E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 9 iunie 1997

REGULAMENT    din  9 iunie 1997

pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 bis  din  9 iunie 1997


SmartCity3


    Art. 1
    Dispozitii generale

    (1) Sunt interzise, fiind nule de drept, intelegerile, exprese sau tacite, dintre agentii economici sau asociatiile de agenti economici, orice decizii de asociere sau practici concertate intre acestia, care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, denumita in continuare lege, in afara de cazurile exceptate de catre Consiliul Concurentei, prin decizie, in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum si folosirea abuziva a unei pozitii dominante detinute de catre unul sau mai multi agenti economici, prin recurgerea la faptele anticoncurentiale si la practicile abuzive care intra sub incidenta art. 6 din lege.
    (2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 si 6 din lege nu sunt incidente in privinta agentilor economici sau gruparilor de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depaseste plafonul stabilit anual de catre Consiliul Concurentei, iar cota de piata detinuta de agentul economic sau de agentii economici participanti la grupare nu depaseste 5% .
    (3) Limitele prevazute la alin. (2) nu se aplica practicilor anticoncurentiale care privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau participarea in mod concertat, cu oferte trucate, la licitatii sau la alte forme de concurs de oferte, aceste practici anticoncurentiale, descoperite si dovedite, fiind interzise automat si sanctionate conform prevederilor legii.
    (4) Cazurile de incalcare a interdictiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 din lege, descoperite si investigate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, in conditiile procedurii prevazute de lege la cap. V si detaliate in prezentul regulament, vor fi sanctionate prin deciziile emise in conformitate cu prevederile cap. VI din lege.
    (5) Beneficiul exceptarii prevazut la art. 5 alin. (2) din lege se obtine:
    a) prin dispensa acordata de Consiliul Concurentei pentru cazuri individuale de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, la solicitarea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici, care vor trebui sa probeze indeplinirea conditiilor stabilite la art. 5 alin. (2).
    Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care se acorda dispensa, precum si conditiile si obligatiile care trebuie respectate de catre beneficiarii dispensei.
    Procedura de intocmire a cererilor pentru dispense, informatiile care trebuie prezentate, procedura de investigare si de emitere a deciziilor si termenele de observat sunt stabilite prin prezentul regulament.
    b) prin incadrare intr-o categorie exceptata prin regulament al Consiliului Concurentei, pentru urmatoarele categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate: distributia selectiva, agregata sau exclusiva, cumpararea exclusiva, cercetare-dezvoltare, specializare, licenta de brevete si comunicare de know-how, francisa, distributie de autovehicule, piese de schimb si service, asigurari.
    Deciziile de acordare a beneficiului exceptarii vor fi luate pentru intelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, notificate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici la Consiliul Concurentei, in conditiile de procedura stabilite prin Regulamentul privind exceptarea pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.
    Art. 2
    Procedura de acordare a exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, pentru intelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate
    (1) Pentru intelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, anterioare sau posterioare intrarii in vigoare a legii, care intra sub incidenta interdictiei prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Regulamentului privind exceptarea pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, respectiv a prezentului regulament, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, daca indeplinesc conditiile stabilite de Consiliul Concurentei prin Regulamentul privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere si practici concurentiale, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor inainta notificarea la Consiliul Concurentei, in conditiile, termenele si conform procedurii stabilite prin regulament.
    Pentru a se asigura indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria respectiva de acorduri exceptate, agentii economici in cauza vor putea sa renegocieze acordul;
    b) pentru a obtine dispensa in cazurile individuale de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, in conditiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor solicita Consiliului Concurentei dispensa in conditiile prezentului regulament.
    (2) Neobservarea prevederilor alin. (1) nu excepteaza intelegerile, deciziile de asociere si practicile concertate de la interdictia stabilita prin art. 5 alin. (1) din lege, iar agentii economici in cauza vor fi supusi sanctiunilor prevazute de aceasta, chiar daca respectivele acorduri, decizii de asociere ori practici concertate ar indeplini conditiile de exceptare individuala ori s-ar incadra intr-o categorie exceptata.
    Art. 3
    Procedura de certificare prealabila de catre Consiliul Concurentei ca nu exista temei pentru interventie in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
    (1) Inainte de a stabili o intelegere, o decizie de asociere sau o practica concertata, ori inainte de a realiza o pozitie dominanta pe piata, agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicati pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabila ca nu exista motiv pentru interventie in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurential preconizat.
    (2) Pentru certificare, agentii economici sau asociatiile de agenti economici vor inainta cererea, in conditiile si conform procedurii stabilite prin prezentul regulament. Cererea va fi intocmita conform formularului-tip utilizat si pentru solicitarile de dispensa individuala, conform art. 5 alin. (2) din lege.
    (3) Formularul-tip, anexat la prezentul regulament, va putea fi folosit si pentru cererea de certificare prealabila, pentru cazurile in care comportamentul pe piata nu este considerat abuz si nu intra sub incidenta art. 6 din lege.
    (4) Cererilor de certificare prealabila li se aplica procedura de furnizare a informatiilor, de investigare a cazului si de luare a deciziilor, conform prezentului regulament.
    Art. 4
    Definirea termenilor piata, parte substantiala din piata si pozitie dominanta, in intelesul art. 5 si 6 din lege
    (1) Prin piata se intelege piata relevanta, respectiv piata produsului si piata geografica, afectata de o intelegere, decizie de asociere, practica concertata sau pe care se exercita o pozitie dominanta.
    Piata relevanta se defineste in legatura cu un produs sau cu un grup mic de produse si cu aria geografica in care acestea sunt comercializate.
    Piata produsului include toate produsele si/sau serviciile care sunt considerate de catre consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor/serviciilor agentilor economici investigati, datorita caracteristicilor, pretului si utilizarii date, respectiv pe toti agentii economici care comercializeaza aceste produse ori servicii.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici din cadrul pietei relevante a produsului si/sau serviciului sunt implicati in comercializare, in conditii similare de concurenta, si care poate fi delimitata de ariile geografice invecinate.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substantiala a pietei romanesti, se intelege acea parte din teritoriul Romaniei care reprezinta piata relevanta afectata de comportamentul agentului economic care abuzeaza de pozitia sa dominanta, atunci cand aceasta are sau ar putea avea consecinte semnificative pentru economia Romaniei in ansamblu.
    (3) Prin pozitie dominanta pe piata relevanta se intelege situatia in care un agent economic este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurentii si clientii sai de pe aceasta piata. Intre concurenti se vor include si concurentii potentiali, adica agentii economici care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapida a capacitatilor de productie de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    Art. 5
    Reguli de competenta pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege
    (1) Conform prevederilor art. 27 lit. a) din lege, Consiliul Concurentei, pe linia combaterii practicilor anticoncurentiale, ia decizii in cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5 si 6 din lege, constatate in urma investigatiilor efectuate in anumite cazuri.
    (2) Conform prevederilor art. 37 lit. a) si d) din lege, Oficiul Concurentei efectueaza, din proprie initiativa sau ca urmare a unei plangeri sau sesizari, investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege si urmareste aplicarea efectiva a deciziilor Consiliului Concurentei, informand asupra situatiilor constatate.
    (3) In baza art. 39 alin. (3) din lege, Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei se vor informa reciproc asupra investigatiilor pe care le initiaza si vor putea conlucra la desfasurarea oricarei investigatii.
    (4) Consiliul Concurentei sau, dupa caz, Oficiul Concurentei, in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din lege, dispune efectuarea de investigatii, dupa cum urmeaza:
    a) din oficiu;
    b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice interesate;
    c) la cererea oricareia dintre autoritatile, institutiile, organizatiile sau a oricaruia dintre organele mentionate la art. 30 lit. a) - f) din lege.
    (5) Conform prevederilor art. 27 lit. b) si c) din lege, Consiliul Concurentei poate dispune efectuarea de investigatii, ca urmare a cererilor inaintate de agentii economici sau de asociatiile de agenti economici, pentru:
    a) certificarea ca nu exista temei pentru interventie in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;
    b) acordarea de dispense pentru intelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
    (6) Ori de cate ori Consiliul Concurentei decide pornirea unei investigatii pentru incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, pentru certificarea neinterventiei sau ca urmare a cererii de dispensa in conditiile art. 5 alin. (2) din lege, poate solicita ca investigatia sa fie efectuata de catre Oficiul Concurentei, acesta fiind obligat sa o aduca la indeplinire in conditiile legii si ale prezentului regulament.
    (7) Daca o investigatie pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege a fost dispusa de catre Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei nu poate dispune efectuarea unei investigatii in cazul respectiv.
    Art. 6
    Dispozitii generale privind procedura de desfasurare a investigatiilor
    (1) Descoperirea si investigarea incalcarii prevederilor legii incumba Consiliul Concurentei si Oficiului Concurentei, care actioneaza prin personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop conform art. 39 alin. (1) din lege.
    In aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege, investigatiile vor fi desfasurate in baza competentelor precizate la art. 5 din prezentul regulament.
    (2) In cazul savarsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, si anume in cazurile de participare cu intentie frauduloasa si in mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) si de art. 6 din lege si care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 din lege, personalul desemnat in conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala.
    (3) Procedura de investigatie pentru cazurile de incalcare a prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din lege cuprinde:
    a) examinarea preliminara a eventualelor plangeri;
    b) solicitarea de informatii;
    c) investigatia propriu-zisa la fata locului;
    d) raportul asupra investigatiei;
    e) audierea;
    f) luarea deciziilor.
    (4) Pentru certificarea prealabila a cazurilor de neinterventie si pentru obtinerea de dispense in conditiile art. 5 alin. (2) din lege, procedura cuprinde:
    a) intocmirea si inaintarea cererilor la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati;
    b) verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor;
    c) investigarea cazului, care include consultarea tertilor si audierea partilor care solicita certificarea neinterventiei, respectiv dispensa;
    d) luarea deciziilor.
    (5) In baza art. 47 din lege, ori de cate ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei, respectiv seful Oficiului Concurentei, desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, care instrumenteaza toate actele procedurii de investigare si propune presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv sefului Oficiului Concurentei, dispunerea masurilor care sunt de competenta acestora.
    Art. 7
    Examinarea preliminara a eventualelor plangeri
    In baza art. 40 lit. b) din lege, plangerile unor persoane fizice sau juridice afectate prin incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi examinate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, in termen de 30 de zile de la primire, in conditiile prevederilor art. 46 din lege.
    Art. 8
    Solicitarea de informatii
    (1) In baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, poate solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, informatiile necesare, cu specificarea:
    - modalitatii in care trebuie furnizate informatiile;
    - datei pana la care trebuie furnizate informatiile;
    - bazei legale si scopului solicitarii informatiilor;
    - sanctiunii prevazute de lege la art. 55 lit. b) sau c), respectiv amenzii de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, in cazul furnizarii de informatii inexacte sau incomplete, sau in cazul nefurnizarii informatiilor solicitate.
    (2) Daca agentii economici sau asociatiile de agenti economici nu au furnizat in termenul stabilit informatiile solicitate conform alin. (1) sau au furnizat informatii inexacte sau incomplete, se va aplica, de catre personalul de control al Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, imputernicit sa instrumenteze investigarea cazului, amenda prevazuta la art. 55 lit. b) sau c) din lege.
    In cazul furnizarii de documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul investigatiilor desfasurate conform prevederilor art. 42 alin. (2) sau al refuzului de a se supune unui control desfasurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) si ale art. 43 din lege, se va aplica, de catre personalul de control, amenda prevazuta la art. 55 lit. d) si e) din lege.
    Contraventiilor sanctionate cu amenzi, prevazute la art. 55 lit. b)-e) si la art. 56 lit. d) din lege, li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
    In baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 250.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina sa furnizeze informatiile care le-au fost cerute in baza art. 41 sau sa se supuna controlului prevazut la art. 42-44 din lege.
    Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau, dupa caz, de catre adjunctul sefului Oficiului Concurentei.
    (3) In conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se va face tinand seama de gravitatea faptei, de cifra de afaceri si de cota de piata detinuta de contravenient, gradat pe trepte.
    (4) Deciziile emise vor fi comunicate partilor in cauza de catre Secretariatul Consiliului Concurentei sau, dupa caz, al Oficiului Concurentei.
    (5) Impotriva deciziilor luate de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau de catre adjunctul sefului Oficiului Concurentei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se vor pronunta, prin decizie motivata, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.
    (6) Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate in conditiile alin. (5), pot fi atacate in fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii.
    (7) Conform art. 45 din lege, la solicitarea Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, organele administratiei publice centrale si locale sau, dupa caz, alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita accesul personalului de investigatie la documentele, datele si informatiile detinute de acestea.
    Art. 9
    Investigatia propriu-zisa la fata locului
    (1) Procedura stabilita prin prezentul articol se aplica in caz de incalcare a prevederilor legii, investigata din oficiu de catre Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, pentru care pornirea investigatiei s-a hotarat in urma autosesizarii, in baza art. 40 lit. a) din lege, in cazul plangerilor examinate conform art. 46 alin. (1), pentru care s-a dispus pornirea investigatiei, in cazul cererilor de dispensa ale agentilor economici sau ale asociatiilor de agenti economici interesati, in baza art. 40 lit. c) din lege, precum si in cazurile cererilor autoritatilor, organelor si organizatiilor mentionate la art. 30 lit. a)-f) din lege, conform art. 40 lit. d) din lege.
    (2) Personalul de control de specialitate, abilitat in baza art. 42 alin. (1) din lege, poate sa efectueze anchete, poate, conform art. 42 alin. (2) din lege, sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru indeplinirea misiunii, sa sigileze, sa ridice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente, eliberand persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori sa obtina copii, pastrand originalele; de asemenea, este autorizat sa faca inspectii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
    (3) Refuzul de a se supune unui control constituie contraventie, care, conform art. 55 lit. e) din lege, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei. Totodata, conform art. 59 alin. (1) lit. b) din lege, in cazurile de refuz de a se supune oricarui control prevazut la art. 42-44 din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, pe agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 250.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie.
    (4) Furnizarea de documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul investigatiilor desfasurate conform alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, conform art. 55 lit. d) din lege.
    (5) Perchezitia in baza autorizarii judiciare date prin ordonanta presedintelui tribunalului se desfasoara in conditiile de procedura stipulate in art. 42 alin. (3), in art. 43 si in art. 44 alin. (3), (4), (5) si (6) din lege si cu respectarea art. 44 alin. (8) si (9) din lege.
    (6) In caz de constatare a savarsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a Oficiului Concurentei.
    Art. 10
    Raportul asupra investigatiei
    (1) Raportorul, desemnat conform prevederilor art. 6 alin. (5) din prezentul regulament, intocmeste raportul asupra investigatiei, in care va consemna:
    a) numele si adresele partilor implicate;
    b) prevederile din lege, considerate a fi fost incalcate de catre agentii economici implicati;
    c) faptele, elementele si consideratiile pe baza carora se apreciaza ca s-a comis incalcarea prevederilor legii;
    d) masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse.
    (2) Raportul asupra investigatiei va fi comunicat partilor in cauza, cu solicitarea ca, pana la o anumita data, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, respectiv Oficiului Concurentei, observatiile lor, in scris.
    (3) Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avandu-se in vedere complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de o luna de la data primirii raportului asupra investigatiei. In baza deciziei Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, acest termen poate fi prelungit o singura data si pentru cel mult 30 de zile, la cererea partii care invoca motive intemeiate, avand in vedere imprejurarile speciale in care se afla.
    (4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurentei raportul asupra investigatiei, cuprinzand si observatiile partilor, masurile si sanctiunile propuse, impreuna cu dosarul complet al cazului.
    (5) Rapoartele intocmite de Oficiul Concurentei trebuie sa poarte viza sefului Oficiului Concurentei.
    (6) Raportorul va prezenta si va sustine, la data fixata, raportul in plenul Consiliului Concurentei, care va decide asupra masurilor ce urmeaza a fi luate;
    Art. 11
    Audierea
    (1) Orice procedura de investigatie, conform art. 48 din lege, cuprinde audierea agentilor economici, participanti la intelegerea, decizia de asociere ori practica concertata sau la concentrarea economica, investigata. Audierea este dispusa de catre presedintele Consiliului Concurentei.
    (2) Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (3) Presedintele Consiliului Concurentei poate admite audierea autorului unei plangeri sau reclamatii, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.
    (4) Persoanelor a caror audiere a fost admisa, conform alin. (2), li se va trimite, cu cel putin doua saptamani inainte de data fixata pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei, cuprinzand elementele prevazute la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (5) In citatiile pentru audiere se vor preciza:
    a) data fixata pentru audiere;
    b) posibilitatea si conditiile in care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurentei;
    c) faptul ca neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii, conform art. 48 alin. (3) din lege, nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie in cazul respectiv.
    (6) Inainte de audiere, la cererea scrisa a partilor, respectiv a persoanelor citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din lege, presedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului la Secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase de pe actele procedurii de investigatie.
    (7) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei, care prezinta caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau de extrase decat prin decizie semnata de presedintele Consiliului Concurentei.
    (8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi inregistrate intr-un registru special, cu toate datele de identificare si de localizare a acestora si cu semnatura autografa.
    (9) Agentii economici citati vor fi reprezentati la audiere de catre reprezentantii lor legali sau de catre persoanele imputernicite special in acest scop. Audierile vor fi facute in plenul Consiliului Concurentei.
    (10) Audierea persoanelor citate va fi facuta separat sau in prezenta altor parti citate, caz in care se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici implicati.
    (11) Depozitiile sau declaratiile persoanelor audiate vor fi consemnate in scris si vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi inregistrate pe banda magnetica.
    Art. 12
    Luarea deciziilor
    (1) In conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) si in baza atributiei prevazute la art. 27 lit. a) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise si dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide dupa cum urmeaza:
    a) sa ordone incetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandari, sa impuna partilor conditii speciale si alte obligatii, sa aplice agentilor economici amenzi in conditiile prevazute la cap. VI din lege, in cazul unei investigatii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
    b) sa emita o decizie motivata de acordare sau de refuz de dispensa, pentru intelegerea, decizia de asociere ori practica concertata, in cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.
    (2) In cazurile in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici se fac vinovati de incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care ordona incetarea practicilor anticoncurentiale constatate, putand, totodata, prin aceasta decizie sa formuleze recomandari si sa impuna partilor implicate conditii speciale si alte obligatii. Decizia va preciza termenul in care partile sunt obligate sa se conformeze hotararii si masurilor dispuse.
    (3) Contraventiile reprezentand incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, conform art. 56 lit. a) din lege, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agentii economici cu o cifra de afaceri de peste 2.500.000.000 lei in anul financiar anterior celui in care s-a incalcat legea, cu amenda in suma de pana la 10% din cifra de afaceri respectiva.
    (4) Individualizarea sanctiunii se face tinand seama de gravitatea faptei si de consecintele sale asupra concurentei, dupa criteriul cifrei de afaceri a contravenientului si al cotei de piata detinute de acesta, gradat pe transe. Sanctiunea se aplica prin decizie emisa de comisia Consiliului Concurentei, desemnata pentru cazul in speta, respectiv de adjunctul sefului Oficiului Concurentei.
    (5) In cazul in care agentii economici implicati nu au adus la indeplinire o decizie emisa conform alin. (2), in termenul indicat, agentii economici sau asociatiile de agenti economici in cauza pot fi obligati la plata unei amenzi cominatorii in suma de pana la 750.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, prin decizie emisa de o comisie din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv de adjunctul sefului Oficiului Concurentei, conform art. 59 alin. (2) lit. a) din lege.
    (6) Conform art. 59 alin. (3) din lege, in baza deciziei comisiei din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv a adjunctului sefului Oficiului Concurentei, profiturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a incalcarii prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, vor fi confiscate si varsate la bugetul de stat.
    (7) Deciziile emise conform alin. (1), (2), (3), (5) si (6) vor fi comunicate fara intarziere partilor in cauza, prin secretarul general al Consiliului Concurentei, si vor putea fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici in cauza, astfel incat secretul profesional sa nu fie divulgat.
    (8) Impotriva deciziilor luate conform alin. (3), (5) si (6), se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se vor pronunta prin decizie motivata, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.
    (9) Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate conform alin. (8), pot fi atacate in fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii.
    (10) Deciziile luate de Consiliul Concurentei conform alin. (1) pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
    (11) Conform art. 7 din lege, daca, prin masurile luate si prin sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei unui agent economic care abuzeaza de pozitia sa dominanta, nu se obtine restabilirea situatiei si prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere curtii de apel in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al agentului economic in cauza sa ordone masurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piata a acestuia.
    Art. 13
    Procedura de intocmire si de inaintare a cererilor pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei, in conditiile art. 3 din prezentul regulament, precum si a cererilor de dispensa, potrivit art. 5 alin. (2) si in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege
    (1) Cererea se intocmeste in forma prezentata in anexa la prezentul regulament si va fi intitulata, dupa caz, cerere pentru certificarea prealabila a neinterventiei sau cerere pentru dispensa. Se recomanda agentilor economici sa consulte compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei inainte de intocmirea cererii pentru certificarea neinterventiei sau pentru dispensa.
    (2) Cererilor pentru certificarea prealabila a neinterventiei, privind intelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, intervenite dupa data intrarii in vigoare a legii, li se aplica, mutatis mutandis, procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) din prezentul regulament.
    (3) Cererile, impreuna cu documentele precizate in formular, semnate de reprezentantii legali ai agentilor economici sau ai asociatiilor de agenti economici in cauza, vor fi inaintate Consiliului Concurentei in cinci exemplare, prin posta, recomandat sau prin curier. Consiliul Concurentei va inregistra primirea cererilor intr-un registru special de evidenta.
    (4) Cererile pentru certificarea prealabila a neinterventiei si cererile de dispensa devin efective la data primirii lor de catre Consiliul Concurentei, atunci cand acestea sunt corecte si complete, cu consecintele prevazute la art. 15 din prezentul regulament.
    (5) Daca se constata ca informatiile cuprinse in cerere si/sau documentele aferente sunt incomplete si/sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa neintarziat, in scris, partile care au inaintat cererea si va fixa un termen de cel mult doua saptamani pentru completarea informatiilor de catre partile in cauza. In aceste cazuri, cererea devine efectiva la data primirii de catre Consiliul Concurentei a completarii informatiilor, astfel incat cererea sa devina corecta si completa. Daca autorii nu corecteaza si nu completeaza informatiile conform solicitarii si pana la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea respectiva va fi considerata inacceptabila si va putea fi respinsa de Consiliul Concurentei; agentii economici vor fi informati, in scris, fara intarziere.
    (6) In examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se bazeaza pe informatiile cuprinse in cerere si pe documentele aferente, putand sa solicite si informatii suplimentare, in baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informatii de la agentii economici se va face conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.
    Art. 14
    Procedura de examinare a cererilor, de investigare si de emitere a deciziilor
    (1) In cazul cererilor de certificare prealabila a neinterventiei, in urma examinarii informatiilor din cerere si a eventualelor informatii solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei va hotari, dupa caz:
    a) certificarea neinterventiei sale, atunci cand constata ca intelegerea, decizia de asociere sau practica concertata ori pozitia dominanta nu intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
    b) incadrarea intelegerii, deciziei de asociere sau practicii concertate ori pozitiei dominante in cauza, ca intrand sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 6, din lege.
    (2) Calificarea conform lit. a) sau b) va fi comunicata in scris, de indata, partilor care au inaintat cererea.
    (3) In examinarea cazurilor de acordare de dispensa conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei se va baza pe informatiile furnizate prin cerere si pe eventualele informatii solicitate suplimentar, in conditiile prevazute la art. 8 din prezentul regulament.
    Atunci cand din examinarea preliminara a cererii rezulta posibilitatea acordarii exceptarii, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) se va publica, pe cheltuiala partii interesate in obtinerea dispensei, rezumatul cererii si vor fi invitati tertii sa-si prezinte punctul de vedere, intr-un termen limita de 30 de zile de la publicare. Tertii vor transmite in scris Consiliului Concurentei observatiile lor in termenul stabilit prin anunt. In anuntul publicat se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici in cauza;
    b) raportorul desemnat cu investigarea cazului va completa raportul cu concluziile rezultate din comentariile tertilor si, in cazul in care acestea sunt favorabile, in functie si de rezultatul audierilor, Consiliul Concurentei va putea emite decizia de acordare a dispensei;
    c) daca din observatiile prezentate de terti rezulta rezerve serioase in privinta acordarii dispensei, raportorul va continua procedura de investigatie, conform art. 9, 10, 11 si 12 din prezentul regulament;
    d) in baza art. 50 lit. b) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise, dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei va emite o decizie motivata de acordare sau de refuz de dispensa, pentru intelegerea, decizia de asociere ori practica concertata in cauza.
    (4) Deciziile de acordare a dispenselor pentru intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care este acordata dispensa, precum si eventualele conditii si obligatii ce trebuie respectate de catre beneficiari.
    (5) Dispensa acordata prin decizie poate fi reinnoita, la cerere, daca sunt satisfacute in continuare conditiile necesare, si poate fi revocata, daca circumstantele in care a fost acordata s-au modificat.
    (6) Decizia de acordare a dispensei este nula, daca a fost acordata pe baza unor informatii inexacte, furnizate cu scopul inducerii in eroare.
    (7) In deciziile de acordare a dispensei se va mentiona taxa de dispensa, care va fi platita de beneficiar, conform art. 33 din lege.
    (8) Comunicarea deciziei catre autorii cererii va fi facuta, fara intarziere, de catre secretarul general al Consiliului Concurentei si va putea fi publicata, pe cheltuiala solicitantului, in Monitorul Oficial al Romaniei. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici in cauza, astfel incat secretul profesional sa nu fie divulgat.
    Deciziile pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
    Art. 15
    Neaplicarea de amenzi
    Nu vor fi aplicate amenzi pentru incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege agentilor economici si asociatiilor de agenti economici, in perioada cuprinsa intre data cand cererea pentru certificarea prealabila a neinterventiei, respectiv cererea pentru dispensa la Consiliul Concurentei, devine efectiva si data emiterii deciziei de catre Consiliul Concurentei, pentru activitatile si actiunile acoperite prin cerere.
    Art. 16
    Intrarea in vigoare
    Prezentul regulament intra in vigoare, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a ordinului de aprobare.

    ANEXA
    la regulament

    - FORMULAR TIP -

                            CERERE
pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei,
respectiv pentru dispensa de exceptare individuala de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    CAP. 1
    Partile la acord

    Sectiunea 1
    Partile la acord sau persoanele imputernicite sa inainteze cererea

    1.1. Indicati agentii economici, parti la intelegere, decizie de asociere ori practica concertata sau la pozitia dominanta considerata, cu mentionarea: denumirii/sediului principal; nr. /datei inmatricularii la Registrul comertului sau inregistrarii echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de fax; persoanei indicate pentru relatii: nr. de telefon, nr. de fax, functia detinuta.
    1.2. In cazul cand cererea este intocmita in comun de parti, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte, pentru intocmirea si inaintarea cererii, nr. de telefon, nr. de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant. Cererea va fi semnata de partile la acord.

    Sectiunea a 2-a
    Informatii despre partile la acord si grupurile din care acestea fac parte

    2.1. Pentru fiecare dintre agentii economici mentionati la pct. 1.1., indicati obiectul de activitate si precizati activitatea principala si pe cele secundare.
    2.2. Indicati grupul de societati din care face parte fiecare dintre partile la acord, mentionand domeniul de activitate al grupului si activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    Sectiunea a 3-a
    Mentiuni privind notificarea

    3.1. Prezentati, pe scurt, eventualele motive de natura economica sau juridica, pentru care cazul care face obiectul cererii comporta urgenta in solutionare.
    3.2. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii cererii, iar daca da, la care sectiune si punct.
    3.3. Precizati daca, inainte de intocmirea cererii, ati avut, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei, vreo discutie privind clarificarea informatiilor care trebuie furnizate prin cerere.

    Sectiunea a 4-a
    Detalii despre acordul care face obiectul cererii

    4.1. Prezentati, pe scurt, natura, continutul si obiectivele acordului.
    4.2. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - stabilirea preturilor de vanzare sau de cumparare, a discounturilor si a altor conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica ori se distribuie sau numarul de servicii care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile;
    - alegerea pietelor sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terti sau vanzarea catre acestia.
    4.3. Precizati daca si in ce fel prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    Sectiunea a 5-a
    Publicarea rezumatului cazului

    Dupa primirea cererii, Consiliul Concurentei poate da un anunt prin care ii invita pe terti sa-si exprime punctul de vedere in legatura cu acordul in cauza. In textul care va fi publicat se va tine seama de pastrarea secretului de afaceri al partilor si el va cuprinde:
    - numele partilor la acord si grupurile de agenti economici din care acestea fac parte;
    - un rezumat scurt cuprinzand natura si obiectivele acordului;
    - sectoarele de productie si/sau de distributie afectate de acordul in cauza.

    CAP. 2
    Piata relevanta

    Sectiunea a 6-a
    Elemente de baza pentru definirea pietei relevante

    Se vor aplica Instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor legii.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii date acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care conditiile de concurenta sunt omogene si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    6.1. Informatii pentru definirea pietei produsului
    6.1.1. Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul care face obiectul cererii.
    6.1.2. Enumerati produsele si/sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele si serviciile indicate la pct. 6.1.1.
    Daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea, afectate de acordul in cauza, se vor indica distinct produsele care constituie substitute, in acest caz fiind definite mai multe piete ale produsului.
    Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acord va inregistra o crestere de pret mica, dar semnificativa si de durata (de exemplu de 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii in acest caz constituie substitute ale produsului respectiv.
    Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea descrescatoare a substituibilitatii.
    6.2. Informatii pentru definirea pietei geografice
    6.2.1. Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata/pietele produsului. Aceasta poate fi intreg teritoriul Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    6.2.2. Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici producatori, care vand produsele incluse in piata produsului, care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la pct. 6.2.1., atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti, identificati mai sus, formeaza piata geografica.
    6.2.3. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele producatorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultati de acces la retelele de distributie existente).

    Sectiunea a 7-a
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate in aceasta sectiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru grupul fiecarei parti, luat ca un tot.
    7.1. In legatura cu fiecare piata relevanta identificata, indicati ponderea insumata a partilor la acord pe piata relevanta in ultimii 3 ani. Ponderea de piata se calculeaza pe baza cifrei de afaceri a fiecareia dintre parti si se vor utiliza Instructiunile emise de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor legii, privind modul de calculare a cifrei de afaceri.
    7.2. Indicati, prin estimare, gradul de utilizare a capacitatilor de productie ale partilor la acord si ale capacitatilor totale de productie existente pe piata relevanta.

    Sectiunea a 8-a
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile solicitate in aceasta sectiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord sau pentru grupul partii la acord, luat ca un tot.
    8.1. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand denumirea/numele lor si ponderea pe piata a fiecaruia. Indicati sediul/adresa lor, nr. de telefon, nr. de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru fiecare dintre agentii economici identificati.
    8.2. Explicati modul in care agentii economici concurenti isi vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, sunt importatori, vand prin sistem de distributie exclusiva sau neexclusiva?).
    8.3. Descrieti nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta pe piata relevanta a produsului. Exista categorii diferite de cumparatori? Exista agenti economici cu capital de stat care fac achizitii publice importante?
    8.4. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand denumirea/numele lor, sediul/adresa, nr. de telefon, nr. de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.

    CAP. 3
    Motivul cererii si documentele in sustinerea acesteia

    Sectiunea a 9-a
    Motivele cererii pentru certificarea prealabila a neinterventiei

    9.1. Aratati care prevederi sau efecte ale acordului sau ale comportamentului de piata ridica probleme de compatibilitate cu regulile de concurenta stabilite prin lege in Romania, pentru a permite Consiliului Concurentei sa se clarifice asupra faptelor. Prezentati faptele relevante si motivele pentru care considerati ca prevederile art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea concurentei nu sunt aplicabile in cazul mentionat in cerere.
    9.2. De ce acordul sau comportamentul nu are ca obiect sau ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca intr-o masura apreciabila sau de ce agentii economici in cauza nu au un comportament care sa constituie abuz de pozitie dominanta?

    Sectiunea a 10-a
    Motivele cererii pentru dispensa

    10.1. In conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare.
    Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului pentru care s-a cerut dispensa, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori. Mentionati eventualele avantaje de interes general.

    Sectiunea a 11-a
    Documentele in sustinerea cererii

    Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:
    a) rapoartele de gestiune si bilanturile contabile ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului care face obiectul cererii de dispensa;
    c) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii.
    Atat cererea, cat si documentatia anexata vor fi depuse, in cinci exemplare.

    Sectiunea a 12-a
    Declaratie

    Cererea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord (se vor mentiona, in clar, numele si calitatea persoanelor semnatare):
    "Subsemnatii declaram ca informatiile date in prezenta cerere sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Se cunoaste continutul regulamentului emis de Consiliul Concurentei pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei."

    Data si locul .............
                                          Semnaturile
                                         ...............
                                         ...............
                                         ...............SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu