E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 83 2003 modificat de OUG 71 2017
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu Ordin 366 2004
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu Ordin 1511 2004
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu Ordin 337 2004
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu Ordin 577 2004
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu Ordin 30 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 215 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Ordonanţa 83 2003 in legatura cu articolul 57 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de articolul 55 din actul Ordonanţa 42 2004
Ordonanţa 83 2003 aprobat de Legea 524 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 83 2003 modificat de Legea 524 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 83 din 28 august 2003

privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tarile terte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 622 din 30 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza:
    a) modul de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare;
    b) conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tarile terte.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica la frontiera Romaniei, in punctele de trecere a frontierei in care se vor constitui viitoarele posturi de inspectie la frontiera Uniunii Europene.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) post de inspectie la frontiera, denumit in continuare PIF - oricare post de inspectie responsabil pentru controalele veterinare, situat in imediata vecinatate a unui punct de intrare pe teritoriul Romaniei, intr-o zona desemnata de autoritatile vamale in conformitate cu reglementarile vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare pentru animalele vii, produsele de origine animala si alte produse supuse controalelor sanitare veterinare, provenind din tari terte, introduse in Romania si a caror lista se aproba prin ordin comun al autoritatilor publice centrale care raspund de administratia publica, agricultura, alimentatie, silvicultura, protectia mediului si transport;
    b) tara terta - orice alt stat decat statele cu care Romania a incheiat acorduri, conventii sau alte intelegeri internationale privind eliminarea controlului la frontiera;
    c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat si autorizat de Guvernul Romaniei pentru trecerea frontierei de stat;
    d) administrator - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 4
    (1) Pentru a fi incluse in lista posturilor de inspectie la frontiera aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animala si al altor produse supuse controalelor sanitare veterinare, PIF trebuie sa corespunda conditiilor generale si speciale stabilite de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (2) In functie de asigurarea conditiilor prevazute de reglementarile veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de marfuri supuse controalelor veterinare si, in consecinta, poate avea in structura unul sau mai multe centre de inspectie.
    (3) Spatiile, facilitatile, echipamentele si instalatiile PIF trebuie mentinute in stare de curatenie permanenta. Spatiile de inspectie trebuie sa fie igienizate si dezinfectate permanent, in functie de necesitati, medicul veterinar inspector responsabil de post avand posibilitatea de a solicita igienizari si dezinfectii suplimentare.
    Art. 5
    (1) Inchiderea temporara sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspectie din structura acestuia, precum si reactualizarea listei punctelor de inspectie la frontiera in care sunt organizate controale sanitare veterinare se fac prin ordin comun al autoritatilor publice centrale care raspund de administratia publica, agricultura, alimentatie, silvicultura, protectia mediului si transport.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatii deosebite privind apararea sanatatii publice, sanatatii animale, precum si datorita altor riscuri majore, autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate dispune, prin decizie, inchiderea temporara a unui PIF sau a unui centru de inspectie.
    Art. 6
    Tipurile de marfuri care sunt supuse controlului sanitar veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autoritatilor publice centrale care raspund de administratia publica, agricultura, alimentatie, silvicultura, protectia mediului si transport.
    Art. 7
    Serviciile sanitare veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizeaza si functioneaza in cadrul PIF, asimilate ca sectii in structura Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala, in subordinea tehnica a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.
    Art. 8
    Sediile centrale ale PIF sunt stabilite in punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonante.
    Art. 9
    Atributiile personalului angajat in PIF se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    Art. 10
    Coordonarea si controlul activitatii tehnice si administrative a PIF, competentele si responsabilitatile pe linie de comanda sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    Art. 11
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Vamilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Strategia de implementare va fi supusa dezbaterii altor institutii, inclusiv asociatiilor profesionale interesate, in principal celor ce desfasoara activitati legate de comertul international cu marfuri specifice.
    (3) Dupa realizarea dezbaterilor mentionate, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Directia Generala a Vamilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului si vor cuprinde raspunderile si termenele, incadrate in strategia nationala privind aderarea la Uniunea Europeana, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea si asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes national.
    Art. 12
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este responsabil pentru finantarea proiectarii si construirii PIF prevazute in strategia pe termen lung, in baza conditiilor veterinare stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    Art. 13
    Imobilele necesare constituirii si functionarii PIF vor fi dobandite in proprietatea publica a statului in unul dintre modurile prevazute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si vor fi date in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 15
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel OpreaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 83/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 83 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 83/2003
OUG 71 2017
Ordin 366 2004
pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare
Ordin 1511 2004
pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare
Ordin 337 2004
pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare
Ordin 577 2004
pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare
Ordin 30 2004
pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare
Legea 215 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare
Ordonanţa 42 2004
privind organizarea activitatii veterinare
Legea 524 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tarile terte
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu