E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 2640 din  1 noiembrie 2000

privind aprobarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

ACT EMIS DE: DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din 16 noiembrie 2000


SmartCity3


    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 684 din 7 mai 1999 privind Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, isi inceteaza aplicabilitatea.

                        p. Directorul general al
                      Directiei Generale a Vamilor,
                             Dumitru Baltes

    ANEXA 1

                           CADRUL METODOLOGIC
de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Conditii de acces la utilizarea procedurii informatice simplificate

    1. Procedura informatica simplificata de prelucrare rapida a declaratiilor vamale se aplica in cazul utilizarii sistemului ASYCUDA++ de procesare automata a declaratiilor vamale, numai pentru marfurile si regimurile vamale stabilite de autoritatea vamala.
    2. Procedura informatica simplificata de prelucrare rapida a declaratiilor vamale se aplica numai declaratiilor vamale depuse de comisionarii in vama, pe parcursul programului de lucru al biroului vamal, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt conectati la reteaua informatica a biroului vamal;
    b) efectueaza plata integrala a drepturilor vamale pentru declaratiile vamale prelucrate in procedura informatica simplificata din depozit banesc deschis anticipat in contul biroului vamal. Constituirea si alimentarea depozitului banesc in avans se fac numai de catre comisionarul in vama, pe baza ordinelor de plata prezentate de acesta agentului vamal din compartimentul financiar-contabil care, potrivit reglementarilor in vigoare, raspunde de acordarea vizei de control financiar preventiv si utilizeaza modulul MODACC al sistemului ASYCUDA++;
    c) suma din depozitul banesc anticipat nu trebuie sa fie inferioara sumei acoperitoare a drepturilor de import aferente declaratiilor vamale depuse in procedura informatica simplificata.
    In situatiile in care comisionarii in vama solicita accesul la serverul vamii dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal are obligatia sa asigure functionarea permanenta a acestuia, cu respectarea conditiilor mentionate la art. 41 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    3. In cazul regimurilor vamale suspensive, la care face referire pct. 1, pentru care reglementarile vamale prevad posibilitatea obtinerii scutirii de la garantarea datoriei vamale, aplicarea procedurii informatice simplificate de prelucrare rapida a declaratiei vamale este conditionata de obtinerea prealabila de catre declarant a aprobarii de scutire de la garantarea datoriei vamale.
    Termenele de incheiere a regimurilor vamale suspensive mentionate in declaratiile vamale de catre comisionari in vama nu trebuie sa depaseasca termenele obtinute de catre declaranti prin aprobarea de scutire de la garantarea datoriei vamale.

    SECTIUNEA 2
    Notiuni privind aplicarea mecanismului functiei de selectivitate
    4. Comisionarul in vama care indeplineste conditiile prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), precum si cele prevazute la pct. 3, dupa caz, intocmeste la sediul sau de lucru declaratia vamala in detaliu, cu ajutorul modulului MODBRK al sistemului ASYCUDA++, numai daca este in posesia tuturor documentelor prevazute de reglementarile in vigoare, in vederea acceptarii regimului vamal solicitat.
    Dupa intocmirea declaratiei vamale in detaliu comisionarul in vama utilizeaza optiunea "Validare" - activa in cadrul modulului MODBRK - in urma careia declaratia vamala in detaliu primeste automat numar si data de inregistrare, de forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa".
    5. Declaratia vamala inregistrata este dirijata automat de sistemul ASYCUDA++ pe unul dintre urmatoarele culoare de vamuire:
    a) culoarul verde, care semnifica acordarea liberului de vama fara efectuarea controlului documentar si fizic, in conditiile efectuarii automate a platii drepturilor de import din depozitul banesc constituit in avans - daca acestea se datoreaza;
    b) culoarul albastru, care semnifica respectarea conditiilor mentionate la lit. a) si efectuarea obligatorie a controlului ulterior de catre agentii vamali desemnati prin ordin de serviciu de seful biroului vamal. In functie de situatia existenta controlul ulterior poate fi efectuat de inspectorii din cadrul brigazilor de supraveghere si control vamal;
    c) culoarul galben, care semnifica acordarea liberului de vama numai dupa efectuarea obligatorie a controlului documentar;
    d) culoarul rosu, care semnifica acordarea liberului de vama numai dupa efectuarea obligatorie a controlului documentar si fizic.
    6. Seful biroului vamal sau seful de tura poate decide redirectionarea declaratiei vamale de pe culoarul verde/albastru sau galben pe culoarul rosu, in conformitate cu unele masuri care se impune sa fie luate in procesul de vamuire.

    CAP. 2
    Culoarul verde/albastru

    7. In cazul in care declaratia vamala este selectata de sistem pe culoarul verde/albastru, aceasta este validata informatic si primeste simultan, pe langa numarul si data de inregistrare, numarul si data de validare, de forma "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", respectiv numarul si data de borderou contabil, de forma "R xxxxxxxx - zz/ll/aaaa". Sistemul transmite mesajul "Validare efectuata" si afiseaza numai numarul de inregistrare si numarul de validare. Sistemul evidentiaza cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil) la momentul in care comisionarul in vama vizualizeaza declaratia vamala.
    Daca declaratia vamala nu a primit numarul si data de borderou contabil, aceasta este in mod automat selectata de sistem pe culoarul rosu sau galben.
    8. Comisionarul in vama tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale in detaliu (formularul verde), care trebuie sa contina cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil), aceasta avand semnificatia acordarii liberului de vama, raspunderea privind respectarea reglementarilor vamale in vigoare cu privire la acordarea regimului aferent declaratiei vamale in cauza revenind in exclusivitate comisionarului, potrivit obligatiilor pe care acesta le are in procesul de vamuire.
    Declaratia vamala se semneaza si se stampileaza de comisionarul in vama. Stampila care se aplica de catre comisionarul in vama pe fiecare declaratie vamala selectata pe culoarul verde/albastru are regim special. Modelul acestei stampile se stabileste de Directia Generala a Vamilor si figureaza in anexa la prezentul cadru metodologic. Directia Generala a Vamilor elibereaza astfel de stampile comisionarilor in vama care indeplinesc conditiile mentionate la pct. 2 si 3.
    La selectarea declaratiilor vamale pe culoarul verde/albastru se procedeaza dupa cum urmeaza:
    8.1. La introducerea marfurilor in tara, cand vamuirea se efectueaza la biroul vamal de frontiera pe unde are loc introducerea in tara, cu marfurile incarcate pe mijlocul de transport
    Anterior inceperii procesului de vamuire a marfurilor, la sosirea in frontiera biroul vamal de frontiera efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - verifica numarul si integritatea sigiliilor aplicate, exteriorul mijlocului de transport, inclusiv exteriorul si integritatea compartimentului de marfuri (pentru mijloacele de transport acoperite);
    - verifica numarul si integritatea coletelor, marcajele acestora, numarul si seria sigiliilor, daca acestea au fost aplicate la colete (pentru mijloacele de transport descoperite);
    - inregistreaza mijlocul de transport si marfurile pe baza documentelor de transport si comerciale.
    Daca declaratia vamala intocmita de comisionar a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde/albastru si aceasta contine cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil), comisionarul in vama tipareste, semneaza si stampileaza declaratia vamala, dupa care poate desigila mijlocul de transport si poate elibera marfurile declarantului.
    In situatia in care marfurile au circulat sub acoperirea unui carnet TIR, comisionarul in vama prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita, continand cele trei numere, semnata si stampilata, in scopul inchiderii carnetului TIR.
    8.2. La introducerea marfurilor in tara, cand vamuirea se efectueaza la un birou vamal (altul decat biroul vamal de frontiera pe unde s-a realizat introducerea in tara) de interior sau de frontiera, cu marfurile incarcate pe mijlocul de transport
    Anterior inceperii procesului de vamuire a marfurilor, la sosirea la destinatie biroul vamal efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - verifica integritatea sigiliului si a compartimentului de marfuri;
    - inregistreaza mijlocul de transport si marfurile prezentate;
    - confirma informatic biroului vamal de plecare inchiderea tranzitului;
    - inchide carnetul TIR si transmite recipisa acestuia de confirmare a incheierii tranzitului biroului vamal de plecare sau transmite Biroului centralizator, documentul T1, dupa caz.
    Daca declaratia vamala intocmita de comisionar a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde/albastru si aceasta contine cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil), comisionarul in vama tipareste, semneaza si stampileaza declaratia vamala, dupa care poate desigila mijlocul de transport si poate elibera marfurile declarantului.
    In situatia in care marfurile au circulat sub acoperirea unui carnet TIR, comisionarul in vama prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita, continand cele trei numere, semnata si stampilata, in scopul inchiderii carnetului TIR sau, daca in mijlocul de transport se afla marfuri si pentru alta destinatie, in vederea prelucrarii carnetului TIR si sigilarii mijlocului de transport pentru respectiva destinatie.
    8.3. La scoaterea marfurilor din tara
    Daca declaratia vamala intocmita de comisionar a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde/albastru si aceasta contine cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil), comisionarul in vama prezinta imediat agentului vamal declaratia vamala tiparita continand cele trei numere, semnata si stampilata, impreuna cu toate celelalte documente insotitoare ale acesteia.
    Agentul vamal, fara a efectua alte verificari, sigileaza mijlocul de transport, inscrie numarul sigiliului si termenul operatiunii in documentul T1 sau deschide carnetul TIR si inscrie in acesta numarul sigiliului si termenul operatiunii, dupa caz. De asemenea, agentul vamal verifica si vizeaza declaratia de incasare valutara, precum si alte documente (certificat de circulatie a marfurilor, licenta etc.) care, potrivit reglementarilor legale cu privire la scoaterea marfurilor din tara, trebuie vizate de autoritatea vamala. Din acest moment mijlocul de transport impreuna cu marfurile pot parasi biroul vamal.
    8.4. In orice alte situatii decat cele descrise la pct. 8.1, 8.2 si 8.3, daca declaratia vamala intocmita de comisionar a fost dirijata de sistemul informatic pe culoarul verde/albastru si dupa tiparire declaratiile vamale contin cele trei numere (de inregistrare, de validare si de borderou contabil) care semnifica acordarea liberului de vama, marfurile pot fi eliberate declarantului numai dupa ce, in prealabil, comisionarul in vama semneaza si stampileaza declaratia vamala.
    9. Dupa efectuarea operatiunilor care au fost descrise la pct. 8, respectiv obtinerea declaratiilor vamale tiparite in conformitate cu prevederile acestui punct, comisionarul preda exemplarul pentru vama insotit de documentele prevazute de lege sa fie prezentate impreuna cu declaratia vamala, exemplarul pentru statistica, precum si un exemplar - in fotocopie - al declaratiei vamale. Acestea se depun la biroul vamal unde s-a facut inregistrarea, cel mai tarziu in cadrul programului de lucru al urmatoarei zile lucratoare celei in care a fost obtinut liberul de vama in procedura informatica simplificata.
    10. Agentii vamali desemnati prin ordin de serviciu al sefului biroului vamal verifica, utilizand modulul MODCBR al sistemului ASYCUDA++, daca pentru declaratiile vamale selectate de sistem pe culoarul verde/albastru, afisate in lista de urmarire (audit) a modulului mentionat, au fost depuse la sediul biroului vamal toate declaratiile vamale si documentele insotitoare ale acestora, apoi inscriu data si aplica stampila personala pe fotocopia declaratiei vamale, care se restituie comisionarului, confirmand astfel depunerea la biroul vamal a documentelor mentionate la pct. 9.
    In cazurile in care:
    - declaratiile vamale nu au fost depuse in numarul de exemplare cerut de reglementarile vamale;
    - nu au fost anexate la declaratiile vamale toate documentele cerute potrivit reglementarilor legale; sau
    - declaratiile vamale si documentele anexate la acestea nu au fost depuse in termenul prevazut la pct. 9,
biroul vamal procedeaza la atentionarea in scris a comisionarului in vama si, incepand cu ziua lucratoare urmatoare instiintarii, opreste aplicarea procedurii rapide de vamuire pentru comisionarul in cauza, aplicand totodata si sistemul de depunctare stabilit prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.075/1997.
    Aceleasi masuri se vor aplica si in cazul incalcarii dispozitiilor legale privind vamuirea marfurilor.

    CAP. 3
    Culoarul galben

    11. In cazul in care declaratia vamala este selectata de sistem pe culoarul galben, sistemul genereaza mesajul "Verificare documente" si acorda doar numarul si data de inregistrare, de forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aa", fara numarul de validare si numarul de borderou contabil.
    12. Comisionarul in vama tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale in detaliu (formular verde), dupa care il semneaza si aplica stampila utilizata in procedura normala de vamuire. Dat fiind faptul ca lipsesc numerele de validare si de borderou contabil, inseamna ca nu au fost indeplinite conditiile pentru acordarea liberului de vama in procedura informatica simplificata.
    13. In cursul aceleiasi zile si in cadrul programului de lucru al biroului vamal declaratia vamala selectata pe culoarul galben se depune la biroul vamal, impreuna cu documentele prevazute de lege, in vederea efectuarii controlului documentar.
    14. Se efectueaza controlul documentar aferent operatiunilor ale caror declaratii vamale au fost selectate de culoarul galben, conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, respectiv ale art. 57 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997. Agentii vamali desemnati utilizeaza modulul MODCBR al sistemului ASYCUDA++ si consulta fiecare "criteriu de selectivitate" atasat la declaratia vamala selectata pe culoarul galben, conformandu-se procedurii prevazute de respectivul criteriu.
    15. In cazul in care in urma controlului documentar se confirma respectarea reglementarilor vamale, agentii vamali desemnati in acest sens redirectioneaza in sistem declaratia vamala de pe culoarul galben pe culoarul verde si o valideaza informatic, obtinandu-se numarul si data validarii, de forma "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", respectiv numarul si data borderoului contabil, de forma "R xxxxxxxx - zz/ll/aaaa".
    Daca declaratia vamala nu a primit numarul de borderou contabil, procesul de vamuire continua la nivelul compartimentului financiar-contabil in procedura normala.
    16. Agentul vamal vizualizeaza declaratia vamala utilizand modulul MODCBR al sistemului ASYCUDA++ si inscrie manual, in rubrica B a declaratiei vamale in detaliu (formular verde), numarul si data de validare, respectiv numarul si data de borderou contabil atribuite de sistem potrivit pct. 15.
    17. Existenta celor trei numere (numarul de inregistrare, numarul de validare si numarul de borderou contabil) confirma ca sunt indeplinite conditiile de acordare a liberului de vama si faptul ca declaratia vamala a fost prezentata agentului vamal care a efectuat controlul documentar. Agentul vamal isi aplica semnatura si stampila in rubrica corespunzatoare din declaratia vamala, acordand astfel liberul de vama. Din acest moment marfurile pot fi eliberate declarantului.
    Operatiunile aferente vamuirii marfurilor ale caror declaratii vamale au fost selectate pe culoarul galben, de genul sigilarii, respectiv desigilarii mijloacelor de transport, deschiderii carnetului TIR etc., se vor efectua intr-o maniera similara celei prevazute la pct. 8.
    18. Daca in urma efectuarii controlului documentar se constata ca liberul de vama nu se poate acorda, declaratia vamala este anulata informatic de catre administratorul de sistem, urmand ca la momentul in care sunt indeplinite toate conditiile prevazute de reglementarile vamale in vederea acordarii regimului solicitat procesul de vamuire sa se reia prin depunerea unei noi declaratii vamale. Declaratia vamala depusa in locul celei anulate informatic primeste numar de inregistrare si data din ziua depunerii.
    Declaratiile vamale selectate pe culoarul galben, inregistrate si nedepuse din diferite motive in aceeasi zi, in vederea efectuarii controlului documentar, sunt anulate informatic de catre administratorul de sistem, urmand ca procesul sa se reia prin depunerea unei noi declaratii vamale.

    CAP. 4
    Culoarul rosu

    19. In cazul in care declaratia vamala este selectata de sistem pe culoarul rosu, acesta genereaza mesajul "Inspectare fizica a marfii". In aceasta situatie declaratia vamala va avea alocate de catre sistem numai numarul si data de inregistrare, de forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", fara numarul si data de validare, respectiv numarul si data de borderou contabil. Pentru declaratiile selectate pe culoarul rosu se efectueaza atat controlul documentar, cat si controlul fizic, urmarindu-se indeplinirea procedurilor atasate fiecarui criteriu de selectivitate. In aceasta situatie se aplica etapele descrise in Metodologia de completare, circulatie si utilizare a declaratiei vamale in detaliu aprobata prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 98/1998.

    ANEXA 1

 _________________________________________________
|                      ______________________     |
|                     |                      |    |
|                     | DENUMIREA SOCIETATII | B  |
|     A               |______________________|    |
|                                                 |
|               _____________________________     |
|              |                             |    |
|              | NUMARUL AUTORIZATIEI NNNNNN | C  |
|              |_____________________________|    |
|                                                 |
|   _________________________________________     |
|  |                                         |    |
|  | NUMARUL DE IDENTIFICARE PERSONAL NNNNNN | D  |
|  |_________________________________________|    |
|                                                 |
|   ________                  _______________     |
|  |        |                |               |    |
|  | MOBILE |------>         |    ZZ LL AAAA | E  |
|  |________|                |_______________|    |
|_________________________________________________|

    A - Sigla autoritatii vamale
    B - Denumirea agentului economic
    C - Numarul autorizatiei de comisionar de vama
    D - Numarul de identificare personal pentru fiecare expert vamal autorizat
    E   Ziua, luna, anul aplicarii stampilei
    Stampila va avea urmatoarele dimensiuni 65 x 40 mm.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 2640/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 2640 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 2640/2000
Decizia 1186 2002
privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu prin procedee informatice
Decizia 1186 2002
privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu prin procedee informatice
Decizia 639 2002
privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata
Decizia 639 2002
privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata
Decizia 35 2001
privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata
Decizia 35 2001
privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu