E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 6 din 22 ianuarie 2004

privind transferurile transfrontaliere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Sfera de aplicare si interdictii
    (1) Prezenta ordonanta se aplica transferurilor transfrontaliere definite la art. 2 alin. (1) lit. c), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt realizate intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European, denumite in continuare state membre;
    b) sunt denominate in moneda nationala (leu), in moneda unui stat membru sau in euro;
    c) sunt ordonate de persoane fizice sau juridice altele decat cele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b);
    d) la executarea transferului participa o institutie, in intelesul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), situata in Romania;
    e) valoarea transferului nu este mai mare decat echivalentul a 50.000 euro.
    (2) Persoanele fizice nu pot presta servicii de transfer monetar pe teritoriul Romaniei sau in afara acestuia.
    Art. 2
    Definitii
    (1) In intelesul prezentei ordonante, expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii:
    a) institutie - orice persoana juridica ce executa cu titlu profesional transferuri transfrontaliere in cadrul activitatii sale obisnuite, in special o institutie de credit sau o societate care presteaza servicii postale, inclusiv sucursalele acestora;
    b) institutie de natura financiara - o societate de asigurare, inclusiv de asigurari de viata, de reasigurare si o societate mutuala care desfasoara activitate de asigurare, un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, inchis sau deschis, organizat ca societate comerciala sau ca fond fara personalitate juridica, o societate de servicii de investitii financiare si orice alta entitate a carei activitate este similara activitatilor desfasurate de aceste entitati sau a carei activitate principala o constituie achizitionarea de active financiare ori transformarea creantelor financiare;
    c) transfer transfrontalier - operatiunea realizata la initiativa unui ordonator prin intermediul unei institutii sau unei sucursale a unei institutii, situata intr-un stat, in scopul punerii la dispozitie beneficiarului a unei sume de bani, prin creditarea unui cont sau prin predarea sumei in numerar, la o institutie sau la o sucursala a unei institutii, situata in alt stat;
    d) ordin de transfer transfrontalier - instructiune neconditionata de executare a unui transfer transfrontalier, data direct de ordonator institutiei sale, in forma scrisa, orala sau electronica, cu conditia ca forma sa fie acceptata de institutie;
    e) ordonator - persoana fizica sau juridica care ordona executarea unui transfer transfrontalier in favoarea unui beneficiar;
    f) beneficiar - destinatarul final al unui transfer transfrontalier, caruia ii sunt puse la dispozitie fondurile aferente transferului intr-un alt stat decat cel in care a fost emis ordinul, fie prin creditarea unui cont la care acesta are acces, fie prin predarea catre acesta a unei sume in numerar;
    g) institutie intermediara - o institutie, alta decat institutia ordonatorului sau cea a beneficiarului, care participa la executarea unui transfer transfrontalier;
    h) client - ordonator sau, dupa caz, beneficiar, in functie de context;
    i) data acceptarii - data indeplinirii tuturor conditiilor cerute de o institutie pentru a executa un ordin de transfer transfrontalier, conditii incluzand printre altele existenta unor fonduri suficiente si disponibile ale ordonatorului, precizarea detaliilor necesare pentru executarea ordinului si, dupa caz, existenta documentelor care justifica efectuarea transferului transfrontalier;
    j) rata dobanzii de referinta - rata dobanzii in functie de care se stabileste nivelul compensatiei, care reprezinta rata dobanzii legale pentru obligatiile banesti stabilita potrivit legii romane, daca nu se prevede altfel in contract; pentru transferurile denominate in moneda unui stat membru sau in euro rata dobanzii legale va fi cea stabilita potrivit legii romane pentru relatiile economice internationale.
    (2) Ordonatorul si beneficiarul unui transfer transfrontalier pot fi una si aceeasi persoana.
    (3) In sensul prezentei ordonante, sucursalele unei institutii situate in state diferite, care participa la executarea unui ordin de transfer transfrontalier, vor fi considerate institutii separate.

    CAP. 2
    Obligatii referitoare la transparenta conditiilor aplicabile transferurilor transfrontaliere

    Art. 3
    Informatii prealabile
    (1) Institutiile sunt obligate sa puna la dispozitie clientilor lor, actuali sau potentiali, informatii in scris cu privire la conditiile generale de realizare a transferurilor transfrontaliere, intr-o forma usor de inteles. Informatiile pot fi furnizate si prin intermediul mijloacelor electronice, daca institutia poate oferi servicii pe aceasta cale.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor include cel putin urmatoarele:
    a) termenul necesar pentru creditarea fondurilor in contul institutiei beneficiarului, atunci cand un ordin de transfer transfrontalier dat institutiei este executat, cu indicarea clara a momentului de la care acesta incepe sa curga;
    b) termenul necesar de la primirea unui transfer transfrontalier, pentru ca fondurile creditate in contul institutiei beneficiarului sa fie creditate in contul beneficiarului sau sa fie puse la dispozitie acestuia sub forma de numerar;
    c) modalitatea de calcul al comisioanelor si al altor costuri aferente care cad in sarcina clientului si sunt datorate institutiei, atat in cazul executarii unui transfer transfrontalier, cat si in cazul primirii unui astfel de transfer;
    d) data valutei utilizate de institutie, daca este cazul;
    e) indicarea cursurilor de schimb utilizate;
    f) indicarea procedurii de solutionare a diferendelor la care clientii pot apela si modalitatea de acces la aceasta.
    (3) In conditiile generale prevazute la alin. (1) se va indica si faptul ca se prezuma ca ordonatorul va suporta costurile legate de transferul transfrontalier si vor fi prezentate posibilitatile pe care acesta le are de a dispune ca aceste costuri sa fie suportate partial sau total de catre beneficiar.
    (4) Conditiile generale pe care institutia le-a facut publice conform alin. (1) se aplica tuturor transferurilor transfrontaliere care fac obiectul prezentei ordonante, daca prin contractul incheiat cu clientul nu se prevad conditii diferite.
    Art. 4
    Informatii ulterioare
    (1) Ulterior executarii sau primirii unui transfer transfrontalier, institutiile sunt obligate sa puna la dispozitie clientilor lor, cu exceptia cazului in care clientul a renuntat expres la acest drept, informatii in scris, intr-o forma usor de inteles, din care sa rezulte ca transferul a fost finalizat. Informatiile pot fi furnizate si prin intermediul mijloacelor electronice, daca institutia poate oferi servicii pe aceasta cale.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) o referinta care sa permita clientului identificarea transferului transfrontalier;
    b) valoarea initiala a transferului transfrontalier;
    c) valoarea tuturor comisioanelor si a celorlalte costuri aferente, suportate de catre client;
    d) data valutei utilizate de institutie, daca este cazul.
    (3) In cazul in care ordonatorul a specificat faptul ca beneficiarul urmeaza sa suporte partial sau integral costurile legate de transferul transfrontalier, beneficiarul va fi informat cu privire la aceasta de catre institutia sa.
    (4) In cazul in care orice suma legata de transferul transfrontalier a facut obiectul unui schimb valutar, institutia care a realizat acest schimb il va informa pe clientul sau asupra cursului de schimb utilizat.

    CAP. 3
    Obligatii minime ale institutiilor referitoare la executarea transferurilor transfrontaliere

    Art. 5
    Angajamente specifice ale institutiei
    (1) Cu exceptia cazului in care nu doresc sa realizeze operatiunea, institutiile sunt obligate sa puna la dispozitie clientilor lor, daca acestia solicita acest lucru, o oferta scrisa sau transmisa prin intermediul mijloacelor electronice, daca institutia poate oferi servicii pe aceasta cale, oferta care sa contina conditiile specifice aplicabile unui ordin de transfer ale carui destinatie si valuta au fost precizate de catre client. Atunci cand aceste conditii sunt identice cu conditiile generale aplicabile transferurilor transfrontaliere, oferta poate fi inlocuita cu o copie de pe aceste conditii generale.
    (2) In conditiile specifice prevazute la alin. (1) trebuie sa se indice cel putin termenul limita pana la care sumele aferente transferului transfrontalier urmeaza sa fie creditate in contul institutiei beneficiarului si costurile aferente, mai putin cele legate de cursul de schimb valutar care va fi utilizat.
    (3) Oferta transmisa potrivit alin. (1) va fi ferma pentru institutie pentru un interval de 5 zile bancare lucratoare de la data la care aceasta a fost adusa la cunostinta clientului, daca nu a intervenit o situatie de forta majora.
    Art. 6
    Obligatii referitoare la timpul necesar executarii transferurilor transfrontaliere
    (1) Institutia ordonatorului este obligata sa execute transferul transfrontalier in termenul limita agreat de comun acord cu ordonatorul.
    (2) In cazul in care fondurile nu au fost creditate in contul institutiei beneficiarului in termenul limita agreat sau, in absenta unui acord in acest sens, creditarea nu s-a realizat pana la sfarsitul celei de-a 5-a zi bancare lucratoare care urmeaza datei acceptarii ordinului de transfer transfrontalier, institutia ordonatorului va datora ordonatorului o compensatie.
    (3) Compensatia va consta in plata unei dobanzi calculate prin aplicarea ratei dobanzii de referinta asupra sumei aferente transferului transfrontalier pe intervalul de timp de la sfarsitul termenului limita agreat sau, in absenta unui acord in acest sens, de la sfarsitul celei de-a 5-a zi bancare lucratoare care urmeaza datei acceptarii pana la data la care fondurile sunt creditate in contul institutiei beneficiarului.
    (4) In termen de maximum doua zile bancare lucratoare de la data primirii fondurilor, institutia ordonatorului este obligata sa transfere catre institutia beneficiarului sau, dupa caz, catre institutia intermediara suma aferenta transferului, cu exceptia cazului in care institutia beneficiarului ori institutia intermediara respectiva notifica refuzul de executare a ordinului de transfer in termen de doua zile bancare lucratoare de la data primirii acestuia.
    (5) Fiecare institutie intermediara este obligata sa execute ordinul de transfer transfrontalier in termen de cel mult doua zile bancare lucratoare de la data primirii sumei aferente transferului ori sa notifice institutiei de la care a primit instructiunile refuzul de a executa ordinul sau orice intarziere preconizata, in termen de doua zile bancare lucratoare de la data la care a primit ordinul de transfer, daca nu se prevede altfel in instructiunile primite.
    (6) In cazul in care neexecutarea transferului transfrontalier in termenul limita agreat sau, in absenta unui acord in acest sens, pana la sfarsitul celei de-a 5-a zi bancare lucratoare care urmeaza datei acceptarii ordinului de transfer este imputabila unei institutii intermediare, aceasta institutie va datora institutiei ordonatorului o compensatie calculata potrivit prevederilor alin. (3).
    (7) Daca institutia care a primit fondurile aferente unui transfer transfrontalier nu este institutia beneficiarului sau aceasta nu a notificat refuzul de a executa ordinul de transfer transfrontalier in termen de doua zile bancare lucratoare de la primirea fondurilor specificate in ordinul de transfer, institutia respectiva este obligata sa emita un nou ordin de transfer catre institutia beneficiarului sau catre o alta institutie intermediara, care sa permita executarea transferului conform instructiunilor date de ordonator.
    (8) Institutia beneficiarului este obligata sa puna la dispozitie clientului sau fondurile aferente transferului transfrontalier intr-un termen limita agreat cu acesta.
    (9) Daca institutia beneficiarului nu este in masura sa execute ordinul de transfer transfrontalier in termenul prevazut la alin. (10), va informa, de indata, institutia de la care a primit ordinul si, dupa caz, institutia ordonatorului asupra motivelor care au determinat neexecutarea ordinului sau executarea cu intarziere a acestuia.
    (10) In cazul in care fondurile nu au fost creditate in contul beneficiarului sau puse la dispozitie acestuia sub forma de numerar in termenul limita agreat ori, in absenta unui acord in acest sens, pana la sfarsitul zilei bancare lucratoare care urmeaza datei la care s-a creditat contul institutiei beneficiarului, aceasta va datora beneficiarului o compensatie.
    (11) Compensatia va consta in plata unei dobanzi calculate prin aplicarea ratei dobanzii de referinta asupra sumei aferente transferului transfrontalier pe intervalul de timp de la sfarsitul termenului limita agreat sau, in absenta unui acord in acest sens, de la sfarsitul zilei bancare lucratoare care urmeaza datei la care s-a creditat contul institutiei beneficiarului pana la data la care fondurile sunt creditate in contul beneficiarului sau sunt puse la dispozitia sa sub forma de numerar.
    (12) Compensatiile prevazute in prezentul articol nu vor fi platite in situatia in care institutia ordonatorului sau, dupa caz, cea a beneficiarului poate proba ca intarzierea este imputabila ordonatorului, respectiv beneficiarului.
    (13) Compensatiile datorate potrivit prezentului articol se vor plati independent de orice alte despagubiri care pot fi acordate clientilor si/sau institutiilor care au participat la executarea ordinului de transfer transfrontalier potrivit dreptului comun in materia raspunderii civile.
    Art. 7
    Obligatia de executare a transferului transfrontalier in conformitate cu instructiunile
    (1) De la data acceptarii unui ordin de transfer transfrontalier institutia ordonatorului, orice institutie intermediara si institutia beneficiarului vor fi obligate sa execute transferul transfrontalier pentru intreaga suma ordonata, cu exceptia cazului in care ordonatorul a specificat ca beneficiarul va suporta integral sau partial costurile legale de transfer. In acest caz institutia ordonatorului este obligata sa comunice aceste specificatii institutiei beneficiarului si institutiei intermediare, dupa caz.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) nu exclude posibilitatea ca institutia beneficiarului sa solicite beneficiarului comision de administrare a contului, daca un astfel de comision este uzual in conformitate cu reglementarile sau cu practica institutiei. Un astfel de comision nu va fi utilizat in nici un caz de catre institutia beneficiarului pentru a evita respectarea obligatiei prevazute la alin. (1).
    (3) Independent de orice alte pretentii care pot fi ridicate potrivit dreptului comun, in cazul in care institutia ordonatorului sau o institutie intermediara a procedat la retinerea unei sume din valoarea totala a transferului transfrontalier cu incalcarea prevederilor alin. (1), la cererea ordonatorului, institutia acestuia va fi obligata ca, pe cheltuiala proprie si fara deducerea altor sume, sa transfere suma astfel retinuta catre beneficiar sau, dupa caz, catre ordonator, dupa cum s-a solicitat de catre ordonator.
    (4) Orice institutie intermediara care a procedat la retinerea unor sume cu incalcarea prevederilor alin. (1) va fi obligata ca, pe cheltuiala proprie si fara deducerea altor sume, sa transfere suma astfel retinuta catre institutia ordonatorului sau, la cererea acesteia, catre beneficiar.
    (5) In cazul in care institutia beneficiarului a incalcat obligatia de a executa ordinul de transfer transfrontalier in conformitate cu instructiunile ordonatorului potrivit dispozitiilor alin. (1), aceasta va fi obligata, independent de orice alte pretentii care pot fi ridicate potrivit dreptului comun, sa transfere catre beneficiar, pe cheltuiala proprie si fara deducerea altor sume, suma retinuta in mod nejustificat.
    Art. 8
    Obligatia de restituire ce revine institutiilor in cazul neexecutarii transferurilor
    (1) Daca fondurile aferente unui transfer transfrontalier nu au fost creditate in contul institutiei beneficiarului, dupa acceptarea de catre institutia ordonatorului a ordinului de transfer, independent de orice alte pretentii care pot fi ridicate potrivit dreptului comun, institutia ordonatorului va fi obligata la restituirea catre ordonator a sumei aferente transferului transfrontalier, la care se adauga:
    a) dobanda calculata prin aplicarea ratei dobanzii de referinta asupra sumei aferente transferului transfrontalier pe intervalul de timp dintre data acceptarii ordinului de transfer si data restituirii catre ordonator a sumei respective;
    b) alte costuri legate de transferul transfrontalier suportate de ordonator.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) nu pot depasi echivalentul a 12.500 euro si vor fi puse la dispozitie ordonatorului in termen de maximum 14 zile bancare lucratoare de la data cererii ordonatorului, cu exceptia cazului in care intre timp fondurile aferente transferului transfrontalier au fost creditate in contul institutiei beneficiarului.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (2) nu poate fi facuta de ordonator inainte de expirarea termenului limita agreat cu institutia sa pentru executarea ordinului de transfer transfrontalier ori, in absenta unui acord in acest sens, pana la expirarea a 5 zile bancare lucratoare care urmeaza datei acceptarii ordinului de transfer transfrontalier.
    (4) Fiecare institutie intermediara care a acceptat ordinul de transfer transfrontalier si a primit suma aferenta transferului respectiv este obligata sa restituie institutiei de la care a primit instructiuni pentru executarea acelui ordin, pe cheltuiala proprie, suma aferenta transferului transfrontalier, inclusiv costurile si dobanzile legate de acesta, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1) lit. a) si b), daca fondurile aferente unui transfer transfrontalier nu au fost creditate in contul institutiei beneficiarului. Daca transferul transfrontalier nu a fost executat datorita unor erori sau omisiuni in instructiunile de realizare a transferului care au fost date institutiei intermediare, aceasta va intreprinde toate masurile pentru recuperarea si restituirea sumei transferului in cel mai scurt timp.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca transferul transfrontalier nu a fost realizat datorita neexecutarii acestuia de catre institutia intermediara aleasa de institutia beneficiarului, aceasta din urma va fi obligata sa puna la dispozitie beneficiarului suma aferenta transferului transfrontalier si sumele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), dar nu mai mult de echivalentul a 12.500 euro.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (4), daca ordinul de transfer transfrontalier nu a fost realizat datorita unor omisiuni sau erori in instructiunile date de ordonator institutiei sale sau datorita neexecutarii ordinului de catre o institutie intermediara aleasa in mod expres de catre ordonator, institutia ordonatorului si celelalte institutii participante la executarea transferului vor intreprinde masurile necesare pentru recuperarea si restituirea, in cel mai scurt timp, catre ordonator a sumei aferente transferului.
    (7) In cazul prevazut la alin. (6), daca suma a fost recuperata de catre institutia ordonatorului, aceasta va fi obligata sa o puna la dispozitie ordonatorului in termen de doua zile bancare lucratoare. In acest caz institutiile participante la executarea transferului transfrontalier, inclusiv institutia ordonatorului, nu sunt obligate sa restituie sumele reprezentand comisioanele percepute, nu datoreaza dobanzi si vor putea sa retina costurile ocazionate de recuperarea sumei, daca aceste costuri pot fi justificate si evidentiate distinct.
    (8) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului clientilor de a cere restituirea sumei aferente transferului transfrontalier, impreuna cu alte costuri suportate si dobanzi datorate conform prezentei ordonante, in masura in care acestea nu sunt acoperite de nivelul maxim prevazut la alin. (2), precum si orice alte despagubiri care pot fi acordate potrivit dreptului comun.
    Art. 9
    Situatia de forta majora
    (1) Institutiile care participa la executarea unui ordin de transfer transfrontalier vor fi exonerate de obligatiile prevazute in prezenta ordonanta daca invoca o situatie de forta majora, in masura in care aceasta prezinta relevanta pentru indeplinirea obligatiilor respective.
    (2) In sensul alin. (1) va fi considerata situatie de forta majora aparitia oricarei imprejurari de fapt imprevizibile si de neinlaturat, independenta de vointa persoanei care invoca forta majora si ale carei consecinte ar fi fost imposibil de evitat in ciuda tuturor eforturilor intreprinse in acest sens.
    (3) Dispozitiile alin. (1) nu exonereaza institutiile de obligatiile care le revin potrivit legislatiei privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Solutionarea litigiilor - procedura alternativa de solutionare
    (1) Fiecare institutie trebuie sa dispuna de proceduri corespunzatoare de rezolvare a plangerilor inaintate de clienti in legatura cu executarea unui transfer transfrontalier sau cu angajamentele asumate de institutie in legatura cu un transfer transfrontalier. Clientii pot apela la procedurile de rezolvare a plangerilor in mod facultativ.
    (2) In situatia in care, in termen de cel mult 3 luni de la inregistrarea unei plangeri, institutia nu a intreprins nici un demers pentru solutionarea plangerii, nu a reusit solutionarea pe cale amiabila a acesteia sau nu a formulat un raspuns la plangerea inaintata de client, acesta poate apela la medierea diferendului de catre Banca Nationala a Romaniei, ca modalitate alternativa de solutionare a diferendelor, sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
    (3) In aplicarea dispozitiilor alin. (2), in structura Bancii Nationale a Romaniei va fi creat un compartiment specializat, care va avea urmatoarele atributii principale:
    a) medierea diferendelor legate de transferurile transfrontaliere aparute intre clienti si institutiile din Romania implicate in executarea acestor transferuri;
    b) elaborarea reglementarilor necesare privind procedura specifica de acces la mediere;
    c) elaborarea de reglementari cuprinzand instructiuni in aplicarea ordonantei, in special cu privire la obligatiile care incumba institutiilor din Romania implicate in executarea transferurilor transfrontaliere, in masura in care asemenea instructiuni sunt necesare pentru aplicarea unitara a dispozitiilor prezentei ordonante;
    d) emiterea unui punct de vedere cu caracter consultativ cu privire la diferendele care nu au facut obiectul medierii de catre Banca Nationala a Romaniei, daca un asemenea punct de vedere este solicitat de instantele judecatoresti sesizate cu judecarea cauzei;
    e) elaborarea raportului anual referitor la activitatea de mediere desfasurata in cadrul compartimentului.
    (4) Procedura de solutionare a diferendelor de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuita. Compartimentul specializat va formula o solutie cu privire la aspectele semnalate, in maximum 30 de zile de la inregistrarea unei cereri de mediere; daca sunt necesare documente si/sau informatii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentarii acestor documente sau informatii.
    (5) Solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei nu are caracter obligatoriu pentru partile interesate si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care partea nemultumita se adreseaza instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor sale, solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei poate fi avuta in vedere, cu caracter consultativ, de instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 11
    Conturi specifice
    Institutiile, altele decat institutiile de credit, vor deschide si mentine conturi bancare separate pentru operarea sumelor aferente transferurilor transfrontaliere pe care le executa, conturi care vor fi utilizate exclusiv pentru aceasta activitate; in acest sens, fondurile din aceste conturi nu vor putea fi utilizate pentru a efectua plati legate de alte operatiuni ale institutiilor respective, plati cu caracter personal sau pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare si nici pentru realizarea de investitii, chiar daca utilizarea in acest scop ar avea un caracter temporar.
    Art. 12
    Regimul valutar
    Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu reglementarile in vigoare privind regimul operatiunilor valutare.
    Art. 13
    Intrarea in vigoare
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Banca Nationala a Romaniei va emite reglementarile privind procedura specifica de acces la mediere si, dupa caz, cuprinzand instructiuni pentru aplicarea unitara a dispozitiilor prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 6/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 6 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu