Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 291 din  3 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 563 din  5 august 2003


SmartCity3


    Costica Bulai           - presedinte
    Nicolae Cochinescu      - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Lucian Stangu           - judecator
    Ioan Vida               - judecator
    Nicoleta Grigorescu     - procuror
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni, exceptie ridicata de inculpatul Ioan Mondoc in Dosarul nr. 589/2003 al Judecatoriei Medias si inculpatele Florenta Ciotea, Mihaela Dinca, Viorica Mocanu, Lia Giuclea si Liliana Constantinescu in Dosarul nr. 403/2003 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 172C/2003 si nr. 173C/2003 au un continut identic, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedura civila, nu se opune conexarii dosarelor.
    Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 173C/2003 la Dosarul nr. 172C/2003, care este primul inregistrat.
    Cauza se afla in stare de judecata.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, deoarece art. 8 din Legea nr. 543/2002 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2003 si, ca urmare a modificarii textului contestat, criticile de neconstitutionalitate au ramas fara obiect.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 27 martie 2003 si 3 februarie 2003, pronuntate in dosarele nr. 589/2003 si nr. 403/2003, Judecatoria Medias si Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni.
    Exceptia a fost ridicata, in dosarele de mai sus, de inculpatii Ioan Mondoc, Florenta Ciotea, Mihaela Dinca, Viorica Mocanu, Lia Giuclea si Liliana Constantinescu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), precum si celor din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care se refera la egalitatea persoanelor in fata justitiei, deoarece se creeaza o inegalitate evidenta intre persoanele care au savarsit infractiuni similare, dar care, din motive independente de vointa lor, nu au fost condamnate definitiv pana la data de 4 octombrie 2002.
    Judecatoria Medias a apreciat ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat actul de gratiere instituie un regim distinct pentru inculpatii care au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 543/2002 si inculpatii care, desi indeplineau toate conditiile necesare pentru a putea beneficia de inlaturarea executarii pedepsei, nu au fost condamnati definitiv din motive obiective, neimputabile lor.
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a apreciat ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece textul criticat creeaza o inegalitate evidenta intre persoanele care au savarsit infractiuni similare, cu acelasi grad de pericol social concret, si care, desi indeplinesc toate conditiile prevazute de Legea nr. 543/2002, nu pot beneficia de aplicarea gratierii intrucat, din motive independente de vointa lor, nu au fost condamnate definitiv pana la data de 4 octombrie 2002.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Presedintele Camerei Deputatilor considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, deoarece prin Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, motivat de faptul ca acestea limiteaza aplicarea legii la pedepse si sanctiuni stabilite prin hotarari judecatoresti ramase definitive pana la data intrarii in vigoare a legii, excluzand pedepsele, masurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte savarsite pana la aceasta data.
    Guvernul a apreciat ca exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila, intrucat art. 8 din Legea nr. 543/2002 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2003, care nu a preluat in noua redactare solutia legislativa anterioara.
    Avocatul Poporului, invocand jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, a apreciat ca prezenta exceptie este inadmisibila.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, si are urmatorul continut:
    - Art. 8: "Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, masurile si sanctiunile aplicate prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate pana la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prin dispozitiile legale criticate sunt incalcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, al caror continut este urmatorul:
    - Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege."
    De asemenea, considera ca sunt lezate si dispozitiile din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la egalitatea persoanelor in fata justitiei, fara a indica insa care este articolul apreciat ca temei de neconstitutionalitate.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, care, prin deciziile nr. 86 si 89 din 27 februarie 2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003 si, respectiv, nr. 200 din 27 martie 2003, a constatat ca textul criticat este neconstitutional, intrucat "limiteaza aplicarea legii la pedepse, masuri si sanctiuni aplicate prin hotarari judecatoresti ramase definitive pana la data intrarii in vigoare a legii, excluzand pedepsele, masurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte savarsite pana la aceasta data".
    Avand in vedere dispozitiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, potrivit carora "Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale", coroborate cu alin. (6) din acelasi articol, prezenta exceptie de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 este inadmisibila.
    De altfel, ulterior publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor de admitere mentionate mai sus, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003, modificare care are urmatorul continut: "Art. 8. - Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, masurile si sanctiunile aplicate pentru fapte savarsite pana la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." Pe cale de consecinta, ca urmare a modificarii textului contestat, criticile de neconstitutionalitate au ramas fara obiect.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) si al art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni, exceptie ridicata de Ioan Mondoc in Dosarul nr. 589/2003 al Judecatoriei Medias si de Florenta Ciotea, Mihaela Dinca, Viorica Mocanu, Lia Giuclea si Liliana Constantinescu in Dosarul nr. 403/2003 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 3 iulie 2003.

                       PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Afrodita Laura TutunaruSmartCity5

COMENTARII la Decizia 291/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 291 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 291/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu