Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 101 din 10 aprilie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 14 iunie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Iuliana Nedelcu    - procuror
    Cristina Radu      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. in Dosarul nr. 8.736/CA/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    La apelul nominal se prezinta, pentru autorul exceptiei, consilier juridic Ioan Vasile Ghiocel, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, aratand ca dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente contravin prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie. Se apreciaza ca penalitatea reprezentand suma egala cu suma datorata nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de bunuri la care se refera art. 41 alin. (8) din Constitutie. Aceasta suma nu constituie penalitati, pentru ca regimul acestora este stabilit periodic prin hotarari ale Guvernului si nici despagubiri care se platesc pe baza de tarif legal. Se mai arata ca prin art. 41 din Constitutie se consacra protectia proprietatii private dobandite licit, or, suma (impozitul datorat, la care se calculeaza penalitatea prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998) nu face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitati ilicite.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocand, prin analogie, solutia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, pronuntata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 ianuarie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 8.736/CA/2000, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. din Timisoara.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 contravin prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, deoarece sanctionarea pentru intarzierea varsarii impozitului la bugetul de stat, cu o majorare reprezentand o suma egala cu suma datorata, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de bunuri la care se refera art. 41 alin. (8) din Constitutie. Aceasta suma nu constituie penalitati, pentru ca regimul acestora este stabilit periodic prin hotarari ale Guvernului, iar la alin. (2) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 se prevede ca "in cazul in care impozitul declarat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere, potrivit dispozitiilor in materie". Suma la care se refera art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 nu constituie nici despagubiri, deoarece despagubirile se platesc pe baza de tarif legal. In acelasi timp societatii sau vreunuia dintre prepusii sai nu i se poate retine in sarcina comiterea vreunei infractiuni sau contraventii, astfel incat suma face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitatea licita. Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (7) din Constitutie, caracterul licit al dobandirii bunurilor se prezuma, iar averea dobandita licit nu poate fi confiscata.
    Curtea de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ, exprimandu-si opinia, apreciaza ca intemeiata exceptia de neconstitutionalitate, deoarece calcularea penalitatilor la valoarea impozitului perceput pentru veniturile persoanelor nerezidente nu poate fi inclusa in notiunea de majorare de intarziere, de despagubire sau de confiscare si prin aceasta se incalca dispozitiile art. 41 din Constitutie. De altfel penalitatea in litigiu este reglementata identic cu masura prevazuta la art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, dispozitie legala deja declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, penalitatea cu care se sanctioneaza "neretinerea la sursa a impozitului datorat si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat" nu are legatura cu prevederile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii", si, pe cale de consecinta, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata.
    Se considera ca in speta nu poate fi retinuta similitudinea fata de dispozitiile art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale - declarate ca neconstitutionale prin Decizia nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998 -, pe care autorul exceptiei le considera identice ca reglementare, deoarece textele respective nu permit o astfel de interpretare, fiind vorba de redactari diferite intre care nu se poate face analogie. Astfel, in cap. III din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, art. 17 stabileste contraventiile si sanctiunile corespunzatoare acestora. Art. 18 - declarat neconstitutional - adauga obligatia platitorilor de taxe, care au incalcat dispozitiile fiscale, de a varsa, pe langa impozitele, taxele si contributiile stabilite de organul de control, neachitate, o suma egala cu diferentele de impozite, taxe si contributii stabilite de organul de control, iar in cazul in care contribuabilul a savarsit o noua contraventie in termen de un an, organul de control va dispune varsarea, pe langa diferentele de impozite, taxe si contributii stabilite potrivit legii, a unei sume egale cu dublul diferentelor constatate. Situata in contextul sanctionarii contraventionale a platitorilor de taxe, care incalca dispozitiile fiscale - prevazute la art. 17 -, masura prevazuta la art. 18 ar echivala prin efecte cu o confiscare.
    In ceea ce priveste masura prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998, aceasta nu decurge din savarsirea unei contraventii, ci este o penalitate de intarziere care nu poate echivala prin efecte cu o confiscare.
    Se mentioneaza ca in actualul sistem de penalitati se sanctioneaza si alte abateri de la respectarea prevederilor legale privind impozitele si taxele, cum este, de exemplu, depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe, sanctionata ca atare prin Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe (art. 13), aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 78/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1999. Se mai arata ca prin art. 41 din Constitutie se consacra protectia proprietatii private dobandite licit, or, suma (impozitul datorat, la care se calculeaza penalitatea prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998) nu face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitati ilicite, atata timp cat este rezultatul lipsirii bugetului de stat de impozitul datorat, potrivit legii, de nerezidenti, persoane fizice si juridice, care realizeaza venituri din Romania.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si cele ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, dispozitii potrivit carora "Neretinerea la sursa a impozitului datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat se sanctioneaza cu o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat, care va avea regimul juridic si procedura aplicabile acestui impozit."
    Autorul exceptiei sustine ca aceste texte de lege contravin dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, text care prevede: "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin textul de lege criticat se instituie o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, conform art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, text potrivit caruia "In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere potrivit dispozitiilor legale in materie".
    Neretinerea la sursa a impozitului datorat de nerezidentii care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei atrage penalitati in sarcina platitorilor de venituri, insa majorarile trebuie calculate, potrivit dispozitiilor legale in materie, exclusiv cu privire la impozitul datorat de nerezidenti. Or, din Procesul-verbal nr. 79 din 22 septembrie 2000, incheiat de Administratia financiara Resita, se constata ca autorul exceptiei a fost obligat atat la plata unor majorari de intarziere, corespunzatoare impozitului pe veniturile nerezidentilor, cat si la plata unei penalitati de 100%, in calitate de platitor de venituri catre rezidenti. Prin urmare, s-a aplicat de doua ori sanctionarea fiscala a aceluiasi contribuabil pentru acelasi fapt.
    Este o situatie similara cu cea retinuta prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998, prin care s-a statuat ca o asemenea dispozitie legala este neconstitutionala, deoarece suma egala cu dublul diferentelor constatate nu constituie penalitati, regimul acestora fiind stabilit prin alte acte normative. Aceasta suma nu constituie nici despagubiri, intrucat despagubirile se includ in majorari si se platesc o data cu diferentele de impozite, taxe sau contributii pe baza de tarif legal.
    Asa fiind, Curtea retine ca este echivalenta cu confiscarea sanctionarea instituita prin dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998, ce reglementeaza o penalitate de 100% din impozitul care trebuie retinut si varsat de platitorul de venituri, spre deosebire de penalitatile de pana la 20% din suma retinuta si nevarsata (prevazuta la art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997). Aceasta masura nu isi gaseste suport in dispozitiile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora pot fi confiscate numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori din contraventii, iar nu si bunurile dobandite licit. Prin urmare, aceste dispozitii legale sunt neconstitutionale, exceptia urmand sa fie admisa.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. in Dosarul nr. 8.736/CA/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 aprilie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Cristina RaduSmartCity5

COMENTARII la Decizia 101/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 101 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu