E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 88 din 16 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 18 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului Concurentei,
                                Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             REGULAMENT
privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    Avand in vedere urmatoarele:
    1. Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege;
    2. Cererile pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) si art. 6 din lege, precum si notificarile pentru obtinerea beneficiului exceptarii individuale de la aplicarea art. 5 alin. (1) din lege au consecinte juridice importante, care sunt favorabile agentilor economici parti ale unei intelegeri, decizii sau practici concertate; pe de alta parte, furnizarea de informatii incorecte sau inexacte prin intermediul unei asemenea notificari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata de agentul economic contravenient in anul anterior sanctionarii;
    3. Este important sa se identifice in mod precis persoanele indreptatite sa notifice, informatiile pe care trebuie sa le contina aceste notificari si momentul in care acestea devin efective;
    4. Partilor care notifica le incumba obligatia de a prezenta Consiliului Concurentei faptele si circumstantele care sunt relevante pentru emiterea unei decizii referitoare la intelegerile, deciziile sau practicile avute in vedere;
    5. Este necesara elaborarea unui formular care sa poata fi utilizat de catre partile care notifica atat pentru certificarea prealabila ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) si 6 din lege, cat si pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege;
    6. In anumite cazuri, Consiliul Concurentei va acorda agentilor economici oportunitatea de a discuta in mod informal si garantand confidentialitatea, un anumit acord, decizie sau practica, anterior incheierii acesteia;

    Art. 1
    Persoanele indreptatite sa notifice
    (1) Pot notifica Consiliului Concurentei in vederea certificarii prealabile ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege si pentru obtinerea beneficiului exceptarii individuale de la aplicarea art. 5 alin. (1) din lege:
    a) orice agent economic sau asociatie de agenti economici parte la intelegerea sau practica concertata si
    b) orice asociatie de agenti economici care adopta decizii sau se angajeaza in savarsirea unor practici,
care pot intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege.
    Atunci cand notificarea se inainteaza numai de catre unii, nu de catre toti agentii economici parti la intelegerea sau practica concertata la care se face referire la lit. a), acestia din urma vor imputernici celelalte parti sa actioneze in numele lor.
    (2) Orice agent economic care poate detine, singur sau impreuna cu alti agenti economici, o pozitie dominanta pe piata sau pe o parte substantiala a acesteia, poate notifica in vederea obtinerii de la Consiliul Concurentei a certificarii prealabile ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 6 din lege.
    (3) Atunci cand notificarea este semnata de catre reprezentantii persoanelor fizice, agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, acesti reprezentanti vor depune la Consiliul Concurentei dovada scrisa in baza careia sunt autorizati sa actioneze.
    (4) Atunci cand se realizeaza o notificare in comun, partile vor numi un reprezentant comun, care va fi autorizat sa transmita si sa primeasca documente in numele si pe seama tuturor partilor implicate.
    Art. 2
    Transmiterea notificarilor
    (1) Cererile in vederea certificarii prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege si notificarile in vederea obtinerii beneficiului exceptarii individuale (dispensa) de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege vor fi transmise in forma prevazuta in Formularul A/B din anexa la prezentul regulament.
    (2) Notificarea, insotita de anexe, va fi transmisa in trei exemplare, dintre care unul poate fi in format electronic.
    (3) Documentele anexate notificarii vor fi transmise fie in original, fie in copie, in acest ultim caz partile care notifica avand obligatia de a confirma faptul ca sunt conforme cu originalul si complete.
    Art. 3
    Continutul notificarilor
    (1) Notificarile vor contine informatiile si documentele cerute de Formularul A/B. Informatiile trebuie sa fie corecte si complete.
    (2) Notificarile realizate in vederea certificarii prealabile de catre Consiliul Concurentei ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 6 din lege vor contine o descriere detaliata a faptelor, specificand, in particular, practica concertata si pozitia agentului sau agentilor economici pe piata relevanta a produsului sau serviciului sau pe o parte substantiala a acesteia.
    (3) Consiliul Concurentei poate acorda o derogare de la regula completarii in intregime a informatiilor sau documentelor solicitate prin Formularul A/B, atunci cand considera ca aceste informatii/documente nu sunt necesare pentru examinarea cazului.
    Art. 4
    Data efectiva a cererii/notificarii
    (1) Fara a aduce atingere alin. (2) - (5), cererile/notificarile pot deveni efective la data la care sunt primite de catre Consiliul Concurentei.
    (2) Atunci cand Consiliul Concurentei constata ca informatiile, inclusiv documentele continute in Formularul A/B sunt incomplete sub aspectul informatiilor esentiale, va informa de indata, in scris, partile care au notificat despre acest fapt si va fixa un termen in cadrul caruia notificarea sa fie completata. In acest caz, notificarea va deveni efectiva la data la care informatiile si documentele solicitate pentru completarea notificarii vor fi primite de catre Consiliul Concurentei.
    (3) Modificarile esentiale ale faptelor prezentate in notificare despre care partile care notifica au cunostinta sau ar trebui sa aiba cunostinta trebuie comunicate fara intarziere si in mod voluntar Consiliului Concurentei.
    (4) Informatiile eronate sau inexacte vor fi considerate informatii incomplete.
    (5) In cazul in care, la implinirea a doua saptamani de la data la care a primit o cerere/notificare, Consiliul Concurentei nu a comunicat partilor solicitante sau notificatoare informatia prevazuta la alin. (2), cererea sau notificarea va fi considerata efectiva la data la care a fost primita de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 5
    Intrarea in vigoare
    Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    FORMULARUL A/B

    INTRODUCERE
    Formularul A/B, inclusiv anexele acestuia, constituie parte integranta a prezentului regulament.
    Acesta permite agentilor economici si asociatiilor de agenti economici sa notifice la Consiliul Concurentei in vederea certificarii prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege sau in vederea obtinerii beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege.
    In scopul de a facilita utilizarea formularului A/B, in continuare se stabilesc urmatoarele:
    - in ce situatii este necesara realizarea unei cereri/notificari (pct. A);
    - carei autoritati i se adreseaza notificarea (pct. B);
    - scopul formularului de notificare (pct. C);
    - ce informatii trebuie sa contina notificarea (pct. D, E si F);
    - cine poate efectua o notificare (pct. G);
    - cum se realizeaza o notificare (pct. H);
    - cum se pot proteja secretele de afaceri ale agentilor economici (pct. I);
    - cum ar trebui interpretati anumiti termeni tehnici utilizati in cuprinsul Formularului A/B (pct. J) si
    - procedura subsecventa realizarii notificarii (pct. K).

    A. In ce situatii este necesara realizarea unei notificari?

    I. Scopul regulilor de concurenta instituite in lege
    Scopul instituirii regulilor de concurenta este acela de a impiedica denaturarea concurentei pe piata prin practicile anticoncurentiale sau prin abuzul de pozitie dominanta. Aceste reguli se aplica tuturor agentilor economici care actioneaza direct sau indirect in Romania.
    Art. 5 alin. (1) din lege interzice intelegerile anticoncurentiale, deciziile luate de catre o asociatie de agenti economici si practicile concertate care pot afecta concurenta pe piata relevanta sau pe o parte substantiala a acesteia. Art. 5 alin. (2) din lege prevede ca anumite intelegeri, decizii sau practici concertate care au efecte benefice pot fi exceptate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1), daca acestea intrunesc anumite conditii.
    Art. 6 din lege interzice folosirea in mod abuziv a unei pozitii dominante de catre unul sau mai multi agenti economici, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comertului sau prejudicierea consumatorilor.
    Aplicarea art. 5 si a art. 6 din lege depinde de circumstantele fiecarui caz. Aceasta presupune ca intelegerile sau practicile in cauza satisfac toate conditiile legale pentru aplicarea art. 5 sau art. 6 din lege. Aspectul privind aplicabilitatea art. 5 sau a art. 6 din lege trebuie examinat in mod consecvent inainte de realizarea unei notificari in vederea certificarii prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege sau in vederea obtinerii beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege.

    1. Certificarea prealabila ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
    Aceasta procedura permite agentilor economici sa se lamureasca daca Consiliul Concurentei considera ca o anumita intelegere sau un anumit comportament este sau nu interzis de prevederile art. 5 alin. (1) sau de art. 6 din lege. Aceasta procedura este prevazuta de Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale. Certificarea neinterventiei ia forma unei decizii prin care Consiliul Concurentei certifica faptul ca, pe baza informatiilor aflate in posesia sa, nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege cu privire la o anumita intelegere, decizie a unei asociatii de agenti economici sau practica concertata sau la un anumit comportament concurential. Cu toate acestea, nu se justifica o asemenea notificare atunci cand intelegerea, decizia unei asociatii de agenti economici sau practica concertata in cauza sunt in mod evident neinterzise prin prevederile art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege.
    Prin art. 8 alin. (1) din lege s-au stabilit anumite intelegeri care, datorita naturii lor sau importantei lor minore, nu cad sub interdictia art. 5 alin. (1) din lege. Astfel, prevederile art. 5 din lege nu sunt incidente in privinta agentilor economici sau gruparilor de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depaseste un plafon stabilit anual de catre Consiliul Concurentei si
    - cota de piata totala a agentilor economici implicati in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata nu depaseste 5% pe nici una dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici concurenti sau
    - cota de piata a fiecarui agent economic implicat in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata nu depaseste 10% pe nici una dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici care nu sunt concurenti.
    Aceste limite nu sunt insa aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise potrivit prevederilor art. 5, atunci cand acestea privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau licitatii, aceste practici anticoncurentiale, descoperite si dovedite, fiind interzise si sanctionate conform prevederilor legii.

    2. Exceptarea individuala (dispensa), in baza art. 5 alin. (2) din lege, de la interdictia stabilita in art. 5 alin. (1) din lege
    Procedura pentru exceptare, in baza art. 5 alin. (2) de la prevederile art. 5 alin. (1) permite agentilor economici sa incheie intelegeri, sa ia decizii sau sa savarseasca practici care, in fapt, confera avantaje economice dar care, in lipsa exceptarii, ar fi interzise de prevederile art. 5 alin. (1) din lege. Aceasta procedura este guvernata de Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.
    Exceptarea individuala ia forma unei decizii prin care Consiliul Concurentei declara inaplicabil art. 5 alin. (1) din lege in ceea ce priveste practicile descrise in decizie. In decizia de acordare a exceptarii, Consiliul Concurentei va specifica perioada de valabilitate a exceptarii si va putea impune conditii si obligatii. Decizia adoptata de catre Consiliul Concurentei va putea fi revocata sau modificata daca ea s-a bazat pe informatii incorecte sau inexacte sau daca circumstantele de fapt s-au schimbat.
    Consiliul Concurentei a adoptat regulamente si instructiuni privind exceptarea pe categorii, si anume: Regulamentul pentru aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei in cazul intelegerilor verticale; Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei; Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei; Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor; Regulamentul privind regimul exceptarii acordurilor din domeniul asigurarilor de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996; Regulamentul privind acordarea exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 a acordurilor pentru transfer de tehnologie si /sau know-how; Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei in cazul acordurilor de cooperare pe orizontala; Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei in cazul intelegerilor verticale. Intelegerile, deciziile si practicile acoperite de aceste regulamente beneficiaza de exceptare de la aplicarea art. 5 alin. (1) din lege in conditiile specificate in regulamente.
    Decizia de acordare a exceptarii poate avea caracter retroactiv, dar - cu anumite exceptii - nu poate fi anterioara datei notificarii. Intrucat Consiliul Concurentei poate stabili, in urma analizei, ca intelegerile notificate sunt interzise de prevederile art. 5 alin. (1) din lege si nu pot fi exceptate, adoptand in acest caz o decizie prin care va sanctiona agentii economici participanti la intelegerea, decizia sau practica concertata notificata, acestia nu vor fi protejati, in perioada cuprinsa intre data notificarii si data emiterii deciziei de sanctionare, impotriva sanctiunilor ce le vor fi aplicate pentru incalcarile legii descrise in cuprinsul notificarii.

    B. Carei autoritati i se transmite cererea/notificarea?

    Notificarile pentru certificarea prealabila ca nu exista temei pentru interventie in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege sau pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege se vor transmite Consiliului Concurentei, singura autoritate competenta in materie.

    C. Scopul formularului de notificare - Formularul A/B

    Formularul A/B cuprinde intrebarile la care trebuie sa se raspunda, precum si informatiile si documentele care trebuie furnizate atunci cand se notifica in vederea:
    - obtinerii unei certificari prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) din lege;
    - obtinerii beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege,
pentru anumite intelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici sau practici concertate ale agentilor economici.
    Acest formular permite agentilor economici sa notifice pentru certificarea neinterventiei si, in acelasi timp, pentru obtinerea unei exceptari individuale (dispensa), in eventualitatea in care Consiliul Concurentei ajunge la concluzia ca nu poate acorda o certificare a neinterventiei.
    Formularul A/B nu este obligatoriu pentru agentii economici care notifica in vederea obtinerii unei certificari prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 6 din lege, dar poate fi utilizat si de catre acestia. Cu toate acestea, ei trebuie sa furnizeze toate informatiile necesare in scopul de a se asigura ca notificarea efectuata cuprinde o descriere completa a faptelor.

    D. Ce capitole ale formularului de notificare trebuie completate?

    Partea operationala a Formularului A/B este impartita in 4 capitole. Agentii economici care notifica in vederea obtinerii unei certificari prealabile ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) din lege sau in vederea obtinerii unei exceptari individuale de la prevederile art. 5 alin. (1), in baza art. 5 alin. (2) din lege trebuie sa completeze capitolele I, II si IV. O exceptie de la aceasta regula este prevazuta pentru cazurile in care notificarea priveste o intelegere referitoare la o operatiune de asociere cooperativa cu caracter structural, daca partile doresc sa beneficieze de o procedura accelerata. In aceasta situatie, trebuie completate doar capitolele I, III si IV.
    In vederea solutionarii cu celeritate a cererilor inaintate Consiliului Concurentei (in cazul unei proceduri accelerate), este important ca acestuia sa i se puna la dispozitie prin notificare toate informatiile relevante, care sunt in mod rezonabil disponibile partilor si care sunt necesare pentru a evalua impactul operatiunii in cauza asupra concurentei. Formularul A/B contine deci o sectiune speciala (capitolul III), care trebuie completata doar de catre partile care notifica o operatiune de asociere cooperativa cu caracter structural si care doresc sa beneficieze de o procedura accelerata. Capitolul III contine o serie de intrebari detaliate necesare Consiliului Concurentei pentru a analiza pietele relevante si pozitia partilor in asociere pe acele piete. Atunci cand partile nu doresc sa beneficieze de o procedura accelerata, ele vor completa capitolele I, II si IV ale Formularului A/B. Capitolul II contine o gama mult mai limitata de intrebari privind pietele relevante si pozitia partilor in asociere pe acele piete, dar aceste informatii sunt suficiente pentru Consiliul Concurentei in vederea declansarii propriei examinari si, eventual, a unei investigatii.

    E. Necesitatea unor informatii complete

    Primirea unei notificari complete de catre Consiliul Concurentei are doua importante consecinte: 1) confera imunitate partilor in ceea ce priveste amenzile de la data la care o notificare completa si, deci, efectiva este primita de catre Consiliul Concurentei; 2) inainte de primirea unei notificari complete, Consiliul Concurentei nu poate acorda beneficiul exceptarii individuale de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege; orice exceptare se poate acorda doar de la data primirii unei notificari complete de catre Consiliu.
    Sunt necesare urmatoarele precizari:
    1) daca informatiile sau documentele solicitate de catre Formularul A/B nu sunt, in tot sau in parte, in mod rezonabil disponibile partilor, Consiliul Concurentei poate accepta sa considere notificarea completa si, prin aceasta, efectiva chiar daca nu s-au furnizat acele informatii, dar partile au motivat faptul ca informatiile in cauza nu le-au fost disponibile si au furnizat cele mai bune estimari pentru datele lipsa, inclusiv sursele estimarilor realizate. De asemenea, partile notificatoare trebuie sa furnizeze Consiliului Concurentei indicatii privind sursele din care acesta ar putea obtine informatiile sau documentele solicitate prin formular, dar care nu au fost disponibile partilor.
    2) Consiliul Concurentei solicita doar transmiterea informatiilor care sunt relevante si necesare pentru analiza operatiunii notificate. In unele cazuri nu vor fi necesare toate informatiile solicitate de catre Formularul A/B. Consiliul Concurentei poate acorda o derogare de la regula completarii in intregime a formularului, de la caz la caz, astfel incat sa fie furnizate doar informatiile strict necesare pentru analiza intreprinsa. Acest aspect impiedica impunerea unor sarcini administrative inutile agentilor economici, in special celor mici si mijlocii.
    Atunci cand Consiliul Concurentei constata ca informatiile din notificare sunt incomplete din punct de vedere al unor elemente esentiale, va informa in scris, in termen de maximum 2 saptamani de la data primirii notificarii, partile notificatoare despre acest fapt si despre natura informatiilor lipsa. In aceste cazuri, notificarea va deveni efectiva la data la care informatiile complete sunt primite de catre Consiliul Concurentei. Daca Consiliul Concurentei nu informeaza partile notificatoare in termen de maximum 2 saptamani de la data primirii notificarii ca aceasta este incompleta, notificarea se prezuma a fi completa si, deci, efectiva.
    De asemenea, este important ca agentii economici sa informeze Consiliul Concurentei despre schimbarile importante in situatia de fapt, inclusiv despre acelea care ridica dubii dupa transmiterea notificarii. Deci, Consiliul Concurentei trebuie informat imediat despre orice schimbare intervenita in ceea ce priveste o intelegere, decizie sau practica care constituie subiectul unei notificari. Neinformarea Consiliului Concurentei cu privire la orice schimbare relevanta intervenita ar putea atrage dupa sine revocarea certificarii neinterventiei sau retragerea beneficiului exceptarii individuale acordate prin decizie pe baza informatiilor din notificare.

    F. Necesitatea unor informatii corecte si exacte

    In plus fata de cerinta ca notificarea sa fie completa, este important ca informatiile furnizate sa fie exacte. In acest scop, Consiliul Concurentei poate amenda agentii economici sau asociatiile de agenti economici cu amenda de pana la 1% din cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii pentru furnizarea de informatii inexacte sau incomplete prin notificarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (3) din lege.

    G. Cine poate depune o cerere/notificare?

    Orice agent economic parte la o intelegere, decizie sau practica de tipul celor descrise in art. 5 alin. (1) sau in art. 6 din lege poate transmite o notificare pentru certificarea prealabila a neinterventiei in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege sau pentru obtinerea beneficiului exceptarii individuale de la aplicarea art. 5 alin. (1) din lege. O asociatie de agenti economici poate transmite o notificare in legatura cu deciziile adoptate sau cu practicile savarsite in operarea asociatiei.
    In legatura cu intelegerile sau practicile concertate dintre agentii economici, practica curenta este aceea ca toate partile implicate sa transmita o notificare comuna. Desi Consiliul Concurentei recomanda aceasta modalitate pentru ca este util sa aiba la dispozitie, in acelasi timp, opiniile tuturor partilor direct implicate, aceasta nu este obligatorie. Oricare dintre partile unei intelegeri poate transmite o notificare in mod individual, dar are obligatia, in acest caz, de a informa toate celelalte parti ale intelegerii, deciziei sau practicii despre acest fapt. De asemenea, trebuie sa le furnizeze o copie a formularului completat, in care au fost sterse doar informatiile confidentiale sau secretele de afaceri.
    Atunci cand se transmite o notificare in comun, practica este aceea de a numi un reprezentant comun care sa actioneze in numele si pe seama agentilor economici implicati, atat la realizarea notificarii, cat si in mentinerea contactelor ulterioare cu Consiliul Concurentei. Desi este util, dar nu si obligatoriu, toti agentii economici ce transmit in comun o notificare pot sa o semneze in mod individual.

    H. Cum se completeaza o cerere/notificare

    Formularul A/B nu este un formular tip. Agentii economici trebuie sa furnizeze informatiile solicitate in formular, respectand numarul sectiunilor si al paragrafelor din formular, semnand in finalul formularului declaratia pe proprie raspundere si anexand documentele solicitate.
    Documentele care se anexeaza pot fi transmise in original sau in copie si vor fi traduse, acolo unde este cazul, in limba romana.
    Toate informatiile solicitate in formular se vor referi la anul anterior notificarii, cu exceptia cazului in care se prevede altfel. Atunci cand informatiile nu sunt in mod rezonabil disponibile (de ex. daca perioadele contabile utilizate nu se bazeaza pe anul calendaristic sau datele pentru anul anterior nu sunt inca disponibile), trebuie furnizate cele mai recente informatii disponibile si trebuie motivat de ce datele bazate pe anul calendaristic precedent notificarii nu pot fi furnizate.
    Notificarea este trimisa Consiliului Concurentei prin posta sau este depusa la sediul acestuia in timpul zilelor de lucru si in timpul programului normal de lucru.

    I. Confidentialitatea

    Consiliul Concurentei este obligat, conform art. 65 din lege, sa protejeze informatiile care au caracter de secret de afaceri. Pe de alta parte, art. 8 alin. (5) din Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 privind practicile anticoncurentiale permite Consiliul Concurentei sa publice un rezumat al notificarii, atunci cand intentioneaza sa adopte o decizie favorabila. La publicare, Consiliul Concurentei va avea in vedere interesul legitim al agentilor economici in protejarea secretului de afaceri (art. 8 alin. (5) din Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 privind practicile anticoncurentiale). In legatura cu acest aspect, daca un agent economic considera ca interesele sale ar putea fi prejudiciate prin publicarea sau aducerea la cunostinta altor agenti economici a oricareia dintre informatiile pe care i s-a solicitat sa o furnizeze, acesta trebuie sa transmita toate informatiile in cauza intr-o anexa separata, marcand pe fiecare pagina "secret de afaceri". De asemenea, agentul economic va trebui sa motiveze de ce informatiile identificate ca fiind confidentiale sau secrete nu trebuie publicate sau aduse la cunostinta altora (a se vedea mai jos, sectiunea 5 din Formularul A/B solicita un sumar neconfidential al notificarii).

    J. Procedura subsecventa

    Notificarea este inregistrata in Registrul Special al Consiliului Concurentei la data primirii acesteia.
    Numarul atribuit notificarii va fi utilizat de catre Consiliul Concurentei in toata corespondenta ulterioara privind notificarea in cauza. Dupa primirea notificarii si inregistrarea acesteia, Consiliul Concurentei poate solicita informatii partilor implicate sau tertilor, poate face sugestii privind modificarile care sa fie facute intelegerilor notificate in scopul de a le putea face acceptabile. Consiliul Concurentei poate publica un scurt rezumat preliminar al cazului, cuprinzand numele partilor, grupul din care fac parte, sectoarele economice implicate si natura intelegerii, invitand tertii sa isi exprime punctul de vedere.
    Daca, in urma examinarii cazului, Consiliul Concurentei intentioneaza sa certifice neinterventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege, atunci va publica in mod obligatoriu un rezumat al cazului si va invita tertii sa efectueze comentarii.
    Consiliul Concurentei poate inchide un anumit caz si fara a emite o decizie formala, de exemplu in cazul in care acesta constata ca intelegerile notificate sunt acoperite de o exceptare pe categorii, situatie in care Consiliul Concurentei va raspunde partilor printr-o adresa.

    K. Definitii utilizate in Formularul A/B

    Intelegere/acord: se refera la toate categoriile de intelegeri, de exemplu intelegeri intre agenti economici, decizii ale asociatiilor de agenti economici si practici concertate.
    An: toate referirile la cuvantul "an" vor fi citite ca an calendaristic, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel.
    Grup: o relatie de grup exista atunci cand un agent economic:
    - detine mai mult de jumatate din capitalul social al altui agent economic sau
    - are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot intr-un alt agent economic sau
    - are puterea de a numi mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie sau din organele de reprezentare ale unui alt agent economic sau
    - are dreptul de a conduce afacerile altui agent economic.
    Un agent economic care este controlat in comun de catre mai multi agenti economici (societate in comun) este parte a grupului fiecaruia dintre acesti agenti economici.
    Piata relevanta a produsului: pct. 6.1 si pct. 11.1 din Formularul A/B solicita agentilor economici care notifica sa defineasca piata/pietele relevante ale produsului si/sau ale serviciului care sunt afectate de intelegerea notificata. Referirile la piata relevanta a produsului vor fi intelese ca piata/piete relevante ale produsului si/sau ale serviciului.
    Piata relevanta geografica: pct. 6.2 si pct. 11.2 din Formularul A/B solicita agentilor economici care notifica sa defineasca piata/pietele relevante geografice care sunt afectate de intelegerea notificata. Referirile la piata relevanta geografica vor fi intelese ca piata/piete relevante geografice.
    Notificare: termenul "notificare" va fi inteles ca cerere pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau art. 6 din lege si/sau notificare pentru obtinerea beneficiului exceptarii individuale de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege, in baza art. 5 alin. (2) din lege.
    Parte sau parti notificatoare: cuvantul "parte" se refera la toti agentii economici care sunt parti la o intelegere notificata. De vreme ce o intelegere poate fi notificata doar de catre unii dintre agentii economici parti ale intelegerii, termenii "parte notificatoare" se refera doar la agentul/agentii economici care au notificat.

    FORMULARUL A/B

    Asigurati-va ca pe prima pagina a notificarii ati mentionat cerere pentru certificarea neinterventiei/notificarii pentru exceptare individuala (dispensa) de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege.

    CAP. 1
    Partile la acord (se va completa pentru toate notificarile)

    Sectiunea 1
    Identitatea agentilor economici sau a persoanelor care inainteaza cererea

    1.1. Indicati agentii economici parti la intelegere sau detinatori ai unei pozitii dominante, cu mentionarea: denumirii; sediului principal; nr./datei inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului sau inregistrarii echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de fax;
    1.2. Daca notificarea este realizata doar de catre unii dintre agentii economici parti ale intelegerii notificate, confirmati faptul ca ceilalti agenti economici au fost informati despre efectuarea notificarii si indicati daca au primit o copie dupa notificare, cu informatiile confidentiale sau secretele de afaceri sterse. In acest caz, o copie dupa notificarea furnizata celorlalti agenti economici va fi anexata prezentei notificari.
    1.3. Daca notificarea este realizata in comun, indicati daca s-a numit un reprezentant comun; in caz afirmativ, precizati informatiile de la pct. 1.3.1. - 1.3.3. de mai jos. In caz contrar, indicati numele reprezentantului care a fost autorizat sa actioneze pentru fiecare sau pentru unele dintre parti, mentionand pe cine reprezinta.
    1.3.1. Numele reprezentantului
    1.3.2. Adresa reprezentantului
    1.3.3. Numarul de telefon si cel de fax al reprezentantului
    1.4. In cazurile in care a fost numit un reprezentant, se va anexa notificarii si imputernicirea in baza careia acesta actioneaza in numele agentilor economici

    Sectiunea a 2-a
    Informatii despre partile la acord si grupurile din care acestea fac parte

    2.1. Indicati denumirea si sediul fiecareia dintre partile la intelegerea notificata si tara de origine (nationalitatea)
    2.2. Indicati obiectul de activitate si precizati activitatea principala si pe cele secundare pentru fiecare dintre agentii economici identificati la pct. 1.1.
    2.3. Pentru fiecare dintre agentii economici identificati la pct. 1.1, indicati numele persoanei care poate fi contactata, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si pozitia detinuta de catre aceasta in cadrul agentului economic.
    2.4. Identificati grupul din care fac parte partile intelegerii notificate, mentionand domeniul de activitate al grupului si cifra de afaceri mondiala realizata de catre fiecare grup identificat.

    Sectiunea a 3-a
    Mentiuni privind notificarea

    3.1. Prezentati, pe scurt, motivele pentru care cazul ce face obiectul notificarii comporta urgenta in solutionare;
    3.2. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute de formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii, iar daca da, la care punct.

    Sectiunea a 4-a
    Detaliile acordului care face obiectul notificarii

    4.1. Prezentati, pe scurt, natura, continutul si obiectivele acordului.
    4.2. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile acordului care poate restrictiona libertatea partilor de a lua in mod independent decizii comerciale, de exemplu privind:
    - stabilirea preturilor de vanzare sau de cumparare, a discounturilor sau a altor conditii comerciale;
    - cantitatile de produse care se fabrica sau se distribuie sau numarul de servicii care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si investitiile;
    - alegerea pietelor sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la sau vanzarea catre terti;
    - daca sa aplice conditii echivalente pentru furnizarea de bunuri sau servicii echivalente;
    - daca sa ofere servicii diferite in mod separat sau impreuna.
    4.3. Precizati daca si in ce mod prin acordul in cauza se afecteaza comertul in Romania.

    Sectiunea a 5-a
    Rezumatul neconfidential al cazului

    La scurt timp dupa primirea unei notificari, Consiliul Concurentei poate publica o scurta nota asupra cazului, invitand tertii sa isi exprime punctul de vedere in legatura cu intelegerea notificata. Intrucat obiectivul publicarii acestei note de catre Consiliul Concurentei este acela de a primi observatiile tertilor intr-un timp cat mai scurt posibil dupa primirea notificarii, aceasta nota este publicata fara a fi furnizata mai intai partilor notificatoare, pentru ca ele sa isi exprime opinia referitoare la continutul notei. In prezenta sectiune se stabilesc informatiile care vor fi folosite intr-o nota informala preliminara, in cazul in care Consiliul Concurentei decide sa publice aceasta nota. Din acest motiv, este important ca informatiile furnizate de dvs. in aceasta sectiune sa nu fie confidentiale sau sa contina secrete de afaceri.
    5.1. Indicati numele partilor la acord si grupurile de agenti economici din care fac parte acestea.
    5.2. Realizati un scurt rezumat al naturii si obiectivelor intelegerii. Ca referinta, acest rezumat nu trebuie sa cuprinda mai mult de 100 de cuvinte.
    5.3. Identificati sectoarele de productie si/sau distributie afectate de intelegerea in cauza.

    CAP. 2
    Piata relevanta (se va completa pentru toate notificarile, cu exceptia celor referitoare la operatiunile de asociere cooperative cu caracter structural pentru care se solicita o procedura accelerata)

    Sectiunea a 6-a
    Piata relevanta

    Se vor utiliza Instructiunile emise de Consiliul Concurentei privind definirea pietei relevante.
    Piata relevanta a produsului cuprinde toate acele produse/servicii care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii date acestora.
    Urmatorii factori sunt de regula considerati relevanti pentru determinarea pietei relevante a produsului si trebuie luati in considerare in aceasta analiza:
    - gradul de similitudine fizica intre produsele/serviciile in cauza;
    - diferentele in ceea ce priveste utilitatea finala careia au fost destinate bunurile;
    - diferentele dintre preturile celor doua produse;
    - costul implicat de inlocuirea unui produs cu un alt produs potential concurent;
    - stabilirea unor preferinte adanc inradacinate ale consumatorilor pentru un anumit tip sau categorie de produse;
    - clasificarea produselor realizata in industrie.
    Piata relevanta geografica cuprinde aria in care agentii economici in cauza vand produse sau presteaza servicii, pentru care conditiile de concurenta sunt omogene si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita conditiilor de concurenta semnificativ diferite din acele arii. Factorii relevanti pentru evaluarea pietei relevante geografice includ natura si caracteristicile produselor si serviciilor implicate, existenta barierelor la intrare sau a preferintelor consumatorilor, diferentele semnificative intre cotele de piata detinute de catre agentii economici sau diferentele semnificative de pret dintre ariile invecinate, precum si costurile de transport.
    6.1. Informatii pentru definirea pietei produsului/serviciului
    6.1.1. Explicati definirea pietei/pietelor relevante ale produsului care, in opinia dvs., trebuie sa constituie baza analizei notificarii de catre Consiliul Concurentei.
    Motivati si explicati cum ati luat in considerare la definirea pietei factorii mentionati anterior.
    Identificati produsele/serviciile care, in opinia dvs., sunt direct sau indirect afectate de catre intelegerea notificata si identificati categoriile de bunuri care sunt substituibile, in opinia dvs., cu acestea.
    Daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea, afectate de intelegerea notificata, se vor indica distinct produsele care constituie substitute, in acest caz fiind definite mai multe piete ale produsului.
    6.2. Informatii pentru definirea pietei relevante geografice
    6.2.1. Explicati definirea pietei/pietelor relevante geografice care, in opinia dvs., trebuie sa constituie baza analizei notificarii de catre Consiliul Concurentei. Motivati si explicati cum ati luat in considerare la definirea pietei factorii mentionati anterior.
    Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului/pietele produsului. Aceasta poate fi intreg teritoriul Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    6.2.2. Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici producatori, care vand produsele incluse in piata produsului, care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la pct. 6.2.1, atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile intelegerii notificate si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti, identificati mai sus, formeaza piata geografica.
    6.2.3. Pentru produsele din import, incluse in piata relevanta, precizati numele producatorilor, tara de origine si eventualele bariere la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse in reglementari interne, costuri de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultati de acces la retelele de distributie existente).

    Sectiunea a 7-a
    Membri ai grupului care actioneaza pe aceleasi piete relevante cu partile implicate

    7.1. Pentru fiecare dintre partile acordului notificat, furnizati o lista a tuturor agentilor economici apartinand aceluiasi grup care:
    7.1.1. activeaza pe piata/pietele relevante ale produsului;
    7.1.2. activeaza pe piete invecinate pietei/pietelor relevante ale produsului (de exemplu, activeaza pe piete ale produsului sau serviciului care reprezinta substitute partiale sau imperfecte pentru acelea incluse in definirea pietei relevante a produsului).
    Acesti agenti economici trebuie identificati chiar daca ei vand produsele sau presteaza serviciile in cauza in alte arii geografice decat acelea in care opereaza partile acordului, intelegerii notificate.
    Indicati numele, atributele de identificare, produsele fabricate si aria geografica in care opereaza fiecare membru al grupului.

    Sectiunea a 8-a
    Pozitia partilor pe pietele relevante ale produsului afectate

    Informatiile din prezenta sectiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte partile la acord, luate ca intreg. Nu este suficient sa se furnizeze aceste informatii doar in legatura cu agentii economici individuali direct implicati in acord.
    8.1. In legatura cu fiecare piata relevanta a produsului identificata la pct. 6.1, furnizati urmatoarele informatii:
    8.1.1. cotele de piata ale partilor la acord pe piata geografica in ultimii trei ani;
    Pentru aceasta sectiune, atunci cand cotele de piata se situeaza sub 20%, indicati in mod simplu in care interval se incadreaza: 0 - 5%, 5 - 10%, 10 - 15%, 15 - 20% .
    Pentru a raspunde acestei cerinte, cota de piata poate fi calculata fie pe baza de valoare, fie pe baza de volum si se va furniza justificarea cifrelor obtinute. In raspunsul la aceasta cerinta se va preciza valoarea/volumul total al pietei si vanzarile/cifra de afaceri a fiecareia dintre partile in cauza. De asemenea, se va preciza sursa/sursele informatiilor (statistici oficiale, estimari etc.) si, atunci cand este posibil, se vor furniza copii dupa documentele din care s-au extras informatiile respective.

    Sectiunea a 9-a
    Pozitia concurentilor si a clientilor pe piata/pietele relevante ale produsului

    Informatiile din prezenta sectiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte partile la acord, luate ca intreg, si nu doar in legatura cu agentii economici individuali direct implicati in acord.
    Pentru piata/toate pietele relevante ale produsului si geografice in care partile au o cota de piata insumata ce depaseste 15%, furnizati urmatoarele informatii:
    9.1. Identificati principalii cinci concurenti ai partilor. Indicati atributele de identificare ale acestora (sediu, numar de telefon, fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact) si estimati cota de piata detinuta de acestia pe piata/pietele relevante geografice.
    9.2. Identificati principalii cinci clienti ai fiecareia dintre parti. Indicati atributele de identificare ale acestora (sediu, numar de telefon, fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact).

    Sectiunea a 10-a
    Intrarea pe piata si concurenta potentiala pe piata produsului si pe piata geografica

    Pentru piata/pietele relevante ale produsului si geografice in care partile au o cota de piata insumata ce depaseste 15%, furnizati urmatoarele informatii:
    10.1. Descrieti diferitii factori care influenteaza intrarea, din punct de vedere al produsului, pe piata/pietele relevante ale produsului definite in cauza (de exemplu ce bariere impiedica agentii economici care in prezent nu produc bunurile incluse in piata relevanta a produsului sa intre pe aceasta piata). In aceasta analiza, se va tine cont de urmatorii factori:
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de necesitatea obtinerii unor autorizatii sau de atingerea unor standarde stabilite sub orice forma? Exista un control juridic sau de reglementare privind intrarea pe acea piata?
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de disponibilitatea materiilor prime?
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de existenta contractelor pe termen lung dintre agentii economici si furnizorii si/sau clientii lor?
    - descrieti importanta cercetarii si a dezvoltarii si, in particular, importanta drepturilor de licenta, know-how sau a altor drepturi pe aceasta piata.
    10.2. Descrieti diferitii factori care influenteaza intrarea, din punct de vedere geografic, pe piata/pietele relevante geografice definite in cauza; de exemplu ce bariere impiedica agentii economici care in prezent produc/comercializeaza bunurile incluse in piata relevanta a produsului, dar in alte arii geografice, sa isi extinda vanzarile si in cadrul pietei relevante geografice. Motivati raspunsul, explicand, acolo unde este cazul, importanta urmatorilor factori:
    - barierele comerciale impuse prin lege, cum ar fi tarifele, cote etc.;
    - cerinte tehnice;
    - politici referitoare la achizitii;
    - existenta unor facilitati adecvate si disponibile de distributie si de retail;
    - costuri de transport;
    - preferintele adanc inradacinate ale consumatorilor pentru produse sau marci locale.
    10.3. Au mai intrat pe piata relevanta a produsului si geografica definita in cauza alti noi agenti economici in ultimii 3 ani? Furnizati aceasta informatie atat pentru nou intratii pe piata relevanta a produsului, cat si pentru nou intratii pe piata relevanta geografica. In caz afirmativ, indicati atributele de identificare a acestor nou intrati (denumire, sediu, numar de telefon si de fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact) si estimati cota detinuta pe piata/pietele relevante ale produsului si geografica.

    CAP. 3
    Piata relevanta (se va completa doar in cazul operatiunilor de asociere cooperative pentru care se solicita o procedura accelerata)

    Sectiunea a 11-a
    Piata relevanta

    Se vor aplica Instructiunile emise de Consiliul Concurentei privind definirea pietei relevante.
    Piata relevanta a produsului cuprinde toate acele produse/servicii care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii date acestora.
    Urmatorii factori sunt, de regula, considerati relevanti pentru determinarea pietei relevante a produsului si trebuie luati in considerare in aceasta analiza:
    - gradul de similitudine fizica intre produsele/serviciile in cauza;
    - diferentele in ceea ce priveste utilitatea finala careia au fost destinate bunurile;
    - diferentele dintre preturile celor doua produse;
    - costul implicat de inlocuirea unui produs cu un alt produs potential concurent;
    - stabilirea unor preferinte adanc inradacinate ale consumatorilor pentru un anumit tip sau categorie de produse;
    - clasificarea produselor realizata in industrie.
    Piata relevanta geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care conditiile de concurenta sunt omogene si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita conditiilor de concurenta semnificativ diferite din acele arii. Factorii relevanti pentru evaluarea pietei relevante geografice includ natura si caracteristicile produselor si serviciilor implicate, existenta barierelor la intrare sau a preferintelor consumatorilor, diferentele semnificative intre cotele de piata detinute de catre agentii economici sau diferentele semnificative de pret dintre ariile invecinate, precum si costurile de transport.
    11.1. Analiza partilor notificatoare asupra pietei relevante
    11.1.1. Explicati definirea pietei/pietelor relevante ale produsului care, in opinia dvs., trebuie sa constituie baza analizei notificarii de catre Consiliul Concurentei. Motivati si explicati cum ati luat in considerare la definirea pietei factorii mentionati anterior.
    11.1.2. Explicati definirea pietei/pietelor relevante geografice care, in opinia dvs., trebuie sa constituie baza analizei notificarii de catre Consiliul Concurentei. Motivati si explicati cum ati luat in considerare la definirea pietei factorii mentionati anterior.
    11.2. Piata/pietele relevante ale produsului si geografice
    Definirea pietei produsului
    11.2.1. Indicati categoriile de produse si/sau servicii care sunt in mod direct sau indirect afectate de acordul notificat.
    11.2.2. Indicati categoriile de produse si/sau servicii care sunt, in opinia partilor notificatoare, substitute economice pentru acelea identificate la pct. 11.2.1.
    Produsele astfel identificate trebuie ordonate in functie de gradul lor de substituibilitate, incepand cu cel mai apropiat substitut. Explicati in ce mod ati luat in considerare in efectuarea acestei liste de produse si/sau servicii substituibile factorii relevanti pentru definirea pietei relevante a produsului, precum si ordonarea lor din punct de vedere al substituibilitatii.
    Definirea pietei relevante geografice
    11.2.3. Indicati ariile geografice in care activeaza partile acordului notificat.
    11.2.4. Explicati modul in care partile produc si vand produse si/sau servicii in fiecare dintre ariile geografice identificate. De exemplu, produc local, vand prin intermediul retelelor de distributie exclusiva sau neexclusiva, sunt importatori?
    11.2.5. Pentru produsele din import, incluse in piata relevanta, precizati procentul total al vanzarilor acestora pe piata relevanta.

    Sectiunea a 12-a
    Membri ai grupului care actioneaza pe aceleasi piete relevante cu partile acordului notificat

    12.1. Pentru fiecare dintre partile acordului notificat, furnizati o lista a tuturor agentilor economici apartinand aceluiasi grup care:
    12.1.1. activeaza pe piata/pietele relevante ale produsului;
    12.1.2. activeaza pe piete invecinate pietei/pietelor relevante ale produsului (de exemplu, activeaza pe piete ale produsului sau serviciului care reprezinta substitute partiale sau imperfecte pentru acelea incluse in definirea pietei relevante a produsului).
    12.1.3. activeaza pe pietele din avalul sau din amontele pietei relevante a produsului.
    Acesti agenti economici trebuie identificati chiar daca ei vand produsele sau presteaza serviciile in cauza in alte arii geografice decat acelea in care opereaza partile acordului, intelegerii notificate.
    Indicati atributele de identificare, produsele fabricate si aria geografica in care opereaza fiecare membru al grupului.

    Sectiunea a 13-a
    Pozitia partilor pe pietele relevante ale produsului afectate

    Informatiile din prezenta sectiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte partile la acord, luate ca intreg, si nu doar in legatura cu agentii economici individuali direct implicati in acord.
    13.1. In legatura cu fiecare piata relevanta a produsului identificata la pct. 11.1.2, furnizati urmatoarele informatii:
    13.1.1. cotele de piata ale partilor la acord pe piata geografica in ultimii trei ani;
    Pentru aceasta sectiune, atunci cand cotele de piata se situeaza sub 20%, indicati in mod simplu in care interval se incadreaza: 0 - 5%, 5 - 10%, 10 - 15%, 15 - 20% .
    Pentru a raspunde acestei cerinte, cota de piata poate fi calculata fie pe baza de valoare, fie pe baza de volum si se va furniza justificarea cifrelor obtinute. In raspunsul la aceasta cerinta se va preciza valoarea/volumul total al pietei si vanzarile/cifra de afaceri a fiecareia dintre partile in cauza. De asemenea, se va preciza sursa/sursele informatiilor (statistici oficiale, estimari etc.) si, atunci cand este posibil, se vor furniza copii dupa documentele din care s-au extras informatiile respective.
    13.2. In cazul in care, la calcularea cotelor de piata de la pct. 13.1 pe o alta baza decat aceea utilizata de catre parti, ar rezulta o diferenta mai mare de 5% pe oricare dintre piete (de exemplu, daca partile si-au calculat cotele de piata pe baza de volum, care ar fi cifra relevanta daca erau calculate pe baza de valoare?), furnizati informatiile cerute la pct. 13.1 atat pe baza de valoare, cat si pe baza de volum.
    13.3. Estimati rata curenta a capacitatii utilizate de catre parti, precum si in industrie in general, pe piata/pietele relevante ale produsului si geografica.

    Sectiunea a 14-a
    Pozitia concurentilor si a clientilor pe piata/pietele relevante ale produsului

    Informatiile din prezenta sectiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte partile la acord, luate ca intreg, si nu doar in legatura cu agentii economici individuali direct implicati in acord.
    Pentru piata/toate pietele relevante ale produsului si geografice in care partile au o cota de piata insumata ce depaseste 10%, furnizati urmatoarele informatii:
    14.1. Identificati concurentii partilor care detin o cota mai mare de 10% pe piata relevanta a produsului si geografica. Indicati atributele de identificare ale acestora (sediu, numar de telefon, fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact) si estimati cota de piata detinuta de acestia pe piata/pietele relevante geografice.
    14.2. Descrieti natura cererii pe piata/pietele relevante ale produsului. De exemplu, exista doar cativa cumparatori sau multi cumparatori, exista categorii diferite de cumparatori, exista agenti economici cu capital de stat care fac achizitii publice importante?
    14.3. Identificati principalii cinci clienti ai fiecareia dintre parti. Indicati atributele de identificare ale acestora (denumire, sediu, numar de telefon, fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact).

    Sectiunea a 15-a
    Intrarea pe piata si concurenta potentiala

    Pentru piata/pietele relevante ale produsului si geografice in care partile au o cota de piata insumata ce depaseste 10%, furnizati urmatoarele informatii:
    15.1. Descrieti diferitii factori care influenteaza intrarea, din punct de vedere al produsului, pe piata/pietele relevante ale produsului definite in cauza (de exemplu ce bariere impiedica agentii economici care in prezent nu produc bunurile incluse in piata relevanta a produsului sa intre pe aceasta piata). In aceasta analiza, se va tine cont de urmatorii factori:
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de necesitatea obtinerii unor autorizatii sau de atingerea unor standarde stabilite sub orice forma? Exista un control juridic sau de reglementare privind intrarea pe acea piata?
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de disponibilitatea materiilor prime?
    - in ce masura intrarea pe piata este influentata de existenta contractelor pe termen lung dintre agentii economici si furnizorii si/sau clientii lor?
    - descrieti importanta cercetarii si a dezvoltarii si, in particular, importanta drepturilor de licenta, know-how sau a altor drepturi pe aceasta piata.
    15.2. Au mai intrat pe piata relevanta a produsului si geografica definita in cauza alti noi agenti economici in ultimii 3 ani? In caz afirmativ, indicati atributele de identificare a acestor nou intrati (denumire, sediu, numar de telefon si fax si, atunci cand este posibil, numele unei persoane de contact) si estimati cota detinuta pe piata/pietele relevante ale produsului si geografica.
    15.3. Estimati proportionalitatea scarii de eficienta cost/nivelul productiei.
    15.4. Exista bariere semnificative care impiedica agentii economici activi pe piata produsului sa intre si pe piata relevanta geografica? Motivati raspunsul, explicand, atunci cand este cazul, importanta urmatorilor factori:
    - barierele comerciale impuse prin lege, cum ar fi tarifele, cote etc.;
    - cerinte tehnice;
    - politici referitoare la achizitii;
    - existenta unor facilitati adecvate si disponibile de distributie si de retail;
    - costuri de transport;
    - preferintele adanc inradacinate ale consumatorilor pentru produse sau marci locale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale
    (a se completa pentru toate notificarile)

    Sectiunea a 16-a
    Motivele cererii pentru certificarea prealabila a neinterventiei

    Indicati:
    16.1. Care prevederi sau efecte ale acordului sau ale comportamentului pe piata ar putea, in opinia dvs., ridica probleme de compatibilitate cu regulile de concurenta stabilite prin lege in Romania? Obiectivul acestei motivari este acela de a permite Consiliului Concurentei sa se edifice in cel mai clar si posibil mod asupra dubiilor pe care le aveti dvs. privind acordul sau comportamentul de piata pentru care ati solicitat certificarea neinterventiei.
    La urmatoarele doua puncte, prezentati faptele relevante si motivele pentru care considerati ca prevederile art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege nu sunt aplicabile in cazul mentionat:
    16.2. de ce acordul sau comportamentul de piata nu are ca obiect sau ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca intr-o masura apreciabila sau de ce agentii economici in cauza nu au sau comportamentul lor nu constituie un abuz de pozitie dominanta si/sau
    16.3. de ce acordul sau comportamentul de piata nu poate afecta intr-o masura apreciabila comertul din Romania?

    Sectiunea a 17-a
    Motivele notificarii pentru obtinerea dispensei

    In cazul in care notificati un acord, fie chiar si in scop preventiv, in scopul de a obtine o exceptare individuala, in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, de la interdictia stabilita in art. 5 alin. (1) din lege, explicati:
    17.1. in ce mod acordul contribuie la imbunatatirea productiei sau a distributiei si/sau la promovarea progresului tehnic sau economic. In particular, explicati motivele pentru care aceste beneficii sunt asteptate a rezulta din colaborare, de exemplu, detin partile la acord tehnologii complementare sau sisteme de distributie complementare care vor produce sinergii importante? (daca da, mentionati care). Precizati, de asemenea, daca partile notificatoare au facut studii sau au elaborat documente atunci cand au analizat fezabilitatea operatiunii notificate si beneficiile posibile care ar rezulta de pe urma acesteia si daca aceste studii sau documente au furnizat estimari privind economiile sau eficienta rezultata. Furnizati copii dupa acele documente sau studii.
    17.2. impartirea adecvata cu consumatorii a beneficiilor rezultate din imbunatatirea productiei sau a distributiei sau in urma progresului tehnic/economic;
    17.3. toate prevederile restrictive ale acordului sunt indispensabile pentru stabilirea obiectivelor stabilite la pct. 17.1. In acest scop, explicati cum beneficiile rezultate din acordul notificat, identificate la pct. 17.1, nu ar putea fi obtinute, nu s-ar putea obtine atat de repede sau de eficient sau doar cu costuri mai mari sau ar fi incerte (i) in lipsa incheierii acordului ca intreg sau (ii) in lipsa acelor clauze si prevederi din acord identificate la pct. 4.2.
    17.4. acordul nu elimina concurenta pe o parte substantiala a bunurilor sau serviciilor in cauza.

    Sectiunea a 18-a
    Documentele in sustinerea cererii/notificarii

    Cererea/notificarea completata trebuie transmisa in original. Ea va fi insotita de:
     - ultima/ultimele versiuni ale acordului/acordurilor care constituie subiectul notificarii; acesta va cuprinde partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    - rapoartele de gestiune si bilanturile contabile ale partilor la acord, pe ultimii trei ani;
    - rapoartele, studiile de piata si analizele de piata cu privire la conditiile de concurenta, concurenti (actuali sau potentiali) si conditiile de piata. Fiecare document va indica numele si pozitia detinuta de autorul acestuia.
    - rapoartele si analizele care au fost pregatite de catre sau pentru orice oficial sau director in scopul evaluarii sau analizarii acordului notificat.
    Atat notificarea, cat si documentele anexate acesteia, se vor depune in trei exemplare, dintre care unul poate fi in format electronic.

    Sectiunea a 19-a
    Declaratie

    Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele tuturor partilor la acord, mentionandu-se, in clar, numele si calitatea persoanelor semnatare:
    "Subsemnatii declaram ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin Formularul A/B au fost anexate in masura in care acestea se afla in posesia grupului din care face parte agentul economic notificator, ca toate estimarile sunt identificate ca atare si reprezinta cele mai bune estimari privind faptele relatate si ca toate opiniile exprimate sunt sincere. Se cunoaste continutul prevederilor art. 55 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificata si completata.

    Data si locul

    Semnaturile"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 88/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 88 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu