E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 946 din 26 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 271 bis  din  9 octombrie 1997

    Secretar de stat, directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in temeiul art. 39 alin. (3) din Regulamentul vamal,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, prevazute in anexa la prezenta decizie.

                 Directorul general al
                 Directiei Generale a Vamilor,
                 Nini Sapunaru,
                 secretar de stat

    ANEXA 1

                      NORME TEHNICE
de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

    I. Dispozitii generale privind tiparirea si utilizarea declaratiei vamale in detaliu
    1. In aplicarea prezentelor norme, se intelege prin:
    a) declaratia vamala primara - formularul utilizat pentru declararea in detaliu a bunurilor clasificate la un singur cod tarifar;
    b) declaratia vamala complementara - formularul utilizat impreuna cu declaratia vamala primara pentru declararea mai multor bunuri care se clasifica la coduri tarifare diferite.
    2. Declaratia vamala in detaliu se compune, de regula, dintr-un set de 8 exemplare consecutive (anexele nr. 4/a) si 4/b) la Regulamentul vamal).
    In cazul folosirii procedeelor informatice, se pot utiliza formularele prevazute in anexele nr. 4/c) si 4/d) la Regulamentul vamal.
    Directia Generala a Vamilor poate dispune, in cazuri deosebite, exceptarea de la depunerea declaratiilor vamale complementare si utilizarea unor coduri simplificate de identificare a marfurilor.
    3. Exemplarele declaratiei vamale in detaliu pot fi utilizate:
    a) in set complet;
    b) fractionat.
    4. Exemplarele declaratiei vamale in detaliu au urmatoarea destinatie:
    a) exemplarul 1 se pastreaza de catre biroul vamal de expeditie sau export;
    b) exemplarul 2 serveste la colectarea elementelor de informatie statistica privind exportul si exportul cu tranzit;
    c) exemplarul 3 este destinat expeditorului sau exportatorului;
    d) exemplarul 4 insoteste marfurile expediate sub regimul de tranzit si este retinut de biroul vamal de destinatie;
    e) exemplarul 5 insoteste marfurile aflate in tranzit pana la biroul vamal de destinatie si este retrimis biroului vamal de plecare, pentru confirmarea incheierii regimului de tranzit;
    f) exemplarul 6 este pastrat de catre biroul vamal de import;
    g) exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informatiilor statistice privind importul si tranzitul;
    h) exemplarul 8 revine titularului.
    Pentru transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul se utilizeaza exemplarele 1, 4, si 5 si un exemplar 1 suplimentar avand destinatia prevazuta in Regulamentul vamal.
    5. In set fractionat, exemplarele declaratiei vamale in detaliu se utilizeaza astfel:
    a) pentru export, exemplarele nr. 1, 2 si 3;
    b) pentru export, cu tranzit, exemplarele 1, 2, 3, 4 si 5;
    c) pentru tranzit, exemplarele 1, 4, 5 si 7;
    d) pentru import, exemplarele 6, 7 si 8.
    In procedura informatica, utilizarea exemplarelor este urmatoarea:
                                 __ ___   __ ___      __ ___
    a) pentru export sau import |1 | 6 | |2 | 7 | si |3 | 8 |
                                |__|___| |__|___|    |__|___|
                                 __ ___   __ ___   __ ___      __ ___
    b) pentru export cu tranzit |1 | 6 | |2 | 7 | |3 | 8 | si |4 | 5 |
                                |__|___| |__|___| |__|___|    |__|___|
                       __ ___   __ ___      __ ___
    c) pentru tranzit |1 | 6 | |2 | 7 | si |4 | 5 |
                      |__|___| |__|___|    |__|___|
    In cazul procedeului informatic, rubrica continand numarul exemplarului neutilizat se bareaza prin X. Pentru tranzit, exemplarul |4 | 5 | insoteste marfurile pana la biroul vamal de destinatie, care confirma incheierea operatiunii prin transmiterea recipisei de tranzit la biroul vamal de plecare.
    6. Declaratia vamala in detaliu nu se depune pentru:
    a) marfurile a caror valoare este sub echivalentul in lei a 100 ECU;
    b) pentru bunurile introduse sau scoase din tara de misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, precum si de catre membrii acestora, cand se foloseste formularul emis de Ministerul Afacerilor Externe;
    c) pentru bunurile introduse in tara de persoanele fizice pentru care se utilizeaza formularul "Chitanta".
    7. Formularele declaratiei vamale in detaliu se tiparesc si se folosesc in seturile de exemplare corespunzatoare regimului vamal.
    8. Tiparirea formularelor este in sarcina utilizatorului, pe baza avizului dat de Directia Generala a Vamilor.
    9. Formularele sunt imprimate pe hartie adeziva si autocopianta, cu o greutate de cel putin 40 g/mp. Hartia trebuie sa fie suficient de opaca pentru ca indicatiile figurand pe o fata sa nu afecteze lizibilitatea indicatiilor ce figureaza pe cealalta fata si sa fie suficient de rezistenta pentru a nu se produce ruperea ori sifonarea ei cu usurinta.
    Hartia este de culoare alba pentru ansamblul exemplarelor. Totusi, in cazul exemplarelor utilizate la tranzit, rubricile nr. 1 (exceptand caseta centrala), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima caseta situata la stanga), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 si 56 au un fond verde ghilosat.
    Formularele sunt imprimate in culoare verde.
    In partea dreapta, pe verticala, exemplarele declaratiei vamale sunt imprimate cu o linie, in grosime de pana la 3 mm, de culori diferite, astfel:
                       __ ___
    exemplarele 1; 6; |1 | 6 | - rosu
                      |__|___|
                       __ ___
    exemplarele 2; 7; |2 | 7 | - verde
                      |__|___|
                       __ ___
    exemplarele 3; 8; |3 | 8 | - galben
                      |__|___|
                       __ ___
    exemplarele 4; 5; |4 | 5 | - albastru.
                      |__|___|
    10. Formatul formularelor este de 210/297 mm, cu o toleranta de maximum 5 mm pe lungime si latime.
    11. Formularele trebuie sa fie prevazute cu o mentiune care sa indice numele si adresa imprimeriei sau cu semn care sa permita identificarea sa.
    12. Modelul oficial al declaratiei vamale primare si complementare este intocmit potrivit art. 39 alin. (3) din Regulamentul vamal si se pastreaza la Directia Generala a Vamilor, iar specimenele acestuia vor fi transmise la toate directiile regionale vamale.
    13. Formularele care au fost utilizate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme se pot folosi pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 1998.
    II. Completarea declaratiei vamale in detaliu
    14. Declaratia vamala in detaliu se completeaza in limba romana, prin dactilografiere sau prin procedee informatice, semnaturile si stampilele aplicandu-se manual. Originalul semnaturilor trebuie sa figureze pe exemplarul declaratiei destinate biroului vamal.
    Declaratia vamala in detaliu nu trebuie sa aiba stersaturi sau modificari.
    15. Exemplarele declaratiilor corespunzatoare fiecarui regim vamal se prezinta biroului vamal desprinse din set.
    16. Semnatura declarantului sau a comisionarului in vama pe declaratia vamala in detaliu si, dupa caz, pe declaratia complementara confera acesteia caracterul original si autentic.
    17. Este interzis agentilor vamali sa participe la redactarea declaratiilor vamale in detaliu, acestora revenindu-le numai sarcina verificarii declaratiilor.
    18. Declarantul vamal sau comisionarul in vama are obligatia completarii rubricilor din declaratia vamala astfel:
    a) pentru export, perfectionare pasiva sau reexport: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15b, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 si 54.
    In cazul formalitatilor de reexport pentru lichidarea regimului de antrepozit vamal, lista rubricilor este cea pentru formalitatile de plasare in antrepozit vamal;
    b) pentru tranzit: rubricile nr. 1 (a 3-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 si 56;
    c) pentru import definitiv, perfectionare activa, admitere temporara: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 si 54;
    d) pentru plasare in antrepozit vamal: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 si 54.
    19. In cazul declaratiei vamale primare, rubricile prevazute la pct. 18 se completeaza astfel:
    RUBRICA 1 - DECLARATIE
    Prima caseta - se inscriu urmatoarele sigle:
    EX - pentru o declaratie de export in alte tari decat cele contractante ale Conventiei privitoare la Tranzitul Comun
    IM - pentru o declaratie de import din alte tari decat cele contractante ale Conventiei privitoare la Tranzitul Comun
    EU - pentru o declaratie de export sau import in sau din tarile contractante ale Conventiei privitoare la Tranzitul Comun
    A 2-a caseta - cuprinde codul prin care se indica procedura vamala.
    Codurile folosite sunt:
    1 - EXPEDITIE / EXPORT DEFINITIV
    Acest cod nu poate fi utilizat in cazul marfurilor reexportate in cadrul unei operatiuni de introducere temporara (vezi codul 3).
    2 - EXPEDITIE / EXPORT TEMPORAR
    3 - REEXPEDITIE / REEXPORT
    Acest cod nu poate fi utilizat in cazul exportului temporar (vezi codul 2). Se aplica numai marfurilor care au fost in prealabil introduse temporar si celor introduse in antrepozit.
    4 - IMPORT
    Acest cod nu poate fi utilizat in cazul reimportului (vezi codul 6).
    5 - INTRODUCERE TEMPORARA
    6 - REINTRODUCERE / REIMPORT
    7 - PLASARE IN ANTREPOZIT
    8 - TRANZIT
    9 - TRANSFORMARE SUB CONTROL VAMAL SI ALTE DESTINATII VAMALE.
    A 3-a caseta - Tranzit
    Aceasta caseta se completeaza atunci cand formularul declaratiei vamale este utilizat ca titlu de tranzit sau export cu tranzit national.
    Siglele utilizate sunt:
    TE - tranzit extern;
    TI - tranzit intern.
    In tranzit extern marfurile circula intre doua birouri vamale de frontiera sau intre un birou vamal de interior si unul de frontiera.
    In tranzit intern marfurile circula intre doua birouri vamale de interior sau intre un birou vamal de frontiera si un birou vamal de interior.
    RUBRICA 2 - EXPEDITOR/EXPORTATOR
    Se completeaza la export, prin inscrierea denumirii si a adresei complete a exportatorului sau a vanzatorului marfurilor si codul fiscal al acestuia sau numele, prenumele expeditorului, adresa completa a acestuia, seria si numarul actului de identitate si/sau codul personal. In cazul grupajului de marfa, se poate inscrie mentiunea "diversi", iar lista exportatorilor se ataseaza la declaratia vamala.
    La import se inscrie denumirea si adresa exportatorului.
    RUBRICA 3 - FORMULARE
    Prima caseta: se completeaza in toate cazurile cand se depune si declaratia complementara, numerotandu-se fiecare formular in ordinea pe care acesta o ocupa.
    Ex.: 1/3; 2/3 si 3/3 pentru o declaratie vamala primara si doua declaratii vamale complementare.
    A 2-a caseta: se inscrie numarul total al formularelor declaratiei vamale utilizate: declaratiei vamale primare si declaratiilor vamale complementare.
    RUBRICA 4 - LISTE DE INCARCARE
    Se inscrie in cifre numarul listelor de incarcare sau al listelor descriptive de natura comerciala, eventual atasate titlului de tranzit.
    RUBRICA 5 - ARTICOLE
    Se inscrie numarul total de coduri tarifare declarate pe declaratia primara si pe declaratiile complementare sau, in cazul codificarii simplificate, numarul total de articole din listele de incarcare ori din listele de natura comerciala anexate declaratiei vamale.
    RUBRICA 6 - TOTAL COLETE
    Se indica numarul total al coletelor (cartoane, lazi etc.) care fac obiectul declararii.
    RUBRICA 7 - NUMAR DE REFERINTA
    Aceasta rubrica cuprinde date interne de referinta ale titularului, cu utilitate pentru acesta, anul / numarul de referinta.
    RUBRICA 8 - DESTINATAR
    La import si tranzit se indica denumirea, adresa si codul fiscal ale destinatarului caruia ii sunt livrate marfurile sau numele, prenumele, adresa, seria si numarul actului de identitate si/sau codul personal. In cazul grupajului de marfa, la tranzit se poate inscrie mentiunea "diversi", iar lista destinatarilor va fi atasata la declaratia vamala.
    La export se inscriu numele si adresa destinatarului.
    RUBRICA 9 - RESPONSABIL FINANCIAR
    Cuprinde date pentru identificarea bancii la care titularul operatiunii sau reprezentantul legal al acestuia are deschis contul din care se fac platile privind drepturile vamale, numarul acestui cont, precum si denumirea platitorului si a celui pentru care face plata.
    RUBRICA 10 - TARA PRIMEI DESTINATII/TARA ULTIMEI PROVENIENTE
    Se utilizeaza facultativ.
    RUBRICA 11 - TARA TRANZACTIEI
    Prima caseta - cuprinde, la export, codul tarii cumparatorului, iar la import, codul tarii vanzatorului. In cazul tranzitului nu se utilizeaza.
    Acest cod se exprima prin 3 caractere numerice, conform anexei nr. 1.
    A doua caseta - se utilizeaza facultativ.
    RUBRICA 12 - ELEMENTE PENTRU VALOARE
    Se utilizeaza facultativ. In cazul folosirii sistemului informatic se inscrie totalul cheltuielilor prevazute la art. 77 alin. (2) din Codul vamal al Romaniei. Aceasta valoare se exprima in numere intregi.
    RUBRICA 13
    Se utilizeaza facultativ.
    RUBRICA 14 - DECLARANT/REPREZENTANT
    Se inscriu denumirea si adresa persoanei care declara marfurile. Cand declararea se face de catre un comisionar in vama se inscrie si numarul autorizatiei acestuia, emisa de catre Directia Generala a Vamilor.
    Cand importatorul sau exportatorul isi declara marfurile in nume propriu, in aceasta caseta se inscrie mentiunea "importator" sau "exportator".
    RUBRICA 15 - TARA DE EXPEDITIE/EXPORT
    In prima parte a rubricii se inscrie in clar denumirea tarii de expeditie/export.
    In caseta (a) - se completeaza codul tarii de export / expeditie in cazul operatiunii de tranzit si import. La export nu se utilizeaza.
    In caseta (b) - prin inscrierea codului judetului an care au fost produse marfurile, in cazul exportului. Lista codurilor este prevazuta in anexa nr. 2.
    RUBRICA 16 - TARA DE ORIGINE
    Se utilizeaza la import, inscriindu-se in clar denumirea tarii de origine. Daca declaratia comporta mai multe articole de origine diferita, se inscrie mentiunea "diverse". Tara de origine se determina in baza datelor inscrise in certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin conventiile sau protocoalele internationale la care Romania este parte.
    RUBRICA 17 - TARA DE DESTINATIE
    Se utilizeaza la import, export si tranzit.
    In prima parte se indica in clar numele complet al tarii destinatare.
    In caseta (a) - se indica codul corespunzator al acestei tari, conform anexei nr. 1.
    In caseta (b) - in cazul importului se inscrie codul judetului in care isi are sediul beneficiarul, cand acesta se cunoaste.
    RUBRICA 18 - IDENTITATEA SI NATIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA PLECARE
    Aceasta rubrica este obligatorie in cazul aplicarii regimului de tranzit sau export. Nu se utilizeaza in cazul trimiterilor prin posta sau prin instalatii fixe.
    Prima caseta - identitatea mijlocului de transport. Se inscrie numarul de inmatriculare sau numele mijlocului de transport (camion, remorca, vagon, nava, aeronava).
    A 2-a caseta - se inscrie codul nationalitatii mijlocului de transport, potrivit anexei nr. 1.
    RUBRICA 19 - CONTAINER
    Se inscrie urmatoarea codificare:
    1 - pentru transport containerizat;
    0 - pentru alte modalitati de transport.
    RUBRICA 20 - CONDITIA DE LIVRARE
    Prima caseta - se utilizeaza la import si export prin inscrierea a 3 caractere alfabetice folosind codificarile conditiilor de livrare, potrivit regulilor INCOTERMS, cuprinse in anexa nr. 3.
    A 2-a caseta - se indica locul prevazut in contractul de transport.
    A 3-a caseta - nu se utilizeaza.
    In cazul tranzitului, rubrica nr. 20 nu se utilizeaza.
    RUBRICA 21 - IDENTITATEA SI NATIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA
    Prima caseta - se inscrie numarul de inmatriculare sau numele mijlocului de transport activ utilizat la trecerea frontierei Romaniei.
    A 2-a caseta - se inscrie codul nationalitatii mijlocului de transport activ (anexa nr. 1).
    In cazul transportului combinat sau in situatia in care exista mai multe mijloace de transport, se intelege, prin mijloc activ, acel mijloc care asigura propulsia ansamblului.
    RUBRICA 22 - MONEDA SI VALOAREA TOTAL FACTURATA
    In prima caseta se inscrie codul monedei de facturare (anexa nr. 4).
    In a 2-a caseta se trece valoarea total facturata pentru ansamblul marfurilor declarate. Aceasta valoare se exprima in numere intregi urmate de doua zecimale.
    RUBRICA 23 - CURS DE SCHIMB
    Se trece cursul oficial de schimb al valutei fata de leu, potrivit art. 111 din Regulamentul vamal.
    RUBRICA 24 - NATURA TRANZACTIEI
    Se inscrie codul operatiunii comerciale, conform anexei nr. 5.
    In prima caseta se inscrie codul general al operatiunii.
    In a doua caseta se inscrie codul operatiunii in detaliu.
    A treia caseta nu se utilizeaza.
    Rubrica nu se utilizeaza in cazul tranzitului.
    RUBRICA 25 - MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERA
    In prima caseta se trece codul modului de transport activ care trece frontiera, conform anexei nr. 6.
    A 2-a caseta nu se utilizeaza.
    RUBRICA 26 - MOD DE TRANSPORT INTERIOR
    Se utilizeaza numai in cazul in care modul de transport pe parcurs intern este altul decat cel cu care s-a trecut efectiv frontiera. Codificarea utilizata este cea prevazuta pentru rubrica 25.
    RUBRICA 27 - LOCUL DE INCARCARE / DESCARCARE
    Se utilizeaza in cazul exportului si tranzitului, indicandu-se in clar locul de incarcare a marfurilor, iar pentru import se inscrie locul de descarcare a marfurilor.
    RUBRICA 28 - INFORMATII FINANCIARE SI BANCARE
    Se inscriu in clar datele referitoare la regimul financiar al marfurilor, exprimate prin coduri conform anexei nr. 7.
    RUBRICA 29 - VAMA DE IESIRE / INTRARE
    Se inscrie codul biroului vamal de iesire sau de intrare, prin care marfurile trec frontiera romana, conform anexei nr. 8. Se utilizeaza numai la export, export cu tranzit si import.
    RUBRICA 30 - LOCALIZAREA MARFURILOR
    Se indica in clar locul unde marfurile pot fi examinate in momentul vamuirii: chei, depozit, pe mijlocul de transport etc.
    RUBRICA 31 - COLETE SI DESCRIEREA MARFURILOR
    MARCI SI NUMERE: - NUMAR CONTEINER - NUMARUL SI NATURA
    Pe primul rand - se inscriu marcile, numerele, numarul si felul coletelor sau, in cazul marfurilor neambalate, se inscrie numarul acestora sau mentiunea "in vrac".
    Pe al doilea rand - se inscrie denumirea comerciala a marfurilor, in termeni suficienti de precisi pentru a permite identificarea marfurilor si clasificarea lor imediata si sigura.
    Pe al treilea rand - se fac referiri la "lista inventar".
    RUBRICA 32 - ARTICOL Nr.
    Se inscrie numarul de ordine al articolului de marfa in raport cu numarul total al articolelor declarate in rubrica nr. 5. Atunci cand declaratia nu cuprinde decat un singur articol, rubrica nu se utilizeaza.
    RUBRICA 33 - CODUL MARFURILOR
    Se completeaza numai prima caseta in care se trece codul din Tariful vamal de import al Romaniei. Primele 6 cifre reprezinta subpozitia din Sistemul Armonizat (S.A.), iar urmatoarele doua cifre reprezinta detalierea conform Nomenclaturii Combinate.
    Nu se utilizeaza in cazul tranzitului.
    RUBRICA 34 - CODUL TARII DE ORIGINE
    Se completeaza numai in cazul importului.
    Prima caseta (a) - se inscrie codul tarii mentionate la rubrica nr. 16.
    Atunci cand in rubrica 16 mentiunea este "diverse", se inscrie codul corespunzator tarii de origine pentru fiecare articol in parte.
    RUBRICA 35 - GREUTATE BRUTA (kg)
    Se inscrie in kg greutatea bruta, exprimata in numere intregi, urmate de doua zecimale. Ea corespunde masei cumulate a marfurilor si a ambalajelor, excluzand pe cea a mijloacelor de transport, respectiv containere, prelate si alte materiale accesorii transportului.
    RUBRICA 36 - PREFERINTE
    Se utilizeaza numai la import si numai in cazurile in care se solicita un regim tarifar preferential, inscriindu-se codurile aferente acordurilor preferentiale, conform anexei nr. 9.
    RUBRICA 37 - REGIM
    In prima caseta se inscrie un cod format din patru cifre, primele doua reprezentand codul regimului solicitat si urmatoarele doua, codul regimului precedent. Codurile utilizate sunt cele din anexa nr. 10.
    Regimul solicitat este acel regim vamal cerut la depunerea declaratiei vamale.
    Regimul precedent este regimul vamal care a fost utilizat pe o declaratie vamala depusa, pentru marfa in cauza, intr-un stadiu anterior.
    Pentru toate articolele aceleiasi declaratii vamale (primara si complementara) la rubrica nr. 37 se inscrie aceeasi codificare a regimului solicitat.
    In cazul in care nu exista un regim precedent, se utilizeaza codificarea "00".
    Cand marfurile s-au aflat intr-un regim de perfectionare activa, perfectionare pasiva sau transformare sub control vamal si, ulterior, au trecut intr-un regim de antrepozitare, admitere temporara sau intr-o zona libera, la acordarea noului regim solicitat, in caseta regimului precedent se inscrie codul primului regim vamal in care s-au aflat (perfectionare activa, perfectionare pasiva, transformare sub control vamal).
    In a doua caseta se inscrie, in cazul declaratiilor vamale depuse prin sistem informatic, un cod aditional de trei cifre corespunzator bazei legale a operatiunii de vamuire (anexa nr. 11).
    RUBRICA 38 - GREUTATE NETA
    Se inscrie in kg greutatea neta a marfurilor, exprimata in numere intregi, urmate de doua zecimale.
    Greutatea neta corespunde greutatii proprii a marfurilor, fara ambalaj.
    RUBRICA 39 - CONTINGENT
    Se completeaza numai in cazul importului de marfuri pentru care sunt prevazute contingente cantitative sau valorice. Lista codurilor este prevazuta in anexa nr. 12.
    RUBRICA 40 - DECLARATIE SUMARA/DOCUMENT PRECEDENT
    Se completeaza prin inscrierea numarului si a datei documentului vamal precedent, urmat de codul vamii emitente, separate printr-o bara (declaratie sumara sau titlu de tranzit).
    RUBRICA 41 - UNITATI DE MASURA SUPLIMENTARE
    Nu se utilizeaza in cazul tranzitului.
    Se inscrie cantitatea exprimata intr-o unitate de masura specifica (alta decat kg), conform anexei nr. 13.
    RUBRICA 42 - PRET ARTICOL
    Se utilizeaza in mod facultativ.
    RUBRICA 43 - METODA DE EVALUARE
    Se utilizeaza numai in cazul importului, inscriindu-se numarul articolului din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife si comert, exceptand marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere, caz in care se inscrie codul R.
    RUBRICA 44 - MENTIUNI SPECIALE; DOCUMENTE ANEXATE/CERTIFICATE SI AUTORIZATII
    Se inscriu felul si numarul tuturor documentelor depuse pentru sustinerea declaratiei vamale, in conformitate cu prevederile legale.
    In cazul in care declaratia vamala se depune prin sistem informatic, se inscriu codul documentelor, potrivit anexei nr. 14, si, dupa caz, elementele constitutive ale valorii in vama, potrivit declaratiei pentru valoarea in vama (anexa nr. 5 la Regulamentul vamal).
    RUBRICA 45 - AJUSTARE
    Se utilizeaza facultativ la import, daca exista o ajustare a pretului platit sau de platit, inscriindu-se procentul aplicat asupra valorii tranzactionate ( +/- %).
    RUBRICA 46 - VALOAREA STATISTICA
    Se inscrie valoarea statistica potrivit normelor legale, exprimata in lei.
    RUBRICA 47 - CALCULUL IMPOZITARILOR
    Se completeaza atunci cand sunt de platit sau de garantat drepturi vamale, chiar daca exista o prevedere legala privitoare la amanarea platii sau la scutirea de garantare.
    In prima coloana se inscrie tipul drepturilor vamale, folosind un cod, in conformitate cu anexa nr. 15.
    In a doua coloana se inscrie baza de impozitare determinata potrivit prevederilor legale, corespunzatoare fiecarui tip de taxa.
    In a treia coloana se inscrie cota procentuala sau fixa aferenta tipului de drept vamal.
    In a patra coloana se indica cuantumul drepturilor vamale.
    In a cincea coloana se inscrie modul de acoperire a datoriei vamale, folosind un cod format dintr-o cifra, conform anexei nr. 16.
    RUBRICA 48 - REPORT DE PLATA
    Se completeaza numai in cazul in care se constituie in avans depozite banesti in conturile unitatilor apartinand autoritatii vamale, inscriindu-se numarul de referinta al acestuia.
    RUBRICA 49 - IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI
    Se inscrie cu majuscule litera corespunzatoare tipului de antrepozit, potrivit art. 175 din Regulamentul vamal, urmata de numarul autorizatiei de antrepozitare, eliberata de autoritatea vamala.
    In a doua parte a casetei se inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea operatiunilor suspensive, exprimat in zile.
    RUBRICA 50 - PRINCIPAL OBLIGAT
    Se utilizeaza numai in cazul tranzitului.
    Se indica datele de referinta ale principalului obligat, respectiv: denumirea si adresa titularului de tranzit sau ale imputernicitului legal al acestuia, cat si numele si prenumele persoanei abilitate sa semneze in numele lui.
    La Nr. se inscrie codul fiscal.
    Originalul semnaturii persoanei abilitate sa semneze in numele titularului trebuie sa figureze pe exemplarul primar al declaratiei vamale de tranzit.
    RUBRICA 51 - VAMA DE TRECERE PREVAZUTA SI TARA
    Nu se utilizeaza.
    RUBRICA 52 - GARANTIE
    Se utilizeaza numai la tranzit, indicandu-se tipul de garantie, felul, numarul si data documentului de instituire a garantiei.
    In situatia in care operatiunea de tranzit se realizeaza in conditiile exceptarii de la garantarea drepturilor vamale, in aceasta rubrica se va inscrie baza legala a acordarii acesteia.
    RUBRICA 53 - VAMA DE DESTINATIE
    Se utilizeaza numai in cazul tranzitului, indicandu-se codul si denumirea biroului vamal la care marfurile trebuie sa fie prezentate pentru a incheia operatiunea de tranzit.
    RUBRICA 54 - LOCUL SI DATA/SEMNATURA SI NUMELE DECLARANTULUI / REPREZENTANTULUI
    Se inscriu locul si data depunerii declaratiei vamale, denumirea persoanei juridice care declara marfurile, aplicandu-se totodata stampila acesteia. Se semneaza de persoana fizica imputernicita sa o reprezinte.
    In cazul in care declararea se face pe baza de imputernicire de vamuire, se inscrie si numarul acesteia.
    RUBRICA 55 - TRANSBORDARE
    Se completeaza de catre transportator atunci cand are loc o transbordare a marfurilor dintr-un mijloc de transport in altul sau dintr-un container in altul. Se indica locul si data, identitatea si felul noului mijloc de transport.
    Mentiunile pot fi facute si manual.
    RUBRICA 56 - ALTE INCIDENTE IN CURSUL TRANSPORTULUI/RELATAREA FAPTELOR SI MASURILE LUATE
    Se utilizeaza numai pentru operatiunile de tranzit si cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitarii marfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugeri de marfuri.
    Mentiunile pot fi facute si manual.
    Atunci cand marfurile sunt incarcate pe o semiremorca, in cazul schimbarii vehiculului tractor, intervenita in timpul transportului (fara sa aiba loc manipularea sau transbordarea marfurilor), se vor inscrie numai numarul de inmatriculare si nationalitatea noului vehicul tractor.
    20. In cazul DECLARATIEI VAMALE COMPLEMENTARE rubricile de la 1 - 56 se completeaza dupa aceleasi instructiuni privind declaratia vamala primara, cu urmatoarele exceptii:
    a) In situatia in care una dintre rubricile 31 ale declaratiei complementare nu este utilizata, aceasta se va bara prin X, pentru a elimina posibilitatea utilizarii ulterioare.
    b) Rubrica 47 cuprinde 4 casete, ultima avand caracter recapitulativ. Daca sunt utilizate mai multe declaratii vamale complementare, caseta avand caracter recapitulativ se completeaza numai pe ultima declaratie complementara.
    21. Rubricile indicate prin literele: A, B, C, D, E, F, G, H, I si J ale declaratiilor vamale sunt rezervate uzului oficial al autoritatilor vamale, astfel:
    a) RUBRICA A. - VAMA DE EXPEDIERE/DE EXPORT/DE DESTINATIE
    Se inscriu denumirea in clar a biroului vamal la care a fost depusa declaratia vamala si codul acesteia, numarul si data inregistrarii. Se aplica stampila individuala si semnatura agentului vamal care a procedat la admiterea acesteia.
    b) RUBRICA B. - INFORMATII CONTABILE
    Agentul vamal insarcinat cu controlul financiar preventiv confirma daca cuantumul sumelor inscrise in documentele de plata sau de garantare este in concordanta cu cuantumul drepturilor vamale inscrise in declaratia vamala, prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii. Se inscriu felul, numarul si data instrumentului de plata sau de garantare a drepturilor vamale.
    In cazul declaratiilor vamale depuse prin sistem informatic, confirmarea concordantei se face prin stampilarea de catre agentul vamal a borderoului care contine instrumentele de decontare a platii, iar pe declaratia vamala confirmarea se inscrie automat.
    c) RUBRICA C. - VAMA DE PLECARE
    Se utilizeaza numai in cazul tranzitului si al exportului cu tranzit, inscriindu-se codul si denumirea biroului vamal de plecare, unde a fost inregistrata operatiunea.
    In cazul in care declaratia vamala este depusa numai pentru tranzit fara export, datele din rubrica A nu se completeaza, acestea fiind preluate si inscrise in rubrica C.
    d) RUBRICA D. - CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE
    Se utilizeaza numai la export, export temporar, reexport si tranzit.
    Cuprinde:
    - rezultatele controlului;
    - numarul si seria sigiliilor aplicate;
    - termenul limita al operatiunii.
    Aceste date se certifica prin aplicarea stampilei individuale si a semnaturii agentului vamal care a efectuat controlul, avand semnificatia liberului de vama.
    Atunci cand operatiunea de vamuire nu face obiectul unui control fizic, liberul de vama se acorda prin inscrierea mentiunii "control documentar".
    e) RUBRICA E. - CONTROLAT LA VAMA DE EXPEDITIE/EXPORT
    Cuprinde constatarile controlului fizic al marfurilor ce urmeaza a fi exportate.
    Daca constatarile controlului fizic nu sunt conforme datelor din declaratia vamala, observatiile se inscriu pe spatele formularului ce urmeaza a fi remis acestuia sau reprezentantului sau.
    Daca declarantul sau reprezentantul sau accepta recunoasterea constatarilor agentului vamal, formularul declaratiei vamale continand constatarile certificate de agentul vamal care a efectuat controlul va fi remis declarantului. Constatarile inscrise pe spatele exemplarului stau la baza corectarii cu cerneala rosie a datelor din declaratia vamala si a certificarii acestora.
    Cand declarantul sau reprezentantul sau refuza sa accepte recunoasterea constatarilor agentului vamal, formularul declaratiei vamale, cu modificarile corespunzatoare, se returneaza acestuia dupa clarificarea situatiei constatate.
    De asemenea, in rubrica se indica si eventualele adnotari ale agentilor vamali abilitati sa procedeze la controlul ulterior.
    f) RUBRICA F. - VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE
    Se utilizeaza in cazul transbordarii marfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, in timpul operatiunii de tranzit. Se inscriu numarul permisului de transbordare si data emiterii, numarul si seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifica de catre agentul vamal sub supravegherea caruia s-a efectuat operatiunea de transbordare.
    g) RUBRICA G. - VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE
    In cazul in care rubrica nr. 56 cuprinde mentiuni, autoritatea vamala certifica datele din aceasta rubrica.
    h) RUBRICA H. - CONTROL ULTERIOR
    Nu se utilizeaza.
    i) RUBRICA I. - CONTROLAT DE VAMA DE DESTINATIE (TRANZIT)
    Se utilizeaza numai in cazul tranzitului si cuprinde recipisa de confirmare a tranzitului de catre biroul vamal de destinatie.
    Se indica data si numarul sub care a fost inregistrata operatiunea in registrul de evidenta a biroului vamal de destinatie, precum si mentiuni cu privire la controlul sigiliilor vamale.
    Datele se certifica prin semnarea si aplicarea stampilei personale a agentului vamal desemnat sa tina evidenta operatiunilor de tranzit.
    j) RUBRICA J. - CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE
    Se utilizeaza numai in cazul importului.
    Cuprinde observatii referitoare la efectuarea controlului fizic si constatarile acestui control fata de datele inscrise in declaratia vamala si documentele anexate acesteia, privind:
    a) numarul coletelor deschise;
    b) numarul si data proceselor-verbale de prelevare a esantioanelor;
    c) data si locul efectuarii controlului, insotite de una dintre urmatoarele mentiuni:
    - "efectuat control prin observare" - pentru marfurile de masa;
    - "efectuat control prin sondaj, deschis..., nr. si marcile coletelor" - pentru marfurile ambalate in colete;
    - "efectuat control prin citirea contorului" - pentru marfurile transportate prin conducte sau pentru curentul electric.
    Daca constatarile controlului fizic sunt conforme cu cele declarate, agentul vamal care a efectuat controlul fizic aplica semnatura si stampila personala in dreptul mentiunii.
    Daca constatarile controlului fizic nu sunt conforme datelor din declaratia vamala, observatiile se inscriu in rubrica J de pe spatele exemplarului 6.
    Cand declarantul sau reprezentantul sau accepta recunoasterea constatarilor agentului vamal, formularul declaratiei vamale continand constatarile certificate ale agentului vamal care a efectuat controlul va fi remis acestuia. Constatarile vor sta la baza corectarii cu cerneala rosie a datelor din declaratia vamala si a certificarii acestor modificari.
    Cand declarantul sau reprezentantul sau refuza sa accepte recunoasterea constatarilor agentului vamal, formularul declaratiei vamale, cu modificarile corespunzatoare, se remite declarantului dupa clarificarea situatiei constatate.
    In rubrica J se inscriu si adnotarile agentilor vamali abilitati sa efectueze controlul ulterior.
    Atunci cand operatiunea de vamuire nu face obiectul controlului, liberul de vama se acorda prin inscrierea mentiunii "control documentar", in rubrica J de pe fata exemplarului 6 al declaratiei vamale.
    22. VALIDAREA DECLARATIEI VAMALE se efectueaza prin indeplinirea, in mod succesiv, a etapelor prevazute in cap. IV din Regulamentul vamal.

    ANEXA 1

                            NOMENCLATORUL
de tari si teritorii dependente, neautonome si cu statut special
---------------------------------------------------
 Cod  Tara
---------------------------------------------------
 000  Diverse tari
 002  Teritoriu Antartic Australian
 004  Afganistan
 008  Albania
 010  Teritoriu Antartic Britanic
 012  Algeria
 016  Samoa Americana
 020  Andorra
 024  Angola
 028  Antigua
 031  Azerbaidjan
 032  Argentina
 036  Australia
 040  Austria
 044  Bahamas
 048  Bahrain
 050  Bangladesh
 051  Armenia
 052  Barbados
 056  Belgia
 060  Bermude
 064  Bhutan
 068  Bolivia
 070  Bosnia-Hertegovina
 072  Botswana
 074  Insula Bouvet
 076  Brazilia
 084  Belize
 086  Teritoriu Britanic al Oceanului Indian
 090  Insulele Solomon
 092  Insulele Virgine Britanice
 096  Brunei
 100  Bulgaria
 104  Uniunea Myanmar
 108  Burundi
 112  Republica Bielorusa
 116  Cambodgia
 120  Camerun
 124  Canada
 132  Insulele Capului Verde
 136  Insulele Cayman
 140  Republica Centrafricana
 144  Sri Lanka
 148  Ciad
 152  Chile
 156  China
 158  Taiwan
 162  Insula Christmas
 166  Insulele Cocos (Keeling)
 170  Columbia
 174  Comore
 178  Congo
 180  Zair
 184  Insulele Cook
 188  Costa Rica
 191  Croatia
 192  Cuba
 196  Cipru
 203  Cehia
 204  Benin
 208  Danemarca
 212  Dominica
 214  Republica Dominicana
 218  Ecuador
 222  El Salvador
 226  Guineea Ecuatoriala
 231  Etiopia
 232  Eritreea
 233  Estonia
 234  Insulele Faroe
 238  Insulele Falkland (Malvine)
 239  Georgia de Sud & Insulele Sandwich de Sud
 242  Fiji
 246  Finlanda
 250  Franta
 254  Guyana Franceza
 258  Polinezia Franceza
 260  Teritoriile Australe si Antarctice Franceze
 262  Djibouti
 266  Gabon
 268  Georgia (Gruzia)
 270  Gambia
 276  Germania
 288  Ghana
 292  Gibraltar
 296  Kiribati
 300  Grecia
 304  Groenlanda
 308  Grenada
 312  Guadelupa
 316  Guam
 320  Guatemala
 324  Guineea
 328  Guyana
 332  Haiti
 334  Insulele Heard & Mc Donald
 336  Statul Vatican
 340  Honduras
 344  Hong Kong
 348  Ungaria
 352  Islanda
 356  India
 360  Indonezia
 364  Iran
 368  Irak
 372  Irlanda
 376  Israel
 380  Italia
 384  Coasta de Fildes
 388  Jamaica
 392  Japonia
 398  Kazahstan
 400  Iordania
 404  Kenya
 408  Republica Populara Democrata Coreeana
 410  Republica Coreea
 414  Kuwait
 417  Kirghizstan
 418  Republica Populara Democrata Laos
 422  Liban
 426  Lesotho
 428  Letonia
 430  Liberia
 434  Jamahiria Araba Libiana
 438  Liechtenstein
 440  Lituania
 442  Luxemburg
 446  Macao
 450  Madagascar
 454  Malawi
 458  Malaysia (Malaiezia)
 462  Maldive
 466  Mali
 470  Malta
 474  Martinica
 478  Mauritania
 480  Mauritius
 484  Mexic
 492  Monaco
 496  Mongolia
 498  Moldova
 500  Montserrat
 504  Maroc
 508  Mozambic
 512  Oman
 516  Namibia
 520  Nauru
 524  Nepal
 528  Olanda
 530  Antilele Olandeze
 536  Zona Neutra
 540  Noua Caledonie
 548  Vanuatu
 554  Noua Zeelanda
 558  Nicaragua
 562  Niger
 566  Nigeria
 570  Niue
 574  Insula Norfolk
 578  Norvegia
 580  Insulele Mariane de Nord
 581  Insulele mici indepartate ale S.U.A.
 583  Micronezia
 584  Insulele Marshall
 585  Palau
 586  Pakistan
 591  Panama
 598  Papua-Noua Guinee
 600  Paraguay
 604  Peru
 608  Insulele Filipine
 612  Insula Pitcairn
 616  Polonia
 620  Portugalia
 624  Guineea-Bissau
 626  Timorul de Est
 630  Puerto Rico
 634  Qatar
 638  Reunion
 642  Romania
 643  Federatia Rusa
 646  Rwanda
 654  Sfanta Elena (Saint Helena)
 659  Saint Kitts & Nevis
 660  Anguilla
 662  Saint Lucia
 666  Saint Pierre & Miquelon
 670  Saint Vincent & Grenadine
 674  San Marino
 678  Sao Tome si Principe
 682  Arabia Saudita
 686  Senegal
 690  Seychelles
 694  Sierra Leone
 702  Singapore
 703  Slovacia
 704  Vietnam
 705  Slovenia
 706  Somalia
 710  Africa de Sud
 716  Zimbabwe
 724  Spania
 732  Sahara de Vest
 736  Sudan
 740  Surinam
 744  Insulele Svalbard & Jan Mayen
 752  Suedia
 756  Elvetia
 760  Republica Araba Siriana
 762  Tadjikistan
 764  Thailanda
 768  Togo
 772  Tokelau
 776  Tonga
 780  Trinidad & Tobago
 784  Emiratele Arabe Unite
 785  Swaziland/Ngwane
 788  Tunisia
 792  Turcia
 795  Turkmenistan
 796  Insulele Turks & Caicos
 798  Tuvalu
 800  Uganda
 804  Republica Ucraina
 807  Macedonia
 818  Egipt
 826  Marea Britanie
 834  Republica Unita Tanzania
 840  Statele Unite ale Americii
 850  Insulele Virgine Americane
 854  Burkina Faso
 858  Uruguay
 860  Uzbekistan
 862  Venezuela
 876  Insulele Wallis & Futuna
 882  Samoa
 887  Yemen
 891  Iugoslavia (Serbia/Muntenegru)
 894  Zambia
 895  Birmania
------------------------------------------

    ANEXA 2

                          LISTA
privind codurile judetelor
-------------------------------------
 Cod  Judetul
-------------------------------------
 01   Alba
 02   Arad
 03   Arges
 04   Bacau
 05   Bihor
 06   Bistrita-Nasaud
 07   Botosani
 08   Brasov
 09   Braila
 10   Buzau
 11   Caras-Severin
 12   Cluj
 13   Constanta
 14   Covasna
 15   Dambovita
 16   Dolj
 17   Galati
 18   Gorj
 19   Harghita
 20   Hunedoara
 21   Ialomita
 22   Iasi
 23   Maramures
 24   Mehedinti
 25   Mures
 26   Neamt
 27   Olt
 28   Prahova
 29   Satu Mare
 30   Salaj
 31   Sibiu
 32   Suceava
 33   Teleorman
 34   Timis
 35   Tulcea
 36   Vaslui
 37   Valcea
 38   Vrancea
 39   Municipiul Bucuresti
 40   Sector 1
 41   Sector 2
 42   Sector 3
 43   Sector 4
 44   Sector 5
 45   Sector 6
 46   Ilfov
 47   Calarasi
 48   Giurgiu
-------------------------------------

    ANEXA 3

                                LISTA
codificarilor conditiilor de livrare, potrivit regulilor INCOTERMS
--------------------------------------------------------------------
                  Semnificatia      CIV         Locul de precizat
                                    prima       a 2-a caseta
                                    caseta
--------------------------------------------------------------------
 ORICE MOD DE
 TRANSPORT        La uzini            EXW       Localizare in uzina
                  Franco
                  transportator       FCA       ... punct desemnat
                  Cheltuieli
                  platite pana
                  la...               CPT       Punct de destinatie
                                                convenit
                  Cheltuieli
                  platite             CIP       Punct de destinatie
                                                convenit
                  Asigurarea                    Loc de livrare
                  inclusa pana                  convenit la
                  la                            frontiera
                  Predat la                     Loc de destinatie
                  frontiera           DAF       convenit in tara
                                                de import
                  Predat drepturi               Loc de destinatie
                  neachitate          DDU       convenit in tara
                                                de import
                  Predat drepturi               Loc de destinatie
                  achitate            DDP       convenit in tara
                                                de import
-------------------------------------------------------------------
 TRANSPORT        Franco bord         FAS       Port de imbarcare
 FLUVIAL SI                                     convenit
 MARITIM          Franco bord         FOB       Port de imbarcare
                                                convenit
                  Cost si transport   CFR       Port de destinatie
                                                convenit
                  Cost asigurare                Port de destinatie
                  cheltuieli (CAF)    CIF       convenit
                  Ex ship             DES       Port de destinatie
                                                convenit
                  La chei             DEQ       Vamuit.... port
                                                convenit
-------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                    NOMENCLATORUL DE UNITATI MONETARE
-----------------------------------------
 Denumire                            Cod
 unitate monetara
-----------------------------------------
 Afgani                              004
 (Rand                               710
 (Rand financiar                     991
 Leka                                008
 Dinar algerian                      012
 (Peseta spaniola                    724
 (Peseta andoreza                    020
 (Cont B                             995
 Kwanza                              024
 Gulden Antile Olandeze              532
 Riyal saudit                        682
 Austral                             032
 Gulden aruban                       533
 Siling austriac                     040
 Dolar Bahamas                       044
 Dinar Bahrain                       048
 Taka                                050
 Dolar Barbados                      052
 (Franc belgian                      056
 (Franc belgian (convertibil)        993
 (Franc belgian (financiar)          992
 Dolar Belize                        084
 Dolar Bermude                       060
 Boliviano                           068
 Poula                               072
 Cruzado                             076
 Dolar Brunei                        096
 Leva                                100
 Franc Burundi                       108
 (Rupia indiana                      356
 (Ngultrum                           064
 Dolar Insulele Caimane              136
 Riel                                116
 Franc CFA BEAC*)                   950
 Dolar canadian                      124
 Escudo Capul Verde                  132
 Coroana ceha                        200
 (Peso chilian                       152
 (Unitate de investitii              990
 Yuan Renminbi                       156
 Lira cipriota                       196
 Peso columbian                      170
 Franc Comore                        174
 Won                                 410
 Won R.P.D. Coreea                   408
 Colon costarican                    188
 Peso cubanez                        192
 Coroana daneza                      208
 Franc Djibouti                      262
 Peso dominican                      214
 Sucre                               218
 Lira egipteana                      818
 Franc elvetian                      756
 Colon El Salvador                   222
 Dirham Emiratele Arabe Unite        784
 Birr etiopian                       230
 Lira Insulelor Falkland             238
 Dolar Fiji                          242
 Peso filipinez                      608
 Marca finlandeza                    246
 Unitate de cont europeana (ECU)     954
 Drepturi speciale de tragere (DST)  960
 Dalasi                              270
 Marca germana                       276
 Cedi                                288
 Lira Gibraltar                      292
 Drahma                              300
 Quetzal                             320
 Franc Guineea                       324
 Peso Guineea-Bissau                 624
 Dolar Guyana                        328
 Gourde                              332
 Lempira                             340
 Dolar Hong Kong                     344
 Rupiah                              360
 Dinar iordanian                     400
 Rial iranian                        364
 Dinar irakian                       368
 Lira irlandeza                      372
 Coroana islandeza                   352
 Shekel                              376
 Dolar Jamaica                       388
 Yen                                 392
 Siling kenian                       404
 Rubla                               810
 Dolar australian                    036
 Dinar kuwaitian                     414
 Kip                                 418
 Loti                                426
 Lira libaneza                       422
 Dolar liberian                      430
 Dinar libian                        434
 (Franc luxemburghez                 442
 (Franc convertibil                  989
 (Franc financiar                    988
 Pataca                              446
 Dinar nou iugoslav                  890
 Franc malgas                        450
 Kwacha                              454
 Ringit malaiezian                   458
 Rupia maldiva                       462
 Franc CFA BCEAO*)                   952
 Lira malteza                        470
 Lira sterlina                       826
 (Dolar S.U.A.                       840
 (Aceeasi zi                         998
 (Ziua urmatoare                     997
 Dirham marocan                      504
 Franc francez                       250
 Ouguiya                             478
 Rupia Mauritius                     480
 Peso mexican                        484
 Tugrik                              496
 Dolar Caraibe de Est                951
 Metical                             508
 Kyat                                104
 Rupia nepaleza                      524
 Cordoba                             558
 Naira                               566
 Dolar neozeelandez                  554
 Coroana norvegiana                  578
 Gulden (Florin) olandez             528
 Rial Omani                          512
 Rupia pakistaneza                   586
 Balboa                              590
 Kina                                598
 Guarani                             600
 Inti                                604
 Zlot                                616
 Escudo portughez                    620
 Rial Quatar                         634
 Leu                                 642
 Franc Rwanda                        646
 Tala                                882
 Lira italiana                       380
 Dobra                               678
 Rupia Seychelles                    690
 Lira Insulei Sf. Elena              654
 Leone                               694
 Dolar singaporez                    702
 Lira siriana                        760
 Coroana slovaca                     712
 Dolar Solomon                       090
 Siling somalez                      706
 Rupia Sri Lanka                     144
 Lira sudaneza                       736
 Coroana suedeza                     752
 Gulden Suriname                     740
 Lilangeni                           748
 Dolar nou Taiwan                    901
 Siling tanzanian                    834
 Baht                                764
 Escudo Timor                        626
 Pa'anga                             770
 Dolar Trinidad & Tobago             780
 Dinar tunisian                      788
 Lira turceasca                      792
 Cupon                               804
 Siling ugandez                      800
 Forint                              348
 Peso Uruguay                        858
 Vatu                                548
 Bolivar                             862
 Dong                                704
 Riyal Yemen                         887
 Zair                                180
 Kwacha                              894
 Dolar Zimbabwe                      716
 Franc CFP                           953
-----------------------------------------
    *) Francul CFA (BCEAO) autoritate responsabila: Banca Centrala a Statelor Africa de Vest.
    *) Francul CFA (BEAC) autoritate responsabila: Banca Statelor Africii Centrale.
    ( Diferite unitati monetare ale aceleiasi tari.

    ANEXA 5

                       LISTA
codurilor operatiunilor comerciale
-----------------------------------------------------------------------------
 Nr.               Semnificatia                      Codificare   Codificari
 crt. -------------------------------------------    generala     particulare
      Cazul general             Cazuri particulare
-----------------------------------------------------------------------------
  1         2                           3                 4            5
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Tranzactii care            1. Cumparare/vanzare      1            1
     antreneaza un transfer        ferma
     efectiv sau previzibil     .....................   ......       ......
     de proprietate contra      2. Livrare pentru
     compensatie financiara     vanzare la vedere sau
     sau de alt tip, deci o     la incercare, pentru
     cumparare/vanzare numai    consignatie sau cu
     in cadrul unui contract    intermedierea unui
     de fabricare coordonata.   agent economic            1            2
     Acest cod acopera in       comisionar
     mod egal tranzactiile      .....................   ......       ......
     in natura (troc),          3. Compensatie in
     consignatie si             natura (troc)             1            3
     comisionare.               .....................   ......       ......
     (vezi nota explicativa)    4. Cumparaturi
     (exceptand tranzactiile    personale ale
     inregistrate sub           calatorilor               1            4
     codurile 2, 7, 8)          .....................   ......       ......
                                5. Leasing financiar
                                (locatie-vanzare)         1            5
-----------------------------------------------------------------------------
 2.  Trimiteri in retur de      1. Trimiteri in retur
     marfuri dupa               de marfuri                2            1
     inregistrarea              .....................   ......       ......
     tranzactiei originale      2. Inlocuirea
     sub codul 1(4),            marfurilor returnate      2            2
     inlocuirea marfurilor      .....................   ......       ......
     cu titlu gratuit (4).      3. Inlocuirea (de
                                exemplu, sub garantie)
                                a marfurilor nereturnate  2            3
-----------------------------------------------------------------------------
 3.  Tranzactii (netemporare)   1. Marfuri furnizate
     care se refera la un       in cadrul programelor
     transfer de proprietate    de ajutor, comandate
     fara compensatie           sau finantate in parte
     (financiara sau de alta    sau total de
     natura)                    Comunitatea Europeana     3            1
                                ......................  ......       ......
                                2. Alt ajutor
                                guvernamental             3            2
                                ......................  ......       ......
                                3. Alt ajutor
                                (particular;
                                organizatii
                                neguvernamentale etc.)    3            3
------------------------------------------------------------------------------
 4.  Operatiuni in vederea      1. Prelucrare             4            1
     unei prelucrari sau a      ......................  ......       ......
     unei reparatii (cu         2. Reparatie si
     exceptia operatiunilor     intretinere cu titlu
     inregistrate sub           oneros (care impune
     codul 7).                  sarcini)                  4            2
                                ......................  ......       ......
                                3. Reparatie si
                                intretinere cu titlu
                                gratuit                   4            3
------------------------------------------------------------------------------
 5.  Operatiuni ca urmare a     1. Prelucrare             5            1
     unei prelucrari sau a      ......................  ......       ......
     unei reparatii (cu         2. Reparatie si
     exceptia operatiunilor     intretinere cu titlu
     inregistrate sub           oneros (care implica
     codul 7)                   sarcini)                  5            2
                                ......................  ......       ......
                                3. Reparatii si
                                intretineri cu titlu
                                gratuit                   5            3
-----------------------------------------------------------------------------
 6.  Tranzactii fara transfer   1. Locatie, imprumut,     6            1
     de proprietate, imprumut,  leasing operational
     leasing operational si     ......................  ......       ......
     alte folosinte temporare   2. Alte folosinte
     (cu exceptia               temporare                 6            2
     operatiunilor
     inregistrate sub codul
     4 si 5).
-----------------------------------------------------------------------------
 7.  Operatiuni cu titlul unui
     program comun de aparare
     sau al unui alt program
     interguvernamental de
     fabricare coordonata                                 7            0
-----------------------------------------------------------------------------
 8.  Furnizare de materiale si
     echipamente in cadrul unui
     contract general pentru
     executare lucrari de
     constructii, montaj,
     prestari de servicii si
     alte lucrari similare                                8            0
-----------------------------------------------------------------------------
 9.  Alte tranzactii                                      9            0
-----------------------------------------------------------------------------
    NOTA EXPLICATIVA
    Prin fabricatii coordonate se intelege trimiterea sau returnarea de marfuri, efectuata in cadrul unei cooperari care asociaza mai multe state sau intreprinderi pentru realizarea unei productii comune si care implica imposibilitatea afectarii unei reglementari bancare individualizate la aceasta miscare data marfurilor.

    ANEXA 6

                          LISTA
codurilor modurilor de transport la frontiera
-------------------------------------------
 Cod   Denumire
-------------------------------------------
 01    Transport maritim
 02    Transport feroviar
 03    Transport rutier
 04    Transport aerian
 05    Transport postal
 06    Transport multimodal
 07    Transport prin instalatii fixe
 08    Transport naval pe cai interioare
-------------------------------------------

    ANEXA 7

                    LISTA
codurilor regimurilor financiare
--------------------------------------------------------------------
 Nr.   Cod    Semnificatia si codul aferent regimului financiar
 crt.
--------------------------------------------------------------------
 1.           Operatiuni care implica plata la un termen determinat:
       000    plata inaintea vamuirii sau sosirii la destinatie
       001    plata in numerar sau in termen maxim de o luna
       002    plata in numerar sau in termen maxim de  2 luni
       003    plata in numerar sau in termen maxim de  3 luni
       004    plata in numerar sau in termen maxim de  4 luni
       005    plata in numerar sau in termen maxim de  5 luni
       006    plata in numerar sau in termen maxim de  6 luni
       007    plata in numerar sau in termen maxim de  7 luni
       008    plata in numerar sau in termen maxim de  8 luni
       009    plata in numerar sau in termen maxim de  9 luni
       012    plata in numerar sau in termen maxim de 12 luni
       018    plata in numerar sau in termen maxim de 18 luni
       022    plata in numerar sau in termen maxim de  2 ani
       023    plata in numerar sau in termen maxim de  3 ani
       024    plata in numerar sau in termen maxim de  4 ani
       025    plata in numerar sau in termen maxim de  5 ani
       026    plata in numerar sau in termen maxim de  6 ani
       027    plata in numerar sau in termen maxim de  7 ani
       028    plata in numerar sau in termen maxim de  8 ani
       029    plata in numerar sau in termen maxim de  9 ani
       030    plata in termen de 10 ani sau mai mult
 2.           Operatiuni care implica plata dupa modalitati
              financiare particulare:
       070    atunci cand exportul este finantat din creditul
              cumparatorului
       071    atunci cand importul survine in urma unor
              negocieri internationale
       072    pentru operatiuni de vanzare si cumparare in
              regim de consignatie
       073    atunci cand survine o locatie si este angajat
              creditul contractului de inchiriere
 3.           Operatiuni care nu implica plati:
       080    operatiuni fara plata, cu transferul titlului de
              proprietate (donatii, esantioane, mostre etc.)
       081    operatiuni fara plata, fara transfer de
              proprietate (reparatii etc.)
--------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

                            NOMENCLATORUL
birourilor vamale romane
--------------------------------------------------
 Cod    Biroul vamal                   Regionala
                                       vamala
--------------------------------------------------
 010  Albita                           Iasi
 020  Arad                             Arad
 025  Turnu                            Arad
 030  Alba Iulia                       Arad
 031  Alexandria                       Craiova
 040  Bistrita                         Cluj
 050  Baia Mare                        Oradea
 060  Bacau                            Iasi
 070  Braila                           Galati
 080  Bors                             Oradea
 090  Brasov                           Brasov
 091  Viromet                          Brasov
 103  Bucuresti-Otopeni Marfuri        Bucuresti
 104  Bucuresti-Baneasa                Bucuresti
 105  Bucuresti-Otopeni Calatori       Bucuresti
 112  Bucuresti-Gara de Nord           Bucuresti
 115  Bucuresti-Gara Basarab           Bucuresti
 120  Bucuresti-Antrepozite            Bucuresti
 121  Bucuresti-Gara Progresul         Bucuresti
 122  Bucuresti-Gara Obor              Bucuresti
 135  Bucuresti-Of. Postal 52          Bucuresti
 136  Bucuresti-Of. Postal 67          Bucuresti
 138  Bucuresti-Of. Postal 6           Bucuresti
 140  Bucuresti-Targuri si expozitii   Bucuresti
 150  Buzau                            Galati
 160  Botosani                         Iasi
 161  Stanca Costesti                  Iasi
 170  Calafat                          Craiova
 171  Calarasi                         Bucuresti
 172  Bechet                           Craiova
 173  Ostrov                           Bucuresti
 180  Cluj-Napoca                      Cluj
 190  Constanta Sud Agigea             Constanta
 195  Constanta-Containere             Constanta
 196  Constanta-Midia                  Constanta
 197  Constanta-Port Vechi             Constanta
 198  Constanta-Port Nou               Constanta
 199  Constanta-SUN Vamuiri            Constanta
 200  Corabia                          Craiova
 210  Craiova                          Craiova
 220  Curtici                          Arad
 270  Dornesti                         Iasi
 310  Episcopia Bihor                  Oradea
 360  Focsani                          Galati
 361  Oancea                           Galati
 380  Galati-Docuri                    Galati
 385  Galati-Giurgiulesti              Galati
 386  Galati-Bazinul Nou               Galati
 387  Galati-Gara Fluviala             Galati
 388  Galati-Transbordare              Galati
 389  Galati-Larga                     Galati
 391  Giurgiu-Autostrada               Bucuresti
 393  Ruse Export                      Bucuresti
 394  Ruse Import                      Bucuresti
 395  Giurgiu Mocanasu                 Bucuresti
 397  Giurgiu-Port                     Bucuresti
 431  Halmeu Feroviar                  Oradea
 432  Halmeu-Autostrada                Oradea
 440  Medias                           Brasov
 465  Iasi-Socola                      Iasi
 470  Iasi-Cristesti Jijia             Iasi
 480  Pascani                          Iasi
 490  Barlad                           Iasi
 499  Sculeni                          Iasi
 501  Jimbolia-Autostrada              Timisoara
 502  Jimbolia Gara                    Timisoara
 510  Mihail Kogalniceanu              Constanta
 540  Mangalia                         Constanta
 551  Moravita Rutier                  Timisoara
 552  Moravita Gara                    Timisoara
 560  Miercurea-Ciuc                   Brasov
 561  Odorheiu Secuiesc                Brasov
 580  Zimnicea                         Craiova
 590  Nadlac                           Arad
 601  Negru Voda                       Constanta
 610  Naidas                           Timisoara
 618  Moldova Veche                    Timisoara
 630  Oltenita                         Bucuresti
 652  Oradea Gara                      Oradea
 657  Oradea Aeroport                  Oradea
 700  Pitesti                          Craiova
 710  Ploiesti                         Bucuresti
 727  Portile de Fier I                Craiova
 728  Portile de Fier II Orsova        Craiova
 730  Petea                            Oradea
 740  Piatra-Neamt                     Iasi
 750  Roman                            Iasi
 760  Resita                           Timisoara
 770  Ramnicu Valcea                   Craiova
 780  Salonta                          Oradea
 781  Satu Mare                        Oradea
 782  Sfantu Gheorghe                  Brasov
 790  Sibiu                            Brasov
 800  Sighet                           Oradea
 810  Deva                             Arad
 820  Siret                            Iasi
 821  Slatina                          Craiova
 822  Slobozia                         Bucuresti
 823  Suceava                          Iasi

--------------------------------------------------------
   Cod  Biroul vamal                          Regionala
                                              vamala
--------------------------------------------------------
   830  Sulina                                Constanta
   840  Sighisoara                            Cluj
   860  Targoviste                            Bucuresti
   870  Timisoara Aeroport                    Timisoara
   872  Timisoara Gara                        Timisoara
   880  Targu Mures                           Cluj
   881  Targu Jiu                             Craiova
   890  Tulcea                                Constanta
   900  Drobeta-Turnu Severin                 Craiova
   910  Turnu Magurele                        Craiova
   940  Valea lui Mihai                       Oradea
   950  Vama Veche                            Constanta
   960  Varsand                               Arad
   961  Vaslui                                Iasi
   970  Zalau                                 Cluj
   DGV  Directia Generala a Vamilor
 DRVAR  Directia Regionala Vamala Arad
  DRVB  Directia Regionala Vamala Bucuresti
 DRVBH  Directia Regionala Vamala Oradea
 DRVBV  Directia Regionala Vamala Brasov
 DRVCJ  Directia Regionala Vamala Cluj
 DRVCR  Directia Regionala Vamala Craiova
 DRVCT  Directia Regionala Vamala Constanta
 DRVGL  Directia Regionala Vamala Galati
 DRVIS  Directia Regionala Vamala Iasi
 DRVTM  Directia Regionala Vamala Timisoara
--------------------------------------------------------

    ANEXA 9

                      LISTA
codurilor preferintelor tarifare
-------------------------------------------------------
 Acorduri preferentiale                          Cod
-------------------------------------------------------
 Acord de asociere la C.E.E.                      01
 Acord de asociere la A.E.L.S.                    02
 Acord S.G.P.S.                                   03
                                                  04*)
 Protocolul celor 16                              05
 Acord de comert liber intre Romania si Moldova   06
 Acord C.E.F.T.A. (Cehia)                         07
 Acord C.E.F.T.A. (Slovacia)                      08
 Acord C.E.F.T.A (Ungaria)                        09
 Acord C.E.F.T.A. (Polonia)                       10
 Acord C.E.F.T.A (Slovenia)                       11
-------------------------------------------------------
    *) Numai in cazul tarilor cel mai putin dezvoltate.

    ANEXA 10

                          CODURILE
regimurilor vamale si ale altor destinatii vamale

    PROCEDURA 1
    Codurile regimurilor vamale:
    10 Export
    11 Export in vederea plasarii in antrepozit a marfurilor romanesti
    12 Scoatere de bunuri in afara activitatii de comert exterior
    PROCEDURA 2
    Codurile regimurilor vamale:
    21 Export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva
    22 Export temporar pentru perfectionare pasiva complementara unui regim de perfectionare activa
    23 Export temporar in vederea returnarii ulterioare a marfii in aceeasi stare
    PROCEDURA 3
    Codurile regimurilor vamale:
    31 Reexport
    PROCEDURA 4
    Codurile regimurilor vamale:
    40 Import
    41 Import in cadrul regimului de perfectionare activa cu restituire de taxe vamale
    42 Introducere de bunuri in afara activitatii de comert exterior
    43 Import pentru consum sau utilizare in zona libera
    44 Import in cadrul regimului de perfectionare activa cu restituire de taxe vamale, in interiorul zonei libere
    45 Import in cadrul regimului de perfectionare activa cu restituire de taxe vamale, intr-un antrepozit vamal
    PROCEDURA 5
    Codurile regimurilor vamale:
    51 Introducere temporara pentru plasarea sub regimul de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import
    52 Introducere temporara pentru plasare sub regimul de perfectionare activa complementara unui regim de perfectionare pasiva
    53 Admitere temporara cu exonerare totala de taxe vamale si de alte drepturi
    54 Admitere temporara cu exonerare partiala de taxe vamale si de alte drepturi
    55 Introducere temporara pentru plasare sub regimul de perfectionare activa cu suspendare, intr-un antrepozit vamal
    56 Introducere temporara pentru plasare sub regimul de perfectionare activa cu suspendare, in zona libera
    PROCEDURA 6
    Codurile regimurilor vamale:
    61 Reimport de bunuri in aceeasi stare
    62 Reimport de bunuri plasate sub regimul de perfectionare pasiva complementara unui regim de perfectionare activa
    63 Reimport de bunuri plasate sub regimul de perfectionare pasiva
    PROCEDURA 7
    Codurile regimurilor vamale:
    71 Plasare de bunuri sub regimul de antrepozit vamal
    72 Plasare de produse compensatoare obtinute din regimul de perfectionare activa, sub regimul de antrepozit vamal
    73 Transfer de marfuri dintr-un antrepozit vamal in altul
    PROCEDURA 8
    Codurile regimurilor vamale:
    80 Tranzit national
    PROCEDURA 9
    Codurile regimului:
    91 Plasare de bunuri sub regimul de transformare sub control vamal.

    ANEXA 11

                          LISTA
codurilor aditionale

    000 Regim normal
    001 Scutire totala
    002 PHARE scutire totala
    003 O.G. 25/1996 - Acord Romania-S.U.A - scutire totala
    004 O.G. 26/1993; L. 102/1994 art. 5 - ajutor donatii - scutire totala
    005 L. 34/1991 (BNR) - scutire totala
    006 L. 139/1995 - Societatea Nationala de Cruce Rosie - scutire totala
    007 H.G. 608/1993 - Acord servicii aeriene Romania-Moldova - scutire totala
    008 L. 95/1993 - Complex Krivoi-Rog - scutire totala
    009 O.G. 7/1994; O.G. 45/1994 - Las Camariocas, Cao-Cun - scutire totala
    010 O.G. 28/1995 - Fond FRAI - scutire totala
    011 O.G. 14/1995 - Importuri de completare aferente exporturilor complexe - scutire totala
    012 H.G. 295/1992 - Acord UNICEF - scutire totala
    013 L. 23/1996 - Acord parteneriat pentru pace - scutire totala
    014 L. 17/1995 - Acord Romania-Germania de colaborare tehnica - scutire totala
    015 L. 43/1994 art. 7 - Acord Romania-Consiliul Europei
    051 Scutire taxe vamale si T.V.A.
    052 L. 71/1994 art. 1a)
    053 L. 71/1994 art. 1b)
    054 L. 351991 art. 13; L. 57/1993 art. 7; O.G. 3/1996; O.U.G. 31/1997
    055 O.G. 26/1993; L. 102/1994 art. 5
    056 O.G. 26/1993 art. 7; L. 102/1994 - bunuri de origine romana
    057 O.G. 26/1993 art. 7; L. 102/1994 - bunuri de origine romana reparate
    058 O.G. 26/1993 art. 7; L. 102/1994 - bunuri de origine romana, expedieri eronate
    059 H.G. 750/1990 - CNE Cernavoda
    061 H.G. 649/1992 - Spitalul Specializat de Inalta Chirurgie Bucuresti
    062 L. 84/1995 art. 171
    063 H.G. 205/1992 - Tehnica de calcul pentru invatamant
    064 L. 134/1995 art. 34
    065 L. 138/1996 art. 12 - Acord transport rutier Romania-Croatia
    066 L. 139/1996 art. 12 - Acord transport rutier Romania-Slovenia
    067 O.G. 12/1995 - Operatiuni leasing pentru productie - scutire de la garantarea taxei vamale si T.V.A.
    068 O.M.F. 349/1994; O.M.F. 804/1996; O.M.F. 486/1995 - scutire de la garantarea taxelor vamale si T.V.A.
    069 O.G. 4/1995 art. 12 - Mostre articole fitosanitare
    070 L. 71/1994 art. 1a) - scutire de taxe vamale, T.V.A. si accize
    101 Exceptare de taxe vamale si scutire T.V.A.
    102 L. 35/1991 art. 12; L. 57/1993 art. 6
    103 L. 27/1993 - Acord aeronave civile
    104 H.G. 498/1992; O.M.F. 586/1993 - Duty free
    105 H.G. 967/1996 - Regim duty free la bordul aeronavelor
    106 L. 84/1992 - Zone libere
    107 L. 35/1991 art. 12; L. 57/1993 art. 6 - exceptare de taxe vamale, T.V.A. si accize
    108 O.M.F. 349/1994; O.M.F. 804/1996 - scutire de la garantarea taxelor vamale
    111 Exceptare de taxe vamale si reducere comision vamal
    112 L. 19/1993 - Acord Romania-AELS
    113 L. 20/1993 - Acord Romania-UE
    114 L. 90/1997 - Acord Romania-CEFTA
    151 Exceptare de taxe vamale
    152 L. 83/1993 art. 12; L 56/1994
    153 O.G. 51/1996 - scutire de la garantarea taxelor vamale
    155 H.G. 0377/1993
    156 L. 94/1994 - Acord Romania-Moldova
    157 D. 255/1979 - Acord P16
    158 D. 383/1988- Acord SGPC
    159 L. 44/1996 - Conventia EUROCONTROL
    160 L. 35/1991 art. 12; L. 57/1993 art. 6 - alte bunuri necesare investitiei
    165 Exceptarea de taxe vamale si reducere T.V.A
    171 Reducere taxe vamale si reducere comision vamal
    172 L. 19/1993 - Acord Romania-AELS
    173 L. 20/1993 - Acord Romania UE
    174 L. 90/1997 - Acord Romania-CEFTA
    181 Reducere taxe vamale
    182 O.U.G. 31/1997
    183 D. 255/1979 - Acord P 16
    184 D. 383/1988 - Acord SGPC
    185 L. 133/1994; OMIC 88/1996 - Acces minim
    191 Scutire comision vamal
    192 O.G. 22/1995
    193 L. 95/1993 - Krivoi-Rog - la export
    194 O.G. 7/1994; O.G. 45/5994 - Las Camariocas, Cao-Cun - la export
    195 O.G. 45/1994
    196 Reducere comision
    201 Scutire de T.V.A.
    202 O.G. 3/1992, republicata
    203 O.M. F. 1499/1997
    204 H.G. 94/1994; O.M.F. 486/1995 - scutire de la garantarea taxelor vamale
    205 O.M.F. 1538/1997 - suspendare plata T.V.A.
    211 Reducere T.V.A.
    212 O.G. 3/1992, republicata
    213 O.G. 21/1996
    214 O.M.F. 1499/1997
    221 Exceptare de taxe vamale si suspendare T.V.A.

    ANEXA 12

                 LISTA
codurilor contingentelor in vigoare
-----------------------------------------------
 Cod   Denumire
-----------------------------------------------
 CAN   Contingent de acces minim
 UE    Contingent conform Acordului European
 CZ    Contingent conform Acordului cu Cehia
 SK    Contingent conform Acordului cu Slovacia
 SL    Contingent conform Acordului cu Slovenia
 H     Contingent conform Acordului cu Ungaria
 PL    Contingent conform Acordului cu Polonia
 196   Contingent conform H.G. nr. 1967/1997
-----------------------------------------------

    ANEXA 13

                     CODURILE
unitatilor de masura specifice
--------------------------------------------
 Nr.   Unitate de masura    Cod
 crt.
--------------------------------------------
 1.    kilogram             166
 2.    carat                162
 3.    metru                006
 4.    metru patrat         055
 5.    metru cub            113
 6.    litru                112
 7.    1.000 kilowatt/ora   246
 8.    bucata (u)           796
 9.    pereche (2u)         715
 10.   duzina (12u)         641
 11.   mii bucati           798
 12.   pachet (joc)         778
--------------------------------------------

    ANEXA 14

                 LISTA
codurilor documentelor-anexa
    2 Declaratie de conformitate
    3 Certificat de calitate
    4 Certificat de inmatriculare a societatii comerciale
    5 Certificat de inregistrare fiscala
    23 Acord de mediu
    24 Abilitarea ministerului de resort
    25 Acordul ministerului de resort
    26 Avizul comisiei interdepartamentale cu caracter umanitar, social
    27 Aviz I.S.C.I.R.
    28 Avizul Comisiei Interministeriale de Omologare a Pesticidelor
    29 Avizul Ministerului Telecomunicatiilor
    30 Licente exclusive sau neexclusive emise de Tribunalul Municipiului Bucuresti
    31 Consimtamantul autorului
    32 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozibile
    33 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru importul de publicatii, de informatii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozibile
    34 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru importul de materiale nucleare si radioactive, inclusiv combustibil nuclear, deseuri radioactive si dispozitive generatoare de radiatii ionizante (aparatura medicala)
    35 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru importul de obiective si instalatii nucleare
    36 Autorizatia B.N.R.
    37 Autorizatia Ministerului Finantelor
    38 Licenta de import pentru produse strategice
    40 Licente exclusive sau neexclusive emise de Tribunalul Municipiului Bucuresti
    42 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru exportul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozibile
    43 Autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru exportul de publicatii, de informatii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozibile
    44 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru tranzitul si exportul de materiale nucleare si radioactive, inclusiv combustibil nuclear, deseuri radioactive si dispozitive generatoare de radiatii ionizante (aparatura medicala)
    45 Autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru exportul pe obiective si instalatii nucleare
    47 Donatie, accept de donatie, declaratie pe propria raspundere
    48 Decont de justificare
    49 Aprobare M.A.E.
    50 Autorizatie eliberata de Regia Nationala a Padurilor
    51 Licenta de export eliberata de Ministerul Industriei si Comertului
    52 Avizul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    53 Fisa de evaluare a trofeului
    54 Proces-verbal de decontare
    55 Certificate, permise CITES
    56 Autorizatie de import
    57 Certificat de carantina fitosanitara
    58 Documente de autenticitate si calitate
   100 Contract de leasing
   101 Dovada de proprietate
   103 Licenta M.I.C., avizul I.G.P.
   104 Certificat de investitor strain
   105 Statutul societatii comerciale
   106 Contractul societatii comerciale
   107 Act aditional la contract/statut
   108 Cerere de inscriere de mentiuni la Registrul comertului
   109 Declaratie pe propria raspundere (investitii straine)
   110 Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior
   380 Factura externa
   400 Declaratie pentru valoarea in vama
   401 Autorizatie de antrepozit vamal
   402 Autorizatie de perfectionare activa
   403 Autorizatie pentru transformare sub control vamal
   404 Autorizatie de admitere temporara
   405 Autorizatie pentru regimul de perfectionare pasiva
   720 C.M.R.
   730 C.I.M.
   740 A.W.B.
   813 Licenta automata cu scop statistic, pentru export
   851 Aviz fitosanitar
   861 Certificat de origine
   910 Licenta de operatiune
   911 Licenta de import
   912 Licenta automata cu scop statistic, pentru import
   934 Declaratia de valoare in vama
   935 Imputernicire/mandat de reprezentare in vama

    ANEXA 15

                        LISTA
codurilor pentru tipul taxelor si drepturilor vamale
---------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea taxelor si drepturilor vamale       Cod
 crt.
---------------------------------------------------------------
 1. Taxa vamala                                      010
 2. Taxa vamala calculata pentru diferenta de
    valoare dintre valoarea de tranzactie si cea
    de comparatie                                    01G
 3. Taxa vamala calculata in cadrul regimului de
    admitere temporara, cu exonerare partiala        01P
 4. Accize                                           020
 5. Accize calculate la diferenta de valoare
    dintre valoarea de tranzactie si cea de
    comparatie                                       02G
 6. Accize calculate in cadrul regimului de
    admitere temporara, cu exonerare partiala        02P
 7. T.V.A.                                           030
 8. T.V.A. calculata la diferenta de valoare
    dintre valoarea de tranzactie si cea de
    comparatie                                       03G
 9. T.V.A. calculata in cadrul regimului de
    admitere temporara, cu exonerare partiala        03P
 10. Comision vamal                                  090
 11. Comision vamal calculat la diferenta de
     valoare dintre valoarea de tranzactie si
     cea de comparatie                               09G
---------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

                            CODURILE
reprezentand modalitatile de plata sau de garantare a datoriei vamale
-------------------------------------------------------
 Nr.   Modalitatea de plata/garantare              Cod
 crt.
-------------------------------------------------------
 1.    Plata                                        1
 2.    Garantare                                    0
 3.    Suspendarea platii in momentul vamuirii      2
 4.    Nu prezinta document de garantare            3
                                                       

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 946/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 946 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 946/1997
Decizia 175 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu
Decizia 175 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Decizia 2671 2000
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Decizia 777 2000
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997
Decizia 669 1998
pentru modificarea Deciziei nr. 946/1997, astfel cum a fost completata prin Decizia nr. 301/1998
Decizia 301 1998
privind completarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Decizia 225 1998
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Decizia 7 1998
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu