sint impozabile.
    Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizatie de asigurari sociale, introduse in fata oricaror organe, sint scutite de taxe.
    Art. 10
    Dreptul la pensie si indemnizatie de asigurari sociale este imprescriptibil.
    Pensia si indemnizatia de asigurari sociale nu pot fi cedate nici total, nici partial.

    CAP. 2
    Dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale

    A. Pensia pentru munca depusa si limita de virsta
    Art. 11
    Pensia integrala pentru munca depusa si limita de virsta se acorda cooperatorilor pe tot timpul vietii, dupa cum urmeaza:
    a) barbatilor care au implinit virsta de 65 ani si au vechime in munca in unitatile agricole cooperatiste de cel putin 30 ani;
    b) femeilor care au implinit virsta de 60 ani si au vechime in munca in unitatile agricole cooperatiste de cel putin 25 ani.
    Art. 12
    Venitul mediu anual ce se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca in unitatile agricole cooperatiste in 5 ani consecutivi in care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergatori pensionarii, la alegerea acestuia.
    Daca in ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel putin 5 ani consecutiv, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani in care a lucrat in unitatea agricola cooperatista.
    Art. 13
    Vechimea in munca, in intelesul prezentei legi, reprezinta totalul anilor in care cooperatorul a lucrat cel putin 200 zile calendaristice in unitatea agricola cooperatista.
    Art. 14
    Numarul anilor in care cooperatorul a lucrat mai putin de 200 zile calendaristice anual intra in calculul vechimii in munca numai daca acesta si-a indeplinit obligatiile stabilite si a efectuat volumul de munca prevazut pentru realizarea sarcinilor din planul de productie, de venituri si cheltuieli pe anul respectiv.
    Se considera vechime in munca si perioadele in care cooperatorul isi indeplineste obligatiile militare, urmeaza cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare la care a fost trimis de cooperativa sau este in concediu de sarcina si lehuzie, daca in restul anului a lucrat un numar de zile calendaristice proportional cu aceste perioade sau, dupa caz, a indeplinit celelalte obligatii prevazute la alin. 1.
    Art. 15
    Pensia integrala pentru munca depusa si limita de virsta se acorda, in raport de venitul realizat, de sectorul in care au lucrat si de functia pe care au indeplinit-o, cooperatorilor care au vechime in munca de cel putin 30 ani barbatii si 25 ani femeile.
    Cuantumul pensiei este de 350 - 1000 lei lunar si se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) pentru cooperatorii care lucreaza permanent, cel putin 10 ani, in zootehnie si sere si pentru cooperatorii calificati care lucreaza permanent, cel putin 10 ani, in meseriile de lacatus, electrician, mecanic, conducator de tractoare rutiere, mecanizator, sofer si altele asemanatoare:
----------------------------------------------------------
 Grupa de venit mediu anual       Cuantumul pensiei lunare
          - lei -                        - lei -
----------------------------------------------------------
    peste 15.000                           650
 10.001 - 15.000                           560
  8.001 - 10.000                           480
  6.001 -  8.000                           450
   pina la 6.000                           420
----------------------------------------------------------
    b) pentru cooperatorii care lucreaza permanent, cel putin 10 ani, in viticultura, pomicultura si legumicultura:
----------------------------------------------------------
 Grupa de venit mediu anual       Cuantumul pensiei lunare
          - lei -                        - lei -
----------------------------------------------------------
    peste 15.000                           550
 10.001 - 15.000                           500
  7.001 - 10.000                           450
  5.001 -  7.000                           400
   pina la 5.000                           380
----------------------------------------------------------
    c) pentru cooperatorii care lucreaza in celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel putin 10 ani in sectoarele prevazute la lit. a) si b):
----------------------------------------------------------
 Grupa de venit mediu anual       Cuantumul pensiei lunare
          - lei -                        - lei -
----------------------------------------------------------
    peste 15.000                           500
 10.001 - 15.000                           460
  7.001 - 15.000                           420
  5.001 -  7.000                           385
   pina la 5.000                           350
----------------------------------------------------------
    d) pentru cooperatorii care au indeplinit functia de sef de brigada cel putin 10 ani:
------------------------------------------------------------------------
                                      Grupa de venit mediu anual
                                                - lei -
                               -----------------------------------------
                               peste    10.001 -     7.001 -    pina la
                               15.000   15.000      10.000      7.000
------------------------------------------------------------------------
 - pentru cei din sectorul
   zootehnic si sere             725      635         545         460
 - pentru cei din
   viticultura, pomicultura
   si legumicultura              625      550         480         420
 - pentru cei din alte
   sectoare                      575      500         440         390
------------------------------------------------------------------------
    e) pentru cooperatorii care au indeplinit functia de sef de ferma sau de sector cel putin 10 ani, pensia este cu 10 la suta mai mare decit cea prevazuta pentru seful de brigada, corespunzator sectorului in care au lucrat si grupei de venit mediu anual;
    f) pentru cooperatorii care au indeplinit functia de presedinte al cooperativei agricole de productie cel putin 10 ani:
----------------------------------------------------------
 Grupa de venit mediu anual       Cuantumul pensiei lunare
          - lei -                        - lei -
----------------------------------------------------------
    peste 36.000                          1.000
 28.001 - 36.000                            900
 20.001 - 28.000                            750
  pina la 20.000                            600
----------------------------------------------------------
    g) pentru cooperatorii care au indeplinit cel putin 10 ani functia de vicepresedinte scos din productie sau de contabil-sef, pensia este de 85 la suta din cea cuvenita presedintelui, la grupa de venit si vechimea in munca corespunzatoare.
    Art. 16
    Cooperatorii care au o vechime in munca de peste 30 ani barbatii si 25 ani femeile, vor primi o pensie lunara majorata pentru fiecare an lucrat in plus, cu 0,5 la suta din venitul mediu lunar luat ca baza de calcul la stabilirea pensiei.
    Art. 17
    Cooperatorii care nu indeplinesc conditiile de vechime in munca in unitatea agricola cooperatista pentru obtinerea pensiei integrale pentru munca depusa si limita de virsta au dreptul la pensie la implinirea virstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile, daca au cel putin 10 ani vechime in munca in unitatea agricola cooperatista. In acest caz, cuantumul pensiei se calculeaza in raport cu numarul anilor de vechime in munca in unitatea agricola cooperatista.
    Art. 18
    La pensia cuvenita cooperatorilor care au indeplinit cel putin 10 ani functia de presedinte, vicepresedinte scos din productie, sef de ferma sau de brigada se adauga, din fondurile de stat, o suma reprezentind 50 la suta din indemnizatia medie lunara primita in ultimii 5 ani in care au indeplinit aceste functii, potrivit prevederilor Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii.
    Aceasta suma se acorda cu conditia ca, in cazul presedintilor si vicepresedintilor, unitatea sa fi realizat planul de livrari la fondul de stat, iar in cazul sefului de ferma sau de brigada, subunitatea de productie sa-si fi indeplinit sarcinile proprii de plan, o perioada de cel putin 5 ani din ultimii 10 ani in care aceste persoane au indeplinit functiile respective.
    Art. 19
    Cooperatorii a caror vechime in munca cuprinde, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 14, si ani in care acestia au lucrat mai putin de 200 zile calendaristice vor primi o pensie lunara redusa cu 2 la suta pentru fiecare dintre acesti ani, dar nu cu mai mult de 20 la suta din cuantumul pensiei cuvenite.
    Art. 20
    Pensia pentru munca depusa si limita de virsta nu va putea fi mai mica de 400 lei pentru presedinti si de 220 lei pentru ceilalti cooperatori.

    B. Pensia pentru pierderea capacitatii de munca
    Art. 21
    Cooperatorii care, datorita unor accidente de munca, si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca si sint incadrati in gradul I sau II de invaliditate, primesc pensie pe tot timpul cit dureaza invaliditatea.
    Beneficiaza, de asemenea, de pensie, in conditiile prezentei legi, cooperatorii care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca din cauza unei boli sau a unui accident in afara de munca, daca invaliditatea este de gradul I sau II.
    Art. 22
    Pensia ce se acorda cooperatorilor care si-au pierdut total capacitatea de munca datorita unui accident de munca si sint incadrati in gradul I de invaliditate se stabileste, in raport de vechimea in munca dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------
                                        Grupele de vechime in munca
                                 ------------------------------------------
                                 pina la
                                 10 ani   15 ani   20 ani   25 ani   30 ani
---------------------------------------------------------------------------
 - procente din pensia cuvenita
   pentru munca depusa si
   limita de virsta                50       60       70       80       90
---------------------------------------------------------------------------
    In cazul cooperatorilor cu o vechime in munca mai mica de 10 ani, procentul de 50 la suta se va aplica la pensia pentru munca depusa si limita de virsta, corespunzatoare unei vechimi in munca de 10 ani.
    In cadrul fiecarei grupe de vechime cuprinsa intre 10 - 30 ani, procentele se aplica proportional cu numarul anilor lucrati.
    Art. 23
    Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de boala sau de accident in afara procesului de munca se acorda cooperatorilor care si-au pierdut total capacitatea de munca si sint incadrati in gradul I de invaliditate, daca au cel putin 10 ani vechime in munca in unitatea agricola cooperatista.
    Pensia se stabileste, in raport de vechimea in munca, in procente din pensia pentru munca depusa si limita de virsta, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------
                                        Grupele de vechime in munca
                                 ------------------------------------------
                                 10 ani   15 ani   20 ani   25 ani   30 ani
---------------------------------------------------------------------------
 - procente din pensia pentru
   munca depusa si limita de
   virsta                          35       45       55       65       75
---------------------------------------------------------------------------
    In cadrul fiecarei grupe de vechime, procentele se aplica proportional cu numarul anilor lucrati.
    Art. 24
    In cazul invaliditatii de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate, stabilita potrivit art. 22 si 23.
    Art. 25
    Dupa implinirea virstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate in pensia pentru limita de virsta la care au dreptul.
    Art. 26
    Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I si II invaliditate, in vederea acordarii pensiei, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

    C. Pensia de urmas
    Art. 27
    Pensia de urmas se acorda copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii parinti, pina la implinirea virstei de 16 ani sau, daca urmeaza o scoala, pina la absolvirea acesteia, dar fara a depasi virsta de 25 ani.
    Pensia de urmas, se acorda cu conditia ca parintele sau, dupa caz, parintii decedati sa fi fost pensionari sau sa fi indeplinit conditiile pentru obtinerea unei pensii.
    Cuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre parinti si de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii parinti.

    D. Pensia suplimentara
    Art. 28
    Pensia suplimentara se acorda cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel putin 5 ani, cu cite 10, 15 sau 20 lei lunar, in timpul activitatii in unitatea agricola cooperatista, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.
    Cuantumul pensiei suplimentare este de cite 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioada de 5 ani de contributie personala a cooperatorului, potrivit contributiei depuse lunar.
    Cooperatorilor care, inainte de pensionare, au contribuit pentru pensia suplimentara mai putin de 5 ani li se va restitui, la data pensionarii, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobinda de 3 la suta.
    Art. 29
    Cooperatorii care au implinit virsta de pensionare sau sint invalizi si, in ambele cazuri, indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru munca depusa si limita de virsta sau pentru pierderea totala ori in cea mai mare parte a capacitatii de munca au dreptul la pensie suplimentara, daca au contribuit cel putin 5 ani.

    E. Alte drepturi de asigurari sociale
    Art. 30
    Cooperatorii care lucreaza in unitatile agricole cooperatiste, cooperatorii pensionari, precum si membrii lor de familie beneficiaza, in mod gratuit, pe timpul internarii in spitale, de intretinere si medicamente.
    Pe timpul tratamentului ambulatoriu cooperatorii beneficiaza de medicamente, potrivit legii.
    Cheltuielile necesare in acest scop se suporta din fondul de pensii si asigurari sociale al membrilor cooperativelor agricole de productie.
    Art. 31
    Cooperatorii care realizeaza sarcinile de productie in conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli sau accidente, potrivit legii.
    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de accident de munca in unitate agricola cooperatista se acorda indiferent de vechimea in munca.
    Art. 32
    Cooperatoarele care lucreaza in unitatile agricole cooperatiste beneficiaza de un concediu platit pentru sarcina si lehuzie, pe timp de 60 de zile lucratoare, potrivit legii.
    Art. 33
    Familiilor de cooperatori, din care cel putin unul din soti lucreaza in unitatea agricola cooperatista, li se acorda o indemnizatie lunara de 50 lei pentru fiecare copil in virsta de pina la 16 ani impliniti, aflat in intretinerea acestora.
    Indemnizatia de 50 lei pentru fiecare copil se majoreaza cu:
    - 20 lei pentru al saselea copil;
    - 30 lei pentru al saptelea copil;
    - 40 lei pentru al optulea copil;
    - 50 lei pentru al noualea copil si urmatorii.
    Indemnizatia se acorda numai in luna in care unul din soti a lucrat cel putin 15 zile si a realizat sarcinile de productie in conformitate cu normele de munca stabilite. Indemnizatia va fi acordata in continuare si in perioada in care unul dintre soti beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.
    Au dreptul la indemnizatie si familiile cu copii in care sotii sint pensionari ai cooperativelor agricole de productie.
    Indemnizatia nu se acorda familiilor care au dreptul sa primeasca, din alte sectoare de activitate, alocatie pentru copii.
    Art. 34
    Cooperatorii pensionari pot beneficia, in afara pensiilor prevazute de prezenta lege, de ajutoare in natura si in bani acordate de unitatile ai caror membri sint, potrivit statutului cooperativei agricole de productie.
    Art. 35
    Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca si concediul pentru sarcina si lehuzie se acorda pe baza de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit prevederilor legii.

    CAP. 3
    Stabilirea si plata pensiilor

    Art. 36
    In vederea asigurarii respectarii stricte a prevederilor legii privind intocmirea actelor de pensionare, a tinerii unei evidente corecte a tuturor datelor si celorlalte elemente pe baza carora se stabilesc drepturile la pensie si alte drepturi de asigurari sociale, pe linga organele de conducere colectiva ale unitatilor agricole cooperatiste se constituie comisii de pensii si asigurari sociale.
    Comisiile de pensii si asigurari sociale sint alcatuite din 3 - 7 membri si sint conduse de vicepresedintele cooperativei sau un alt membru al consiliului de conducere sau, dupa caz, al consiliului oamenilor muncii.
    Componenta comisiei se stabileste de catre adunarea generala a unitatii agricole cooperatiste.
    Modul de organizare si functionare, atributiile si raspunderile comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitatile agricole cooperatiste se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 37
    In vederea stabilirii pensiei, unitatea agricola cooperatista intocmeste dosarul de pensionare, care trebuie sa cuprinda carnetul de pensii si asigurari sociale cu inregistrarile la zi, precum si orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifica de catre comisia de pensii si asigurari sociale, care are obligatia sa semnaleze conducerii unitatii orice nereguli constatate. Unitatea agricola cooperatista poarta intreaga raspundere pentru exactitatea datelor pe care le contine dosarul de pensie.
    Unitatea agricola cooperatista este obligata sa inainteze, in termenele prevazute de lege, dosarul de pensionare directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, care va propune, potrivit legii, comisiei judete de pensii emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia judeteana de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Comisiile judetene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare si examineaza contestatiile impotriva hotaririlor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitatile agricole cooperatiste si ale comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca. In aceste cazuri din comisia judeteana de pensii va face parte si delegatul uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie.
    Impotriva deciziilor comisiilor judetene de pensii se poate face apel, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Pensii, care functioneaza la Ministerul Muncii.
    Art. 38
    In vederea stabilirii drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie se introduce "Carnetul de pensii si asigurari sociale", in care se vor evidentia vechimea in munca in unitatea agricola cooperatista, venitul realizat, sectorul in care s-a desfasurat activitatea, functia indeplinita, perioada de contributie personala si alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi.
    Art. 39
    Operatiunile privind constituirea si administrarea fondurilor necesare platii pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale pentru membrii cooperativelor agricole de productie se fac de Ministerul Muncii, prin directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si oficiile acestora.
    Casa de pensii si asigurari sociale a membrilor cooperativelor agricole de productie isi inceteaza activitatea.
    Art. 40
    Pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale se acorda la cererea persoanelor indreptatite.
    Art. 41
    Vechimea in munca a membrilor cooperativelor agricole de productie se ia in considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie si altor drepturi de asigurari sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.
    Perioada de timp in care o persoana a lucrat in cooperativa pe baza de contract de munca se cumuleaza cu vechimea in munca in cooperativa in calitate de membru, in vederea stabilirii pensiei potrivit prezentei legi, daca persoana respectiva nu are drept la pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat.
    Au dreptul la pensie, in conditiile prezentei legi, si persoanele care au cel putin 5 ani vechime in munca in unitatea agricola cooperatista, daca au lucrat si in sectorul de stat, iar perioada lucrata in cele doua sectoare este mai mare de 10 ani. In acest caz cuantumul pensiei cuvenite pentru munca depusa in unitatea agricola cooperatista se stabileste in raport cu vechimea in munca in aceasta unitate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 42
    Stabilirea vechimii in munca a membrilor cooperativelor agricole de productie pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi se face potrivit prevederilor existente la data prestarii muncii.
    Art. 43
    Prevederile prezentei legi se intregesc in mod corespunzator cu dispozitiile legii privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala referitoare la plata pensiei si suspendarea acesteia, la revizuirea deciziilor de pensionare si recuperarea sumelor platite fara temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, precum si la contestatia impotriva hotaririi privind incadrarea in grade de invaliditate si revizuirea medicala a pensionarilor de invaliditate.
    Art. 44
    Prevederile prezentei legi se aplica incepand de la data de 1 ianuarie 1978, cu exceptia celor privind contributia statului, care se aplica de la data de 1 iunie 1977, precum si a celor privind contributia personala a cooperatorilor, care se aplica de la 1 iulie 1977.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 535 din 23 iunie 1966 privind dreptul la pensie si alte drepturi sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 30 iunie 1977.

                                Presedintele
                          Marii Adunari Nationale,
                               NICOLAE GIOSANSmartCity5

COMENTARII la Legea 4/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 4 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu