E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 87 din 16 aprilie 2004

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Consiliului Concurentei,
                               Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 REGULAMENT
pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    Art. 1
    Dispozitii generale
    (1) Sunt interzise, fiind nule de drept, intelegerile, exprese sau tacite, dintre agentii economici sau asociatiile de agenti economici, orice decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege, in afara de cazurile exceptate de catre Consiliul Concurentei, prin decizie, in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum si folosirea in mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de catre unul sau mai multi agenti economici, prin recurgerea la faptele anticoncurentiale si la practicile abuzive care intra sub incidenta art. 6 din lege.
    (2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 din lege nu sunt incidente in privinta agentilor economici sau gruparilor de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depaseste un plafon stabilit anual de catre Consiliul Concurentei si
    - cota de piata totala a agentilor economici implicati in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata nu depaseste 5% pe nici una dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici concurenti sau
    - cota de piata a fiecarui agent economic implicat in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata nu depaseste 10% pe nici una dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici care nu sunt concurenti.
    (3) Limitele prevazute la alin. (2) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin prevederile art. 5, atunci cand acestea privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau licitatii, aceste practici anticoncurentiale, descoperite si dovedite, fiind interzise in mod automat si sanctionate conform prevederilor legii.
    (4) Cazurile de incalcare a interdictiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 din lege, descoperite si investigate de catre Consiliul Concurentei in urma unor cereri de neinterventie sau a unor cereri de dispensa inaintate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati, in conditiile procedurii prevazute de lege la cap. V si detaliate in prezentul regulament, vor fi sanctionate prin deciziile emise in conformitate cu prevederile cap. VI din lege.
    (5) Beneficiul exceptarii prevazut la art. 5 alin. (2) se obtine:
    a) prin dispensa acordata de catre Consiliul Concurentei pentru cazuri individuale de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, la solicitarea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici, care vor trebui sa probeze indeplinirea conditiilor stabilite la art. 5 alin. (2) din lege. Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care se acorda dispensa, precum si conditiile si obligatiile care trebuie respectate de catre beneficiarii dispensei.
    b) prin incadrare intr-o categorie exceptata prin regulamente emise de Consiliul Concurentei, pentru urmatoarele categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate: distributia selectiva, agregata sau exclusiva, cumpararea exclusiva, cercetare-dezvoltare, specializare, licente, brevete si know-how, franciza, distributie de autovehicule, piese de schimb si service, asigurari. Acordarea beneficiului exceptarii prin incadrarea intr-una dintre categoriile exceptate se realizeaza in conditiile de procedura stabilite prin regulamentele adoptate de catre Consiliul Concurentei, si anume: Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale; Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996; Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996; Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor; Regulamentul privind regimul exceptarii acordurilor din domeniul asigurarilor de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996; Regulamentul privind acordarea exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 a acordurilor pentru transfer de tehnologie si/sau know-how.
    Art. 2
    Definirea termenilor piata, parte substantiala de piata si pozitie dominanta, in intelesul art. 5 si 6 din lege
    (1) Prin piata se intelege piata relevanta, respectiv piata relevanta a produsului si piata relevanta geografica afectata de o intelegere, decizie luata de o asociatie de agenti economici sau practica concertata sau pe care se exercita o pozitie dominanta. Piata relevanta se defineste in legatura cu un produs sau cu un grup mic de produse si cu aria geografica in care acestea sunt comercializate.
    Piata relevanta a produsului include toate produsele si/sau serviciile care sunt considerate de catre consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor si/sau serviciilor agentilor economici investigati, datorita caracteristicilor, pretului si utilizarii date, respectiv pe toti agentii economici care comercializeaza aceste produse si/sau servicii.
    Piata relevanta geografica cuprinde aria in care agentii economici care comercializeaza produsele si/sau serviciile incluse in piata produsului sunt implicati in comercializare, in conditii similare de concurenta si care poate fi delimitata de ariile geografice invecinate.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substantiala a pietei romanesti se intelege acea parte din teritoriul Romaniei care reprezinta piata relevanta afectata de comportamentul agentului economic care abuzeaza de pozitia sa dominanta, atunci cand aceasta are sau ar putea avea consecinte semnificative pentru economia Romaniei in ansamblu.
    (3) Prin pozitie dominanta pe piata relevanta se intelege situatia in care un agent economic este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurentii si de clientii sai de pe aceasta piata. Intre concurenti se vor include si concurentii potentiali, adica agentii economici care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapida a capacitatilor de productie de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    Art. 3
    Reguli de competenta pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege
    (1) Conform prevederilor art. 27 lit. c) si d) din lege, Consiliul Concurentei, ca urmare a cererilor inaintate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici:
    a) certifica, atunci cand considera necesar in urma declansarii unei investigatii, pe baza dovezilor prezentate, ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;
    b) ia decizii de acordare a dispenselor, in urma declansarii unei investigatii, pentru intelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici sau practicile concertate care se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) Conform prevederilor art. 27 lit. b) din lege, Consiliul Concurentei, pe linia combaterii practicilor anticoncurentiale, ia decizii in cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si 6 din lege, inclusiv in cazul in care emite o decizie de refuz de acordare a dispensei pentru o intelegere, decizie luata de o asociatie de agenti economici sau practica concertata care nu se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
    Art. 4
    Procedura de certificare prealabila de catre Consiliul Concurentei ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
    (1) Inainte de a stabili o intelegere, decizie luata de o asociatie de agenti economici sau o practica concertata, ori inainte de a realiza o pozitie dominanta pe piata, agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicati pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabila ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurential preconizat.
    (2) Pentru certificarea prealabila a cazurilor de neinterventie, procedura cuprinde:
    a) intocmirea si inaintarea cererii la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati;
    b) verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor;
    c) declansarea unei investigatii, numai atunci cand, pe baza dovezilor prezentate de catre agentii economici in cauza, Consiliul Concurentei considera ca este necesara in vederea clarificarii tuturor aspectelor cazului; in situatia in care Consiliul Concurentei a decis inceperea unei investigatii, aceasta include: inspectia la fata locului, atunci cand este cazul; intocmirea raportului asupra investigatiei; audierea partilor implicate si a tertilor;
    d) luarea deciziilor.
    (3) Pentru certificarea prealabila a neinterventiei, agentii economici sau asociatiile de agenti economici vor intocmi si inainta cererea la Consiliul Concurentei, respectand cerintele de forma ale Formularului A/B, prevazute in Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.
    (4) Formularul A/B va putea fi folosit si pentru cererea de certificare prealabila pentru cazurile in care un anumit comportament de piata nu este considerat abuz de pozitie dominanta si nu intra sub incidenta art. 6 din lege.
    Art. 5
    Procedura de acordare a exceptarii individuale (dispensa) de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de agenti economici sau practicile concertate
    (1) Pentru intelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici sau practicile concertate care intra sub incidenta interdictiei prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, daca indeplinesc conditiile stabilite de Consiliul Concurentei prin regulamentele mentionate la art. 1 alin. (5) lit. b), agentii economici sau asociatiile de agenti economici vor urma procedura stabilita in cadrul acelor regulamente. Pentru a se putea asigura indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria respectiva de acorduri exceptate, agentii economici in cauza vor putea sa renegocieze acordul;
    b) pentru a putea obtine dispensa in cazurile individuale de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, in conditiile art. 5 alin. (2) din lege, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati pot solicita Consiliului Concurentei dispensa, in conditiile prezentului regulament.
    (2) Pentru obtinerea exceptarii individuale de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege - dispensa, procedura cuprinde:
    a) intocmirea si inaintarea cererii la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati;
    b) verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor;
    c) declansarea unei investigatii asupra cazului;
    d) inspectie la fata locului, atunci cand este cazul;
    e) raportul asupra investigatiei;
    f) audierea partilor implicate si a tertilor;
    g) luarea deciziilor.
    (3) Beneficiul exceptarii individuale a intelegerilor, deciziilor luate de catre asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate de la interdictia stabilita la art. 5 alin. (1) din lege se acorda numai prin decizie a Consiliului Concurentei.
    Art. 6
    Dispozitii generale privind procedura de desfasurare a investigatiilor
    (1) Conform art. 47 din lege, ori de cate ori decide declansarea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, care instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie si propune Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenta acestuia.
    (2) Procedura de investigatie cuprinde:
    a) examinarea cererii de neinterventie, respectiv a cererii de dispensa;
    b) solicitarea de informatii;
    c) inspectia la fata locului, atunci cand este cazul;
    d) raportul asupra investigatiei;
    e) audierea;
    f) luarea deciziilor.
    Art. 7
    Procedura de examinare a cererilor pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei
    (1) Procedura de intocmire si de inaintare a cererii pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei este prevazuta in Regulamentul Consiliului Concurentei privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.
    (2) Cererile pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei devin efective, atunci cand acestea sunt corecte si complete, la data primirii lor de catre Consiliul Concurentei. Data efectiva a cererii pentru certificarea prealabila a neinterventiei are consecintele juridice prevazute de art. 19.
    (3) Daca se constata ca informatiile cuprinse in cerere si/sau documentele aferente sunt incomplete si/sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa de indata, in scris, partile care au inaintat cererea si va fixa un termen de cel mult doua saptamani pentru completarea sau rectificarea informatiilor de catre partile in cauza. In aceste cazuri, cererea devine efectiva la data primirii de catre Consiliul Concurentei a informatiilor corecte si/sau complete. Daca autorii nu corecteaza si/sau nu completeaza informatiile conform solicitarii si pana la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea este considerata inadmisibila si va fi respinsa de Consiliul Concurentei; agentii economici vor fi informati, in scris, fara intarziere.
    (4) In examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se intemeiaza pe informatiile cuprinse in cerere si pe documentele aferente, putand sa solicite si informatii suplimentare, conform prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informatii se face conform prevederilor art. 9.
    Art. 8
    Procedura de examinare a cererilor de dispensa
    (1) Procedura de intocmire si de inaintare a cererii de dispensa este prevazuta in Regulamentul Consiliului Concurentei privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.
    (2) Cererile de dispensa devin efective, atunci cand acestea sunt corecte si complete, la data primirii lor de catre Consiliul Concurentei. Data efectiva a cererii de dispensa are consecintele juridice prevazute de art. 19.
    (3) Daca se constata ca informatiile cuprinse in cerere si/sau documentele aferente sunt incomplete si/sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa neintarziat, in scris, partile care au inaintat cererea si va fixa un termen de cel mult doua saptamani pentru completarea informatiilor de catre partile in cauza. In aceste cazuri, cererea devine efectiva la data primirii de catre Consiliul Concurentei a completarii informatiilor, astfel incat cererea sa devina corecta si completa. Daca autorii nu corecteaza si nu completeaza informatiile conform solicitarii si pana la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea respectiva va fi considerata inacceptabila si va putea fi respinsa de Consiliul Concurentei; agentii economici vor fi informati, in scris, fara intarziere.
    (4) In examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se bazeaza pe informatiile cuprinse in cerere si pe documentele aferente, putand sa solicite si informatii suplimentare, in baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informatii se face conform prevederilor art. 9 din prezentul regulament, in cadrul procedurii de investigatie.
    (5) Atunci cand, din examinarea preliminara a cererii, rezulta posibilitatea acordarii exceptarii, se va publica, pe cheltuiala partii interesate in obtinerea dispensei, rezumatul cererii si vor fi invitati tertii sa isi prezinte punctul de vedere, intr-un termen de 30 de zile de la publicare. Tertii vor transmite, in scris, Consiliului Concurentei observatiile lor, in cadrul termenului stabilit prin anunt. In anuntul publicat se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici in cauza.
    Art. 9
    Solicitarea de informatii
    In baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurentei poate solicita agentilor economici si asociatiilor de agenti economici care au inaintat o cerere pentru certificarea prealabila a neinterventiei, respectiv pentru dispensa, informatiile necesare, cu specificarea:
    - modalitatii in care trebuie furnizate informatiile;
    - datei pana la care trebuie furnizate informatiile;
    - bazei legale si a scopului solicitarii informatiilor;
    - sanctiunii prevazute de lege la art. 55 lit. c), in cazul furnizarii de informatii inexacte sau incomplete sau in cazul nefurnizarii informatiilor solicitate.
    Art. 10
    Aplicarea amenzilor si a amenzilor cominatorii pentru nefurnizarea de informatii
    (1) Nefurnizarea informatiilor solicitate conform art. 9 in termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei sau furnizarea de informatii inexacte sau incomplete de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul anterior sanctionarii. Amenda se va aplica de catre inspectorii de concurenta responsabili pentru instrumentarea cazului.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) In baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a ii determina sa furnizeze informatiile care le-au fost cerute in baza art. 41.
    Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei. Impotriva deciziei luate de catre comisia din cadrul Consiliului Concurentei se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.
    (4) In conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se va face tinand seama de gravitatea si durata faptei, precum si de consecintele acesteia asupra concurentei, gradat pe trepte.
    (5) Deciziile emise vor fi comunicate partilor in cauza de catre Secretariatul Consiliului Concurentei.
    (6) Conform art. 45 din lege, organele administratiei publice centrale si locale sau orice alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita accesul inspectorilor de concurenta la documentele, datele si informatiile detinute de catre acestea, in masura in care sunt necesare indeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei.
    Art. 11
    Desfasurarea inspectiilor
    (1) Procedura stabilita prin prezentul articol se aplica in caz de incalcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din lege, atunci cand declansarea investigatiei s-a realizat in urma cererii de dispensa a agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici interesati, in baza art. 40 lit. c) din lege.
    (2) Inspectorii de concurenta, care beneficiaza de puterile de inspectie mentionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot sa efectueze inspectii in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional apartinand agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, in cadrul carora sa solicite declaratii sau documente necesare indeplinirii misiunii legale, sa sigileze, sa ridice sau sa obtina in orice forma copii sau extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente.
    (3) Inspectorii de concurenta, care beneficiaza de puterile de inspectie mentionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot sa efectueze inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau ai asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei. Aceasta inspectie se efectueaza in baza autorizarii judiciare date prin incheiere si se desfasoara in conditiile de procedura prevazute la art. 44 din lege.
    (4) In caz de constatare a savarsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Consiliului Concurentei.
    Art. 12
    Aplicarea amenzilor si a amenzilor cominatorii pentru refuzul de a se supune inspectiei sau pentru nefurnizarea de informatii si/sau documente in cursul inspectiei
    (1) Refuzul de a se supune unei inspectii constituie contraventie si se sanctioneaza, conform art. 55 lit. e) din lege, cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii. Aceasta sanctiune se aplica de catre inspectorii de concurenta.
    (2) Totodata, conform art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici, la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina sa se supuna inspectiei prevazute la art. 42 - 44 din lege.
    Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei. Impotriva deciziei luate de catre comisia din cadrul Consiliului Concurentei se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.
    (3) Furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate conform prevederilor art. 10 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata de catre contravenient in anul financiar anterior sanctionarii. Sanctiunea se aplica de catre inspectorii de concurenta.
    Art. 13
    Raportul asupra investigatiei
    (1) Raportorul desemnat conform prevederilor art. 47 din lege intocmeste raportul asupra investigatiei, in care va consemna:
    a) numele si adresele, respectiv denumirea si sediul partilor implicate;
    b) descrierea intelegerii, a deciziei luate de catre o asociatie de agenti economici sau a practicii concertate care constituie obiectul cererii de neinterventie, respectiv al cererii de dispensa;
    c) concluziile rezultate din comentariile tertilor, solicitate conform art. 8 alin. (5) din prezentul regulament;
    d) consideratiile pe baza carora se apreciaza ca intelegerea, decizia unei asociatii de agenti economici sau practica concertata care constituie obiectul cererii de neinterventie, respectiv al cererii de dispensa, fie nu cade sub incidenta art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege (in cazul cererii de neinterventie), fie, desi cade sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege, indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege (in cazul cererii de dispensa);
    e) consideratiile pe baza carora se sustine incalcarea prevederilor legii, in cazul in care se apreciaza ca intelegerea, decizia luata de catre o asociatie de agenti economici sau practica concertata care constituie obiectul cererii de neinterventie, respectiv al cererii de dispensa nu poate beneficia de certificarea neinterventiei sau de dispensa intrucat incalca prevederile art. 5 alin. (1) din lege si nu indeplineste conditiile prevazute de art. 5 alin. (2) din lege;
    f) masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse.
    (2) Raportul asupra investigatiei va fi comunicat partilor in cauza, cu solicitarea ca, pana la o anumita data stabilita, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului.
    (3) Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avandu-se in vedere complexitatea cazului si nu va fi mai scurt de o luna de la data primirii raportului asupra investigatiei. In baza deciziei Consiliului Concurentei, acest termen poate fi prelungit o singura data si pentru cel mult 30 de zile, la cererea partii care invoca motive intemeiate, avand in vedere imprejurarile speciale in care se afla.
    (4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurentei raportul asupra investigatiei, cuprinzand si observatiile partilor, masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse, impreuna cu dosarul complet al cazului.
    (5) Raportorul va prezenta si va sustine, la data fixata, raportul in Plenul Consiliului Concurentei, care va decide asupra masurilor ce urmeaza a fi luate.
    Art. 14
    Audierea
    (1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 47^1 din lege, orice procedura de investigatie necesita, conform art. 48 din lege, audierea agentilor economici participanti la intelegerea, decizia luata de o asociatie de agenti economici, practica concertata sau abuzul de pozitie dominanta, obiect al investigatiei. Audierea este dispusa de catre presedintele Consiliului Concurentei.
    (2) Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata pentru audiere, o copie dupa raportul asupra investigatiei va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (3) Presedintele Consiliului Concurentei poate admite audierea autorului unei plangeri sau reclamatii, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.
    (4) Persoanelor a caror audiere a fost admisa conform alin. (3) li se va trimite, cu cel putin doua saptamani inainte de data fixata pentru audiere, o copie dupa raportul asupra investigatiei, cuprinzand elementele prevazute la art. 13 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (5) In citatiile pentru audiere se vor preciza:
    a) data fixata pentru audiere;
    b) posibilitatea si conditiile in care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurentei;
    c) data pana la care partile implicate pot transmite, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului de investigatie;
    d) faptul ca neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii nu constituie, conform art. 48 alin. (3) din lege, impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie in cazul respectiv.
    (6) Inainte de audiere, la cererea scrisa a partilor, respectiv a celorlalte persoane citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din lege, presedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului cauzei la Secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase de pe actele procedurii de investigatie.
    (7) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care prezinta caracter de secret de stat sau sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare sau obtinere de copii sau extrase decat prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei.
    (8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi inregistrate intr-un registru special, cu toate datele de identificare si de localizare a acestora si cu semnatura olografa.
    (9) Agentii economici citati vor fi reprezentati la audiere de catre reprezentantii lor legali sau de catre persoanele imputernicite special in acest scop. Audierile vor fi facute in Plenul Consiliului Concurentei.
    (10) Audierea persoanelor citate va fi facuta separat sau impreuna cu alte parti citate, caz in care se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici implicati.
    (11) Depozitiile sau declaratiile persoanelor audiate vor fi consemnate in scris si vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi inregistrate pe banda magnetica.
    Art. 15
    Luarea deciziilor in cazul cererilor de certificare prealabila a neinterventiei
    (1) Atunci cand, in urma examinarii informatiilor din cerere si a eventualelor informatii solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei constata ca intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici, practica concertata sau pozitia dominanta care a constituit obiectul cererii de certificare prealabila a neinterventiei nu intra sub incidenta art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege, va hotari certificarea neinterventiei sale, in baza art. 27 lit. c) din lege.
    (2) Atunci cand, in urma examinarii informatiilor din cerere si a eventualelor informatii solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei constata ca intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici, practica concertata sau pozitia dominanta care a constituit obiectul cererii de certificare prealabila a neinterventiei intra sub incidenta art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege, va hotari declansarea unei investigatii, caz in care va urma procedura prevazuta la art. 9 - 14 din prezentul regulament.
    (3) Decizia adoptata conform alin. (1), precum si hotararea de declansare a unei investigatii, conform alin. (2), vor fi comunicate, de indata, partilor care au inaintat cererea.
    Art. 16
    Luarea deciziilor in cazul cererilor de dispensa
    (1) In conformitate cu prevederile art. 50 lit. b) din lege si in baza atributiei prevazute la art. 27 lit. b) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise si dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide dupa cum urmeaza:
    a) sa emita o decizie motivata de acordare a unei exceptari individuale prin dispensa pentru intelegerea, decizia unei asociatii de agenti economici sau practica concertata respectiva, in cazul in care aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege;
    b) sa emita o decizie motivata de refuz al unei exceptari individuale prin dispensa pentru intelegerea, decizia unei asociatii de agenti economici sau practica concertata respectiva, in cazul in care aceasta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) In cazul in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici se fac vinovati de incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care va ordona incetarea practicilor anticoncurentiale constatate, putand, totodata, prin aceasta decizie sa formuleze recomandari si sa impuna partilor implicate conditii speciale si alte obligatii. Decizia va preciza termenul in care partile sunt obligate sa se conformeze hotararii si masurilor dispuse.
    (3) Contraventiile reprezentand incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege sau ale art. 6 din lege se sanctioneaza, conform art. 56 lit. a) din lege, cu amenda in suma de pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul financiar anterior sanctionarii.
    (4) Individualizarea sanctiunii se face tinand seama de gravitatea si durata faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, in conformitate cu art. 57 din lege. Sanctiunile vor fi gradate pe transe prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei. Sanctiunea se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.
    (5) In cazul in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicate nu au adus la indeplinire o decizie emisa conform alin. (2), in termenul indicat, acestia pot fi obligati la plata unei amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica realizata in anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, prin decizie emisa de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei.
    (6) In baza deciziei Consiliului Concurentei, conform art. 60 alin. (5) din lege, profiturile sau, dupa caz, veniturile realizate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici ca urmare a incalcarii prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi confiscate si varsate la bugetul de stat.
    (7) Conform art. 7 din lege, daca, prin masurile luate si prin sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei unui agent economic abuzand de pozitia sa dominanta, nu se obtine restabilirea situatiei si prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere Curtii de Apel Bucuresti sa ordone masurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piata a acestuia.
    Art. 17
    Comunicarea si contestarea deciziilor
    (1) Deciziile emise conform art. 16 alin. (1) - (3), (5) si (6) vor fi comunicate fara intarziere partilor in cauza, prin secretariatul Consiliului Concurentei si vor putea fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici in cauza, astfel incat secretul profesional sa nu fie divulgat.
    (2) Deciziile luate conform art. 16 alin. (1) - (3), (5) si (6) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
    Art. 18
    Durata de valabilitate a deciziei de acordare a dispensei si revocarea acesteia
    (1) Deciziile de acordare a dispenselor pentru intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care este acordata dispensa, precum si eventualele conditii si obligatii ce trebuie respectate de catre beneficiari.
    (2) Dispensa acordata prin decizie poate fi reinnoita, la cerere, daca sunt satisfacute in continuare conditiile necesare si poate fi revocata daca circumstantele in care a fost acordata s-au modificat.
    (3) Decizia de acordare a dispensei este nula daca a fost acordata pe baza unor informatii inexacte, furnizate cu scopul inducerii in eroare.
    Art. 19
    Neaplicarea de amenzi
    Nu vor fi aplicate amenzi pentru incalcarea art. 5 alin. (1) din lege agentilor economici si asociatiilor de agenti economici, in perioada cuprinsa intre data cand cererea pentru certificarea prealabila a neinterventiei sau pentru obtinerea dispensei devine efectiva si data emiterii deciziei de catre Consiliul Concurentei, pentru activitatile si actiunile acoperite prin cerere.
    Art. 20
    Intrarea in vigoare
    Prezentul regulament se pune in aplicare prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se abroga Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 bis/09.06.1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 87/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 87 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu