Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 10 din 26 iunie 2003

privind preturile minime pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, stabilite de catre asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice in conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

ACT EMIS DE: ORGANIZATIILE PATRONALE SI ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ALCOOL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din  2 iulie 2003


SmartCity3


    Incheiat astazi, 26 iunie 2003, intre:
    1. Organizatia Patronala de Ramura "Romferment", cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentata prin domnul Radu Morariu, in calitate de presedinte;
    2. Organizatia Patronala "Vinrom", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentata prin domnul Mihai Sinpetru, in calitate de presedinte;
    3. Asociatia Producatorilor de Alcool si Bauturi Spirtoase "Garant", reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte.

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, asociatiile patronale citate mai sus convin ca preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice sa fie cele specificate in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.
    Art. 2
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare isi pierd valabilitatea.

               Organizatia Patronala de Ramura "Romferment"
               Radu Morariu,
               presedinte

               Organizatia Patronala "Vinrom"
               Mihai Sinpetru,
               presedinte

               Asociatia Producatorilor de Alcool
               si Bauturi Spirtoase "Garant"
               Romulus Dascalu,
               presedinte

    ANEXA 1*)

    *) Tabelele din anexa sunt reproduse in facsimil.

                                     LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 521/2002

    1.1. Alcool etilic rafinat
    Alcool etilic rafinat de 95,5% - 85.950 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    Alcool etilic rafinat de 96%   - 86.400 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    1.2. Distilate de cereale si de origine agricola (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002), exclusiv distilatul de vin - 9.000 lei/gr. dall
    1.3. Distilat de vin - 12.025 lei/gr. dall
    1.4. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000
    a) Grupa Vodca, cu sau fara arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8402|10477|12555|14629|17951|18781|25007|33314|35390|45769|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8456|10558|12666|14768|18133|18974|25287|33700|35803|46324|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8510|10642|12774|14905|18318|19169|25564|34090|36222|46877|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8568|10724|12886|15044|18498|19364|25838|34475|36635|47431|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8676|10895|13106|15324|18865|19751|26394|35251|37467|48539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8789|11061|13329|15598|19229|20138|26947|36026|38295|49645|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11227|13551|15875|19594|20525|27500|36798|39126|50752|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11391|13771|16153|19961|20913|28056|37577|39955|51858|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11557|13993|16427|20326|21300|28607|38354|40788|52965|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9233|11725|14214|16705|20690|21689|29160|39126|41618|54074|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    b) Grupa Rom
    Se va respecta definitia stabilita prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8654|10792|12933|15070|18492|19346|25759|34313|36454|47143|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8708|10876|13044|15212|18677|19544|26043|34713|36877|47714|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8766|10962|13157|15352|18868|19744|26330|35114|37307|48284|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8825|11047|13271|15495|19054|19945|26613|35510|37734|48851|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8936|11220|13497|15783|19431|20345|27186|36308|38588|49995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 9053|11391|13728|16065|19807|20741|27757|37107|39444|51135|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 9168|11563|13959|16349|20184|21138|28324|37904|40300|52276|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9277|11733|14182|16636|20558|21541|28895|38705|41152|53414|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9396|11904|14414|16921|20934|21940|29466|39504|42012|54554|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9509|12074|14642|17208|21311|22341|30036|40300|42868|55696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    c) Grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 6616| 7869| 9121|10175|12378|12879|16635|21646|22897|29160|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           | 6730| 8041| 9349|10660|12753|13277|17204|22442|23753|30301|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           | 6845| 8211| 9576|10946|13127|13676|17774|23239|24608|31436|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           | 6958| 8384| 9804|11228|13504|14074|18347|24037|25458|32576|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           | 7073| 8552|10032|11513|13881|14473|18912|24833|26313|33716|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           | 7186| 8725|10259|11798|14256|14873|19485|25630|27167|34852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           | 7301| 8894|10487|12083|14634|15270|20054|26430|28023|35990|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           | 7414| 9065|10716|12366|15007|15669|20621|27227|28875|37132|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           | 7526| 9234|10946|12651|15383|16065|21192|28023|29727|38270|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           | 7642| 9407|11171|12936|15761|16466|21759|28816|30586|39407|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           | 7754| 9576|11399|13221|16137|16863|22328|29615|31436|40547|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           | 7868| 9748|11629|13504|16511|17264|22897|30414|32289|41685|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           | 7983| 9917|11857|13790|16887|17661|23467|31209|33147|42826|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           | 8096|10090|12083|14074|17264|18059|24037|32006|34000|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 8211|10259|12309|14361|17639|18457|24608|32805|34852|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           | 8324|10431|12537|14643|18012|18855|25173|33600|35708|46240|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8438|10600|12766|14928|18390|19254|25743|34397|36559|47378|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8552|10773|12992|15215|18765|19653|26313|35193|37415|48516|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8666|10946|13221|15497|19143|20054|26883|35990|38270|49656|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8779|11116|13449|15783|19516|20450|27455|36790|39123|50791|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11287|13678|16065|19892|20851|28023|37587|39978|51932|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11456|13904|16353|20269|21248|28593|38382|40829|53069|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11629|14132|16635|20646|21646|29160|39181|41685|54207|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9234|11798|14361|16922|21020|22044|29727|39978|42539|55349|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     46           | 9349|11970|14587|17204|21395|22442|30301|40773|43393|56487|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           | 9462|12139|14815|17491|21773|22841|30868|41569|44245|57625|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     48           | 9576|12309|15042|17774|22147|23239|31436|42368|45098|58763|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     49           | 9690|12479|15270|18060|22522|23640|32006|43164|45954|59900|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           | 9804|12651|15497|18347|22897|24037|32576|43960|46810|61038|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    d) Grupa Whisky si Brandy
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |10485|12478|14469|16463|19653|20450|26430|34401|36392|46356|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           |10595|12641|14693|16739|20018|20835|26982|35176|37225|47465|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |10706|12809|14915|17018|20382|21225|27533|35952|38055|48574|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |10819|12975|15134|17294|20750|21612|28089|36724|38885|49679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |10928|13142|15356|17572|21115|22001|28644|37499|39717|50787|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |11036|13310|15576|17850|21479|22386|29196|38277|40547|51894|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |11150|13474|15798|18122|21846|22773|29750|39050|41378|53001|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |11259|13640|16020|18402|22210|23162|30305|39826|42205|54109|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |11371|13805|16241|18677|22573|23552|30857|40601|43037|55216|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |11480|13971|16463|18954|22939|23937|31410|41378|43687|56323|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    e) Grupa Gin
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         |16401|18475|20552|22627|25948|26779|33006|41313|43389|53768|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |16455|18557|20664|22766|26132|26972|33284|41697|43802|54320|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         |16509|18641|20772|22904|26317|27167|33562|42086|44218|54876|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |16566|18723|20883|23042|26496|27362|33835|42474|44631|55427|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39,5         |16621|18807|20993|23181|26681|27554|34115|42861|45050|55982|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |16675|18892|21103|23320|26862|27749|34391|43249|45464|56535|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40,5         |16732|18974|21215|23456|27045|27942|34668|43636|45880|57090|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |16786|19058|21325|23595|27228|28134|34945|44025|46294|57642|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41,5         |16840|19139|21438|23733|27409|28328|35222|44412|46709|58196|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |16898|19223|21550|23873|27593|28523|35498|44797|47123|58749|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42,5         |16952|19306|21659|24011|27778|28719|35774|45187|47539|59303|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |17006|19389|21767|24150|27959|28910|36053|45575|47953|59856|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43,5         |17063|19472|21879|24288|28139|29103|36330|45961|48368|60410|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |17119|19555|21990|24426|28324|29299|36605|46350|48786|60962|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44,5         |17175|19640|22101|24565|28505|29493|36883|46737|49201|61518|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |17230|19724|22212|24702|28689|29685|37157|47123|49617|62072|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           |17510|20138|22766|25395|29600|30654|38541|49060|51692|64841|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           |17785|20552|23320|26083|30514|31622|39924|51000|51000|67607|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    f) Grupa Lichioruri, inclusiv aperitive
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     15           | 9045|10035|10889|11740|11759|13458|16019|19443|15036|24573|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     16           | 9292|10203|11116|12026|13487|13855|16589|20241|15668|25712|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     17           | 9404|10372|11343|12312|13865|14252|17159|21038|16300|26852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     18           | 9518|10545|11574|12598|14240|14652|17731|21835|16935|27995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     19           | 9634|10714|11800|12882|14616|15047|18301|22631|17569|29134|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     20           | 9748|10886|12026|13168|14994|15449|18870|23433|18200|30272|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     21           | 9859|11058|12254|13454|15367|15849|19439|24230|18837|31415|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 9975|11288|12485|13738|15744|16247|20008|25026|19470|32557|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           |10090|11399|12709|14025|16122|16647|20582|25826|20102|33696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           |10203|11574|12940|14307|16498|17046|21152|26626|20737|34835|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           |10317|11744|13168|14592|16874|17442|21722|27421|21368|35978|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           |10431|11912|13396|14876|17252|17844|22290|28222|22002|37116|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           |10545|12085|13623|15163|17628|18243|22862|29020|22635|38258|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           |10661|12254|13855|15449|18006|18642|23433|29817|23270|39396|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           |10773|12427|14079|15733|18379|19043|24002|30617|23903|40539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           |10886|12598|14307|16019|18756|19439|24570|31415|24535|41679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           |11004|12768|14534|16305|19131|19838|25140|32210|25172|42817|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           |11116|12940|14762|16589|19509|20241|25712|33013|25804|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           |11228|13110|14994|16874|19883|20637|26285|33811|26437|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           |11343|13281|15221|17159|20261|21038|26852|34606|27072|46242|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           |11457|13454|15449|17442|20637|21434|27421|35408|27706|47380|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |11574|13623|15678|17731|21013|21835|27995|36206|28339|48522|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    g) Grupa Creme
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ___________________________________
|       Capacitate|     |     |     |
|             (lt)| 0,5 | 0,7 | 0,75|
|Concentratie     |     |     |     |
|alcoolica (%)    |     |     |     |
|_________________|_____|_____|_____|
|     16          |28361|37112|38359|
|_________________|_____|_____|_____|
|     17          |29179|37924|39176|
|_________________|_____|_____|_____|
|     18          |29993|38740|39990|
|_________________|_____|_____|_____|
|     19          |30808|39556|40804|
|_________________|_____|_____|_____|
|     20          |31622|40368|41619|
|_________________|_____|_____|_____|
|     21          |32436|41186|42433|
|_________________|_____|_____|_____|
|     22          |33253|42000|43251|
|_________________|_____|_____|_____|

    h) Grupa Alcool etilic imbuteliat
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________
|       Capacitate|     |      |
|             (lt)| 0,5 |   1  |
|Concentratie     |     |      |
|alcoolica (%)    |     |      |
|_________________|_____|______|
|     60          |42073| 79423|
|_________________|_____|______|
|     65          |45182| 85674|
|_________________|_____|______|
|     87          |58874|113053|
|_________________|_____|______|
|     95,5        |64234|123633|
|_________________|_____|______|
|     96          |64483|124273|
|_________________|_____|______|

    NOTA:
    Pentru capacitatile mai mari de 1 litru, pretul minim va fi pretul la 1 litru inmultit cu volumul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Protocol 10/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 10 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 10/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu