Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 101 din 10 aprilie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 14 iunie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Iuliana Nedelcu    - procuror
    Cristina Radu      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. in Dosarul nr. 8.736/CA/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    La apelul nominal se prezinta, pentru autorul exceptiei, consilier juridic Ioan Vasile Ghiocel, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, aratand ca dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente contravin prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie. Se apreciaza ca penalitatea reprezentand suma egala cu suma datorata nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de bunuri la care se refera art. 41 alin. (8) din Constitutie. Aceasta suma nu constituie penalitati, pentru ca regimul acestora este stabilit periodic prin hotarari ale Guvernului si nici despagubiri care se platesc pe baza de tarif legal. Se mai arata ca prin art. 41 din Constitutie se consacra protectia proprietatii private dobandite licit, or, suma (impozitul datorat, la care se calculeaza penalitatea prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998) nu face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitati ilicite.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocand, prin analogie, solutia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, pronuntata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 ianuarie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 8.736/CA/2000, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. din Timisoara.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 contravin prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, deoarece sanctionarea pentru intarzierea varsarii impozitului la bugetul de stat, cu o majorare reprezentand o suma egala cu suma datorata, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de bunuri la care se refera art. 41 alin. (8) din Constitutie. Aceasta suma nu constituie penalitati, pentru ca regimul acestora este stabilit periodic prin hotarari ale Guvernului, iar la alin. (2) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 se prevede ca "in cazul in care impozitul declarat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere, potrivit dispozitiilor in materie". Suma la care se refera art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 nu constituie nici despagubiri, deoarece despagubirile se platesc pe baza de tarif legal. In acelasi timp societatii sau vreunuia dintre prepusii sai nu i se poate retine in sarcina comiterea vreunei infractiuni sau contraventii, astfel incat suma face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitatea licita. Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (7) din Constitutie, caracterul licit al dobandirii bunurilor se prezuma, iar averea dobandita licit nu poate fi confiscata.
    Curtea de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ, exprimandu-si opinia, apreciaza ca intemeiata exceptia de neconstitutionalitate, deoarece calcularea penalitatilor la valoarea impozitului perceput pentru veniturile persoanelor nerezidente nu poate fi inclusa in notiunea de majorare de intarziere, de despagubire sau de confiscare si prin aceasta se incalca dispozitiile art. 41 din Constitutie. De altfel penalitatea in litigiu este reglementata identic cu masura prevazuta la art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, dispozitie legala deja declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, penalitatea cu care se sanctioneaza "neretinerea la sursa a impozitului datorat si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat" nu are legatura cu prevederile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii", si, pe cale de consecinta, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata.
    Se considera ca in speta nu poate fi retinuta similitudinea fata de dispozitiile art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale - declarate ca neconstitutionale prin Decizia nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998 -, pe care autorul exceptiei le considera identice ca reglementare, deoarece textele respective nu permit o astfel de interpretare, fiind vorba de redactari diferite intre care nu se poate face analogie. Astfel, in cap. III din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, art. 17 stabileste contraventiile si sanctiunile corespunzatoare acestora. Art. 18 - declarat neconstitutional - adauga obligatia platitorilor de taxe, care au incalcat dispozitiile fiscale, de a varsa, pe langa impozitele, taxele si contributiile stabilite de organul de control, neachitate, o suma egala cu diferentele de impozite, taxe si contributii stabilite de organul de control, iar in cazul in care contribuabilul a savarsit o noua contraventie in termen de un an, organul de control va dispune varsarea, pe langa diferentele de impozite, taxe si contributii stabilite potrivit legii, a unei sume egale cu dublul diferentelor constatate. Situata in contextul sanctionarii contraventionale a platitorilor de taxe, care incalca dispozitiile fiscale - prevazute la art. 17 -, masura prevazuta la art. 18 ar echivala prin efecte cu o confiscare.
    In ceea ce priveste masura prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998, aceasta nu decurge din savarsirea unei contraventii, ci este o penalitate de intarziere care nu poate echivala prin efecte cu o confiscare.
    Se mentioneaza ca in actualul sistem de penalitati se sanctioneaza si alte abateri de la respectarea prevederilor legale privind impozitele si taxele, cum este, de exemplu, depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe, sanctionata ca atare prin Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe (art. 13), aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 78/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1999. Se mai arata ca prin art. 41 din Constitutie se consacra protectia proprietatii private dobandite licit, or, suma (impozitul datorat, la care se calculeaza penalitatea prevazuta la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998) nu face parte din bunurile dobandite de un contribuabil din activitati ilicite, atata timp cat este rezultatul lipsirii bugetului de stat de impozitul datorat, potrivit legii, de nerezidenti, persoane fizice si juridice, care realizeaza venituri din Romania.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si cele ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, dispozitii potrivit carora "Neretinerea la sursa a impozitului datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat se sanctioneaza cu o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat, care va avea regimul juridic si procedura aplicabile acestui impozit."
    Autorul exceptiei sustine ca aceste texte de lege contravin dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, text care prevede: "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin textul de lege criticat se instituie o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, conform art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, text potrivit caruia "In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere potrivit dispozitiilor legale in materie".
    Neretinerea la sursa a impozitului datorat de nerezidentii care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei atrage penalitati in sarcina platitorilor de venituri, insa majorarile trebuie calculate, potrivit dispozitiilor legale in materie, exclusiv cu privire la impozitul datorat de nerezidenti. Or, din Procesul-verbal nr. 79 din 22 septembrie 2000, incheiat de Administratia financiara Resita, se constata ca autorul exceptiei a fost obligat atat la plata unor majorari de intarziere, corespunzatoare impozitului pe veniturile nerezidentilor, cat si la plata unei penalitati de 100%, in calitate de platitor de venituri catre rezidenti. Prin urmare, s-a aplicat de doua ori sanctionarea fiscala a aceluiasi contribuabil pentru acelasi fapt.
    Este o situatie similara cu cea retinuta prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 97 din 9 iulie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998, prin care s-a statuat ca o asemenea dispozitie legala este neconstitutionala, deoarece suma egala cu dublul diferentelor constatate nu constituie penalitati, regimul acestora fiind stabilit prin alte acte normative. Aceasta suma nu constituie nici despagubiri, intrucat despagubirile se includ in majorari si se platesc o data cu diferentele de impozite, taxe sau contributii pe baza de tarif legal.
    Asa fiind, Curtea retine ca este echivalenta cu confiscarea sanctionarea instituita prin dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998, ce reglementeaza o penalitate de 100% din impozitul care trebuie retinut si varsat de platitorul de venituri, spre deosebire de penalitatile de pana la 20% din suma retinuta si nevarsata (prevazuta la art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997). Aceasta masura nu isi gaseste suport in dispozitiile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora pot fi confiscate numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori din contraventii, iar nu si bunurile dobandite licit. Prin urmare, aceste dispozitii legale sunt neconstitutionale, exceptia urmand sa fie admisa.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "N&G NINO TRANS" - S.A. in Dosarul nr. 8.736/CA/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 aprilie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Cristina RaduSmartCity5

COMENTARII la Decizia 101/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 101 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu