Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 233 din  5 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 537 din 25 iulie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Doina Suliman         - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Sorin Gornoviceanu in Dosarul nr. 14.746/2001 al Judecatoriei Constanta si Augustin Baciu in Dosarul nr. 7.089/2002 al Tribunalului Bihor - Sectia comerciala si contencios administrativ.
    La apelul nominal raspunde Lavinia Svanovici, prin avocat Daniela Cealera. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 11C/2003 si 84C/2003 au un continut identic, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Avocatul partii prezente arata ca este de acord cu conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedura civila, nu se opune conexarii dosarelor.
    Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 84C/2003 la Dosarul nr. 11C/2003, care este primul inregistrat.
    Cauza se afla in stare de judecata.
    Avocatul solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata.
    Reprezentantul Ministerului Public, invocand Decizia Curtii Constitutionale nr. 127 din 27 martie 2003, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, in masura in care se refera si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecatoresti, arata ca norma cuprinsa in art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 este o norma de trimitere, astfel ca, pentru identitate de ratiune, pune concluzii de admitere a exceptiei ridicate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 14 octombrie 2002 si din 11 februarie 2003, pronuntate in dosarele nr. 14.746/2001 si 7.089/2002, Judecatoria Constanta si, respectiv, Tribunalul Bihor - Sectia comerciala si contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Sorin Gornoviceanu si Augustin Baciu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile legale criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 125 si 128, precum si principiului separatiei puterilor in stat, deoarece se creeaza posibilitatea ca hotararea instantei, prin care s-a stabilit taxa de timbru, sa fie cenzurata de un organ administrativ, subordonat puterii executive.
    Judecatoria Constanta considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.
    Tribunalul Bihor - Sectia comerciala si contencios administrativ apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat competenta solutionarii unei contestatii privind taxa judiciara de timbru, dupa ce a fost supusa controlului de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, revine instantei de judecata, situatie ce se deduce din insasi cauza aflata pe rolul sau.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar in conformitate cu art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Referitor la obiectul exceptiei, precizeaza ca impotriva modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru se pot formula contestatii care se solutioneaza conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 506/2001. Prin aceasta procedura jurisdictionala nu se incalca insa dispozitiile constitutionale ale art. 123 alin. (2) si ale art. 125 alin. (1) si nici principiul constitutional al separatiei puterilor in stat, deoarece decizia organului administrativ poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti. Apreciaza ca introducerea contestatiei mai intai la organele fiscale da posibilitatea ca acestea sa examineze in mod operativ taxa contestata si, cand este cazul, sa dispuna corectarea ei. Este vorba de o procedura obligatorie, fara indeplinirea careia, cand este cazul, nu se poate trece la sesizarea instantei judecatoresti, astfel cum stabilesc, ca regula de principiu, dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila, precum si cele ale art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca normele legale criticate fac trimitere la reguli de procedura administrativ-jurisdictionala, prealabila contenciosului administrativ, fara a constitui o imixtiune in sfera atributiilor judecatoresti, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, stabilirea procedurii de judecata este de competenta legiuitorului. De altfel, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, Curtea Constitutionala a statuat ca instituirea unor proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine dispozitiilor constitutionale atat timp cat decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacata in fata instantei judecatoresti. Referitor la critica privind incalcarea principiului independentei justitiei, Avocatul Poporului arata ca art. 123 alin. (2) din Constitutie nu are incidenta in cauza, deoarece dispozitiile legale criticate nu se refera la independenta judecatorilor.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorii-raportori, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, dispozitii care au urmatorul continut: "Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestatie potrivit dispozitiilor aplicabile in materie fiscala."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prin dispozitiile legale criticate se incalca principiul separatiei puterilor in stat, precum si urmatoarele prevederi constitutionale:
    - Art. 123 alin. (2): "Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii.";
    - Art. 125 alin. (1): "Justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.";
    - Art. 128: "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca, potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie, Romania este un stat de drept, iar acest principiu implica separarea puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca.
    In ceea ce priveste puterea judecatoreasca, Legea fundamentala prevede in art. 125 alin. (1) ca justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege. De asemenea, prin alin. (3) al aceluiasi articol se prevede ca procedura de judecata, care cuprinde si caile de atac la care se refera art. 128, este stabilita de lege.
    Avand in vedere exigentele acestor principii constitutionale si luand in considerare faptul ca taxele judiciare de timbru se stabilesc de catre instantele judecatoresti prin incheieri pronuntate in cadrul procesului, fiind supuse cailor de atac prevazute de lege, Curtea Constitutionala constata ca nu se poate admite, fara riscul incalcarii principiilor si normelor constitutionale, ca modul de stabilire a taxei judiciare de timbru sa fie cenzurat pe calea procedurii administrative prevazute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cu trimitere la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie 2001.
    In ordinea principiilor mentionate este irelevanta imprejurarea ca, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, deciziile organelor de jurisdictie administrativa prevazute in acest act normativ "pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecatoreasca", deoarece exercitarea acestei cai de atac poate avea ca efect inlaturarea unei erori comise de organul de jurisdictie administrativa in solutia data contestatiei impotriva modului de stabilire de catre instanta de judecata a taxei judiciare de timbru, dar nu este de natura sa desfiinteze insasi imixtiunea autoritatii administrative in sfera justitiei. De altfel, in toate cazurile in care nu s-ar exercita calea de atac mentionata, impotriva deciziilor prin care organele de jurisdictie administrativa prevazute de ordonanta - directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat sau, dupa caz, Ministerul Finantelor Publice - au modificat taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecatoresti, incheierile prin care instantele au stabilit taxele judiciare de timbru ar ramane fara efect.
    In sensul considerentelor de mai sus, se retine imprejurarea ca, prin Decizia nr. 127 din 27 martie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, in conformitate cu care se solutionau, potrivit dispozitiilor ordonantei, "si contestatiile impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru". In motivarea deciziei, Curtea a retinut ca dispozitia legala mentionata contravine prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie si principiului separatiei puterilor in stat.
    Curtea observa ca ratiunile care au motivat decizia mentionata, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, subzista si in cazul dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Sorin Gornoviceanu in Dosarul nr. 14.746/2001 al Judecatoriei Constanta si Augustin Baciu in Dosarul nr. 7.089/2002 al Tribunalului Bihor - Sectia comerciala si contencios administrativ, si constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in masura in care se refera si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecatoresti.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iunie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent sef,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 233/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 233 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 233/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu