Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 10 din 26 iunie 2003

privind preturile minime pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, stabilite de catre asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice in conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

ACT EMIS DE: ORGANIZATIILE PATRONALE SI ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ALCOOL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din  2 iulie 2003


SmartCity3


    Incheiat astazi, 26 iunie 2003, intre:
    1. Organizatia Patronala de Ramura "Romferment", cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentata prin domnul Radu Morariu, in calitate de presedinte;
    2. Organizatia Patronala "Vinrom", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentata prin domnul Mihai Sinpetru, in calitate de presedinte;
    3. Asociatia Producatorilor de Alcool si Bauturi Spirtoase "Garant", reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte.

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, asociatiile patronale citate mai sus convin ca preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice sa fie cele specificate in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.
    Art. 2
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare isi pierd valabilitatea.

               Organizatia Patronala de Ramura "Romferment"
               Radu Morariu,
               presedinte

               Organizatia Patronala "Vinrom"
               Mihai Sinpetru,
               presedinte

               Asociatia Producatorilor de Alcool
               si Bauturi Spirtoase "Garant"
               Romulus Dascalu,
               presedinte

    ANEXA 1*)

    *) Tabelele din anexa sunt reproduse in facsimil.

                                     LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 521/2002

    1.1. Alcool etilic rafinat
    Alcool etilic rafinat de 95,5% - 85.950 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    Alcool etilic rafinat de 96%   - 86.400 lei/l
                                   - 9.000 lei/gr. dall
    1.2. Distilate de cereale si de origine agricola (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002), exclusiv distilatul de vin - 9.000 lei/gr. dall
    1.3. Distilat de vin - 12.025 lei/gr. dall
    1.4. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000
    a) Grupa Vodca, cu sau fara arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8402|10477|12555|14629|17951|18781|25007|33314|35390|45769|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8456|10558|12666|14768|18133|18974|25287|33700|35803|46324|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8510|10642|12774|14905|18318|19169|25564|34090|36222|46877|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8568|10724|12886|15044|18498|19364|25838|34475|36635|47431|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8676|10895|13106|15324|18865|19751|26394|35251|37467|48539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8789|11061|13329|15598|19229|20138|26947|36026|38295|49645|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11227|13551|15875|19594|20525|27500|36798|39126|50752|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11391|13771|16153|19961|20913|28056|37577|39955|51858|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11557|13993|16427|20326|21300|28607|38354|40788|52965|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9233|11725|14214|16705|20690|21689|29160|39126|41618|54074|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    b) Grupa Rom
    Se va respecta definitia stabilita prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 8654|10792|12933|15070|18492|19346|25759|34313|36454|47143|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8708|10876|13044|15212|18677|19544|26043|34713|36877|47714|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 8766|10962|13157|15352|18868|19744|26330|35114|37307|48284|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8825|11047|13271|15495|19054|19945|26613|35510|37734|48851|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8936|11220|13497|15783|19431|20345|27186|36308|38588|49995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 9053|11391|13728|16065|19807|20741|27757|37107|39444|51135|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 9168|11563|13959|16349|20184|21138|28324|37904|40300|52276|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9277|11733|14182|16636|20558|21541|28895|38705|41152|53414|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9396|11904|14414|16921|20934|21940|29466|39504|42012|54554|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9509|12074|14642|17208|21311|22341|30036|40300|42868|55696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    c) Grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 6616| 7869| 9121|10175|12378|12879|16635|21646|22897|29160|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           | 6730| 8041| 9349|10660|12753|13277|17204|22442|23753|30301|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           | 6845| 8211| 9576|10946|13127|13676|17774|23239|24608|31436|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           | 6958| 8384| 9804|11228|13504|14074|18347|24037|25458|32576|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           | 7073| 8552|10032|11513|13881|14473|18912|24833|26313|33716|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           | 7186| 8725|10259|11798|14256|14873|19485|25630|27167|34852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           | 7301| 8894|10487|12083|14634|15270|20054|26430|28023|35990|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           | 7414| 9065|10716|12366|15007|15669|20621|27227|28875|37132|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           | 7526| 9234|10946|12651|15383|16065|21192|28023|29727|38270|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           | 7642| 9407|11171|12936|15761|16466|21759|28816|30586|39407|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           | 7754| 9576|11399|13221|16137|16863|22328|29615|31436|40547|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           | 7868| 9748|11629|13504|16511|17264|22897|30414|32289|41685|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           | 7983| 9917|11857|13790|16887|17661|23467|31209|33147|42826|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           | 8096|10090|12083|14074|17264|18059|24037|32006|34000|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 8211|10259|12309|14361|17639|18457|24608|32805|34852|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           | 8324|10431|12537|14643|18012|18855|25173|33600|35708|46240|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 8438|10600|12766|14928|18390|19254|25743|34397|36559|47378|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8552|10773|12992|15215|18765|19653|26313|35193|37415|48516|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8666|10946|13221|15497|19143|20054|26883|35990|38270|49656|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8779|11116|13449|15783|19516|20450|27455|36790|39123|50791|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8899|11287|13678|16065|19892|20851|28023|37587|39978|51932|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 9007|11456|13904|16353|20269|21248|28593|38382|40829|53069|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 9121|11629|14132|16635|20646|21646|29160|39181|41685|54207|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 9234|11798|14361|16922|21020|22044|29727|39978|42539|55349|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     46           | 9349|11970|14587|17204|21395|22442|30301|40773|43393|56487|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           | 9462|12139|14815|17491|21773|22841|30868|41569|44245|57625|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     48           | 9576|12309|15042|17774|22147|23239|31436|42368|45098|58763|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     49           | 9690|12479|15270|18060|22522|23640|32006|43164|45954|59900|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           | 9804|12651|15497|18347|22897|24037|32576|43960|46810|61038|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    d) Grupa Whisky si Brandy
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |10485|12478|14469|16463|19653|20450|26430|34401|36392|46356|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           |10595|12641|14693|16739|20018|20835|26982|35176|37225|47465|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |10706|12809|14915|17018|20382|21225|27533|35952|38055|48574|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |10819|12975|15134|17294|20750|21612|28089|36724|38885|49679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |10928|13142|15356|17572|21115|22001|28644|37499|39717|50787|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |11036|13310|15576|17850|21479|22386|29196|38277|40547|51894|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |11150|13474|15798|18122|21846|22773|29750|39050|41378|53001|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |11259|13640|16020|18402|22210|23162|30305|39826|42205|54109|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |11371|13805|16241|18677|22573|23552|30857|40601|43037|55216|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |11480|13971|16463|18954|22939|23937|31410|41378|43687|56323|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    e) Grupa Gin
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         |16401|18475|20552|22627|25948|26779|33006|41313|43389|53768|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |16455|18557|20664|22766|26132|26972|33284|41697|43802|54320|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         |16509|18641|20772|22904|26317|27167|33562|42086|44218|54876|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |16566|18723|20883|23042|26496|27362|33835|42474|44631|55427|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39,5         |16621|18807|20993|23181|26681|27554|34115|42861|45050|55982|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |16675|18892|21103|23320|26862|27749|34391|43249|45464|56535|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40,5         |16732|18974|21215|23456|27045|27942|34668|43636|45880|57090|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |16786|19058|21325|23595|27228|28134|34945|44025|46294|57642|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41,5         |16840|19139|21438|23733|27409|28328|35222|44412|46709|58196|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |16898|19223|21550|23873|27593|28523|35498|44797|47123|58749|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42,5         |16952|19306|21659|24011|27778|28719|35774|45187|47539|59303|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |17006|19389|21767|24150|27959|28910|36053|45575|47953|59856|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43,5         |17063|19472|21879|24288|28139|29103|36330|45961|48368|60410|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |17119|19555|21990|24426|28324|29299|36605|46350|48786|60962|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44,5         |17175|19640|22101|24565|28505|29493|36883|46737|49201|61518|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |17230|19724|22212|24702|28689|29685|37157|47123|49617|62072|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           |17510|20138|22766|25395|29600|30654|38541|49060|51692|64841|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           |17785|20552|23320|26083|30514|31622|39924|51000|51000|67607|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    f) Grupa Lichioruri, inclusiv aperitive
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)| 0,1 | 0,15| 0,2 | 0,25| 0,33| 0,35| 0,5 | 0,7 | 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     15           | 9045|10035|10889|11740|11759|13458|16019|19443|15036|24573|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     16           | 9292|10203|11116|12026|13487|13855|16589|20241|15668|25712|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     17           | 9404|10372|11343|12312|13865|14252|17159|21038|16300|26852|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     18           | 9518|10545|11574|12598|14240|14652|17731|21835|16935|27995|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     19           | 9634|10714|11800|12882|14616|15047|18301|22631|17569|29134|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     20           | 9748|10886|12026|13168|14994|15449|18870|23433|18200|30272|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     21           | 9859|11058|12254|13454|15367|15849|19439|24230|18837|31415|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 9975|11288|12485|13738|15744|16247|20008|25026|19470|32557|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           |10090|11399|12709|14025|16122|16647|20582|25826|20102|33696|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           |10203|11574|12940|14307|16498|17046|21152|26626|20737|34835|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           |10317|11744|13168|14592|16874|17442|21722|27421|21368|35978|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           |10431|11912|13396|14876|17252|17844|22290|28222|22002|37116|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           |10545|12085|13623|15163|17628|18243|22862|29020|22635|38258|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           |10661|12254|13855|15449|18006|18642|23433|29817|23270|39396|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           |10773|12427|14079|15733|18379|19043|24002|30617|23903|40539|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           |10886|12598|14307|16019|18756|19439|24570|31415|24535|41679|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           |11004|12768|14534|16305|19131|19838|25140|32210|25172|42817|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           |11116|12940|14762|16589|19509|20241|25712|33013|25804|43960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           |11228|13110|14994|16874|19883|20637|26285|33811|26437|45098|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           |11343|13281|15221|17159|20261|21038|26852|34606|27072|46242|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           |11457|13454|15449|17442|20637|21434|27421|35408|27706|47380|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           |11574|13623|15678|17731|21013|21835|27995|36206|28339|48522|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    g) Grupa Creme
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ___________________________________
|       Capacitate|     |     |     |
|             (lt)| 0,5 | 0,7 | 0,75|
|Concentratie     |     |     |     |
|alcoolica (%)    |     |     |     |
|_________________|_____|_____|_____|
|     16          |28361|37112|38359|
|_________________|_____|_____|_____|
|     17          |29179|37924|39176|
|_________________|_____|_____|_____|
|     18          |29993|38740|39990|
|_________________|_____|_____|_____|
|     19          |30808|39556|40804|
|_________________|_____|_____|_____|
|     20          |31622|40368|41619|
|_________________|_____|_____|_____|
|     21          |32436|41186|42433|
|_________________|_____|_____|_____|
|     22          |33253|42000|43251|
|_________________|_____|_____|_____|

    h) Grupa Alcool etilic imbuteliat
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________
|       Capacitate|     |      |
|             (lt)| 0,5 |   1  |
|Concentratie     |     |      |
|alcoolica (%)    |     |      |
|_________________|_____|______|
|     60          |42073| 79423|
|_________________|_____|______|
|     65          |45182| 85674|
|_________________|_____|______|
|     87          |58874|113053|
|_________________|_____|______|
|     95,5        |64234|123633|
|_________________|_____|______|
|     96          |64483|124273|
|_________________|_____|______|

    NOTA:
    Pentru capacitatile mai mari de 1 litru, pretul minim va fi pretul la 1 litru inmultit cu volumul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Protocol 10/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 10 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 10/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu