E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 370 din  7 decembrie 1988

privind imbunatatirea organizarii activitatii de contractare si achizitionare a legumelor si fructelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 63 din  8 decembrie 1988


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 decembrie 1988 se infiinteaza Centrala pentru legume si fructe, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Agriculturii.
    Centrala pentru legume si fructe se infiinteaza prin preluarea activitatilor corespunzatoare de la Directia generala economica pentru contractarea, achizitionarea, receptionarea pastrarea si livrarea legumelor, cartofilor, fructelor si plantelor medicinale din structura organizatorica a Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Centrala pentru legume si fructe are ca obiect de activitate:
    a) contractarea si achizitionarea, de la toate categoriile de producatori, a produselor horticole - legume, fructe, cartofi si struguri de masa - destinate fondului pietei, industrializarii si exportului;
    b) livrarea produselor horticole catre unitatile comerciale si ale industriei alimentare pentru consumul intern, industrializare si export;
    c) controlul, la unitatile agricole de stat si cooperatiste producatoare, al modului de pregatire a terenurilor, aplicarii tehnologiilor, folosirii semintelor de calitate superioara, asigurarii bazei tehnico-materiale, respectarii perioadelor optime de recoltare si livrare a legumelor, fructelor, cartofilor si a strugurilor de masa;
    d) asigurarea stocurilor de legume, fructe, cartofi si struguri de masa pentru aprovizionarea populatiei si constituirea rezervelor pentru perioada de toamna - iarna;
    e) organizarea, indrumarea si urmarirea activitatii de producere si industrializare a legumelor si fructelor, precum si producerea sucurilor racoritoare, in unitatile proprii; in perioada de toamna asigura producerea mustului si livrarea acestuia catre unitatile comerciale, in vederea desfacerii in piete agroalimentare;
    f) organizarea, cu mijloace proprii sau inchiriate, a transportului produselor horticole.
    Art. 3
    Centrala pentru legume si fructe este obligata sa contracteze si sa preia:
    a) intreaga productie realizata de unitatile agricole de stat;
    b) cel putin 70% din productia realizata de unitatile agricole cooperatiste. Aceste unitati pot vinde centralei produse horticole si peste cantitatile contractate, beneficiind de aceleasi preturi si avantaje ca si pentru produsele predate in cadrul contractelor. Dupa indeplinirea obligatiilor de livrare a produselor horticole la fondul centralizat al statului, unitatile agricole cooperatiste pot vinde produse horticole in pietele agroalimentare si prin puncte de desfacere proprii, organizate potrivit legii;
    c) produse horticole de la membrii cooperativelor agricole de productie;
    d) produse horticole de la celelalte gospodarii ale populatiei.
    Centrala pentru legume si fructe va prelua si produsele horticole oferite de membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, peste cantitatile contractate, pentru care se acorda aceleasi preturi si avantaje.
    Obligatiile anuale de contractare si predare, de catre membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, la fondul centralizat al statului, a produselor horticole se stabilesc, potrivit legii, prin planurile de contractare si livrare a produselor agricole.
    Pentru cartofi, fructe si struguri obligatiile anuale de contractare si predare sunt urmatoarele:
    A. Cartofi. 5000kg/ha, pentru membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, care, potrivit planului de cultura, au obligatia sa cultive cartofi.
    B. Fructe. Detinatorii de pomi si livezi vor contracta si preda, pentru fiecare pom roditor, urmatoarele cantitati de fructe:
      - mere, pere si piersici                          10 kg
      - caise si prune                                   7 kg
      - visine si cirese                                 5 kg
    Pomii din curti, in cadrul suprafetelor legal stabilite, nu intra in calculul obligatiilor de contractare si predare.
    Unitatile de contractare si achizitii sunt obligate sa preia si intreaga cantitate de fructe obtinuta de la arbustii fructiferi (coacaze, afine, zmeura si altele), oferite de producatori, la preturile legal stabilite.
    C. Struguri. Membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei care detin vii pe rod vor preda unitatilor Ministerului Industriei Alimentare, pe baza de contracte, pentru fondul centralizat al statului, din productia de struguri realizata, in raport cu soiurile cultivate, urmatoarele cantitati de struguri:
    a) Struguri de vita altoita si indigena:
   ----------------------------------------------------------------------------
                                      Categoria de productivitate si
                                        productia viei pe hectar/kg
                              -------------------------------------------------
       Suprafata detinuta      I/10500     II/8500     III/6500     IV/5000
                                     Cantitatea de struguri ce se preda
                                             pe un ar in kg
   ----------------------------------------------------------------------------
     - pana la 50 ari           53          43          33           25
     - de la 51 la 100 ari      60          48          37           28
     - de la 101 la 150 ari     65          52          40           30
     - peste 150 ari            70          56          43           33
   ----------------------------------------------------------------------------
    b) Struguri de vita hibrizi producatori directi:
   ----------------------------------------------------------------------------
                                      Categoria de productivitate si
                                        productia viei pe hectar/kg
                               ------------------------------------------------
       Suprafata detinuta       I/9000     II/7500     III/8000     IV/4500
                                   Cantitatea de struguri ce se preda
                                            pe un ar in kg
   ----------------------------------------------------------------------------
      - pana la 50 ari           45         38          30           23
      - de la 51 la 100 ari      45         38          30           23
      - de la 101 la 150 ari     50         40          33           25
      - peste 150 ari            55         45          36           27
   ----------------------------------------------------------------------------
    Vita de vie din curti - in cadrul suprafetei legal stabilite - nu se ia in calculul suprafetelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare si predare.
    Producatorii care vor trece la plantari de vii intensive si vor obtine productii sporite de strunguri vor contracta si preda, in primii 5 ani de la intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilita pentru suprafetele respective in anul anterior plantarii viilor intensive.
    Art. 4
    Incheierea, de catre toate categoriile de producatori, a contractelor anuale de livrare a legumelor de camp, cartofilor, fructelor si strugurilor, inclusiv pentru culturile succesive si recolta a doua, se face, in mod obligatoriu, pana al 1 martie.
    Art. 5
    Unitatile comerciale de stat si cooperatiste se vor aproviziona cu produse horticole numai de la intreprinderile pentru legume si fructe.
    Toate unitatile care organizeaza consumuri colective - restaurante, cantine, unitati sanitare si altele - se vor aproviziona cu produse horticole numai de la unitatile comerciale.
    Art. 6
    Ministerul Agriculturii, directiile generale pentru agricultura si organele de conducere ale unitatilor agricole socialiste, de stat si cooperatiste poarta intreaga raspundere pentru producerea, recoltarea, contractarea si livrarea intregii cantitati de produse horticole, la termenele si in conditiile stabilite de lege.
    Consiliile populare raspund de intreaga activitate de productie agricola, de buna gospodarire si desfasurare a lucrarilor agricole, de folosirea rationala si eficienta a fondului funciar, de realizarea planurilor de cultura si de productie ale unitatilor socialiste, precum si de indeplinirea, de catre acestea si celelalte categorii de producatori, a obligatiilor de predare a produselor agricole, potrivit planului si contractelor incheiate. Consiliile populare organizeaza si conduc evidenta precisa a obligatiilor de contractare si predare, de catre membrii cooperative agricole de productie si celelalte gospodarii ale populatiei, a produselor agricole destinate fondului centralizat al statului.
    Art. 7
    Centrala pentru legume si fructe functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridica si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste.
    Art. 8
    Centrala pentru legume si fructe se incadreaza in gradul special de organizare si grupa IV de ramuri.
    Art. 9
    Centrala pentru legume si fructe are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1* si are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Centralei pentru legume si fructe este prevazut in anexa nr. 3*.
    Art. 10
    Activul si pasivul, stabilite pe baza bilantului incheiat la data de 30 noiembrie 1988, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si contractele incheiate, trec de la Directia generala economica pentru contractarea, achizitionarea, receptionarea, pastrarea si livrarea legumelor, cartofilor, fructelor si plantelor medicinale din structura organizatorica a Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole la Centrala pentru legume si fructe, pe baza de protocol.
    Art. 11
    Personalul muncitor care trece la Centrala pentru legume si fructe se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceiasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 12
    Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplica posturilor din unitatile la care si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 13
    Centrala pentru legume si fructe se doteaza cu un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu, iar intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea acesteia cu cate un autoturism de teren destinat transportului de persoane.
    Art. 14
    Anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se completeaza cu punctul 20, care va avea urmatorul cuprins:
    "20. Personalul muncitor din intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea Centralei pentru legume si fructe".
    Art. 15
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii si Ministerului Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole, vor supune, spre aprobare, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1988.
    Art. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 17
    Art. 28 lit. b) si pct. II din anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se abroga; art. 28 alin. 3, art. 30 si anexele nr. 1 si 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se modifica corespunzator prevederilor prezentului decret; anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 398/ 1985, astfel cum a fost modificat si completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 442/1986, se completeaza potrivit prevederilor prezentului decret.

    ANEXA 2

                             LISTA
intreprinderilor pentru legume si fructe din subordinea Centralei pentru legume si fructe
--------------------------------------------------------------------------------
    Nr.                Denumirea                                Sediul
    crt.
--------------------------------------------------------------------------------
    1. Intreprinderea pentru legume si fructe Alba    municipiul Alba Iulia
    2. Intreprinderea pentru legume si fructe Arad    municipiul Arad
    3. Intreprinderea pentru legume si fructe Arges   municipiul Pitesti
    4. Intreprinderea pentru legume si fructe Bacau   municipiul Bacau
    5. Intreprinderea pentru legume si fructe Bihor   municipiul Oradea
    6. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bistrita
       Bistrita - Nasaud
    7. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Botosani
       Botosani
    8. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Brasov
       Brasov
    9. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Braila
       Braila
   10. Intreprinderea pentru legume si fructe Buzau   municipiul Buzau
   11. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Resita
       Caras - Severin
   12. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Calarasi
       Calarasi
   13. Intreprinderea pentru legume si fructe Cluj    municipiul Cluj-Napoca
   14. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Constanta
       Constanta
   15. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Sfantu Gheorghe
       Covasna
   16. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Targoviste
       Dambovita
   17. Intreprinderea pentru legume si fructe Dolj    municipiul Craiova
   18. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Galati
       Galati
   19. Intreprinderea pentru legume si fructe Gorj    municipiul Targu Jiu
   20. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Giurgiu
       Giurgiu
   21. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Miercurea-Ciuc
       Harghita
   22. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Deva
       Hunedoara
   23. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Slobozia
       Ialomita
   24. Intreprinderea pentru legume si fructe Iasi    municipiul Iasi
   25. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Baia Mare
       Maramures
   26. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Drobeta-Turnu
       Mehedinti                                      Severin
   27. Intreprinderea pentru legume si fructe Mures   municipiul Targu Mures
   28. Intreprinderea pentru legume si fructe Neamt   municipiul Piatra-neamt
   29. Intreprinderea pentru legume si fructe Olt     municipiul Slatina
   30. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Ploiesti
       Prahova
   31. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Satu Mare
       Satu Mare
   32. Intreprinderea pentru legume si fructe Salaj   municipiul Zalau
   33. Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiu   municipiul Sibiu
   34. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Suceava
       Suceava
   35. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Alexandria
       Teleorman
   36. Intreprinderea pentru legume si fructe Timis   municipiul Timisoara
   37. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Tulcea
       Tulcea
   38. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Vaslui
       Vaslui
   39. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Ramnicu Valcea
       Valcea
   40. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Focsani
       Vrancea
   41. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bucuresti
       Berceni
   42. Intreprinderea pentru legume si fructe         municipiul Bucuresti
       Militari
----------------------------------------------------------------------------
    Intreprinderile pentru legume si fructe prevazute in prezenta anexa isi pastreaza obiectul de activitate, structura organizatorica, gradul de organizare si grupa de ramuri avute la data prezentului decret.

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 370/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 370 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu