E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 60 2004 in legatura cu Hotărârea 2299 2004
Ordonanţa 60 2004 aprobat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 60 2004 articole noi... articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 60 2004 abrogat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 60 2004 articole noi... articolul 1 din actul Legea 402 2004
Articolul 21 din actul Ordonanţa 60 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 402 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 60 din 29 iulie 2004

privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 741 din 17 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. I.24 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Liniile ferate industriale sunt liniile pe care se desfasoara operatiuni de transport feroviar, precum si servicii conexe sau adiacente acestora si care nu sunt administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    Art. 2
    Liniile ferate industriale se pot construi, modifica sau desfiinta cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 3
    Normele tehnice utilizate pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare publice se aplica si la liniile ferate industriale.
    Art. 4
    (1) Lucrarile de constructie, modernizare, reparare si intretinere a liniilor ferate industriale se pot efectua numai de agentii economici autorizati de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER ca furnizori de servicii feroviare.
    (2) Pentru orice interventie la linia ferata industriala, care afecteaza zona de protectie sau de siguranta a infrastructurii feroviare publice, este necesara autorizarea de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., conform legislatiei in vigoare.
    Art. 5
    (1) Racordarea unei linii ferate industriale noi la liniile infrastructurii feroviare publice, direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, se realizeaza pe baza platii unui tarif de racordare catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in care se include costul lucrarilor necesare pentru racordare si pentru preluarea sporului de capacitate de transport feroviar.
    (2) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. va stabili, in termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare, valoarea tarifului de racordare, care va fi supus aprobarii Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Dupa plata tarifului de racordare Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. contracteaza executia lucrarilor de constructie a liniilor si instalatiilor feroviare, pentru preluarea sporului de capacitate de transport feroviar.
    (4) Liniile si instalatiile feroviare construite pentru preluarea sporului de capacitate de transport feroviar sunt proprietatea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    Art. 6
    In cazul constructiei unei linii ferate industriale noi prin racordare la o linie ferata industriala existenta este necesar si acordul proprietarului acestei linii ferate industriale.
    Art. 7
    (1) Agentii economici care construiesc linii ferate industriale cu racordare directa la calea ferata administrata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. au dreptul de utilizare, in acest scop, a terenului din domeniul public al statului, administrat de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si din proprietatea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pe zona strict necesara constructiei liniei ferate industriale si pe durata existentei liniei ferate industriale.
    (2) Pentru terenul din domeniul public al statului, administrat de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., ocupat de linii ferate industriale, nu se percep taxe de utilizare a terenului atata timp cat Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. este scutita de la plata acestor taxe.
    (3) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. are dreptul sa inchirieze terenul proprietate privata a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., ocupat de linii ferate industriale, si sa stabileasca un tarif pentru folosinta acestuia.
    Art. 8
    (1) Cerintele tehnice si tehnologice privind desfasurarea transportului feroviar pe liniile ferate industriale sunt cuprinse in Regulamentul tehnic de exploatare aferent fiecarei linii.
    (2) Regulamentul tehnic de exploatare al unei linii ferate industriale, racordata la infrastructura feroviara publica, va fi intocmit de catre proprietarul liniei ferate industriale si face parte din Contractul de acces pe infrastructura feroviara publica, care se incheie potrivit legislatiei in vigoare.
    (3) Pentru cazul in care una sau mai multe linii ferate industriale sunt racordate prin alte linii ferate industriale la infrastructura feroviara publica, va fi intocmit un singur regulament tehnic de exploatare.
    Art. 9
    Exploatarea liniilor ferate industriale se poate realiza de persoanele juridice care detin autorizatiile prevazute de lege pentru activitatile de gestionare a infrastructurii, manevra feroviara si transport feroviar, dupa caz.
    Art. 10
    Proprietarul liniei ferate industriale, respectiv agentul economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe o linie ferata industriala, are obligatia sa asigure, conform reglementarilor in vigoare:
    a) cerintele tehnice de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de transport feroviar;
    b) atestarea, autorizarea si examinarea profesionala a personalului propriu cu responsabilitati in siguranta circulatiei, conform reglementarilor in vigoare;
    c) intocmirea si pastrarea evidentelor privind activitatea desfasurata.
    Art. 11
    (1) Agentul economic care detine in proprietate sau cu chirie linia feroviara industriala va asigura efectuarea verificarii starii tehnice a acesteia si este direct raspunzator de orice abatere de la normele de functionare a liniei si de desfasurare a traficului feroviar.
    (2) Intretinerea si repararea liniilor feroviare industriale se poate asigura prin personal propriu de specialitate autorizat sau prin agenti autorizati conform reglementarilor in vigoare.
    (3) Se interzice proprietarului de linii ferate industriale sa desfasoare activitatea de transport feroviar pe liniile ferate industriale care nu corespund normelor tehnice in vigoare.
    Art. 12
    (1) Proprietarii de linii ferate industriale au obligatia sa permita accesul specialistilor Autoritatii Feroviare Romane - AFER pentru a verifica starea tehnica a liniilor ferate industriale si conditiile de desfasurare a transportului feroviar in conformitate cu normele in vigoare.
    (2) Autoritatea Feroviara Romana - AFER va dispune inchiderea operativa a circulatiei feroviare pe o linie ferata industriala pe care s-a constatat un pericol pentru siguranta circulatiei sau pentru securitatea transportului feroviar.
    (3) Redeschiderea liniei ferate industriale mentionate la alin. (2) se va face cu avizul Autoritatii Feroviare Romane - AFER, numai dupa verificarea starii tehnice a acesteia.
    Art. 13
    Proprietarul unei linii feroviare industriale aflate in exploatare, cu racordare directa sau indirecta la infrastructura feroviara publica, si care doreste sa aiba acces la infrastructura feroviara publica va incheia un contract de acces pe infrastructura feroviara publica cu Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., conform legislatiei in vigoare.
    Art. 14
    (1) In cazul in care una sau mai multe linii ferate industriale sunt racordate la infrastructura feroviara publica prin intermediul uneia sau mai multor linii ferate industriale, proprietarii de linii ferate industriale de tranzit sunt obligati sa asigure accesul nelimitat si nediscriminatoriu al vehiculelor feroviare ale oricarui operator feroviar care solicita acest lucru.
    (2) Linia ferata industriala de tranzit este linia ferata industriala amplasata intre doua linii ferate industriale sau intre o linie ferata industriala si o linie ferata publica, facand posibila continuitatea transportului feroviar industrial al tuturor proprietarilor de linii feroviare industriale amplasate in amonte de ea.
    (3) Pentru accesul pe liniile ferate industriale de tranzit, proprietarii acestora pot solicita plata unui tarif de acces care nu poate depasi nivelul practicat de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pe linii cu conditii tehnice similare.
    (4) In cazul in care un operator feroviar considera nejustificat tariful de acces solicitat de un proprietar de linie ferata industriala, acest operator poate sesiza in scris Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care va analiza situatia in vederea medierii.
    Art. 15
    In cazul in care proprietarul unei linii ferate industriale de tranzit interzice nejustificat accesul vehiculelor feroviare ale celorlalti proprietari de linii ferate industriale din amonte, aceasta fapta poate constitui o situatie de urgenta in intelesul art. 581 din Codul de procedura civila.
    Art. 16
    Inchiderea circulatiei pe o linie ferata industriala de tranzit se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) in cazul in care proprietarul de linie ferata industriala nu mai are interes in utilizarea acesteia, va obtine in prealabil acceptul tuturor proprietarilor de linii ferate industriale aflati in amonte fata de racordul la infrastructura feroviara publica;
    b) in cazul in care proprietarul unei linii ferate industriale intra in faliment, se poate proceda, in conditiile legii, la inchiderea liniei ferate industriale numai dupa obtinerea acordului tuturor proprietarilor de linii ferate industriale aflati in amonte fata de racordul la infrastructura feroviara publica si, atunci cand este cazul, a proprietarului terenului pe care este construita linia ferata industriala.
    Art. 17
    (1) In situatia in care proprietarul unei linii ferate industriale de tranzit nu a obtinut acceptul conform art. 16 lit. a), acesta va mentine linia ferata industriala deschisa traficului feroviar, in conditiile in care proprietarii de linii ferate industriale aflati in amonte vor prelua integral costurile de intretinere si exploatare a liniei de tranzit si vor plati o chirie pentru utilizarea terenului, proprietate privata, pe care se afla linia ferata industriala.
    (2) In cazul in care partile nu cad de acord asupra nivelului chiriei, acesta se va stabili pe baza evaluarii terenului din zona respectiva, facuta de un evaluator atestat.
    Art. 18
    (1) Incalcarea prevederilor prezentelor reglementari atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor din prezenta ordonanta poate fi semnalata de catre orice persoana fizica sau juridica ale carei interese au fost lezate de catre cel in cauza. Sesizarile privind nerespectarea prezentelor reglementari se adreseaza Autoritatii Feroviare Romane - AFER, in vederea luarii masurilor ce se impun, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 19
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele:
    a) nerespectarea art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    b) nerespectarea art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;
    c) nerespectarea art. 14 alin. (1) si (3), cu amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.
    (2) Contraventiile se constata de catre persoane cu atributii de control, anume desemnate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care au si competenta aplicarii sanctiunilor.
    Art. 20
    Contraventiilor prevazute la art. 19 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 21
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora instructiunile pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si criteriile si modul de clasificare a liniilor ferate industriale, instructiuni care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a instructiunilor mentionate la art. 21, Decretul nr. 431/1952 privitor la construirea, intretinerea si exploatarea cailor ferate industriale si a funicularelor se abroga.
    Art. 23
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 60/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 60 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu