Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 143 din 25 aprilie 1955

privitor la organizarea si functionarea Oficiilor Juridice

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 8 din 30 aprilie 1955


SmartCity3


    Art. 1
    Pentru asigurarea legalitatii populare in desfasurarea activitatii lor si pentru apararea intereselor lor patrimoniale, organele, institutiile, organizatiile economice si intreprinderile de stat, precum si cele cooperatiste si obstesti isi vor organiza oficii juridice proprii, in conditiile Decretului de fata.
    Art. 2
    La ministere si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, la Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Romane, la comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, raionale, orasenesti si ale raioanelor orasenesti, la intreprinderile si organizatiile economice de stat avand un numar de peste 300 (trei sute) de angajati cu contracte de munca pe durata nedeterminata, la organele centrale cooperatiste si obstesti, precum si la uniunile regionale si raionale cooperatiste vor functiona oficii juridice incadrate cu numarul de jurisconsulti necesari, in raport cu volumul activitatii acestora.
    Celelalte organe, institutii, organizatii economice si intreprinderi de stat, cooperatiste sau obstesti, vor putea infiinta oficii juridice, potrivit cu necesitatile lor, cu avizul forului tutelar.
    Organele centrale ale administratiei de stat vor putea infiinta, potrivit cu necesitatile lor, oficii juridice si la directiile sau sectiile lor regionale.
    Oficiile juridice vor fi incadrate si cu personalul administrativ necesar activitatii lor.
    Art. 3
    Oficiile juridice depind direct de conducerea unitatilor in cadrul carora functioneaza, raspunzand direct fata de aceasta pentru activitatea lor si neputand fi folosite decat pentru lucrari cu caracter juridic.
    Art. 4
    Oficiile juridice, in cadrul unitatii din care fac parte si in raport cu activitatea acesteia, au urmatoarele atributii:
    a) colaboreaza la intocmirea proiectelor de legi, decrete, hotarari, regulamente, ordine, instructiuni, precum si a oricaror alte acte cu caracter normativ elaborate de acea unitate;
    b) avizeaza, la cererea conducerii unitatii, asupra proiectelor de legi, decrete, hotarari, regulamente, ordine, instructiuni, precum si asupra oricaror alte acte cu caracter normativ, intocmite de alte unitati si care sunt in legatura cu atributiile si activitatea propriei lor unitati;
    c) avizeaza, la cererea organelor de conducere, asupra legalitatii masurilor ce urmeaza a fi luate de administratia unitatii in desfasurarea activitatii acesteia, precum si asupra oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii;
    d) intocmesc proiectele de contracte sau proiectele oricaror acte cu caracter juridic in legatura cu activitatea unitatii sau isi dau avizul cu privire la acestea;
    e) pot reprezenta interesele unitatii in fata instantelor judecatoresti, a organelor Arbitrajului de Stat sau departamental, ori in fata oricaror organe ale puterii  sau administratiei  de stat, in conditiile prevazute la art. 6;
    f) urmaresc aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin unitatii potrivit acestor dispozitii;
    g) rezolva orice alte lucrari cu caracter juridic.
    La organele centrale de stat si obstesti, la care exista si directii, sectii sau birouri juridice cu atributii speciale de legislatie si studii juridice, oficiile juridice se vor ocupa numai cu rezolvarea problemelor juridice legate de interesele patrimoniale ale acestor organe, cat si cu apararea acestor interese.
    Art. 5
    La intocmirea actelor juridice sau luarea oricaror masuri care pot angaja raspunderea patrimoniala, precum si in cazurile prevazute de art. 4 lit. a si b, organele de conducere ale unitatilor in cadrul carora functioneaza oficii juridice sunt obligate sa ceara acestora avizul consultativ prealabil.
    Art. 6
    Ori de cate ori unitatea nu se infatiseaza in justitie prin conducerea ei, reprezentarea unitatii se face prin oficiul sau juridic. In asemenea cazuri, delegatia va fi semnata de seful oficiului juridic, iar daca unitatea nu are decat un singur jurisconsult, de conducerea acesteia.
    Art. 7
    Pornirea actiunilor in justitie sau la organele arbitrale, fixarea pretentiilor, renuntarea la pretentii, actiune sau cai de atac, precum si darea raspunsurilor la interogator, se fac de organele de conducere ale unitatilor interesate sau, cu delegatie data de acestea in acest scop, de la caz la caz, si de oficiile juridice.
    Oficiile juridice sunt obligate sa sustina interesele organizatiei in instanta, sau in fata organului arbitral, sa exercite, daca este cazul, caile de atac legale si sa ia orice alte masuri necesare apararii intereselor legale ale unitatilor in cadrul carora functioneaza.
    Art. 8
    Organizatiile de stat, cooperatiste si obstesti, care au cauze judiciare, litigii arbitrale sau alte interese patrimoniale in alte localitati decat acelea unde isi au sediul, mai pot fi reprezentate si dupa cum urmeaza:
    a) organele centrale ale administratiei de stat, unitatile exterioare ale acestora, precum si institutiile, organizatiile economice si intreprinderile de stat tutelate de aceste organe centrale, pot fi reprezentate prin oficiul juridic al oricarei unitati locale care face parte din sistemul lor.
    La fel, unitatile locale pot fi reprezentate in localitatea unde isi are sediul organul central prin oficiul juridic al acestuia sau prin oficiul juridic al unitatii desemnate de organul central.
    Prevederile acestui alineat se aplica si intreprinderilor si organizatiilor economice de stat de interes local.
    Organele centrale ale administratiei de stat care nu au in sistemul lor unitati locale, la care ar putea lua fiinta oficii juridice, pot fi reprezentate prin oficiul juridic al comitetului executiv al sfatului popular local;
    b) organele locale ale puterii si administratiei de stat pot fi reprezentate prin oficiul juridic al comitetului executiv al sfatului popular local.
    In cazurile cand reprezentarea este necesara in Capitala Republicii Populare Romane, organele locale ale puterii si administratiei de stat pot fi reprezentate prin oficiul juridic al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Romane, in afara de organele locale ale puterii si administratiei de stat din regiunea Bucuresti, care vor fi reprezentate prin oficiul juridic al Comitetului Executiv la Sfatului Popular al regiunii Bucuresti;
    c) organizatiile cooperatiste si obstesti pot fi reprezentate, in conditiile prevazute la lit. a, prin oficiul juridic al oricarei organizatii din sistemul lor.
    Art. 9
    Doua institutii, intreprinderi sau organizatii economice de stat, cooperatiste sau obstesti sau unitati locale ale aceluiasi organ central care nu-si pot organiza un oficiu juridic propriu in conditiile art. 2, vor putea angaja in limita fondurilor bugetare unul si acelasi jurisconsult.
    Acesta va efectua lucrarile juridice prevazute in art. 4 pentru ambele unitati, in asa fel incat munca si salarizarea sa la ambele unitati sa nu depaseasca o norma si jumatate in raport cu situatia jurisconsultului de la oficiul juridic al unei unitati asemanatoare.
    In cazul cand intre unitatile care folosesc acelasi jurisconsult se naste o contrarietate de interese ele isi vor angaja aparatori deosebiti.
    Prevederile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul cand contrarietatea de interese exista intre doua unitati, dintre care una trebuie sa asigure, in conditiile art. 8, celeilalte unitati, asistenta juridica prin oficiul sau juridic.
    Art. 10
    Daca o institutie sau o organizatie socialista, avand nevoie de asistenta juridica, nu poate folosi serviciile vreunui oficiu juridic in conditiile stabilite de art. 2, 8 sau 9, sau in cazul cand are nevoie de o asistenta juridica speciala, ea poate angaja in acest scop, de la caz la caz, un avocat de la birourile colective ale colegiilor de avocati.
    Art. 11
    In cazul in care in activitatea oficiilor juridice ale unitatilor de stat, cooperatiste si obstesti se ridica probleme de principiu, oficiile juridice interesate pot cere avizul oficiului juridic al organului central de care depind.
    Art. 12
    Pot fi jurisconsulti absolventii facultatilor de stiinte juridice sau ai scolilor juridice ale Ministerului Justitiei.
    Jurisconsultii vor efectua la inceput un stagiu de doi ani ca jurisconsulti stagiari, putand lucra efectiv numai in acele oficii juridice unde sunt si jurisconsulti definitivi, primind titlul de jurisconsult dupa efectuarea acestui stagiu.
    Sunt scutiti de stagiu absolventii institutelor de invatamant aratate in alineatul 1, care au activat timp de cel putin doi ani ca judecatori, procurori, consilieri juridici, referenti juridici de specialitate, notari sau arbitri de stat ori in alte asemenea functii juridice de specialitate, precum si avocatii definitivi.
    Art. 13
    In vederea evidentei si cresterii cadrelor de jurisconsulti, precum si a ridicarii continue a nivelului lor ideologic si profesional, jurisconsultii se vor grupa in colective de jurisconsulti pe fiecare regiune, conduse de catre un birou format din jurisconsultii desemnati in acest scop de Ministerul Justitiei, care va stabili si numarul membrilor acestor birouri.
    Colectivele de jurisconsulti vor functiona la colegiile de avocati.
    Jurisconsultii se vor inscrie pe tabloul tinut de biroul colectivului din care fac parte si numai cei inscrisi pe un asemenea tablou vor putea activa in aceasta calitate.
    Toti acei care, la data punerii in aplicare a prezentului Decret, au calitatea de jurisconsulti, se vor putea inscrie pe tabloul colectivului din cadrul caruia urmeaza sa faca parte.
    In cadrul colectivelor se vor tine cursuri de indrumare cu caracter politico-juridic general, dupa programul stabilit in acest scop.
    Organizarea si functionarea colectivelor de jurisconsulti si a birourilor de conducere, precum si a cursurilor de indrumare se vor stabili prin instructiunile Ministrului Justitiei, care, in vederea realizarii scopului aratat in alineatul 1, exercita controlul si indrumarea colectivelor de jurisconsulti.
    Art. 14
    Jurisconsultii care activeaza la organizatiile de stat, cooperatiste si obstesti vor fi incadrati in categoriile personalului tehnic de specialitate, in raport cu munca si raspunderea lor, a vechimii in campul muncii juridice si a volumului activitatii organizatiei la care functioneaza, in unul din urmatoarele grade profesionale si cu salarizarea corespunzatoare:
    a) jurisconsult stagiar,
    b) jurisconsult,
    c) jurisconsult principal,
    d) consilier juridic,
    e) consilier juridic principal si
    f) consilier juridic sef.
    Art. 15
    Jurisconsultii, ca angajati ai unitatilor la care activeaza, sunt supusi prevederilor Codului Muncii.
    Art. 16
    Oficiile Juridice ale organelor centrale de stat, cooperatiste si obstesti, precum si cel al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Romane si ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, vor controla si indruma munca profesionala dusa la oficiile juridice sau de jurisconsultii angajati in conditiile art. 9, de la unitatile subordonate ori cele controlate si indrumate, sub raportul activitatii specifice sistemului condus de organul central.
    Art. 17
    Jurisconsultii nu pot ocupa si alte functiuni retribuite, in afara de functiuni legate de activitatea didactica-juridica si publicistica.
    Art. 18
    Jurisconsultii vor fi incadrati conform tabelei de salarizare anexa 2 a Deciziei Consiliului de Ministri nr. 47 din 29 ianuarie 1949.
    Art. 19
    Decretul nr. 87 din 1 aprilie 1950, pentru organizarea si functionarea oficiilor juridice ale ministerelor si sfaturilor populare, cu exceptia art. 11, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 143/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 143 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu