E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 9 din 30 ianuarie 2008

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 1 februarie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Funcţionarii publici care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. In situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2008, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."

2. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, precum şi de prezenta ordonanţă."

3. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie 2008 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcţionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."

4. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele care au ocupat funcţia publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, pot fi menţinute în aceste funcţii până la ocuparea acestora, în cursul anului 2008, prin concurs. In acest caz se va iniţia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii."

5. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. -In anul 2008, promovarea funcţionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

6. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2008, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile."

Art. II. -Anexele nr. 1-6 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului

A.SaIarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *) 01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază*)

01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază*)

01.10.2008

-lei-

1

Şef departament

4255

4446

4691

2

Secretar general

4010

4190

4421

3

Secretar general adjunct

3531

3690

3893

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază 01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.10.2008 -lei-

1

Consilier, expert, consilier juridic

I

Superior

l

2510

2623

2767

I

Superior

2

2285

2388

2519

I

Superior

3

2258

2359

2489

I

Principal

1

2241

2342

2471

I

Principal

2

1877

1962

2069

I

Principal

3

1727

1805

1904

I

Asistent

l

1468

1534

1619

I

Asistent

2

1167

1220

1287

I

Asistent

3

1044

1091

1151

I

Debutant

-

634

662

699

2

Auditor

I

Superior

1

2510

2623

2767

I

Superior

2

2285

2388

2519

I

Superior

3

2258

2359

2489

I

Principal

1

2241

2342

2471

I

Principal

2

1877

1962

2069

I

Principal

3

1727

1805

1904

I

Asistent

1

1468

1534

1619

I

Asistent

2

1167

1220

1287

I

Asistent

3

1044

1091

1151

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1507

1575

1662

II

Superior

2

1226

1281

1351

II

Superior

3

1101

1150

1214

II

Principal

1

1019

1065

1123

II

Principal

2

995

1040

1097

II

Principal

3

756

790

834

II

Asistent

1

632

661

697

II

Asistent

2

604

631

666

II

Asistent

3

572

598

630

II

Debutant

-

552

576

608

4

Referent

III

Superior

1

1010

1056

1114

III

Superior

2

860

898

948

III

Superior

3

761

795

839

III

Principal

1

678

708

747

III

Principal

2

654

683

721

III

Principal

3

622

650

685

III

Asistent

1

602

629

663

III

Asistent

2

580

606

640

III

Asistent

3

561

586

619

III

Debutant

-

540

564

595

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere

în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

2

Director *)

50%

3

Director adjunct

40%

4

Contabil - şef

40%

5

Şef sector

40%

6

Şef serviciu

30%

7

Şef birou

25%

*) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 2

Aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

A.Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază*)

01.10.2008

-lei-

1

Secretar general

4010

4190

4421

2

Secretar general adjunct

3531

3690

3893

3

Comisar general

3153

3295

3476

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de buză pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul  de

bază

01.01.2008 -lei-

Salariul

de bază 01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază 01.10.2008-

lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1860

1944

2051

I

Superior

2

1627

1701

1794

I

Superior

3

1474

1540

1625

I

Principal

1

1321

1380

1456

I

Principal

2

1188

1241

1309

I

Principal

3

1100

1149

1212

I

Asistent

1

990

1035

1092

I

Asistent

2

923

964

1017

I

Asistent

3

857

896

945

I

Debutant

-

634

662

699

2

Auditor

I*)

Superior

1

2601

2718

2868

I*)

Superior

2

2060

2153

2271

I*)

Superior

3

1685

1760

1857

I

Principal

1

1497

1564

1650

I

Principal

2

1189

1242

1.311

I

Principal

3

1090

1139

1202

I

Asistent

l

990

1035

1092

I

Asistent

2

909

950

1003

I

Asistent

3

857

896

945

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1507

1575

1662

II

Superior

2

1226

1281

1351

II

Superior

3

1101

1150

1214

II

Principal

1

1019

1065

1123

II

Principal

2

995

1040

1097

II

Principal

3

756

790

834

II

Asistent

1

632

661

697

II

Asistent

2

604

631

666

II

Asistent

3

572

598

630

II

Debutant

-

552

576

608

4

Referent

III

Superior

1

986

1030

1087

III

Superior

2

852

891

940

III

Superior

3

761

795

839

III

Principal

l

678

708

747

III

Principal

2

638

667

704

III

Principal

3

617

645

680

III

Asistent

1

596

622

657

III

Asistent

2

580

606

640

III

Asistent

3

561

586

619

III

Debutant

-

540

564

595

5

Comisar

I

Superior

l

1860

1944

2051

I

Superior

2

1627

1701

1794

I

Superior

3

1474

1540

1625

I

Principal

l

1321

1380

1456

I

Debutant

-

634

662

699

II

Superior

1

1367

1429

1507

II

Superior

2

1226

1281

1351

II

Superior

3

1101

1150

1214

II

Principal

1

1019

1065

1123

II

Debutant

-

552

576

608

III

Superior

1

962

1005

1060

III

Superior

2

852

891

940

III

Superior

3

724

757

798

III

Principal

l

678

708

747

III

Debutant

-

540

564

595

*) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de bază" sunt mai mari cu 20%.

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

2

Inspector de stat şef

55%

3

Inspector general de stat

55%

4

Director general adjunct

50%

5

Inspector de stat şef adjunct

50%

6

Inspector general de stat adjunct

50%

7

Comisar general adjunct

50%

8

Director

50%

9

Inspector-şef

50%

10

Director adjunct

40%

11

Inspector-şef adjunct

40%

12

Contabil şef

40%

13

Şef sector

40%

14

Comisar şef divizie

50%

15

Şef serviciu

30%

16

Şef birou

25%

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1      Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lil.B din prezenta anexă.

2      Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.

ANEXA Nr. 3

Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor sau altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţene

A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici şi unele funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază *)

01.10.2008-

lei-

1

Prefect al municipiului Bucureşti

4485

4687

4945

2

Prefect al judeţului :

categoria I

4207

4397

4638

categoria II

3953

4131

4358

3

Subprefect al municipiului Bucureşti

3953

4131

4358

4

Subprefect al judeţului:

categoria I

3780

3951

4168

categoria II

3526

3685

3887

5

Secretar al judeţului:

categoria I

3696

3862

4075

categoria II

3652

3816

4026

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază 01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază

01.10.2008

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1742

1820

1920

I

Superior

2

1561

1631

1721

I

Superior

3

1415

1478

1560

I

Principal

1

1267

1324

1397

I

Principal

2

1139

1190

1256

I

Principal

3

1054

1102

1163

I

Asistent

1

950

993

1047

I

Asistent

2

887

927

978

I

Asistent

3

824

861

908

I

Debutant

-

634

662

699

                                    0                  0

2

Auditor

I

Superior

1

1742

1820

1920

I

Superior

2

1561

1631

1721

I

Superior

3

1415

1478

1560

I

Principal

1

1267

1324

1397

I

Principal

2

1139

1190

1256

I

Principal

3

1054

1102

1163

I

Asistent

l

950

993

1047

I

Asistent

2

887

927

978

I

Asistent

3

824

861

908

3

Referent de specialitate

II

Superior

l

1496

1563

1649

II

Superior

2

1214

1268

1338

II

Superior

3

1091

1140

1203

II

Principal

1

1012

1057

1115

II

Principal

2

986

1030

1087

II

Principal

3

750

784

827

II

Asistent

l

627

655

691

II

Asistent

2

599

626

661

II

Asistent

3

566

591

624

II

Debutant

-

552

576

608

4

Referent

III

Superior

1

956

999

1054

III

Superior

2

826

863

911

III

Superior

3

724

757

798

III

Principal

1

678

708

747

III

Principal

2

632

661

697

III

Principal

3

612

640

675

III

Asistent

1

591

617

651

III

Asistent

2

579

605

638

III

Asistent

3

560

585

617

III

Debutant

-

540

564

595

5

Comisar

I

Superior

1

1742

1820

1920

I

Superior

2

1561

1631

1721

I

Superior

3

1415

1478

1560

I

Principal

l

1267

1324

1397

I

Debutant

-

634

662

699

II

Superior

1

1367

1429

1507

II

Superior

2

1214

1268

1338

II

Superior

3

1091

1140

1203

II

Principal

l

1012

1057

1115

II

Debutant

-

552

576

608

III

Superior

1

956

999

1054

III

Superior

2

845

883

932

III

Superior

3

724

757

798

III

Principal

1

678

708

747

III

Debutant

-

540

564

595

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Arhitect şef *)

55%

2

Inspector-şef

55%

3

Director general**)

55%

4

Inspector-şef adjunct

50%

5

Director executiv

50%

6

Director executiv adjunct

40%

7

Contabil şef

40%

8

Comisar şef secţie

50%

9

Comisar şef adjunct

40%

10

Comisar şef secţie divizie

30%

11

Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş ***)

30%

12

Şef birou, şef administraţie financiară -nivel comună

25%

*) Se utilizează la nivel de judeţ

**) Se utilizează. în condiţiile legii. în cadrul autoritatilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

***) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti. indemnizaţia de conducere este de 50%.

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

NOTA :

1      Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă,

2      Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999. republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispozitii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţară. beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).

3      Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.

ANEXA Nr. 4

Aparatul propriu de specialitate al primarilor şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale

A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază*)

01.01.2008 -lei-

Salariul

de bază *)

01.04.2008

-lei-

Salariul de

bază*)

01.10.2008 -lei-

1

Secretar al unităţilor administrativ teritoriale:

-    municipii:

-cu peste 320.000 locuitori **)

3401

3554

3750

- categoria I

3073

3211

3388

- categoria 11

2790

2916

3076

- categoria III

2527

2641

2786

-   oraşe:

- categoria I

2261

2363

2493

- categoria II

2162

2260

2384

- categoria III

2113

2208

2329

- comune :                                                                       0                  0

-cu peste 15.000 locuitori

1654

1728

      1588

1539

      1498

1823

1675

1624

1581

-categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)

1519

categoria II (între 3.001-7.000 locuitori)

1473

-categoria III (până la 3.000 locuitori)

1434

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

**) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

NOTA :

1      Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.

2      In cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. care în mod excepţional, potrivii legii, arc studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă se diminuează cu 10%.

B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul

profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază 01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.10.2008 -lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic*

I

Superior

1

1473

1539

1624

I

Superior

2

1302

1360

1435

I

Superior

3

1131

1181

1246

I

Principal

1

1008

1053

1111

I

Principal

2

894

934

986

I

Principal

3

830

867

915

I

Asistent

1

786

821

866

I

Asistent

2

742

775

818

I

Asistent

3

678

708

747

I

Debutant

-

634

662

699

*) Nu se aplică la comunele de categoria III

2

Auditor

I

Superior

1

1473

1539

1624

I

Superior

2

1302

1360

1435

I

Superior

3

1131

1181

1246

I

Principal

1

1008

1053

1111

I

Principal

2

894

934

986

I

Principal

3

830

867

915

I

Asistent

1

786

821

866

I

Asistent

2

742

775

818

I

Asistent

3

678

708

747

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

939

981

1035

II

Superior

2

811

847

894

II

Superior

3

731

764

806

II

Principal

1

700

732

772

II

Principal

2

668

698

737

II

Principal

3

648

677

714

II

Asistent

1

618

646

682

II

Asistent

2

597

624

658

II

Asistent

3

577

603

636

II

Debutant

-

552

576

608

4

Referent

III

Superior

1

869

908

958

III

Superior

2

806

842

889

III

Superior

3

729

762

803

III

Principal

1

672

702

741

III

Principal

2

648

677

714

III

Principal

3

618

646

682

III

Asistent

1

597

624

658

III

Asistent

2

577

603

636

III

Asistent

3

555

580

612

III

Debutant

-

540

564

595

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere

în procente din salariul de bază

(limita maximă)

1

Arhitect şef *)

55%

2

Director general**)

55%

3

Director executiv

50%

4

Director executiv adjunct

40%

5

Contabil - şef

40%

6

Şef serviciu, arhitect şef***)

30%

7

Şef birou

25%

8

Persoana cu responsabilitate în domeniul umanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ****)

15%

*)     Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor.

**) Se utilizează. în condiţiile legii. în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

***)    Se utilizează la oraşe.

****)    Se utilizează la comune.

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare

ANEXA Nr. 5

Aparatul propriu de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti

A.Salarii de baza pentru unele funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază*)

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază *)

01.10.2008 -lei-

1

Secretar al municipiului Bucureşti

4010

4190)

4421

2

Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

2019

2109

2225

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de baza pentru funcţii publice da execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.10.2008 -lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1860

1944

2051

I

Superior

2

1627

1701

1794

I

Superior

1474

1540

1625

I

Principal

1

1321

1380

1456

I

Principal

2

1188

1241

1309

I

Principal

3

1100

1149

1212

I

Asistent

1

990

1035

1092

I

Asistent

2

923

964

1017

I

Asistent

3

857

896

945

I

Debutant

-

634

662

699

2

Auditor

I

Superior

1

1860

1944

205 l

I

Superior

2

1627

1701

1794

I

Superior

3

1474

1540

1625

I

Principal

1

1321

1380

1456

I

Principal

2

1188

1241

1309

I

Principal

3

1100

1149

1212

I

Asistent

1

990

1035

1092

I

Asistent

2

923

964

1017

I

Asistent

3

857

896

945

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1507

1575

1662

II

Superior

2

1226

1281

1351

II

Superior

3

1101

1150

1214

II

Principal

1

1019

1065

1123

II

Principal

2

995

1040

1097

II

Principal

3

756

790

834

II

Asistent

1

632

661

697

II

Asistent

2

604

631

666

II

Asistent

3

572

598

630

II

Debutant

-

552

576

608

4

Referent

III

Superior

1

986

1030

1087

III

Superior

2

852

891

940

III

Superior

3

761

795

839

III

Principal

1

678

708

747

III

Principal

2

638

667

704

III

Principal

3

617

645

680

III

Asistent

1

596

622

657

III

Asistent

2

580

606

640

III

Asistent

3

561

586

619

III

Debutant

-

540

564

595

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Arhitect şef

55%

2

Inspector-şef

55%

3

Director general*)

55%

4

Arhitect şef adjunct

50%

5

Inspector-şef adjunct

50%

6

Director executiv

50%

7

Director executiv adjunct

40%

8

Contabil şef

40%

9

Şef serviciu

30%

10

Şef birou

25%

Nota

*) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

D.Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 6

I. Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

A.Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază*)

01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază*)

01.10.2008 -lei-

1

Secretar general

4.216

4406

4648

2

Secretar general adjunct

3.713

3880

4093

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază

01.01.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.04.2008 -lei-

Salariul de

bază

01.10.2008

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1.956

2044

2156

I

Superior

2

1.711

1788

1886

I

Superior

1.550

1620

1709

I

Principal

1

1.389

1452

1531

I

Principal

2

1.249

1305

1377

I

Principal

3

1.156

1208

1274

I

Asistent

1

1.041

1088

1148

I

Asistent

2

970

1014

1069

I

Asistent

3

901

942

993

I

Debutant

-

666

696

734

2

Auditor

I

Superior

l

2.735

2858

3015

I

Superior

2

2.166

2263

2388

I

Superior

3

1.771

1851

1952

I

Principal

1

1.574

1645

1735

I

Principal

2

1.250

1306

1378

I

Principal

3

1.146

1198

1263

I

Asistent

1

1.041

1088

1148

I

Asistent

2

956

999

1054

I

Asistent

3

901

942

993

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.585

1656

1747

II

Superior

2

1.289

1347

1421

II

Superior

3

1.158

1210

1277

II

Principal

1

1.071

1119

1181

II

Principal

2

1.046

1093

1153

II

Principal

3

795

831

876

II

Asistent

1

665

695

733

II

Asistent

2

635

664

700

II

Asistent

3

601

628

663

II

Debutant

-

580

606

639

4

Referent

III

Superior

1

1,036

1083

1142

III

Superior

2

896

936

988

III

Superior

3

800

836

882

III

Principal

1

713

745

786

III

Principal

2

671

701

740

III

Principal

3

649

678

716

III

Asistent

1

626

654

690

III

Asistent

2

610

637

673

III

Asistent

3

590

617

650

III

Debutant

-

568

594

626

C. Indemnitaţii de conducere

Nr. crt

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

4

Director general adjunct

50%

8

Director

50%

10

Director adjunct

40%

15

Şef serviciu

30%

16

Şef birou

25%

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

II. Aparatul propriu al unităţilor care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor

B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul

de bază 01.01.2008

-lei-

Salariul de

bază

01.04.2008 -lei-

Salariul

de bază 01.10.2008

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1831

1913

2019

I

Superior

2

1641

1715

1809

I

Superior

3

1488

1555

1640

I

Principal

1

1333

1393

1470

I

Principal

2

1198

1252

1321

I

Principal

3

1109

1159

1223

I

Asistent

1

999

1044

1101

I

Asistent

2

933

975

1029

I

Asistent

3

866

905

955

I

Debutant

-

666

696

734

2

Auditor

I

Superior

1

1831

1913

2019

I

Superior

2

1641

1715

1809

I

Superior

3

1488

1555

1640

I

Principal

1

1333

1393

1470

I

Principal

2

1198

1252

1321

I

Principal

3

1109

1159

1223

I

Asistent

1

999

1044

1101