E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 70 2002 completat de OUG 87 2017
Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 35 2012
Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 39 2012
Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 58 2011
Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 95 2007
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 471 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 78 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de Legea 279 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de OUG 27 2004
Ordonanţa 70 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Articolul 78 din actul Ordonanţa 70 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 99 2004
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu articolul 2 din actul Legea 99 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 modificat de articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 articole noi... articolul 3 din actul OUG 48 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Hotărârea 412 2003
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Instrucţiuni 3615 2003
Ordonanţa 70 2002 in legatura cu Instrucţiuni 337 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 70 din 29 august 2002

privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 31 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice de interes judetean sau local, denumite in continuare unitati sanitare publice, parte integranta a domeniului public al judetelor, comunelor, oraselor si municipiilor, se afla in administrarea consiliilor judetene sau consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privata a statului si sunt administrate de unitatile sanitare publice.
    (2) Schimbarea destinatiei sau instrainarea bazei materiale a unitatilor sanitare publice se poate face in conditiile legii si numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bazei materiale a unitatilor sanitare, fara aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, sunt nule. Nulitatea se constata de instanta de judecata, la solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
    (3) Indrumarea, coordonarea si monitorizarea activitatii desfasurate in unitatile sanitare publice se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica si de directiile de sanatate publica teritoriale, unitati descentralizate care reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local.
    (4) Ministerul Sanatatii si Familiei exercita controlul asupra activitatii unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local, precum si asupra modului de aplicare de catre acestea a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul sanitar.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Sanatatii si Familiei, ca autoritate centrala in domeniul sanatatii, are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare Planul national de paturi;
    b) elaboreaza normativele de personal, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
    c) aproba structura organizatorica a unitatilor sanitare publice cu personalitate juridica;
    d) aproba infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitatilor sanitare publice;
    e) aproba schimbarea profilului si a denumirii unitatilor sanitare publice;
    f) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale unitatilor sanitare publice, potrivit reglementarilor legale in domeniu;
    g) asigura repartizarea si redistribuirea echilibrata a medicilor in unitatile sanitare publice, pe baza comunicarii de catre autoritatile administratiei publice locale a posturilor neocupate si a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora in acest scop in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Responsabilitatile si atributiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se realizeaza cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, dupa caz.
    Art. 3
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante directiile de sanatate publica teritoriale au urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice;
    b) avizeaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, statul de functii pentru unitatile sanitare publice cu personalitate juridica, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    c) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitatile sanitare publice si inainteaza situatiile centralizatoare Ministerului Sanatatii si Familiei;
    d) avizeaza si supun spre aprobare Ministerului Sanatatii si Familiei propunerile autoritatilor administratiei publice locale privind infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitatilor sanitare publice, dupa caz, precum si pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unitati.
    Art. 4
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, in termen de 5 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli si situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitatile sanitare publice;
    b) aproba, in termen de 5 zile de la data primirii, statele de functii pentru unitatile sanitare publice, dupa caz, si urmaresc incadrarea in normativele de personal aprobate si in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate;
    c) pot asigura resurse financiare pentru cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice.
    Art. 5
    (1) Consiliile judetene si consiliile locale pot infiinta, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice, unitati de asistenta medico-sociale, prin reorganizarea unor unitati sanitare publice.
    (2) Finantarea cheltuielilor unitatilor de asistenta medico-sociale se asigura astfel:
    a) din bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate pentru pachetul de servicii medicale de baza;
    b) din bugetele locale pentru cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, dotari independente, in limita bugetului aprobat.
    (3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Administratiei Publice vor elabora norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante conducerea unitatilor sanitare publice are urmatoarele atributii:
    a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, dupa obtinerea avizelor prevazute la art. 3 lit. a) si la art. 4 lit. a);
    b) elaboreaza, in termen de 5 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, statul de functii si il inainteaza spre avizare directiei de sanatate publica teritoriale si spre aprobare presedintelui consiliului judetean sau primarului, dupa caz, urmarind incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    c) elaboreaza situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe care le inainteaza spre avizare presedintelui consiliului judetean sau primarului, dupa caz, si directiei de sanatate publica teritoriale, in vederea centralizarii;
    d) urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli; elaboreaza si aplica masuri de utilizare eficienta a bazei materiale si a fondurilor in vederea cresterii calitatii actului medical.
    (2) Conducerea unitatilor sanitare publice are obligatia de a dimensiona, cu avizul directiilor de sanatate publica teritoriale si al consiliilor judetene sau consiliilor locale, dupa caz, numarul de personal, in limita statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobate.
    Art. 7
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante directiile de sanatate publica teritoriale, cu avizul consiliilor judetene sau locale, dupa caz, vor inainta spre aprobare Ministerului Sanatatii si Familiei propuneri privind reorganizarea unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local prin supraestimarea veniturilor si subestimarea cheltuielilor;
    b) neavizarea sau neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local in termenul prevazut;
    c) elaborarea, avizarea sau aprobarea statului de functii al unitatii sanitare publice de interes judetean sau local fara incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 30 milioane lei la 40 milioane lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 9
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002.
    (2) Pe data prevazuta la alin. (1) orice dispozitie contrara prezentei ordonante se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul administratiei publice,
                         Ionel Flesariu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 70/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 70 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 70/2002
OUG 87 2017
OUG 35 2012
Legea 39 2012
OUG 58 2011
pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
Legea 95 2007
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 471 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Ordonanţa 78 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 279 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
OUG 27 2004
pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Legea 99 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
OUG 48 2003
privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative
Hotărârea 412 2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Instrucţiuni 3615 2003
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Instrucţiuni 337 2003
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu