Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 12 din 15 septembrie 2004

privind preturile minime pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, distilate, precum si tuica si rachiurile naturale, stabilite de Organizatia Patronala a Industriei Alcoolului si Bauturilor Alcoolice - GARANT, in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: ORGANIZATIILE PATRONALE SI ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ALCOOL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 19 octombrie 2004


SmartCity3


    Incheiat astazi, 15 septembrie 2004.

    Organizatia Patronala a Industriei Alcoolului si Bauturilor Alcoolice - GARANT, reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte, in conformitate cu prevederile privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. XXXV din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, stabileste in baza solicitarii membrilor sai ca preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice sa fie cele specificate in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile de la publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare isi pierd valabilitatea.

                      Presedintele Organizatiei Patronale a
             Industriei Alcoolului si Bauturilor Alcoolice - GARANT,
                               Romulus Dascalu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                   LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1.1. Alcool etilic rafinat 96% vol.
    Pret minimal fara acciza - 3.450 lei/gr. dall
    Pret minimal cu acciza inclusa - 14.854 lei/gr. dall

    1.2. Distilate de cereale si de origine agricola, exclusiv distilatul din vin si distilatul din fructe
    Pret minimal fara acciza - 3.450 lei/gr. dall
    Pret minimal cu acciza inclusa - 14.854 lei/gr. dall

    1.3. Distilat de vin
    Pret minimal fara acciza - 18.000 lei/gr. dall
    Pret minimal cu acciza inclusa - 29.404 lei/gr. dall

    1.4. Distilat din fructe (tuica si rachiuri naturale)
    Pret minimal fara acciza - 4.200 lei/gr. dall
    Pret minimal cu acciza inclusa - 15.604 lei/gr. dall

    1.5. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat, distilate din vin, distilate din cereale si de origine agricola si distilate din fructe, conform actelor normative in vigoare.

    A 1) grupa VODCA, cu sau fara arome

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1  |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37.5   |13,096|16,331|19,570|22,802|27,980|29,274|38,979|51,926|55,162|71,340|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38     |13,181|16,457|19,743|23,019|28,263|29,574|39,415|52,528|55,806|72,205|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38.5   |13,265|16,587|19,910|23,233|28,553|29,879|39,846|53,136|56,459|73,068|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39     |13,355|16,715|20,086|23,449|28,833|30,182|40,274|53,737|57,104|73,931|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40     |13,524|16,983|20,429|23,885|29,406|30,786|41,140|54,946|58,400|75,658|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41     |13,700|17,241|20,776|24,313|29,972|31,389|42,003|56,154|59,691|77,382|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42     |13,871|17,500|21,122|24,745|30,541|31,993|42,864|57,357|60,986|79,107|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43     |14,040|17,755|21,465|25,177|31,113|32,597|43,731|58,572|62,279|80,831|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44     |14,217|18,014|21,810|25,605|31,683|33,200|44,590|59,782|63,577|82,557|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 45     |14,391|18,276|22,155|26,039|32,250|33,807|45,452|60,986|64,870|84,285|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    A 2) grupa VODCA, cu sau fara arome

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1  |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37.5   |16,096|19,331|22,570|25,802|30,980|32,274|42,979|55,926|59,162|76,340|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38     |16,181|19,457|22,743|26,019|31,263|32,574|43,415|56,528|59,806|77,205|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38.5   |16,265|19,587|22,910|26,233|31,553|32,879|43,846|57,136|60,459|78,068|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39     |16,355|19,715|23,086|26,449|31,833|33,182|44,274|57,737|61,104|78,931|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40     |16,524|19,983|23,429|26,885|32,406|33,786|45,140|58,946|62,400|80,658|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41     |16,700|20,241|23,776|27,313|32,972|34,389|46,003|60,154|63,691|82,382|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42     |16,871|20,500|24,122|27,745|33,541|34,993|46,864|61,357|64,986|84,107|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43     |17,040|20,755|24,465|28,177|34,113|35,597|47,731|62,572|66,279|85,831|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44     |17,217|21,014|24,810|28,605|34,683|36,200|48,590|63,782|67,577|87,557|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 45     |17,391|21,276|25,155|29,039|35,250|36,807|49,452|64,986|68,870|89,285|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    B 1) grupa ROM
    Se va respecta definitia stabilita prin actele normative legale. Conform acestor acte normative, romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1  |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37.5   |13,374|16,679|19,988|23,291|28,579|29,900|39,811|53,030|56,339|72,859|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38     |13,458|16,809|20,159|23,510|28,866|30,205|40,249|53,649|56,994|73,741|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38.5   |13,548|16,941|20,335|23,726|29,161|30,514|40,693|54,268|57,658|74,622|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39     |13,640|17,074|20,510|23,948|29,447|30,826|41,130|54,881|58,317|75,499|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40     |13,811|17,341|20,860|24,392|30,030|31,444|42,017|56,114|59,638|77,268|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41     |13,991|17,605|21,217|24,829|30,612|32,055|42,899|57,349|60,960|79,030|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42     |14,169|17,870|21,574|25,268|31,194|32,669|43,774|58,580|62,284|80,793|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43     |14,338|18,133|21,918|25,712|31,773|33,291|44,658|59,819|63,600|82,551|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44     |14,522|18,397|22,276|26,151|32,353|33,908|45,540|61,053|64,929|84,313|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 45     |14,696|18,660|22,629|26,595|32,936|34,528|46,421|62,284|66,253|86,079|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    B 2) grupa ROM

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1  |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37.5   |16,374|19,679|22,988|26,291|31,579|32,900|43,811|57,030|60,339|77,859|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38     |16,458|19,809|23,159|26,510|31,866|33,205|44,249|57,649|60,994|78,741|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38.5   |16,548|19,941|23,335|26,726|32,161|33,514|44,693|58,268|61,658|79,622|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39     |16,640|20,074|23,510|26,948|32,447|33,826|45,130|58,881|62,317|80,499|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40     |16,811|20,341|23,860|27,392|33,030|34,444|46,017|60,114|63,638|82,268|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41     |16,991|20,605|24,217|27,829|33,612|35,055|46,899|61,349|64,960|84,030|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42     |17,169|20,870|24,574|28,268|34,194|35,669|47,774|62,580|66,284|85,793|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43     |17,338|21,133|24,918|28,712|34,773|36,291|48,658|63,819|67,600|87,551|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44     |17,522|21,397|25,276|29,151|35,353|36,908|49,540|65,053|68,929|89,313|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 45     |17,696|21,660|25,629|29,595|35,936|37,528|50,421|66,284|70,253|91,079|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    C 1) grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1  |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 15     | 8,977|10,291|11,613|12,601|15,046|15,564|19,521|24,776|26,087|32,683|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 16     | 9,152|10,554|11,963|13,043|15,624|16,178|20,398|27,408|27,405|34,439|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 17     | 9,328|10,818|12,314|13,484|16,202|16,792|21,274|27,235|28,723|36,194|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 18     | 9,363|11,081|12,664|13,926|16,779|17,406|22,150|28,465|30,041|37,949|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 19     | 9,678|11,345|13,015|14,368|17,357|18,020|23,026|29,694|31,359|39,705|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 20     | 9,853|11,609|13,365|14,809|17,934|18,634|23,903|30,924|32,676|41,460|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 21     |10,029|11,872|13,716|15,251|18,512|19,248|24,779|32,153|33,994|43,215|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 22     |10,204|12,136|14,066|15,693|19,090|19,862|25,655|33,383|35,312|44,971|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 23     |10,379|12,401|14,418|16,440|19,667|20,476|26,531|34,610|36,631|46,730|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 24     |10,557|12,663|14,769|16,881|20,245|21,092|27,411|35,839|37,951|48,481|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 25     |10,731|12,929|15,119|17,316|20,825|21,704|28,295|37,070|39,262|50,239|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 26     |10,908|13,189|15,471|17,755|21,407|22,320|29,166|38,297|40,579|51,997|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 27     |11,083|13,456|15,822|18,195|21,986|22,937|30,050|39,527|41,897|53,748|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 28     |11,259|13,716|16,173|18,634|22,568|23,549|30,927|40,760|43,217|55,504|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 29     |11,433|13,981|16,527|19,071|23,144|24,165|31,802|41,990|44,532|57,265|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 30     |11,607|14,240|16,881|19,510|23,723|24,776|32,682|43,217|45,845|59,020|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 31     |11,785|14,508|17,228|19,950|24,306|25,394|33,557|44,441|47,170|60,774|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 32     |11,958|14,769|17,580|20,389|24,887|26,006|34,435|45,673|48,481|62,532|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 33     |12,134|15,034|17,934|20,825|25,463|26,624|35,312|46,904|49,796|64,287|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 34     |12,311|15,294|18,286|21,267|26,044|27,237|36,191|48,131|51,120|66,047|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 35     |12,486|15,561|18,634|21,704|26,624|27,851|37,070|49,360|52,435|67,795|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 36     |12,663|15,822|18,983|22,147|27,203|28,465|37,951|50,593|53,748|69,550|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37     |12,837|16,087|19,335|22,582|27,778|29,079|38,821|51,818|55,069|71,311|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38     |13,013|16,347|19,688|23,022|28,361|29,693|39,700|53,047|56,381|73,067|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39     |13,189|16,614|20,036|23,465|28,940|30,308|40,579|54,274|57,702|74,822|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40     |13,365|16,881|20,389|23,900|29,522|30,927|41,459|55,504|59,020|76,580|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41     |13,539|17,144|20,741|24,340|30,098|31,538|42,342|56,738|60,335|78,330|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42     |13,724|17,407|21,094|24,776|30,677|32,156|43,217|57,967|61,654|80,089|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43     |13,891|17,668|21,442|25,219|31,259|32,769|44,096|59,192|62,967|81,824|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44     |14,066|17,934|21,794|25,655|31,841|33,383|44,971|60,425|64,287|83,598|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 45     |14,240|18,195|22,147|26,097|32,417|33,996|45,845|61,654|65,604|85,359|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 46     |14,418|18,460|22,499|26,531|32,996|34,610|46,730|62,880|66,920|87,115|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 47     |14,592|18,721|22,848|26,974|33,578|35,225|47,605|64,108|68,235|88,870|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 48     |14,769|18,983|23,197|27,411|34,156|35,839|48,481|65,340|69,550|90,624|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 49     |14,944|19,245|23,549|27,852|34,733|36,458|49,360|66,567|70,870|92,378|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 50     |15,119|19,510|23,900|28,295|35,312|37,070|50,239|67,795|72,267|94,133|
|________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    C 2) grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |    1  |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 15    |11,977|13,291|14,613|15,601|18,046|18,564|23,521|28,776|30,087| 37,683|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 16    |12,152|13,554|14,963|16,043|18,624|19,178|24,398|31,408|31,405| 39,439|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 17    |12,328|13,818|15,314|16,484|19,202|19,792|25,274|31,235|32,723| 41,194|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 18    |12,363|14,081|15,664|16,926|19,779|20,406|26,150|32,465|34,041| 42,949|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 19    |12,678|14,345|16,015|17,368|20,357|21,020|27,026|33,694|35,359| 44,705|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 20    |12,853|14,609|16,365|17,809|20,934|21,634|27,903|34,924|36,676| 46,460|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 21    |13,029|14,872|16,716|18,251|21,512|22,248|28,779|36,153|37,994| 48,215|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 22    |13,204|15,136|17,066|18,693|22,090|22,862|29,655|37,383|39,312| 49,971|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 23    |13,379|15,401|17,418|19,440|22,667|23,476|30,531|38,610|40,631| 51,730|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 24    |13,557|15,663|17,769|19,881|23,245|24,092|31,411|39,839|41,951| 53,481|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 25    |13,731|15,929|18,119|20,316|23,825|24,704|32,295|41,070|43,262| 55,239|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 26    |13,908|16,189|18,471|20,755|24,407|25,320|33,166|42,297|44,579| 56,997|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 27    |14,083|16,456|18,822|21,195|24,986|25,937|34,050|43,527|45,897| 58,748|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 28    |14,259|16,716|19,173|21,634|25,568|26,549|34,927|44,760|47,217| 60,504|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 29    |14,433|16,981|19,527|22,071|26,144|27,165|35,802|45,990|48,532| 62,265|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 30    |14,607|17,240|19,881|22,510|26,723|27,776|36,682|47,217|49,845| 64,020|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 31    |14,785|17,508|20,228|22,950|27,306|28,394|37,557|48,441|51,170| 65,774|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 32    |14,958|17,769|20,580|23,389|27,887|29,006|38,435|49,673|52,481| 67,532|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 33    |15,134|18,034|20,934|23,825|28,463|29,624|39,312|50,904|53,796| 69,287|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 34    |15,311|18,294|21,286|24,267|29,044|30,237|40,191|52,131|55,120| 71,047|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 35    |15,486|18,561|21,634|24,704|29,624|30,851|41,070|53,360|56,435| 72,795|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 36    |15,663|18,822|21,983|25,147|30,203|31,465|41,951|54,593|57,748| 74,550|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37    |15,837|19,087|22,335|25,582|30,778|32,079|42,821|55,818|59,069| 76,311|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |16,013|19,347|22,688|26,022|31,361|32,693|43,700|57,047|60,381| 78,067|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |16,189|19,614|23,036|26,465|31,940|33,308|44,579|58,274|61,702| 79,822|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |16,365|19,881|23,389|26,900|32,522|33,927|45,459|59,504|63,020| 81,580|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |16,539|20,144|23,741|27,340|33,098|34,538|46,342|60,738|64,335| 83,330|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |16,724|20,407|24,094|27,776|33,677|35,156|47,217|61,967|65,654| 85,089|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |16,891|20,668|24,442|28,219|34,259|35,769|48,096|63,192|66,967| 86,824|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |17,066|20,934|24,794|28,655|34,841|36,383|48,971|64,425|68,287| 88,598|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |17,240|21,195|25,147|29,097|35,417|36,996|49,845|65,654|69,604| 90,359|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |17,418|21,460|25,499|29,531|35,996|37,610|50,730|66,880|70,920| 92,115|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |17,592|21,721|25,848|29,974|36,578|38,225|51,605|68,108|72,235| 93,870|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |17,769|21,983|26,197|30,411|37,156|38,839|52,481|69,340|73,550| 95,624|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |17,944|22,245|26,549|30,852|37,733|39,458|53,360|70,567|74,870| 97,378|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |18,119|22,510|26,900|31,295|38,312|40,070|54,239|71,795|76,267| 99,133|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    D 1) grupa Brandy (inclusiv Vinars)

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|   A|  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5  |  0.7  |  0.75 |   1   |
|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| B  |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 36 |30,617|36,436|42,250|48,073|57,387|59,714| 77,176|100,452|106,265|135,360|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 37 |30,938|36,912|42,904|48,878|58,453|60,839| 78,787|102,714|108,698|138,598|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 38 |31,262|37,403|43,552|49,693|59,515|61,978| 80,397|104,980|111,121|141,836|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 39 |31,592|37,888|44,191|50,498|60,590|63,107| 82,020|107,234|113,545|145,063|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 40 |31,910|38,375|44,840|51,310|61,656|64,244| 83,640|109,498|115,974|148,299|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 41 |32,225|38,865|45,482|52,122|62,719|65,367| 85,252|111,769|118,398|151,530|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 42 |32,558|39,344|46,130|52,916|63,790|66,498| 86,870|114,026|120,824|154,764|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 43 |32,877|39,829|46,778|53,734|64,853|67,633| 88,491|116,292|123,239|157,999|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 44 |33,204|40,311|47,424|54,537|65,914|68,772| 90,103|118,556|125,669|161,231|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 45 |33,522|40,796|48,073|55,346|66,982|69,897| 91,717|120,824|128,092|164,464|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 46 |34,267|41,702|49,140|56,576|68,470|71,449| 93,755|123,509|130,939|168,118|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 47 |35,012|42,609|50,209|57,805|69,959|73,002| 95,794|126,194|133,785|171,773|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 48 |35,756|43,515|51,276|59,035|71,448|74,556| 97,832|128,878|136,631|175,428|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 49 |36,501|44,421|52,345|60,265|72,936|76,109| 99,870|131,564|139,478|179,082|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 50 |37,246|45,328|53,414|61,495|74,424|77,663|101,908|134,249|142,324|182,737|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|

    D 2) Grupa Brandy (inclusiv Vinars)

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|   A|  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5  |  0.7  |  0.75 |   1   |
|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| B  |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 36 |33,617|39,436|45,250|51,073|60,387|62,714| 81,176|104,452|110,265|140,360|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 37 |33,938|39,912|45,904|51,878|61,453|63,839| 82,787|106,714|112,698|143,598|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 38 |34,262|40,403|46,552|52,693|62,515|64,978| 84,397|108,980|115,121|146,836|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 39 |34,592|40,888|47,191|53,498|63,590|66,107| 86,020|111,234|117,545|150,063|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 40 |34,910|41,375|47,840|54,310|64,656|67,244| 87,640|113,498|119,974|153,299|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 41 |35,225|41,865|48,482|55,122|65,719|68,367| 89,252|115,769|122,398|156,530|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 42 |35,558|42,344|49,130|55,916|66,790|69,498| 90,870|118,026|124,824|159,764|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 43 |35,877|42,829|49,778|56,734|67,853|70,633| 92,491|120,292|127,239|162,999|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 44 |36,204|43,311|50,424|57,537|68,914|71,772| 94,103|122,556|129,669|166,231|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 45 |36,522|43,796|51,073|58,346|69,982|72,897| 95,717|124,824|132,092|169,464|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 46 |37,267|44,702|52,140|59,576|71,470|74,449| 97,755|127,509|134,939|173,118|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 47 |38,012|45,609|53,209|60,805|72,959|76,002| 99,794|130,194|137,785|176,773|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 48 |38,756|46,515|54,276|62,035|74,448|77,556|101,832|132,878|140,631|180,428|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 49 |39,501|47,421|55,345|63,265|75,936|79,109|103,870|135,564|143,478|184,082|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|
| 50 |40,246|48,328|56,414|64,495|77,424|80,663|105,908|138,249|146,324|187,737|
|____|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|

    E 1) grupa Whisky

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, dop, eticheta, timbru, cutii de carton sau folie si adeziv) si discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|   A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 |  0.7  |  0.75 |   1   |
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
| B   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 40  |26,489|31,856|37,223|42,595|51,183|53,330|69,433| 90,898| 96,274|123,108|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 41  |26,751|32,263|37,756|43,268|52,065|54,264|70,771| 92,783| 98,286|125,791|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 42  |27,028|32,661|38,294|43,928|52,955|55,202|72,114| 94,657|100,300|128,474|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 43  |27,292|33,063|38,832|44,606|53,837|56,145|73,459| 96,538|102,305|131,160|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 44  |27,563|33,463|39,368|45,273|54,717|57,090|74,797| 98,417|104,322|133,844|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 45  |27,828|33,866|39,906|45,944|55,604|58,023|76,138|100,300|106,334|136,527|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 46  |28,446|34,618|40,793|46,965|56,840|59,313|77,830|102,529|108,697|139,561|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 47  |29,064|35,371|41,679|47,987|58,075|60,602|79,522|104,758|111,059|142,594|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 48  |29,683|36,124|42,567|49,007|59,312|61,892|81,214|106,987|113,423|145,629|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 49  |30,301|36,876|43,454|50,029|60,547|63,180|82,906|109,216|115,786|148,663|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 50  |30,919|37,629|44,340|51,049|61,783|64,470|84,598|111,445|118,148|151,696|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|

    E 2) grupa Whisky

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|   A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 |  0.7  |  0.75 |   1   |
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
| B   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 40  |29,489|34,856|40,223|45,595|54,183|56,330|73,433| 94,898|100,274|128,108|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 41  |29,751|35,263|40,756|46,268|55,065|57,264|74,771| 96,783|102,286|130,791|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 42  |30,028|35,661|41,294|46,928|55,955|58,202|76,114| 98,657|104,300|133,474|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 43  |30,292|36,063|41,832|47,606|56,837|59,145|77,459|100,538|106,305|136,160|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 44  |30,563|36,463|42,368|48,273|57,717|60,090|78,797|102,417|108,322|138,844|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 45  |30,828|36,866|42,906|48,944|58,604|61,023|80,138|104,300|110,334|141,527|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 46  |31,446|37,618|43,793|49,965|59,840|62,313|81,830|106,529|112,697|144,561|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 47  |32,064|38,371|44,679|50,987|61,075|63,602|83,522|108,758|115,059|147,594|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 48  |32,683|39,124|45,567|52,007|62,312|64,892|85,214|110,987|117,423|150,629|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 49  |33,301|39,876|46,454|53,029|63,547|66,180|86,906|113,216|119,786|153,663|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 50  |33,919|40,629|47,340|54,049|64,783|67,470|88,598|115,445|122,148|156,696|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|

    F 1) grupa Gin

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A | 0.1  | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |  1    |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |23,742|26,745|29,751|32,755|37,563|38,765|47,780|59,804|62,810| 77,835|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |23,821|26,864|29,913|32,957|37,828|39,044|48,181|60,361|63,408| 78,634|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38.5  |23,899|26,985|30,069|33,155|38,097|39,327|48,584|60,924|64,010| 79,439|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |23,981|27,103|30,230|33,355|38,356|39,609|48,980|61,485|64,608| 80,237|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39.5  |24,060|27,225|30,389|33,557|38,623|39,887|49,386|62,045|65,214| 81,039|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |24,139|27,348|30,548|33,758|38,885|40,170|49,784|62,607|65,813| 81,841|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40.5  |24,221|27,466|30,711|33,955|39,151|40,449|50,186|63,168|66,416| 82,643|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |24,300|27,589|30,871|34,157|39,401|40,726|50,587|63,731|67,015| 83,442|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41.5  |24,378|27,706|31,034|34,355|39,677|41,008|50,987|64,291|67,616| 84,245|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |24,462|27,827|31,196|34,558|39,943|41,290|51,387|64,849|68,215| 85,047|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42.5  |24,539|27,948|31,354|34,758|40,212|41,574|51,786|65,413|68,818| 85,847|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |24,618|28,068|31,510|34,960|40,474|41,850|52,190|65,975|69,416| 86,648|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43.5  |24,700|28,187|31,672|35,160|40,734|42,129|52,591|66,533|70,018| 87,450|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |24,782|28,308|31,833|35,360|41,001|42,413|52,990|67,096|70,623| 88,248|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44.5  |24,863|28,431|31,993|35,561|41,264|42,694|53,391|67,657|71,223| 89,054|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |24,942|28,552|32,154|35,758|41,530|42,973|53,789|68,215|71,826| 89,855|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |25,347|29,152|32,957|36,762|42,849|44,374|55,792|71,019|74,829| 93,864|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |25,746|29,751|33,758|37,757|44,172|45,776|57,793|73,828|73,828| 97,868|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    F 2) grupa Gin

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A | 0.1  | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |  1    |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |26,742|29,745|32,751|35,755|40,563|41,765|51,780|63,804|66,810| 82,835|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |26,821|29,864|32,913|35,957|40,828|42,044|52,181|64,361|67,408| 83,634|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38.5  |26,899|29,985|33,069|36,155|41,097|42,327|52,584|64,924|68,010| 84,439|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |26,981|30,103|33,230|36,355|41,356|42,609|52,980|65,485|68,608| 85,237|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39.5  |27,060|30,225|33,389|36,557|41,623|42,887|53,386|66,045|69,214| 86,039|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |27,139|30,348|33,548|36,758|41,885|43,170|53,784|66,607|69,813| 86,841|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40.5  |27,221|30,466|33,711|36,955|42,151|43,449|54,186|67,168|70,416| 87,643|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |27,300|30,589|33,871|37,157|42,401|43,726|54,587|67,731|71,015| 88,442|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41.5  |27,378|30,706|34,034|37,355|42,677|44,008|54,987|68,291|71,616| 89,245|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |27,462|30,827|34,196|37,558|42,943|44,290|55,387|68,849|72,215| 90,047|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42.5  |27,539|30,948|34,354|37,758|43,212|44,574|55,786|69,413|72,818| 90,847|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |27,618|31,068|34,510|37,960|43,474|44,850|56,190|69,975|73,416| 91,648|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43.5  |27,700|31,187|34,672|38,160|43,734|45,129|56,591|70,533|74,018| 92,450|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |27,782|31,308|34,833|38,360|44,001|45,413|56,990|71,096|74,623| 93,248|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44.5  |27,863|31,431|34,993|38,561|44,264|45,694|57,391|71,657|75,223| 94,054|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |27,942|31,552|35,154|38,758|44,530|45,973|57,789|72,215|75,826| 94,855|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |28,347|32,152|35,957|39,762|45,849|47,374|59,792|75,019|78,829| 98,864|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |28,746|32,751|36,758|40,757|47,172|48,776|61,793|77,828|77,828|102,868|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    G 1) grupa Lichioruri, aperitive si alte bauturi intermediare

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A | 0.1  | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |  1    |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 15    |13,054|14,483|15,715|16,943|16,971|19,423|23,119|28,060|30,305| 35,463|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 16    |13,410|14,725|16,043|17,356|19,465|19,996|23,941|29,212|31,548| 37,107|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 17    |13,571|14,969|16,370|17,768|20,011|20,568|24,764|30,362|32,791| 38,753|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 18    |13,737|15,219|16,703|18,182|20,551|21,146|25,589|31,513|34,035| 40,403|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 19    |13,903|15,462|17,030|18,591|21,094|21,716|26,412|32,661|35,274| 42,046|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 20    |14,069|15,711|17,356|19,004|21,639|22,296|27,233|33,818|36,523| 43,688|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 21    |14,229|15,959|17,684|19,416|22,178|22,873|28,054|34,969|37,766| 45,339|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 22    |14,397|16,205|18,019|19,827|22,721|23,448|28,876|36,118|39,007| 46,987|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 23    |14,562|16,451|18,342|20,242|23,267|24,025|29,704|37,273|40,255| 48,631|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 24    |14,725|16,703|18,675|20,648|23,810|24,601|30,526|38,427|41,501| 50,275|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 25    |14,890|16,948|19,004|21,059|24,352|25,172|31,349|39,574|42,740| 51,924|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 26    |15,054|17,191|19,334|21,470|24,898|25,752|32,169|40,730|43,989| 53,566|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 27    |15,219|17,442|19,660|21,883|25,441|26,328|32,994|41,882|45,233| 55,214|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 28    |15,386|17,684|19,996|22,296|25,987|26,904|33,818|43,032|46,475| 56,857|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 29    |15,547|17,935|20,319|22,705|26,525|27,482|34,639|44,187|47,721| 58,506|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 30    |15,711|18,182|20,648|23,119|27,069|28,054|35,459|45,339|48,966| 60,151|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 31    |15,880|18,427|20,975|23,532|27,610|28,630|36,282|46,485|50,204| 61,794|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 32    |16,043|18,675|21,304|23,941|28,156|29,212|37,107|47,644|51,455| 63,443|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 33    |16,205|18,920|21,639|24,352|28,695|29,784|37,935|48,796|52,699| 65,086|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 34    |16,370|19,167|21,967|24,764|29,241|30,362|38,753|49,944|53,939| 66,736|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 35    |16,535|19,416|22,296|25,172|29,784|30,933|39,574|51,101|55,189| 68,379|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 36    |16,703|19,660|22,627|25,589|30,326|31,513|40,403|52,253|56,433| 70,027|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    G 2) grupa Lichioruri, aperitive si alte bauturi intermediare

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A | 0.1  | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |  1    |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| B     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 15    |16,054|17,483|18,715|19,943|19,971|22,423|27,119|32,060|34,305| 40,463|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 16    |16,410|17,725|19,043|20,356|22,465|22,996|27,941|33,212|35,548| 42,107|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 17    |16,571|17,969|19,370|20,768|23,011|23,568|28,764|34,362|36,791| 43,753|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 18    |16,737|18,219|19,703|21,182|23,551|24,146|29,589|35,513|38,035| 45,403|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 19    |16,903|18,462|20,030|21,591|24,094|24,716|30,412|36,661|39,274| 47,046|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 20    |17,069|18,711|20,356|22,004|24,639|25,296|31,233|37,818|40,523| 48,688|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 21    |17,229|18,959|20,684|22,416|25,178|25,873|32,054|38,969|41,766| 50,339|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 22    |17,397|19,205|21,019|22,827|25,721|26,448|32,876|40,118|43,007| 51,987|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 23    |17,562|19,451|21,342|23,242|26,267|27,025|33,704|41,273|44,255| 53,631|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 24    |17,725|19,703|21,675|23,648|26,810|27,601|34,526|42,427|45,501| 55,275|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 25    |17,890|19,948|22,004|24,059|27,352|28,172|35,349|43,574|46,740| 56,924|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 26    |18,054|20,191|22,334|24,470|27,898|28,752|36,169|44,730|47,989| 58,566|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 27    |18,219|20,442|22,660|24,883|28,441|29,328|36,994|45,882|49,233| 60,214|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 28    |18,386|20,684|22,996|25,296|28,987|29,904|37,818|47,032|50,475| 61,857|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 29    |18,547|20,935|23,319|25,705|29,525|30,482|38,639|48,187|51,721| 63,506|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 30    |18,711|21,182|23,648|26,119|30,069|31,054|39,459|49,339|52,966| 65,151|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 31    |18,880|21,427|23,975|26,532|30,610|31,630|40,282|50,485|54,204| 66,794|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 32    |19,043|21,675|24,304|26,941|31,156|32,212|41,107|51,644|55,455| 68,443|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 33    |19,205|21,920|24,639|27,352|31,695|32,784|41,935|52,796|56,699| 70,086|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 34    |19,370|22,167|24,967|27,764|32,241|33,362|42,753|53,944|57,939| 71,736|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 35    |19,535|22,416|25,296|28,172|32,784|33,933|43,574|55,101|59,189| 73,379|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 36    |19,703|22,660|25,627|28,589|33,326|34,513|44,403|56,253|60,433| 75,027|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    H 1) grupa Creme

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

 ______________________________________
|       Capacitate|      |      |      |
|           (lt)  |  0.5 |  0.7 | 0.75 |
|Concentratie     |      |      |      |
|alcoolica (%)    |      |      |      |
|_________________|______|______|______|
|     16          |41,242|53,968|55,782|
|_________________|______|______|______|
|     17          |42,432|55,149|56,970|
|_________________|______|______|______|
|     18          |43,615|56,336|58,153|
|_________________|______|______|______|
|     19          |44,801|57,523|59,337|
|_________________|______|______|______|
|     20          |45,984|58,703|60,522|
|_________________|______|______|______|
|     21          |47,169|59,893|61,706|
|_________________|______|______|______|
|     22          |48,356|61,076|62,895|
|_________________|______|______|______|

    H 2) grupa Creme

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

 ______________________________________
|       Capacitate|      |      |      |
|           (lt)  |  0.5 |  0.7 | 0.75 |
|Concentratie     |      |      |      |
|alcoolica (%)    |      |      |      |
|_________________|______|______|______|
|     16          |45,242|57,968|59,782|
|_________________|______|______|______|
|     17          |46,432|59,149|60,970|
|_________________|______|______|______|
|     18          |47,615|60,336|62,153|
|_________________|______|______|______|
|     19          |48,801|61,523|63,337|
|_________________|______|______|______|
|     20          |49,984|62,703|64,522|
|_________________|______|______|______|
|     21          |51,169|63,893|65,706|
|_________________|______|______|______|
|     22          |52,356|65,076|66,895|
|_________________|______|______|______|

    I 1) grupa Alcool etilic imbuteliat

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

 ________________________________
|       Capacitate|      |       |
|           (lt)  | 0.5  |   1   |
|Concentratie     |      |       |
|alcoolica (%)    |      |       |
|_________________|______|_______|
|     60          |63,774|120,389|
|_________________|______|_______|
|     65          |68,487|129,864|
|_________________|______|_______|
|     87          |89,241|171,365|
|_________________|______|_______|
|     95.5        |97,365|187,402|
|_________________|______|_______|
|     96          |97,743|188,373|
|_________________|______|_______|

    I 2) grupa Alcool etilic imbuteliat

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

 _________________________________
|       Capacitate|       |       |
|           (lt)  |  0.5  |   1   |
|Concentratie     |       |       |
|alcoolica (%)    |       |       |
|_________________|_______|_______|
|     60          | 67,774|125,389|
|_________________|_______|_______|
|     65          | 72,487|134,864|
|_________________|_______|_______|
|     87          | 93,241|176,365|
|_________________|_______|_______|
|     95.5        |101,365|192,402|
|_________________|_______|_______|
|     96          |101,743|193,373|
|_________________|_______|_______|

    J 1) grupa Rachiuri din fructe (exclusiv palinca si horinca)

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |13,370|16,671|19,977|23,277|28,563|29,884|39,791|53,008|56,312| 72,827|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |13,455|16,800|20,154|23,499|28,853|30,191|40,236|53,623|56,969| 73,710|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |13,634|17,064|20,504|23,938|29,434|30,811|41,112|54,856|58,293| 75,471|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |13,804|17,336|20,854|24,384|30,018|31,427|41,997|56,090|59,617| 77,234|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |13,984|17,601|21,209|24,819|30,597|32,043|42,877|57,324|60,934| 78,993|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |14,161|17,865|21,561|25,260|31,177|32,659|43,758|58,551|62,256| 80,756|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |14,331|18,125|21,912|25,703|31,762|33,276|44,642|59,792|63,576| 82,516|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |14,513|18,389|22,266|26,138|32,342|33,892|45,519|61,028|64,901| 84,277|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |14,692|18,657|22,616|26,581|32,922|34,510|46,398|62,256|66,222| 86,042|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |15,017|19,071|23,119|27,172|33,654|35,278|47,430|63,640|67,694| 87,954|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |15,344|19,485|23,621|27,762|34,385|36,045|48,461|65,024|69,164| 89,865|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |15,671|19,901|24,124|28,353|35,116|36,812|49,491|66,406|70,636| 91,778|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |15,997|20,315|24,627|28,943|35,847|37,578|50,523|67,791|72,108| 93,689|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |16,324|20,730|25,130|29,534|36,579|38,346|51,554|69,174|73,580| 95,602|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |16,651|21,145|25,633|30,125|37,310|39,113|52,585|70,557|75,052| 97,514|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |16,976|21,559|26,135|30,716|38,042|39,879|53,617|71,940|76,522| 99,426|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |17,303|21,973|26,638|31,306|38,774|40,646|54,647|73,324|77,994|101,338|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |17,629|22,387|27,141|31,897|39,506|41,413|55,678|74,709|79,466|103,250|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |17,956|22,802|27,643|32,488|40,237|42,181|56,710|76,091|80,938|105,161|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |18,283|23,217|28,146|33,078|40,969|42,947|57,740|77,475|82,410|107,074|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |18,610|23,632|28,648|33,669|41,701|43,714|58,772|78,858|83,880|108,986|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |18,935|24,046|29,151|34,260|42,433|44,480|59,803|80,241|85,353|110,898|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |19,262|24,460|29,654|34,851|43,163|45,247|60,834|81,625|86,824|112,810|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |19,589|24,876|30,156|35,441|43,895|46,015|61,866|83,009|88,296|114,722|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    J 2) grupa Rachiuri din fructe (exclusiv palinca si horinca)

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |16,370|19,671|22,977|26,277|31,563|32,884|43,791|57,008|60,312| 77,827|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |16,455|19,800|23,154|26,499|31,853|33,191|44,236|57,623|60,969| 78,710|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |16,634|20,064|23,504|26,938|32,434|33,811|45,112|58,856|62,293| 80,471|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |16,804|20,336|23,854|27,384|33,018|34,427|45,997|60,090|63,617| 82,234|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |16,984|20,601|24,209|27,819|33,597|35,043|46,877|61,324|64,934| 83,993|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |17,161|20,865|24,561|28,260|34,177|35,659|47,758|62,551|66,256| 85,756|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |17,331|21,125|24,912|28,703|34,762|36,276|48,642|63,792|67,576| 87,516|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |17,513|21,389|25,266|29,138|35,342|36,892|49,519|65,028|68,901| 89,277|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |17,692|21,657|25,616|29,581|35,922|37,510|50,398|66,256|70,222| 91,042|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |18,017|22,071|26,119|30,172|36,654|38,278|51,430|67,640|71,694| 92,954|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |18,344|22,485|26,621|30,762|37,385|39,045|52,461|69,024|73,164| 94,865|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |18,671|22,901|27,124|31,353|38,116|39,812|53,491|70,406|74,636| 96,778|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |18,997|23,315|27,627|31,943|38,847|40,578|54,523|71,791|76,108| 98,689|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |19,324|23,730|28,130|32,534|39,579|41,346|55,554|73,174|77,580|100,602|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |19,651|24,145|28,633|33,125|40,310|42,113|56,585|74,557|79,052|102,514|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |19,976|24,559|29,135|33,716|41,042|42,879|57,617|75,940|80,522|104,426|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |20,303|24,973|29,638|34,306|41,774|43,646|58,647|77,324|81,994|106,338|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |20,629|25,387|30,141|34,897|42,506|44,413|59,678|78,709|83,466|108,250|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |20,956|25,802|30,643|35,488|43,237|45,181|60,710|80,091|84,938|110,161|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |21,283|26,217|31,146|36,078|43,969|45,947|61,740|81,475|86,410|112,074|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |21,610|26,632|31,648|36,669|44,701|46,714|62,772|82,858|87,880|113,986|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |21,935|27,046|32,151|37,260|45,433|47,480|63,803|84,241|89,353|115,898|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |22,262|27,460|32,654|37,851|46,163|48,247|64,834|85,625|90,824|117,810|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |22,589|27,876|33,156|38,441|46,895|49,015|65,866|87,009|92,296|119,722|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    K 1) grupa Rachiuri de drojdie si tescovina

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |13,660|17,032|20,412|23,784|29,186|30,535|40,656|54,161|57,537| 74,412|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |13,748|17,165|20,593|24,010|29,480|30,847|41,112|54,789|58,208| 75,313|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |13,835|17,302|20,767|24,232|29,781|31,165|41,562|55,424|58,890| 76,212|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |13,929|17,435|20,950|24,459|30,074|31,481|42,007|56,049|59,561| 77,112|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |14,105|17,712|21,308|24,913|30,671|32,112|42,911|57,311|60,913| 78,914|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |14,290|17,983|21,671|25,360|31,261|32,739|43,811|58,571|62,259| 80,712|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |14,468|18,253|22,031|25,809|31,856|33,370|44,709|59,825|63,611| 82,512|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |14,643|18,519|22,389|26,262|32,452|34,000|45,614|61,093|64,959| 84,312|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |14,829|18,790|22,751|26,707|33,046|34,630|46,508|62,355|66,314| 86,111|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |15,158|19,207|23,255|27,301|33,780|35,399|47,543|63,740|67,786| 88,023|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |15,488|19,624|23,760|27,894|34,514|36,169|48,576|65,127|69,259| 89,938|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |15,818|20,042|24,266|28,488|35,248|36,938|49,610|66,514|70,733| 91,852|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |16,147|20,460|24,772|29,080|35,982|37,708|50,643|67,899|72,207| 93,764|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |16,476|20,876|25,278|29,675|36,718|38,478|51,676|69,284|73,681| 95,677|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |16,807|21,294|25,783|30,268|37,452|39,246|52,711|70,670|75,154| 97,591|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |17,135|21,712|26,289|30,863|38,185|40,015|53,744|72,056|76,628| 99,505|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |17,466|22,129|26,794|31,454|38,921|40,785|54,777|73,442|78,103|101,420|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |17,794|22,547|27,300|32,048|39,655|41,555|55,810|74,827|79,576|103,332|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |18,124|22,965|27,805|32,642|40,389|42,326|56,843|76,212|81,050|105,246|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |18,454|23,382|28,310|33,236|41,123|43,094|57,878|77,598|82,523|107,158|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |18,782|23,800|28,816|33,828|41,858|43,864|58,911|78,983|83,996|109,073|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |19,113|24,218|29,321|34,423|42,593|44,634|59,945|80,370|85,470|110,986|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |19,442|24,636|29,828|35,016|43,326|45,403|60,978|81,755|86,943|112,900|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |19,772|25,053|30,333|35,609|44,060|46,172|62,011|83,141|88,417|114,814|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    K 2) grupa Rachiuri de drojdie si tescovina

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37.5  |16,660|20,032|23,412|26,784|32,186|33,535|44,656|58,161|61,537| 79,412|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |16,748|20,165|23,593|27,010|32,480|33,847|45,112|58,789|62,208| 80,313|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |16,835|20,302|23,767|27,232|32,781|34,165|45,562|59,424|62,890| 81,212|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |16,929|20,435|23,950|27,459|33,074|34,481|46,007|60,049|63,561| 82,112|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |17,105|20,712|24,308|27,913|33,671|35,112|46,911|61,311|64,913| 83,914|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |17,290|20,983|24,671|28,360|34,261|35,739|47,811|62,571|66,259| 85,712|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |17,468|21,253|25,031|28,809|34,856|36,370|48,709|63,825|67,611| 87,512|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |17,643|21,519|25,389|29,262|35,452|37,000|49,614|65,093|68,959| 89,312|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |17,829|21,790|25,751|29,707|36,046|37,630|50,508|66,355|70,314| 91,111|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |18,158|22,207|26,255|30,301|36,780|38,399|51,543|67,740|71,786| 93,023|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |18,488|22,624|26,760|30,894|37,514|39,169|52,576|69,127|73,259| 94,938|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |18,818|23,042|27,266|31,488|38,248|39,938|53,610|70,514|74,733| 96,852|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |19,147|23,460|27,772|32,080|38,982|40,708|54,643|71,899|76,207| 98,764|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |19,476|23,876|28,278|32,675|39,718|41,478|55,676|73,284|77,681|100,677|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |19,807|24,294|28,783|33,268|40,452|42,246|56,711|74,670|79,154|102,591|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |20,135|24,712|29,289|33,863|41,185|43,015|57,744|76,056|80,628|104,505|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |20,466|25,129|29,794|34,454|41,921|43,785|58,777|77,442|82,103|106,420|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |20,794|25,547|30,300|35,048|42,655|44,555|59,810|78,827|83,576|108,332|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |21,124|25,965|30,805|35,642|43,389|45,326|60,843|80,212|85,050|110,246|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |21,454|26,382|31,310|36,236|44,123|46,094|61,878|81,598|86,523|112,158|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |21,782|26,800|31,816|36,828|44,858|46,864|62,911|82,983|87,996|114,073|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |22,113|27,218|32,321|37,423|45,593|47,634|63,945|84,370|89,470|115,986|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |22,442|27,636|32,828|38,016|46,326|48,403|64,978|85,755|90,943|117,900|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |22,772|28,053|33,333|38,609|47,060|49,172|66,011|87,141|92,417|119,814|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    L 1) grupa Tuici

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 24    |10,702|12,839|14,973|17,115|20,526|21,383|27,791|36,336|38,477| 49,153|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 25    |10,879|13,109|15,329|17,556|21,114|22,006|28,687|37,584|39,806| 50,935|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 26    |11,059|13,372|15,685|18,002|21,704|22,629|29,571|38,829|41,142| 52,717|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 27    |11,237|13,642|16,041|18,447|22,291|23,255|30,466|40,075|42,477| 54,494|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 28    |11,415|13,906|16,397|18,893|22,882|23,876|31,356|41,326|43,816| 56,273|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 29    |11,592|14,174|16,755|19,335|23,464|24,499|32,242|42,571|45,148| 58,059|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 30    |11,767|14,438|17,115|19,781|24,053|25,119|33,135|43,816|46,481| 59,838|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 31    |11,948|14,708|17,467|20,227|24,644|25,746|34,022|45,056|47,824| 61,616|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 32    |12,124|14,973|17,823|20,672|25,231|26,367|34,911|46,306|49,153| 63,398|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 33    |12,302|15,241|18,182|21,114|25,817|26,993|35,801|47,554|50,486| 65,177|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 34    |12,483|15,506|18,539|21,562|26,404|27,615|36,692|48,798|51,828| 66,961|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 35    |12,659|15,776|18,893|22,006|26,993|28,236|37,584|50,044|53,162| 68,734|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 36    |12,839|16,041|19,246|22,455|27,579|28,859|38,477|51,294|54,494| 70,513|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37    |13,016|16,310|19,602|22,896|28,163|29,482|39,359|52,536|55,832| 72,300|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |13,193|16,574|19,961|23,341|28,754|30,104|40,251|53,783|57,162| 74,079|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |13,372|16,844|20,313|23,790|29,341|30,729|41,142|55,027|58,501| 75,858|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |13,550|17,115|20,672|24,230|29,932|31,356|42,034|56,273|59,838| 77,641|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |13,727|17,381|21,029|24,678|30,515|31,975|42,929|57,524|61,171| 79,415|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |13,914|17,648|21,387|25,119|31,102|32,601|43,816|58,770|62,508| 81,200|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |14,083|17,913|21,740|25,569|31,692|33,222|44,708|60,013|63,839| 82,957|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |14,262|18,182|22,096|26,010|32,282|33,846|45,593|61,263|65,177| 84,757|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |14,438|18,447|22,455|26,459|32,866|34,468|46,481|62,508|66,513| 86,543|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |14,618|18,715|22,810|26,899|33,452|35,089|47,378|63,751|67,849| 88,322|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |14,795|18,980|23,165|27,348|34,043|35,713|48,265|64,996|69,180| 90,101|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |14,973|19,246|23,519|27,791|34,628|36,336|49,153|66,246|70,513| 91,880|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |15,151|19,512|23,876|28,238|35,215|36,963|50,044|67,490|71,852| 93,658|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |15,329|19,781|24,230|28,687|35,801|37,584|50,935|68,734|73,269| 95,438|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |15,636|20,176|24,715|29,260|36,517|38,335|51,953|70,109|74,735| 97,346|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |15,942|20,572|25,200|29,835|37,234|39,087|52,972|71,483|76,200| 99,255|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |16,249|20,967|25,684|30,408|37,949|39,839|53,991|72,859|77,665|101,164|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |16,556|21,363|26,170|30,981|38,665|40,591|55,009|74,233|79,131|103,072|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |16,862|21,759|26,654|31,556|39,380|41,342|56,028|75,609|80,596|104,981|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |17,168|22,154|27,138|32,129|40,097|42,093|57,047|76,983|82,061|106,890|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |17,475|22,550|27,623|32,704|40,813|42,846|58,066|78,358|83,527|108,799|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |17,782|22,945|28,108|33,277|41,530|43,596|59,084|79,733|84,992|110,707|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |18,089|23,341|28,592|33,850|42,245|44,349|60,103|81,107|86,457|112,616|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |18,396|23,736|29,077|34,424|42,961|45,101|61,122|82,482|87,923|114,525|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    L 2) grupa Tuici

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 | 0.7  | 0.75 |   1   |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  B    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 24    |13,702|15,839|17,973|20,115|23,526|24,383|31,791|40,336|42,477| 54,153|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 25    |13,879|16,109|18,329|20,556|24,114|25,006|32,687|41,584|43,806| 55,935|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 26    |14,059|16,372|18,685|21,002|24,704|25,629|33,571|42,829|45,142| 57,717|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 27    |14,237|16,642|19,041|21,447|25,291|26,255|34,466|44,075|46,477| 59,494|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 28    |14,415|16,906|19,397|21,893|25,882|26,876|35,356|45,326|47,816| 61,273|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 29    |14,592|17,174|19,755|22,335|26,464|27,499|36,242|46,571|49,148| 63,059|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 30    |14,767|17,438|20,115|22,781|27,053|28,119|37,135|47,816|50,481| 64,838|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 31    |14,948|17,708|20,467|23,227|27,644|28,746|38,022|49,056|51,824| 66,616|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 32    |15,124|17,973|20,823|23,672|28,231|29,367|38,911|50,306|53,153| 68,398|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 33    |15,302|18,241|21,182|24,114|28,817|29,993|39,801|51,554|54,486| 70,177|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 34    |15,483|18,506|21,539|24,562|29,404|30,615|40,692|52,798|55,828| 71,961|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 35    |15,659|18,776|21,893|25,006|29,993|31,236|41,584|54,044|57,162| 73,734|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 36    |15,839|19,041|22,246|25,455|30,579|31,859|42,477|55,294|58,494| 75,513|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 37    |16,016|19,310|22,602|25,896|31,163|32,482|43,359|56,536|59,832| 77,300|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 38    |16,193|19,574|22,961|26,341|31,754|33,104|44,251|57,783|61,162| 79,079|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 39    |16,372|19,844|23,313|26,790|32,341|33,729|45,142|59,027|62,501| 80,858|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 40    |16,550|20,115|23,672|27,230|32,932|34,356|46,034|60,273|63,838| 82,641|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 41    |16,727|20,381|24,029|27,678|33,515|34,975|46,929|61,524|65,171| 84,415|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 42    |16,914|20,648|24,387|28,119|34,102|35,601|47,816|62,770|66,508| 86,200|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 43    |17,083|20,913|24,740|28,569|34,692|36,222|48,708|64,013|67,839| 87,957|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 44    |17,262|21,182|25,096|29,010|35,282|36,846|49,593|65,263|69,177| 89,757|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 45    |17,438|21,447|25,455|29,459|35,866|37,468|50,481|66,508|70,513| 91,543|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 46    |17,618|21,715|25,810|29,899|36,452|38,089|51,378|67,751|71,849| 93,322|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 47    |17,795|21,980|26,165|30,348|37,043|38,713|52,265|68,996|73,180| 95,101|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 48    |17,973|22,246|26,519|30,791|37,628|39,336|53,153|70,246|74,513| 96,880|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 49    |18,151|22,512|26,876|31,238|38,215|39,963|54,044|71,490|75,852| 98,658|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 50    |18,329|22,781|27,230|31,687|38,801|40,584|54,935|72,734|77,269|100,438|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 51    |18,636|23,176|27,715|32,260|39,517|41,335|55,953|74,109|78,735|102,346|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 52    |18,942|23,572|28,200|32,835|40,234|42,087|56,972|75,483|80,200|104,255|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 53    |19,249|23,967|28,684|33,408|40,949|42,839|57,991|76,859|81,665|106,164|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 54    |19,556|24,363|29,170|33,981|41,665|43,591|59,009|78,233|83,131|108,072|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 55    |19,862|24,759|29,654|34,556|42,380|44,342|60,028|79,609|84,596|109,981|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 56    |20,168|25,154|30,138|35,129|43,097|45,093|61,047|80,983|86,061|111,890|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 57    |20,475|25,550|30,623|35,704|43,813|45,846|62,066|82,358|87,527|113,799|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 58    |20,782|25,945|31,108|36,277|44,530|46,596|63,084|83,733|88,992|115,707|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 59    |21,089|26,341|31,592|36,850|45,245|47,349|64,103|85,107|90,457|117,616|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
| 60    |21,396|26,736|32,077|37,424|45,961|48,101|65,122|86,482|91,923|119,525|
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

    M 1) grupa Palinca, Horinca

    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (butelie, cutii de carton sau folie, navete) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|   A |  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 |  0.7  |  0.75 |   1   |
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
| B   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 37.5|16,298|20,322|24,352|28,376|34,819|36,429|48,505| 64,617| 68,645| 88,776|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 38  |16,401|20,479|24,567|28,645|35,172|36,803|49,048| 65,366| 69,445| 89,852|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 39  |16,619|20,800|24,995|29,180|35,879|37,560|50,117| 66,870| 71,059| 92,000|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 40  |16,829|21,132|25,421|29,723|36,592|38,310|51,196| 68,375| 72,673| 94,149|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 41  |17,048|21,455|25,854|30,255|37,298|39,061|52,267| 69,878| 74,279| 96,294|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 42  |17,261|21,777|26,285|30,793|38,006|39,811|53,341| 71,375| 75,891| 98,442|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 43  |17,471|22,094|26,711|31,332|38,717|40,564|54,419| 72,887| 77,499|100,587|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 44  |17,691|22,417|27,141|31,863|39,426|41,315|55,488| 74,394| 79,115|102,734|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 45  |17,909|22,742|27,570|32,402|40,131|42,069|56,560| 75,891| 80,725|104,885|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 46  |18,306|23,247|28,183|33,121|41,024|43,005|57,817| 77,577| 82,518|107,217|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 47  |18,705|23,754|28,796|33,842|41,916|43,939|59,074| 79,264| 84,313|109,547|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 48  |19,103|24,259|29,408|34,562|42,807|44,874|60,331| 80,950| 86,107|111,878|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 49  |19,500|24,764|30,021|35,282|43,699|45,808|61,588| 82,638| 87,900|114,208|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 50  |19,899|25,269|30,634|36,003|44,591|46,744|62,845| 84,324| 89,695|116,540|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 51  |20,297|25,774|31,247|36,723|45,483|47,678|64,102| 86,009| 91,488|118,870|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 52  |20,694|26,281|31,859|37,442|46,374|48,614|65,359| 87,697| 93,282|121,201|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 53  |21,093|26,786|32,472|38,162|47,266|49,548|66,615| 89,383| 95,075|123,531|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 54  |21,491|27,291|33,085|38,882|48,158|50,483|67,872| 91,070| 96,870|125,863|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 55  |21,888|27,796|33,697|39,603|49,049|51,419|69,129| 92,756| 98,664|128,193|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 56  |22,287|28,301|34,310|40,323|49,941|52,353|70,386| 94,442|100,457|130,524|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 57  |22,684|28,808|34,923|41,042|50,833|53,288|71,643| 96,129|102,252|132,854|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 58  |23,082|29,313|35,536|41,762|51,726|54,222|72,900| 97,815|104,046|135,186|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 59  |23,481|29,818|36,148|42,483|52,616|55,158|74,157| 99,502|105,839|137,516|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 60  |23,878|30,323|36,761|43,203|53,509|56,092|75,414|101,188|107,633|139,847|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|

    M 2) grupa Palinca, Horinca

    Pretul pe unitatea de volum, inclusiv ambalajul (butelie, dop, eticheta, timbru, cutii de carton sau folie si adeziv) si exclusiv discountul (lei)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capacitate (lt)
    B - Concentratie alcoolica (%)
 ______________________________________________________________________________
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|    A|  0.1 | 0.15 |  0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |  0.5 |  0.7  | 0.75  |   1   |
|     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
| B   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 37.5|19,298|23,322|27,352|31,376|37,819|39,429|52,505| 68,617| 72,645| 93,776|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 38  |19,401|23,479|27,567|31,645|38,172|39,803|53,048| 69,366| 73,445| 94,852|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 39  |19,619|23,800|27,995|32,180|38,879|40,560|54,117| 70,870| 75,059| 97,000|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 40  |19,829|24,132|28,421|32,723|39,592|41,310|55,196| 72,375| 76,673| 99,149|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 41  |20,048|24,455|28,854|33,255|40,298|42,061|56,267| 73,878| 78,279|101,294|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 42  |20,261|24,777|29,285|33,793|41,006|42,811|57,341| 75,375| 79,891|103,442|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 43  |20,471|25,094|29,711|34,332|41,717|43,564|58,419| 76,887| 81,499|105,587|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 44  |20,691|25,417|30,141|34,863|42,426|44,315|59,488| 78,394| 83,115|107,734|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 45  |20,909|25,742|30,570|35,402|43,131|45,069|60,560| 79,891| 84,725|109,885|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 46  |21,306|26,247|31,183|36,121|44,024|46,005|61,817| 81,577| 86,518|112,217|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 47  |21,705|26,754|31,796|36,842|44,916|46,939|63,074| 83,264| 88,313|114,547|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 48  |22,103|27,259|32,408|37,562|45,807|47,874|64,331| 84,950| 90,107|116,878|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 49  |22,500|27,764|33,021|38,282|46,699|48,808|65,588| 86,638| 91,900|119,208|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 50  |22,899|28,269|33,634|39,003|47,591|49,744|66,845| 88,324| 93,695|121,540|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 51  |23,297|28,774|34,247|39,723|48,483|50,678|68,102| 90,009| 95,488|123,870|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 52  |23,694|29,281|34,859|40,442|49,374|51,614|69,359| 91,697| 97,282|126,201|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 53  |24,093|29,786|35,472|41,162|50,266|52,548|70,615| 93,383| 99,075|128,531|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 54  |24,491|30,291|36,085|41,882|51,158|53,483|71,872| 95,070|100,870|130,863|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 55  |24,888|30,796|36,697|42,603|52,049|54,419|73,129| 96,756|102,664|133,193|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 56  |25,287|31,301|37,310|43,323|52,941|55,353|74,386| 98,442|104,457|135,524|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 57  |25,684|31,808|37,923|44,042|53,833|56,288|75,643|100,129|106,252|137,854|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 58  |26,082|32,313|38,536|44,762|54,726|57,222|76,900|101,815|108,046|140,186|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 59  |26,481|32,818|39,148|45,483|55,616|58,158|78,157|103,502|109,839|142,516|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|
| 60  |26,878|33,323|39,761|46,203|56,509|59,092|79,414|105,188|111,633|144,847|
|_____|______|______|______|______|______|______|______|_______|_______|_______|

    NOTA:
    - Pentru capacitatile mai mari de 1 litru, pretul minim va fi pretul 1/l inmultit cu volumul respectiv, iar pentru concentratii diferite se calculeaza pretul, procentual cu continutul de alcool.
      Orice bautura alcoolica obtinuta din distilate de fructe este cuprinsa in grupa rachiurilor din fructe.
      Producatorii de bauturi alcoolice vor practica una din variante: exclusiv ambalajul sau inclusiv ambalajul, preturi in care nu este inclus discountul.SmartCity5

COMENTARII la Protocol 12/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 12 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu