E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 626 din 6 octombrie 1997

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 271 bis  din  9 octombrie 1997


SmartCity3


    *) Hotararea Guvernului nr. 626/1997 este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, textul acesteia fiind reluat si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 189 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, denumit in continuare Regulamentul vamal, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: Hotararea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 15 iunie 1990, cu modificarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 15 februarie 1997; Hotararea Guvernului nr. 1.274/1990 privind reducerea unor taxe vamale de import si instituirea regimului de draw-back, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 14 decembrie 1990, cu modificarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 580/1994 privind vamuirea unor categorii de bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 2 septembrie 1994; Hotararea Guvernului nr. 149/1996 privind functionarea comisionarilor in vama, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 150/1996 privind pastrarea bunurilor sub supraveghere vamala pentru care nu sunt indeplinite conditiile de introducere in tara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Eugeniu Corneliu Gorcea

                           Ministru de stat,
                           ministrul industriei
                           si comertului,
                           Calin Popescu-Tariceanu

                           Directorul general al
                           Directiei Generale a
                           Vamilor,
                           Nini Sapunaru,
                           secretar de stat


    ANEXA 1

                            REGULAMENTUL
de aplicare a Codului vamal al Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regulamentul vamal cuprinde norme de aplicare a prevederilor Codului vamal al Romaniei si reguli privind activitatea operativa a autoritatii vamale.
    Art. 2
    (1) Dispozitiile Regulamentului vamal se aplica in mod uniform tuturor operatiunilor vamale efectuate pe teritoriul Romaniei de catre persoanele fizice sau juridice, romane ori straine.
    (2) Definitiile de baza din Codul vamal al Romaniei au acelasi inteles si in aplicarea prezentului Regulament vamal.

    CAP. 2
    Relatii si informatii privind reglementarile vamale

    Art. 3
    Relatiile si informatiile solicitate autoritatii vamale se pot referi la aplicarea:
    a) reglementarilor vamale;
    b) tarifului vamal.
    Art. 4
    (1) Cererea trebuie sa fie redactata in limba romana si sa contina numele si adresa, respectiv denumirea si sediul solicitantului, precum si obiectul acesteia.
    (2) In cazul in care cererea se refera la aplicarea tarifului vamal, trebuie sa cuprinda, dupa caz, si urmatoarele elemente:
    a) descrierea detaliata a marfii, care sa permita identificarea acesteia;
    b) compozitia marfii, inclusiv pe baza de analiza de laborator, cu mentionarea metodei de expertizare utilizata;
    c) furnizarea, sub forma de anexe, a unor mostre, fotografii, cataloage sau orice alta documentare care sa permita autoritatii vamale stabilirea unei clasificari tarifare corecte;
    d) clasificarea tarifara avuta in vedere;
    e) biroul sau punctul vamal unde urmeaza sa se efectueze vamuirea;
    f) indicarea elementelor care se considera a fi secret comercial.
    Art. 5
    Daca autoritatea vamala constata ca cererea nu contine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat sa furnizeze datele care lipsesc.
    Art. 6
    (1) Relatiile si informatiile se adreseaza directiei regionale vamale in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal la care urmeaza sa fie efectuata operatiunea de vamuire. Cand relatiile si informatiile se refera la clasificarea tarifara, cererile se adreseaza Directiei Generale a Vamilor.
    (2) In cazul in care informatiile furnizate de directiile regionale vamale nu sunt satisfacatoare, titularul se poate adresa Directiei Generale a Vamilor, prezentand si o copie de pe raspunsul primit.
    Art. 7
    (1) Relatiile si informatiile privind clasificarea tarifara se transmit solicitantului pe baza formularului prevazut in anexa nr. 1. O copie a acesteia se transmite biroului, respectiv punctului vamal la care urmeaza a se efectua vamuirea.
    (2) Mostrele prezentate de solicitant se restituie acestuia.
    Art. 8
    Relatiile sau informatiile privind clasificarea tarifara pot fi invocate numai de solicitant si sunt obligatorii pentru autoritatea vamala.

    CAP. 3
    Operatiuni prealabile vamuirii

    Sectiunea 1
    Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor insotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind marfurile transportate
    Art. 9
    Transportatorii marfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de frontiera mijloacele de transport impreuna cu documentele de insotire a acestora.
    Art. 10
    (1) La transportul marfurilor pe calea ferata, organele cailor ferate sunt obligate sa depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, dupa intrarea acesteia in tara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din strainatate.
    (2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune biroului vamal inainte de plecarea acesteia, in termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora.
    (3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numarul fiecarui vagon si al scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora in limba romana. La iesirea din tara, in acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis.
    Art. 11
    La transportul marfurilor pe cale rutiera, transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal, la intrarea sau iesirea din tara a autovehiculului, certificatul de inmatriculare al acestuia si documentele insotitoare ale marfurilor.
    Art. 12
    (1) La transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala, comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza a fi descarcate sau transbordate este obligat sa prezinte biroului vamal, in termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului incarcaturii si sa depuna o copie a acestuia.
    (2) In cazul in care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a marfurilor, nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul incarcaturii.
    (3) Pentru navele care transporta marfuri de masa, in lipsa manifestului incarcaturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte datele de identificare a marfurilor.
    (4) Dupa incarcarea navelor cu marfuri destinate exportului, comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului incarcaturii si sa depuna o copie a acestuia, cu cel putin 6 ore inainte de plecarea navei.
    Art. 13
    In manifestul incarcaturii se mentioneaza numarul fiecarui conosament sau al scrisorii de trasura fluviala ori al recipisei de bagaje, marcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor, precum si numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati sa inscrie pe copia manifestului incarcaturii denumirea, in limba romana, a marfurilor.
    Art. 14
    Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa solicite biroului vamal un permis vamal, in care se inscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se incarca sau se transborda.
    Art. 15
    (1) Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord, in cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de bord, pentru intregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava.
    (2) Navele care stationeaza sub 12 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de incarcare sau de transbordare de marfuri sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei proviziilor de bord.
    (3) In cazurile in care navele sunt obligate, potrivit legii, sa opreasca in porturile dunarene pentru efectuarea controlului de intrare in tara, chiar daca nu efectueaza operatiunile prevazute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna imediat declaratia proviziilor de bord.
    Art. 16
    (1) In declaratia proviziilor de bord sunt inscrise urmatoarele bunuri aflate pe nava:
    a) armamentul, munitiile, materiile explozive, produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice, precum si alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din tara;
    b) produsele din tutun si bauturile alcoolice, apartinand navei si membrilor echipajului;
    c) alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinand navei;
    d) bunurile, inclusiv cele de valoare, apartinand membrilor echipajului.
    (2) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se pastreaza sub sigiliu vamal pe toata durata stationarii in port.
    (3) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. d) nu se mentioneaza in declaratia proviziilor de bord, daca sunt inscrise in evidentele navei.
    Art. 17
    (1) Prevederile art. 12 si 13 se aplica in mod corespunzator si la transportul marfurilor pe calea aerului, in acest caz termenul fiind de 3 ore de la aterizarea aeronavei, respectiv inainte de decolare.
    (2) Comandantii aeronavelor sunt obligati sa declare biroului vamal produsele mentionate la art. 16 alin. (1) lit. a), aflate la bord.
    Art. 18
    In vederea prevenirii fraudelor, autoritatea vamala poate impune obligatia depunerii declaratiilor de provizii si in cazul altor categorii de mijloace de transport decat cele navale, de catre persoanele care raspund de aceste mijloace.
    Art. 19
    (1) La transportul pe cale postala, organele postale sunt obligate sa prezinte biroului vamal de frontiera lista sacilor postali.
    (2) La transportul de mesagerie, transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal de frontiera lista coletelor;

    Sectiunea a 2-a
    Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la birourile vamale de frontiera
    Art. 20
    Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la trecerea frontierei de stat consta in identificarea acestora pe baza documentelor de insotire.
    Art. 21
    La transportul marfurilor pe calea ferata, autoritatea vamala, in prezenta organelor cailor ferate, verifica:
    a) existenta vagoanelor inscrise in actul de transmitere a garniturii de tren. Cand autoritatea vamala constata neconcordante privind numarul vagoanelor, organele cailor ferate sunt obligate sa modifice, in mod corespunzator, actul de transmitere;
    b) exteriorul vagoanelor acoperite, care contin marfuri, prin verificarea integritatii sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei;
    c) interiorul si exteriorul vagoanelor descoperite, care contin marfuri;
    d) exteriorul locomotivei;
    e) exteriorul si interiorul anexelor tehnice ale locomotivei si cabina mecanicului.
    Art. 22
    (1) Vagoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se supun si controlului vamal in interior, verificandu-se si marfurile continute in aceste vagoane. Organele cailor ferate incheie un act constatator al controlului, care se semneaza si de catre autoritatea vamala. Aceeasi procedura se aplica si sacilor postali si coletelor.
    (2) Daca sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifica existenta actelor prin care se atesta aplicarea noilor sigilii. In lipsa unor asemenea acte, autoritatea vamala mentioneaza aceasta situatie pe actul de transmitere al garniturii de tren si efectueaza controlul interior al mijlocului de transport si al marfurilor. Rezultatul acestui control se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform procedurii mentionate la alin. (1). Fac exceptie de la aceasta regula vagoanele care nu pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite.
    (3) Actele constatatoare si procesele-verbale prevazute in prezentul articol se incheie potrivit reglementarilor feroviare internationale.
    Art. 23
    (1) La transportul marfurilor pe calea rutiera, autoritatea vamala controleaza exteriorul autovehiculului, cabina acestuia si, dupa caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fara incarcatura se efectueaza si controlul compartimentului de marfuri.
    (2) Daca la controlul exterior al autovehiculului se constata sigilii lipsa sau cand sigiliile aplicate la expediere au fost violate, ori compartimentul in care se afla marfurile a fost violat, se efectueaza controlul interior al autovehiculului si controlul marfurilor. Autoritatea vamala consemneaza rezultatele controlului intr-un proces-verbal de constatare, care se semneaza si de transportator.
    (3) Autoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul din birourile vamale din interiorul tarii, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control vamal la intrarea in tara a autovehiculelor. In aceste cazuri, autovehiculele se tranziteaza sub sigiliu vamal sau se dirijeaza cu insotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tarii, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde exista conditii de control vamal.
    (4) Cheltuielile de transport si de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a autoritatii vamale sunt in sarcina transportatorului.
    Art. 24
    Controlul vamal la sosirea navei se efectueaza in prezenta organelor capitaniei portului, a comandantului ori armatorului, precum si a reprezentantului agentiei de navigatie.
    Art. 25
    Controlul vamal la sosirea navei consta in verificarea, prin sondaj, a cabinelor, salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca exista concordanta intre declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte autoritatii vamale originalul manifestului incarcaturii.
    Art. 26
    (1) Dupa efectuarea controlului vamal la sosire, se lasa pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor, cantitati uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice, in raport cu durata stationarii navei in port, potrivit normelor stabilite in anexa nr. 2.
    (2) La scoaterea sau la introducerea pe nava a proviziilor de bord mentionate la art. 16 autoritatea vamala face mentiune pe declaratia proviziilor de bord.
    (3) Comandantul sau armatorul este obligat ca pe timpul stationarii navei sa foloseasca proviziile sau bunurile inscrise in inventar numai la bord.
    (4) Comandantul, armatorul si agentul navei raspund in mod solidar fata de autoritatea vamala de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri mentionate in declaratia proviziilor de bord, precum si de bunurile aflate in inventarul navei.
    Art. 27
    (1) Cand o nava descarca marfuri in doua sau mai multe porturi romane, autoritatile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului incarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord.
    (2) Autoritatea vamala verifica mentiunile facute in porturile unde nava a acostat anterior si retin o copie a manifestului incarcaturii, respectiv a declaratiei proviziilor de bord.
    Art. 28
    (1) Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa comunice autoritatii vamale plecarea navei cu cel putin 6 ore inainte, in vederea efectuarii controlului vamal.
    (2) Controlul vamal la plecarea navei consta in verificarea concordantei manifestului incarcaturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor inscrise in aceasta.
    Art. 29
    In timpul efectuarii controlului vamal al navelor este permisa coborarea sau urcarea numai a comandantului, a secundului si a persoanelor bolnave.
    Art. 30
    Capitania portului permite plecarea navelor in trafic international numai dupa ce autoritatea vamala vizeaza declaratia proviziilor de bord si, dupa caz, manifestul incarcaturii.
    Art. 31
    Pentru navele sub pavilion strain care intra in santiere navale sau la iernat, comandantii, armatorii sau agentii lor sunt obligati sa depuna autoritatii vamale declaratia proviziilor de bord si copia manifestului incarcaturii. Pe toata aceasta perioada navele se afla sub supraveghere vamala.
    Art. 32
    (1) La transportul marfurilor cu aeronave romane, controlul vamal in interiorul aeronavelor se efectueaza imediat dupa aterizare, precum si inainte de decolare. La acest control se verifica daca la bord se afla bunuri in afara celor din dotarea aeronavelor, pentru a li se aplica regimul vamal corespunzator destinatiei lor.
    (2) Controlul vamal in interiorul aeronavelor romane de pasageri se efectueaza, la sosire, dupa debarcarea persoanelor, iar la plecare, inainte de imbarcarea acestora.
    (3) Controlul vamal in interiorul aeronavelor straine, de marfuri sau de pasageri, se efectueaza in caz de indicii temeinice de frauda sau daca stationeaza pe aeroport mai mult de sase ore peste ora de decolare prevazuta in orarul de zbor.
    Art. 33
    (1) Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai in punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale.
    (2) In caz de forta majora sau cand pe nave ori aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisa si in alte locuri decat punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale. In astfel de situatii, comandantul navei ori aeronavei este obligat sa anunte imediat autoritatea vamala cea mai apropiata, pentru a asigura supravegherea pana la plecare.
    Art. 34
    Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectueaza potrivit normelor prevazute pentru controlul vagoanelor acoperite.

    Sectiunea a 3-a
    Examinarea de catre declarantii vamali a marfurilor si prelevarea de esantioane
    Art. 35
    (1) Declarantii vamali pot sa verifice, inainte de depunerea declaratiei vamale, felul si cantitatea marfurilor sosite sau care se expediaza. De asemenea, se poate solicita autoritatii vamale si permisiunea pentru prelevarea de esantioane.
    (2) Cererile prevazute la alin. (1) se prezinta autoritatii vamale si contin urmatoarele date:
    a) numele si adresa solicitantului;
    b) locul unde se afla marfurile;
    c) numarul declaratiei sumare, atunci cand aceasta a fost depusa;
    d) orice alte date necesare pentru identificarea marfurilor.
    (3) Cand in cerere este solicitata si o prelevare de esantioane, autoritatea vamala stabileste cantitatea de marfa care se va preleva.
    Art. 36
    (1) Examinarea prealabila a marfurilor si prelevarea esantioanelor se efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale.
    (2) Dezambalarea, cantarirea, reambalarea sau orice alte manipulari ale marfurilor se fac pe riscul si pe cheltuiala solicitantului. Cheltuielile pentru eventualele analize de laborator sunt, de asemenea, in sarcina solicitantului.
    (3) In cazul in care operatiunile prevazute la alin. (2) se efectueaza la solicitarea transportatorului, cheltuiala se va suporta de catre importator sau exportator, dupa caz.
    (4) Esantioanele prelevate vor fi incluse in declaratia vamala prin care s-a stabilit regimul vamal.

    Sectiunea a 4-a
    Declaratia sumara si depozitul necesar temporar
    Art. 37
    (1) Declaratia sumara se completeaza pe formularul prevazut in anexa nr. 3 si se semneaza de persoana care o prezinta.
    (2) Declaratia sumara se inregistreaza, se vizeaza si se pastreaza de catre autoritatea vamala pentru a fi in masura sa verifice in orice moment ca marfurile la care se refera au primit o destinatie vamala in termenul legal.
    (3) Pentru marfurile care au circulat, inainte de prezentarea lor la biroul vamal, sub procedura de tranzit, exemplarul documentului de tranzit destinat biroului vamal de sosire este considerat ca declaratie sumara.
    (4) Autoritatea vamala poate aproba ca declaratia sumara sa poata fi inlocuita prin procedee informatice, agreate de autoritatea vamala, cuprinzand aceleasi date.
    Art. 38
    Pentru asigurarea supravegherii vamale a marfurilor aflate in depozitul necesar temporar, autoritatea vamala poate cere titularului acestui depozit:
    a) ca sistemul de inchidere sa permita numai accesul in comun al titularului si al autoritatii vamale;
    b) ca titularul depozitului temporar sa tina o evidenta operativa care sa permita urmarirea marfurilor.

    CAP. 4
    Vamuirea marfurilor

    Sectiunea 1
    Declararea marfurilor si prezentarea acestora pentru vamuire
    Art. 39
    (1) Declararea marfurilor si prezentarea lor pentru vamuire se fac de catre importatori, exportatori sau reprezentati ai acestora, prin depunerea unei declaratii vamale in detaliu, in forma scrisa, in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei sumare.
    (2) Declararea si prezentarea marfurilor se pot face la birourile vamale din interiorul tarii sau de frontiera.
    (3) Declaratia vamala in detaliu este prevazuta in anexa nr. 4. Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire se stabilesc de Directia Generala a Vamilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 40
    Declaratia vamala in detaliu, semnata de importator, de exportator sau de reprezentantii acestora are valoarea unei declaratii pe proprie raspundere a acestuia in ceea ce priveste:
    a) exactitatea datelor inscrise in declaratia vamala;
    b) autenticitatea documentelor anexate la declaratia vamala;
    c) plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat.
    Art. 41
    (1) Declaratia vamala in detaliu se depune la biroul vamal unde au fost prezentate marfurile.
    (2) Depunerea declaratiei vamale in detaliu la biroul vamal competent se face in zilele si la orele de lucru ale acestui birou vamal.
    (3) Autoritatea vamala poate aproba, la cerere, depunerea declaratiei vamale in detaliu in afara zilelor si orelor de lucru. In aceste cazuri, declarantul va suporta o cheltuiala egala cu dublul salariului tarifar pe ora cuvenit agentului vamal.
    (4) In mod exceptional si pe baza de documente justificative, declaratia vamala in detaliu se poate depune si fara ca marfurile sa fie prezentate, cu aprobarea sefului biroului vamal.
    Art. 42
    (1) Declaratia vamala in detaliu, intocmita potrivit formularului din anexa nr. 4 si depusa conform art. 40 si 41, dupa verificarea si acceptarea de autoritatea vamala potrivit normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire se inregistreaza in evidentele biroului vamal.
    (2) Data declaratiei vamale in detaliu acceptata este data inregistrarii ei si determina stabilirea si aplicarea regimului vamal.
    Art. 43
    Autoritatea vamala poate aproba rectificarea declaratiei vamale in detaliu, in conditiile prevazute de Codul vamal al Romaniei, prin depunerea unei noi declaratii destinate sa inlocuiasca declaratia initiala. In acest caz, data care se ia in considerare pentru determinarea drepturilor de import si pentru aplicarea altor norme legale care reglementeaza regimul vamal solicitat este data de acceptare a primei declaratii vamale.
    Art. 44
    (1) Declaratia vamala in detaliu poate sa fie depusa prin procedee informatice, in conditiile si in cazurile stabilite de Directia Generala a Vamilor.
    (2) Declarantii vamali sunt obligati sa depuna cate o declaratie vamala in detaliu pentru marfurile inscrise in fiecare document de transport. In cazul marfurilor care au acelasi destinatar si care se prezinta simultan autoritatii vamale se poate depune o singura declaratie vamala in detaliu pentru mai multe documente de transport.

    Sectiunea a 2-a
    Documente care se prezinta impreuna cu declaratia vamala
    Art. 45
    Declaratia vamala de import se depune la autoritatea vamala impreuna cu urmatoarele documente:
    a) documentul de transport al marfurilor sau in lipsa acestuia alte documente emise de transportator, cuprinzand date referitoare la marfurile transportate;
    b) factura, in original sau in copie, ori un alt document pe baza caruia se declara valoarea in vama a marfurilor;
    c) declaratia de valoare in vama;
    d) documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau a altor masuri derogatorii la regimul tarifar de baza;
    e) orice alt document necesar aplicarii dispozitiilor prevazute in norme legale specifice care reglementeaza importul marfurilor declarate;
    f) codul fiscal al titularului.
    Art. 46
    Cand o marfa este ambalata in mai multe colete este obligatorie depunerea unei liste de colete indicand continutul fiecarui colet.
    Art. 47
    La declaratia vamala de export sau de reexport se anexeaza orice document necesar aplicarii corecte a dispozitiilor privind exportul sau reexportul marfurilor respective. Dupa efectuarea controlului vamal se depune si documentul de transport aferent acestor marfuri.
    Art. 48
    (1) Declaratia vamala de tranzit se depune la autoritatea vamala, insotita de documentul de transport.
    (2) In cazul transportului pe cale ferata declaratia vamala de tranzit se inlocuieste cu scrisoarea de trasura pe care autoritatea vamala aplica stampila "marfa sub regim vamal de tranzit".
    (3) Aplicarea prevederilor alin. (2) se face pe baza conditiilor tehnice stabilite de comun acord de Directia Generala a Vamilor si Ministerul Transporturilor.
    Art. 49
    (1) Documentele anexate la declaratia vamala in detaliu se pastreaza de autoritatea vamala.
    (2) In cazurile in care titularul utilizeaza aceste documente pentru alte operatiuni, acestea se restituie fiind inlocuite cu o copie certificata de autoritatea vamala.
    Art. 50
    (1) Declaratia vamala de plasare a marfurilor sub un regim suspensiv, cu exceptia regimului de perfectionare pasiva si a tranzitului, se depune impreuna cu documentele prevazute la art. 45, precum si cu autorizatia emisa de autoritatea vamala pentru plasarea marfurilor sub regimul in cauza.
    (2) Declaratia vamala pentru plasarea marfurilor sub regimul de perfectionare pasiva se depune la autoritatea vamala impreuna cu documentele prevazute la art. 47, precum si cu autorizatia emisa de autoritatea vamala pentru realizarea acestui regim.
    Art. 51
    Pentru importul si exportul de presa, tiparituri, curent electric, marfuri transportate prin conducte, precum si pentru alte marfuri care se transporta in conditii specifice ori marfuri care nu au caracter comercial, Directia Generala a Vamilor stabileste proceduri simplificate, inclusiv exceptarea de la depunerea declaratiei vamale in detaliu.
    Art. 52
    Autoritatea vamala, dupa efectuarea operatiunii de vamuire, acorda liber de vama.
    Art. 53
    Declaratia vamala in detaliu, pe care autoritatea vamala a acordat liber de vama, constituie titlu executoriu pentru urmarirea si incasarea datoriei vamale.
    Art. 54
    (1) In declaratia vamala in detaliu cantitatea marfurilor se inscrie pe baza greutatii brute sau nete din documentele de transport sau din factura si, dupa caz, a inca unui element cantitativ specific, stabilit potrivit normelor emise de Directia Generala a Vamilor. In cazul curentului electric si al marfurilor transportate prin conducte cantitatea este cea indicata de contoarele instalate.
    (2) In caz de indicii temeinice de frauda, marfurile se cantaresc pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, la cererea autoritatii vamale. Daca nu sunt conditii pentru cantarire la biroul vamal unde s-a depus declaratia vamala in detaliu, marfurile se dirijeaza la cel mai apropiat birou vamal unde exista asemenea conditii.
    Art. 55
    In cazuri temeinic justificate termenul legal de depunere a declaratiei vamale in detaliu poate fi prelungit de autoritatea vamala daca solicitarea este depusa in cadrul acestui termen.

    Sectiunea a 3-a
    Controlul vamal al bunurilor
    Art. 56
    (1) Controlul vamal are drept scop prevenirea incalcarii reglementarilor vamale si stricta respectare a conditiilor si termenelor legale, precum si descoperirea fraudelor vamale.
    (2) Controlul vamal exercitat de autoritatea vamala prin agentii sai abilitati in cadrul atributiunilor care le sunt conferite prin reglementarile vamale se executa in mod obligatoriu, prin verificarea documentelor necesare efectuarii vamuirii.
    Art. 57
    Controlul documentar consta in verificarea:
    a) corectitudinii completarii declaratiei vamale;
    b) existentei documentelor anexate la declaratia vamala in detaliu potrivit regimului vamal solicitat;
    c) concordantei intre datele inscrise in declaratia vamala in detaliu si cele din documentele anexate;
    d) formala a documentelor anexate.
    Art. 58
    Controlul fizic al bunurilor importate sau exportate consta in identificarea acestora, pe baza declaratiei vamale in detaliu, insotita de documentele depuse impreuna cu aceasta.
    Art. 59
    (1) Controlul fizic se efectueaza la biroul vamal unde s-a depus declaratia vamala, in timpul programului legal de lucru.
    (2) Autoritatea vamala poate aproba, la cererea declarantului, sa se efectueze controlul fizic si in alte locuri, precum si in afara timpului de lucru potrivit normelor stabilite de Directia Generala a Vamilor. In aceste cazuri cheltuielile sunt in sarcina declarantului, potrivit art. 41 alin. (3).
    Art. 60
    Pentru efectuarea controlului fizic autoritatea vamala indica marfurile sau partile din acestea pe care declarantul este obligat sa le prezinte pentru verificare.
    Art. 61
    Declarantul vamal este obligat ca, la cererea autoritatii vamale, sa manipuleze, sa dezambaleze si sa reambaleze marfurile, fara sa provoace degradarea acestora. Cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni sunt in sarcina declarantului.
    Art. 62
    (1) La controlul fizic asista declarantul vamal si transportatorul, cu exceptia transporturilor pe cale maritima sau fluviala, cand prezenta transportatorului este facultativa.
    (2) Controlul marfurilor aflate in magazii sau pe rampe se face si in prezenta gestionarului.
    (3) Atunci cand declarantul sau transportatorul refuza sa asiste la controlul fizic, autoritatea vamala fixeaza, in scris, un termen pentru executarea acestei obligatii. In cazul in care la expirarea termenului fixat declarantul nu a dat curs somatiei, autoritatea vamala procedeaza, din oficiu, la controlul fizic al marfurilor, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, recurgand, atunci cand este cazul, la prestatori de servicii sau la experti, in cazurile in care natura marfurilor impune o verificare de specialitate.
    (4) Constatarile autoritatii vamale, in cazul controlului fizic din oficiu, au aceeasi valoare ca si in cazul in care controlul ar fi fost facut in prezenta declarantului.
    Art. 63
    (1) Cand in cadrul operatiunii de control fizic este necesara prelevarea de esantioane, autoritatea vamala notifica aceasta declarantului.
    (2) Prelevarea de esantioane poate fi efectuata direct de autoritatea vamala sau de declarantul vamal ori de o persoana desemnata de acesta, sub controlul autoritatii vamale.
    (3) Cantitatile prelevate nu trebuie sa depaseasca necesarul pentru a permite analiza sau contraanaliza marfurilor.
    (4) Prelevarile de esantioane sunt efectuate conform metodologiilor stabilite de laboratoarele agreate, impreuna cu Directia Generala a Vamilor.
    Art. 64
    (1) Declarantul vamal este obligat sa asiste la prelevarea esantioanelor si sa acorde asistenta necesara autoritatii vamale pentru efectuarea operatiunii.
    (2) In cazul in care declarantul refuza sa asiste la prelevarea esantioanelor, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze aceasta operatiune din oficiu.
    Art. 65
    Marfurile din care au fost prelevate esantioane pot fi ridicate din vama cu acordul autoritatii vamale, fara a astepta rezultatul analizei, cu conditia ca datoria vamala care ar lua nastere sa fie platita sau garantata.
    Art. 66
    (1) Cantitatile prelevate cu titlu de esantion nu se scad din cantitatea marfurilor declarate.
    (2) Cu exceptia cazului cand esantioanele sunt distruse in procesul de analiza, acestea se restituie declarantului pe cheltuiala sa. Restituirea se efectueaza numai dupa ce au fost epuizate toate posibilitatile de contestare din partea declarantului impotriva deciziei luate de autoritatea vamala pe baza rezultatelor analizei.
    (3) In cazul declaratiei vamale de export sau de perfectionare pasiva, dupa acordarea liberului de vama, declarantul are dreptul sa inlocuiasca cantitatile, cu titlu de esantion preluate din marfa, cu marfa identica, cu acordul autoritatii vamale.
    Art. 67
    (1) Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza astfel:
    a) marfurile de masa se controleaza prin observare sau sondare, pe mijloacele de transport pe care se afla, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de manipulare a conteinerelor;
    b) marfurile ambalate in colete se controleaza, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se afla. Cand nu sunt conditii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor;
    c) marfurile ambalate in colete care se afla in magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a conteinerelor se controleaza, prin sondaj, pe fiecare partida de marfa;
    d) marfurile transportate prin conducte, precum si curentul electric se controleaza din punct de vedere al cantitatii, prin citirea contoarelor instalate.
    (2) Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza numai pe baza de documente, cand nu sunt indicii temeinice de frauda.
    (3) Autoritatea vamala consemneaza pe declaratia vamala modalitatea de control, rezultatul acestuia si mentioneaza numarul si marcile de identificare a coletelor deschise pentru control.
    Art. 68
    Autoritatea vamala poate efectua controlul vamal fizic si la locul de incarcare a marfurilor de export sau la locul de descarcare a marfurilor din import, in functie de personalul vamal disponibil, daca marfurile sunt perisabile sau necesita conditii speciale de ambalare si de transport ori nu exista conditii de control la frontiera si daca incarcarea sau descarcarea completa a mijloacelor de transport se face intr-un singur loc.
    Art. 69
    In vederea efectuarii controlului vamal fizic la locul de incarcare sau descarcare, exportatorii ori importatorii au urmatoarele obligatii:
    a) sa solicite in scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport;
    b) sa pregateasca marfurile si sa ia masurile necesare pentru ca mijloacele de transport sa corespunda conditiilor de sigilare vamala;
    c) sa asigure incarcarea sau descarcarea marfurilor la locul, data si ora care au fost stabilite.
    Art. 70
    Concomitent cu controlul vamal fizic al marfurilor se asigura si controlul vamal al interiorului vagoanelor de cale ferata si al mijloacelor de transport rutiere cu care marfurile sunt transportate. Acest control se efectueaza la unitatile vamale sau la locul de incarcare ori de descarcare a marfurilor.

    Sectiunea a 4-a
    Acordarea liberului de vama
    Art. 71
    In vederea acordarii liberului de vama la import sau export, autoritatea vamala verifica daca:
    a) felul marfurilor constatate la controlul vamal corespunde cu cel inscris in declaratia vamala;
    b) cantitatea marfurilor inscrisa in documentele de transport si in facturi corespunde cu cea din declaratia vamala;
    c) numarul si valabilitatea licentei, inscrisa in declaratia vamala, corespunde cu datele din licenta, atunci cand normele legale prevad existenta unei licente.
    Art. 72
    Pe langa verificarile prevazute la art. 71, la importul de marfuri se mai verifica si clasificarea tarifara, taxa vamala, valoarea in vama si, atunci cand este cazul, originea marfurilor, cuantumul drepturilor de import, felul, numarul si data instrumentului de plata. La exportul de marfuri, autoritatea vamala verifica si clasificarea tarifara a marfurilor, numai in cazul unor conditii sau restrictii.
    Art. 73
    (1) Liberul de vama se acorda in scris, daca sunt indeplinite conditiile si daca sunt efectuate formalitatile de vamuire si numai dupa prezentarea documentelor legale care atesta efectuarea platii datoriei vamale.
    (2) Pana la aparitia in extrasul de cont al biroului vamal a sumelor incasate, liberul de vama este revocabil.
    (3) Liberul de vama se poate acorda si ca urmare a aplicarii unei proceduri simplificate de vamuire, stabilita prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 74
    (1) Marfurile pentru care nu s-a acordat liber de vama raman sub supraveghere vamala pe cheltuiala exportatorului ori a importatorului sau pot fi pastrate in custodie de transportator ori de declarantul vamal, pe un termen stabilit de autoritatea vamala, pentru clarificarea situatiei.
    (2) Marfurile destinate exportului pentru care nu s-a acordat liber de vama pot fi inapoiate in interiorul tarii de catre transportator, la cererea si pe cheltuiala exportatorului.
    (3) Marfurile pentru care nu s-a acordat liber de vama pot fi eliberate din vama in conditiile art. 59 alin. (1) din Codul vamal al Romaniei, autoritatea vamala mentionand pe documentul de transport "marfa poate fi scoasa din vama conform prevederilor art. 59 alin. (1) din Codul vamal al Romaniei".

    Sectiunea a 5-a
    Diferente
    Art. 75
    La transportul marfurilor pe cale ferata sau rutiera, pentru diferentele dintre datele inscrise in documentele de transport si cele din declaratia vamala autoritatea vamala cere declarantului vamal punerea de acord si prezentarea altor documente de transport.
    Art. 76
    (1) La transportul marfurilor pe cale maritima, fluviala si aeriana, diferentele dintre datele inscrise in manifestul incarcaturii si marfurile efectiv descarcate sau transbordate se pun de acord, pe baza documentului de constatare, emis de autoritatile comerciale autorizate in acest scop, din care rezulta marfurile efectiv descarcate.
    (2) Pentru diferentele in minus dintre marfurile si cantitatile efectiv descarcate de pe nave sau aeronave si marfurile si cantitatile constatate la vamuirea efectuata in magazii sau pe cheiuri, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.
    (3) Pentru diferentele in plus sau in minus dintre marfurile si cantitatile inscrise in manifestul incarcaturii si cele inscrise in declaratiile vamale de export se rectifica manifestul incarcaturii in mod corespunzator cu datele inscrise in declaratiile vamale de export.
    Art. 77
    La transportul postal, pentru diferentele dintre datele inscrise in documentele postale si bunurile constatate la control, organele postale incheie acte de constatare, vizate de autoritatea vamala, in baza carora diferentele se scad din evidenta.
    Art. 78
    In cazurile in care diferentele constatate potrivit art. 75, 76 alin. (1) si (2) si 77 sunt urmare sustragerilor marfurilor pe teritoriul Romaniei, autoritatea vamala incheie un act constatator pe baza caruia transportatorul sau, dupa caz, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.
    Art. 79
    (1) Cand se constata diferente aparute ca urmare a influentei factorilor naturali in timpul transportului, manipularii sau depozitarii marfurilor, determinate in baza unor reglementari legale, nu se stabilesc drepturi de import. Mentiunea privind greutatea declarata se modifica in mod corespunzator in baza reglementarilor legale si se trece in documentele vamale.
    (2) Pentru diferentele in minus dintre marfurile inscrise in declaratia sumara si cele efectiv constatate pe baza declaratiei vamale in detaliu, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.

    CAP. 5
    Comisionari in vama

    Art. 80
    (1) Comisionar in vama este persoana juridica romana constituita potrivit legii, care indeplineste, in numele si pentru terte persoane, declararea in detaliu a marfurilor pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea si alte operatiuni vamale, precum si prezentarea marfurilor declarate la controlul vamal si achitarea la vama a drepturilor de import si de export.
    (2) Comisionarul in vama stabileste, prin intermediul angajatului desemnat in calitate de expert vamal autorizat, raporturi juridice directe cu autoritatea vamala pentru ansamblul operatiunilor pe care le efectueaza potrivit alin. (1) si raspunde de respectarea reglementarilor vamale.
    (3) Comisionarul in vama are dreptul de a face operatiuni de import sau de export in nume propriu.
    Art. 81
    In stabilirea raporturilor juridice directe cu autoritatea vamala, persoana fizica, angajata a comisionarului in vama, investit in calitate de expert vamal autorizat, raspunde solidar cu societatea comerciala pe care o reprezinta.
    (2) Persoana fizica, angajat al comisionarului in vama, poate fi desemnata si acceptata, in calitate de expert vamal autorizat, numai daca aceasta poseda studii superioare.
    Art. 82
    Comisionarul in vama poate sa-si exercite atributiile numai dupa obtinerea autorizatiei emise de Directia Generala a Vamilor.
    Art. 83
    (1) Initierea procedurii de autorizare in calitate de comisionar in vama este conditionata de existenta expertului vamal autorizat, desemnat de catre solicitantul autorizatiei si care a fost agreat in aceasta calitate potrivit reglementarilor din prezentul capitol.
    (2) Fac exceptie de la obligativitatea examinarii in vederea agrearii persoanele fizice care au fost angajate in sistemul vamal roman pe baza avizului directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 84
    (1) Pentru eliberarea autorizatiei de comisionar in vama, solicitantul trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor o cerere care trebuie sa cuprinda urmatoarele date:
    a) denumirea persoanei juridice si sediul acesteia;
    b) codul fiscal;
    c) datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica (numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul);
    d) datele personale ale expertului vamal autorizat (numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, caracterizarea profilului profesional si moral al acestuia);
    e) numarul contului bancar si societatea bancara unde acesta este deschis;
    f) indicarea spatiului de lucru din localitatea in care functioneaza biroul vamal pe langa care isi va desfasura activitatea;
    g) durata pentru care solicita autorizatia de functionare in calitate de comisionar in vama.
    (2) Cererea de autorizare trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
    a) certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului;
    b) o copie a statutului societatii comerciale din care sa rezulte ca in obiectul sau de activitate sunt incluse operatiuni de comisionar in vama;
    c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care angajeaza oficial societatea comerciala, al persoanelor fizice care urmeaza sa exercite activitati legate de vamuirea marfurilor, precum si al expertului vamal autorizat;
    d) dovada din care rezulta ca poseda birotica si spatiu pentru birou, adecvate desfasurarii activitatii, amplasate la o distanta fata de biroul vamal pe langa care solicita autorizarea, care sa permita desfasurarea normala a activitatii vamale. Indeplinirea acestei conditii trebuie sa fie avizata favorabil de catre biroul vamal in cauza.
    Art. 85
    Pe baza cererii depuse, Directia Generala a Vamilor verifica bonitatea solicitantului.
    Art. 86
    Autorizatia de comisionar in vama se acorda in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii complete si a actelor prevazute la art. 84.
    Art. 87
    (1) Autorizatia de comisionar in vama se acorda pe o perioada determinata sau nedeterminata si este valabila pentru unul sau mai multe birouri vamale.
    (2) Titularul autorizatiei de comisionar in vama poate executa atributiile de comisionar in vama prevazute la art. 80 si pe langa alte birouri vamale decat cele pentru care a indicat in cerere spatiul de lucru, cu conditia sa comunice in prealabil acele birouri vamale, precum si spatiile de lucru.
    Art. 88
    (1) Angajatii comisionarului in vama care intocmesc si semneaza declaratii vamale trebuie sa posede cunostinte de specialitate in domeniul vamal.
    (2) Cunostintele referitoare la legislatia vamala se verifica prin examen de catre Directia regionala vamala in subordinea careia se afla biroul vamal pe langa care acestia isi vor desfasura activitatea. Examinarea se face in scris.
    (3) Angajatul comisionarului in vama poate intocmi si semna declaratii vamale, numai daca este desemnat in acest sens de catre expertul vamal autorizat al societatii comerciale la care lucreaza.
    Art. 89
    (1) Verificarea cunostintelor de specialitate ale persoanei care solicita agrearea in calitate de expert vamal autorizat se face de catre o comisie de examinare mixta, formata din:
    - secretarul de stat, directorul general al Directiei Generale a Vamilor, in calitate de presedinte;
    - un reprezentant al autoritatii vamale, numit prin decizia secretarului de stat, directorul general al Directiei Generale a Vamilor;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor, numit prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului, numit prin ordin al ministrului de stat, ministrul industriei si comertului.
    (2) Verificarea cunostintelor se face prin examinare scrisa.
    (3) Comisia de examinare mixta se reuneste la convocarea facuta de presedintele acesteia.
    Art. 90
    (1) Agrearea se materializeaza intr-un atestat nominal, eliberat de Directia Generala a Vamilor.
    (2) Agrearea este acordata pe o durata nedeterminata si este valabila pentru orice birou vamal sau firma autorizata, in calitate de comisionar in vama, indiferent de societatea comerciala la care a fost sau este angajat expertul vamal autorizat in momentul obtinerii agrearii.
    (3) Directia Generala a Vamilor tine un registru special de evidenta in care se mentioneaza numele expertilor vamali autorizati, domiciliul acestora si comisionarul in vama la care sunt angajati.
    Art. 91
    Directia Generala a Vamilor poate dispune reluarea procedurii de agreare a expertilor vamali autorizati la intervale regulate de timp.
    Art. 92
    (1) Deciziile de acordare a agrearii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (2) Deciziile prin care se resping cererile de agreare sunt notificate individual solicitantilor de catre Directia Generala a Vamilor.
    (3) Impotriva deciziei de respingere se poate face plangere la instanta de contencios administrativ competenta.
    Art. 93
    (1) In cazul in care comisionarului in vama i se anuleaza autorizatia de functionare, ca urmare a unei fraude vamale savarsite din culpa expertului vamal autorizat, directorul general al vamilor anuleaza si atestatul nominal al expertului.
    (2) Directia Generala a Vamilor poate elabora norme tehnice privind procedura de retragere a atestatului nominal, stabilirea graduala a culpei in functie de gradul de vinovatie, precum si obligatiile care revin expertului vamal autorizat in exercitarea activitatii sale.
    (3) Reluarea activitatii in profesia de expert vamal autorizat, intrerupta prin anularea atestatului, este conditionata de reluarea completa a procedurii de agreare. Reluarea procedurii de agreare se face dupa un termen de 3 ani de la anularea atestatului.
    (4) Deciziile de acordare, anulare sau de suspendare a agrearii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 94
    (1) In cazul in care Directia Generala a Vamilor considera ca autorizatia de comisionar in vama nu poate fi acordata va comunica solicitantului aceasta, indicand si motivele acestei decizii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Solicitantul poate ataca decizia la instanta de contencios administrativ competenta.
    Art. 95
    In exercitarea activitatii comisionarul in vama are urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure integritatea marfurilor, in cazul in care acestea sunt depozitate in spatii de depozitare proprii;
    b) sa plateasca la birourile vamale drepturile cuvenite bugetului de stat, prevazute in normele legale, in cazul in care aceasta plata nu s-a efectuat direct de catre titularul operatiunii;
    c) sa comunice Directiei Generale a Vamilor schimbarea sediului ori a spatiului de lucru si orice alte modificari in ceea ce priveste personalul si activitatea de comisionar in vama;
    d) sa organizeze si sa tina evidenta operatiunilor derulate in mod identic cu evidenta biroului vamal pe langa care functioneaza;
    e) sa pastreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operatiunile efectuate;
    f) sa primeasca in custodie si sa asigure depozitarea si conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate in vederea confiscarii de catre organele de cercetare penala si de catre birourile vamale;
    g) sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare si al datelor si informatiilor obtinute, care nu sunt destinate publicitatii;
    h) sa informeze conducerea biroului vamal pe langa care functioneaza cu privire la orice incalcare a reglementarilor vamale de care ia cunostinta;
    i) sa asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica in vigoare si sa efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;
    j) sa asigure depunerea declaratiei vamale la biroul vamal pe langa care isi desfasoara activitatea, prin procedee informatice, in structura utilizata de sistemul informatic integrat al activitatii vamale;
    k) sa elibereze titularilor operatiunilor o factura in care sa apara data si felul prestatiei, precum si pretul achitat;
    l) sa constituie la biroul vamal o garantie care sa acopere nivelul drepturilor de import si de export corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in depozitele sau in gestiunea comisionarilor in vama.
    Art. 96
    Comisionarul in vama raspunde in solidar cu titularul operatiunii de vamuire pentru diferentele in minus constatate la controlul ulterior, precum si pentru penalitatile rezultate din aceste operatiuni, cu exceptia cazului cand acestea sunt provocate exclusiv din culpa titularului.
    Art. 97
    Autorizatia de comisionar in vama poate fi anulata de catre Directia Generala a Vamilor in urmatoarele cazuri:
    a) cand se constata savarsirea unei fraude vamale;
    b) daca se dovedeste ca autorizatia a fost acordata in urma furnizarii unor informatii inexacte pe care autoritatea vamala nu a avut posibilitatea sa le constate;
    c) cand comisionarul in vama isi inceteaza activitatea;
    d) daca comisionarul in vama nu-si executa atributiile pe o perioada de un an;
    e) daca nu respecta regulile de functionare si de securitate impuse de sistemul informatic utilizat in activitatea de vamuire a marfurilor.
    Art. 98
    Anularea autorizatiei de comisionar in vama isi produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de anulare de catre comisionarul in vama si se transmite in scris tuturor birourilor vamale.
    Art. 99
    (1) Autorizatia de comisionar in vama poate fi suspendata, motivat, de catre Directia Generala a Vamilor pe o perioada de la 15 zile la 6 luni, daca titularul nu-si indeplineste una din obligatiile prevazute la art. 95 sau savarseste o abatere de la reglementarile vamale.
    (2) Suspendarea autorizatiei de comisionar in vama produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de suspendare de catre comisionar si se transmite in scris tuturor birourilor vamale.
    Art. 100
    Decizia de anulare a autorizatiei de comisionar in vama si decizia de suspendare a acesteia pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.
    Art. 101
    (1) Directia Generala a Vamilor va stabili prin decizie norme si proceduri specifice privind activitatea in vama a transportatorilor in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa".
    (2) Decizia Directiei Generale a Vamilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 102
    Comisionarii in vama, agreati in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 149/1996, pot functiona pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vamal. In aceasta perioada ei sunt obligati sa realizeze conditiile in vederea reautorizarii potrivit noilor reglementari.

    CAP. 6
    Importul marfurilor

    Art. 103
    Importul marfurilor se face cu respectarea normelor prevazute in Codul vamal al Romaniei, precum si a legii pentru aprobarea tarifului vamal de import, care se aplica de autoritatea vamala, in conditiile stabilite in prezentul capitol.
    Art. 104
    Normele privind avizele de clasificare, de descriere si de codificare a marfurilor si recomandarile date de Comitetul Sistemului Armonizat, instituit prin Conventia internationala privind Sistemul Armonizat de denumire si codificare a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, conventie, inclusiv anexa la aceasta, la care Romania a aderat prin Legea nr. 98/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 27 septembrie 1996, se aplica de birourile vamale pe baza deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 105
    Preferintele tarifare stabilite prin acordurile ori conventiile internationale se acorda la depunerea certificatului doveditor al originii marfurilor si inscrierea codului stabilit pentru fiecare acord sau conventie in rubrica corespunzatoare din declaratia vamala in detaliu.
    Art. 106
    Biroul vamal poate solicita autoritatii emitente a certificatului de origine a marfurilor verificarea acestuia in urmatoarele cazuri:
    a) cand se constata neconcordante intre datele inscrise in dovada de origine si celelalte documente care insotesc declaratia vamala. In acest caz, regimul preferential se acorda numai dupa ce se primeste rezultatul verificarii, care atesta conformitatea;
    b) cand se constata neconcordante formale care nu impieteaza asupra fondului. In aceste cazuri, autoritatea vamala acorda regimul preferential si, ulterior, solicita verificarea dovezii de origine;
    c) in orice alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b), in care autoritatea vamala are indoieli asupra realitatii datelor din dovada de origine. In acest caz, regimul preferential se acorda si ulterior se solicita verificarea dovezii de origine.
    Art. 107
    In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare.
    Art. 108
    Cand regimul preferential priveste un contingent cantitativ sau valoric, acordarea preferintelor tarifare se face numai in limita contingentului prevazut. In acest caz, pe langa documentele mentionate la art. 105 si 106, este obligatorie si prezentarea certificatului de import al marfurilor contingentate, emis de autoritatea competenta.
    Art. 109
    (1) Determinarea valorii in vama a marfurilor care fac obiectul unor tranzactii comerciale se efectueaza potrivit regulilor cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in alte reglementari vamale. Pentru valoarea astfel stabilita se depune o declaratie de valoare in vama, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (2) Pentru marfurile primite de persoanele juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, valoarea in vama o constituie valoarea inscrisa in documentele primite de la expeditorul extern si in declaratia pentru valoarea in vama depusa de persoana juridica destinatara.
    (3) Pentru marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere, valoarea in vama se determina pe baza facturii pro forma, emisa de furnizor, cu preturile cunoscute la data intocmirii acesteia, urmand ca in termen de 90 de zile de la data declaratiei vamale sa se depuna factura definitiva, pe baza careia se fac regularizarile privind obligatiile de plata in vama.
    (4) In cazul bunurilor introduse in tara de persoanele fizice valoarea in vama se stabileste de Ministerul Finantelor pe baza cataloagelor de preturi externe, corelate cu preturile interne.
    (5) Pentru autovehiculele si vehiculele noi prevazute la pozitiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 si 87.16 din Tariful vamal de import al Romaniei valoarea in vama se determina pe baza pretului extern din factura de cumparare emisa de producator sau de o firma direct reprezentanta a acestuia. Prin vehicule noi se intelege vehiculele neinmatriculate in strainatate sau cele procurate in aceleasi conditii si inmatriculate temporar in strainatate, dar nu mai mult de 90 zile de la data cumpararii.
    (6) Valoarea in vama a autovehiculelor si vehiculelor folosite se stabileste pe fiecare categorie de vehicule prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, tinand seama de vechimea si caracteristicile tehnice ale acestora.
    Art. 110
    Valoarea in vama cuprinde si urmatoarele cheltuieli efectuate pe parcursul extern, in masura in care nu au fost cuprinse in pretul marfii:
    a) cheltuielile de transport al marfurilor si cele de incarcare, de descarcare si de manipulare conexe acestuia, pana la portul sau locul de import care se afla la frontiera;
    b) costul asigurarii.
    Art. 111
    Transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare, pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.
    Art. 112
    Deciziile si normele privind avizele de evaluare in vama, precum si recomandarile date de Comitetul tehnic de evaluare in vama constituit pe baza Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul Organizatiei Mondiale de Comert, ratificat de Romania prin Legea nr. 133/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, se aplica de birourile vamale pe baza deciziilor directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 113
    (1) Cand biroul vamal are indoieli privind exactitatea informatiilor sau a documentelor furnizate pentru determinarea valorii in vama poate solicita importatorului sa prezinte justificari suplimentare, inclusiv documente sau alte evidente.
    (2) Daca informatiile si documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca exactitatea valorii declarate, biroul vamal are dreptul sa refuze determinarea valorii pe baza pretului de tranzactie. Inainte de a lua o decizie finala biroul vamal comunica importatorului, in scris, la cerere, motivele refuzului. In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care importatorul nu prezinta documentele solicitate de autoritatea vamala.
    Art. 114
    Clasificarea marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei se utilizeaza la intocmirea declaratiei vamale in detaliu si la alte regimuri sau destinatii vamale decat importul.

    CAP. 7
    Exportul marfurilor

    Art. 115
    (1) Mijloacele de transport acoperite si coletele continand marfuri pentru export, care se vamuiesc in interiorul tarii, se sigileaza de autoritatea vamala imediat dupa efectuarea controlului.
    (2) Marfurile destinate exportului, controlate si vamuite in interiorul tarii, nu se supun controlului vamal la frontiera, unde se verifica numai numarul, seria si integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.
    Art. 116
    (1) Mijloacele de transport si coletele destinate exportului, vamuite in interiorul tarii, sosite la frontiera fara sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate in documente, precum si mijloacele de transport si coletele care nu mai indeplinesc conditiile de sigilare se controleaza de autoritatea vamala din frontiera. Controlul vamal se efectueaza si atunci cand sunt prezumtii ca in mijloacele de transport se afla si alte bunuri decat cele prevazute in documente.
    (2) Cand nu sunt conditii corespunzatoare de control la birourile vamale de frontiera, mijloacele de transport sunt indrumate la cel mai apropiat birou vamal unde exista conditii de efectuare a controlului.
    (3) Transportul, manipularea, ambalarea si dezambalarea marfurilor in vederea controlului vamal se efectueaza de catre declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia.
    Art. 117
    Cand vamuirea la export se efectueaza la birourile vamale din interiorul tarii, marfurile se prezinta acestor birouri insotite de documentele de transport, cu cel mult 24 ore inaintea expedierii.
    Art. 118
    (1) Valoarea in vama a marfurilor de export inscrisa in declaratia vamala se exprima in valuta agreata de Banca Nationala a Romaniei si se considera franco frontiera romana.
    (2) Transformarea in lei se efectueaza potrivit art. 111.
    Art. 119
    Operatiunile de export temporar se incheie prin:
    a) reimportul marfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;
    b) emiterea, din oficiu, a unui act constatator de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta, cand marfurile nu se inapoiaza din considerente economice. Cand marfurile care fac obiectul regimului de export temporar sunt supuse licentierii, considerentele economice se confirma de Ministerul Industriei si Comertului;
    c) emiterea din oficiu a unui act constatator de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta, cand nu se respecta termenul stabilit. In acest caz, biroul vamal sesizeaza si organele de control financiar sau ale Garzii financiare in vederea verificarii legalitatii operatiunii.
    Art. 120
    (1) Exportul temporar este supus si prevederilor art. 86 alin. 1) - 3) din Codul vamal al Romaniei.
    (2) Operatiunile de export temporar se pot incheia pentru toate marfurile care fac obiectul operatiunii sau pentru o parte din acestea.
    (3) Birourile vamale si titularii operatiunilor sunt obligati sa tina evidenta exporturilor temporare pana la incheierea totala a acestora.
    (4) La incheierea totala sau partiala a exporturilor temporare titularul operatiunii este obligat sa prezinte la biroul vamal declaratia vamala cu care s-a efectuat exportul temporar, impreuna cu documentele necesare identificarii marfurilor.
    (5) In cazul in care exportul temporar se incheie prin alt birou vamal, acesta este obligat sa transmita o copie certificata a declaratiei vamale de incheiere biroului vamal prin care operatiunea a fost initial efectuata, in termen de 15 zile.
    (6) Marfurile indigenate care potrivit art. 85 din Codul vamal al Romaniei pot fi exportate temporar sunt marfurile straine importate si introduse in circuitul economic.

    CAP. 8
    Regimul vamal aplicabil calatorilor si altor persoane fizice

    Sectiunea 1
    Declararea bunurilor
    Art. 121
    Persoanele fizice sunt obligate sa declare, verbal sau in scris, bunurile pe care le introduc sau le scot din tara si sa le prezinte pentru control la birourile vamale.
    Art. 122
    Sunt supuse declararii scrise, in toate cazurile, urmatoarele bunuri:
    a) armele si munitiile, materiile explozive, radioactive, nucleare, precum si produsele care potrivit legii sunt supuse controlului destinatiei finale;
    b) produsele si substantele stupefiante si psihotrope, substantele chimice esentiale, precum si produsele si substantele toxice;
    c) obiectele din metale pretioase, cu sau fara pietre pretioase, care depasesc uzul personal stabilit in anexa nr. 6;
    d) bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la iesirea din tara. Bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate, in scris, la intrare, de persoanele fizice, in vederea scoaterii din tara fara aprobare.
    Art. 123
    Declararea in scris se face pe formulare tipizate care se pun la dispozitie de birourile vamale, in mod gratuit, la cererea persoanelor fizice.

    Sectiunea a 2-a
    Controlul vamal al bunurilor
    Art. 124
    Controlul vamal al bunurilor apartinand persoanelor fizice consta in confruntarea celor declarate cu bunurile aflate in bagajele insotite sau neinsotite si in colete.
    Art. 125
    (1) Controlul vamal se efectueaza prin sondaj in ceea ce priveste numarul autoturismelor, numarul calatorilor si numarul bagajelor apartinand unui calator.
    (2) Pentru fluidizarea traficului de calatori la frontiera, procedurile de control prevazute in prezenta sectiune se pot inlocui cu regulile stabilite in conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 126
    (1) La transportul feroviar controlul vamal se efectueaza:
    a) in trenurile internationale de calatori, pe parcursul intern al acestora;
    b) la vagoanele de dormit, numai pe baza declaratiei pentru calatori, care va fi prezentata autoritatii vamale de catre personalul de insotire al vagonului;
    c) in salile de control vamal din statiile de cale ferata de frontiera;
    d) in salile de control vamal din statiile de cale ferata din interiorul tarii pentru calatorii care se imbarca sau se debarca in aceste statii, in trenurile internationale.
    (2) La transportul rutier, controlul vamal se efectueaza:
    a) in autovehicul;
    b) in locurile amenajate pe artera de circulatie rezervata pentru controlul vamal, cand volumul bagajelor nu permite efectuarea controlului vamal in autovehicul;
    c) in sala de control a biroului vamal.
    (3) La transportul maritim sau fluvial, controlul vamal se efectueaza:
    a) in salile de control vamal din porturi;
    b) la bordul navei, cu acceptul comandantului acesteia, cand nava nu este acostata in apropierea salii de control vamal;
    c) la scara navei.
    (4) La transportul aerian, controlul vamal se efectueaza in salile de control vamal din aeroporturi.
    Art. 127
    (1) Cand exista indicii temeinice de frauda, se poate efectua controlul vamal corporal, cu respectarea normelor de igiena si in incaperi separate, de catre persoane de acelasi sex cu persoana controlata.
    (2) Se considera ca exista indicii temeinice de frauda in situatiile cand agentii vamali:
    a) descopera, in timpul controlului, indicii cu privire la existenta unor bunuri nedeclarate sau ascunse;
    b) detin informatii despre intentia persoanei controlate de a savarsi contraventii sau infractiuni vamale;
    c) poseda date ca persoana controlata a mai savarsit contraventii sau infractiuni vamale;
    d) constata comportamente neobisnuite din partea persoanei controlate.
    (3) Controlul vamal corporal se efectueaza numai cu aprobarea sefului biroului vamal.
    (4) Controlul vamal corporal nu are caracterul unei perchezitii corporale prevazute in Codul de procedura penala.
    Art. 128
    Agentii vamali controleaza in mijloacele de transport orice locuri unde pot fi ascunse bunuri. In acest scop personalul de deservire al mijloacelor de transport si conducatorii autovehiculelor sunt obligati, sub sanctiune contraventionala, sa faca accesibile controlului locurile indicate de autoritatea vamala. Cand acestia refuza sau nu sunt in masura sa efectueze demontarile necesare, operatiunile se realizeaza direct de catre agentii vamali sau cu sprijinul personalului de specialitate pe cheltuiala autoritatii vamale.
    Art. 129
    Ministerul Transporturilor asigura pentru autoritatea vamala:
    a) separarea in trenurile internationale a calatorilor in trafic intern de cei care calatoresc in trafic international, pentru distantele pe care se efectueaza controlul vamal;
    b) spatiile de depozitare a bunurilor si de lucru in statiile de cale ferata si in porturi;
    c) legitimatii de calatorie gratuite pentru agentii vamali, pe distantele pe care se efectueaza controlul vamal, si un compartiment in trenurile internationale pe aceste distante.
    Art. 130
    Liberul de vama se acorda de autoritatea vamala in scris, pentru bunurile supuse taxelor vamale, si verbal, in celelalte cazuri.

    Sectiunea a 3-a
    Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
    Art. 131
    Persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara bunuri fara caracter comercial, in limitele si in conditiile prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 132
    Restrictiile temporare pentru unele bunuri la introducerea sau scoaterea lor din tara se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 133
    Tariful vamal pentru bunurile apartinand persoanelor fizice este cel in vigoare la data inregistrarii acestora la birourile vamale sau, pentru cele care nu sunt supuse inregistrarii, la data prezentarii lor la unitatea vamala.
    Art. 134
    (1) Autoritatea vamala stabileste cuantumul taxelor vamale, pe care le incaseaza si le varsa la bugetul de stat.
    (2) Taxele vamale se platesc in lei.
    (3) Eliberarea bunurilor supuse taxelor vamale se face dupa plata acestora.
    Art. 135
    In cazul in care la verificari ulterioare se constata ca taxele vamale nu au fost corect determinate se procedeaza potrivit art. 61 din Codul vamal al Romaniei.

    Sectiunea a 4-a
    Regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, precum si membrilor acestora
    Art. 136
    (1) Bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si cele destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic al acestora si familiilor lor sunt scutite de control vamal atat la intrarea cat si la iesirea din tara, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate.
    (2) Regimul vamal prevazut la alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si organizatiilor internationale cu sediul sau care au reprezentanti in Romania, precum si functionarilor acestora, in limitele si in conditiile intelegerilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 137
    Pot fi introduse sau scoase din tara, fara plata taxelor vamale, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate:
    a) bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare;
    b) bunurile destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic ai misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor;
    c) bunurile destinate folosintei personale a membrilor personalului administrativ, tehnic si de serviciu al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor, cu ocazia instalarii.
    Art. 138
    (1) Introducerea sau scoaterea din tara a bunurilor neinsotite este permisa in baza cererii misiunii diplomatice sau oficiului consular, semnata de seful acesteia, si a unei liste specificative avizata de Ministerul Afacerilor Externe. In cazul bagajelor insotite de titulari, introducerea sau scoaterea din tara este permisa si fara prezentarea cererii si a listei specificative.
    (2) In cerere, intocmita in trei exemplare si inaintata autoritatilor vamale romane prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se va mentiona cantitatea bunurilor introduse si descrierea lor, conform formularelor puse la dispozitia misiunilor diplomatice, precizandu-se de catre solicitant daca aceste bunuri sunt pentru folosinta sa personala sau a misiunii.
    (3) Daca solicitantul nu cunoaste continutul coletelor primite, autoritatea vamala poate proceda la deschiderea acestora in prezenta solicitantului sau a unui reprezentant al acestuia, in vederea completarii formularului prevazut la alin. (2).
    (4) Pentru bagajele insotite de titulari, introducerea sau scoaterea din tara este permisa si fara prezentarea cererii si a listei specificative.
    Art. 139
    Bunurile care sunt prohibite la scoaterea din Romania, precum si bunurile cu caracter artistic, istoric, stiintific, instrumentele muzicale, obiectele din metale si pietre pretioase care depasesc uzul personal se pot scoate din tara fara alte formalitati, daca au fost declarate in scris autoritatii vamale la intrare.
    Art. 140
    La cererea scrisa a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, in functie de personalul vamal disponibil, se poate efectua vamuirea la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare sau la resedinta membrilor personalului cu statut diplomatic.
    Art. 141
    (1) Pentru urmatoarele categorii de bunuri scutirile de plata taxelor vamale prevazute la art. 137 se aplica in limite, pe an calendaristic, astfel:
    a) pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare: 300 de litri bauturi alcoolice (peste 22 grade), 2.000 de pachete de tigari (a 20 bucati);
    b) pentru folosinta proprie a membrilor personalului cu statut diplomatic si a membrilor familiilor lor: 50 de litri bauturi alcoolice (peste 22 grade) de familie, 500 de pachete de tigari (a 20 bucati) de familie.
    (2) La avizarea introducerii in tara a bunurilor prevazute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe va tine seama de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile internationale la care Romania este parte, pentru a se aplica reduceri sau majorari corespunzatoare ale limitelor stabilite.
    Art. 142
    (1) Bunurile prevazute la art. 141 transportate ca bagaje insotite sau colete neinsotite se declara, in scris, la introducerea in tara pe documentele prevazute la art. 138. In lipsa acestui document, nu se permite introducerea in tara a bunurilor, care pot fi lasate in pastrare autoritatii vamale, potrivit prezentului regulament vamal.
    (2) Dupa vamuire, un exemplar al cererii depuse pentru aceste bunuri, vizat de autoritatea vamala, se transmite de aceasta Ministerului Afacerilor Externe, care va tine evidenta bunurilor introduse.
    (3) Bunurile prevazute la art. 141, care depasesc cantitatile stabilite, pot fi introduse in tara cu plata taxelor vamale aplicabile bunurilor apartinand persoanelor fizice.
    Art. 143
    (1) Introducerea temporara in tara, cu scutire de plata taxelor vamale, de autovehicule pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si pentru folosinta membrilor personalului acestora si a familiilor lor, este permisa in limitele avizate de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate sau in conditiile stabilite prin intelegeri internationale.
    (2) Formalitatile de introducere temporara sunt cele prevazute la art. 138. Evidenta acestor operatiuni se tine de Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 144
    Cand sunt motive temeinice sa se considere ca in coletele destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si in mijloacele de transport sau in bagajele membrilor cu statut diplomatic ori ale familiilor acestora, exista bunuri care nu sunt scutite de plata taxelor vamale sau nu au fost declarate potrivit art. 142 ori sunt prohibite la introducerea sau scoaterea din tara, sau sunt supuse carantinei, seful biroului vamal poate dispune efectuarea controlului vamal, in prezenta titularilor bunurilor ori a reprezentantilor autorizati ai acestora.
    Art. 145
    Bunurile introduse in tara, cu scutire de taxe vamale, nu pot fi instrainate decat dupa plata taxelor vamale legale, cu exceptia cazului cand cumparatorul este o persoana care beneficiaza de acelasi statut.
    Art. 146
    (1) Valiza diplomatica folosita in vederea comunicarii intre misiunile diplomatice si Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditat nu este supusa controlului vamal la intrarea si iesirea din tara si este scutita de taxe vamale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru valiza diplomatica folosita in vederea comunicarii intre misiunile diplomatice ale aceluiasi stat.
    Art. 147
    Valiza diplomatica poate fi transportata pe teritoriul Romaniei, neinsotita sau insotita de curieri diplomatici, insarcinati cu aceasta misiune de catre Ministerul Afacerilor Externe al statului caruia apartin sau de o misiune diplomatica a statului acreditat.
    Art. 148
    (1) Valiza diplomatica trebuie sa fie prevazuta cu sigiliile Ministerului Afacerilor Externe sau ale misiunii diplomatice expeditoare, sa poarte mentiunea "corespondenta diplomatica" sau "expeditie oficiala", sa circule pe baza unei "foi de curier" si sa nu cuprinda decat documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.
    (2) Daca valiza diplomatica este insotita de un curier diplomatic, acesta trebuie sa posede "foaie de curier", in care se indica numele, prenumele si calitatea persoanei insotitoare, precum si numarul si destinatia coletelor.
    (3) Valiza diplomatica neinsotita, in afara de mentiunea "corespondenta diplomatica" sau "expeditie oficiala" si sigiliile expeditorului, prevazute la alin. (1), va trebui sa poarte o eticheta mentionand si numarul "foii de curier".
    (4) Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, valiza diplomatica se sigileaza de autoritatea vamala si se tranziteaza la un birou vamal din Bucuresti pentru a fi stabilite modalitatile de eliberare sau de inapoiere la expeditor.
    (5) Eliberarea de catre autoritatea vamala a valizei diplomatice neinsotite se face pe baza unei declaratii scrise, emisa de misiunea diplomatica destinatara.
    Art. 149
    (1) Valiza diplomatica poate fi transportata de comandantul unei aeronave, daca poseda un document oficial din care sa rezulte numarul coletelor care constituie valiza.
    (2) Misiunea diplomatica poate trimite pe unul dintre membrii sai sa preia valiza diplomatica direct din mainile comandantului aeronavei.
    (3) Comandantii de aeronave care transporta valize diplomatice nu sunt considerati curieri diplomatici.
    Art. 150
    Valiza diplomatica in tranzit prin Romania poate fi sigilata de autoritatea vamala la intrarea in tara.
    Art. 151
    Dispozitiile privind valiza diplomatica se aplica in mod corespunzator si valizei consulare.

    CAP. 9
    Regimuri vamale suspensive

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale
    Art. 152
    (1) Regimurile vamale suspensive sunt urmatoarele:
    a) tranzitul vamal;
    b) antrepozitul vamal;
    c) perfectionarea activa;
    d) transformarea sub control vamal;
    e) admiterea temporara;
    f) perfectionarea pasiva.
    (2) Pot fi plasate in regimurile vamale suspensive marfuri, indiferent de felul, cantitatea, originea, provenienta sau destinatia acestora.
    (3) Nu pot fi plasate in regimuri vamale suspensive acele marfuri care sunt supuse unor interdictii sau restrictii din motive de ordine sau morala publica, de protectie a sanatatii si vietii persoanelor, animalelor sau vegetalelor, de protectie a mediului inconjurator, de ocrotire a valorilor nationale, artistice, istorice sau arheologice.
    (4) In cazul regimurilor vamale prevazute la alin. (1) lit. b) si e), marfurile se plaseaza, cu conditia ca ele sa ramana pe toata durata regimului in proprietatea persoanelor din strainatate.
    Art. 153
    (1) Regimul vamal suspensiv se acorda de autoritatea vamala, prin emiterea unei autorizatii prin care se fixeaza conditiile de derulare a regimului.
    (2) Autorizatia se acorda persoanelor juridice romane care pot asigura derularea operatiunilor pe baza declaratiei vamale si a documentelor necesare identificarii marfurilor respective, cu conditia ca autoritatea vamala sa fie in masura sa efectueze supravegherea si controlul regimului vamal.
    (3) Regimul vamal suspensiv de admitere temporara poate fi acordat si persoanelor fizice straine in cazurile si conditiile stabilite in acest capitol la sectiunea a 6-a privind admiterea temporara.
    Art. 154
    O data cu declaratia vamala pentru marfurile supuse unui regim vamal suspensiv titularul operatiunii depune la biroul vamal o garantie care sa asigure plata taxelor vamale si a altor drepturi, daca acestea se datoreaza.
    Art. 155
    (1) Regimul vamal suspensiv inceteaza, daca marfurile plasate sub acest regim sau, dupa caz, produsele compensatoare sau transformate obtinute primesc, in mod legal, o alta destinatie vamala sau un alt regim vamal.
    (2) Daca regimul vamal suspensiv nu inceteaza in conditiile alin. (1), taxele vamale si alte drepturi de import datorate se incaseaza, din oficiu, de birourile vamale in baza unui act constatator, iar operatiunea se scoate din evidenta biroului vamal. Taxele vamale si alte drepturi de import datorate se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare la data inregistrarii declaratiei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.
    (3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru incasarea taxelor vamale si altor drepturi de import la care se adauga comisionul vamal, daca acesta se datoreaza.
    Art. 156
    In cazul modificarii scopului avut in vedere la acordarea regimului vamal suspensiv, titularul acestui regim este obligat sa solicite biroului vamal in evidenta caruia se afla operatiunea, daca este cazul, acordarea unui alt regim vamal sau unei alte destinatii vamale.
    Art. 157
    Autoritatea vamala si titularii regimurilor vamale suspensive sunt obligati sa tina evidenta operatiunilor pana la incheierea acestora si sa pastreze documentele o perioada de 5 ani de la data acordarii regimului vamal suspensiv.
    Art. 158
    (1) Pentru incheierea regimurilor vamale suspensive titularul este obligat sa prezinte la biroul vamal, direct sau prin reprezentantul sau, declaratia vamala pe baza careia s-a acordat regimul, impreuna cu documentele necesare identificarii marfurilor.
    (2) In cazul in care regimul se incheie prin alt birou vamal, acesta este obligat sa transmita o copie a declaratiei vamale biroului vamal care a acordat regimul, in termen de 15 zile.
    Art. 159
    Cand regimurile prevazute la art. 152 alin. (1) se incheie din oficiu, marfurile pot fi returnate fara restituirea taxelor vamale incasate de autoritatea vamala.

    Sectiunea a 2-a
    Tranzitul vamal
    Art. 160
    (1) Marfurile nevamuite la intrarea in tara pot fi transportate in tranzit vamal pe teritoriul Romaniei sub supraveghere vamala, cu garantarea taxelor vamale.
    (2) Marfurile vamuite la export in interiorul tarii se supun regimului de tranzit vamal pana la frontiera.
    Art. 161
    (1) In vederea admiterii tranzitului vamal, biroul vamal de frontiera efectueaza controlul vamal exterior al mijloacelor de transport si verifica concordanta documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport insotitoare.
    (2) In caz de indicii temeinice de frauda, biroul vamal procedeaza la controlul vamal al marfurilor in tranzit.
    Art. 162
    (1) Titularul de tranzit vamal este transportatorul marfurilor. Acesta este obligat sa depuna la biroul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, o declaratie vamala de tranzit.
    (2) Formularul declaratiei vamale de tranzit este prevazut in anexa nr. 4.
    (3) La transportul pe calea ferata se aplica prevederile art. 48 alin. (2) si (3).
    (4) Declaratia vamala de tranzit este insotita de specificatii, facturi sau alte documente din care sa rezulte valoarea marfurilor tranzitate.
    (5) In cazul transportului pe calea ferata nu este obligatorie depunerea facturilor. Cand se constata ca marfurile aflate in regim de tranzit nu ajung la biroul vamal de destinatie, Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane este obligata sa prezinte documentele care sa ateste valoarea acelor marfuri.
    Art. 163
    Biroul vamal de plecare acorda regimul de tranzit vamal, daca datele inscrise in declaratia vamala de tranzit corespund cu cele din documentele de transport si din celelalte documente.
    Art. 164
    (1) Termenul de incheiere pentru regimul de tranzit vamal se stabileste de biroul vamal de plecare in functie de felul mijlocului de transport, distanta de parcurs, conditii atmosferice, fara ca durata tranzitului sa depaseasca 45 de zile.
    (2) In cadrul termenului stabilit, titularul de tranzit vamal este obligat sa prezinte marfurile, impreuna cu declaratia vamala de tranzit si documentele insotitoare, la biroul vamal de destinatie.
    (3) Biroul vamal de destinatie inregistreaza mijlocul de transport si marfurile prezentate si confirma biroului vamal de plecare primirea marfurilor in termen de 3 zile.
    Art. 165
    (1) Declaratia vamala de tranzit vamal constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale si a drepturilor de import, in cazul in care transportatorul nu prezinta marfurile la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit sau le prezinta cu lipsuri ori substituiri.
    (2) Biroul vamal de plecare percepe taxele vamale si drepturile de import devenite exigibile potrivit alin. (1) dupa ce a solicitat biroului vamal de destinatie informatii cu privire la sosirea marfurilor tranzitate si a primit, in scris, raspunsul acestuia.
    Art. 166
    Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane este obligata sa prezinte, la cerere, autoritatii vamale evidentele si informatiile necesare referitoare la tranzitele vamale.
    Art. 167
    Marfurile aflate in regim de tranzit vamal care din cauze fortuite se valorifica pe teritoriul Romaniei sunt supuse platii taxelor vamale si altor drepturi de import.

    Sectiunea a 3-a
    Antrepozitul vamal
    Art. 168
    (1) Aprobarea de functionare a unui antrepozit vamal se acorda in baza unei cereri scrise, depusa la biroul vamal in a carui raza teritoriala se afla depozitul, continand elementele necesare pentru justificarea antrepozitarii. In aprobare se stabilesc conditiile de functionare a antrepozitului vamal.
    (2) Titularul de antrepozit este administrator sau gestionar al acestuia, iar antrepozitarul este titularul operatiunii de plasare a marfurilor sub regimul vamal de antrepozit.
    (3) Cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal si pentru utilizarea regimului de antrepozit al antrepozitelor de tip A - C se intocmeste conform anexei nr. 7 si se depune la biroul vamal in a carui raza teritoriala se afla locul de antrepozitare.
    Art. 169
    In cazul in care aprobarea se refera la un antrepozit public, autoritatea vamala poate stabili ca obligatiile prevazute la art. 104 lit. b) si c) din Codul vamal al Romaniei sa fie in sarcina exclusiva a antrepozitarului.
    Art. 170
    (1) Autoritatea vamala stabileste termenul in cadrul caruia antrepozitarul este obligat sa solicite acordarea unui nou regim vamal.
    (2) Inainte de expirarea termenului, acesta poate fi prelungit la cererea justificata a antrepozitarului.
    Art. 171
    Pe durata antrepozitarii, autoritatea vamala poate aproba in prealabil ca marfurile sa fie supuse operatiunilor uzuale prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 172
    In cazul in care o marfa se scoate din antrepozitul vamal pentru a fi vamuita la import, valoarea in vama se determina pe baza elementelor de taxare din momentul scoaterii din antrepozit.
    Art. 173
    (1) Regimul de antrepozit vamal se poate incheia de titularul regimului de antrepozit vamal prin:
    a) importul marfurilor;
    b) plasarea marfurilor sub alt regim vamal suspensiv;
    c) reexportul marfurilor antrepozitate;
    d) exportul marfurilor romane;
    e) abandonarea in favoarea statului;
    f) distrugerea marfurilor sub control vamal.
    (2) Operatiunile mentionate la alin. (1) lit. a) - d) pot fi efectuate, in afara titularului regimului vamal de antrepozit, de orice persoana juridica romana care are dreptul de dispozitie asupra marfii.
    (3) Autoritatea vamala poate admite, in cadrul termenului de antrepozitare, depunerea unei declaratii vamale privind noua destinatie vamala pentru marfurile antrepozitate.
    (4) Daca pana la expirarea termenului de antrepozitare vamala marfurile nu au primit o alta destinatie vamala, autoritatea vamala, din oficiu, incheie regimul vamal de antrepozit si incaseaza taxele vamale si drepturile de import, pe baza unui act constatator.
    (5) In cazul distrugerii, totale sau partiale, din cauze de forta majora sau caz fortuit a unor marfuri plasate sub regim vamal de antrepozit, acestea se scot din evidenta pe baza documentelor justificative, legal intocmite, prezentate autoritatii vamale de catre antrepozitar sau, dupa caz, de detinatorul depozitului.
    Art. 174
    Bunurile, inclusiv proviziile, descarcate de pe nave naufragiate sau avariate in apele nationale ori teritoriale ale Romaniei, sunt considerate in regim vamal de antrepozit.
    Art. 175
    (1) Antrepozitele vamale in care marfurile pot fi depozitate sub regimul de antrepozit vamal sunt urmatoarele:
    a) antrepozitul public de tip A, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea detinatorului depozitului;
    b) antrepozitul public de tip B, in care depozitul si marfurile sunt sub responsabilitatea fiecarui antrepozitar;
    c) antrepozitul privat de tip C, in care detinatorul depozitului este si antrepozitar al marfurilor;
    d) antrepozitul public de tip D, care este cel gestionat de autoritatea vamala.
    (2) Intr-un amplasament pot fi admise mai multe tipuri de antrepozit vamal, cu conditia ca fiecare tip sa fie amplasat in incaperi sau incinte separate.
    Art. 176
    (1) Antrepozitele de tip A - C se infiinteaza in amplasamente sau perimetre precis determinate, acceptate de biroul vamal in a carui raza teritoriala se afla acestea.
    (2) In cazul antrepozitului de tip D, autoritatea vamala desemneaza amplasamentul acestuia.
    Art. 177
    (1) Autorizatia de antrepozit vamal poate fi acordata, daca antrepozitarea vamala este destinata, in principal, stocajului de marfuri fara a se exclude posibilitatea efectuarii de operatiuni de manipulare uzuale sau de perfectionare activa.
    (2) Autorizatia de antrepozit vamal se elibereaza potrivit modelului din anexa nr. 9.
    Art. 178
    (1) Autorizatia de antrepozit vamal intra in vigoare de la data eliberarii sale sau de la data mentionata in autorizatie.
    (2) In autorizatie se precizeaza autoritatea vamala competenta pentru a efectua controlul antrepozitului vamal. In cazul marfurilor care reprezinta un pericol, a celor susceptibile de a altera alte marfuri sau a celor care necesita instalatii speciale, in autorizatie se precizeaza obligatia de plasare in locuri special echipate in vederea stocarii.
    Art. 179
    (1) Autorizatia de antrepozit vamal poate fi revocata cand nu mai sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordarea autorizatiei sau daca autoritatea vamala constata ca antrepozitul vamal nu mai este suficient utilizat pentru a se justifica mentinerea acestuia.
    (2) Revocarea se comunica titularului de depozit, masura putand fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta.
    Art. 180
    (1) Evidenta operativa, tinuta potrivit art. 106 din Codul vamal al Romaniei, trebuie sa cuprinda toate elementele necesare urmaririi aplicarii corecte a regimului si in special urmatoarele:
    a) mentiunile care figureaza in rubricile 1, 31, 37 si 38 ale declaratiei vamale;
    b) declaratiile vamale prin care marfurile respective au primit o destinatie vamala ce incheie regimul de antrepozit vamal pentru marfuri;
    c) numarul si data altor documente privitoare la plasarea sub regim si incheierea acestuia;
    d) mentiunile necesare pentru urmarirea marfurilor, locul unde acestea se gasesc, informatiile cu privire la eventualele transferuri ale marfurilor dintr-un antrepozit vamal fara incheierea regimului;
    e) mentiunile privind stocajul in comun al marfurilor avand un statut vamal diferit;
    f) orice alte detalii necesare pentru identificarea marfurilor;
    g) mentiunile privind operatiunile uzuale la care sunt supuse marfurile;
    h) mentiunile privind scoaterea temporara a marfurilor din antrepozitele vamale.
    (2) Evidenta operativa trebuie sa infatiseze in orice moment starea existenta a stocului de marfuri care se afla in regim de antrepozit vamal. Detinatorul antrepozitului este obligat sa depuna la autoritatea vamala, in termenele stabilite de aceasta, situatia stocului de marfuri.
    (3) In cazul in care marfurile antrepozitate sunt supuse unor manipulari uzuale, evidenta operativa cuprinde si valoarea in vama a marfurilor, anterioara acestei manipulari.
    Art. 181
    (1) Inscrierea in evidenta operativa a marfurilor plasate sub regim de antrepozit vamal se face in momentul plasarii fizice a marfurilor in antrepozitul vamal, pe baza elementelor prevazute la art. 180.
    (2) Inscrierea in evidenta operativa a datelor referitoare la incheierea regimului se face in momentul scoaterii marfurilor din antrepozitul vamal, ca urmare a depunerii declaratiei vamale pentru noua destinatie vamala data marfurilor.
    Art. 182
    Pentru fiecare caz in parte titularul regimului vamal de antrepozit solicita, in scris, biroului vamal autorizarea efectuarii manipularilor uzuale inainte de a se proceda la efectuarea acestor manipulari.
    Art. 183
    Marfurile de provenienta straina si marfurile romanesti pot fi depozitate in acelasi spatiu, dar in partide separate. In cazul in care aceasta depozitare are ca efect imposibilitatea identificarii de catre autoritatea vamala a regimului vamal al marfurilor, operatiunea este permisa numai pentru marfurile echivalente. Marfurile echivalente sunt acelea care se incadreaza la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, prezinta aceeasi calitate comerciala si au aceleasi caracteristici tehnice.
    Art. 184
    (1) Marfurile antrepozitate pot fi scoase temporar din depozit, numai pe baza aprobarii birourilor vamale, la solicitarea scrisa a antrepozitarului.
    (2) Daca marfurile scoase temporar sunt supuse unor manipulari uzuale se aplica in mod corespunzator prevederile art. 182.
    Art. 185
    (1) Transferul marfurilor de la un antrepozit vamal la un alt antrepozit vamal, fara incheierea regimului, se efectueaza utilizand formularul de declaratie vamala in detaliu si potrivit procedurii stabilite in anexa nr. 10 la prezentul regulament vamal.
    (2) Noul titular preia raspunderea asupra marfurilor transferate la data la care acesta efectueaza primirea lor si inscrierea in evidenta sa contabila.
    (3) In cazul antrepozitului de tip B nu este permis transferul marfurilor de la un antrepozit la altul.
    Art. 186
    Autoritatea vamala poate obliga pe antrepozitar sa efectueze inventarierea marfurilor aflate in antrepozit.

    Sectiunea a 4-a
    Perfectionare activa
    Art. 187
    In sensul prezentei sectiuni, se intelege prin:
    a) "pierderi", partea din marfurile importate care este distrusa si dispare in cursul operatiei de perfectionare activa, in special prin evaporare, uscare, esapare sub forma de gaz sau trecere in apa de spalare;
    b) "metoda cheii cantitative", repartizarea cantitatii marfurilor straine importate pe diferitele produse compensatoare;
    c) "metoda cheii valorice", repartizarea marfurilor straine importate pe diferitele produse compensatoare in functie de valoarea produselor compensatoare;
    d) "operatori", persoanele juridice care efectueaza total sau partial operatiunile de perfectionare activa;
    e) "exportul anticipat", exportul produselor compensatoare obtinute din marfuri echivalente inainte de importul marfurilor care le inlocuiesc pe cele echivalente.
    Art. 188
    Regimul de perfectionare activa se autorizeaza de directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla sediul titularului operatiunii comerciale.
    Art. 189
    (1) Cererea pentru acordarea regimului de perfectionare activa se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 11.
    (2) Cererea trebuie sa cuprinda elementele referitoare la derularea operatiunii, precum si locurile unde este prevazut ca aceste operatiuni sa fie efectuate. Dupa obtinerea autorizatiei, aceasta se depune la biroul vamal in a carui raza teritoriala se executa prima operatiune de perfectionare activa.
    Art. 190
    In cazul in care se obtin produse compensatoare din alte produse compensatoare rezultate in urma unei autorizatii deja eliberate, titularul regimului vamal ce efectueaza operatiuni succesive de perfectionare activa este obligat sa prezinte, la directia regionala vamala, o noua cerere de autorizare a regimului de perfectionare activa, conform modelului prevazut in anexa nr. 11, referindu-se la autorizatia anterioara.
    Art. 191
    (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei de perfectionare activa, eliberata conform modelului prevazut in anexa nr. 12, este stabilit de directia regionala vamala in functie de solicitarea titularului si de conditiile economice in care se desfasoara operatiunea de perfectionare activa.
    (2) Cand termenul de valabilitate al autorizatiei este mai mare de doi ani, conditiile in baza carora a fost eliberata autorizatia sunt examinate periodic.
    Art. 192
    (1) Directia regionala vamala fixeaza termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie exportate ori sa primeasca o alta destinatie vamala. La stabilirea acestui termen se tine seama de durata necesara pentru realizarea produselor compensatoare si pentru livrarea acestora, precum si de tipul operatiunii.
    (2) Termenul curge de la data inregistrarii declaratiei vamale prin care marfurile au fost plasate sub regimul de perfectionare activa. La cererea temeinic justificata a titularului de autorizatie, termenul se poate prelungi de catre directia regionala vamala.
    (3) In cazul in care produsele compensatoare obtinute din marfuri echivalente se exporta inainte de importul marfurilor care inlocuiesc pe cele echivalente, directia regionala vamala stabileste termenul in cadrul caruia marfurile de import se declara pentru regimul de perfectionare activa. Acest termen curge de la data inregistrarii declaratiei vamale depusa pentru exportul produselor compensatoare.
    Art. 193
    Directia regionala vamala poate prelungi termenul de export in cazuri temeinic justificate de titularul autorizatiei, chiar daca termenul initial stabilit pentru regimul de perfectionare activa a expirat. In acest caz se considera prelungit si acest din urma termen.
    Art. 194
    (1) Autorizatia se elibereaza numai persoanelor juridice romane, cu conditia identificarii marfurilor importate in produsele compensatoare. Aceasta se poate acorda si in cazul in care este posibila verificarea indeplinirii conditiilor prevazute pentru marfurile echivalente, in aceasta sectiune.
    (2) Pentru operatiunea prevazuta la art. 112 lit. d) din Codul vamal al Romaniei, autorizatia se elibereaza numai daca este posibila utilizarea acestor marfuri la obtinerea produselor compensatoare.
    Art. 195
    (1) Rata de randament definita la art. 113 alin. (3) din Codul vamal al Romaniei se determina de titularul operatiunii in functie de conditiile in care se efectueaza sau urmeaza sa se efectueze operatiunea de perfectionare activa.
    (2) In cazuri justificate, pentru operatiuni de perfectionare activa care se efectueaza uzual, in conditii tehnice bine definite, cu marfuri avand caracteristici sensibil constante, din care rezulta produse compensatoare de o calitate uniforma, titularul operatiunii poate stabili o rata de randament forfetara, pe baza unor date reale cunoscute si determinate, in prealabil, de titularul operatiunii.
    Art. 196
    (1) Marfurile plasate sub regim de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, care nu au fost exportate in cadrul termenului stabilit, pot fi importate cu respectarea dispozitiilor privind importul marfurilor. In aceste cazuri, cuantumul taxelor si drepturilor de import se determina pe baza elementelor de taxare a marfurilor de import in vigoare la data inregistrarii declaratiei vamale de import la care se adauga comisionul vamal.
    (2) Daca marfurile de import, plasate sub regim de perfectionare activa indeplinesc, in momentul importului, conditiile pentru a beneficia de un tratament tarifar preferential in cadrul contingentelor tarifare sau plafoanelor tarifare, aceste marfuri pot beneficia de tratamentul preferential valabil in momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
    Art. 197
    Pentru produsele compensatoare care nu sunt exportate, importul lor se face cu plata drepturilor de import corespunzatoare marfurilor de import din componenta acestora la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
    Art. 198
    (1) Produsele compensatoare sau marfurile neprelucrate aflate sub regim de perfectionare activa pot face obiectul, in total sau in parte, unui export temporar pentru o operatiune de perfectionare complementara efectuata in afara teritoriului Romaniei, pe baza autorizatiei date de directia regionala vamala si cu respectarea conditiilor prevazute pentru regimul de perfectionare pasiva.
    (2) Produsele reimportate dupa perfectionarea in afara teritoriului vamal al Romaniei sunt supuse platii taxelor vamale si altor drepturi de import potrivit dispozitiilor referitoare la regimul de perfectionare pasiva.
    Art. 199
    In cazul regimului de perfectionare activa cu restituire de taxe vamale nu se aplica prevederile referitoare la produsele compensatoare obtinute din marfuri echivalente, precum si dispozitiile art. 192 alin. (3), art. 196 alin. (1) si art. 197.
    Art. 200
    Exportul temporar de produse compensatoare efectuat potrivit art. 198 nu constituie temei pentru restituirea de taxe vamale de import, cu exceptia cazului in care se transforma in export definitiv.
    Art. 201
    (1) Titularul autorizatiei de perfectionare activa poate cere restituirea taxelor vamale de import in masura in care dovedeste ca produsele compensatoare obtinute din marfurile importate in regim de restituire au fost exportate sau au fost plasate, in vederea exportului ulterior, in regim de tranzit, de antrepozit vamal, de admitere temporara, de perfectionare activa in sistem suspensiv, sau introduse intr-o zona libera si sunt respectate toate conditiile stabilite pentru acel regim.
    (2) Pentru a primi o destinatie vamala din cele mentionate la alin. (1), cu exceptia exportului definitiv, produsele compensatoare nu sunt considerate marfuri romane.
    Art. 202
    In caz de export anticipat potrivit art. 192 alin. (3), se fixeaza un termen care sa nu fie mai mare de 6 luni. Acest termen poate fi prelungit la cererea justificata a titularului, fara ca durata totala sa depaseasca 12 luni. In cazuri temeinic justificate prelungirea poate fi acordata si dupa expirarea termenului initial.
    Art. 203
    (1) Termenele prevazute la art. 191 incep sa curga de la data acceptarii declaratiei vamale de plasare sub regimul de perfectionare activa cu suspendare sau a declaratiei de import in cazul perfectionarii active cu restituirea taxelor vamale de import.
    (2) Termenele prevazute la art. 202 incep sa curga de la data acceptarii declaratiei de export.
    Art. 204
    (1) Pentru a se acorda regimul de perfectionare activa cu compensare prin echivalenta, marfurile echivalente trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie clasificate la acelasi cod de opt cifre cu marfurile de import, din Nomenclatura Combinata de descriere si codificare a marfurilor acceptata de Romania prin Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, aprobat prin Legea nr. 20/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 12 aprilie 1993, inclusiv cu modificarile ulterioare referitoare la clasificarea marfurilor;
    b) sa prezinte aceleasi calitati comerciale cu marfa de import;
    c) sa prezinte aceleasi caracteristici tehnice cu marfurile straine care s-ar fi gasit sub regim de perfectionare activa.
    (2) Compensarea prin echivalenta se aproba numai cand titularul solicita aceasta in cererea sa de autorizare si cand in autorizatie sunt inscrise elementele prevazute la alin. (1).
    (3) In autorizatia pentru compensarea prin echivalenta se inscriu masurile specifice de control pentru asigurarea respectarii dispozitiilor privind acest regim.
    (4) Cand in autorizatie nu se indica recurgerea la compensarea prin echivalenta, iar titularul autorizatiei doreste sa beneficieze de acest sistem, va depune o cerere de modificare a autorizatiei initial acordate. Cererea se intocmeste in conditiile prevazute la art. 189.
    Art. 205
    In cazuri justificate se poate admite ca marfurile echivalente sa fie intr-un stadiu de fabricatie mai avansat decat cel al marfurilor straine, cu conditia ca partea esentiala a operatiunii de perfectionare activa la care sunt supuse marfurile echivalente sa fie efectuata fie in intreprinderea titularului de autorizatie, fie intr-o intreprindere unde respectiva transformare este efectuata in contul sau.
    Art. 206
    Titularul autorizatiei este obligat sa asigure autoritatii vamale posibilitatea de identificare a elementelor prevazute la art. 204 alin. (1) inainte de a beneficia de sistemul de compensare prin echivalenta.
    Art. 207
    (1) In cadrul regimului de perfectionare activa cu compensare prin echivalenta, marfurile straine se afla in situatia vamala a marfurilor echivalente, iar marfurile echivalente se afla in situatia vamala a marfurilor straine.
    (2) In cazul recurgerii la compensarea prin echivalenta fara export anticipat, modificarea situatiei vamale prevazute in alin. (1) intervine in momentul inregistrarii declaratiei vamale prin care se incheie regimul de perfectionare activa.
    Art. 208
    In cazul distrugerii totale sau pierderii totale a marfurilor straine sau a produselor compensatoare din cazuri fortuite sau de forta majora, titularul autorizatiei de perfectionare activa este obligat sa anunte si sa prezinte biroului vamal care are in evidenta operatiunea dovada cantitatii reale a marfurilor distruse sau pierdute, care urmeaza a fi scazuta.
    Art. 209
    Dispozitiile prevazute la art. 206 - 208 se aplica in mod corespunzator si regimului de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import cu recurgerea la exportul anticipat. In acest caz modificarea situatiei vamale a marfurilor, in sensul art. 207, are loc pentru produsele compensatoare exportate in momentul inregistrarii declaratiei de export pentru produsele compensatoare, iar pentru marfurile straine si marfurile echivalente in momentul inregistrarii declaratiei vamale de perfectionare activa.
    Art. 210
    (1) Normele prevazute pentru plasarea sub regimul de perfectionare activa cu suspendarea platii drepturilor de import se aplica marfurilor straine si in cazul compensarii prin echivalenta cu sau fara export anticipat.
    (2) Marfurile echivalente nu sunt supuse procedurii de plasare sub regim de perfectionare activa.
    Art. 211
    Regimul de perfectionare activa cu sistemul de suspendare a drepturilor de import se incheie, pentru marfurile straine, cand produsele compensatoare sau marfurile in aceeasi stare fac obiectul unei declaratii pentru o noua destinatie vamala.
    Art. 212
    Declaratia vamala de incheiere a regimului de perfectionare activa pentru produsele compensatoare sau pentru marfurile straine se depune la biroul vamal care are in evidenta operatiunea sau la un alt birou vamal.
    Art. 213
    Titularul autorizatiei este obligat sa informeze imediat biroul vamal la care este inregistrata operatiunea atunci cand, in urma unui caz fortuit sau de forta majora, felul sau caracteristicile tehnice ale marfurilor straine se modifica astfel incat obtinerea de produse compensatoare a devenit imposibila.
    Art. 214
    Daca in cadrul termenului stabilit, titularul nu solicita prelungirea sau acordarea unei noi destinatii vamale sau a unui nou regim vamal, operatiunea se incheie de biroul vamal, din oficiu, pe baza de act constatator.
    Art. 215
    (1) Atunci cand produsele compensatoare sunt importate in totalitate sau in parte, cuantumul taxelor vamale si altor drepturi de import se determina pe baza cantitatii si valorii marfurilor de import intrate in componenta produselor compensatoare.
    (2) In completarea declaratiei vamale de import depusa pentru produsele compensatoare se va avea in vedere ca la rubricile 15, 16, 34, 41 si 42 sa se inscrie datele referitoare la marfurile de import care au intrat in componenta produselor compensatoare.
    Art. 216
    Determinarea cuantumului taxelor vamale si a altor drepturi de import se face prin metoda cheii cantitative sau metoda cheii valorice.
    Art. 217
    Metoda cheii cantitative pentru determinarea cantitatii de marfa straina care intra in componenta produselor compensatoare se aplica in urmatoarele variante:
    a) in cazul in care se realizeaza un singur fel de produse compensatoare dintr-un singur fel de marfa straina, la cantitatea totala de marfa straina se aplica raportul dintre cantitatea de produse compensatoare importate si cantitatea totala de produse compensatoare rezultata din operatiunea de perfectionare activa, potrivit ratei de randament;
    b) in cazul in care se realizeaza un singur fel de produse compensatoare din mai multe feluri de marfuri straine, la fiecare cantitate de marfa straina se aplica raportul dintre cantitatea de produse compensatoare importate si cantitatea totala de produse compensatoare rezultate din operatiunea de perfectionare activa, potrivit ratei de randament;
    c) in cazul in care se realizeaza mai multe feluri de produse compensatoare dintr-un singur fel de marfa straina, se determina mai intai baza de repartizare a marfurilor straine prin aplicarea, succesiv, la cantitatea de marfa straina a raportului dintre cantitatea de marfa existenta in totalitatea produselor compensatoare obtinute, pe baza ratei de randament, si cantitatea totala de marfa straina intrata in componenta produselor compensatoare, mai putin pierderile din procesul de perfectionare activa. Pentru determinarea cantitatii de marfa straina intrata in componenta produselor compensatoare importate, la cantitatile de marfuri rezultate din calculul bazei de repartizare se aplica raportul dintre cantitatea produselor compensatoare importate si cantitatea totala a produselor compensatoare rezultata din procesul de perfectionare activa, potrivit ratei de randament;
    d) in cazul in care se realizeaza mai multe feluri de produse compensatoare din mai multe feluri de marfuri straine se determina, pentru fiecare fel de marfa si de produse compensatoare, baza de repartizare a cantitatii de marfa straina dupa principiile stabilite la lit. c), dupa care, in mod similar, se determina cantitatea de marfa straina intrata in componenta produselor compensatoare importate.
    Art. 218
    (1) Metoda cheii valorice se aplica in toate cazurile in care nu pot fi aplicate dispozitiile art. 217.
    (2) In cazul in care se obtin mai multe feluri de produse compensatoare dintr-un singur fel de marfuri straine, prin metoda cheii valorice se determina mai intai stabilirea bazei de repartizare, aplicand la cantitatea totala de marfa straina, in mod succesiv, raportul dintre valoarea totala a fiecarui fel de produs compensator obtinut, la valoarea totala a produselor compensatoare rezultate din activitatea de perfectionare, potrivit ratiei de randament. Cantitatea de marfa straina intrata in componenta fiecarei categorii de produse compensatoare importate se determina aplicand la cantitatea de marfa rezultata din calculul bazei de repartizare, raportul dintre cantitatea totala a fiecarei categorii de produse compensatoare importate la cantitatea totala a fiecarei categorii de produse compensatoare rezultate din procesul de perfectionare activa, potrivit ratei de randament.
    (3) In cazul in care se obtin mai multe feluri de produse compensatoare din mai multe feluri de marfuri straine, baza de repartizare se determina, in mod succesiv, pentru fiecare categorie de produse compensatoare si de marfa straina dupa regula stabilita la alin. (2). In mod similar se determina si cantitatea de marfa straina care intra in componenta produselor compensatoare importate.
    Art. 219
    Modelul matematic al calculului de repartizare a marfurilor straine pe produsele compensatoare este prevazut in anexa nr. 13.
    Art. 220
    (1) Titularul autorizatiei de perfectionare activa este obligat sa prezinte biroului vamal care are in evidenta operatiunea un decont de justificare.
    (2) Decontul de justificare cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) numarul autorizatiei de perfectionare activa;
    b) cantitatea, pe fel de marfa straina, cu mentionarea declaratiilor de plasare sub regim;
    c) codul din Nomenclatura combinata a marfurilor straine;
    d) valoarea in vama a marfurilor straine si nivelul taxelor vamale si altor drepturi de import;
    e) rata de randament stabilita;
    f) felul, cantitatea si destinatia vamala a produselor compensatoare cu mentionarea declaratiilor vamale potrivit carora produsele compensatoare au primit o destinatie vamala;
    g) valoarea produselor compensatoare in cazul in care incheierea regimului se face pe baza metodei cheii valorice;
    h) cuantumul taxelor vamale si altor drepturi de import pentru cantitatea marfurilor straine care au fost importate;
    i) declaratiile vamale de incheiere a regimului.
    Art. 221
    (1) Decontul de justificare se prezinta la biroul vamal in termen de cel mult 15 zile de la depunerea declaratiilor vamale de incheiere a regimului.
    (2) In cazul exportului anticipat de produse compensatoare, decontul de justificare se depune o data cu declaratia vamala pentru marfurile de import.
    Art. 222
    Biroul vamal, pe baza verificarii efectuate, vizeaza decontul de justificare, daca este corespunzator, sau informeaza titularul autorizatiei daca decontul nu este acceptat. Decontul si documentele justificative se pastreaza de biroul vamal timp de 5 ani de la data acceptarii decontului de justificare.
    Art. 223
    Pentru produsele compensatoare sau marfurile straine care sunt plasate intr-o zona libera ori sub un regim vamal suspensiv care incheie regimul de perfectionare activa cu suspendare, in declaratia vamala, la rubrica rezervata descrierii marfurilor se va mentiona "Marfa PA/S".
    Art. 224
    Daca marfurile de import plasate sub regimul de perfectionare activa cu suspendarea platii taxelor vamale si altor drepturi de import fac obiectul unor masuri de politica comerciala care se aplica si in momentul plasarii acelor marfuri, fie ca atare, fie ca produse compensatoare, intr-o zona libera sau sub un regim vamal suspensiv de drepturi de import, in declaratia vamala se mentioneaza, la casuta rezervata descrierii marfurilor, si expresia "Politica comerciala".
    Art. 225
    (1) In cadrul aceleiasi autorizatii de perfectionare activa si inainte de a se incheia regimul, marfurile de import in aceeasi stare sau produsele compensatoare pot fi transferate, cu aprobarea directiei regionale vamale, de la un operator la altul, in vederea efectuarii unor operatiuni de perfectionare activa sau de incheiere a regimului.
    (2) Raspunderea juridica pentru operatiunea prevazuta la alin. (1) ramane in sarcina titularului de autorizatie.
    Art. 226
    (1) Directiile regionale vamale pot aproba cesionarea regimului de perfectionare activa de la titularul autorizat la titularul altei autorizatii.
    (2) Raspunderea juridica trece in sarcina titularului celei de a doua autorizatii din momentul aprobarii prevazute la alin. (1).
    Art. 227
    Biroul vamal la care se efectueaza operatiunile de incheiere a regimului de perfectionare activa este obligat sa transmita biroului vamal care a aprobat plasarea marfurilor sub acest regim un exemplar al declaratiei vamale de incheiere, in termen de 15 zile.
    Art. 228
    Regimul de perfectionare activa cu restituirea taxelor vamale se aplica in cazul marfurilor straine importate, care dupa perfectionarea activa urmeaza sa fie reexportate sub forma de produse compensatoare.
    Art. 229
    (1) In vederea restituirii taxelor vamale, declaratia vamala depusa pentru produsele compensatoare trebuie sa contina toate elementele necesare justificarii cererii de restituire.
    (2) Declaratia vamala prevazuta la alin. (1) se depune la autoritatea vamala prin care se face incheierea regimului de perfectionare activa cu restituirea taxelor vamale, impreuna cu documentele justificative privind aprobarea regimului.
    Art. 230
    La restituirea taxelor vamale se aplica in mod corespunzator art. 215 - 219.
    Art. 231
    (1) Restituirea taxelor vamale de import se face la solicitarea titularului autorizatiei de perfectionare activa pe baza unei cereri denumite "cerere de restituire PA".
    (2) Cererea de restituire PA se depune la biroul vamal care are in evidenta operatiunea, in termen de cel mult 6 luni de la data la care produsele compensatoare au fost exportate sau plasate, in vederea exportului ulterior, sub unul din urmatoarele regimuri vamale: tranzit, antrepozit vamal, admitere temporara, perfectionare activa - sistemul cu suspendare a drepturilor de import sau in zone libere.
    (3) In cazuri temeinic justificate, autoritatea vamala poate aproba restituirea taxelor vamale si dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), fara insa ca noul termen sa fie mai mare de 6 luni. Dupa expirarea termenului de un an de la datele prevazute la alin. (2) dreptul de restituire se prescrie.
    Art. 232
    (1) Cererea de restituire PA trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
    a) numarul autorizatiei de perfectionare activa;
    b) cantitatea, pe fel de marfa, a marfurilor straine pentru care se solicita restituirea taxelor vamale;
    c) pozitia tarifara din Nomenclatura combinata a marfurilor straine;
    d) valoarea in vama, precum si taxele vamale de import aferente marfurilor straine, inscrise in declaratia vamala de import marfurilor aferente regimului de perfectionare activa - sistemul de restituire;
    e) data importului marfurilor straine;
    f) numarul declaratiilor vamale prin care marfurile straine au fost importate in cadrul regimului;
    g) felul, cantitatea si destinatia vamala a produselor compensatoare;
    h) valoarea produselor compensatoare, daca incheierea se realizeaza pe baza metodei cheii valorice;
    i) rata de randament stabilita;
    j) numerele declaratiilor vamale prin care produsele compensatoare au fost plasate sub una din destinatiile vamale prevazute in art. 231 alin. (2);
    k) cuantumul taxelor de import de restituit, precum si eventualele dobanzi si penalitati percepute, tinand seama de taxele vamale aferente altor produse compensatoare.
    Art. 233
    Titularul autorizatiei de perfectionare activa este obligat sa puna la dispozitia autoritatilor vamale documentele din care rezulta datele mentionate la art. 232.
    Art. 234
    (1) Biroul vamal care are in evidenta operatiunea verifica "Cererea de restituire PA" si o aproba, daca sunt intrunite conditiile de restituire, sau o respinge si informeaza titularul autorizatiei cu privire la rezultatul verificarilor.
    (2) Cererea de restituire PA si documentele anexate la aceasta sunt pastrate timp de 5 ani de la data primirii cererii de restituire.
    Art. 235
    (1) Cand produsele compensatoare primesc o destinatie vamala din cele prevazute la art. 231 alin. (2), restituirea taxelor vamale fiind permisa, caseta rezervata pentru descrierea marfurilor din declaratia vamala intocmita pentru acel regim poarta mentiunea "marfa PA/R".
    (2) Autoritatea vamala urmareste ca mentiunea de la alin. (1) sa fie inscrisa pe toate documentele depuse in legatura cu admiterea sau incheierea regimului.
    Art. 236
    Directia Generala a Vamilor poate emite norme tehnice de aplicare a prevederilor prezentei sectiuni.

    Sectiunea a 5-a
    Transformarea sub control vamal
    Art. 237
    Regimul de transformare sub control vamal se aplica marfurilor inscrise in lista prevazuta la anexa nr. 14, coloana 1, care pot fi supuse numai operatiunilor de transformare mentionate in coloana 2 din aceeasi anexa.
    Art. 238
    (1) Plasarea marfurilor sub regim de transformare sub control vamal se poate face numai de persoanele juridice romane, pe baza autorizatiei eliberate de directia regionala vamala.
    (2) Pentru eliberarea autorizatiei este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) cand marfurile plasate sub regimul de transformare sub control vamal se regasesc in produsele rezultate;
    b) ca felul sau starea marfii din momentul plasarii sub regim sa nu mai poata fi reconstituite, dupa ce a avut loc transformarea in formele initiale.
    (3) Nu poate fi autorizata plasarea sub regimul transformarii sub control vamal atunci cand prin utilizarea acestuia s-ar eluda regulile de origine si restrictiile cantitative aplicabile marfurilor importate.
    Art. 239
    Decizia directiei regionale vamale de respingere a cererii de autorizare a plasarii marfurilor sub regim de transformare sub control vamal poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta.
    Art. 240
    (1) Cererea de acordare a regimului de transformare sub control vamal intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 15 se prezinta directiei regionale vamale in a carei raza teritoriala se afla locul unde urmeaza sa se desfasoare operatiunea de transformare sub control vamal.
    (2) Directia regionala vamala elibereaza, in termenul legal, autorizatia pentru transformare sub control vamal potrivit modelului din anexa nr. 16.
    Art. 241
    (1) Termenul de valabilitate al autorizatiei pentru transformarea sub control vamal se fixeaza, in functie de complexitatea operatiunii, fara a depasi 2 ani.
    (2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea temeinic justificata a titularului autorizatiei introdusa in cadrul termenului initial.
    Art. 242
    Titularul autorizatiei este obligat, pe masura ce marfurile supuse regimului de transformare sub control vamal sunt efectiv transformate, sa ceara pentru produsele rezultate acordarea unui alt regim vamal in termenul specific stabilit in autorizatie.
    Art. 243
    Pentru marfurile plasate sub regim dar netransformate, precum si pentru cele care se gasesc intr-un stadiu intermediar de transformare, la incheierea din oficiu a regimului, cuantumul datoriei vamale se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare pentru marfurile de import, valabile in momentul inregistrarii declaratiei vamale prin care aceste masuri au fost plasate sub regimul de transformare sub control vamal.
    Art. 244
    (1) Daca in momentul plasarii sub regim, marfurile de import indeplinesc conditiile pentru a beneficia de un tratament preferential si un astfel de tratament se aplica si produselor identice cu produsele transformate importate, taxele vamale si drepturile de import la care sunt supuse produsele transformate se calculeaza potrivit tratamentului preferential.
    (2) Daca pentru marfurile straine exista un tratament preferential in cadrul contingentelor tarifare sau plafoanelor tarifare, tratamentul preferential se aplica si produselor transformate. In acest caz, cantitatea marfurilor straine efectiv utilizata la fabricarea produselor transformate importate se include in contingentul sau plafonul tarifar in vigoare in momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
    Art. 245
    Rata de randament sau modul de determinare a acestei rate se fixeaza de titularul operatiunii pe baza datelor de productie sub rezerva verificarii ulterioare de catre autoritatile vamale.
    Art. 246
    (1) Titularul autorizatiei de plasare sub regimul de transformare sub control vamal tine o evidenta operativa a cantitatii marfurilor de import plasate sub regim, a produselor transformate obtinute si a ansamblului elementelor necesare urmaririi operatiunilor pentru determinarea corecta a taxelor vamale si drepturilor de import eventual datorate.
    (2) Evidenta operativa se pune la dispozitia autoritatii vamale pentru a efectua controlul derularii regimului.
    (3) Daca evidentele comerciale ale titularului operatiunii permit efectuarea controlului regimului, autoritatea vamala le poate accepta in locul evidentei operative.
    Art. 247
    Declaratia vamala in detaliu pentru plasarea marfurilor sub regim de transformare sub control vamal se depune la biroul vamal prevazut in autorizatie.
    Art. 248
    (1) Incheierea regimului de transformare sub control vamal se face de titularul autorizatiei prin declaratia vamala in detaliu.
    (2) La intocmirea declaratiei vamale in detaliu prevazute la alin. (1) se tine seama de cantitatea marfurilor straine corespunzatoare produselor transformate, prin aplicarea ratei de randament, precum si de cantitatea marfurilor straine ramase in starea initiala, care urmeaza a face obiectul unei alte destinatii vamale.
    Art. 249
    Declaratia vamala in detaliu de incheiere a regimului se depune la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala de plasare sub regim. In cazul in care incheierea se face la alt birou vamal acesta transmite, in termen de 15 zile, o copie a acelei declaratii vamale la biroul vamal care are in evidenta regimul.
    Art. 250
    (1) Titularul autorizatiei furnizeaza biroului vamal care tine in evidenta regimul un decont de incheiere in termen de pana la 30 zile.
    (2) Decontul de incheiere cuprinde in principal urmatoarele:
    a) numarul autorizatiei de plasare sub regimul de transformare sub control vamal;
    b) cantitatile marfurilor straine, cu referire la declaratia de plasare sub regim;
    c) codul din Nomenclatura combinata a marfurilor de import;
    d) valoarea in vama a marfurilor de import;
    e) rata de randament fixata;
    f) felul, cantitatea si destinatiile vamale date produselor transformate, cu referire la declaratiile sub acoperirea carora aceste produse au fost plasate sub o destinatie vamala;
    g) cuantumul cheltuielilor de transformare ce urmeaza a fi cuprinse in valoarea in vama a produselor transformate;
    h) codul din Nomenclatura combinata a produselor transformate.
    Art. 251
    Biroul vamal care are operatiunea in evidenta poate lua in consideratie deconturile de incheiere stabilite prin reteaua de calculatoare sau sub orice alta forma convenita cu titularul autorizatiei. Autoritatea vamala poate proceda, din oficiu, la stabilirea decontului de justificare in termenul stabilit la art. 250, daca in autorizatie se prevede aceasta clauza.
    Art. 252
    Daca produsele transformate sunt importate, titularul autorizatiei de regim poate opta pentru una din urmatoarele modalitati pentru stabilirea valorii in vama:
    a) pretul de vanzare, cu conditia ca acesta sa fie real;
    b) valoarea in vama determinata in momentul sau foarte apropiat de momentul in care au fost importate marfuri similare cu produsele transformate;
    c) valoarea in vama a marfurilor de import, la care se adauga cheltuielile de transformare mentionate la art. 250 alin. (2) lit. g).

    Sectiunea a 6-a
    Admiterea temporara
    Art. 253
    (1) Regimul de admitere temporara poate fi autorizat atunci cand sunt indeplinite conditiile pentru identificarea naturii marfurilor straine.
    (2) Autorizatia pentru admiterea temporara se elibereaza de birourile vamale la cererea persoanei care, direct sau prin intermediul altei persoane, utilizeaza marfurile straine.
    Art. 254
    (1) Regimul de admitere temporara poate fi acordat cu exonerarea totala sau partiala a platii taxelor vamale si drepturilor de import.
    (2) Cazurile si conditiile in care regimul de admitere temporara se acorda cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si drepturilor de import sunt prevazute la art. 255 - 278. In toate celelalte cazuri se utilizeaza regimul de admitere temporara cu exonerarea partiala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    Art. 255
    Sunt admise in regim de admitere temporara cu exonerare totala de taxe vamale si alte drepturi de import bunurile prevazute la art. 256 - 270.
    Art. 256
    (1) Materialul profesional se admite temporar cu exonerarea totala de taxe vamale si alte drepturi de import.
    (2) Prin "material profesional" se intelege:
    a) materialul de presa, de radiodifuziune sau de televiziune necesar reprezentantilor de presa, radiodifuziune sau televiziune stabiliti in afara teritoriului national al Romaniei, care intra temporar in Romania pentru a realiza reportaje, inregistrari sau emisiuni in cadrul unor programe determinate si care se reintorc in strainatate;
    b) materialul cinematografic necesar unei persoane stabilite in strainatate care intra temporar in Romania pentru realizarea de filme si care se reintoarce in strainatate;
    c) orice material necesar pentru a-si exercita meseria sau profesiunea o persoana stabilita in strainatate care intra temporar in Romania pentru realizarea unei activitati concret determinate. Nu intra in aceasta categorie materialul profesional destinat unor scopuri comerciale din care rezulta noi marfuri sau conditionarea unor marfuri existente. Sunt totusi admise uneltele manuale necesare pentru exploatarea resurselor naturale, a constructiei, repararii sau intretinerii imobilelor, a executarii lucrarilor de terasament, precum si alte activitati similare;
    d) aparatele auxiliare si accesoriile materialelor prevazute la lit. a), b) si c).
    (3) Lista exemplificativa a bunurilor considerate material profesional este prevazuta in anexa nr. 17.
    (4) Regimul de admitere temporara se acorda numai daca materialul profesional intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) apartine si este introdus in tara de o persoana stabilita in afara teritoriului national;
    b) este utilizat exclusiv de aceeasi persoana care se reintoarce in strainatate.
    (5) Conditia mentionata la alin. (2) lit. b) nu este aplicabila:
    a) materialelor profesionale cinematografice importate in vederea realizarii de filme, programe de televiziune sau lucrari audiovizuale ca urmare a unor contracte de coproductie incheiate cu o persoana juridica romana;
    b) materialelor profesionale de radiodifuziune sau televiziune destinate unor programe comune de radiodifuziune sau de televiziune, materialelor profesionale care pot face obiectul unor contracte de comodat sau de inchiriere, incheiate cu o persoana juridica romana.
    (6) Piesele detasate introduse ulterior in tara in scopul repararii unui material profesional aflat in regim de admitere temporara beneficiaza de acelasi regim ca si materialul profesional pentru care sunt introduse in tara.
    Art. 257
    (1) Bunurile destinate a fi prezentate sau utilizate la expozitii, targuri, congrese sau alte manifestari similare se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "bunuri prevazute la alin. (1)" se intelege:
    a) bunurile destinate a fi expuse sau care fac obiectul unor demonstratii sau manifestari;
    b) bunurile destinate a fi utilizate la prezentarea produselor importate cu prilejul unei manifestari, astfel cum sunt:
    - bunurile necesare demonstratiilor facute cu masinile sau cu aparatele importate expuse;
    - materialul de constructie sau de decorare, inclusiv echipamentul electric pentru standul unei persoane din strainatate;
    - materialul publicitar si de documentatie destinat a fi utilizat cu titlu de publicitate pentru marfurile importate expuse, cum sunt inregistrarile sonore si video, filmele si diapozitivele, ca si aparatura necesara pentru utilizarea lor;
    c) animalele vii destinate a fi expuse sau care participa la manifestari;
    d) materialul destinat a fi utilizat in cadrul reuniunilor, conferintelor si congreselor internationale, inclusiv instalatiile de traducere, aparatele de inregistrare video si filmele cu caracter educativ, stiintific sau cultural;
    e) produsele obtinute in cursul manifestarilor prin folosirea marfurilor, masinilor, aparatelor sau animalelor importate temporar.
    (3) Prin "alte manifestari" se intelege:
    a) expozitiile, congresele, saloanele si manifestarile similare din comert, industrie, agricultura si artizanat;
    b) expozitiile sau manifestarile organizate in principal cu scop filantropic;
    c) expozitiile sau manifestarile organizate in scop stiintific, tehnic, artizanal, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios, sindical, turistic sau pentru a contribui la intelegerea intre popoare;
    d) reuniunile reprezentantilor organizatiilor sau gruparilor internationale;
    e) ceremoniile si manifestarile cu caracter oficial sau comemorativ.
    (4) Nu sunt considerate manifestari in sensul prezentului articol expozitiile organizate cu titlu privat in magazinele sau localurile comerciale in scopul vanzarii marfurilor importate.
    Art. 258
    (1) Materialul pedagogic si stiintific, piesele de schimb si accesoriile pentru materialul pedagogic si stiintific, uneltele si sculele concepute pentru intretinerea, controlul, calibrarea sau repararea materialului pedagogic si stiintific se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "material pedagogic" se intelege orice material destinat procesului didactic si de formare profesionala si, in special, modele, instrumente, aparate si masini.
    (3) Lista exemplificativa a bunurilor care sunt considerate material pedagogic este prevazuta in anexa nr. 18.
    (4) Prin "material stiintific" se intelege instrumentele, aparatele si masinile-unelte utilizate in scopul cercetarilor stiintifice sau invatamantului.
    (5) Regimul de admitere temporara se acorda numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt aduse de institutii autorizate, folosite de acestea sau sub controlul si responsabilitatea acestora;
    b) sunt utilizate in scopuri necomerciale;
    c) sunt aduse in cantitati rezonabile, tinand seama de destinatia lor;
    d) pe timpul aflarii in Romania sa ramana proprietatea unei persoane stabilite in strainatate.
    (6) Prin "institutii autorizate" se intelege institutiile publice sau private de invatamant, de formare profesionala si de cercetare stiintifica, al caror obiect de activitate esential este nonprofit si care sunt legal autorizate sa efectueze activitati de invatamant, formare profesionala sau de cercetare stiintifica.
    Art. 259
    (1) Materialul medico-chirurgical si de laborator destinat spitalelor sau institutiilor sanitare se admite temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import numai daca materialul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa faca obiectul unei trimiteri ocazionale cu titlu gratuit;
    b) sa fie destinat a stabili diagnostice sau in scopuri terapeutice.
    (2) Prin "trimitere ocazionala" se intelege orice trimitere de material medico-chirurgical si de laborator efectuata la cererea spitalelor sau institutiilor sanitare care, in circumstante exceptionale, au nevoie urgenta de a suplini insuficienta echipamentelor sanitare proprii.
    Art. 260
    Materialul destinat a fi utilizat pentru inlaturarea efectelor unor catastrofe care afecteaza teritoriul Romaniei se admite temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import, cu conditia ca materialele sa fie trimise cu titlu gratuit si sa fie destinate autoritatilor de stat sau unitatilor autorizate de autoritatile competente care actioneaza in astfel de situatii.
    Art. 261
    (1) Ambalajele se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "ambalaje" se intelege:
    a) ambalajele utilizate sau destinate a fi utilizate, in starea in care sunt prezentate, pentru ambalarea exterioara sau interioara a marfurilor;
    b) suporturile utilizate sau destinate a fi utilizate pentru rularea, plierea sau fixarea marfurilor.
    (3) Nu sunt considerate ca ambalaje materialele de ambalat cum ar fi: paiele, hartia, fibrele de sticla si talasul, prezentate in vrac.
    (4) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import se acorda cu conditia ca ambalajele, in functie de specificul lor, daca sunt prezentate pline sa se declare ca urmeaza a fi reexportate goale sau pline, iar daca sunt prezentate goale sa se declare ca urmeaza a fi reexportate pline.
    (5) Ambalajele plasate sub regimul de admitere temporara pot fi utilizate in trafic intern, numai daca marfurile ambalate in acestea sunt destinate exportului. In cazul ambalajelor introduse in tara pline, acestea pot fi utilizate pana in momentul in care se golesc.
    Art. 262
    (1) Beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import si urmatoarele categorii de marfuri:
    a) tiparele, matritele, cliseele, desenele, modelele si alte obiecte similare destinate unei persoane juridice romane, daca cel putin 75% din productia rezultata din utilizarea lor este exportata;
    b) instrumentele de masura si control, de verificare si alte obiecte similare destinate unei persoane juridice romane pentru a fi utilizate intr-un proces de fabricatie, daca cel putin 75% din productia rezultata ca urmare a utilizarii lor este exportata;
    c) sculele si instrumentele speciale puse gratuit la dispozitia unei persoane juridice romane pentru a fi utilizate la fabricarea marfurilor care sa fie exportate in totalitate, cu conditia ca astfel de instrumente si scule sa ramana proprietatea unei persoane stabilite in strainatate;
    d) bunurile de orice natura, ce urmeaza a fi supuse incercarilor, experientelor sau demonstratiilor, inclusiv incercarile si experientele necesare procedeelor de omologare, cu exceptia incercarilor, experientelor sau demonstratiilor care constituie o activitate lucrativa;
    e) mostrele care sunt destinate unei prezentari sau unei demonstratii in scopul obtinerii de comenzi pentru marfurile similare.
    Art. 263
    (1) Mijloacele de productie pentru inlocuire se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "mijloace de productie pentru inlocuire" se intelege instrumentele, aparatele si masinile puse la dispozitie gratuit si provizoriu de un furnizor sau de un reparator in asteptarea livrarii sau repararii unor marfuri identice sau similare.
    Art. 264
    (1) Marfurile de ocazie se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "marfuri de ocazie", care sunt altele decat cele nou fabricate, dar sunt neutilizate si fara defecte, se intelege:
    a) marfurile prezentate in vederea vanzarii la licitatie;
    b) marfurile din cadrul unui contract de vanzare, sub rezerva efectuarii unor incercari al caror rezultat sa fie satisfacator;
    c) operele de arta ce urmeaza a fi expuse in vederea unei eventuale vanzari;
    d) trimiterile "la vedere" de confectii din blanuri, bijuterii, covoare, articole de bijuterie, daca dupa caracteristicile lor nu pot fi considerate mostre.
    (3) Prin "trimiteri la vedere" se intelege trimiterea de marfuri pentru care exista oferta de vanzare a exportatorului cu posibilitatea de a fi cumparate dupa ce sunt verificate si acceptate de destinatar.
    Art. 265
    Regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se acorda si pentru:
    a) filmele cinematografice, impresionate si developate, pozitive, si alte suporturi de imagine inregistrate, destinate a fi vizionate inainte de utilizarea lor comerciala;
    b) filmele, benzile magnetice si filmele magnetizate si alte suporturi de sunet si imagine, destinate sonorizarii, dublajului sau reproducerii;
    c) filmele in care sunt prezentate produse si materiale straine, precum si modul lor de functionare, cu conditia ca acestea sa nu fie destinate unei prezentari publice cu scop lucrativ;
    d) suporturile de informatii inregistrate, trimise gratuit si destinate a fi utilizate in prelucrarea automata a datelor.
    Art. 266
    (1) Efectele personale si bunurile introduse in tara in scopuri sportive se admit temporar cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Prin "efecte personale" se intelege articolele, noi sau folosite, de care un calator poate avea nevoie in mod obisnuit pe timpul calatoriei, tinand seama de toate circumstantele calatoriei, cu exceptia marfurilor importate in scopuri comerciale.
    (3) Prin "bunuri introduse in tara in scopuri sportive" se intelege articolele de sport si alte materiale destinate a fi utilizate de calatori cu ocazia competitiilor sau demonstratiilor sportive sau in scopul efectuarii antrenamentelor pe teritoriul Romaniei.
    (4) Prin "calator" se intelege:
    a) orice persoana care intra temporar in Romania fara a avea in acest teritoriu domiciliul sau resedinta sa, precum si orice persoana care se intoarce in Romania unde are domiciliul sau resedinta, dupa ce a fost in vizita, temporar, in strainatate;
    b) orice persoana care paraseste temporar Romania unde are domiciliul sau resedinta, precum si orice persoana care paraseste acest teritoriu in care nu are domiciliul sau resedinta sa, dupa o sedere temporara.
    (5) Lista exemplificativa a efectelor personale ale calatorilor si a materialului sportiv este prevazuta in anexa nr. 19.
    Art. 267
    Regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se acorda si pentru animalele vii de orice specie pentru transhumanta sau pasunat, pentru dresaj, pentru antrenament, pentru reproductie, pentru tratament veterinar ori care insotesc o persoana.
    Art. 268
    (1) Regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se acorda si pentru materialul de propaganda turistica.
    (2) Lista exemplificativa a materialelor considerate de propaganda turistica este prevazuta in anexa nr. 20.
    Art. 269
    Regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se acorda si pentru materialele utilizate sub supravegherea si responsabilitatea unei administratii publice in vederea construirii, repararii sau intretinerii infrastructurilor de interes general aflate in zonele de frontiera.
    Art. 270
    (1) Regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se poate acorda si pentru bunurile care sunt introduse temporar in Romania in situatii deosebite, fara a avea incidenta pe plan economic.
    (2) Sunt considerate "situatii deosebite fara a avea incidenta pe plan economic" cazurile in care materialele introduse in tara au o valoare mai mica decat corespondentul in lei a 4000 ECU, si care nu stau in tara mai mult de 90 de zile.
    Art. 271
    (1) Pentru bunurile care nu se incadreaza in prevederile art. 256 - 270, regimul de admitere temporara se acorda cu exonerarea partiala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (2) Regimul de admitere temporara cu exonerarea partiala a platii taxelor vamale si drepturilor de import nu se poate acorda produselor si marfurilor consumabile, care pot fi introduse in tara numai sub regim de import.
    Art. 272
    (1) Cererea de autorizare a regimului de admitere temporara se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 21.
    (2) Cererea se depune la biroul vamal unde se prezinta marfurile pentru vamuire si trebuie sa cuprinda toate elementele privind utilizarea marfurilor, ca si locul unde se prevede folosirea marfurilor admise temporar.
    Art. 273
    Autorizatia de admitere temporara se elibereaza, de biroul vamal la care a fost prezentata cererea, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 22.
    Art. 274
    Termenul de valabilitate a autorizatiei este stabilit de biroul vamal, in functie de justificarile prezentate in cererea de autorizare a regimului de admitere temporara.
    Art. 275
    (1) Cu ocazia acordarii autorizatiei, biroul vamal stabileste si termenul de sedere sub regim de admitere temporara a marfurilor pentru care s-a acordat regimul.
    (2) In situatii exceptionale, termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi fara a depasi termenul de valabilitate al autorizatiei.
    (3) Prin "situatii exceptionale" se intelege acele evenimente necunoscute initial care impun utilizarea bunurilor o perioada suplimentara.
    Art. 276
    (1) In cazurile in care bunurile intra temporar in tara potrivit Conventiei vamale pentru admiterea temporara a marfurilor (ATA), incheiata la Bruxelles la 6 decembrie 1961, la care Romania este parte prin Decretul nr. 959/1966, publicat in Buletinul Oficial nr. 74 din 1966, carnetul ATA inlocuieste cererea de autorizare, iar foaia de carnet (volet) completata tine loc de autorizatie pentru acordarea regimului de admitere temporara.
    (2) Lista marfurilor pentru care admiterea temporara se poate efectua dupa procedura mentionata la alin. (1) este prevazuta in anexa nr. 23.
    (3) Biroul vamal poate accepta numai carnetele ATA care:
    a) sunt emise de tarile care sunt parte contractanta la Conventia ATA si care sunt vizate si garantate de o asociatie garanta ce face parte din grupul de asociatii internationale admise de aceasta conventie;
    b) sunt atestate in caseta rezervata pe coperta carnetului de autoritatile vamale ale tarii de export;
    c) sunt prezentate autoritatilor vamale romane in cadrul termenului de valabilitate al carnetului ATA acordat la emitere.
    Art. 277
    (1) Declaratia vamala de plasare a marfurilor sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala sau totala de plata se depune la birourile vamale mentionate in autorizatie.
    (2) In cazul aplicarii art. 276 prezentarea carnetului ATA in vederea plasarii marfurilor sub regimul de admitere temporara se face la birourile vamale de frontiera care:
    a) completeaza voletul de intrare pentru marfurile prevazute la pct. 1, 10, 12 - 19 din anexa nr. 23, daca sunt in masura sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor impuse de regimul de admitere temporara;
    b) completeaza voletul de tranzit pentru marfurile prevazute la pct. 2 - 9, 11 si 20 din anexa nr. 23 si pentru celelalte marfuri pentru care nu sunt in masura sa verifice indeplinirea conditiilor regimului. In acest caz, autoritatile de la vamile de interior completeaza voletul de import.
    Art. 278
    Incheierea regimului de admitere temporara cu exonerarea partiala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import se face numai dupa regularizarea platii sumelor stabilite potrivit art. 121 - 122 din Codul vamal al Romaniei.
    Art. 279
    (1) Regimul de admitere temporara este considerat incheiat pentru bunurile introduse in baza art. 257 alin. (2) lit. b) si e) din prezentul regulament vamal care au fost consumate sau distruse la locul manifestarilor, precum si materialele publicitare si de reclama care au fost distribuite publicului in mod gratuit.
    (2) Felul bunurilor sau produselor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) trebuie sa fie in concordanta cu natura manifestarii, numarul vizitatorilor si importanta participarii expozantului la aceasta manifestare.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica bauturilor alcoolice, tigarilor si produselor din tutun, precum si combustibililor.
    Art. 280
    (1) Declaratia vamala se depune la biroul vamal desemnat in autorizatie, pentru incheierea regimului de admitere temporara.
    (2) In cazul aplicarii prevederilor art. 276 alin. (1), carnetul ATA se prezinta la biroul vamal inscris in voletul de intrare pentru incheierea operatiunii, care completeaza voletul de reexport din carnet.
    Art. 281
    (1) Declaratia vamala de incheiere se depune cu respectarea dispozitiilor stabilite pentru destinatia vamala ce urmeaza a fi data bunurilor aflate sub regimul de admitere temporara.
    (2) Descrierea bunurilor in declaratia vamala trebuie sa corespunda specificatiilor cuprinse in autorizatia de admitere temporara.
    Art. 282
    (1) Autoritatea vamala poate admite transferul marfurilor de la un birou vamal la care s-a facut plasarea marfurilor sub regim la un alt birou vamal la care se face incheierea regimului.
    (2) Responsabilitatea respectarii conditiilor regimului ramane in sarcina titularului autorizatiei.
    (3) Operatiunile de admitere temporara realizate de un titular pot fi cesionate unui alt titular, cu aprobarea prealabila a autoritatii vamale, numai daca titularul care preia operatiunile indeplineste conditiile stabilite de prezentul regulament vamal pentru realizarea lor.
    Art. 283
    (1) Pentru simplificarea si operativitatea formalitatilor vamale, Directia Generala a Vamilor poate stabili proceduri si documente simplificate privind regimul de admitere temporara cu exonerare totala sau partiala.
    (2) Deciziile Directiei Generale a Vamilor date conform alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Sectiunea a 7-a
    Admiterea temporara a mijloacelor de transport
    Art. 284
    (1) Mijloacele de transport pot fi admise sub regim de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    (2) Mijloacele de transport aflate in regimul prevazut la alin. (1) nu pot fi date in comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu resedinta in Romania.
    A. Mijloace de transport rutiere
    Art. 285
    (1) Vehiculele rutiere de folosinta comerciala beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import. Prin "vehicule" se intelege orice vehicul rutier, inclusiv remorcile care pot fi atasate.
    (2) Admiterea temporara a vehiculelor rutiere se acorda sub indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) sa fie introduse de o persoana stabilita in strainatate sau de un reprezentant al sau;
    b) sa fie utilizate pentru transport comercial de aceasta persoana sau de un reprezentant al sau;
    c) sa fie inmatriculate in afara teritoriului Romaniei pe numele unei persoane stabilite in strainatate;
    d) sa fie utilizate exclusiv pentru un transport care incepe sau se termina in afara teritoriului Romaniei.
    (3) Daca la un vehicul cu motor inmatriculat in Romania este atasata o remorca inmatriculata in strainatate, aceasta beneficiaza de regimul de admitere temporara.
    (4) Regimul de admitere temporara se acorda pe perioada necesara realizarii operatiunilor de transport, debarcare sau imbarcare a pasagerilor, descarcare si incarcare a marfurilor si, dupa caz, intretinere a vehiculelor.
    Art. 286
    (1) Vehiculele rutiere de folosinta personala fara scop lucrativ beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import. Prin "vehicule" se intelege orice vehicul rutier, inclusiv caravanele si remorcile, care pot fi atasate la un vehicul cu motor.
    (2) Regimul se aplica cu conditia ca vehiculele sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
    a) sa fie introduse de persoane stabilite in afara teritoriului Romaniei;
    b) sa fie utilizate de aceste persoane in scop privat;
    c) sa fie inmatriculate in afara teritoriului vamal al Romaniei pe numele unei persoane din afara acestui teritoriu sau daca nu sunt inmatriculate in strainatate sa apartina unei persoane stabilite in strainatate.
    (3) Regimul de admitere temporara se aplica si in urmatoarele cazuri:
    a) pentru utilizarea unui vehicul de folosinta personala, inmatriculat in tara de domiciliu a utilizatorului, pe traseul aflat pe teritoriul Romaniei pentru a se indrepta spre domiciliu, la locul de munca si invers. Acordarea acestui regim nu este supusa unei limitari in timp;
    b) pentru utilizarea, de catre un student, a unui vehicul de folosinta personala, inmatriculat in tara de domiciliu, pe teritoriul Romaniei, pana la terminarea studiilor.
    (4) Vehiculele de folosinta personala pot ramane in regim de admitere temporara:
    a) pe o perioada continua sau nu, timp de 6 luni dintr-o perioada de 12 luni;
    b) pe o perioada egala cu sejurul studentilor, in cazul vehiculelor mentionate la alin. (3) lit. b);
    c) in cazul persoanelor domiciliate in strainatate care executa o misiune in Romania pe o perioada determinata.
    (5) Vehiculele de folosinta personala admise temporar in Romania pot fi vandute, inchiriate, imprumutate sau date in comodat altor persoane, numai dupa achitarea taxelor vamale si altor drepturi de import.
    (6) Sotul si rudele pana la gradul al treilea ale persoanei fizice domiciliate in strainatate pot utiliza un vehicul de folosinta personala aflat in regim de admitere temporara. De asemenea, un vehicul de folosinta personala poate fi utilizat in mod ocazional de o persoana fizica stabilita in Romania, daca aceasta lucreaza pentru titularul regimului de admitere temporara care se afla in Romania.
    B. Mijloace de transport feroviar
    Art. 287
    (1) Mijloacele de transport feroviar beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    (2) Prin "mijloace de transport feroviar" se intelege: materialul de tractiune, trenurile automotoare, vagoanele automotoare, ca si vagoanele de orice natura destinate transportului de persoane, de bagaje, precum si de marfuri.
    (3) Regimul de admitere temporara se acorda cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) sa apartina unor persoane stabilite in strainatate;
    b) sa fie inmatriculate intr-un stat strain.
    (4) Mijloacele de transport feroviar pot fi puse la dispozitia unei persoane juridice romane, in scopul utilizarii in comun in baza unui acord prin care se stabileste ca fiecare retea feroviara le poate folosi ca pe ale sale.
    (5) Biroul vamal poate admite ca, in cazuri exceptionale, o persoana juridica romana sa utilizeze vagoane destinate transportului de marfuri, plasate sub regim de admitere temporara, o perioada de timp limitata, fixata pentru fiecare caz in parte.
    C. Mijloace de transport aeriene, maritime si fluviale
    Art. 288
    (1) Mijloacele de transport straine aeriene, maritime si fluviale beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    (2) Mijloacele de transport prevazute la alin. (1) pot ramane in Romania pe o perioada de timp necesara realizarii operatiunilor pentru care a fost ceruta admiterea temporara.
    (3) Pentru mijloacele de transport aeriene, maritime si fluviale destinate folosintei personale se aplica conditiile prevazute la art. 278 pentru vehiculele rutiere.
    D. Palete
    Art. 289
    Paletele utilizate de orice mijloc de transport strain beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    E. Containere
    Art. 290
    (1) Containerele straine cu certificate de agreare, atat cele destinate pentru transportul sub sigilii vamale cat si cele marcate, beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si altor drepturi de import, daca sunt introduse in Romania in numele si sub raspunderea proprietarului, utilizatorului sau reprezentantilor acestora.
    (2) Containerele prevazute la alin. (1), plasate sub regim de admitere temporara, pot fi utilizate in trafic intern in Romania in vederea reexportarii lor in afara teritoriului national. Containerele nu pot fi utilizate decat o singura data pe durata sederii in tara.
    (3) Accesoriile si echipamentul normal al containerelor pot fi importate impreuna cu containerul si reexportate izolat sau cu alt container, fie importate izolat si reexportate impreuna cu containerul.
    Art. 291
    (1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute de art. 288 alin. (1), containerele trebuie sa aiba inscrise in mod vizibil, intr-un loc special destinat, urmatoarele mentiuni:
    a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului;
    b) marcile si numerele de identificare ale containerului, adoptate de proprietar sau de utilizator;
    c) tara de apartenenta a containerului;
    d) greutatea containerului gol, inclusiv a echipamentelor acestuia.
    (2) Mentiunile prevazute la lit. d) nu sunt necesare in cazul lazilor mobile utilizate in transportul combinat "cale ferata-cale rutiera", iar cele de la lit. c) nu sunt necesare in cazul containerelor utilizate in transportul aerian.
    (3) Tara de apartenenta a containerului poate fi indicata prin inscrierea numelui complet sau utilizand codul tarilor prevazut in normele internationale, ori utilizand un semn distinctiv pentru identificarea tarii de inmatriculare a autovehiculelor in circulatia rutiera internationala. In cazul lazilor mobile utilizate in transportul combinat cale ferata-cale rutiera, tara de apartenenta este indicata prin cifre. Identificarea proprietarului sau a utilizatorului poate fi asigurata prin indicarea numelui acestuia, printr-o sigla sau prin cifre consacrate pentru folosinta, fiind excluse simboluri cum ar fi drapelele sau emblemele.
    Art. 292
    (1) Sunt agreate pentru transportul sub sigilii vamale containerele care poarta, in afara datelor prevazute la art. 291, numarul de ordine atribuit de constructor sau numarul de fabricatie, iar daca sunt agreate tipurile de constructie, numarul tipului sau al scrisorii de identificare a tipului corespunzator prescriptiilor tehnice.
    (2) Prescriptiile tehnice aplicabile containerelor admise pentru transportul sub sigilii vamale si procedura pentru agrearea containerelor sunt cele stabilite in anexa nr. 7 la Conventia vamala referitoare la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, Conventia TIR, incheiata la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420 din 1979, publicat in Buletinul Oficial nr. 98 din 1979.
    (3) Daca se constata ca unele containere agreate nu satisfac conditiile tehnice prevazute la alin. (2) ori daca un container prezinta defectiuni majore si, in consecinta, nu indeplineste normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatile vamale iau masurile prevazute in anexa nr. 24.
    (4) In cazul transportului combinat, unitatea de transport intermodal (UTI) este formata dintr-un container de mare capacitate, cutie mobila, semiremorca rutiera etc. si urmeaza a fi inscrisa ca atare in declaratia vamala de tranzit, respectiv in scrisoarea de trasura.
    F. Piese de schimb, accesorii si echipamente uzuale
    Art. 293
    (1) Piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale, inclusiv echipamentele folosite pentru fixarea, protejarea sau amararea marfurilor pe mijloacele de transport, aflate impreuna sau separat de mijloacele de transport carora le sunt destinate, beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala a platii taxelor vamale sau altor drepturi de import.
    (2) Piesele de schimb aflate impreuna cu mijloacele de transport carora le sunt destinate sau separat de acestea trebuie sa serveasca numai unor mici reparatii sau intretinerii normale a acestor mijloace de transport.
    (3) Piesele inlocuite, dupa reparare sau intretinere, precum si piesele de schimb nu pot fi importate sau reexportate.
    G. Alte dispozitii
    Art. 294
    (1) Mijloacele de transport si paletele prevazute la art. 285 - 290 sunt admise temporar fara a fi necesara obtinerea de la biroul vamal a autorizatiei si fara depunerea declaratiei vamale.
    (2) In cazul in care biroul vamal are motive temeinice ca exista un risc privind nerespectarea obligatiei de reexport a mijloacelor de transport, poate fi ceruta depunerea declaratiei vamale. Pentru containere declaratia vamala este inlocuita de o lista care cuprinde denumirea si adresa proprietarului, utilizatorului sau a reprezentantului acestora, modul de identificare a containerelor, numarul conteinerelor, accesoriile si echipamentele uzuale.
    (3) Sunt admise temporar, fara obtinerea autorizatiei si fara depunerea declaratiei vamale, piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale prevazute la art. 293, cu exceptia pieselor de schimb aflate separat de mijloacele de transport carora le sunt destinate, pentru care se depune declaratie vamala.
    Art. 295
    (1) Pentru mijloacele de transport, piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale aflate in regim de admitere temporara la care nu s-au depus declaratii vamale nu se garanteaza taxele vamale si alte drepturi de import.
    (2) In cazul in care se aplica prevederile art. 294 alin. (2) si se constata ca plata datoriei vamale ce se poate naste nu este asigurata, biroul vamal poate cere constituirea unei garantii egale cu valoarea taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    Art. 296
    Mijloacele de transport pentru care au fost depuse declaratii vamale conform art. 294 alin. (2) se reexporta in termenul stabilit de biroul vamal, pe baza declaratiei vamale de reexport la care se anexeaza si documentul depus cu ocazia admiterii temporare.
    Art. 297
    Biroul vamal poate anula autorizatia de admitere temporara pentru mijloacele de transport, in cazul in care constata ca:
    a) mijloacele de transport rutiere pentru folosinta comerciala sunt utilizate fara drept in trafic intern;
    b) mijloacele de transport pentru folosinta personala sunt utilizate pentru folosinta comerciala, in trafic intern;
    c) mijloacele de transport au fost vandute, inchiriate, imprumutate sau date in folosinta unor terti dupa acordarea regimului de admitere temporara.
    Art. 298
    Regimul de admitere temporara se considera incheiat si prin abandonarea in favoarea statului a bunurilor, marfurilor si mijloacelor de transport prevazute in sectiunile 6 si 7 din acest capitol, pe baza de declaratie de abandon, fara ca statul sa fie obligat a suporta eventualele datorii care greveaza bunurile abandonate.

    Sectiunea a 8-a
    Perfectionarea pasiva
    Art. 299
    In aplicarea prezentei sectiuni, se intelege prin:
    a) marfuri de export temporar: marfurile plasate sub regim de perfectionare pasiva;
    b) produse compensatoare principale: produsele compensatoare pentru obtinerea carora a fost autorizat regimul de perfectionare pasiva;
    c) produse compensatoare secundare: produsele compensatoare, altele decat cele pentru care a fost autorizat regimul de perfectionare pasiva, dar care rezulta in mod necesar din procesul de perfectionare;
    d) pierderi: partea din marfurile de export temporar care se distruge sau dispare in cursul operatiunii de perfectionare pasiva, mai ales prin evaporare, uscare, scurgeri gazoase, scurgeri in apa de spalare si altele asemenea;
    e) metoda cheii cantitative: repartizarea cantitatilor de marfa de export temporar pe fiecare produs compensator;
    f) metoda cheii valorice: repartizarea valorii marfurilor de export temporar pe fiecare produs compensator;
    g) rata de randament: cantitatea sau procentajul de produse compensatoare, obtinuta dintr-o cantitate determinata de marfuri supuse procesului de perfectionare pasiva;
    h) import anticipat: produsele de inlocuire importate inainte de a fi realizat exportul de "marfuri de export temporar".
    i) cheltuieli de incarcare, de transport si de asigurare: toate cheltuielile referitoare la incarcarea, transportul si asigurarea marfurilor, inclusiv comisioanele si costurile de intermediere, cu exceptia comisioanelor de cumparare, costul ambalajului care nu face corp comun cu marfa de export temporar, costul manoperei de ambalare si al materialelor de ambalare, precum si cheltuieli de intretinere conexe transportului de marfa;
    Art. 300
    Persoanele juridice romane care au incheiat un contract de perfectionare pasiva cu un partener strain pot cere directiilor regionale vamale, prin completarea formularului prevazut la anexa nr. 25, cerere de autorizare pentru regimul de perfectionare pasiva.
    Art. 301
    (1) Directiile regionale vamale acorda in termenul legal autorizatii de regim de perfectionare pasiva cand constata ca din prelucrarea marfurilor de export temporar vor rezulta produse compensatoare.
    (2) Autorizatia pentru regimul de perfectionare pasiva se elibereaza pe formularul prevazut in anexa nr. 26.
    Art. 302
    Exonerarea totala sau partiala de taxe vamale si alte drepturi de import se acorda numai cand produsele compensatoare se declara pentru import in numele sau in contul titularului autorizatiei sau de catre alta persoana juridica romana care a obtinut consimtamantul de cesiune al titularului de autorizatie si este obligata sa indeplineasca conditiile cuprinse in aceasta.
    Art. 303
    (1) Exonerarea totala sau partiala de taxe vamale si alte drepturi de import consta in deducerea din cuantumul drepturilor si taxelor de import aferente produselor compensatoare importate a cuantumului drepturilor si taxelor de import care s-ar fi perceput la aceeasi data pentru marfurile de export temporar, daca ele ar fi fost importate in Romania din tara in care a avut loc ultima operatiune de perfectionare pasiva.
    (2) Cuantumul care se deduce, potrivit alin. (1), se calculeaza in functie de cantitatea si felul marfurilor inscrise in declaratia de plasare sub regimul de perfectionare pasiva si pe baza elementelor de taxare aplicabile la data inregistrarii declaratiei vamale de import a produselor compensatoare.
    (3) Valoarea marfurilor de export temporar este cea inscrisa in declaratia vamala de plasare sub regimul de perfectionare pasiva sau, daca nu este posibila determinarea valorii in acest mod, valoarea se determina prin diferenta dintre valoarea in vama a produselor compensatoare si cheltuielile de perfectionare justificate.
    (4) Cand marfurile de export temporar au fost anterior plasarii lor sub regimul de perfectionare pasiva marfuri straine importate si acestea au beneficiat de taxe reduse pentru anumite scopuri sau utilizari si conditiile pentru acordarea taxelor reduse raman aceleasi si in momentul in care produsele compensatoare sunt importate, cuantumul de dedus este cuantumul taxelor vamale si al altor drepturi de import platibile la importul acestor marfuri.
    (5) Daca produsele compensatoare beneficiaza de o masura tarifara preferentiala sau aceasta masura este aplicabila si in cazul marfurilor importate, incadrate la aceeasi pozitie tarifara ca si marfurile de export temporar, taxele vamale si alte drepturi de import care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului ce se deduce sunt cele care rezulta din aplicarea masurilor preferentiale.
    Art. 304
    (1) Cand operatiunea de perfectionare pasiva consta in repararea marfurilor importate care ulterior se constata a fi defecte sau se defecteaza in perioada de garantie, reimportul lor se efectueaza cu exonerare totala de taxe vamale si alte drepturi la import, daca se dovedeste ca repararea a fost efectuata gratuit.
    (2) In cazul unui import de marfuri defecte, care se exporta temporar pentru reparare, nu sunt aplicabile dispozitiile alin. (1).
    Art. 305
    Daca operatiunea de perfectionare pasiva are ca obiect repararea de marfuri de export temporar, cu titlu oneros, importul produselor compensatoare se efectueaza cu exonerarea partiala a taxelor vamale si altor drepturi de import. Cuantumul acestora se determina pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data inregistrarii declaratiei vamale de import a acestor produse, luand in considerare ca valoare in vama numai cheltuielile de reparare.
    Art. 306
    (1) Regimul de perfectionare pasiva se poate realiza si prin inlocuirea unei marfi importate atunci cand in locul produsului compensator se importa un produs de inlocuire de acelasi standard.
    (2) Prin acelasi standard se intelege ca produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa posede aceleasi caracteristici tehnice ca si produsul compensator.
    Art. 307
    (1) Biroul vamal poate permite ca produsele de inlocuire sa fie, in conditiile fixate in autorizatie, importate inainte de exportul temporar al marfurilor. Importul anticipat se realizeaza numai cu constituirea unei garantii care sa acopere integral cuantumul taxelor vamale si al altor drepturi de import.
    (2) Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de inlocuire, trebuie sa nu fie produse noi. Biroul vamal poate acorda derogari de la aceasta norma daca se dovedeste ca produsele de inlocuire, desi noi, au fost livrate gratuit.
    Art. 308
    (1) In cazul importului anticipat al produselor de inlocuire, exportul temporar al marfurilor trebuie efectuat in termen de cel mult doua luni de la data inregistrarii declaratiei vamale de import a acelor produse.
    (2) In cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizatiei, biroul vamal poate aproba prelungirea termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 309
    Cand pentru importurile anticipate se aplica prevederile art. 307, cuantumul taxei vamale si al altor drepturi de import care urmeaza a fi dedus se determina in functie de elementele de taxare aplicabile marfurilor de export temporar la data inregistrarii declaratiei de plasare a marfurilor sub acest regim.
    Art. 310
    In aplicarea regimului de perfectionare pasiva biroul vamal poate sa recurga la urmatoarele procedee:
    a) mentionarea sau descrierea in declaratie a marcajelor particulare sau a numerelor de fabricatie ale marfurilor de export temporar;
    b) aplicarea de sigilii, stampile sau alte mijloace de marcare individuala la marfurile de export temporar;
    c) prelevarea de esantioane, solicitarea de fotografii sau descrieri tehnice, analize de laborator ale marfurilor de export temporar;
    d) examinarea de documente justificative referitoare la operatiunea de perfectionare pasiva care urmeaza a fi efectuata (contracte, corespondenta, facturi) care sa demonstreze ca produsele compensatoare urmeaza a fi fabricate din marfurile de export temporar.
    Art. 311
    (1) Cand aplicarea regimului de perfectionare pasiva se solicita in scopul repararii marfurilor, biroul vamal poate permite operatiunea numai daca se asigura ca marfurile sunt efectiv defecte si necesita reparatii.
    (2) Cand se aplica schimbul de marfuri in sistem standard, autoritatea vamala procedeaza conform art. 310 lit. a)-c). In acest caz, actele justificative trebuie sa faca dovada ca reparatia se realizeaza cu ajutorul unui produs de inlocuire si ca operatiunea nu se efectueaza pentru ameliorarea performantelor tehnice initiale ale marfurilor.
    Art. 312
    (1) Autorizatia prin care se acorda schimbul de marfuri in sistem standard, fara import anticipat, poate fi utilizata atunci cand sunt indeplinite conditiile pentru reimportul de produse compensatoare in locul produselor de inlocuire.
    (2) Importul de produse de inlocuire este permis cand sunt indeplinite conditiile de acordare a sistemului de schimb de marfuri standard fara import anticipat, chiar daca operatiunea nu a fost initial inscrisa in autorizatia de plasare sub regim de perfectionare pasiva.
    (3) Operatiunea prevazuta la alin. (2) este permisa numai daca este solicitata pana in momentul importului produselor de inlocuire.
    Art. 313
    (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei pentru regimul de perfectionare pasiva este stabilit de directia regionala vamala in functie de conditiile specifice ale operatiunii; dar nu mai mult de 2 ani.
    (2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit in cazuri temeinic justificate.
    Art. 314
    (1) Termenul in care se incheie operatiunea de perfectionare pasiva se stabileste de biroul vamal in declaratia vamala de plasare sub acest regim, tinandu-se seama de durata necesara pentru realizarea operatiunii de perfectionare pasiva.
    (2) Importul produselor compensatoare sau importul produselor de inlocuire se considera realizat la data inregistrarii declaratiei vamale de import sau la data declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub regim de antrepozit vamal ori de perfectionare activa.
    Art. 315
    (1) Rata de randament se stabileste de catre titularul operatiunii cel mai tarziu in momentul plasarii marfurilor sub regim, tinand seama de conditiile operatiunii de perfectionare pasiva.
    (2) Rata de randament se poate stabili si dupa plasarea marfurilor sub regimul de perfectionare pasiva, in cazuri justificate, dar nu mai tarziu de data inregistrarii declaratiei de import a produselor compensatoare.
    Art. 316
    In cazuri justificate, directia regionala vamala poate permite ca importul produselor compensatoare sau importul produselor de inlocuire sa fie efectuat de o alta persoana juridica romana decat titularul autorizatiei sau al declaratiei de plasare sub regimul de perfectionare pasiva.
    Art. 317
    Marfurile de export temporar si marfurile destinate exportului temporar in cadrul schimbului de marfuri in sistem standard se plaseaza sub regimul de perfectionare pasiva prin depunerea unei declaratii vamale la biroul vamal prevazut in autorizatie.
    Art. 318
    (1) Declaratia vamala de incheiere a regimului de perfectionare pasiva se depune la biroul vamal care are in evidenta operatiunea.
    (2) Declaratia vamala prevazuta la alin. (1) poate fi depusa si la alt birou vamal, cu conditia ca titularul autorizatiei sa transmita o copie a declaratiei si a documentelor insotitoare, in termen de 15 zile, la biroul vamal la care s-a depus initial declaratia vamala de plasare sub regim.
    Art. 319
    In declaratiile vamale de plasare sub regim si de incheiere a regimului, la rubrica destinata descrierii marfurilor se mentioneaza "marfa PP".
    Art. 320
    (1) Cheltuielile de incarcare-descarcare, de transport si de asigurare a marfurilor de export temporar pana la locul unde a fost efectuata operatiunea de perfectionare pasiva nu se includ in valoarea marfurilor de export temporar care se ia in calcul la determinarea valorii in vama a produselor compensatoare.
    (2) Cheltuielile de incarcare-descarcare, de transport si de asigurare privind produsele compensatoare se includ in valoarea in vama a acestor produse.
    Art. 321
    Cheltuielile de reparatie cu titlu oneros sunt sumele efectiv platite sau de platit de titularul autorizatiei.
    Art. 322
    (1) Repartitia marfurilor de export temporar pe produsele compensatoare se realizeaza folosind in mod corespunzator una dintre metodele prevazute de art. 217 - 219.
    (2) Metodele de calcul prevazute la alin. (1) se utilizeaza in scopul determinarii sumei care se deduce din cuantumul drepturilor si taxelor vamale de import aferente produselor compensatoare importate potrivit art. 303.
    Art. 323
    La inregistrarea declaratiei vamale pentru plasarea marfurilor sub regimul de perfectionare pasiva se iau in considerare masurile de politica comerciala pentru exportul marfurilor, in vigoare.
    Art. 324
    (1) La importul produselor compensatoare se iau in consideratie masurile de politica comerciala stabilite pentru importul marfurilor.
    (2) Masurile de politica comerciala pentru import nu se aplica in cazul reparatiilor si recurgerii la sistemul de schimb de marfuri standard.

    CAP. 10
    Alte operatiuni vamale

    Sectiunea 1
    Transbordarea vamala
    Art. 325
    Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot transborda dintr-un mijloc de transport in altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul Romaniei.
    Art. 326
    Operatiunea de transbordare se efectueaza in prezenta autoritatii vamale.
    Art. 327
    (1) Transbordarea marfurilor trebuie sa fie ceruta de transportatorul acestora, de un comisionar in vama sau de orice alta persoana care face dovada ca are dreptul de a dispune asupra marfurilor.
    (2) Biroul vamal, analizand cererea, elibereaza un permis vamal in care se mentioneaza felul si cantitatea marfii care urmeaza a fi transbordata si termenul de efectuare a operatiunii. Acest termen poate fi prelungit in cazuri justificate. Permisul vamal este inregistrat la biroul vamal emitent.
    Art. 328
    (1) Permisul vamal este asimilat cu declaratia vamala acceptata si produce aceleasi efecte juridice.
    (2) In cazul in care se constata lipsuri sau substituiri din marfurile transbordate, permisul vamal constituie titlu executoriu pentru incasarea taxelor vamale si altor drepturi de import. Elementele de taxare sunt cele in vigoare la data inregistrarii permisului vamal.
    (3) In statiile de cale ferata in care este organizata transbordarea in vagoane cu ecartament diferit, operatiunea se efectueaza fara a se mai depune permisul vamal. Transportatorul raspunde de felul si de calitatea marfurilor transbordate, precum si de concordanta acestora cu datele inscrise in documentul de transport international.
    Art. 329
    (1) In caz de forta majora sau caz fortuit, transbordarea marfurilor se poate efectua si in locurile unde nu functioneaza birouri vamale, in prezenta organelor de politie care certifica pe documentul de transport felul si cantitatea marfurilor.
    (2) Transportatorul este obligat sa sigileze mijloacele de transport sau marfurile si sa le prezinte la biroul vamal cel mai apropiat. In acest caz, documentele vamale si documentele de transport se modifica in mod corespunzator si se iau masuri de sigilare vamala a mijloacelor de transport sau a marfurilor. In cazul transportului pe calea ferata, atunci cand nu poate fi asigurata prezenta organelor de politie, transbordarea marfurilor se poate efectua si in prezenta a doi martori straini de calea ferata, incheindu-se un proces-verbal constatator.

    Sectiunea a 2-a
    Introducerea sau scoaterea de bunuri din tara, in afara activitatii de comert exterior, de catre persoanele juridice
    Art. 330
    Persoanele juridice romane pot introduce sau scoate din tara bunuri, chiar daca nu au prevazute in obiectul lor de activitate operatiuni de comert exterior, in urmatoarele conditii:
    a) la introducerea in tara, bunurile sa fie destinate folosintei proprii si sa nu fie comercializate;
    b) la scoaterea din tara, bunurile sa fie din patrimoniul propriu si sa fie transmise fara plata.
    Art. 331
    Introducerea sau scoaterea din tara de bunuri se face cu depunerea declaratiei vamale de import sau de export si cu indeplinirea celorlalte conditii legale privind importul si exportul de marfuri, inclusiv plata taxelor vamale si a altor drepturi de import sau export prevazute de lege.
    Art. 332
    (1) Reprezentantele firmelor comerciale si ale organizatiilor economice straine, care functioneaza legal in Romania, pot introduce in tara bunuri pentru dotarea si intretinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    (2) Reprezentantele, agentiile si sectiile economice ale altor state in Romania pot introduce in tara mostre si probe, materiale publicitare si de reclama, precum si articole destinate a fi folosite la targuri, expozitii, congrese, conferinte, simpozioane, competitii si alte manifestari similare la care participa, cu aplicarea regimului tarifar prevazut de lege.
    (3) Persoanele juridice mentionate la alin. (1) si (2) pot scoate din tara bunurile aduse din strainatate, precum si bunurile pe care le-au achizitionat in tara pentru nevoile lor uzuale.
    Art. 333
    (1) Pe baza de reciprocitate se aplica reduceri sau exceptari de la plata taxelor vamale ori se acorda regimul de introducere temporara fara garantarea taxelor vamale in cazul bunurilor introduse in tara pentru dotarea si intretinerea reprezentantelor prevazute la art. 332 alin. (1).
    (2) Conditia de reciprocitate se aplica numai pe baza prezentarii de catre solicitant a confirmarii de catre administratia vamala din statul respectiv ca reprezentantele romane similare beneficiaza de aceleasi facilitati.
    Art. 334
    (1) Pentru autoturisme si alte autovehicule si pentru autoremorcile lor inmatriculate in strainatate apartinand reprezentantelor si sucursalelor firmelor comerciale si organizatiilor economice straine, care functioneaza in Romania potrivit normelor legale, se garanteaza plata taxelor vamale si a altor drepturi de import.
    (2) Pe baza de reciprocitate stabilita conform art. 333 alin. (2) autovehiculele pot fi introduse temporar in tara si fara garantarea taxelor vamale si altor drepturi de import.
    Art. 335
    Bunurile pentru dotarea reprezentantelor si altor persoane juridice romane cu sediul in strainatate pot fi scoase din tara si readuse, fara plata taxelor vamale. Aceste operatiuni se efectueaza pe baza adresei din care sa rezulte ca bunurile sunt inscrise in evidentele sale contabile din tara.

    Sectiunea a 3-a
    Regimul vamal al mostrelor, modelelor de referinta si materialelor publicitare
    Art. 336
    (1) Se considera mostre orice bunuri sau parti din acestea primite de la parteneri externi, in mod gratuit, pentru cunoasterea, testarea sau analizarea caracteristicilor tehnice in vederea importului sau producerii lor in tara, precum si cele expediate, gratuit, partenerilor externi in scopul prospectarii pietei externe sau obtinerii de comenzi.
    (2) Prin "mostre cu valoare comerciala" se intelege bunuri sau parti din acestea, carora li se poate da si o alta intrebuintare decat cea de mostre.
    (3) Prin "mostre fara valoare comerciala" se intelege bunuri sau parti din acestea sectionate, divizate, desperecheate, perforate sau care au fost supuse altor operatiuni similare, carora nu li se poate da o alta intrebuintare decat cea de mostre.
    Art. 337
    Modelele de referinta sunt modele de marfuri a caror fabricare este proiectata cu conditia cumulativa ca:
    a) sa apartina unei persoane stabilite in strainatate si sa fie introduse in tara cu scopul de a fi prezentate sau a face obiectul unei demonstratii in vederea obtinerii de comenzi;
    b) sa nu fie vandute sau inchiriate;
    c) sa fie reexportate.
    Art. 338
    Materialul publicitar, de reclama si de documentare, consta in cataloage si liste de preturi referitoare la marfuri puse in vanzare sau la prestari de servicii cu conditia ca fiecare trimitere:
    a) sa fie compusa dintr-un singur document, sau
    b) sa cuprinda un singur exemplar al fiecarui document daca este compusa din mai multe documente, sau
    c) sa nu depaseasca greutatea bruta de 1 kg, oricare ar fi numarul documentelor sau exemplarelor.
    Art. 339
    (1) Regimul tarifar al bunurilor prevazute la art. 336 - 338 este urmatorul:
    a) la introducerea in tara se aplica regimul tarifar prevazut in legea de aplicare a Tarifului vamal de import al Romaniei;
    b) la scoaterea din tara nu se percep taxe vamale.
    (2) Pentru bunurile introduse sau scoase din tara fara plata taxelor vamale se depune la biroul vamal o declaratie in forma simplificata potrivit modelului stabilit de Directia Generala a Vamilor. Pentru bunurile introduse cu plata taxelor vamale se depune o declaratie vamala in detaliu.
    Art. 340
    (1) Bunurile aflate in regim de admitere temporara pentru a fi prezentate la expozitii, targuri, congrese sau manifestari similare, consumate sau distribuite in timpul manifestarii sunt supuse regimului tarifar prevazut in Tariful vamal de import al Romaniei.
    (2) Pe durata manifestarii pot fi introduse in tara, de firmele straine expozante, cu exceptare de la plata taxelor vamale de import: 200 tigari, 1 litru bauturi alcoolice, 5 litri vin, 10 litri bere, pe zi si pentru fiecare firma.

    Sectiunea a 4-a
    Regimul vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic international
    Art. 341
    (1) Navele sub pavilion strain care acosteaza in porturile romane pot fi aprovizionate cu combustibil, lubrifianti, produse alimentare, precum si cu alte materiale, de catre persoane juridice romane care au in obiectul lor de activitate astfel de operatiuni, cu respectarea normelor privind exportul marfurilor.
    (2) In porturile unde nu functioneaza persoane juridice care au in obiectul de activitate astfel de operatiuni, aprovizionarea cu produsele de la alin. (1) se poate face de catre agentul navei direct de pe piata libera, cu respectarea normelor privind exportul marfurilor.
    (3) Aprovizionarea poate fi facuta cu produse romanesti sau cu produse de provenienta straina, care au fost legal importate anterior.
    Art. 342
    (1) Bunurile destinate aprovizionarii se introduc la bordul navelor sub pavilion strain pe baza documentului de livrare si a permisului vamal eliberat de biroul vamal, la cererea comandantului navei, a armatorului sau a agentului navei.
    (2) Se poate depune o singura declaratie vamala de export pentru toata durata de stationare a navei in fiecare port. In cazul prevazut la art. 341 alin. (2) declaratia vamala de export se depune numai de catre agentul navei.
    Art. 343
    Aprovizionarea navelor romane care efectueaza curse in strainatate se face de societatile comerciale romane de navigatie carora le apartin, cu produse romanesti sau cu produse de provenienta straina, care au fost legal importate anterior, in baza documentului de livrare si a permisului vamal, fara depunerea declaratiei vamale de export. Aprovizionarea se face tinand seama de durata calatoriei, de capacitatea rezervoarelor si de numarul membrilor echipajului.
    Art. 344
    Societatile comerciale romane de navigatie pot efectua aprovizionarea cu combustibil, lubrifianti, materiale sau alimente a navelor sub pavilion strain, daca in cadrul unor intelegeri cu societati similare din strainatate s-au stabilit livrari prin compensatie. Societatile comerciale romane de navigatie tin evidenta acestor operatiuni si prezinta biroului vamal documentele justificative.
    Art. 345
    (1) Agentiile societatilor de transport straine autorizate sa functioneze in Romania pot introduce temporar in tara bunuri pentru aprovizionarea mijloacelor de transport proprii aflate in trafic international, cu depunerea declaratiei vamale in detaliu.
    (2) Agentiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa inscrie bunurile introduse temporar in tara in documentele de evidenta contabila operativa, care vor fi puse, la cerere, la dispozitia biroului vamal.
    Art. 346
    Dispozitiile referitoare la aprovizionarea navelor romane si straine se aplica, in mod corespunzator, aeronavelor romane si straine aflate pe aeroporturile romane. Controlul vamal se efectueaza in baza documentului de livrare.
    Art. 347
    Bunurile de consum aflate la bordul navelor, aeronavelor, vagoanelor-restaurant, vagoanelor de dormit si autocarelor, destinate consumului pe parcursul calatoriei, nu se supun normelor prevazute pentru importul marfurilor.

    CAP. 11
    Garantarea datoriei vamale

    Art. 348
    Datoria vamala este garantata distinct pentru regimurile vamale in cazurile si conditiile prevazute in prezentul regulament vamal.
    Art. 349
    (1) Bunurile transportate pe cale rutiera sunt supuse garantarii datoriei vamale numai daca nu circula sub acoperirea unei conventii internationale care asigura plata datoriei vamale.
    (2) Bunurile transportate pe cale ferata, prin posta, pe calea aerului si pe apa sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.
    Art. 350
    Bunurile prevazute la art. 256 - 270 si 284 - 293, care sunt in regim de admitere temporara cu exonerare totala a taxelor vamale si a drepturilor de import, nu sunt supuse garantarii datoriei vamale.

    CAP. 12
    Supravegherea vamala

    Sectiunea 1
    Supravegherea executata de biroul vamal
    Art. 351
    Supravegherea vamala cuprinde orice actiune a autoritatii vamale, in vederea asigurarii respectarii reglementarilor vamale si a altor norme aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala.
    Art. 352
    Sunt supuse supravegherii vamale:
    a) marfurile si bunurile nevamuite la intrarea in tara;
    b) marfurile si bunurile in tranzit;
    c) navele sub pavilion strain si aeronavele straine, pe timpul stationarii in apele teritoriale sau in porturi si, dupa caz, pe aeroporturi.
    Art. 353
    Supravegherea vamala se realizeaza prin:
    a) tinerea operativa a evidentei marfurilor si bunurilor supuse regimului vamal prin inscrierea lor in registrul sau documentele vamale;
    b) aplicarea de sigilii vamale la marfurile, bunurile si mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum si la accesul in spatiile in care acestea se gasesc;
    c) efectuarea de verificari selective, inopinate la mijloacele de transport incarcate cu marfuri nevamuite sau aflate in tranzit;
    d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor in porturi si aeroporturi, la scara navelor si aeronavelor, in depozite sau in alte locuri unde se afla marfuri si alte bunuri supuse vamuirii, precum si la mijloacele de transport;
    e) efectuarea, in cazuri de indicii de frauda vamala, de verificari totale la marfurile sau bunurile care trec frontiera in anumite perioade sau pentru unele categorii.
    Art. 354
    In porturile si zonele libere supravegherea vamala se efectueaza in mod specific si prin:
    a) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor in care se efectueaza operatiuni specifice porturilor si zonelor libere;
    b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor si bunurilor in porturile si zonele libere;
    c) alte masuri proprii unor porturi si zone libere, prevazute in actele normative de infiintare si functionare a acestora.
    Art. 355
    (1) Conditiile materiale necesare desfasurarii supravegherii vamale prevazute la art. 354 pentru porturile si zonele libere se stabilesc de administratia acestora, de comun acord cu autoritatea vamala.
    (2) Administratia zonelor si porturilor libere are obligatia sa notifice in scris, in prealabil, biroului vamal transporturile de marfuri si bunuri prohibite legal, care se efectueaza in si din porturile si zonele libere.
    Art. 356
    Supravegherea vamala se organizeaza de fiecare birou vamal in functie de specificul si cerintele activitatii.
    Art. 357
    (1) Biroul vamal care functioneaza in porturi exercita supravegherea in incinta si in rada acestora, asupra ambarcatiunilor, pontoanelor, precum si asupra bunurilor apartinand persoanelor care intra, ies sau isi desfasoara activitatea in porturi.
    (2) Biroul vamal de frontiera care functioneaza in punctele rutiere si statiile de cale ferata exercita supravegherea vamala in incinta acestora. Pe calea ferata, supravegherea vamala se realizeaza si in timpul efectuarii controlului vamal in trenurile de calatori.
    (3) Biroul vamal din interiorul tarii, care functioneaza in statiile de cale ferata, in oficii postale sau in incinte proprii, isi exercita atributiile de supraveghere vamala in aceste locuri, precum si in alte locuri unde autoritatea vamala se deplaseaza in vederea executarii unor operatiuni vamale.

    Sectiunea a 2-a
    Aplicarea de sigilii vamale
    Art. 358
    (1) Marfurile si bunurile aflate sub supraveghere vamala se pun sub sigilii vamale, cu exceptia transporturilor de mesagerie, a sacilor postali in tranzit, a marfurilor si bunurilor antrepozitate si a celor care fac obiectul operatiunilor de admitere temporara.
    (2) Sigiliile aplicate de persoanele juridice romane sau straine pot fi acceptate de Directia Generala a Vamilor in locul sigiliilor vamale.
    Art. 359
    (1) Sigiliile vamale se aplica la usi, ferestre sau la alte sisteme de inchidere a mijloacelor de transport.
    (2) Pentru sigilarea coletelor, acestea trebuie sa fie ambalate astfel incat sa nu se poata patrunde la continutul lor fara ruperea sigiliului sau fara a lasa urme vizibile.
    Art. 360
    Mijloacele de transport si spatiile in care se afla bunuri sub regim vamal pentru a fi sigilate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) constructia sa permita scoaterea sau introducerea de bunuri numai prin deschideri care pot fi sigilate;
    b) constructia sa fie suficient de solida pentru a nu permite spargerea peretilor, podelelor sau acoperisului, fara a lasa urme de efractie;
    c) constructia sa nu permita scoaterea, in intregime sau in parte, a peretilor, podelelor sau acoperisului si repunerea lor la loc, fara a lasa urme de efractie;
    d) usile, ferestrele si conductele pentru marfurile lichide sa fie prevazute cu inele sau alte dispozitive care sa permita aplicarea cu usurinta a sigiliilor vamale.

    CAP. 13
    Supravegherea si controlul vamal exercitate in afara birourilor vamale

    Art. 361
    Supravegherea si controlul vamal in afara birourilor vamale se realizeaza de catre autoritatea vamala abilitata din cadrul Directiei Generale a Vamilor, in scopul prevenirii, combaterii si sanctionarii fraudei in domeniul vamal pe intreg teritoriul national.
    Art. 362
    Autoritatea vamala abilitata la nivel central si structurile teritoriale ale Directiei Generale a Vamilor indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) exercita prin mijloace si procedee specifice supravegherea persoanelor, precum si a bunurilor care sunt supuse vamuirii pe intreg teritoriul national;
    b) constata si incaseaza diferentele de drepturi de import sau de export datorate declararii nereale a bunurilor in cadrul operatiunilor de import, export si tranzit, rezultate ca urmare a actiunilor proprii intreprinse;
    c) constata si sanctioneaza nerespectarea reglementarilor in domeniul vamal;
    d) constata si retin in vederea confiscarii bunurile care fac obiectul incalcarii legislatiei vamale, ca urmare a actiunilor proprii intreprinse;
    e) previn si combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, munitii, materiale explozive si radioactive, produse si substante stupefiante si psihotrope, precursori ai acestora si substante chimice esentiale, produse si substante toxice, obiecte din patrimoniul cultural national, metale si pietre pretioase.
    Art. 363
    Pe intreg teritoriul national, autoritatea vamala abilitata are, in conditiile legii, urmatoarele drepturi:
    a) opreste orice mijloace de transport, utilizand semnale formale specifice;
    b) verifica documentele mijlocului de transport, precum si cele care arata provenienta si regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport international;
    c) controleaza mijlocul de transport, aplicand sigilii vamale asupra compartimentului de marfa atunci cand este cazul;
    d) controleaza cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective unde se gasesc sau ar putea sa se gaseasca bunuri supuse vamuirii sau cu regim special.
    Art. 364
    In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea abilitata controleaza magazinele, punctele de desfacere, care comercializeaza marfuri, in vederea identificarii marfurilor straine a caror provenienta nu poate fi justificata cu documente vamale.
    Art. 365
    In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala abilitata legitimeaza persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.
    Art. 366
    (1) La semnalul autoritatii vamale abilitate, conducatorul mijlocului de transport este obligat sa opreasca si sa creeze conditiile necesare verificarii acestuia.
    (2) Nesupunerea la semnal determina luarea tuturor masurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor politiei de frontiera sau, dupa caz, al organelor de politie.
    In cazul in care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport in locul unde a fost oprit, se procedeaza la insotirea acestuia pana la cel mai apropiat birou vamal, in vederea realizarii controlului.
    Art. 367
    In afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile in vederea realizarii supravegherii si controlului vamal.
    Art. 368
    (1) Pe intreg teritoriul national mijloacele de transport aflate in tranzit pot fi insotite de autoritatea vamala abilitata, intre doua birouri vamale, in cazul in care exista suspiciunea descarcarii frauduloase.
    (2) Actiunea de insotire poate fi realizata la initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau a reprezentantului acestora sau la initiativa autoritatii vamale abilitate.
    (3) Atunci cand insotirea se realizeaza din initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau reprezentantului acestora, cheltuielile privind deplasarea autoritatii vamale abilitate sunt suportate de titularul operatiunii de tranzit.
    (4) Metodologia de insotire si modalitatea de calcul a cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor.
    Art. 369
    In exercitarea atributiilor de control vamal, in afara birourilor vamale, autoritatea vamala abilitata are dreptul de a realiza urmatoarele activitati pe intreg teritoriul national:
    a) efectuarea de investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate incalcari ale legislatiei vamale;
    b) verificarea de registre, evidente financiar-contabile, orice inscrisuri, inclusiv cele pe suport informatic, care au legatura directa sau indirecta cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul national;
    c) prelevarea de probe din marfurile supuse vamuirii pentru a fi analizate in laboratoarele proprii sau abilitate in vederea identificarii si expertizarii acestora;
    d) cand considera ca, prin incalcarea reglementarilor vamale, au fost savarsite infractiuni, autoritatea vamala specializata sesizeaza organele de cercetare penala competente.
    Art. 370
    In baza acordurilor internationale la care Romania este parte, autoritatea vamala abilitata realizeaza, impreuna cu alte institutii vamale din strainatate, schimbul de informatii necesar prevenirii si combaterii fraudei vamale.
    Art. 371
    In scopul stabilirii modului in care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementarile vamale, autoritatea vamala abilitata efectueaza controlul ulterior al operatiunilor de vamuire.
    Art. 372
    Activitatea de control vamal ulterior se realizeaza prin programe aprobate de directorul general al Directiei Generale a Vamilor sau inopinat.
    Art. 373
    Controlul vamal ulterior se exercita pe o perioada de 5 ani de la data acordarii liberului de vama. In cadrul aceluiasi termen pot fi incasate sau restituite diferentele de drepturi vamale constatate.
    Art. 374
    Normele tehnice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 14
    Bunuri pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire

    Art. 375
    (1) Bunurile introduse de persoanele fizice ca bagaj insotit pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire se pastreaza sub supraveghere vamala in depozitele biroului vamal, la dispozitia titularilor, pe un termen de 120 de zile.
    (2) Marfurile si bunurile intrate in tara, destinate persoanelor juridice, pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuirii la import, se pastreaza in depozit necesar de comisionarii in vama, sub supraveghere vamala, pe un termen de cel mult 120 zile.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul bunurilor destinate persoanelor fizice sau juridice pentru care exista un contract de transport international, iar transportatorul nu le poate preda destinatarului sau acesta nu indeplineste conditiile de vamuire la import. In aceste cazuri, bunurile sunt pastrate sub supraveghere vamala in depozit necesar la transportatori sau la comisionarii in vama, pe cheltuiala importatorului.
    (4) Transportatorul sau comisionarul in vama care primeste marfurile si bunurile in depozit necesar este obligat sa incunostinteze pe destinatar.
    Art. 376
    Autoritatea vamala are dreptul sa prelungeasca termenele prevazute la art. 375 alin. (1) si (2) in cazurile in care din documente rezulta ca expirarea termenului nu este din culpa titularului.
    Art. 377
    (1) In cazul bunurilor prevazute la art. 375 alin. (1) termenul de pastrare curge de la data emiterii de catre autoritatea vamala a adeverintei de retinere a bunurilor.
    (2) In cazul marfurilor si bunurilor prevazute la art. 375 termenul de pastrare curge de la data expirarii perioadei prevazute la art. 46 din Codul vamal al Romaniei, la care se adauga prelungirile legal acordate.
    Art. 378
    Marfurile si bunurile clasificate la capitolele 1-3 din Tariful vamal de import al Romaniei se considera a fi perisabile si termenul de pastrare, sub supraveghere vamala, este de 48 ore de la data emiterii adeverintei de retinere in cazul bunurilor prevazute la art. 375 alin. (1) si de la data inregistrarii in evidenta biroului vamal in cazul bunurilor prevazute la art. 375 alin. (2), daca nu sunt conditii de depozitare care sa le asigure conservarea, confirmate de detinatorul depozitului.
    Art. 379
    Autoritatea vamala nu raspunde de deteriorarea, alterarea sau de pierderile cantitative din cauze naturale produse la bunurile pastrate in conditiile prevazute in art. 375, 376 si 378.
    Art. 380
    Marfurile si bunurile a caror detinere sau circulatie este supusa prin legi speciale unor conditii care nu sunt indeplinite la intrarea sau la iesirea din tara se retin si se inregistreaza de biroul vamal care le preda imediat in depozit autoritatii competente prevazute de legea speciala.
    Art. 381
    (1) La expirarea termenelor de pastrare prevazute in prezentul capitol, daca titularii nu au reglementat situatia vamala a bunurilor, acestea se valorifica potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care titularii abandoneaza bunurile printr-o declaratie scrisa, data autoritatilor vamale, conditiile de valorificare sunt indeplinite din momentul depunerii acestei declaratii.
    Art. 382
    Marfurile si bunurile identificate de autoritatile vamale in exercitarea atributiilor lor, fara ca titularul acestora sa fie cunoscut, se inscriu in evidentele biroului vamal, pe baza adeverintei de retinere a acestora. Daca titularul acestora nu a putut fi stabilit in termenele prevazute in prezentul capitol, la expirarea acestor termene bunurile se valorifica.
    Art. 383
    (1) Marfurile si bunurile care indeplinesc conditiile de valorificare potrivit prezentului regulament vamal se declara bilunar de catre biroul vamal la organele financiare locale, care sunt obligate sa le preia in termen de 30 zile de la data primirii comunicarii, cu exceptia celor perisabile, care se declara si se preiau imediat.
    (2) Marfurile si bunurile prevazute la art. 380 se valorifica de catre autoritatea competenta la care se afla in depozit dupa expirarea termenelor prevazute de art. 375 si 376.
    (3) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii acestor bunuri se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 15
    Contraventii vamale

    Art. 384
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei urmatoarele fapte:
    a) nedepunerea la autoritatea vamala de frontiera sau de interior, de catre transportator ori reprezentantul acestuia, a documentelor insotitoare ale mijloacelor de transport aflate in trafic international si a documentelor privind marfurile transportate cu acestea;
    b) nedepunerea declaratiei proviziilor de bord in termenele legale;
    c) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a prezenta lista sacilor postali;
    d) neindeplinirea de catre persoanele fizice care intra sau ies din tara a obligatiei de a prezenta bunurile pe care le au asupra lor sau in bagaje in vederea vamuirii;
    e) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamala;
    f) nedepunerea de catre transportator la biroul vamal de plecare a declaratiei vamale de tranzit ori neprezentarea de catre transportator a evidentelor si informatiilor cerute de reglementarile vamale privind bunurile aflate in tranzit;
    g) neindeplinirea de catre transportatorul sau gestionarul bunurilor nevamuite a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor si marcajelor vamale;
    h) prezentarea de catre declarantii vamali a unor documente continand date nereale, daca fapta nu constituie contraventia prevazuta la art. 386 lit. k).
    Art. 385
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:
    a) descarcarea, incarcarea sau transbordarea bunurilor pe nave fara permis vamal; in acest caz, cantitatea de bunuri incarcate, descarcate sau transbordate se confisca. Atunci cand bunurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora;
    b) executarea activitatii de comisionar in vama fara autorizatia emisa de autoritatea competenta;
    c) neindeplinirea corecta si completa de catre comisionarul in vama a obligatiilor prevazute de reglementarile vamale;
    d) parasirea porturilor sau aeroporturilor de catre navele sau aeronavele care pleaca in cursa externa fara viza autoritatii vamale; in acest caz, amenda se aplica capitaniei portului sau autoritatilor aeroportuare;
    e) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a declara si prezenta autoritatii vamale coletele postale in vederea vamuirii.
    Art. 386
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) incercarea de sustragere sau sustragerea de la vamuire a oricaror bunuri supuse regimului vamal sau care urmeaza a fi supuse unui regim vamal, caz in care bunurile se confisca, sau atunci cand nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora;
    b) refuzul titularului operatiunii de vamuire sau reprezentantului acestuia de a pune la dispozitia autoritatilor vamale registrele si corespondenta, actele, piesele justificative, bilanturile contabile si alte documente necesare in vederea efectuarii controlului vamal ulterior;
    c) neindeplinirea de catre administratia zonelor si porturilor libere a obligatiei de a notifica, in scris, biroului vamal transporturile de bunuri prohibite, intrate in zona libera;
    d) nedeclararea marfurilor la import in termenele legale;
    e) neindeplinirea de catre transportator sau gestionar a obligatiei de pastrare a bunurilor nevamuite, pe timpul transportului sau al depozitarii lor, daca fapta a avut ca rezultat lipsuri sau substituiri din aceste bunuri;
    f) instrainarea sub orice forma a bunurilor aflate in tranzit vamal; in acest caz bunurile instrainate se confisca sau, atunci cand nu mai pot fi identificate, titularul operatiunii de tranzit sau dobanditorul bunurilor este obligat la plata contravalorii acestora;
    g) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor in alte locuri decat in punctele de control unde functioneaza autoritatea vamala, cu exceptia cazului de forta majora sau de boala grava la bord;
    h) neindeplinirea obligatiei de a declara autoritatii vamale modificarea destinatiei bunurilor fata de scopul declarat la plasarea marfurilor sub un anume regim; in acest caz, bunurile se confisca sau, atunci cand nu mai pot fi identificate, titularul operatiunii sau dobanditorul bunurilor este obligat la plata contravalorii acestora;
    i) eliberarea de catre transportator direct beneficiarilor a bunurilor nevamuite;
    j) nerespectarea de catre titularii operatiunii de trecere temporara de bunuri peste frontiera sau de catre titulari regimurilor suspensive a termenelor, obligatiilor si conditiilor stabilite pentru derularea si incheierea acestor operatiuni si regimuri;
    k) depunerea declaratiei vamale sau a documentelor insotitoare continand date eronate privind valoarea in vama, felul, cantitatea sau originea bunurilor; in acest caz, bunurile constatate in plus, in ceea ce priveste felul, cantitatea sau originea, se confisca. In situatia in care, in urma efectuarii controlului ulterior, bunurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora.
    Art. 387
    (1) Contraventiile vamale se constata prin procese-verbale de contraventie incheiate potrivit prevederilor art. 185 din Codul vamal al Romaniei. Sanctiunile se aplica de personalul vamal care, potrivit atributiilor de serviciu, incheie procese-verbale de contraventie.
    (2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, contravenientul poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
    (3) Plangerea se depune la autoritatea vamala din care face parte agentul constatator si care in termen de 5 zile o va inainta la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    Art. 388
    (1) Faptele prevazute in prezentul capitol constituie contraventii daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    (2) Contraventiilor prevazute in acest capitol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 389
    Directia Generala a Vamilor poate emite norme tehnice specifice privind aplicarea prezentului capitol.

    CAP. 16
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 390
    Operatiunile pentru care s-au depus declaratii vamale sub regimurile prevazute in reglementarile vamale anterioare prezentului regulament vamal se deruleaza si se incheie in conformitate cu acele reglementari.
    Art. 391
    Atunci cand titularii operatiunilor vamale, transportatorii sau comisionarii in vama solicita efectuarea operatiunilor de vamuire in afara birourilor vamale, au obligatia de a asigura autoritatii vamale, fara plata, spatii de lucru, magazii pentru depozitarea bunurilor si instalatii pentru cantarirea acestora.
    Art. 392
    Atunci cand persoanele interesate prevazute la art. 391 solicita efectuarea operatiunilor de vamuire in afara incintelor birourilor si punctelor vamale, acestea suporta cheltuielile de transport si, daca este cazul, cele de cazare si de diurna, potrivit normelor legale.
    Art. 393
    Pentru alte formulare decat cele prevazute in anexele la prezentul regulament vamal, precum si pentru registru, sigilii si stampile vamale utilizate de autoritatea vamala, Directia Generala a Vamilor va stabili modelul si modul de utilizare.
    Art. 394
    Directia Generala a Vamilor poate emite norme tehnice de aplicare a prevederilor prezentului regulament vamal, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 395
    Anexele nr. 1 - 26 fac parte integranta din prezentul regulament vamal.

    ANEXA 1

               INFORMATII PRIVIND CLASIFICAREA TARIFARA

 __________________________________________________________________________
| 1 | 1 Autoritatea vamala competenta | 2 Continutul pe scurt al cererii   |
|---|  __                             |   ______________________           |
|   | |__|                            |  |______________________|          |
|   |_________________________________|____________________________________|
|   | 3 Titular (nume si adresa)      | 4 Data inceperii valabilitatii     |
|   |                                 |   _____________                    |
|   |                                 |  |_____________|                   |
|   |_________________________________|____________________________________|
|   | Nota importanta - Informatia    | 5 Referitor la cererea             |
|*) | este valabila atata timp cat    |   _______________________          |
|   | reglementarea vamala este       |  |_______________________|         |
|   | valabila.                       |____________________________________|
|   |                                 | 6 Clasificarea marfurilor in       |
|   |                                 |   nomenclatorul vamal              |
|   |                                 |   _______________________          |
|   |                                 |  |_______________________|         |
|___|                                 |   _____________                    |
| 1 |                                 |  |_____________|                   |
|___|_________________________________|____________________________________|
    | 7 Descrierea marfurilor                                              |
    |                                                                      |
    |______________________________________________________________________|
    | 8 Denumirea comerciala si date suplimentare                          |
    |______________________________________________________________________|
    | 9 Motivarea clasificarii marfurilor                                  |
    |______________________________________________________________________|
    | 10 Informatia este eliberata pe baza elementelor urmatoare           |
    |    furnizate de solicitant:                                          |
    |            __           __              __          __           __  |
    | Descriere |__| Pliante |__| Fotografii |__| Mostre |__|  Altele |__| |
    |                                                                      |
    | Locul                                     Semnatura     Stampila     |
    |                                                                      |
    | Data                                                                 |
    |______________________________________________________________________|
    *) EXEMPLAR PENTRU TITULAR

                 INFORMATII PRIVIND CLASIFICAREA TARIFARA

 __________________________________________________________________________
| 2 | 1 Autoritatea vamala competenta | 2 Continutul pe scurt al cererii   |
|---|  __                             |   ______________________           |
|   | |__|                            |  |______________________|          |
|   |_________________________________|____________________________________|
|   | 3 Titular (nume si adresa)      | 4 Data inceperii valabilitatii     |
|   |                                 |   _____________                    |
|   |                                 |  |_____________|                   |
|   |_________________________________|____________________________________|
|   | Nota importanta - Informatia    | 5 Referitor la cererea             |
|*) | este valabila atata timp cat    |   _______________________          |
|   | reglementarea vamala este       |  |_______________________|         |
|   | valabila.                       |____________________________________|
|   |                                 | 6 Clasificarea marfurilor in       |
|   |                                 |   nomenclatorul vamal              |
|   |                                 |   _______________________          |
|   |                                 |  |_______________________|         |
|___|                                 |   _____________                    |
| 2 |                                 |  |_____________|                   |
|___|_________________________________|____________________________________|
    | 7 Descrierea marfurilor                                              |
    |                                                                      |
    |______________________________________________________________________|
    | 8 Denumirea comerciala si date suplimentare                          |
    |______________________________________________________________________|
    | 9 Motivarea clasificarii marfurilor                                  |
    |______________________________________________________________________|
    | 10 Informatia este eliberata pe baza elementelor urmatoare           |
    |    furnizate de solicitant:                                          |
    |            __           __              __          __           __  |
    | Descriere |__| Pliante |__| Fotografii |__| Mostre |__|  Altele |__| |
    |                                                                      |
    | Locul                                     Semnatura     Stampila     |
    |                                                                      |
    | Data                                                                 |
    |______________________________________________________________________|
    *) EXEMPLAR PENTRU VAMA

    ANEXA 2

                            NORME
privind cantitatile uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice lasate pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor, in raport cu durata stationarii navei in port

    In aplicarea art. 26 din Regulamentul vamal, cantitatile de produse din tutun si bauturi alcoolice care se lasa de catre organele vamale nesigilate, pentru folosinta comandantului si secundului, precum si a echipajului si pasagerilor, sunt urmatoarele:
-----------------------------------------------------------------------------
                   Tigarete             Tigari de foi       Bauturi alcoolice
                                                            peste 22 grade
-----------------------------------------------------------------------------
 a. Pentru uzul
    comandantului
    si secundului  80 buc./zi/persoana  20 buc./zi/persoana  2 l/zi/persoana
 b. Pentru uzul
    echipajului
    si pasagerilor 40 buc./zi/persoana  20 buc./zi/persoana  1 l/zi/persoana
-----------------------------------------------------------------------------

    Cantitatile de produse sus-mentionate se lasa nesigilate cu ocazia efectuarii reviziei de sosire a navei, in raport cu durata stationarii in port declarata de comandant, dar nu pe o perioada mai mare de 15 zile. Daca durata de stationare este mai mare de 15 zile, cantitatile respective de produse vor fi scoase de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau agentului navei.
    In cazuri deosebite ca: sarbatori nationale, actiuni protocolare etc., seful vamii poate aproba sa fie lasate la dispozitia comandantului si secundului cantitati suplimentare din produsele aratate, corespunzatoare actiunii, cu conditia sa fie consumate la bord.
    Produsele lasate la dispozitia comandantului, echipajului si calatorilor vor fi notate de fiecare data pe declaratia proviziilor de bord, cu ocazia fiecarei operatiuni.

    ANEXA 3

                        DECLARATIE SUMARA
                     Nr. .... din ..............

    1. Denumirea si sediul depozitarului .......................
    2. Expeditorul bunurilor ...................................
    3. Destinatarul bunurilor ..................................
    4. Felul bunurilor .........................................
    5. Cantitatea bunurilor ....................................
    6. Valoarea bunurilor ......................................

                                              Semnatura
                                        .....................

    NOTA
    - Se completeaza dupa documentele de transport sau comerciale care insotesc bunurile.
    - Se inregistreaza in registrul de evidenta al biroului vamal.

    ANEXA 4/A

                                            ____________| A. VAMA DE EXPEDIERE/
 __________________________________________|1 DECLARATIE| DE EXPORT
| 1 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar  Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara| 11 Tara| 12      | 13
|   |                                      | primei |tranzact|Elemente |
|   |                                      |   |dest|    |   |pentru   |
|   |                                      |   |    |    |   |valoare  |
|   |______________________________________|___|____|____|___|_________|_______
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16 Tara de       | 17 Tara de
|*) |                                      |    origine       |    destinatie
|   |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23     | 24
|   |    nationalitatea mijlocului         | valoarea totala  | Curs de|
|   |    de transport activ care           | facturata        | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|
| 1 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      |  antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total: |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura       | C. Vama de plecare
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU TARA DE EXPEDIERE/DE EXPORT

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

 ----------------------------------------------------------------------------
  E. Controlat de vama de expeditie/export
 ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------


                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE| EXPEDIERE/DE EXPORT
| 2 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar  Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara| 11 Tara|12 Elemente| 13
|   |                                      | primei |tranzact|pentru     |
|   |                                      |   |dest|    |   | valoare   |
|   |______________________________________|___|____|____|___|___________|____
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16               | 17 Tara de
|   |                                      |                  |    destinatie
|*) |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |    nationalitatea mijlocului         | valoarea totala  | de     |
|   |    de transport activ care           | facturata        | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|
| 2 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46 Valoarea
    |                                                           |    statistica
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      |  antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total: |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU STATISTICA - TARA DE EXPEDIERE/DE EXPORT

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare
    28 - Informatii financiare si bancare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

                                            ____________| A. VAMA DE EXPEDIERE/
 __________________________________________|1 DECLARATIE| DE EXPORT
| 3 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara| 11 Tara|12 Elemente| 13
|   |                                      | primei |tranzact|pentru     |
|   |                                      |   |dest|    |   | valoare   |
|   |______________________________________|___|____|____|___|___________|___
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16 Tara de       | 17 Tara de
|*) |                                      |    origine       |    destinatie
|   |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |    nationalitatea mijlocului         | valoarea totala  | de     |
|   |    de transport activ care           | facturata        | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|
| 3 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      | antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total:                |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU EXPEDITOR/EXPORTATOR

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE| EXPEDIERE/DE EXPORT
| 4 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   |
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       |
|   |                                      |
|   |                                      |
|   |                                      |
|   |______________________________________|__________________
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       |
|   |                                      | expeditie/export |
|   |                                      |__________________|_______________
|*) |                                      |                  | 17 Tara de
|   |                                      |                  |    destinatie
|   |______________________________________|                  |_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 |
|   |    nationalitatea mijlocului    |Crt.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |
|   |______________________________|__|____|__________________________________
|   | 21 Identitatea si                    |
|   |    nationalitatea mijlocului         |
|   |    de transport activ care           |
|   |    trece frontiera              |    |
|   |_________________________________|____|
|   | 25 Mod de       |    | 27 Locul de   |
|   |    transport la |    |    incarcare  |
|   |   | frontiera   |    |               |
|___|___|_____________|    |_______________|
| 4 |                                      |
|___|______________________________________|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|___________________
    |                                                  |       | 35        |
    |                                                  |       |___________|
    |                                                  |       | 38        |
    |                                                  |_______|___________|___
    |                                                  | 40
    |                                                  |_______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |________________
    |                                                            Cod MS |
    |                                                            |______|
    |                                                            |
 ___|____________________________________________________________|_____________
 55 | Locul si tara:                    | Locul si tara:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | Identitatea si nationalitatea     | Identitatea si nationalitatea
    | noului mijloc de transport:       | noului mijloc de transport:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | Ctr. |   | (1) Identitatea noului | Ctr. |   | (1) Identitatea noului
    |      |   |     container:         |      |   |      container:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | (1) Completati: 1 daca DA sau     | (1) Completati: 1 daca DA sau
    |                 0 daca NU         |                 0 daca NU
 ___|___________________________________|______________________________________
 F  | Noile sigilii: Numar:    marcaj:  | Noile sigilii: Numar:    marcaj:
 *)|                                   |
    | Semnatura:           Stampila:    | Semnatura:           Stampila:
    |                                   |
 ___|___________________________________|______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
    |
    |                                                |
 ___|
 51 | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU VAMA DE DESTINATIE
    *) VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    35 - Greutate Brutto (kg)
    38 - Greutate Netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    55 - Transbordare
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)
 ____________________________________________________________________________
|56 Alte incidente in cursul transportului | G. VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE|
|   Relatarea faptelor si masurilor luate  |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|
| H. CONTROL ULTERIOR                                                        |
|____________________________________________________________________________|
| CERERE DE CONTROL               | REZULTATUL CONTROLULUI                   |
|                                 |                                          |
| Controlul autenticitatii        | Acest document (1)                       |
| acestui document si al          |                                          |
| exactitatii informatiilor pe    |                                          |
| care le contine este cerut:     |  __                                      |
|                                 | |__| a fost corect vizat de oficiul      |
|                                 |      vamal precizat si informatiile pe   |
|                                 |      care le contine sunt exacte         |
|                                 |  __                                      |
|                                 | |__| nu corespunde conditiilor de        |
|                                 |      autenticitate si conformitate       |
|                                 |      necesare (a se vedea observatiile   |
|                                 |      de mai jos)                         |
|                                 |                                          |
| Locul si data:       Stampila   | Locul si data:                           |
|                                 |                          Stampila:       |
| Semnatura:                      | Semnatura:                               |
|_________________________________|                                          |
| Observatii:                                                                |
|                                                                            |
|                                                                            |
| (1) Indicatii cu un X caseta corespunzatoare                               |
|____________________________________________________________________________|
| I. CONTROLAT DE CATRE VAMA DE DESTINATIE |                                 |
|    (TRANZIT)                             |                                 |
| Data sosirii:                            | Exemplarul 5 returnat           |
| Controlul sigiliilor:                    | la data de:                     |
|                                          | dupa inregistrare cu            |
|                                          | Nr.                             |
|                                          |                                 |
| Observatii:                              | Semnatura:        Stampila:     |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|

                                            ____________|
 __________________________________________|1 DECLARATIE|
| 5 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   |
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       |
|   |                                      |
|   |                                      |
|   |                                      |
|   |______________________________________|__________________
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       |
|   |                                      | expeditie/export |
|   |                                      | se returneaza la:|
|   |                                      |__________________|_______________
|*) |                                      |                  | 17 Tara de
|   |                                      |                  |    destinatie
|   |______________________________________|                  |_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 |
|   |    nationalitatea mijlocului    |Crt.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |
|   |______________________________|__|____|__________________________________
|   | 21 Identitatea si                    |
|   |    nationalitatea mijlocului         |
|   |    de transport activ care           |
|   |    trece frontiera              |    |
|   |_________________________________|____|
|   | 25 Mod de       |     | 27 Locul de  |
|   |    transport la |     |    incarcare |
|   |   | frontiera   |     |              |
|___|___|_____________|     |______________|
| 5 |                                      |
|___|______________________________________|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|___________________
    |                                                  |       | 35        |
    |                                                  |       |___________|
    |                                                  |       | 38        |
    |                                                  |_______|___________|___
    |                                                  | 40
    |                                                  |_______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |________________
    |                                                            Cod MS |
    |                                                            |______|
    |                                                            |
 ___|____________________________________________________________|_____________
 55 | Locul si tara:                    | Locul si tara:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | Identitatea si nationalitatea     | Identitatea si nationalitatea
    | noului mijloc de transport:       | noului mijloc de transport:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | Ctr. |   | (1) Identitatea noului | Ctr. |   | (1) Identitatea noului
    |      |   |     container:         |      |   |      container:
    |-----------------------------------|--------------------------------------
    | (1) Completati: 1 daca DA sau     | (1) Completati: 1 daca DA sau
    |                 0 daca NU         |                 0 daca NU
 ___|___________________________________|______________________________________
 F  | Noile sigilii: Numar:    marcaj:  | Noile sigilii: Numar:    marcaj:
 *)|                                   |
    | Semnatura:           Stampila:    | Semnatura:           Stampila:
    |                                   |
 ___|___________________________________|______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
    |
    |                                                |
 ___|
 51 | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU RETURNARE - TRANZIT
    *) VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    35 - Greutate Brutto (kg)
    38 - Greutate Netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    55 - Transbordare
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)
 ____________________________________________________________________________
|56 Alte incidente in cursul transportului | G. VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE|
|   Relatarea faptelor si masurilor luate  |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| I. CONTROLAT DE CATRE VAMA DE DESTINATIE |                                 |
|    (TRANZIT)                             |                                 |
| Data sosirii:                            | Exemplarul 5 returnat           |
| Controlul sigiliilor:                    | la data de:                     |
|                                          | dupa inregistrare cu            |
|                                          | Nr.                             |
|                                          |                                 |
| Observatii:                              | Semnatura:        Stampila:     |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| TRANZIT - RECIPISA (se completeaza inainte de a prezenta                   |
|                     documentul vamii de destinatie)                        |
| Se certifica prin prezenta ca documentul ........... emis de vama din      |
| ..................... (numele si tara) sub Nr. .........................   |
| a fost prezentat si pana in prezent nu a fost constatata nici o            |
| contraventie privind expedierea la care se refera acest document.          |
|                                                                            |
|                                                          Stampila          |
| Data:              Semnatura:                  vamii de destinatie:        |
|____________________________________________________________________________|

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 6 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar    Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara|11 Tara | 12      | 13
|   |                                      | ultimei|tranzact|Elemente |
|   |                                      |   |prov|     |  |pentru   |
|   |                                      |   |    |     |  |valoare  |
|   |______________________________________|___|____|_____|__|_________|_______
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16 Tara de       | 17 Tara de
|*) |                                      |    origine       |    destinatie
|   |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |    nationalitatea mijlocului         |  valoarea totala | de     |
|   |    de transport activ care           |  facturata       | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|..................................
| 6 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      |  antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total: |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. VAMA DE PLECARE
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 J. CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE            | 54 Locul si data:
                                               |
                                               | Semnatura si numele
                                               | declarantului /
                                               | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU TARA DE DESTINATIE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de descarcare
    28 - Informatii financiare si bancare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)
 _____________________________________________________________________________
 J. Controlat de vama de destinatie
 ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 7 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara|11 Tara |12 Elemente| 13
|   |                                      |ultimei |tranzact|  pentru   |
|   |                                      |   |prov|    |   |  valoare  |
|   |______________________________________|___|____|____|___|___________|____
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16 Tara de       | 17 Tara de
|*) |                                      |    origine       |    destinatie
|   |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |    nationalitatea mijlocului         |  valoarea totala | de     |
|   |    de transport activ care           |  facturata       | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|..................................
| 7 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      |  antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total: |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. VAMA DE PLECARE
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 J. CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE            | 54 Locul si data:
                                               |
                                               | Semnatura si numele
                                               | declarantului /
                                               | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU STATISTICA - TARA DE DESTINATIE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de descarcare
    28 - Informatii financiare si bancare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 8 | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |____|_|_____|
|---|   __                                 | 3    | 4   |
|   |  |__|                                |___|__|_____|_____________________
|   |                                      | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |______________________________________|______|_____|_____________________
|   | 8 Destinatar               Nr.       | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |                                      |__________________________________
|   |                                      | 10 Tara|11 Tara |12 Elemente| 13
|   |                                      |ultimei |tranzact|  pentru   |
|   |                                      |   |prov|    |   |  valoare  |
|   |______________________________________|___|____|____|___|___________|____
|   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.       | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |                                      | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |                                      |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |                                      | 16 Tara de       | 17 Tara de
|*) |                                      |    origine       |    destinatie
|   |______________________________________|__________________|_______________
|   | 18 Identitatea si               | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |    nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |    de transport la plecare   |  |    |  |                           |
|   |______________________________|__|____|__|___________________________|___
|   | 21 Identitatea si                    | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |    nationalitatea mijlocului         |  valoarea totala | de     |
|   |    de transport activ care           |  facturata       | schimb |
|   |    trece frontiera              |    |  |               |        |   |
|   |_________________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   | 25 Mod de       | Mod          | 27  | 28 Informatii financiare si
|   |    transport la | transport    |     |    bancare
|   |   | frontiera   |   | interior |     |
|___|___|_____________|___|__________|_____|..................................
| 8 | 29 Vama de iesire              | 30  |
|___|________________________________|_____|__________________________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  43 |
 44 |                                                  |________|________|_|__
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                           |_____|_______
    |                                                           | 46
 ___|___________________________________________________________|_____________
 47 | Tip | Baza de | Procent | Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
    |     | calc. a |         |         |    |    plata      |  antrepozitului
    |     | impozit.|         |         |    |               |
    |-----|---------|---------|---------|----|               |
    |     |         |         |         |    |_______________|________________
    |     |         |         |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
    |     |         |         |         |    |
    |     |         |         |         |    |
    |_____|_________|_________|_________|____|
    |             Total: |    |
 ___|___________________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. VAMA DE PLECARE
    |
    |                                                |
 ___|
 51 |                                                |
    |
    | reprezentat prin                               |
    | Locul si data:
    |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |          |           |            |            |           |
 ___|__________|___________|____________|____________|___________|____________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 J. CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE            | 54 Locul si data:
                                               |
                                               | Semnatura si numele
                                               | declarantului /
                                               | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU DESTINATAR

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de descarcare
    28 - Informatii financiare si bancare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    48 - Report de plata
    49 - Identificarea antrepozitului
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

    ANEXA 4/b

                                            ____________| A. VAMA DE
     ______________________________________|1 DECLARATIE|  EXPEDIERE/DE EXPORT
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |  C | | BIS |
    |   __                                 |____|_|_____|
    |  |__|                                | 3    |     |
    |                                      |   |  |  1  |
 ___|______________________________________|___|__|_____|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | pentru tara
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 1 | de expediere/
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | de export
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate Brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate Netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    44 - Mentiuni speciale Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                            ____________| A. VAMA DE
     ______________________________________|1 DECLARATIE| EXPEDIERE/DE EXPORT
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.       |  C | | BIS |
    |   __                                 |____|_|_____|
    |  |__|                                | 3    |     |
    |                                      |   |  |  2  |
 ___|______________________________________|___|__|_____|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 2 | statistica -
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | expediere/
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | export
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G:      |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _____________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE | EXPEDIERE/DE EXPORT
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 3 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 3 | expeditor/
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | exportator
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - U.M. suplimentare
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _____________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE | EXPEDIERE/DE EXPORT
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 4 |
 ___|_____________________________________|___|_____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________

                                                         ____________________
                                                        |   | Exemplar pentru
                                                        | 4 | vama de
                                                        |   | destinatie
                                                        |___|_________________
                                                        | C. VAMA DE PLECARE
                                                        |
                                                        |
                                                        |

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    35 - Greutate brutto (kg)
    38 - Greutate netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii

                                           _____________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE | EXPEDIERE/DE EXPORT
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 5 |
 ___|_____________________________________|___|_____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________

                                                     ________________________
                                                    |   | Exemplar pentru
                                                    | 5 | returnare - tranzit
                                                    |___|____________________
                                                    | C. VAMA DE PLECARE
                                                    |
                                                    |
                                                    |

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    35 - Greutate brutto (kg)
    38 - Greutate netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii

                                           _____________
     _____________________________________|1 DECLARATIE |A. VAMA DE DESTINATIE
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 6 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42   | 43
 44 |                                                  |________|______|__|___
    |                                                           Cod MS| 45
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42   | 43
 44 |                                                  |________|______|__|___
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42   | 43
 44 |                                                  |________|______|___|__
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 6 | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | destinatie
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G:      |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    43 - Cod ME
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _____________|A. VAMA DE DESTINATIE
     _____________________________________|1 DECLARATIE |
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 7 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42   | 43
 44 |                                                  |________|______|__|___
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42    | 43
 44 |                                                  |________|_______|__|__
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42    | 43
 44 |                                                  |________|_______|__|__
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 7 | statistica -
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | destinatie
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G:      |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    43 - Cod ME
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _____________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE |    DESTINATIE
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS|
    |   __                                |_____|___|___|
    |  |__|                               | 3       |   |
    |                                     |Formulare| 8 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|_____________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42   | 43
 44 |                                                  |________|______|__|___
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  | 43
 44 |                                                  |________|_____|__|____
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     | 36
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     | 42  | 43
 44 |                                                  |________|_____|___|___
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |    | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|----|------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | Exemplar
    |    |         |       |        |    |    |       |    | 8 | pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |    |   | destinatar
    |    |         |       |        |    |    |       |    |___|______________
    |    |         |       |        |    |    |       |    |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|____|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |    |
    |_______________________________|____|____________|____|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    43 - Cod ME
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

    ANEXA 4/c

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 1 | 6 | 2 Expeditor/Exportator  Nr.      |____|_|_____|
|---|---|  __                              | 3    | 4   |
|   |   | |__|                             |___|__|_____|_____________________
|   |   |                                  | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |   |__________________________________|______|_____|_____________________
|   |   | 8 Destinatar            Nr.      | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |   |                                  |__________________________________
|   |   |                                  |10 Tara |11 Tara |12 Elemente|13
|   |   |                                  |ultimei |tranzact|   pentru  |
|   |   |                                  |   |prov|    |   |   valoare |
|   |   |__________________________________|___|____|____|___|___________|_____
|   |   | 14 Declarant/           Nr.      | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |   |    Reprezentant                  | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |   |                                  |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |   |                                  | 16 Tara de       | 17 Tara de
|   |   |                                  |    origine       |    destinatie
|*) |*)|__________________________________|__________________|_______________
|   |   | 18 Identitatea si           | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |   | nationalitatea              |Ctr.|
|   |   | mijlocului  de              |    |
|   |   | transport la plecare     |  |    |  |                           |
|   |   |__________________________|__|____|__|___________________________|___
|   |   | 21 Identitatea si                | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |   | nationalitatea mijlocului        | valoarea totala  | de     |
|   |   | de transport activ care          | facturata        | schimb |
|   |   | trece frontiera             |    |  |               |        |   |
|   |   |_____________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   |   | 25 Mod de    | Mod        | 27   | 28 Informatii financiare si
|   |   | transport la | transport  |      |    bancare
|   |   |  | frontiera |  |interior |      |
|___|___|__|___________|__|_________|______|..................................
| 1 | 6 | 29 Vama de iesire         | 30   |
|___|___|___________________________|______|__________________________________
 31     | Marci si - Nr.           - Nr. si      | 32  | 33            |  |
        | numere     containerelor   natura      |___|_|_______|__|____|__|___
        |                                              | 34    | 35     | 36
        |                                              |a| |b| |        |
        |                                              |_|_|_|_|________|_____
        |                                              | 37    | 38     | 39
        |                                              |___|___|________|_____
        |                                              | 40
        |                                              |----------------------
 _______|______________________________________________| 41     | 42  43 |
 44     |                                              |________|________|_|__
        |                                                       Cod MS| 45
        |                                                       |_____|_______
        |                                                       | 46
 _______|_______________________________________________________|_____________
 47     |Tip| Baza de |Procent| Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
        |   | calc. a |       |         |    |    plata      |  antrepozitului
        |   | impozit.|       |         |    |               |
        |---|---------|-------|---------|----|               |
        |   |         |       |         |    |_______________|________________
        |   |         |       |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
        |   |         |       |         |    |
        |   |         |       |         |    |
        |___|_________|_______|_________|____|
        |         Total: |    |
 _______|_______________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
        |
        |                                                |
 _______|
 51     |                                                |
        |
        | reprezentat prin                               |
        | Locul si data:
        |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        |          |           |            |            |           |
 _______|__________|___________|____________|____________|___________|________
 52 Garantie                                         Cod | 53 Vama de
    nevalabila pentru                              |     |    destinatie
                                                   |     |    si (tara)
 __________________________________________________|_____|____________________
 D/J CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE/    Stampila:    | 54 Locul si data:
     DE DESTINATIE                                 |
     Rezultat:                                     |
     Sigilii aplicate: Numar:                      |
              marcaj:                              | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                          | declarantului /
    Semnatura:                                     | reprezentantului:
                                                   |
 __________________________________________________|__________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU TARA DE EXPEDIERE/DE EXPORT
    *) EXEMPLAR PENTRU TARA DE DESTINATIE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare/descarcare
    29 - Vama de iesire/intrare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

--------------------------------------------------------------------
 E/J Controlat la vama de expeditie/de export/de destinatie
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 2 | 7 | 2 Expeditor/Exportator  Nr.      |____|_|_____|
|---|---|  __                              | 3    | 4   |
|   |   | |__|                             |___|__|_____|_____________________
|   |   |                                  | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |   |__________________________________|______|_____|_____________________
|   |   | 8 Destinatar            Nr.      | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |   |                                  |__________________________________
|   |   |                                  |10 Tara |11 Tara |12 Elemente| 13
|   |   |                                  |ultimei |tranzact|   pentru  |
|   |   |                                  |   |prov|    |   |   valoare |
|   |   |__________________________________|___|____|____|___|___________|_____
|   |   | 14 Declarant/  Nr.               | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |   |    Reprezentant                  | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |   |                                  |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |   |                                  | 16 Tara de       | 17 Tara de
|   |   |                                  |    origine       |    destinatie
|*) |*)|__________________________________|__________________|_______________
|   |   | 18 Identitatea si           | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |   | nationalitatea              |Ctr.|
|   |   | mijlocului  de              |    |
|   |   | transport la plecare     |  |    |  |                           |
|   |   |__________________________|__|____|__|___________________________|___
|   |   | 21 Identitatea si                | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |   | nationalitatea mijlocului        | valoarea totala  | de     |
|   |   | de transport activ care          | facturata        | schimb |
|   |   | trece frontiera             |    |  |               |        |   |
|   |   |_____________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   |   | 25 Mod de    | Mod        | 27   | 28 Informatii financiare si
|   |   | transport la | transport  |      |    bancare
|   |   |  | frontiera |  |interior |      |
|___|___|__|___________|__|_________|______|
| 2 | 7 | 29 Vama de iesire         | 30   |
|___|___|___________________________|______|__________________________________
 31     | Marci si - Nr.           - Nr. si      | 32  | 33            |  |
        | numere     containerelor   natura      |___|_|_______|__|____|__|___
        |                                              | 34    | 35     | 36
        |                                              |a| |b| |        |
        |                                              |_|_|_|_|________|_____
        |                                              | 37    | 38     | 39
        |                                              |___|___|________|_____
        |                                              | 40
        |                                              |----------------------
 _______|______________________________________________| 41     | 42  43 |
 44     |                                              |________|________|_|__
        |                                                       Cod MS| 45
        |                                               ________|_____|_______
        |                                              |        | 46
 _______|______________________________________________|________|_____________
 47     |Tip| Baza de |Procent| Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
        |   | calc. a |       |         |    |    plata      |  antrepozitului
        |   | impozit.|       |         |    |               |
        |---|---------|-------|---------|----|               |
        |   |         |       |         |    |_______________|________________
        |   |         |       |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
        |   |         |       |         |    |
        |   |         |       |         |    |
        |___|_________|_______|_________|____|
        |         Total: |    |
 _______|_______________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
        |
        |                                                |
 _______|
 51     |                                                |
        |
        | reprezentat prin                               |
        | Locul si data:
        |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        |          |           |            |            |           |
 _______|__________|___________|____________|____________|___________|________
 52 Garantie                                         Cod | 53 Vama de
    nevalabila pentru                              |     |    destinatie si
                                                   |     |    si (tara)
 __________________________________________________|_____|____________________
 D/J CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE/    Stampila:    | 54 Locul si data:
     DE DESTINATIE                                 |
     Rezultat:                                     |
     Sigilii aplicate: Numar:                      |
               marcaj:                             | Semnatura si numele
     Termen (data limita):                         | declarantului /
     Semnatura:                                    | reprezentantului:
                                                   |
 __________________________________________________|__________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU STATISTICA - TARA DE EXPEDIERE/DE EXPORT
    *) EXEMPLAR PENTRU STATISTICA - TARA DE DESTINATIE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare/descarcare
    29 - Vama de iesire/intrare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

                                            ____________| A. VAMA DE
 __________________________________________|1 DECLARATIE|    DESTINATIE
| 3 | 8 | 2 Expeditor/Exportator  Nr.      |____|_|_____|
|---|---|  __                              | 3    | 4   |
|   |   | |__|                             |___|__|_____|_____________________
|   |   |                                  | 5    | 6   | 7 Nr. de referinta
|   |   |__________________________________|______|_____|_____________________
|   |   | 8 Destinatar            Nr.      | 9 Responsabil financiar   Nr.
|   |   |                                  |__________________________________
|   |   |                                  |10 Tara |11 Tara |12 Elemente| 13
|   |   |                                  |ultimei |tranzact|   pentru  |
|   |   |                                  |   |prov|    |   |   valoare |
|   |   |__________________________________|___|____|____|___|___________|____
|   |   | 14 Declarant/  Nr.               | 15 Tara de       | 15    | 17
|   |   |    Reprezentant                  | expeditie/export |a| |b| |a| |b|
|   |   |                                  |__________________|_|_|_|_|_|_|_|
|   |   |                                  | 16 Tara de       | 17 Tara de
|   |   |                                  |    origine       |    destinatie
|*) |*)|__________________________________|__________________|_______________
|   |   | 18 Identitatea si           | 19 | 20 Conditia de livrare
|   |   | nationalitatea              |Ctr.|
|   |   | mijlocului  de              |    |
|   |   | transport la plecare     |  |    |  |                           |
|   |   |__________________________|__|____|__|___________________________|___
|   |   | 21 Identitatea si                | 22 Moneda si     | 23 Curs| 24
|   |   | nationalitatea mijlocului        | valoarea totala  |    de  |
|   |   | de transport activ care          | facturata        | schimb |
|   |   | trece frontiera             |    |  |               |        |   |
|   |   |_____________________________|____|__|_______________|________|_|_|__
|   |   | 25 Mod de    | Mod        | 27   | 28 Informatii financiare si
|   |   | transport la | transport  |      |    bancare
|   |   |  | frontiera |  |interior |      |
|___|___|__|___________|__|_________|______|
| 3 | 8 | 29 Vama de iesire/intrare | 30   |
|___|___|___________________________|______|__________________________________
 31     | Marci si - Nr.           - Nr. si      | 32  | 33            |  |
        | numere     containerelor   natura      |___|_|_______|__|____|__|___
        |                                              | 34    | 35     | 36
        |                                              |a| |b| |        |
        |                                              |_|_|_|_|________|_____
        |                                              | 37    | 38     | 39
        |                                              |___|___|________|_____
        |                                              | 40
        |                                              |----------------------
 _______|______________________________________________| 41     | 42  43 |
 44     |                                              |________|________|_|__
        |                                                       Cod MS| 45
        |                                                       |_____|_______
        |                                                       | 46
 _______|_______________________________________________________|_____________
 47     |Tip| Baza de |Procent| Cuantum | MP | 48 Report de  |49 Identificarea
        |   | calc. a |       |         |    |    plata      |  antrepozitului
        |   | impozit.|       |         |    |               |
        |---|---------|-------|---------|----|               |
        |   |         |       |         |    |_______________|________________
        |   |         |       |         |    | B. INFORMATII CONTABILE
        |   |         |       |         |    |
        |   |         |       |         |    |
        |___|_________|_______|_________|____|
        |         Total: |    |
 _______|_______________________________|____|_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. Vama de plecare
        |
        |                                                |
 _______|
 51     |                                                |
        |
        | reprezentat prin                               |
        | Locul si data:
        |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        |          |           |            |            |           |
 _______|__________|___________|____________|____________|___________|________
 52 Garantie                                         Cod | 53 Vama de
    nevalabila pentru                              |     |    destinatie si
                                                   |     |    si (tara)
 __________________________________________________|_____|____________________
 D/J CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE/    Stampila:    | 54 Locul si data:
     DE DESTINATIE
     Rezultat:                                     |
     Sigilii aplicate: Numar:                      |
               marcaj:                             | Semnatura si numele
     Termen (data limita):                         | declarantului /
     Semnatura:                                    | reprezentantului:
                                                   |
 __________________________________________________|__________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU EXPEDITOR/EXPORTATOR
    *) EXEMPLAR PENTRU DESTINATAR

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    15 - Cod tara export
    17 - Cod tara destinatie
    24 - Natura tranzactiei
    27 - Locul de incarcare/descarcare
    29 - Vama de iesire/intrare
    30 - Localizarea marfurilor
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    36 - Preferinte
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    45 - Ajustare
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)

                                            ____________|
 __________________________________________|1 DECLARATIE|
| 4 | 5 | 2 Expeditor/Exportator   Nr.     |____|_|_____|
|---|---|   __                             | 3    | 4   |
|   |   |  |__|                            |___|__|_____|_____________________
|   |   |                                  | 5    | 6   |
|   |   |__________________________________|______|_____|_____________________
|   |   | 8 Destinatar             Nr.     |
|   |   |                                  |
|   |   |                                  |
|   |   |                                  |
|   |   |__________________________________|__________________
|   |   | 14 Declarant/Reprezentant  Nr.   | 15 Tara de       |
|   |   |                                  | expeditie/export |
|   |   |                                  | se returneaza la:|
|   |   |                                  |__________________|_______________
|*) |*)|                                  |                  | 17 Tara de
|   |   |                                  |                  |    destinatie
|   |   |__________________________________|                  |_______________
|   |   | 18 Identitatea si           | 19 |
|   |   |nationalitatea mijlocului    |Ctr.|
|   |   |de transport la plecare   |  |    |
|   |   |__________________________|__|____|__________________________________
|   |   | 21 Identitatea si                |
|   |   | nationalitatea mijlocului        |
|   |   | de transport activ care          |
|   |   | trece frontiera             |    |
|   |   |_____________________________|____|
|   |   | 25 Mod de      |   | 27 Locul de |
|   |   | transport la   |   |   incarcare |
|   |   |   |  frontiera |   |             |
|___|___|___|____________|   |_____________|
| 4 | 5 |                                  |
|___|___|__________________________________|__________________________________
 31     | Marci si - Nr.           - Nr. si       | 32  | 33 Codul marfurilor
        | numere     containerelor   natura       |___|_|__________________
        |                                               |      | 35        |
        |                                               |      |___________|
        |                                               |      | 38        |
        |                                               |______|___________|__
        |                                               | 40
        |                                               |_____________________
 _______|_______________________________________________|
 44     |                                               |_______________
        |                                                        Cod MS |
        |                                                        |______|
        |                                                        |
 _______|________________________________________________________|____________
 55     | Locul si tara:                    | Locul si tara:
        |-----------------------------------|---------------------------------
        | Identitatea si nationalitatea     | Identitatea si nationalitatea
        | noului mijloc de transport:       | noului mijloc de transport:
        |-----------------------------------|---------------------------------
        | Ctr. |   | (1) Identitatea noului | Ctr. |   |(1) Identitatea noului
        |      |   |     container:         |      |   |     container:
        |-----------------------------------|---------------------------------
        | (1) Completati: 1 daca DA sau     | (1) Completati: 1 daca DA sau
        |                 0 daca NU         |                 0 daca NU
 _______|___________________________________|_________________________________
 F      | Noile sigilii: Numar:    marcaj:  | Noile sigilii: Numar:    marcaj:
 *)   |                                   |
        | Semnatura:           Stampila     | Semnatura:           Stampila:
        |                                   |
 _______|___________________________________|______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        | 50 Principal obligat    Nr.    Semnatura:      | C. VAMA DE PLECARE
        |
        |                                                |
 _______|
 51     | reprezentat prin                               |
        | Locul si data:
        |________________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        |          |           |            |            |           |
 _______|__________|___________|____________|____________|___________|_________
 52 Garantie                                     Cod | 53 Vama de destinatie
    nevalabila pentru                          |     |    (si tara)
 ______________________________________________|_____|________________________
 D. CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE     Stampila: | 54 Locul si data:
    Rezultat:                                  |
    Sigilii aplicate: Numar:                   |
              marcaj:                          | Semnatura si numele
    Termen (data limita):                      | declarantului /
    Semnatura:                                 | reprezentantului:
                                               |
 ______________________________________________|______________________________
    *) EXEMPLAR PENTRU VAMA DE DESTINATIE
    *) EXEMPLAR PENTRU RETURNARE - TRANZIT
    *) F - VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE

    Semnificatia cifrelor:
    3 - Formulare
    4 - Lista incarc.
    5 - Articole
    6 - Total colete
    31 - Colete si descrierea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    35 - Greutate Brutto (kg)
    38 - Greutate Netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    55 - Transbordare
    51 - Vama de trecere prevazuta (si tara)
 ____________________________________________________________________________
|56 Alte incidente in cursul transportului | G. VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE|
|   Relatarea faptelor si masurilor luate  |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|
| H. CONTROL ULTERIOR                                                        |
|____________________________________________________________________________|
| CERERE DE CONTROL                  | REZULTATUL CONTROLULUI                |
|                                    |                                       |
| Controlul autenticitatii acestui   | Acest document (1)                    |
| document si al exactitatii         |                                       |
| informatiilor pe care le contine   |   __                                  |
| este cerut:                        |  |__| a fost corect vizat de oficiul  |
|                                    |       vamal precizat si informatiile  |
|                                    |       pe care le contine sunt exacte  |
| Locul si data:          Stampila   |   __                                  |
| Semnatura:                         |  |__| nu corespunde conditiilor de    |
|                                    |       conformitate necesare (a se     |
|                                    |       vedea observatiile de mai jos)  |
|                                    |                                       |
|                                    | Locul si data:                        |
|                                    | Semnatura:              Stampila:     |
|____________________________________|                                       |
|  Observatii:                                                               |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                     ___                                                    |
| (1) Indicati cu un | X | caseta corespunzatoare                            |
|                    |___|                                                   |
|____________________________________________________________________________|
| I. CONTROLAT DE CATRE VAMA DE DESTINATIE |                                 |
|    (TRANZIT)                             |                                 |
| Data sosirii:                            | Exemplarul 5 returnat           |
| Controlul sigiliilor:                    | la data de:                     |
|                                          | dupa inregistrare cu            |
|                                          | Nr.                             |
|                                          |                                 |
| Observatii:                              | Semnatura:        Stampila:     |
|                                          |                                 |
|                                          |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ____________________________________________________________________________
| TRANZIT - RECIPISA (se completeaza inainte de a prezenta                   |
|                     documentul vamii de destinatie)                        |
| Se certifica prin prezenta ca documentul ........... emis de vama din      |
| ..................... (numele si tara) sub Nr. .........................   |
| a fost prezentat si pana in prezent nu a fost constatata nici o            |
| contraventie privind expedierea la care se refera acest document.          |
|                                                                            |
|                                                          Stampila          |
| Data:              Semnatura:                  vamii de destinatie:        |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 4/d

                                           _________________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE     | EXPEDIERE/
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |  BIS  | DE EXPORT
    |   __                                |_____|___|_______|
    |  |__|                               | 3       |   |   |
    |                                     |Formulare| 1 | 6 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|___|_________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP|
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |   | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |   |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|---|--------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 1 | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | expediere/de
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | export
    |    |         |       |        |    |    |       |   |---|----------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 6 | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | destinatie
    |    |         |       |        |    |    |       |   |___|________________
    |    |         |       |        |    |    |       |   |C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|___|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |   |
    |_______________________________|____|____________|___|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    42 - Pret articol
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor


                                           _________________| A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE     | EXPEDIERE/
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |  BIS  | DE EXPORT
    |   __                                |_____|___|_______|
    |  |__|                               | 3       |   |   |
    |                                     |Formulare| 2 | 7 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|___|_________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP|
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |   | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |   |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|---|--------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 2 | statistica -
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | expediere /
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | export
    |    |         |       |        |    |    |       |   |---|----------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 7 | statistica -
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | tara de
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | destinatie
    |    |         |       |        |    |    |       |   |___|________________
    |    |         |       |        |    |    |       |   | C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|___|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |   |
    |_______________________________|____|____________|___|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _________________|A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE     |   EXPEDIERE/DE
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS    |   EXPORT
    |   __                                |_____|___|_______|
    |  |__|                               | 3       |   |   |
    |                                     |Formulare| 3 | 8 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|___|_________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33            |  |
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|__|____|__|___
    |                                                  | 34    | 35     |
    |                                                  |a| |b| |        |
    |                                                  |_|_|_|_|________|_____
    |                                                  | 37    | 38     | 39
    |                                                  |___|___|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |----------------------
 ___|__________________________________________________| 41     |
 44 |                                                  |________|_____________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        | 46
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 47 |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |
    |    | calc. a |       |        |    |    | calc. a |       |        |    |
    |    | impozit.|       |        |    |    | impozit.|       |        |    |
    |----|---------|-------|--------|----|----|---------|-------|--------|----|
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |    |         |       |        |    |    |         |       |        |    |
    |____|_________|_______|________|____|____|_________|_______|________|____|
    | Total primul articol:              |  Total al doilea articol:     |    |
    |____________________________________|_______________________________|____|
    |Tip | Baza de |Procent|Cuantum | MP |Tip |Cuantum| MP|
    |    | calc. a |       |        |    |    |       |   | <-- RECAPITULATIE
    |    | impozit.|       |        |    |    |       |   |
    |----|---------|-------|--------|----|----|-------|---|--------------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 3 | expeditor/
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | exportator
    |    |         |       |        |    |    |       |   |---|----------------
    |    |         |       |        |    |    |       |   |   | Exemplar pentru
    |    |         |       |        |    |    |       |   | 8 | destinatar
    |    |         |       |        |    |    |       |   |___|________________
    |    |         |       |        |    |    |       |   | C. VAMA DE PLECARE
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |    |         |       |        |    |    |       |   |
    |____|_________|_______|________|____|____|_______|___|
    | Total al treilea articol:     |    |  T.G.:     |   |
    |_______________________________|____|____________|___|

    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    34 - Cod tara origine
    35 - Greutate brutto (kg)
    37 - Regim
    38 - Greutate netto (kg)
    39 - Contingent
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    41 - UM suplimentare
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii
    46 - Valoare statistica
    47 - Calculul impozitarilor

                                           _________________|A. VAMA DE
     _____________________________________|1 DECLARATIE     |   EXPEDIERE/DE
    | 2 Expeditor/Exportator     Nr.      |  C  |   |BIS    |   EXPORT
    |   __                                |_____|___|_______|
    |  |__|                               | 3       |   |   |
    |                                     |Formulare| 4 | 5 |
 ___|_____________________________________|____|____|___|___|_________________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________
 31 | Marci si - Nr.           - Nr. si          | 32  | 33
    | numere     containerelor   natura          |___|_|_______|________
    |                                                  |       | 35     |
    |                                                  |       |        |
    |                                                  |       |________|
    |                                                  |       | 38     |
    |                                                  |_______|________|_____
    |                                                  | 40
    |                                                  |______________________
 ___|__________________________________________________|
 44 |                                                  |______________________
    |                                                           Cod MS|
    |                                                   ________|_____|_______
    |                                                  |        |
 ___|__________________________________________________|________|_____________

                                                     _________________________
                                                    |   | Exemplar pentru vama
                                                    | 4 | de destinatie
                                                    |___|_____________________
                                                    |   | Exemplar pentru
                                                    | 5 | returnare - tranzit
                                                    |___|_____________________
                                                    | C. VAMA DE PLECARE
                                                    |
                                                    |
                                                    |
    Semnificatia cifrelor:
    31 - Colete si denumirea marfurilor
    32 - Art. - Nr.
    33 - Codul marfurilor
    35 - Greutate brutto (kg)
    38 - Greutate netto (kg)
    40 - Declaratie sumara/Documentul precedent
    44 - Mentiuni speciale/Documente anexate/Certificate si autorizatii

    ANEXA 5

                    DECLARATIA PENTRU VALOAREA IN VAMA

                    Nr. ........... din .................

------------------------------------------------------------------------------
 1. VANZATOR                         | SPATIU DESTINAT BIROULUI VAMAL
 Nume:                               |
                                     |
 Adresa:                             |
-------------------------------------|
 2.a) CUMPARATOR                     |
 Nume:                               |
                                     |
 Adresa:                             |
-------------------------------------|
 2.b) REPREZENTANT                   |
 Nume:                               |
                                     |
 Adresa:                             |
-------------------------------------|----------------------------------------
 NOTA IMPORTANTA                     | 3. Conditia de livrare
 Persoana care semneaza si depune    |
 prezenta declaratie: |----------------------------------------
 - raspunde de corectitudinea        | 4. Numarul si data facturii
   elementelor inscrise in acest     |
   formular si de autenticitatea     |
   tuturor documentelor prezentate   |
   in scopul determinarii valorii    |
   in vama si                        |----------------------------------------
 - se angajeaza sa furnizeze toate   | 5. Numarul si data contractului
   informatiile si documentele       |
   suplimentare necesare pentru      |
   determinarea valorii in vama a    |
   marfurilor                        |
_____________________________________|________________________________________
 6. Numarul si data deciziilor vamale referitoare | Marcati   cu    x  casuta
   la rubricile 7 - 9                             | adecvata
__________________________________________________|
 *7.a) Vanzatorul si cumparatorul sunt legati in
 sensul art. 15.4. din Acordul privind aplicarea      __            __
 art. VII din GATT ?                                 |__| DA       |__| NU
   b) Legatura a influentat pretul marfurilor         __            __
      importate?                                     |__| DA       |__| NU
   c) (raspuns facultativ) Valoarea tranzactionala
a marfurilor importate este foarte apropiata
de o valoare mentionata la art. 2.b) din Acordul      __            __
privind aplicarea art. VII din GATT ?                |__| DA       |__| NU
   In caz afirmativ faceti precizari detaliate.
----------------
    *) Rubricile aferente intrebarilor de la
pct. 7.b) si 7.c) se completeaza numai in cazul
in care la intrebarea 7.a) s-a raspuns afirmativ.)
--------------------------------------------------
 *8.a) Exista RESTRICTII referitoare la cedarea
sau utilizarea marfurilor de catre cumparator,        __            __
altele decat restrictiile care:                      |__| DA       |__| NU
   i) sunt impuse sau cerute de lege sau
      autoritatile romane;
  ii) limiteaza regiunea geografica in care
      marfurile pot fi revandute; sau
 iii) nu afecteaza substantial valoarea
      marfurilor.                                     __            __
   b) Vanzarea sau pretul sunt subordonate unor      |__| DA       |__| NU
CONDITII sau unor PRESTATII a caror valoare nu
este determinabila pentru ceea ce se refera la
marfurile de evaluat ?
      Precizati natura restrictiilor conditiilor
sau prestatiilor, dupa caz.
-----------------
    *) Daca valoarea conditiilor sau prestatiilor
este determinabila, precizati suma in rubrica
nr. 11.b)
-------------------------------------------------     __            __
 *9.a) Exista redevente sau drepturi de licenta      |__| DA       |__| NU
relative la marfurile importate, pe care
cumparatorul este tinut sa le achite fie direct,
fie indirect, ca o conditie a vanzarii marfurilor
de evaluat ?
    b) Vanzarea este conditionata printr-un acord     __            __
in baza caruia o parte a produsului oricarei         |__| DA       |__| NU
vanzari, cesiuni sau utilizari ulterioare a
marfurilor revine direct sau indirect
vanzatorului ?
-----------------
    *) In cazul unui raspuns afirmativ la oricare
intrebari, mentionati conditiile si, daca este
posibil, precizati suma in rubricile nr. 15,
respectiv 16.)
-----------------------------------------------------------------------------
    NOTA RELATIVA LA RUBRICA NR. 7                 | 10.a) Numar de file
    1. Persoanele sunt considerate legate, daca:   | suplimentare anexate
    a) una face parte din directia sau consiliul   |-------------------------
de administratie al intreprinderii celeilalte si   | 10.b) Locul intocmirii:
reciproc;                                          |
    b) ele sunt legal recunoscute ca asociate;     |       Data:
    c) ele sunt patroni si salariati;              |
    d) o persoana oarecare poseda, controleaza     |       Semnatura:
sau detine direct sau indirect 5% sau mai mult     |
dintre actiunile sau partile emise, drept de vot,  |
de una si de cealalta;                             |
    e) una dintre ele controleaza pe cealalta      |
direct sau indirect;                               |
    f) amandoua sunt direct sau indirect           |
controlate de o terta persoana;                    |
    g) impreuna, ele controleaza direct sau        |
indirect o terta persoana; sau                     |
    h) ele sunt membri ai aceleasi familii         |
                                                   |__________________________

                                  - 2 -
____________________________________________________________________________
                                                                            |
 SPATIU DESTINAT BIROULUI VAMAL                _____________________________|
                                              | ARTICOL | ARTICOL | ARTICOL |
______________________________________________|_________|_________|_________|
 A. BAZA DE     | 11.a) Pretul efectiv platit |         |         |         |
    CALCUL      | sau pretul de platit in     |         |         |         |
                | moneda de facturare         |---------|---------|---------|
                | b) Plati indirecte (vezi    |         |         |         |
                | rubrica 8.b)                |         |         |         |
                | (cursul de schimb        )  |         |         |         |
________________|_____________________________|_________|_________|_________|
                | 12. Total A (in lei)        |         |         |         |
________________|_____________________________|_________|_________|_________|
 B. ELEMENTE    | 13. Costuri suportate de    |         |         |         |
 CARE SE ADAUGA |                             |         |         |         |
 la pretul      | a) comisioane, cu exceptia  |         |         |         |
 efectiv platit |    comisioanelor la         |         |         |         |
 sau pretul de  |    cumparare                |         |         |         |
 platit         | b) cheltuieli de            |         |         |         |
 (in lei)*      |    intermediere             |         |         |         |
                | c) costul ambalajelor       |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 14. Produse si servicii     |         |         |         |
                | furnizate direct sau        |         |         |         |
                | indirect de cumparator,     |         |         |         |
                | fara cheltuieli sau la      |         |         |         |
                | costuri reduse, si utilizate|         |         |         |
                | cu ocazia producerii si     |         |         |         |
                | vanzarii pentru export a    |         |         |         |
                | marfurilor importate:       |         |         |         |
                |                             |         |         |         |
                | a) materiale, componente,   |         |         |         |
                | parti si elemente similare  |         |         |         |
                | utilizate cu ocazia         |         |         |         |
                | producerii marfurilor       |         |         |         |
                | importate ...............   |_________|_________|_________|
                |                             |         |         |         |
                | b) utilaje, matrite, forme  |         |         |         |
                | si elemente similare        |         |         |         |
                | utilizate cu ocazia         |         |         |         |
                | producerii marfurilor       |         |         |         |
                | importate ................  |         |         |         |
                |                             |_________|_________|_________|
                | c) materiale consumate cu   |         |         |         |
                | ocazia producerii marfurilor|         |         |         |
                | importate ................  |         |         |         |
                |                             |         |         |         |
                | d) inginerie, dezvoltare,   |         |         |         |
                | lucrari de arta si design,  |         |         |         |
                | planuri si schite, executate|         |         |         |
                | in alta tara decat tara de  |         |         |         |
                | import si necesare la       |         |         |         |
                | producerea marfurilor       |         |         |         |
                | importate ................  |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 15. Redevente si drepturi   |         |         |         |
                | de licenta (vezi rubrica    |         |         |         |
                | nr. 9.a) .................  |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 16. Valoarea oricarei parti |         |         |         |
                | a produsului oricarei       |         |         |         |
                | revanzari, cesiuni sau      |         |         |         |
                | utilizari ulterioare a      |         |         |         |
                | marfurilor care revine,     |         |         |         |
                | direct sau indirect,        |         |         |         |
                | vanzatorului (vezi rubrica  |         |         |         |
                | nr. 9.b) ................   |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 17. Cheltuieli de livrare   |         |         |         |
                | pe parcursul extern pana la |         |         |         |
                | frontiera romana:           |         |         |         |
                |                             |         |         |         |
                | a) cheltuieli de transport  |         |         |         |
                |    ...................      |         |         |         |
                |                             |         |         |         |
                | b) cheltuieli de incarcare, |         |         |         |
                | de descarcare si de         |         |         |         |
                | manipulare, conexe          |         |         |         |
                | transportului marfurilor    |         |         |         |
                | importate ...............   |         |         |         |
                |                             |         |         |         |
                | c) costul asigurarii .....  |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 18. Total B ..............  |         |         |         |
________________|_____________________________|_________|_________|_________|
 C. ELEMENTE    | 19. Costuri transportului   |         |         |         |
 CARE SE DEDUC  |     dupa import ..........  |         |         |         |
 din pretul     |_____________________________|_________|_________|_________|
 efectiv platit | 20. Cheltuieli relative la  |         |         |         |
 sau pretul de  | lucrarile de constructie,   |         |         |         |
 platit         | de instalare, de montaj, de |         |         |         |
 (in lei)*      | intretinere sau de asistenta|         |         |         |
                | tehnica, intreprinse dupa   |         |         |         |
                | import, in ce priveste      |         |         |         |
                | marfurile importate ....... |         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 21. Alte cheltuieli         |         |         |         |
                | (precizate) _______________ |         |         |         |
                | ___________________________ |         |         |         |
                | 22. Drepturi si taxe platite|         |         |         |
                | in tara de import ..........|         |         |         |
                |_____________________________|_________|_________|_________|
                | 23. Total C ..............  |         |         |         |
________________|_____________________________|_________|_________|_________|
 24. VALOAREA IN VAMA DECLARATA (A+B-C) ..... |         |         |         |
______________________________________________|_________|_________|_________|
 *) Daca sumele sunt exprimate in moneda straina, se vor indica in aceasta  |
rubrica sumele in moneda straina si cursul de schimb in vigoare, raportat   |
la fiecare element, pentru fiecare articol in parte.                        |
                                                                            |
  Elementul de valoare            Suma              Cursul de schimb        |
____________________________________________________________________________|


                           INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratia pentru valoarea in vama"

    1. Formularul "Declaratia pentru valoarea in vama" se depune intr-un singur exemplar, in forma si modelul prevazute in anexa nr. 5, impreuna cu declaratia vamala si celelalte documente necesare vamuirii.
    2. Declaratia pentru valoarea in vama trebuie sa fie completata prin dactilografiere lizibila, fara stersaturi sau adaugari.
    3. Declaratia pentru valoarea in vama se depune la biroul vamal de catre importator. In cazul in care este depusa prin reprezentant, se completeaza rubrica 2.b) cu numele si adresa acestuia, raspunderea privind datele declarate fiind solidara cu a importatorului.
    4. Pentru marfurile primite de persoane juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, declaratia pentru valoarea in vama se va completa, in mod obligatoriu, cu urmatoarele date:
    - expeditorul marfurilor importate (rubrica 1);
    - destinatarul marfurilor importate (rubrica 2.a);
    - reprezentantul importatorului (rubrica 2.b) - in cazul in care declaratia pentru valoarea in vama este depusa prin reprezentant;
    - numarul si data facturii sau ale documentului primit de la expeditorul extern al marfii, in care este inscrisa valoarea;
    - valoarea in vama declarata (rubrica 24).
    5. Declaratia pentru valoarea in vama nu se depune in urmatoarele cazuri:
    - valoarea marfurilor importate nu depaseste echivalentul sumei de 100 ECU;
    - valoarea marfurilor importate este stabilita, prin reglementari legale, in suma fixa.

    ANEXA 6

                         CONDITIILE SI LIMITELE
privind introducerea si scoaterea din tara a bunurilor apartinand calatorilor si altor persoane fizice

    1. Calatorii si persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot sa introduca in tara, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara a fi supuse la plata taxelor vamale, urmatoarele bunuri, in limitele si conditiile stabilite mai jos:
    a) efectele personale si medicamentele necesare, in mod rational, pe durata calatoriei si a sederii in strainatate sau in tara;
    b) bijuteriile de uz personal definite ca atare prin prezenta anexa;
    c) cartile, publicatiile, inregistrarile de orice fel, diapozitivele, altele asemenea, necesare uzului personal;
    d) bunurile obtinute ca premii sau distinctii in cadrul unor manifestari oficiale;
    e) bauturile alcoolice, tigarile, tigaretele si tutunul, in urmatoarele cantitati: 2 l bauturi alcoolice peste 22 grade, 4 l de vin, 4 l de bere, 200 buc. tigarete, 50 buc. tigari de foi si 250 g tutun pentru uzul persoanelor in varsta de peste 16 ani;
    f) alte bunuri de orice fel in limita valorica, reprezentand in total echivalentul in lei a sumei de 100 ECU.
    Calatorii si persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot scoate din tara, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara plata taxelor vamale: bunurile prevazute la pct. 1 lit. a)-e), bunuri de orice fel in limita valorica reprezentand in total echivalentul in lei a sumei de 1.200 ECU, precum si cate un bun a carui valoare individuala depaseste limita de 1.200 ECU.
    2. Limita valorica stabilita la pct. 1 lit. f) se aplica numai la o singura trecere de frontiera (dus si intors) in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna, limita valorica se reduce la 20 ECU.
    Pentru bunurile prevazute la pct. 1 lit. e) limitele se aplica la o singura trecere de frontiera (dus si intors) in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna, limitele se reduc la jumatate.
    In cazul trecerilor pe baza de intelegere intre Romania si tarile limitrofe se aplica prevederile alin. 1 si 2, fara a fi permisa introducerea sau scoaterea din tara de bunuri, cu plata taxelor vamale.
    3. In afara bunurilor prevazute la pct. 1 alin. 1 se pot introduce in tara, prin bagaje insotite sau neinsotite, cu plata taxelor vamale stabilite la art. 90 din Codul vamal, bunuri in limita valorica reprezentand contravaloarea in lei a 1.200 ECU pentru fiecare calator sau persoana fizica, o singura data pe luna.
    4. Prin colete postale expediate potrivit reglementarilor internationale in domeniul postal se pot introduce in tara, fara a fi supuse la plata taxelor vamale, bunurile in conditiile si limitele valorice prevazute la pct. 1 alin. 1 lit. a), c), d) si f), precum si, cu plata taxelor vamale, orice alte bunuri cu o valoare pana la echivalentul in lei a 500 ECU.
    Prin colete postale se pot scoate din tara, fara a fi supuse la plata taxelor vamale: bunurile in conditiile si limitele valorice prevazute la pct. 1 alin. 1 lit. a), c) si d), bunuri de orice fel in limita valorica reprezentand in total echivalentul in lei a 500 ECU, precum si cate un bun a carui valoare individuala depaseste limita de 500 ECU.
    5. In limitele valorice prevazute la pct. 3 si 4, nu pot fi introduse sau scoase din tara bunurile de la pct. 1 lit. e).
    6. Pe langa bunurile in limita valorica prevazute la pct. 1 alin. 1 si pct. 3 si 4, se poate introduce in tara cate un bun a carui valoare individuala depaseste limitele respective, cu plata taxelor vamale prevazute de art. 90 din Codul vamal.
    7. Nu sunt supuse la plata taxelor vamale, la introducerea in tara, urmatoarele bunuri:
    a) obiectele de arta, de colectie si antichitati;
    b) protezele, instrumentele, aparatele, carucioarele si triciclurile cu sau fara motor, inclusiv piesele de schimb ale acestora, pentru uzul bolnavilor sau invalizilor, cu avizul organelor sanitare;
    c) bunurile introduse in tara care se inapoiaza nefiind admise la destinatie.
    De asemenea, nu sunt supuse la plata taxelor vamale, la introducerea sau scoaterea din tara, bunurile expediate pentru a fi reparate sau inlocuite in termenul de garantie.
    8. Nu sunt supuse platii taxelor vamale bunurile mobile care formeaza masa succesorala, dobandite prin succesiuni deschise in tara sau strainatate, dovedite pe baza unor documente oficiale, precum si monumentele funerare.
    9. Persoanele fizice care isi stabilesc domiciliul definitiv in Romania pot introduce in tara, fara a fi supuse platii taxelor vamale, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv doua mijloace de transport auto, indiferent de categoria acestora.
    Prevederile alin. 1 se aplica o singura data, in termen de 9 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului.
    Termenul prevazut la alin. 2 poate fi prelungit de autoritatea vamala in cazuri temeinic justificate.
    In cazul unor transporturi succesive de bunuri sau cand acestea sosesc in tara inainte de data stabilirii domiciliului in Romania, bunurile pot fi eliberate titularului, in custodie vamala, cu garantarea drepturilor de import.
    10. Prevederile pct. 9 se aplica si persoanelor cu domiciliul in Romania trimise in misiune permanenta in strainatate, in baza Hotararii Guvernului nr. 837/1995, pe o perioada de cel putin 24 de luni, dupa expirarea acestei perioade, in temeiul unei adeverinte eliberate de unitatea respectiva la terminarea misiunii.
    11. Persoanele fizice cu domiciliul in Romania, care se stabilesc in strainatate, pot scoate din tara, fara a fi supuse platii taxelor vamale, urmatoarele bunuri:
    a) ca bagaj insotit: efecte personale si alte articole necesare pe durata calatoriei;
    b) ca bagaj insotit, neinsotit sau colet postal, o singura data, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv doua mijloace de transport auto, indiferent de categoria acestora.
    12. Valoarea in vama se stabileste de Ministerul Finantelor prin aprobarea Listei de valori unice in vama ale unor produse sau grupe de produse, deoarece bunurile introduse sau scoase din tara de calatori si alte persoane fizice stabilite in Romania sau in strainatate nu fac obiectul unor operatiuni comerciale.
    Biroul vamal este autorizat sa determine prin asimilare valoarea in vama, luand in considerare valoarea stabilita pentru bunuri cu caracteristici asemanatoare, potrivit alin. 1. Atunci cand nu este posibila asimilarea, valoarea in vama este stabilita de Directia Generala a Vamilor, ce poate lua in considerare valorile din facturile externe sau cele comunicate de o societate comerciala producatoare, de profil, sau de o institutie specializata.
    Pentru autovehiculele si vehiculele introduse sau scoase din tara de calatori si alte persoane fizice stabilite in Romania sau domiciliate in strainatate valoarea in vama se stabileste potrivit art. 109 alin. 5 si 6 din Regulamentul vamal.
    13. Calatorii si alte persoane fizice pot introduce sau scoate temporar din tara sau tranzita teritoriul Romaniei cu bunurile care le apartin.
    Pentru a asigura reintroducerea sau, dupa caz, scoaterea bunurilor introduse temporar Directia Generala a Vamilor poate stabili masuri de supraveghere vamala, inclusiv garantii pana la nivelul cuantumului datoriei vamale. Dispozitiile privind garantarea nu se aplica in cazul bunurilor scutite de plata taxelor vamale.
    14. Calatorii cu domiciliul in strainatate pot introduce temporar in tara, fara garantarea drepturilor de import si fara formalitati vamale, urmatoarele bunuri:
    a) o camera video si doua casete;
    b) doua aparate fotografice si 24 casete sau 10 role film pentru fiecare aparat;
    c) un binoclu;
    d) un radioreceptor portabil si un televizor portabil;
    e) un casetofon portabil;
    f) un carucior de copil;
    g) un cort si alte echipamente de cantonament, precum si alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcatiune;
    h) doua arme de vanatoare cu cate 100 de cartuse de fiecare arma, in conditiile prevazute de reglementarile privind regimul armelor de foc si al munitiilor;
    i) o bicicleta cu sau fara motor si o masina de scris portabila.
    Cand exista suspiciuni ca bunurile nu se introduc pentru uzul personal, autoritatea vamala poate sa ceara garantarea platii drepturilor de import sau sa inmaneze titularilor declaratii vamale de calatori, care se inscriu in documentele de calatorie.
    15. Calatorii cu domiciliul in Romania pot scoate temporar din tara, fara garantarea drepturilor de export, bunurile prevazute la pct. 14. La reintroducerea in tara, pentru a beneficia de scutire de la plata taxelor vamale, calatorii trebuie sa faca dovada scoaterii din tara a acestor bunuri prin declaratie data de calator la iesirea din tara sau prin acte care atesta provenienta bunurilor din Romania.
    La cerere, birourile vamale pun la dispozitie gratuit formulare pentru declararea in scris.
    16. Persoanele fizice cu domiciliul in strainatate, care vin in interes de serviciu in Romania, pot introduce temporar in tara, fara garantarea drepturilor de import, ca bagaj insotit sau neinsotit, efectele personale, precum si alte bunuri, pe baza unui inventar, in doua exemplare, vizat de autoritatea vamala, daca aceste bunuri intra in tara in cel mult 3 luni de la data instalarii titularului.
    Prevederile alin. 1 se aplica si elevilor si studentilor veniti la studii in Romania; termenul de 3 luni curge de la inceperea fiecarui an de invatamant.
    Liberul de vama se acorda in baza unei adeverinte emise de unitatile romane sau de unitatile straine autorizate sa functioneze in Romania, cu care aceste persoane sunt in relatii de serviciu.
    17. Persoanele fizice cu domiciliul in Romania, trimise in strainatate in interes de serviciu sau la studii, pot scoate din tara fara a fi supuse platii taxelor vamale, ca bagaj insotit sau neinsotit, urmatoarele:
    a) efectele personale, precum si materialele de studiu si documentare;
    b) obiectele de folosinta indelungata, cu conditia sa fie inscrise intr-un inventar, in dublu exemplar, vizat de autoritatea vamala.
    Membrii de familie pot expedia persoanelor mentionate la alin. 1, prin colete, obiecte de imbracaminte, incaltaminte si lenjerie necesare pe durata sederii in strainatate, fara a fi supuse platii taxelor vamale.
    18. Mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in Romania, pot fi scoase temporar din tara fara garantarea platii taxelor vamale si fara formalitati vamale.
    19. Mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in strainatate, pot fi introduse temporar in Romania fara garantarea drepturilor de import si fara formalitati vamale, daca apartin:
    a) persoanelor cu domiciliul in strainatate sosite in tara ca turisti in grupuri organizate sau individual;
    b) specialistilor, tehnicienilor, studentilor straini sau altor persoane cu domiciliul in strainatate sosite in tara pe baza de acorduri, contracte sau alte intelegeri cu partea romana;
    c) persoanelor cu domiciliul in Romania plecate in strainatate in interes de serviciu si la studii, reintoarse pentru efectuarea concediului sau indeplinirea unei misiuni temporare in tara;
    d) personalului strain al reprezentantelor si sucursalelor firmelor comerciale si organizatiilor economice straine care functioneaza in Romania, potrivit normelor legale.
    Prevederile alin. 1 se aplica numai pentru un mijloc de transport, cu sau fara remorca, de persoana.
    20. Partile si piesele detasate pentru repararea mijloacelor de transport si remorcilor prevazute la pct. 19 se elibereaza cu garantarea datoriei vamale.
    Garantia se restituie, daca titularul operatiunii face dovada efectuarii reparatiei cu piesele si partile introduse temporar in tara.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si pentru partile si piesele detasate care se scot din tara pentru repararea mijloacelor de transport si remorcilor scoase temporar din tara.
    21. Operatiunile de introducere sau de scoatere temporara a bunurilor prevazute in prezenta anexa se incheie in termenele si conditiile prevazute in reglementarile vamale pentru regimul de admitere temporara sau, dupa caz, pentru exportul temporar de marfuri.
    22. In sensul prezentei anexe se intelege prin:
    - bijuterii de uz personal: obiectele din metale pretioase cu sau fara pietre pretioase, si anume:
    - pentru persoane peste 16 ani: 1 verigheta din aur si una din argint, 2 inele, 1 ceas cu sau fara bratara, 2 medalioane cu lantisor, 2 perechi de cercei, 2 bratari, 1 ac de cravata, 2 perechi de butoni, 1 brosa, 1 colier, 1 trusa creion-stilou, 2 perechi ochelari;
    - pentru persoane pana la 16 ani: 1 inel, 1 ceas cu sau fara bratara, 1 medalion cu lantisor, 1 pereche cercei, 1 bratara;
    - pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o data in cursul unei luni (dus-intors): 1 verigheta, 1 inel, 1 ceas cu sau fara bratara, 1 medalion cu lantisor, 1 pereche cercei, 1 bratara;
    - bagaj insotit: bunurile pe care o persoana le duce cu sine in acelasi mijloc de transport sau care o insotesc in acelasi mijloc de transport;
    - bagaj neinsotit: bunurile expediate si inscrise in acelasi document de transport;
    - colet postal: bunurile expediate potrivit reglementarilor internationale in domeniul postal;
    - bunuri de acelasi fel, in bucati, seturi sau garnituri: bunurile clasificate la acelasi cod de 8 cifre prevazut in Tariful vamal de import al Romaniei.
    23. Plafoanele valorice si valorile in vama, exprimate in valuta, se transforma in lei potrivit reglementarilor vamale referitoare la importul de marfuri.
    24. Bunurile procurate de persoanele fizice din magazinele care functioneaza in zonele libere pot fi introduse in tara numai cu plata taxelor vamale si a altor drepturi de import, in limitele prevazute la pct. 3 si 6 si cu respectarea celorlalte conditii impuse de normele legale in vigoare, cu exceptia bunurilor mentionate la pct. 1 lit. e), care nu pot fi introduse in tara.

    ANEXA 7

                        CERERE DE AUTORIZARE
pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1) .......................
    2. Descrierea locului destinat utilizarii ca antrepozit vamal sau, in cazul solicitarii unui antrepozit de tip D, precizarea instalatiilor de stocaj utilizate de solicitant .................................................
    .....................................................................
    3. Tipul de antrepozit solicitat (2) ................................
    4. Proceduri de utilizare (3):
    a) pentru plasarea marfurilor sub regim: ............................
    b) pentru introducerea in circuitul economic a marfurilor plasate sub regimul:
    .....................................................................
    c) pentru exportul marfurilor plasate sub regimul: ..................
    d) pentru transferul eventual intr-un alt antrepozit vamal fara a incheia regimul:
    .....................................................................
    5. Justificarea economica a antrepozitarii: .........................
    .....................................................................
    6. Descrierea evidentei contabile materiale tinute si locul unde aceasta este tinuta
    .....................................................................
    7. Durata medie a stocajului (4) ....................................
    8. Felul marfurilor .................................................
    9. Manipularile preconizate a fi efectuate in timpul antrepozitarii
    .....................................................................
    10. Scoaterile temporare din antrepozit, preconizate a fi efectuate
    .....................................................................
    11. Operatiuni preconizate a fi efectuate in timpul antrepozitarii:
    a) perfectionare activa .............................................
    b) transformarea marfurilor agricole inaintea exportului ............
    12. Avizul autoritatilor vamale care controleaza antrepozitul .......
    .....................................................................
    13. Avizul autoritatilor vamale care acorda regimul .................
    .....................................................................
    14. Documente anexate (5) ...........................................
    .....................................................................
    .....................................................................

                                             Data .......................
                                             Semnatura ..................

                       INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    (1) Aceasta mentiune nu este ceruta cand cererea este redactata pe hartie cu antetul solicitantului, pe care figureaza datele cerute.
    (2) Se indica, in ordinea de preferinta, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevazute la art. 175 din Regulamentul vamal.
    (3) Se indica, dupa caz:
    - procedura vamala de plasare
    - una dintre procedurile simplificate de plasare
    - procedura normala de incheiere
    - una dintre procedurile simplificate de incheiere.
    (4) Se completeaza numai in cazul antrepozitului de tip B, deoarece acest tip de antrepozit este destinat stocajului de marfuri pentru o durata de timp relativ limitata.
    (5) De exemplu: planuri, descrierea detaliata a locurilor destinate depozitarii sau a evidentei contabile materiale.

    ANEXA 8

                          OPERATIUNI UZUALE
la care pot fi supuse marfurile aflate sub regim de antrepozitare

    Orice fel de operatiune efectuata, manual sau nu, asupra marfurilor plasate sub regim de antrepozitare in vederea asigurarii conservarii, ameliorarii conditiilor de prezentare sau de vanzare, de pregatirea distribuirii sau revanzarii.
    Asamblarea si montajul marfurilor nu sunt admise, decat daca este vorba de o operatiune de montaj asupra unei marfi complete, de piese accesorii care nu joaca un rol esential in fabricatia marfii (1).
    (1) De exemplu: montarea unui aparat de radio la un autoturism.

    ANEXA 9

                   AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT VAMAL

                    REFERITOR LA CEREREA Nr. ....
  ____________________________________________________________________
 | 1. Titular                     | AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT VAMAL   |
 |                                | NR.                               |
 |                                |                                   |
 | Numarul de identificare:       |        AUTORIZATIE DE GESTIONARE  |
 |                                |        A ANTREPOZITULUI VAMAL SAU |
 |                                |        DE UTILIZARE A REGIMULUI   |
 |                                |                                   |
 |________________________________|___________________________________|
 | 2. Nr. de referinta al         | 3. Autoritatea vamala de control: |
 |    cererii:                    |                                   |
 |________________________________|                                   |
 | 4. Antrepozitul sau            |                                   |
 |    instalatia de stocaj:       |                                   |
 |                                |                                   |
 |________________________________|___________________________________|
 | 5. Contabilitatea materiala:   | 6. Data intrarii in vigoare:      |
 |________________________________|___________________________________|
 | 7. Proceduri aplicabile:       | 8. Termen de depozitare:          |
 |                                |___________________________________|
 |    la intrare:                 | 9. Suma garantiei sau             |
 |                                |    modalitatile de determinare    |
 |    la iesire:                  |    a acestei sume: |
 |________________________________|___________________________________|
 | 10. Marfurile admise:                      | 11. Procentaj de      |
 |                                            |     pierderi:         |
 |____________________________________________|_______________________|
 | 12. Alte marfuri:                                                  |
 |____________________________________________________________________|
 | 13. Manipulari uzuale:                                             |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 | 14. Scoateri temporare. Scop:                                      |
 |     Manipulari:                                                    |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 | 15. Alte operatiuni autorizate                                     |
 |____________________________________________________________________|
 | 16. Alte dispozitii:                            | 17. Numar de     |
 |                                                 |     anexe        |
 |_________________________________________________|__________________|
 | 18. Autoritatea vamala care elibereaza     |                       |
 |     autorizatia:                           |_______________________|
 |                                            | STAMPILA              |
 | Locul:              Semnatura:             |                       |
 |                                            |                       |
 | Data:                                      |                       |
 |                                            |                       |
 | Persoana care poate fi contactata:         |                       |
 |____________________________________________|_______________________|

                       INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    1. Se mentioneaza denumirea, actul constitutiv si sediul titularului.
    Numarul de identificare este numarul scrisorii prin care se indica tipul antrepozitului si litera indicand tipul antrepozitului.
    2. Se indica data si numarul cererii de autorizare.
    3. Se indica autoritatea competenta pentru controlul antrepozitului.
    4. Se indica adresa completa a antrepozitului sau a instalatiilor de stocaj utilizate pentru marfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal.
    5. Se mentioneaza locul exact unde se tine evidenta contabila materiala.
    7. Se mentioneaza, cu indicarea bazei legale, procedura ce se utilizeaza, precum si termenul pentru depunerea declaratiei vamale de antrepozitare.
    9. In cazul in care nu se cere o garantie se mentioneaza "Nu este cazul".
    10. Se completeaza numai in cazul antrepozitului privat.
    11. Se mentioneaza, pentru fiecare fel de marfa, procentul natural de pierderi in functie de natura marfii.
    12. Se mentioneaza marfurile (impreuna cu statutul lor vamal) care pot fi stocate in locurile de antrepozit vamal, fara a fi plasate sub acest regim.
    13 - 14. Se mentioneaza, eventual intr-o anexa, forma in care autoritatea vamala de control este informata in prealabil.
    15. Se mentioneaza, dupa caz, alte operatii autorizate (perfectionare activa etc.), cand acestea pot fi efectuate in antrepozitele vamale.

    ANEXA 10

                             PROCEDURA
privind transferul marfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal

    1. Pentru transferul marfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal, fara incheierea regimului, exemplarele 1, 4, 5 si un exemplar suplimentar identic exemplarului 1 al formularului declaratiei vamale in detaliu, prevazut in anexa nr. 4, completat conform indicatiilor de mai jos, sunt depuse de detinatorul antrepozitului catre care sunt expediate marfurile, la autoritatea vamala pe langa care functioneaza antrepozitul vamal. Autoritatea vamala poate dispensa titularul de antrepozit de obligatia de a prezenta marfurile. In acest caz, exemplarul 1 al declaratiei vamale in detaliu este depus la autoritatea vamala de control de catre titularul antrepozitului de plecare.
    2. Autoritatea vamala prevazuta la pct. 1 avizeaza documentul in caseta D, atestand astfel verificarea sau admiterea mentiunilor inscrise. Totodata, stabileste termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate vamii in raza careia se antrepoziteaza marfurile care sunt transferate.
    Exemplarul 1 al documentului se retine de vama emitenta.
    3. Exemplarul suplimentar si exemplarele 4 si 5 ale documentului insotesc marfurile si sunt prezentate impreuna cu acestea vamii de destinatie. Autoritatea vamala poate excepta antrepozitarul de obligatia prezentarii marfurilor. In acest caz, exemplarele 4 si 5 ale documentului sunt transmise vamii de destinatie de catre noul antrepozitar.
    4. Exemplarul 5 al documentului se avizeaza de vama de destinatie in caseta I si se transmite vamii emitente.
    Exemplarul 4 se retine de vama de destinatie, iar exemplarul suplimentar se remite antrepozitarului care primeste marfurile.
    5. Vama emitenta verifica inchiderea corecta a transferului, comparand exemplarele 1 si 5 ale documentului. Exemplarul 5 se remite imediat antrepozitarului initial.
    6. Antrepozitarii pastreaza exemplarele care le sunt emise in evidenta lor.

    ANEXA 11

                         CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfectionare activa

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
    a) solicitantului .......................................
    .........................................................
    b) operatorului .........................................
    2. Sistemul solicitat:
    a) sistemul cu rambursare ...............................
    .........................................................
    b) sistemul cu restituire ...............................
    .........................................................
    3. Modalitati speciale solicitate:
    a) compensare prin echivalent ...........................
    .........................................................
    b) export anticipat .....................................
    .........................................................
    4. Marfurile destinate a fi supuse operatiunilor de
    perfectionare si justificarea cererii:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..................
    .........................................................
    b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura
    combinata ...............................................
    .........................................................
    c) cantitatea prevazuta .................................
    d) valoarea prevazuta ...................................
    e) originea .............................................
    5. Produse compensatoare si exportul prevazut:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: .................
    .........................................................
    b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura
    combinata: ..............................................
    c) produse compensatoare principale: ....................
    .........................................................
    d) export prevazut: .....................................
    .........................................................
    6. Rata de randament: ...................................
    .........................................................
    7. Natura (felul) procesului de perfectionare: ..........
    .........................................................
    8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare: .....
    .........................................................
    9. Durata estimata a fi necesara pentru:
    a) realizarea operatiunilor de perfectionare si
    derularea produselor compensatoare
    (termenul de reexport) ..................................
    .........................................................
    b) aprovizionarea si transportul catre Romania al
    marfurilor straine: .....................................
    .........................................................
    10. Mijloace de identificare preconizate ................
    .........................................................
    11. Nominalizarea vamilor:
    a) de acordare a regimului ..............................
    b) de incheiere a regimului .............................
    12. Durata preconizata a autorizatiei ...................
    13. Marfuri echivalente .................................
    .........................................................
    14. Importatorul autorizat sa plaseze marfurile sub
    regim ...................................................
    15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:
    a) pentru trei ani precedenti, in cazul marfurilor
    identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri
    .........................................................
    .........................................................
    b) in cazul marfurilor destinate a fi supuse
    operatiunilor de perfectionare
    .........................................................
    .........................................................

              Data,                      Semnatura,

    NOTA:
    Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor. Acelea dintre ele care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport de fiecare fel de marfa sau de produs.

                      INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: in cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antet si aceasta contine toate mentiunile de la pct. 1 a), completarea acestui punct nu mai este necesara. Pct. 1 lit. b) va fi completat, intrucat operatorul este o persoana distincta de cea a solicitantului.
    2. Sistemul solicitat: se va indica sistemul dorit, tinand seama de prevederile art. 196 - 208 din Regulamentul vamal.
    3. Modalitati speciale solicitate: se mentioneaza, daca una sau mai multe modalitati prevazute pentru acest punct sunt solicitate. Aceste mentiuni pot avea o incidenta asupra felului datelor care se furnizeaza in punctele ce urmeaza.
    4. Marfuri destinate a fi supuse operatiunilor de perfectionare si justificarea cererii:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: aceasta mentiune trebuie sa fie furnizata in termeni suficient de clari si precisi, pentru a permite luarea deciziei asupra cererii si, in special, de a se stabili daca, in functie de informatiile primite, conditiile economice pot fi considerate ca fiind indeplinite.
    In orice caz, in situatia in care este solicitata compensarea prin echivalent, cu sau fara export anticipat, se mentioneaza, de asemenea, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice.
    b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata: aceste mentiuni, care nu se dau decat cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de patru cifre, in cazul in care referirea la codul de opt cifre nu este necesara pentru emiterea autorizatiei si buna derulare a operatiunii de perfectionare. In situatia in care sistemul de compensare prin echivalent este solicitat, se va face referire la codul de opt cifre;
    c) cantitatea prevazuta: aceasta mentiune poate fi omisa, daca nu a fost solicitat sistemul de compensare prin echivalent. Daca cantitatea este mentionata, se face referire si la o perioada in care urmeaza sa se efectueze importul;
    d) valoarea prevazuta: aceasta mentiune poate fi omisa in aceleasi conditii ca la lit. c) de mai sus. Daca valoarea este mentionata, ea trebuie sa fie valoarea in vama estimata a marfurilor, pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate;
    e) se mentioneaza tara de origine cunoscuta.
    5. Produse compensatoare si exportul prevazut:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: se completeaza in aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. a) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obtinute;
    b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: se completeaza in aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. b) de mai sus, pentru toate produsele compensatoare obtinute;
    c) produse compensatoare principale: dintre produsele compensatoare care sunt produse compensatoare principale;
    d) exportul prevazut: aceasta mentiune trebuie inscrisa cand se solicita sistemul cu suspendare. In acest caz, se precizeaza posibilitatile de export al produselor compensatoare.
    6 Rata de randament: se mentioneaza rata de randament declarata de titularul operatiunii.
    7. Felul procesului de perfectionare: se mentioneaza operatiunile la care marfurile de import trebuie sa fie supuse in vederea obtinerii produselor compensatoare.
    8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare: se mentioneaza adresa locului unde operatiunea de perfectionare trebuie sa fie efectuata.
    9. Durata estimata ar fi necesara pentru:
    a) realizarea operatiunilor de perfectionare si derularea produselor compensatoare (termenul de reexport): aceasta mentiune se furnizeaza in raport cu o anumita parte de marfuri (de exemplu: pe unitate sau cantitate) si trebuie sa indice durata medie estimata a operatiunilor de perfectionare, in raport cu aceasta parte, precum si termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de perfectionare pana la momentul exportului produselor compensatoare obtinute;
    b) aprovizionarea si transportul catre Romania a marfurilor straine: aceasta mentiune se inscrie numai daca se solicita modalitatea de export anticipat. In acest caz, se va indica perioada de timp necesara pentru aprovizionare si transport catre Romania al marfurilor de import.
    10. Mijloace de identificare preconizate: se mentioneaza mijloacele de identificare cele mai adecvate a marfurilor de import in produsele compensatoare.
    11. Nominalizarea vamilor: se mentioneaza dintre vamile posibile cele care pot fi utilizate ca vami:
    a) de acordare a regimului: pentru acceptarea declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub regim si de control al acestuia;
    b) de incheiere a regimului: pentru acceptarea declaratiilor vamale prin care marfurilor straine li se da una dintre destinatiile vamale admise.
    12. Durata preconizata a autorizatiei: se indica termenul prevazut pentru importul marfurilor destinate operatiunilor de perfectionare.
    13. Marfurile echivalente: se mentioneaza numai daca este solicitata modalitatea compensarii prin echivalent, codul nomenclaturii combinate pe specific, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice ale marfurilor echivalente, pentru a permite autoritatii vamale sa efectueze comparatiile necesare dintre marfurile straine si marfurile echivalente si primirea de alte informatii in vederea aplicarii eventuale a art. 207 alin. (1) din Regulamentul vamal.
    14. Importatorul autorizat sa plaseze marfurile sub regim: se mentioneaza denumirea, statutul juridic si sediul importatorului.
    15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:
    a) pentru trei ani precedenti, in cazul marfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri: se mentioneaza autorizatiile ce au fost emise.
    b) in cazul marfurilor destinate a fi supuse operatiunilor de perfectionare: se mentioneaza, daca marfurile in cauza sunt produse compensatoare in cadrul uneia sau mai multor autorizatii deja emise si, in caz afirmativ, se mentioneaza autorizatiile respective (autorizatii succesive).

    ANEXA 12

                 AUTORIZATIE DE PERFECTIONARE ACTIVA

          Referitor la cererea ............................

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1) ....................
    a) solicitantului ................................................
    ..................................................................
    b) operatorului ..................................................
    ..................................................................
    2. Sistemul autorizat (2):
    a) sistemul cu suspendare ........................................
    ..................................................................
    b) sistemul cu rambursare ........................................
    ..................................................................
    3. Modalitati (2):
    a) compensare prin echivalent ....................................
    ..................................................................
    b) export anticipat ..............................................
    ..................................................................
    4. Marfurile destinate a suferi operatiuni de perfectionare (3):
    a) denumirea comerciala/tehnica ..................................
    ..................................................................
    b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata ...
    ..................................................................
    c) cantitatea prevazuta ..........................................
    d) valoarea prevazuta ............................................
    5. Produsele compensatoare (3):
    a) denumirea comerciala/tehnica ..................................
    ..................................................................
    b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata ...
    ..................................................................
    c) produse compensatoare principale ..............................
    ..................................................................
    6. Rata de randament sau modul de fixare a acesteia (4): .........
    ..................................................................
    7. Felul perfectionarii ..........................................
    8. Locul unde se efectueaza operatiunea de perfectionare .........
    ..................................................................
    9. Termenul de reexport (5): .....................................
    ..................................................................
    10. Termenul de plasare a marfurilor de import sub regim (6): ....
    ..................................................................
    11. Mijloace de identificare stabilite ...........................
    ..................................................................
    12. Unitatile vamale desemnate:
    a) de control ....................................................
    b) de plasare ....................................................
    c) de incheiere ..................................................
    13. Termen de valabilitate a autorizatiei (7) ....................
    14. Marfuri echivalente (8) ......................................
    15. Data de reexaminare a conditiilor economice (9) ..............

                                          Data ...................
                                          Semnatura ..............

    (1) Se completeaza, daca este o persoana diferita de titularul autorizatiei.
    (2) Se indica sistemul autorizat si/sau modalitatile specifice.
    (3) Aceste indicatii sunt furnizate, in masura necesara, pentru a permite unitatilor vamale controlul utilizarii autorizatiei, mai ales in ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevazute si in ceea ce priveste cantitatea si valoarea, tinand seama de conditiile economice luate in considerare. Indicatiile referitoare la cantitate sau valoare pot fi furnizate prin referire la o perioada de import. Daca indicatia se refera la produsele compensatoare, ele trebuie sa distinga produsele principale de produsele secundare.
    (4) Se indica rata de randament sau modalitatile in baza carora unitatile vamale de control fixeaza aceasta rata. Daca randamentul este cel rezultat din evidenta operativa a titularului autorizatiei, se mentioneaza acest fapt.
    (5) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunii de perfectionare a unei cantitati determinate de marfuri de import si de obtinere a produselor compensatoare.
    (6) Se indica, daca este utilizata modalitatea de export anticipat.
    (7) In cazuri justificate, eliberarea autorizatiei poate fi data pentru o perioada mai mare de 2 ani; termenul mentionat sau expresia "durata nelimitata" se justifica si prin depunerea clauzei de reexaminare mentionate la pct. 15.
    (8) Se indica numai daca este avut in vedere sistemul de comparatie prin echivalent, codul NC de opt cifre, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice ale marfurilor echivalente.
    (9) A se vedea nota (7).

    NOTA:
    Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor.
    Acelea dintre ele care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport de fiecare fel de marfa sau produs.

    ANEXA 13

                             MODEL MATEMATIC
                        METODA CHEII CANTITATIVE

    1. Un singur fel (X) de produse compensatoare (P.C.) obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):
    - produse compensatoare (P.C.) obtinute
      in urma procesului de perfectionare
      activa - X                              = 200 kg
    - marfa A                                 = 100 kg
    - rata de randament pentru 100 kg marfa
      straina A                               = 200 kg produse compensatoare
    - produse compensatoare (P.C.) importate  = 180 kg

    Calcul:
                              180 kg P.C.
    *) Marfa A ---> 100 kg A ------------- = 90 kg
                              200 kg P.C.
------------------
    *) Marfa A, continuta in produsele compensatoare (P.C.) importate, pentru care se datoreaza taxe vamale.

    2. Un singur fel (X) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfuri straine (A si B):
    - produse compensatoare (P.C.)
      obtinute in urma procesului
      de perfectionare activa - X   = 300 kg
    - marfa A                       = 100 kg
    - marfa B                       =  50 kg
    - rata de randament pentru
      100 kg marfa A si 50 kg
      marfa B, straine              = 300 kg produse compensatoare (P.C.)
    - produse compensatoare (P.C.)
      importate                     = 180 kg

    Calcul:
                               180 kg
    *) Marfa A ---> 100 kg A ----------- = 60 kg
                               300 kg

                               180 kg
    *) Marfa B --->  50 kg B ----------- = 30 kg
                               300 kg
----------------
    *) Marfuri pentru care se datoreaza taxe vamale corespunzatoare celor 180 kg P.C. importate.

    3. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):
    - marfa A                                  = 100 kg
    - produse compensatoare (P.C.) obtinute
      in urma procesului de perfectionare
      activa:
              - produse compensatoare - X      = 200 kg
              - produse compensatoare - Y      =  30 kg
    - rata de randament pentru 100 kg marfa A
      straina:                                 = 200 kg produse X
                                               =  30 kg produse Y
    - marfa A care se regaseste in produsul X  =  85 kg
    - marfa A care se regaseste in produsul Y  =  10 kg
    - Total marfa A care se regaseste in
      produsele compensatoare X si Y           =  95 kg*)
    - produse compensatoare (P.C.) importate:
             - produse compensatoare - X       = 180 kg
             - produse compensatoare - Y       =  20 kg

    Calcul:
    - Repartizarea marfii A pe produsele compensatoare obtinute:

                             85 kg
    P.C. (X) ---> 100 kg A ----------- = 89,47 kgA
                             95 kg

                             10 kg
    P.C. (Y) ---> 100 kg A ----------- = 10,53 kgA
                             95 kg
    - Cantitatea de marfa A pentru care se datoreaza taxe vamale:

                              180 kg
    P.C. (X) ---> 89,47 kg A ---------- = 80,52 kg
                              200 kg

                               20 kg
    P.C. (Y) ---> 10,53 kg A ---------- = 7,02 kg
                               30 kg
                       --------------------------
                            TOTAL A    = 87,54 kg

----------------
    *) 5 kg pierderi marfa A, care nu intra in calcul.

    4. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfa straina (A si B):
    - marfa A                                  = 100 kg
    - marfa B                                  =  50 kg
    - produse compensatoare (P.C.) obtinute
      in urma procesului de perfectionare
      activa:
               - produse compensatoare - X     = 200 kg
               - produse compensatoare - Y     =  30 kg
    - rata de randament pentru 100 kg marfa
      A si 50 kg marfa B, straine:             = 200 kg produse X
                                               =  30 kg produse Y
    - marfa A care se regaseste in produsul X  =  85 kg
    - marfa B care se regaseste in produsul X  =  35 kg
    - marfa A care se regaseste in produsul Y  =  10 kg
    - marfa B care se regaseste in produsul Y  =  12 kg
    - Total marfa A care se regaseste in
      produsele compensatoare X si Y           =  95 kg*)
    - Total marfa B care se regaseste in
      produsele compensatoare X si Y           =  47 kg*)
    - produse compensatoare (P.C.) importate:
               - produse compensatoare - X     = 180 kg
               - produse compensatoare - Y     =  20 kg
---------------
    *) 5 kg pierderi marfa A si 3 kg pierderi marfa B, care nu intra in calcul.

    Calcul:
    - Repartizarea marfii A si B pe produsele compensatoare obtinute:

                             85 kgA
    P.C. (X) ---> 100 kg A ---------- = 89,47 kgA
                             95 kgA

                                                35 kgB
                        P.C. (X) --->  50 kg B -------- = ---> 37,23 kgB
                                                47 kgB

                            10 kgA
    P.C. (Y) ---> 100 kg A ---------- = 10,53 kgA
                            95 kgA

                                                12 kgB
                       P.C. (Y) --->  50 kg B ---------- = ---> 12,76 kgB
                                                47 kgB
    ----------------------------------------------------------------------
               TOTAL    = 100 kg A                                50 kgB

    - Cantitatea de marfa A si marfa B pentru care se datoreaza taxe vamale:
                              180
    P.C. (X) ---> 89,47 kg A ----- = 80,52 kgA
                              200
                                                  180 kgB
                         P.C. (X) ---> 37,23 kg B -------- = 33,51 kgB
                                                  200 kgB

                               20
    P.C. (Y) ---> 10,53 kg A ----- = 7,02 kgA
                               30
                                                   20
                         P.C. (Y) ---> 12,76 kg A ----- = ---> 8,51 kgB
                                                   30
    --------------------------------------------------------------------
                       TOTAL    = 87,54 kgA                   42,02 kgB

                            METODA CHEII VALORICE

    1. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):
    - marfa A                             =   100 kg
    - produse compensatoare (P.C.)
      obtinute in urma procesului de
      perfectionare activa:
           - produse compensatoare - X    =   200 kg
           - produse compensatoare - Y    =    30 kg
    - rata de randament pentru 100 kg
      marfa A straina                     =   200 kg produse X
                                          =    30 kg produse Y
    - valoare produs compensator - X      =    12 lei
    - valoare produs compensator - Y      =     5 lei
                200 kg P.C. (X) x 12 lei  = 2.400 lei
                 30 kg P.C. (Y) x 5 lei   =   150 lei
                            -------------------------
                                 TOTAL    = 2.550 lei
    - Repartizarea marfii A pe produsele compensatoare obtinute:

                            2400 lei
    P.C. (X) ---> 100 kg A ---------- = 94,12 kgA
                            2550 lei

                             150 lei
    P.C. (Y) ---> 100 kg A ---------- = 5,88 kgA
                            2550 lei
                  --------------------------------
                  TOTAL A           aprox. 100 kg

    - Cantitatea de marfa A pentru care se datoreaza taxe vamale:
                              180 kg
    P.C. (X) ---> 94,12 kg A -------- = 84,71 kgA
                              200 kg

                             20 kg
    P.C. (Y) ---> 5,88 kg A ------- = 3,92 kgA
                             30 kg
                  ---------------------------------
                    TOTAL A         = 88,63 kg

    2. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfa straina (A si B):
    - marfa A                         =   100 kg
    - marfa B                         =    50 kg
    - produse compensatoare (P.C.)
      obtinute in urma procesului
      de perfectionare activa:
         - produse compensatoare - X  =   200 kg
         - produse compensatoare - Y  =    30 kg
    - rata de randament pentru
      100 kg marfa A si 50 kg
      marfa B, straine:               =   200 kg produse X
                                           30 kg produse Y
    - valoare produs compensator - X  =    12 lei
    - valoare produs compensator - Y  =     5 lei
            200 kg P.C. (X) x 12 lei  = 2.400 lei
             30 kg P.C. (Y) x  5 lei  =   150 lei
                        ---------------------------------
                          TOTAL       = 2.550 lei
    Calcul:
    - Repartizarea marfii A si B pe produsele compensatoare obtinute:

                           2.400 lei
    P.C. (X) ---> 100 kg A ----------- = 94,12 kgA
                           2.550 lei

                                         2.400 lei
                  P.C. (X) --->  50 kg B ----------- = ---> 47,06 kgB
                                         2.550 lei

                            150 lei
    P.C. (Y) ---> 100 kg A --------- = 5,88 kgA
                           2.550 lei

                                           150 lei
                  P.C. (Y) --->  50 kg B ----------- = ---> 2,94 kgB
                                         2.550 lei
    ----------------------------------------------------------------
                   TOTAL         = 100 kg A                  50 kgB

    - Cantitatea de marfa A si marfa B pentru care se datoreaza taxe vamale:

                             180 kg
    P.C. (X) ---> 94,12 kg A -------- = 84,71 kgA
                             200 kg

                                           180 kg
                  P.C. (X) ---> 47,06 kg B -------- = 42,35 kgB
                                           200 kg

                              20 kg
    P.C. (Y) ---> 5,88 kg A --------- = 3,92 kgA
                              30 kg

                                          20 kg P.C.
                  P.C. (Y) ---> 2,94 kg B ----------- = ---> 1,96 kgB
                                          30 kg P.C.
    -----------------------------------------------------------------
                         TOTAL   = 88,63 kgA               44,31 kgB

    ANEXA 14

                     LISTA MARFURILOR
care pot fi supuse transformarilor sub control vamal
------------------------------------------------------------------
 Nr.   Marfuri a caror transformare  Transformari prevazute
 crt.  sub control vamal este        a fi efectuate
       autorizata
------------------------------------------------------------------
 1.    Marfuri de orice fel          Transformarea in mostre
                                     prezentate in aceeasi stare
                                     sau sub forma de colectie.
 2.    Marfuri de orice fel          Reducerea la starea de
                                     deseuri ori resturi sau
                                     distrugerea.
 3.    Marfuri de orice fel          Denaturarea.
 4.    Marfuri de orice fel          Recuperarea de parti sau
                                     elemente.
 5.    Marfuri de orice fel          Separarea si/sau distrugerea
                                     de parti avariate.
 6.    Marfuri de orice fel          Transformarea in scopul
                                     remedierii efectelor
                                     avariilor suferite.
 7.    Marfuri de orice fel          Manipulari uzuale care pot
                                     fi efectuate in antrepozite
                                     vamale sau zonele libere.
------------------------------------------------------------------

    ANEXA 15

                   CERERE DE ACORDARE
a regimului de transformare sub control vamal

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul .......................
    a) solicitantului ...............................................
    .................................................................
    b) operatorului .................................................
    .................................................................
    2. Marfurile destinate a fi supuse operatiunilor de transformare:
    a) denumirea comerciala/tehnica .................................
    .................................................................
    b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura
    combinata .......................................................
    .................................................................
    c) cantitatea prevazuta .........................................
    d) valoarea prevazuta ...........................................
    3. Produse transformate:
    a) denumirea comerciala/tehnica .................................
    .................................................................
    b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura
    combinata .......................................................
    .................................................................
    4. Rata de randament: ...........................................
    .................................................................
    5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se
    efectueaza ......................................................
    .................................................................
    6. Locul unde se efectueaza transformarea .......................
    .................................................................
    7. Termenul estimat necesar pentru a da marfurilor de import o
    destinatie vamala: ..............................................
    8. Mijloace de identificare prevazute: ..........................
    .................................................................
    9. Unitatile vamale desemnate:
    a) de control ...................................................
    b) de plasare ...................................................
    c) de incheiere .................................................
    10. Termen de autorizare ........................................
    11. Alte elemente ...............................................
    .................................................................

                                      Data ...................
                                      Semnatura ..............

    NOTA:
    Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor.
    Acelea dintre ele care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfa sau produs.

                       INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: in cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antetul agentului economic care cere autorizatia si daca aceasta cuprinde toate indicatiile cu privire la pct. 1 lit. a), acest punct nu se completeaza. Pct. 1 lit. b) se completeaza, daca operatorul este o persoana diferita de solicitant.
    2. Marfuri destinate a fi supuse operatiunilor de transformare:
    a) denumirea comerciala/tehnica: aceasta indicatie se furnizeaza in termeni suficient de clari si precisi pentru a permite, in baza cererii, si de a decide, in functie de informatiile primite, daca conditiile economice pot fi considerate ca indeplinite;
    b) indicatiile referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: aceste date, care sunt furnizate cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre, in cazul in care indicatiile codului de 8 cifre nu sunt necesare pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea corespunzatoare a regimului;
    c) cantitatea prevazuta: cantitatea se exprima in unitati (kg, litri, metri etc.). Ea poate sa se refere la o perioada de import;
    d) valoarea prevazuta: se indica valoarea in vama a marfurilor estimata pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate.
    3. Produse transformate:
    a) denumirea comerciala/tehnica: se completeaza in aceleasi conditii ca si pct. 2 a) pentru produsele transformate;
    b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: se indica codul de opt cifre pentru toate produsele obtinute.
    4. Rata de randament: se indica rata de randament prevazuta sau se face o propunere pentru aceasta rata.
    5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectueaza: se indica operatiunile la care sunt supuse marfurile de import pentru a obtine produsele transformate.
    6. Locul unde se efectueaza transformarea: se indica adresa locului in care se efectueaza operatiunea de transformare.
    7. Termenul estimat necesar pentru a da marfurilor de import o destinatie vamala: se indica termenul aproximativ al operatiunilor de transformare plus termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de transformare pana in momentul incheierii regimului.
    8. Mijloacele de identificare prevazute: se indica posibilitatile de identificare a marfurilor de import in produsele transformate in termenii cei mai apropiati.
    9. Denumirea birourilor vamale: se indica dintre birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate:
    a) de control: pentru controlul regimului;
    b) de plasare: pentru acceptarea declaratiei de plasare a marfurilor sub regim;
    c) de incheiere: pentru acceptarea declaratiei de a plasa marfurile de import sub o destinatie vamala.
    10. Termenul autorizatiei: se indica termenul prevazut pentru importul marfurilor de import, destinate a fi supuse operatiunilor de transformare admise.
    11. Alte elemente: aceasta rubrica este utilizata pentru orice indicatii pe care solicitantul le considera utile pentru autoritatile vamale.

    ANEXA 16

                  AUTORIZATIE
pentru transformare sub control vamal

            Referitor la cererea ....................

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul ..........................
    a) titularului de autorizatie: .....................................
    ....................................................................
    b) operatorului (1) ................................................
    ....................................................................
    2. Marfuri destinate a fi supuse operatiunilor de transformare (2):
    a) denumirea comerciala/tehnica ....................................
    ....................................................................
    b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata:
    ....................................................................
    c) cantitatea prevazuta ............................................
    d) valoarea prevazuta ..............................................
    3. Produse transformate (2):
    a) denumirea comerciala/tehnica ....................................
    ....................................................................
    b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata:
    ....................................................................
    4. Rata de randament (3): ..........................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se
    efectueaza: ........................................................
    ....................................................................
    6. Locul unde se efectueaza transformarea ..........................
    ....................................................................
    7. Termenul pentru a da marfurilor de import o destinatie vamala
    (4): ...............................................................
    8. Mijloace de identificare retinute: ..............................
    ....................................................................
    9. Unitatile vamale desemnate:
    a) de control ......................................................
    b) de plasare ......................................................
    c) de incheiere ....................................................
    10. Termen de valabilitate a autorizatiei (5): .....................
    11. Data de reexaminare a conditiilor economice (5): ...............
    12. Numarul de anexe: ..............................................

                                     Data ......................
                                     Semnatura .................

                 INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZATIEI

    (1) Se completeaza in cazul unei persoane diferite de titularul autorizatiei.
    (2) Aceste indicatii sunt furnizate in masura necesara, pentru a permite birourilor vamale de a controla utilizarea autorizatiei, mai ales in ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevazute sau a putea prevedea cantitatea si valoarea. Indicatiile referitoare la cantitate si la valoare pot fi furnizate prin referire la o anumita perioada de import.
    (3) Se indica rata de randament sau modalitatile in baza carora unitatile vamale de control fixeaza aceasta rata. Daca randamentul este cel rezultat din evidenta operativa, se mentioneaza: din evidenta operativa.
    (4) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunilor de transformare a unei cantitati determinate de marfuri de import si de obtinere a produselor transformate corespunzatoare.
    (5) Daca conditiile justifica prelungirea autorizatiei mai mult de 2 ani, termenul de valabilitate acordat sau mentiunea "termen nelimitat", mentionat la pct. 10, poate fi insotit de justificarile prevazute la pct. 11.

    NOTA:
    Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor. Autorizatia cuprinde referirile la cerere. Daca informatiile sunt furnizate prin trimiteri la cerere, acelea fac parte integranta din autorizatie.

    ANEXA 17

                   LISTA EXEMPLIFICATIVA
a bunurilor considerate material profesional

    A. Material de presa, radiodifuziune sau televiziune
    a) Material de presa, precum:
    - ordinatoare personale;
    - telecopiatoare;
    - masini de scris;
    - camere de luat vederi, de orice tip (filme si electronice);
    - aparate de transmitere, de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, incinte acustice);
    - suporturi de sunet sau de imagini, neinregistrate sau inregistrate;
    - instrumente si aparate de masura si control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);
    - material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporti);
    - accesorii (casete, fotometre, obiective, suporturi, acumulatoare, curele de transmisie; incarcatoare de baterii, monitoare).
    b) Material de radiodifuziune, precum:
    - material de telecomunicatie, precum: emitatoare-receptoare sau difuzoare terminale, care se racordeaza la retea sau la cabluri, legaturi tip satelit;
    - echipamente de audiofrecventa (aparate de captare a sunetului, de inregistrare si reproducere;
    - instrumente si aparate de masura si de control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru inregistrarea sunetului, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, climatizare sau ventilare etc.);
    - suporturi de sunet inregistrate sau neinregistrate.
    c) Material de televiziune, precum:
    - aparate de luat imagini de televiziune;
    - telecinematografe;
    - instrumente si aparate de masura si control tehnic;
    - aparate de transmisie si retransmisie;
    - aparate de comunicatie;
    - aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului si a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititori video, microfoane, mese de mixaj, incinte acustice);
    - material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
    - material de montaj;
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, suporturi, incarcatoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, aparate de incalzit, climatizare si ventilare etc.);
    - suporturi de sunet sau imagini, inregistrate sau neinregistrate (generice, semnale de apel de statie, racorduri muzicale etc.);
    - instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estrada, produse de machiaj, peruci.
    d) Vehicul conceput sau special adaptat pentru a fi utilizat in scopurile de mai sus, cum sunt vehiculele pentru:
    - transmisiunea televizata;
    - accesoriile pentru televiziune;
    - inregistrarea semnalelor video;
    - inregistrarea si reproducerea sunetului;
    - efectele de ralanti;
    - iluminat.
    B. Material cinematografic, precum:
    - camere de luat vederi, de toate tipurile (film si electronic);
    - instrumente si aparate de masura si de control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.), cai de rulaj si macarale;
    - material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
    - material de montaj;
    - aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de montaj, incinte acustice etc.);
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de montaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si alimentatoare, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, climatizare si ventilare etc.);
    - instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estrada, produse de machiaj, peruci;
    - vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate scopurile de mai sus.
    C. Alt material
    a) Material pentru montaj, probe, punere in functiune, control, verificare, intretinere sau reparatii de masini, instalatii, material de transport etc., precum:
    - unelte si scule;
    - material si aparate de masura, verificare sau control (de temperatura, presiune, distanta, inaltime, suprafata, viteza etc.), inclusiv aparate electrice (voltmetre, ampermetre, comparatoare, transformatoare, inregistratoare etc.) si gabarite;
    - aparate si material pentru fotografierea masinilor si instalatiilor in timpul montajului si dupa montajul lor;
    - aparate pentru controlul tehnic al navelor.
    b) Material necesar oamenilor de afaceri, expertilor in organizarea stiintifica sau tehnica a muncii, productivitatii, contabilitatii si persoanelor care exercita profesiuni similare, precum:
    - ordinatoare personale;
    - masini de scris;
    - aparate de transmisie, de inregistrare sau de reproducere a sunetului sau imaginii;
    - instrumente si aparate de calcul.
    c) Material necesar expertilor insarcinati cu executarea de relevee topografice sau de operatiuni de prospectare geografica, precum:
    - instrumente si aparate de masura;
    - material de foraj;
    - aparate de transmisie si comunicatie.
    d) Material necesar expertilor insarcinati cu combaterea poluarii.
    e) Instrumente si aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaselor si persoanelor care exercita profesiuni similare.
    f) Material necesar expertilor in arheologie, paleontologie, geografie, zoologie.
    g) Material necesar artistilor, trupelor de teatru orchestrelor, precum si orice fel de obiecte utilizate pentru reprezentare, instrumente muzicale, decoruri si costume etc.
    h) Material necesar conferentiarilor pentru ilustrarea expozeelor.
    i) Material necesar cu ocazia calatoriilor efectuate pentru a realiza fotografii (aparate fotografice de orice tip, casete, exponometre, obiective, suporturi, acumulatori, cordoane de transmisie, incarcatoare de baterii, monitoare, material de iluminat, articole de moda si accesorii pentru manechine etc.).
    j) Vehicule concepute sau special amenajate pentru a fi utilizate in scopurile de mai sus, ca cele pentru posta, control ambulant, vehicule ateliere, vehicule laboratoare etc.

    ANEXA 18

                LISTA EXEMPLIFICATIVA
a bunurilor considerate material pedagogic

    a) Aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului si imaginilor, precum:
    - proiectoare de diapozitive sau de filme, fixe;
    - proiectoare de cinema;
    - retroproiectoare si episcoape;
    - magnetofoane, magnetoscoape si cinescoape;
    - circuite inchise de televiziune.
    b) Suporturi de sunet si imagini, precum:
    - diapozitive, filme fixe si microfilme;
    - filme cinematografice;
    - inregistrari sonore (benzi magnetice, discuri);
    - benzi video.
    c) Material specializat, precum:
    - material bibliografic;
    - biblioteci rulante;
    - laboratoare de limbi straine;
    - material de traducere simultana;
    - masini mecanice sau electronice de inregistrat programe;
    - obiecte special concepute pentru invatamant sau formare profesionala a persoanelor handicapate.
    d) Alt material, precum:
    - planse, machete, grafice, harti, planuri, fotografii si desene;
    - instrumente, aparate si modele concepute pentru demonstratii;
    - colectii de obiecte care insotesc informatiile vizuale sau sonore, pregatite pentru clarificarea unui subiect (truse pedagogice);
    - instrumente, aparate, utilaje si masini-unelte pentru invatarea unor tehnici sau meserii;
    - materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate in scopuri de caritate sau destinate formarii persoanelor care lucreaza in scopuri de caritate.

    ANEXA 19

                      LISTA EXEMPLIFICATIVA
a efectelor personale ale calatorilor si a materialului sportiv

    A. Efecte personale ale calatorilor:
    1. Imbracaminte si incaltaminte;
    2. Articole de toaleta;
    3. Bijuterii personale;
    4. Aparate fotografice si aparate cinematografice de luat vederi, insotite de o cantitate rezonabila de pelicule si de accesorii;
    5. Aparate de proiectie portabile de diapozitive sau de filme si accesoriile lor, precum si o cantitate rezonabila de diapozitive sau de filme;
    6. Camere video si aparate portative de inregistrare video, insotite de o cantitate rezonabila de benzi;
    7. Instrumente muzicale portabile;
    8. Fonografe portative cu discuri;
    9. Aparate portabile de inregistrare si de reproducerea sunetului, inclusiv dictafoanele cu benzi;
    10. Aparate receptoare de radio portative;
    11. Aparate receptoare de televiziune portative;
    12. Masini de scris portative;
    13. Masini de calculat portative;
    14. Calculatoare personale portative;
    15. Binocluri;
    16. Masini pentru copii;
    17. Fotolii sau carucioare pentru invalizi;
    18. Aparate si echipamente sportive de orice fel, precum si materiale de camping, articole de pescuit, echipament pentru alpinism, echipament pentru inot subacvatic, arme de vanatoare cu cartuse, biciclete fara motor, canoe sau caiace cu o lungime sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, planse, cu sau fara panza, pentru surfing, echipament pentru golf, deltaplane;
    19. Aparate de dializa portabile, material medical similar, precum si articole care se utilizeaza impreuna cu acestea;
    20. Alte articole avand un evident caracter personal.
    B. Marfuri importate in scop sportiv
    a) Material de atletism, precum:
    - garduri de sarit;
    - sulite, discuri, prajini, greutati, ciocane.
    b) Materiale pentru jocuri cu mingea, precum:
    - mingi de orice fel;
    - rachete, crose, plase, bastoane si altele similare;
    - fileuri de orice fel si montanti pentru porti sau buturi.
    c) Material pentru sporturi de iarna, precum:
    - schiuri si bete;
    - patine;
    - sanii si sanii de viteza (boburi);
    - material pentru joc cu palete (curling).
    d) Imbracaminte, incaltaminte si manusi de sport, casti pentru practicarea sporturilor etc., de orice fel.
    e) Material pentru practicarea sporturilor nautice, precum:
    - canoe si caiace;
    - ambarcatiuni cu panze sau cu rame, panze, vasle si pagae;
    - aeroplane si panze pentru acestea.
    f) Vehicule ca: autoturisme si masini de curse, motociclete, ambarcatiuni.
    g) Material destinat pentru diverse manifestari, precum:
    - arme de tir sportiv si munitie pentru acestea;
    - biciclete fara motor;
    - arcuri si sageti;
    - material pentru scrima;
    - material pentru gimnastica;
    - busole;
    - saltele si covoare pentru lupte si arte martiale;
    - materiale pentru haltere;
    - material pentru echitatie, sulky;
    - aripi delta, planse cu panza;
    - material pentru escaladari;
    - casete muzicale destinate ilustratiilor muzicale la demonstratii sau concursuri sportive.
    h) Material auxiliar, precum:
    - materialele de masurat sau de afisaj al rezultatelor;
    - aparate pentru analiza sangelui si a urinei.

    ANEXA 20

                 LISTA EXEMPLIFICATIVA
a materialelor considerate de propaganda turistica

    a) Obiecte destinate expunerii in birourile reprezentantilor acreditati sau corespondentilor desemnati de organismele oficiale de turism sau in alte localuri agreate de autoritatile vamale, ca: tablouri si desene, fotografii si panouri, carti de arta, gravuri sau litografii, sculpturi, tapiserii si alte lucrari de arta similare.
    b) Materiale care servesc pentru expunere (vitrine, suporturi si obiecte similare), inclusiv aparatele electrice sau mecanice necesare functionarii acestora.
    c) Filme documentare, discuri, panglici magnetice imprimate si alte inregistrari sonore destinate pentru manifestari gratuite, cu exceptia celor al caror subiect vizeaza propaganda comerciala sau sunt in mod curent puse in vanzare in Romania.
    d) Drapele diferite, intr-un numar rezonabil.
    e) Diorame, machete, diapozitive, clisee negative, negative fotografice.
    f) Mostre, intr-un numar rezonabil, de produse ale artizanatului national, costume nationale si alte articole similare cu caracter folcloric.

    ANEXA 21

                       CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de admitere temporara

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul: .........................
    a) solicitantului ..................................................
    ....................................................................
    b) utilizatorului ..................................................
    ....................................................................
    2. Marfurile destinate utilizarii sub regim:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica .............................
    ....................................................................
    b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata ...
    ....................................................................
    c) cantitatea prevazuta ............................................
    ....................................................................
    d) valoarea prevazuta ..............................................
    3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului ......................
    ....................................................................
    4. Modul in care urmeaza a fi utilizate marfurile ..................
    ....................................................................
    5. Locul sau locurile unde urmeaza sa fie utilizate marfurile ......
    ....................................................................
    6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului ...................
    ....................................................................
    7. Mijloace de identificare a marfii ...............................
    ....................................................................
    8. Desemnarea unitatilor vamale:
    a) de control ......................................................
    ....................................................................
    b) de acordare a regimului .........................................
    ....................................................................
    c) de incheiere a regimului ........................................
    ....................................................................
    9. Termenul de valabilitate a autorizarii ..........................
    ....................................................................
    10. Proceduri de transfer ..........................................
    ....................................................................
    11. Alte mentiuni ..................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................

                 Data ...............          Semnatura ............

    NOTA:
    Informatiile de mai sus trebuie furnizate in ordinea prevazuta. Cele referitoare la marfuri se furnizeaza pentru fiecare fel de marfa in parte.

                     INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei:
    In cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antetul solicitantului si daca aceasta cuprinde toate indicatiile prevazute la pct. 1 lit. a), acest punct nu se mai completeaza. Pct. 1 lit. b) se completeaza, daca utilizatorul este alta persoana decat solicitantul. Pct. 1 lit. c) se completeaza, daca acordarea regimului se face pentru marfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei.
    2. Marfurile destinate utilizarii sub regim:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: aceasta indicatie trebuie sa fie furnizata in termeni suficient de clari si precisi pentru o identificare corecta;
    b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata: aceste date, care nu au decat un caracter indicativ, pot fi limitate la pozitiile tarifare de patru cifre, in cazul in care mentionarea subpozitiilor de opt cifre nu este necesara pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea regimului;
    c) cantitatea prevazuta: cantitatea trebuie exprimata in unitati de masura specifice (kilograme, litri, metri etc.);
    d) valoarea prevazuta: se mentioneaza valoarea in vama a marfurilor, estimata pe baza elementelor si a documentelor prezentate.
    3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului: se mentioneaza articolul din actul normativ in baza caruia se solicita acordarea regimului.
    4. Modul in care urmeaza a fi utilizate marfurile: se mentioneaza toate utilizarile care vor fi date marfurilor.
    5. Locul sau locurile unde urmeaza sa fie utilizate marfurile: se mentioneaza adresa locului unde marfurile trebuie sa fie utilizate.
    6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului: se mentioneaza termenul necesar realizarii obiectivului pentru care se importa marfurile.
    7. Mijloace de identificare a marfii: se mentioneaza modalitatile de identificare a marfurilor plasate sub regim, considerate ca fiind cele mai adecvate.
    8. Desemnarea unitatilor vamale: se mentioneaza unitatile vamale la care urmeaza sa fie realizate controlul, acordarea si incheierea regimului.
    9. Termenul de valabilitate a autorizatiei: se mentioneaza termenul de valabilitate a autorizatiei, in care trebuie sa fie importate marfurile.
    10. Proceduri de transfer: se mentioneaza, daca este cazul, intentia de a transfera marfurile importate altui titular.
    11. Alte mentiuni: aceasta rubrica se utilizeaza pentru orice alte elemente pe care solicitantul le considera necesare a fi aduse la cunostinta autoritatilor vamale.

    ANEXA 22

                      AUTORIZATIE DE ADMITERE TEMPORARA

                         Referitor la cererea .......

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
    a) titularului de autorizatie ..................................
    ................................................................
    b) utilizatorului de autorizatie (1) ...........................
    ................................................................
    c) proprietarului marfurilor (1) ...............................
    ................................................................
    2. Marfurile destinate utilizarii sub regim (2):
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica .........................
    ................................................................
    b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata
    ................................................................
    c) cantitatea prevazuta ........................................
    d) valoarea prevazuta ..........................................
    3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului ..................
    4. Modul in care urmeaza a fi utilizate marfurile ..............
    ................................................................
    ................................................................
    5. Locul sau locurile autorizate pentru utilizarea marfurilor
    ................................................................
    6. Termenul in care marfurilor importate trebuie sa li se dea
    o destinatie vamala (3) ........................................
    7. Modalitati de identificare admise de autoritatile vamale ....
    ................................................................
    ................................................................
    8. Unitati vamale:
    a) de control ..................................................
    b) de acordare a regimului .....................................
    c) de incheiere a regimului ....................................
    9. Termenul de valabilitate a autorizatiei .....................
    10. Utilizarea procedurilor de transfer ........................
    11. Anexe ......................................................
    ................................................................
    ................................................................

             Data ............          Semnatura ..............

                    INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

    (1) Se completeaza in cazul in care utilizatorul este alta persoana decat titularul sau proprietarul. Pct. 1 lit. c) se completeaza, daca acordarea regimului se face pentru marfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei.
    (2) Aceste mentiuni sunt furnizate astfel incat sa permita autoritatilor vamale controlul utilizarii autorizatiei.
    (3) Acest termen corespunde cu durata de timp necesara realizarii obiectivului pentru care s-a solicitat autorizarea. In cazul in care solicitantul nu a cerut un termen, autoritatea vamala fixeaza un termen de 24 de luni.

    NOTA:
    Datele de mai sus trebuie furnizate in ordinea prevazuta. Elementele din autorizatie trebuie sa concorde cu cele din cererea de autorizare.

    ANEXA 23

                            LISTA
marfurilor pentru care admiterea temporara se poate acorda sub acoperirea unui carnet ATA

    1. Materiale profesionale.
    2. Marfuri destinate prezentarii sau utilizarii la expozitii, targuri, congrese sau manifestari similare.
    3. Materiale pedagogice.
    4. Material stiintific.
    5. Materiale medico-chirurgicale si de laborator.
    6. Materiale destinate activitatilor pentru inlaturarea efectelor cauzate de catastrofe.
    7. Ambalaje pentru care poate fi solicitata depunerea unei declaratii vamale scrise.
    8. Marfurile de orice fel, care se supun incercarilor, probelor, experientelor sau demonstratiilor, inclusiv probelor si experientelor necesare procedurilor de omologare, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor, care constituie o activitate lucrativa.
    9. Marfurile de orice fel, care servesc efectuarii de probe, experiente sau demonstratii, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor, care constituie o activitate lucrativa.
    10. Esantioane (mostre) reprezentative ale unei categorii determinate de marfuri, care sunt destinate prezentarii sau urmeaza sa faca obiectul unei demonstratii, in scopul obtinerii de comenzi de marfuri similare.
    11. Mijloace de productie pentru inlocuire, care sunt puse, provizoriu si gratuit, la dispozitia importatorului, la initiativa furnizorului mijloacelor de productie similare, care se vor importa ulterior in scopul introducerii in circuitul economic sau al mijloacelor de productie pe care le restituie in urma repararii lor.
    12. Opere de arta importate pentru a fi expuse in vederea vanzarii lor.
    13. Filme cinematografice, impresionate si developate, pozitive, destinate vizionarii inainte de utilizarea lor comerciala.
    14. Filme, benzi magnetice si filme magnetizate, destinate sonorizarii, dublajului sau reproducerii.
    15. Filme care prezinta, dupa caz, felul, functionarea sau folosirea produselor ori materialelor straine, cu conditia ca ele sa nu fie destinate unui program public cu scop lucrativ.
    16. Suporturi de informatii, inregistrate, trimise gratuit, destinate utilizarii in prelucrarea automata a datelor.
    17. Animale vii, importate pentru dresaj, antrenament, reproductie sau tratamente medicale.
    18. Material de propaganda turistica.
    19. Bunuri necesare activitatii si intretinerii navigatorilor maritimi si fluviali.
    20. Materiale diverse, utilizate sub supravegherea si raspunderea unei administratii publice, destinate construirii, repararii sau intretinerii infrastructurilor de interes general din zonele de frontiera.

    ANEXA 24

                    MASURI ALE AUTORITATII VAMALE
privind containerele care nu corespund normelor tehnice

    1. Daca se constata ca containerele agreate nu corespund prescriptiilor tehnice prevazute la art. 292 alin. (2) din Regulamentul vamal, autoritatea vamala refuza recunoasterea valabilitatii agrearii, cu exceptia cazului cand diferentele constatate sunt de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.
    2. Daca un container prezinta un defect sau o lipsa majora, devenind astfel neconform cu normele in baza carora el a fost agreeat pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatile vamale informeaza transportatorul sau reprezentantul acestuia ca acesta sa aduca containerul in starea corespunzatoare normelor de agreare, cu conditia ca reparatiile sa poata fi efectuate rapid. Daca containerul a fost reparat, transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. In caz contrar sau cand transportatorul ori reprezentantul acestuia prefera repararea containerului in tara in care a fost agreeat, autoritatile vamale:
    a) refuza autorizarea transportului si aplicarea sigiliilor, cand aceasta aplicare este necesara, sau
    b) retrag containerul din circulatie si dispun transbordarea containerului intr-un alt mijloc de transport, sau
    c) autorizeaza continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezinta riscuri de contrabanda, de pierdere ori de prejudiciere a marfurilor transportate in container. Defectul sau lipsa constatata se mentioneaza de autoritatile vamale in documentele de tranzit.
    Pentru a se asigura ca reparatia containerului se efectueaza intr-un mod adecvat, autoritatile vamale retrag placa de agreere.
    Cand autoritatile vamale retrag placa de agreare sau descopera la o serie de containere un defect sau o lipsa majora, care le fac neconforme cu normele de agreere, ele notifica transportatorului sau reprezentantului acestuia defectiunea constatata sau retragerea placii ori, dupa caz, administratiei vamale care a emis agreerea. Autoritatilor raspunzatoare de agrearea initiala trebuie sa li se solicite sa intervina in solutionarea cazului.
    3. Un container se considera ca prezentand un defect sau o lipsa majora, cand:
    a) marfurile pot fi sustrase din partea sigilata a containerului sau introduse in acesta, fara a fi lasate urme vizibile de efractie sau fara ruperea sigiliilor vamale;
    b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului intr-un mod simplu si eficace;
    c) containerul prezinta spatii ascunse, care permit disimularea marfurilor;
    d) toate spatiile destinate marfurilor nu sunt usor accesibile pentru controlul vamal.

    ANEXA 25

                           CERERE DE AUTORIZATIE
pentru regimul de perfectionare pasiva

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul solicitantului: .......
    .................................................................
    2. Sistemul sau modalitatile specifice, luate in considerare
    (vizate):
    a) Sistemul de schimburi standard fara import anticipat: ........
    b) Sistemul de schimburi standard cu import anticipat: ..........
    3. Marfuri destinate a suferi operatiunile de perfectionare sau a fi exportate in cadrul sistemului de schimburi standard si justificarea cererii:
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: .........................
    b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata:
    .................................................................
    c) cantitatea prevazuta: ........................................
    d) valoarea prevazuta: ..........................................
    e) justificarea cererii: ........................................
    4. Produse compensatoare care se importa sau produse de inlocuire pentru import, care se importa:
    a) denumirea comerciala sau tehnica: ............................
    b) mentiuni privitoare la clasificarea din Nomenclatura
    combinata: ......................................................
    5. Rata de randament: ...........................................
    6. Natura operatiunilor de perfectionare: .......................
    7. Tarile unde operatiunile de perfectionare vor fi efectuate sau in cazurile in care sistemul de schimburi standard este angajat, tarile de unde produsele de inlocuire vor fi importate: .............
    8. Termenul estimat a fi necesar pentru importul produselor compensatoare sau al produselor de inlocuire:
    .................................................................
    9. Mijloace de identificare preconizate: ........................
    10. Nominalizarea autoritatii vamale care:
    a) acorda regimul ...............................................
    b) incheie regimul ..............................................
    11. Termenul preconizat al autorizatiei .........................
    12. Referiri la autorizatiile eliberate pentru marfuri identice cu cele care fac obiectul prezentei cereri si destinate a fi supuse operatiunilor de perfectionare ......................................
    .................................................................
    13. Alte mentiuni: ..............................................

                                        Data .................
                                        Semnatura ............

    NOTA:
    Informatiile de mai sus trebuie sa fie date, pe cat posibil, in ordine.
    Informatiile care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfuri sau de produse.

    ANEXA 26

                      AUTORIZATIE
pentru regimul de perfectionare pasiva

             Referitor la cererea ..................

    1. Denumirea, actul constitutiv si sediul titularului autorizatiei:
    ...................................................................
    2. Sistemul autorizat: ............................................
    3. Marfurile destinate a fi supuse operatiunilor de perfectionare:
    ...................................................................
    a) denumirea comerciala si/sau tehnica: ...........................
    ...................................................................
    b) mentiuni (explicatii) privitoare la clasificarea marfurilor in
    Nomenclatura combinata: ...........................................
    c) cantitatea prevazuta: ..........................................
    d) valoarea prevazuta: ............................................
    4. Produse compensatoare care se importa sau produse de inlocuire
    care se importa:
    a) denumirea comerciala sau tehnica: ..............................
    b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata:
    ...................................................................
    5. Rata de randament sau modul de stabilire a acesteia: ...........
    6. Natura operatiunilor de perfectionare: .........................
    7. Tari unde operatiunile de perfectionare se efectueaza: .........
    8. Termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie
    importate .........................................................
    9. Mijloace de identificare stabilite: ............................
    10. Biroul vamal: .................................................
    a) de control .....................................................
    b) de plasare sub regim ...........................................
    c) de incheiere a regimului .......................................
    11. Termenul de valabilitate a autorizatiei .......................
    12. Data de reexaminare a conditiilor economice: ..................
    13. Numarul de anexe ..............................................

                                        Data .................
                                        Semnatura ............

    NOTA:
    Datele de mai jos trebuie sa fie furnizate in ordine. Autorizatia trebuie sa contina referirile la cerere.
    Cand mentiunile (indicatiile) sunt facute printr o trimitere la cerere, aceasta face parte integranta din autorizatie.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 626/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 626 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 626/1997
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Hotărârea 1114 2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei
Hotărârea 775 2000
pentru modificarea si completarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997
Decizia 374 2000
pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export
Decizia 374 2000
pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export
Decizia 946 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Decizia 946 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu