Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 10 din 26 iunie 2003

privind preturile minime pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, stabilite de catre asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice in conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

ACT EMIS DE: ORGANIZATIILE PATRONALE SI ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ALCOOL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din  2 iulie 2003


SmartCity3


    Incheiat astazi, 26 iunie 2003, intre:
    1. Organizatia Patronala de Ramura "Romferment", cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentata prin domnul Radu Morariu, in calitate de presedinte;
    2. Organizatia Patronala "Vinrom", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentata prin domnul Mihai Sinpetru, in calitate de presedinte;
    3. Asociatia Producatorilor de Alcool si Bauturi Spirtoase "Garant", reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte.

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, asociatiile patronale citate mai sus convin ca preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice sa fie cele specificate in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.
    Art. 2
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare isi pierd valabilitatea.

               Organizatia Patronala de Ramura "Romferment"
               Radu Morariu,
               presedinte

               Organizatia Patronala "Vinrom"
               Mihai Sinpetru,
               presedinte

               Asociatia Producatorilor de Alcool
               si Bauturi Spirtoase "Garant"
               Romulus Dascalu,
               presedinte

    ANEXA 1*)

    *) Tabelele din anexa sunt reproduse in facsimil.

                                     LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 521/2002

    1.1. Alcool etilic rafinat
    Alcool etilic rafinat de 95,5% - 85.950 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    Alcool etilic rafinat de 96%   - 86.400 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    1.2. Distilate de cereale si de origine agricola (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002), exclusiv distilatul de vin - 9.000 lei/gr. dall
    1.3. Distilat de vin - 12.025 lei/gr. dall
    1.4. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000
    a) Grupa Vodca, cu sau fara arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8402|10477|12555|14629|17951|18781|25007|33314|35390|45769|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8456|10558|12666|14768|18133|18974|25287|33700|35803|46324|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8510|10642|12774|14905|18318|19169|25564|34090|36222|46877|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8568|10724|12886|15044|18498|19364|25838|34475|36635|47431|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8676|10895|13106|15324|18865|19751|26394|35251|37467|48539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8789|11061|13329|15598|19229|20138|26947|36026|38295|49645|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11227|13551|15875|19594|20525|27500|36798|39126|50752|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11391|13771|16153|19961|20913|28056|37577|39955|51858|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11557|13993|16427|20326|21300|28607|38354|40788|52965|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9233|11725|14214|16705|20690|21689|29160|39126|41618|54074|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    b) Grupa Rom
    Se va respecta definitia stabilita prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8654|10792|12933|15070|18492|19346|25759|34313|36454|47143|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8708|10876|13044|15212|18677|19544|26043|34713|36877|47714|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8766|10962|13157|15352|18868|19744|26330|35114|37307|48284|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8825|11047|13271|15495|19054|19945|26613|35510|37734|48851|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8936|11220|13497|15783|19431|20345|27186|36308|38588|49995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 9053|11391|13728|16065|19807|20741|27757|37107|39444|51135|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 9168|11563|13959|16349|20184|21138|28324|37904|40300|52276|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9277|11733|14182|16636|20558|21541|28895|38705|41152|53414|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9396|11904|14414|16921|20934|21940|29466|39504|42012|54554|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9509|12074|14642|17208|21311|22341|30036|40300|42868|55696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    c) Grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 6616| 7869| 9121|10175|12378|12879|16635|21646|22897|29160|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           | 6730| 8041| 9349|10660|12753|13277|17204|22442|23753|30301|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           | 6845| 8211| 9576|10946|13127|13676|17774|23239|24608|31436|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           | 6958| 8384| 9804|11228|13504|14074|18347|24037|25458|32576|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           | 7073| 8552|10032|11513|13881|14473|18912|24833|26313|33716|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           | 7186| 8725|10259|11798|14256|14873|19485|25630|27167|34852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           | 7301| 8894|10487|12083|14634|15270|20054|26430|28023|35990|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           | 7414| 9065|10716|12366|15007|15669|20621|27227|28875|37132|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           | 7526| 9234|10946|12651|15383|16065|21192|28023|29727|38270|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           | 7642| 9407|11171|12936|15761|16466|21759|28816|30586|39407|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           | 7754| 9576|11399|13221|16137|16863|22328|29615|31436|40547|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           | 7868| 9748|11629|13504|16511|17264|22897|30414|32289|41685|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           | 7983| 9917|11857|13790|16887|17661|23467|31209|33147|42826|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           | 8096|10090|12083|14074|17264|18059|24037|32006|34000|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 8211|10259|12309|14361|17639|18457|24608|32805|34852|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           | 8324|10431|12537|14643|18012|18855|25173|33600|35708|46240|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8438|10600|12766|14928|18390|19254|25743|34397|36559|47378|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8552|10773|12992|15215|18765|19653|26313|35193|37415|48516|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8666|10946|13221|15497|19143|20054|26883|35990|38270|49656|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8779|11116|13449|15783|19516|20450|27455|36790|39123|50791|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11287|13678|16065|19892|20851|28023|37587|39978|51932|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11456|13904|16353|20269|21248|28593|38382|40829|53069|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11629|14132|16635|20646|21646|29160|39181|41685|54207|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9234|11798|14361|16922|21020|22044|29727|39978|42539|55349|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     46           | 9349|11970|14587|17204|21395|22442|30301|40773|43393|56487|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           | 9462|12139|14815|17491|21773|22841|30868|41569|44245|57625|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     48           | 9576|12309|15042|17774|22147|23239|31436|42368|45098|58763|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     49           | 9690|12479|15270|18060|22522|23640|32006|43164|45954|59900|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           | 9804|12651|15497|18347|22897|24037|32576|43960|46810|61038|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    d) Grupa Whisky si Brandy
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |10485|12478|14469|16463|19653|20450|26430|34401|36392|46356|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           |10595|12641|14693|16739|20018|20835|26982|35176|37225|47465|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |10706|12809|14915|17018|20382|21225|27533|35952|38055|48574|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |10819|12975|15134|17294|20750|21612|28089|36724|38885|49679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |10928|13142|15356|17572|21115|22001|28644|37499|39717|50787|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |11036|13310|15576|17850|21479|22386|29196|38277|40547|51894|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |11150|13474|15798|18122|21846|22773|29750|39050|41378|53001|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |11259|13640|16020|18402|22210|23162|30305|39826|42205|54109|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |11371|13805|16241|18677|22573|23552|30857|40601|43037|55216|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |11480|13971|16463|18954|22939|23937|31410|41378|43687|56323|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    e) Grupa Gin
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         |16401|18475|20552|22627|25948|26779|33006|41313|43389|53768|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |16455|18557|20664|22766|26132|26972|33284|41697|43802|54320|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         |16509|18641|20772|22904|26317|27167|33562|42086|44218|54876|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |16566|18723|20883|23042|26496|27362|33835|42474|44631|55427|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39,5         |16621|18807|20993|23181|26681|27554|34115|42861|45050|55982|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |16675|18892|21103|23320|26862|27749|34391|43249|45464|56535|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40,5         |16732|18974|21215|23456|27045|27942|34668|43636|45880|57090|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |16786|19058|21325|23595|27228|28134|34945|44025|46294|57642|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41,5         |16840|19139|21438|23733|27409|28328|35222|44412|46709|58196|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |16898|19223|21550|23873|27593|28523|35498|44797|47123|58749|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42,5         |16952|19306|21659|24011|27778|28719|35774|45187|47539|59303|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |17006|19389|21767|24150|27959|28910|36053|45575|47953|59856|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43,5         |17063|19472|21879|24288|28139|29103|36330|45961|48368|60410|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |17119|19555|21990|24426|28324|29299|36605|46350|48786|60962|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44,5         |17175|19640|22101|24565|28505|29493|36883|46737|49201|61518|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |17230|19724|22212|24702|28689|29685|37157|47123|49617|62072|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           |17510|20138|22766|25395|29600|30654|38541|49060|51692|64841|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           |17785|20552|23320|26083|30514|31622|39924|51000|51000|67607|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    f) Grupa Lichioruri, inclusiv aperitive
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     15           | 9045|10035|10889|11740|11759|13458|16019|19443|15036|24573|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     16           | 9292|10203|11116|12026|13487|13855|16589|20241|15668|25712|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     17           | 9404|10372|11343|12312|13865|14252|17159|21038|16300|26852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     18           | 9518|10545|11574|12598|14240|14652|17731|21835|16935|27995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     19           | 9634|10714|11800|12882|14616|15047|18301|22631|17569|29134|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     20           | 9748|10886|12026|13168|14994|15449|18870|23433|18200|30272|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     21           | 9859|11058|12254|13454|15367|15849|19439|24230|18837|31415|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 9975|11288|12485|13738|15744|16247|20008|25026|19470|32557|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           |10090|11399|12709|14025|16122|16647|20582|25826|20102|33696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           |10203|11574|12940|14307|16498|17046|21152|26626|20737|34835|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           |10317|11744|13168|14592|16874|17442|21722|27421|21368|35978|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           |10431|11912|13396|14876|17252|17844|22290|28222|22002|37116|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           |10545|12085|13623|15163|17628|18243|22862|29020|22635|38258|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           |10661|12254|13855|15449|18006|18642|23433|29817|23270|39396|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           |10773|12427|14079|15733|18379|19043|24002|30617|23903|40539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           |10886|12598|14307|16019|18756|19439|24570|31415|24535|41679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           |11004|12768|14534|16305|19131|19838|25140|32210|25172|42817|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           |11116|12940|14762|16589|19509|20241|25712|33013|25804|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           |11228|13110|14994|16874|19883|20637|26285|33811|26437|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           |11343|13281|15221|17159|20261|21038|26852|34606|27072|46242|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           |11457|13454|15449|17442|20637|21434|27421|35408|27706|47380|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |11574|13623|15678|17731|21013|21835|27995|36206|28339|48522|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    g) Grupa Creme
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ___________________________________
|       Capacitate|     |     |     |
|             (lt)| 0,5 | 0,7 | 0,75|
|Concentratie     |     |     |     |
|alcoolica (%)    |     |     |     |
|_________________|_____|_____|_____|
|     16          |28361|37112|38359|
|_________________|_____|_____|_____|
|     17          |29179|37924|39176|
|_________________|_____|_____|_____|
|     18          |29993|38740|39990|
|_________________|_____|_____|_____|
|     19          |30808|39556|40804|
|_________________|_____|_____|_____|
|     20          |31622|40368|41619|
|_________________|_____|_____|_____|
|     21          |32436|41186|42433|
|_________________|_____|_____|_____|
|     22          |33253|42000|43251|
|_________________|_____|_____|_____|

    h) Grupa Alcool etilic imbuteliat
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________
|       Capacitate|     |      |
|             (lt)| 0,5 |   1  |
|Concentratie     |     |      |
|alcoolica (%)    |     |      |
|_________________|_____|______|
|     60          |42073| 79423|
|_________________|_____|______|
|     65          |45182| 85674|
|_________________|_____|______|
|     87          |58874|113053|
|_________________|_____|______|
|     95,5        |64234|123633|
|_________________|_____|______|
|     96          |64483|124273|
|_________________|_____|______|

    NOTA:
    Pentru capacitatile mai mari de 1 litru, pretul minim va fi pretul la 1 litru inmultit cu volumul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Protocol 10/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 10 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 10/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu