Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 29 aprilie 2009

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economica si tehnica

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 396 din 15 iunie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, denumite în continuare părţi,

conştiente de relaţiile economice solide şi tradiţionale, precum şi de viziunea comună asupra problematicilor de interes reciproc, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase şi reciproc avantajoase,

dorind să stabilească un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea măsurilor adecvate în scopul dezvoltării relaţiilor economice şi tehnice, în beneficiul ambelor state,

hotărând să consolideze, să adâncească şi să diversifice relaţiile lor economice şi tehnice, astfel încât acestea să atingă un potenţial optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe aspecte economice de interes comun, susţinând dezvoltarea economică a ambelor ţări, creşterea eficienţei în economie şi a nivelului de trai,

convinse de faptul că legăturile mai puternice dintre părţi vor asigura oportunităţi mai mari şi un mediu de afaceri stabil pentru colaborarea economică şi tehnică,

au convenit asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Părţile, având în vedere potenţialul lor intern şi aspiraţiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic şi tehnic.

Obiectivele acestei cooperări sunt, printre altele:

a) dezvoltarea şi prosperitatea industriilor proprii de profil;

b) încurajarea cooperării economice, precum şi a progresului tehnologic;

c) protecţia şi îmbunătăţirea mediului;

d) contribuirea la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii şi la creşterea nivelului de trai.

ARTICOLUL 2

In conformitate cu prevederile prezentului acord, relaţiile economice vor fi dezvoltate prin promovarea activităţilor cu caracter economic şi tehnic, fără însă a se limita la următoarele domenii de activitate:

a) transportul petrolului şi gazelor naturale;

b) industria constructoare de maşini şi echipamente;

c) industria mijloacelor de transport auto;

d) industria electrotehnică;

e) construcţii navale;

f) industria energetică;

g) industria metalurgică;

h) sectorul IT

Părţile vor facilita schimbul de experţi din sectorul public şi privat, tehnicieni, investitori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, inclusiv transferul de materiale, echipamente şi know-how, necesare pentru implementarea activităţilor la care face referire prezentul acord.

CAPITOLUL II

Forme de cooperare economică

ARTICOLUL 3

Părţile vor coopera la nivel interguvernamental în vederea promovării şi evaluării diverselor activităţi economice, precum şi pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 4

Pentru facilitarea implementării şi îndeplinirii obiectivelor generale ale prezentului acord, părţile vor urmări printre altele, următoarele:

a) examinarea evoluţiei şi perspectivelor relaţiilor economice bilaterale;

b) încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companiile din statele părţilor, respectiv identificarea proiectelor şi sectoarelor de interes pentru cooperarea bilaterală;

c) informarea propriilor comunităţi de afaceri cu privire la oportunităţile de investiţii din statul celeilalte părţi, cu privire la cadrul legal în vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord;

d) promovarea şi dezvoltarea cooperării economice şi tehnice în sectorul public şi privat, inclusiv a transferului de tehnologie, în concordanţă cu obligaţiile internaţionale ale părţilor, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi în acord cu priorităţile propriilor politici economice şi de dezvoltare;

e) evaluarea periodică a gradului de implementare a prezentului acord.

ARTICOLUL 5

In vederea identificării şi facilitării oportunităţilor de afaceri, precum şi a unor noi forme de cooperare economică şi tehnică, părţile:

a) vor facilita înfiinţarea şi funcţionarea de reprezentanţe economice, filiale, camere de comerţ mixte şi alte entităţi economice, în conformitate cu legislaţia statelor părţilor;

b) vor promova şi vor sprijini organizarea misiunilor economice şi de investiţii, târgurilor, expoziţiilor, seminarelor, simpozioanelor, precum şi a altor activităţi similare;

c) vor încuraja contactele şi relaţiile de colaborare dintre institutiile financiare si bancare din cele două ţări;

d) vor promova participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajând activităţile de investiţii şi crearea de întreprinderi mixte şi filiale.

CAPITOLUL III

Consultări

ARTICOLUL 6

In vederea soluţionării divergenţelor, partea interesată poate solicita, în scris, organizarea unor consultări.

Consultările se vor desfăşura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 7

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc, în scris, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi va înceta valabilitatea Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1994.

ARTICOLUL 8

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

Fiecare parte poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi pe canale diplomatice, In acest caz, prezentul acord îşi va înceta valabilitatea după expirarea unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării menţionate.

Denunţarea prezentului acord înainte de expirarea perioadei sale de valabilitate nu va determina încetarea proiectelor convenite în timpul acesteia.

ARTICOLUL 9

Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul reciproc al părţilor, exprimat în formă scrisă, pe canale diplomatice.

ARTICOLUL 10

Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere obligaţiilor internaţionale ale părţilor. Prezentul acord se va aplica fără a afecta obligaţiile ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

Acordul nu poate fi interpretat sau invocat în scopul de a desfiinţa sau afecta, în vreun fel, obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte.

Semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009, în două exemplare originale, în limbile română, croată şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In eventualitatea unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Constantin Niţă,

ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului si mediului de afaceri

Pentru Guvernul Republicii Croaţia,

Damir Polancec,

Viceprim-ministru şi ministrul economiei


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu