E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 684 din  7 mai 1999

privind Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din 16 iunie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                              Directorul general
                       al Directiei Generale a Vamilor,
                                Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                              CADRU METODOLOGIC
de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Procedura informatica simplificata de prelucrare rapida a declaratiilor vamale se aplica numai in cazul utilizarii sistemului informatic ASYCUDA++ - in faza de prototip - in cadrul birourilor vamale prevazute in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    2. Procedura informatica simplificata se aplica numai in cazul declaratiilor vamale depuse de comisionarii in vama care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt conectati la reteaua biroului vamal;
    b) efectueaza direct plata datoriei vamale din depozit banesc deschis anticipat in contul biroului vamal. Constituirea si alimentarea depozitului se fac de catre comisionarul in vama sau de agentul economic, pe baza ordinelor de plata prezentate lucratorului vamal din compartimentul financiar-contabil, care, potrivit reglementarilor in vigoare, utilizeaza sistemul informatic ASYCUDA++, respectiv modulul MODACC;
    c) pentru regimurile suspensive au obtinut in prealabil aprobarea de scutire de la garantarea datoriei vamale.
    3. Declaratiile vamale in procedura informatica simplificata se depun numai pentru marfurile si regimurile vamale mentionate in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    4. Comisionarul in vama conectat la reteaua biroului vamal intocmeste la sediul sau, cu ajutorul modulului MODBRK, declaratia vamala in detaliu, daca este in posesia tuturor documentelor prevazute de normele legale pentru a fi depuse impreuna cu declaratia vamala, inclusiv a aprobarii de scutire de la garantarea datoriei vamale - pentru regimurile suspensive.
    5. Dupa intocmirea declaratiei vamale comisionarul in vama utilizeaza optiunea "Validare" din cadrul modulului MODBRK. Declaratia vamala primeste numarul si data de inregistrare in forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", care reprezinta numarul de inregistrare alocat de catre sistem si data efectuarii inregistrarii. Declaratia vamala este dirijata de sistem pe unul dintre urmatoarele culoare de vamuire:
    a) culoarul verde, care inseamna acordarea liberului de vama fara efectuarea controlului documentar si/sau fizic, in conditiile acoperirii datoriei vamale;
    b) culoarul albastru, care inseamna respectarea conditiilor prevazute la lit. a), cu efectuarea obligatorie a controlului ulterior de catre lucratorii desemnati prin ordin de serviciu;
    c) culoarul galben, care inseamna acordarea liberului de vama dupa efectuarea controlului documentar;
    d) culoarul rosu, care inseamna acordarea liberului de vama dupa efectuarea controlului documentar si fizic.

    CAP. 2
    Culoarul verde/albastru

    6. Daca declaratia vamala nu este selectata de catre sistem pe culoarul galben sau rosu, aceasta este validata informatic. In acest caz, se considera ca declaratia vamala a fost selectata pe culoarul verde/albastru si primeste numarul si data de validare de forma "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", respectiv numarul si data de borderou contabil de forma "R xxxxxxxx - zz/ll/aaaa". Sistemul transmite mesajul VALIDARE EFECTUATA si afiseaza numai numarul de inregistrare si numarul de validare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie.
    6.1. Comisionarul in vama tipareste setul declaratiei vamale in detaliu ("formularul verde"), care trebuie sa contina cele trei numere (inregistrare, validare si borderou contabil), aceasta avand semnificatia acordarii liberului de vama.
    6.2. Declaratia vamala se semneaza si se stampileaza de catre comisionarul in vama, marfurile putand fi eliberate declarantului.
    6.3. Dupa tiparirea declaratiilor vamale in conformitate cu prevederile pct. 6.1 comisionarul in vama anexeaza la exemplarul pentru vama si la cel pentru statistica documentele prevazute de lege, precum si un exemplar, in copie, al declaratiei vamale. Acestea se depun la biroul vamal in al carui server s-a facut inregistrarea, in urmatoarea zi lucratoare, in cadrul programului de lucru al biroului vamal.
    6.4. Lucratorii vamali, desemnati prin ordin de serviciu al sefului biroului vamal, verifica daca declaratiile prezentate au fost inregistrate in sistem, utilizandu-se modulul MODCBR, daca au fost anexate toate documentele si le certifica prin inscrierea datei si aplicarea stampilei personale pe copia de pe declaratia vamala care se restituie deponentului, confirmand depunerea la vama a documentelor mentionate la pct. 6.3.
    6.5. Lucratorii vamali special desemnati verifica daca au fost depuse la sediul biroului vamal toate exemplarele declaratiilor vamale selectate pe culoarul verde/albastru, afisate in lista de urmarire (audit) din modulul MODCBR. In cazul in care acestea nu au fost depuse, se procedeaza la atentionarea in scris a comisionarului in vama cu privire la declaratiile nedepuse in termenul prevazut si, incepand cu ziua urmatoare inaintarii instiintarii, se opreste aplicarea procedeului de vamuire rapida pentru comisionarul care nu se conformeaza dispozitiei prevazute la pct. 6.3 si se aplica sistemul de depunctare stabilit prin Decizia nr. 1.075/1997 a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    6.6. In situatia in care liberul de vama nu s-a obtinut din diferite motive, in aceeasi zi, in cadrul programului de lucru, declaratia vamala se retrage, iar administratorul de sistem o sterge din calculator, urmand ca procesul de vamuire sa se reia in ziua lucratoare imediat urmatoare. Declaratia vamala depusa in locul celei sterse primeste numarul de inregistrare si data din ziua depunerii.

    CAP. 3
    Culoarul galben

    7. In cazul in care comisionarul in vama obtine din partea sistemului mesajul "Verificare documente", conform modelului prezentat in anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie, inseamna ca declaratia vamala a fost selectata de calculator pe culoarul galben. Declaratia vamala va avea alocate de catre sistem in acest caz numai numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale de forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", fara numarul de validare si fara numarul de borderou contabil.
    7.1. Comisionarul in vama tipareste la sediul sau setul declaratiei vamale in detaliu ("formular verde"). Dat fiind faptul ca lipsesc numerele de validare si de borderou contabil, inseamna ca nu au fost indeplinite conditiile pentru acordarea liberului de vama in procedura informatica, iar marfurile nu pot fi eliberate declarantului.
    7.2. In cursul aceleiasi zile, in cadrul programului de lucru al biroului vamal, declaratia vamala selectata pentru culoarul galben se depune la biroul vamal impreuna cu documentele prevazute de lege, in vederea efectuarii controlului documentar.
    7.3. La declaratia vamala selectata pe culoarul galben, la biroul vamal se executa verificarile documentare precizate la art. 55 din Legea nr. 141 privind Codul vamal al Romaniei, respectiv la art. 57 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, utilizandu-se modulul MODCBR. Lucratorii vamali desemnati consulta "Criteriul de selectivitate" atasat declaratiei vamale selectate pe culoarul galben si se conformeaza procedurii prevazute de respectivul criteriu.
    7.4. In cazul in care in urma controlului documentar se confirma respectarea reglementarilor vamale, lucratorii vamali desemnati in acest sens redirectioneaza pe calculator declaratia vamala de pe culoarul galben pe culoarul verde si valideaza informatic declaratia vamala, obtinandu-se numarul si data validarii de forma "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", respectiv data si numarul de borderou contabil de forma "R xxxxxxxx - zz/ll/aaaa".
    7.5. Lucratorul vamal vizualizeaza declaratia vamala pe ecran utilizand modulul MODCBR si inscrie manual in rubrica B a declaratiei vamale in detaliu ("formular verde") numarul si data de validare, respectiv numarul si data de borderou contabil, atribuite de sistem potrivit pct. 7.4.
    7.6. Existenta celor trei numere (numar de inregistrare, numar de validare si numar de borderou contabil) confirma ca sunt indeplinite conditiile de acordare a liberului de vama, iar declaratia vamala a fost prezentata lucratorului vamal care a efectuat controlul documentar. Lucratorul vamal semneaza si aplica stampila personala, acordand astfel liberul de vama. Din acest moment marfurile pot fi eliberate declarantului.
    7.7. In situatia in care liberul de vama nu s-a obtinut din diferite motive, in aceeasi zi, in cadrul programului de lucru, declaratia vamala se retrage, iar administratorul de sistem o sterge din calculator, urmand ca procesul de vamuire sa se reia in ziua lucratoare imediat urmatoare. Declaratia vamala depusa in locul celei sterse primeste numarul de inregistrare si data din ziua depunerii.

    CAP. 4
    Culoarul rosu

    8. In cazul in care comisionarul in vama obtine din partea sistemului mesajul "Inspectare fizica a marfii", conform modelului prezentat in anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie, inseamna ca declaratia vamala a fost selectata pe culoarul rosu. Declaratia vamala va avea alocate de catre sistem in acest caz numai numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale, de forma "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", fara numarul si data de validare, respectiv numarul si data de borderou contabil. Pentru declaratiile selectate pe culoarul rosu se efectueaza atat controlul documentar, cat si controlul fizic, urmarindu-se indeplinirea procedurilor atasate criteriilor de selectivitate. In aceasta situatie se aplica etapele descrise in Metodologia de completare, circulatie si utilizare a declaratiei vamale in detaliu, aprobata prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 98/1998.

    ANEXA Nr. 1

                              LISTA
cuprinzand birourile vamale in care se aplica procedura simplificata de prelucrare rapida a declaratiilor vamale cu utilizarea sistemului informatic ASYCUDA++ - faza de prototip

    1. Otopeni Marfa
    2. Targuri si Expozitii Bucuresti
    3. Tulcea
    4. Deva

    ANEXA Nr. 2

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A = Capitolul/pozitia/codul tarifar
    B = Export
        Cod regim: 1000
        Cod aditional: 000
    C = Import
        Cod regim: 1000
        Cod aditional: 000
    D = Perfectionare activa
        Cod regim: 5100/5153/5154/5200
        Cod aditional: 074
    E = Perfectionare pasiva
        Cod regim: 2100
        Cod aditional: 000
    F = Antrepozitare
        Cod regim: 7100
        Cod aditional: 074
 _____________________________________________________________________________
| Nr.|   A   |      B     |      C     |      D     |     E      |      F     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 1  |  04   |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 2  |05.01- |Verde - 50%;|      -     |     -      |Verde - 50%;|      -     |
|    |05.05  |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 3  |05.11  |Verde - 50%;|      -     |     -      |Verde - 50%;|      -     |
|    |       |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 4  |06.03  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 5  |06.04  |      -     |Verde - 50%;|Verde - 50%;|      -     |Verde - 50%;|
|    |       |            |Galben - 50%|Galben - 50%|            |Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 6  | 07.02 |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 7  |07.04- |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |07.12  |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 8  |  08   |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 9  |09.02- |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |09.10  |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 10 |  11   |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 11 |12.08  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 12 |12.10  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 13 |12.12  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 14 |13.01  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 15 |13.02  |Verde - 50%;|      -     |      -     |Verde - 50%;|      -     |
|    |       |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 16 |  14   |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 17 |15.07- |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |15.15  |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 18 |15.17  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 19 |15.18  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 20 |15.20  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 21 |15.22  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 22 |   17  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 23 |   18  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 24 |   19  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 25 |20.01- |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |20.07  |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 26 |20.08  |Verde - 50%;|      -     |      -     |Verde - 50%;|      -     |
|    |       |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 27 |20.09  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 28 |21.01  |Verde - 50%;|      -     |      -     |Verde - 50%;|      -     |
|    |       |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 29 |21.02- |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |21.05  |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 30 |21.06  |Verde - 50%;|      -     |       -    |Verde - 50%;|       -    |
|    |       |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 31 |22.01  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 32 |22.02- |Verde - 50%;|      -     |      -     |Verde - 50%;|      -     |
|    |22.08  |Galben - 50%|            |            |Galben - 50%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 33 |24.01  |Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|Verde - 50%;|
|    |       |Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|Galben - 50%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 34 |25.01- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |25.14  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 35 |25.15  |      -     |Verde - 80% |Verde - 80% |      -     |Verde - 80% |
|    |       |            |Galben - 20%|Galben - 20%|            |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 36 |25.16- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |25.30  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 37 |26.01  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 38 |26.02  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 39 |26.03  |      -     |Verde - 80% |Verde - 80% |      -     |Verde - 80% |
|    |       |            |Galben - 20%|Galben - 20%|            |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 40 |26.04  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 41 |26.05  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 42 |26.06  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 43 |26.07  |      -     |Verde - 80% |Verde - 80% |      -     |Verde - 80% |
|    |       |            |Galben - 20%|Galben - 20%|            |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 44 |26.08  |      -     |Verde - 80% |Verde - 80% |      -     |Verde - 80% |
|    |       |            |Galben - 20%|Galben - 20%|            |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 45 |26.09- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |26.15  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 46 |26.16  |      -     |Verde - 80% |Verde - 80% |      -     |Verde - 80% |
|    |       |            |Galben - 20%|Galben - 20%|            |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 47 |26.17  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 48 |26.18  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 49 |26.19  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 51 |27.06  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 52 |27.07  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 53 |27.08  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 54 |27.12  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 55 |27.13  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 56 |27.14  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 57 |27.15  |Verde - 80% |       -    |       -    |Verde - 80% |       -    |
|    |       |Galben - 20%|            |            |Galben - 20%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 58 |27.16  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 59 |28.01  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 60 |28.02  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 61 |28.03  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 62 |28.04  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 63 |28.05  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 64 |28.08  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 65 |28.09  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 66 |28.10  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 67 |28.11  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 68 |28.12  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 69 |28.13- |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |28.16  |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 70 |28.17- |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |28.21  |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 71 |28.22  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 72 |28.23  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 73 |28.24  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 74 |28.25  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 75 |28.26  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 76 |28.27  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 77 |28.28  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 78 |28.29  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 79 |28.30- |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |28.36  |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 80 |28.37  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 81 |28.38  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 82 |28.39  |Verde - 40% |       -    |       -    |Verde - 40% |       -    |
|    |       |Galben - 60%|            |            |Galben - 60%|            |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 83 |28.40  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 84 |28.42  |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 85 |32.01  |Verde - 70% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 70% |Verde - 60% |
|    |       |Galben - 30%|Galben - 40%|Galben - 40%|Galben - 30%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 86 |32.02  |Verde - 70% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 70% |Verde - 60% |
|    |       |Galben - 30%|Galben - 40%|Galben- 40% |Galben - 30%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 87 |32.03  |Verde - 70% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 70% |Verde - 60% |
|    |       |Galben - 30%|Galben - 40%|Galben- 40% |Galben - 30%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 88 |32.04- |Verde - 70% |            |            |Verde - 70% |            |
|    |32.10  |Galben - 30%|      -     |      -     |Galben - 30%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 89 |32.11- |Verde - 70% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 70% |Verde - 60% |
|    |32.15  |Galben - 30%|Galben - 40%|Galben - 40%|Galben - 30%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 90 |33.01- |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |33.07  |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 91 |34.01  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 92 |34.02  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 93 |34.03- |Verde - 80% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 80% |Verde - 60% |
|    |34.06  |Galben - 20%|Galben - 40%|Galben - 40%|Galben - 20%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 94 |34.07  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 95 |35.01- |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |35.07  |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________| | 96 |  37   |Verde - 80% |Verde - 60% |Verde - 60% |Verde - 80% |Verde - 60% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 40%|Galben - 40%|Galben - 20%|Galben - 40%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 97 |39.01- |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |39.17  |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 98 |39.18- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |39.26  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
| 99 |  40   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|100 |41.04  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|101 |41.05  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|102 |41.06- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |41.11  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|103 |  42   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|104 |43.01  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|105 |43.02  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|106 |43.03  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|107 |43.04  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|108 |  44   |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|109 |  45   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|110 |  46   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|111 |47.01  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|112 |47.02  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|113 |47.03  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|114 |47.04  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|115 |47.05  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|116 |47.06  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|117 |47.07  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|118 |  48   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|119 |  49   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|120 |50.02  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|121 |50.04- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |50.07  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|122 |51.01  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|123 |51.02  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|124 |51.03  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|125 |51.04  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|126 |51.05- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |51.13  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|127 |52.01  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|128 |52.02  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|129 |52.03- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |52.12  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|130 |  53   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|131 |  54   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|132 |55.01- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |55.04  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|133 |55.05  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|134 |55.06- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |55.16  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|135 |  56   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|136 |  57   |Verde - 80% |Verde - 40% |Verde - 40% |Verde - 80% |Verde - 40% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 60%|Galben - 60%|Galben - 20%|Galben - 60%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|137 |  58   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|138 |  59   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|139 |  60   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|140 |  61   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|141 |  62   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|142 |63.01- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |63.08  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|143 |  64   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|144 |65.01- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |65.05  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|145 |65.06  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|146 |65.07  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|147 |  66   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|148 |  67   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|149 |  68   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|150 |  69   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|151 |70.01  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|152 |70.02- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |70.08  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|153 |70.09  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|154 |70.10  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|155 |70.11  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|156 |70.12  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|157 |70.13  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|158 |70.14- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |70.17  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|159 |70.18  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|160 |70.19  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|161 |70.20  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|162 |72.01  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|163 |72.02  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|164 |72.03  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|165 |72.05  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|166 |72.06- |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |72.16  |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|167 |72.17  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|168 |72.18  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|169 |72.19- |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |72.22  |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|170 |72.23  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|171 |72.24- |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |72.28  |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|172 |72.29  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|173 |73.01  |            |Verde - 80% |Verde - 80% |            |Verde - 80% |
|    |       |      -     |Galben - 20%|Galben - 20%|      -     |Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|174 |73.02- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |73.10  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|175 |73.11  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|176 |73.12- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |73.20  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|177 |73.21  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|178 |73.22- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |73.26  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|179 |  82   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|180 |  83   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|181 |  86   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|182 |  88   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|183 |  89   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|184 |  91   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|185 |  92   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|186 |  95   |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|187 |96.02- |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |96.15  |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|178 |96.16  |Verde - 80% |            |            |Verde - 80% |            |
|    |       |Galben - 20%|      -     |      -     |Galben - 20%|      -     |
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|189 |96.17  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|
|190 |96.18  |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |Verde - 80% |
|    |       |Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|Galben - 20%|
|____|_______|____________|____________|____________|____________|____________|

    ANEXA Nr. 3.1

    Modelul declaratiei vamale - etapa VALIDARE EFECTUATA - se gaseste publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999 la pagina 25.

    ANEXA Nr. 3.2

    Modelul declaratiei vamale - etapa VERIFICARE DOCUMENTE - se gaseste publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999 la pagina 25.

    ANEXA Nr. 3.3

    Modelul declaratiei vamale   etapa INSPECTARE FIZICA A MARFII   se gaseste publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999 la pagina 26.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 684/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 684 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 684/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu