Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 370 din  7 decembrie 1988

privind imbunatatirea organizarii activitatii de contractare si achizitionare a legumelor si fructelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 63 din  8 decembrie 1988


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 decembrie 1988 se infiinteaza Centrala pentru legume si fructe, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Agriculturii.
    Centrala pentru legume si fructe se infiinteaza prin preluarea activitatilor corespunzatoare de la Directia generala economica pentru contractarea, achizitionarea, receptionarea pastrarea si livrarea legumelor, cartofilor, fructelor si plantelor medicinale din structura organizatorica a Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Centrala pentru legume si fructe are ca obiect de activitate:
    a) contractarea si achizitionarea, de la toate categoriile de producatori, a produselor horticole - legume, fructe, cartofi si struguri de masa - destinate fondului pietei, industrializarii si exportului;
    b) livrarea produselor horticole catre unitatile comerciale si ale industriei alimentare pentru consumul intern, industrializare si export;
    c) controlul, la unitatile agricole de stat si cooperatiste producatoare, al modului de pregatire a terenurilor, aplicarii tehnologiilor, folosirii semintelor de calitate superioara, asigurarii bazei tehnico-materiale, respectarii perioadelor optime de recoltare si livrare a legumelor, fructelor, cartofilor si a strugurilor de masa;
    d) asigurarea stocurilor de legume, fructe, cartofi si struguri de masa pentru aprovizionarea populatiei si constituirea rezervelor pentru perioada de toamna - iarna;
    e) organizarea, indrumarea si urmarirea activitatii de producere si industrializare a legumelor si fructelor, precum si producerea sucurilor racoritoare, in unitatile proprii; in perioada de toamna asigura producerea mustului si livrarea acestuia catre unitatile comerciale, in vederea desfacerii in piete agroalimentare;
    f) organizarea, cu mijloace proprii sau inchiriate, a transportului produselor horticole.
    Art. 3
    Centrala pentru legume si fructe este obligata sa contracteze si sa preia:
    a) intreaga productie realizata de unitatile agricole de stat;
    b) cel putin 70% din productia realizata de unitatile agricole cooperatiste. Aceste unitati pot vinde centralei produse horticole si peste cantitatile contractate, beneficiind de aceleasi preturi si avantaje ca si pentru produsele predate in cadrul contractelor. Dupa indeplinirea obligatiilor de livrare a produselor horticole la fondul centralizat al statului, unitatile agricole cooperatiste pot vinde produse horticole in pietele agroalimentare si prin puncte de desfacere proprii, organizate potrivit legii;
    c) produse horticole de la membrii cooperativelor agricole de productie;
    d) produse horticole de la celelalte gospodarii ale populatiei.
    Centrala pentru legume si fructe va prelua si produsele horticole oferite de membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, peste cantitatile contractate, pentru care se acorda aceleasi preturi si avantaje.
    Obligatiile anuale de contractare si predare, de catre membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, la fondul centralizat al statului, a produselor horticole se stabilesc, potrivit legii, prin planurile de contractare si livrare a produselor agricole.
    Pentru cartofi, fructe si struguri obligatiile anuale de contractare si predare sunt urmatoarele:
    A. Cartofi. 5000kg/ha, pentru membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, care, potrivit planului de cultura, au obligatia sa cultive cartofi.
    B. Fructe. Detinatorii de pomi si livezi vor contracta si preda, pentru fiecare pom roditor, urmatoarele cantitati de fructe:
      - mere, pere si piersici                          10 kg
      - caise si prune                                   7 kg
      - visine si cirese                                 5 kg
    Pomii din curti, in cadrul suprafetelor legal stabilite, nu intra in calculul obligatiilor de contractare si predare.
    Unitatile de contractare si achizitii sunt obligate sa preia si intreaga cantitate de fructe obtinuta de la arbustii fructiferi (coacaze, afine, zmeura si altele), oferite de producatori, la preturile legal stabilite.
    C. Struguri. Membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei care detin vii pe rod vor preda unitatilor Ministerului Industriei Alimentare, pe baza de contracte, pentru fondul centralizat al statului, din productia de struguri realizata, in raport cu soiurile cultivate, urmatoarele cantitati de struguri:
    a) Struguri de vita altoita si indigena:
   ----------------------------------------------------------------------------
                                      Categoria de productivitate si
                                        productia viei pe hectar/kg
                              -------------------------------------------------
       Suprafata detinuta      I/10500     II/8500     III/6500     IV/5000
                                     Cantitatea de struguri ce se preda
                                             pe un ar in kg
   ----------------------------------------------------------------------------
     - pana la 50 ari           53          43          33           25
     - de la 51 la 100 ari      60          48          37           28
     - de la 101 la 150 ari     65          52          40           30
     - peste 150 ari            70          56          43           33
   ----------------------------------------------------------------------------
    b) Struguri de vita hibrizi producatori directi:
   ----------------------------------------------------------------------------
                                      Categoria de productivitate si
                                        productia viei pe hectar/kg
                               ------------------------------------------------
       Suprafata detinuta       I/9000     II/7500     III/8000     IV/4500
                                   Cantitatea de struguri ce se preda
                                            pe un ar in kg
   ----------------------------------------------------------------------------
      - pana la 50 ari           45         38          30           23
      - de la 51 la 100 ari      45         38          30           23
      - de la 101 la 150 ari     50         40          33           25
      - peste 150 ari            55         45          36           27
   ----------------------------------------------------------------------------
    Vita de vie din curti - in cadrul suprafetei legal stabilite - nu se ia in calculul suprafetelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare si predare.
    Producatorii care vor trece la plantari de vii intensive si vor obtine productii sporite de strunguri vor contracta si preda, in primii 5 ani de la intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilita pentru suprafetele respective in anul anterior plantarii viilor intensive.
    Art. 4
    Incheierea, de catre toate categoriile de producatori, a contractelor anuale de livrare a legumelor de camp, cartofilor, fructelor si strugurilor, inclusiv pentru culturile succesive si recolta a doua, se face, in mod obligatoriu, pana al 1 martie.
    Art. 5
    Unitatile comerciale de stat si cooperatiste se vor aproviziona cu produse horticole numai de la intreprinderile pentru legume si fructe.
    Toate unitatile care organizeaza consumuri colective - restaurante, cantine, unitati sanitare si altele - se vor aproviziona cu produse horticole numai de la unitatile comerciale.
    Art. 6
    Ministerul Agriculturii, directiile generale pentru agricultura si organele de conducere ale unitatilor agricole socialiste, de stat si cooperatiste poarta intreaga raspundere pentru producerea, recoltarea, contractarea si livrarea intregii cantitati de produse horticole, la termenele si in conditiile stabilite de lege.
    Consiliile populare raspund de intreaga activitate de productie agricola, de buna gospodarire si desfasurare a lucrarilor agricole, de folosirea rationala si eficienta a fondului funciar, de realizarea planurilor de cultura si de productie ale unitatilor socialiste, precum si de indeplinirea, de catre acestea si celelalte categorii de producatori, a obligatiilor de predare a produselor agricole, potrivit planului si contractelor incheiate. Consiliile populare organizeaza si conduc evidenta precisa a obligatiilor de contractare si predare, de catre membrii cooperative agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, a produselor agricole destinate fondului centralizat al statului.
    Art. 7
    Centrala pentru legume si fructe functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridica si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste.
    Art. 8
    Centrala pentru legume si fructe se incadreaza in gradul special de organizare si grupa IV de ramuri.
    Art. 9
    Centrala pentru legume si fructe are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1* si are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Centralei pentru legume si fructe este prevazut in anexa nr. 3*.
    Art. 10
    Activul si pasivul, stabilite pe baza bilantului incheiat la data de 30 noiembrie 1988, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si contractele incheiate, trec de la Directia generala economica pentru contractarea, achizitionarea, receptionarea, pastrarea si livrarea legumelor, cartofilor, fructelor si plantelor medicinale din structura organizatorica a Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole la Centrala pentru legume si fructe, pe baza de protocol.
    Art. 11
    Personalul muncitor care trece la Centrala pentru legume si fructe se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceiasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 12
    Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplica posturilor din unitatile la care si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 13
    Centrala pentru legume si fructe se doteaza cu un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu, iar intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea acesteia cu cate un autoturism de teren destinat transportului de persoane.
    Art. 14
    Anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se completeaza cu punctul 20, care va avea urmatorul cuprins:
    "20. Personalul muncitor din intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea Centralei pentru legume si fructe".
    Art. 15
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii si Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole, vor supune, spre aprobare, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1988.
    Art. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 17
    Art. 28 lit. b) si pct. II din anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se abroga; art. 28 alin. 3, art. 30 si anexele nr. 1 si 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se modifica corespunzator prevederilor prezentului decret; anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 398/ 1985, astfel cum a fost modificat si completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 442/1986, se completeaza potrivit prevederilor prezentului decret.

    ANEXA 2

                             LISTA
intreprinderilor pentru legume si fructe din subordinea Centralei pentru legume si fructe
--------------------------------------------------------------------------------
    Nr.                Denumirea                                Sediul
    crt.
--------------------------------------------------------------------------------
    1. Intreprinderea pentru legume si fructe Alba    municipiul Alba Iulia
    2. Intreprinderea pentru legume si fructe Arad    municipiul Arad
    3. Intreprinderea pentru legume si fructe Arges   municipiul Pitesti
    4. Intreprinderea pentru legume si fructe Bacau   municipiul Bacau
    5. Intreprinderea pentru legume si fructe Bihor   municipiul Oradea
    6. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bistrita
       Bistrita - Nasaud
    7. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Botosani
       Botosani
    8. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Brasov
       Brasov
    9. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Braila
       Braila
   10. Intreprinderea pentru legume si fructe Buzau   municipiul Buzau
   11. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Resita
       Caras - Severin
   12. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Calarasi
       Calarasi
   13. Intreprinderea pentru legume si fructe Cluj    municipiul Cluj-Napoca
   14. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Constanta
       Constanta
   15. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Sfantu Gheorghe
       Covasna
   16. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Targoviste
       Dambovita
   17. Intreprinderea pentru legume si fructe Dolj    municipiul Craiova
   18. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Galati
       Galati
   19. Intreprinderea pentru legume si fructe Gorj    municipiul Targu Jiu
   20. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Giurgiu
       Giurgiu
   21. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Miercurea-Ciuc
       Harghita
   22. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Deva
       Hunedoara
   23. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Slobozia
       Ialomita
   24. Intreprinderea pentru legume si fructe Iasi    municipiul Iasi
   25. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Baia Mare
       Maramures
   26. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Drobeta-Turnu
       Mehedinti                                      Severin
   27. Intreprinderea pentru legume si fructe Mures   municipiul Targu Mures
   28. Intreprinderea pentru legume si fructe Neamt   municipiul Piatra-neamt
   29. Intreprinderea pentru legume si fructe Olt     municipiul Slatina
   30. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Ploiesti
       Prahova
   31. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Satu Mare
       Satu Mare
   32. Intreprinderea pentru legume si fructe Salaj   municipiul Zalau
   33. Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiu   municipiul Sibiu
   34. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Suceava
       Suceava
   35. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Alexandria
       Teleorman
   36. Intreprinderea pentru legume si fructe Timis   municipiul Timisoara
   37. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Tulcea
       Tulcea
   38. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Vaslui
       Vaslui
   39. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Ramnicu Valcea
       Valcea
   40. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Focsani
       Vrancea
   41. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bucuresti
       Berceni
   42. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bucuresti
       Militari
----------------------------------------------------------------------------
    Intreprinderile pentru legume si fructe prevazute in prezenta anexa isi pastreaza obiectul de activitate, structura organizatorica, gradul de organizare si grupa de ramuri avute la data prezentului decret.

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 370/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 370 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu