E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 70 2002 completat de OUG 87 2017
Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 35 2012
Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 39 2012
Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 58 2011
Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 95 2007
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 279 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 27 2004
Ordonanţa 70 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 78 din actul Ordonanţa 70 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu articolul 2 din actul Legea 99 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Hotărârea 412 2003
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Instrucţiuni 3615 2003
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Instrucţiuni 337 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 70 din 29 august 2002

privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 31 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice de interes judetean sau local, denumite in continuare unitati sanitare publice, parte integranta a domeniului public al judetelor, comunelor, oraselor si municipiilor, se afla in administrarea consiliilor judetene sau consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privata a statului si sunt administrate de unitatile sanitare publice.
    (2) Schimbarea destinatiei sau instrainarea bazei materiale a unitatilor sanitare publice se poate face in conditiile legii si numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bazei materiale a unitatilor sanitare, fara aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, sunt nule. Nulitatea se constata de instanta de judecata, la solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
    (3) Indrumarea, coordonarea si monitorizarea activitatii desfasurate in unitatile sanitare publice se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica si de directiile de sanatate publica teritoriale, unitati descentralizate care reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local.
    (4) Ministerul Sanatatii si Familiei exercita controlul asupra activitatii unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local, precum si asupra modului de aplicare de catre acestea a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul sanitar.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Sanatatii si Familiei, ca autoritate centrala in domeniul sanatatii, are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare Planul national de paturi;
    b) elaboreaza normativele de personal, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
    c) aproba structura organizatorica a unitatilor sanitare publice cu personalitate juridica;
    d) aproba infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitatilor sanitare publice;
    e) aproba schimbarea profilului si a denumirii unitatilor sanitare publice;
    f) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale unitatilor sanitare publice, potrivit reglementarilor legale in domeniu;
    g) asigura repartizarea si redistribuirea echilibrata a medicilor in unitatile sanitare publice, pe baza comunicarii de catre autoritatile administratiei publice locale a posturilor neocupate si a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora in acest scop in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Responsabilitatile si atributiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se realizeaza cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, dupa caz.
    Art. 3
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante directiile de sanatate publica teritoriale au urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice;
    b) avizeaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, statul de functii pentru unitatile sanitare publice cu personalitate juridica, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    c) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitatile sanitare publice si inainteaza situatiile centralizatoare Ministerului Sanatatii si Familiei;
    d) avizeaza si supun spre aprobare Ministerului Sanatatii si Familiei propunerile autoritatilor administratiei publice locale privind infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitatilor sanitare publice, dupa caz, precum si pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unitati.
    Art. 4
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, in termen de 5 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli si situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitatile sanitare publice;
    b) aproba, in termen de 5 zile de la data primirii, statele de functii pentru unitatile sanitare publice, dupa caz, si urmaresc incadrarea in normativele de personal aprobate si in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate;
    c) pot asigura resurse financiare pentru cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice.
    Art. 5
    (1) Consiliile judetene si consiliile locale pot infiinta, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice, unitati de asistenta medico-sociale, prin reorganizarea unor unitati sanitare publice.
    (2) Finantarea cheltuielilor unitatilor de asistenta medico-sociale se asigura astfel:
    a) din bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate pentru pachetul de servicii medicale de baza;
    b) din bugetele locale pentru cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, dotari independente, in limita bugetului aprobat.
    (3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Administratiei Publice vor elabora norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante conducerea unitatilor sanitare publice are urmatoarele atributii:
    a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, dupa obtinerea avizelor prevazute la art. 3 lit. a) si la art. 4 lit. a);
    b) elaboreaza, in termen de 5 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, statul de functii si il inainteaza spre avizare directiei de sanatate publica teritoriale si spre aprobare presedintelui consiliului judetean sau primarului, dupa caz, urmarind incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    c) elaboreaza situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe care le inainteaza spre avizare presedintelui consiliului judetean sau primarului, dupa caz, si directiei de sanatate publica teritoriale, in vederea centralizarii;
    d) urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli; elaboreaza si aplica masuri de utilizare eficienta a bazei materiale si a fondurilor in vederea cresterii calitatii actului medical.
    (2) Conducerea unitatilor sanitare publice are obligatia de a dimensiona, cu avizul directiilor de sanatate publica teritoriale si al consiliilor judetene sau consiliilor locale, dupa caz, numarul de personal, in limita statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobate.
    Art. 7
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante directiile de sanatate publica teritoriale, cu avizul consiliilor judetene sau locale, dupa caz, vor inainta spre aprobare Ministerului Sanatatii si Familiei propuneri privind reorganizarea unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local prin supraestimarea veniturilor si subestimarea cheltuielilor;
    b) neavizarea sau neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local in termenul prevazut;
    c) elaborarea, avizarea sau aprobarea statului de functii al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local fara incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 30 milioane lei la 40 milioane lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 9
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002.
    (2) Pe data prevazuta la alin. (1) orice dispozitie contrara prezentei ordonante se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul administratiei publice,
                         Ionel Flesariu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 70/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 70 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 70/2002
OUG 87 2017
OUG 35 2012
Legea 39 2012
OUG 58 2011
pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
Legea 95 2007
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 471 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Ordonanţa 78 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 279 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
OUG 27 2004
pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 99 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
OUG 48 2003
privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative
Hotărârea 412 2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Instrucţiuni 3615 2003
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Instrucţiuni 337 2003
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu