Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1186 din 17 septembrie 2002

privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu prin procedee informatice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 703 din 26 septembrie 2002

    In temeiul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,
    in temeiul art. 44 alin. (1) si al art. 73 alin. (2) si (4) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,
    in aplicarea prevederilor art. 399 si 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei,

    directorul general al Directiei Generale a Vamilor emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu prin procedee informatice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga deciziile directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 98/1998, 2.640/2000 si 639/2002.

               Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
                            Dinu Mihail Gheorghe

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Metodologia de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu prin procedee informatice

    CAP. 1
    DEFINITII

    1. In aplicarea prezentelor norme se intelege prin:
    a) CDPS - sistemul de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu pentru regimurile vamale de import, export, reexport, tranzit, perfectionare activa, perfectionare pasiva, admitere temporara, antrepozit vamal si transformare sub control vamal
    b) DTI - mecanismul care asigura transmiterea electronica a declaratiei vamale in detaliu, dupa ce aceasta a fost completata si verificata cu ajutorul modulelor specifice CDPS de declarant sau reprezentantul acestuia, conectat la reteaua informatica a biroului vamal unde se realizeaza operatiunea de vamuire
    c) procedura informatica de declarare a marfurilor - ansamblul de instructiuni si activitati care permit declararea marfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal si care poate fi procedura informatica standard, procedura informatica la destinatie sau procedura informatica rapida, potrivit definitiilor din prezentul capitol
    d) procedura informatica standard - ansamblul de instructiuni si activitati care permit declararea marfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal utilizata in cazul altor operatiuni decat cele de vamuire a marfurilor in procedura simplificata la destinatie sau cele de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale
    e) procedura informatica la destinatie - ansamblul de instructiuni si activitati care permit declararea marfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal utilizata in cazul operatiunilor de vamuire a marfurilor in procedura simplificata la destinatie
    f) procedura informatica rapida - ansamblul de instructiuni si activitati care permit declararea marfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal utilizata in cazul operatiunilor de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale
    g) utilizator al sistemului informatic - persoana juridica romana autorizata sa foloseasca procedura informatica de declarare a marfurilor si care poate fi declarantul utilizator al sistemului informatic, declarantul utilizator al sistemului informatic la destinatie, sau comisionarul utilizator al sistemului informatic, potrivit definitiilor din prezentul capitol
    h) declarant utilizator al sistemului informatic - persoana definita la art. 3 lit. t din Codul vamal al Romaniei, care declara marfurile fara a apela la un comisionar in vama, este autorizata sa foloseasca sistemul informatic vamal pentru declararea marfurilor, pe baza autorizatiei de utilizare si a dotarii cu modulul informatic necesar procesarii declaratiei vamale in sistem informatic
    i) declarant utilizator al sistemului informatic la destinatie - persoana definita la art. 3 lit. t din Codul vamal al Romaniei, daca aceasta este autorizata pentru utilizarea procedurii de vamuire la destinatie, declara marfurile fara a apela la un comisionar in vama si este conectata la sistemul informatic vamal, pe baza autorizatiei de conectare la reteaua informatica a biroului vamal si a dotarii cu modulul informatic necesar procesarii declaratiei vamale in sistem informatic
    j) comisionar utilizator al sistemului informatic - persoana definita la art. 62 din Codul vamal al Romaniei, daca aceasta este conectata la sistemul informatic vamal, pe baza autorizatiei de conectare la reteaua informatica a biroului vamal si a dotarii cu modulul informatic necesar prelucrarii declaratiei vamale in sistem informatic
    k) modulul informatic - componenta software a sistemului informatic vamal, care permite intocmirea declaratiei vamale in detaliu si obtinerea liberului de vama
    l) cod de autorizare - este codul atribuit in sistemul informatic declarantului utilizator al sistemului informatic sau comisionarului utilizator al sistemului informatic; codul de autorizare reprezinta in principiu numarul autorizatiei de conectare eliberata de catre autoritatea vamala si figureaza pe autorizatia de conectare sau pe autorizatia de utilizare a sistemului informatic
    m) culoar de vamuire - grupare realizata pe baza unor criterii de selectivitate predefinite, care determina aplicarea unor tipuri de control vamal diferite in procesul de vamuire a marfurilor
    n) culoarul verde de vamuire - culoarul de vamuire care determina acordarea liberului de vama fara efectuarea controlului documentar si fizic; in cazul procedurii informatice rapide, are semnificatia acordarii liberului de vama, ca urmare a efectuarii automate a platii drepturilor de import din depozitul banesc constituit in avans - daca acestea se datoreaza
    o) culoarul galben de vamuire - culoarul de vamuire care determina acordarea liberului de vama numai dupa efectuarea obligatorie a controlului documentar
    p) culoarul rosu de vamuire - culoarul de vamuire, care determina acordarea liberului de vama numai dupa efectuarea obligatorie a controlului documentar si fizic
    p') culoarul cerere - culoarul de vamuire care determina dirijarea declaratiilor vamale aflate intr-o stare de asteptare, pana la finalizarea operatiunii; cazurile in care este utilizat, momentul alocarii, modul de functionare si instructiunile de utilizare sunt aplicabile pe baza instructiunilor ce vor fi elaborate in acest sens de Directia Generala a Vamilor, ulterior intrarii in vigoare a prezentei metodologii
    r) punctul de receptie-selectie - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde declarantul sau reprezentantul sau prezinta declaratia vamala in detaliu tiparita in setul corespunzator regimului vamal solicitat, semnata si stampilata, impreuna cu documentele anexate stabilite la art. 45 - 48, 50, 105, 108 si 109 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, documentele de plata sau de garantare a datoriei vamale si lista de documente in care acestea sunt evidentiate
    s) re-directionarea declaratiei vamale - actiunea de redistribuire a unei declaratii vamale plasate pe unul din culoarele de vamuire pe un alt culoar de vamuire, de competenta a sefului biroului vamal, adjunctul acestuia, sau sefului de tura, aplicabila in urmatoarele situatii:
    - re-directionarea de pe culoarul galben sau rosu de vamuire pe culoarul verde de vamuire, de competenta sefului de tura sau a lucratorului din punctul de validare informatica
    - re-directionarea de pe culoarul verde de vamuire pe culoarul galben sau rosu de vamuire, de competenta sefului biroului vamal sau adjunctul acestuia
    s') punctul de control documentar - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se efectueaza controlul documentar atat pentru declaratiile vamale selectate pe culoarul rosu cat si pentru cele selectate pe culoarul galben de vamuire
    t) punctul de control fizic - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se efectueaza controlul fizic al marfurilor ce fac obiectul declaratiilor vamale selectate pe culoarul rosu sau pe culoarul galben de vamuire, atunci cand e cazul
    t') punctul de validare - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se efectueaza verificarea modului in care s-a efectuat controlul documentar si dupa caz controlul fizic; la acest punct se realizeaza validarea informatica a declaratiei vamale in detaliu prin intermediul sistemului informatic
    u) punctul financiar contabil - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se verifica modul in care se efectueaza plata sau garantarea datoriei vamale
    v) numar de stocare - numarul si data acestuia, atribuit unic de catre sistem, care permite identificarea pe server a referintei declarantului. Numarul de stocare se evidentiaza in rubrica 7 a declaratiei vamale in detaliu
    x) numar de inregistrare - numarul si data acestuia, de forma "I xxxxxxxx - zz-ll-aaaa", atribuit unic de catre sistemul informatic pe declaratia vamala; numarul de inregistrare are semnificatia acceptarii declaratiei vamale iar data inregistrarii constituie momentul in care se nasc drepturile si obligatiile aferente regimului vamal solicitat. Numarul de inregistrare se evidentiaza in rubrica A a declaratiei vamale in detaliu
    y) numar de validare - numarul/versiunea si data acestuia, de forma "V xxxxxxxx/ttttt - zz-ll-aaaa", atribuit unic de catre sistemul informatic pe declaratia vamala, avand semnificatia validarii declaratiei vamale prin intermediul sistemului informatic. Numarul/versiunea de validare se evidentiaza in rubrica B a declaratiei vamale in detaliu. Versiunea evidentiaza numarul de interventii asupra declaratiei vamale validate informatic
    z) numar de borderou contabil - numarul si data acestuia, de forma "R xxxxxxxx - zz-ll-aaaa", atribuit unic de catre sistemul informatic pe declaratia vamala, avand semnificatia platii sau acoperirii garantiei aferente datoriei vamale pentru marfurile ce fac obiectul unei declaratii vamale. El se regaseste in rubrica B a declaratiei vamale in detaliu
    z') fisa de control - documentul intocmit pe parcursul fiecarei etape a procedurii informatice de declarare a marfurilor, pe baza constatarilor privind completarea declaratiei vamale cu date eronate sau nereale referitoare la incadrarea tarifara, valoarea in vama, felul, cantitatea sau originea, nivelul de taxe si modul de aplicare a facilitatilor vamale, avand urmatoarele caracteristici:
    - sta la baza rectificarii sau retragerii declaratiei vamale, in sensul prevederilor art. 53 si 54 din Codul vamal, respectiv art. 43 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal;
    - sta la baza rectificarii declaratiei vamale, in sensul prevederilor art. 109 alin. 3 si 118 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal;
    - sta la baza revocarii liberului de vama in sensul prevederilor art. 73 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal;
    - sta la baza revocarii liberului de vama atunci cand, in aplicarea prevederilor art. 84 din Codul vamal, marfurile nu mai parasesc teritoriul Romaniei;
    - ramane atasat formatului electronic al declaratiei vamale in detaliu
    - cuprinde urmatoarele date aferente fiecarei declaratii vamale: denumire birou vamal, numar de inregistrare, data inregistrarii, regim vamal, numarul fiecarui articol ce face obiectul declaratiei, rezultatele examinarii, masuri luate si sanctiuni aplicate, informatii suplimentare privind documentele intocmite cu ocazia masurilor intreprinse sau sanctiunilor aplicate;
    - semnarea lui de catre utilizatorul sistemului informatic are semnificatia luarii la cunostinta si acceptarii rezultatelor controlului
    Tiparirea fisei de control, potrivit instructiunilor din prezenta metodologie, implica si tiparirea unei pagini de informatii, ce cuprinde date referitoare la modul in care s-a efectuat controlul unei operatiuni.
    z'') functie "post-control" - functie a sistemului informatic vamal care permite rectificarea sau retragerea unei declaratii vamale intocmite prin intermediul procedurii informatice de declarare a marfurilor ori revocarea liberului de vama de catre autoritatea vamala
    z''') invalidarea informatica a declaratiei vamale - actiunea desfasurata de agentul vamal desemnat, prin care o declaratie vamala existenta pe serverul biroului vamal este impiedicata sa mai genereze consecinte in procesul de declarare a marfurilor, in situatiile stabilite prin prezenta metodologie

    CAP. 2
    AUTORIZAREA IN CALITATE DE UTILIZATOR AL SISTEMULUI INFORMATIC

    Sectiunea 1
    Autorizarea in calitate de declarant utilizator al sistemului informatic la destinatie si comisionar utilizator al sistemului informatic

    2. Persoanele juridice romane pot fi autorizati in calitate de declaranti sau comisionari utilizatori ai sistemului informatic daca sunt conectati la sistemul informatic vamal.
    3. Conectarea la sistemul informatic vamal se realizeaza pe baza autorizatiei de utilizator al sistemului informatic emisa in acest sens de Directia Generala a Vamilor, precum si a dotarii cu modulul informatic necesar prelucrarii declaratiei vamale in sistem informatic, potrivit prezentei metodologii.
    4. Conectarea la sistemul informatic vamal se realizeaza pe baza a doi parametri: utilizator si parola. Lista utilizatorilor conectati este transmisa de Directia Generala a Vamilor fiecarui birou vamal in vederea actualizarii acestora in conformitate cu profilele si drepturile de acces.
    5. Pot fi conectate la sistemul informatic vamal numai persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - dispun de infrastructura informatica adecvata
    - utilizeaza standardele de conectare agreate de Directia Generala a Vamilor
    - au aprobata de catre autoritatea vamala solutia de conectare
    - nu sunt inregistrati cu debite fata de autoritatea vamala.
    6. Autorizatia emisa de Directia Generala a Vamilor in vederea conectarii se obtine prin parcurgerea urmatoarelor iteratii:
    a) solicitantul depune o cerere de conectare intocmita in scris, la biroul vamal avut in vedere, care cuprinde urmatoarele informatii:
    - denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    - numarul mediu de operatiuni vamale pe saptamana;
    - numarul si tipul de calculatoare pentru care se doreste conectarea, numarul si tipul de imprimante si parametrii tehnici aferenti calculatoarelor si imprimantelor;
    - numarul de personal care va utiliza modulul informatic de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu.
    b) cererea de conectare se aproba de seful biroului vamal in cauza;
    c) cererea aprobata potrivit dispozitiilor de la lit. b) se remite de biroul vamal solicitantului;
    d) solicitantul depune un dosar de conectare la Directia Regionala Vamala Interjudeteana in a carui raza de competenta teritoriala functioneaza biroul vamal pe langa care se solicita conectarea;
    e) dosarul de conectare este constituit din:
    - cererea de conectare aprobata potrivit dispozitiilor de la lit. b);
    - schema tehnica de conectare;
    - o declaratie angajament intocmita potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie, in original, semnata de aceeasi persoana ce reprezinta legal societatea comerciala si care a semnat si cererea de autorizare;
    - certificatul de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie cuprinzand codul unic de inregistrare, in copie;
    Se intocmeste si se depune cate un dosar de conectare pentru fiecare birou vamal.
    f) Directia Regionala Vamala Interjudeteana mentionata la lit. d) verifica cererea de conectare, documentele anexate si indeplinirea conditiilor de conectare; daca rezultatul verificarii este pozitiv, se emite o nota de oportunitate, care se ataseaza la dosarul de conectare; nota de oportunitate si dosarul de conectare sunt remise solicitantului;
    g) dosarul de conectare, completat in sensul prevederilor punctului f), se depune de solicitant la Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Tehnologia Datelor din cadrul Directiei Generale a Vamilor;
    h) daca toate conditiile sunt indeplinite, se intocmeste autorizatia pe formularul al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie; autorizatia se semneaza de Directorul Directiei de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor in doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:
    - un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului;
    - un exemplar se pastreaza in evidenta Directiei de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor.
    Se emite cate o autorizatie pentru fiecare birou vamal.
    7. Odata cu emiterea autorizatiei, persoana autorizata primeste din partea autoritatii vamale modulul informatic pentru prelucrarea declaratiei vamale in detaliu in sistem informatic.
    8. In situatia in care persoana autorizata pe langa un birou vamal solicita extinderea de conectare - respectiv suplimentarea adreselor de conectare la reteaua informatica a unui birou vamal, se adreseaza in scris Directiei de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor.
    Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor analizeaza solicitarea si - functie de posibilitatile tehnice ale echipamentelor din dotarea biroului vamal, numarul de declaratii procesate sau alte criterii functionale, aproba sau respinge conectarea a noi statii de lucru.
    9. In cazul in care se aproba conectarea de noi statii de lucru, persoana ce a primit aprobarea depune cate o copie a acesteia la fiecare birou vamal pe langa care a primit autorizatia.
    10. Autorizatia se anuleaza de Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor daca:
    a) se anuleaza autorizatia de comisionar in vama in conformitate cu art. 97 din Regulamentul vamal, in cazul comisionarului utilizator al sistemului informatic;
    b) cand se constata ca una din conditiile ce au stat la baza acordarii autorizatiei nu mai este indeplinita;
    c) cand se constata ca persoana autorizata nu respecta regulile de functionare si de securitate impuse de sistemul informatic vamal;
    d) emiterea autorizatiei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
    11. Directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale de control si vamuire sunt obligate sa informeze Directia Generala a Vamilor imediat ce au luat la cunostinta de existenta uneia din situatiile mentionate mai sus.
    Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor persoanei in cauza, birourilor vamale pe langa care intervine masura respectiva si directiilor regionale vamale carora birourile vamale in cauza le sunt subordonate.
    12. O noua autorizatie poate fi emisa dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente. Prin exceptie, in situatia in care una sau mai multe din conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai sunt indeplinite din cauze obiective ce nu puteau fi prevazute sau nu puteau fi impiedicate de catre persoana vizata, termenul de un an pentru emiterea unei noi autorizatii poate fi redus corespunzator.
    Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura mentionata prin prezenta metodologie.

    Sectiunea 2
    Autorizarea in calitate de declarant utilizator al sistemului informatic

    13. Persoanele juridice romane pot fi autorizate in calitate de declaranti utilizatori ai sistemului informatic pe baza autorizatiei de utilizator al sistemului informatic emisa in acest sens de Directia Generala a Vamilor, precum si a dotarii cu modulul informatic necesar prelucrarii declaratiei vamale in sistem informatic, potrivit prezentei metodologii.
    14. Pot fi autorizate in calitate de utilizator al sistemului informatic numai persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - dispun de infrastructura informatica adecvata;
    - nu sunt inregistrate cu debite fata de autoritatea vamala.
    15. Autorizatia emisa de Directia Generala a Vamilor in vederea utilizarii sistemului informatic vamal se obtine prin parcurgerea urmatoarelor iteratii:
    a) solicitantul depune o cerere de autorizare intocmita in scris, la biroul vamal avut in vedere, care cuprinde urmatoarele informatii:
    - denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    - numarul mediu de operatiuni vamale pe saptamana;
    - numarul, tipul de calculatoare, imprimante si parametrii tehnici aferenti acestora;
    - numarul de personal care va utiliza modulul informatic de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu.
    b) cererea de autorizare se aproba de seful biroului vamal in cauza;
    c) cererea vizata potrivit dispozitiilor de la lit. b) se remite de biroul vamal solicitantului;
    d) solicitantul depune un dosar de conectare la Directia Regionala Vamala Interjudeteana in a carui raza de competenta teritoriala functioneaza biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;
    e) dosarul de conectare este constituit din:
    - cererea de autorizare avizata potrivit dispozitiilor de la lit. b);
    - o declaratie angajament intocmita potrivit modelului din anexa 1 la prezenta metodologie, in original, semnata de aceeasi persoana care a semnat si cererea de autorizare;
    - certificatul de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie cuprinzand codul unic de inregistrare, in copie;
    - ultimul bilant contabil intocmit inainte de depunerea cererii de autorizare;
    - certificatul de atestare fiscala.
    Se intocmeste si se depune cate un dosar de conectare pentru fiecare birou vamal.
    f) Directia Regionala Vamala Interjudeteana mentionata la lit. d) verifica cererea de autorizare, documentele anexate si indeplinirea conditiilor de autorizare; daca rezultatul verificarii este pozitiv, se emite o nota de oportunitate, care se ataseaza la dosarul de autorizare; nota de oportunitate si dosarul de conectare sunt remise solicitantului;
    g) dosarul de autorizare, completat in sensul prevederilor punctului f), se depune de solicitant la Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor din cadrul Directiei Generale a Vamilor;
    h) daca toate conditiile sunt indeplinite, se intocmeste autorizatia, pe formularul al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie; autorizatia se semneaza de Directorul Directiei de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor in doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:
    - un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului;
    - un exemplar se pastreaza in evidenta Directiei de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor.
    Se emite cate o autorizatie pentru fiecare birou vamal.
    16. Odata cu emiterea autorizatiei, persoana autorizata primeste din partea autoritatii vamale modulul informatic pentru prelucrarea declaratiei vamale in detaliu in sistem informatic.
    17. Autorizatia se anuleaza de Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor daca:
    a) se constata ca una din conditiile ce au stat la baza acordarii autorizatiei nu mai este indeplinita;
    b) se constata ca persoana autorizata nu respecta regulile de functionare si de securitate impuse de sistemul informatic vamal;
    c) emiterea autorizatiei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
    18. Directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale de control si vamuire sunt obligate sa informeze Directia Generala a Vamilor imediat ce au luat la cunostinta de existenta uneia din situatiile mentionate mai sus.
    Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor persoanei vizate, birourilor vamale pe langa care intervine masura respectiva si directiilor regionale vamale carora birourile vamale in cauza le sunt subordonate.
    19. O noua autorizatie poate fi emisa dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente. Prin exceptie, in situatia in care una sau mai multe din conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai sunt indeplinite din cauze obiective ce nu puteau fi prevazute sau nu puteau fi impiedicate de catre persoana vizata, termenul de un an pentru emiterea unei noi autorizatii poate fi redus corespunzator.
    Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura mentionata prin prezenta metodologie.

    CAP. 3
    ETAPE ALE PROCEDURII INFORMATICE STANDARD APLICABILE COMISIONARULUI UTILIZATOR AL SISTEMULUI INFORMATIC

    20. Etapele procedurii informatice standard sunt:
    a) completarea, stocarea pe server si tiparirea declaratiei vamale in detaliu;
    b) receptia si inregistrarea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare;
    c) controlul documentar;
    d) controlul fizic;
    e) validarea declaratiei vamale de catre sistemul informatic vamal;
    f) plata sau acoperirea garantiei datoriei vamale si acordarea liberului de vama.

    Completarea, stocarea pe server si tiparirea declaratiei vamale in detaliu

    21. Utilizatorul sistemului informatic efectueaza la sediul sau urmatoarele operatiuni:
    a) completeaza declaratia vamala conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu utilizand modulul informatic pus la dispozitie de autoritatea vamala.
    b) verifica declaratia vamala completata pe statia sa de lucru si rezolva erorile de completare evidentiate de modulul informatic in raport de datele de referinta privitoare la tariful vamal, cursul de schimb valutar, regimuri vamale, coduri aditionale aferente reglementarilor in vigoare, tari, mijloace de transport etc.
    c) verifica declaratia vamala pe serverul biroului vamal, rezolva erorile suplimentare detectate.
    d) solicita stocarea informatica a declaratiei vamale pe serverul biroului vamal; declaratia vamala primeste automat numarul de stocare.
    e) tipareste in setul corespunzator declaratia vamala in detaliu pe formularele prevazute in anexele nr. 4/c si 4/d la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    f) semneaza declaratia vamala in detaliu si lista documentelor anexate in care acestea sunt evidentiate si aplica stampila.
    g) in interval de maximum 1 ora de la momentul stocarii, depune declaratia vamala in detaliu si documentele anexate, stabilite pentru regimul vamal solicitat, inclusiv documentele care probeaza acoperirea datoriei vamale, la punctul de receptie-selectie din cadrul biroului vamal de control si vamuire/punctului vamal.

    Receptia si inregistrarea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare

    22. La punctul de receptie-selectie declaratia vamala in detaliu insotita de documentele anexate si lista documentelor anexate in care acestea sunt evidentiate este inregistrata, atribuindu-se numarul de inregistrare.
    23. Declarantul sau reprezentantul sau, la solicitarea declarantului, poate retrage declaratia vamala cu titlu definitiv sau in vederea rectificarii ulterioare a acesteia, potrivit dispozitiilor art. 53 si 54 din Codul vamal si art. 43 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, atat inainte cat si dupa inregistrarea la punctul de receptie-selectie.
    24. In situatia in care retragerea cu titlu definitiv sau in vederea rectificarii ulterioare a declaratiei are loc dupa momentul inregistrarii, se aplica dispozitiile prevazute in Regulamentul de aplicare a Codului vamal la art. 384 lit. g, 385 lit. c, sau 386 lit. k, daca se constata ca una din faptele sanctionate prin acestea a fost savarsita.
    25. Agentul vamal de la punctul de receptie-selectie desfasoara urmatoarele activitati succesive:
    a) verifica daca declaratia vamala a fost stocata in server, utilizand modulul informatic;
    b) verifica daca documentele care insotesc declaratia vamala in detaliu au fost inregistrate de sistemul informatic vamal astfel incat sa fie identificate prin cod, numar si data;
    c) verifica daca documentele inregistrate necesare regimului vamal solicitat si inscrise in borderoul documentelor sunt prezentate impreuna cu declaratia vamala;
    d) efectueaza verificarea sumara a documentelor anexate la declaratia vamala in concordanta cu datele inscrise in aceasta;
    e) accepta declaratia vamala daca aceasta respecta conditiile de admisibilitate si comanda validarea informatica a acesteia; aceasta comanda conduce la inregistrarea declaratiei;
    Aplicarea criteriilor de selectivitate generate de comanda de validare determina una din urmatoarele situatii:
    - obtinerea numarului si datei de inregistrare si a numarului de validare in cazul culoarului verde de vamuire
    - obtinerea numarului si datei de inregistrare si a mesajului "Prezentare documente in vama" in cazul culoarului galben de vamuire
    - obtinerea numarului si datei de inregistrare si a mesajului "control fizic" in cazul culoarului rosu de vamuire
    f) daca declaratia vamala nu respecta conditiile de admisibilitate, respinge declaratia vamala stocata, care va fi refacuta sau va fi depusa la momentul in care toate documentele necesare pot fi prezentate. Declaratia vamala va fi anulata informatic de catre declarantul vamal;
    g) daca declaratia a fost selectata pe culoarul verde de vamuire, transmite dosarul operatiunii la punctul financiar contabil;
    h) daca declaratia a fost selectata pe culoarul galben sau rosu de vamuire:
    - inscrie numarul si data de inregistrare in rubrica A din declaratia vamala;
    - inscrie data primirii pe lista documentelor anexate declaratiei, semneaza si aplica stampila individuala, semneaza si aplica stampila individuala pe fiecare document anexat declaratiei vamale, si inmaneaza un exemplar al listei declarantului sau reprezentantului sau
    - transmite dosarul operatiunii la punctul de control documentar.

    Controlul documentar

    26. Agentul vamal de la punctul de control documentar desfasoara urmatoarele activitati succesive:
    a) efectueaza controlul documentar in conformitate cu prevederile art. 57 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal utilizand modulul informatic specific
    b) verifica daca datele de referinta ale documentelor anexate declaratiei vamale au fost inregistrate in sistem
    c) vizualizeaza declaratia vamala, in "Lista declaratiilor selectate", pentru a vedea culoarul de vamuire pe care aceasta a fost selectata
    d) verifica criteriul sau criteriile de selectivitate si procedura sau procedurile atasate in cazul in care selectarea declaratiei vamale s-a facut in baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate
    e) agentul vamal desemnat anunta seful biroului vamal sau adjunctul acestuia, ori in lipsa acestora seful de tura sau de sector, despre situatia aparuta, care la randul lui, dispune masurile necesare pentru efectuarea controlului vamal
    f) in cazul in care controlul documentar nu a condus la sesizarea de neconcordante sau erori, iar declaratia e selectata pe culoarul galben sau rosu:
    - semneaza declaratia vamala si aplica stampila individuala
    - transmite dosarul operatiunii la punctul de validare in cazul culoarului galben de vamuire sau la punctul de control fizic in cazul culoarului rosu de vamuire
    g) in cazul in care controlul documentar a condus la sesizarea de neconcordante sau erori:
    - deschide si completeaza informatic fisa de control cu utilizarea optiunii "Conform = nu" din cadrul din cadrul optiunii "Modificare" a functiei post-control;
    - tipareste actul de inspectie in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic;
    - invalideaza informatic declaratia vamala utilizand optiunea "anulare" si o remite in vederea retragerii cu titlu definitiv sau in vederea rectificarii ulterioare; declaratia vamala invalidata, in forma tiparita, impreuna cu fisa de control si o copie a documentelor ce au stat la baza intocmirii acestora, se indosariaza si se arhiveaza;
    - rectifica declaratia vamala initiala, la solicitarea declarantului sau a reprezentantului sau, pe baza datelor din fisa de control si o tipareste pe formulare puse la dispozitie de utilizatorul sistemului informatic;
    - inregistreaza declaratia vamala rectificata cu acelasi numar si data de inregistrare cu declaratia initiala, regasibila la nivelul server-ului;
    - tipareste declaratia vamala rectificata;
    - semneaza declaratia vamala rectificata si aplica stampila individuala;
    - transmite dosarul operatiunii la punctul de validare in cazul culoarului galben de vamuire sau la punctul de control fizic in cazul culoarului rosu de vamuire.

    Controlul fizic

    27. (1) Rectificarea sau retragerea declaratiei vamale nu poate fi aprobata decat pana in momentul inceperii controlului fizic.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, rectificarea sau retragerea declaratiei vamale ulterior inceperii controlului fizic poate fi acceptata in conditiile prevederilor art. 54 din Codul vamal si a prevederilor art. 109 alin. 3 si 118 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.
    28. Agentul vamal de la punctul de control fizic desfasoara urmatoarele activitati succesive:
    a) efectueaza controlul fizic in conformitate cu prevederile art. 58 - 70 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal
    b) vizualizeaza declaratia vamala, in "Lista declaratiilor selectate", pentru a vedea culoarul de vamuire pe care aceasta a fost selectata
    c) verifica criteriul sau criteriile de selectivitate si procedura sau procedurile atasate in cazul in care selectarea declaratiei vamale s-a facut in baza unuia sau a mai multor criterii gestionate de catre directia de specialitate din cadrul D.G.V.
    d) agentul vamal desemnat anunta seful biroului vamal sau adjunctul acestuia despre aceasta, care la randul sau va dispune masurile necesare pentru efectuarea controlului vamal
    e) in cazul in care nu constata neconcordante intre bunurile prezentate la vamuire si documentele atasate, sau erori in completarea declaratiei vamale:
    - semneaza declaratia vamala si aplica stampila individuala, dupa ce a urmat dispozitiile prevazute la art. 67 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal;
    f) transmite dosarul operatiunii agentului vamal desemnat cu responsabilitati de validare informatica a declaratiei vamale
    g) in cazul in care constata neconcordante intre bunurile prezentate la vamuire si documentele atasate, sau erori in completarea declaratiei vamale:
    - completeaza informatic fisa de control existenta, daca a fost deschisa anterior, cu ocazia controlului documentar, sau deschide o noua fisa de control cu utilizarea optiunii "Conform = nu" din cadrul optiunii "Modificare";
    - tipareste fisa de control in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic;
    - invalideaza informatic declaratia vamala utilizand optiunea "anulare" si o remite in vederea retragerii cu titlu definitiv sau rectificarii ulterioare;
    - rectifica declaratia vamala initiala, la solicitarea declarantului sau a reprezentantului sau, pe baza datelor din fisa de control;
    - inregistreaza declaratia vamala rectificata cu acelasi numar si data de inregistrare cu declaratia initiala, regasibila la nivelul server-ului;
    - tipareste declaratia vamala rectificata;
    - semneaza declaratia vamala rectificata si aplica stampila individuala;
    - transmite dosarul operatiunii la punctul de validare.

    Validarea declaratiei vamale de catre sistemul informatic vamal

    29. Agentul vamal de la punctul de validare desfasoara urmatoarele activitati succesive:
    a) utilizeaza modulul informatic specific si verifica datele inscrise in declaratia vamala in conformitate cu rezultatele controalelor anterioare si cu criteriul sau criteriile de selectivitate atasate
    b) verifica existenta fisei de control si a inscrisurilor din acesta, daca a fost deschisa
    c) tipareste fisa de control in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic
    d) re-directioneaza declaratia vamala de pe culoarul galben sau de pe culoarul rosu pe culoarul verde de vamuire, la dispozitia sefului biroului vamal, a adjunctului acestuia sau, in lipsa acestora, la dispozitia sefului de tura sau de sector
    e) valideaza informatic declaratia vamala, numai daca nu a constatat nereguli in ceea ce priveste etapele parcurse anterior
    f) inscrie in rubrica "B" din declaratia vamala, numarul de validare si data validarii declaratiei vamale si dupa caz, numarul si data borderoului contabil; inscrierea numarului si datei borderoului contabil atesta plata datoriei vamale din depozit banesc constituit anticipat in contul biroului vamal
    g) tipareste declaratia vamala in detaliu in cazul in care aceasta a suferit rectificari, pe formulare puse la dispozitie de utilizatorul sistemului informatic;
    h) aplica stampila individuala pe declaratia vamala;
    i) transmite dosarul operatiunii la punctul financiar contabil in cazul in care plata datoriei vamale si a tarifului de utilizare a sistemului informatic instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 17/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999, sau constituirea garantiei acoperitoare a acestora nu se efectueaza din depozit banesc constituit anticipat.

    Plata sau acoperirea garantiei datoriei vamale si acordarea liberului de vama

    30. (1) Agentul vamal de la punctul financiar contabil desfasoara urmatoarele activitati succesive:
    a) utilizeaza modulul informatic specific pentru gestionarea datelor din documentele legale care atesta efectuarea platii datoriei vamale
    b) efectueaza verificarea documentelor de plata sau garantare a datoriei vamale, astfel:
    i) pentru cazul in care plata sau garantarea datoriei vamale se efectueaza prin virament, scrisoare de garantie sau numerar:
    - preia datele din documentele legale
    - verifica concordanta intre cuantumul drepturilor vamale datorate inscris in declaratia vamala si cel inscris in documentele de plata sau garantare
    - tipareste borderoul contabil in doua exemplare si aplica stampila individuala pe acestea
    - inscrie in rubrica "B" din declaratia vamala, numarul si data borderoului contabil care atesta plata datoriei vamale
    - retine un exemplar din borderoul contabil pentru evidenta biroului vamal si inmaneaza exemplarul doi comisionarului
    - aplica stampila individuala pe declaratia vamala
    - transmite dosarul operatiunii vamale persoanei desemnate pentru acordarea liberului de vama
    ii) in cazul in care garantarea sau plata datoriei vamale se efectueaza din depozit banesc, anterior completarii declaratiei vamale in detaliu si prezentarii ei la punctul de receptie-selectie au fost efectuate urmatoarele actiuni:
    - constituirea sau alimentarea depozitului banesc deschis in contul biroului vamal de catre declarant sau comisionar, prin preluarea datelor din documentele legale,
    - activarea contului depozitului banesc.
    (2) Acordarea liberului de vama in scris se face de catre agentul vamal desemnat in acest sens, pe declaratia vamala, prin aplicarea semnaturii si stampilei, dupa verificarea inregistrarilor in fisa de control; daca au fost constatate contraventii vamale, liberul de vama se acorda numai dupa intocmirea procesului-verbal de constatare si sanctionare si semnarea acestuia de catre contravenient.
    In cazul constatarii unor neconcordante, se utilizeaza optiunea "Modificare" sau "Anulare" din cadrul functiei "post-control", dupa caz; se completeaza fisa de control deschisa anterior sau se deschide o fisa de control noua.

    CAP. 4
    ETAPE ALE PROCEDURII INFORMATICE STANDARD APLICABILE DECLARANTULUI UTILIZATOR AL SISTEMULUI INFORMATIC

    31. Preluarea actualizarilor datelor de referinta din cadrul modulului informatic de procesare a declaratiei vamale in detaliu pentru instalarea lor corespunzatoare pe statiile lui de lucru se face de catre declarantul utilizator al sistemului informatic prin personalul sau de specialitate in colaborare cu autoritatea vamala.
    32. Formularele declaratiei vamale, inclusiv hartia folosita pentru tiparirea borderoului intra in obligatia declarantului.
    33. Etapele vamuirii marfurilor aferente prelucrarii declaratiei vamale in detaliu in sistem informatic de catre declarantul utilizator al sistemului informatic, sunt cele descrise la punctul 20 din prezentele norme metodologice.

    Completarea, stocarea pe server si tiparirea declaratiei vamale in detaliu

    34. Declarantul utilizator al sistemului informatic efectueaza la sediul sau urmatoarele operatiuni:
    a) urmeaza iteratiile descrise la punctul 21 lit. a si b
    b) salveaza pe discheta declaratia vamala stocata pe statia sa de lucru
    c) se prezinta cu declaratia vamala pe discheta, la punctul destinat special din cadrul biroului vamal, unde pe statia de lucru verifica declaratia vamala pe server, utilizand acelasi modul informatic cu cel de la sediul propriu
    d) rezolva erorile aparute suplimentar ca urmare a diferentelor dintre datele de referinta de pe statia sa de lucru si cele de pe server.
    Daca in procesul de verificare pe server a declaratiei vamale numarul de erori este foarte mare si corectarea acestora de catre declarantul utilizator al sistemului informatic impiedica utilizarea de catre un alt declarant utilizator al sistemului informatic a statiei ori statiilor de lucru din punctul special destinat, atunci declaratia va fi refacuta la sediul propriu.
    e) urmeaza iteratiile descrise la punctul 21 lit. d - g.

    Receptia si inregistrarea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare

    35. Dispozitiile prevazute la punctele 22 - 24 se aplica in mod similar.
    36. Agentul vamal de la punctul de receptie-selectie desfasoara urmatoarele actiuni succesive:
    a) urmeaza iteratiile de la punctul 25 lit. b - d
    b) solicita validarea informatica a declaratiei
    c) urmeaza iteratiile de la punctul 25 lit. f - h.

    Controlul documentar

    37. Dispozitiile de la punctul 26 se aplica in mod similar.

    Controlul fizic

    38. Dispozitiile de la punctele 27 si 28 se aplica in mod similar.

    Validarea declaratiei vamale de catre sistemul informatic vamal

    39. Dispozitiile de la punctul 29 se aplica in mod similar.

    Plata sau acoperirea garantiei datoriei vamale si acordarea liberului de vama

    40. Dispozitiile de la punctul 30 se aplica in mod similar.

    CAP. 5
    ETAPE ALE PROCEDURII INFORMATICE LA DESTINATIE

    41. (1) Din punct de vedere al accesului la sistemul informatic, declarantul utilizator al sistemului informatic la destinatie are aceleasi drepturi ca si comisionarul utilizator al sistemului informatic.
    (2) Declarantul utilizator al sistemului informatic la destinatie poate apela la serviciile unui comisionar utilizator al sistemului informatic.
    42. Declarantul utilizator al sistemului informatic la destinatie parcurge urmatoarele iteratii:
    a) completeaza declaratia vamala conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
    b) verifica declaratia vamala pe statia sa de lucru si rezolva erorile de completare evidentiate de modulul informatic in raport de datele de referinta privitoare la tariful vamal, cursul de schimb valutar, regimuri vamale, coduri aditionale aferente reglementarilor in vigoare, tari, mijloace de transport etc.
    c) verifica declaratia vamala pe serverul biroului vamal, rezolva erorile aparute suplimentar
    d) solicita validarea informatica a declaratiei vamale pe serverul biroului vamal
    e) in cazul marfurilor pentru care nu este aplicabila procedura de vamuire la destinatie, sau in cazul aplicarii de mecanisme si proceduri specifice sistemului informatic vamal:
    - se afiseaza mesajul "Prezentare documente in vama" - in cazul selectarii declaratiei pe culoarul galben de vamuire
    - se afiseaza mesajul "Inspectare fizica a marfurilor" - in cazul selectarii declaratiei pe culoarul rosu de vamuire
    - se atribuie automat declaratiei vamale numarul si data de inregistrare
    - se tipareste in setul corespunzator declaratia vamala in detaliu pe formularele prevazute in anexele nr. 4/c si 4/d la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei si borderoul documentelor in doua exemplare, fara a utiliza formularele pre-autentificate ale acesteia
    - se urmeaza in mod similar etapele procedurii informatice standard de la punctele 20 - 30
    f) pentru cazurile diferite de cele de la lit. e:
    - declaratia vamala primeste automat numar si data de inregistrare, numar si data de validare, numar si data de borderou financiar-contabil; cele 3 numere atribuite automat de sistemul informatic au semnificatia acordarii liberului de vama si se regasesc in rubrica A, respectiv in rubrica B a declaratiei vamale in detaliu
    - in cazul in care valoarea depozitului constituit anterior nu acopera datoria vamala, sistemul nu atribuie automat numarul de borderou financiar-contabil si drept urmare acoperirea datoriei vamale se face la sediul biroului vamal prin depunerea diferentei banesti in numerar sau prin documente bancare
    - se tipareste in setul corespunzator declaratia vamala in detaliu pe formularele prevazute in anexele nr. 4/c si 4/d la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, utilizand in acest scop formularele declaratiei vamale pre-autentificate
    - se semneaza de declarant declaratiile vamale si borderoul documentelor insotitoare care urmeaza a fi depuse la biroul vamal in cadrul perioadei de justificare
    - agentul vamal de la punctul financiar contabil utilizeaza modulul informatic destinat gestionarii datelor care atesta efectuarea platii sau garantarii datoriei vamale si efectueaza verificari cu privire la constituirea si alimentarea depozitului banesc deschis anticipat in contul biroului vamal.

    CAP. 6
    ETAPE ALE PROCEDURII INFORMATICE RAPIDE

    Conditii de utilizare

    43. Procedura informatica rapida se aplica in cazul utilizarii sistemului informatic vamal, numai pentru marfurile si regimurile vamale stabilite de catre autoritatea vamala.
    44. Procedura informatica rapida se aplica numai declaratiilor vamale depuse de comisionarii utilizatori ai sistemului informatic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) efectueaza plata integrala a drepturilor vamale pentru declaratiile vamale prelucrate in procedura informatica rapida din depozit banesc deschis anticipat in contul biroului vamal. Constituirea si alimentarea depozitului banesc in avans se fac fie de catre comisionarul in vama, fie de catre declarant, pe baza ordinelor de plata prezentate de acestia agentului vamal din cadrul compartimentului financiar-contabil care, potrivit reglementarilor in vigoare, raspunde de acordarea vizei de control financiar preventiv si utilizeaza modulul specific al sistemului informatic vamal. In cazul in care constituirea si alimentarea depozitului banesc sunt realizate de catre declarant, acestia vor inscrie pe ordinul de plata la rubrica "Obiectul platii": depozit banesc constituit in numele si pentru Societatea Comerciala ............ ("comisionar in vama");
    b) suma din depozitul banesc anticipat nu trebuie sa fie inferioara sumei acoperitoare a drepturilor de import aferente declaratiilor vamale depuse in procedura informatica rapida.
    45. Pentru regimurile vamale suspensive in cazul carora este aplicabila procedura informatica rapida, pentru care reglementarile vamale prevad posibilitatea obtinerii scutirii de la garantarea datoriei vamale, aplicarea procedurii informatice rapida este conditionata de obtinerea prealabila de catre declarant a aprobarii de scutire de la garantarea datoriei vamale.
    Termenele de incheiere a regimurilor vamale suspensive mentionate in declaratiile vamale nu trebuie sa depaseasca termenele obtinute de catre declaranti prin aprobarea de scutire de la garantarea datoriei vamale.

    Aplicarea criteriilor de selectivitate

    46. Comisionarul utilizator al sistemului informatic care indeplineste conditiile prevazute la punctul 44, precum si cele de la punctul 45, dupa caz, intocmeste la sediul sau de lucru declaratia vamala in detaliu - cu ajutorul modulului specific al sistemului informatic vamal, numai daca este in posesia tuturor documentelor prevazute de reglementarile in vigoare, in vederea acceptarii regimului vamal solicitat.
    47. Dupa intocmirea declaratiei vamale in detaliu, comisionarul utilizeaza optiunea "Validare" - activa in cadrul modulului specific - in urma careia declaratia vamala in detaliu primeste automat numar si data de inregistrare.
    48. Declaratia vamala inregistrata este dirijata automat de sistemul informatic vamal pe unul din culoarele de vamuire.

    A) Culoarul verde de vamuire
    49. (1) La introducerea marfurilor in tara, cand vamuirea se efectueaza la biroul vamal de frontiera pe unde are loc introducerea in tara, cu marfurile incarcate pe mijlocul de transport, anterior inceperii procesului de vamuire a marfurilor, la sosirea in frontiera, biroul vamal de frontiera efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - verifica numarul si integritatea sigiliilor aplicate, exteriorul mijlocului de transport inclusiv exteriorul si integritatea compartimentului de marfuri (pentru mijloacele de transport acoperite),
    - verifica numarul si integritatea coletelor, marcajele acestora, numarul si seria sigiliilor, daca acestea au fost aplicate la colete (pentru mijloacele de transport descoperite),
    - inregistreaza mijlocul de transport si marfurile pe baza documentelor de transport si comerciale.
    (2) Daca declaratia vamala a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde si aceasta contine cele trei numere (inregistrare, validare si borderou contabil), sistemul transmite mesajul "VALIDARE EFECTUATA"; utilizatorul tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale continand cele trei numere, cu semnificatia acordarii liberului de vama, semneaza si stampileaza declaratia vamala.
    (3) Dupa parcurgerea activitatilor de la aliniatul 2, mijlocul de transport poate fi desigilat, iar declarantul dispune de marfuri.
    (4) In situatia in care marfurile au circulat sub acoperirea unui carnet TIR, utilizatorul prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita, continand cele trei numere, semnata si stampilata, in scopul inchiderii carnetului TIR.
    50. (1) La introducerea marfurilor in tara, cand vamuirea se efectueaza la un birou vamal (altul decat biroul vamal de frontiera pe unde s-a realizat introducerea in tara), de interior sau de frontiera, cu marfurile incarcate pe mijlocul de transport, anterior inceperii procesului de vamuire a marfurilor, la sosirea la destinatie, agentii vamali efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - verifica integritatea sigiliului si a compartimentului de marfuri,
    - inregistreaza mijlocul de transport si marfurile prezentate,
    - confirma informatic biroului vamal de plecare inchiderea tranzitului;
    - inchide carnetul TIR si transmite recipisa acestuia de confirmare a incheierii tranzitului biroului vamal de plecare, sau transmite Biroului Centralizator documentul T1, dupa caz.
    (2) Daca declaratia vamala a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde si aceasta contine cele trei numere (inregistrare, validare si borderou contabil), sistemul transmite mesajul "VALIDARE EFECTUATA"; utilizatorul tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale continand cele trei numere, cu semnificatia acordarii liberului de vama, semneaza si stampileaza declaratia vamala.
    (3) Dupa parcurgerea activitatilor de la aliniatul 2, mijlocul de transport poate fi desigilat, iar declarantul dispune de marfuri.
    (4) In situatia in care marfurile au circulat sub acoperirea unui carnet TIR, utilizatorul prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita, continand cele trei numere, semnata si stampilata, in scopul inchiderii carnetului TIR sau, daca in mijlocul de transport se afla marfuri si pentru alta destinatie, in vederea prelucrarii carnetului TIR si sigilarii mijlocului de transport pentru respectiva destinatie.
    51. (1) La scoaterea marfurilor din tara, daca declaratia vamala a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde si aceasta contine cele trei numere (inregistrare, validare si borderou contabil), comisionarul in vama prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita continand cele trei numere, semnata si stampilata, impreuna cu toate celelalte documente insotitoare ale acesteia.
    (2) Agentul vamal, fara a efectua alte verificari, sigileaza mijlocul de transport, inscrie numarul sigiliului si termenul operatiunii in documentul T1, sau deschide carnetul TIR si inscrie in acesta numarul sigiliului si termenul operatiunii - dupa caz. De asemenea, agentul vamal verifica si vizeaza declaratia de incasare valutara, precum si alte documente (certificat de circulatie a marfurilor, licenta etc.) care, potrivit reglementarilor legale cu privire la scoaterea marfurilor din tara, trebuie vizate de catre autoritatea vamala. Din acest moment mijlocul de transport impreuna cu marfurile pot parasi biroul vamal.
    52. Dupa tiparirea declaratiei vamale si semnarea acesteia, utilizatorul depune, la biroul vamal unde s-a facut inregistrarea, exemplarul pentru vama insotit de documentele prevazute de lege a se prezenta impreuna cu declaratia vamala, exemplarul pentru statistica precum si un exemplar - in fotocopie - al declaratiei vamale, cel mai tarziu in cadrul programului de lucru a urmatoarei zi lucratoare celei in care a fost obtinut liberul de vama in procedura informatica rapida.
    53. Agentii vamali desemnati prin ordin de serviciu de seful biroului vamal, verifica utilizand modulul specific al sistemului informatic vamal daca pentru declaratiile vamale selectate de sistem pe culoarul verde, afisate in lista de urmarire (audit) a modulului mentionat, au fost depuse la sediul biroului vamal toate declaratiile vamale si documentele insotitoare ale acestora, apoi inscriu data si aplica stampila personala pe fotocopia declaratiei vamale - care se restituie comisionarului, confirmand astfel depunerea la biroul vamal a documentelor mentionate la punctul 52.
    Seful biroului vamal procedeaza la atentionarea in scris a utilizatorului si, incepand cu ziua lucratoare urmatoare instiintarii, opreste aplicarea procedurii informatice rapide pentru persoana in cauza, atunci cand:
    - declaratiile vamale nu au fost depuse in numarul de exemplare cerut de reglementarile vamale,
    - nu au fost anexate la declaratiile vamale toate documentele cerute potrivit reglementarilor legale sau
    - declaratiile vamale si documentele anexate la acestea nu au fost depuse in termenul prevazut la pct. 52.

    B) Culoarul galben de vamuire
    54. In cazul in care declaratia vamala este selectata de catre sistemul informatic vamal pe culoarul galben de vamuire, acesta afiseaza mesajul "Verificare documente", si acorda declaratiei vamale doar numarul si data de inregistrare, fara numarul de validare si numarul de borderou contabil.
    55. Utilizatorul tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale in detaliu, dupa care il semneaza si aplica stampila; lipsa numarului de validare si a numarului de borderou contabil semnifica faptul ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare a liberului de vama in procedura informatica rapida.
    56. In cursul aceleiasi zile si in cadrul programului de lucru al biroului vamal, declaratia vamala selectata pe culoarul galben se depune la biroul vamal, impreuna cu documentele prevazute de lege, in vederea efectuarii controlului documentar.
    Declaratiile vamale selectate pe culoarul galben, care au fost inregistrate dar, din diferite motive nu au fost depuse la punctul de control documentar in aceeasi zi, sunt invalidate informatic de catre administratorul de sistem.
    57. Se urmeaza in mod similar etapele procedurii informatice standard de la punctele 20 - 30.

    C) Culoarul rosu de vamuire
    58. In cazul in care declaratia vamala este selectata de catre sistemul informatic vamal pe culoarul rosu de vamuire, acesta afiseaza mesajul "Inspectare fizica a marfii" si aloca declaratiei vamale doar numarul si data de inregistrare, fara numarul si data de validare si fara numarul si data de borderou contabil.
    59. Utilizatorul tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale in detaliu, dupa care il semneaza si aplica stampila; lipsa numarului de validare si a numarului de borderou contabil semnifica faptul ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare a liberului de vama in procedura informatica rapida.
    60. In cursul aceleiasi zile si in cadrul programului de lucru al biroului vamal, declaratia vamala selectata pe culoarul rosu de vamuire se depune la biroul vamal, impreuna cu documentele prevazute de lege, in vederea efectuarii controlului documentar.
    Declaratiile vamale selectate pe culoarul rosu de vamuire, care au fost inregistrate dar, din diferite motive nu au fost depuse la punctul de control documentar in aceeasi zi, sunt invalidate informatic de catre administratorul de sistem.
    61. Se urmeaza in mod similar etapele procedurii informatice standard de la punctele 20 - 30.

    CAP. 7
    DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

    62. Organizarea punctelor de lucru stabilite la capitolul III al prezentei decizii, se face prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal, in functie de personalul existent si volumul de activitate.
    63. (1) In toate cazurile in care biroul vamal are suspiciuni temeinice cu privire la nerespectarea reglementarilor privind utilizarea sistemului informatic vamal inainteaza un raport scris catre Directia Generala a Vamilor, care poate suspenda dreptul de utilizare pana la clarificarea situatiei.
    (2) Atunci cand, pe parcursul declararii marfurilor si verificarii operatiunii se constata savarsirea unei infractiuni, persoana care a constatat-o sisteaza vamuirea si informeaza conducerea biroului vamal despre cele constatate; aceasta din urma ia masurile stabilite de reglementarile in vigoare.
    64. Persoanele juridice romane autorizate sa utilizeze sistemul informatic vamal in conformitate cu prevederile Deciziilor nr. 98/23.02.1998 si 2640/1.11.2000 ale Directorului General al Directiei Generale a Vamilor pot functiona pe baza autorizatiilor obtinute anterior, pe o perioada de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii.
    65. Dupa expirarea termenului mentionat la punctul anterior, persoanele juridice pot utiliza sistemul informatic vamal numai daca au solicitat si obtinut reautorizarea in conditiile stabilite prin prezenta metodologie.

    ANEXA 1*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    SOCIETATEA COMERCIALA              DIRECTIA DE TEHNOLOGIE A INFORMATIEI,
    ______________________________     STATISTICA VAMALA SI GESTIUNEA DATELOR
    NR. REG. COM: ________________
    COD FISCAL ___________________
    NR. __________________________     NR. ______________________

                           DECLARATIE ANGAJAMENT
privind respectarea obligatiilor ce revin utilizatorilor modului specific din cadrul sistemului de prelucrare informatica a declaratiei vamale in detaliu

    Subscrisa societate comerciala _____________________ cu sediul in __________
________________________________________________________________________________
numar de inregistrare in Registrul Comertului __________ cod fiscal ___________, cont deschis la ___________________________, in lei nr. _________ si in valuta nr. ____________ prin reprezentant legal _________________ detinand functia de _____________________ in calitate de utilizator cunoscand dispozitiile legale cu caracter general si special in materie de protectie a dreptului de proprietate, precum si sanctiunile aplicabile in cazul savarsirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumam in mod direct si neconditionat obligatiile privitoare la utilizarea modulului specific (interfata utilizatori ai sistemului de prelucrare informatica a declaratiei vamale) fata de Directia Generala a Vamilor, in calitate de proprietar al Sistemului Informatic Vamal, astfel:

    I. Obligatiile utilizatorului:
    Ne angajam, in calitate de utilizatori ai sistemului de prelucrare electronica a declaratiei vamale, sa respectam regulile impuse de autoritatea vamala, proprietara a sistemului. Ea este singura in masura sa furnizeze utilizatorilor pachetul soft ce cuprinde modulul specific (interfata utilizatori) si tabelele de control aferente, in conditiile pe care le considera necesare.

    Fata de cele de mai sus, ne asumam urmatoarele:

    1. Conditiile tehnice:
    a) Sa detinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea si utilizarea modulului informatic destinat utilizatorilor;
    b) Sa asiguram sustinerea tehnica si asistenta tehnica necesara pentru utilizarea interfetei.

    2. Comunicatiile:
    Sa asiguram infrastructura de comunicatie corespunzatoare solutiei de conectare la Sistemul Informatic Vamal adoptata, in conditiile stabilite de normele legale in vigoare.

    3. Resursele umane:
    a) Sa asiguram personalul calificat in domeniul informatic si vamal necesar utilizarii interfetei cu Sistemul Informatic Vamal.
    b) Sa asiguram scolarizarea personalului disponibil pentru desfasurarea acestei activitati.

    4. Confidentialitatea si securitatea datelor:
    a) Sa asiguram utilizarea modulului specific pus la dispozitie de autoritatea vamala, numai la parametrii definiti de catre acesta.
    b) Sa nu permitem accesul tertilor la sistem.
    c) Sa nu difuzam modulul si tabelele de control altor persoane juridice sau fizice.
    d) Sa nu utilizam modulul in numele altor persoane juridice sau fizice.
    e) Sa nu modificam modulul pus la dispozitie.
    f) Sa nu utilizam alte produse informatice cu aceeasi destinatie ca modulul MODBRK, pentru accesul la Sistemul Informatic Vamal.
    g) Sa nu utilizam prin orice alte mijloace alte module informatice.
    h) Sa luam toate masurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului Informatic Vamal.

    5. Asigurarea exercitarii dreptului de control al Directiei Generale a Vamilor asupra activitatii desfasurate privind:
    a) Respectarea obligatiilor referitoare la conditiile tehnice, comunicatii si confidentialitatea si securitatea datelor.
    b) Existenta marcajelor hardware si software convenite pentru control si securitate.
    c) Existenta numarului de copii ale modulului informatic instalate pe statiile de lucru ale utilizatorului la adresele respective.
    d) Nivelul de instruire a persoanelor desemnate sa utilizeze modulul si a respectarii normelor de operare.

    II. Masuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de catre Directia Generala a Vamilor
    In cazul nerespectarii obligatiilor asumate, am luat cunostinta ca suntem pasibili de a suporta urmatoarele sanctiuni, in functie de gravitatea faptelor savarsite:
    a) avertisment
    b) suspendarea temporara a autorizatiei de utilizare a modulului pe o perioada cuprinsa intre 3 si 12 luni
    c) retragerea avizului de utilizare a modulului.
    Directia Generala a Vamilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sanctiunile acordate.
    Aplicarea sanctiunilor de catre autoritatea vamala nu exclude raspunderea civila si penala a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele savarsite.

       Data ...............                         UTILIZATOR
                                              Functia ______________
                                              Numele _______________
                                              Semnatura ____________

    ANEXA 2*1)
    la metodologie

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
                                              EXEMPLAR NR. ........

                              AUTORIZATIE*)
pentru utilizarea sistemului informatic la Biroul vamal de control si vamuire ....................................................
                        Nr. ...... din ...............

    1. Denumirea si sediul solicitantului ......................................
    ............................................................................
    2. Calitate acordata prin prezenta autorizatie*):
                                                                    ___
                                                                   |   |
     - declarant utilizator al sistemului informatic la destinatie |___|
                                                                   |___|
     - declarant utilizator al sistemului informatic               |   |
                                                                   |___|
     - comisionar utilizator al sistemului informatic              |___|
                                                                   |   |
                                                                   |___|

     3. Statii de lucru autorizate*) .........................................
     ...........................................................................
     ...........................................................................
     ...........................................................................

                                  DIRECTOR
    DIRECTIA DE TEHNOLOGIE A INFORMATIEI, STATISTICA VAMALA SI GESTIUNEA DATELOR
-------------
    *) Datele continute in autorizatie au la baza informatiile puse la dispozitie de solicitant
    *) Se bifeaza casuta corespunzatoare
    *) Se completeaza la momentul intocmirii autorizatiei cu datele de identificare a statiilor de lucru pentru care s a intocmit cererea si sunt indeplinite conditiile; adaugarea de noi statii de lucru se poate face si ulterior, prin completarea acestei rubrici pe toate exemplarele autorizatiei emise initial.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1186/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1186 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu